ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Genel Kurulu - Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın : 13 Haziran 2010 Pazar, 14:00 GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divanın oluşturulması, 3- Gündemin okunması, karara bağlanması, dönemi Çalışma Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, 5- SPK onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması, 6- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 10- Dilek ve öneriler, 11- Kapanış.

3 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Üyelik 3. KURUMSAL YÖNETİM 4. BİLİŞİM ALTYAPISI 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. Basında ODTÜ Mezunları Derneği 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.3. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.4. Üniversite ile İlişkiler 6.5. Danışma Kurulu 6.6. ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile İlişkiler 7. ÇALIŞMA GRUPLARI 7.1. KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi İşletme ve Yatırımlar Komitesi Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Örgütlenme Komitesi Sivil Toplum Komitesi Etkinlikler Komitesi Basın ve Yayın Komitesi 7.2. KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Çevre ve Yerel Yönetimler Komisyonu Engelsiz Yaşam Komisyonu Enerji Komisyonu Telekom Komisyonu Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Proje Geliştirme Komisyonu Ekonomi İzleme Komisyonu 7.3. KULÜP VE ATÖLYELER Edebiyat Kulübü Arkeoloji Kulübü Müzik ve Drama Atölyesi Fotoğraf Atölyesi Resim Atölyesi Müzik Kulübü 7.4. PROJE GRUPLARI YTL ye Okul Projesi 8. HAZİRAN 2008-MAYIS 2010 ETKİNLİKLERİ 9. MALİ RAPORLAR 9.1. Ocak 2008-Nisan 2009 Dönemi Bilançolar 9.2. Haziran 2008-Mayıs 2009 Dönemi Mali Değerlendirme YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ

4 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 01 Haziran 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle geçtiğimiz iki yıl boyunca görev yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği sadece İşletme den ibaret değildir, Yönetim Kurulumuz Derneğin diğer asli görevleri kapsamında; Üniversite ile ilişkiler ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler Diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler Toplumsal sorunlara karşı tavrımız Üyeleri ile bilgi paylaşımı görevlerini de göz önüne almış ve her bir görev üzerinde kapsamlı bir çalışma sürdürmüştür. ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecimizde ODTÜ Bileşenlerini (Üniversitemiz-Öğrencilerimiz- Mezunlarımız-Derneğimiz ve Üyelerimiz) daima gözeterek yürüttüğümüz hizmetlerle tam bir dayanışma çizgisi elde edilmiş, toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle, toplum ve diğer sivil toplum kuruluşları nezdinde saygınlık kazanılmıştır. ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazanılan değerlere sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu geçmişten aldığı bayrağı yeni nesillere aktarmak felsefesi kapsamında insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileyici ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavrını devam ettirmiştir. Derneğimiz penceresinden dışarıya yansıyan ışığı ile sadece üyeleri için sıcacık bir yuva değil, aynı zamanda toplumun pek çok kesimince saygı duyulan ve takdir edilen bir kanaat önderidir. Üretmek ve paylaşmak ana teması kapsamında gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan ve daha aktif bir yapı ortaya konmuştur. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevlerinin en başında gelmektedir. Yönetim Kurulu olarak yöneten azınlık fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Referans olarak barış, insan hakları, antiayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen, demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 2. ÖRGÜTLENME Derneğin öncelikli amaçlarından birisi ODTÜ lülerin bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi yaratmaktır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir ortam oluşturuldukça üye sayısının da gözle görülür bir şekilde artacağı tabidir. Örgütlenerek daha çok mezuna ulaşmak kapsamında, üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir.

5 ODTÜ mezunlarının, Derneği yoğun bir şekilde kullanmaları ve üye sayısı ile gönüllü çalışanların sayısı ve niteliklerinin arttırılması, Derneğin uzun vadede toplum içindeki aktif rolü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışındaki örgütlenmeler desteklenmiş ve İşyeri Temsilciliği ne önem verilmiştir. İşyeri temsilcilerinin sayılarının arttırılmasına yönelik planlama çalışmaları yürütülmüş, üye memnuniyetini ve üye sayısını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir ÜYELİK Dernekler açısından üyelerinin sayısı ve memnuniyeti son derece önemli bir kriter olup, esas olarak Dernekler güçlerini üyelerinden alırlar. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun da temel aldığı ilk ve en önemli konu; Derneğin geleceği açısından geniş tabanlı bir üye katılımı nın sağlanması olmuştur. Üye sayısının arttırılması kapsamında geçtiğimiz iki yıl boyunca çeşitli projeler üretilmiştir. Bunlardan ilki Dernek elemanlarının birebir görüşmelerle aidatlarını ödemeyen üyelerimize yaptığı ziyaretler olmuştur. Yoğun bir görüşme trafiği programı ile fiziken tek tek yapılan ziyaretlerden çok memnun kalan üyelerimiz aidatlarını ödemiş ve yeniden Derneğimizi kullanır duruma gelmişlerdir. Üye sayısının arttırılması ve yeniden kazanılması kapsamında yapılan ikinci çalışma ise üyelerimiz kanalıyla mezunlarımıza ulaşmayı amaçladığımız Üye Toplantıları olup yüksek oranda katılım elde edilmiştir. Üye olmayan mezunlarımıza ulaşma çalışmaları yapılmış ve kendileri derneğe davet edilerek dernek çalışmaları tanıtılmıştır. Üyelerimizin memnuniyetlerini arttırmaya yönelik olarak yapılan bir diğer çalışma ise etkin, katılımcı ve tüm üyelere açık bir yönetim kavramını yerleştirme çabaları doğrultusunda Yönetim Kurulu ile Üyelerin bir araya gelerek teke tek konuşmalarını sağlayan Üye Akşamı kavramıdır. Şeffaflık anlayışı gereğince her üyemizin, Dernek le ilgili her türlü bilgiye ulaşması, talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek için Dernek te üyelerle her hafta bir araya gelinmiştir. ÜYELİK VERİLERİ : 01 Haziran 2008 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2010 tarihinde üye sayısı: dönemi geri kazanılan üye sayısı: 77 Haziran 2008 Mayıs 2010 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 425 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı: KURUMSAL YÖNETİM Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, tüm iş akışları, personel ve birim amirlerinin görev ve yetkileri yapılandırılmıştır. Ayrıca Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, kurumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendika hakkını göz önüne almış, çalışanların sendikalı olma isteklerine olumlu yanıt vermiştir. 4. BİLİŞİM ALTYAPISI Derneğimizde artan üyelik hizmetlerine hızla cevap verebilmek amacıyla Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuş, bu sayede üyelerimiz için kullandığımız ayrı ADSL hattını iptal ederek tek hattan hem kendi internet kullanımımızı hem de üyelerimize wireless internet hizmetini verebileceğimiz bir sistem oluşturulmuştur. İnternet bağlantısında VDSL 2 ye geçilmiş, 32 mbit internet hattı oluşturulmuş, böylece web sunucumuz ve e-posta trafiğimiz rahatlamıştır. Ayrıca Restoran otomasyonunun yenilemesi ile artık üye kartları ile hesap açılabilmekte hesapların takibi ve raporlaması alınabilmektedir. Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler sonucu Web sitemize etkinlik arşivi eklenerek, eski etkinlikler içerisinde arama yaparak bilgilerine ulaşılabilmektedir. KİM sitesinde ise istenen değişiklikler yapılarak sistem yeniden hizmete açılmıştır. KİM-OD sitesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve site yeniden yazılmıştır. Meteksan da bulunan e-posta sunucumuz üzerinde gerekli ayarlar yapılarak SPAM filtreleri eklenmiş ve spam sayısında ciddi bir düşüş yaratılmıştır.

6 Hali hazırda kullanılmakta olan tüm kullanıcı bilgisayarları, donanım, işletim sistemi ve diğer yazılımlar açısından, yeniden kurularak standardize edilmiş, kullanılamaz hale gelmiş olanların yerine yenileri alınmıştır. Microsoft ile yapılan open lisans anlaşmasında, derneğimizin, akademik lisanslama seçeneğinden faydalanması sağlanmıştır. Derneğimize virüs programı olarak, 3 senelik lisanslama anlaşması ile ESET NODE 32 kurulmuştur. Yapılan iş programına göre; şu anda kullanılmakta olan 4 adet eski teknoloji sunucularımızın yerine kullanılmak üzere, yeni teknolojileri barındıran 2 adet yeni sunucudan 1 tanesi satın alınmış, üzerine yeni WINDOWS SERVER 2008 R2 işletim sistemi ile MS SQL2008 R2 veri tabanları kurulmuştur. Eski sunuculardan 2 sinin yeni sunucu üzerine aktarılması işlemlerine yakında başlanılacaktır. Geçen dönem burs programında istenilen gerekli değişiklikler üzerinde çalışılmış, veri tabanı MS SQL 2008 üzerinde yeniden tasarlanarak, program yeniden yazılmıştır. Öğrencilerin internet üzerinden başvuru yapabilmesini sağlayan yeni web sitesi hazırlanmış ve yeni kurulacak sunucu üzerinde test işlemine yakında başlanacaktır. İnternet bağlantı alt yapımızı hızlandırdığımız taktirde, Meteksan da bulunan e-posta sunucumuz yerine yeni bir sunucu alınıp, daha hızlı hizmet vermesi sağlanacaktır. Üye kartlarımızın tesisimizde basılması ve daha hızlı hizmet verilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR Dernek faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi ve üyelere tam ve etkin bir hizmet sunulmasının ilk ve en önemli koşulu kuşkusuz Dernek aidat ve etkinlik gelirlerinin dışında bağışçılar kanalıyla yeni kaynaklar yaratılmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl boyunca kapsamlı bir çalışma yapılmış ve krizden en az zararla çıkılabilmesi için iş sözleşmemiz olan tedarikçi firmalardan bir takım sponsorluk bağışları alınmıştır. Yatırımlar Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve basketbol sahası yapımı; Açık Hava Sineması Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı, Kır Bahçesi inşaatı ve peyzajı, Dernek Giriş Alanının yapılması gibi çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarım giderlerinden oluşan TL tutarında yatırım yapılmıştır. Otopark olarak kullanılan ve mıcır kaplı olan büyük park alanı Çankaya Belediyesi tarafından asfaltlanmış ve Derneğimize çok önemli bir fayda sağlamıştır. Ayrıca tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. Ayrıca yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dahil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır. Bunların dışında, üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık % 89 unu oluşturmaktadır döneminde üye aidatlarında reel olarak % 9,4 artış sağlanmıştır. 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. BASINDA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunlarını değerlendirme, çözüm arayışları üzerine yapılan söyleşi, paneller ile çim amfi konserleri kapsamında derneğimiz basında yer almaya devam etmiş, Eymir ve ODTÜ Öğrencileri ile ilgili olarak çeşitli basın açıklamaları yapılmış ve Üniversitemiz ile birlikte hareket edilmiştir BİR DAYANIŞMA ÖRGÜTÜ OLARAK ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ODTÜ Mezunları Derneğinin en önemli projelerinden birisi olan Konsey İş Merkezi ne (KIM Sitesi) ek olarak, ODTÜ dayanışmasına katkıda bulunacak pek çok projeye imza atılmıştır. İlk-Yar ve Lösev li çocuklar Dernek te ağırlanmış,toplum Gönüllüleri ve ODTÜ Mezunları Derneği Eğitim Gönüllüleri ve Ankara Gönüllü Takımı kanalıyla eğitime destek verilmiştir. Ayrıca en önemli sosyal yardımlaşma projesi olarak hayata geçen 100 TL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla okul kaba inşaatı bitirilme noktasına ulaşmaktadır.

