I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I-CAD Referans Noktalı Görüntü İşleme Sistemi"

Transkript

1 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (63-74) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (63-74) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR e-issn: Makale (Article) Gürcan SAMTAŞ *, Mahmut GÜLESĐN ** * Düzce Üniversitesi, Cumayeri MYO, Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü, 81700, Cumayeri/DUZCE ** Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Đmalat Mühendisliği Bölümü, 06500, Beşevler/ANKARA Geliş Tarihi: Kabul tarihi: Özet Görüntü işleme, bilgisayarla bütünleşik olarak birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılabilen bilgisayar çalışmasıdır ve birçok alanda olduğu gibi, tersine mühendisliğin de önemli araştırma alanlarından birisidir. Bu çalışmada; el kamerası ya da dijital fotoğraf makinesi ile çekilmiş görüntüleri, görüntü işleme ile yorumlayarak üç boyutlu nokta bulutları elde eden bir sistemin geliştirilmesi ve elde edilen üç boyutlu nokta bulutlarının da, bir bilgisayar destekli tasarım programında yüzey ya da katı modele çevrilebilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda sistemde, basitten karmaşığa doğru, farklı geometriğe sahip parça tanımaya yönelik modüller geliştirilmiştir. Modüllerde örnek parça görüntüleri işlenerek nokta bulutları elde edilmiş ve bu nokta bulutları katı modele çevrilerek kontrol edilmiştir. Kontroldeki eksiklikler giderilerek toplamda dört faklı modül oluşturulmuştur. Geliştirilen sisteme de, I-CAD referans noktalı görüntü işleme sitemi adı verilmiştir. Çalışmada, üç boyutlu tasarım ve imalat sürecinde tersine mühendislik uygulamalarına yönelik görüntü işlemenin kullanıldığı farklı ve yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Ayrıca geliştirilen sistem; kullanılan görüntüler için özel bir çekim ortamına gerek duymaması, referans noktası kullanımı ile işlem süresinin oldukça kısa tutması, video görüntülerinin de kullanılabilmesi ve nokta bulutlarının görüntüdeki hedef parçaları tamamen ifade edebilmesi gibi avantajlara sahiptir. Bir tersine mühendislik uygulaması olan bu çalışmada, geliştirilen sistem ve değişik geometriye sahip parçaların işlenmesi için tasarlanan modüller anlatılarak örnek uygulamalara yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Tersine Mühendislik, Görüntü işleme, Nokta bulutu Abstract I-CAD Image Processing System Using Reference Points Image processing is a computer programming area which can be used in computer integrated industrial applications and it is one of the research areas of reverse engineering. The purpose of this study is to improve a system to interpret the images, which are taken with a hand camcorder or digital camera, and to obtain point clouds by evaluating with image processing and to convert these point clouds surface or solid model in a computer aided design program. In accordance with these purposes, in the system some modules were developed for recognition of the parts having different shapes from the simple to the complex. In these modules, point clouds are obtained by processing sample parts and these point clouds are checked by converting to a solid model. Four different modules were developed by solving the problems occurred within the modules. Developed system is named as I-CAD image processing system with reference point. In this study, a new and different approach, where image processing is used for reverse engineering, is offered during the three dimensional design and manufacturing processes. In addition, the developed system has some advantages namely, it does not require a specific shooting environment, does not need a long time for processing time since it uses reference point method, it can use video images and point clouds can express the target parts efficiently. In this reverse engineering study, the developed system and modules, which are designed for processing and parts having different shapes, are explained and sample parts are given. Keywords: Computer Aided Design and Manufacture, Reverse Engineering, Image processing, Point cloud Bu makaleye atıf yapmak için Samtaş G. *, Gülesin M. **, I-CAD Referans Noktalı Görüntü Đşleme Sistemi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2011, 8(2) How to cite this article Samtaş G. *, Gülesin M. **, I-CAD Image Processing System Using Reference Points Electronic Journal of Machine Technologies, 2011, 8(2) 63-74

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) GĐRĐŞ Tersine mühendislik (RE-Reverse Engineering) var olan nesnelerden tasarım bilgilerini çıkararak modelleme işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Serbest ve karmaşık yüzeylere sahip olan gerçek parçaların geometrik bilgisinin elde edilmesi de tersine mühendisliğin en önemli aşamalarından biridir [1,2]. Đmalatta tersine mühendislik (RE), üretimi tamamlanmış parçaların sayısallaştırılması ile, üç boyutlu nokta bulutlarından bir Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) modelinin elde edilme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Diğer bir ifadeyle RE; yeni yöntem, donanım ve teknikler kullanılarak üretimi tamamlanmış ürünlerin ve/veya belli bir işlemden geçerek elde edilmiş verilerin seri bir şekilde başlangıç aşamasına, girdi aşamasına döndürülmesiyle yapılan yeniden değerlendirme sürecidir. Teknolojideki hızlı gelişmeler sayesinde parça tasarımlarının hızlı ve kaliteli elde edilmesiyle seri imalata geçilmiş, bu sayede zamandan tasarruf sağlanarak üretim maliyetleri düşürülmüştür. Birçok firma yaptıkları çalışmaların tasarım aşamalarını optimum seviyeye getirmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda programlama ile bilgisayar destekli tasarım programlarının beraber kullanılması, tasarıma ayrıca hız ve esneklik kazandırmaktadır [3]. Seri üretimlerde üretim maliyetlerinin düşürülmesi, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT) ve Bilgisayar Destekli Üretime (BDÜ) bağlıdır. Günümüzde BDT/BDÜ sistemlerinin her ikisini de tek bir yazılım içerisinde bulmak mümkündür. BDT/BDÜ sistemlerinde, parça modelleme ve işleme operasyonlarını uygulama işlemi tamamen bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Parçaya ait modelleme bilgileri BDT/BDÜ programı içerisinde oluşturulmakta, daha sonra bu bilgiler teknolojik veriler ile birleştirilerek kesici takımın takip etmesi gereken yollar hesaplanmaktadır. Parçayı işlemek için gerekli kesici takım hareketleri herhangi bir CNC kontrol ünitesine uygun kodlara dönüştürülerek tezgaha aktarılabilmektedir [4]. CNC tezgâhların kullanımı bugün bu alanda çalışan tüm işletmeler için bir başlangıç noktası olurken, bu tezgahlardan beklenen verimin sağlanması için uygun BDT/BDÜ yazılımlarının kullanımı da bir sonraki adım olarak zorunlu görülmektedir [5]. Tasarım ve imalat aşamasında tersine mühendisliğin kullanımı, tasarımı buna paralel olarak da imalat sürecini oldukça kısaltmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında, BDT/BDÜ sistemlerinin daha verimli kullanımı için, bu süreçleri daha hızlı ve etkili hale getirecek çalışmalara ihtiyaç vardır. Diğer taraftan, el kamerası ya da dijital fotoğraf makinesinden elde edilen görüntülerin de gelişen teknolojiye paralel olarak ilerleyen bilgisayar teknolojisi ile hızlı bir şekilde işlenmesi sağlanabilmektedir. Günümüzde görüntüler yüksek çözünürlüklerde ve netlikte rahatlıkla elde edilebilmektedir. Hareketli ya da durağan görüntülerin (resimlerin) incelenmesinde bilgisayarların yanı sıra kullanılan görüntüleme aygıtlarının da önemi büyüktür. Görüntülere uygulanan işlemler farklı kullanım alanlarına göre değişiklikler göstermektedir. Bu değişikliklerde yeni ve farklı bilim dallarını da doğurmuştur. Görüntü işleme, optik ve lazer, fotoğraf ölçümleme ve uzaktan algılama, bilgisayarlı görme ve desen tanıma, bilgisayar destekli tasarım, görüntü anlama, sinyal işleme, optik lazer mühendisliği, bilgisayar grafikleri, görüntü sistemleri ve teknolojileri alanları bunlardan sadece bir kaçıdır. Kaptein v.d., tersine mühendislikte geçerli olan bilgisayar destekli tasarım (BDT) modelleri kullanımı ile röntgen sterofotometrik analiz tabanlı yeni bir model geliştirmişlerdir. Geliştirilen metodun tek dezavantajı sorunlu yerlerin bir tantal başlarla işaretlenmesinin gerektiğidir [6]. Sturm v.d. yaptıkları çalışmada kamera hareketi esnasında odak uzunluğu sabit iken, kameradan alınan her iki fotoğraftan kameranın odak uzunluğunu tahmin etmeye çalışmışlardır. Bu yaklaşımda, Kruppa denklemleri kullanılmıştır [7]. Diğer bir çalışmada, Boufama ve Habed kalibrasyon kullanmadan 3B lu yeniden yapılandırma hesaplamasını sadeleştirilmiş Kruppa denklemleri kullanarak gerçekleştirmişlerdir [8]. Mülayim, Yılmaz ve Atalay çoklu görüntülerden siluet tabanlı 3B lu model yapılandırması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, uygun ışığa sahip görüntü ortamında gerçek nesnelerin üç boyutlu (3B lu) grafiksel modelinin yeniden inşası yapılmıştır. Yeniden inşa için siluet tabanlı hacim kesişme yöntemi kullanılmıştır [9]. Grossmann v.d. bir yada birden fazla görünüşlere sahip görüntü yapılarının 3B lu yeniden yapılandırılması için cebirsel oranlar geliştirerek, bir ya da birden fazla görünüşe sahip resimlerin iki boyutlu (2B lu) noktalarından 3B lu yapılandırma gerçekleştirilmiştir [10]. Gaspar v.d. çok yönlü görüntüden etkileşimli yeniden inşa gerçekleştirerek yapısal ortamların 3B lu yeniden inşası için yeni bir 64

