Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005"

Transkript

1 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005

2 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit Matbaac lar Sitesi 4.cd. No: 77 Ba c lar / stanbul Tel.: Bask Tarihi: Kas m 2005 Bu kitaptaki konularla ilgili bütün sorular n z, elefltirileriniz ve önerileriniz için; adresine baflvurun. stanbul Yay nevi, 2005 ISBN GENEL DA ITIM Sidre Yay nc l k ve Da t m Prof.Kaz m smail Gürkan Cad. No: 32 Ca alo lu - STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212)

3 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005

4 Allah, pisli i ak llar n kullanmayanlar n üzerine ya d r r. 10-Yunus Suresi100

5 Ç NDEK LER 5 ÖNSÖZ BÖLÜM SÜREKL GEN fileyen B R EVRENDE YAfiIYORUZ BÖLÜM TEK B R NOKTADAN BAfiLAYAN MACERAMIZ BÖLÜM YOKLUKTAN YARATILDIK BÖLÜM EVREN N GAZ AfiAMASI BÖLÜM EVRENDEK MÜKEMMEL YÖRÜNGELER BÖLÜM ATOM VE ATOMUN PARÇACIKLARI BÖLÜM KARADEL KLER: BÜYÜK B R YEM N BÖLÜM VURUfiLU YILDIZ BÖLÜM ÇEK M GÜCÜ VE HAREKET BÖLÜM HER B R B R YÖRÜNGEDE BÖLÜM EfiLER HAL NDE YARATILIfi BÖLÜM 1400 YIL ÖNCE ZAMANIN ZAF L AÇIKLANDI BÖLÜM GÜNEfi DE AKIP G TMEKTED R BÖLÜM GÜNEfi N VE AY IN FARKI BÖLÜM AY IN YÖRÜNGES...87

6 6 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE 16. BÖLÜM AY A G D fi BÖLÜM GÖKYÜZÜNÜN TABAKALARI BÖLÜM YERYÜZÜNÜN TABAKALARI BÖLÜM GÖKYÜZÜ KORUNMUfiTUR BÖLÜM GÖ ÜN GER ÇEV RD KLER BÖLÜM D REKS Z YÜKSELM fi GÖKYÜZÜ BÖLÜM DÜNYANIN GEO T fiekl BÖLÜM GECEY GÜNDÜZÜN ÜZER NE SARMAK BÖLÜM DÜNYA NIN VE UZAY IN ÇAPLARI BÖLÜM FARKINA VARMASAK DA DÜNYA DÖNÜYOR BÖLÜM AfiILAYICI RÜZGARLAR BÖLÜM BULUTLAR NASIL YA MUR YA DIRMAKTADIR BÖLÜM YA MURDAK ÖLÇÜ BÖLÜM YERALTI SULARI VE SUYUN ÇEVR M BÖLÜM DEN ZLER N ARASINDAK ENGEL BÖLÜM DEN ZLER N ALTINDAK...138

7 Ç NDEK LER BÖLÜM KAZIK fiekl NDE DA LAR BÖLÜM YERYÜZÜNDEK FAY HATLARI BÖLÜM DEPREM N VERD HABERLER BÖLÜM PETROLÜN OLUfiUMU BÖLÜM SOLUNUM VE FOTOSENTEZ BÖLÜM GÖKYÜZÜNE YÜKSELMEN N DAYANILMAZ ZORLU U BÖLÜM NSAN VE ÇEVRE K RL L BÖLÜM B TK LERDE ERKEKL K VE D fi L K BÖLÜM T TREfiEREK, KABARARAK CANLANAN TOPRAK BÖLÜM YUVAYI D fi ARI YAPAR BÖLÜM ARININ KARINCIKLARI VE BALIN fi FASI BÖLÜM SÜTÜN OLUfiUMU BÖLÜM KUfiLAR ARASI MUHABBETLER BÖLÜM D fi KARINCA VE HAYVANLARDAK LET fi M BÖLÜM TOPRAK VE SUDAN YARATILMA BÖLÜM MEN B R KARIfiIMDIR...179

8 8 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE 48. BÖLÜM B R ÖZDEN YARATILIfi VE ÇOCU UN C NS YET BÖLÜM RAH M DUVARINDA ASILI DURURKEN BÖLÜM B R Ç NEML K ET PARÇASI BÖLÜM KEM KLER N OLUfiUMU VE ETLE KAPLANMALARI BÖLÜM ÜÇ KARANLIKTA YARATILIfi BÖLÜM PARMAK UÇLARINDAK K ML K BÖLÜM D L VE NSAN BÖLÜM YARATILIfiIMIZLA B RL KTE B ZLE VAR OLAN DEL LLER BÖLÜM AMAÇSAL NEDENSELL K BÖLÜM DO RUSAL, LERLEMEC TAR H ANLAYIfiININ YANLIfiLI I BÖLÜM ARKEOLOJ YE DAYANAN MUC ZELER VE SEBE TOPLUMU BÖLÜM AD KAVM VE REM fiehr BÖLÜM HAMAN SM N N SIRRI BÖLÜM MISIR BULGULARINDAK VE F RAVUN UN CESED NDEK DEL LLER BÖLÜM TEVRAT TAN-ESK AH T TEN fiaretler BÖLÜM NC L DEN fiaretler...247