7 6.3. BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir ODTÜ Mezunları Derneği yaratabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Toplumsal konulara ilişkin çeşitli panel, söyleşi, konser, miting ve basın açıklamalarıyla, sivil toplumda ODTÜ Mezunları Derneği nin önemli bir ses olduğu topluma duyurulmuştur. Dernek Yönetimi ile diğer sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak düzenlediği Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Kamusallık Yeniden Çalıştayı ve CERN de Yüzyılın Deneyi ve Türkiye konulu (Vişnelik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve CERN CMS detektörü kontrol odasından interaktif canlı video yayını ile gerçekleştirilmiştir.) etkinlikleri gibi dikkat çeken pek çok çalışmaya imza atılmıştır. ODTU Mezunları Derneğinin bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevleri Dernek tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirilirken diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar güçlendirilmiş, ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır. Bilimin üstünlüğüne inanmış; çağdaş, özgürlükçü, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olan ODTU Mezunlarının, sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunması ve güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olarak toplum önünde yer alması sağlanmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği sadece İşletme den ibaret olmayıp aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olarak asli görevi Üniversite, geleceğin mezunları olan öğrenciler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile olumlu ilişkiler içinde olmasıdır. Toplumsal sorunlara karşı Derneğimizin tutarlı tavrının sürdürülmesi ve üyelerimiz ile bilgi paylaşımı son derece önemlidir. Dernek yönetimi olarak asli görevlerimizin bilinciyle, çıtayı devamlı yükselterek, Derneğimizin Türkiye nin önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olması yönünde çalışmalarımız sürdürülmüştür dönemi içerisinde Derneğimizin bazı faaliyetleri şöyledir: Eymir ve ODTÜ nün imar planları konusunda ODTÜ Mezunları Derneği nce Eymir de ve ODTÜ A1 kapısında basın açıklamaları yapılmıştır. Dikmen Vadisi halkının Büyükşehir Belediyesi ne karşı haklı direnişleri desteklenmiştir. ODTÜ nün jandarma bölgesi olmaktan çıkması üzerine jandarma yerleşkesine öğrenciler tarafından el konulmasından sonra Üniversite Yönetimi ile öğrenciler arasında çıkan sorunun çözümüne, Öğretim Elemanları Derneği ve Derneğimiz ortak çaba göstererek katkı koymuşlardır. 23 Mart 2010 tarihinde toplu taşım bilet fiyatları ile ilgili öğrenci boykotu sonrasında 127 öğrencimiz gözaltına alınmıştır. Dikmen Vadisi halkı gözaltına alınan öğrencilerimize yiyecek-içecek getirerek sahip çıkmıştır. Derneğimiz Başkan ve Başkan Yardımcısı adliyede öğrencilerin yanında olmuşlardır. Ertesi gün saat da öğrencilerimiz serbest bırakılmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Çalışanları Derneği ile birlikte A1 kapısında bu olayı protesto etmiştir. 78 günlük direnişi boyunca Tekel İşçileri Derneğimizce dört kez ziyaret edilerek çeşitli destekler verilmiştir ÜNİVERSİTE İLE İLİŞKİLER ODTÜ Mezunları Derneği Yönetimi olarak; Üniversite den mezun olduktan sonra mezunların iş, meslek ve gelecek kaygıları içinde ODTÜ den uzaklaşmalarını engellemek, üyelerin bu kaygılarına çözüm üretebilmek ve aynı zamanda gönüllük esasıyla üyelerin birbirlerine ve Üniversite ye karşılıklı fayda sağlamasına yönelik çalışmaları koordine etmek en önemli amaçları arasında olmuştur. Geçtiğimiz sene özellikle Eymir ve Yönder projesi kapsamında Derneğimiz Üniversite ile birlikte hareket etmiş, çeşitli etkinliklerle dayanışma güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Derneğimiz Burs Komitesi aracılığıyla 364 öğrenciye burs vermiş ve Derneğimize üyelerimizin güveninin artmasının bir göstergesi olarak burs bağışları rekor düzeye ulaşmıştır. Ayrıca üç yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversite ile işbirliği yapılarak 763 öğrenci ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. ODTÜ ile iletişimimiz en üst seviyeye çıkarılmış, Dernek-Üniversite etkileşimi başarıyla hayata geçirilmiştir. Derneğimizin ODTÜ Rektörlüğü ve diğer Mezun Dernekleri ile olan ilişkileri geliştirilmiş ve üniversitemizle özellikle Türkiye gündeminde yer alan önemli konulara ilişkin etkin işbirliği gerçekleştirilmiştir DANIŞMA KURULU Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılması sağlanmış, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Özellikle Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması gerektiği yapılan toplantılarda ele alınmış, Derneğin toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir sivil toplum örgütü olması için çalışmalar yapılarak, sosyal konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, mezunların etkin katılımlarının özendirilmesi sağlanmıştır. Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve

8 Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir ODTÜ MEZUNLARI KONSEYİ VE DİĞER ODTÜ MEZUNLARI DERNEKLERİ İLE İLİŞKİLER Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara, Kayseri Eskişehir ve İstanbul da Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. Konseyde öğrenciler okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken Dernekle tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları ele alınmıştır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlarının görüşüldüğü toplantılarda Eymir, Mezunların araçlarla üniversiteye girebilmeleri, mezunlarımızın çocuklarına ODTÜ Kolejlerine belirli oranda indirim yapılması ve ODTÜ Çalışanlarına tanınan hakkın mezunlara da tanınması konusunda ortak hareket etme kararı alınmıştır. Dernekler arası koordinasyonla sağlam bir yapı halinde kenetlenmiş ve tek vücut olarak, toplumda var olan saygınlığımızı daha güçlü hale getirmemizin gerekliliği ve katılımın çoğaltılarak yurtiçi ve yurtdışı derneklerle ortak projeler üretilmesi, iş yaşamında ODTÜ lülerin kenetlenmesinin sağlanması konuları ele alınmıştır. Tüm mezunlarımızın Derneklerimize üye olmasının önemine vurgu yapılarak, dayanışmanın ve birlikteliğin önemine işaret edilmiştir. 7. ÇALIŞMA GRUPLARI döneminde toplam 21 çalışma grubunda faaliyet gösteren, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan, düzenledikleri etkinliklerin konu seçiminden başlayarak, bültende yazılmasına kadar olan süreçte emek veren tüm gönüllü üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi Günceli yakalayan, gündem yaratabilen ve toplumsal ölçekli projeler üretebilen bir sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizin en önemli uğraşlarından biri, bugün el verilmezse yarını belki olmayacak olan öğrencilerimize burs sağlamak onları yalnız bırakmamak ve zorlukların üstesinden gelebilmeleri için her türlü desteği vermektir. ODTÜ lü dayanışmasının en önemli göstergelerinden biri olan ve büyük ölçüde üyelerimizin bağışlarından oluşan burs fonundaki birikimlerin doğru yerde kullanımını sağlamaktır. Bu ancak burs komitesi olarak öncelikle uzun yıllar süresince elde edilen deneyimlerin ışığında burs verme kriterleri gözden geçirilerek sağlıklı bir puanlama sisteminin işlediği bir burs programı elde edilmiştir. Akademik yılın başlaması ile birlikte burs başvuruları WEB üzerinden alınarak belli bir puanın üzerindeki öğrenciler mülakata çağrılmıştır. Komitemizde görev alan üyelerimiz ekipler halinde gelişmiş mülakat tekniklerini kullanarak ve çapraz denetim yapan sorularla öğrencilerimizin görüşmeleri tamamlamışlardır. Bu görüşmelerde bursun devamı için gerekli koşullar öğrencilere aktarılmıştır. Üniversitemizden burs alan öğrencilerin listesinin elimize ulaşmasından sonra komitemiz yeniden değerlendirme yapmış ve bursiyer öğrencilerimiz belirlenmiştir. Yönetim olarak bu dönem bursiyer öğrenci sayımızı artırmayı hedeflemiştik ve gerçekleştirdik yılında; 136 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 182 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) tarihi itibari ile Burs Fonunda biriken Miktar: ,59 TL dir yılında; 182 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 182 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) tarihi itibari ile Burs Fonunda biriken Miktar: ,80 TL dir.