3 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) yöntem önermişlerdir. Kullanılan bu yöntem, kullanıcı bilgisinin indirgenmesine dayanmaktadır [11]. Sagüês v.d. yaptıkları çalışmada bir robotun kullandığı kamera ile 3B lu nesne tanımlayan bir sistem geliştirmişlerdir [12]. Özden üç boyutlu yeniden yapılandırma için çift ve hareket eden kameralar için teknikler sunmuştur. Çalışmada, değişik üç boyutlu yeniden yapılandırma sistemleri için temel bileşenler oluşturularak; kamera kalibrasyonu, nitelik eşleştirme, yapılandırma ve modelleme algoritmaları kullanılmıştır [13]. Song ve Wang 3B lu yeniden inşa için fotometri kullanılarak ızgara eşleyen yeni bir metot geliştirmişlerdir. Günümüzde fotometri, endüstriyel denetim ve tersine mühendislik gibi hem bilgisayar görüşü hem de bilgisayar grafikleri alanları içerisinde uygulanmaktadır [14,15]. 3B lu modellerin yeniden inşası veri yakalama, kayıt etme, yüzey bütünleşme ve doku haritası gibi dört esas adımları içerir [16]. Sayısal fotometri ve bilgisayar görüşünde yapılan bu araştırma, nesne boşluğunda 3B lu doğrusal veri kümesi ile sonuç verilerini eşleme yaparak çözüme ulaşmaktadır [17]. Marques ve Costeira eksik veri üretmede bilinmeyen bütün noktaları ele alıp eldeki görüntülerden faydalanarak yıpranmış görüntülerde yer alan hareketli görüntü problemini çözmede, orta ölçekli tekli optimizasyon algoritması geliştirilerek üç boyutlu yeniden inşa gerçekleştirilmiştir [18]. Bugean ve Perez ise, karmaşık sahne içersindeki hareketli nesnelerin bölümlenmesi ve algılanması konusunu ele almışlardır. Hareketli bir kamera ve bu kamera ile alınan görüntü pikselleri ızgara içerisinde seçilerek kamera ayarı yapılmıştır [19]. Diğer taraftan Shirazi ve Safabakhsh, iki boyutlu karmaşık kenar algılama filtreleri için yeni bir yaklaşım sunmuşlardır. Sunulan bu yaklaşımda, görüntülerden çok yönlü kenar yakalama gerçekleştirilmektedir [20]. Tian vd. Tablet tabanlı bir tasarım sistemine uyguladıkları bu yaklaşım ile; iki boyutlu el ile çizilmiş serbest, düz yada eğrisel çizgilerden üç boyutlu uzaysal geometrisi oluşturarak yeniden yapılandırma gerçekleştirmişlerdir [21]. Benzer bir çalışmada, Sheng vd. görüntülerdeki çok ölçekli kenarların analizi için etkili bir çalışma çerçevesi geliştirmişlerdir. Görüntülere kırpma ve yönelme işlemleri üzerinde yeni bir yaklaşım sunularak kenar tespiti yapılmıştır [22]. Wu ve Yang görüntülerdeki objelerin etiketlenmesi için grafik tabanlı yarı-denetimli bir algoritma kullanarak yarı-otomatik bir yöntem sunmuşlardır [23]. Faugeras v.d. 3B lu imge dizilerinden kentsel sahnelerin yeniden inşası üzerine yaptıkları çalışmalarında, kameraların parametreleri hakkında herhangi bilgi sahibi olmadan, görüntü dizisinden bilgiler elde etmişlerdir [24]. Diğer bir çalışmada, Park çoklu görüntülerden 3B lu yeniden inşa için yaklaşım sunmuştur. Çalışma, çoklu görüntülerden yüksek kalitede yüzey dokuları ile 3B lu model üreten bir yöntem önermektedir. Önerilen yöntem, sonsuz hatlar yerine sonlu bir doğru parçasına dayanan bir yaklaşım içermektedir [25]. Madhavan v.d. lazer ışını tarayıcısı ile veri çıkartılan kararlı düzlemsel bölgeleri kullanarak, 3B lu modelleme inşa eden bilgisayar görüşlü bir yöntem sunmuşlardır [26]. Rother ve Carlsson önceden belirlenen bir çekim düzlemini referans olarak kullanan doğrusal ve çok görüşlü yeniden inşa gerçekleştirmişlerdir. Çekim ortamındaki bütün görüntüler kendi içerisinde temel olarak tanımlanan bir referans düzlemine göre alınmıştır [27]. Bleser Pastarmov ve Stricker yaptıkları çalışmalarda, endüstriyel alanlarda arttırılmış gerçek uygulamalar için gerçek zamanlı 3B lu kamera çözümü sunmuşlardır. Sunulan çözümle diğer benzer uygulamalarda kullanılan kestirim, poz verme, izleme sistemleri ve yer işaretçileri gibi ortam mühendisliğine gerek duyulmamaktadır [28]. Bu çalışmada, görüntülerden nokta bulutunun elde edilmesi ve elde edilen bu nokta bulutlarından 3B lu BDT modellerinin oluşturulması amacıyla tersine mühendislik uygulaması olarak bir referans noktalı görüntü işleme sistemi ( I-CAD) geliştirilmiştir. 2. I-CAD REFERANS NOKTALI GÖRÜNTÜ ĐŞLEME SĐSTEMĐ Geliştirilen I-CAD referans noktalı görüntü işleme sistemi, referans noktası işaretleme ve buna bağlı olarak görüntü işleme tekniklerinin uygulanmasıyla oluşturulmuş bir programdır. Program; genel ve yan bileşen olarak, görüntü işlemelerin gerçekleştirildiği görüntü işleme yapısı olmak üzere iki ana temel yapı üzerine oluşturulmuştur (Şekil 1). Doğal görüntülerin işlenebildiği programda, pikseller renk analizi ile değerlendirilmektedir. 65

