ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU Genel Kurulu - Ankara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU. 2010 Genel Kurulu - Ankara"

Transkript

1 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 2010 Genel Kurulu - Ankara

2 ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 29 Mayıs 2010 Cumartesi, 12:30 Çoğunluk aranmaksızın : 13 Haziran 2010 Pazar, 14:00 GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Divanın oluşturulması, 3- Gündemin okunması, karara bağlanması, dönemi Çalışma Raporunun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi, 5- SPK onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması, 6- Yönetim Kurulu nun aklanmasının oya sunulması, dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması, dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi, 10- Dilek ve öneriler, 11- Kapanış.

3 İÇİNDEKİLER: 1. GİRİŞ 2. ÖRGÜTLENME 2.1. Üyelik 3. KURUMSAL YÖNETİM 4. BİLİŞİM ALTYAPISI 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. Basında ODTÜ Mezunları Derneği 6.2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.3. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği 6.4. Üniversite ile İlişkiler 6.5. Danışma Kurulu 6.6. ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile İlişkiler 7. ÇALIŞMA GRUPLARI 7.1. KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi İşletme ve Yatırımlar Komitesi Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Örgütlenme Komitesi Sivil Toplum Komitesi Etkinlikler Komitesi Basın ve Yayın Komitesi 7.2. KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Çevre ve Yerel Yönetimler Komisyonu Engelsiz Yaşam Komisyonu Enerji Komisyonu Telekom Komisyonu Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Proje Geliştirme Komisyonu Ekonomi İzleme Komisyonu 7.3. KULÜP VE ATÖLYELER Edebiyat Kulübü Arkeoloji Kulübü Müzik ve Drama Atölyesi Fotoğraf Atölyesi Resim Atölyesi Müzik Kulübü 7.4. PROJE GRUPLARI YTL ye Okul Projesi 8. HAZİRAN 2008-MAYIS 2010 ETKİNLİKLERİ 9. MALİ RAPORLAR 9.1. Ocak 2008-Nisan 2009 Dönemi Bilançolar 9.2. Haziran 2008-Mayıs 2009 Dönemi Mali Değerlendirme YÖNETİM DÖNEMİ ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ

4 1. GİRİŞ ODTÜ Mezunları Derneği Dönemi Yönetim Kurulu, 01 Haziran 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve sosyal hukuk devletini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle geçtiğimiz iki yıl boyunca görev yapmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği sadece İşletme den ibaret değildir, Yönetim Kurulumuz Derneğin diğer asli görevleri kapsamında; Üniversite ile ilişkiler ODTÜ öğrencileri ile ilişkiler Diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler Toplumsal sorunlara karşı tavrımız Üyeleri ile bilgi paylaşımı görevlerini de göz önüne almış ve her bir görev üzerinde kapsamlı bir çalışma sürdürmüştür. ODTÜ Mezunları Derneğindeki yönetim sürecimizde ODTÜ Bileşenlerini (Üniversitemiz-Öğrencilerimiz- Mezunlarımız-Derneğimiz ve Üyelerimiz) daima gözeterek yürüttüğümüz hizmetlerle tam bir dayanışma çizgisi elde edilmiş, toplumsal sorunlara karşı üretilen projelerle, toplum ve diğer sivil toplum kuruluşları nezdinde saygınlık kazanılmıştır. ODTÜ kimliği ve duruşu ile geçmişimizden kazanılan değerlere sahip çıkılmıştır. Yönetim Kurulu geçmişten aldığı bayrağı yeni nesillere aktarmak felsefesi kapsamında insan haklarına saygılı, eşitlikçi, demokratik sosyal hukuk devleti kurallarına sadık, ötekileyici ve ayırımcı söylemlere ise karşı olan tavrını devam ettirmiştir. Derneğimiz penceresinden dışarıya yansıyan ışığı ile sadece üyeleri için sıcacık bir yuva değil, aynı zamanda toplumun pek çok kesimince saygı duyulan ve takdir edilen bir kanaat önderidir. Üretmek ve paylaşmak ana teması kapsamında gönüllü çalışmalara destek verilmiş, söylemle uygulamanın örtüştüğü ve pratikte yaşandığı bir dönem geçirilmiştir. Bu sayede daha çok üyeyi kucaklayan ve daha aktif bir yapı ortaya konmuştur. Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur. Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. Toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevlerinin en başında gelmektedir. Yönetim Kurulu olarak yöneten azınlık fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Referans olarak barış, insan hakları, antiayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen, demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen Derneğimiz, her mezununun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 2. ÖRGÜTLENME Derneğin öncelikli amaçlarından birisi ODTÜ lülerin bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi yaratmaktır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir ortam oluşturuldukça üye sayısının da gözle görülür bir şekilde artacağı tabidir. Örgütlenerek daha çok mezuna ulaşmak kapsamında, üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir.

5 ODTÜ mezunlarının, Derneği yoğun bir şekilde kullanmaları ve üye sayısı ile gönüllü çalışanların sayısı ve niteliklerinin arttırılması, Derneğin uzun vadede toplum içindeki aktif rolü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışındaki örgütlenmeler desteklenmiş ve İşyeri Temsilciliği ne önem verilmiştir. İşyeri temsilcilerinin sayılarının arttırılmasına yönelik planlama çalışmaları yürütülmüş, üye memnuniyetini ve üye sayısını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir ÜYELİK Dernekler açısından üyelerinin sayısı ve memnuniyeti son derece önemli bir kriter olup, esas olarak Dernekler güçlerini üyelerinden alırlar. ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu nun da temel aldığı ilk ve en önemli konu; Derneğin geleceği açısından geniş tabanlı bir üye katılımı nın sağlanması olmuştur. Üye sayısının arttırılması kapsamında geçtiğimiz iki yıl boyunca çeşitli projeler üretilmiştir. Bunlardan ilki Dernek elemanlarının birebir görüşmelerle aidatlarını ödemeyen üyelerimize yaptığı ziyaretler olmuştur. Yoğun bir görüşme trafiği programı ile fiziken tek tek yapılan ziyaretlerden çok memnun kalan üyelerimiz aidatlarını ödemiş ve yeniden Derneğimizi kullanır duruma gelmişlerdir. Üye sayısının arttırılması ve yeniden kazanılması kapsamında yapılan ikinci çalışma ise üyelerimiz kanalıyla mezunlarımıza ulaşmayı amaçladığımız Üye Toplantıları olup yüksek oranda katılım elde edilmiştir. Üye olmayan mezunlarımıza ulaşma çalışmaları yapılmış ve kendileri derneğe davet edilerek dernek çalışmaları tanıtılmıştır. Üyelerimizin memnuniyetlerini arttırmaya yönelik olarak yapılan bir diğer çalışma ise etkin, katılımcı ve tüm üyelere açık bir yönetim kavramını yerleştirme çabaları doğrultusunda Yönetim Kurulu ile Üyelerin bir araya gelerek teke tek konuşmalarını sağlayan Üye Akşamı kavramıdır. Şeffaflık anlayışı gereğince her üyemizin, Dernek le ilgili her türlü bilgiye ulaşması, talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek için Dernek te üyelerle her hafta bir araya gelinmiştir. ÜYELİK VERİLERİ : 01 Haziran 2008 tarihinde üye sayısı: Mayıs 2010 tarihinde üye sayısı: dönemi geri kazanılan üye sayısı: 77 Haziran 2008 Mayıs 2010 döneminde kayıt olan ve geri kazanılan üye sayısı: 425 Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı: KURUMSAL YÖNETİM Derneğin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar devam etmekte olup, tüm iş akışları, personel ve birim amirlerinin görev ve yetkileri yapılandırılmıştır. Ayrıca Dernek Yönetimi, değişen ülke koşulları ve Dernek çalışanlarının talepleri doğrultusunda, kurumsallaşmanın, demokratikleşmenin ve sosyal hakların varlığının en önemli göstergelerinden birisi olan Sendika hakkını göz önüne almış, çalışanların sendikalı olma isteklerine olumlu yanıt vermiştir. 4. BİLİŞİM ALTYAPISI Derneğimizde artan üyelik hizmetlerine hızla cevap verebilmek amacıyla Bilişim altyapısının yenilenmesi gündeme gelmiş ve bu amaçla muhasebe için LOGO muhasebe programı, personel maaşlarında ise LOGO BORDRO programı kullanıma geçirilmiştir. Ayrıca yeni bir Firewall cihazının kurulması ile tek ADSL hattından birbirinden izole 3 ayrı network oluşturulmuş, bu sayede üyelerimiz için kullandığımız ayrı ADSL hattını iptal ederek tek hattan hem kendi internet kullanımımızı hem de üyelerimize wireless internet hizmetini verebileceğimiz bir sistem oluşturulmuştur. İnternet bağlantısında VDSL 2 ye geçilmiş, 32 mbit internet hattı oluşturulmuş, böylece web sunucumuz ve e-posta trafiğimiz rahatlamıştır. Ayrıca Restoran otomasyonunun yenilemesi ile artık üye kartları ile hesap açılabilmekte hesapların takibi ve raporlaması alınabilmektedir. Bilişim sisteminin güçlendirilmesi ile üyelerin katkı payı ve aidat borçları sistemden takip edilebilmekte tesisi kullanan üyelerin kullanım sıklığı ve harcama tutarı gibi veriler tutulabilmektedir. Bunun yanı sıra yapılan güncelleştirmeler ve iyileştirmeler sonucu Web sitemize etkinlik arşivi eklenerek, eski etkinlikler içerisinde arama yaparak bilgilerine ulaşılabilmektedir. KİM sitesinde ise istenen değişiklikler yapılarak sistem yeniden hizmete açılmıştır. KİM-OD sitesi için gerekli altyapı çalışmaları yapılmış ve site yeniden yazılmıştır. Meteksan da bulunan e-posta sunucumuz üzerinde gerekli ayarlar yapılarak SPAM filtreleri eklenmiş ve spam sayısında ciddi bir düşüş yaratılmıştır.

6 Hali hazırda kullanılmakta olan tüm kullanıcı bilgisayarları, donanım, işletim sistemi ve diğer yazılımlar açısından, yeniden kurularak standardize edilmiş, kullanılamaz hale gelmiş olanların yerine yenileri alınmıştır. Microsoft ile yapılan open lisans anlaşmasında, derneğimizin, akademik lisanslama seçeneğinden faydalanması sağlanmıştır. Derneğimize virüs programı olarak, 3 senelik lisanslama anlaşması ile ESET NODE 32 kurulmuştur. Yapılan iş programına göre; şu anda kullanılmakta olan 4 adet eski teknoloji sunucularımızın yerine kullanılmak üzere, yeni teknolojileri barındıran 2 adet yeni sunucudan 1 tanesi satın alınmış, üzerine yeni WINDOWS SERVER 2008 R2 işletim sistemi ile MS SQL2008 R2 veri tabanları kurulmuştur. Eski sunuculardan 2 sinin yeni sunucu üzerine aktarılması işlemlerine yakında başlanılacaktır. Geçen dönem burs programında istenilen gerekli değişiklikler üzerinde çalışılmış, veri tabanı MS SQL 2008 üzerinde yeniden tasarlanarak, program yeniden yazılmıştır. Öğrencilerin internet üzerinden başvuru yapabilmesini sağlayan yeni web sitesi hazırlanmış ve yeni kurulacak sunucu üzerinde test işlemine yakında başlanacaktır. İnternet bağlantı alt yapımızı hızlandırdığımız taktirde, Meteksan da bulunan e-posta sunucumuz yerine yeni bir sunucu alınıp, daha hızlı hizmet vermesi sağlanacaktır. Üye kartlarımızın tesisimizde basılması ve daha hızlı hizmet verilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmıştır. 5. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR Dernek faaliyetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülmesi ve üyelere tam ve etkin bir hizmet sunulmasının ilk ve en önemli koşulu kuşkusuz Dernek aidat ve etkinlik gelirlerinin dışında bağışçılar kanalıyla yeni kaynaklar yaratılmasıdır. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl boyunca kapsamlı bir çalışma yapılmış ve krizden en az zararla çıkılabilmesi için iş sözleşmemiz olan tedarikçi firmalardan bir takım sponsorluk bağışları alınmıştır. Yatırımlar Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve basketbol sahası yapımı; Açık Hava Sineması Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı, Kır Bahçesi inşaatı ve peyzajı, Dernek Giriş Alanının yapılması gibi çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarım giderlerinden oluşan TL tutarında yatırım yapılmıştır. Otopark olarak kullanılan ve mıcır kaplı olan büyük park alanı Çankaya Belediyesi tarafından asfaltlanmış ve Derneğimize çok önemli bir fayda sağlamıştır. Ayrıca tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. Ayrıca yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Bunun yanı sıra Servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dahil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır. Bunların dışında, üye aidatlarının Derneğin en önemli geliri olduğu yadsınamaz. Üye aidat gelirleri Derneğin toplam gelirinin her yıl yaklaşık % 89 unu oluşturmaktadır döneminde üye aidatlarında reel olarak % 9,4 artış sağlanmıştır. 6. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 6.1. BASINDA ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ Sosyal Duyarlılık Projeleri, Toplumsal Duyarlılık Projeleri ve toplumsal sorunlarını değerlendirme, çözüm arayışları üzerine yapılan söyleşi, paneller ile çim amfi konserleri kapsamında derneğimiz basında yer almaya devam etmiş, Eymir ve ODTÜ Öğrencileri ile ilgili olarak çeşitli basın açıklamaları yapılmış ve Üniversitemiz ile birlikte hareket edilmiştir BİR DAYANIŞMA ÖRGÜTÜ OLARAK ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ODTÜ Mezunları Derneğinin en önemli projelerinden birisi olan Konsey İş Merkezi ne (KIM Sitesi) ek olarak, ODTÜ dayanışmasına katkıda bulunacak pek çok projeye imza atılmıştır. İlk-Yar ve Lösev li çocuklar Dernek te ağırlanmış,toplum Gönüllüleri ve ODTÜ Mezunları Derneği Eğitim Gönüllüleri ve Ankara Gönüllü Takımı kanalıyla eğitime destek verilmiştir. Ayrıca en önemli sosyal yardımlaşma projesi olarak hayata geçen 100 TL ye Okul kampanyası sonucunda toplanan yardımlarla okul kaba inşaatı bitirilme noktasına ulaşmaktadır.

7 6.3. BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞU OLARAK ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir ODTÜ Mezunları Derneği yaratabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Toplumsal konulara ilişkin çeşitli panel, söyleşi, konser, miting ve basın açıklamalarıyla, sivil toplumda ODTÜ Mezunları Derneği nin önemli bir ses olduğu topluma duyurulmuştur. Dernek Yönetimi ile diğer sivil toplum kuruluşlarının ortak olarak düzenlediği Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, Kamusallık Yeniden Çalıştayı ve CERN de Yüzyılın Deneyi ve Türkiye konulu (Vişnelik, Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve CERN CMS detektörü kontrol odasından interaktif canlı video yayını ile gerçekleştirilmiştir.) etkinlikleri gibi dikkat çeken pek çok çalışmaya imza atılmıştır. ODTU Mezunları Derneğinin bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak üzerine düşen görevleri Dernek tüzüğü doğrultusunda büyük bir titizlikle yerine getirilirken diğer sivil toplum örgütleri ile bağlar güçlendirilmiş, ortak yapılan bazı etkinlikler, kokteyller, paneller ve konserlerle EMO, 68 liler Dayanışma Derneği, 78 liler Federasyonu Derneği, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı gibi çok sayıda kuruluşla çalışmalar yapılmıştır. Bilimin üstünlüğüne inanmış; çağdaş, özgürlükçü, demokrat, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin savunucusu olan ODTU Mezunlarının, sorunların çözüme kavuşturulmasına katkıda bulunması ve güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olarak toplum önünde yer alması sağlanmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği sadece İşletme den ibaret olmayıp aynı zamanda bir sivil toplum kuruluşu olarak asli görevi Üniversite, geleceğin mezunları olan öğrenciler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile olumlu ilişkiler içinde olmasıdır. Toplumsal sorunlara karşı Derneğimizin tutarlı tavrının sürdürülmesi ve üyelerimiz ile bilgi paylaşımı son derece önemlidir. Dernek yönetimi olarak asli görevlerimizin bilinciyle, çıtayı devamlı yükselterek, Derneğimizin Türkiye nin önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olması yönünde çalışmalarımız sürdürülmüştür dönemi içerisinde Derneğimizin bazı faaliyetleri şöyledir: Eymir ve ODTÜ nün imar planları konusunda ODTÜ Mezunları Derneği nce Eymir de ve ODTÜ A1 kapısında basın açıklamaları yapılmıştır. Dikmen Vadisi halkının Büyükşehir Belediyesi ne karşı haklı direnişleri desteklenmiştir. ODTÜ nün jandarma bölgesi olmaktan çıkması üzerine jandarma yerleşkesine öğrenciler tarafından el konulmasından sonra Üniversite Yönetimi ile öğrenciler arasında çıkan sorunun çözümüne, Öğretim Elemanları Derneği ve Derneğimiz ortak çaba göstererek katkı koymuşlardır. 23 Mart 2010 tarihinde toplu taşım bilet fiyatları ile ilgili öğrenci boykotu sonrasında 127 öğrencimiz gözaltına alınmıştır. Dikmen Vadisi halkı gözaltına alınan öğrencilerimize yiyecek-içecek getirerek sahip çıkmıştır. Derneğimiz Başkan ve Başkan Yardımcısı adliyede öğrencilerin yanında olmuşlardır. Ertesi gün saat da öğrencilerimiz serbest bırakılmıştır. ODTÜ Mezunları Derneği, ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği ve ODTÜ Çalışanları Derneği ile birlikte A1 kapısında bu olayı protesto etmiştir. 78 günlük direnişi boyunca Tekel İşçileri Derneğimizce dört kez ziyaret edilerek çeşitli destekler verilmiştir ÜNİVERSİTE İLE İLİŞKİLER ODTÜ Mezunları Derneği Yönetimi olarak; Üniversite den mezun olduktan sonra mezunların iş, meslek ve gelecek kaygıları içinde ODTÜ den uzaklaşmalarını engellemek, üyelerin bu kaygılarına çözüm üretebilmek ve aynı zamanda gönüllük esasıyla üyelerin birbirlerine ve Üniversite ye karşılıklı fayda sağlamasına yönelik çalışmaları koordine etmek en önemli amaçları arasında olmuştur. Geçtiğimiz sene özellikle Eymir ve Yönder projesi kapsamında Derneğimiz Üniversite ile birlikte hareket etmiş, çeşitli etkinliklerle dayanışma güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Derneğimiz Burs Komitesi aracılığıyla 364 öğrenciye burs vermiş ve Derneğimize üyelerimizin güveninin artmasının bir göstergesi olarak burs bağışları rekor düzeye ulaşmıştır. Ayrıca üç yıldır çalışmaları sürdürülen ODTÜ ye Hoş Geldiniz (YÖNDER) programı ile Üniversite ile işbirliği yapılarak 763 öğrenci ODTÜ yurtlarına yerleştirilmiştir. ODTÜ ile iletişimimiz en üst seviyeye çıkarılmış, Dernek-Üniversite etkileşimi başarıyla hayata geçirilmiştir. Derneğimizin ODTÜ Rektörlüğü ve diğer Mezun Dernekleri ile olan ilişkileri geliştirilmiş ve üniversitemizle özellikle Türkiye gündeminde yer alan önemli konulara ilişkin etkin işbirliği gerçekleştirilmiştir DANIŞMA KURULU Mevcut Dernek yönetimi ile eski Dernek Başkanları ve ODTÜ Rektörü nün mutat bir şekilde bir araya geldiği Danışma Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde yapılması sağlanmış, tecrübe ve bilgilendirmeye verilen önemle, öneriler dikkate alınarak uygulamaya konulmuştur. Özellikle Burs ve Eymir konularında Üniversite ile Dernek arasındaki dayanışmanın arttırılması gerektiği yapılan toplantılarda ele alınmış, Derneğin toplumsal olaylara duyarlı, daha etkin bir sivil toplum örgütü olması için çalışmalar yapılarak, sosyal konularda düşüncelerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, mezunların etkin katılımlarının özendirilmesi sağlanmıştır. Danışma Kurulu ülke gündemindeki sorunlar ve

8 Dernek-Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenli olarak toplanmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir ODTÜ MEZUNLARI KONSEYİ VE DİĞER ODTÜ MEZUNLARI DERNEKLERİ İLE İLİŞKİLER Konsey toplantısı üç ayda bir yapılarak, ülke sorunlarına yapıcı çözümler sunma ve yönlendirici bir yol izleme konularında görüş alışverişinde bulunmayı amaçlamakta ve ODTÜ Mezun Dernekleri ile ODTÜ arasındaki koordinasyon ve iletişimi arttırmak üzere bir araya gelmektedir. Geçtiğimiz yıl boyunca Ankara, Kayseri Eskişehir ve İstanbul da Konsey toplantıları yapılmıştır. Konsey toplantısına, ODTÜ Mezun Dernekleri Başkanı, Konsey Başkanı olarak başkanlık etmekte olup, Üniversite Rektörü ve Tüm ODTÜ Mezun Dernekleri, Şube ve Temsilciliklerin başkanları katılmaktadırlar. Konseyde öğrenciler okul seçimi sırasında ODTÜ yü tanıtma ve yönlendirmenin önemi, öğrencilerin Üniversitede okurken Dernekle tanışması ve Derneğe sıcak bakmalarını sağlayacak etkinliklerin yapılması konuları ele alınmıştır. Üniversite ile ilişkilerinin değerlendirilmesi kapsamında, Üniversite öğrencileri ile ilgili sorunlar ve toplumsal sorunlarının görüşüldüğü toplantılarda Eymir, Mezunların araçlarla üniversiteye girebilmeleri, mezunlarımızın çocuklarına ODTÜ Kolejlerine belirli oranda indirim yapılması ve ODTÜ Çalışanlarına tanınan hakkın mezunlara da tanınması konusunda ortak hareket etme kararı alınmıştır. Dernekler arası koordinasyonla sağlam bir yapı halinde kenetlenmiş ve tek vücut olarak, toplumda var olan saygınlığımızı daha güçlü hale getirmemizin gerekliliği ve katılımın çoğaltılarak yurtiçi ve yurtdışı derneklerle ortak projeler üretilmesi, iş yaşamında ODTÜ lülerin kenetlenmesinin sağlanması konuları ele alınmıştır. Tüm mezunlarımızın Derneklerimize üye olmasının önemine vurgu yapılarak, dayanışmanın ve birlikteliğin önemine işaret edilmiştir. 7. ÇALIŞMA GRUPLARI döneminde toplam 21 çalışma grubunda faaliyet gösteren, bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşan, düzenledikleri etkinliklerin konu seçiminden başlayarak, bültende yazılmasına kadar olan süreçte emek veren tüm gönüllü üyelerimize bir kez daha teşekkür ederiz KOMİTELER Burs ve Yardımlar Komitesi Günceli yakalayan, gündem yaratabilen ve toplumsal ölçekli projeler üretebilen bir sivil toplum kuruluşu olarak Derneğimizin en önemli uğraşlarından biri, bugün el verilmezse yarını belki olmayacak olan öğrencilerimize burs sağlamak onları yalnız bırakmamak ve zorlukların üstesinden gelebilmeleri için her türlü desteği vermektir. ODTÜ lü dayanışmasının en önemli göstergelerinden biri olan ve büyük ölçüde üyelerimizin bağışlarından oluşan burs fonundaki birikimlerin doğru yerde kullanımını sağlamaktır. Bu ancak burs komitesi olarak öncelikle uzun yıllar süresince elde edilen deneyimlerin ışığında burs verme kriterleri gözden geçirilerek sağlıklı bir puanlama sisteminin işlediği bir burs programı elde edilmiştir. Akademik yılın başlaması ile birlikte burs başvuruları WEB üzerinden alınarak belli bir puanın üzerindeki öğrenciler mülakata çağrılmıştır. Komitemizde görev alan üyelerimiz ekipler halinde gelişmiş mülakat tekniklerini kullanarak ve çapraz denetim yapan sorularla öğrencilerimizin görüşmeleri tamamlamışlardır. Bu görüşmelerde bursun devamı için gerekli koşullar öğrencilere aktarılmıştır. Üniversitemizden burs alan öğrencilerin listesinin elimize ulaşmasından sonra komitemiz yeniden değerlendirme yapmış ve bursiyer öğrencilerimiz belirlenmiştir. Yönetim olarak bu dönem bursiyer öğrenci sayımızı artırmayı hedeflemiştik ve gerçekleştirdik yılında; 136 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 182 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) tarihi itibari ile Burs Fonunda biriken Miktar: ,59 TL dir yılında; 182 Tam Burslu Öğrenci (150 TL/Ay) 182 Yarım Burslu Öğrenci (75 TL/Ay) tarihi itibari ile Burs Fonunda biriken Miktar: ,80 TL dir.