9 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için 15 günde bir etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerin etkinlik katılım durumları komitemize izlenmiştir yönetim döneminde yapılan etkinlikler şunlardır: Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 16 Kasım 2008 Kendimize Yolculuk Söyleşisi - Aysim Altay 30 Kasım 2008 Zor Yıllar Video Gösterimi 21 Aralık 2008 Müzikli Sohbet Tahir Aydoğdu 22 Aralık 2008 Bursiyerlerle Yılbaşı Etkinligi II. Dönem Etkinlik Takvimi 01 Mart 2009 Gezi Sohbetleri - Slâyt Gösterisi Murat Özsoy 15 Mart 2009 Persepolis Video Gösterimi 01 Nisan 2009 Hocam Bu Ay Yine Buluşuyoruz Erhan Karaesmen 12 Nisan 2009 Güncel Söyleşi Metehan Demir 26 Nisan 2009 Köy Enstitüleri Söyleşisi - Pakize Türkoğlu, Alper Akçam, K.Fügen Çetiner, Oğuz Ülker 10 Mayıs 2009 Doğa ve _İnsan Çağrıdeniz Eryılmaz 24 Mayıs 2009 Gezi Ankara-Beypazarı Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 08 Kasım 2009 Stres Yönetimi - Hülya Üstel Kökdemir 22 Kasım 2009 Güncel Sohbet - Erhan Karaesmen-Mezun Bursiyerler 06 Aralık 2009 Zihin Haritası Elif Baktır 16 Aralık 2009 Bursiyerlerle Yılbaşı Etkinliği II. Dönem Etkinlik Takvimi 01 Mart 2009 Müzikli Sohbeti Tolga Çandar 14 Mart 2010 Sınav Kaygısı, Erteleme Çabaları ve Stres İlişkisi - Mehmet Şakiroğlu 28 Mart 2010 Psinema Söyleşisi - Gaye Çenesiz, Burcu Sevim, Başak Türküler Aka 11 Nisan 2010 Şiir Dinletisi-Ritim Atölyesi Bursiyer Etkinliği 02 Mayıs 2010 Fotoğraflarla Gezi Günceleri - Murat Özsoy 16 Mayıs 2010 Antik Gordion Gezisi Ankara - Polatlı Eski bursiyerlerimiz için yenileme başvuruları yaz dönemi boyunca WEB sitemiz üzerinden alındı. Bir önceki seneden burs alan öğrencilerin yenileme formları değerlendirilerek bazı öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Dönem içersinde dilekçe ile başvuru yapan 11 bursiyerden, 2 bursiyerin harç parası, 4 bursiyerin yurt parası, 5 bursiyere yapılan nakit yardımı Burs ve Yardımlar Fonu nun yardımlar faslından karşılanmıştır. Şubat 2009 da mezun olan 6 öğrenci ve Haziran 2009 da mezun olan 33 öğrenci ile 25 Haziran 2009 da mezuniyet yemeği yenilmiştir. Şubat 2010 da mezun olan 2 öğrenci ve Haziran 2010 da mezun olacak 52 öğrenci ile 12 Haziran 2010 da mezuniyet yemeği yenilmiştir. Denk Sinemaları ile Burs Komitesi tarafından yapılan sözleşme 2010 yılı içinde yenilenmiş ve ücretsiz olarak alınan biletlerin satışından elde edilen 1.668,00 TL burs fonuna aktarılmıştır. Burs Fonu yararına düzenlenen konser, tiyatro, yılbaşı etkinlikleri, bilet satışları ve yapılan etkinlik ve düğün-çelenk projesinden, pano afiş ilanları, kitap ve CD lerin satışından ,25 TL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Bağış veren birçok üye bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak Burs Fonu na destek vermeye devam etmişlerdir.

10 Komite tarafından yapılan çalışmalarda burs başvuru, yenileme, görüşme formları, burs programı ve programdaki puanlama sistemi ve burs başvuru alım süreci yeniden düzenlenmiştir. Mezunlarımızdan ders kitapları istenerek bursiyer öğrencilere verilmiştir. Her ay bültende komite çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili yazılar yazılmıştır. Burs veren firma sayımız 25, Burs veren Üye ve ODTÜ Dostları 596 kişi olmuştur. Kredi kartı talimatları ile aylık gelir ortalama ,00 TL olmuştur İşletme Komitesi İşletme Komitesi döneminde İşletme de krize ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutarak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekanlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler, piknik alanının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok hizmet katsayısını artırmak, Havuz başını üye kullanımına daha çok açmak, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkanı sağlamak, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik düzenlemek, yeni düğün ve organizasyon alanının devreye sokulması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamıştır. İşletme Komitesi ve Tesis Yatırımlar Komisyonu üye talepleri, ihtiyaçlar, üye hizmetlerini daha hızlı, verimli bir şekilde karşılama, yenileme, tadilatlar vb kriterleri bütçe olanaklarını da dikkate alarak bir plan yapmış ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir dizi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve basketbol sahası yapımı; Açık Hava Sineması Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı, Kır Bahçesi inşaatı ve peyzajı, Dernek Giriş Alanının yapılması gibi çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarım giderlerinden oluşan TL tutarında yatırım yapılmıştır. İşletme Komitesi faaliyetlerinin odak noktasını, işletmede dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde sunulmasına yönelik olarak gerçekleştirilmesi için gerekenlerin yapılması olarak belirlemiştir. Teknolojik gelişmeler kullanılarak kameralı görüntü sistemleri ile Dernek güvenliği sağlanmış, restoran ve mutfak otomasyon sisteminin kurularak üye kartları ile mutfak ve muhasebe mutabakatının oluşturulmuş, bilgi işlem alt yapısının sürekli güncellenerek wireless hizmeti devreye girmiş ve sensörlü tuvalet musluk, havlu ve klozet makineleri ile hijyen ve tasarrufun sağlanmıştır. Piknik alanı yapılarak piknik masaları ile üyelerimizin piknik yapabilecekleri alanlar oluşturulmuş, yeni dikilen pek çok ağaç ve çiçekle zenginleştirilen ve peyzajı yapılan havuz ve düğün alanın dışında, dış mekan restoran alanının da yer döşemeleri mermerle kaplanmıştır. Soyunma odalarının üzeri yeni bir oturma düzeni ile cafe haline dönüştürülerek Havuz Cafe açılmış ve geçtiğimiz yaz boyu üyelerimize hizmet vermiştir. Dernek resepsiyon bankosu granitle yenilenerek tesis girişi yeniden dekore edilmiş, tesis genelinde bulunan tüm mobilyalar, koltuklar, büro masaları, dolaplar yenilenerek çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş, duvarlar yeni ve pastel renklere boyanmıştır. Yönlendirme tabelaları ile her bölümün ayrımı gösterilerek Dernek modern bir görünüm almıştır. İşletme komitesinin dönem faaliyetleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: Genel olarak iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması Organik ve diğer atıklar için çöp toplama yerlerinin belirlenmesi ve konteynerler temin edilmesi Klima santrali ve mutfak havalandırma ünitesinin gürültülü çalışmaları nedeniyle gece çevrede oturanları rahatsız etmesini önlemek amacıyla geç saatlerde çalıştırılmasına sınır getirilmesi ve ses izolasyonu için araştırma yapılması Vişnelik Aile Piknik Alanlarının düzenlenmesi ve hizmete açılması Satın alma ve mal kabul süreçlerinin yeniden düzenlenmesi Ürün ve menü maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla maliyet hesaplama yöntemi geliştirilmesi ve maliyetleme çalışması yapılarak fiyatların maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi Maliyet analizleri yapılması ve tasarruf alanlarının belirlenerek gerekli önlemlerin uygulamaya alınması İşçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunun belirlenmesi, ancak tesisin mimari yapısı ve mevcut koşullar dikkate alındığında tasarruf imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle müdahale edilememesi Satın almada tedarikçi kaynaklarının sürekli taranmaya başlanması ve alımlarda ciddi tasarruflara gidilmesi Stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinde ve elektrik giderlerinde tasarruf yapılması Elektrik giderlerinde tasarruf imkanlarının araştırılması

11 Doğal gaz satış fiyatında yaz döneminde yapılan indirimlerden yararlanılması amacıyla bütçe olanakları dikkate alınarak alımlar yapılması İletişim giderlerinde tasarruf yapılması amacıyla gerekli analizlerin yapılması ve hızla önlemlerin alınması Sistem bakım hizmet alımının gereksiz olduğuna kanaat getirilerek durdurulması Süresi dolan spor salonu sözleşmesinin yenilenmesinde doğal gaz, elektrik ve su tüketimlerinin dikkate alınması Her ay düzenli olarak stok sayımı yapılmasına başlanması Yenilenen satın alma sözleşmelerinde derneğin azami yararının gözetilmesine özen gösterilmesi Tesisin tanıtılmasının etkinleştirilmesi amacıyla 2 kişiden oluşan pazarlama ve satış grubuna bir kişi daha alınması ve ziyaretler yapılarak kurumsal tanıtımlara başlanması Genel olarak tesisin açık ve kapalı alanlarında idame yatırımı yapılacak olan konuların belirlenmesi ve önem derecesi ile bütçe olanakları dikkate alınarak gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi. Oyun Salonu masa örtüleri, koltukların tamamen yenilenmesi, yeni sehpaların alımı yapılmış ve bilardo masalarının çuhaları ve ıstakaların yenilenmesi Tesis lobi bar, restoran, lobi restoran ve idari ofislerin boyanması Vişnelik Salonu arka kısmının halısının mineflo ile yenilenmesi Tesiste aynı anda birkaç yerde tv gösterimi yapmaya uygun olanak sağlayan tv boxlar alınması ve yazlık sinema gösterimi için yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazı alınması Tarım İl Müdürlüğü nün mutfağımızı denetlemesi sonucunda tespit edilen noksanlıkların giderilmesi Mutfak ve servis ekipmanlarının kullanım ömrü dolanların yenilenerek ihtiyaçların tamamının karşılanması Yüzme havuzu savaklarının yenilenmesi, eksikliklerin tamamlanması, çürüyen motorların yenilenmesi, motorların arıza yapmasına neden olan elektrik panosunun elden geçirilmesi Havuz çevresi fayansların tamir yapılması Sergi ve duyurularda kullanılan panoların yenilenmesi, çağdaş tablo asma aparatları ile donatılması, tesis ara koridorlarının düzenlenerek sergi açmaya elverişli hale getirilmesi Tesis girişine duyuru panosu yaptırılması Tesis girişinde yapılan bariyerli düzenleme ile araçların park etmesinin önüne geçilmesi Tesis otopark çizgileri ve aydınlatmaların yenilenmesi Havuz başında kullanılmak üzere meze dolabı ve balık tezgahı alınması Vişnelik Salonu camlarının ışık geçirmez kadife perdelerle kapatılması Çim Amfi ve Kır Bahçesi çevresine tel örgü yaptırılması Yeni düğün alanına giden düğün yolunun ışıklandırılması Tesis arazisine 35 adet katalpa ve 25 adet çam ağacı dikilmesi Kır Büfesi önünün yeniden çimlendirilmesi. Tesiste kullanılan müzik sistemlerinin yenilenmesi Sigara içilebilir alan düzenlemelerinin yapılması, bu bölüme açılan kapıların elverişli hale getirilmesi Servis ve mutfak personeli kıyafetlerinin yenilenmesi Kır nikahı için kullanılması planlanan alanın inşa edilmesi ve hizmete açılması Tenis kortları ve yan yollarının asfalt kaplanması Ayrıca otopark olarak kullanılan ve mıcır kaplı olan büyük park alanı Çankaya Belediyesi tarafından asfaltlanmış ve Derneğimize çok önemli bir fayda sağlamıştır. Tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı hazırlıkları tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Ayrıca servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dahil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Derneğimiz KİM (Konsey İş Merkezi) Çalışma Grubu, mezunlarımıza ve mezun adayı ODTÜ öğrencilerine yönelik olarak, kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kurs ve seminerler, kariyer odaklı iletişimin sağlanması amacıyla kurulan Kim Sitesi ve Mezunlarımız ile ODTÜ Öğrencilerinin iletişim ve dayanışmasını pekiştirmek üzere sürdürülen Öğrenci Danışmanlık Programı çerçevesinde, çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.

12 Eğitimler ODTÜ Mezunları Derneği olarak iletişim ve dayanışma ortamının ODTÜ'lülerin yetenekleri aracılığıyla oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla eğitim planlamalarımızda da mezunlarımızın bilgi, beceri ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Kişisel olarak içinde bulunduğunuz koşulları, gelişim ve değişim gereksinimlerinizi dikkate alarak; düzenlemeye çalıştığımız eğitimlerimizin Potansiyel katılımcıları, üyelerimiz ve Öğrenci Danışmanlığı Programımızda yer alan gönüllü danışmanlarımızdır. Kendi iletişim stilimizi fark etmek, iletişim becerilerimizi geliştirmek ve günlük yaşamda iletişim hatalarından doğan gerilimleri en aza indirmek; kişisel ve iş ilişkilerinde daha kaliteli ve daha hatasız bir iletişim tarzı geliştirme konusunda içgörü kazanmak ve yeni fikirler duymak olan İletişim Becerileri Semineri üyemiz Uzman Psikolog Hülya Kökdemir (PSY 92) tarafından verilmiş, 2 gün toplam 6 saat süreli verilen bu eğitimden 15 katılımcımız yararlanmıştır. Bir yanda kendi anne-babalarımızdan öğrendiklerimiz, diğer yanda kitapla, uzmanlar, değişen toplum değerleri, mükemmel çocuk yetiştirme ve mükemmel ebeveyn olma kaygısı, zaman sıkışıklığı, korkular, döneme özgü beklendik ve önlem almamızı gerektirecek davranışları tanıyacağımız, Anne-baba olarak kendimizi, haksızlık etmeden, gözden geçireceğimiz ve bize uyan bir yol çizmeye çalışacağımız Anne Baba Olmak eğitimleri düzenlenmiş, 0-6 yaş, 6-14 ve 14 yaş üstü ergenlik çağı çocuklarımızla olan ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz bu eğitimlerden 90 katılımcımızın faydalanması sağlanmıştır. Mayıs 2009 da Küresel ilaç Ar-Ge, küresel klinik araştırma, rekabet avantajı ve Türkiye nin güncel durumu, gelecek eczacılık trendleri, yeni tanı yaklaşımları, yüksek teknoloji ürünleri ve ilaç sanayi konularını içeren bir panel düzenlenmiş,panelde Sağlık Biyoteknolojisi alanındaki gelişmeler, dünyadaki ilaç AR-GE çalışmalarında Türkiye nin konumu ve yeni ilaç teknolojilerine farma sektörünün yaklaşımı ele alınmıştır. Haziran 2009 da Proje bilgilerini, iş yerinde yaratıcı yeni fikirleri hazırlamak, düzenlemek ve haberleşmek için çok daha etkin bir yol olan ve kişisel ve kurumsal çalışma düzeni yeni bir boyuta çıkaran İş Haritaları ile Görsel Düşünme ve Çalışma Teknikleri hakkında 2 gün toplam 6 saatlik bir seminer düzenlenmiştir. Bu Seminerden 16 kişi faydalanmıştır. Eleman secimi ve yetenek yönetimi alanlarında, 9 Huy Kalıbı üzerinden kişileri tanımaya yönelik, doğru soru formatı ile etkin görüşme becerilerini geliştirme amaçlı bir program olan "KİLİT HUY KALIPLARI" isimli seminerin temel kavram ve uygulamalarının tanıtımına ilişkin 18 Nisan 2009 tarihinde özet niteliğinde 3 saatlik bir seminer gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği İhale Hazırlama Eğitimi: Avrupa Birliği ihale yöntemlerinin temellerinin, püf noktalarının atölye çalışmaları ve etkileşimli olarak anlatılarak katılımcıların konuya hakim olmalarının sağlanması ve AB ihalelerine AB normlarına uygun şekilde kendi ihale dosyalarının hazırlamaları ve fonlardan daha iyi faydalanabilir hale gelmeleri hedeflenerek Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenmiş ve seminerden 12 kişi faydalanmıştır. Konsey İş Merkezi Sitesi Tüm ODTÜ Mezunlarının kişisel ve firma bilgilerini yükleyebildikleri ve kullanıcıların çeşitli arama ölçütleriyle birbirlerini bulabilecekleri Konsey İş Merkezi Sitesi yenilenerek, ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyi üyesi tüm Derneklerin üyelerinin kullanımına açılmış, bu proje ile mezun derneklerine üye tüm ODTÜ mezunlarının birbirleriyle doğabilecek işbirliği olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır. KİM sitesi, tüm ODTÜ Mezunlarının detaylı özgeçmiş oluşturabilecekleri, firmalarını tanıtarak iş birliği imkânları yakalayabilecekleri, firma ya da kuruluşun iş sahalarını iş birliği yaparak genişletebilecekleri, yeni yatırım olanakları ya da işlerine katkı sağlayacak yeni insanlarla çalışma fırsatı yakalayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Sistemde Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kullanım seçeneği bulunmaktadır; Bireysel Kullanım seçeneği ile Özgeçmiş oluşturularak güncellenebilmekte, Satılık, kiralık, staj ve iş olanakları gibi küçük ilanlar verilebilmekte ve mevcut ilanlara erişim sağlanmakta, Sitemize kayıtlı firma bilgileri görüntülenebilmektedir.

13 Kurumsal Kullanım seçeneği ile Ayrıntılı kurumsal bilgiler veritabanımıza kaydedilerek güncellenebilmekte, Sitede yayınlanan tüm ilanlara erişilebilmekte, Kurumsal olarak sunulan iş ve staj imkânlarına, işbirliği arayışlarına ilişkin ilan verilebilmekte, İşbirliği arayışı içerisinde olan diğer ODTÜ'lü firmalara erişilebilmektedir. KİM Sitesinde toplanan iş imkanları Dernek üyelerine e-posta yoluyla her hafta duyurulmaktadır. Öğrenci Danışmanlığı Programı Mart 2001 de Çalışma Grubumuz koordinasyonunda başlatılan ve yürütülen Öğrenci Danışmanlığı Programı, bir zamanlar mezunlarımızın geçtiği süreçleri yaşamakta olan genç ODTÜ'lülerle bilgi ve deneyimleri paylaşmak, okul sonrası gerçek yaşama atıldıklarında önlerine çıkacak zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Her geçen gün katılımcılarıyla büyümekte olan bu programda Üniversitenin açık olduğu dönemleri kapsayan Kasım Nisan 2009 döneminde; Toplam 8 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 117 Danışman- 136 Öğrenci ile eşlenmiştir. Haziran 2008 de 154 öğrenci programdan mezun olmuş, Halen 578 Danışman- 830 Öğrenci ile eşlenmiş durumdadır. Kasım Nisan 2010 döneminde; toplam 2 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 47 öğrenci danışmanlarıyla eşleştirilmiştir yılı sonu itibariyle 560 mezun, 789 geleceğin mezunu ile birebir görüşüyor durumda. KİM Öğrenci Danışmanlığı program yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi için yeniden yazılmışve önümüzdeki sene çalışır halde olması için gerekli düzenlemeleryapılmıştır. Dönem sonu itibariyle güncellemeler yapılacak, önümüzdeki dönem eşlemelere tekrar başlanacaktır öğretim yılı başında Öğrenci Danışmanlığı Programı kapsamındaki danışman ve danışanları biraraya getirmek amacıyla Kaynaşma Pikniği olarak tasarlanan bir buluşma toplantısı yapılmıştır. Bizim Bölüm Buluşuyor ODTÜ Mezun ve öğrencilerini bir araya toplamak, birbirlerinden gerek akademik bilgi gerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla başlanan Bizim Bölüm Buluşuyor etkinliği ODTÜ Jeoloji Topluluğu nun isteği üzerine yeniden hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde bu etkinliğe devam edilmesi planlanmaktadır Örgütlenme Komitesi Derneğin öncelikli amaçlarından birisi de ODTÜ lülerin bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi yaratmaktır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir ortam oluşturuldukça üye sayısının da gözle görülür bir şekilde artacağı tabidir. Üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir. Derneğimizi üye olmayan mezunlarımıza bir sohbet ortamında tanıtmak amacıyla dernek etkinliklerimizi ve tesisimizi anlatan bir sunum hazırlanmış ve bu sunumun da yardımıyla üye olmayan mezunlarımıza ulaşılmaya çalışılmıştır. Sohbet Toplantıları nın duyurusu e-posta ve web sitesi aracılığı ile mezunlarımıza duyurulmaya çalışılmış, ayda 2-3 sefer bir Yönetim Kurulu üyemizin ve Örgütlenme Komitesi nden isteyen üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda üye olmayan mezunlarımıza tüm dernek çalışmaları tanıtılmıştır. Yapılan toplantılar ve katılım sayıları aşağıda verilmiştir. Toplantılara katılım sayısı çok olmamakla birlikte toplantıya gelen mezunlarımız daha sonradan derneğimize üye olmuşlardır. Toplantı Tarihi Katılım Sayısı Toplantı Tarihi Katılım Sayısı 17 Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak Ocak Ocak Şubat

14 Sivil Toplum Komitesi Sivil Toplum Komitesi, Derneğimizin daha güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olması için yönetimin oluşturacağı yol haritasına destek sağlamayı amaçlamış ve ülke sorunları ile ilgili çalışmalar kapsamında çeşitli söyleşiler, paneller, toplantılar ve organizasyonlar düzenlemiş, toplumsal konuları tartışmaya açmış, projeler ve model önerileri oluşturmuştur. Söz konusu çalışmaları diğer sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmeye ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerin güçlendirilmesine çalışmıştır. Bu Komitemizin bu çalışma döneminde yapmış olduğu etkinliklerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Her ayın ilk Çarşamba günü Necdet Bulut (eski U3) Amfisi nde ODTÜ öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinin tanışmalarına ve birikimlerini paylaşmalarına zemin oluşturması amacıyla yapılan Hocam, Bu Ay Yine Buluşuyoruz toplantıları Aralık 2009 da Kopenhag da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlenen İklim Dostu Çankaya toplantısı 10. Cumhurbaşkanımız A. Necdet Sezer in de katılımları ile onurlandırdığı Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi (CEDAW) eski başkanı Prof. Dr. Feride Acar ile söyleşi Muhalefet Ne kadar Etkin Toplantıları: Kemal Kılıçdaroğlu, Abdüllatif ŞENER ve TEK GIDA İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Türkel konuğumuz oldular Derneğimiz ile Yenimahalle ve Çankaya Belediye leri işbirliğinde başlatılan abi-abla-kardeş projesi. Bu projede 88 gönüllü ODTÜ öğrencisi toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini hayata geçirmiş ve Yenimahalle ve Çankaya nın düşük gelirli bölgelerinde toplam 59 evde 109 çocuğa eğitim desteği vermiştir Etkinlikler Komitesi Üyeler arası etkileşimi artırmak ve ilgi alanlarını Dernek çatısı altında pratiğe dökmelerini sağlamak amacıyla kurslar, seminerler, film gösterimleri, şiir dinletileri, temalı geceler, geziler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Üyelerimize sanatın çeşitli dallarında çalışma imkanı sunarken kurslarımızın eğitmenleri dallarında uzman kişilerden seçilmiştir. Çini Boyama kursuna katılan 9 kişi, İznik çini boyama sanatını 7 aylık çalışma süresince öğrenerek çok değerli ürünlerini, açtıkları dönem sonu sergisiyle bizlerle paylaşmıştır. Müzik Kurslarımız gitar ve bağlama, 15 katılımcıyla gitar gruplarımız; 30 katılımcıyla da halk müziği gruplarımız Etkinlikler Şenliği nde verilen konser ile ilk sahne deneyimlerini yaşamıştır. Başlangıç ve ileri düzeydeki kurslarla, zeka oyunlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Briç kursumuz 33 kursiyerimizle buluşturulmuştur. Dilimizi doğru kullanmanın önemini her geçen gün daha da fark edip, açtığımız Güzel Konuşma Seminerlerimiz 15 er kişilik iki grup halinde atölye çalışmaları yapmıştır. Nazım dan Bedri Rahmi ye, Orhan Veli den, Nedim e, Mevlana ya kadar pek çok değerli şair, düşünür, filozofumuz şiir dinletileriyle anılmıştır. Üyelerimizin kendi sunumlarına da yer verdiğimiz etkinlikler düzenlenmeye çalışılmıştır. Türkiye nin Ağaçları ve Çalıları isimli kitabın yazarı Necati Güvenç MAMIKOĞLU ülkemizin ağaçları sunumu ile Ankara Rehberler Derneği Başkanı profesyonel rehber Murat Tiryaki nin İskandinavya, Güney Afrika, İran ve Rusya üzerine hazırladığı sunumlar kendi anlatımlarıyla üyelerimize aktarılmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Balosu, Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katkılarıyla her yıl olduğu gibi kutlanmıştır. 10 Kasım da Solfasol ilköğretim Okulu ziyaret edilerek öğrencilerin düzenlediği tören izlenmiştir. 3 yıldır düzenlediğimiz kar tatili Uludağ gezimiz, bu sene de büyük ilgi görmüş ve 35 katılımcı ile ODTÜ Uludağ Tesisleri ne gidilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen şenliklerle kutlanmıştır, 2009 yılında ODTÜ Bilim Müzesi rehberler eşliğinde gezilmiş, çocuk tiyatrosu çocuklarımıza eğlenceli dakikalar yaşatmıştır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü Eğitmenleri piyano eşliğinde sevilen aryalar seslendirilmiştir. Şenlik boyunca İLKYAR öğrencileri konuklarımız olmuştur yılında Ankara Gönüllü Takımı ile yürütülen, ODTÜ Stadyumunda gerçekleştirilen Şenlikte Okula Yüz Ver

15 kampanyamızın Yenikent ODTÜ İlköğretim Okulu öğrencileri, Dikmen Vadisi İlk Öğretim Okulu öğrencileri ve 1000 Çocuk Korosu misafir olmuştur. Sokak Hayvanları konulu Panel düzenlenmiştir. İnsani (korkular), hukuksal boyutları ele alanmış, hayvan barınakları, sokak hayvanlarının eğitimi ve rehabilitasyonu, belediyelerin ve STK ların sorumlulukları irdelenmiş, çözüm önerileri tartışılmış, AFSAD-ODTÜ Mezunları Derneği Çocuk Fotoğraf Atölyesi nde ortaklaşa yürütülen Sokak Hayvanları Projesi sunumu gerçekleştirilmiştir. ODTÜ öğrencilerinin katkılarıyla Oku Düşün Paylaş Projesi üyelerimizin 6. ve 7. sınıf çocuklarının okuyan, sıra dışı düşünen ve paylaşan gençler olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu Projesine destek verilmiş, 25 öğrenciden oluşan koromuz proje dâhilinde çalışmalar yapıp, konserler vermiştir. Araştırmacı Çocuk Merkezi ile ortaklaşa planlanan Bir Kaşık Mühendislik Atölyesi ile iki atölye çalışması yapılmıştır. ODTÜ Astronomi Topluluğu ile iş birliği yapılarak 8 adet Astronomi Semineri düzenlenmiş, seminerlerle uyumlu Rasathane, Eymir ve Beynam a gökyüzünü ve yıldız yağmurlarını izlemek üzere 3 ayrı gezi planlanmıştır. Etkinlikler Komitesi altında, hem kursların, hem katılımcıların devamlılığını sağlamak, hem de kurumsallaşmak adına Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi, Tiyatro Atölyesi (Müzik ve Drama Atölyesi olarak çalışmalarını yürüten Atölye yeniden adlandırılarak, kapsamı genişletilmiştir) ile Edebiyat Kulübü ve Arkeoloji Kulübü kurularak, çalışmalar yürütmüştür. Ankara Gönüllü Takımı ile yürütülen, ODTÜ Stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte Okula Yüz Ver kampanyamızın Yenikent ODTÜ İlköğretim Okulu öğrencileri, Dikmen Vadisi İlk Öğretim Okulu öğrencileri ve 1000 Çocuk Korosu misafiri olmuştur. Dönem sonunda 30 Mayıs 2010 Pazar günü, geçmiş Atölye ve seminer programlarının etkinliklerini ve önümüzdeki, dönem etkinliklerini tanıtmak amaçlı yapılan Etlikler Şenliği kapsamında, gitar ve bağlama dinletileri, Ritim Atölyesi, Fotoğraf ve Resim Sergileri ve sunumların yapıldığı bir eğlence düzenlenmiştir. Şenlik süresinde, sokak oyunları oynanmış, hediye çekilişi yapılmış ve gelirler Burs ve Yardımlar Fonuna aktarılmıştır. Şenlik akşamı ücretsiz Yüzyılın Şarkıları konseri düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerimiz Etkinlikleri Tablosu nda yer almaktadır Basın ve Yayın Komitesi Yayın Komitesi öncelikli olarak, ODTÜ Mezunları Derneği'nin aylık yayın organı olan ve ODTÜ Mezunları Derneği ile üyeleri arasında iletişim aracı olma amacını taşıyan Odtülüler Bülteni'nin yayınlanmasında görevli olup, bunun yanı sıra Dernek tarafından basımında fayda olacak diğer yayınlar için Yönetim Kurulu na öneri geliştirir ve bunların yayınlanmasında yönlendirici olur. Haftalık olağan toplantılarına aralıksız devam eden Yayın Kurulu, yeni yönetim döneminin başında yapılan çağrıdan sonra, yeni üyelerin katılımıyla, çalışmalarını geniş bir grupla sürdürmüştür. Bilindiği gibi Bültenimiz Temmuz-Ağustos bir sayı, diğerleri her ay birer sayı olmak üzere yılda toplam 11 sayı çıkmakta ve her ay 6500 adet basılarak yurtiçi şubelerimiz ve yurtdışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılmaktadır yılı Haziran ayı itibariyle 197. sayısını çıkarttığımız Odtülüler Bülteni nde yer almak üzere iletilen yazılarda özellikle ODTÜ lü yazar ve kaynak önceliğine önem gösterilmektedir yılı arasında, Bültenimizin içeriğinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Dernekten bölümlerinde Derneğimiz içerisinde faaliyet gösteren bütün komisyonların panellerine 1 er sayfa ayrılarak, bültenimiz aracılığıyla bütün panellerin içeriklerinin aktarılması sağlanmış; bu şekilde, görsel malzemeye de yer verilmesi amaçlanmıştır. Panelistler tarafından gerek görüldüğünde panellerin detaylı anlatımları web-sitemizde yayınlanmaktadır. Diğer bir değişiklik; bültenimizde, 2008 Eylül ayından bu yana, Yayın Kurulu nun belirlediği bir konu etrafında, ODTÜ lü veya alanında uzman kişilerden istenen yazıları içeren ve sayfadan oluşan Dosya isimli bir bölüm yer almakta ve ele alınan konu, derinlemesine incelenmektedir. Eylül 2008 den bu yana, şu konular dosya kapsamında yer almıştır: Ankara, Fırtına Vadisi, Sendikacılık, 80 Öncesi ve Sonrası Toplumsal Değişim, Kente Yaklaşım, Karikatür, Evrim, İşsizlik ve Kriz, Çocuk ve Gençlik, Çevre ve Biz, Vişnelik 10 Yaşında, Okullar Açılırken Hatırladıklarımız, Hırsızlık, Şiddet, Gıda Güvenliği, Beslenme, Turizm, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Teknoloji, Teknoloji ve Biz, Toprak Reformu, Dans. Bu