9 Ç NDEK LER BÖLÜM ROMALILAR IN GAL B YET BÖLÜM DÜNYANIN EN ALÇAK YER BÖLÜM AMPUL, ELEKTR K, HIZLI MADDE NAKL VE YEN ULAfiIM ARAÇLARI BÖLÜM KIYAMET GELMEZ D YENLER BÖLÜM YILDIZLARIN VE GÜNEfi M Z N ÖLÜMÜ BÖLÜM BÜYÜK PATLAMA DAN BÜYÜK ÇÖKÜfi E BÖLÜM ÇEK RGELER G B MATEMAT KSEL MUC ZELER KEL ME UYUMLARINDA MATEMAT KSEL MUC ZE (KUM) MATEMAT KSEL MUC ZELER KUM-1 B R GÜN KUM-2 GÜNLER KUM-3 GÜN KEL MES N N TÜREVLER KUM-4 SENE KUM-5 O GÜN VE KIYAMET GÜNÜ KUM-6 AY (Gökteki gezegen) KUM-7 AY (Senenin bölümleri) KUM-8 AY A G D L fi TAR H KUM-9 DEN Z-KARA ORANI KUM UNCU KEL ME KUM-11 YED GÖK KUM-12 DEM R N ATOM NUMARASI KUM-13 DEM R N ZOTOPLARI...310

10 10 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE KUM-14 EN YÜKSEK DERECE KUM-15 BALARISININ ANLATILDI I SURE KUM-16 DÜNYA VE AH RET KUM-17 MELEKLER VE fieytan KUM-18 FAYDA VE BOZGUNCULUK KUM-19 C NSEL SUÇ, HADD AfiMAK VE GAZAP KUM-20 K RL L K VE P SL K KUM-21 Afi KAR VE AÇIKÇA KUM-22 BL S VE SI INMAK KUM-23 BÜYÜ VE F TNE KUM-24 D L VE Ö ÜT KUM-25 DE VE DED LER KUM-26 RAHMET VE DO RUYA LET LME KUM-27 RAHMET ETMEK, RAH M VE RAHMAN KUM-28 Y L K VE KARfiILIK KUM-29 ÜM T VE KORKU KUM-30 SICAK VE SO UK KUM-31 EK M, B T RMEK VE MEYVE KUM-32 A AÇ VE B TK KUM-33 GÜNAH VE C NSEL SUÇ, HADD AfiMAK, GAZAP KUM-34 ZENG N VE FAK R KUM-35 SEMUD VE GÜRÜLTÜ KUM-36 LUT TOPLUMU VE TAfi YA DIRAN KASIRGA KUM-37 AFFETME VE CEZA KUM-38 DÖNÜfi VE SONSUZ KUM-39 fi VE ÜCRET KUM-40 GÜNEfi VE B R IfiIK KUM-41 SIKINTI VE HUZUR KUM-42 ADALET VE ZULÜM KUM-43 AZ VE fiükür KUM-44 ELÇ L K VE NSANLIK KUM-45 ZARAR VE YARAR KUM-46 CUMARTES (SEBT) KUM-47 SURA NIN B R NC ÜFLEN fi VE SURA NIN K NC ÜFLEN fi KUM-48 YARATILIfiIN AfiAMALARI VE NSAN...346

11 Ç NDEK LER 11 KUM-49 KUM-50 SARHOfi ED C LER, KUMAR, D K L PUTLAR, FAL OKLARI ADEM VE SA MUC ZES MATEMAT K VE DEL LLER VE NKARCILAR ZATEN NANIYORUZ, DEL LE NE GEREK VAR DEN R M? NEDEN ALLAH B R D R: KURAN DA 19 NASIL GEÇ YOR KURAN A GÖRE 19 UN FONKS YONLARI MÜDDESS R SURES VE 19 UN BULUNMA TAR H BÜYÜKLERDEN B R MÜDDESS R SURES NDEK D ER MUC ZELER HERfiEY SAYILMIfiTIR KURAN DA GEÇEN SAYILAR KURAN DAK SURELER VE BESMELE KAYIP BESMELE N N BULUNMASININ Ö RETT KLER BESMELE N N HARF SAYISI ELMAS VE CAM BESMELE DEK KEL MELER S M KEL MES VE ALLAH KEL MES VE RAHMAN, RAH M, KATSAYILARIN TOPLAMI VE BESMELE DEK KEL MELER N GEÇT AYET SAYISI ALLAH IN S MLER VE MUHTEfiEM TABLO BESMELE NEDEN BU fiek LDED R? OLASILIK HESABININ GÖSTERD KLER HANG KAFANIN SAH B S N Z? BESMELE DE H Ç TÜKENMEYEN MUC ZELER FAT HA SURES VE LA LG L ÇÖZÜLMES GEREKEN SORUNLAR BAfiLANGIÇ HARFL SURELER VE YAS N SURES VE

12 12 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE MERYEM SURES VE AYN-S N-KAF BAfiLANGICI SAD BAfiLANGICI VE 19 UN DÜZELTT HATA KAF BAfiLANGICI, KURAN VE TEK HARFTE H Ç TÜKENMEYEN MUC ZELER HARF KURAN KEL MES VE HA-M M BAfiLANGIÇLARI VE HA-M M BAfiLANGIÇLARININ OLASILIK HESABI SONDAN 19. SURE: ALAK SURES Ç FT VE TEK SAYILAR DEL L, BELGE, KEL ME VE ALLAH VE NSAN L fik S NDE ÜRKMÜfi YABAN EfiEKLER MUC ZES N N KAZANDIRDIKLARI SON SÖZLER LK PATLAMADAN-ANNE RAHM NE, DEN ZLER N ALTINDAN-MATEMAT E ÖNÜMÜZDEK YOLLAR EN BÜYÜK DD A-EN BÜYÜK MUC ZE YARARLANILAN KAYNAKLAR...443

13

14 ÖNSÖZ Mucize, insan veya insan toplulu unun kapasitesinin üstünde, do a kurallar n n ötesinde olan ifade eder. Bir Peygamber gelmeye görsün, geldi i bölgenin insanlar o Peygamber den deliller, mucizeler talep etmifllerdir. Bu Musa Peygamber için de, sa Peygamber için de, Muhammed Peygamber için de ayn yd : Ve onlar dediler ki: "Ona Efendisinden deliller indirilmeli de il miydi?" 29-Ankebut Suresi 50 Allah için mucizeler yaratmak çok kolayd r. Fakat bu mucizeler inkârc lar n isteklerine göre oluflturulmaz. Peygamber, Allah n elçisi s fat yla insanlar uyarma görevini yerine getirir. Allah izin vermeden hiçbir Peygamber mucize oluflturamaz, insanlara deliller sunamaz. nkarc lar n al nt lad m z ayette görülen flüpheci yaklafl m na, ayn ayette flöyle cevap verilir:...de ki: "Deliller yaln zca Allah n kat ndad r. Ben sadece apaç k bir uyar c y m." 29- Ankebut Suresi 50 MUC ZE STERSEN KURAN YETER nkarc lar n istedi i delil "Allah n kendini göstermesi" veya "Gökten meleklerin indirilmesi" fleklindedir, fakat mucizeler inkârc lar n zihniyetlerine uygun bir flekilde sunulmaz. Allah, yukar daki ayetin devam nda, indirdi i Kuran n yeterli delil oldu unu bildirmektedir: Kendilerine okunmakta olan Kitab sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat rlatma vard r. 29- Ankebut Suresi 51 Peygamber srarla: "Ben bir kulum", "Deliller Allah kat ndand r.", "Ben sizden bir ücret, bir menfaat talep etmiyorum.", " flte Allah n kitab, ona uyun." demektedir. Kuran da Allah, Kuran n indirilmesine dikkatleri çekerek "Onlara yetmiyor mu?" diye sormaktad r. Fakat

15 ÖNSÖZ 15 görülen odur ki; inkârc zihniyetin inad hiçbir flekilde k r lamamakta, inkârc lar hangi delili görseler inkâr etmektedirler. Kuran n bir insan n sözü oldu unu söylemektedirler: " nsan sözünden baflka bir fley de il bu." 74- Müddessir Suresi 25 DEN ZLER N ALTINDAN UZAY IN DER NL KLER NE Bu kitab m z boyunca Kuran n, denizlerin alt ndan Uzay n derinliklerine, Evren in yarat l fl ndan Evren in son bulufluna, anne rahmindeki yarat l fl m zdan ar lar n hayat na, felsefenin en çetin konular ndan fizi in en zor problemlerine kadar yapt aç klamalar inceleyece iz. Tüm bu konular incelerken Kuran n "Kuran Allah tand r" tezine karfl l k inkârc lar n "Kuran insan sözüdür" tezlerinin de erini tart flaca z. Tüm bu incelemelerimizde görece iz ki; Kuran, birbirinden bu kadar farkl konuya girmesine ra men, hiçbir konuda hata yapmamakta, kendi döneminde hiç bilinmeyen, bilinemeyecek olan bilgileri aktarmaktad r. Kuran n 4-5 kelimelik öyle aç klamalar vard r ki; insanlar n bu aç klamalar anlayabilmesi için binlerce y ll k bilgi birikimi gerekmifltir. (Örne in ilk konuda görece imiz Evren in genifllemesi ile ilgili Kuran ayeti). Üstelik günümüzde bu bilgilerin elde edilmesi geliflmifl teleskoplar n, geliflmifl mikroskoplar n, sistemli gözlem ve araflt rmalar n, çok büyük ödeneklerin ayr lmas sayesinde mümkün olabilmifltir. Kitab m z okudukça anlayaca z ki; Hz. Muhammed in zaman ndaki tüm insanl k "ortak bir ak l" olufltursayd bile, Kuran daki ayetleri söylemeleri mümkün olamazd. Hatta iddia ediyoruz ki; bundan 100 sene önce yaflayan insanlar n hepsi "ortak ak l" olufltursalard, bu kitab n ilk k sm n n 70 bölümünde inceleyece imiz bilgileri bilmeleri mümkün de ildi. Peygamber in döneminde bu kadar genifl alanda, bu kadar mucizevi aç klamay yapmak, efli benzeri olmayan bir mucizedir. Bir tekinin söylenmesi bile tesadüflerle, Peygamber in döneminin bilgi seviyesiyle ve bilimsel bikirimiyle izah edilemeyecek olan bu delilleri inkâr, gerçe e karfl yap lm fl bir zalimliktir. Zalimlerden baflkas bizim delillerimizi inkâr etmez. 29- Ankebut Suresi 49

16 16 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE ÇÖL BEDEV S NDEN PROFESÖRE Kuran n bugünün modern biliminin yeni ö rendi i bilgileri 1400 y l önceden söyledi ini kitab m zda görece iz. Kuran bu bilgileri bilimsel metoda dayanan fizik, kimya, biyoloji kitaplar ndan farkl bir flekilde verir. Kuran do rudan sonucu verirken, bu sonuca büyük bir birikimin sonucunda varan bilimler, bu birikimin önemli bir k sm n da kitaplar nda aktar rlar. Oysa Kuran, Evren in Yarat c s ndand r. O nun birikime ihtiyac yoktur. O zaten her fleyi bilendir. Bu yüzden Kuran bazen bir kitap dolusu bilgiyle aktar lacak bir sonucu 4-5 kelimede verir. Kuran tüm bunlar yaparken çöldeki bedeviden, bilimlerde derinleflmifl bilginlere, profesörlere kadar genifl bir kitleye seslenir. Evet, Kuran en elit aç klamalar yaparken, elitist de ildir. Kuran için tüm insanl k önemlidir. Kuran tüm insanl a seslenir ama bilgi sahiplerini, bilginleri di er insanlardan ay r r. De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak ak l ve vicdan sahipleri ö üt al r." 39- Zümer Suresi 9 ONLARA VAR DA B ZE YOK MU? Kitab m z n ilk k sm nda daha çok Kuran n bilimsel mucizelerini inceleyece iz. Kitab m z n ikinci k sm n ise Kuran n içindeki matematiksel mucizelere ay rd k. Matematik, tüm do al bilimlerin ortak lisan, itiraz görmeyen dilidir. Kuran n matematiksel mucizesi hem Kuran n insan ürünü olamayaca n, hem de Kuran n korunmufllu unu ispatlayacakt r. fiüphesiz Kuran n edebi yaz m da bir mucizedir. Fakat Arapça bilmeyen insanlar n Kuran n edebi mucizesini taktir etmeleri zordur. Bu yüzden kitab m zda, tüm insanlar n ortak dili olan do a bilimlerindeki ve matematikteki Kuran mucizelerini inceleyece iz. Böylece ça r s evrensel olan Kuran n, nas l evrensel mucizeler gösterdi ine tan k olaca z. Hz. Musa, insanlar n büyücülükle u raflt bir dönemde, Allah n kendisine verdi i mucizelerle, kendini tanr laflt ran Firavun un toplad büyücü grubunu ma lup etti. Hz. sa flifac l n yayg n oldu u bir dönemde, hastalar iyilefltirerek mucizelerini gösterdi. Günümüzde, Allah n maddeye koydu u kurallar ifade eden bilimin, "Maddenin ve bilimin Yarat c s " olan Allah ile yar flt r ld na, bilimin, dinin yerine geçirilmeye çal fl ld na tan k olmaktay z. flte tam böyle bir dönemde ise Allah, Kuran daki bilimsel, matematiksel mucizeleri aç a ç karm flt r. Tarihin bu döneminde bu tarzda mucizelerin aç a ç kmas ne kadar da müthifltir!

17 ÖNSÖZ 17 Bu mucizeler ile Allah, yaratt Evren inde, kendi koydu u bilimsel kurallar n ve yaratt bilimsel oluflumlar n, yine kendi gönderdi i dinle çeliflmeyece ini, çeliflemeyece ini göstermektedir. Evet, Kuran ne kendi içinde çeliflir, ne de Allah n yaratt Evren le çeliflir: Kuran iyice düflünmüyorlar m? E er O, Allah tan baflkas n n kat ndan olsayd, elbette içinde birçok çeliflki bulacaklard. 4- Nisa Suresi 82 Böylece "Geçmifl topluluklara mucizeler gösterilmifl... Onlara mucizeler var da, bize mucize yok mu?" diyenler cevaplar n alm fllard r. Allah mucize indirip indirmeyece ine, indirecekse ne zaman indirece ine kendisi karar verir. Günümüzde fizikten kimyaya, biyolojiden matemati e kadar Allah n gösterdi i mucizelerin de erini bilelim. Allah tan yard m isteyen kullar için, Allah n yard m gelmifltir. Allah n bu yard m ndan faydalanal m. Bilimin dine karfl t bir pozisyonda gösterildi i dönemde, Allah, dininin mucizelerini bilim platformunda sergilemektedir. Böylece hem Allah n dininin do rulu u, hem din-bilim çat flmas n n yanl fll anlafl lmaktad r. HODR MEYDAN Dinin bilimle çat flt n söyleyenlere bu kitab okuduktan sonra cesaretle afla daki 2 fl ktan birini önerebilirsiniz. 1. Ya din diye ileri sürülenin dinle bir alakas yoktur. Din uydurma ile kar flt r l p sunulmaktad r. Acilen bu uydurma dinden ç kar lmal d r. 2. Ya da bilimsel veri veya kanaatte bir yanl fll k vard r. Bu yanl fl n temelleri bulunmal, sistematik gözlem ve ak lc ç kar mla bilim yanl fltan kurtar lmal d r. Allah n gönderdi i sistem olan din, Allah n Evren e koydu u kurallar ifade eden bilimle çat flmaz. Fakat Allah n dini ad na konuflan dinci yobazlar ve bilimin Yarat c s n inkâr eden bilimci yobazlar, olmayan çeliflkileri var gibi göstermeye çal flmaktad rlar. Kuran da hiçbir kitapta bulunamayacak kadar çok kendine güven vard r. Kuran okuyan herhangi biri, bu üstün güvenin sebebinin ya "Kuran n Allah tan olmas na" ya da "cahil cesur olur" misali "cahil cesaretine" ba lamak durumundad r. Kuran kendini öyle bir konuma koyar ki, öyle iddial d r ki; O na inananlar veya inanmayanlar, O nun ya en büyük gerçek, ya da en büyük yalan oldu unu kabul etmek zorunda kalacaklard r. O nu inkâr edenler bile O nun orta-

18 18 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE lama, s radan bir konumda oldu unu iddia edemezler. Evet, Kuran, benzersiz bir güvenle flöyle seslenir: 13- Yoksa "O nu, O uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse, haydi onun benzeri uydurulmufl on sure getirin, e er do ru sözlülerseniz! Allah tan baflka ça rabildiklerinizi de ça r n." 14- E er size cevap veremedilerse, art k bilin ki, o ancak Allah n bilgisiyle indirilmifltir ve O ndan baflka tanr yoktur. Art k müslüman oluyor musunuz? 11- Hud Suresi On tane sure... Sadece on tane surenin benzerini oluflturmak... Sadece bu kadar n bile becerebilselerdi Kuran n yay lmas n, Kuran n kitleleri etkisi alt na almas n engelleyebileceklerdi. Kuran iddiay burada b rakmaz, daha da t rmand r r: 23- E er kulumuza indirdi imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah d fl ndaki tan klar n z da ça r n. E er do ru sözlü iseniz! 24- E er yapamazsan z ki asla yapamayacaks n z- bu durumda inkârc lar için haz rlanm fl yak t insanlar ile tafllar olan ateflten sak n n. 2- Bakara Suresi Evet, on tane de de il! Tek bir tane, tek bir sure... Haydi bu ola anüstü iddial meydan okumaya cevap verin! Tarih buna cevap verilemedi ine tan kt r. E er bu meydan okumaya karfl n Kuran n surelerinin bir benzerini oluflturmak mümkün olsayd, inkârc lar bunu gerçeklefltirecekler ve slam n yay lmas n önleyeceklerdi. Oysa yapmad lar, yapamad lar... Bunun yerine zoru seçtiler ve Peygamberimiz in zaman nda yaflayan inkârc lar, k l çlar n kuflan p inananlar öldürmeye kalkt lar, savaflt lar. Kolay olan yol (!) mümkün olsayd, elbette bu zor yola gerek kalmayacakt. Yaz yazmak kolayd ama Kuran n bir suresinin benzerini oluflturmak imkans zd. De ki: "E er bütün insanlar ve cinler bu Kuran n bir benzerini oluflturmak için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir benzerini meydana getiremezler." 17- sra Suresi 88

19 ÖNSÖZ 19 Müthifl bir iddia, müthifl bir kendine güven! Kitab m z boyunca okuyaca m z Kuran mucizeleri, gerçekten de bu iddian n ne kadar yerinde oldu unu gözler önüne serecektir. OLMAK YA DA OLMAMAK Kuran mucizelerini anlatt m z bölümleri okurken, tüm bu mucizeleri ortaya koyan Kuran n neyi savundu unu, ne dedi ini hiç unutmayal m. Kuran n ortaya koydu u meseleler "olmak ya da olmamak" meseleleridir. Bir an Kuran n yok oldu unu var say n. (Allah n tarih boyunca gönderdi i tüm dinler için de ayn s geçerlidir.) nsanlar n "Nereden geliyorum", "Nereye gidiyorum" sorular cevaps z kalacakt r. Oysa bu sorular n cevab insanl k için yemekten de, içmekten de önemlidir. Çünkü yemek, içmek k sa bir dünya hayat n n vazgeçilmezleridir. Oysa insan, yarat l fl icab hep var olmak, hiç yok olmamak ister. flte Kuran ve Kuran la beraber Allah n daha önce gönderdi i di er kitaplar bu "olmak ya da olmamak" meselesini çözüme kavuflturmaktad rlar. nceleyece imiz Kuran mucizeleri öyle bir kitapta oluflmaktad r ki; o kitap insanlar n "olmak ya da olmamak" meselesini çözmektedir. Bu yüzden tüm bu mucizelerin bizi götürece i sonuç, insanl n en büyük faydas n ifade eder. Hangi fayda sonsuza dek var olman n üstüne ç kabilir! Sonsuzun yan nda hangi sonlu say n n k ymeti olabilir? Sonsuzu ifade eden Kuran n mesaj n n ve müjdesinin yan nda; tüm insanlar n, sonlu dünyan n u rafl n ifade eden kitap - lar n n toplam bile bir tek Kuran edemezler. Ne kadar sonlu say y toplarsan z toplay n sonsuza ulaflabilir misiniz? nkarc lar fark nda olmasalar bile, bu kitaptaki Kuran mucizelerinin bizi götürdü ü gerçek onlar n da menfaatinedir. Çünkü Kuran mucizeleri Kuran n do rulu unu onaylamaktad r. Kuran ise insanlara sonsuz hayat göstererek; gerçek ümidi vermekte, insanl amaçs zca var olmaktan kurtarmaktad r. Bu inattan körelmifl inkârc lar n bile yarar nad r. Onlar inattan körelmifl bir flekilde bunu kabul etmeseler de bu böyledir! Bir gün topra n içinde un ufak olup yok olman n, sonsuza dek var olmaktan daha iyi oldu unu inatç inkârc lar d fl nda kim savunabilir? Bizim istedi imiz inkârc lar n akl n bir kenara b rak p inanmalar de ildir. Tam tersine, inkâr ak ls zl ndan kurtulup, ak llar n çal flt rarak inanmalar d r. Çünkü Kuran n bizim menfaatlerimize uygun olarak vaat ettikleri, ayn zamanda akl n çal flt ran insanlar n varaca sonuçlard r. Kuran n anlatt klar hem akl n gere idir, hem menfaatimiz gere idir, üstelik bunlar tüm kitab m z boyunca görece imiz gibi say s z mucizeyle desteklenmektedir. natç inkârc kendi lehine olan aleyhine sanmakta, böylece asl nda menfaatine uygun olan bunun tersine kendisi çevirmektedir. Kendi düflen a lamaz!..

20 20 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE TEMEL MESELE Kuran n da ortaya koydu u gibi hayattaki en temel mesele Allah n ve dinin varl d r. Allah n varl n n anlafl lmas ; Allah n varl n insanlara duyuran, bu inanc yerlefltiren, karfl t izahlar yok eden (tek Allah n varl n insanlara ö reten) dinlerin do rulu unu ispatlar. Dinin do rulu unun anlafl lmas ise; dinin en temel meselesi, Allah n varl n n anlafl lmas oldu u için, Allah n varl n onaylar. Bu yüzden Allah n ve dinin varl n n, birbiriyle kaynaflm fl oldu unu söyleyebiliriz. Kuran Allah n varl n n anlat m ndan, ahlâktan, hayata bak fl aç s na kadar dini ifade eder. Kuran dinin ta kendisidir. Böylece Kuran mucizeleri; Kuran dinin kendisi oldu undan hem dinin varl için delildir; hem de Kuran n en önemli mesaj Allah n varl oldu undan Allah n varl için delildir. Ayr ca bu mucizelerin incelenmesiyle, Evren de, canl larda ortaya ç kan bilgiler de Allah n varl n n delilleridir. Örne in anne rahmindeki yarat l fl m z n 1400 y l önce anlat lmas n n Kuran mucizesi olmas, Kuran n en önemli mesaj Allah n varl oldu u için Allah n varl n n delilidir. Ayr ca Kuran n dikkat çekti i anne rahmindeki yarat l fl aflamalar n n incelenmesi, Allah n kudretini, ilmini ortaya koydu u için Allah n varl n n do rudan da delilidir. Yani hem mucize kanal yla, hem de yarat l fltaki mükemmellik kanal yla Allah n varl ortaya konmaktad r. Bu birbirinden ayr iki yolun da ayn sonuca götürmesi bu sonucun do rulu unu, tart fl lmazl n apaç k göstermektedir. Bu yüzden Kuran mucizelerini incelerken, bu mucizelerin Allah n harika yarat fl ad na düflündürdüklerini de iflleyece iz. Allah n varl n n ispat ; Allah n varl n en mükemmel flekilde aç klayan, insan hayat n n merkezine koyan, gerekli öneme kavuflturan Kuran oldu u için, Kuran n Allah n kitab oldu unu da ispatlar. Böylece Kuran mucizeleri hem dinin varl n ispatlayarak Allah n varl n ispatl yor, hem de iflaret etti i yarat l fllarla Allah n varl n ispatlayarak dinin varl n ispatl yor. DO RUYU, YALNIZCA DO RUYU Kitab m z boyunca görece imiz mucizelerden hem inananlar n, hem inkârc lar n, hem de flüphecilerin flu flekilde faydalanmalar n arzu ediyoruz: 1. nananlar: Allah n bu delilleri karfl s nda Allah n yard m için flükrederler. Allah n dinine daha da çok önem verir, asla flüpheye düflmeden Allah n kitab n n rehberli inde hayatlar n yaflarlar. 2. nkarc lar, fiüpheciler: nkarc lar ve flüpheciler inkâr n, flüphenin bofl, temelsiz ve fay-

21 ÖNSÖZ 21 das z oldu unu, Kuran a inanman n ise ak lc, delille ispatl ve faydal oldu unu anlarlar. Kendilerine zarardan baflka bir fley getirmeyen inkârdan ve flüpheden vazgeçip, yarardan baflka bir fley getirmeyecek Kuran a sar l rlar. Kuran, mucizelerini gösterirken do ruyu, yaln zca do ruyu gösterme prensibinden flaflmaz. Üstelik Kuran n gösterdi i birçok mucize, Kuran n indi i dönemde anlafl lamad için inkârc lar bunlar koz olarak kullanmaya da kalk flm fllard r. Örne in 4. bölümde Evren in ve Dünya m z n daha önce gaz halinde oldu unu söyleyen 41- Fussilet Suresi 11. ayetini ele alal m. Etraf m zda gördü ümüz da lar n, denizlerin, y ld zlar n, Günefl in ve Ay n daha önce gaz halinde oldu una inanmak, ne kadar da inan lmazd r! Biz bugün sistematik gözlem, teleskoplar n yard m, astronomik bilginin birikimiyle bunu biliyoruz. Oysa Kuran n indi i dönemde bu bilginin verilmesi, Kuran n mesaj n n yay lmas aç s ndan bir avantaj sa lam yordu. Tam tersine bu bilgi ispatlanamad için, belki de inananlarla bu yüzden alay ediliyordu. Oysa Kuran do ruyu, yaln zca do ruyu, ne pahas na olursa olsun do ruyu söyleme prensibinden taviz vermiyor ve yine do ruyu ortaya koyuyordu. Böylece her flart ve ortamda Kuran a güvenenlerin, bu güvenlerinin do rulu u da anlafl lm fl bulunmaktad r. Bu olgu anlamad m z baz hususlar olsa bile niye Kuran a güvenmemiz gerekti inin tarihsel bir örne idir. Kuran güvenleri hiç sarsmam fl, baflta anlafl lmayan baz konular, günü gelince birer mucize olarak karfl m za ç km flt r. Hiçbir insan n akl, hiçbir insan n duygusu kendisi yaflarken dezavantaj, ileriki tarihlerde (1000 y ldan fazla zaman sonra) avantaj getirecek bir bilgiyi aktarmaya kalkmaz, kalkamaz. Gerçi bir insan n o dönemde bu bilgiyi bilmesi imkans zd r; fakat bu mümkün olsayd bile insansal vas flar bu bilginin bu flekilde kullan lmas n engellerdi. Zaten Kuran "Bu kitap insan sözü de ildir, bu kitap insan n Yarat c s ndand r." diyor. KISA HATIRLATMALAR Kuran n mucizelerini inceleyen kitab m z, Kuran n, Allah n gönderdi i bir kitap oldu unu düflünen herkesle bu noktada ayn fikirdedir. Bu kitap bu nokta d fl nda Hanefi, fiafi, Alevi, Caferi, Sunni, fiii gibi herhangi bir mezhebin görüflüne göre veya herhangi bir mezhebe karfl fikirlerle yaz lmam flt r. Dinin içinde geçen tart flmalar, tarihsel sorunlar n çözümü baflka kitaplar n konusudur. Bu kitapta o konulara girilmemekte, Kuran n en temel meselesi olan Allah n ve dinin varl, Allah n kudretinin, sanat n n, ilminin muhteflemli i ifllenmektedir. Bu yüzden bu kitab n mezhepli, mezhepsiz tüm inananlarca takdirle karfl lanaca n, ayr ca inkârc lar n fikirlerini bafltan gözden geçireceklerini ve din-bilim çat flmas n n yanl fll n n

22 22 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE anlafl laca n ümit ediyoruz. Ayr ca bu kitab n sadece okunup da "Ah ne ilginç!" tan mlamas yla s n rl bir etki yapmamas n arzu ediyoruz. stiyoruz ki bu kitab n anlatt klar n n olmak ya da olmamak meselesi olan dinin anlafl lmas nda, uygulanmas nda bir etkisi, bir katk s olsun. Hayat n en önemli, hatta tek önemli kavram olan Allah a; inan lmas nda, yönelinmesinde bir basamak olabilsin. Kitab yazarken ayr ayr dillerdeki birçok eseri tarad k. Kimsenin dinine, mezhebine bakmadan al nt lar yapt k. Kuran n astronomi, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, jeoloji gibi bilim dallar ndaki mucizelerini inceledi imiz kitab m z n ilk k sm n 70 bölüme ay rd k. Kuran daki matematiksel mucizeleri inceledi imiz kitab m z n ikinci k sm n n bafl n 50 tane KUM a (Kelime Uyumlar ndaki Matematiksel Mucize ye) ay rd k. Bunlar n ard ndan Kuran daki 19 kodunu detayl ca iflledik ve kitab m z noktalad k. Kitab n daha rahat okunabilmesi için bölümleri alt bafll klara ay rd k. Kitab m zda, ayetlerin alt nda ayetin sure numaras n, sure ismini ve ayet numaras n verdik. Kitapta mümkün olan en sade, en anlafl l r dili kullanmaya gayret ettik ve en anlafl l r flekilde Kuran ayetlerinin çevirisini yapt k. Fakat tek bir noktada genel tavr m zdan farkl olarak sure isimlerinin tam tercümesini de il, Arapças n verdik. Bunun sebebi sure isimlerinin halk taraf ndan özel isim gibi alg lanmas ve birçok Kuran çevirisinin bu sure isimlerini çevirmeden kullanmas d r. Biz de kitab m zda al nt lad m z ayetleri herhangi bir çeviriden de okumak isteyebilece inizi düflünüp, herhangi bir çeviride bu sureleri rahatça bulabilmeniz için Arapça orjinalini ayet alt nda verdik. Fakat bu surelerin Türkçe karfl l n da ö renmek isteyenler için veriyoruz. 1- Fatiha Suresi: Aç l fl Suresi 2- Bakara Suresi: S r Suresi 3- Ali mran Suresi: mran Ailesi Suresi 4- Nisa Suresi: Kad nlar Suresi 5- Maide Suresi: Ziyafet Suresi 6- Enam Suresi: Davar Suresi 7- Araf Suresi: Orta Yer Suresi 8- Enfal Suresi: Ganimetler Suresi 9- Tevbe Suresi: Tövbe Suresi 10- Yunus Suresi: Yunus Suresi 11- Hud Suresi: Hud Suresi 12- Yusuf Suresi: Yusuf Suresi 13- Rad Suresi: Gök Gürültüsü Suresi 14- brahim Suresi: brahim Suresi 15- Hicr Suresi: Hicr Suresi 16- Nahl Suresi: Ar Suresi 17- sra Suresi: Gece Yürüyüflü Suresi 18- Kehf Suresi: Ma ara Suresi 19- Meryem Suresi: Meryem Suresi 20- Ta-Ha Suresi: Ta-Ha Suresi 21- Enbiya Suresi: Peygamberler Suresi 22- Hac Suresi: Hac Suresi 23- Müminun Suresi: nananlar Suresi 24- Nur Suresi: Ifl k Suresi 25- Furkan Suresi: Ay r c Suresi 26- fiuara Suresi: fiairler Suresi 27- Neml Suresi: Kar nca Suresi 28- Kasas Suresi: Tarihi Vakalar Suresi 29- Ankebut Suresi: Difli Örümcek Suresi 30- Rum Suresi: Romal lar Suresi

23 ÖNSÖZ Lokman Suresi: Lokman Suresi 32- Secde Suresi: Secde Suresi 33- Ahzab Suresi: Gruplar Suresi 34- Sebe Suresi: Sebe Suresi 35- Fat r Suresi: Yaratan Suresi 36- Ya-Sin Suresi: Ya-Sin Suresi 37- Saffat Suresi: Saf Tutanlar Suresi 38- Sad Suresi: Sad Suresi 39- Zümer Suresi: Y nlar Suresi 40- Gafir Suresi: Ba fllayan Suresi 41- Fussilet Suresi: Ayr nt l Suresi 42- fiura Suresi: Dan flma Suresi 43- Zuhruf Suresi: Gösterifl Suresi 44- Duhan Suresi: Duman Suresi 45- Casiye Suresi: Diz Çöküfl Suresi 46- Ahkaf Suresi: Kum Tepeleri Suresi 47- Muhammed Suresi: Muhammed Suresi 48- Fetih Suresi: Fethetmek Suresi 49- Hucurat Suresi: Odalar Suresi 50- Kaf Suresi: Kaf Suresi 51- Zariyat Suresi: Tozutup Savuranlar S. 52- Tur Suresi: Tur Da Suresi 53- Necm Suresi: Y ld z Suresi 54- Kamer Suresi: Ay Suresi 55- Rahman Suresi: Merhametli Suresi 56- Vak a Suresi: Olay Suresi 57- Hadid Suresi: Demir Suresi 58- Mücadile Suresi: Mücadeleci Kad n S. 59- Haflr Suresi: Toplanma Suresi 60- Mümtehine Suresi: Sorgulanan Suresi 61- Saff Suresi: Saf Tutmak Suresi 62- Cuma Suresi: Cuma (Toplanma) S. 63- Münafikun Suresi: kiyüzlüler Suresi 64- Tegabun Suresi: Aldan fl Suresi 65- Talak Suresi: Boflanma Suresi 66- Tahrim Suresi: Yasaklama Suresi 67- Mülk Suresi: Yönetim Suresi 68- Kalem Suresi: Kalem Suresi 69- Hakka Suresi: Gerçekleflen Suresi 70- Mearic Suresi: Yükselifl Yollar S. 71- Nuh Suresi: Nuh Suresi 72- Cin Suresi: Cin Suresi 73- Müzemmil Suresi: Bürünen Suresi 74- Müdessir Suresi: Gizlenen Suresi 75- K yamet Suresi: Dirilifl Suresi 76- nsan Suresi: nsan Suresi 77- Mürselat Suresi: Gönderilenler Suresi 78- Nebe Suresi: Haber Suresi 79- Naziat Suresi: Söküp Ç karanlar S. 80- Abese Suresi: Surat Ast Suresi 81- Tekvir Suresi: Dolama Suresi 82- nfitar Suresi: Parçalanma Suresi 83- Mutaffifin Suresi: Kand ranlar Suresi 84- nflikak Suresi: Yar lma Suresi 85- Buruc Suresi: Burçlar Suresi 86- Tar k Suresi: Vurufllu Suresi 87- Ala Suresi: Yüce Suresi 88- afliye Suresi: Kuflatan Suresi 89- Fecir Suresi: Tan Vakti Suresi 90- Beled Suresi: fiehir Suresi 91- fiems Suresi: Günefl Suresi 92- Leyl Suresi: Gece Suresi 93- Duha Suresi: Kuflluk Vakti Suresi 94- nflirah Suresi: Ferahl k Suresi 95- Tin Suresi: ncir Suresi 96- Alak Suresi: As l p Tutunan Suresi 97- Kadr Suresi: Kudret Suresi 98- Beyyine Suresi: Kan t Suresi 99- Zilzal Suresi: Deprem Suresi 100- Adiyat Suresi: Nefes Nefese Koflmak S Karia Suresi: fiiddetli Ses Suresi 102- Tekasür Suresi: Ço alma Yar fl Suresi 103- Asr Suresi: Zaman Suresi 104- Hümeze Suresi: Dedikoducu Suresi 105- Fil Suresi: Fil Suresi 106- Kureyfl Suresi: Kureyfl Toplumu Suresi 107- Maun Suresi: Yard mlaflma Suresi 108- Kevser Suresi: Bolca Güzellik Suresi 109- Kafirun Suresi: nkarc lar Suresi 110- Nasr Suresi: Yard m Suresi 111- Tebbet Suresi: Eli K r ld Suresi 112- hlas Suresi: Özgüleme Suresi 113- Felak Suresi: Aç lma Suresi 114- Nas Suresi: nsanlar Suresi

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve

flünde ve gidiflinde arzu edilen bir de iflikli i yapmaya çal flmakt r fleklindeki tarifin yan s ra, 2 bir inanç, bir ideal veya bir ifl ve 53 PROPAGANDANIN SEÇMEN DAVRANIfiLARI ÜZER NDEK ETK S P rof. Dr. Osman ÖZSOY Girifl Propaganda; bir fikrin her çeflit araçtan yararlan larak hedef kitleye ulaflt r lmas d r. Propagandan n tarihi insano

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki

Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki Matematik ve stanbul Rum Az nl Kyriakos Petakos* / kpetakos@aster.edu.gr Konumuz Rum az nl n 1922 den sonraki dönemde matematik alan nda varl. Az nl k liselerindeki matematik e itimi ve Türk üniversiteleri

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER

YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU YÜKSEKTEN BA IfiINI ALAN TAPINAK HAZIRLIK SEM NER Ö RETMEN KILAVUZU sa Mesih in Son Zaman Azizler Kilisesi taraf ndan yay nlanm flt r

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

DEVR-i DA M MAK NeLeRi

DEVR-i DA M MAK NeLeRi Nas l Çal flmaz? DEVR-i DA M MAK NeLeRi Newton yasalar bir cismin, relativistik olmayan h zlardaki davran fl n betimler. Birinci yasa; üzerindeki net kuvvet s f r olan bir cismin sabit h zla hareket etti

Detaylı

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES

STRATEJ K YÖNET M. Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M. stihbarat- stikamet- craat. Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES 18 Üç Ad mda STRATEJ K YÖNET M stihbarat- stikamet- craat STRATEJ K YÖNET M Üç Ad mda Stratejik Yönet m B R STRATEJ H KAYES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Üç Ad mda STRATEJ

Detaylı

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir?

Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? Ö retim Üyesi ya da Bilim nsan Kimdir? brahim Orta asportas@mail.cu.edu.tr Çukurova Üniversitesi Stephan Zweig, Bilimde körlük yan lg de il, korkakl k d r. der. Bilim adam n n korkaklarla, ürkeklerle i

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas *

Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Praksis 10 Sayfa: 159-210 Kad nlar n Eme ini Görünür K lmak: Marx dan Delphy ye Bir Ufuk Taramas * Gülnur Acar-Savran kinci dalga feminizmin 1960 lar n sonu ile 1970 lerin bafllar nda ilk tart flmaya bafllad

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK

EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK EL-MÜNKIZÜ M N-EDDALÂL LCÂMÜL AVÂM AL LM L-KELÂM TUHFET-ÜL-ERÎB FÎ REDD- ALÂ EHL- SALÎB RÛHUL-BEYÂN TEFSÎR NDEN SEÇMELER TUHFET-ÜL UfifiÂK 1 Ç NDEK LER I El-Münk zü min-eddalâl ( mâm- Muhammed Gazâlî)...3

Detaylı

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh

DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh DÜNYA KONJONKTÜRÜ ÜZER NE KISA NOTLAR* Perry Anderson gh 1980 lerle birlikte Bat da yaflanan büyük çapl ekonomik ve siyasal dönüflümler ve on y l sonra Sovyet blo unun çözülüflü, içinde bulundu umuz dönemi

Detaylı