9 Bursiyer öğrencilerimizle daha etkin iletişim kurabilmek, onların kişisel gelişimlerine katkı verebilmek, çağdaş bireyler olmalarını sağlamak için 15 günde bir etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerin etkinlik katılım durumları komitemize izlenmiştir yönetim döneminde yapılan etkinlikler şunlardır: Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 16 Kasım 2008 Kendimize Yolculuk Söyleşisi - Aysim Altay 30 Kasım 2008 Zor Yıllar Video Gösterimi 21 Aralık 2008 Müzikli Sohbet Tahir Aydoğdu 22 Aralık 2008 Bursiyerlerle Yılbaşı Etkinligi II. Dönem Etkinlik Takvimi 01 Mart 2009 Gezi Sohbetleri - Slâyt Gösterisi Murat Özsoy 15 Mart 2009 Persepolis Video Gösterimi 01 Nisan 2009 Hocam Bu Ay Yine Buluşuyoruz Erhan Karaesmen 12 Nisan 2009 Güncel Söyleşi Metehan Demir 26 Nisan 2009 Köy Enstitüleri Söyleşisi - Pakize Türkoğlu, Alper Akçam, K.Fügen Çetiner, Oğuz Ülker 10 Mayıs 2009 Doğa ve _İnsan Çağrıdeniz Eryılmaz 24 Mayıs 2009 Gezi Ankara-Beypazarı Yılı Bursiyer Etkinlikleri; I. Dönem Etkinlik Takvimi 08 Kasım 2009 Stres Yönetimi - Hülya Üstel Kökdemir 22 Kasım 2009 Güncel Sohbet - Erhan Karaesmen-Mezun Bursiyerler 06 Aralık 2009 Zihin Haritası Elif Baktır 16 Aralık 2009 Bursiyerlerle Yılbaşı Etkinliği II. Dönem Etkinlik Takvimi 01 Mart 2009 Müzikli Sohbeti Tolga Çandar 14 Mart 2010 Sınav Kaygısı, Erteleme Çabaları ve Stres İlişkisi - Mehmet Şakiroğlu 28 Mart 2010 Psinema Söyleşisi - Gaye Çenesiz, Burcu Sevim, Başak Türküler Aka 11 Nisan 2010 Şiir Dinletisi-Ritim Atölyesi Bursiyer Etkinliği 02 Mayıs 2010 Fotoğraflarla Gezi Günceleri - Murat Özsoy 16 Mayıs 2010 Antik Gordion Gezisi Ankara - Polatlı Eski bursiyerlerimiz için yenileme başvuruları yaz dönemi boyunca WEB sitemiz üzerinden alındı. Bir önceki seneden burs alan öğrencilerin yenileme formları değerlendirilerek bazı öğrencilerle görüşmeler yapılmıştır. Dönem içersinde dilekçe ile başvuru yapan 11 bursiyerden, 2 bursiyerin harç parası, 4 bursiyerin yurt parası, 5 bursiyere yapılan nakit yardımı Burs ve Yardımlar Fonu nun yardımlar faslından karşılanmıştır. Şubat 2009 da mezun olan 6 öğrenci ve Haziran 2009 da mezun olan 33 öğrenci ile 25 Haziran 2009 da mezuniyet yemeği yenilmiştir. Şubat 2010 da mezun olan 2 öğrenci ve Haziran 2010 da mezun olacak 52 öğrenci ile 12 Haziran 2010 da mezuniyet yemeği yenilmiştir. Denk Sinemaları ile Burs Komitesi tarafından yapılan sözleşme 2010 yılı içinde yenilenmiş ve ücretsiz olarak alınan biletlerin satışından elde edilen 1.668,00 TL burs fonuna aktarılmıştır. Burs Fonu yararına düzenlenen konser, tiyatro, yılbaşı etkinlikleri, bilet satışları ve yapılan etkinlik ve düğün-çelenk projesinden, pano afiş ilanları, kitap ve CD lerin satışından ,25 TL gelir Burs Fonu na aktarılmıştır. Bağış veren birçok üye bağış miktarlarını artırarak ve yeni bağışlarda bulunarak Burs Fonu na destek vermeye devam etmişlerdir.

10 Komite tarafından yapılan çalışmalarda burs başvuru, yenileme, görüşme formları, burs programı ve programdaki puanlama sistemi ve burs başvuru alım süreci yeniden düzenlenmiştir. Mezunlarımızdan ders kitapları istenerek bursiyer öğrencilere verilmiştir. Her ay bültende komite çalışmaları ve etkinlikler ile ilgili yazılar yazılmıştır. Burs veren firma sayımız 25, Burs veren Üye ve ODTÜ Dostları 596 kişi olmuştur. Kredi kartı talimatları ile aylık gelir ortalama ,00 TL olmuştur İşletme Komitesi İşletme Komitesi döneminde İşletme de krize ve sigara yasağına rağmen hizmet kalitesini yükseltmek, fiyatları mümkün olduğunca sabit tutarak ve yenileme yatırımları ile hizmet mekanlarını daha cazip hale getirmek yoluyla daha çok üyeyi Derneğimize getirme çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yöresel, uluslararası yemekler, özel geceler, piknik alanının açılarak hizmete sokulması, Bar 56 da canlı müzik, Lobi teras alanının genişletilerek daha çok hizmet katsayısını artırmak, Havuz başını üye kullanımına daha çok açmak, ODTÜ lü öğrenci topluluklarına uygun gün ve saatlerde etkinlik yapma imkanı sağlamak, Çim Amfide irili ufaklı birçok etkinlik düzenlemek, yeni düğün ve organizasyon alanının devreye sokulması gibi faaliyetler Tesisin geçtiğimiz dönemlerde daha çok kullanılmasını sağlamıştır. İşletme Komitesi ve Tesis Yatırımlar Komisyonu üye talepleri, ihtiyaçlar, üye hizmetlerini daha hızlı, verimli bir şekilde karşılama, yenileme, tadilatlar vb kriterleri bütçe olanaklarını da dikkate alarak bir plan yapmış ve Yönetim Kurulunun onayı ile bir dizi çalışmalar gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz iki yıl boyunca, Düğün Alanı, Havuz Kafe, Playstation Oyun Alanı ve basketbol sahası yapımı; Açık Hava Sineması Perde ve Sahne yapımı, Bahçe, teras iç-dış zemin kaplamaları ve peyzajının yenilenmesi, havuz çevresi mermer ve travertenlerinin yapımı, Kır Bahçesi inşaatı ve peyzajı, Dernek Giriş Alanının yapılması gibi çevre düzenlemeleri; çeşitli demirbaş alımları ve bakım-onarım giderlerinden oluşan TL tutarında yatırım yapılmıştır. İşletme Komitesi faaliyetlerinin odak noktasını, işletmede dernek üyelerine ve yakınlarına verilmekte olan hizmetlerin, en uygun hizmet kalitesi ve fiyat seviyesinde sunulmasına yönelik olarak gerçekleştirilmesi için gerekenlerin yapılması olarak belirlemiştir. Teknolojik gelişmeler kullanılarak kameralı görüntü sistemleri ile Dernek güvenliği sağlanmış, restoran ve mutfak otomasyon sisteminin kurularak üye kartları ile mutfak ve muhasebe mutabakatının oluşturulmuş, bilgi işlem alt yapısının sürekli güncellenerek wireless hizmeti devreye girmiş ve sensörlü tuvalet musluk, havlu ve klozet makineleri ile hijyen ve tasarrufun sağlanmıştır. Piknik alanı yapılarak piknik masaları ile üyelerimizin piknik yapabilecekleri alanlar oluşturulmuş, yeni dikilen pek çok ağaç ve çiçekle zenginleştirilen ve peyzajı yapılan havuz ve düğün alanın dışında, dış mekan restoran alanının da yer döşemeleri mermerle kaplanmıştır. Soyunma odalarının üzeri yeni bir oturma düzeni ile cafe haline dönüştürülerek Havuz Cafe açılmış ve geçtiğimiz yaz boyu üyelerimize hizmet vermiştir. Dernek resepsiyon bankosu granitle yenilenerek tesis girişi yeniden dekore edilmiş, tesis genelinde bulunan tüm mobilyalar, koltuklar, büro masaları, dolaplar yenilenerek çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş, duvarlar yeni ve pastel renklere boyanmıştır. Yönlendirme tabelaları ile her bölümün ayrımı gösterilerek Dernek modern bir görünüm almıştır. İşletme komitesinin dönem faaliyetleri kısaca aşağıdaki gibi özetlenebilir: Genel olarak iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması Organik ve diğer atıklar için çöp toplama yerlerinin belirlenmesi ve konteynerler temin edilmesi Klima santrali ve mutfak havalandırma ünitesinin gürültülü çalışmaları nedeniyle gece çevrede oturanları rahatsız etmesini önlemek amacıyla geç saatlerde çalıştırılmasına sınır getirilmesi ve ses izolasyonu için araştırma yapılması Vişnelik Aile Piknik Alanlarının düzenlenmesi ve hizmete açılması Satın alma ve mal kabul süreçlerinin yeniden düzenlenmesi Ürün ve menü maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla maliyet hesaplama yöntemi geliştirilmesi ve maliyetleme çalışması yapılarak fiyatların maliyetler dikkate alınarak yeniden belirlenmesi Maliyet analizleri yapılması ve tasarruf alanlarının belirlenerek gerekli önlemlerin uygulamaya alınması İşçilik maliyetlerinin çok yüksek olduğunun belirlenmesi, ancak tesisin mimari yapısı ve mevcut koşullar dikkate alındığında tasarruf imkanlarının yeterli olmaması nedeniyle müdahale edilememesi Satın almada tedarikçi kaynaklarının sürekli taranmaya başlanması ve alımlarda ciddi tasarruflara gidilmesi Stok miktarlarının en aza indirilmesi ve stok maliyetlerinde ve elektrik giderlerinde tasarruf yapılması Elektrik giderlerinde tasarruf imkanlarının araştırılması

11 Doğal gaz satış fiyatında yaz döneminde yapılan indirimlerden yararlanılması amacıyla bütçe olanakları dikkate alınarak alımlar yapılması İletişim giderlerinde tasarruf yapılması amacıyla gerekli analizlerin yapılması ve hızla önlemlerin alınması Sistem bakım hizmet alımının gereksiz olduğuna kanaat getirilerek durdurulması Süresi dolan spor salonu sözleşmesinin yenilenmesinde doğal gaz, elektrik ve su tüketimlerinin dikkate alınması Her ay düzenli olarak stok sayımı yapılmasına başlanması Yenilenen satın alma sözleşmelerinde derneğin azami yararının gözetilmesine özen gösterilmesi Tesisin tanıtılmasının etkinleştirilmesi amacıyla 2 kişiden oluşan pazarlama ve satış grubuna bir kişi daha alınması ve ziyaretler yapılarak kurumsal tanıtımlara başlanması Genel olarak tesisin açık ve kapalı alanlarında idame yatırımı yapılacak olan konuların belirlenmesi ve önem derecesi ile bütçe olanakları dikkate alınarak gerekli çalışmaların planlanması ve gerçekleştirilmesi. Oyun Salonu masa örtüleri, koltukların tamamen yenilenmesi, yeni sehpaların alımı yapılmış ve bilardo masalarının çuhaları ve ıstakaların yenilenmesi Tesis lobi bar, restoran, lobi restoran ve idari ofislerin boyanması Vişnelik Salonu arka kısmının halısının mineflo ile yenilenmesi Tesiste aynı anda birkaç yerde tv gösterimi yapmaya uygun olanak sağlayan tv boxlar alınması ve yazlık sinema gösterimi için yüksek çözünürlüklü projeksiyon cihazı alınması Tarım İl Müdürlüğü nün mutfağımızı denetlemesi sonucunda tespit edilen noksanlıkların giderilmesi Mutfak ve servis ekipmanlarının kullanım ömrü dolanların yenilenerek ihtiyaçların tamamının karşılanması Yüzme havuzu savaklarının yenilenmesi, eksikliklerin tamamlanması, çürüyen motorların yenilenmesi, motorların arıza yapmasına neden olan elektrik panosunun elden geçirilmesi Havuz çevresi fayansların tamir yapılması Sergi ve duyurularda kullanılan panoların yenilenmesi, çağdaş tablo asma aparatları ile donatılması, tesis ara koridorlarının düzenlenerek sergi açmaya elverişli hale getirilmesi Tesis girişine duyuru panosu yaptırılması Tesis girişinde yapılan bariyerli düzenleme ile araçların park etmesinin önüne geçilmesi Tesis otopark çizgileri ve aydınlatmaların yenilenmesi Havuz başında kullanılmak üzere meze dolabı ve balık tezgahı alınması Vişnelik Salonu camlarının ışık geçirmez kadife perdelerle kapatılması Çim Amfi ve Kır Bahçesi çevresine tel örgü yaptırılması Yeni düğün alanına giden düğün yolunun ışıklandırılması Tesis arazisine 35 adet katalpa ve 25 adet çam ağacı dikilmesi Kır Büfesi önünün yeniden çimlendirilmesi. Tesiste kullanılan müzik sistemlerinin yenilenmesi Sigara içilebilir alan düzenlemelerinin yapılması, bu bölüme açılan kapıların elverişli hale getirilmesi Servis ve mutfak personeli kıyafetlerinin yenilenmesi Kır nikahı için kullanılması planlanan alanın inşa edilmesi ve hizmete açılması Tenis kortları ve yan yollarının asfalt kaplanması Ayrıca otopark olarak kullanılan ve mıcır kaplı olan büyük park alanı Çankaya Belediyesi tarafından asfaltlanmış ve Derneğimize çok önemli bir fayda sağlamıştır. Tesis girişi, lobi, teras kafe, seminer odaları ve lobi restoran bölümleri boyanmış, tesiste bulunan (lobi, teras kafe, ofisler) tüm koltuklar yenilenmiştir. Restoran dış bahçe zemininin kaplaması ile yüzme havuzu savakları ve savak çevrelerinde bulunan zemin kaplamaları yenilenmiş, tesis yazlık alanlarında peyzaj çalışması yapılmış, yeni düğün ve organizasyon alanına hizmet edecek bina inşa edilmiştir. Bunların yanı sıra yeni düğün ve organizasyon alanına çim amfi den geçiş için ara yol bağlantısı hazırlıkları tamamlanmış, satın alma ve maliyet birimi için tesis depo girişinde yeni bir ofis yapılmış, tesise yaz aylarında hizmet veren Karafırın ın (pide fırını) tadilatı yapılmıştır. Ayrıca servis taşımacığı sözleşmesi feshedilerek, tesise iki adet servis aracı alınmış ve personel servisi en ekonomik yöntemle tesis bünyesine dahil edilerek söz konusu gider azaltılmıştır Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi Derneğimiz KİM (Konsey İş Merkezi) Çalışma Grubu, mezunlarımıza ve mezun adayı ODTÜ öğrencilerine yönelik olarak, kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Kurs ve seminerler, kariyer odaklı iletişimin sağlanması amacıyla kurulan Kim Sitesi ve Mezunlarımız ile ODTÜ Öğrencilerinin iletişim ve dayanışmasını pekiştirmek üzere sürdürülen Öğrenci Danışmanlık Programı çerçevesinde, çalışmalarını yoğun olarak sürdürmektedir.

12 Eğitimler ODTÜ Mezunları Derneği olarak iletişim ve dayanışma ortamının ODTÜ'lülerin yetenekleri aracılığıyla oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla eğitim planlamalarımızda da mezunlarımızın bilgi, beceri ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Kişisel olarak içinde bulunduğunuz koşulları, gelişim ve değişim gereksinimlerinizi dikkate alarak; düzenlemeye çalıştığımız eğitimlerimizin Potansiyel katılımcıları, üyelerimiz ve Öğrenci Danışmanlığı Programımızda yer alan gönüllü danışmanlarımızdır. Kendi iletişim stilimizi fark etmek, iletişim becerilerimizi geliştirmek ve günlük yaşamda iletişim hatalarından doğan gerilimleri en aza indirmek; kişisel ve iş ilişkilerinde daha kaliteli ve daha hatasız bir iletişim tarzı geliştirme konusunda içgörü kazanmak ve yeni fikirler duymak olan İletişim Becerileri Semineri üyemiz Uzman Psikolog Hülya Kökdemir (PSY 92) tarafından verilmiş, 2 gün toplam 6 saat süreli verilen bu eğitimden 15 katılımcımız yararlanmıştır. Bir yanda kendi anne-babalarımızdan öğrendiklerimiz, diğer yanda kitapla, uzmanlar, değişen toplum değerleri, mükemmel çocuk yetiştirme ve mükemmel ebeveyn olma kaygısı, zaman sıkışıklığı, korkular, döneme özgü beklendik ve önlem almamızı gerektirecek davranışları tanıyacağımız, Anne-baba olarak kendimizi, haksızlık etmeden, gözden geçireceğimiz ve bize uyan bir yol çizmeye çalışacağımız Anne Baba Olmak eğitimleri düzenlenmiş, 0-6 yaş, 6-14 ve 14 yaş üstü ergenlik çağı çocuklarımızla olan ilişkilerimizi gözden geçirdiğimiz bu eğitimlerden 90 katılımcımızın faydalanması sağlanmıştır. Mayıs 2009 da Küresel ilaç Ar-Ge, küresel klinik araştırma, rekabet avantajı ve Türkiye nin güncel durumu, gelecek eczacılık trendleri, yeni tanı yaklaşımları, yüksek teknoloji ürünleri ve ilaç sanayi konularını içeren bir panel düzenlenmiş,panelde Sağlık Biyoteknolojisi alanındaki gelişmeler, dünyadaki ilaç AR-GE çalışmalarında Türkiye nin konumu ve yeni ilaç teknolojilerine farma sektörünün yaklaşımı ele alınmıştır. Haziran 2009 da Proje bilgilerini, iş yerinde yaratıcı yeni fikirleri hazırlamak, düzenlemek ve haberleşmek için çok daha etkin bir yol olan ve kişisel ve kurumsal çalışma düzeni yeni bir boyuta çıkaran İş Haritaları ile Görsel Düşünme ve Çalışma Teknikleri hakkında 2 gün toplam 6 saatlik bir seminer düzenlenmiştir. Bu Seminerden 16 kişi faydalanmıştır. Eleman secimi ve yetenek yönetimi alanlarında, 9 Huy Kalıbı üzerinden kişileri tanımaya yönelik, doğru soru formatı ile etkin görüşme becerilerini geliştirme amaçlı bir program olan "KİLİT HUY KALIPLARI" isimli seminerin temel kavram ve uygulamalarının tanıtımına ilişkin 18 Nisan 2009 tarihinde özet niteliğinde 3 saatlik bir seminer gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği İhale Hazırlama Eğitimi: Avrupa Birliği ihale yöntemlerinin temellerinin, püf noktalarının atölye çalışmaları ve etkileşimli olarak anlatılarak katılımcıların konuya hakim olmalarının sağlanması ve AB ihalelerine AB normlarına uygun şekilde kendi ihale dosyalarının hazırlamaları ve fonlardan daha iyi faydalanabilir hale gelmeleri hedeflenerek Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenmiş ve seminerden 12 kişi faydalanmıştır. Konsey İş Merkezi Sitesi Tüm ODTÜ Mezunlarının kişisel ve firma bilgilerini yükleyebildikleri ve kullanıcıların çeşitli arama ölçütleriyle birbirlerini bulabilecekleri Konsey İş Merkezi Sitesi yenilenerek, ODTÜ Mezunları Dernekleri Konseyi üyesi tüm Derneklerin üyelerinin kullanımına açılmış, bu proje ile mezun derneklerine üye tüm ODTÜ mezunlarının birbirleriyle doğabilecek işbirliği olanaklarının sağlanması amaçlanmıştır. KİM sitesi, tüm ODTÜ Mezunlarının detaylı özgeçmiş oluşturabilecekleri, firmalarını tanıtarak iş birliği imkânları yakalayabilecekleri, firma ya da kuruluşun iş sahalarını iş birliği yaparak genişletebilecekleri, yeni yatırım olanakları ya da işlerine katkı sağlayacak yeni insanlarla çalışma fırsatı yakalayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. Sistemde Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki kullanım seçeneği bulunmaktadır; Bireysel Kullanım seçeneği ile Özgeçmiş oluşturularak güncellenebilmekte, Satılık, kiralık, staj ve iş olanakları gibi küçük ilanlar verilebilmekte ve mevcut ilanlara erişim sağlanmakta, Sitemize kayıtlı firma bilgileri görüntülenebilmektedir.

13 Kurumsal Kullanım seçeneği ile Ayrıntılı kurumsal bilgiler veritabanımıza kaydedilerek güncellenebilmekte, Sitede yayınlanan tüm ilanlara erişilebilmekte, Kurumsal olarak sunulan iş ve staj imkânlarına, işbirliği arayışlarına ilişkin ilan verilebilmekte, İşbirliği arayışı içerisinde olan diğer ODTÜ'lü firmalara erişilebilmektedir. KİM Sitesinde toplanan iş imkanları Dernek üyelerine e-posta yoluyla her hafta duyurulmaktadır. Öğrenci Danışmanlığı Programı Mart 2001 de Çalışma Grubumuz koordinasyonunda başlatılan ve yürütülen Öğrenci Danışmanlığı Programı, bir zamanlar mezunlarımızın geçtiği süreçleri yaşamakta olan genç ODTÜ'lülerle bilgi ve deneyimleri paylaşmak, okul sonrası gerçek yaşama atıldıklarında önlerine çıkacak zorlukların daha kolay üstesinden gelebilmelerini sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Her geçen gün katılımcılarıyla büyümekte olan bu programda Üniversitenin açık olduğu dönemleri kapsayan Kasım Nisan 2009 döneminde; Toplam 8 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 117 Danışman- 136 Öğrenci ile eşlenmiştir. Haziran 2008 de 154 öğrenci programdan mezun olmuş, Halen 578 Danışman- 830 Öğrenci ile eşlenmiş durumdadır. Kasım Nisan 2010 döneminde; toplam 2 Oryantasyon ve Tanışma Toplantısı gerçekleştirilmiş, 47 öğrenci danışmanlarıyla eşleştirilmiştir yılı sonu itibariyle 560 mezun, 789 geleceğin mezunu ile birebir görüşüyor durumda. KİM Öğrenci Danışmanlığı program yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi için yeniden yazılmışve önümüzdeki sene çalışır halde olması için gerekli düzenlemeleryapılmıştır. Dönem sonu itibariyle güncellemeler yapılacak, önümüzdeki dönem eşlemelere tekrar başlanacaktır öğretim yılı başında Öğrenci Danışmanlığı Programı kapsamındaki danışman ve danışanları biraraya getirmek amacıyla Kaynaşma Pikniği olarak tasarlanan bir buluşma toplantısı yapılmıştır. Bizim Bölüm Buluşuyor ODTÜ Mezun ve öğrencilerini bir araya toplamak, birbirlerinden gerek akademik bilgi gerek kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilmek amacıyla başlanan Bizim Bölüm Buluşuyor etkinliği ODTÜ Jeoloji Topluluğu nun isteği üzerine yeniden hayata geçirilmiştir. Yeni dönemde bu etkinliğe devam edilmesi planlanmaktadır Örgütlenme Komitesi Derneğin öncelikli amaçlarından birisi de ODTÜ lülerin bir araya gelebilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri bir çekim merkezi yaratmaktır. Mezunlarımız arasında dayanışmanın sağlanacağı bir ortam oluşturuldukça üye sayısının da gözle görülür bir şekilde artacağı tabidir. Üyelerle çift yönlü iletişim, işyeri temsilciliği kurumunun güçlendirilmesi, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi üzerine çalışmalara devam edilmektedir. Derneğimizi üye olmayan mezunlarımıza bir sohbet ortamında tanıtmak amacıyla dernek etkinliklerimizi ve tesisimizi anlatan bir sunum hazırlanmış ve bu sunumun da yardımıyla üye olmayan mezunlarımıza ulaşılmaya çalışılmıştır. Sohbet Toplantıları nın duyurusu e-posta ve web sitesi aracılığı ile mezunlarımıza duyurulmaya çalışılmış, ayda 2-3 sefer bir Yönetim Kurulu üyemizin ve Örgütlenme Komitesi nden isteyen üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda üye olmayan mezunlarımıza tüm dernek çalışmaları tanıtılmıştır. Yapılan toplantılar ve katılım sayıları aşağıda verilmiştir. Toplantılara katılım sayısı çok olmamakla birlikte toplantıya gelen mezunlarımız daha sonradan derneğimize üye olmuşlardır. Toplantı Tarihi Katılım Sayısı Toplantı Tarihi Katılım Sayısı 17 Ekim Ekim Kasım Kasım Aralık Aralık Aralık Aralık Ocak Ocak Ocak Şubat

