Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005"

Transkript

1 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005

2 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit Matbaac lar Sitesi 4.cd. No: 77 Ba c lar / stanbul Tel.: Bask Tarihi: Kas m 2005 Bu kitaptaki konularla ilgili bütün sorular n z, elefltirileriniz ve önerileriniz için; adresine baflvurun. stanbul Yay nevi, 2005 ISBN GENEL DA ITIM Sidre Yay nc l k ve Da t m Prof.Kaz m smail Gürkan Cad. No: 32 Ca alo lu - STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212)

3 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005

4 Allah, pisli i ak llar n kullanmayanlar n üzerine ya d r r. 10-Yunus Suresi100

5 Ç NDEK LER 5 ÖNSÖZ BÖLÜM SÜREKL GEN fileyen B R EVRENDE YAfiIYORUZ BÖLÜM TEK B R NOKTADAN BAfiLAYAN MACERAMIZ BÖLÜM YOKLUKTAN YARATILDIK BÖLÜM EVREN N GAZ AfiAMASI BÖLÜM EVRENDEK MÜKEMMEL YÖRÜNGELER BÖLÜM ATOM VE ATOMUN PARÇACIKLARI BÖLÜM KARADEL KLER: BÜYÜK B R YEM N BÖLÜM VURUfiLU YILDIZ BÖLÜM ÇEK M GÜCÜ VE HAREKET BÖLÜM HER B R B R YÖRÜNGEDE BÖLÜM EfiLER HAL NDE YARATILIfi BÖLÜM 1400 YIL ÖNCE ZAMANIN ZAF L AÇIKLANDI BÖLÜM GÜNEfi DE AKIP G TMEKTED R BÖLÜM GÜNEfi N VE AY IN FARKI BÖLÜM AY IN YÖRÜNGES...87

6 6 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE 16. BÖLÜM AY A G D fi BÖLÜM GÖKYÜZÜNÜN TABAKALARI BÖLÜM YERYÜZÜNÜN TABAKALARI BÖLÜM GÖKYÜZÜ KORUNMUfiTUR BÖLÜM GÖ ÜN GER ÇEV RD KLER BÖLÜM D REKS Z YÜKSELM fi GÖKYÜZÜ BÖLÜM DÜNYANIN GEO T fiekl BÖLÜM GECEY GÜNDÜZÜN ÜZER NE SARMAK BÖLÜM DÜNYA NIN VE UZAY IN ÇAPLARI BÖLÜM FARKINA VARMASAK DA DÜNYA DÖNÜYOR BÖLÜM AfiILAYICI RÜZGARLAR BÖLÜM BULUTLAR NASIL YA MUR YA DIRMAKTADIR BÖLÜM YA MURDAK ÖLÇÜ BÖLÜM YERALTI SULARI VE SUYUN ÇEVR M BÖLÜM DEN ZLER N ARASINDAK ENGEL BÖLÜM DEN ZLER N ALTINDAK...138

7 Ç NDEK LER BÖLÜM KAZIK fiekl NDE DA LAR BÖLÜM YERYÜZÜNDEK FAY HATLARI BÖLÜM DEPREM N VERD HABERLER BÖLÜM PETROLÜN OLUfiUMU BÖLÜM SOLUNUM VE FOTOSENTEZ BÖLÜM GÖKYÜZÜNE YÜKSELMEN N DAYANILMAZ ZORLU U BÖLÜM NSAN VE ÇEVRE K RL L BÖLÜM B TK LERDE ERKEKL K VE D fi L K BÖLÜM T TREfiEREK, KABARARAK CANLANAN TOPRAK BÖLÜM YUVAYI D fi ARI YAPAR BÖLÜM ARININ KARINCIKLARI VE BALIN fi FASI BÖLÜM SÜTÜN OLUfiUMU BÖLÜM KUfiLAR ARASI MUHABBETLER BÖLÜM D fi KARINCA VE HAYVANLARDAK LET fi M BÖLÜM TOPRAK VE SUDAN YARATILMA BÖLÜM MEN B R KARIfiIMDIR...179

8 8 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE 48. BÖLÜM B R ÖZDEN YARATILIfi VE ÇOCU UN C NS YET BÖLÜM RAH M DUVARINDA ASILI DURURKEN BÖLÜM B R Ç NEML K ET PARÇASI BÖLÜM KEM KLER N OLUfiUMU VE ETLE KAPLANMALARI BÖLÜM ÜÇ KARANLIKTA YARATILIfi BÖLÜM PARMAK UÇLARINDAK K ML K BÖLÜM D L VE NSAN BÖLÜM YARATILIfiIMIZLA B RL KTE B ZLE VAR OLAN DEL LLER BÖLÜM AMAÇSAL NEDENSELL K BÖLÜM DO RUSAL, LERLEMEC TAR H ANLAYIfiININ YANLIfiLI I BÖLÜM ARKEOLOJ YE DAYANAN MUC ZELER VE SEBE TOPLUMU BÖLÜM AD KAVM VE REM fiehr BÖLÜM HAMAN SM N N SIRRI BÖLÜM MISIR BULGULARINDAK VE F RAVUN UN CESED NDEK DEL LLER BÖLÜM TEVRAT TAN-ESK AH T TEN fiaretler BÖLÜM NC L DEN fiaretler...247

9 Ç NDEK LER BÖLÜM ROMALILAR IN GAL B YET BÖLÜM DÜNYANIN EN ALÇAK YER BÖLÜM AMPUL, ELEKTR K, HIZLI MADDE NAKL VE YEN ULAfiIM ARAÇLARI BÖLÜM KIYAMET GELMEZ D YENLER BÖLÜM YILDIZLARIN VE GÜNEfi M Z N ÖLÜMÜ BÖLÜM BÜYÜK PATLAMA DAN BÜYÜK ÇÖKÜfi E BÖLÜM ÇEK RGELER G B MATEMAT KSEL MUC ZELER KEL ME UYUMLARINDA MATEMAT KSEL MUC ZE (KUM) MATEMAT KSEL MUC ZELER KUM-1 B R GÜN KUM-2 GÜNLER KUM-3 GÜN KEL MES N N TÜREVLER KUM-4 SENE KUM-5 O GÜN VE KIYAMET GÜNÜ KUM-6 AY (Gökteki gezegen) KUM-7 AY (Senenin bölümleri) KUM-8 AY A G D L fi TAR H KUM-9 DEN Z-KARA ORANI KUM UNCU KEL ME KUM-11 YED GÖK KUM-12 DEM R N ATOM NUMARASI KUM-13 DEM R N ZOTOPLARI...310