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 1. Geliştirilen I-CAD sistemi ana ekranı (Main screen of developed I-CAD system) Genel yapı içinde görüntülerin elde edildiği, ön izlemelerin yapılabildiği, görüntülerin işlendiği ve nokta bulutlarının değerlendirildiği üç boyutlu tasarım imalat programına geçişi sağlayan kısımlar yer almaktadır ve bu kısımlar ana ekran üzerinde yer alır Ana Ekran Tasarlanan sistem çalıştırıldığında önce ana ekran gelir (Şekil 1). Bu ekran üzerinden, görüntülerin işlendiği görüntü işleme ekranına, nokta bulutlarının katı modele çevrildiği tasarım ve imalat programına, bilgisayara bağlı internet kamera ya da dijital kamera ile anlık görüntülerin alınabileceği pencereye, video görüntülerin işlendiği video aktarım penceresine ve elde edilen nokta bulutlarının 3B lu ön izlemelerinin yapılabildiği ön izleme bölümüne ulaşılabilmektedir. Ana menü üzerindeki Aygıt Ara butonu ile, bilgisayara bağlı bir görüntü yakalama aygıtından (internet kamera ya da fotoğraf makinası) anlık olarak görüntülerin alınmasını sağlanmaktır. Nokta bulutu elde edilmek istenen nesneye ait video görüntülerin sistemde kullanılabilmesi için işlemden geçirilip çerçevelere ayrılması gerekmektedir. El kamerası ya da hareketli görüntü yakalayabilen dijital fotoğraf makinası gibi görüntüleme aygıtları ile çekilmiş video görüntüleri de sistemde işlemden geçirilerek kullanılabilmektedir. Bu işlemler için Video Aktarım butonu kullanılır. Görüntü Yenile ve Görüntüle işlem butonları, görüntü işleme bölümünde işlenen görüntülerden elde edilen nokta bulutlarını herhangi bir dosya konumu göstermeden ve bilgisayar destekli tasarım ve imalat programını çalıştırmadan hareketli ve 3B lu olarak ön izlenmesi de yapılabilmektedir. Bu izleme için OpenGL (Open Graphics Library) programlama yapısı kullanılmıştır. 2.2 Görüntü Đşleme Bölümü Ana menü üzerindeki Görüntü Đşleme butonu ile programın ikinci ana bölümü olan ve nokta bulutlarının elde edildiği görüntü işleme bölümüne geçiş sağlanmaktadır. Sistem, üç boyutlu OpenGL desteği ile C# programlama dili ile oluşturulan giriş ve PHP html kodlama dili ile oluşturulan görüntü işleme ara yüzü olmak üzere iki temel yapıya sahiptir. Görüntü işleme bölümünde dijital görüntülerden, sistem içinde tasarlanan farklı modüller sayesinde nokta bulutlarının elde edilmesi sağlanmaktadır. Đşlemlerden elde edilen geçici noktalar, PHP ile kodlanan program dosyaları ile beraber kullanılan sanal sunucunun geçici dosyalarında tutulmaktadır. Bu da nokta bulutlarının elde edilmesindeki işlem zamanını oldukça kısaltmaktadır. Görüntü işleme sonunda elde edilen nokta bulutu koordinat değerleri txt formatında elde edilmektedir. 66

5 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Dikdörtgen prizma işlem modülü Dikdörtgen prizma işlem modülünde, dikdörtgen prizması biçimine sahip nesnelerden nokta bulutların elde edilmesi için dört farklı referans noktasına ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 2, Şekil 3). Đşaretlenen referans noktası piksel değerleri modüldeki yer alan yazı kutularına otomatik olarak yazılmaktadır. Görüntülerin üstünde yer alan parametre ekranı modülde yer alan işlemlerde kullanılmaktadır. Dikdörtgen prizma işlem modülü ve diğer modüller; Koordinat Al, Gerçek Koordinatlar ve Koordinatlar olmak üzere üç alt bölümünden oluşmaktadır. Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümündeki yazı kutucukları, işlenen görüntüden alınan referans noktalarının koordinat değerlerini göstermektedir (Şekil 3). Yataydaki her bir kutucuktan ilk kutu X yönünde piksel koordinatını ve ikinci kutucuk ise Y yönündeki piksel koordinatını ifade etmektedir. Bu ve diğer modüllerde aynı işleve sahip işlem butonlarından Ekranı Temizle ile, ekranda kutucuklardaki değerlerin ve programın geçici olarak hafızada tuttuğu değerlerin temizlenmesi sağlanmaktadır. Hesapla butonuna basıldığında, işaretlenen referans noktaları sonrası görüntü üzerine uygulanacak görüntü işlemenin başlatılarak nokta bulutu elde edilmektedir. Koordinatlar bölümünde yer alan listeleme kutusuna işlem sonucunda elde edilen koordinat değerleri yazdırılmaktadır. Bu modülde hedef görüntüden nokta bulutunun elde edilmesi saniye arasındadır. Yine bu ve diğer modüllerde aynı işleve sahip Gerçek Koordinatlar, işlenen görüntüye ait çözünürlük ve kamera mesafesinin bilinmesi durumunda görüntüde yer alan nesnenin gerçek boyutlarını veren bir nokta bulutunun elde edilmesinde kullanılmaktadır. Şekil 2. Dikdörtgen prizma işlem modülü (Rectangle prism process module) Şekil 3. Referans noktaları ve koordinatlar (Reference points and coordinates) 67

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Yaygın olarak kullanılan; 800x600, 1024x768, 1280x1024 ve 96 dpi çözünürlüklerdeki görüntülerden, dijital görüntüleme aygıtı çekim mesafesi bilinmesi durumunda gerçek koordinatlar elde edilebilmektedir. Elde edilen nokta bulutu dosyası kullanılarak işlenen görüntüdeki nesnenin yüzey veya katı modeli de bilgisayar destekli tasarım programı vasıtasıyla oluşturulabilmektedir (Şekil 4) Yüzeysel işlem modülü Şekil 4. Örnek görüntüden elde edilen nokta bulutu ve katı modeli Yüzeysel işlem modülünde iki görünüşte ifade edilebilen her türlü silindirik yüzeylere sahip parça görüntülerinden nokta bulutu elde edilebilmektedir (Şekil 5). Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümü kendi içinde Hesapla, Ekranı Temizle ve Yüzey Tara işlem butonlarından oluşmaktadır. Yüzey Tara butonu, belli bir yüzey alanına sahip parçaların işlenmesinde görüntü üzerinde işaretlenen yüzey referans noktalarına göre görüntüdeki parçaya ait yüzey noktalarının çıkartılmasında kullanılmaktadır. Ters Faktör parametresi ile parçaya ait ön görünüşünde ifade edilemeyen ters yöndeki çıkıntıların işlenmesi sağlanmaktadır. Bu modülde işaretlenen referans noktaları görüntü içersinde yer alan hedef nesneyi ifade edecek şekilde tanımlanmalıdır. (Şekil 6). Şekil 5. Yüzeysel işlem modülü (Surface process module). 68

7 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 6. Yüzeysel işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Şekil 7. Yüzeysel işlem modülünden elde edilen nokta bulutu ve katı modeller Đşaretlenen referans noktalarının tam kenarları belirtmesine gerek yoktur (Şekil 6a). Program yapacağı renk analizi ve piksel karşılaştırması ile kenar piksellerini doğrulayarak düzeltme yapmaktadır. Nokta bulutu elde edilecek hedef nesnenin yan görünüşünden yine nesneyi ifade edecek şekilde iki adet referans noktası işaretlenmektedir (Şekil 6b). Yüzey alanı geniş olan nesnelerde programın yüzey piksellerini doğrulaması için istenirse yüzey alanından da rastgele referans noktaları işaretlenerek (Şekil 6c), ekranda yer alan Yüzey Tara butonuna tıklandığında, yüzey alanından noktalar da elde edilebilmektedir. Elde edilen tüm noktalar tek bir dosya altında tutulmaktadır. Görüntüden çıkartılan bu nokta bulutu dosyası kullanılarak hedef nesnenin yüzey veya katı modeli kolaylıkla oluşturulabilmektedir (Şekil 7). Bu modülde 2 sn. gibi çok kısa bir sürede nokta bulutları elde edilebilmektedir Silindirik işlem modülü Silindirik işlem modülü, tam silindirik parçalardan nokta bulutu elde edilmesinde kullanılmaktadır (Şekil 8, Şekil 9). Silindirik işlem modülü içerisinde işlenebilen silindirik parçalardan nokta bulutların elde edilmesi için, görüntüye uygulanacak teknik dört farklı referans noktasına ihtiyaç duymaktadır. Bu modüldeki Koordinat Al alt bölümündeki yazı kutucukları, işlenen görüntüden alınan referans noktalarının koordinat değerlerini göstermektedir. Bu kısımda sırası ile işlenen nesnenin ön görünüşünden sol dairesel çeyreğinden ve takip eden sağ dairesel çeyreğinden, yan görünüşünde nesnenin sol başlangıç boyunun ve sağ bitiş boyunun orta noktalarından referans noktası işaretlenir. 69

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Şekil 8. Silindirik işlem modülü Şekil 9. Silindirik işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Yataydaki her bir kutucuktan ilk kutu X yönünde piksel koordinatını ve ikinci kutucuk ise Y yönündeki piksel koordinatını ifade etmektedir (Şekil 9). Bu modülde de yüzeysel işlem modülünde olduğu gibi nokta bulutları, 2 sn gibi çok kısa bir sürede elde edilmektedir. Görüntüden çıkartılan bu nokta bulutu dosyası kullanılarak hedef nesnenin yüzey veya katı modeli oluşturulabilmektedir (Şekil 10). Şekil 10. Örnek görüntüden elde edilen nokta bulutu ve yüzey modeli 70

9 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Eğrisel işlem modülü Görüntü işleme modülünde dairesel parçaların işlenmesi eğrisel işlem modülü ile gerçekleşmektedir. Bu işlem modülünde, silindirik eğrisel parçaların işlenmesi için işlenecek parçaya ait sadece tek bir ön görünüşe ihtiyaç duyulmaktadır (Şekil 11). Bu modülde fare yardımıyla görüntü üzerindeki parçanın kenarlarına referans noktaları, karşılıklı olarak işaretlenir (Şekil 12). Đşaretleme sol üst köşeden ilk solsağ ve alttan yine sol ve sağ olmak üzere karşılıklı işaretlenir. Đşaretleme sol-sağ şeklinde olmak üzere parçayı ifade edecek şekilde verilir. Đşaretlemelerde kapalı olan üst yada alt kenarlar referans noktaları ile işaretlenerek kapatılır. Görüntüden çıkartılan nokta bulutu dosyaları kullanılarak hedef nesnelerin yüzey veya katı modeli elde edilebilmektedir (Şekil 13). Şekil 11. Eğrisel işlem modülü Şekil 12. Eğrisel işlem modülü referans noktaları ve koordinatlar Şekil 13. Eğrisel işlem modülünden elde edilen nokta bulutu ve katı modeller 71

10 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) SONUÇLAR Bir tersine mühendislik uygulaması olarak geliştirilen sistem ile basitten karmaşığa iki görünüşte ifade edilebilen birçok parçanın nokta bulutu elde edilebilmektedir. Geliştirilen sisteminin avantajları şu şekilde özetlenebilir; a. Geliştirilen sistemde özel bir çekim ortamı olmadan doğal olarak elde edilmiş her türlü çözünürlüğe sahip renkli görüntüler kullanılabilmektedir. b. Fotoğraf makinesi veya el kamerası ile çekilmiş basit ve karmaşık yapıdaki birçok parçaya ait görüntülerden 3B lu nokta bulutları, yüzey veya katı modelleri oluşturulabilmektedir. c. Mekansal alan işleme ile filtreleme, dik açılı eğim oluşturma ile kenar tespiti, renk analizi ile piksel doğrulama ve referans noktası işaretleme yöntemleri kullanılarak tersine mühendislik alanında farklı ve yeni bir yaklaşım sunulmuştur. d. Bilgisayar ortamında tasarlanacak veya imalat işlemleri uygulanacak parçalar geliştirilen sistemle daha hızlı bir şekilde tasarım ortamına aktarılmakta, istenirse bilgisayar destekli analiz işlemleri (statik, dinamik) ve imalat işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hızlı prototip tezgahlarına, elde edilen model yüklenerek nesnenin prototipi elde edilebilir. e. Geliştirilen sistem içinde kullanıcı tarafından girilen parametreler doğrultusunda gerçek boyutlarda nokta bulutu elde edilebilmektedir. f. Referans noktası kullanımı sayesinde görüntü yorumlama alanı sınırlandırılarak sadece hedef alanın işlenmesi ile görüntüde arka planda yer alan unsurların oluşturacağı istenmeyen nokta bulutları da atılabilmektedir. Bu da işlem zamanını bir ile iki saniye arasında bir değere indirmekte ve aynı zamanda doğal olarak alınmış görüntülerin sistemde daha hızlı olarak işlenebilmesini sağlamaktadır. 4. KAYNAKLAR 1. Dayık, M., Kodaloğlu, M., Güler, C., Sivrikaya, D., 2008, 3 Boyutlu Vücut Tarama Sistemleri, Tekstil Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Ayyıldız, M., Göloğlu, C., 2009, Hasarlı Kalıp Elemanlarının Onarılması Amaçlı Tersine Mühendislik Destekli Bir Çerçeve Çalışması, 5. Uluslararası Đleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), , Karabük 3. Demirci, H.D., Gökçe, H., 2010, Sac Metal Parçalarda Bağlama Noktalarının Bulunmasında Bilgisayar Destekli Optimizasyon Süreci Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 7, Özek, C., Ünal, E., Özek, M.B., 2006, Zincir Dişlilerin Đmalatı Đçin MATLAB Programlama ile CAD-CAM CNC Đntegrasyonu, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Varol, R.,Yalçın, B., Yılmaz, N., 2005, Bilgisayar Destekli Đmalatta (CAM), CAM Programı Kullanılarak Parça Đmalatının Gerçekleştirilmesi, Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, Cilt 3, Kaptein, B. L., Valstar, B. C., Stoel B. C., Rozing, P. M., Reiber, J. H. C., 2003, A New Model-Based RSA Method Validated Using CAD Models and Models From Reversed Engineering, Journal of Biomechanics, 36, Sturm, P., Cheng, Z. L., Chen, P.C.Y., Poo, A.N., 2005, Focal Length Calibration From Two Views: Method And Analysis Of Singular Cases, Computer Vision and Image Understanding, 99,

11 Samtaş G., Gülesin M. Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Boufama, B., Habed, A., 2004, Three-Dimensional Structure Calculation: Achieving Accuracy Without Calibration, Image and Vision Computing, 22, Mülayim, A. Y., Yılmaz, U., Atalay, V., 2003, Silhouette-Based 3D Model Reconstruction From Multiple Images, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 33, 4, Grossmann, E., Ortin, D., Santos-Victor, J., 2001, Algebraic Aspects of Reconstruction of Structured Scenes From One or More Views, British Machine Vision Conference, 2, , Đngiltere 11. Gaspar, J., Grossmann, E., Santos-Victor, J., 2001, Interactive Reconstruction From An Omnidirectional Image, In 9 th International Symposium on Intelligent Robotic Systems (SIRS 01), , Fransa 12. Sagüés, C., Montano, C., Guerrero, J.J., 1992, Locating 3D Features With a Camera in Hand, 23 rd International Symposium on Industrial Robots, , Đspanya 13. Özden, K. E., 2002, 3D Reconstruction: Techniques for Stereo and Moving Cameras, Yüksek Lisans Tezi, Computer Engineering, Science and Engineering of Boğaziçi University, Đstanbul 14. Xie, Z., Wang, J., Zhang, Q., 2005, Complete 3D Measurement in Reverse Engineering Using a Multi- Probe System, International Journal of Machine Tools Manufacturing, 45, Song, L., Qu, X., Xu, K., Lv, L., 2005, Novel SFS-NDT in the field of detect detection, NDT & E International, 38, 5, Song, L., Qu, X, Yang, Y., Yong, C., Ye, S., 2005, Application of Structured Lighting Sensor for Online Measurement, Optics Laser Engineering, 43, 10, Song, L., Wang D., 2006, A Novel Grating Matching Method for 3D Reconstruction, NDT & E International, 39, Margues, M., Costeira, J, 2009, Estimating 3D Shape From Degenerate Sequences With Missing Data, Computer Vision and Image Understanding, 113, 2, Bugean, A., Perez, P., 2009, Detection and Segmentation of Moving Object in Complex Scenes, Computer Vision and Image Understanding, 113, 4, Shirazi, S.K.G., Safabakhsh, R., 2009, Omnidirectional Edge Detection, Computer Vision and Image Understanding, 113, 4, Tian, C., Masry, M., Lipson, H., 2009, Physical Sketching: Reconstruction and Analysis of 3D Object From Freehand Sketches, Computer Aided Design, 41, 3, Sheng, Y. L., Easley, G.R., Krim, H., 2009, A Sherlet Approach to Edge Analysis and Detection, IEEE Transactions on Image Processing, 18, 5, Wu, W., Yang, J., 2009, Semi-Automatically Labeling Object in Images, IEEE Transactions on Image Processing, 18, 6, Faugeras, O., Robert, L., Laveau, S., Csurka, G., Zeller, C., Gauclin, C., Zoghlami, I., 1998, 3-D Reconstruction of Urban Scanes from Image Sequences, Computer Vision and Image Understanding, 69, 3,

12 Teknolojik Araştırmalar: MTED 2011 (8) Park, J.-S., 2005, Interactive 3D Reconstruction From Multiple Images: A Primitive-Based Approach, Pattern Recognition Letters, 26, Madhavan, B.B, Wang, C., Tanahashi, H., Hirayu, H., Niwa, Y., Yamamoto, K., Tachibana, K., Sasagawa, T., 2006, A Computer Vision Based Approach for 3D Building Modeling of Airborne Laser Scanner DSM data, Computer Environment and Urban Systems, 30, Rother, C., Carlsson, S., 2002, Linear Multi View Reconstruction and Camera Recovery Using A Reference Plane, International Journal of Computer Vision, 49, 2, Bleser, G., Pastarmov, Y., Stricker, D., 2005, Real-Time 3D Camera Tracking for Industrial Augmented Reality Applications, Journal of Winter School of Computer Graphics,

SAYISAL GÖRÜNTÜLERDEN ÜÇ BOYUTLU NOKTA BULUTLARININ ELDE EDİLMESİ OBTAINING THREE DIMENSIONAL POINT CLOUDS FROM DIGITAL IMAGES

SAYISAL GÖRÜNTÜLERDEN ÜÇ BOYUTLU NOKTA BULUTLARININ ELDE EDİLMESİ OBTAINING THREE DIMENSIONAL POINT CLOUDS FROM DIGITAL IMAGES Sayısal Görüntülerden Üç Boyutlu Nokta Bulutlarının Elde Edilmesi SDU International Technologic Science Vol. 4, No 2, November 22 pp. -6 Mechanical Technology SAYISAL GÖRÜNTÜLERDEN ÜÇ BOYUTLU NOKTA BULUTLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT

GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI ÖZET ABSTRACT GÖRÜNTÜSÜ ALINAN BİR NESNENİN REFERANS BİR NESNE YARDIMIYLA BOYUTLARININ, ALANININ VE AÇISININ HESAPLANMASI Hüseyin GÜNEŞ 1, Alper BURMABIYIK 2, Semih KELEŞ 3, Davut AKDAŞ 4 1 hgunes@balikesir.edu.tr Balıkesir

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

(Computer Integrated Manufacturing)

(Computer Integrated Manufacturing) 1 (Computer Integrated Manufacturing) 2 1 Bilgisayarlı Sayısal Kontrol; ekipman mekanizmaların hareketlerinin doğru ve hassas biçimde gerçekleştirilmesinde bilgisayarların kullanılması, programlama ile

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ

İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ ÖZEL EGE LİSESİ İRİSTEN KİMLİK TANIMA SİSTEMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: Ceren KÖKTÜRK Ece AYTAN DANIŞMAN ÖĞRETMEN: A.Ruhşah ERDUYGUN 2006 İZMİR AMAÇ Bu çalışma ile, güvenlik amacıyla kullanılabilecek bir

Detaylı

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Dr. Hacer Güner Gören Esnek Üretim Sistemleri Esnek Üretim Sistemleri Bir esnek

Detaylı

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ)

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 1. Ses temelli malzeme tanıma Malzemelerin çarpma etkisi ile çıkarttıkları seslerin mikrofon ile bir PC ye alınması ve işaretten

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM

POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM POSITION DETERMINATION BY USING IMAGE PROCESSING METHOD IN INVERTED PENDULUM Melih KUNCAN Siirt Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, Siirt, TÜRKIYE melihkuncan@siirt.edu.tr

Detaylı

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC)

BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) BİLGİSAYARLI SAYISAL DENETİM TEZGÂH İŞLEMLERİ (CNC) Dersin Modülleri Tornada CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Programı ile Tornalama Frezede CAM Programı ile Çizim ve Kesici Yolları CAM Frezeleme

Detaylı

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI Ömer PEKDUR 1, Can CANDAN 2, Davut AKDAŞ 3, Yaşar AKMAN 4, Sabri BIÇAKÇI 5 1 opekdur@gmail.com 6 ncı Ana Bakım Merkezi Komutanlığı,

Detaylı

AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri

AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri SUNU PLANI AMAÇ OPEN CV GÖRÜNTÜ EŞİKLEME KENAR BULMA ŞEKİL BULMA GÖRÜNTÜ GENİŞLETME VE BOZMA GÖRÜNTÜ DOLDURMA AFFİNE DÖNÜŞÜMÜ PERSPEKTİF DÖNÜŞÜM KUŞ BAKIŞI GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMÜ AMAÇ Araçlardaki Kamera Sistemleri

Detaylı

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA

ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ. Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA ÜÇ EKSENLİ MASA TİPİ CNC FREZE TEZGAHI TASARIM VE PROTOTİPİ Cem DOĞAN, Kerim ÇETĠNKAYA *Karabük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü, Karabük Özet Günümüzde Teknolojinin gelişmesi

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları

Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Bilgisayarla Görme (EE 430) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Görme EE 430 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i EE 275, MATH

Detaylı

BDT ORTAMINDA FARKLI ÖLÇEKLERDE TASARLANAN KATI MODELLERİN ÖLÇEKLEME DEĞERLENDİRMESİ

BDT ORTAMINDA FARKLI ÖLÇEKLERDE TASARLANAN KATI MODELLERİN ÖLÇEKLEME DEĞERLENDİRMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2008 : 14 : 1 : 23-29

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ CNC FREZE TEZGAHLARI İÇİN DXF TABANLI BİR DELME KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRLMESİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ CNC FREZE TEZGAHLARI İÇİN DXF TABANLI BİR DELME KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRLMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt: 15 No:3 Sayı: 45 sh. 15-22 Eylül 2013 CNC FREZE TEZGAHLARI İÇİN DXF TABANLI BİR DELME KONTROL SİSTEMİNİN GELİŞTİRLMESİ (DEVELOPMENT OF A DXF

Detaylı

RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ

RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ Journal of Naval Science and Engineering 2009, Vol 5, No2, pp 89-97 RENK BİLEŞENLERİ YARDIMIYLA HAREKETLİ HEDEFLERİN GERÇEK ZAMANLI TESPİTİ Öğr Kd Bnb Mustafa Yağımlı Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI. Aralık-2011

OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI. Aralık-2011 OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİ KULLANAN BİR PARÇA BOYUTLANDIRMA SİSTEMİNİN TASARIMI VE PROTOTİP İMALATI Aralık-2011 TASARIM SÜRECİ Bu süreç de, yapılacak olan ürün tüm detayları ile tasarlanmıştır. Kullanılacak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı

LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı LED IŞIK KAYNAKLARININ RENK SICAKLIĞININ GÖRÜNTÜ İŞLEME TEKNİKLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ İsmail Serkan Üncü, İsmail Taşcı To The Sources Of Light s Color Tempature With Image Processing Techniques

Detaylı

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması

Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması Sahne Geçişlerinin Geometrik Tabanlı olarak Saptanması 1 Giriş Binnur Kurt, H. Tahsin Demiral, Muhittin Gökmen İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Maslak, 80626 İstanbul {kurt,demiral,gokmen}@cs.itu.edu.tr

Detaylı

Bilgisayarla Görüye Giriş

Bilgisayarla Görüye Giriş Bilgisayarla Görüye Giriş Ders 9 Stereo Görüntüleme Alp Ertürk alp.erturk@kocaeli.edu.tr Tek Kamera Geometrisi??? x Tek Kamera Geometrisi Tek Kamera Geometrisi İğne Deliği Kamera Modeli ) /, / ( ),, (

Detaylı

TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi 26-28 Nisan 2006 - BALIKESİR FREZELEME İŞLEMLERİNDE CNC PARÇA PROGRAMININ TÜRETİLMESİ Yılmaz KÜÇÜK 1, İhsan KORKUT 2, Ulvi ŞEKER 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği Dersin Adı Alan Meslek / Dal Dersin Okutulacağı Sınıf / Dönem Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI

CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI CCD KAMERA KULLANARAK SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME YOLUYLA GERÇEK ZAMANLI GÜVENLİK UYGULAMASI Serhan COŞAR serhancosar@yahoo.com Oğuzhan URHAN urhano@kou.edu.tr M. Kemal GÜLLÜ kemalg@kou.edu.tr İşaret ve Görüntü

Detaylı

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri

Dijital Görüntü İşleme Teknikleri Teknikleri Ders Notları, 2013 Doç. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 08 Ekim 2013 Salı 1 Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, temel kavramlar, kaynaklar.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME. atel sistem endüstriyel görüntü işleme ölçüm ve kontrol leri, tecrübe ve bilgi birikimiyle işletmelerin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde analiz ederek, en ekonomik ve uygun çözümü sunar. Son yılların vazgeçilmez

Detaylı

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ)

2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları. (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 2015/2016 Bahar Yarıyılı Bitirme Çalışması Konuları (Doç.Dr. M. Kemal GÜLLÜ) 1. Ses temelli malzeme tanıma Malzemelerin çarpma etkisi ile çıkarttıkları seslerin mikrofon ile bir PC ye alınması ve işaretten

Detaylı

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE

Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü. Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su Jeti Kesiminde Bilgisayar Kontrolü Kontrol Sistemleri Mühendisliği... KÖMBE Su jeti nedir? Su jeti, metali yada başka bir maddeyi içerisinde bulunan su ve aşındırıcı maddelerle, suyun çok yüksek bir

Detaylı

Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing. Doç. Dr. Aybars UĞUR

Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing. Doç. Dr. Aybars UĞUR Görüntü İşlemeye Giriş Introduction to Image Processing Doç. Dr. Aybars UĞUR 2013 1 İçerik Görüntü ve Piksel Görüntü Türleri Görüntü İşleme Görüntü İşlemenin Amaçları Görüntü İyileştirme Görüntü Analizi

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Koordinat Ölçme Teknolojisi Koordinat ölçme teknolojisi,

Detaylı

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü

Ürün Geliştirme. Oğuz ALTAY Satış Direktörü Ürün Geliştirme Oğuz ALTAY Satış Direktörü 3 Boyutlu Teknolojiler Mühendislik ve Simülasyon 20 Yılı aşkın tecrübe Yurtiçi ve yurtdışında 4 ofis Teknoloji uygulama merkezleri 50 nin üzerinde Personel ISO

Detaylı

HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ

HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ Rasim TEMUR, N.Kemal ÖZTORUN İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü 34850 Avcılar / İstanbul E-Posta: temur@istanbul.edu.tr

Detaylı

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava

İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava İçerik Fotogrametrik Üretim 2 Fotogrametri 2 Hava Fotogrametrisi...2 Fotogrametrik Nirengi 3 Ortofoto 4 Fotogrametrik İş Akışı 5 Sayısal Hava Kameralarının Sağlayacağı Faydalar.7 Pramit Oluşturma.10 Kolon

Detaylı

DÜZ DİŞLİ TASARIMINDA BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMASI AN APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING IN DESIGN OF THE SPUR GEAR

DÜZ DİŞLİ TASARIMINDA BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMASI AN APPLICATION OF REVERSE ENGINEERING IN DESIGN OF THE SPUR GEAR DÜZ DİŞLİ TASARIMINDA BİR TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMASI Mustafa AYYILDIZ, Adem ÇİÇEK Düzce Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Makine Eğitimi Bölümü Konuralp Yerleşkesi, 81620 DÜZCE. Email: ademcicek@duzce.edu.tr

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ. 1. HAFTA 27.09.2012 Öğr. Gör. Serkan ÖREN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM AUTOCAD DERSİ 1. HAFTA 1 AutoCAD, tüm dünyada başta mühendisler ve mimarlar tarafından kullanılan, dünyaca tanınan yazılım firması Autodesktarafından hazırlanan, bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK TURBO ŞARJ SALYANGOZU ÜRETİMİ Ömer PEKDUR *, Can CANDAN** *opekdur@gmail.com

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 11(1) (2015) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 11(1) (2015) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 11(1) (2015) Available online at www.e-lse.org A Robot's Voice Recognition System Serkan Oncu 1, Orhan Er 2 1 Bozok University, Vocational School, 66200, Yozgat,

Detaylı

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları

BÖLÜM 04. Çalışma Unsurları BÖLÜM 04 Çalışma Unsurları Autodesk Inventor 2008 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu SAYISAL GRAFİK Çalışma Unsurları Parça ya da montaj tasarımı sırasında, örneğin bir eskiz düzlemi tanımlarken, parçanın düzlemlerinden

Detaylı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı

Sony FY14 BRAVIA B2B. Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Yeni FY14 Bravia B2B serisi tanıtımı Sony FY14 BRAVIA B2B Uygun maliyetli kurumsal ekran, eğitim ve kurumsal TV uygulamaları için etkileşimli seçeneklere sahip ince, dikkat çekmeyen, enerji tasarruflu

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Tolga YÜKSEL Ünvanı Birimi Doğum Tarihi Yrd. Doç. Dr. Mühendislik Fakültesi/ Elektrik Elektronik Mühendisliği 23.10.1980

Detaylı

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL)

CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) CNC (COMPUTER NUMERİCAL CONTROL) Bilgisayarlı Sayısal Kontrol(CNC- Computer Numerical Control), takım tezgahlarının sayısal komutlarla bilgisayar yardımıyla kontrol edilmesidir. CNC Tezgahlarda, NC tezgahlardan

Detaylı

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ 1 PROJENİN TANIMI Bu projede bir quadrotora, görüntü tabanlı algılama ile hareketli bir nesneyi otonom olarak takip etme özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SANAL ARTIRILMIŞ VE AKILLI TEKNOLOJİLER (SAAT) LABORATUVARI SAAT Laboratuvarı Koordinatör: Yrd. Doç. Dr. Gazi Erkan BOSTANCI SAAT

Detaylı

AUTOMATIC EXTRACTION OF BUILDING OBLIQUE ROOF FROM DENSE IMAGE MATCHING POINT CLOUDS WITH HIGH RESOLUTION COLOUR- INFRARED IMAGES

AUTOMATIC EXTRACTION OF BUILDING OBLIQUE ROOF FROM DENSE IMAGE MATCHING POINT CLOUDS WITH HIGH RESOLUTION COLOUR- INFRARED IMAGES BİNA EĞİK ÇATILARININ YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ RENKLİ-KIZILÖTESİ GÖRÜNTÜLERDEN ÜRETİLEN YOĞUN NOKTA BULUTLARINDAN OTOMATİK ÇIKARILMASI H. ACAR 1, M. ÖZTÜRK 2, F. KARSLI 1, M. DİHKAN 1 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Detaylı

clarity - the new generation

clarity - the new generation clarity - the new generation we process the future Çevre Teknolojisi Hurda cam tasn f Cam benzersiz bir materyaldir. Özellikleri defalarca yapılan geri dönüşüm sirkülasyonlarında dahi değişmemektedir.

Detaylı

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008

VĐZYOKONTROL. YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ. Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 VĐZYOKONTROL YAKMA SĐSTEMLERĐNĐN GÖRSELLEŞTĐRĐLMESĐ ve UZAKTAN ĐZLENMESĐ SĐSTEMĐ Hazırlayan : Kubilay Yalçın Makina Mühendisi Ankara-2008 Doküman No : No : LT-080710 Doküman Kodu : L.VĐZYOKONTROL VĐZYOKONTROL

Detaylı

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti Hüseyin Fidan, Vildan Çınarlı, Muhammed Uysal, Kadriye Filiz Balbal, Ali Özdemir 1, Ayşegül Alaybeyoğlu 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Matematik Bölümü, Manisa

Detaylı

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir.

GİRDİALIMI. Sistemin işleyişinde gereksinim duyulan verilerin sisteme girişinin yapılabilmesi için öncelikle toplanmaları gerekmektedir. GİRDİ TASARIMI GİRDİ TASARIMI Geliştirilenyazılımın güvenilir ve geçerli bir yazılım olabilmesi iyi bir girdi tasarımı ile olanaklıdır. Diğer taraftan geliştirilen yazılımlar için kullanışlılık sahip olunması

Detaylı

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing)

91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) 91-03-01-529 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME (Digital Image Processing) Dersi Veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybars UĞUR Ders Web Sayfası : http://yzgrafik.ege.edu.tr/~ugur 1 Amaçlar Öğrencileri Matlab gibi teknik

Detaylı

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS

SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI A SOFTWARE EDUCATIONAL MATERIAL ON SIGNAL FUNDAMENTALS SİNYAL TEMELLERİ İÇİN BİR YAZILIMSAL EĞİTİM ARACI TASARIMI Öğr. Gör. Hakan Aydogan Uşak Üniversitesi hakan.aydogan@usak.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Selami Beyhan Pamukkale Üniversitesi sbeyhan@pau.edu.tr Özet

Detaylı

LIDAR VERİSİNDEN ÇATI DÜZLEMLERİNİN OTOMATİK ÇIKARILMASI

LIDAR VERİSİNDEN ÇATI DÜZLEMLERİNİN OTOMATİK ÇIKARILMASI 133 [1066] LIDAR VERİSİNDEN ÇATI DÜZLEMLERİNİN OTOMATİK ÇIKARILMASI Nusret DEMİR Yrd.Doç.Dr., Akdeniz Üniversitesi, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü, Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi,07058,

Detaylı

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri

SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri SD - Satış ve Dağıtım (SD) Modülü Kullanıcı Eğitim Belgesi - Faturalama İşlemleri Terimler ve Kısaltmalar Terim / Kısaltma ABAP HR (HCM) OM SAP ASAP O S C P Açıklama Advanced Business Application Programming

Detaylı

CIM - Computer Integrated Manufacturing

CIM - Computer Integrated Manufacturing CIM - Computer Integrated Manufacturing Ders 2 spectracad Engraver CAD? CAD (Computer Aided Design) Bilgisayar Destekli Tasarımkarmaşık çizimlerin bilgisayar kullanılarak kolay ve doğru olarak çizilmesidir.

Detaylı

HASARLI KALIP ELEMANLARININ ONARILMASI AMAÇLI TERSİNE MÜHENDİSLİK DESTEKLİ BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI

HASARLI KALIP ELEMANLARININ ONARILMASI AMAÇLI TERSİNE MÜHENDİSLİK DESTEKLİ BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye HASARLI KALIP ELEMANLARININ ONARILMASI AMAÇLI TERSİNE MÜHENDİSLİK DESTEKLİ BİR ÇERÇEVE ÇALIŞMASI REVERSE ENGINEERING

Detaylı

Ayarlar (Bold=Varsayılan) Fotoğraf (camera), video, karışık (hybrid) 3 megapiksel, 8 megapiksel, 14 megapiksel

Ayarlar (Bold=Varsayılan) Fotoğraf (camera), video, karışık (hybrid) 3 megapiksel, 8 megapiksel, 14 megapiksel Mode (Mod) Image Size (Resim boyutu) Image Format (Resim formatı) Capture Number (Çekim sayısı) Fotoğraf (camera), video, karışık (hybrid) 3 megapiksel, 8 megapiksel, 14 megapiksel Full screen (Tam ekran)

Detaylı

N. Murat Arar, N. Kaan Bekmezci, Fatma Güney, Hazım K. Ekenel. Antalya, 22/04/2011

N. Murat Arar, N. Kaan Bekmezci, Fatma Güney, Hazım K. Ekenel. Antalya, 22/04/2011 N. Murat Arar, N. Kaan Bekmezci, Fatma Güney, Hazım K. Ekenel Antalya, 22/04/2011 IEEE 19. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı http://www.cmpe.boun.edu.tr/pilab Giriş İlgili Çalışmalar Yöntem

Detaylı

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç.Dr.Erkan ÜLKER, Selçuk Üniversitesi Mühendislik F, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü International Conference Graphicon 1999, Moscow, Russia, http://www.graphicon.ru/ 17.05.2014 Sayfa 1 CAGD İÇİN BİR İNTERAKTİF MATLAB PROGRAMI ÖZET Bu makale, Bezier ve B-spline eğrileri gibi CAGD (Computer

Detaylı

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

SU KALITE SİSTEMİ. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başarsoft Su Kalite Bilgi Dokumanı 10.10.2013 İçindekiler 1. SU KALITE SİSTEMİ... 2 1.1 Sistemin Genel Amaçları:... 3 1.2 Kullanılan Bileşen ve Teknolojiler:... 4 2. UYGULAMALARA

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI Hazırlayan Müh. Uzm. İbrahim ÇETİN İst,2012 PHOTOMOD YAZILIMI İLE 3 BOYUTLU DEĞERLENDİRME 1. Proje Dosyası

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

Uygulamalar. Mekanik CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Sanal Ortamlar. 3D Animasyon D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik

Uygulamalar. Mekanik CAD(Bilgisayar Destekli Tasarım) Sanal Ortamlar. 3D Animasyon D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik 3D Kullanıcı Arayüzleri ve Arttırılmış Gerçeklik 2009639051 Ozan PARSAK 2009639041 Koray Emre ŞENYİĞİT Mekanik CAD 3D Animasyon Uygulamalar Sanal Ortamlar Bilimsel Görselleştirme Mekanik CAD(Bilgisayar

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi

LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ. Yersel Lazer Tarayıcı Hakkında Genel Bilgi LIDAR VE YERSEL LAZER TARAYICI SİSTEMLERİ LIDAR (Light Detection and Ranging) bir hava taşıtı ya da yersel tarayıcılar tarafından elde edilir. Bazı uygulamalarda sayısal kamera görüntüleri ile birlikte

Detaylı

METROPOL SOFT SOLIDWORKS PREMIUM SOLIDWORKS STANDARD SOLIDWORKS PROFESSIONAL KOLAY KULLANIM

METROPOL SOFT SOLIDWORKS PREMIUM SOLIDWORKS STANDARD SOLIDWORKS PROFESSIONAL KOLAY KULLANIM KOLAY KULLANIM - Hızlı Ögrenme: Araç Çubuğu, İçerik duyarlı farenin sağ tuş menüleri, Yardımcı Eğitimler - Yardım Belgeleri - Yerel ve global destek hizmetleri - Bilgi Bankası PARÇA VE MONTAJ MODELLEME

Detaylı

EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler

EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler EZCAM Versiyon 20 - Yenilikler 3D Stoktan Kaba Frezeleme EZ-CAM V20 ile birlikte gelen yeni özelliklerden biri, yüklenmiş olan 3D formlu stok (kütük) modeli üzerinden kaba frezeleme işlemi yapılabilmesi.

Detaylı

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu

Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi Personel Otomasyonu Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, Elazığ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr Özet: Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı için

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM

BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM BĐLGĐSAYAR KONTROLLU CNC SĐSTEMĐ PC CONTROLLED CNC SYSTEM L. Özlem KARACA, Taner AKKAN, Tolga OLCAY, Hakan ÇELĐK, Recep Can BAŞKURT, Đsmail YALÇINER, Mehmet BAYSARI Dokuz Eylül Üniversitesi Đzmir Meslek

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Görüntü İşleme BIL413 7 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli / Yüz Yüze

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU FIRAT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL OTOMASYONU M. Fatih TALU*, Resul DAŞ* (*) Fırat Üniversitesi, Enformatik Bölümü, 23119, ELAZIĞ fatihtalu@firat.edu.tr, rdas@firat.edu.tr ÖZET Bu çalışmada, Fırat Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme:

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Elektronik ve Hab. Müh. Giriş Dersi Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Uygulama Alanları Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Uygulama Alanları Mor ötesi bandı görüntüleme: Görünür ve

Detaylı

GörüntüĐşlemede Yeni Bir Soluk, OpenCV

GörüntüĐşlemede Yeni Bir Soluk, OpenCV GörüntüĐşlemede Yeni Bir Soluk, OpenCV Arş. Gör. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Đstanbul Ticaret Üniversitesi OPENCV Açık kaynak kodlu Bilgisayarla Görme Kütüphanesi ( INTEL, C++ ) INTEL s OPEN SOURCE

Detaylı

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri

Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Profesyoneller için Çelik Bağlantılar ve Detay Çizimleri Çelik tasarımı ve detay çizimleri, her projede değişik ve projeye özel yapısal detay çözümleri üretmeyi gerektirir. Otomatik bağlantılar ve modelleme

Detaylı

TEKNĐK RESĐMLERĐ VERĐLEN PARÇALARIN BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ 3B MODELLERĐNĐN ELDE EDĐLMESĐ: HACĐMSEL BĐR YAKLAŞIM

TEKNĐK RESĐMLERĐ VERĐLEN PARÇALARIN BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ 3B MODELLERĐNĐN ELDE EDĐLMESĐ: HACĐMSEL BĐR YAKLAŞIM makale TEKNĐK RESĐMLERĐ VERĐLEN PARÇALARIN BĐLGĐSAYAR DESTEKLĐ 3B MODELLERĐNĐN ELDE EDĐLMESĐ: HACĐMSEL BĐR YAKLAŞIM Đsmail ŞAHĐN, Hüseyin R. BÖRKLÜ * Bu makalede üç temel görünüş veya izdüşümleri verilen

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması

Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması Kan Damarı Genişliği Değişiminin Ölçülmesinde Medikal Görüntü İşlemenin Uygulanması Öğr. Gör. İsmail KAHRAMAN, Uzm. Vildan BAYRAM, Prof.Dr. Ertuğrul Ercan, Doç.Dr. Bahadır Kırılmaz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI

PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI PROJEM İSTANBUL ARAŞTIRMA PROJESİ BİLGİSAYARLI GÖRÜ VE SINIFLANDIRMA TEKNİKLERİYLE ARAZİ KULLANIMININ OTOMATİK OLARAK BULUNMASI Proje Yüklenicisi: Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 63-68 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not CNC Tezgahlarında Kamın Makro Programlanması ve İmalatı Vedat SAVAŞ,

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr

ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ. www.promodsoftware.com.tr promod@promodsoftware.com.tr ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ PROKLT ÜÇ BOYUTLU ÖLÇÜM VE ANALİZ SİSTEMİ ProKLT, üç boyutlu ölçüm gereksinimleri için üretilen bir yazılım-donanım çözümüdür. ProKLT, incelenen cisme dokunmaksızın,

Detaylı

Dijital Fotogrametri

Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri 2016-2017, Bahar YY Fevzi Karslı (Prof. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 20 Mart 2017 Pazartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Kürşat Mustafa KARAOĞLAN. İletişim Bilgileri :, PK:, / İş Adresi. Telefon. : Mail. 2. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Kürşat Mustafa KARAOĞLAN İletişim Bilgileri İş Adresi, PK, / Telefon Mail.Doğum Tarihi kkaraoglan@karabuk.edu.tr Doğum Yeri GAZİANTEP 3. Ünvanı Öğr.Gör.. ÖĞRENİM DURUMU Derece Mezun

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences FOTOĞRAFI ÇEKİLEN PARÇALARIN CATIA CAD ORTAMINDA OTOMATİK MODELLENMESİ AUTOMATIC MODELLING OF PHOTOGRAPHED

Detaylı

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI

MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI MASA ÜSTÜ 3 EKSEN CNC DÜZ DİŞLİ AÇMA TEZGAHI TASARIMI ve PROTOTİP İMALATI Salih DAĞLI Önder GÜNGÖR Prof. Dr. Kerim ÇETİNKAYA Karabük Üniversitesi Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

GeoSLAM. GPS ihtiyacı olmadan; 3D mobil veri elde etme

GeoSLAM. GPS ihtiyacı olmadan; 3D mobil veri elde etme GeoSLAM GPS ihtiyacı olmadan; 3D mobil veri elde etme GeoSLAM 2012 yılında İngiltere de yenilikçi bir sicili bulunan iki organizasyonun ortak girişimi olarak kurulmuştur : Avusturalya Ulusal Bilim Ajansı

Detaylı

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ

AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ AKILLI KAVŞAK YÖNETİM SİSTEMİ 1 1. PROJE ÖZETİ Dünya nüfusu, gün geçtikçe artmaktadır. Mevcut alt yapılar, artan nüfusla ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamakta zorlanmaktadır. Karşılanamayan bu ihtiyaçların

Detaylı

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI

KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI KİNETİK MODEL PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN OPTİMİZASYON TEKNİKLERİNİN KIYASLANMASI Hatice YANIKOĞLU a, Ezgi ÖZKARA a, Mehmet YÜCEER a* İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN ALİ ÖZGÜN OK DOÇENT YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı