ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ EL ALIġTIRMA PARÇALARININ RESMĠ Metal Küp Delikli Plakanın Çizim ve Ölçülendirilmesi S Çizim ve Ölçülendirilmesi Kırlangıç Kuyruğu Geçmesi Metal Kutu C Bandı Ortetik Eklem Yerlerinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Ayakbilek Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi Kalça Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi KurĢun Örs Döküm Kabı Çizim ve Ölçülendirilmesi Paralellik Ayarlama Çubuğu UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ Çatal Ayak Lateral (DıĢ Yan) Barın Çizim ve Ölçülendirilmesi Çatal ayak lateral (dıģ yan) bar çizim ve ölçülendirilmesi Çatal Ayak Medial (Ġç Yan) Barın Çizim ve Ölçülendirilmesi DövülmüĢ Diz Altı Ortez Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Altı Ortezi Ġçin Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Mafsal Yerlerinin Frezelenme ve Ölçülendirme Çizim ve Ölçülendirilmesi Ayak Bilek Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi Ayak Bilek Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi DövülmüĢ - Serbest Diz Eklemli -Diz Üstü Ortez Demir Aksamları Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Üstü Ortezi Ġçin Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Üstü Ortezi için Demir Uyluk Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi DövülmüĢ- Ġsveç Kilitli Diz Eklemli -Diz Üstü Ortez Demir Aksamları Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Üstü Ortezi için Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Üstü Ortezi Ġsveç Kilik için Demir Uyluk Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Kilit Kolu Mafsalların AlıĢtırılması Diz Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi.. 45 i

4 Diz Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Ayak Taban Demiri Sistem Ayak Halkası (Ayak Taban Parçası) Üst Ekstremite Ortez Resmi Deri Dirsek Altı El ManĢeti Diz Altı Ortez Resmi Çizim ve Ölçülendirilmesi Sabit Ayak Mafsallı Diz Altı Ortezi (Çatal Ayak) Çizim ve Ölçülendirilmesi Serbest Ayak Mafsallı Diz Altı Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz Üstü Ortez Resmi Çizim ve Ölçülendirilmesi C Bandlı Diz Üstü Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi Deri ManĢetli Diz Üstü Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi Ortez Ölçü Formu AFO Ölçü Formu Çizim ve Ölçülendirilmesi KAFO Ölçü Formu HKAFO Ölçü Formu Üst Ekstremite Ortetiği Ölçü Formu Gövde Ortezi (Korse) Ölçü Formu UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA ii

5 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 725TTT045 Ortopedik Protez ve Ortez Ortopedik Protez ve Ortez Teknisyenliği Ortez Resmi Çizimi Ortopedik ortezler ve parçalarını biyomekanik kurallara göre ölçülendirme ve perspektif çizimleri ile ilgili bilgilerin verildiği öğrenim materyalidir. SÜRE 40/24 ÖNKOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI ve DONANIMLARI ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Teknik resim dersini almıģ olmak ve teknik resim çizim ortamında uygulamak. Biyomekanik kurallara göre, ortez ve parçalarını ölçülendirmek ve çizmek. Genel Amaç Gerekli ortam sağlandığında, bu modülden elde edeceğiniz yeterlikle rile standart, teknik resim ve biyomekanik kurallara uygun olarak ortez ve parçalarını ölçülendirme ve geometrik çizimlerini yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Standart ve teknik resim kurallarına göre el alıģtırma parçalarının resmini çizebileceksiniz. 2. Ortez resmi çizebileceksiniz. Donanım: Teknik resim oda ve gereçleri. Ortam: Teknik resim çizim ortamı, resim masası, çizim araç ve gereçleri. Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru-yanlıģ, v.b) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. iii

6 iv

7 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, Bu modülden elde edeçeğiniz yeterliklerle protez ve ortez parçasını ölçeksiz ve çizim araç gereci kullanmadan krokisini çizebilecek, ölçülendirebilecek, eklem yerlerini gösterebilecek, protez, ortez ve hastaya ait bilgileri yazabileceksiniz. Protez ve Ortez parçalarının görünüģlerinden ve ölçülerinden yararlanarak üç boyutlu (perspektif) resimlerini, doğru bir teknikle çizim araç-gereçleri kullanarak çizebileceksiniz. Bu modülü baģarıyla tamamladığınızda, ortopedik protez ve ortez alanına ait üretim yapan iģletmelerde protez ve ortez parçalarını iki ve üç boyutlu düģünüp yorumlayarak serbest elle veya çizim araç-gereçleri kullanarak çizebileceksiniz. 1

8 2

9 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 Bu faaliyet sonunda, kurallarına uygun olarak el alıģtırma parçalarının resimi çizebilme becerisini kazanacaksınız. ARAġTIRMA El alıģtırma parçalarını, çevrenizdeki merkezlerde araģtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri teknik resim çizim ortamında arkadaģlarınızla tartıģınız. Ayrıca, çevrenizde tespit ettiğiniz el alıģtırma parçalarının krokilerini çizmeye çalıģınız. 1. EL ALIġTIRMA PARÇALARININ RESMĠ Ortopedi tekniğinde, Ortez yapımında kullanılan yapı parçaları ve bunları yapabilmek için bazı el alıģtırmalarının yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu yapı parçalarının ve alıģtırma parçalarının da mesleki resimlerini çizebilmelidir Metal Küp Metal Küpün çizim ve ölçülendirilmesi; Metal Küpün çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 1.1: Metal Küpün çizim ve ölçülendirilmesi Metal Küpün 3 boyutlu tamamlanmıģ hali 3

10 1.2. Delikli Plakanın Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 1.2: Delikli plakanın çizim ve ölçülendirilmesi 4

11 1.3. S Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 1.3: S çizim ve ölçülendirilmesi 5

12 1.4. Kırlangıç Kuyruğu Geçmesi Kırlangıç kuyruğunun çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 1.4: Kırlangıç kuyruğunun çizim ve ölçülendirilmesi Kırlangıç kuyruğunun tamamlanmıģ hali ġekil 1.5: Kırlangıç kuyruğunun tamamlanmıģ hali 6

13 1.5. Metal Kutu Metal kutu çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 1.6: Metal kutu cizim ve ölçülendirilmesi Metal kutusunun 3 boyutlu tamamlanmıģ hali ġekil 1.7: Metal kutusunun 3 boyutlu tamamlanmıģ hali 7

14 1.6. C Bandı C Bandı çizim ve ölçülendirilmesi, R=X deki X hastanın ölçülerine göre değiģiklik göstermektedir. ġekil 1.8: C Bandı çizim ve ölçülendirilmesi 8

15 C bandların tamamlanmıģ hali ġekil 1.9: C bandların tamamlanmıģ hali 1.7. Ortetik Eklem Yerlerinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Ortetik eklem yerleri; ayak bilek, diz ve kalça eklem yerleri olarak çizilir Ayakbilek Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 1.10: Ortetik Ayak bilek eklem yeri 9

16 Diz Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 1.11: Ortetik diz eklem yeri Kalça Eklem Yeri Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 1.12: Ortetik kalça eklem yeri 10

17 1.8. KurĢun Örs Döküm Kabı Çizim ve Ölçülendirilmesi 1.9. Paralellik Ayarlama Çubuğu ġekil 1.13: Kursu döküm kabı Cıvata tutma aleti (Patron) çizim ve ölçülendirilmesi Cıvata tutma aletinin tornalama öncesi çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 1.14: Cıvata tutma gövdesi 11

18 Cıvata tutma aletinin tornalama sonrası çizim ve ölçülendirilmesi (Resim 1.14). Paralellik ayarlama çubuğu ġekil 1.15: Cıvata tutma aleti Orta kısımın çizim ve ölçülendirilmesi (Resim 1.15). ġekil 1.16: Orta kısım 12

19 Vidalı kısımın çizim ve ölçülendirilmesi. ġekil 1.17: Vidalı kısım Çubuk kısımın çizim ve ölçülendirilmesi. ġekil 1.18: Çubuk kısım 13

20 Patron için azaltma parçası. ġekil 1.19: Azaltma parçası 14

21 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Delikli plakanın çizim ve ölçülendirilmesi ĠĢlem Basamakları Öneriler Delikli Plakanın çizim ve ölçülendirilmesini yapınız. Teknik resim odasını kullanınız. Teknik resim gereçlerini kullanınız. Teknik resim masası kullanınız. Teknik resim çizim araç ve gereçlerini kullanınız. Teknik resim çizim kurallarını kullanınız. 15

22 KONTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız becerileri Evet ve Hayır kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı? 2. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı? 3. Çizim araç-gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı? 4. ĠĢ parçasının Ģekline ve çalıģma konumuna göre bakıģ yönünü belirlediniz mi? 5. Çizilen görünüģlerin simetrikliğini tespit ettiniz mi? 6. Ölçü bağlama ve ölçü çizgilerini kurallarına göre çizdiniz mi? 7. Ölçü oklarını standartlara uygun olarak çizdiniz mi? 8. Ölçü rakamlarını kurallarına uygun olarak yazdınız mı? 9. Antet bilgilerini eksiksiz ve doğru yazdınız mı? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 16

23 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. AĢağıdakilerden hangisi, el alıģtırma parça resimlerinden değildir? A) Metal küp B) T alüminyum C) Delikli plaka D) S alüminyum E) Metal kutu 2. AĢağıdakilerden hangisi ortez parça resmi değildir? A) Ayak bilek eklemi B) Kalça eklemi C) Diz eklemi D) Kırlangıç kuyruğu E) Ayak taban demiri 3. AĢağıdakilerden hangisi, ortez imalatında kullanılan bir malzeme resimidir? A) Metal küp B) T alüminyum C) Delikli plaka D) Paralellik ayarlama çubuğu E) Metal kutu 4. AĢağıdakilerden hangisi, orteze ait bir parça resmidir? A) Metal küp B) T alüminyum C) C bandı D) Delikli plaka E) S alüminyum 5. AĢağıdakilerden hangisi,el alıģtırma parça resimlerindendir? A) S alüminyum B) Ayak bilek eklemi C) Kalça eklemi D) Diz eklemi E) Ayak taban demiri DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 17

24 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ Bu faaliyet ilekazanacağınız beceriler sayesinde, kurallarına uygun olarak ortez ve parçalarının resimi çizebilme becerisini kazanacaksınız. ARAġTIRMA Ortez ve parçalarını, çevrenizdeki merkezlerde araģtırınız. Topladığınız bilgileri, teknik resim çizim ortamında arkadaģlarınızla paylaģınız. Ayrıca, çevrenizde tespit ettiğiniz ortez ve parçalarının krokilerini çizmeye çalıģınız. 2. ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ Bir ortopedik protez ve ortez teknisyeni, ortez ve ortez yapı parçaları ve alıģtırma parçalarının mesleki resimlerini çizer Çatal Ayak Lateral (DıĢ Yan) Barın Çizim ve Ölçülendirilmesi Yan barlar, Lateral (dıģ yan) ve medial (iç yan) bar olarak çizilirler 18

25 Çatal ayak lateral (dıģ yan) bar çizim ve ölçülendirilmesi Lateral (dıģ yan) bar çizim ve ölçülendirilmesi, R=X deki X hastanın ölçülerine göre değiģiklik göstermektedir. ġekil 2.1: Lateral (dıģ yan) bar 19

26 Çatal Ayak Medial (Ġç Yan) Barın Çizim ve Ölçülendirilmesi Medial (iç yan) bar çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.2: Medial (iç yan) bar 20

27 2.2. DövülmüĢ Diz Altı Ortez Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi DövülmuĢ diz altı ortez demir parçaları, ayak taban demiri, baldır ve uyluk yan barları çiziminden oluģur Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.3: Dövülecek ayak taban demiri 21

28 Frezelenecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.4: Frezelenecek ayak taban demiri 22

29 Diz Altı Ortezi Ġçin Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek baldır yan demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.5: Dövülecek yan baldır demiri 23

30 Frezelenecek baldır yan demirinin çizim ve ölçülendirilmesi demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.6: Frezelenecek yan baldır demiri 24

31 Mafsal Yerlerinin Frezelenme ve Ölçülendirme Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.7: Mafsalların ferelenmesi 25

32 Ayak Bilek Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.8: Ortezler için cıvata ve somun çizim ve ölçülendirilmesi 26

33 Ayak Bilek Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Ġki parçanın, birbirine alıģtırmak için geçici birleģtirme çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.9: Ġki parçanın bir birine geçici olarak birleģtirilmesi Ġki parçanın birbirine vida ile birleģtirilmesinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.10: Ġki parçanın bir birine vida ile birleģtirilmesi Ayak bilek mafsal hareketliliğinin, açılandırılarak çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.11: Ayak bilek mafsal hareketliliği 27

34 2.3. DövülmüĢ - Serbest Diz Eklemli -Diz Üstü Ortez Demir Aksamları DövülmüĢ, serbest diz eklemli, diz üstü ortez demir aksamları, ayak taban demiri, yan baldır ve uyluk demirlerinin çiziminden oluģur Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.12: Dövülecek ayak taban demiri 28

35 Frezelenecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.13: Frezelenecek ayak taban demiri 29

36 Diz Üstü Ortezi Ġçin Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek diz üstü baldır demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.14: Dövülecek diz üstü baldır demiri 30

37 Frezelenecek diz üstü baldır demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.15: Frezelenecek diz üstü baldır demiri 31

38 Diz Üstü Ortezi için Demir Uyluk Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek diz üstü uyluk demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.16: Dövülecek diz üstü uyluk demiri 32

39 Frezelenecek uyluk demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.17: Frezelenecek diz üstü uyluk demiri 33

40 Diz Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.18: Cıvata ve somun 34

41 Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz mafsal parçalarının hareketliliği Ayak bilek mafsal parçalarını birleģtirme ve hareketliliği ġekil 2.19: Mafsal parçalarının hareketliliği 2.4. DövülmüĢ- Ġsveç Kilitli Diz Eklemli -Diz Üstü Ortez Demir Aksamları DövülmuĢ demir parçaları, ayak taban demiri, baldır ve uyluk yan barları çiziminden oluģur. 35

42 Ayak Taban Demir Aksamlarının Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.20: Dövülecek ayak taban demiri 36

43 Frezelenecek ayak taban demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.21: Frezelenecek ayak taban demiri 37

44 Diz Üstü Ortezi için Demir Baldır Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek diz üstü baldır demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.22: Dövülecek Diz Üstü Baldır Demiri 38

45 Frezelenecek diz üstü baldır demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.23: Frezelenecek diz üstü baldır demiri 39

46 Diz Üstü Ortezi Ġsveç Kilik için Demir Uyluk Yan Bar Çizim ve Ölçülendirilmesi Dövülecek diz üstü uyluk demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.24: Dövülecek diz üstü uyluk demiri 40

47 Frezelenecek uyluk demirinin çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.25: Frezelenecek diz üstü uyluk demiri 41

48 Kilit Kolu Dövülecek kilit kolu çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.26: Dövülecek kilit kolu 42

49 Frezelenecek kilit kolu çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.27: Frezelenecek kilit kolu çizim ve ölçülendirilmesi 43

50 Mafsalların AlıĢtırılması Diz, ayak bilek ve kilit kol mafsallarının alıģtırılması çizim ve ölçülendirilmesi Kilit konulu mafsalını alıģtırma çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.28: Kilit kolunu alıģtırma Diz mafsalını alıģtırma çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.29: Diz mafsalını alıģtırma 44

51 Diz Parçalarını BirleĢtirmek için Cıvata ve Somun Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.30: Cıvata ve somun 45

52 Diz Mafsal Parçalarını BirleĢtirme ve Hareketliliğinin Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz mafsal parçalarının hareketliliği 2.5. Ayak Taban Demiri Ayak bilek mafsal parçalarını birleģtirme ve hareketliliği ġekil 2.31: Mafsal parçalarını birleģtirme ve hareketliliği Ayak taban demiri ayak tabanlarınında kullanılan demirdir. 46

53 Sistem Ayak Halkası (Ayak Taban Parçası) Sistem Ayak Halkası (ayak taban parçası) çizim ve ölçülendirilmesi ġekil 2.32: Sistem Ayak Halkası (ayak taban parçası) çizim ve ölçülendirilmesi 2.6. Üst Ekstremite Ortez Resmi Üst ekstremite ortezleri dirsek altı ve dirsek üstü diye ayrıldığından resimleri de dirsek altı ve dirsek üstü ortez resimleri olarak çizilir. 47

54 Deri Dirsek Altı El ManĢeti ġekil 2.33: Deri dirsek altı el manģeti çizim ve ölçülendirilmesi 2.7. Diz Altı Ortez Resmi Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz altı ekstremite ortezleri, ayak bilek eklemine göre yapıldıklarından resimleri de sabit, serbest ve hareketliliğine göre çizilir. 48

55 Sabit Ayak Mafsallı Diz Altı Ortezi (Çatal Ayak) Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.34: Sabit ayak mafsallı diz altı ortezi (Çatal ayak) çizim ve ölçülendirilmesi 49

56 2.7.2 Serbest Ayak Mafsallı Diz Altı Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.35: Serbest ayak mafsallı diz altı ortezi çizim ve ölçülendirilmesi 2.8. Diz Üstü Ortez Resmi Çizim ve Ölçülendirilmesi Diz üstü ortezleri, diz eklemi ve kullanılan malzemelere göre yapıldıklarından resimleri de diz eklemi ve malzemelerine göre çizilir. 50

57 C Bandlı Diz Üstü Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.36: C bandlı diz üstü ortezi 51

58 Deri ManĢetli Diz Üstü Ortezi Çizim ve Ölçülendirilmesi ġekil 2.37: Deri manģetli diz üstü ortezi 52

59 2.9. Ortez Ölçü Formu Alt ekstremitenin diz altı ve diz üstü ölçü formu Ģeklinde çizilir AFO Ölçü Formu Çizim ve Ölçülendirilmesi T.C.Kimlik No : Ölçü Tarihi :.../..../ Soyadı : Doğum Tarihi :.../...../ Adı : Telefon: Boyu : GSM : Ağırlığı : Tanı : Yapılacak olan : Prova :..../...../ Provayı Yapan : Teslim :..../...../ Provayı Yapan :

60 KAFO Ölçü Formu T.C.Kimlik No : Ölçü Tarihi :.../..../ Soyadı : Doğum Tarihi :.../...../ Adı : Telefon: Boyu : Cep : Ağırlığı : Tanı : Yapılacak olan : Prova :..../...../ Provayı Yapan : Teslim :..../...../ Provayı Yapan :

61 HKAFO Ölçü Formu T.C.Kimlik No. : Ölçü Tarihi :..../...../ Soyadı : Doğum Tarihi :..../...../ Adı : Telefon : Boyu : GSM : Ağırlığı : Tanı Yapılacak olan : Prova :..../...../ Provayı Yapan : Teslim :..../...../ Provayı Yapan :

62 Üst Ekstremite Ortetiği Ölçü Formu T.C.Kimlik No. : Ölçü Tarihi :..../...../ Soyadı : Doğum Tarihi :..../...../ Adı : Telefon : Boyu : GSM : Ağırlığı : Tanı Yapılacak olan : Prova :..../...../ Provayı Yapan : Teslim :..../...../ Provayı Yapan :

63 Gövde Ortezi (Korse) Ölçü Formu T.C.Kimlik No. : Ölçü Tarihi :..../...../ Soyadı : Doğum Tarihi :..../...../ Adı : Telefon : Boyu : GSM : Ağırlığı : Tanı Yapılacak olan : Prova :..../...../ Provayı Yapan : Teslim :..../...../ Provayı Yapan :

64 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Serbest ayak mafsallı, diz altı ortezi çizim ve ölçülendirilmesi ĠĢlem Basamakları Serbest ayak mafsallı, diz altı ortezi çizim ve ölçülendirilmesini yapınız Öneriler Teknik resim odasını ve teknik resim gereçlerini kullanınız. Teknik resim masası kullanınız. Teknik resim çizim araç ve gereçlerini kullanınız. Teknik resim çizim kurallarını kullanınız. 58

65 KONTROL LĠSTESĠ Bu faaliyet kapsamında, aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız becerileri; Evet ve Hayır kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 1. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı? 2. Çizim araç-gereçlerini eksiksiz hazırladınız mı? 3. Çizim araç-gereçlerinin ve ortamın temiz olmasını sağladınız mı? 4. ĠĢ parçasının Ģekline ve çalıģma konumuna göre bakıģ yönünü belirlediniz mi? 5. Çizilen görünüģlerin simetrikliğini tespit ettiniz mi? 6. Ölçü bağlama ve ölçü çizgilerini kurallarına göre çizdiniz mi? 7. Ölçü oklarını standartlara uygun olarak çizdiniz mi? 8. Ölçü rakamlarını kurallarına uygun olarak yazdınız mı? 9. Antet bilgilerini eksiksiz ve doğru yazdınız mı? DEĞERLENDĠRME Yapılan değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise Ölçme ve Değerlendirme ye geçiniz. 59

66 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iģaretleyiniz. 1. AĢağıdakilerden hangisi, ölçü formu resimlerinden değildir? A) C band formu B) AFO ölçü formu C) KAFO ölçü formu D) Üst ekstremite ölçü formu E) Korse ölçü formu 2. AĢağıdakilerden hangisi, KAFO ortez parça resmi değildir? A) Ayak bilek eklemi B) Kalça eklemi C) Diz eklemi D) Ayak taban demiri E) Kırlangıç kuyruğu 3. AĢağıdakilerden hangisi, frezelenecek bir malzeme resmi değildir? A) Ayak bilek eklemi B) Kalça eklemi C) Diz eklemi D) Ayak taban demiri E) C band formu 4. AĢağıdakilerden hangisi, alt ekstremite ve gövde ortezine ait bir resim değildir? A) C band formu B) AFO ölçü formu C) KAFO ölçü formu D) Üst ekstremite ölçü formu E) Korse ölçü formu 5. AĢağıdakilerden hangisi, gövde ortezine ait bir resimdir? A) C band formu B) AFO ölçü formu C) Korse ölçü formu D) KAFO ölçü formu E) Üst ekstremite ölçü formu DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme ye geçiniz. 60

67 MODÜL DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin boģ bırakılan yerlerini doğru kelimelerle tamamlayınız ,Ġsveç kilitli diz ekleminin kilitlenmesini sağlayan bir kolun resmidir. 2. Alt ekstremite diz altı hastalardan ölçü almadan önce formu doldurulur. MODÜL DEĞERLENDĠRME 3. Meslek resim dersinde, kuralları uygulanır. 4. Hastalardan ölçü almadan önce formu doldurulur. AĢağıdaki cümlelerin baģında boģ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlıģ ise Y yazınız. 5. (... ) Diz üstü ortez ölçüsünde KAFO ölçü formu kullanılır. 6. (... ) Diz üstü ortez ölçüsünde AFO ölçü formu kullanılır. 7. (... ) Kilit kol resmi bir AFO ortez parçasıdır. 8. (... ) C band resmi, hem el alıģtırma hemde bir ortez parça resmidir. AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iģaretleyiniz. 9. AĢağıdakilerden hangisi, el alıģtırma malzemeleri resmindendir? A) C band formu B) AFO ölçü formu C) KAFO ölçü formu D) Üst ekstremite ölçü formu E) Korse ölçü formu 10. AĢağıdakilerden hangisi, el alıģtırma parça resimlerindendir? A) Metal KÜP B) Delikli plaka C) S alüminyum D) Metal kutu E) Hepsi DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 61

68 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 B 2 D 3 D 4 C 5 A ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 NĠN CEVAP ANAHTARI 1 A 2 E 3 E 4 D 5 C MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI 1 KĠLĠT KOLU 2 AFO 3 TEKNĠK RESĠM 4 ÖLÇÜ 5 D 6 Y 7 Y 8 D 9 A 10 E 62

69 KAYNAKÇA KAYNAKÇA ARSLAN Mehmet, Uygulamalı Teknik Resim, Arslan Yayıncılık, Ġstanbul, 2003 ĠPLĠKÇĠOĞLU KOPARAL, Teknik Resim, Yapım Matbaacılık, Ġstanbul, ŞEN İ. Zeki ve Nail ÖZÇĠLĠNGĠR, Teknik Resim Temel Bilgiler, İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri, ÖZÇĠLĠNGĠR Nail ve İ. Zeki ŞEN, Temel Teknik Resim, İstanbul: Ders kitapları Anonim Şirketi, ÖZÇĠLĠNGĠR Nail ve İ. Zeki ŞEN, Makine Resmi, İstanbul: Ege Reklam Basım Sanatları Tesisleri, TS 88 Teknik Resim Gösterişle İlgili Genel Prensipler. TS / Resim Kağıtları / Ankara TS EN ISO Teknik Mamul Dokümantasyonu Yazılar Bölüm 2: Latin Alfabesi Rakamlar ve İşaretler. Türk Standartları Enstitüsü nün konularla ilgili standartları. GÖZAYDIN Nevzat, İsmail PARLATIR ve Hamza ZÜLFĠKAR, Okul Sözlüğü, Ankara: Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları: 603, ĠPLĠKÇĠOĞLU KOPARAL, Teknik Resim, Yapım Matbaacılık, Ġstanbul, 63

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROTEZ RESMİ ÇİZİMİ 725TTT044 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler

TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimleri yapmak Yeterli ve kesit görünüşler çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif

TEKNİK RESİM DERSİ. Modüller Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma. Ölçülendirme ve Perspektif TEKNİK RESİM DERSİ Modüller Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK / DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF/YIL SÜRE DERSİN TANIMI DERSİN AMACI DERSİN

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme

TEKNİK RESİM. Geometrik Çizimler. Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi DERS BİLGİ FORMU. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme TEKNİK RESİM Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Ölçülendirme ve Perspektif Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Uygun kalem ile geometrik çizimleri teknik resim kurallarına göre çizebilecektir.

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SANDALYE ÇĠZĠMĠ 543M00120 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MESLEKĠ ÇĠZĠMLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 Ankara, 11 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI ALANI MEKÂN DÜZENLEME 2 214T00009 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÇEKĠLEN ARAÇ FREN SĠSTEMĠ 525MT0180 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇÜLENDĠRME, ÖLÇEKLER VE PERSPEKTĠF 520TC0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ TIRNAK SÜSLEME 815SBG057 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik elektronik devre Şemalarını çizmek DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 Biyomedikal teknik servislerinde bakım onarımla ilgili iģçilik ve malzeme maliyetlerini hesaplayabileceksiniz. ARAġTIRMA Bakım onarım maliyetlerinin bilinmesinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TAHRĠBATLI MUAYENE 521MMI207 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek

TEKNİK VE MESLEK RESİM. Devre Şemaları Çizimi. Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek TEKNİK VE MESLEK RESİM Dersin Modülleri Teknik Resim Devre Şemaları Çizimi Kazandırılan Yeterlikler Çizim yapmak, norm yazı yazmak Elektrik-elektronik devre şemalarını çizmek 1 Dersin Adı Alan Meslek/Dal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO ALAN HESAPLARI 581MSP080 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ EMNĠYETLĠ BAĞLAMA ELEMANLARI 1 521MMI173 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ BĠLGĠSAYARDA ROK MODELĠ 542TGD317 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI BOYAMA VE VERNĠKLEME HATALARI 543M00094 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek

TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ. İçine yerleştirmek TAKIDA TEKNİK RESİM DERSİ Dersin Modülleri Geometrik Çizimler Görünüş Çıkarma Üç Boyutlu Takı Formları Kazandırılan Yeterlikler Geometrik çizimler yapmak Görünüş çıkarmak Takının üç boyutunu tasarlayıp

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM. ATEġLEME SĠSTEMLERĠ 525MT0045

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM. ATEġLEME SĠSTEMLERĠ 525MT0045 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI UÇAK BAKIM ATEġLEME SĠSTEMLERĠ 525MT0045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Biyomedikal cihazlar alanında hizmet veren hastane ve firmaların biyomedikal teknik servislerinde çalıģma planları yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Biyomedikal teknik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ GÖVDE RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ GÖVDE RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ GÖVDE RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2

MOBİLYA RESMİ DERSİ. Tek mobilya 1. Tek mobilya çizimi yapmak. Tek mobilya 2 MOBİLYA RESMİ DERSİ Dersin Modülleri Tek mobilya 1 Tek mobilya 2 Kazandırılan Yeterlikler Tek mobilya çizimi DERS BİLGİ FORMU DERSİN ADI ALAN MESLEK \ DAL DERSİN OKUTULACAĞI SINIF \ YIL SÜRE DERSİN AMACI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

SANAT VE TASARIM RESĠM SANAT EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM RESĠM SANAT EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM RESĠM SANAT EĞĠTĠMĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM TEK MOBĠLYA ÇĠZĠMLERĠ ANKARA 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÜT EK KAYNAĞI 521MMI050

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÜT EK KAYNAĞI 521MMI050 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÜT EK KAYNAĞI 521MMI050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI PERSPEKTİF ÇİZİM ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ DĠYAGRAM VE BAKIM PLANI 521MMI191

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ DĠYAGRAM VE BAKIM PLANI 521MMI191 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ DĠYAGRAM VE BAKIM PLANI 521MMI191 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MONTAJ RESĠMLER 2 521MMI184

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MONTAJ RESĠMLER 2 521MMI184 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ MONTAJ RESĠMLER 2 521MMI184 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ. ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. DĠġ PROTEZ. ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI DĠġ PROTEZ ÜST MOLAR DĠġLER 724DC0006 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ÜÇ BOYUTLU TAKI FORMLARI 211GS0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HASIR ÖRME 215ESB492 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF ĠMGESEL KOMPOZĠSYON ÇĠZĠMĠ 213GIM312

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF ĠMGESEL KOMPOZĠSYON ÇĠZĠMĠ 213GIM312 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GRAFĠK VE FOTOĞRAF ĠMGESEL KOMPOZĠSYON ÇĠZĠMĠ 213GIM312 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BORU İZOMETRİSİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPIDA ALÇI LEVHA KAPLAMA ÇİZİMİ 582YIM161 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF İKİ KAÇIŞ NOKTALI PERSPEKTİF ÇİZİMİ 211GS0007 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı