EKĠM AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ. BU AY ÇOK ÇALIġTIK, ÇOK YORULDUK ÇOK ġeyler ÖĞRENDĠK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKĠM AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ. BU AY ÇOK ÇALIġTIK, ÇOK YORULDUK ÇOK ġeyler ÖĞRENDĠK"

Transkript

1

2 EKĠM AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ BU AY ÇOK ÇALIġTIK, ÇOK YORULDUK ÇOK ġeyler ÖĞRENDĠK 4 EKĠM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MUTFAK ETKĠNLĠKLERĠMĠZ CUMHURĠYET BAYRAMI TÖRENĠMĠZ GASTRONOMĠ VELĠ ETKĠNLĠĞĠMĠZ GEMS DERSLERĠMĠZ DRAMA DERSLERĠMĠZ

3 ÜÇ YAġ SINIFI : PATLICANLAR Bu ayın teması kediler ve köpeklerdi. Ġkisinin de iki kulağı ve dört ayağı varmıģ. Aslında onlar evcil hayvanlarmıģ. Mutlu olduklarında kuyruk sallarlarmıģ. Kedilerin bıyıkları ve patileri varmıģ. Ama en iyi dost kim derseniz, iģte o köpeklermiģ. Bu ay boyama, yırtma, yapıģtırma, resim tamamlama ve katlama teknikleriyle kedi ve köpekler yaptık. BU KÖPEKLER ÇOK TATLIIIII KÖPEKLERĠMĠZ

4 Bu ay 1 rakamını ve kırmızı rengi öğrendik. Sınıfımızda bir tane olan nesneleri topladık. Kırmızı boyalarla bir rakamını boyadık. Yine kırmızı boyalarla ilk çizgi çalıģmalarımızı yaptık. BĠZE KOCAMAAAN GELEN ÖNLÜKLERĠMĠZLE ĠLK ÇĠZGĠLERĠMĠZĠ ÇĠZDĠK. Bu ayki konumuz Ben ve Ailem

5 MÖSYÖ TĠNO ĠLE ĠLK GÖRGÜ KURALLARI DERSĠMĠZĠ YAPTIK Yemek yerken çatal kullanmak çok önemliymiģ. Çatal nasıl tutulur? Bardak ile su nasıl içilir? Yemek masasında nasıl oturulur öğrendik. ÖNCE SU ĠÇMEYĠ ÖĞRENDĠK ġġmdġ DE YEMEK YĠYORUZ.

6 SERBEST OYUN ZAMANIIIIII HEP BERABER,KARDEġÇE,ARKADAġÇA OYUNLAR OYNARIZ.

7 FRANSIZCA DERSLERĠMĠZ Fransızca sınıf araç gereçlerini öğrendik. Bunları öğrenirken bir yandan da öğrendiğimiz renkleri ve sayıları tekrar ettik. QU EST-CE QUE C EST? UN CRAYON? UN FEUTRE? DOĞRU KUTULARA YERLEġTĠRĠYORUZ.

8 BAHÇEDE RENK PEġĠNDEN KOġTUK. BULDUK, GETĠRDĠK. C EST QUELLE COULEUR?

9 DÖRT YAġ SINIFI : BEZELYELER Ekim ayının konusu Ben ve Ailem Bu ay kendimizi daha yakından tanıdık. Saç rengim nedir? Göz rengim nedir? Çekirdek aile ne demektir? Akraba kimdir? Dayı ve teyze kime denir? Ailemizi ve kendimizi daha yakından tanıdık. Atatürk ile ilgili yaptığımız etkinliklere de büyük bir istekle katıldık. BEBEK, ÇOCUK, GENÇ, YETĠġKĠN YAġLI BĠR GÜN BĠZ DE YAġLANACAKMIġIZ.

10 BU DA BENĠM EVĠMĠN PENCERELERĠ. TÜM ÇĠÇEKLER SENĠN ĠÇĠN SEVGĠLĠ ATA M

11 Hayvanları Koruma Günü için evimizden getirdiğimiz en sevdiğimiz hayvan oyuncaklarıyla arkadaģlarımıza küçük birer sunum yaptık. BEN KÜÇÜK BĠR BALIĞIM, DENĠZLERDE YAġARIM. TÜM HAYVANLARI SEVĠYORUZ.

12 BEZELYELER ĠLK GEMS DERSĠNĠ YAPTI. Bu ay süt, gıda boyası ve kulak çubuğu ile karıģan ve ayrıģan renkler deneyini yaptık. BU RENKLER DAĞILIYOOOORRRR. BAK, BAK DEFNE, NASIL KARIġIYOR?

13 FRANSIZCA DERSLERĠMĠZ Fransızca dersinde bu ay sayılar konusunda çalıģtık. UN, DEUX, TROĠS

14 HAZIRLIK SINIFLARINDA BU AY NELER YAPTIK. Hazırlık sınıflarında bu ayki konumuz Vücudumuz ve Sağlığımız dı. Ġskelet sistemimiz nasıl çalıģır, iç organlarımız nelerdir, aģı nedir, besin piramidinde hangi yiyecekler vardır? sorularının cevaplarını aldık. Çizgi çalıģmalarında büyük alan çalıģmalarından sonra artık masa baģı çizgi çalıģmalarına baģladık. Bu ay öğrendiğimiz üçgen, kare ve dikdörtgen Ģekillerini kâğıt üzerinde de çalıģtık. SINIFLARIMIZA BĠR MĠSAFĠR GELDĠ BU AY EVLERĠMĠZDEN GETĠRDĠĞĠMĠZ RÖNTGEN FĠLMLERĠNĠ ĠNCELEDĠK. EĞLENCELĠ ÇĠZGĠLER ĠSĠMLĠ DOSYAMIZDA KARE, ÜÇGEN VE DĠKDÖRTGEN ÇĠZDĠK.

15 HAZIRLIK SINIFLARINDA MÖSYÖ TĠNO ĠLE DAVRANIġ DERSLERĠ BAġLADI. Bu ay Mösyö Tino ile sandalyede nasıl oturulur, yemekte nasıl davranılır, çatal nasıl tutulur ve eģyalarımızın bulunduğu dolapları nasıl kapatmalıyız, sorularının cevabını öğrendik. BU ÇATALI NASIL TUTACAĞIM MÖSYÖ?

16 BĠZ KAġIĞA DEĞĠL, KAġIK BĠZE GELĠYOR.

17 PEÇETEYLE AĞZIMIZI NASIL SĠLERĠZ?

18 BU AYIN MUTFAK ETKĠNLĠĞĠ TURġU YAPIYORUZ. Evlerimizden getirdiğimiz yarım kiloluk kavanozlara havuçları,lahanaları ve salatalıkları doldurup üstüne de sarımsak ve sirke koyduk. Kapaklarını da sıkıca kapatıp beklemeye bıraktık. TURġUCU GELDĠĠĠĠĠ. BU SEBZELERĠ DAHA ÖNCE HĠÇ BU KADAR YAKINDAN GÖRMEMĠġTĠK.

19 KESĠLMĠġ HAVUÇLARI VE SALATALIKLARI, TERTEMĠZ YIKANMIġ LAHANALARI KAVANOZLARIMIZA DOLDURDUK. BASTIRDIK, BASTIRDIK, BASTIRDIK.

20 HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ Hayvanları Koruma Günü nde ailelerimizle yaptığımız afiģ çalıģmalarını sınıfta arkadaģlarımıza anlattık. Seçtiğimiz hayvan ne yer, nerede yaģar, en önemli özelikleri nelerdir? Öğrendik ve arkadaģlarımıza öğrettik.

21 BU DÜNYA HEM BĠZĠM, HEM HAYVANLARIN ASLINDA.

22 BU DA BENĠM HAYVANIM KOALA. AĞAÇTA YAġAR VE BAMBU YER.

23 HAZIRLIK SINIFLARI GEMS DERSĠNDE Yoğunluk deneyi ile hazırlık sınıfları karģınızda. ZEYTĠNYAĞI GĠBĠ ÜSTE ÇIKIYOR BUUU!

24 ġaġkin, ġaġkin BAKIYORUM. HEYECANLI BEKLEYĠġ.

25 ZEYTĠNYAĞI ĠLE YEMEK YAPILMIYOR MUYDU? DÖKÜYORUM ÖĞRETMENĠMMMM. DÖKTÜM.

26 DRAMA DERSĠMĠZLE KARġINIZDAYIZ. Drama Öğretmenimiz Esra Karagöz ile drama derslerimiz devam ediyor. Eğlenerek ve oyunla öğrenmenin en güzel yolu dramaymıģ. Bu derslerde öğretmenlerimizin belirlediği konulara paralel olarak eğlenceli drama etkinlikleri yapıyoruz. HADĠ BAKALIM TOP KĠMDE? BENDE, BENDE, BENDE

27 FRANSIZCA DERSLERĠMĠZ Fransızca derslerimizde yatay çizgi, dikey çizgi çalıģmaları yaptık. Sonbahar renklerini çalıģtık, el baskısıyla ağaç oluģturduk. Sonra atık malzemelerden meyve ve sebze resimleri süsledik, keçeden çanta yaptık, hikâyeler okuduk, sınıf görevlilerinin isimlerini yazdık. Kısacası çok Ģey öğrendik, çok eğlendik. VOĠCĠ LES POĠVRONS! ALLEZ, VĠTE, ON COURT!

28 VOĠCĠ LES TOMATES! IL ÉTAĠT UNE FOĠS BONJOUR!

29 AUJOURD JUĠ ĠL Y A DES NUAGES. VOĠCĠ LES CĠTROUĠLLES!

30 GASTRONOMĠ PROJESĠNDE BU AY NELER YAPTIK? Bu yıl boyunca gastronomiyle ilgili farklı çalıģmalarla ve etkinliklerle karģınızda olacağız. Ekim ayında siz çok sevgili anne ve babalarımıza bir mutfak etkinliği hazırladık. Minik bir sergi hazırlığı içerisine de girdik. Yaptığımız tüm çalıģmaları sizlerle paylaģmaktan büyük mutluluk duyduk. TAKIM ELBĠSELĠ AġÇILAR BASTI OKULU. HEM YER, HEM YAPARIZ.

31 HAMURDAN SEBZELER YAPTIK SĠZĠN ĠÇĠN

32 SÜPER ANNE VE SÜPER BABALARIMIZIN ELĠNDEN YEMEKLER YEDĠK.

33 ELYAFTAN SEBZE VE MEYVELER YAPTIK.

34 PĠPETLERĠMĠZĠN ETRAFINDA DÖNEBĠLEN SEBZE VE MEYVELER YAPTIK.

35 POZ VERMEDEN OLMAZDI ELLERĠNĠZE SAĞLIK.

36 TÜRKÇE TARĠFLER BĠZDEN.

37 CUMHURĠYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN. 28 Ekim günü okunan Ġstiklal MarĢı nın ardından Atatürk ün hayatı ve inkılâplarıyla ilgili hazırlanan sunumu izledik. Sunumun ardından her sınıf öğrendiği 29 Ekim Ģiirini okudu. Öğrenilen Cumhuriyet ġarkısı ve Onuncu Yıl MarĢı okunup törenimiz sona erdi. CUMHURĠYET HÜRRĠYET DEMEK.

38 BĠRAZDAN ġġġrlerġmġzġ OKUYACAĞIZ. ÇOK HEYECANLI BU.

39 TAM 91 YIL ÖNCE BUGÜN KURULAN BU BÜYÜK CUMHURĠYETE SAHĠP ÇIKACAĞIMIZA SÖZ VERĠYORUZ.

40 BĠR SONRAKĠ AY GÖRÜġMEK ÜZERE

OCAK AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ!

OCAK AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ! OCAK AYI ÇALIġMALARIMIZLA TEKRAR KARġINIZDAYIZ! SANAT NEDĠR? SANATÇI KĠMDĠR? FARKLI SANAT ÇEġĠTLERĠ ERĠYEN SAATLER ĠLE TAM VE BUÇUK SAATLER YOĞURT YAPIMI ARCHĠMBOLDO ĠLE PORTRE YAPIMI FARKLI ÜLKELERĠ KEġĠF

Detaylı

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Nisan 2014 Sayı : 6

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Nisan 2014 Sayı : 6 Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni Nisan 2014 Sayı : 6 1 Değerli Velimiz, Anasınıfı öğrencilerimizin okul içinde yaptıkları ders, kulüp ve diğer etkinliklerinden seçmeler yaptığımız elektronik dergimizin

Detaylı

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Kasım 2014 Sayı: 2

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Kasım 2014 Sayı: 2 Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni Kasım 2014 Sayı: 2 1 Değerli Velimiz, Anasınıfı öğrencilerimizin okul içinde yaptıkları ders, kulüp ve diğer etkinliklerinden seçmeler yaptığımız elektronik dergimizin

Detaylı

TEMA: KĠM OLDUĞUMUZ KONU: BANA NELER OLUYOR? TARĠH: 01 EYLÜL / 24 EKĠM 2014 YAġAYAN DEĞERLER: SEVGĠ

TEMA: KĠM OLDUĞUMUZ KONU: BANA NELER OLUYOR? TARĠH: 01 EYLÜL / 24 EKĠM 2014 YAġAYAN DEĞERLER: SEVGĠ TEMA: KĠM OLDUĞUMUZ KONU: BANA NELER OLUYOR? TARĠH: 01 EYLÜL / 24 EKĠM 2014 YAġAYAN DEĞERLER: SEVGĠ Bu ayki yaşayan değerimiz Sevgi. Bu değerimizi ele alırken yanıtlarını bulmaya çalışacağımız sorulardan

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 1 YIL: 2014 EKİM Güne oyun etkinliği ile başlamak bizi çok mutlu etti. Pazartesi günü oyuncak günümüz olduğu için evden getirdiğimiz

Detaylı

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Kasım 2013 Sayı : 2

Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni. Kasım 2013 Sayı : 2 Özel Çakabey Okulları Anaokulu Bülteni Kasım 2013 Sayı : 2 1 Değerli Velimiz, Anasınıfı öğrencilerimizin okul içinde yaptıkları ders, kulüp ve diğer etkinliklerinden seçmeler yaptığımız elektronik dergimizin

Detaylı

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur.

GÜNLÜK PLAN. Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur. GÜNLÜK PLAN Okul Adı : ÖZEL ESAYAN ĠLKÖĞRETĠM OKULU Tarih: 3./12./2012. YaĢ Grubu (Ay) : 48-60 AY Öğretmen Adı :. Psikomotor Alan Sosyal - Duygusal Alan Dil Alanı BiliĢsel Alan Öz Bakım Becerileri Amaç

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI:2 YIL: 2013 KASIM Her zaman güne oyun etkinliğimizle başladık. Oyun etkinliğimize başlamadan önce, hangi merkezlerde oynamak istediğimizi

Detaylı

Sevgili Velimiz, Bizler Mercanlar Sınıfı olarak bu hafta en kıymetlilerimiz olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü nü kutladık. Tüm etkinliklerimizde

Sevgili Velimiz, Bizler Mercanlar Sınıfı olarak bu hafta en kıymetlilerimiz olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü nü kutladık. Tüm etkinliklerimizde Sevgili Velimiz, Bizler Mercanlar Sınıfı olarak bu hafta en kıymetlilerimiz olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü nü kutladık. Tüm etkinliklerimizde öğretmenler gününe yer verdik. Onlar için şiirler,

Detaylı

Küçük ġeyler OYUNCAK GÜNÜ

Küçük ġeyler OYUNCAK GÜNÜ Küçük ġeyler KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠ- SĠNĠN BĠR MARKASIDIR. www.kucukseyler.com.tr Şubat Ayının Konusu ANKARA ÜMĠTKÖY: Binsesin Sitesi 5. Cd. 87.Sok. No:

Detaylı

Küçük ġeyler OYUNCAK GÜNÜ

Küçük ġeyler OYUNCAK GÜNÜ Küçük ġeyler KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠSĠNĠN BĠR MARKASIDIR. www.kucukseyler.com.tr ANKARA ÜMĠTKÖY: Binsesin Sitesi 5. Cd. 87.Sok. No: 2 Çayyolu Ümitköy/Ankara

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Seçtiğimiz merkezlerde oyun oynayarak geçirdiğimiz bu etkinlik saatinde yeni beceriler kazanamaya başladık.

Detaylı

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI

EKĠM AYI. TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI ETKĠNLĠK PLANLARI EKĠM AYI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI VE ETKĠNLĠK PLANLARI TAM GÜNLÜK EĞĠTĠM AKIġI Okul adı: Tarih: /10/2015 YaĢ grubu (Ay): Öğretmen Adı: Güne BaĢlama Zamanı Oyun Zamanı Öğrenme merkezlerinde oyun Kahvaltı,

Detaylı

Küçük ġeyler. Ocak Ayının Konusu. KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠ- SĠNĠN BĠR MARKASIDIR.

Küçük ġeyler. Ocak Ayının Konusu. KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠ- SĠNĠN BĠR MARKASIDIR. Küçük ġeyler KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠ- SĠNĠN BĠR MARKASIDIR. www.kucukseyler.com.tr Ocak Ayının Konusu ANKARA ÜMĠTKÖY: Binsesin Sitesi 5. Cd. 87.Sok. No:

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3

GÜNLÜK PLAN-11.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A2:K3 DA A8:K3 GÜNLÜK PLAN-11.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN SDA A6:K2 DA A2:K3 BA A2:K1 BA A9:K1,3 BA

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL DR. SEDAT ÜRÜNDÜL ANAOKULU BÜLTENİ SAYI: 3 YIL: 2015 OCAK Güne başlama zamanımız olan oyun etkinliklerine ilk önce yoklama yaparak, sınıfta kaç kişi olduğumuzu sayarak

Detaylı

Küçük ġeyler ÇOCUKLAR SINIRLARA ĠHTĠYAÇ DUYARLAR

Küçük ġeyler ÇOCUKLAR SINIRLARA ĠHTĠYAÇ DUYARLAR Küçük ġeyler KÜÇÜK ġeyler ANAOKULU; ÜSTÜN DÖKMEN YAġAM BOYU GELĠġĠM VE EĞĠTĠM AKADEMĠ- SĠNĠN BĠR MARKASIDIR. www.kucukseyler.com.tr ANKARA ÜMĠTKÖY: Mutlu kent Mah. 5. Cd. 87.Sok. No: 2 Çayyolu Ümitköy/Ankara

Detaylı

Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü. - Tohum

Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü. - Tohum Anasınıfları, nisan ayı bülteni ile yeniden MERHABA! Anasınıfımızdaki yolculuk başlıyor. Bu ayki temalarımız: - Gökyüzü - Tohum - Hava, Toprak, Su, Güneş - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı -

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ

BİLMEMİZ GEREKENLER SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ FEN ETKİNLİĞİ Sevgili Velimiz, 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında çocuklarımızla birlikte hazırlayacağımız tüm etkinliklerimizi aylık bültenimizden takip edebilirsiniz. Bültenimizde sınıf içerisinde uyguladığımız tüm

Detaylı

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013

MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM. eğiten kitap 11 Eylül 2013 5 MEB Okul Öncesi Yeni Programına Uygun EKİM eğiten kitap 11 Eylül 2013 26 YARIM GÜNLÜK EĞİTİM AKIŞI Okul Adı :... Tarih : 1 Ekim 2013 Yaş Grubu (Ay) :... Öğretmen Adı Soyadı :... Güne Başlama Zamanı Oyun

Detaylı

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI

Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Okulun Adı :... Tarih :... /... / 20... Öğretmen Adı :... Mayıs 1. Gün EĞİTİM AKIŞI Güne Başlama Zamanı Oyun Zamanı Kahvaltı - Temizlik Etkinlik Zamanı "İlk Yardım Çantamız" isimli bütünleştirilmiş Türkçe

Detaylı

MART 2014 / 10. Sayı

MART 2014 / 10. Sayı MART 2014 / 10. Sayı 1 İçindekiler 2 İçindekiler 42 Okan Koleji Ortaokulu 3 Öğretmen-ce Paylaşımlar.. 43 Yabancı Diller 7 Okan Koleji Anaokulu 48 Sözel Bölüm 8 Tuzla Anaokulu 51 Sayısal Bölüm 10 Ataşehir

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6

GÜNLÜK PLAN-105.GÜN. Okul Adı : Tarih DA A3:K1,2 DA A8:K3,4,6 GÜNLÜK PLAN-105.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM PMA A1:K13 PMA A2:K1,4,5,6 ALAN SDA A9:K1 SDA

Detaylı

MART ayı bülteni ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız, BİTKİLER TOHUM HAVA NEDİR? HAVANIN VARLIĞINI NASIL HİSSEDERİZ? HAVA DENEYLERİ HAVA OLAYLARI

MART ayı bülteni ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız, BİTKİLER TOHUM HAVA NEDİR? HAVANIN VARLIĞINI NASIL HİSSEDERİZ? HAVA DENEYLERİ HAVA OLAYLARI MART ayı bülteni ile yeniden merhaba! Bu ayki temalarımız, BİTKİLER TOHUM HAVA NEDİR? HAVANIN VARLIĞINI NASIL HİSSEDERİZ? HAVA DENEYLERİ HAVA OLAYLARI Bu ayki temalarımızdan ilki olan BİTKİLER ünitesiyle

Detaylı

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR,

Hazırlayanlardan. Sevgili Öğrenciler, BAŞARILAR, Sevgili Öğrenciler, Bu yıl okula başladınız. Tüm öğretmenlerinizin, anne, babanızın ve bizim bir dileğimiz var: Kısa sürede okumayı ve yazmayı öğrenmeniz, okuduğunu anlayan, düşünen, düşündüğünü doğru

Detaylı

ETKĠNLĠKLERĠMĠZ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠ FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK

ETKĠNLĠKLERĠMĠZ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠ FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKĠNLĠKLERĠMĠZ TÜRKÇE DĠL ETKĠNLĠKLERĠ SANAT ETKĠNLĠKLERĠ MÜZĠK ETKĠNLĠKLERĠ OYUN ETKĠNLĠKLERĠ FEN VE MATEMATĠK ETKĠNLĠKLERĠ OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIġMALARI SOSYAL ETKĠNLĠKLER AĠLE KATILIMI ÇOCUKLARLA

Detaylı

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ

-BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ -BİLDİĞİM OYUNLAR - GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE OYUNLAR -FARKLI KÜLTÜRLERE AİT OYUNLAR -SONBAHAR -AÇ TIRTIL HİKÂYE KİTABI ETKİNLİĞİ EKİM ayı bülteni ile merhaba; Oyun temamıza, benim bildiğim oyunlar konulu beyin

Detaylı

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih

GÜNLÜK PLAN-168.GÜN. Okul Adı : Tarih GÜNLÜK PLAN-168.GÜN Okul Adı : Tarih :./ /.. Yaş Grubu : Öğretmenin Adı : AMAÇ VE KAZANIMLAR PSİKOMOTOR ALAN SOSYAL DUYGUSAL DİL ALAN BİLİŞSEL ALAN ÖZBAKIM ALAN PMA A2:K7,10 SDA A6:K10,11 DA A5:K1,2 BA

Detaylı

Ö.Ç.BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI

Ö.Ç.BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI Ö.Ç.BİLFEN ANAOKULU 6 YAŞ GRUBU GÜNLÜK EĞİTİM PROGRAMI 24.11.2014 PAZARTESİ SERBEST ZAMAN ETKİNLİĞİ: Çocuklarla selamlaşıldı. Müzik eşliğinde öğretmenin yönergelerine uygun ısınma hareketleri yapıldı.

Detaylı