14 Sivil Toplum Komitesi Sivil Toplum Komitesi, Derneğimizin daha güçlü bir Sivil Toplum Örgütü olması için yönetimin oluşturacağı yol haritasına destek sağlamayı amaçlamış ve ülke sorunları ile ilgili çalışmalar kapsamında çeşitli söyleşiler, paneller, toplantılar ve organizasyonlar düzenlemiş, toplumsal konuları tartışmaya açmış, projeler ve model önerileri oluşturmuştur. Söz konusu çalışmaları diğer sivil toplum örgütleri ile eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmeye ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerin güçlendirilmesine çalışmıştır. Bu Komitemizin bu çalışma döneminde yapmış olduğu etkinliklerinden bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz: Her ayın ilk Çarşamba günü Necdet Bulut (eski U3) Amfisi nde ODTÜ öğrencileri, mezunları ve öğretim üyelerinin tanışmalarına ve birikimlerini paylaşmalarına zemin oluşturması amacıyla yapılan Hocam, Bu Ay Yine Buluşuyoruz toplantıları Aralık 2009 da Kopenhag da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi öncesinde Çankaya Belediyesi ile birlikte düzenlenen İklim Dostu Çankaya toplantısı 10. Cumhurbaşkanımız A. Necdet Sezer in de katılımları ile onurlandırdığı Toprak Mülkiyeti Sempozyumu Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığı Önleme Komitesi (CEDAW) eski başkanı Prof. Dr. Feride Acar ile söyleşi Muhalefet Ne kadar Etkin Toplantıları: Kemal Kılıçdaroğlu, Abdüllatif ŞENER ve TEK GIDA İŞ Sendikası Başkanı Mustafa Türkel konuğumuz oldular Derneğimiz ile Yenimahalle ve Çankaya Belediye leri işbirliğinde başlatılan abi-abla-kardeş projesi. Bu projede 88 gönüllü ODTÜ öğrencisi toplumsal duyarlılığın en güzel örneklerinden birini hayata geçirmiş ve Yenimahalle ve Çankaya nın düşük gelirli bölgelerinde toplam 59 evde 109 çocuğa eğitim desteği vermiştir Etkinlikler Komitesi Üyeler arası etkileşimi artırmak ve ilgi alanlarını Dernek çatısı altında pratiğe dökmelerini sağlamak amacıyla kurslar, seminerler, film gösterimleri, şiir dinletileri, temalı geceler, geziler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmiştir. Üyelerimize sanatın çeşitli dallarında çalışma imkanı sunarken kurslarımızın eğitmenleri dallarında uzman kişilerden seçilmiştir. Çini Boyama kursuna katılan 9 kişi, İznik çini boyama sanatını 7 aylık çalışma süresince öğrenerek çok değerli ürünlerini, açtıkları dönem sonu sergisiyle bizlerle paylaşmıştır. Müzik Kurslarımız gitar ve bağlama, 15 katılımcıyla gitar gruplarımız; 30 katılımcıyla da halk müziği gruplarımız Etkinlikler Şenliği nde verilen konser ile ilk sahne deneyimlerini yaşamıştır. Başlangıç ve ileri düzeydeki kurslarla, zeka oyunlarının vazgeçilmezlerinden biri olan Briç kursumuz 33 kursiyerimizle buluşturulmuştur. Dilimizi doğru kullanmanın önemini her geçen gün daha da fark edip, açtığımız Güzel Konuşma Seminerlerimiz 15 er kişilik iki grup halinde atölye çalışmaları yapmıştır. Nazım dan Bedri Rahmi ye, Orhan Veli den, Nedim e, Mevlana ya kadar pek çok değerli şair, düşünür, filozofumuz şiir dinletileriyle anılmıştır. Üyelerimizin kendi sunumlarına da yer verdiğimiz etkinlikler düzenlenmeye çalışılmıştır. Türkiye nin Ağaçları ve Çalıları isimli kitabın yazarı Necati Güvenç MAMIKOĞLU ülkemizin ağaçları sunumu ile Ankara Rehberler Derneği Başkanı profesyonel rehber Murat Tiryaki nin İskandinavya, Güney Afrika, İran ve Rusya üzerine hazırladığı sunumlar kendi anlatımlarıyla üyelerimize aktarılmıştır. 29 Ekim Cumhuriyet Balosu, Devlet Tiyatrosu sanatçılarının katkılarıyla her yıl olduğu gibi kutlanmıştır. 10 Kasım da Solfasol ilköğretim Okulu ziyaret edilerek öğrencilerin düzenlediği tören izlenmiştir. 3 yıldır düzenlediğimiz kar tatili Uludağ gezimiz, bu sene de büyük ilgi görmüş ve 35 katılımcı ile ODTÜ Uludağ Tesisleri ne gidilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen şenliklerle kutlanmıştır, 2009 yılında ODTÜ Bilim Müzesi rehberler eşliğinde gezilmiş, çocuk tiyatrosu çocuklarımıza eğlenceli dakikalar yaşatmıştır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Şan Bölümü Eğitmenleri piyano eşliğinde sevilen aryalar seslendirilmiştir. Şenlik boyunca İLKYAR öğrencileri konuklarımız olmuştur yılında Ankara Gönüllü Takımı ile yürütülen, ODTÜ Stadyumunda gerçekleştirilen Şenlikte Okula Yüz Ver

15 kampanyamızın Yenikent ODTÜ İlköğretim Okulu öğrencileri, Dikmen Vadisi İlk Öğretim Okulu öğrencileri ve 1000 Çocuk Korosu misafir olmuştur. Sokak Hayvanları konulu Panel düzenlenmiştir. İnsani (korkular), hukuksal boyutları ele alanmış, hayvan barınakları, sokak hayvanlarının eğitimi ve rehabilitasyonu, belediyelerin ve STK ların sorumlulukları irdelenmiş, çözüm önerileri tartışılmış, AFSAD-ODTÜ Mezunları Derneği Çocuk Fotoğraf Atölyesi nde ortaklaşa yürütülen Sokak Hayvanları Projesi sunumu gerçekleştirilmiştir. ODTÜ öğrencilerinin katkılarıyla Oku Düşün Paylaş Projesi üyelerimizin 6. ve 7. sınıf çocuklarının okuyan, sıra dışı düşünen ve paylaşan gençler olmalarına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Çankaya Belediyesi 1000 Çocuk Korosu Projesine destek verilmiş, 25 öğrenciden oluşan koromuz proje dâhilinde çalışmalar yapıp, konserler vermiştir. Araştırmacı Çocuk Merkezi ile ortaklaşa planlanan Bir Kaşık Mühendislik Atölyesi ile iki atölye çalışması yapılmıştır. ODTÜ Astronomi Topluluğu ile iş birliği yapılarak 8 adet Astronomi Semineri düzenlenmiş, seminerlerle uyumlu Rasathane, Eymir ve Beynam a gökyüzünü ve yıldız yağmurlarını izlemek üzere 3 ayrı gezi planlanmıştır. Etkinlikler Komitesi altında, hem kursların, hem katılımcıların devamlılığını sağlamak, hem de kurumsallaşmak adına Fotoğraf Atölyesi, Resim Atölyesi, Tiyatro Atölyesi (Müzik ve Drama Atölyesi olarak çalışmalarını yürüten Atölye yeniden adlandırılarak, kapsamı genişletilmiştir) ile Edebiyat Kulübü ve Arkeoloji Kulübü kurularak, çalışmalar yürütmüştür. Ankara Gönüllü Takımı ile yürütülen, ODTÜ Stadyumunda gerçekleştirilen şenlikte Okula Yüz Ver kampanyamızın Yenikent ODTÜ İlköğretim Okulu öğrencileri, Dikmen Vadisi İlk Öğretim Okulu öğrencileri ve 1000 Çocuk Korosu misafiri olmuştur. Dönem sonunda 30 Mayıs 2010 Pazar günü, geçmiş Atölye ve seminer programlarının etkinliklerini ve önümüzdeki, dönem etkinliklerini tanıtmak amaçlı yapılan Etlikler Şenliği kapsamında, gitar ve bağlama dinletileri, Ritim Atölyesi, Fotoğraf ve Resim Sergileri ve sunumların yapıldığı bir eğlence düzenlenmiştir. Şenlik süresinde, sokak oyunları oynanmış, hediye çekilişi yapılmış ve gelirler Burs ve Yardımlar Fonuna aktarılmıştır. Şenlik akşamı ücretsiz Yüzyılın Şarkıları konseri düzenlenmiştir. Tüm etkinliklerimiz Etkinlikleri Tablosu nda yer almaktadır Basın ve Yayın Komitesi Yayın Komitesi öncelikli olarak, ODTÜ Mezunları Derneği'nin aylık yayın organı olan ve ODTÜ Mezunları Derneği ile üyeleri arasında iletişim aracı olma amacını taşıyan Odtülüler Bülteni'nin yayınlanmasında görevli olup, bunun yanı sıra Dernek tarafından basımında fayda olacak diğer yayınlar için Yönetim Kurulu na öneri geliştirir ve bunların yayınlanmasında yönlendirici olur. Haftalık olağan toplantılarına aralıksız devam eden Yayın Kurulu, yeni yönetim döneminin başında yapılan çağrıdan sonra, yeni üyelerin katılımıyla, çalışmalarını geniş bir grupla sürdürmüştür. Bilindiği gibi Bültenimiz Temmuz-Ağustos bir sayı, diğerleri her ay birer sayı olmak üzere yılda toplam 11 sayı çıkmakta ve her ay 6500 adet basılarak yurtiçi şubelerimiz ve yurtdışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırılmaktadır yılı Haziran ayı itibariyle 197. sayısını çıkarttığımız Odtülüler Bülteni nde yer almak üzere iletilen yazılarda özellikle ODTÜ lü yazar ve kaynak önceliğine önem gösterilmektedir yılı arasında, Bültenimizin içeriğinde bazı değişikliklere gidilmiştir. Dernekten bölümlerinde Derneğimiz içerisinde faaliyet gösteren bütün komisyonların panellerine 1 er sayfa ayrılarak, bültenimiz aracılığıyla bütün panellerin içeriklerinin aktarılması sağlanmış; bu şekilde, görsel malzemeye de yer verilmesi amaçlanmıştır. Panelistler tarafından gerek görüldüğünde panellerin detaylı anlatımları web-sitemizde yayınlanmaktadır. Diğer bir değişiklik; bültenimizde, 2008 Eylül ayından bu yana, Yayın Kurulu nun belirlediği bir konu etrafında, ODTÜ lü veya alanında uzman kişilerden istenen yazıları içeren ve sayfadan oluşan Dosya isimli bir bölüm yer almakta ve ele alınan konu, derinlemesine incelenmektedir. Eylül 2008 den bu yana, şu konular dosya kapsamında yer almıştır: Ankara, Fırtına Vadisi, Sendikacılık, 80 Öncesi ve Sonrası Toplumsal Değişim, Kente Yaklaşım, Karikatür, Evrim, İşsizlik ve Kriz, Çocuk ve Gençlik, Çevre ve Biz, Vişnelik 10 Yaşında, Okullar Açılırken Hatırladıklarımız, Hırsızlık, Şiddet, Gıda Güvenliği, Beslenme, Turizm, Sosyal ve Ekonomik Boyutlarıyla Teknoloji, Teknoloji ve Biz, Toprak Reformu, Dans. Bu

16 kapsamda, özellikle Evrim ve Karikatür sayılarımızın, sanal ve gazete ortamında haberleri yapılarak başka çevrelerce de yaygınlaştırıldığı tarafımızca gözlemlenmektedir. Bu anlamda, bültenimiz Türkiye de liderlik görevini taşıyan ODTÜ lülük bilincinin yaygınlaştırılmasına hizmet etmiştir. Bültenimizdeki içerik değişikliği sadece Dosya bölümü ile sınırlı değildir. Ayın olaylarının resim, karikatür, fotoğraflarla anlatıldığı Tarihte Bu Ay, dosya konusu ile bağlantılı olarak her ay Yayın Kurulumuz tarafından seçilen bir kavramın ODTÜ lü veya alanında uzman bir kişi tarafından kaleme alındığı, Kavramlar köşesi, halk kültürünün dile getirildiği Zaman Zaman İçinde köşesi ve yoğun ilgi gören Sudoku ve Bulmaca köşeleri de bültenimizin yeni içeriğinde katkıda bulunmaktadır. Yeni köşelerle birlikte, Dernek üyelerimizle bültenimizin ilişkileri geliştirilerek bültenimize katılımın arttırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, ODTÜ lülüğün ortak bir kimliği oluşturması sebebiyle, 2009 Nisan ayından itibaren, Bültenimizdeki Anılarla ODTÜ köşesi Yayın Kurulu tarafından ortak hazırlanan bir köşe olarak yapılandırılarak; bu köşenin sorumluluğu tüm Yayın Kurulu üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bunlarla birlikte, yayıncılık anlayışımız çerçevesinde, Dernek, ODTÜ ve Türkiye sıralamasını takip ederek, Türkiye gündeminden kopuk bir yayıncılık anlayışımız olmamasından da hareketle, çağdaş, çoğulcu ve Atatürk devrimlerini özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile Bülten içeriği oluşturulmakta ve üyelerimize bu değerlerin var olduğu bir Bülten iletilmektedir yılında yeni ajans ve tasarımcı ile çalışılarak Bültenimizin görsel kalitesi arttırılmıştır. Tasarımda renk uyumu, kaliteli görsel materyallerin kullanılması ve yazıya özel tasarım metodu ile Bültenimiz görsel açıdan zenginleştirilerek rahat okunması sağlanmıştır. Bununla birlikte, tasarım sürecine Yayın Kurulu nun aktif katılımını sağlamak amacıyla, haftalık toplantılarda tasarımlar değerlendirilerek düzeltmeler tasarımcıya iletilmiştir. Bültenimizdeki görsel zenginliğin arttırılması için Yayın Kurulumuz arşiv taraması ve fotoğraflama çalışmaları yapmışlardır. Böylece, görsel açıdan Yayın Kurulumuzun daha aktif olarak Bültene katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Bültenimizin görsel kalitesinin arttırılması neticesinde, krize rağmen reklam veren firmalarda bir önceki sayılara göre bir artış olmuş ve 2009 yılında Bültenimize reklam veren firmaların bir kısmı ile sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca yeni reklamlar da alınarak, bültenimiz aylık maliyetinin %35 ini karşılayabilir bir duruma getirilmiştir. Reklam pazarlaması konusunda Mayıs-Haziran 2010 döneminde yapılan çalışmalar sonucunda, reklam hedefi olarak bültenimizin maliyetinin %50 si oranı belirlenmiştir. Ocak Bülteni ile birlikte dağıtılmak için hazırlanan 2009 yılı takvimi, Derneğimizin giderlerinin azaltılması açısından sponsor bir firma ile, 2010 yılı takvimi ise Derneğimiz tarafından anlaşılarak basılmıştır. Hocam İnecek Var II kitabı için çeşitli firmalarla reklam sözleşmeleri imzalanarak kitabın basım ücreti reklamlar aracılığıyla karşılanmış ve kitabın satışından elde edilen gelir ise Burs Fonu na bağışlanmıştır. Hocam İnecek Var II kitabının burs fonu yararına satışları devam etmektedir. Yeni bir dağıtım firması ile anlaşılarak Bültenimizin, firmaya teslim edildiği tarih itibariyle 1 hafta içerisinde tüm üyelerimizin eline ulaştırılması amaçlanmaktadır KOMİSYONLAR Bilişim Komisyonu Komisyonun ana amacı, kamu ile özel sektörde ve akademik kuruluşlarda bilişim alanında emek harcayan, bilgi ve değer üreten çok sayıdaki mezunumuzun bilgi, birikim ve düşüncelerinin birleştirilmesi; bunun sonucunda ortaya çıkan görüşlerin üyelerimizle ve kamuoyu ile paylaşılması ve Ülkemiz bilişim politikalarının oluşumunda etken olabilecek bir güç odağı oluşturulmasıdır Çevre ve Yerel Yönetimler Komisyonu Komisyon Yerel Yönetimler konusunda uzman kişilerle görüşüp, yaşadığımız kent Ankara ile nasıl bir Ankara başlığı altında, Ulaşım, Su, Kentsel Dönüşüm, Peyzaj ve Yeşil alanlar, olmak üzere seçimleri öncesinde yaşadığımız kent Ankara yla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmıştır. ODTÜ yerleşkesi, Eymir Gölü ve Ankara başta olmak üzere çevre duyarlılığı ve kentlilik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Bu kapsamda panel, söyleşi vb. etkinlikler gerçekleştirilmiştir Engelsiz Yaşam Komisyonu Toplumda engellilere yönelik bilinci arttırma, üyelerimizi bilgilendirme ve ODTÜ Mezunları Derneği nin engelli üyelerimizin de kullanabileceği bir tesis haline dönüştürme çalışmalarını yürütmektedir. Engelsiz Vişnelik ve Engelsiz ODTÜ için öneriler/projeler geliştirmiştir.