16 kapsamda, özellikle Evrim ve Karikatür sayılarımızın, sanal ve gazete ortamında haberleri yapılarak başka çevrelerce de yaygınlaştırıldığı tarafımızca gözlemlenmektedir. Bu anlamda, bültenimiz Türkiye de liderlik görevini taşıyan ODTÜ lülük bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmiştir. Bültenimizdeki içerik değişikliği sadece Dosya bölümü ile sınırlı değildir. Ayın olaylarının resim, karikatür, fotoğraflarla anlatıldığı Tarihte Bu Ay, dosya konusu ile bağlantılı olarak her ay Yayın Kurulumuz tarafından seçilen bir kavramın ODTÜ lü veya alanında uzman bir kişi tarafından kaleme alındığı, Kavramlar köşesi, halk kültürünün dile getirildiği Zaman Zaman İçinde köşesi ve yoğun ilgi gören Sudoku ve Bulmaca köşeleri de bültenimizin yeni içeriğinde katkıda bulunmaktadır. Yeni köşelerle birlikte, Dernek üyelerimizle bültenimizin ilişkileri geliştirilerek bültenimize katılımın arttırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, ODTÜ lülüğün ortak bir kimliği oluşturması sebebiyle, 2009 Nisan ayından itibaren, Bültenimizdeki Anılarla ODTÜ köşesi Yayın Kurulu tarafından ortak hazırlanan bir köşe olarak yapılandırılarak; bu köşenin sorumluluğu tüm Yayın Kurulu üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bunlarla birlikte, yayıncılık anlayışımız çerçevesinde, Dernek, ODTÜ ve Türkiye sıralamasını takip ederek, Türkiye gündeminden kopuk bir yayıncılık anlayışımız olmamasından da hareketle, çağdaş, çoğulcu ve Atatürk devrimlerini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile Bülten içeriği oluşturulmakta ve üyelerimize bu değerlerin var olduğu bir Bülten iletilmektedir yılında yeni ajans ve tasarımcı ile çalışılarak Bültenimizin görsel kalitesi arttırılmıştır. Tasarımda renk uyumu, kaliteli görsel materyallerin kullanılması ve yazıya özel tasarım metodu ile Bültenimiz görsel açıdan zenginleştirilerek rahat okunması sağlanmıştır. Bununla birlikte, tasarım sürecine Yayın Kurulu nun aktif katılımını sağlamak amacıyla, haftalık toplantılarda tasarımlar değerlendirilerek düzeltmeler tasarımcıya iletilmiştir. Bültenimizdeki görsel zenginliğin arttırılması için Yayın Kurulumuz arşiv taraması ve fotoğraflama çalışmaları yapmışlardır. Böylece, görsel açıdan Yayın Kurulumuzun daha aktif olarak Bültene katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Bültenimizin görsel kalitesinin arttırılması neticesinde, krize rağmen reklam veren firmalarda bir önceki sayılara göre bir artış olmuş ve 2009 yılında Bültenimize reklam veren firmaların bir kısmı ile sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yeni reklamlar da alınarak, bültenimiz aylık maliyetinin %35 ini karşılayabilir bir duruma getirilmiştir. Reklam pazarlaması konusunda Mayıs-Haziran 2010 döneminde yapılan çalışmalar sonucunda, reklam hedefi olarak bültenimizin maliyetinin %50 si oranı belirlenmiştir. Ocak Bülteni ile birlikte dağıtılmak için hazırlanan 2009 yılı takvimi, Derneğimizin giderlerinin azaltılması açısından sponsor bir firma ile, 2010 yılı takvimi ise Derneğimiz tarafından anlaşılarak basılmıştır. Hocam İnecek Var II kitabı için çeşitli firmalarla reklam sözleşmeleri imzalanarak kitabın basım ücreti reklamlar aracılığıyla karşılanmış ve kitabın satışından elde edilen gelir ise Burs Fonu na bağışlanmıştır. Hocam İnecek Var II kitabının burs fonu yararına satışları devam etmektedir. Yeni bir dağıtım firması ile anlaşılarak Bültenimizin, firmaya teslim edildiği tarih itibariyle 1 hafta içerisinde tüm üyelerimizin eline ulaştırılması amaçlanmaktadır KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Komisyonun ana amacı, kamu ile özel sektörde ve akademik kuruluşlarda bilişim alanında emek harcayan, bilgi ve değer üreten çok sayıdaki mezunumuzun bilgi, birikim ve düşüncelerinin birleştirilmesi; bunun sonucunda ortaya çıkan görüşlerin üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşılması ve Ülkemiz bilişim politikalarının oluşumunda etken olabilecek bir güç odağı oluşturulmasıdır Çevre ve Yerel Yönetimler Komisyonu Komisyon Yerel Yönetimler konusunda uzman kişilerle görüşüp, yaşadığımız kent Ankara ile nasıl bir Ankara başlığı altında, Ulaşım, Su, Kentsel Dönüşüm, Peyzaj ve Yeşil alanlar, olmak üzere seçimleri öncesinde yaşadığımız kent Ankara yla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. ODTÜ yerleşkesi, Eymir Gölü ve Ankara başta olmak üzere çevre duyarlılığı ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Bu kapsamda panel, söyleşi vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir Engelsiz Yaşam Komisyonu Toplumda engellilere yönelik bilinci arttırma, üyelerimizi bilgilendirme ve ODTÜ Mezunları Derneği nin engelli üyelerimizin de kullanabileceği bir tesis haline dönüştürme çalışmalarını yürütmektedir. Engelsiz Vişnelik ve Engelsiz ODTÜ için öneriler/projeler geliştirmiştir.

17 Enerji Komisyonu Komisyonun amacı, ülke ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmaktır. Enerji sektöründeki kamu ve özel sektör kuruluşları yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile objektif ve bilimsel temel de her türlü işbirliği olanaklarını değerlendirmektedir. Komisyon; sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, enerji verimliliği, arz güvenliği, piyasası, politikaları ve stratejileri konularında çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye ve Dünya da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır Telekom Komisyonu ODTÜ Mezunları Derneği Telekom Komisyonu nun amacı, sektörde ve akademik kuruluşlarda telekomünikasyon alanında söz sahibi deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokrat olarak kendini kabul ettirmiş ODTU mezunlarının bilgi, beceri ve düşüncelerinin kamuoyu ile paylaşılarak bir telekomünikasyon fikir platformu oluşturulmasıdır. ODTÜ Mezunları Derneği Telekom Komisyonu, telekomünikasyon politikası, stratejisi, telekomünikasyon teknolojisi, telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon hizmetlerine ulaşım, telekomünikasyon hizmetlerinin iş hayatında ve günlük hayatta ekonomi, eğitim, sanayi ve ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlanması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu noktadan hareketle komisyonumuz ilk aşamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun "IMT2000/UMTS Yatırım Şartları Usul ve Esaslar" konulu kararı hakkında görüş bildirmiş ve sonrasında da bu kararda söz edilen AR-GE yatırımlarından Ankara'daki Teknokent'lerinde belli oranda pay alması için ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Teknokent yönetimleri ile ilişkiye geçmiştir. Komisyonumuz 2009 Eylül ayında İstanbul'da yapılan 10. Ulaştırma Şurası AR-GE Çalıştayı'nda yer alarak görüşlerimiz doğrultusunda Çalıştay kararlarına katkıda bulunmuştur. Telekomünikasyon gelirlerinden elde edilen AR-GE fonlarının kullanılmasına dair esaslar üzerinde çalışılmış ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçilmiştir; çalışmalarımız devam etmektedir. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde de sektör ile ilgili olası yasal düzenlemeler hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini ilgili birimlere iletmeye devam edecektir. Komisyonumuz, telekomünikasyon ortamındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak haberleşme güvenliği üzerinde teknik çalışmaların yapılarak milli uygulama esaslarının bir plan çerçevesinde ele alınmasında fayda görülmektedir Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Ülkemizin komşuları ile olan ilişkilerini, AB dışında Shanghai Beşlisi ve Çin gibi alternatif oluşumların neresinde olabileceğimizi araştırmak, ekonomik ve siyasi stratejimizi izlemek üzere kurulan UISAK Komisyonu, dönem boyunca 21.yy.da küreselleşme, ekonomik kriz ve uluslar arası politikalar konularında çalışmalar yapmış, paneller düzenlemiştir. Avrupa Birliği nde vatandaşlarımızın vizesiz dolaşım hakkı konusunda üyelerimizi bilgilendirici çalışmalar sürdürülmüştür. Vizesiz Avrupa, 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Yeniden Yapılanması, Ekonomik Kriz ve Uluslararası Politika, CEDAW ve Türkiye'de Durum, Çanakkale Zaferleri, Eskiçağ'da Toplum, Kadın ve Konut ve 19 Mayıs Etkinlikleri konularında çeşitli panel, söyleşi ve sunumlar gerçekleştirilmiştir Proje Geliştirme Komisyonu Avrupa Birliği zaman zaman Sivil Toplum Kuruluşları na yönelik hibe çağrılarında bulunmaktadır. Proje fikri oluşturmak ve bunu proje şekline getirebilmenin çok emek ve kaynak isteyen bir süreç olduğu bilinmektedir. Proje üretebilmek için derneğimizin insan kaynağı açısından çok zengin olduğu bilinerek bir Proje Geliştirme Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Proje Geliştirme Komisyonu çalışmalarına haftada bir gün Çarşamba akşamları toplanarak devam etmiştir. Komisyon üyeleri proje fikri oluşturmak için ilk başlarda beyin fırtınası yapmış, çevre ve toplumsal alanlarda proje geliştirme kararı almış ve bununla ilgili proje ön fikirleri geliştirip tartışmaya açmıştır. Toplumsal konuda bir proje fikri oluşturularak proje ortaklarından olarak düşünülen ODTÜ ye proje sunulmuş ve onay beklenmektedir. Aynı zamanda çevre konularında proje geliştirme yolunda ilk önce derneğimizle ilgili ÇEVREYE DUYARLI DERNEK isimli bir proje ile derneğin çevre konularında daha duyarlı hale gelmesi ile ilgili konular tartışılmıştır. Bu kapsamda en acil olarak düşünülen ATIKSU ARITMA konusunda dernek

18 üyelerinden teknik destek istenmiş, ilgilenen iki üyemizin ve komisyon üyelerimizin desteği ile dernek için ATIKSU ARITMA projesi geliştirilmiştir. AB Projesi Geliştirmekle ilgili bir uzman çağrılmış ve bilgi alınmıştır. Komisyona getirilen proje fikirlerinden biri olan Enerji Ormanları ve Biyokütlelerin değerlendirilme konularında Enerji ve Çevre komisyonları ile toplantı yapılmış ve bu komisyonların fikirleri alınmaya çalışılmıştır. Çevre komisyonu konuya ilgi göstermiştir. Komisyon çevre komisyonu ile birleşmiş ve çalışmalarına devam etmiştir. Enerji ormanları ve biyokütleler ile ilgili bilgi toplamak ve bu konuda uzman kişilerden bilgi almak amacıyla Mayıs ayında Derneğimizde bu konuda uzman üç kişinin katılımıyla (biri Orman Bakanlığı, diğeri Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ve üçüncüsü Kırsal Çevre Derneğinden) bir panel gerçekleştirilmiş ve enerji ormanlarıyla ilgili bilgi toplanmasına ve bu konularda yapılabilecek projelerin durumlarıyla ilgili bilgi paylaşılmıştır Ekonomi İzleme Komisyonu Komisyonun amacı, temel ekonomi doktrinlerinin anlatımı, farklı görüş ve düşüncelerin tanıtımı, ekonomin temel gösterge niteliğinde olan, enflasyon, işsizlik oranları gibi ekonominin can alıcı ibrelerinin, ODTÜ Mezunları Derneği olarak tahmini yönünde temel çalışmalar yapmaktır. Ayrıca Türk ve Dünya ekonomisi üzerine gündemdeki temel konularla ilgili çeşitli çalışmalar düzenlenmesi, konusunda uzman kişilerin ODTÜ Mezunları Derneği'nde toplantı ve seminerlerle konuk edilmesidir. Bu kapsamda Ekonomik Krizin Nedenleri ve Türkiye'ye Yansımaları, Ekonomi Sohbetleri Programı ve Ekonomik Kriz Nereye Gidiyor? Konularında çeşitli toplantılar düzenlenmiştir KULÜP VE ATÖLYELER Edebiyat Kulübü Derneğimizde kitap okumaktan zevk alan ve okuduklarını paylaşmak isteyen edebiyatsever mezunlarımızın katılımı ile kurulan Edebiyat Kulübü yaklaşık 3 yıldır çalışmalarına devam etmektedir. Zaman zaman, okunan romanın yazarı, edebiyat sohbetleri yapmak ve roman hakkında geniş bilgi almak üzere Derneğimize davet edilmektedir. Bu kapsamda 2007 kış döneminin son kitabı olarak Zamanın Manzarası okunmuş, yazarı Mehmet Eroğlu toplantımıza davet edilmiş ve katılımcılarla romanını paylaşmıştır Mayıs ayında Ayfer Tunç Taş-Kağıt-Makas isimli öykü kitabı ile Edebiyat Kulübü üyeleriyle buluşmuş, soruları cevaplamıştır Kasım ayında Ayla Kutlu Bir Göçmen Kuştu O isimli eserini ve 2009 Mart ayında ise Erendiz Atasü Dullara Yas Yakışır isimli eseri ile edebiyat severlerle Derneğimizde buluşmuştur. Hayata baktığımız pencereyi renklendirmek, olayları ve romanları farklı bir bakışla yorumlamak üzere kurulan Edebiyat Kulübü, Derneğimizde oluşturulan ilk kulüp olma özelliğini de taşımaktadır. Edebiyat Kulübünde okunan romanların listesi: Firuzan "47'LER, Graham Greene "Zor Tercih", Oscar Wilde "Dorian Gray'in Portresi", Ahmet Hamdi Tanpınar "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Dostoyevski "Yer Altından Notlar", Mehmet Eroğlu "Zamanın Manzarası", Attila İlhan "Sırtlan Payı", Orhan Pamuk "Beyaz Kale", Reşat Nuri Güntekin "Eski Hastalık", Gabriel Garcia Marquez "Kolera Günlerinde Aşk", Arthur Miller "Satıcının Ölümü", Joseph Conrad "Karanlığın Yüreği- Victor Hugo- Sefiller, Tomris Uyar- Dizboyu Papatyalar, Gustave Flaubert- Madam Bovary, Ayfer Tunç- Taş-Kağıt-Makas, Honore de Balzac- Vadideki Zambak, Andre Gide- Kalpazanlar, Andre Malraux- Umut, Romain Gary-Cennetin Kökleri- Sule Sahin. - Kocama Tuzak Kurdum- Oğuz Atay Tutunamayanlar Paul Auster - Şans Müziği Ayla Kutlu - Bir Göçmen Kuştu O ve Emir Bey ve Kızları İtalo Calvino - Sen Alo Demeden Önce - Yigit Okur - Hulki Bey ve Arkadaşları Erhan Bener İliskiler Ernest Hemingway - Gunes de dogar Isabel Allende - Ruhlar Evi Erendiz Atasü- Bir yaşdönümü Rüyası- Sevgi Soysal- Yenişehir de Bir Öğle Vakti- Jean Paul Sartre-Bulantı- Orhan Kemal- Sokaklardan Bir Kız- 24 Mayıs William Golding-Sineklerin Tanrısı- 8 Haziran Yedek Okuma: Knut Hamsun- Açlık- Tolstoy- Anna Karenina, Hasan Ali Toptaş- Gölgesizler-Albert Camus- Yabancı- Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli-F. Kafka-Dava-Leyla Erbil-Karanlığın Günü- J.Greenberg-Sana Gül Bahçesi vadetmedim Arkeoloji Kulübü Kasım 2007 den bugüne kadar Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü değerli eğitmenleri ile başlangıç düzeyinde ve ileri düzeyde Arkeoloji Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler kapsamında yurtiçinde Ulus, Çorum-Alacahöyük, Kayseri Kültepe, Ege-Aydın-Afrodisias gezilerini; yurtdışında ise bir ilke imza atarak Suriye gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu dönem ise yine aynı eğitmenlerimiz liderliğinde yurt içinde İstanbul, Mardin, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Frig Vadisi ve Segalassos gezileri, Ürdün gezisi ve yurt dışında önemli bir arkeolojik

19 geçmişe sahip olan Ürdün gezisi gerçekleştirilmiştir. 150 kişiye varan katılımcısıyla arkeoloji grubumuz, farklı konularda gerçekleştirilecek seminerlere ve gezilere önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Yetişkinler için devam eden önemli çalışmalar yapan Kulübümüzde, katılımcıların aktif olarak yer aldıkları Mısır Çalışmaları isimli bir de alt çalışma grubu kurulmuştur. Mısır ın tarihi, arkeolojisi, giyim/takı kültürü, ekonomik ve sosyal yaşamı vb. konularda kendilerinin hazırladıkları bilgileri gruba sunan katılımcılarımızla, Şubat 2010 tarihinde Mısır a bir gezi düzenlenmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye Çığ konuk edilmiş, adına Vişnelik Çim Amfi de çınar ağacı dikilerek bir ilke daha imzasını atmıştır. Her atölye ve kulüp çalışmalarımıza mutlaka dahil etmeyi bir görev bildiğimiz Çocuk Kulüplerimizden bir tanesi olan Arkeoloji Çocuk Kulübü de yıl boyunca çalışmalarını Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde müze eğitmenleri liderliğinde devam etmiştir Dönemi boyunca Arkeoloji Kulübü Seminer Programı aşağıdaki gibidir; Bizans Seminerleri; Yunan ve Roma Mitolojisi 1 Yunan ve Roma Mitolojisi 2 Anadolu da Hıristiyan Sanatı 1: Terim ve Kavramlar Anadolu da Hıristiyan Sanatı 2: Terim ve Kavramlar Anadolu da Hıristiyan Sanatı 3: İkonografi (devam) Anadolu da Hıristiyan Sanatı 4: İkonografi (devam) Bizans Sanatı, Eserler 1 Bizans Sanatı, Eserler 2 Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı 1 Klasik Arkeoloji Semineleri; Minos ve Miken Uygarlıkları Makedonyalı İskender: Bir Anadolu Serüveni MÖ 1. Bin Anadolu Uygarlığının Anadolulu Kökenleri Roma Dönemi Mimarlığı - Yapı Tipleri Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki Mermer Ocakları Organizasyonu Anadolu Efsaneleri ve Genel Bakış Dionysos ve Anadolu Köylüsü MÖ 1. Bin Yılda Doğu Akdenizde Günlük Yaşam Antik Dönemde Symposionlar Frigya Vadisi Osmanlı Selçuklu Seminerleri; Osmanlı Tarihi Coğrafyası ve Arkeolojisi Erken Osmanlı Dönemi Osmanlı Kentleri: Oluşum ve Değişim Fetih ve İmparatorluk Çağı Mimar Sinan ve İstanbul Klasik Dönem Osmanli Seramik Sanati Lale Devri ve Batılılaşma Dönemi Müzik ve Drama Atölyesi 2007 yılından itibaren Derneğimiz çatısı altında kurduğumuz Müzik ve Drama Atölyesi yeni dönem çalışmalarına Müzikal Tiyatro ve Çok Sesli Müzik Enstrümanlarının Tanıtım Sohbetleri dallarında başlamıştır. Müzikal Tiyatromuz çalışmalarına, kursiyerlerin yetenek ve gelişimlerine göre yaklaşık 6 ay süren ve kurs programı çerçevesinde kendini tanımak, grup çalışması, beden dili, diksiyon gibi her yaş ve meslek grubundan katılımcıya gerekli dinamikler kazandıran temel tiyatro eğitimi, beden dili kullanımı, diksiyon, imgelem geliştirme vb. her insanın yaşamında da kullanabileceği eğitimleri içermiştir. Bu programla hedeflenen, kişinin sesini, nefesini geliştirmek, hitabet becerisini güçlendirmek, topluluk önünde ve bire bir konuşmalarda heyecanını kontrol altına alabilmek; dilini ve bedenini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmesini sağlamak olmuştur.

20 Farklı eğitmenlerle devam eden çalışmalar bugüne kadar, 30 katılımcısının değerli katkılarıyla Ve Kadınlar adlı oyun ile izleyicisiyle buluşmuştur. Üyelerimiz ve çocuklarını bilgilendirmek amacıyla her ay çok sesli müzik enstrümanın tanıtımı, hangi yaşlarda başlanması, ne tür eğitimlerin alınması gerektiği gibi konularda sohbet toplantıları ve mini konserler düzenlenmiştir.hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencileri ile yaptığımız, bu sohbetler ve sundukları dinletiyi birçok üyemiz yoğun ilgiyle izlemişlerdir. Bu sohbet ve dinleti etkinliklerinden bazıları Nefesli Çalgılar Orkestrası, Yaylı Çalgılar Orkestrası, Piyano Dinletisi, Tahta Üflemeli Çalgılar Orkestrası ve Şan Dinletisidir. Konservatuvar Bölümlerini tanıtıma yönelik, içinde dinletilerle süslenmiş sohbetler yapılmıştır. ODTÜ Oyuncuları nın da aramıza katılması ile Atölyemizin adı Tiyatro Atölyesi olarak yeniden düzenlenmiş, kapsamı genişletilmiştir Fotoğraf Atölyesi Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ile Derneğimiz arasında imzalanan protokol ile Dijital Fotoğraf Çekimi Teknikleri konusunda seminerler verilmiştir. Yetişkinler ve çocuklarımız için ayrı gruplar oluşturulan bu etkinliğe 100 ü aşkın katılım olmuştur. Kursiyerlerimiz kimi zaman çekim gezileri gerçekleştirmiş, kimi zaman da şiir dinletilerimizin temasına uygun fotoğraflarla etkinliklerimize katkı sağlamıştır. Eylül 2007 den itibaren çalışmalarını sürdüren Fotoğraf Atölyesi, ürünlerini dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz Şenlik ile sergileme imkânı bulmuştur. Çocuk Fotoğraf Atölyesince kent/canlı genelinden bir bakış ile kent/insan/hayvan özeline indirgenen bir çalışma başlatılmış ve şehirleşme ve büyümenin konuya etkisi de vurgulanarak proje kapsamında sokak çekimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında katılımcı çocuklarımız Sokak Hayvanları konusunda çalışmayı kendileri belirlemiştir. Söz konusu çalışmaya katılan çocuklarımızın yaş grupları (9-12) ve konunun özelliği göz önüne alınarak yapılan ön çalışma sonrasında psikolog ve alan uzmanları (hayvan koruma dernekleri ve hayvan severler) eşliğinde yapılan çalışma için yılsonunda projenin tanıtılması amaçlı bir sergi düzenlenmiştir Resim Atölyesi Yetişkinler için Resim Atölyesi Programın yıllık işleyişinde, hedefimiz; Temel Sanat Eğitimi vasıtasıyla; görme biçimleri, desen ve anatomi, temel plastik eleman ve ölçütleri oluşturan (kompozisyon, çizgi, leke, doku, ritim, espas, perspektif, bütünlük, denge, zıtlık, renk bilgisi, armoni ve benzeri) konularını temel alarak, karakalem teknikli çalışmalar yapılarak bu bilgiler dâhilinde desen çalışmaları üzerinde durularak, altyapı oluşturulmasıdır. Çalışmalarımız sırasında, karakalem, füzen, lavi, suluboya, pastel, akrilik, yağlıboya teknikleri kullanılmıştır. Bu tekniklerin çalışma süresi içerisinde temel düzeyin üstünde öğretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız sadece pratikte değil, teoride de sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve felsefesi gibi kuramsal bilgilerle desteklenerek devam ederek ve bir sanat disiplini oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylelikle kursiyerlerin Resim Sanatının anlam içeriği ve sanatın gelişimi kapsamında temel fikir sahibi olarak, resim sanatının içine girmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Resim Atölyemiz bu dönem de yetişkinlerle yaptığı kurslara, çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi ni eklemiştir. Yetişkinlerin katılım sağladığı 3 ayrı grupta 12 şer kişilik kurslarımızın dönem sonu sergisi yapılmıştır. Çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi Amacımız, çocuklarımızın farklı duygu ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak, onların görsel, bedensel ve düşsel yolculuklarında; sanat eğitiminin kriterleri ve yönlendirmelerimiz yoluyla, yaratıcı, bilgili, cesaretli ve özgüvenleri yüksek bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Grup çalışmaları, farklı düşünce ve yaklaşımların sentezlenebilmesi olanağını sağlamaktadır. Üretme ve yaratma sürecinde, iş bölümü yoluyla, grup içinde sorumluluk paylaşma, grubun başarısını, "ben" duygusunun önünde tutma, duygularını grup üyeleri ile birlikte paylaşarak daha iyi ve güzeli arama isteği duyma ve grupla birlikte ortaya çıkan işten gurur duyma gibi nitelikleri ön plana çıkarmak hedeflenmiştir. İki sezon halinde tasarlanan Çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi, her iki dönem de çocuk arası katılım sağlamış, sezon sonunda dönem boyunca yaptıkları ürünler sergilemiştir Müzik Kulübü Derneğimizin üyeleri arasında müzik dinleyicilerini arttırmak, gerçekleştireceği düzenli toplantılarına müzik alanında otorite ve tanınmış kişileri misafir etmek, farklı müziklerin dinleneceği konser, seminer vb.

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ

2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 HAZİRAN 2014 MAYIS DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2014 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2014 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi Çoğunluklu : 31 Mayıs 2014 Cumartesi, 12:00

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2006 2008 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2008 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

faaliyet raporu ve ötesi...

faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu ve ötesi... 2012 faaliyet raporu TEŞEKKÜRLER Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği olarak siz değerli üyelerimiz sayesinde üniversitemize 2012 yılında toplam 1.033.574 TL, son 5 yılda

Detaylı

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var

içindekiler Dernekten Vişnelik İzlencesi Koleksiyon Opera Sahnelerinden Spor Teknoloji Dosya Kavramlar ODTÜ den Bir Köşe Hocam İnecek Var Dernekten 2 4 1 içindekiler 6 Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ TEMMUZ-AĞISTOS 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiah N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiah N (PSY 85)

Detaylı

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi

T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR. 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi T.T.O.K. 2015 YILI GENEL KURULU NA SUNULAN RAPORLAR 1-Yönetim Kurulu 2014 Yılı Çalışma Raporu ve 2015 Yılı Bütçe Teklifi 2-Denetim Kurulu Raporu 3-Hesap Cetvelleri GÜNDEM 1.Başkanın açılış konuşması ve

Detaylı

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu

Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı. Faaliyet Raporu Ankara Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Faaliyet Raporu Başkentin Potansiyeli Harekete Geçiyor 1 Sunuş Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir

Detaylı

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL

6 ARALIK 2O13,İSTANBUL 6 ARALIK 2O13,İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2013 Metodolojisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Pazaryeri 2013 etkinliğinin metodolojisi 3 temele dayanmaktadır. 1. CSR Europe (Corporate

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU İÇİNDEKİLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ... 3 RAPORUN KAPSAMI... 5 VİZYON VE MİSYON... 5 YÜRÜTME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI NIN... 6 MESAJI:... 6 ABALIOĞLU HOLDİNG...

Detaylı

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II 128. YILINDA DAHA DİNAMİK VE ÖZGÜN BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir Ticaret Odası Tarihi İzmir Ticaret Odası, 1884 yılında başlatılan işlemler sonunda 1885 te kurularak İzmir in ticaret

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2013 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU (Ocak 2013 Aralık 2014) BİLMED Olağan Genel Kurulu İstanbul - 18 Ocak 2015 BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR DERNEĞİ 2015 YILI OLAĞAN

Detaylı

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz

Raporumuz Hakkında. Gelecek Raporumuz Raporumuz Hakkında Mars Logistics olarak bu ilk sürdürülebilirlik raporu ile 2012 yılındaki ekonomik, çevresel ve sosyal performansımızı paydaşlarımıza aktarmayı hedefliyoruz. Bu raporu hazırlama sürecinde

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ 2012-2016 STRATEJİK PLANI EYLÜL-2012 Bu Stratejik Plan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Senato ve Yönetim Kurulu nun 17-Ekim-2012 Tarihinde Yapılan Ortak

Detaylı

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE

Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE SUNUŞ Yeni kamu yönetimi anlayışı ile yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı, mali saydamlık, hesap verilebilirlik ve stratejik

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU 2014 Boytaş Mobilya i Boytaş Mobilya ii İçindekiler Rapor Hakkında... 1 Küresel İlkeler Sözleşmesi... 2 Yönetim Mesajı... 3 KURUMSAL PROFİLİMİZ...

Detaylı

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

T.C. Bayrampaşa Belediyesi. Beş Yıllık Stratejik Plan (2007-2011)

T.C. Bayrampaşa Belediyesi. Beş Yıllık Stratejik Plan (2007-2011) T.C. Bayrampaşa Belediyesi Beş Yıllık Stratejik Plan (2007-2011) İstanbul, 2006 İçindekiler. I. GİRİŞ... 7 A. STRATEJİK PLANIN AMACI... 7 B. STRATEJİLERİN BELİRLENMESİ... 7 C. STRATEJİK PLAN PERFORMANS

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI

Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI Bölüm 2 TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II TİCARETE YÖN VEREN KÖKLÜ BİR KURUM: İZMİR TİCARET ODASI 1. İzmir de Köklü Bir Kurum: İzmir Ticaret Odası nın Tarihi İzmir Ticaret

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU i ANADOLU ÜNİVERSİTESİ EUA ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU İçindekiler... i Ekler Listesi... iv Kısaltmalar Listesi... vi Anadolu Üniversitesi EUA Özdeğerlendirme Ekibi... viii 1. Giriş... 1 2. Ulusal ve Kurumsal

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012

KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Abalıoğlu Holding. Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 Abalıoğlu Holding Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu 2011-2012 İÇİNDEKİLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 5 İnsan Hakları... 6 Çalışma Koşulları:... 6 Çevre:... 6 Yolsuzlukla Mücadele:... 6 Raporun

Detaylı

Final Aşaması Sonuçlandı

Final Aşaması Sonuçlandı Yaratıcı Kalkınma Fikirleri Yarışması 2009, Türkiye İçindekiler Final Aşaması Sonuçlandı Yarışmanın Final Aşaması Yarışmaya Ait Bazı İstatistik- 2 6 Dünya Bankası tarafından Türkiye'de Gençlik: Geleceğimizi

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR.

İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR. İÇINDEKILER GİRİŞ. 2 METODOLOJİ 3 SWOT ANALİZİ 4 1. TEPEBAŞI BELEDİYESİ KURUM İÇİ GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARI 4 GÜÇLÜ YANLAR. 4 ZAYIF YANLAR. 5 2.TEPEBAŞI BELEDİYESİ Nİ ETKİLEYEN ÇEVRASEL FIRSATLAR VE TEHDİTLER.

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2012 İÇİNDEKİLER Rapor Hakkında Genel Müdür ün Mesajı Yapı Kredi ve Bankacılık Sektörü Yapı Kredi ve Kurumsal Yönetim Yapı Kredi ve Sürdürülebilirlik Çalışanlarımız Müşterilerimiz

Detaylı

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe

içindekiler 48 Çizgiyle 46 Güncel 40 Kavramlar Dernekten Vişnelik İzlencesi Opera SSahnelerinden 28 Vişnelik Mutfağından 30 Teknoloji O Bir Köşe 238 içindekiler 6 D Dernekten ODTÜLÜLER BÜLTENİ NİSAN 2014 Dernek Ad na Sahibi ve Yaz flleri Müdürü Himmet fiAH N (EDS 83) Yay n Kurulu Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY 83) fiule fiAH N (PSY 85) Melda TANRIKULU (CP 06)

Detaylı

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla

Detaylı