EĞİTİMDE İNOVASYONU VE BAŞARIYI TEMSİL EDEN ÖRNEK BİR ÜLKE:FİNLANDİYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE İNOVASYONU VE BAŞARIYI TEMSİL EDEN ÖRNEK BİR ÜLKE:FİNLANDİYA"

Transkript

1 EĞİTİMDE İNOVASYONU VE BAŞARIYI TEMSİL EDEN ÖRNEK BİR ÜLKE:FİNLANDİYA Arş. Gör. MustafaKOCAARSLAN Bartın Üniv. Eğitim Fakültesi

2 Tarih 13.yy dan beri İsveç in bir bölümünü oluşturmaktaydı yılından Büyük Dukalık olarak Rusya ya devredildi 1917 den beri Bağımsız Parlamenter Demokrasi 1995 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi İnsanları 5,2 milyon nüfus İki resmi dil: Fince ve İsveççe Para birimi :Avro (euro - ) İşgücü (2007) Kamu Hizmeti 32% Üretim 18% Ticaret 16% Ekonomi ve İş 14% Ulaşım 7% İnşaat 7% Tarım ve Ormancılık 5%

3 Fin Okul Sistemi ve Öğretmen Eğitimine yönelik geniş bir Uluslararası ilginin olmasında: PISA sonuçları Fin Öğretmen Eğitiminin Özel Yapısı Öğretmen eğitimine başvuran adaylarının çok fazla olması

4 FİNLANDİYA DA EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖN VEREN UNSURLAR 1-Eğitimde imkan ve fırsat eşitliği: Okul öncesi, temel eğitim ve orta öğretim tamamıyla ücretsizdir. Okul servisi, yemekleri ve tüm okul kırtasiye, ders ve yardımcı kitaplar eğitim bütçesinden karşılanmaktadır. 2-Herkes için ve her yerde eğitim 3-Eğitim hizmetlerinde sosyal ve bölgesel bakımdan eşit imkanları sağlamak Azınlıklar, Roman toplumu ve dezavantajlı bütün birey ve gruplara bir takım ayrıcalıklar sağlanmaktadır.

5 FİNLANDİYA DA EĞİTİM POLİTİKALARINA YÖN VEREN UNSURLAR 4-İyi eğitimli ebeveynler: Ebeveynlerin gelecek nesilleri yetiştirmedeki katkısı çok fazla önemsenmektedir. Ebeveyn eğitimi yetişkin eğitimi kapsamında ilgili kurumlarca desteklenmektedir. 5- Yaşam boyu eğitim: Öğrenen bir toplum olarak Finlandiya, kalkınmasını önemli ölçüde beşeri sermayenin gelişmişliğine borçludur. Bireyin yaşam boyu, iş ve özel hayatında kendini geliştirebileceği olanakları bulmasına yönelik yatırım ve imkanlar sunulmaktadır.

6 Fin Eğitim Sistemi Doktora Master Derecesi Lisans Derecesi Universiteler Lise Bitirme sınavı Genel Liseler Politeknik Mastırı Politeknik Lisans Derecesi Politeknikler Mesleki Yeterlik sınavı Mesleki Liseler İş Deneyimi (En az 3 yıl) İş Deneyimi Özel Mesleki Yeterlikler İleri Mesleki Yeterlikler Temel Eğitim Okul öncesi Yaş İş deneyimi Zorunlu Eğitim

7 1. Okulöncesi 0-6 yaş arası aile gelirine göre kreşler ve özel yuvalarda sağlanır. Ertesi yıl zorunlu eğitime başlayacak 6 yaş çocuklarını kapsar. Gönüllü Ücretsiz Okul Öncesi Eğitim Anaokulları ve okullardaki ana sınıflarında gerçekleştirilir. Bu yaş grubundaki çocukların okul öncesine devam etme oranı %98 gibi bir oranla oldukça yüksek düzeydedir

8 2. Temel Mecburi eğitim 9 yıllık bir süreci kapsar İlköğretim: 1-6. sınıf (7-12 yaşlarındaki çocuklar) Ortaöğretim 1. Devre: 7-9 sınıf (13-16 yaşlarındaki ergenler) Temel Eğitim (İlköğretim ve Ortaöğretim 1. Devre) Ücretsiz Eğitim (öğretim, yiyecek, kitaplar, defter, kalem vs.) Neredeyse öğrencilerin tamamı(99.7%) temel mecburi eğitim programını tamamlarlar.

9 Öğretim yılı Ağustos ortasında başlar ve Haziran başına kadar devam eder. İki dönem halinde 190 iş gününden oluşur. Haftalık alınan ders sayısı düzeye ve alınan seçmeli derslerin sayısına göre saat arasında değişmektedir. Temel Eğitim (İlköğretim ve Ortaöğretim 1. Devre) İlk 6 yıl boyunca öğretim hemen hemen tüm dersleri öğreten sınıf öğretmenleri tarafından verilir Görsel sanatlar, müzik ve spor gibi özel yetenek gerektiren dersler branş öğretmenleri tarafından verilebilmektedir. Temel eğitim ayrıca öğrenci danışmanlığı ve gerekirse özel eğitimi içerir.

10 TEMEL EĞİTİMİN ÖZELLİKLERİ Giriş koşulu yoktur. Gönüllü 1 yıllık okul öncesi eğitim ve 1 yıllık ek eğitim (10.sınıf) içerebilir. Her türlü lise eğitimi için yeterlik sağlar. Hemen hemen tüm Fin çocukları zorunlu eğitimi tamamlar Kesinti ve tekrar etme çok nadir görülür. Zorunlu dersler: Ana Dil (Fince, İsveççe veya Sami), İkinci Ulusal dil, Yabancı diller, Çevre Çalışmaları, Sağlık eğitimi, Din ya da Ahlak Bilimi, Tarih, Sosyal bilimler, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Beden eğitimi, Müzik, Görsel Sanatlar, El Sanatları, Ev ekonomisi ve Rehberlik

11 Genel ve mesleki eğitim olarak ikiye ayrılır. Öğrencilerin genel ve mesleki ortaöğretimden hangisine devam edeceğini belirleyen genel bir sınav yoktur. Veliler, öğrencisinin temel eğitimdeki başarı durumunu dikkate alıp öğretmenlerin ve okul yönetiminin görüşünü alarak, ortak ulusal başvuru sistemi vasıtasıyla ortaöğretim ikinci devre eğitimi veren herhangi bir genel veya mesleki ortaöğretim okuluna başvuru yapma hakkına sahiptirler Ortaöğretim İkinci Devre (Lise) Zorunlu eğitimden sonra yaş arası öğrencilerin eğitimini kapsar. Zorunlu eğitimdeki görevler devam eder ve yüksek öğretime yeterlik için çalışmalar yapılır. Üniversiteye giriş sınavı(matriculation examination) ile sona erer.

12 Ortaöğretim İkinci Devre (Lise) Öğrencilerin % 90 ından fazlası temel eğitimin ardından eğitimlerine devam etmektedirler. Bu öğrencilerin yaklaşık % 54 ü genel ortaöğretimi tercih ederken %36 sı mesleki eğitimi tercih etmektedir. Öğretim programı üç sene olarak belirlenmiştir ancak, öğrenciler bu eğitimi 2 ya da 4 yılda da tamamlayabilmektedirler.tüm öğrenciler zorunu dersleri tamamlamak zorundadır. Okulların öğrencilerin seçim yapabileceği uzmanlık kursları sağlama gibi görevleri vardır.

13 Üç yıllık mesleki lise eğitimi Politekniklerde ve Üniversitelerde yüksek öğretim için genel yeterlik sağlamaktadır. Mesleki Eğitim (VET) Mesleki eğitim ve öğretim yedi farklı eğitim alanını, 112 farklı çalışma programını içeren 52 mesleki yeterliliği kapsamaktadır. Çalışmaların kapsamı üç yıldır (120 kredi). Her mesleki yeterlilik en az 20 kredilik kısmı şirketlerde uygulama olmak üzere, dil, bilim(fizik, kimya Biyoloji), sağlık eğitimi gibi temel ve seçmeli konuları içermektedir. Mesleki yeterlikler hem okul tabanlı eğitim yoluyla hem de usta-çırak öğretimi yoluyla elde edilebilir.

14 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI (Matriculation examination) Üniversiteye giriş sınavı Bahar ve Güz döneminde olmak üzere tüm liselerde aynı anda olmak üzere yılda iki kez düzenlenir. 4 zorunlu test yer almaktadır: Ana Dil, Diğer Ulusal Dil, Yabancı Dil ve diğer Matematik ve genel Bilimler Testi. Öğrenciler sınavda seçmeli testler de alabilmektedirler. Üniversite giriş sınavının ve tüm ortaöğretim ikinci devre eğitimi öğretim programının başarılı bir şekilde geçilmesinin ardından öğrenciler geçilen testlerin ayrıntılarını, elde edilen derece ve notları gösteren ayrı bir sertifika almaktadırlar.

15 ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI (Matriculation examination) Üniversiteler ayrıca yapılan sınavlara ek olarak başvurulara esas farklı yeterlik alanları belirleyebilir. Açılan programların alabileceği sayıdan daha fazla başvuru olması durumunda, üniversiteler farklı öğrenci seçme kriterlerine başvurabilmektedirler. Üniversiteye yerleşmede, üniversite giriş sınavı notu; enstitü, fakülte veya bölüm tarafından düzenlenen giriş sınav sonucu ve ortaöğretim ikinci devre bitirme belgeleri dikkate alınarak yerleştirmeler yapılmaktadır.

16 POLİTEKNİK EĞİTİM Politeknikler daha çok uygulamaya yönelik mesleki bir eğitimi esas almaktadırlar. Fin Politeknik sistemi 1990 yılında yüksek öğretimde bir üniversite dışı sektör yaratmak için oluşturuldu. Lise dönemindeki Mesleki eğitim kurumlarından alınan eğitime dayandırılmıştır. Ülke çağında bir yüksek öğretim ağı şeklinde geliştirilmiştir. Ülke genelinde 29 tane tane Politeknik vardır. Politeknikler; doğal kaynaklar, teknoloji, iletişim, iş ve yönetim, turizm, yemek hizmeti, kurumsal yönetim, sağlık ve sosyal hizmetler, kültür ve insan bilimleri, eğitim gibi sektörlerde uzmanlık fonksiyonunda eğitim sağlar. Politeknik derecesi almak için 3,5-4 yıl eğitim almak gerekir. Milli Eğitim Bakanlığı lisans programlarını onaylar fakat program bağımsız bir şekilde Politeknikler tarafından hazırlanır.

17 FİNLANDİYA DA ÜNİVERSİTELER Avrupa nın en geniş kapsamlı üniversite ağlarından biridir. 10 çok fakülteli üniversite Helsinki, Turku (2), Tampere, Oulu, Jyväskylä, Joensuu, Vaasa, Kuopio, Rovaniemi 3 teknoloji üniversitesi Helsinki, Tampere, Lappeenranta + Faculty of Technology in Oulu: 4818 students 3 Ekonomi ve İş Yönetimi Üniversitesi Helsinki (2), Turku + Faculty of Economics in Oulu: 1023 students 4 Sanat Akademisi Vaasa Rovaniemi Oulu Kuopio Joensuu Jyväskylä Tampere Lappeenranta Turku Helsinki

18 Özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci sadece özel eğitim gerektiren derslerde bu eğitime devam ederek ayrı eğitim alırken, diğer derslerini normal eğitim içinde diğer öğrencilerle birlikte alır. ÖZEL EĞİTİM Temel eğitim okullarının çoğunda özel eğitim sınıfları bulunur. Öğrencinin engelli ya da hasta olması, geç gelişme gösterme, ruhsal bozukluklar ya da benzer nedenlerden ötürü normal bir öğrenme grubu içerisinde eğitim alması uygun görülmüyorsa, öğrencinin özel eğitim çerçevesinde eğitim alması kararlaştırılmaktadır.

19 EĞİTİM YÖNETİMİ VE FİNANSMANI Finlandiya da eğitim, Eğitim Bakanlığı nın sorumluluğu altındadır. Buna ek olarak, altı Finlandiya Eyaletinin her biri bu konularla ilgilenen bir Eğitim ve Kültür Kuruluna sahiptir. Yerel yönetimler olarak belediyelerin, eğitim alanında çok önemli rolleri, yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğitimi finanse etme sorumluluğu merkezi otorite ile yerel yönetimler arasında paylaşılmıştır. İlk ve ortaöğretim için kullanılan fonlarda devlet, masrafların %57 sini karşılarken belediyelerin sağladığı katkı ortalama %43 civarındadır. Okullara ne kadar özerklik verileceğine yerel yetkililer karar vermektedirler. Tüm üniversiteler devlete bağlıdırlar ve büyük oranda özerkliğe sahiptirler.

20 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR MAAŞLARI

21 EĞİTİMDE DENETİM 1970 lerden bu yana müstakil bir okul denetim sistemi mevcut değildir. Devlet yetkilileri tarafından düzenlenen denetim ziyaretleri artık gerçekleştirilmemektedir. Eğitim verenlerin etkinlikleri yönetmelikler ve ana ulusal öğretim programında belirtilen hedefler tarafından idare edilmektedir. Okullarda verilen eğitim ve öğretimin denetimi okul müdürleri ve okul yönetim kurulları tarafından yapılmaktadır.

22 OKUL MİMARİLERİ Finlandiya da okul mimarisine özel önem verilmektedir. Çok katlı binalar yerine geniş bahçeler içerisinde tek katlı yapılar tercih edilmektedir. Okul bahçelerindeki oyun ve etkinlik alanları ülkede uzun süren kış mevsimi de göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. Finlandiya okul mimarisinin ayırıcı özelliği okul içindeki düzenlemeleridir. Öğrencilerin kendilerini ev ortamındaymış gibi hissetmeleri amaçlanmaktadır.

23 OKUL MİMARİLERİ Okul içi her metrekarenin eğitimde kullanılması hedeflenmektedir. Merdiven altında üçgen şeklindeki boşluğun değerlendirilmesi amacıyla bir piyano yerleştirildiğini görmek mümkündür. Bina içinde boş koridorlar ve salonlara rastlanmaz. Ortak çalışma, dinlenme ve yeme içme alanları izole mekânlardan ziyade sınıfların açıldığı geniş alanlarda yer almaktadır. Bu anlamda örneğin kütüphane sessiz ve kapalı bir odadan ziyade sınıfların açıldığı geniş koridorda yer almaktadır. Kütüphanenin bulunduğu bölüm hem bireysel hem de grup halinde çalışmaya göre tasarlanmıştır. Sınıfların kapıları ise içeride olanları dışarıdan gözlemeyi olanaklı kılmak amacıyla mümkün olduğunca şeffaf yapılmıştır.

24 OKUL MİMARİLERİ Ortak kullanım alanlarında bulunan LED ekranlarda haftanın önemli olayları öğrencilere duyurularak, okulda olup bitenlerden haberdar olmaları sağlanmaktadır Sınıf içi tasarımlar temelde rahatlık üzerine kurulmuştur. Yükseklikleri ayarlanabilen öğrenci sıralarından, raylı tahtalar arkasındaki dolaplara, lavabolardan akıllı tahtalara kadar öğrenme ortamını kolaylaştırabilecek bir çok şey yerleştirilmektedir. Ayrıca dersliklerin arka bölümünde öğretmenin bir odası bulunmaktadır. Öğretmen dersten sonra öğrencileri ile bireysel görüşmek veya ilgilenmek istediğinde ya da çalışmak istediğinde bu bölümü ofis olarak kullanabilmektedir. Öğretmenlerin ayrıca bir arada oturabilecekleri öğretmenler odası ve branş öğretmenlerinin beraber çalışmasını sağlayacak çalışma odaları bulunmaktadır.

25 Heinavaara Okulunun koridorundan bir dersliğin görünümü. Sınıf içinde yapılan çalışmaları koridordan geçerken görmek ve gözlemlemek mümkün.

26 Okullarda kullanılan öğrenci sıra ve masaları. Tekli olan sıra ve masaların öğrencilerin boyuna göre ayarlanabilmesi ve öğrencilerin ders araçgereçlerini yerleştirebileceği şekilde kapaklı olması dikkat çekmektedir.

27 Heinavaara Okulunda öğrenci sıra ve masalarından bir görünüm. Masaların, ders esnasında yapılan etkinliklere göre farklı şekillerde konumlandırılmaya olanak sağlayabilmesi dikkat çekmektedir.

28 Tulliportti Uygulama Okulunun koridorlarından bir görünüm. Okul koridorlarında öğrencilerin teneffüslerde dinlenmeleri ve oturmaları için geniş alanlar bulunmaktadır.

29 Kütüphanenin öğrencilerin rahatlıkla ulaşmalarına imkan verecek şekilde koridora yerleştirilmiş olması dikkat çekmektedir.

30 Öğretmen yetiştirme süreci, araştırma temelli oryantasyon, ulusal ve uluslar arası değerlendirmeler ve pedagojik bir programı içeren yapıyı arz eder. Bu bakımdan öğretmen yetiştirme oldukça zorlu ve yoğun bir öğretim sürecine tabidir. Öğretmenlik mesleği Finlandiya da oldukça önemsenen bir alandır. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ Öğretmenlik mesleğinin statüsü oldukça yüksektir. Popüler bir çalışma alanı olarak yüksek yeterlikler gerektirmektedir. Bütün kademe öğretmenlikleri için yüksek lisans düzeyinde öğrenim zorunludur. Teori ve pratik bütünlüğü sağlanmıştır,

31 ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alma ve geliştirebilme, Okullarda ve diğer eğitim ortamlarında başka öğretmenlerle işbirliği yapabilme, Evebeyn, yetkililer ve iş kollarıyla birlikte çalışma ve onları teşvik edebilme, Programı öğrenme ortamları ve materyallerini hazırlama ve geliştirme, Okul hayatındaki problemleri çözebilme, Kendi mesleki gelişimini sağlama ve mesleki kimliğini yansıtabilme genel yeterlikleri belirlenmiştir

32 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ Finlandiya da öğretmenlik mesleği saygın mesleklerin başında gelmekte olup, ülkenin en başarılı öğrencileri öğretmen olmak için yarışmaktadır. Öğretmenlik mesleğine karşı bu pozitif toplumsal ve kültürel bakış, öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artırmakta ve nitelikli öğretmenlerin eğitim kadrosuna katılmasını sağlamaktadır. Eğitim fakülteleri kontenjanlarını öğretmen ihtiyacına göre sınırlayarak hem nitelikli öğrencilerin tercihini sağlamakta hem de iş güvencesi yüksek öğretmen adayları yetiştirmektedir.

33 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ

34 ÖĞRETMEN OLABİLMEK ZOR İŞ! Genel ya da mesleki ortaöğretimi bitirip üniversite giriş sınavında başarılı olan bir öğrenci öğretmen olmak için üniversitelere başvurduğunda, yazılı giriş sınavı, yetenek testi, bireysel mülakat ve grup tartışmasının gözlenmesi aşamalarını içeren bir seçme sistemine tabi tutulur. Bu sınavların sayısı, şekli ve içeriği üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Müracaat edenlerin yaklaşık %10 u öğretmen yetiştirme programına kabul edilir.

35 ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ Finlandiya öğretmen yetiştirme programlarının en dikkat çekici özelliği, uygulama ve teorinin bir sentez oluşturmuş olmasıdır. PISA sınavlarında çok önemli başarılar gösteren Finlandiya da, öğretmen adayları eğitimleri sürecinde dört aşamadan oluşan ve iki yıl süren bir staj (öğretmenlik uygulaması) eğitimine tabi tutulmaktadır. Bu stajların üçü eğitim fakültelerine bağlı uygulama okullarında, biri ise uygulama okulu dışındaki devlet okullarında yapılmaktadır. Staj eğitimi süresince öğretmen adaylarının etkileşimi için çok önemli rolü ve etkisi olan dört bileşen vardır. Bunlar, öğretmen adayının kendisi, diğer öğretmen adayı akranlar, üniversitedeki danışman öğretim elemanı ve staj yapılan okuldaki danışmandır.

36 ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE UYGULAMA OKULLARI Finlandiya da her eğitim fakültesinin temel eğitim ve ortaöğretim düzeyinde bir uygulama okulu vardır. Finlandiya öğretmen yetiştirme sisteminde bu uygulama okullarının önemli yeri vardır. Öğretmen adayı tüm öğrenciler, branşlarıyla ilgili alan eğitimleri ve öğretmenlik formasyonuyla ilgili teori eğitimleri sonrasında katıldıkları staj çalışmalarının en önemli kısmını bu uygulama okullarında yaparlar. Uygulama okullarında staj yapan öğretmen adayların hazırlıklarını yapmaları ve çalışmaları için ayrılmış bir ortamlar bulunmaktadır.

37 Tulliportti Uygulama Okulunun koridorlarından bir görünüm. Öğrenciler serbest zamanlarında okulun koridorunda dinlenebilmekteler.

38 Lansikatu Uygulama Okulunun bir dersliğinde eğitim öğretim çalışmalarında kullanılan eğitim teknolojilerinden bir görünüm. Öğretim çalışmalarında görselliğe önem verilmektedir.

39 Lansikatu Uygulama Okulu birinci sınıf dersliğinden bir görünüm. Okuma yazma çalışmalarında ses öğretiminde eğitim teknolojileri ve diğer görsellerin kullanımına önem verilmektedir.

40 STAJ EĞİTİMİ Stajların ilki uygulama okulunda uyum stajı adı altında yapılmaktadır (eğitim yapısını tanımakta, öğrenci ve öğretmenler arasındaki ilişkileri gözlemleme imkânı). Staj eğitiminin temel staj olarak tanımlanan ve uygulama okulunda yapılan ikinci aşamasında, öğretmen adaylarının kısa dersler anlatmasına olanak tanınmaktadır. Staj eğitiminin üçüncü aşamasında ise öğretmen adayı, uygulama okulu dışında bir devlet okulunda eğitim faaliyetlerini gözlemler ve orada pratik yapar. Buradaki amaç nispeten eğitim kalitesi ve donanımı ile normalin üstünde bulunan uygulama okulunun dışında diğer okulları ve eğitim ortamlarını tanıtmak, okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerini kendi gerçek ortamlarında gözlemleme imkânı vermektir.

41 STAJ EĞİTİMİ Staj eğitiminin son aşaması tekrar uygulama okulunda yapılmaktadır. Burada öğretmen adayı, eğitim fakültesinden danışman öğretim elemanının gözetiminde, uygulama okulundaki danışman öğretmenin rehberliği ve kontrolünde eksiklerini giderme ve kendini geliştirme olanağına kavuşmaktadır. Uygulama okullarının öğretmen yetiştirmeye bakan temel yanı, sistemin bir usta çırak şeklinde işlemesidir. Okuldaki öğretmen sadece sorumlu olduğu derslerin işleyişinden değil, aynı zamanda öğretmen adaylarının yetiştirilmesinden sorumludur. Birçoğu doktoralı olan uygulama okulu öğretmenleri öğretmen adaylarının yetişmesinde en az eğitim fakültesindeki hocaları kadar katkı sunmaktadır. Başarısız görülen öğretmen adayı staj eğitimin tekrar almak zorundadır.

42 TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER Tüm Eğitim Fakültelerine uygulama okulları yapılmalı ve buralarda çalışacak öğretmenlerin en az yüksek lisans düzeyinde olmaları sağlanmalıdır. Öğretmen adayları tecrübeli öğretmenlerin deneyimlerinden yararlanabilmelidir. Bölgesel eşitlik sağlanmalı tüm okullarımız standart fiziksel donanımlara kavuşturulmalıdır. Dezavantajlı okullara daha fazla destek sağlanmalıdır. Öğretmen atamalarında tezli yüksek yapan adaylara sınavsız atanma hakkı tanınmalıdır. Öğretmenlik mesleğine motivasyonu yüksek ve başarılı adayların yerleşmesi için giriş koşulları en üst düzeye çıkarılmalıdır (Finlandiya da olduğu gibi). Görevdeki öğretmenlere ihtiyaç duydukları alanlarda kendilerini yenilemek ve geliştirmek için etkileşimli hizmet içi eğitim kursları düzenlenmelidir. Öğretmenlik mesleğinin toplum içindeki saygınlığının artırılması için, öğretmen ve yöneticilerin ücret ve çalışma koşullarının bir an evvel OECD ülkelerindeki ortalama düzeye çıkarılması gerekmektedir.

43 YARARLANILAN KAYNAKLAR Volmari, Kristiina (2012). Education in Finland. Finnish National Board of Education. mowwwstructure/23418_comenius pdf Sahlberg, P. (2011). Finnish lessons: What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College Press pdf Sahlberg, P. (2010, April). Key drivers of educational performance in Finland. International Perspectives on U.S. Education Policy and Practice: What Can We Learn From High Performing Nations? Retrieved from Ekinci, A. ve Öter, Ö.M. (2010). Finlandiya da Eğitim ve Öğretmen Yetiştirme Sistemi. Çalışma Ziyareti Raporu. Education in Finland.www.egitim.aku.edu.tr/Finlandiya.ppt

44 Şahinkaya, N. (2008). Türkiye-Finlandiya sınıf öğretmenliği matematik öğretimi programları, sınıf öğretmeni adayları ile öğretmenlerinin özyetkinlik ve öğrenme-öğretme süreçleri açısından karşılaştırılması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Valijarvi, J., Linnakyla, P., Kupari, P., Reinikainen, P., & Arffman, I. (2002). Finnish success in PISA: some reasons behind it. Jyvaskyla: IER. Westbury, I., Hansen, S. E., Kansanen, P., & Bjorkvist, O. (2005). Teacher education for researchbased practice in expanded roles: Finland s experience. Scandinavian Journal of Educational Research, 49 (5), Simola, H. (2005). The Finnish miracle of PISA: historical and sociological remarks on teaching and teacher education. Comparative Education, 41(4), Simola, H., & Hakala, K. (2001). School professionals talk about educational change-interviews with Finnish school level actors on educational governance and social inclusion/exclusion, in: S. Lindblad & T. Popkewitz S. (Eds), Listening to education actors on governance and social integration and exclusion (pp ). Uppsala: University of Uppsala.

45 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TÜRKİYE VE FİNLANDİYA DAKİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2013 Cilt/Volume: 10 Sayı/Issue: 24, s. 113-130 TÜRKİYE VE FİNLANDİYA

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM

GÜNEY KORE. 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM GÜNEY KORE 15-22 Mayıs 2011 Güney Kore Çalışma ve İnceleme Ziyareti Raporu Mehmet Duran ÖZNACAR Adana BİLSEM Genel Eğitim ve Yasal Düzenlemeler Güney Kore 1990' lardan beri eğitim reformunu sürdürmeye

Detaylı

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi*

Singapur eğitim sisteminin başarısına etki eden faktörlerin incelenmesi* Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences Yıl / Year: Ocak / January 2014 Cilt-Sayı / Volume-Issue: 39 ss/pp: 121-143 ISSN: 1300-8889 DOI: 10.15285/EBD.2014397401 Singapur eğitim sisteminin

Detaylı

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2013) Özel Sayı, 213-230 Türkiye, Avusturya ve Almanya Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin İncelenmesi Sinem SÖZEN Ayşegül ÇABUK Özet Türkiye de daha önce uygulanmamış

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA AMERICAN EDUCATION SYSTEM: A COMPARATIVE STUDY Gökhan BAŞ* *Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim

Detaylı

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA

AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA I. Eğitim Sisteminin Tanımı AVRUPA DAKĠ EĞĠTĠM SĠSTEMLERĠ ÜZERĠNE ÖZET BELGELER ALMANYA 1. Eğitimdeki Nüfus ve Öğrenim dili 2002 yılında 29 yaşındaki ve 29 yaş altındaki insanların sayısı 26,761,235 ti

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I

Özet. * Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Ekonomisi ve Planlaması ABD. BÖLÜM I İNGİLTERE DE LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM Özet *Binali TUNÇ Bu çalışmada İngiltere eğitim sistemi, zorunlu öğretimden yükseköğretime kadar olan düzeylerde genel olarak tanıtılmış, sistemin işleyişi hakkında bilgiler

Detaylı

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1

AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 AVRUPA ÜLKELERİNDE ve TÜRKİYE DE YÜKSEKÖĞRETİME GİRİŞ SİSTEMLERİ 1 ENTRY SYSTEMS OF HİGHER EDUCATİON İN EUROPEAN COUNTRYS AND TURKEY Filiz GÖLPEK 2 Kenan UĞURLUGELEN 3 Öz Dünyanın birçok ülkesinde yükseköğretim

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL AMAÇLARI GERÇEKLEŞTİRMEDEKİ YETERLİLİKLERİ Hazırlayan: Ayşegül ÖZDEMİR TOPALOĞLU Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kenan ÖZDİL Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler

19. Milli Eğitim Şûrası. Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler 19. Milli Eğitim Şûrası Gündem Maddelerine İlişkin Görüş ve Öneriler Ankara 2014 Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 56 Eğitim-Bir-Sen Adına Sahibi

Detaylı

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1

GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 GÜNEY KORE NİN EKONOMİK BAŞARISININ ALTINDA YATAN EĞİTİM POLİTİKALARI Faruk LEVENT 1 Zeynep GÖKKAYA 2 Atıf için: Levent, F. & Gökkaya, Z. (2014). Education Policies Underlying South Korea's Economic Success,

Detaylı

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ

NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ NORVEÇ TE ZORUNLU EĞİTİM, GENEL VE MESLEKİ ORTA ÖĞRETİM, TEMEL MESLEKİ EĞİTİM VE YETİŞKİN EĞİTİMİ ZORUNLU EĞİTİM (grunnskole) 1997 Reformu ile okula başlama yaşı 7 den 6 ya indirilmiş ve zorunlu eğitim

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; a) (Değişik bent: 20/03/2009-27175 S.R.G Yön/1.mad.)

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 3.7.2002/24804 Tebliğler Dergisi : AĞUSTOS 2002/2539 Ek ve Değişiklikler: 1) 23.3.2004/25411 RG NİSAN 2004/2559 TD 2) 5.1.2005/25691 RG OCAK 2005/2568

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi

Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Sakarya University Journal of Education! $$! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere de Okul Müdürlerinin Atanması ve Yetiştirilmesi Hilmi SÜNGÜ * Özet Bu çalışmada bazı Avrupa ülkeleri ile Türkiye de okul

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM 2013 APL & CAREER PLANNING CENTERS IN SOCIAL SERVICES FOR SENTENCED WOMEN TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM İ Ç İ N D E K İ L E R Giriş... 3 Türk Milli Eğitim Sisteminin Yapısı... 5 1. Örgün Eğitim... 5 Okul Öncesi

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi

Anahtar Sözcükler: Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim, Sürekli Eğitim Merkezi Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Programlarında Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezlerinin Üstlenebileceği Roller Üzerine Bir Değerlendirme Ömür Bilsay KUL ÖZ Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim

Detaylı

2010-2011 İÇİNDEKİLER

2010-2011 İÇİNDEKİLER 20102011 İÇİNDEKİLER 20102011 I. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA Koç Üniversitesi Tarihçesi Koç Üniversitesi nin Misyonu ve Vizyonu Neden Koç Üniversitesi Araştırma Olanakları 03 04 04 07 ii. İşletme Enstitüsü

Detaylı

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için)

IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) IŞIĞA İLK ADIM BÜLTENİ KAYIT DÖNEMİNDE SIKÇA SORULAN SORULAR (2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılı için) 1- Feyziye Mektepleri Vakfının tarihçesi nedir? Feyziye Mektepleri Vakfı nasıl kurulmuştur? Işık Okullarının

Detaylı

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIM ÖLÇÜTLERİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM Arş. Gör. Murat Polat Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Böl. ankapolat@gmail.com

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR *

OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Güz 2012, Cilt:12, Yıl:12, Sayı:2, 12:1-30 OKUL YÖNETİCİLERİNİN SEÇİMİ VE YETİŞTİRİLMESİ: TÜRKİYE VE SEÇİLMİŞ ÜLKELERDEN FARKLI UYGULAMALAR, KARŞILAŞTIRMALAR * Uğur

Detaylı