17 Enerji Komisyonu Komisyonun amacı, ülke ve dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan enerji ve arz güvenliği konularında ODTÜ Mezunlar Derneği üyelerinden sektörde deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokratları bir araya getirerek kamuoyuna ve başta ODTÜ öğrencileri olmak üzere gelecek kuşaklara bilgi ve tecrübelerini aktarmaktır. Enerji sektöründeki kamu ve özel sektör kuruluşları yanında enerji ile ilgili sivil toplum örgütleri ile objektif ve bilimsel temel de her türlü işbirliği olanaklarını değerlendirmektedir. Komisyon; sürdürülebilir enerji, kaynak çeşitliliği, çevre etkileri, enerji verimliliği, arz güvenliği, piyasası, politikaları ve stratejileri konularında çalışmalarını yürütmektedir. Türkiye ve Dünya da enerji ile ilgili temel ve yeni gelişen teknolojiler, enerji ekonomisi, enerji stratejileri ve enerji politikaları açılarından ele alınmaktadır Telekom Komisyonu ODTÜ Mezunları Derneği Telekom Komisyonu nun amacı, sektörde ve akademik kuruluşlarda telekomünikasyon alanında söz sahibi deneyimli uzman, bilim adamı, bürokrat ve teknokrat olarak kendini kabul ettirmiş ODTU mezunlarının bilgi, beceri ve düşüncelerinin kamuoyu ile paylaşılarak bir telekomünikasyon fikir platformu oluşturulmasıdır. ODTÜ Mezunları Derneği Telekom Komisyonu, telekomünikasyon politikası, stratejisi, telekomünikasyon teknolojisi, telekomünikasyon hizmetleri, telekomünikasyon hizmetlerine ulaşım, telekomünikasyon hizmetlerinin iş hayatında ve günlük hayatta ekonomi, eğitim, sanayi ve ticari faaliyetlere olumlu katkı sağlanması konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu noktadan hareketle komisyonumuz ilk aşamada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunun "IMT2000/UMTS Yatırım Şartları Usul ve Esaslar" konulu kararı hakkında görüş bildirmiş ve sonrasında da bu kararda söz edilen AR-GE yatırımlarından Ankara'daki Teknokent'lerinde belli oranda pay alması için ODTÜ, Hacettepe ve Bilkent Teknokent yönetimleri ile ilişkiye geçmiştir. Komisyonumuz 2009 Eylül ayında İstanbul'da yapılan 10. Ulaştırma Şurası AR-GE Çalıştayı'nda yer alarak görüşlerimiz doğrultusunda Çalıştay kararlarına katkıda bulunmuştur. Telekomünikasyon gelirlerinden elde edilen AR-GE fonlarının kullanılmasına dair esaslar üzerinde çalışılmış ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığı ile temasa geçilmiştir; çalışmalarımız devam etmektedir. Komisyonumuz önümüzdeki dönemde de sektör ile ilgili olası yasal düzenlemeler hakkındaki görüş, düşünce ve önerilerini ilgili birimlere iletmeye devam edecektir. Komisyonumuz, telekomünikasyon ortamındaki teknolojik gelişmelere paralel olarak haberleşme güvenliği üzerinde teknik çalışmaların yapılarak milli uygulama esaslarının bir plan çerçevesinde ele alınmasında fayda görülmektedir Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu Ülkemizin komşuları ile olan ilişkilerini, AB dışında Shanghai Beşlisi ve Çin gibi alternatif oluşumların neresinde olabileceğimizi araştırmak, ekonomik ve siyasi stratejimizi izlemek üzere kurulan UISAK Komisyonu, dönem boyunca 21.yy.da küreselleşme, ekonomik kriz ve uluslar arası politikalar konularında çalışmalar yapmış, paneller düzenlemiştir. Avrupa Birliği nde vatandaşlarımızın vizesiz dolaşım hakkı konusunda üyelerimizi bilgilendirici çalışmalar sürdürülmüştür. Vizesiz Avrupa, 21. Yüzyılda Küreselleşme ve Yeniden Yapılanması, Ekonomik Kriz ve Uluslararası Politika, CEDAW ve Türkiye'de Durum, Çanakkale Zaferleri, Eskiçağ'da Toplum, Kadın ve Konut ve 19 Mayıs Etkinlikleri konularında çeşitli panel, söyleşi ve sunumlar gerçekleştirilmiştir Proje Geliştirme Komisyonu Avrupa Birliği zaman zaman Sivil Toplum Kuruluşları na yönelik hibe çağrılarında bulunmaktadır. Proje fikri oluşturmak ve bunu proje şekline getirebilmenin çok emek ve kaynak isteyen bir süreç olduğu bilinmektedir. Proje üretebilmek için derneğimizin insan kaynağı açısından çok zengin olduğu bilinerek bir Proje Geliştirme Komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. Proje Geliştirme Komisyonu çalışmalarına haftada bir gün Çarşamba akşamları toplanarak devam etmiştir. Komisyon üyeleri proje fikri oluşturmak için ilk başlarda beyin fırtınası yapmış, çevre ve toplumsal alanlarda proje geliştirme kararı almış ve bununla ilgili proje ön fikirleri geliştirip tartışmaya açmıştır. Toplumsal konuda bir proje fikri oluşturularak proje ortaklarından olarak düşünülen ODTÜ ye proje sunulmuş ve onay beklenmektedir. Aynı zamanda çevre konularında proje geliştirme yolunda ilk önce derneğimizle ilgili ÇEVREYE DUYARLI DERNEK isimli bir proje ile derneğin çevre konularında daha duyarlı hale gelmesi ile ilgili konular tartışılmıştır. Bu kapsamda en acil olarak düşünülen ATIKSU ARITMA konusunda dernek

18 üyelerinden teknik destek istenmiş, ilgilenen iki üyemizin ve komisyon üyelerimizin desteği ile dernek için ATIKSU ARITMA projesi geliştirilmiştir. AB Projesi Geliştirmekle ilgili bir uzman çağrılmış ve bilgi alınmıştır. Komisyona getirilen proje fikirlerinden biri olan Enerji Ormanları ve Biyokütlelerin değerlendirilme konularında Enerji ve Çevre komisyonları ile toplantı yapılmış ve bu komisyonların fikirleri alınmaya çalışılmıştır. Çevre komisyonu konuya ilgi göstermiştir. Komisyon çevre komisyonu ile birleşmiş ve çalışmalarına devam etmiştir. Enerji ormanları ve biyokütleler ile ilgili bilgi toplamak ve bu konuda uzman kişilerden bilgi almak amacıyla Mayıs ayında Derneğimizde bu konuda uzman üç kişinin katılımıyla (biri Orman Bakanlığı, diğeri Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi ve üçüncüsü Kırsal Çevre Derneğinden) bir panel gerçekleştirilmiş ve enerji ormanlarıyla ilgili bilgi toplanmasına ve bu konularda yapılabilecek projelerin durumlarıyla ilgili bilgi paylaşılmıştır Ekonomi İzleme Komisyonu Komisyonun amacı, temel ekonomi doktrinlerinin anlatımı, farklı görüş ve düşüncelerin tanıtımı, ekonomin temel gösterge niteliğinde olan, enflasyon, işsizlik oranları gibi ekonominin can alıcı ibrelerinin, ODTÜ Mezunları Derneği olarak tahmini yönünde temel çalışmalar yapmaktır. Ayrıca Türk ve Dünya ekonomisi üzerine gündemdeki temel konularla ilgili çeşitli çalışmalar düzenlenmesi, konusunda uzman kişilerin ODTÜ Mezunları Derneği'nde toplantı ve seminerlerle konuk edilmesidir. Bu kapsamda Ekonomik Krizin Nedenleri ve Türkiye'ye Yansımaları, Ekonomi Sohbetleri Programı ve Ekonomik Kriz Nereye Gidiyor? Konularında çeşitli toplantılar düzenlenmiştir KULÜP VE ATÖLYELER Edebiyat Kulübü Derneğimizde kitap okumaktan zevk alan ve okuduklarını paylaşmak isteyen edebiyatsever mezunlarımızın katılımı ile kurulan Edebiyat Kulübü yaklaşık 3 yıldır çalışmalarına devam etmektedir. Zaman zaman, okunan romanın yazarı, edebiyat sohbetleri yapmak ve roman hakkında geniş bilgi almak üzere Derneğimize davet edilmektedir. Bu kapsamda 2007 kış döneminin son kitabı olarak Zamanın Manzarası okunmuş, yazarı Mehmet Eroğlu toplantımıza davet edilmiş ve katılımcılarla romanını paylaşmıştır Mayıs ayında Ayfer Tunç Taş-Kağıt-Makas isimli öykü kitabı ile Edebiyat Kulübü üyeleriyle buluşmuş, soruları cevaplamıştır Kasım ayında Ayla Kutlu Bir Göçmen Kuştu O isimli eserini ve 2009 Mart ayında ise Erendiz Atasü Dullara Yas Yakışır isimli eseri ile edebiyat severlerle Derneğimizde buluşmuştur. Hayata baktığımız pencereyi renklendirmek, olayları ve romanları farklı bir bakışla yorumlamak üzere kurulan Edebiyat Kulübü, Derneğimizde oluşturulan ilk kulüp olma özelliğini de taşımaktadır. Edebiyat Kulübünde okunan romanların listesi: Firuzan "47'LER, Graham Greene "Zor Tercih", Oscar Wilde "Dorian Gray'in Portresi", Ahmet Hamdi Tanpınar "Saatleri Ayarlama Enstitüsü", Dostoyevski "Yer Altından Notlar", Mehmet Eroğlu "Zamanın Manzarası", Attila İlhan "Sırtlan Payı", Orhan Pamuk "Beyaz Kale", Reşat Nuri Güntekin "Eski Hastalık", Gabriel Garcia Marquez "Kolera Günlerinde Aşk", Arthur Miller "Satıcının Ölümü", Joseph Conrad "Karanlığın Yüreği- Victor Hugo- Sefiller, Tomris Uyar- Dizboyu Papatyalar, Gustave Flaubert- Madam Bovary, Ayfer Tunç- Taş-Kağıt-Makas, Honore de Balzac- Vadideki Zambak, Andre Gide- Kalpazanlar, Andre Malraux- Umut, Romain Gary-Cennetin Kökleri- Sule Sahin. - Kocama Tuzak Kurdum- Oğuz Atay Tutunamayanlar Paul Auster - Şans Müziği Ayla Kutlu - Bir Göçmen Kuştu O ve Emir Bey ve Kızları İtalo Calvino - Sen Alo Demeden Önce - Yigit Okur - Hulki Bey ve Arkadaşları Erhan Bener İliskiler Ernest Hemingway - Gunes de dogar Isabel Allende - Ruhlar Evi Erendiz Atasü- Bir yaşdönümü Rüyası- Sevgi Soysal- Yenişehir de Bir Öğle Vakti- Jean Paul Sartre-Bulantı- Orhan Kemal- Sokaklardan Bir Kız- 24 Mayıs William Golding-Sineklerin Tanrısı- 8 Haziran Yedek Okuma: Knut Hamsun- Açlık- Tolstoy- Anna Karenina, Hasan Ali Toptaş- Gölgesizler-Albert Camus- Yabancı- Yusuf Atılgan-Anayurt Oteli-F. Kafka-Dava-Leyla Erbil-Karanlığın Günü- J.Greenberg-Sana Gül Bahçesi vadetmedim Arkeoloji Kulübü Kasım 2007 den bugüne kadar Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü değerli eğitmenleri ile başlangıç düzeyinde ve ileri düzeyde Arkeoloji Seminerleri gerçekleştirilmiştir. Bu seminerler kapsamında yurtiçinde Ulus, Çorum-Alacahöyük, Kayseri Kültepe, Ege-Aydın-Afrodisias gezilerini; yurtdışında ise bir ilke imza atarak Suriye gezisi gerçekleştirilmiştir. Bu dönem ise yine aynı eğitmenlerimiz liderliğinde yurt içinde İstanbul, Mardin, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Frig Vadisi ve Segalassos gezileri, Ürdün gezisi ve yurt dışında önemli bir arkeolojik

19 geçmişe sahip olan Ürdün gezisi gerçekleştirilmiştir. 150 kişiye varan katılımcısıyla arkeoloji grubumuz, farklı konularda gerçekleştirilecek seminerlere ve gezilere önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Yetişkinler için devam eden önemli çalışmalar yapan Kulübümüzde, katılımcıların aktif olarak yer aldıkları Mısır Çalışmaları isimli bir de alt çalışma grubu kurulmuştur. Mısır ın tarihi, arkeolojisi, giyim/takı kültürü, ekonomik ve sosyal yaşamı vb. konularda kendilerinin hazırladıkları bilgileri gruba sunan katılımcılarımızla, Şubat 2010 tarihinde Mısır a bir gezi düzenlenmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dünyaca ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye Çığ konuk edilmiş, adına Vişnelik Çim Amfi de çınar ağacı dikilerek bir ilke daha imzasını atmıştır. Her atölye ve kulüp çalışmalarımıza mutlaka dahil etmeyi bir görev bildiğimiz Çocuk Kulüplerimizden bir tanesi olan Arkeoloji Çocuk Kulübü de yıl boyunca çalışmalarını Anadolu Medeniyetleri Müzesi nde müze eğitmenleri liderliğinde devam etmiştir Dönemi boyunca Arkeoloji Kulübü Seminer Programı aşağıdaki gibidir; Bizans Seminerleri; Yunan ve Roma Mitolojisi 1 Yunan ve Roma Mitolojisi 2 Anadolu da Hıristiyan Sanatı 1: Terim ve Kavramlar Anadolu da Hıristiyan Sanatı 2: Terim ve Kavramlar Anadolu da Hıristiyan Sanatı 3: İkonografi (devam) Anadolu da Hıristiyan Sanatı 4: İkonografi (devam) Bizans Sanatı, Eserler 1 Bizans Sanatı, Eserler 2 Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı 1 Klasik Arkeoloji Semineleri; Minos ve Miken Uygarlıkları Makedonyalı İskender: Bir Anadolu Serüveni MÖ 1. Bin Anadolu Uygarlığının Anadolulu Kökenleri Roma Dönemi Mimarlığı - Yapı Tipleri Roma İmparatorluk Dönemi'ndeki Mermer Ocakları Organizasyonu Anadolu Efsaneleri ve Genel Bakış Dionysos ve Anadolu Köylüsü MÖ 1. Bin Yılda Doğu Akdenizde Günlük Yaşam Antik Dönemde Symposionlar Frigya Vadisi Osmanlı Selçuklu Seminerleri; Osmanlı Tarihi Coğrafyası ve Arkeolojisi Erken Osmanlı Dönemi Osmanlı Kentleri: Oluşum ve Değişim Fetih ve İmparatorluk Çağı Mimar Sinan ve İstanbul Klasik Dönem Osmanli Seramik Sanati Lale Devri ve Batılılaşma Dönemi Müzik ve Drama Atölyesi 2007 yılından itibaren Derneğimiz çatısı altında kurduğumuz Müzik ve Drama Atölyesi yeni dönem çalışmalarına Müzikal Tiyatro ve Çok Sesli Müzik Enstrümanlarının Tanıtım Sohbetleri dallarında başlamıştır. Müzikal Tiyatromuz çalışmalarına, kursiyerlerin yetenek ve gelişimlerine göre yaklaşık 6 ay süren ve kurs programı çerçevesinde kendini tanımak, grup çalışması, beden dili, diksiyon gibi her yaş ve meslek grubundan katılımcıya gerekli dinamikler kazandıran temel tiyatro eğitimi, beden dili kullanımı, diksiyon, imgelem geliştirme vb. her insanın yaşamında da kullanabileceği eğitimleri içermiştir. Bu programla hedeflenen, kişinin sesini, nefesini geliştirmek, hitabet becerisini güçlendirmek, topluluk önünde ve bire bir konuşmalarda heyecanını kontrol altına alabilmek; dilini ve bedenini etkin bir şekilde kullanmayı öğrenmesini sağlamak olmuştur.

20 Farklı eğitmenlerle devam eden çalışmalar bugüne kadar, 30 katılımcısının değerli katkılarıyla Ve Kadınlar adlı oyun ile izleyicisiyle buluşmuştur. Üyelerimiz ve çocuklarını bilgilendirmek amacıyla her ay çok sesli müzik enstrümanın tanıtımı, hangi yaşlarda başlanması, ne tür eğitimlerin alınması gerektiği gibi konularda sohbet toplantıları ve mini konserler düzenlenmiştir.hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı öğrencileri ile yaptığımız, bu sohbetler ve sundukları dinletiyi birçok üyemiz yoğun ilgiyle izlemişlerdir. Bu sohbet ve dinleti etkinliklerinden bazıları Nefesli Çalgılar Orkestrası, Yaylı Çalgılar Orkestrası, Piyano Dinletisi, Tahta Üflemeli Çalgılar Orkestrası ve Şan Dinletisidir. Konservatuvar Bölümlerini tanıtıma yönelik, içinde dinletilerle süslenmiş sohbetler yapılmıştır. ODTÜ Oyuncuları nın da aramıza katılması ile Atölyemizin adı Tiyatro Atölyesi olarak yeniden düzenlenmiş, kapsamı genişletilmiştir Fotoğraf Atölyesi Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) ile Derneğimiz arasında imzalanan protokol ile Dijital Fotoğraf Çekimi Teknikleri konusunda seminerler verilmiştir. Yetişkinler ve çocuklarımız için ayrı gruplar oluşturulan bu etkinliğe 100 ü aşkın katılım olmuştur. Kursiyerlerimiz kimi zaman çekim gezileri gerçekleştirmiş, kimi zaman da şiir dinletilerimizin temasına uygun fotoğraflarla etkinliklerimize katkı sağlamıştır. Eylül 2007 den itibaren çalışmalarını sürdüren Fotoğraf Atölyesi, ürünlerini dönem sonunda gerçekleştirdiğimiz Şenlik ile sergileme imkânı bulmuştur. Çocuk Fotoğraf Atölyesince kent/canlı genelinden bir bakış ile kent/insan/hayvan özeline indirgenen bir çalışma başlatılmış ve şehirleşme ve büyümenin konuya etkisi de vurgulanarak proje kapsamında sokak çekimleri gerçekleştirilmiştir. Bu sosyal sorumluluk projesi kapsamında katılımcı çocuklarımız Sokak Hayvanları konusunda çalışmayı kendileri belirlemiştir. Söz konusu çalışmaya katılan çocuklarımızın yaş grupları (9-12) ve konunun özelliği göz önüne alınarak yapılan ön çalışma sonrasında psikolog ve alan uzmanları (hayvan koruma dernekleri ve hayvan severler) eşliğinde yapılan çalışma için yılsonunda projenin tanıtılması amaçlı bir sergi düzenlenmiştir Resim Atölyesi Yetişkinler için Resim Atölyesi Programın yıllık işleyişinde, hedefimiz; Temel Sanat Eğitimi vasıtasıyla; görme biçimleri, desen ve anatomi, temel plastik eleman ve ölçütleri oluşturan (kompozisyon, çizgi, leke, doku, ritim, espas, perspektif, bütünlük, denge, zıtlık, renk bilgisi, armoni ve benzeri) konularını temel alarak, karakalem teknikli çalışmalar yapılarak bu bilgiler dâhilinde desen çalışmaları üzerinde durularak, altyapı oluşturulmasıdır. Çalışmalarımız sırasında, karakalem, füzen, lavi, suluboya, pastel, akrilik, yağlıboya teknikleri kullanılmıştır. Bu tekniklerin çalışma süresi içerisinde temel düzeyin üstünde öğretilmesi amaçlanmıştır. Çalışmalarımız sadece pratikte değil, teoride de sanat tarihi, estetik, sanat eleştirisi ve felsefesi gibi kuramsal bilgilerle desteklenerek devam ederek ve bir sanat disiplini oluşturulmaya çalışılmıştır. Böylelikle kursiyerlerin Resim Sanatının anlam içeriği ve sanatın gelişimi kapsamında temel fikir sahibi olarak, resim sanatının içine girmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Resim Atölyemiz bu dönem de yetişkinlerle yaptığı kurslara, çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi ni eklemiştir. Yetişkinlerin katılım sağladığı 3 ayrı grupta 12 şer kişilik kurslarımızın dönem sonu sergisi yapılmıştır. Çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi Amacımız, çocuklarımızın farklı duygu ve kabiliyetlerini göz önünde bulundurarak, onların görsel, bedensel ve düşsel yolculuklarında; sanat eğitiminin kriterleri ve yönlendirmelerimiz yoluyla, yaratıcı, bilgili, cesaretli ve özgüvenleri yüksek bireyler olmalarına yardımcı olmaktır. Grup çalışmaları, farklı düşünce ve yaklaşımların sentezlenebilmesi olanağını sağlamaktadır. Üretme ve yaratma sürecinde, iş bölümü yoluyla, grup içinde sorumluluk paylaşma, grubun başarısını, "ben" duygusunun önünde tutma, duygularını grup üyeleri ile birlikte paylaşarak daha iyi ve güzeli arama isteği duyma ve grupla birlikte ortaya çıkan işten gurur duyma gibi nitelikleri ön plana çıkarmak hedeflenmiştir. İki sezon halinde tasarlanan Çocuklarla Plastik Sanatlar Atölyesi, her iki dönem de çocuk arası katılım sağlamış, sezon sonunda dönem boyunca yaptıkları ürünler sergilemiştir Müzik Kulübü Derneğimizin üyeleri arasında müzik dinleyicilerini arttırmak, gerçekleştireceği düzenli toplantılarına müzik alanında otorite ve tanınmış kişileri misafir etmek, farklı müziklerin dinleneceği konser, seminer vb.

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ. BİRİNCİ YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2008 Mayıs 2009) 2009 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ DÖNEMİ. BİRİNCİ YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2008 Mayıs 2009) 2009 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2008 2010 DÖNEMİ BİRİNCİ YIL ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2008 Mayıs 2009) 2009 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2009 OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 30

Detaylı

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TOBB ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU TOBB 2013 ETÜ MED YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1-ÜYE SAYIMIZ 2013 yılı sonu itibari ile 48% artış ile 372 üyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2010: 93 2011: 132 2012: 252 2013: 372 2014: 397(Haziran ayı itibari

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ 1927

MİMARLAR DERNEĞİ 1927 MİMARLAR DERNEĞİ 1927 11.06.2006 25.05.2008 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 6-168298 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 11 HAZİRAN 2006

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİ BURSA İL EYLEM PLANI ÇALIŞMA ALANI MÜDAHALE AKTİVİTE SÜRE UYGULAYICI İHTİYAÇ KAYNAK RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLARA ULAŞMA / SOSYAL MOBİLİZASYON

Detaylı

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Beylerbeyi Özel Anaokulu, İlkokulu ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 02 Ekim 2013-15 Ekim 2014 Dönemi Rapor Tarihi 10.10.2014 1 İTÜ GVO BEYLERBEYİ

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

MİMARLAR DERNEĞİ DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU MİMARLAR DERNEĞİ 1927 25.05.2008 30.05.2010 68. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU DERNEK KOD NO: 06.05.082 ÇALIŞMA DÖNEMİ İÇİNDE ARAMIZDAN AYRILAN MESLEKTAŞLARIMIZIN ANILARI ÖNÜNDE SAYGI İLE EĞİLİYORUZ 30 MAYIS 2010

Detaylı

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ

OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ OKULLAR HAYAT OLSUN OKULLAR YENİ YAŞAM ALANLARIMIZ Okullarımız halka açıldı Okullar eğitim-öğretim saatleri dışında; akşam saatleri, hafta sonları ve yaz aylarında halkımızın hizmetine açıldı. Derslikler,

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI

STRATEJİK PLAN (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLANI STRATEJİK PLA (2015-2018) 2015 YILI FAALİYET PLAI Faaliyet OCAK ŞUBAT MART İSA MAYIS Zaman ve Stres Yönetimi Eğitimi Müşteri/ ve İletişim Teknikleri Office ve oda programları eğitimi Performans değerlendirme

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU

EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU EÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM TOPLULUĞU 2011 FAALİYET RAPORU Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde 2011 Şubat ayında kurulan Tarım Topluluğu, Ziraat Mühendisliği eğitimi alan öğrencilerin her alanda

Detaylı

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU

VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti VAW 56 GÜVENLİ BİR HAYAT VAR PROJESİ KADIN DOSTU KENT ÇALIŞMASI- GÖLCÜK DUVAR BOYAMA-EL BASMA FAALİYETİ RAPORU Hibe Programı Tarih 07Kasım 2015 Saat 15.00-16.00

Detaylı

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU APHB AFETLERDE PSİKOSOSYAL HİZMETLER BİRLİĞİ SOMADA PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ PROJESİ OCAK-MART 2015 3 AYLIK SOMA VE DURSUNBEY PSİKOSOSYAL DESTEK MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ SOMADA projesi

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ

DEBİP DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DENİZLİ EĞİTİMİNDE BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ DEBİP ZEHRA SUNA MANASIR İLKOKULU / ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YIL SONU DEĞERLENDİRMESİ Raportör Müdür Yardımcısı Hasan ALKIN Okul

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Misyon ve Vizyon Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bartın Üniversitesi nin yükseköğretim

Detaylı

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi

Yönetim Kurulu Strateji Belgesi Yönetim Kurulu Strateji Belgesi AĞUSTOS 2017 1 "Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunlarına Çözüm Üreterek Katkı Sağlamak amacıyla yola çıkan Kamu Yönetimi Araştırma Derneğinin Haziran 2017 döneminde

Detaylı

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 )

oranında arttırmak Diploma notu ortalamasını her yıl % 2 oranında arttırmak (76.069 ) EĞİTİME DESTEK HİZMETLERİ KURUMSAL YAPININ İYİLEŞTİRİLMESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM EĞİTİM-ÖĞRETİM 1 ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINI ARTTIRMAK DUMLUPINAR İLKÖĞRETİM OKULU PLAN- HEDEF LUK TABLOSU TEMA AMAÇ HEDEFLER

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ FARMAEKOL TOPLULUĞU YÖNERGESİ Topluluğumuz; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin, Eczacılık mesleğine olan ilgisini artırmak, mesleki eğitimi evrensel

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ

BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ SODES PROJELERİ BATMAN VALİLİĞİ PROJELER KOORDİNASYON MERKEZİ AMAÇ HEDEF GRUP Çocuklar ve gençlerin kültürel ve sanatsal becerilerini geliştirerek, kültür ve sanat alanında gelişimine katkıda bulunmak ve onları kültür

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ GEÇMİŞTEN BUGÜNE DOĞUŞ Doğuş markası, eğitime adanmış yarım asra yaklaşan bir anlam ifade etmektedir. Doğuş Üniversitesi eğitimde ilklerin sahibi, yeniliklerin öncüsü olarak, geçmişinden

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi

U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ. Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. BÖLGE ROTARACT TEMSİLCİLİĞİ 2015-2016 DÖNEMİ BAŞKANLAR EĞİTİM SEMİNERİ H i z m e t l e r i n i z d ü n y a y a a r m a ğ a n o l s u n Rtc. Gözde Çiftçi U.R. 2440. Bölge Rotaract Temsilciliği

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu

TEMA 1 İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEVCUT DURUM ÜST POLİTİKA BELGELERİ. Durum (2015) Hedef. Mali Kaynak Sorumlu. Gerçekleşme Durumu 218 217 216 Durum (215) 911 689 SH1 163 15 21 4 149 25 SH2 İDARE Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=23,24 Bkz: Güngören Halk Eğitim Merkezi Stratejik Planı 215-219 Sayfa=3

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI

DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI 2015-2016 DÖNEMİ BİLKENT IEEE ÖĞRENCİ KOLU İDARİ VE KURUMSAL YAPILANMASI YK: Yönetim Kurulu IK: İdari Kurul Yönetim Kurulu Görev Tanımları Yönetim Kurulu Yapısı Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Yardımcısı

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız

Tiyatro Gösterisi Su Damlası Sabancı Müzesi Gezimiz Öğretmenler Günü Kutlamamız Yılbaşı Kermesimiz Bahar Kermesimiz Yardım Kampanyamız Bülten Tarihi 17 Haziran 2016 Yıl boyunca öğrencilerimizin ve velilerimizin beklentilerini karşılamak ve okulumuz ile ailelerimizin arasındaki bağı daha da kuvvetlendirmek üzere çalışmalar yaptık. Okul

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI 153 Odamızın meslek alanlarımıza ilişkin bilimsel araştırmalarını, üyelerimizin mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara ilişkin tartışmaları yazılı belge haline

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR 2015 2019 STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.11 Stratejik Alan 11 : Kültür ve Sosyal İşler 70 A1 Katılımcılığı Esas Alarak Balıkesir'i Kültürel Ve Sportif

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ

YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ YEREL YÖNETİMLER İŞBİRLİĞİ REHBERİ 2 Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği YÖNERGESİ AKADEMİ BİRLİĞİ YÖNERGESİ Birinci Bölüm Genel Hükümler Amaç Madde 1 tarafından yürürlüğe konan bu yönergenin amacı, Akademi Birliği nin amacını, görev, yetki ve çalışma alanlarını düzenlemektir. Tanımlar

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU

ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ ÖZEL 3 MART İLKÖĞRETİM OKULU Uyguladığı kooperatif modeli ile eğitimde ülkemizde tek ve örnek bir kurum olan Çağdaş Eğitim Kooperatifi, kurulduğu tarihten bu yana hep eğitimin

Detaylı

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor

Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor 2 Vizyon : Dünyadaki ilk 500, Türkiye deki ilk 5 (bazı alanlarda ilk 3 ) üniversite içine girmek ve üniversiteyi ülkenin bilim, sanat ve spor merkezlerinden biri yapmak. Misyon: Her alanda profesyoneller

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1

2015 Mart 2016 Mart deuder.org.tr 1 2015 Mart 2016 Mart 1 Üniversitesine DEĞER katan Mezun Mezunlarına DEĞER veren Üniversite Dokuz Eylül e Değer Dokuz Eylüllü ye Değer 2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 20 Temmuz 1982 tarihinde kuruldu. 34 Yaşındayız

Detaylı

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU

Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU Sayı: 2000/01 FAALİYET TEKNİK RAPORU 2000 Sayfa No: İÇERİK Kapak 2 İçerik 3 1. AKEV Hakkında 4 2. Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu 5 3. Özet 6 4. Faaliyetler ve Çıktılar 8 5. Genel Başarı Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI

BEYOĞLU ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ STRATEJİK PLANI 2012 YILI EYLEM PLANI HEDEFLER 1 Tüm sınıflarda mesleki formasyon kazandırmak. 1. Kur'an-ı Kerimi tecvid kurallarına uygun bir şekilde yüzüne okuyabilmek, İmam- Hatip'lik yapacak düzeyde ayet ve sureleri ezberlemek. 2. Kur'an-ı

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI

MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI MENEMEN HALDUN KOŞAY ANADOLU LİSESİ 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL GELİŞİM PLANI AMAÇ VE HEDEFLER AMAÇ 1: Kaliteli bir eğitim öğretim ortamı için okulun fiziki yapısını, araç - gereç ve donanımını

Detaylı

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016 SETA ANKARA SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI. 2016 SETA ANKARA ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ SETA SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ARAŞTIRMALARI VAKFI Nene Hatun Cad. No: 66 GOP 06700 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE Tel: +90 312 551 21 00 Faks: +90 312 551

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Yıl:2016 Sayı:2 29 Ekim Cumhuriyet bayramı okulumuzun bahçesinde coşkuyla kutlandı. Saygı duruşu ve ardından istiklal marşımızın okunmasıyla başlayan törenin ardından beden eğitimi öğretmenimiz Levent

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması.

BİREYSEL PLANLAMA MÜDAHALE HİZMETLERİ. Okula yeni başlayan. öğrencilere yönelik. gözlem çalışmaları yapılması. LÜLEBURGAZ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013/2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ANALARI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAM TASLAĞI EYLÜL 23-27 EYLÜL 16-20 EYLÜL 9-13 EYLÜL

Detaylı

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU

GENEL MERKEZ ÇALIŞAN GENÇLİK KOMİSYONU Şube Çalışan Gençlik Komisyonu Dernek tüzüğümüzün 3. maddesinde ifade edilen gayelerin tahakkuku için çalışma sahalarında yer alan hizmetleri yürüten, çalışan gençliğin milli-manevi değerlerle donatılması

Detaylı

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI GAZİANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI EYLÜL / 2014 ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : 1 EYLÜL / 2014 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 1 EYLÜL 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğretmen Seminerlerinin Başlaması

Detaylı

Stajyer Eğitim Programı (SEP)

Stajyer Eğitim Programı (SEP) Stajyer Eğitim Programı (SEP) Güzin Ceyhan içindekiler İstanbul Enstitüsü Hakkında Stajyer Eğitim Programı (SEP) Vizyon ve Misyon Beklentilerimiz Programın Akışı Programın Özellikleri Başvuru Seminerler

Detaylı

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ

AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ AKYURT İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM TANITIM VE YÖNELTME TOPLANTISINA HOŞGELDİNİZ TOPLANTININ AMACI, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında ki Mesleki ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l-(1) Bu usul ve esasların amacı, İzmir

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ İZMİR BEYAZ NOKTA GELİŞİM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu 2. Divan seçimi 3. Faaliyet raporunun okunması 4. Denetçi raporunun okunması 5. Hesaplarının tetkiki,

Detaylı

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TC MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1 Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları

Koşuyolu Mahallesi Proje Sınırları Vizyon Sağlıklı Kent Planlaması kapsamında, Mahalle planlaması yaparak mahalleye yönelik eğitim, konut,yeşil alanlar,ticari alanlar ve toplum güvenliği gibi yaşam kalitesini etkileyen konularda sağlıklı

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI

İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Tarihi : 27 Nisan 2011 İZMİR KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU 11.TOPLANTI (27.04.2011) KARAR TUTANAĞI Toplantı Yeri : İZMİR KENT KONSEYİ HİZMET BİNASI Toplantı Karar Sayısı: Yürütme-2011/4 KATILAN

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ETKİNLİK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE1-(1) Bu yönergenin amacı Üsküdar Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilecek bilimsel, sanatsal, kültürel, sportif her tür etkinliğin planlanmasına

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi bünyesindeki tüm diploma programlarının

Detaylı

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Öğrenci Odaklı Üniversite Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi ve FATÜBAT tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Öğrenci Kongresi ni onurlandırmanızı diler, saygılar sunarım. Prof. Dr. M. Ramazan YİĞİTOĞLU

Detaylı

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015

NİZİP TİCARET BORSASI STRATEJİK HEDEFLER ve GERÇEKLEŞME DURUMLARI TABLOSU 2015 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 STRATEJİK AMAÇ 1 STRATEJİK Stratejik plandaki hedeflere yenilerini ekleyerek İş Planları ile takibini sağlamak TSE ISO EN 9001 Kalite Yönetim Sistemi nin Gerektirdiği Standartları

Detaylı

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak,

Meslek alanlarıyla ilgili her türlü standartları, teknik şartnameleri ve tip sözleşmeleri hazırlamak, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Anayasanın 135. Maddesi doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir

Detaylı

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde yürütülen basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili esasları belirlemektir. 2. KAPSAM Bu prosedür, Ahi Evran

Detaylı

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012)

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ. ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012) ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2010 2012 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU (Haziran 2010 - Mayıs 2012) 2012 Genel Kurulu - Ankara ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURULU Toplantı Tarihi: Çoğunluklu : 26 Mayıs

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1

İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...1 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI....1 1- OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ........1 1-1. PERSONEL GİDERLERİ.... 3 1-2.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ......4

Detaylı

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI A YURTDIŞI OFİS DESTEĞİ Teknik Müşavirlik Şirketlerinin yurtdışı pazarlarda tutunabilmeleri maksadıyla yurtdışı ülkelerde ofis açmalarının desteklenmesi.

Detaylı

2016 Mart 2016 Temmuz

2016 Mart 2016 Temmuz 2016 Mart 2016 Temmuz 21.02.17 deuder.org.tr 1 Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Temsilciler Toplantısı DEÜDER 3. Lansmanı 18 Mart 2016 21.02.17 deuder.org.tr 2 Kariyer Planlama

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım..

Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Yükseköğretim Kurumlarımızın Mühendislik Fakültelerinin Kıymetli Dekanları ve Çok Değerli Hocalarım.. Sizlerle tekrar bir arada olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade ederek, hoş geldiniz diyor; şahsım ve

Detaylı