10 10 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE KUM-14 EN YÜKSEK DERECE KUM-15 BALARISININ ANLATILDI I SURE KUM-16 DÜNYA VE AH RET KUM-17 MELEKLER VE fieytan KUM-18 FAYDA VE BOZGUNCULUK KUM-19 C NSEL SUÇ, HADD AfiMAK VE GAZAP KUM-20 K RL L K VE P SL K KUM-21 Afi KAR VE AÇIKÇA KUM-22 BL S VE SI INMAK KUM-23 BÜYÜ VE F TNE KUM-24 D L VE Ö ÜT KUM-25 DE VE DED LER KUM-26 RAHMET VE DO RUYA LET LME KUM-27 RAHMET ETMEK, RAH M VE RAHMAN KUM-28 Y L K VE KARfiILIK KUM-29 ÜM T VE KORKU KUM-30 SICAK VE SO UK KUM-31 EK M, B T RMEK VE MEYVE KUM-32 A AÇ VE B TK KUM-33 GÜNAH VE C NSEL SUÇ, HADD AfiMAK, GAZAP KUM-34 ZENG N VE FAK R KUM-35 SEMUD VE GÜRÜLTÜ KUM-36 LUT TOPLUMU VE TAfi YA DIRAN KASIRGA KUM-37 AFFETME VE CEZA KUM-38 DÖNÜfi VE SONSUZ KUM-39 fi VE ÜCRET KUM-40 GÜNEfi VE B R IfiIK KUM-41 SIKINTI VE HUZUR KUM-42 ADALET VE ZULÜM KUM-43 AZ VE fiükür KUM-44 ELÇ L K VE NSANLIK KUM-45 ZARAR VE YARAR KUM-46 CUMARTES (SEBT) KUM-47 SURA NIN B R NC ÜFLEN fi VE SURA NIN K NC ÜFLEN fi KUM-48 YARATILIfiIN AfiAMALARI VE NSAN...346

11 Ç NDEK LER 11 KUM-49 KUM-50 SARHOfi ED C LER, KUMAR, D K L PUTLAR, FAL OKLARI ADEM VE SA MUC ZES MATEMAT K VE DEL LLER VE NKARCILAR ZATEN NANIYORUZ, DEL LE NE GEREK VAR DEN R M? NEDEN ALLAH B R D R: KURAN DA 19 NASIL GEÇ YOR KURAN A GÖRE 19 UN FONKS YONLARI MÜDDESS R SURES VE 19 UN BULUNMA TAR H BÜYÜKLERDEN B R MÜDDESS R SURES NDEK D ER MUC ZELER HERfiEY SAYILMIfiTIR KURAN DA GEÇEN SAYILAR KURAN DAK SURELER VE BESMELE KAYIP BESMELE N N BULUNMASININ Ö RETT KLER BESMELE N N HARF SAYISI ELMAS VE CAM BESMELE DEK KEL MELER S M KEL MES VE ALLAH KEL MES VE RAHMAN, RAH M, KATSAYILARIN TOPLAMI VE BESMELE DEK KEL MELER N GEÇT AYET SAYISI ALLAH IN S MLER VE MUHTEfiEM TABLO BESMELE NEDEN BU fiek LDED R? OLASILIK HESABININ GÖSTERD KLER HANG KAFANIN SAH B S N Z? BESMELE DE H Ç TÜKENMEYEN MUC ZELER FAT HA SURES VE LA LG L ÇÖZÜLMES GEREKEN SORUNLAR BAfiLANGIÇ HARFL SURELER VE YAS N SURES VE

12 12 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE MERYEM SURES VE AYN-S N-KAF BAfiLANGICI SAD BAfiLANGICI VE 19 UN DÜZELTT HATA KAF BAfiLANGICI, KURAN VE TEK HARFTE H Ç TÜKENMEYEN MUC ZELER HARF KURAN KEL MES VE HA-M M BAfiLANGIÇLARI VE HA-M M BAfiLANGIÇLARININ OLASILIK HESABI SONDAN 19. SURE: ALAK SURES Ç FT VE TEK SAYILAR DEL L, BELGE, KEL ME VE ALLAH VE NSAN L fik S NDE ÜRKMÜfi YABAN EfiEKLER MUC ZES N N KAZANDIRDIKLARI SON SÖZLER LK PATLAMADAN-ANNE RAHM NE, DEN ZLER N ALTINDAN-MATEMAT E ÖNÜMÜZDEK YOLLAR EN BÜYÜK DD A-EN BÜYÜK MUC ZE YARARLANILAN KAYNAKLAR...443

13

14 ÖNSÖZ Mucize, insan veya insan toplulu unun kapasitesinin üstünde, do a kurallar n n ötesinde olan ifade eder. Bir Peygamber gelmeye görsün, geldi i bölgenin insanlar o Peygamber den deliller, mucizeler talep etmifllerdir. Bu Musa Peygamber için de, sa Peygamber için de, Muhammed Peygamber için de ayn yd : Ve onlar dediler ki: "Ona Efendisinden deliller indirilmeli de il miydi?" 29-Ankebut Suresi 50 Allah için mucizeler yaratmak çok kolayd r. Fakat bu mucizeler inkârc lar n isteklerine göre oluflturulmaz. Peygamber, Allah n elçisi s fat yla insanlar uyarma görevini yerine getirir. Allah izin vermeden hiçbir Peygamber mucize oluflturamaz, insanlara deliller sunamaz. nkarc lar n al nt lad m z ayette görülen flüpheci yaklafl m na, ayn ayette flöyle cevap verilir:...de ki: "Deliller yaln zca Allah n kat ndad r. Ben sadece apaç k bir uyar c y m." 29- Ankebut Suresi 50 MUC ZE STERSEN KURAN YETER nkarc lar n istedi i delil "Allah n kendini göstermesi" veya "Gökten meleklerin indirilmesi" fleklindedir, fakat mucizeler inkârc lar n zihniyetlerine uygun bir flekilde sunulmaz. Allah, yukar daki ayetin devam nda, indirdi i Kuran n yeterli delil oldu unu bildirmektedir: Kendilerine okunmakta olan Kitab sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Gerçekten de bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir hat rlatma vard r. 29- Ankebut Suresi 51 Peygamber srarla: "Ben bir kulum", "Deliller Allah kat ndand r.", "Ben sizden bir ücret, bir menfaat talep etmiyorum.", " flte Allah n kitab, ona uyun." demektedir. Kuran da Allah, Kuran n indirilmesine dikkatleri çekerek "Onlara yetmiyor mu?" diye sormaktad r. Fakat

15 ÖNSÖZ 15 görülen odur ki; inkârc zihniyetin inad hiçbir flekilde k r lamamakta, inkârc lar hangi delili görseler inkâr etmektedirler. Kuran n bir insan n sözü oldu unu söylemektedirler: " nsan sözünden baflka bir fley de il bu." 74- Müddessir Suresi 25 DEN ZLER N ALTINDAN UZAY IN DER NL KLER NE Bu kitab m z boyunca Kuran n, denizlerin alt ndan Uzay n derinliklerine, Evren in yarat l fl ndan Evren in son bulufluna, anne rahmindeki yarat l fl m zdan ar lar n hayat na, felsefenin en çetin konular ndan fizi in en zor problemlerine kadar yapt aç klamalar inceleyece iz. Tüm bu konular incelerken Kuran n "Kuran Allah tand r" tezine karfl l k inkârc lar n "Kuran insan sözüdür" tezlerinin de erini tart flaca z. Tüm bu incelemelerimizde görece iz ki; Kuran, birbirinden bu kadar farkl konuya girmesine ra men, hiçbir konuda hata yapmamakta, kendi döneminde hiç bilinmeyen, bilinemeyecek olan bilgileri aktarmaktad r. Kuran n 4-5 kelimelik öyle aç klamalar vard r ki; insanlar n bu aç klamalar anlayabilmesi için binlerce y ll k bilgi birikimi gerekmifltir. (Örne in ilk konuda görece imiz Evren in genifllemesi ile ilgili Kuran ayeti). Üstelik günümüzde bu bilgilerin elde edilmesi geliflmifl teleskoplar n, geliflmifl mikroskoplar n, sistemli gözlem ve araflt rmalar n, çok büyük ödeneklerin ayr lmas sayesinde mümkün olabilmifltir. Kitab m z okudukça anlayaca z ki; Hz. Muhammed in zaman ndaki tüm insanl k "ortak bir ak l" olufltursayd bile, Kuran daki ayetleri söylemeleri mümkün olamazd. Hatta iddia ediyoruz ki; bundan 100 sene önce yaflayan insanlar n hepsi "ortak ak l" olufltursalard, bu kitab n ilk k sm n n 70 bölümünde inceleyece imiz bilgileri bilmeleri mümkün de ildi. Peygamber in döneminde bu kadar genifl alanda, bu kadar mucizevi aç klamay yapmak, efli benzeri olmayan bir mucizedir. Bir tekinin söylenmesi bile tesadüflerle, Peygamber in döneminin bilgi seviyesiyle ve bilimsel bikirimiyle izah edilemeyecek olan bu delilleri inkâr, gerçe e karfl yap lm fl bir zalimliktir. Zalimlerden baflkas bizim delillerimizi inkâr etmez. 29- Ankebut Suresi 49

16 16 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE ÇÖL BEDEV S NDEN PROFESÖRE Kuran n bugünün modern biliminin yeni ö rendi i bilgileri 1400 y l önceden söyledi ini kitab m zda görece iz. Kuran bu bilgileri bilimsel metoda dayanan fizik, kimya, biyoloji kitaplar ndan farkl bir flekilde verir. Kuran do rudan sonucu verirken, bu sonuca büyük bir birikimin sonucunda varan bilimler, bu birikimin önemli bir k sm n da kitaplar nda aktar rlar. Oysa Kuran, Evren in Yarat c s ndand r. O nun birikime ihtiyac yoktur. O zaten her fleyi bilendir. Bu yüzden Kuran bazen bir kitap dolusu bilgiyle aktar lacak bir sonucu 4-5 kelimede verir. Kuran tüm bunlar yaparken çöldeki bedeviden, bilimlerde derinleflmifl bilginlere, profesörlere kadar genifl bir kitleye seslenir. Evet, Kuran en elit aç klamalar yaparken, elitist de ildir. Kuran için tüm insanl k önemlidir. Kuran tüm insanl a seslenir ama bilgi sahiplerini, bilginleri di er insanlardan ay r r. De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak ak l ve vicdan sahipleri ö üt al r." 39- Zümer Suresi 9 ONLARA VAR DA B ZE YOK MU? Kitab m z n ilk k sm nda daha çok Kuran n bilimsel mucizelerini inceleyece iz. Kitab m z n ikinci k sm n ise Kuran n içindeki matematiksel mucizelere ay rd k. Matematik, tüm do al bilimlerin ortak lisan, itiraz görmeyen dilidir. Kuran n matematiksel mucizesi hem Kuran n insan ürünü olamayaca n, hem de Kuran n korunmufllu unu ispatlayacakt r. fiüphesiz Kuran n edebi yaz m da bir mucizedir. Fakat Arapça bilmeyen insanlar n Kuran n edebi mucizesini taktir etmeleri zordur. Bu yüzden kitab m zda, tüm insanlar n ortak dili olan do a bilimlerindeki ve matematikteki Kuran mucizelerini inceleyece iz. Böylece ça r s evrensel olan Kuran n, nas l evrensel mucizeler gösterdi ine tan k olaca z. Hz. Musa, insanlar n büyücülükle u raflt bir dönemde, Allah n kendisine verdi i mucizelerle, kendini tanr laflt ran Firavun un toplad büyücü grubunu ma lup etti. Hz. sa flifac l n yayg n oldu u bir dönemde, hastalar iyilefltirerek mucizelerini gösterdi. Günümüzde, Allah n maddeye koydu u kurallar ifade eden bilimin, "Maddenin ve bilimin Yarat c s " olan Allah ile yar flt r ld na, bilimin, dinin yerine geçirilmeye çal fl ld na tan k olmaktay z. flte tam böyle bir dönemde ise Allah, Kuran daki bilimsel, matematiksel mucizeleri aç a ç karm flt r. Tarihin bu döneminde bu tarzda mucizelerin aç a ç kmas ne kadar da müthifltir!

17 ÖNSÖZ 17 Bu mucizeler ile Allah, yaratt Evren inde, kendi koydu u bilimsel kurallar n ve yaratt bilimsel oluflumlar n, yine kendi gönderdi i dinle çeliflmeyece ini, çeliflemeyece ini göstermektedir. Evet, Kuran ne kendi içinde çeliflir, ne de Allah n yaratt Evren le çeliflir: Kuran iyice düflünmüyorlar m? E er O, Allah tan baflkas n n kat ndan olsayd, elbette içinde birçok çeliflki bulacaklard. 4- Nisa Suresi 82 Böylece "Geçmifl topluluklara mucizeler gösterilmifl... Onlara mucizeler var da, bize mucize yok mu?" diyenler cevaplar n alm fllard r. Allah mucize indirip indirmeyece ine, indirecekse ne zaman indirece ine kendisi karar verir. Günümüzde fizikten kimyaya, biyolojiden matemati e kadar Allah n gösterdi i mucizelerin de erini bilelim. Allah tan yard m isteyen kullar için, Allah n yard m gelmifltir. Allah n bu yard m ndan faydalanal m. Bilimin dine karfl t bir pozisyonda gösterildi i dönemde, Allah, dininin mucizelerini bilim platformunda sergilemektedir. Böylece hem Allah n dininin do rulu u, hem din-bilim çat flmas n n yanl fll anlafl lmaktad r. HODR MEYDAN Dinin bilimle çat flt n söyleyenlere bu kitab okuduktan sonra cesaretle afla daki 2 fl ktan birini önerebilirsiniz. 1. Ya din diye ileri sürülenin dinle bir alakas yoktur. Din uydurma ile kar flt r l p sunulmaktad r. Acilen bu uydurma dinden ç kar lmal d r. 2. Ya da bilimsel veri veya kanaatte bir yanl fll k vard r. Bu yanl fl n temelleri bulunmal, sistematik gözlem ve ak lc ç kar mla bilim yanl fltan kurtar lmal d r. Allah n gönderdi i sistem olan din, Allah n Evren e koydu u kurallar ifade eden bilimle çat flmaz. Fakat Allah n dini ad na konuflan dinci yobazlar ve bilimin Yarat c s n inkâr eden bilimci yobazlar, olmayan çeliflkileri var gibi göstermeye çal flmaktad rlar. Kuran da hiçbir kitapta bulunamayacak kadar çok kendine güven vard r. Kuran okuyan herhangi biri, bu üstün güvenin sebebinin ya "Kuran n Allah tan olmas na" ya da "cahil cesur olur" misali "cahil cesaretine" ba lamak durumundad r. Kuran kendini öyle bir konuma koyar ki, öyle iddial d r ki; O na inananlar veya inanmayanlar, O nun ya en büyük gerçek, ya da en büyük yalan oldu unu kabul etmek zorunda kalacaklard r. O nu inkâr edenler bile O nun orta-

18 18 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE lama, s radan bir konumda oldu unu iddia edemezler. Evet, Kuran, benzersiz bir güvenle flöyle seslenir: 13- Yoksa "O nu, O uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Öyleyse, haydi onun benzeri uydurulmufl on sure getirin, e er do ru sözlülerseniz! Allah tan baflka ça rabildiklerinizi de ça r n." 14- E er size cevap veremedilerse, art k bilin ki, o ancak Allah n bilgisiyle indirilmifltir ve O ndan baflka tanr yoktur. Art k müslüman oluyor musunuz? 11- Hud Suresi On tane sure... Sadece on tane surenin benzerini oluflturmak... Sadece bu kadar n bile becerebilselerdi Kuran n yay lmas n, Kuran n kitleleri etkisi alt na almas n engelleyebileceklerdi. Kuran iddiay burada b rakmaz, daha da t rmand r r: 23- E er kulumuza indirdi imizden flüphe içindeyseniz, haydi bunun benzeri bir sure getirin. Allah d fl ndaki tan klar n z da ça r n. E er do ru sözlü iseniz! 24- E er yapamazsan z ki asla yapamayacaks n z- bu durumda inkârc lar için haz rlanm fl yak t insanlar ile tafllar olan ateflten sak n n. 2- Bakara Suresi Evet, on tane de de il! Tek bir tane, tek bir sure... Haydi bu ola anüstü iddial meydan okumaya cevap verin! Tarih buna cevap verilemedi ine tan kt r. E er bu meydan okumaya karfl n Kuran n surelerinin bir benzerini oluflturmak mümkün olsayd, inkârc lar bunu gerçeklefltirecekler ve slam n yay lmas n önleyeceklerdi. Oysa yapmad lar, yapamad lar... Bunun yerine zoru seçtiler ve Peygamberimiz in zaman nda yaflayan inkârc lar, k l çlar n kuflan p inananlar öldürmeye kalkt lar, savaflt lar. Kolay olan yol (!) mümkün olsayd, elbette bu zor yola gerek kalmayacakt. Yaz yazmak kolayd ama Kuran n bir suresinin benzerini oluflturmak imkans zd. De ki: "E er bütün insanlar ve cinler bu Kuran n bir benzerini oluflturmak için toplansalar ve bu konuda birbirlerine destek olsalar bile, onun bir benzerini meydana getiremezler." 17- sra Suresi 88

