I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Gürcan SAMTAŞ *, Mahmut GÜLESĐN ** * Düzce Üniversitesi, Cumayeri MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 81700, Cumayeri/DUZCE ** Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Đmalat Mühendisliği Bölümü, 06500, Beşevler/ANKARA Geliş Tarihi: Kabul tarihi: Özet Görüntü işleme, bilgisayarla bütünleşik olarak birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen bilgisayar çalışmasıdır ve birçok alanda olduğu gibi, tersine mühendisliğin de önemli araştırma alanlarından birisidir. Bu çalışmada; el kamerası ya da dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri, görüntü işleme ile yorumlayarak üç boyutlu nokta bulutları elde eden bir sistemin geliştirilmesi ve elde edilen üç boyutlu nokta bulutlarının da, bir bilgisayar destekli tasarım programında yüzey ya da katı modele çevrilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda sistemde, basitten karmaşığa doğru, farklı geometriğe sahip parça tanımaya yönelik modüller geliştirilmiştir. Modüllerde örnek parça görüntüleri işlenerek nokta bulutları elde edilmiş ve bu nokta bulutları katı modele çevrilerek kontrol edilmiştir. Kontroldeki eksiklikler giderilerek toplamda dört faklı modül oluşturulmuştur. Geliştirilen sisteme de, I-CAD referans noktalı görüntü işleme sitemi adı verilmiştir. Çalışmada, üç boyutlu tasarım ve imalat sürecinde tersine mühendislik uygulamalarına yönelik görüntü işlemenin kullanıldığı farklı ve yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Ayrıca geliştirilen sistem; kullanılan görüntüler için özel bir çekim ortamına gerek duymaması, referans noktası kullanımı ile işlem süresinin oldukça kısa tutması, video görüntülerinin de kullanılabilmesi ve nokta bulutlarının görüntüdeki hedef parçaları tamamen ifade edebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Bir tersine mühendislik uygulaması olan bu çalışmada, geliştirilen sistem ve değişik geometriye sahip parçaların işlenmesi için tasarlanan modüller anlatılarak örnek uygulamalara yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Tersine Mühendislik, Görüntü işleme, Nokta bulutu Abstract I-CAD Image Processing System Using Reference Points Image processing is a computer programming area which can be used in computer integrated industrial applications and it is one of the research areas of reverse engineering. The purpose of this study is to improve a system to interpret the images, which are taken with a hand camcorder or digital camera, and to obtain point clouds by evaluating with image processing and to convert these point clouds surface or solid model in a computer aided design program. In accordance with these purposes, in the system some modules were developed for recognition of the parts having different shapes from the simple to the complex. In these modules, point clouds are obtained by processing sample parts and these point clouds are checked by converting to a solid model. Four different modules were developed by solving the problems occurred within the modules. Developed system is named as I-CAD image processing system with reference point. In this study, a new and different approach, where image processing is used for reverse engineering, is offered during the three dimensional design and manufacturing processes. In addition, the developed system has some advantages namely, it does not require a specific shooting environment, does not need a long time for processing time since it uses reference point method, it can use video images and point clouds can express the target parts efficiently. In this reverse engineering study, the developed system and modules, which are designed for processing and parts having different shapes, are explained and sample parts are given. Keywords: Computer Aided Design and Manufacture, Reverse Engineering, Image processing, Point cloud Bu makaleye atıf yapmak için Samtaş G. *, Gülesin M. **, I-CAD Referans Noktalı Görüntü Đşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 8(2) How to cite this article Samtaş G. *, Gülesin M. **, I-CAD Image Processing System Using Reference Points Electronic Journal of Machine Technologies, 2011, 8(2) 63-74

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) GĐRĐŞ Tersine mühendislik (RE-Reverse Engineering) var olan nesnelerden tasarım bilgilerini çıkararak modelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Serbest ve karmaşık yüzeylere sahip olan gerçek parçaların geometrik bilgisinin elde edilmesi de tersine mühendisliğin en önemli aşamalarından biridir [1,2]. Đmalatta tersine mühendislik (RE), üretimi tamamlanmış parçaların sayısallaştırılması ile, üç boyutlu nokta bulutlarından bir Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modelinin elde edilme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle RE; yeni yöntem, donanım ve teknikler kullanılarak üretimi tamamlanmış ürünlerin ve/veya belli bir işlemden geçerek elde edilmiş verilerin seri bir şekilde başlangıç aşamasına, girdi aşamasına döndürülmesiyle yapılan yeniden değerlendirme sürecidir. Teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde parça tasarımlarının hızlı ve kaliteli elde edilmesiyle seri imalata geçilmiş, bu sayede zamandan tasarruf sağlanarak üretim maliyetleri düşürülmüştür. Birçok firma yaptıkları çalışmaların tasarım aşamalarını optimum seviyeye getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda programlama ile bilgisayar destekli tasarım programlarının beraber kullanılması, tasarıma ayrıca hız ve esneklik kazandırmaktadır [3]. Seri üretimlerde üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ve Bilgisayar Destekli Üretime (BDÜ) bağlıdır. Günümüzde BDT/BDÜ sistemlerinin her ikisini de tek bir yazılım içerisinde bulmak mümkündür. BDT/BDÜ sistemlerinde, parça modelleme ve işleme operasyonlarını uygulama işlemi tamamen bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Parçaya ait modelleme bilgileri BDT/BDÜ programı içerisinde oluşturulmakta, daha sonra bu bilgiler teknolojik veriler ile birleştirilerek kesici takımın takip etmesi gereken yollar hesaplanmaktadır. Parçayı işlemek için gerekli kesici takım hareketleri herhangi bir CNC kontrol ünitesine uygun kodlara dönüştürülerek tezgaha aktarılabilmektedir [4]. CNC tezgâhların kullanımı bugün bu alanda çalışan tüm işletmeler için bir başlangıç noktası olurken, bu tezgahlardan beklenen verimin sağlanması için uygun BDT/BDÜ yazılımlarının kullanımı da bir sonraki adım olarak zorunlu görülmektedir [5]. Tasarım ve imalat aşamasında tersine mühendisliğin kullanımı, tasarımı buna paralel olarak da imalat sürecini oldukça kısaltmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında, BDT/BDÜ sistemlerinin daha verimli kullanımı için, bu süreçleri daha hızlı ve etkili hale getirecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, el kamerası ya da dijital fotoğraf makinesinden elde edilen görüntülerin de gelişen teknolojiye paralel olarak ilerleyen bilgisayar teknolojisi ile hızlı bir şekilde işlenmesi sağlanabilmektedir. Günümüzde görüntüler yüksek çözünürlüklerde ve netlikte rahatlıkla elde edilebilmektedir. Hareketli ya da durağan görüntülerin (resimlerin) incelenmesinde bilgisayarların yanı sıra kullanılan görüntüleme aygıtlarının da önemi büyüktür. Görüntülere uygulanan işlemler farklı kullanım alanlarına göre değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliklerde yeni ve farklı bilim dallarını da doğurmuştur. Görüntü işleme, optik ve lazer, fotoğraf ölçümleme ve uzaktan algılama, bilgisayarlı görme ve desen tanıma, bilgisayar destekli tasarım, görüntü anlama, sinyal işleme, optik lazer mühendisliği, bilgisayar grafikleri, görüntü sistemleri ve teknolojileri alanları bunlardan sadece bir kaçıdır. Kaptein v.d., tersine mühendislikte geçerli olan bilgisayar destekli tasarım (BDT) modelleri kullanımı ile röntgen sterofotometrik analiz tabanlı yeni bir model geliştirmişlerdir. Geliştirilen metodun tek dezavantajı sorunlu yerlerin bir tantal başlarla işaretlenmesinin gerektiğidir [6]. Sturm v.d. yaptıkları çalışmada kamera hareketi esnasında odak uzunluğu sabit iken, kameradan alınan her iki fotoğraftan kameranın odak uzunluğunu tahmin etmeye çalışmışlardır. Bu yaklaşımda, Kruppa denklemleri kullanılmıştır [7]. Diğer bir çalışmada, Boufama ve Habed kalibrasyon kullanmadan 3B lu yeniden yapılandırma hesaplamasını sadeleştirilmiş Kruppa denklemleri kullanarak gerçekleştirmişlerdir [8]. Mülayim, Yılmaz ve Atalay çoklu görüntülerden siluet tabanlı 3B lu model yapılandırması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, uygun ışığa sahip görüntü ortamında gerçek nesnelerin üç boyutlu (3B lu) grafiksel modelinin yeniden inşası yapılmıştır. Yeniden inşa için siluet tabanlı hacim kesişme yöntemi kullanılmıştır [9]. Grossmann v.d. bir yada birden fazla görünüşlere sahip görüntü yapılarının 3B lu yeniden yapılandırılması için cebirsel oranlar geliştirerek, bir ya da birden fazla görünüşe sahip resimlerin iki boyutlu (2B lu) noktalarından 3B lu yapılandırma gerçekleştirilmiştir [10]. Gaspar v.d. çok yönlü görüntüden etkileşimli yeniden inşa gerçekleştirerek yapısal ortamların 3B lu yeniden inşası için yeni bir 64

3 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) yöntem önermişlerdir. Kullanılan bu yöntem, kullanıcı bilgisinin indirgenmesine dayanmaktadır [11]. Sagüês v.d. yaptıkları çalışmada bir robotun kullandığı kamera ile 3B lu nesne tanımlayan bir sistem geliştirmişlerdir [12]. Özden üç boyutlu yeniden yapılandırma için çift ve hareket eden kameralar için teknikler sunmuştur. Çalışmada, değişik üç boyutlu yeniden yapılandırma sistemleri için temel bileşenler oluşturularak; kamera kalibrasyonu, nitelik eşleştirme, yapılandırma ve modelleme algoritmaları kullanılmıştır [13]. Song ve Wang 3B lu yeniden inşa için fotometri kullanılarak ızgara eşleyen yeni bir metot geliştirmişlerdir. Günümüzde fotometri, endüstriyel denetim ve tersine mühendislik gibi hem bilgisayar görüşü hem de bilgisayar grafikleri alanları içerisinde uygulanmaktadır [14,15]. 3B lu modellerin yeniden inşası veri yakalama, kayıt etme, yüzey bütünleşme ve doku haritası gibi dört esas adımları içerir [16]. Sayısal fotometri ve bilgisayar görüşünde yapılan bu araştırma, nesne boşluğunda 3B lu doğrusal veri kümesi ile sonuç verilerini eşleme yaparak çözüme ulaşmaktadır [17]. Marques ve Costeira eksik veri üretmede bilinmeyen bütün noktaları ele alıp eldeki görüntülerden faydalanarak yıpranmış görüntülerde yer alan hareketli görüntü problemini çözmede, orta ölçekli tekli optimizasyon algoritması geliştirilerek üç boyutlu yeniden inşa gerçekleştirilmiştir [18]. Bugean ve Perez ise, karmaşık sahne içersindeki hareketli nesnelerin bölümlenmesi ve algılanması konusunu ele almışlardır. Hareketli bir kamera ve bu kamera ile alınan görüntü pikselleri ızgara içerisinde seçilerek kamera ayarı yapılmıştır [19]. Diğer taraftan Shirazi ve Safabakhsh, iki boyutlu karmaşık kenar algılama filtreleri için yeni bir yaklaşım sunmuşlardır. Sunulan bu yaklaşımda, görüntülerden çok yönlü kenar yakalama gerçekleştirilmektedir [20]. Tian vd. Tablet tabanlı bir tasarım sistemine uyguladıkları bu yaklaşım ile; iki boyutlu el ile çizilmiş serbest, düz yada eğrisel çizgilerden üç boyutlu uzaysal geometrisi oluşturarak yeniden yapılandırma gerçekleştirmişlerdir [21]. Benzer bir çalışmada, Sheng vd. görüntülerdeki çok ölçekli kenarların analizi için etkili bir çalışma çerçevesi geliştirmişlerdir. Görüntülere kırpma ve yönelme işlemleri üzerinde yeni bir yaklaşım sunularak kenar tespiti yapılmıştır [22]. Wu ve Yang görüntülerdeki objelerin etiketlenmesi için grafik tabanlı yarı-denetimli bir algoritma kullanarak yarı-otomatik bir yöntem sunmuşlardır [23]. Faugeras v.d. 3B lu imge dizilerinden kentsel sahnelerin yeniden inşası üzerine yaptıkları çalışmalarında, kameraların parametreleri hakkında herhangi bilgi sahibi olmadan, görüntü dizisinden bilgiler elde etmişlerdir [24]. Diğer bir çalışmada, Park çoklu görüntülerden 3B lu yeniden inşa için yaklaşım sunmuştur. Çalışma, çoklu görüntülerden yüksek kalitede yüzey dokuları ile 3B lu model üreten bir yöntem önermektedir. Önerilen yöntem, sonsuz hatlar yerine sonlu bir doğru parçasına dayanan bir yaklaşım içermektedir [25]. Madhavan v.d. lazer ışını tarayıcısı ile veri çıkartılan kararlı düzlemsel bölgeleri kullanarak, 3B lu modelleme inşa eden bilgisayar görüşlü bir yöntem sunmuşlardır [26]. Rother ve Carlsson önceden belirlenen bir çekim düzlemini referans olarak kullanan doğrusal ve çok görüşlü yeniden inşa gerçekleştirmişlerdir. Çekim ortamındaki bütün görüntüler kendi içerisinde temel olarak tanımlanan bir referans düzlemine göre alınmıştır [27]. Bleser Pastarmov ve Stricker yaptıkları çalışmalarda, endüstriyel alanlarda arttırılmış gerçek uygulamalar için gerçek zamanlı 3B lu kamera çözümü sunmuşlardır. Sunulan çözümle diğer benzer uygulamalarda kullanılan kestirim, poz verme, izleme sistemleri ve yer işaretçileri gibi ortam mühendisliğine gerek duyulmamaktadır [28]. Bu çalışmada, görüntülerden nokta bulutunun elde edilmesi ve elde edilen bu nokta bulutlarından 3B lu BDT modellerinin oluşturulması amacıyla tersine mühendislik uygulaması olarak bir referans noktalı görüntü işleme sistemi ( I-CAD) geliştirilmiştir. 2. I-CAD REFERANS NOKTALI GÖRÜNTÜ ĐŞLEME SĐSTEMĐ Geliştirilen I-CAD referans noktalı görüntü işleme sistemi, referans noktası işaretleme ve buna bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin uygulanmasıyla oluşturulmuş bir programdır. Program; genel ve yan bileşen olarak, görüntü işlemelerin gerçekleştirildiği görüntü işleme yapısı olmak üzere iki ana temel yapı üzerine oluşturulmuştur (Şekil 1). Doğal görüntülerin işlenebildiği programda, pikseller renk analizi ile değerlendirilmektedir. 65

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 1. Geliştirilen I-CAD sistemi ana ekranı (Main screen of developed I-CAD system) Genel yapı içinde görüntülerin elde edildiği, ön izlemelerin yapılabildiği, görüntülerin işlendiği ve nokta bulutlarının değerlendirildiği üç boyutlu tasarım imalat programına geçişi sağlayan kısımlar yer almaktadır ve bu kısımlar ana ekran üzerinde yer alır Ana Ekran Tasarlanan sistem çalıştırıldığında önce ana ekran gelir (Şekil 1). Bu ekran üzerinden, görüntülerin işlendiği görüntü işleme ekranına, nokta bulutlarının katı modele çevrildiği tasarım ve imalat programına, bilgisayara bağlı internet kamera ya da dijital kamera ile anlık görüntülerin alınabileceği pencereye, video görüntülerin işlendiği video aktarım penceresine ve elde edilen nokta bulutlarının 3B lu ön izlemelerinin yapılabildiği ön izleme bölümüne ulaşılabilmektedir. Ana menü üzerindeki Aygıt Ara butonu ile, bilgisayara bağlı bir görüntü yakalama aygıtından (internet kamera ya da fotoğraf makinası) anlık olarak görüntülerin alınmasını sağlanmaktır. Nokta bulutu elde edilmek istenen nesneye ait video görüntülerin sistemde kullanılabilmesi için işlemden geçirilip çerçevelere ayrılması gerekmektedir. El kamerası ya da hareketli görüntü yakalayabilen dijital fotoğraf makinası gibi görüntüleme aygıtları ile çekilmiş video görüntüleri de sistemde işlemden geçirilerek kullanılabilmektedir. Bu işlemler için Video Aktarım butonu kullanılır. Görüntü Yenile ve Görüntüle işlem butonları, görüntü işleme bölümünde işlenen görüntülerden elde edilen nokta bulutlarını herhangi bir dosya konumu göstermeden ve bilgisayar destekli tasarım ve imalat programını çalıştırmadan hareketli ve 3B lu olarak ön izlenmesi de yapılabilmektedir. Bu izleme için OpenGL (Open Graphics Library) programlama yapısı kullanılmıştır. 2.2 Görüntü Đşleme Bölümü Ana menü üzerindeki Görüntü Đşleme butonu ile programın ikinci ana bölümü olan ve nokta bulutlarının elde edildiği görüntü işleme bölümüne geçiş sağlanmaktadır. Sistem, üç boyutlu OpenGL desteği ile C# programlama dili ile oluşturulan giriş ve PHP html kodlama dili ile oluşturulan görüntü işleme ara yüzü olmak üzere iki temel yapıya sahiptir. Görüntü işleme bölümünde dijital görüntülerden, sistem içinde tasarlanan farklı modüller sayesinde nokta bulutlarının elde edilmesi sağlanmaktadır. Đşlemlerden elde edilen geçici noktalar, PHP ile kodlanan program dosyaları ile beraber kullanılan sanal sunucunun geçici dosyalarında tutulmaktadır. Bu da nokta bulutlarının elde edilmesindeki işlem zamanını oldukça kısaltmaktadır. Görüntü işleme sonunda elde edilen nokta bulutu koordinat değerleri txt formatında elde edilmektedir. 66

5 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Dikdörtgen prizma işlem modülü Dikdörtgen prizma işlem modülünde, dikdörtgen prizması biçimine sahip nesnelerden nokta bulutların elde edilmesi için dört farklı referans noktasına ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2, Şekil 3). Đşaretlenen referans noktası piksel değerleri modüldeki yer alan yazı kutularına otomatik olarak yazılmaktadır. Görüntülerin üstünde yer alan parametre ekranı modülde yer alan işlemlerde kullanılmaktadır. Dikdörtgen prizma işlem modülü ve diğer modüller; Koordinat Al, Gerçek Koordinatlar ve Koordinatlar olmak üzere üç alt bölümünden oluşmaktadır. Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümündeki yazı kutucukları, işlenen görüntüden alınan referans noktalarının koordinat değerlerini göstermektedir (Şekil 3). Yataydaki her bir kutucuktan ilk kutu X yönünde piksel koordinatını ve ikinci kutucuk ise Y yönündeki piksel koordinatını ifade etmektedir. Bu ve diğer modüllerde aynı işleve sahip işlem butonlarından Ekranı Temizle ile, ekranda kutucuklardaki değerlerin ve programın geçici olarak hafızada tuttuğu değerlerin temizlenmesi sağlanmaktadır. Hesapla butonuna basıldığında, işaretlenen referans noktaları sonrası görüntü üzerine uygulanacak görüntü işlemenin başlatılarak nokta bulutu elde edilmektedir. Koordinatlar bölümünde yer alan listeleme kutusuna işlem sonucunda elde edilen koordinat değerleri yazdırılmaktadır. Bu modülde hedef görüntüden nokta bulutunun elde edilmesi saniye arasındadır. Yine bu ve diğer modüllerde aynı işleve sahip Gerçek Koordinatlar, işlenen görüntüye ait çözünürlük ve kamera mesafesinin bilinmesi durumunda görüntüde yer alan nesnenin gerçek boyutlarını veren bir nokta bulutunun elde edilmesinde kullanılmaktadır. Şekil 2. Dikdörtgen prizma işlem modülü (Rectangle prism process module) Şekil 3. Referans noktaları ve koordinatlar (Reference points and coordinates) 67

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Yaygın olarak kullanılan; 800x600, 1024x768, 1280x1024 ve 96 dpi çözünürlüklerdeki görüntülerden, dijital görüntüleme aygıtı çekim mesafesi bilinmesi durumunda gerçek koordinatlar elde edilebilmektedir. Elde edilen nokta bulutu dosyası kullanılarak işlenen görüntüdeki nesnenin yüzey veya katı modeli de bilgisayar destekli tasarım programı vasıtasıyla oluşturulabilmektedir (Şekil 4) Yüzeysel işlem modülü Şekil 4. Örnek görüntüden elde edilen nokta bulutu ve katı modeli Yüzeysel işlem modülünde iki görünüşte ifade edilebilen her türlü silindirik yüzeylere sahip parça görüntülerinden nokta bulutu elde edilebilmektedir (Şekil 5). Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümü kendi içinde Hesapla, Ekranı Temizle ve Yüzey Tara işlem butonlarından oluşmaktadır. Yüzey Tara butonu, belli bir yüzey alanına sahip parçaların işlenmesinde görüntü üzerinde işaretlenen yüzey referans noktalarına göre görüntüdeki parçaya ait yüzey noktalarının çıkartılmasında kullanılmaktadır. Ters Faktör parametresi ile parçaya ait ön görünüşünde ifade edilemeyen ters yöndeki çıkıntıların işlenmesi sağlanmaktadır. Bu modülde işaretlenen referans noktaları görüntü içersinde yer alan hedef nesneyi ifade edecek şekilde tanımlanmalıdır. (Şekil 6). Şekil 5. Yüzeysel işlem modülü (Surface process module). 68

7 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 6. Yüzeysel işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Şekil 7. Yüzeysel işlem modülünden elde edilen nokta bulutu ve katı modeller Đşaretlenen referans noktalarının tam kenarları belirtmesine gerek yoktur (Şekil 6a). Program yapacağı renk analizi ve piksel karşılaştırması ile kenar piksellerini doğrulayarak düzeltme yapmaktadır. Nokta bulutu elde edilecek hedef nesnenin yan görünüşünden yine nesneyi ifade edecek şekilde iki adet referans noktası işaretlenmektedir (Şekil 6b). Yüzey alanı geniş olan nesnelerde programın yüzey piksellerini doğrulaması için istenirse yüzey alanından da rastgele referans noktaları işaretlenerek (Şekil 6c), ekranda yer alan Yüzey Tara butonuna tıklandığında, yüzey alanından noktalar da elde edilebilmektedir. Elde edilen tüm noktalar tek bir dosya altında tutulmaktadır. Görüntüden çıkartılan bu nokta bulutu dosyası kullanılarak hedef nesnenin yüzey veya katı modeli kolaylıkla oluşturulabilmektedir (Şekil 7). Bu modülde 2 sn. gibi çok kısa bir sürede nokta bulutları elde edilebilmektedir Silindirik işlem modülü Silindirik işlem modülü, tam silindirik parçalardan nokta bulutu elde edilmesinde kullanılmaktadır (Şekil 8, Şekil 9). Silindirik işlem modülü içerisinde işlenebilen silindirik parçalardan nokta bulutların elde edilmesi için, görüntüye uygulanacak teknik dört farklı referans noktasına ihtiyaç duymaktadır. Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümündeki yazı kutucukları, işlenen görüntüden alınan referans noktalarının koordinat değerlerini göstermektedir. Bu kısımda sırası ile işlenen nesnenin ön görünüşünden sol dairesel çeyreğinden ve takip eden sağ dairesel çeyreğinden, yan görünüşünde nesnenin sol başlangıç boyunun ve sağ bitiş boyunun orta noktalarından referans noktası işaretlenir. 69

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 8. Silindirik işlem modülü Şekil 9. Silindirik işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Yataydaki her bir kutucuktan ilk kutu X yönünde piksel koordinatını ve ikinci kutucuk ise Y yönündeki piksel koordinatını ifade etmektedir (Şekil 9). Bu modülde de yüzeysel işlem modülünde olduğu gibi nokta bulutları, 2 sn gibi çok kısa bir sürede elde edilmektedir. Görüntüden çıkartılan bu nokta bulutu dosyası kullanılarak hedef nesnenin yüzey veya katı modeli oluşturulabilmektedir (Şekil 10). Şekil 10. Örnek görüntüden elde edilen nokta bulutu ve yüzey modeli 70

9 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Eğrisel işlem modülü Görüntü işleme modülünde dairesel parçaların işlenmesi eğrisel işlem modülü ile gerçekleşmektedir. Bu işlem modülünde, silindirik eğrisel parçaların işlenmesi için işlenecek parçaya ait sadece tek bir ön görünüşe ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 11). Bu modülde fare yardımıyla görüntü üzerindeki parçanın kenarlarına referans noktaları, karşılıklı olarak işaretlenir (Şekil 12). Đşaretleme sol üst köşeden ilk solsağ ve alttan yine sol ve sağ olmak üzere karşılıklı işaretlenir. Đşaretleme sol-sağ şeklinde olmak üzere parçayı ifade edecek şekilde verilir. Đşaretlemelerde kapalı olan üst yada alt kenarlar referans noktaları ile işaretlenerek kapatılır. Görüntüden çıkartılan nokta bulutu dosyaları kullanılarak hedef nesnelerin yüzey veya katı modeli elde edilebilmektedir (Şekil 13). Şekil 11. Eğrisel işlem modülü Şekil 12. Eğrisel işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Şekil 13. Eğrisel işlem modülünden elde edilen nokta bulutu ve katı modeller 71

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) SONUÇLAR Bir tersine mühendislik uygulaması olarak geliştirilen sistem ile basitten karmaşığa iki görünüşte ifade edilebilen birçok parçanın nokta bulutu elde edilebilmektedir. Geliştirilen sisteminin avantajları şu şekilde özetlenebilir; a. Geliştirilen sistemde özel bir çekim ortamı olmadan doğal olarak elde edilmiş her türlü çözünürlüğe sahip renkli görüntüler kullanılabilmektedir. b. Fotoğraf makinesi veya el kamerası ile çekilmiş basit ve karmaşık yapıdaki birçok parçaya ait görüntülerden 3B lu nokta bulutları, yüzey veya katı modelleri oluşturulabilmektedir. c. Mekansal alan işleme ile filtreleme, dik açılı eğim oluşturma ile kenar tespiti, renk analizi ile piksel doğrulama ve referans noktası işaretleme yöntemleri kullanılarak tersine mühendislik alanında farklı ve yeni bir yaklaşım sunulmuştur. d. Bilgisayar ortamında tasarlanacak veya imalat işlemleri uygulanacak parçalar geliştirilen sistemle daha hızlı bir şekilde tasarım ortamına aktarılmakta, istenirse bilgisayar destekli analiz işlemleri (statik, dinamik) ve imalat işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hızlı prototip tezgahlarına, elde edilen model yüklenerek nesnenin prototipi elde edilebilir. e. Geliştirilen sistem içinde kullanıcı tarafından girilen parametreler doğrultusunda gerçek boyutlarda nokta bulutu elde edilebilmektedir. f. Referans noktası kullanımı sayesinde görüntü yorumlama alanı sınırlandırılarak sadece hedef alanın işlenmesi ile görüntüde arka planda yer alan unsurların oluşturacağı istenmeyen nokta bulutları da atılabilmektedir. Bu da işlem zamanını bir ile iki saniye arasında bir değere indirmekte ve aynı zamanda doğal olarak alınmış görüntülerin sistemde daha hızlı olarak işlenebilmesini sağlamaktadır. 4. KAYNAKLAR 1. Dayık, M., Kodaloğlu, M., Güler, C., Sivrikaya, D., 2008, 3 Boyutlu Vücut Tarama Sistemleri, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Ayyıldız, M., Göloğlu, C., 2009, Hasarlı Kalıp Elemanlarının Onarılması Amaçlı Tersine Mühendislik Destekli Bir Çerçeve Çalışması, 5. Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), , Karabük 3. Demirci, H.D., Gökçe, H., 2010, Sac Metal Parçalarda Bağlama Noktalarının Bulunmasında Bilgisayar Destekli Optimizasyon Süreci Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 7, Özek, C., Ünal, E., Özek, M.B., 2006, Zincir Dişlilerin Đmalatı Đçin MATLAB Programlama ile CAD-CAM CNC Đntegrasyonu, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Varol, R.,Yalçın, B., Yılmaz, N., 2005, Bilgisayar Destekli Đmalatta (CAM), CAM Programı Kullanılarak Parça Đmalatının Gerçekleştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Kaptein, B. L., Valstar, B. C., Stoel B. C., Rozing, P. M., Reiber, J. H. C., 2003, A New Model-Based RSA Method Validated Using CAD Models and Models From Reversed Engineering, Journal of Biomechanics, 36, Sturm, P., Cheng, Z. L., Chen, P.C.Y., Poo, A.N., 2005, Focal Length Calibration From Two Views: Method And Analysis Of Singular Cases, Computer Vision and Image Understanding, 99,

11 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Boufama, B., Habed, A., 2004, Three-Dimensional Structure Calculation: Achieving Accuracy Without Calibration, Image and Vision Computing, 22, Mülayim, A. Y., Yılmaz, U., Atalay, V., 2003, Silhouette-Based 3D Model Reconstruction From Multiple Images, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 33, 4, Grossmann, E., Ortin, D., Santos-Victor, J., 2001, Algebraic Aspects of Reconstruction of Structured Scenes From One or More Views, British Machine Vision Conference, 2, , Đngiltere 11. Gaspar, J., Grossmann, E., Santos-Victor, J., 2001, Interactive Reconstruction From An Omnidirectional Image, In 9 th International Symposium on Intelligent Robotic Systems (SIRS 01), , Fransa 12. Sagüés, C., Montano, C., Guerrero, J.J., 1992, Locating 3D Features With a Camera in Hand, 23 rd International Symposium on Industrial Robots, , Đspanya 13. Özden, K. E., 2002, 3D Reconstruction: Techniques for Stereo and Moving Cameras, Yüksek Lisans Tezi, Computer Engineering, Science and Engineering of Boğaziçi University, Đstanbul 14. Xie, Z., Wang, J., Zhang, Q., 2005, Complete 3D Measurement in Reverse Engineering Using a Multi- Probe System, International Journal of Machine Tools Manufacturing, 45, Song, L., Qu, X., Xu, K., Lv, L., 2005, Novel SFS-NDT in the field of detect detection, NDT & E International, 38, 5, Song, L., Qu, X, Yang, Y., Yong, C., Ye, S., 2005, Application of Structured Lighting Sensor for Online Measurement, Optics Laser Engineering, 43, 10, Song, L., Wang D., 2006, A Novel Grating Matching Method for 3D Reconstruction, NDT & E International, 39, Margues, M., Costeira, J, 2009, Estimating 3D Shape From Degenerate Sequences With Missing Data, Computer Vision and Image Understanding, 113, 2, Bugean, A., Perez, P., 2009, Detection and Segmentation of Moving Object in Complex Scenes, Computer Vision and Image Understanding, 113, 4, Shirazi, S.K.G., Safabakhsh, R., 2009, Omnidirectional Edge Detection, Computer Vision and Image Understanding, 113, 4, Tian, C., Masry, M., Lipson, H., 2009, Physical Sketching: Reconstruction and Analysis of 3D Object From Freehand Sketches, Computer Aided Design, 41, 3, Sheng, Y. L., Easley, G.R., Krim, H., 2009, A Sherlet Approach to Edge Analysis and Detection, IEEE Transactions on Image Processing, 18, 5, Wu, W., Yang, J., 2009, Semi-Automatically Labeling Object in Images, IEEE Transactions on Image Processing, 18, 6, Faugeras, O., Robert, L., Laveau, S., Csurka, G., Zeller, C., Gauclin, C., Zoghlami, I., 1998, 3-D Reconstruction of Urban Scanes from Image Sequences, Computer Vision and Image Understanding, 69, 3,

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Park, J.-S., 2005, Interactive 3D Reconstruction From Multiple Images: A Primitive-Based Approach, Pattern Recognition Letters, 26, Madhavan, B.B, Wang, C., Tanahashi, H., Hirayu, H., Niwa, Y., Yamamoto, K., Tachibana, K., Sasagawa, T., 2006, A Computer Vision Based Approach for 3D Building Modeling of Airborne Laser Scanner DSM data, Computer Environment and Urban Systems, 30, Rother, C., Carlsson, S., 2002, Linear Multi View Reconstruction and Camera Recovery Using A Reference Plane, International Journal of Computer Vision, 49, 2, Bleser, G., Pastarmov, Y., Stricker, D., 2005, Real-Time 3D Camera Tracking for Industrial Augmented Reality Applications, Journal of Winter School of Computer Graphics,

>BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGİNEERING

>BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGİNEERING >BEYKENT UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND ENGİNEERING Volume 6(1), 2013,57-76 360 DERECE HAREKET ALGILAYAN Bİ R ÇEVRE GÜVENLİK SİSTEMİ UYGULAMASİ Tayfun KOKSAL, Ediz ŞAYKOL Beykent Üım-eısitesi, Bügisayar

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ETKİLEŞİMLİ UYGULAMALAR İÇİN GERÇEK ZAMANLI HAREKET TANIMA Anıl BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Ağustos-2013 KONYA Her Hakkı

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ. DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ VİDEO GÖRÜNTÜLERİNDEN HAREKETLİ NESNELERİN ÇIKARILMASI VE HAREKET YÖRÜNGELERİNİN BELİRLENMESİ DOKTORA TEZİ Mahir Serhan TEMİZ Anabilim Dalı : Jeodezi

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 3, 643-651, 2010 Vol 25, No 3, 643-651, 2010 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMDA PARAMETRİK DİŞLİ ÇARK UYGULAMALARI Mustafa AYYILDIZ,

Detaylı

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ DİJİTAL KAMERALARIN METRİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart - Nisan 5, Ankara ORTA VE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRÜKÜ DİJİTA KAMERAARIN METRİK PERFORMANSARININ BEİRENMESİ F. Karslı,

Detaylı

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ORTOGRAFİK GÖRÜNÜŞLERDEN ÜÇ BOYUTLU MODELLERİN ELDE EDİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2002 : 8 : 3 : 306-314

Detaylı

VİDEOLARDAKİ HAREKETLİ NESNELERİN TESPİT VE TAKİBİ İÇİN UYARLANABİLİR ARKAPLAN ÇIKARIMI YAKLAŞIMI TABANLI BİR SİSTEM

VİDEOLARDAKİ HAREKETLİ NESNELERİN TESPİT VE TAKİBİ İÇİN UYARLANABİLİR ARKAPLAN ÇIKARIMI YAKLAŞIMI TABANLI BİR SİSTEM Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, 2013 ARAŞTIRMA VİDEOLARDAKİ HAREKETLİ NESNELERİN TESPİT VE TAKİBİ İÇİN UYARLANABİLİR ARKAPLAN ÇIKARIMI YAKLAŞIMI TABANLI BİR

Detaylı

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS

Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL FEATURE POINTS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 246-261, 2013 PhD Research Article / Doktora Çalışması Araştırma Makalesi SMART FACIAL FEATURE REGIONS AND FACIAL

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ

SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SANAL HEYKELTIRAŞLIK SİSTEMLERİ İÇİN YENİ DIŞ ÇEPER VE DALLANMA YAKLAŞIMLARININ GELİŞTİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ EMRE GÖCEN Anabilim Dalı: Bilgisayar

Detaylı

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU

DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU DÖNERKANAT TİPİNDE BİR İNSANSIZ HAVA ARACIYLA VİDEO TABANLI ÜST DÜZEY İŞLEVLERİN TASARLANMASI NEVREZ İMAMOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KÜBİK BEZİER EĞRİLERİ İLE YÜZ İFADESİ TANIMA GONCA ÖZMEN Yüksek Lisans Tezi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye KANDEMİR

Detaylı

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları

Yapı Projelerinin Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamaları Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (38-52) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (38-52) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods

Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve yöntemleri. Online/offline detection systems of fabric defects and methods SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 49-69, 2014 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 49-69, 2014 Kumaş hatalarının online/offline tespit sistemleri ve Kazım Hanbay 1*, M. Fatih Talu 2 1* Bingöl Üniversitesi,

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU

VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 3. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 8 Nisan 0, Ankara VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN KAÇIŞ NOKTALARI YARDIMIYLA REKTİFİKASYONU Mahir Serhan Temiz, Sıtkı Külür

Detaylı

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM

Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 29, 111-126, 2011 Research Article / Araştırma Makalesi FINGERPRINT RECOGNITION AND ID VERIFICATION USING WEBCAM Kadir

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI

GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI GÖRÜNTÜ İŞLEME, TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI Mehmet Karakoç Ege Üniversitesi - Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı AB 12 - ŞUBAT 2012 03/02/2012 1 İÇERİK (1. Bölüm) 1. GİRİŞ 1.1.

Detaylı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER Özet Bu çalışmada, yerden çekilmiş bina fotoğraflarından otomatik olarak çıkarılan gerçekçi yüz dokularının üç

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA

YÜKSEK LİSANS TEZİ AĞUSTOS 2010 ANKARA TEK BAKIŞ AÇISI DERİNLİK KESTİRİMİ YÖNTEMİ İLE ROBOT DENETİMİ ENGİN KARATAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞUSTOS

Detaylı

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA

HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü HAREKETLİ NESNE TAKİBİ VE LAZER İLE İMHA 210257 İsmail GÜLLÜPINAR Danışman Prof.Dr. İsmail HAKKI ÇAVDAR

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI

UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI UZAKTAN ALGILAMA VERİLERİNİN DÜŞÜK MAALİYETLİ ROBOTLARIN KENTSEL ALAN NAVİGASYONUNDA KULLANIMI Okan OKUTKAN 1, Derya MAKTAV 2 1 Müh., Digiturk Krea İçerik Hizmetleri ve ProdüksiyonA.Ş, 34353, Beşiktaş,

Detaylı

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.

2. FOTOGRAMETRİ. 2.1 Fotogrametrinin Sınıflandırılması. Fotogrametri genel olarak aşağıdaki şekilde sınıflandırılır. 1. GİRİŞ Fotogrametri, fiziksel cisimler ve oluşturdukları çevreden yansıyan ışınların şekillendirdiği fotogrametrik görüntülerin ve yaydıkları elektromanyetik enerjilerin kayıt,ölçme ve yorumlama işlemleri

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ FOTOGRAMETRİK HARİTA ÜRETİMİNDE DİGİTAL HAVA RESİM ÇEKME MAKİNELERİ VE LAZER TARAMA YÖNTEMLERİNİN KULLANIM OLANAKLARI Proje Yüklenicisi: İstanbul İŞİN Teknik ADI Üniversitesi

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı