KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü)"

Transkript

1 KUR AN DA VE İNCİL DE İSA ANLATISI (Doğumu ve Ölümü) Oğuzhan ÖZOĞLU Kur an kıssalarının/anlatılarının gerçekliğine neredeyse kimsenin bir itirazı yoktur. Oysa Kur an ı mutlak hakikatin temeli gibi görerek okumak bizi anlamamız gerekenlerden uzaklaştırabilir. Kur an daki her kıssanın/anlatının yaşanmış olması gerekmez. Kur an, muhataplarının bildikleri ve anlayabildikleri üzerinden (yani maruftan) hareketle insanların ve toplumun davranışlarını düzeltmeye çalışır. Bunun için toplumun sanıları veya zanları Kur an da yer etmiş olabilir. Anlatılara bu açıdan bakarsak yakalamamız gereken üzerinde yoğunlaşmamız kaçınılmaz olur. Bu düşünce etrafında İsa kıssasını gözden geçirip geleneksel anlayışları kıyaslarsak temel bazı problemlerle karşılaşırız. Bu problemler, İsa nın doğumu (babasızlığı), ölümü (çarmıha gerilişi) ve inzali şeklinde üç temel başlıkta incelenebilir. İsa nın Doğumu İsa nın doğumuyla ilgili Kur an da var olan bilgiler mutlak manada bir gerçeği yansıtacak şekilde açık değildir. İsa nın babasız dünyaya gelmesi de bir babasının oluşu da Kur an da yeterince izah edilmemiştir. Bunun için delil getirilen bazı ayetler de bu durumu yeterince açıklayamamaktadır. İncil ise bu hususta kendi içinde çelişkili olsa da- bazı bilgiler vermektedir. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu: Annesi Meryem, Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in Kutsal Ruh'tan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf, doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak." Bütün bunlar, Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: "İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar." Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. (Matta 1:18-25) O günlerde Sezar Avgustus bütün Roma dünyasında bir nüfus sayımının yapılması için buyruk çıkardı. Bu ilk sayım, Kirinius'un Suriye valiliği zamanında yapıldı. Herkes yazılmak için kendi kentine gitti. Böylece Yusuf da, Davut'un soyundan ve torunlarından olduğu için Celile'nin Nasıra Kenti'nden Yahudiye bölgesine, Davut'un kenti Beytlehem'e gitti. Orada, hamile olan nişanlısı Meryem'le birlikte yazılacaktı. Onlar oradayken, Meryem'in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. Aynı yörede, sürülerinin yanında nöbet tutarak geceyi kırlarda geçiren çobanlar vardı. Rabbin bir meleği onlara göründü ve Rabbin görkemi çevrelerini aydınlattı. Büyük bir korkuya kapıldılar. Melek onlara, "Korkmayın!" dedi. "Size, bütün halkı çok sevindirecek bir haber müjdeliyorum: Bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir. İşte size bir işaret: Kundağa sarılmış ve yemlikte yatan bir bebek bulacaksınız." Birdenbire meleğin yanında, göksel ordulardan oluşan büyük bir topluluk belirdi. Tanrı'yı överek, "En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun, Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara Esenlik

2 olsun!" dediler. Melekler yanlarından ayrılıp göğe çekildikten sonra çobanlar birbirlerine, "Haydi, Beytlehem'e gidelim, Rabbin bize bildirdiği bu olayı görelim" dediler. Aceleyle gidip Meryem'le Yusuf'u ve yemlikte yatan bebeği buldular. Onları görünce, çocukla ilgili kendilerine anlatılanları bildirdiler. Bunu duyanların hepsi, çobanların söylediklerine şaşıp kaldılar. Meryem ise bütün bu sözleri derin derin düşünerek yüreğinde saklıyordu. Çobanlar, işitip gördüklerinin tümü için Tanrı'yı yüceltip överek geri döndüler. Her şeyi, kendilerine anlatıldığı gibi bulmuşlardı. (Luka 2:1-20) İncil, Davut oğlu (veya Yakup oğlu) Yusuf un İsa nın babası olduğunu açıkça yazmaktadır. Kur an ise Meryem e hiçbir beşerin dokunmadığını vurgulayarak (3/44) İsa nın doğumuyla alakalı ayrıntılı bilgi vermemiştir. Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra ailesiyle kendisi arasına bir perde koymuştu. Biz ona ruhumuzu gönderdik de ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem: "Ben senden Rahmân a sığınırım. Eğer Allah'dan korkuyorsan" dedi. "Ben, sana temiz bir oğlan bağışlamak için, Rabbinin gönderdiği bir elçiyim" dedi. Meryem: "Benim nasıl çocuğum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim" dedi. "Bu, dediğin gibidir. Ancak Rabbin buyurdu ki: Bu, bana pek kolaydır. Hem biz onu nezdimizden insanlara bir işaret ve rahmet kılacağız. Hem, bu önceden kararlaştırılmış bir iştir." dedi. Nihayet Meryem İsa'ya gebe kaldı ve o haliyle uzak bir yere çekildi. Sonra doğum sancısı onu bir hurma dalına tutunup dayanmaya zorladı. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim" dedi. Meryem'e, aşağı tarafından şöyle seslendi. Sakın üzülme, Rabbin alt tarafında bir ırmak akıttı. Hurma dalını kendine doğru silkele, üzerine devşirilmiş taze hurmalar dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ben Rahmân a bir oruç adadım. Onun için bugün hiçbir kimseyle konuşmayacağım de. Sonra Meryem onu yüklenerek kavmine getirdi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Doğrusu sen görülmemiş bir şey yaptın. Ey Harun'un kızkardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Onlar; "Biz beşikteki bir çocukla nasıl konuşuruz?" dediler. (Meryem 19/16-29) Kur an ın bu anlatısı Meryem in bir kocası olmadığı veya olamayacağı şeklinde bir yoruma açık değildir. Kaldı ki anlatının gerçeklikten uzak olduğu tevil edilmesi için meşru bir gerekçedir. Ayette ruhun gönderilmesi ile Cibril veya başka bir varlığın (melek gibi) kastedildiğinden hareketle bu olay İsa nın doğumu değil de gebe kalmasıymış gibi düşünülmektedir. Meryem, gebe kaldıktan sonra insanlardan uzaklaşmış ve gözden uzaklaşmak için bir yere çekilmiştir. Ardından ilahi bilgi (ruh) ile yönlendirilmiştir. Dolayısıyla ayetler Meryem in evli olmadığını göstermemektedir. Ayrıca Kur an babası olduğunu da açıkça ifade etmemektedir. Zira tarih bilgileri gibi spekülatif sahalardan çok maruftan hareket etmek toplumun ıslahı için daha basittir. Kur an ın da böyle bir yöntem uyguladığını söylemek mümkündür. İsa doğduktan sonra kucağında bir çocukla dönen Meryem e yönelik tepkiler ise bu evliliğin onaylanmayışından kaynaklanmaktadır. Tapınakta bulunanların evlenemeyişi hasebiyle Meryem kötü bir iş yapmıştır ve bu bir zina dır. Yoksa kucağında çocukla dönen bir kadına çocuğu nereden getirdiği sorulunca Allah katından gelmiş bir çocuk olduğu cevabı dönemin insanlarını ne kadar tatmin ederdi? Çocuk gerçekten beşikte konuşmuş olsa bile Ayrıca Kur an, Meryem in doğumu hakkında bilgiler de vermekte ve onun tapınağa adanma sürecini anlatmaktadır. Tapınaklara kadınların adanmadığını ve tapınakta bulunanların evlenmelerinin yasak kabul edildiğini buna eklersek Meryem in evliliğinin tapınak tarafından onaylanmadığını ve hatta zina etmekle itham edildiğini

3 çıkarabiliriz. Bu durumda Meryem, vermesi gereken doğal tepkileri vermiş, evlenince ve hamile kalınca korkusundan bir köşeye çekilmiş ve daha sonra tapınaktan ayrılıp İsa yı dünyaya getirmiştir. Kur an ın üzerinde durduğu ise tapınak tarafından tanınmayan bu evliliğin meşru olduğudur. Meryem in iffetli olması ve âlemlere (aile/kabile/aşiret anlamında) üstün kılınması (tercih edilmesi) bunun için Kur an da tekrar edilmiştir. İnsanın dişi ve erkekten yaratıldığını (49/13) yarattığının bir ölçüsü olduğunu (25/2) söyleyen Kur an neden buna bir istisna koşmuş olsun ki böyle bir istisna Kur an da yer almamaktadır-? Ayrıca; bilimsel anlamda babasız bir çocuğun dünyaya gelmesi mümkün olsa bile toplumun yapısı dikkate alınırsa topluma peygamberlik yapacak birinin babasız doğması ona büyüleyici bir özellik katabilir mi? Meryem in doğumundan bahseden ayetlerde erkek çocuk ile kız çocuğa tapınak nezdinde aynı değerin verilmediği (3/36) vurgulanırken tapınak nezdinde babasız bir çocuğa (bu zina etmiş olmak demektir) değer verilebilir mi? İsa-Meryem anlatısı ile Zekeriya anlatısı beraber okunursa Zekeriya nın Meryem i himayesi (3/37), Zekeriya nın eşinin hiç çocuk doğurmadığı ve bundan dolayı oğul müjdesine şaşırdığı (19/5 vd.) İsa-Meryem anlatısı içerisinde yer tutabilir. Ancak bu bize ait bir yorum olur ve yorum olarak da kalır. Zira İncil de benzeri bir bilgi yer tutmamaktadır. İsa nın Ölümü Öğleyin on ikiden üçe kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat üçe doğru İsa yüksek sesle, "Eli, Eli, lema şevaktani?" yani, "Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin?" diye bağırdı. Orada duranlardan bazıları bunu işitince, "Bu adam İlyas'ı çağırıyor" dediler. İçlerinden biri hemen koşup bir sünger getirdi, ekşi şaraba batırıp bir kamışın ucuna takarak İsa'ya içirdi. Öbürleri ise, "Dur bakalım, İlyas gelip O'nu kurtaracak mı?" dediler. İsa, yüksek sesle bir kez daha bağırdı ve ruhunu teslim etti. O anda tapınaktaki perde yukarıdan aşağıya yırtılarak ikiye bölündü. Yer sarsıldı, kayalar yarıldı. Mezarlar açıldı, ölmüş olan birçok kutsal kişinin cesetleri dirildi. Bunlar mezarlarından çıkıp İsa'nın dirilişinden sonra kutsal kente girdiler ve birçok kimseye göründüler. İsa'yı bekleyen yüzbaşı ve beraberindeki askerler, depremi ve öbür olayları görünce dehşete kapıldılar, "Bu gerçekten Tanrı'nın Oğlu'ydu!" dediler. Orada, olup bitenleri uzaktan izleyen birçok kadın vardı. Bunlar, Celile'den İsa'nın ardından gelip O'na hizmet etmişlerdi. Aralarında Mecdelli Meryem, Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Zebedi oğullarının annesi de vardı. (Matta 27:45-56; Markos 15:33-41; Luka 23:44-49; Yuhanna 19:28-30) Bir de inkârlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve "Biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük" demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. (Nisa 4/ ) İsa nın çarmıha gerilmesi üzerinde herhangi bir farklı anlatım İncil de bulunmamaktadır. Kur an da ise bu konu gerçekliği arka plana atılarak anlatılmıştır. Kur an, İsa nın doğumu ve ölümü ile ilgili ayetlerde bizzat peygamberin halini öncelediği için İsa nın başına gelenler hakkında ayrıntılı bilgi vermeyerek İsa nın da kendisi gibi sıkıntılar çektiğine vurgu yapıp onu teselli etmektedir.

4 İsa nın ıstırap dolu bir hayat yaşaması ve onu öldürmeye teşebbüs etmeleri kutsal kaynaklarda ortaktır. Ancak Kur an, İsa nın çarmıha gerilmesini değil çarmıha gerilmesi sebebiyle öldüğünün düşünülmesini reddetmektedir. Zira çarmıha gererek bir insanı öldürmek için kişinin vücudundaki tüm kanın ellerine çakılan çivilerin yaralarından boşalması gerekir. Bu da eski tecrübelere göre en az 12 saati almaktadır. Yani İsa nın çarmıha çakılması onun anda öldüğü sonucunu çıkarmamıza yeterli değildir. Görülüyor ki Kur an bu husus üzerinde durmaktadır ve İsa nın bu hadiseyi yaşamış olabileceğini ima edip başka bir gerekçeden (halk arasındaki deyimle eceliyle) öldüğünü anlatmaktadır. İsa nın gömülmesinin anlatıldığı bölümler Kur an da yer almamaktadır; ancak İncil de yer bulmuştur. Dört İncil de İsa nın gömülmesini küçük nüanslarla da olsa anlatmaktadır. İsa nın öğrencisi Yusuf un (Aramatyalı Yusuf, İsa nın öğrencisi olduğunu gizli tutuyordu) gelip İsa nın cesedini yetkililerden istediğini ve Yahudi yetkililerin cesedi ona verdiklerini Dört İncil de görmek mümkündür. Yusuf, İsa yı kendisi için yaptırdığı bir oyuk mezara götürmüş ve toprağa gömmemiştir. Oyuğun içine İsa yı bırakarak dışını bir taş ile kapatmıştır. Ayrıca en dikkat çekici yanı İsa nın saat 3 gibi çarmıha gerilmesi, Yusuf un onu akşama doğru gelip alması ve Pilatus un bu kadar erken ölmesine şaşırmasıdır. Zira değindiğimiz gibi çarmıha çakılan birinin üzerinden en az yarım günün geçmesi beklenirdi. Ama anlaşılıyor ki İsa ölmemişti. (Markos 15:42-47; Matta 27:57-61; Luka 23:50-56; Yuhanna 19:38-42) O gün Hazırlık Günü, yani Şabat Günü'nden önceki gündü. Artık akşam oluyordu. Bu nedenle, Yüksek Kurul'un saygın bir üyesi olup Tanrı'nın Egemenliği'ni umutla bekleyen Aramatyalı Yusuf geldi, cesaretini toplayarak Pilatus'un huzuruna çıktı, İsa'nın cesedini istedi. Pilatus, İsa'nın bu kadar çabuk ölmüş olmasına şaştı. Yüzbaşıyı çağırıp, "Öleli çok oldu mu?" diye sordu. Yüzbaşıdan durumu öğrenince Yusuf'a, cesedi alması için izin verdi. Yusuf keten bez satın aldı, cesedi çarmıhtan indirip beze sardı, kayaya oyulmuş bir mezara yatırarak mezarın girişine bir taş yuvarladı. Mecdelli Meryem ile Yose'nin annesi Meryem, İsa'nın nereye konulduğunu gördüler. (Markos 15:42-47) Bir gün sonra İsa nın cesedini görmeye gidenler (nereye konduğunu görenler) İsa nın bekletildiği oyukta olmadığını, taşın yan tarafa yuvarlanmış olduğunu görmüşlerdir. Hatta iki kişi İsa nın cesedini görmek isteyenlerin yanına gelip İsa nın zaten ölmediğini, diri olan birini herkesin ölü zannettiğini anlatmaktadır. (Yuhanna 20:1-9; Matta 28:1-10; Markos 16:1-8; Luka 24:1-12) Kadınlar haftanın ilk günü, sabah çok erkenden, hazırlamış oldukları baharatı alıp mezara gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, "Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz?" dediler. "O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini anımsayın. İnsanoğlu'nun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti." O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları Onbirler'e ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakup'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki, bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de, Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. (Luka 24:1-12)

5 Dolayısıyla İsa hem İncil e hem de Kur an a göre çarmıha çakılarak öldürülmemiştir. Ancak çarmıha çakıldığı söylenebilir. İsa nın Nüzulü İsa nın nüzulü ile ilgili yaklaşımların tarihi kökleri ve kaynakları hakkında birçok bilgiye sahibiz. Kur an daki anlatım özelliklerine dayanarak İsa nın ölmediği ve göğe çekildiği iddia edilmektedir. Ahir zamanda, kıyamet kopmadan önce İsa nın yeryüzüne indirileceği (inzali) söz konusu edilmektedir. Bu konuyu kıyamet alametleri başlığı altında ele alacağız. Zira kıyametin herhangi bir alameti bulunmamaktadır ve Kur an ın kıyamet anlatıları gerçeklikten öte simgesel bir üslupla sunulmuştur. Ancak İsa nın ölmediği düşüncesine yönelik bazı iddiaları ele alabiliriz. İsa nın ölmediği en başta bazı hadislere dayandırılmaktadır. Hadislerden yola çıkarak Kur an ayetlerine bazı anlamlar yüklenmiştir. Örneğin; Al-i İmran Suresi nin 55. ayetinde geçen müteveffike (vefat ettiren) kelimesine uyuma/alma anlamı verilmiştir. İbn Abbas ise bu iddiayı reddederek bu kelimeye ölmek anlamı vermekte ve İsa nın öldüğünü kabul etmektedir. İbn Abbas bu kanaatinde haklıdır. Zira Kur an da bu kelime aranırsa Türkçemizde kullandığımız canını almak anlamında kullanılığı görülecektir. Secde Suresi nin on birinci ayetinde insanı vefat ettirenin melekü l-mevt/ölüm meleği olduğu yazmaktadır. Yani mevt ve vefat aynı anlamı taşıyan kelimelerdir. Mevt, görünür bir gerekçeye dayalı olarak ölme ve vefat ise o günün insanının anlam veremeyip eceliyle olduğunu varsaydığı ama bugün biyolojik olarak anlam verebildiğimiz ve ecele bağlamadığımız ölmedir. Dolayısıyla Al-i İmran 552teki asıl vurgu, İsa ya yapılan işkenceler sonucunda İsa nın ölmediği, ölümünün başka bir gerekçeyle olduğudur. Bunun için bu ölümü Allah üstlenmiştir. Aynı ayette rafiuke ileyye/kendime yükselten ifadesinden İsa nın göğe çekildiği çıkarılmıştır. Oysa bu ifade Kur an da İdris için de geçmektedir (19/57). Öyleyse İdris de ölmemiştir ve gökte bir yerde yaşamını sürdürmeye devam etmektedir. (Böyle bir anlayış mevcuttur. İdris in yeryüzüne ineceği de bazı eserlerde yer bulmaktadır.) Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir). (Meryem Suresi 19/33) ayetine dayanarak İsa nın doğduğu, ardından göğe çekildiği ardından öleceği düşünülmüştür. Oysa aynı surede aynı ifadeler Yahya için de geçmektedir. Öyleyse Yahya da ölmemiş olmalıdır. "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selâm olsun! (Meryem suresi 19/12-15) Gene Meryem Suresi nde İsa kendi diliyle şunları söylemektedir: Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekâtı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. (Meryem Suresi 19/30-32) İsa nın gerçekten yaşadığı (göğe çekildiği veya uyuduğu) kabul edilirse namaz ve zekâttan da mesuldür. Gerçi gökte kime zekât vereceği ve neden zekat vereceği tartışılabilir olsa da uykuda dahi olsa namazlarının mesuliyetinin üzerinde olduğu kabul edilmelidir! Maide Suresi nde İsa nın hesap günü Allah a şöyle diyeceği yer almaktadır:

6 Ben onlara, sadece bana emrettiğin şeyi söyledim: Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin (dedim.) Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni vefat ettirdiğinde, artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen, her şeye hakkıyla şahitsin. (Maide Suresi 5/117) Görüldüğü gibi İsa nın öldüğü Kur an da gayet açık bir şekilde yer almaktadır. İsa nın ölmediğini iddia edip bunu Kur an da aramak nafile bir uğraşıdır. Sonuç İsa nın doğumu hakkında İncil daha gerçekçi bilgiler vermektedir. Onun bir babasının olduğunu İncil den hareketle söylemek mümkündür. Ancak İncil in bu anlatımlarının da Hıristiyan ilahiyatıyla çeliştiğini söylemek yerindedir. Kur an ise Meryem in gebelik dönemi hakkında bilgi vermemekte, sadece İsa nın doğum sahnesini anlatmaktadır İsa nın çarmıha çakılarak öldürülmediğiyse her iki kitapta da yer almaktadır. İsa, her insan gibi bir anne ve bir babadan dünyaya gelmiştir. Allah, onu elçi olarak seçmiştir. İşkence görmüş; çarmıha çakılmıştır. İnsanlar onun öldüğünü düşünüp çarmıhtan indirmiştir. Ancak İsa bu sebeple ölmemiş, sonraki günlerinde başka bir sebeple ölmüştür. Ölen birinin dünyaya gelmesi de beklenemez. İsa nın doğumu hakkında Kur an dan referans alınacaksa ve bu illa Kur an da olması gerekliyse Zekeriya anlatısı ile İsa-Meryem anlatıları beraber okunabilir ve bunun sonucunda da Zekeriya nın İsa nın babası olabileceği sonucu çıkarılabilir. Bu uzak bir ihtimal olsa da bir ihtimal dâhilindedir; fakat yorum yaparken Kur an ı yormamak gerektiği unutulmamalıdır. İsa ya yönelik Meryem oğlu vurgusu babasızlığından değil hem muhatapların düşünce tarzlarından hem de tapınağın Meryem in evliliğini onaylamayışından kaynaklanmaktadır. Bu ifade, İsa nın babasız olduğunu göstermemektedir. Ayrıca Kur an, İsa nın babasız dünyaya gelişini onaylayıcı bir dil kullanmamıştır. İsa nın öldüğüne veya ölmediğine dair Kur an dan ayet aramak da her ne kadar öldüğünü ayetlerle göstermek için bunu yapsak da- aklen gereksizdir. Zira peygamberler de sıradan insandırlar (25/7 vb.) ve sıradan insanların göğe çekilmiş olmaları, binlerce sene uyumaları vs beklenemez. Bunu akla ve doğa yasalarına dayanarak söyleyebiliriz.

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDAŞ TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ

İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDAŞ TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ İNCİL (SEVİNÇ GETİRİCİ HABER) İNCİL İN YUNANCA ASLINDAN ÇAĞDAŞ TÜRKÇE YE ÇEVİRİSİ Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahiplerinin yazılı izni olmaksızın kitap herhangi bir yolla çoğaltılıp yayımlanamaz,

Detaylı

"Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak

Allah ın Oğlu İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak "Allah ın Oğlu" İsa nın Mesihsel Unvanlarını Anlamak Mesihsel unvanlar konusunda insanların kafası çok karışık; Hıristiyanlar ın bile. İsa nın unvanlarını Müslümanlara takdim şeklimiz ve yorum biçimimiz

Detaylı

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ

ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU. Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM YAZARLAR. Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ. Nazif YILMAZ ORTAOKUL VE İMAM HATİP ORTAOKULU Öğretim Materyali KUR AN-I KERİM 6 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Nazif YILMAZ DEVLET KİTAPLARI İKİNCİ BASKI..., 2014 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 5904

Detaylı

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir

(DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada. Çeviren: Afşin Bilgili. Redaktör: Mecid Demir (DİNİ ANLAMADA) KURAN YETER Mİ? Kashif Ahmed Shehzada Çeviren: Afşin Bilgili Redaktör: Mecid Demir 1 ÖNSÖZ Bu çalışmanın amacı, kendini Müslüman olarak tanımlayanlar arasında yaygın olan, Kuran ile ilgili

Detaylı

BATI YA YÖN VEREN METİNLER

BATI YA YÖN VEREN METİNLER KÖKLER 1 BATI YA YÖN VEREN METİNLER 2 I BATI GELENEKLERİNİN YAHUDİ-HIRİSTİYAN KAYNAKLARI Batı dünyasının gelenekleri, biri Yahudi-Hıristiyan, diğeri Yunan-Roma veya Klasik olmak üzere, başlıca iki kaynağa

Detaylı

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun

Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla. Âlemlerin Rabbi Allah a Hamdolsun. Barış ve Selam Peygamberlerin ve Elçilerin Mührü Üzerine Olsun Özet 1- İslamiyet te tüm gerekli öğrenim ihtiyaçları olmadan fetvalar yayınlamak yasaktır. Öyle olsa bile fetvalar klasik metinlerde tanımlı olan İslami hukuk teorisini takip etmelidir. Konuyla ilgili

Detaylı

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi Cilt 12, Sayı 2, 2012 ss. 121-152 MEHMET SAİD ŞİMŞEK İN HAYAT KAYNAĞI KUR ÂN TEFSİRİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ali KARATAŞ * Özet Makale Mehmet Said Şimşek in yazdığı

Detaylı

1. FATİHA SÛRESİ (Mekke döneminde inmiştir. 7 ayettir. Adı: açan, açış anlamına gelir. Nüzul Sırası: 5) Rahman ve Rahim Allah ın adıyla... 1-3. Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, din gününün hakimi

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton

Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Din ve Bilim İlişkisinde Konuşma Sırası Newton da İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Dâhi ve Dindar: Isaac Newton Yazar: Enis Doko

Detaylı

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2

Kitab-ı mukaddeste ise şöyle deniliyor: Ve Rabb inin ağzı ile tayin edilecek yeni bir adla çağrılacaksın. 2 AHMEDİ VE AHMEDİYET İSİMLERİ Müslüman Ahmediye Cemaati yeni bir din demek değildir. Ahmediler Müslüman dır ve dinleri İslâmiyet tir. Bize göre bir zerre kadar dahi olsa İslâmiyet ten yüz çevirmek haramdır.

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi

Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Meçhul Hintli Resul Yuz Asaf Keşmir de Hz. İsa (AS) Efsanesi Budistlerce ve Hindularca Issa adıyla tanınan peygamberin öyküsü Faruk Arslan [Faruk Arslan] 12 Nisan 1969'de Ankara'da doğdu. Aslen Çorumludur.

Detaylı

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir.

Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. ÖNSÖZ Hamd, sadece Allah içindir. Salât ve selam Peygamber Muhammed'e, onun âilesine, arkadaşlarına ve onun yolunda ve izinde gidenleredir. Bugün bu ümmetin ahvaline bakan bir kimse çok tuhaf ve çirkin

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu

MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ. İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu MESİH TALEBESİ İÇİN YOL REHBERİ İnanç, İbadet ve Uygulamalar Kılavuzu Sonsuz yaşam, tek gerçek Allah olan Seni ve gönderdiğin İsa Mesih i tanımalarıdır. Yuhanna 17:3 Ey Göklerdeki Babamız Adın kutsal kılınsın.

Detaylı

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi

Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi Rab bin Çağrısı Kendini hazırla, Gelin im! Tanrı bütün dünyanın Baba, Oğul ve Kutsal Ruh un evi ve İsa Mesih in ikinci gelişinde O nun gelini olmasını arzu ediyor (Yuhanna 13-15, Efesliler 2-5, Esinleme

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas.

HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ. Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. HZ. MUHAMMED İN HASTALIĞI SIRASINDA HZ. ÖMER İN TAVRI VE HALİFE SEÇİMİ Anahtar Kelimeler: İslam, Kureyş, Medine, Kırtas. Ramazan BOYACIOĞLU Hz.Muhammed, sağlığında kendisinden sonra Müslümanların başına

Detaylı

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN

PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN PEYGAMBERİN EVİNDE BİR GÜN Abdu'l-Melik b. Muhammed el-kasım Çeviren: M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL: (0212) 526 06 05 FAX: (0212) 522

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI

DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Doç. Mr. Petko Zlateski DİNLERDE AHLÂK ALTINCI SINIFLAR İÇİN OKUMA KİTABI Üsküp - 2014 Eleştirmenler: Başkan: Doç. Dr. Svetlana Kamciyaş Başkan Yardımcısı: Mr. Gordana Nikçevska Üye: Duşanka Goluboviç

Detaylı

Her İmanlı İçin. Aşağıda ki ayetlere göre meshediliş bütün imanlıların üzerindedir:

Her İmanlı İçin. Aşağıda ki ayetlere göre meshediliş bütün imanlıların üzerindedir: Ders 2 Her İmanlı İçin Tanrı Ruhu nun meshedişi her imanlının hayatı için bir gerekliliktir. Tanrı nın Ruhu ve gücü olmadan yapılan her iş reddedilmiştir. Kabul edilmek için meshedilmeliyiz. Aşağıda ki

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 592 Halk Kitaplar : 148 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN

UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN İSTANBUL KURAN ARAŞTIRMALARI GRUBU (İKRA) UYDURULAN DİN VE KURAN DAKİ DİN GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ 20. BASKI İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Uydurulan Din ve Kuran

Detaylı

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği

Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği Şüpheleri Yok Eden Tevhid Gerçeği كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد رش رش تريك- Türkçe-Turkish ] [تريك Muhammed b. Salih el-useymin Terceme eden : M.Beşir Eryarsoy 2009-1430 كشف لشبها لشبها يف حكوحيد حكوحيد

Detaylı