19 ÖNSÖZ 19 Müthifl bir iddia, müthifl bir kendine güven! Kitab m z boyunca okuyaca m z Kuran mucizeleri, gerçekten de bu iddian n ne kadar yerinde oldu unu gözler önüne serecektir. OLMAK YA DA OLMAMAK Kuran mucizelerini anlatt m z bölümleri okurken, tüm bu mucizeleri ortaya koyan Kuran n neyi savundu unu, ne dedi ini hiç unutmayal m. Kuran n ortaya koydu u meseleler "olmak ya da olmamak" meseleleridir. Bir an Kuran n yok oldu unu var say n. (Allah n tarih boyunca gönderdi i tüm dinler için de ayn s geçerlidir.) nsanlar n "Nereden geliyorum", "Nereye gidiyorum" sorular cevaps z kalacakt r. Oysa bu sorular n cevab insanl k için yemekten de, içmekten de önemlidir. Çünkü yemek, içmek k sa bir dünya hayat n n vazgeçilmezleridir. Oysa insan, yarat l fl icab hep var olmak, hiç yok olmamak ister. flte Kuran ve Kuran la beraber Allah n daha önce gönderdi i di er kitaplar bu "olmak ya da olmamak" meselesini çözüme kavuflturmaktad rlar. nceleyece imiz Kuran mucizeleri öyle bir kitapta oluflmaktad r ki; o kitap insanlar n "olmak ya da olmamak" meselesini çözmektedir. Bu yüzden tüm bu mucizelerin bizi götürece i sonuç, insanl n en büyük faydas n ifade eder. Hangi fayda sonsuza dek var olman n üstüne ç kabilir! Sonsuzun yan nda hangi sonlu say n n k ymeti olabilir? Sonsuzu ifade eden Kuran n mesaj n n ve müjdesinin yan nda; tüm insanlar n, sonlu dünyan n u rafl n ifade eden kitap - lar n n toplam bile bir tek Kuran edemezler. Ne kadar sonlu say y toplarsan z toplay n sonsuza ulaflabilir misiniz? nkarc lar fark nda olmasalar bile, bu kitaptaki Kuran mucizelerinin bizi götürdü ü gerçek onlar n da menfaatinedir. Çünkü Kuran mucizeleri Kuran n do rulu unu onaylamaktad r. Kuran ise insanlara sonsuz hayat göstererek; gerçek ümidi vermekte, insanl amaçs zca var olmaktan kurtarmaktad r. Bu inattan körelmifl inkârc lar n bile yarar nad r. Onlar inattan körelmifl bir flekilde bunu kabul etmeseler de bu böyledir! Bir gün topra n içinde un ufak olup yok olman n, sonsuza dek var olmaktan daha iyi oldu unu inatç inkârc lar d fl nda kim savunabilir? Bizim istedi imiz inkârc lar n akl n bir kenara b rak p inanmalar de ildir. Tam tersine, inkâr ak ls zl ndan kurtulup, ak llar n çal flt rarak inanmalar d r. Çünkü Kuran n bizim menfaatlerimize uygun olarak vaat ettikleri, ayn zamanda akl n çal flt ran insanlar n varaca sonuçlard r. Kuran n anlatt klar hem akl n gere idir, hem menfaatimiz gere idir, üstelik bunlar tüm kitab m z boyunca görece imiz gibi say s z mucizeyle desteklenmektedir. natç inkârc kendi lehine olan aleyhine sanmakta, böylece asl nda menfaatine uygun olan bunun tersine kendisi çevirmektedir. Kendi düflen a lamaz!..

20 20 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE TEMEL MESELE Kuran n da ortaya koydu u gibi hayattaki en temel mesele Allah n ve dinin varl d r. Allah n varl n n anlafl lmas ; Allah n varl n insanlara duyuran, bu inanc yerlefltiren, karfl t izahlar yok eden (tek Allah n varl n insanlara ö reten) dinlerin do rulu unu ispatlar. Dinin do rulu unun anlafl lmas ise; dinin en temel meselesi, Allah n varl n n anlafl lmas oldu u için, Allah n varl n onaylar. Bu yüzden Allah n ve dinin varl n n, birbiriyle kaynaflm fl oldu unu söyleyebiliriz. Kuran Allah n varl n n anlat m ndan, ahlâktan, hayata bak fl aç s na kadar dini ifade eder. Kuran dinin ta kendisidir. Böylece Kuran mucizeleri; Kuran dinin kendisi oldu undan hem dinin varl için delildir; hem de Kuran n en önemli mesaj Allah n varl oldu undan Allah n varl için delildir. Ayr ca bu mucizelerin incelenmesiyle, Evren de, canl larda ortaya ç kan bilgiler de Allah n varl n n delilleridir. Örne in anne rahmindeki yarat l fl m z n 1400 y l önce anlat lmas n n Kuran mucizesi olmas, Kuran n en önemli mesaj Allah n varl oldu u için Allah n varl n n delilidir. Ayr ca Kuran n dikkat çekti i anne rahmindeki yarat l fl aflamalar n n incelenmesi, Allah n kudretini, ilmini ortaya koydu u için Allah n varl n n do rudan da delilidir. Yani hem mucize kanal yla, hem de yarat l fltaki mükemmellik kanal yla Allah n varl ortaya konmaktad r. Bu birbirinden ayr iki yolun da ayn sonuca götürmesi bu sonucun do rulu unu, tart fl lmazl n apaç k göstermektedir. Bu yüzden Kuran mucizelerini incelerken, bu mucizelerin Allah n harika yarat fl ad na düflündürdüklerini de iflleyece iz. Allah n varl n n ispat ; Allah n varl n en mükemmel flekilde aç klayan, insan hayat n n merkezine koyan, gerekli öneme kavuflturan Kuran oldu u için, Kuran n Allah n kitab oldu unu da ispatlar. Böylece Kuran mucizeleri hem dinin varl n ispatlayarak Allah n varl n ispatl yor, hem de iflaret etti i yarat l fllarla Allah n varl n ispatlayarak dinin varl n ispatl yor. DO RUYU, YALNIZCA DO RUYU Kitab m z boyunca görece imiz mucizelerden hem inananlar n, hem inkârc lar n, hem de flüphecilerin flu flekilde faydalanmalar n arzu ediyoruz: 1. nananlar: Allah n bu delilleri karfl s nda Allah n yard m için flükrederler. Allah n dinine daha da çok önem verir, asla flüpheye düflmeden Allah n kitab n n rehberli inde hayatlar n yaflarlar. 2. nkarc lar, fiüpheciler: nkarc lar ve flüpheciler inkâr n, flüphenin bofl, temelsiz ve fay-

21 ÖNSÖZ 21 das z oldu unu, Kuran a inanman n ise ak lc, delille ispatl ve faydal oldu unu anlarlar. Kendilerine zarardan baflka bir fley getirmeyen inkârdan ve flüpheden vazgeçip, yarardan baflka bir fley getirmeyecek Kuran a sar l rlar. Kuran, mucizelerini gösterirken do ruyu, yaln zca do ruyu gösterme prensibinden flaflmaz. Üstelik Kuran n gösterdi i birçok mucize, Kuran n indi i dönemde anlafl lamad için inkârc lar bunlar koz olarak kullanmaya da kalk flm fllard r. Örne in 4. bölümde Evren in ve Dünya m z n daha önce gaz halinde oldu unu söyleyen 41- Fussilet Suresi 11. ayetini ele alal m. Etraf m zda gördü ümüz da lar n, denizlerin, y ld zlar n, Günefl in ve Ay n daha önce gaz halinde oldu una inanmak, ne kadar da inan lmazd r! Biz bugün sistematik gözlem, teleskoplar n yard m, astronomik bilginin birikimiyle bunu biliyoruz. Oysa Kuran n indi i dönemde bu bilginin verilmesi, Kuran n mesaj n n yay lmas aç s ndan bir avantaj sa lam yordu. Tam tersine bu bilgi ispatlanamad için, belki de inananlarla bu yüzden alay ediliyordu. Oysa Kuran do ruyu, yaln zca do ruyu, ne pahas na olursa olsun do ruyu söyleme prensibinden taviz vermiyor ve yine do ruyu ortaya koyuyordu. Böylece her flart ve ortamda Kuran a güvenenlerin, bu güvenlerinin do rulu u da anlafl lm fl bulunmaktad r. Bu olgu anlamad m z baz hususlar olsa bile niye Kuran a güvenmemiz gerekti inin tarihsel bir örne idir. Kuran güvenleri hiç sarsmam fl, baflta anlafl lmayan baz konular, günü gelince birer mucize olarak karfl m za ç km flt r. Hiçbir insan n akl, hiçbir insan n duygusu kendisi yaflarken dezavantaj, ileriki tarihlerde (1000 y ldan fazla zaman sonra) avantaj getirecek bir bilgiyi aktarmaya kalkmaz, kalkamaz. Gerçi bir insan n o dönemde bu bilgiyi bilmesi imkans zd r; fakat bu mümkün olsayd bile insansal vas flar bu bilginin bu flekilde kullan lmas n engellerdi. Zaten Kuran "Bu kitap insan sözü de ildir, bu kitap insan n Yarat c s ndand r." diyor. KISA HATIRLATMALAR Kuran n mucizelerini inceleyen kitab m z, Kuran n, Allah n gönderdi i bir kitap oldu unu düflünen herkesle bu noktada ayn fikirdedir. Bu kitap bu nokta d fl nda Hanefi, fiafi, Alevi, Caferi, Sunni, fiii gibi herhangi bir mezhebin görüflüne göre veya herhangi bir mezhebe karfl fikirlerle yaz lmam flt r. Dinin içinde geçen tart flmalar, tarihsel sorunlar n çözümü baflka kitaplar n konusudur. Bu kitapta o konulara girilmemekte, Kuran n en temel meselesi olan Allah n ve dinin varl, Allah n kudretinin, sanat n n, ilminin muhteflemli i ifllenmektedir. Bu yüzden bu kitab n mezhepli, mezhepsiz tüm inananlarca takdirle karfl lanaca n, ayr ca inkârc lar n fikirlerini bafltan gözden geçireceklerini ve din-bilim çat flmas n n yanl fll n n

22 22 KURAN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE anlafl laca n ümit ediyoruz. Ayr ca bu kitab n sadece okunup da "Ah ne ilginç!" tan mlamas yla s n rl bir etki yapmamas n arzu ediyoruz. stiyoruz ki bu kitab n anlatt klar n n olmak ya da olmamak meselesi olan dinin anlafl lmas nda, uygulanmas nda bir etkisi, bir katk s olsun. Hayat n en önemli, hatta tek önemli kavram olan Allah a; inan lmas nda, yönelinmesinde bir basamak olabilsin. Kitab yazarken ayr ayr dillerdeki birçok eseri tarad k. Kimsenin dinine, mezhebine bakmadan al nt lar yapt k. Kuran n astronomi, fizik, kimya, biyoloji, arkeoloji, jeoloji gibi bilim dallar ndaki mucizelerini inceledi imiz kitab m z n ilk k sm n 70 bölüme ay rd k. Kuran daki matematiksel mucizeleri inceledi imiz kitab m z n ikinci k sm n n bafl n 50 tane KUM a (Kelime Uyumlar ndaki Matematiksel Mucize ye) ay rd k. Bunlar n ard ndan Kuran daki 19 kodunu detayl ca iflledik ve kitab m z noktalad k. Kitab n daha rahat okunabilmesi için bölümleri alt bafll klara ay rd k. Kitab m zda, ayetlerin alt nda ayetin sure numaras n, sure ismini ve ayet numaras n verdik. Kitapta mümkün olan en sade, en anlafl l r dili kullanmaya gayret ettik ve en anlafl l r flekilde Kuran ayetlerinin çevirisini yapt k. Fakat tek bir noktada genel tavr m zdan farkl olarak sure isimlerinin tam tercümesini de il, Arapças n verdik. Bunun sebebi sure isimlerinin halk taraf ndan özel isim gibi alg lanmas ve birçok Kuran çevirisinin bu sure isimlerini çevirmeden kullanmas d r. Biz de kitab m zda al nt lad m z ayetleri herhangi bir çeviriden de okumak isteyebilece inizi düflünüp, herhangi bir çeviride bu sureleri rahatça bulabilmeniz için Arapça orjinalini ayet alt nda verdik. Fakat bu surelerin Türkçe karfl l n da ö renmek isteyenler için veriyoruz. 1- Fatiha Suresi: Aç l fl Suresi 2- Bakara Suresi: S r Suresi 3- Ali mran Suresi: mran Ailesi Suresi 4- Nisa Suresi: Kad nlar Suresi 5- Maide Suresi: Ziyafet Suresi 6- Enam Suresi: Davar Suresi 7- Araf Suresi: Orta Yer Suresi 8- Enfal Suresi: Ganimetler Suresi 9- Tevbe Suresi: Tövbe Suresi 10- Yunus Suresi: Yunus Suresi 11- Hud Suresi: Hud Suresi 12- Yusuf Suresi: Yusuf Suresi 13- Rad Suresi: Gök Gürültüsü Suresi 14- brahim Suresi: brahim Suresi 15- Hicr Suresi: Hicr Suresi 16- Nahl Suresi: Ar Suresi 17- sra Suresi: Gece Yürüyüflü Suresi 18- Kehf Suresi: Ma ara Suresi 19- Meryem Suresi: Meryem Suresi 20- Ta-Ha Suresi: Ta-Ha Suresi 21- Enbiya Suresi: Peygamberler Suresi 22- Hac Suresi: Hac Suresi 23- Müminun Suresi: nananlar Suresi 24- Nur Suresi: Ifl k Suresi 25- Furkan Suresi: Ay r c Suresi 26- fiuara Suresi: fiairler Suresi 27- Neml Suresi: Kar nca Suresi 28- Kasas Suresi: Tarihi Vakalar Suresi 29- Ankebut Suresi: Difli Örümcek Suresi 30- Rum Suresi: Romal lar Suresi

23 ÖNSÖZ Lokman Suresi: Lokman Suresi 32- Secde Suresi: Secde Suresi 33- Ahzab Suresi: Gruplar Suresi 34- Sebe Suresi: Sebe Suresi 35- Fat r Suresi: Yaratan Suresi 36- Ya-Sin Suresi: Ya-Sin Suresi 37- Saffat Suresi: Saf Tutanlar Suresi 38- Sad Suresi: Sad Suresi 39- Zümer Suresi: Y nlar Suresi 40- Gafir Suresi: Ba fllayan Suresi 41- Fussilet Suresi: Ayr nt l Suresi 42- fiura Suresi: Dan flma Suresi 43- Zuhruf Suresi: Gösterifl Suresi 44- Duhan Suresi: Duman Suresi 45- Casiye Suresi: Diz Çöküfl Suresi 46- Ahkaf Suresi: Kum Tepeleri Suresi 47- Muhammed Suresi: Muhammed Suresi 48- Fetih Suresi: Fethetmek Suresi 49- Hucurat Suresi: Odalar Suresi 50- Kaf Suresi: Kaf Suresi 51- Zariyat Suresi: Tozutup Savuranlar S. 52- Tur Suresi: Tur Da Suresi 53- Necm Suresi: Y ld z Suresi 54- Kamer Suresi: Ay Suresi 55- Rahman Suresi: Merhametli Suresi 56- Vak a Suresi: Olay Suresi 57- Hadid Suresi: Demir Suresi 58- Mücadile Suresi: Mücadeleci Kad n S. 59- Haflr Suresi: Toplanma Suresi 60- Mümtehine Suresi: Sorgulanan Suresi 61- Saff Suresi: Saf Tutmak Suresi 62- Cuma Suresi: Cuma (Toplanma) S. 63- Münafikun Suresi: kiyüzlüler Suresi 64- Tegabun Suresi: Aldan fl Suresi 65- Talak Suresi: Boflanma Suresi 66- Tahrim Suresi: Yasaklama Suresi 67- Mülk Suresi: Yönetim Suresi 68- Kalem Suresi: Kalem Suresi 69- Hakka Suresi: Gerçekleflen Suresi 70- Mearic Suresi: Yükselifl Yollar S. 71- Nuh Suresi: Nuh Suresi 72- Cin Suresi: Cin Suresi 73- Müzemmil Suresi: Bürünen Suresi 74- Müdessir Suresi: Gizlenen Suresi 75- K yamet Suresi: Dirilifl Suresi 76- nsan Suresi: nsan Suresi 77- Mürselat Suresi: Gönderilenler Suresi 78- Nebe Suresi: Haber Suresi 79- Naziat Suresi: Söküp Ç karanlar S. 80- Abese Suresi: Surat Ast Suresi 81- Tekvir Suresi: Dolama Suresi 82- nfitar Suresi: Parçalanma Suresi 83- Mutaffifin Suresi: Kand ranlar Suresi 84- nflikak Suresi: Yar lma Suresi 85- Buruc Suresi: Burçlar Suresi 86- Tar k Suresi: Vurufllu Suresi 87- Ala Suresi: Yüce Suresi 88- afliye Suresi: Kuflatan Suresi 89- Fecir Suresi: Tan Vakti Suresi 90- Beled Suresi: fiehir Suresi 91- fiems Suresi: Günefl Suresi 92- Leyl Suresi: Gece Suresi 93- Duha Suresi: Kuflluk Vakti Suresi 94- nflirah Suresi: Ferahl k Suresi 95- Tin Suresi: ncir Suresi 96- Alak Suresi: As l p Tutunan Suresi 97- Kadr Suresi: Kudret Suresi 98- Beyyine Suresi: Kan t Suresi 99- Zilzal Suresi: Deprem Suresi 100- Adiyat Suresi: Nefes Nefese Koflmak S Karia Suresi: fiiddetli Ses Suresi 102- Tekasür Suresi: Ço alma Yar fl Suresi 103- Asr Suresi: Zaman Suresi 104- Hümeze Suresi: Dedikoducu Suresi 105- Fil Suresi: Fil Suresi 106- Kureyfl Suresi: Kureyfl Toplumu Suresi 107- Maun Suresi: Yard mlaflma Suresi 108- Kevser Suresi: Bolca Güzellik Suresi 109- Kafirun Suresi: nkarc lar Suresi 110- Nasr Suresi: Yard m Suresi 111- Tebbet Suresi: Eli K r ld Suresi 112- hlas Suresi: Özgüleme Suresi 113- Felak Suresi: Aç lma Suresi 114- Nas Suresi: nsanlar Suresi

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI

KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI GÜNÜMÜZDEKİ RESMİ SIRALAMA KUR'AN SÛRELERİNİN RESMİ VE İNİŞ SIRALAMASI YAYGIN İNİŞ SIRALAMASI - OSMAN BİN AFFAN FARKLI İNİŞ (NÜZÛL) SIRALAMALARI (TERTİPLERİ) Sûre No Sûre Adı Nüzul Sırası Âyet Sayısı Nüzul

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bölen Kümesi Eleman Sayısı < 2 Olan Sayı Tamsayılar içerisinde bölen kümesi eleman sayısı 2'den küçük olan tek bir sayı vardır; o da 1 sayısıdır. 1 sayısının bölen kümesinde tek bir eleman vardır. Kur

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım.

Detaylı

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi

Uzun ve kısa sûreler. Uzun sûreler kümesi Kur ân-ı Kerîm sûrelerini iki kümeye ayıralım: 1. Uzun sûreler kümesi 2. Kısa sûreler kümesi Bu iki küme eşit sayıda sûre içersin. Kümelerden birinde bulunan sûrelerin âyet sayıları diğer kümede bulunan

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❷

İkili Simetrik Kitap ❷ Bu bölümde bölen kümesinde üç asal bulunan sayıları inceleyeceğiz. Örnek: 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 5, 10} 1, 2 ve 5 sayıları asaldır. Dolayısıyla 10 nın bölen kümesinde üç asal sayı vardır.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan üçe bölünen ancak ikiye bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız.

Detaylı

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi

Sıra umaraları Kümesi ve Âyet Sayıları Kümesi umaraları Kümesi ve Sayıları Kümesi Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sıra numaraları ve âyet sayıları kümelerini inceleyeceğiz. Kur ân-ı Kerîm sûreleri sıra numaraları kümesi Bu küme 1 ile başlayan

Detaylı

Asal Çarpanlar Toplamı Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristini asal çarpanlarına ayırarak bir takım tespitlerde bulunacağız. Bir sayının asal çarpanları ne demektir? Asal olmayan sayma sayıları, kendilerinden

Detaylı

Asal Sayılar 1 den ve kendisinden başka hiçbir sayıya kalansız olarak bölünemeyen pozitif tamsayıya asal sayı denir. Asal sayılar = {1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 } Asal sayılar, matematikle ilgilenen herkesin

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız

Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Makale Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Video Şeklindeki Mucizeler İçin Tıklayınız Mucize, insan veya insan topluluğunun kapasitesinin üstünde, doğa kurallarının ötesinde olanı ifade eder. Bir Peygamber

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR?

YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Zeki Aslan YILDIZLAR NASIL OLUŞUR? Yıldız nedir sorusunu insanlık yüz binlerce belki de milyonlarca yıldır soruyordu? Fakat yıldızların fiziksel doğası ve yaşam çevrimleri ancak 1900 lü yıllardan sonra

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir

Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir Rastgele Bir Say Seçme ya da Olas l k Nedir B irçok yaz mda olas l k sorusu sordum. Bu yaz mda soru sormayaca m, sadece olas l n matematiksel tan m n verece im. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 say lar aras

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan.

GEOMETR K fiek LLER. Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey. Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. GEOMETR K fiek LLER Bunlar biliyor musunuz? Yüzey: Bir varl n d fl ve genifl bölümleri. yüzey yüzey Düz: Yüzeyinde girinti, ç k nt olmayan. yüzey Küre: Tek yüzeyli cisim. Küp: Birbirine eflit alt yüzeyi

Detaylı

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler

ÜN TE II L M T. Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler ÜN TE II L M T Limit Sa dan ve Soldan Limit Özel Fonksiyonlarda Limit Limit Teoremleri Belirsizlik Durumlar Örnekler MATEMAT K 5 BU BÖLÜM NELER AMAÇLIYOR? Bu bölümü çal flt n zda (bitirdi inizde), *Bir

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi

flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi I Prof. Dr. Kas m KARAHAN flletme Bölümü Pazarlama Anabilim Dal Ö retim Üyesi Hizmet Pazarlamas II Yay n No : 1695 flletme-ekonomi Dizisi : 194 2. Bask - Aral k 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 589-4 Copyright

Detaylı

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00

Psikolojiye Giriş. Gözden geçirme oturumları. Evrim ve Akılcılık Ders 10. Pazartesi, 26/02, 16.00-18.00 Salı, 27/02, 18.00-20.00 Gelecek Çarşamba Yapılacak Sınav (olası dağılım) Psikolojiye Giriş Evrim ve Akılcılık Ders 10 Giriş: 4 Beyin: 9 Freud: 9 Skinner: 9 Bilişsel Gelişim: 9 Dil: 9 Algı/Dikkat: 9 Bellek: 9 Aşk: 7 Evrim: 4 Akılcılık:

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler

Âyet Sayısı Sıra umarasından Büyük Olan Sûreler Sayısı umarasından Büyük Olan Sûreler Bir sûrenin âyet ndan sıra numarasını çıkardığımızda fark sıfırdan ayrı pozitif bir değer çıkıyorsa, o sûrenin âyet sıra numarasından büyük demektir. Örnek: Sûrenin

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

KUR'AN HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZE

KUR'AN HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZE KUR'AN HİÇ TÜKENMEYEN MUCİZE İstanbul Yayınevi 2005 Bu kitaptaki konularla ilgili bütün sorularınız, eleştirileriniz ve önerileriniz için; www.mucizeler.com ISBN 975-8727-00-1 genel dağıtım Orijinal dosya

Detaylı

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor.

yaz -tura at yor. Yaz gelirse birinci oyuncu, tura gelirse ikinci oyuncu kazanacak. Birinci oyuncu oyunun bafl nda ortaya 1 lira koyuyor. Sonlu Oyunlar B u kitapta s k s k oyunlar konu edece iz. Oyunlar sonlu ve sonsuz oyunlar diye ikiye ay raca z. Sonsuz oyunlar da ilerde ikiye ay raca z: Uygulamada sonsuza dek sürebilen ve süremeyen oyunlar.

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç Sanat; lâhî s rlar ve Mutlak Güzel i Aray fl t r. Hat; mimarî, musikî ve edebiyat gibi Medeniyetimizi oluflturan temel tafllardan biridir. Mimarî ve hat ayn dili konuflan iki ayr sanat dal

Detaylı

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler,

Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Ek 1. Fen Maddelerini Anlama Testi (FEMAT) Sevgili öğrenciler, Bu araştırmada Fen Bilgisi sorularını anlama düzeyinizi belirlemek amaçlanmıştır. Bunun için hazırlanmış bu testte SBS de sorulmuş bazı sorular

Detaylı

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla

Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla Cetvelsiz de Olur! Eski Yunan matematikçileri cetvel ve pergel yard m yla yap lan çizimler çok ilgilendirirdi. Çünkü Eflatun a göre, do ru ve daire, geometrik flekiller aras nda mükemmel olan tek flekillerdi.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur.

Doğal Süreçler. yıldız, gezegen, meteor, nebula (ışık enerjisi yayarak görünür haldeki gaz ve toz bulutları) bulunur. Doğal Süreçler Yıldızlar, gezegenler, Güneş sistemi, gök adalar, meteorlar sonuçta evren nasıl oluşmuştur? Evren ve bilinmeyenlerini anlamak, dünyanın oluşumunu öğrenmek için bilim insanları tarih boyunca

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r.

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Çeviren Seda Toksoy ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: 0216 481 29 17-18 Faks :

Detaylı

Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir?

Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir? Sorularlarisale.com Evrenin yaratılışına, Big Bang teorisine, Risale-i Nur nasıl bir açıklık getirmiştir? Konuyu Risale-i Nur eserleriyle de harmanlayıp size takdim etmeye çalışalım: İçinde bulunduğumuz

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir.

UZUNLUKLARI ÖLÇEL M. Çubuk yedi birim. Oysa flimdi 5 birim görülüyor. 7-5 = 2 boyanacak. Çubuk kareli kâ tta = 7 görülmektedir. UZUNLUKLARI ÖLÇEL M Burada bir çubuk üzerine ay c n resmi konmufltur. Çubuk kayd r ld kça çubuklar n boyu eksik kal yor. Eksik k sm boyayarak tamamlay n z. Her kareyi bir birim kabul ediniz. 3 Çubuk kareli

Detaylı

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ

ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ ATOMLARDAN KUARKLARA ALIfiTIRMALARIN ÇÖZÜMÜ 1. Parçac klar spinlerine göre Fermiyonlar ve Bozonlar olmak üzere iki gruba ayr l r. a) Fermiyonlar: Spin kuantum say lar 1/2, 3/2, 5/2... gibi olan parçac

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 142

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı