ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ"

Transkript

1 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2010 Bağl ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanl ğ

2

3 ÖNSÖZ Dünyada nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme olguları, küreselleşme sonucu artan ticaret olanakları, doğal kaynaklara ve enerjiye olan talebi giderek artırmaktadır. Bakanlığımızca; Ülkemizin enerji talebini karşılamak için doğal kaynaklarımızı rasyonel bir şekilde kullanmaya, yeni teknolojilerle enerji üretimini çeşitlendirmeye ve mevcut teknolojilerin verimliliğini artırmaya, alternatif enerji kaynaklarını değerlendirmeye yönelik politika ve stratejilerin uygulanmasına büyük önem verilmektedir. Ayrıca, enerji arz güvenliğimizin sağlanmasında ve toplumda enerji verimliliği bilincinin yerleştirilmesine ve geliştirilmesine de özel bir önem verilmekte, ülkemiz yer altı kaynaklarının ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirmesi amaçlanarak, çalışmalar bu doğrultuda yoğunlaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının amaç ve faaliyetleri tanıtılmıştır. Ayrıca bu kapsamda; yürürlükte bulunan enerji ve maden politikalarının yanı sıra ülkemizin doğal kaynak yönünden potansiyeli ile devam eden geliştirme faaliyetleri ve bu faaliyetler için tahsis edilen ödenek, personel, makine ve ekipman bilgileri 2009 yılı sonu itibariyle yenilenerek sunulmuştur. Aynı zamanda kuruluşların 2010 yılı yatırım programları da bu çalışmada yer almıştır. Kitabın hazırlanmasında emeği geçen Bakanlığımız Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı çalışanlarına teşekkür eder, Mavi Kitap ın ilgilenenlere yararlı olmasını dilerim. Taner YILDIZ Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı III

4

5 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No 1- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI I. Kuruluş Amacı ve Görevleri 2 1. Kuruluş Amacı 2 2. Görevleri 2 II. Merkez Kuruluşu 3 1. Bakanlık Makamı 3 2. Ana Hizmet Birimleri 3 3. Danışma ve Denetim Birimleri 4 4. Yardımcı Birimler 4 III. Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 4 1. Bağlı Kuruluşlar 4 2. İlgili Kuruluşlar 5 3. Bağlı Ortaklıklar 5 4. İlişkili Kuruluşlar 5 IV. Personel Durumu 5 V. Bütçe ve Yatırım Durumu Yılı Bakanlık Bütçesi Yılı Bakanlık Bütçesi 6 3. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2009 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu 6 4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı 6 VI. Hizmet Alanları ile İlgili Ülke Potansiyeli 7 1. Rezerv ve Kaynaklar 7 2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi 8 VII. Türkiye Genel Enerji Durumu 9 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi 9 2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi Sektörel Enerji Tüketimi Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt-Net Üretimi İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi EÜAŞ ve Bağlı Ortaklık Santralları 14 a. Termik Santrallar EÜAŞ Termik Santralları Bağlı Ortaklık Termik Santralları 15 b. EÜAŞ Hidrolik Santralları Yılında İşletmeye Giren Üretim Tesisleri Yılında İşletmeden Çıkarılan / Güç Revizesi Yapılan/ Lisans Tipi Değişen Üretim Tesisleri 18 VIII. Uzun Vadeli Enerji Talep ve Üretim Projeksiyonları Birincil Enerji Kaynakları Üretimi Birincil Enerji Kaynak Talepleri Genel Enerji Sektörel Talebi Elektrik Enerjisi Arz-Talep Dengesi 22 I V

6 Sayfa No IX. Çeşitli Dünya Ülkelerinde Enerji Değerleri a) Çeşitli Ülkelerde Enerji Göstergeleri 23 b) Çeşitli Ülkelerde Enerji Göstergeleri Çeşitli Ülkelerde Kömür Üretimi Çeşitli Ülkelerde Nükleer Elektrik Üretimi Çeşitli Ülkelerde Hidroelektrik Üretimi Çeşitli Ülkelerde Ham Petrol Üretimi Çeşitli Ülkelerde Doğal Gaz Üretimi 27 X. Hizmet Alanlarında Yürütülen Faaliyetler Enerji Sektöründe Yürütülen Çalışmalar 27 a) Arz Güvenliğine İlişkin Faaliyetler 27 b) Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Çalışmaları 28 c) Elektrik Üretim Tesis Uygulamaları 29 d) Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Çalışmalar 29 e) Enerji Verimliliği Çalışmaları 29 f) 3096 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan Projelere İlişkin Çalışmalar 30 g) Uluslararası Tahkim Davaları 31 h) Diğer Faaliyetler Madencilik Alanında Yürütülen Çalışmalar 36 a) Denetim Çalışmaları 36 b) Müracaatların Maden Grubuna Göre Dağılımı 37 c) Müracaatların Dağılımı 37 d) Hammadde Üretim İzinleri 38 e) Ruhsatlar 38 f) Maden Saha İhaleleri 42 g) Mali İşlemler 43 h) e-devlet Projeleri 43 i) Madenciliği Teşvik, Destekleme ve Kredi Komisyonu ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ BAĞLI KURULUŞLARI PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 46 II. Personel Durumu 47 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Petrol Arama Ruhsatnamelerinin Yıllara Göre Adet ve 48 Yüzölçümleri 2. Yıllar İtibariyle Türkiye de Petrol Şirketlerince Yapılan Jeolojik 48 ve Jeofizik Etütler 3. Türkiye de Açılan Petrol Kuyularının Yıllar İtibariyle Cinslerine 49 Göre Adet ve Metrajları 4. Yılları İtibariyle Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Hareketleri Yılları Arası Türkiye Ham Petrol Üretimi Yılları Arası Türkiye Doğal Gaz Üretimi Yıllar İtibariyle İthal Edilen Ham Petrol ve Ödenen Döviz Yıllar İtibariyle Türkiye Doğal Gaz Hareketleri 50 IV Yılı Bütçe Durumu 51 II VI

7 Sayfa No ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 53 II. Personel Durumu 54 III. Makina ve Ekipman Durumu 55 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 55 V Yılı Bütçe Durumu 71 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Projeler 72 VII Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 72 MADEN VE TETKİK ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 76 II. Personel Durumu 77 III. Makina ve Ekipman Durumu 77 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 78 V Yılı Bütçe Durumu 98 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 98 Bilgi TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 100 II. Personel Durumu 102 III. Teknik Alt Yapı 102 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 103 V Yılı Bütçe Durumu 111 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 112 Bilgi 3- ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLGİLİ KURULUŞLARI ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 117 II. Personel Durumu 118 III. Makina ve Ekipman Durumu 118 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Döneminde Devreye Giren Santrallar EÜAŞ Kurulu Gücünün Yıllar İtibariyle Gelişimi EÜAŞ Elektrik Enerjisi Üretiminin Yıllar İtibariyle Gelişimi 119 V Yılı Yatırım Programı 120 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 122 Bilgi III VII

8 Sayfa No TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 125 II. Personel Durumu 126 III. Makina ve Ekipman Durumu 126 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 127 V Yılı Yatırım Programı 128 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli İletim Tesisi Projeleri 129 TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 137 II. Personel Durumu 138 III. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 138 IV Yılı Yatırım Programı 140 TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 142 II. Personel Durumu 143 III. Makina ve Ekipman Durumu 144 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 144 V Yılı Yatırım Programı 150 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 150 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 152 II. Personel Durumu 153 III. Makina ve Ekipman Durumu 153 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 154 V Yılı Yatırım Programı 154 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 154 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 161 II. Personel Durumu 162 III. Makina ve Ekipman Durumu 162 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 163 V Yılı Yatırım Programı 163 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 163 IV VIII

9 Sayfa No TÜRKİYE PETROLLERİ A. O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 166 II. Personel Durumu 167 III. Makina ve Ekipman Durumu 167 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler Jeolojik ve Jeofizik Saha Çalışmaları Ham Petrol ve Doğal Gaz Üretimi Sondaj Çalışmaları 168 V Yılı Yatırım Programı 169 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 170 Bilgi BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 178 II. Personel Durumu 179 III. Makina ve Ekipman Durumu 180 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 182 V Yılı Yatırım Programı 183 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 184 VII. Bağlı Ortaklıklar 190 VIII. İştirakler 191 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 195 II. Personel Durumu 197 III. Makina ve Ekipman Durumu 198 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 198 V Yılı Yatırım Programı 200 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 201 VII. Pazarlama Satış Durumu ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. NİN BAĞLI ORTAKLIKLARI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 205 II. Personel Durumu 206 III. Makina ve Ekipman Durumu 206 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 206 V Yılı Yatırım Programı 207 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 207 Bilgi V IX

10 Sayfa No SOMA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 209 II. Personel Durumu 210 III. Makina ve Ekipman Durumu 210 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 211 V Yılı Yatırım Programı 211 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 211 YENİKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 213 II. Personel Durumu 214 III. Makina ve Ekipman Durumu 214 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 215 V Yılı Yatırım Programı 215 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında 215 Bilgi KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 217 II. Personel Durumu 218 III. Makina ve Ekipman Durumu 219 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 219 V Yılı Yatırım Programı 219 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞININ İLİŞKİLİ KURULUŞLARI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 222 II. Personel Durumu 224 III Yılı Faaliyetleri 224 IV Yılı Bütçe Durumu 235 ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI I. Statüsü, Kuruluş Amacı ve Görevleri 237 II. Personel Durumu 238 III. Makina ve Ekipman Durumu 238 IV. Geçmiş Yıllardan Bu Yana Üretilen Hizmetler 239 V Yılı Bütçe Durumu 243 VI Yılı Yatırım Programında Yer Alan Önemli Projeler Hakkında Bilgi 243 VI X

11 MADEN İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL DAİ. BŞK. A.B. KOORDİNASYON DAİ. BŞK. TKİ GN.MD. TEİAŞ GN.MD. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI BAKAN ÖZEL KALEM MÜD. MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI MÜSTEŞAR YARDIMCISI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLI VE İLGİLİ KUR. DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞİLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRANSİT PETROL B.H. DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BŞK. TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BAKANLIK MÜŞAVİRLERİ BASIN VE HALKLA İLİŞK. MÜŞAVİRLİĞİ İLGİLİ KURULUŞLAR BAĞLI KURULUŞLAR TETAŞ GN.MD. EÜAŞ GN.MD. TPAO GN.MD. ETİ MADEN İŞLT.GN.MD BOTAŞ GN. MD. TTK GN.MD. TEMSAN GN.MD. E.İ.E.İ GN.MD PET. İŞL. GN.MD MTA GN.MD TAEK GN.MD YEAŞ GN. MD. SEAŞ GN. MD. HEAŞ GN. MD. KEAŞ GN. MD. İLİŞKİLİ KURULUŞLAR EPDK BŞK. BOREN BŞK. 1 1

12 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (ETKB) Kuruluş Tarihi : Kuruluş Kanunu Tarih : No : 3154 Adres : İnönü Bulvarı No:27 Bahçelievler/ANKARA Tel : (Santral) Faks : İnternet : I- KURULUŞ AMACI VE GÖREVLERİ 1. Kuruluş Amacı Kuruluş amacı; enerji ve tabii kaynaklarla ilgili hedef ve politikaların, ülkenin savunması, güvenliği ve refahı, milli ekonominin gelişmesi ve güçlenmesi doğrultusunda tespitine yardımcı olmak, enerji ve tabii kaynakların bu hedef ve politikalara uygun olarak araştırılmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve tüketilmesini sağlamaktır. 2. Görevleri Ülkenin enerji ve tabii kaynaklara olan kısa ve uzun vadeli ihtiyacını belirlemek, gerekli politikaların saptanmasına yardımcı olmak, planlamalarını yapmak, enerji ve tabii kaynakların ülke yararına, teknik gereklere ve ekonomik gelişmelere uygun olarak araştırılması, işletilmesi, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, denetimi ve korunması amacıyla genel politika esaslarının belirlenmesine yardımcı olmak, gerekli programları yapmak, plan ve projeleri hazırlamak ya da hazırlatmak, bu kaynakların değerlendirilmesine yönelik arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma haklarını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, intikal, iptal işlemlerini yapmak; ipotek, kamulaştırma ve öteki kısıtlayıcı hakları tesis etmek, bunların sicillerini tutmak ve saklamak, kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun olarak enerji ve tabii kaynaklar ile enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı, tesislerin etüt, kuruluş, işletme ve devam ettirme hizmetlerinin genel politikasını saptama çalışmalarının eşgüdümünü yapmak ve denetlemek, yeraltı ve yerüstü enerji ve tabii kaynaklar ile ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim, fiyatlandırma politikasını tayin ve gerektiğinde fiyatlarını saptamak; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek; Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını ve işlemlerini her bakımdan incelemek, araştırmak ve teftiş etmek, gerekli her türlü emri vermek ve desteklemek, yukarıda belirtilen görevleri yerine getirmek amacıyla gerekli bilgileri toplamak, değerlendirmek ve uzun vadeli politikaların saptanması ve geliştirilmesi ile ilgili hazırlık çalışmalarını yapmaktır. 2 2

13 II- MERKEZ KURULUŞU 1. Bakanlık Makamı Bakan, Müsteşar ve Müsteşar Yardımcılarından oluşur. 2. Ana Hizmet Birimleri a) Maden İşleri Genel Müdürlüğü Maden hakları ile ilgili ruhsatları verir ve bu ruhsat sahalarındaki madencilik faaliyetlerini izler; maden aranmasını ve üretimini teşvik etmek amacıyla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri destekleyici önlemleri alır; madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak önlemleri alır ve teşvik için gerekli önerilerde bulunur; faaliyetlerin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini izler; madencilik faaliyetlerinin çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği içinde izler ve gerekli önlemleri alır; maden kaynaklarının ülke yararına en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, stoklama ve pazarlama politikalarının esaslarını saptar; ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini izler, gerekli bilgileri derler, değerlendirir ve yayınlar; maden sicilini tutar, madenlerin genel envanterini yapar. b) Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji kaynaklarının ve tesislerinin envanterini tutar, memleketin her türlü enerji ihtiyacını karşılamak için gerekli planlamaları yapar, Enerji kaynaklarının ve enerjinin plan ve programlara uygun miktar ve evsafta üretilmesi, nakli ve dağıtımı için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, Enerji kaynaklarının üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin milli menfaatlere ve modern teknolojiye en uygun şekilde kurulmaları ve işletilmeleri için gerekli tedbirleri alır ve aldırır, Enerji kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, kontrolü, korunması ve enerji tasarrufu ile ilgili çalışmaları teşvik ve koordine eder, Enerji fiyatlandırma esaslarını tespit eder, kamu yararı ve piyasa ihtiyaçlarını dikkate alarak tüketicilere yapılan her türlü enerji satışında taban ve tavan fiyatlarını belirler ve uygulanmasını denetler, Enerji konusunda teknolojik araştırma-geliştirme faaliyetlerini izler, değerlendirir, envanterini hazırlayarak sonuçlarını ilgili mercilere iletir ve koordine eder, Enerji kaynaklarının yol açtığı çevresel kirlenmenin azaltılması konusunda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yapar. c) Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının faaliyetlerini izler, bunların kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetir, bu faaliyetlerin plan ve program ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli çalışmaları yapar, Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapar. d) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar, Avrupa Birliği ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik önlemleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür. e) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Uluslararası ilişkilere ilişkin konularda görevli kuruluşlarla sürekli ilişkide bulunur, bunlarla koordinasyonu sağlar; uluslararası ilişkilerde ortaya çıkan konular hakkında inceleme ve araştırmalar yapar ve yaptırır. Bakanlığın koordinatörlüğünde görevleri ile ilgili 3 3

14 konularda oluşturulan kurullara sekreterlik hizmeti yapar; Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşlarının uluslararası ilişkilerini düzenleyip yürütür ve koordinasyonu sağlar. f) Transit Petrol Boru Hatları Dairesi Başkanlığı Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesinin yürütülmesini kolaylaştırmak için, Ev Sahibi Hükümet Anlaşması madde 2.2 uyarınca, Proje Yatırımcıları ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurumları arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulmuştur. Transit Petrol Boru Hatları Dairesinin, en önemli görevlerinden biri, başta Hazar Bölgesi olmak üzere transit geçişli petrol ve doğal gaz projeleri kapsamında stratejiler belirlemektir. Projelerin etkin yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur. Milletlerarası transit geçiş projelerinin her aşamasında hukuki, teknik, idari ve mali konulardaki hizmetlerin gerçekleştirilmesi için hizmet satın alınmasını sağlar; milletlerarası tahkime gidilmesi durumunda tahkim davalarının takibi ve teminat mektuplarının teminini zamanında yerine getirir; milletlerarası transit ve petrol ve gaz geçiş proje anlaşmaları uyarınca yatırımcıya sağlanması öngörülen tüm haklar, ruhsatlar, vizeler, izinler, sertifikalar, yetkilendirmeler, kabuller ve onaylar ile ilgili gerekli işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol gaz ve geçiş proje yatırımcılarının talep ettiği dokümantasyon, veri ve diğer bilgileri sağlar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş proje anlaşmalarının hükümleri ile uyum sağlamak üzere gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması için öneride bulunur ve çalışmalar yapar; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projelerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunur; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri kapsamındaki arazi kamulaştırma bedeli, teminat bedelleri ve transit geçiş ücretlerinin tahsili ile ilgili işlemleri yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili sigortalama işlemlerini yürütür; milletlerarası transit petrol ve gaz geçiş projeleri ile ilgili olarak bakanlıklar nezdinde koordinasyonu sağlar. Transit Petrol Boru Hatları Kurulu tarafından tespit edilen hukuki, teknik, idari ve mali konular ile usul ve esaslara ilişkin uygulamaları yerine getirir ve bu Kurulun sekreterya hizmetlerini yürütür. 3. Danışma ve Denetim Birimleri - Teftiş Kurulu Başkanlığı - Strateji Geliştirme Başkanlığı - Hukuk Müşavirliği - Bakanlık Müşavirleri - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 4. Yardımcı Birimler - Personel Dairesi Başkanlığı - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı - Özel Kalem Müdürlüğü III- BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR 1. Bağlı Kuruluşlar - Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) - Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) - Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) - Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı (TAEK) 4 4

15 2. İlgili Kuruluşlar - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) - Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü (TETAŞ) - Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEMSAN) - Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (TTK) - Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü (TPAO) - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN) 3. Bağlı Ortaklıklar - Hamitabat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (HEAŞ) - Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (SEAŞ) - Yeniköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (YEAŞ) - Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü (KEAŞ) 4. İlişkili Kuruluşlar - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı (EPDK) - Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı (BOREN) IV- PERSONEL DURUMU PERSONEL Tarihi İtibariyle Tarihi İtibariyle A) Merkez Kadrolu : - Genel İdari Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetleri Sözleşmeli 1 1 Toplam B) Bağlı ve İlgili Kuruluş Kadrolu : - Memur Sözleşmeli Personel İşçi Toplam GENEL TOPLAM V - BÜTÇE VE YATIRIM DURUMU Yılı Bakanlık Bütçesi 2009 YILI BÜTÇESİ BÜTÇE ÖDENEĞİ HARCAMA GERÇ.(%) Bakanlık

16 Yılı Bakanlık Bütçesi (TL) 2010 YILI BÜTÇESİ CARİ YATIRIM TRANSFER TOPLAM Bakanlık Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2009 Yılı Yatırım Programı Gerçekleşme Durumu (TL) KURULUŞLAR 2009 Program Harcama Gerç. (%) PİGM ,5 EİEİ ,0 MTA ,0 TAEK ,1 EÜAŞ ,5 TEİAŞ ,1 TETAŞ ,5 TEMSAN ,0 TKİ ,0 TTK ,2 TPAO ,4 BOTAŞ ,0 ETİ MADEN ,0 4. Bağlı ve İlgili Kuruluşların 2010 Yılı Yatırım Programı (TL) KURULUŞLAR YATIRIM PROGRAMI P.İ.G.M EİEİ MTA TAEK EÜAŞ(*) TEİAŞ TETAŞ TEMSAN TKİ TTK TPAO BOTAŞ ETİ MADEN TOPLAM (*) Bağlı Ortaklıklar Dahil. 6 6

17 VI- HİZMET ALANLARI İLE İLGİLİ ÜLKE POTANSİYELİ 1. REZERV VE KAYNAKLAR Toprak Kaynakları Türkiye yüzölçümü (izdüşüm alanı) Tarım arazileri Sulanabilir arazi Ekonomik olarak sulanabilecek alan DSİ ce inşa edilerek sulamaya açılan alanlar (2009 yılı başı) (2010 yılı başı) 77,95 Milyon Hektar 28 Milyon Hektar 25,75 Milyon Hektar 8,5 Milyon Hektar 3,050 Milyon Hektar 3,13 Milyon Hektar Su Kaynakları Türkiye yıllık yağış ortalaması (aritmetik) 643 mm Türkiye ye düşen yıllık ortalama yağış miktarı 501 Milyar m 3 Yerüstü Suları Yıllık akış (Ortalama) 186 Milyar m 3 Yıllık akış/yağış oranı 0,37 Tüketilebilecek yıllık su miktarı 98 Milyar m 3 Fiili yıllık tüketim 41 Milyar m 3 Yeraltı Suları Çekilebilir yıllık su potansiyeli 14 Milyar m 3 Tahsis edilen miktar 12,4 Milyar m 3 1 km 3 =1 milyar m 3 7 7

18 2. Birincil Enerji Kaynakları Rezervi (2009 Yılı) KAYNAKLAR GÖRÜNÜR MUHTEMEL MÜMKÜN TOPLAM Taşkömürü (Bin Ton) Linyit (Milyon Ton) Elbistan Diğer Toplam Asfaltit (Bin Ton) Bitümler( Bin Ton) Hidrolik GWh/Yıl MW/Yıl Ham Petrol (Milyon Ton) Doğalgaz (Milyar m3) 7 7 Nükleer Kaynaklar (Ton) Tabii Uranyum Toryum Jeotermal (MW/Yıl) Elektrik Termal Güneş (Milyon Tep) Elektrik - Isı 32,6 Rüzgar Elektrik (MW) Isı Biyokütle(Milyon TEP) Elektrik 2,6 Isı 6 Kaynak :Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 8 8

19 VII- TÜRKİYE GENEL ENERJİ DURUMU 1. Birincil Enerji Kaynakları Üretimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LİNYİT (Bin Ton) ASFALTİT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (10 6 m 3 ) HİDROLİK ve JEOTERMAL ELEKTRİK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGAR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BİTKİ ART. (Bin Ton) BİYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep)

20 2. Birincil Enerji Kaynakları Tüketimi (Orjinal Birimler) YILLAR TAŞKÖMÜRÜ (Bin Ton) LİNYİT (Bin Ton) ASFALTİT (Bin Ton) PETROL (Bin Ton) DOĞAL GAZ (106 m3) HİDROLİK ve JEOTERMAL ELEKTRİK (GWh) JEOTERMAL ISI (Bin Tep) RÜZGÂR (GWh) GÜNEŞ (Bin Tep) ODUN (Bin Ton) HAYVAN VE BİTKİ ART. (Bin Ton) ELEKTRİK İTHALATI (GWh) ELEKTRİK İHRACATI (GWh) BİYOYAKIT (Bin Ton) TOPLAM (Bin Tep)

21 3. Sektörel Enerji Tüketimi (Bin TEP) YILLAR KONUT SANAYİ ULAŞTIRMA TARIM ENERJİ DIŞI ENERJİ NİHAİ TÜKETİMİ ÇEVRİM SEKTÖRÜ TOPLAM ENERJİ TÜKETİMİ yılına ait verilerin hesaplanması işlemleri Aralık-2010 tarihinden önce tamamlanamadığından verilememektedir

22 4. Türkiye Elektrik Enerjisi Üretiminin Üretici Kuruluşlara Dağılımı, İthalat, İhracat ve Arzının Yıllar İtibariyle Gelişimi ( ) (GWh) KURULUŞLAR EÜAŞ Termik EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar MOBİL SANTRALLAR TOPLAM OTOPRODÜKTÖRLER Termik AYRICALIKLI ŞRK. ÜRETİM ŞRK. Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar İŞLETME HAKKI DEVİR TOPLAM TÜRKİYE ÜRETİMİ Termik Hidrolik+Jeotermal+Rüzgar TOPLAM Bulgaristan Gürcistan İTHALAT İran Azerbaycan Türkmenistan Yunanistan 30 TOPLAM Gürcistan Azerbaycan İHRACAT Irak Suriye Yunanistan TOPLAM TÜRKİYE TÜKETİMİ

23 5.Türkiye Kurulu Gücünün Üretici Kuruluşlara Dağılımı ( ) (MW) KURULUŞLAR EÜAŞ EÜAŞ'IN BAĞLI ORTAKLIKLARI Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar MOBİL SANTRALLAR TOPLAM OTOPRODÜKTÖRLER ÜRETİM ŞİRKETLERİ. Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar İŞLETME HAKKI DEVİR TOPLAM TÜRKİYE KURULU GÜCÜ Termik Hidrolik+Jeotermal +Rüzgar TOPLAM Türkiye Elektrik Enerjisi Brüt - Net Üretimi, İthalat, İhracat ve İletim Kayıplarının Yıllar İtibariyle Gelişimi (GWh) YILLAR BRÜT ÜRETİM İÇ İHTİYAÇ NET ÜRETİM İTHALAT BRÜT TÜKETİM İLETİM KAYBI İHRACAT ,2 6487, ,1 635, ,0 3695,3 1798, ,8 6756, ,1 573, ,3 5564,7 2235, , , ,7 864, , , , , , ,9 789, , , , , , ,3 812, , , ,

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ

ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALĐYETLERĐ ANKARA, 2008 Bağlı ve Đlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJĐ VE TABĐĐ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ĐLE BAĞLI VE ĐLGĐLĐ

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir.

2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012. * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 2011 Yılı Faaliyet Raporu* Strateji Geliştirme Bakanlığı Mayıs 2012 * ETKB merkez teşkilatı birimlerinin faaliyetlerini içermektedir. 02 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 03 Yerli ve yenilenebilir enerji

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU

E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU E P D K 2002 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Son 20 yılda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Dünya çapında yaşanan enerji sektörünün serbest piyasa ortamında rekabete açılması ve oluşturulan piyasanın düzenlenmesi

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz.

Hazırladığımız bu rapora gelebilecek her türlü görüş ve önerilere de açık olduğumuzu iletmek isteriz. ÖNSÖZ Ülkemiz talep artışı açısından bakıldığında dünyada en hızlı gelişen doğal gaz piyasalarından birine sahiptir. Özellikle elektrik üretiminde başat kaynak olması, alternatif enerji kaynaklarına göre

Detaylı

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim.

ÖNSÖZ. Bu kapsamda, 2011 yılında doğal gaz piyasasından derlenen bilgiler ışığında hazırlanan bu raporun ülkemize faydalı olmasını dilerim. ÖNSÖZ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu olarak piyasaya ilişkin tüm düzenleme ve denetim faaliyetlerimizde, etkinlik ve verimliliğin sağlanması, isabetli ve sağlıklı kararlar alınması temel amacımızdır.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER Sayfa No SUNUŞ 2-4 I-GENEL BİLGİLER 5 A- Misyon ve Vizyon 5 B- Yetki, Görev

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI FAALİYET RAPORU Mayıs 2010 Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bunula beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir. BAŞKANIN SUNUŞU Enerji sektörü toplumsal yaşam ve ekonomik gelişme

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU

TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU 2012 TR21 TRAKYA BÖLGESİ ENERJİ RAPORU TRAKYA KALKINMA AJANSI İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... 4 Şekiller Listesi... 5 ÖNSÖZ... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. GİRİŞ... 6 1. DÜNYADA ENERJİ SEKTÖRÜNÜN GENEL

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 14- ENERJİ Elektrik iç pazarı ile ilgili ortak kurallara ilişkin 19 Aralık 1996 tarih ve 96/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifine karşılık gelen 20 Şubat 2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Sayfa ii İÇİNDEKİLER ŞEKİLLER LİSTESİ... vi KISALTMALAR... ix ÖN SÖZ... xi YÖNETİCİ ÖZETİ... xiii 1. ULUSLARARASI PİYASALAR... 1 1.1 Dünyada Elektrik Sektörü... 1 1.1.1

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KULLANILAN KAYNAKLAR Leyla DOLUN Kd.Uzman SA 02-6-18 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Aralık 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No Giriş 1 I- Türkiye

Detaylı

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Aralık 2014 TÜRKİYE ULUSAL YENİLENEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Yenilenebilir kaynaklardan enerji kullanımının teşviki ile ilgili Avrupa Parlamentosu nun ve 23 Nisan 2009 Avrupa Konseyi nin 2009/28/EC sayılı

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK -30 HAZİRAN 2014

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK -30 HAZİRAN 2014 Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği nin 7. ve 8. madde hükümleri uyarınca hazırlanmış olup, Zorlu Enerji Elektrik Üretim

Detaylı

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Performans Programı www.dsi.gov.tr STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı