İnternet Bankacılığı için Web Analiz Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnternet Bankacılığı için Web Analiz Rehberi"

Transkript

1 İnternet Bankacılığı için Web Analiz Rehberi

2 1 İçindekiler Önsöz 2 Yazarlar Hakkında 3 Operasyon Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı 4 Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) 4 Online Bankacılık taki Operasyonel KPI lar 4 Online Bankacılık taki Pazarlama KPI ları 5 Hizmet(veya Operasyon) Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı İşlem Tamamlama 5 En çok izlenen yollar 6 Operasyonel Cohort Analizi 7 Hata Raporlama 7 Yardım Sayfalarına Geçiş 8 Hangi İşlem İçin Ne Kadar Süre Harcanıyor? 9 Ek Araçlar İşe Yarıyor mu? 9 Hızlı Menü 10 En Az Yapılan İşlemler 10 Birlikte Yapılan İşlemler 10 Belirli Bir İşlemi Yapanların Ortak Özellikleri Neler? 11 Teknolojik Segmentasyon 11 Pazarlama Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı 12 Banner ve Kampanya Performansı 12 Banner Alanları 13 Hangi Ürünler Birlikte Satılıyor? 13 Kimler tekliflerinize tıklıyor ve inceliyor? 14 Hangi işlemleri kimler kullanıyor? 14 Pazarlama için Cohort Analizi 15 Çevrimdışı(Offline) Entegrasyonu 15

3 2 Önsöz Web analizi web sitelerindeki ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçlarının anlaşılmasına ilişkin bir disiplin. Web analizinin sağladığı içgörü sayesinde kampanyalar daha verimli hale getirilebiliyor, ziyaretçi deneyimi iyileştiriliyor ve ziyaretçilerin daha sık ziyaret etmesi sağlanabiliyor. İnternet Bankacılığı, bankalar için hem bir pazarlama aracı hem de bir hizmet mer kezi olarak işlev görüyor. Bu rehberde bir pazarlama ve operasyon merkezi olan İnternet Bankacılığı nda Web Analizi nin faydalarından bahsedeceğiz.

4 3 Yazarlar Hakkında Efe Aras 2000 yılından beri Visilabs in kurucu ortağı olarak görev yapmak tadır. İTÜ Jeofizik Mühendisliği ni bitirdi. Sayısal Yöntemlerde Tavsiye Sistemleri üzerine yüksek lisans tezini tamamladı. İki Tü bitak projesi ve yüzden fazla büyük ölçekli Web Analizi projesini yönetti. Devrim Ekmekçi 1974 İstanbul doğumlu Devrim Ekmekçi, Bilgi Üniversitesi Eng. MBA ve İTÜ Elektronik ve Haberleşme Müh. mezunu. Ülkemizdeki ilk web analiz sertifikasını Almanya da alan Ekmekçi, bu alanda bir çok projede danışmanlık ya da proje yöneticisi görevini yü rüttü. 10 yıldan fazla zamandır dijital pazarlama ve web analizi konusunda ürün seçimi ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak fir maların dijital ortamı daha verimli ve etkin kullanmalarını sağla mayı amaçlıyor. Tuğçe Esenkar Lisans eğitimini Uluslararası Ticaret ve İşletme alanında tamamla mıştır. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Anabilim Dalı nda yüksek lisans eğitimine devam et mektedir yılında Visilabs ekibine katılmış olup Dijital Pazar lama Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.

5 4 Operasyon Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı Anahtar Performans Göstergeleri (KPI) Her mecrada olduğu gibi ilk olarak KPI ların bir arada takip edilebileceği bir tablo (dashboard) hazırlamak hem hız göstergemizi önümüzde bulundurarak kontrolü kaybetmemek hem de bütün ekibin önemli konulara konsantre olmasını sağlamak açısından iyi olacaktır. Online Bankacılık taki Operasyonel KPI lar Ziyaretçi sayısı İşlem yapılan ziyaret sayısı Ortalama ziyaret süresi Ortalama işlem süresi İşlem bazında Tamamlanan işlem sayısı Tamamlanmadan terk edime oranı Toplam işlem sayısı Yardım sayfaların görüntülenme sayısı Ziyaret sıklığı

6 5 Online Bankacılık taki Pazarlama KPI ları Banner bazında gösterim ve tıklama sayıları Kampanya bazında gösterim ve tıklama sayıları Kampanya bazında başvuru başlangıç ve tamamlama sayıları Banner alanı bazında gösterim ve tıklama sayıları Hizmet(veya Operasyon) Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı İşlem Tamamlama Bankacılıktaki bir çok işlem iki veya daha fazla adımdan oluşur. İşlemlerin ne kadar anlaşılır veya kolay kullanılır olduğuna bağlı olarak bir sonraki adıma geçme oranları farklılık gösterir. Yönetici hunideki daralma oranlarına bağlı olarak kolayca problemli işlemleri saptayabilir ve gerekli iyileştirmeleri yapabilir. Huni(Funnel) analizi genel ziyaretçi trafiği için yapıldıktan sonra segmentler bazında da yapılmalıdr. Örneğin ilk defa sistemi kullananlar veya bireysel müşteriler gibi farklı seg mentlerin süreçte hangi adımlarda takıldıkları saptanarak bu adımlar iyileştirilmelidir.

7 6 En çok izlenen yollar İyi bir navigasyon kullanılabilirlik açısından en önemli belirleyicidir. Navigasyonu iyileş iyileş tirmek için yapılması gereken kullanıcıların girişten itibaren takip ettiği yolların belirle nerek menülerin bu bilgiye göre düzenlenmesidir. Huni analizinde olduğu gibi patika analizinde de bütün kitle analizi sonrası aynı analiz segmentler bazında tekrarlanmalıdır.

8 7 Operasyonel Cohort Analizi Cohort analizi belirli bir tarihte belirli bir işlemi yapmış olanların, zaman içinde bu iş lemi yapmaya devam edip etmediklerini gözlemlemek için kullanılan bir analiz yönte midir. Bir örnek vermek gerekirse; Şubat ın ilk haftası EFT yapmış olanların ne kadarı sonraki haftalarda da EFT yapmaya devam etti örnek bir Cohort analizidir. Özellikle işlem süreçlerinde değişiklik yapıldığında(örneğin EFT için IBAN numarası zorunlu tutulduğunda) bu değişlkliğin kullanım alışkanlıklarına etkisi için kullanılabilecek bir analiz aracıdır. Hata Raporlama İnternet Bankacılığı nda işlemler formlar doldurularak gerçekleştirilir. Kullanıcılar formda bir bilgiyi eksik doldurduklarında İnternet Bankacılığı sistemi kullanıcıyı uyararak işlemi devam ettirmez. Kullanıcı ilgili uyarı doğrultusunda forma gerekli bil giyi girerek veya düzelterek işlemi sonuçlandırır veya işlemi sonuçlandırmadan terk eder. Web analizini kullanarak hangi işlemde hangi uyarının kaç kere alındığını rapor layarak işlemleri iyileştirebiliriz.

9 8 Yardım Sayfalarına Geçiş Yardım sayfalarına ziyaretçiler site üzerinde bir problem yaşadıktan sonra geçerler. Bu nedenle iyileştirilmeler sonucunda amacımız yardım sayfalarının İnternet Banka cılığı üzerinde en az kullanılan bölüm olmasını sağlamak. Ziyaretçilerin hangi işlemler sırasında veya hangi kelimeleri aradıktan sonra yardım sayfalarına geçtiğini saptaya rak ilgili bölümlerde iyileştirme yapabilirsiniz.

10 9 Hangi İşlem İçin Ne Kadar Süre Harcanıyor? Hangi işlem için müşterilerin ortalama ne kadar süre harcadığını, İnternet Bankacılığı nın bütün işlemlerinde ortalama ne kadar süre harcandığı ile birlikte inceleyerek ortalama nın üzerinde vakit harcanan işlemler saptanabilir ve gerekli iyileştirmeler yapılabilir. Ek Araçlar İşe Yarıyor mu? İnternet Bankacılığı içine yerleştirmiş olduğumuz takvim, kredi hesaplayıcısı, hesap hareketlerini indir vb. gibi araçlar işe yarıyor mu? Müşterilerimiz bu araçları kullanıyor mu? Bu bilgiler bu tür araçların yenilerinin geliştirilmesi konusunda yol gösterici olacaktır.

11 10 Hızlı Menü Bugün hala bir çok bankacılık sistemindeki önemli bir eksiklik olan hızlı menünün oluşturulması için yine Web Analizi nin sağladığı hangi işlem kaç kere kullanıllıyor bil gisinden yararlanabilirsiniz. En Az Yapılan İşlemler Az kullanılan işlemler bilgisi hem bu işlemlerdeki sorunların tespitini hem de bu iş lemler konusunda kullanıcıların bilgilendirilmesini sağlayacaktır. Birlikte Yapılan İşlemler Kullanıcılar hangi işlemleri birbiri ardına yapıyor. Bu bilgi sitenizin bu yönde navigasyo nunun iyileştirilmesini sağlayacaktır. Ziyaretçiye kullanmadığı bir işlemi önereceğimiz za man bakın sizin yaptığınız işlemi yapanlar şu işlemi de yaptılar şeklinde öneri yapabiliriz. İşlem İşlem Sayısı Havale + EFT 3232 Havale + EFT+Döviz Alış 2453 Döviz Alış + Fon Alış 1233 Varlıklarım + Giderlerim 922

12 11 Belirli Bir İşlemi Yapanların Ortak Özellikleri Neler? Hangi işlemleri hangi özellikteki kişiler yapıyorlar. Örneğin İstanbul dan gelenler USD hesabı açarken, Ankara dan siteye giriş yapıp yaşı arasında olanlar EURO hesa bı açıyorlar. Bu bilgiler, ilgili müşterilere işlem önerirken rehber niteliğinde olacaktır. Aynı şekilde hangi segmentlerin hangi işlemleri daha az yapıtığını bularak segment ler bazında sorunları saptayabiliriz. İşlem Havale Döviz Alış Fon Alış Varlıklarım + Giderlerim Özellikler Yaş 30-35, Erkek Yaş 25-30, Kadın, Lisans Erkek, Lisans Y. Lisans Teknolojik Segmentasyon Çözünürlük, tarayıcı, işletim sistemi, cihaz bazında ziyaret ve işlem oranlarına bakarak her hangi bir farklı teknolojiye ilişkin sorun yaşayıp yaşamadığımızı kolayca tespit edebiliriz. Bu tür raporlamalarda örneğin Safari tarayıcısı kullanıcılarının daha az iş iş lem yapıyor olması bizi yanıltmamalı çünkü Safari kullanıcı sayısı daha az(en azından bu yazının yazıldığı zamanda öyleydi)burada yapılması gereken bir oran üzerinden karşılaştırma. Örneğin Safari kullanıcılarının eft/ziyaret oranı, Firefox kullanıcılarının eft/ziyaret oranının 10 katı ise muhtemelen Firefox kullanıcıları sitemizde bir problem yaşıyordur. Eft İşlemi Tarayıcı İşlem/Site ziyareti Internet Explorer 12,10% Firefox 11,22% Chrome 11,90% Opera 10,99% Safari 0,92%

13 12 Pazarlama Merkezi Olarak İnternet Bankacılığı Banner ve Kampanya Performansı İnternet Bankacılığı yeni ürünlerimizi müşterilerimize duyurmak için olukça uygun bir kanal. Özellikle başvuru kolaylığı(çünkü zaten müşteri adayını tanıyoruz) nedeniy le müşteri kazanımı için dikkatle üzerinde durmamız gereken bir kanal. Müşterilere tekliflerimizi ve önerilerimizi İnternet Bankacılığı üzerindeki banner alan ları aracılığıyla ulaştırıyoruz. Hangi banner kaç kere tıklanıyor? Aynı kampanya için kullandığımız farklı boyut ve görselliklerdeki performansımız ne? Bir bütün olarak kampanyamız nasıl gidiyor? Bu sorular etkin bir banner yönetimi için oldukça önem lidir. Kampanya Banner View Click Ratio 1 SMS 1 Kredi ,63% Video Banner ,00% 100 X ,74% Flash Banner ,71% Text Banner ,87% USD AL EURO KAZAN ,00% Video Banner ,48% 100 X ,12% Flash Banner ,17% Text Banner ,73%

14 13 Banner Alanları Banner içerikleri kadar bannerların sayfa üzerindeki pozisyonu da önemli. Bazı po zisyonlar diğerlerinden daha değerli. Dolayısıyla banner alanlarının maliyetini de po zisyonlar belirliyor. Etkin pozisyonların saptanması yine banner yönetimi için kritik önem taşıyor. Banner Yeri View Click Ratio Ana Sayfa Sağ ,00% Ana Sayfa Orta ,74% Login ,71% İşlem Sayfaları ,87% Hangi Ürünler Birlikte Satılıyor? Bir ürün alan müşterinize başka ne önerebilirsiniz? Yine web analizi size bu konuda içgörü sağlayabilir, birlikte alınan ürünler konusunda sizi bilgilendirir. Ürünler Gerçekleşme Ev Kredisi + Ev Sigortası 321 MTV + Araç Sigortası 23 Döviz + Eurobond 22

15 14 Kimler tekliflerinize tıklıyor ve inceliyor? Teklifinize kimler tıklıyor? Hangi müşteri segmenti ilgi gösterdi, hangi müşteri seg menti tıklanmasına rağmen satın alma yapmadı. Başvuru sürecine kimler başladı ve tamamlamadı? Bu bilgilerin hepsini size web analizi sağlayabilir. Kredi Başvurusunu Tamamlamayanlar İsim Soyad Hesap No Cinsiyet Yaş Rıza Bal E 33 Remzi Gelen E 23 Ayşe Dağ K 19 Filiz Kalan K 32 Hangi işlemleri kimler kullanıyor? Eğer bir müşteriniz düzenli olarak ev kredisi hesaplayıcıyı kullanıyorsa hedef müş teridir. Hatta bir takım kurallar belirleyerek daha etkin raporlama yapmak mümkün. Örneğin 3 kere ev kredisi hesaplayıcıyı kullananlar kimler sorusuna verilecek cevap size doğrudan müşteri listesi olarak dönecektir. En Az 3 Kere Ev Kredisi Hesaplayıcısını Kullananlar İsim Soyad Hesap No Cinsiyet Yaş Rıza Bal E 33 Remzi Gelen E 23 Ayşe Dağ K 19 Filiz Kalan K 32

16 15 Pazarlama için Cohort Analizi Kampanyalarınızın etki sürekliliğini görmek için de Cohort yine iyi bir araçtır. Örneğin mobil bankacılık kullanımını artırmak için Nisan ayı boyunca mobil bankacılık üze rinden EFT işlemleri ücretsiz temalı bir kampanya yaptığınızda, Cohort analizi size ilk defa Nisan ayında EFT yapanların ne kadar süre ile mobil bankacılığı kullanmaya devam ettiğini gösterebilir. Çevrimdışı(Offline) Entegrasyonu İnternet sitesi üzerindeki başvuruların bir kısmı çevrimdışı mecralarda sonuçlanıyor. Örneğin kredi başvurusu sürecinin kredi onay ve kredi kullanma aşamlarının banka içinde sonuçlanıyor. Bu nedenle dışarıya verilen reklamların başarısı analiz edilirken, bu aşamların da analize dahil edilmesi gerekiyor. Bu amaçla internet sitesi üzerindeki başvurular ile içerideki süreçlerin entegre edilmesi gerekiyor. Sonuçta alınması gere ken rapora ilişkin aşağıdaki tablo fikir verebilir. Mecra Ziyaretçi Başvuru Onay Kullanma Adwords (%18) 422 (%28) 148 (%1) Organic Display

17 Boğaziçi Üniversitesi Teknopark t: f:

Akıllı Dijital Bankacılık Hedefleme ve Kişiselleştirme

Akıllı Dijital Bankacılık Hedefleme ve Kişiselleştirme Akıllı Dijital Bankacılık Hedefleme ve Kişiselleştirme Akıllı Dijital Bankacılık 2 İçindekiler Yazarlar Hakkında 3 Önsöz 4 Amacımız Müşterilerinizi Daha İyi Tanıyıp Satışlarınızı Arttırmanız 4 1. Online

Detaylı

Web Analiz. Rehberi. www

Web Analiz. Rehberi. www Web Analiz Rehberi www 1 İçindekiler Önsöz 2 Yazarlar Hakkında 3 Anahtar Performans Göstergeleri 4 Anahtar Performans Göstergelerin (APG) İzlenmesi 5 Değişimlerin (Anomalilerin) Belirlenmesi 6 Ziyaretçiler

Detaylı

100 Adımda E-ticaret Performans Ölçümü

100 Adımda E-ticaret Performans Ölçümü 100 Adımda E-ticaret Performans Ölçümü 2 Önsöz 100 Adımda E-ticaret Performans Ölçümü dokümanını bir check list olarak 100 üzerinden olmak şartı ile puan verilerek e-ticaret sitelerinin performans ölçümüne

Detaylı

E-ticarette Kişiselleştirilmiş Öneri Sunma Yolları

E-ticarette Kişiselleştirilmiş Öneri Sunma Yolları E-ticarette Kişiselleştirilmiş Öneri Sunma Yolları E-ticarette Kişiselleştirilmiş Öneri Sunma Yolları 2 Yazarlar Hakkında Efe Aras 2000 yılından beri Visilabs in kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır.

Detaylı

Marketing Intelligence Maturity Model (MiM 2 )

Marketing Intelligence Maturity Model (MiM 2 ) Marketing Intelligence Maturity Model (MiM 2 ) 2 Yazarlar Hakkında Efe Aras 2000 yılından beri Visilabs in kurucu ortağı olarak görev yapmaktadır. İTÜ Jeofizik Mühendisliği ni bitirdi. Sayısal Yöntemlerde

Detaylı

B2B PAZARLAMA ÇÖZÜMLERİ

B2B PAZARLAMA ÇÖZÜMLERİ B2B PAZARLAMA ÇÖZÜMLERİ PAZARLAMA ÇÖZÜMLERİMİZ E*PAGE KATALOG REKLAM REKLAM YENİDEN HEDEFLEME NEWSLETTER ÖZEL E-POSTA 2 İÇİNDEKİLER İNTERNETTE SİZİ BULABİLMELERİNİ SAĞLAYIN 1. Günümüzde internet ortamında

Detaylı

Google Genç Ajanslar Akademisi Öğrenci Kılavuzu

Google Genç Ajanslar Akademisi Öğrenci Kılavuzu Google Genç Ajanslar Akademisi Öğrenci Kılavuzu Öğrenci Kılavuzu Merhaba! Bu yıl birincisini düzenlediğimiz Google Genç Ajanslar Akademisi ne gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz. Bu kılavuzun, program

Detaylı

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor.

ERP ötesı. Workcube 11.1, Yeni Versiyon. İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP ötesı ve Workcube e-iş sistemleri a.ş. yönetim ve teknoloji tanıtım bülteni 2012 Yeni Versiyon Workcube 11.1, İşletmenizi Daha Dışa Dönük, Daha Proaktif ve Daha Performanslı yapıyor. ERP İmplementasyonu

Detaylı

İşinizi internete taşıma rehberi. www.isinizinternette.com.tr

İşinizi internete taşıma rehberi. www.isinizinternette.com.tr 1 İşinizi internete taşıma rehberi www.isinizinternette.com.tr 2 İnternete Hoş Geldiniz İşinizi internete taşıma rehberi, web sitesi hazırlamayı ve e-ticaret yapmayı kolaylıkla anlayabilmeniz için tasarlanmıştır.

Detaylı

Modül 3: Diğer Ofis Araçları

Modül 3: Diğer Ofis Araçları Modül 3: Diğer Ofis Araçları E-YAŞAM FİZİKSEL ENGELLİ İNSANLAR İÇİN E-ÖĞRENME SANAL MERKEZİ Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. Bu yayın sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

Growth Hacking e Başlangıç

Growth Hacking e Başlangıç Growth Hacking e Başlangıç Muhammed Tüfekyapan leanmarketing.co Growth Hacking e Başlangıç Muhammed Tüfekyapan 2015 leanmarketing.co leanmarketing.co tarafından yayınlanmıştır. leanmarketing.co - Muhammed

Detaylı

NETELLER Hesabınızı Kullanma

NETELLER Hesabınızı Kullanma NETELLER Hesabınızı Kullanma NETELLER Hesabımıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz! Bu kılavuz, NETELLER Hesabının en kullanışlı ve sık kullanılan özelliklerini kullanmanıza yardımcı olacaktır. Bu

Detaylı

Gelir Ortakları Platformu Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Gelirortaklari.com Gelir Ortakları Ekibi

Gelir Ortakları Platformu Hızlı Başlangıç Kılavuzu. Gelirortaklari.com Gelir Ortakları Ekibi Gelir Ortakları Platformu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Gelirortaklari.com Gelir Ortakları Ekibi Giriş Gelir Ortakları(GO) platformuna hoşgeldiniz. Bu platform üzerinden web sitenize uygun kampanyaları seçebilecek,

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 TURKCELL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2011 RAPOR HAKKINDA Turkcell 2011 Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığımız ikinci rapordur. 2009-2011 yıllarında etki alanımız içinde yer

Detaylı

Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor

Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor TÜM OTO KİRALAMA KURULUŞLARI DERNEĞİ YAYIN ORGANI MAYIS-HAZİRAN 2013 SAYI: 68 Günlük kiralama büyük bir potansiyel barındırıyor Günlük kiralama bizim açımızdan önemli bir satış kanalı Haydar YENİGÜN Ford

Detaylı

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN VERİMLİ İNSAN GÜCÜ İLE MALİYETLERİ DÜŞÜRÜN, HEDEFLERİNİZE ULAŞIN BORDRO PLUS Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajı sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynağıdır. Kurumun misyon ve hedefini

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

Eğitim Kataloğu 2014

Eğitim Kataloğu 2014 Eğitim Kataloğu 2014 İçindekiler Merhaba 2 Eğitim Kataloğu Hakkında 3 Google Partners Nedir? 4 Google Partners tan Yararlanın 5 Google Partners 2014 Eğitim Kataloğu 6 Yeni Ajans Programı 8 Sertifikasyon

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi

Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi Arama Motoru Optimizasyonu Başlangıç Rehberi EO Sayfa 1-1 Bu rehber kimlere hitap etmektedir? Bu rehberde Arama Motoru Optimizasyonu ile ilgili dünden bugüne gelen tüm bilgileri sizlere sunacağız. Eğer

Detaylı

www.verinetwork.com www.eozcelik.com

www.verinetwork.com www.eozcelik.com ADWORDS, SEO, YOUTUBE, SOSYAL MEDYA, NETWORK- PC BAKIM, WEB YAZILIM TASARIM www.verinetwork.com www.eozcelik.com Google Reklam Nedir? Dünyanın en ünlü ve lider arama motoru olan Google firmasının internet

Detaylı

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır.

-Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. -Industrial Application Software- ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firmasıdır. IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini hızlandırmalarına ve geliştirmelerine yardımcı

Detaylı

A) ALT HESAP RAPORLAMA

A) ALT HESAP RAPORLAMA A) ALT HESAP RAPORLAMA MM ile yönettiğiniz alt hesaplardan birine girin; - Sayfanın sağ üst tarafında bulunan tarih aralığını Tüm zamanlar olarak değiştirin - Kampanyalar sekmesine girin - Anahtar kelimeler

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 Inovasyonun Renkleri Tarih: Ocak 2010 Sayı: 13 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-2 Fazilet Vardar Sukan ile EBİLTEM Üzerine... 1-2 -35: Yenilikçi Portre... 3-4 Tansel Kaya ile İnovasyon Üzerine...

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü STAJ REHBERİ I. Yaz Stajı BURSA, 2013 STAJ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR 1. STAJ ÇALIŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1.1 STAJ DEFTERİ

Detaylı

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları

Netsis Yazılım. Giriş. Finans Uygulamaları 1 1 2 Giriş Neden ERP? Netsis Enterprise ve Standard 16 Finans Uygulamaları Muhasebe - Enflasyon ya da Döviz Muhasebesi ve TTK - Maliyet Muhasebesi - Demirbaş Yönetimi - Leasing, Yatırım, Teşvik, Zimmet

Detaylı

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma

TIGER ENTERPRISE. 25 yılı aşan bilgi birikimi. Etkinliği artırma BİLENLERİN TERCİHİ TIGER ENTERPRISE Uygulama yazılımları pazarının lideri LOGO Business Solutions dan liderlere özel! Dünyanın 30 dan fazla ülkesine yazılım ihracatı gerçekleştiren, Türkiye de 170 bin

Detaylı

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:13.Sayı:2.Aralık 2009 ss.55-71 E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye deki Uygulamaları E-Trade programming and E-Trade applications in Turkey Mehmet TURAN

Detaylı

E-ticaret. enterprise europe

E-ticaret. enterprise europe E-ticaret enterprise europe Bu kitapçık Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi faaliyetleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu kitapçıkta yer alan bilgiler firmaları

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009 ISTANBUL TİCARET ODASI e-ihale PANEL 22.06.2009 YAYIN NO: 2009-36 Istanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

Perakendede bütünlüğü yakalamak

Perakendede bütünlüğü yakalamak PwC Küresel Toplam Perakende* Araştırması ve Türkiye sonuçları Perakendede bütünlüğü yakalamak Perakendeciliğin gelecekteki iş modelini tüketiciler şekillendiriyor *Total Retail www.pwc.com.tr/perakende

Detaylı