OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı"

Transkript

1 20 KASIM - 20 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ARASINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN OLAĞAN GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı K ALĠ OSMAN ULUSOY MEHMET BAHAETTĠN OF 1927 K REFĠK KARAAĞAÇLI MUSTAFA TRABZON 1929 K EYÜP SABRĠ UĞURBAġ HAYRĠ TRABZON 1929 K NĠZAMETTĠN ALGAN OSMAN MAÇKA 1931 K AHMET SALĠH ERDEM ALĠOSMAN TRABZON 1933 K SABĠT SABIR ĠLYAS TRABZON CELAL ARAS AHMET GÜMÜġHANE URAL AKINCIOĞLU ÖMER TRABZON TEMEL NACĠ KARSLIOĞLU MEHMET YOMRA HĠKMET ONUR MUHARREM OF KEMAL ONUR FEHMĠ OF RUSTEM ONUR FEHMĠ OF AHMET ONUR MUHARREM OF HASAN YILMAZ BUĞDAYCIOĞLU EYÜP SABRĠ TRABZON ZĠHNĠ DĠHKAN MAHMUT TRABZON HÜSEYĠN AVNĠ SEYHAN SEYFETTĠN TRABZON KENAN OLTAN OSMAN TRABZON YILMAZ BARIN AHMET TRABZON SALĠM SÜRMEN DURSUN SÜRMENE HASAN YAROĞLU SAĠT ÇAYKARA NĠZAMĠTTĠN AKYÜZ MURAT AKÇAABAT HALĠL KIZILKAYA AHMET TRABZON MEHMET HANEFĠ SULA MUSTAFA MAÇKA ĠBRAHĠM EROL KÜÇÜKTEPE REMZĠ TRABZON HÜSEYĠN ALTAY ĠSMAĠL MAÇKA NERĠMAN ARMAN HAMDĠ TRABZON YUSUF ZĠYA YAKUT MAHMUT MAÇKA TURGUT ġahġnkaya ĠBRAHĠM GÜMÜġHANE SADETTĠN ERGÜN SITKI TRABZON RAHMETTĠN CĠVELEK MUHAMMET TRABZON SEBAHATTĠN KARADENĠZ HASAN VAKFIKEBĠR ALĠ KEMAL KAHRAMAN MURAT MAÇKA BESĠM KAHRAMAN MURAT MAÇKA ĠLYAS HAYRĠOĞLU ĠSMAĠL TRABZON HALĠL ĠBRAHĠM TÜRKMEN MURAT TRABZON FEVZĠ BOZALĠ HÜSEYĠN AKÇAABAT ORHAN ġahġn KASIM MAÇKA OSMAN APAYDIN HASAN YOMRA ABDULLAH BEġĠR HASAN TRABZON ABDULLAH AYDIN ġükrü NĠĞDE ATA ATAOĞLU MEHMET ALĠ TRABZON HASAN FAHRĠ MELEK OSMAN TRABZON MUAMMER YILMAZ BĠLENOĞLU ÖMER TRABZON MEHMET NACĠ GÜRKÖK FAĠK TRABZON HASAN GÜNERKAN MUSTAFA TRABZON MUHARREM ARZ HASAN TRABZON OSMAN TOPALOĞLU RASĠM TRABZON SELAHATTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON YAġAR KAPTAN ÇEBĠ AHMET SÜRMENE 1936

2 TEVFĠK AKSOY HAKKI VAKFIKEBĠR SEBAHATTĠN ġahġn HACIALĠ TRABZON NACĠ GÖÇ ġükrü TRABZON RASĠM SÜMER OSMAN MAÇKA ÖZDEMĠR SÜMER OSMAN NURĠ MAÇKA TURAN EYÜBOĞLU ZEKARĠYA MAÇKA KENAN KALKANOĞLU YUSUF TRABZON KAZIM ĠSKENDER HASAN YOMRA ĠHSAN YÜCESAN OSMAN BEġĠKDÜZÜ EġAY ÖNGÜR ABDULKADĠR TRABZON ĠSMET TEOMAN GÜRDAL ġevket VAKFIKEBĠR ÖZER SÜMER ALĠ KEMAL MAÇKA HAYATĠ UZUN EYÜP TRABZON HAMĠT SAĞIR SALĠH TRABZON SABRĠ HARDAL CEMAL VAKFIKEBĠR AHMET ÖNAL FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR AVNĠ OCAK MEHMET TRABZON RIZA KILIÇ MEHMET BEġĠKDÜZÜ SELAHATTĠN UÇANKAN BEKĠR TRABZON REġĠT KALFA MEHMET ARSĠN ġerafettġn KONAK OSMAN MAÇKA ORHAN KARAKULLUKÇU ZĠYA TRABZON OKTAY ERDEMLĠ MEHMET TAYYĠP TRABZON ÖMER FARUK ERDEMLĠ M.TAYYĠP ERCĠS MUSTAFA ġefġk ġen HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA CELAL HEKĠMOĞLU OSMAN TRABZON HÜSEYĠN USTA MEMĠġ RĠZE FĠKRET BARIN MUSTAFA TRABZON OSMAN NURĠ KARDEġ HÜSEYĠN TRABZON BÜLENT ARĠF KARDEġ OSMAN NURĠ TRABZON SEMĠH LEVENT KARDEġ OSMAN NURĠ TRABZON MĠNE ġatiroğlu BEKĠR TRABZON ġefġk ERKUT NĠYAZĠ VAKFIKEBĠR ALĠ NECATĠ BANKOĞLU RASĠM VAKFIKEBĠR CEVDET EYÜBOĞLU RIDVAN MAÇKA AZER BENLĠ DURMUġ ALĠ RĠZE KEMAL YILMAZ MEVLÜT MAÇKA ALĠ ġahġnoğlu SAFFET MAÇKA YÜKSEL ÇALIK ABDURRAHMAN OF TANER TEZDĠKER NECATĠ TRABZON ARSUN DÖNMEZBAHÇEKAPILI SÜLEYMAN MAÇKA OSMAN SERDAR KOLCU MEHMET TRABZON ABDURRAHMAN SABIR ĠLYAS TRABZON SEVĠNÇ POYRAZ ALĠ AZMĠ TRABZON FARUK POYRAZ MEHMET ZĠYA TRABZON MEHMET REMZĠ ÖZÇAĞLAR SACĠT TRABZON FAĠK ARIKAN MURAT TRABZON AHMET SEYĠT ALKAN MEHMET TRABZON HAKKI TAFLAN SÜLEYMAN AKÇAABAT MUHĠTTĠN ÖZTÜRK HASAN SÜRMENE EYÜP AġIK MUSTAFA ÇAYKARA HÜSEYĠN ÜMRAN OYMAN BEKĠR SUAT TRABZON FARUK YAHYAOĞLU OSMAN TRABZON MUSTAFA GENÇOĞLU OSMAN GĠRESUN 1941

3 ÖZKAN ERENEL CEMAL GÖRELE ġerafettġn ERDEM SAĠT TRABZON TUNCAY HACALOĞLU ALĠ ĞALĠP KARS ALĠ ĠHSAN EYÜBOĞLU MUSTAFA KADRĠ MAÇKA HÜSEYĠN CAHĠT HACISALĠHOĞLU HACI SALĠH AKÇAABAT YALÇIN KAYA BĠRĠNCĠ ALĠ AKÇAABAT MEHMET RIZA MÜFTÜOĞLU ĠSMAĠL TRABZON MUSTAFA ÖZGÜR KAMMAN MEHMET ġefġk TRABZON OSMAN DÜNDAR MEMĠġYAZICI MEHMET HĠCRĠ TRABZON ALĠ ÖZBAK ÖMER TRABZON TAYLAN ÜNER MEHMET TEMEL TRABZON MUSTAFA ġamġl EKĠNCĠ ALĠ RIZA KESKĠN AHMET FAZIL PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON ÖMER LÜTFÜ CĠNEMRE AHMET HAKKI TRABZON ERGĠN KULAÇOĞLU ĠSMAĠL OF ÖNAL NECĠP YÜCESAN OSMAN VAKFIKEBĠR FUAT AÇICI KAMĠL TRABZON ADNAN SAĞLAM HARUN VAKFIKEBĠR FETHĠ TOPALOĞLU TEMEL MAÇKA AFFAN YAVUZ ġükrü TRABZON MEHMET YAZICI HAMDĠ TRABZON MUSTAFA ANAHAR CELAL TRABZON OSMAN ÖZBAK ÖMER TRABZON ALAETTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON YUSUF KUVVET ABDULLAH AKÇAABAT BEKĠR GERÇEK BAHRĠ TRABZON BĠLAL PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON HASAN ALĠMĠSOĞLU ġevkġ VAKFIKEBĠR METĠN KENAN AKSU MAHMUT TRABZON ALTAY EYÜBOĞLU MEHMET HAYRĠ TRABZON BEKĠR SITKI TOSUN MURAT TRABZON AHMET CELAL ATAMAN HAMĠT TRABZON SALĠH ZEKĠ YILMAZ EMRAH TRABZON BURHAN ATALAR ĠSMAĠL MAÇKA UTKU BOZOĞLU NĠYAZĠ KELKĠT LÜTFĠ BAHADIR MEHMET HĠLMĠ VAKFIKEBĠR ÖMER GÜMRÜKÇÜOĞLU HÜSEYĠN YOMRA REHA ÜÇÜNCÜOĞLU ALĠ HAYDAR TRABZON OSMAN NECĠP SEVĠNÇ MUSTAFA VASIF TRABZON ĠSKENDER ÖNAL MUAMMER RĠZE AHMET SUAT ÖZYAZICI YUSUF CEMALETTĠN TRABZON ÖZKAN SÜMER OSMAN NURĠ MAÇKA MUSTAFA NURETTĠN ERGÜNEY KAMĠL ĠSTANBUL HAYDAR KÜÇÜKĠBRAHĠMOĞLU ABDĠ TRABZON AHMET SALĠH ÇANAKÇIOĞLU ALĠ OSMAN TRABZON ADNAN SAĞLAM OSMAN TRABZON CENGĠZ TOPALOĞLU AKĠF VAKFIKEBĠR ALAATTĠN YURDUSEVEN ÖMER TRABZON ĠBRAHĠM CEVAHĠR DURSUN ÇAYKARA TÜRKAY TÜDEġ MEHMET TEVFĠK BĠGA ÖMER GÜRSOY SÜLEYMAN ÇAYKARA CĠHAT YILMAZ SOFUOĞLU HAKKI BORÇKA ZĠYA GERÇEK BAHRĠ TRABZON AKĠF KEMAL ARI MEHMET CELAL TRABZON 1956

4 AHMET CEMĠL YURTBAY YUSUF SÜRMENE ġenol TAN AHMET SITKI VAKFIKEBĠR KEMAL KALAYCI ALĠ TRABZON DENĠZ FETHĠ TOPALOĞLU AKĠF VAKFIKEBĠR METĠN FERYADI BAġARAN YAKUP SÜRMENE ORHAN ÇAĞLAYAN HAYRĠ TRABZON ĠLHAMĠ ALGAN EMĠN TRABZON KAZIM KAYIKÇI HÜSEYĠN TRABZON COġKUN ġahġnkaya ĠBRAHĠM TRABZON MEHMET ZEKĠ ÇAKMAKÇI MURAT TRABZON NEDĠM KONAK YUNUS MAÇKA ATAY AKTUĞ HÜSEYĠN TRABZON EMĠN KAHRAMAN REġAT MAÇKA COġKUN KAHRAMAN BESĠM MAÇKA CEMALETTĠN AKÇAY ALĠ TRABZON KEMAL YOMRALI VEYSEL TRABZON MUSTAFA KAYIKÇI HÜSEYĠN TRABZON KENAN ĠSKENDER HASAN TRABZON MUSTAFA FAZIL BĠNGÖL CEMĠL TRABZON SELAHĠTTĠN SAVAġ FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR MEHMET AYDIN FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR MUSTAFA BAYRAKTAR ġükrü TRABZON YUNUS ġakar MURAT TRABZON MUSTAFA EKġĠ ALĠ TRABZON ZEKERĠYA POLATOĞLU ĠSMAĠL TRABZON ALĠ NAZĠ ĠSMAĠL TRABZON HALĠL TURAN SÜLEYMAN ARSĠN HÜSEYĠN TURAN SÜLEYMAN ARSĠN ALĠ AKTÜRK EYÜP TRABZON YAġAR YAZICI HASAN MAÇKA AZMĠ TURHAN TONYALI HASAN TRABZON MUZAFFER ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA AKÇAABAT ALĠ KARAMAN HÜSEYĠN MAÇKA KERĠM KARAMAN ĠSMAĠL MAÇKA ABDULKADĠR SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ALĠ KAYNAR MUSTAFA TRABZON EROL ANAHAR CELAL TRABZON ĠSMAĠL SARI ALĠ TRABZON HALĠT ÖZCAN NĠZAMETTĠN TRABZON AHMET KALKANOĞLU HÜSEYĠN RÜġTÜ TRABZON TANER KALKANOĞLU HÜSEYĠN RÜġTÜ TRABZON HALĠS EGEMEN ALĠ RIZA RĠZE ALĠ OSMAN ġengül FEHMĠ ARSĠN SALĠH YILMAZ HÜSEYĠN TRABZON FERHAT KĠBRĠTÇĠOĞLU YAKUP TRABZON ALĠ KIRALĠ ÖZCAN SÜRMENE ADNAN ÖZÇAĞLAR SACĠT TRABZON ORHAN ĠLARSLAN HALĠM TRABZON ġükrü PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON HAYDAR TUNCER MUSTAFA TRABZON SALĠH ALADAĞ TUFAN TRABZON ADNAN ADĠL MÜFTÜOĞLU ĠSMAĠL TRABZON ATĠLA ÖNAL MUAMMER RĠZE ALĠ KEMAL BAġARAN RIFAT TRABZON 1942

5 ALĠ KOÇ CELAL MAÇKA TURHAN SAYĠTOĞLU SÜLEYMAN NĠYAZĠ SÜRMENE AHMET FAĠK YAVUZ MURAT TRABZON BURHAN MERAL MEHMETALĠ TRABZON YUSUF FINDIK MUSTAFA ÇAYKARA ĠSMAĠL ĠRHAN MURAT YOMRA YAKUP KAZAZ HÜSEYĠN AKÇAABAT HAYRĠ AYDINġAKĠR ALĠ AKÇAABAT EROL HÜRFĠKĠR ALĠ VAKFIKEBĠR CEVAT HACIAHMETOĞLU HAKKI VAKFIKEBĠR AZĠZ KÜÇÜK ALĠ KEMAL TRABZON ġevket BERBER HAYRĠ MAÇKA ĠRFAN KURBAY NĠHAT TRABZON FAHRETTĠN KURT ALĠ OSMAN TRABZON MUSTAFA ERDEM ZEKERĠYA TRABZON ÖMER UZUN MEHMET SALĠH TRABZON REġĠT ÇAĞILCI RASĠM ARSĠN MÜMTAZ KARANĠS AHMET TRABZON YAġAR KAYIKÇI ALĠ TRABZON SELAHATTĠN ALGAN OSMAN MAÇKA ALĠ AKYÜZ HALĠL MUġ FERĠDAN PULAT AHMET AKÇAABAT SADIK ÇALIġAL ÖMER BEHÇET SÜRMENE HALĠL CALAP MUSTAFA TRABZON METĠN SALTOĞLU RIZA TRABZON HÜSEYĠN TOSUN ABDULLAH TRABZON OSMAN BOLĠÇ ALĠ VAKFIKEBĠR HĠLMĠ UZUN ALĠ OSMAN AKÇAABAT ĠSMAĠL AYAZ ALĠ BAYBURT HAYATĠ ġahġn MUSTAFA YOMRA AYGEN USTAÖMEROĞLU HÜSEYĠN AVNĠ TRABZON KAYA ALPARSLAN BĠLAL TRABZON BURHAN GENÇ ALĠ TRABZON HALĠS ÇORUHLU MĠKTAT TRABZON SAADETTĠN YAVRU ĠSMAĠL TRABZON ABDURRAHMAN BEKTAġ SALĠM TONYA FARUK NAFĠZ ÖZAK ALĠ HAYDAR TRABZON MEHMET SÜHEYL ÖNEN ĠSMAĠL SÜHA AFYON SALĠH TAYFUN SEZEROĞLU ABDURRAHMAN TRABZON ÖMER ÇAM SÜLEYMAN TRABZON SÜLEYMAN CUMHUR KÜÇÜKALĠOĞLU MAHMUT SÜRMENE KEMAL ATAN ÇAKIRSOY ġerġf BAFRA HÜSEYĠN KANTARCI AZĠZ MAÇKA MUSTAFA ĠRĠGÖZ ALĠ OF EROL EMRAL HASAN TRABZON TUNCAY EYÜBOĞLU TEMEL MAÇKA NEDĠM KONAK HASAN ĠSTANBUL HALUK RENDA SALĠM ORDU ORHAN KONAK HASAN TRABZON NAZMĠ MUHLĠS ESERCAN MUHSĠN TRABZON ĠSMAĠL KEMERKAYA ÖMER TRABZON GALĠP ZEKĠ ERGÜN ABDURRAHMAN AKYAZI ÖZBAKIR OFLUOĞLU NAZIM TRABZON MEVLÜT KUDUNOĞLU HASAN AKÇAABAT 1932

6 NECĠP KAHRAMAN REġAT MAÇKA MUSTAFA KAHRAMAN REġAT MAÇKA ALĠ OSMAN MERMERTAġ HASAN TRABZON AHMET USTAOĞLU HASAN RĠZE NEVZAT ġakar ZĠYA TRABZON ÖMER SARI ALĠ TRABZON BEKĠR SARI SÜLEYMAN TRABZON ÜMÜT BÜYÜKÇULHA HASAN SABRĠ TRABZON ABDULMECĠT SARI HAFIZ OSMAN TRABZON SEDAT ġahġn HACI ALĠ TRABZON KEMAL AKTÜRK EYÜP TRABZON AHMET USTA MAHMUT TRABZON HASAN ÖZBAK TEMEL TRABZON ADĠL EKġĠ ALĠ TRABZON ZEKĠ ÖZBAK TEMEL TRABZON ĠSMAĠL SARI TEMEL ARSĠN NEVZAT ÖZBAK TEMEL TRABZON KORAY AYDIN ĠBRAHĠM SÜRMENE ĠBRAHĠM SARI ALĠ TRABZON MEHMET KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON AYHAN KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON ABDULMELĠH SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ZEKERĠYA YILMAZ OSMAN TRABZON SAMĠ UĞUR CELAL KELKĠT HASAN BASRĠ SOYDAġ TEMEL TRABZON AHMET AKBULUT ġeker TRABZON ASĠM MAKUL HASAN TRABZON ABDURRAHMAN ÇĠÇEKLĠ FEVZĠ TRABZON ġahap PĠRSELĠMOĞLU AHMET TRABZON MEHMET SALĠH YOMRALI ĠBRAHĠM TRABZON ALĠ PEHLĠVAN HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA ĠSMET BUYUKLUOĞLU ġükrü AKÇAABAT ADNAN BAYRAKTAR DERVĠġ TRABZON RASĠM YILMAZ SALĠH ZEKĠ TRABZON ĠBRAHĠM YILMAZ SALIH ZEKI TRABZON SENAI TOKEL MEHMET GÜMÜġHANE BURHAN AKSU ÖMER AKÇAABAT ġevkġ GENÇOSMANOĞLU FEHMĠ TRABZON AHMET ZĠYA GENÇ ġevket SÜRMENE EKREM BASRĠ KARAMAN ġefġk KELKĠT TANJU GÜRSU HAYATĠ TRABZON ġevket ARZ HASAN TRABZON HASAN BOZOĞLU NĠYAZĠ KELKĠT YUNUS RENDA METĠNOĞLU ĠSMAĠL FETHĠ TRABZON HĠKMET YAZICI MEHMET MAÇKA MEHMET ALAETTĠN ABANOZOĞLU OSMAN TRABZON HALĠM ÖZKUL TEMEL TRABZON CAHĠT ÖZKUL TEMEL TRABZON NEDĠM EKġĠ ALĠ TRABZON SÜLEYMAN BAYRAM HASAN TRABZON TEMEL MACĠT ĠSMAĠL TRABZON MUSTAFA MACĠT ĠSMAĠL TRABZON ALĠ OSMAN AKTÜRK ABDURRAHMAN TRABZON KENAN MUHSĠR KAMĠL TRABZON 1950

7 MURAT MUHSĠR KAMĠL TRABZON HALĠT HACISALĠHOĞLU MUSTAFA YOZGAT MUSTAFA ġadan EREN ABDULHALĠM SIRRI TRABZON KAMĠL HĠLMĠ DEDEOĞLU MEHMET RIFAT TRABZON RAHMĠ KELEġ OSMAN TRABZON CAFER HAZAROĞLU OSMAN NURĠ FINDIKLI KRINO KAFATO ANESTĠ TRABZON ALĠ RIZA GÜÇ BAHATTĠN ESKĠġEHĠR MURAT ER ĠLYAS TRABZON SEBAHATTĠN GÜNER SABRĠ TRABZON AYDIN ġekercġ ĠBRAHĠM TRABZON ERDOĞAN TURGAY CAHĠT TRABZON HASAN SÖNMEZ MUSTAFA TRABZON TURGUT ALBAYRAK EMĠN TRABZON DURSUN YAZICI MUSTAFA MAÇKA MUAMMER YÜCELER CEMAL SÜRMENE MEHMET ERDÖL VAHĠT SÜRMENE SEBAHATTĠN EMANET ESET TRABZON HALĠS ÇEBĠ ĠSMAĠL SÜRMENE HAMDĠ SÜHA CENT MEHMET KAMĠL TRABZON ALĠ AKYÜZ HÜSEYĠN OF HAMDĠ HACIARĠFKAPTANOĞLU ÖMER SÜRMENE AHMET GÜRYÜZ KETENCĠ OSMAN ÇAYELĠ AYDIN DOĞAN YAġAR KELKĠT TURGUT EROL HASAN ÇAYKARA SEFER ULUSOY MEHMET BAHAETTĠN OF ĠBRAHĠM ÇOBAN TEMEL AKÇAABAT ENGĠN HACISALĠHOĞLU ÖMER AKÇAABAT MEHMET EMĠN KURĠġ ĠDRĠS TRABZON FĠKRET ÇUVALCI BEKĠR TRABZON NEVZAT ERGÜNEY MEHMET KAMĠL TRABZON SUAVĠ KAPTAN SEDAT SAMSUN TAHSĠN ÖZTÜRK OSMAN SÜRMENE FERHAT ALĠOĞLU ALĠ SÜRMENE ĠLYAS AKÇAY ALĠ TRABZON FEHMĠ AYVAZ RECEP AKÇAABAT HALĠL AKYÜZ YAKUP OF ĠSMET YILMAZ HASAN OF HAYDAR YEġĠLARAS MEHMET TRABZON YAġAR ÇEBĠ HALĠT ĠSTANBUL RACĠ ÖZKARA ALĠ TRABZON ġenol AYNACI HAMDĠ TRABZON RÜġTÜ ARAZ KEMAL TORUL ERDEM NEJAT YAZICI AHMET AKÇAABAT SADETTĠN TEKELĠOĞLU ARĠF TRABZON CAHĠT ALTAN ĠHSAN AKÇAABAT ĠSMAĠL HAKKI KÜÇÜKALĠ MĠKDAT SÜRMENE MEHMET CEVAHĠR DURSUN ALĠ OF EROL ÖZKARABEKĠR YAġAR TRABZON MUSTAFA GÜNAYDIN HASAN OF ERDAL ATALAY HASAN ÇAYKARA GÖKSEL KOÇHAN ALĠ TRABZON ABDULKADĠR EYÜBOĞLU EKREM MAÇKA MUSTAFA SELĠM ATAL KEMAL TRABZON 1947

8 SÜLEYMAN ATAL MEHMET TRABZON SABRĠ SADIKLAR ĠBRAHĠM MAÇKA ġerġf KUNT HÜSEYĠN KELKĠT ERTAN BĠLĠR OSMAN TRABZON BAHTĠYAR ZAFER EYÜBOĞLU LÜTFETTĠN MAÇKA NURETTĠN KELEġ FĠRAR TRABZON ÖMER LÜTFÜ SADIKOĞLU MEHMET VAKFIKEBĠR CEMĠL HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON ZEKĠ YILMAZ OSMAN TRABZON SALĠM ÖNDER MEHMET TRABZON ĠBRAHĠM GÜLĠBRAHĠMOĞLU H. TAHSĠN FINDIKLI SALĠH KAKIġIM OSMAN NURĠ TRABZON MEHMET ALĠ YILMAZ MUHAMMET TRABZON SALĠM DOĞAN ABDULLAH KELKĠT HASAN KURT ĠSMET TRABZON HAYRĠ ADALI M.ARĠF TRABZON MUSTAFA ÖZSANDIKCI MUZAFFER TRABZON ABDULLAH URCU AHMET TRABZON MUSTAFA HASANÇEBĠ HÜSEYĠN HAKKI SÜRMENE ADNAN USTA HÜSEYĠN RĠZE ġeref USTA HÜSEYĠN RĠZE RIZA SELÇUK ERDEM AHMET SALĠH TRABZON HÜSNÜ YILMAZ HAYALĠ HÜSEYĠN TRABZON KAYA TĠRYAKĠ KADĠR TRABZON ALĠ MAKUL MEHMET TRABZON HALUK ULUSOY SAFFET OF BURHAN SEZER BAHADIR AHMET HAMDĠ VAKFIKEBĠR BÜLENT ÇUVALCIOĞLU ĠSMAĠL TRABZON HAYDAR TÜTÜNCÜ SALĠH AKÇAABAT NECATĠ BĠRĠNCĠ ĠLYAS TRABZON AHMET ÇAKIR SADIK ÇAYKARA MUHAMMET EMĠN POYRAZ MAHMUT KEMAL ÇAYKARA NACĠ DÖNMEZ VEYSEL OF ATĠF SAVAġ SEYFETTĠN ARDANUÇ HASAN ATASOY MUSTAFA TRABZON ABDULBAKĠ MELEK HĠKMET TRABZON MUSTAFA BUYUKLUOĞLU ÖMER BĠRCAN ĠSTANBUL MUSTAFA YOMRALI ĠBRAHĠM TRABZON ĠDĠRĠS SAĞLAM MEHMET YOMRA METĠN NAZĠFOĞLU HAZIM TRABZON ÖMER FARUK KABADAYI HASAN TRABZON MĠTHAT VARDALOĞLU NAHĠT TRABZON HANEFĠ GÜNAYDIN ALĠ RIZA OF ADEM GÜNAYDIN MEHMET NURĠ OF EKREM KĠTAPLI SAĠT TRABZON METĠN DALMAÇ MESUT KADRĠ TRABZON NAHĠT BAYRAKTAR HASAN TRABZON METĠN ÇATALOĞLU HASAN SÜRMENE MURAT FETTAHOĞLU ABDULLAH TRABZON NAZIM YAZICI MAHMUT KADRĠ AKÇAABAT HÜSEYĠN EYÜBOĞLU ABBAS SAMĠ TRABZON ERGÜN ATA ĠBRAHĠM TRABZON YUSUF GEDĠK MEHMET ALĠ ÇAYKARA NECATĠ AYDIN SABĠT TRABZON 1942

9 OSMAN TÜRK MEHMET SALĠH TRABZON MEHMET MAHĠR CALAP MUSTAFA TRABZON BAKĠ YAġAR ALTINTAġ MEHMET ARTVĠN MUSTAFA KEMAL OCAK MEHMET FAĠK TRABZON KEMALETTĠN GÖKTAġ AHMET OF YAġAR KARA RÜSTEM OF DAVUT HACIBAYRAMOĞLU OSMAN OF HÜSEYĠN KARAKAġ DURSUN ALĠ OF ALĠ CALAP RAFET TRABZON ĠBRAHĠM ÖRS MAHMUT TRABZON HAYREDDĠN AKKOÇ NEġAT TRABZON OSMAN BAKĠ KAġĠF TRABZON ALPASLAN ÖZDEMĠR AHMET ġükrü MAÇKA ADNAN BĠLEN SALĠM TRABZON DURSUN ALĠ AKGÜL MEHMET ALĠ TRABZON OSMAN ÇAVUġOĞLU MUSTAFA TRABZON HARUN HAYIRLIOĞLU ZĠHNĠ TRABZON SĠNAN BEKTAġ NUMAN OF HARUN BAHADIR ESAT OF REMZĠ BAHADIR FEVZĠ OF DURSUN ALĠ YAZICI KASIM OF MUHARREM ÖZDEMĠR MEHMET OF KEMAL AYDURMUġ NĠHAT TRABZON ġenol SAĞLAM ENVER TRABZON ÖMER DURSUN OSMAN TRABZON SÜLEYMAN HALUK AYKUTOĞLU ÖMER FARUK TRABZON MUZAFFER GÖKTAġ FAZLI OF METĠN ARAZ KEMAL TORUL ĠSMET KESKĠN ENVER TRABZON MUSTAFA HATĠPOĞLU MEHMET AKÇAABAT SÜLEYMAN TAKAOĞLU OSMAN OF KAMĠL UÇAR MUSTAFA TRABZON ADNAN YAVUZ HÜSEYĠN TRABZON MUAMMER ERTUĞRUL AHMET CAN AKÇAABAT ABDULLAH ERTUĞRUL AHMET CAN AKÇAABAT AHMET ÇIKRIK YUSUF ÇAYKARA KEMAL KARAOĞLU CELAL ÇAYKARA KAMĠL KARAOĞLU CELAL ÇAYKARA MUSTAFA CANOĞLU HASAN FAHRĠ ÇAYKARA SÜLEYMAN RECAĠ HACIĠSLAMOĞLU HASAN ÇAYKARA CELAL ġahġn TEMEL OF YÜKSEL DAġTAN KAHRĠMAN TRABZON TEMEL SARIMEHMETOĞLU ALĠ TRABZON HAKKI AKGÜN MUHAMMET SÜRMENE ENVER HACIBAYRAMOĞLU OSMAN OF SELAHATTĠN TURAN AHMET TRABZON SALĠH PAġA HAZIR HASAN OF ENGĠN ġükrü GÖKHAN AHMET TRABZON AHMET FĠKRET GÖKHAN ENGĠN ĠSTANBUL EMRULLAH KARDEġ HASAN AKÇAABAT HASAN ATASOY HALĠM AKÇAABAT SALĠH TURAN YEġĠLBAġ ARĠF VAKFIKEBĠR HACI ĠLYAS BĠLAZER BAYRAM AKÇAABAT ALĠ SAĠT YILMAZ ALĠ OSMAN TRABZON 1951

10 AHMET KAHRAMAN BESĠM TRABZON FĠKRET KAHRAMAN BESĠM TRABZON MUSTAFA DEMĠR HÜSEYĠN TRABZON COġKUN ANAHAR ALĠ TRABZON ADNAN TONYALI ĠHSAN TRABZON METĠN ANAHAR ALĠ TRABZON HASAN BASRĠ ANAHAR ĠSMAĠL TRABZON SÜREYYA KAHRAMAN HÜSEYĠN EYNESĠL KEMAL GÜNER ÖMER TRABZON TEVFĠK FĠKRET TURAN NĠYAZĠ TRABZON COġKUN ÖZBAK KAZIM TRABZON ĠSMAĠL ÖZBAK KEMAL TRABZON SITKI KAYNAR MUSTAFA TRABZON ĠHSAN ÖZBAK TEMEL TRABZON AHMET SARIALĠOĞLU SEYĠT ARSĠN ZAFER ALGAN NĠZAMETTĠN TRABZON HALĠL CĠCĠ HAYDAR TRABZON MUAMMER DEMELĠ KEMAL TRABZON OSMAN NURĠ YURDUSEVEN ÖMER TRABZON AVNĠ ABANOZ AHMET TRABZON HAKKI ABANOZOĞLU ALĠ TURAN TRABZON HASAN ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA TRABZON OSMAN ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA TRABZON HACI ARĠF BOZKURT CEVDET BAYBURT ÖZGÜN TÜZÜNER SALĠH GÜMÜġHANE MUSTAFA KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON ALĠ GÖKTOPAL TUMUR TRABZON KENAN KAYNAR HÜSNÜ KEMAL TRABZON KADĠR KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON NEDĠM ġakar ZEKĠ TRABZON ġenol KAYNAR ALĠ ĠHSAN TRABZON NĠHAT KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON ARĠF CEMAL ARI MEHMET CELAL TRABZON ASLAN SARI ALĠ TRABZON ABDULLAH SARI ALĠ TRABZON ABDULHALUK SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ADEM BAġAK MEHMET OF MUSA BAġAK MEHMET OF SÜREYYA DEMELĠ MUHĠTTĠN TRABZON OSMAN YILMAZ HASAN MAÇKA NĠYAZĠ YILMAZ HASAN MAÇKA TAHSĠN BATMAN ALĠ VAKFIKEBĠR HAYDAR ÖZBAK MEHMET TRABZON SEDAT ġakar ZĠYA TRABZON YILMAZ AKSU MUHĠTTĠN TRABZON SEBAHATTĠN YURDUSEVEN ASIM TRABZON ALĠ KEMAL AKSU MUHĠTTĠN TRABZON NADĠR SARAL SAFFET OF KEMAL ERKAN OSMAN VAKFIKEBĠR CEVDET ULUSOY MUSTAFA TEMEL TRABZON MÜNÜR KELEġ FĠKRĠ TRABZON ABDULVAHAP ULUDÜZ MEHMET ALĠ VAKFIKEBĠR EKREM KAMBUROĞLU MUSTAFA VAKFIKEBĠR VECDĠ KULAKSIZOĞLU HÜSEYĠN TRABZON 1959

11 DERVĠġ KÖZ YILMAZ TRABZON DĠNÇER KÖZ YILMAZ KELKĠT ġġnasġ ERSAN REYYAN ZEKAYĠ TRABZON ALĠ ġakġr AVCI ORHAN SEYFĠ TRABZON AYDIN KAPLAN ALĠ ARAKLI ARĠF ĠLHAN SAĞLAM ALĠ VAKFIKEBĠR HAYDAR YILMAZ OSMAN ARSĠN HAYRETTĠN HACISALĠHOĞLU ÖMER NAHĠT TRABZON HASAN FEHMĠ SAĞLAM ALĠ TRABZON MAHMUT ÇĠZMECĠOĞLU MUSA LÜTFULLAH TRABZON MAHMUT KANTARCI ĠSMAĠL MAÇKA ALĠ SAĠT YILMAZ OSMAN TRABZON KAMĠL ANAHAR HASAN TRABZON DURSUN AYDIN YUSUF MAÇKA TAHSĠN AYDIN HACI EMĠN MAÇKA HAYRĠ ÇOLAK OSMAN MAÇKA KANĠ KAHRAMAN REġAT MAÇKA ZEKERĠYA YADĠGAROĞLU SÜLEYMAN ARSĠN ĠSMAĠL KAHRAMAN REġAT MAÇKA TURGUT GÖRGÜN HASAN CELAL TRABZON NECMETTĠN ÇOLAK NEġAT MAÇKA TEMEL ÇOLAK NAZĠR MAÇKA HAYDAR ÇOLAK HÜSEYĠN MAÇKA KAYA ÇOLAK SELAHATTĠN MAÇKA ALĠ AYDIN HACI EMĠN MAÇKA SEMĠH MELEK HASAN FAHRĠ TRABZON NĠHAT DEMĠR HASAN TRABZON ÖMER BÜYÜKÇULHA MAHMUT ATAULLAH TRABZON TEVFĠK FĠKRET KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON EFTAL ÇAKIR ABDULLAH TRABZON EROL EYÜBOĞLU ABDULKADĠR MAÇKA SÜLEYMAN HACISALĠHOĞLU ĠLYAS AKÇAABAT SITKI HACISALĠHOĞLU MEHMET RAMĠS AKÇAABAT CEMAL ÇOLAK FEVZĠ AKÇAABAT HÜSEYĠN YILDIZ OSMAN ARSĠN ADĠL KURTOĞLU YAKUP YOMRA ALĠCAN USTA BEKĠR AKÇAABAT HASAN CÖMERT HARUN REġĠT AKÇAABAT CAHĠT SAĞLAM HASAN KELKĠT OSMAN BĠRĠNCĠ HÜSEYĠN AKÇAABAT ġeker DOST MUSTAFA VAKFIKEBĠR ĠBRAHĠM AYDIN AHMET TRABZON AHMET NEVZAT DOĞRU TEMEL ġükrü TRABZON ĠHSAN ÖKSÜZ MUSTAFA AKÇAABAT ZEKĠ BAYRAKTAR DERVĠġ TRABZON ALĠ ġükrü BAYRAKTAR CELAL TRABZON AHMET AYVAZ RECEP AKÇAABAT HĠKMET GÜNER ALĠ MAÇKA ALĠ TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR M.YILDIRIM AZĠZAĞAOĞLU FAHRETTĠN SÜRMENE ġenol GÜNEġ HAMĠT VAKFIKEBĠR NECMETTĠN KARADUMAN AHMET ĠHSAN TRABZON REġAT CEVAHĠR DURSUN ÇAYKARA FARUK KONAK ALĠ DĠYADĠN 1955

12 NECMETTĠN AYTEKĠN ĠSMAĠL TORUL FAZIL EYÜPOĞLU HAYDAR TRABZON FARUK MUHSĠR KAMĠL TRABZON HÜLYA SEMERCĠ ĠSMAĠL TRABZON CEMAL TĠRYAKĠ YAġAR SÜRMENE MEHMET TĠRYAKĠ YAġAR SÜRMENE UĞUR TEOMAN ÇAKIR ÖMER TRABZON AHMET ÇUBUKCU KADĠR TRABZON TANER TAHĠNCĠOĞLU RAFET TRABZON HAKKI TERZĠBAġI ÖMER TRABZON NECATĠ ÖZÇAĞLAYAN OSMAN TRABZON ADNAN NAZLI MEVLÜT MAÇKA SERDAR BALĠ ZEKERĠYA ĠSTANBUL AHMET YILDIZ ĠSMAĠL HAKKI TRABZON NECDET KIRHAN YAZICI AHMET SAMSUN HASAN ÇAVUġOĞLU ALĠ AKÇAABAT KEMAL AYYILDIZ OSMAN ARSĠN NAMIK KEMAL SEYMEN ABDURRAHMAN SÜRMENE CENGĠZ USTAÖMEROĞLU A.EKREM TRABZON SADRĠ ġener AHMET TRABZON HAKAN GÜRHAN OSMAN TRABZON KEMAL AKGÜL MEHMET ALĠ ÇAYKARA NEJMĠTTĠN ġengül CELAL TRABZON LÜTFULLAH ġengül KEMAL TRABZON OSMAN KARADENĠZ ġevket TRABZON MEHMET SERDAR ÖMER LÜTFÜ AKÇAABAT AHMET ġengül KEMAL TRABZON HAYRETTĠN SERDAR HÜSEYĠN AKÇAABAT MĠKTAT BEġLĠ MEHMET AKÇAABAT ÜNAL ÖZCAN ÖZMENOĞLU HAMĠT TRABZON ÖMER KADĠR ÖZCAN BEHÇET AKÇAABAT FETHĠ KÜÇÜKALĠOĞLU SEYFETTĠN TRABZON AYHAN GÜNER ĠSMET ARDEġEN MAHMUT CEVAHĠR ĠBRAHĠM ÇAYKARA HASAN ÖZÇELĠK ALĠ BEġE ARSĠN ĠSMAĠL PALABIYIK MUSTAFA TRABZON HÜSEYĠN AVNĠ ERDEM HASAN TRABZON ERKAN BULAK HARUN TRABZON M.ALĠ ATASOY ALĠ AKÇAABAT SAFFET ÇAVUġOĞLU BĠLAL AKÇAABAT HAYATĠ ÇOLAK KEMAL MAÇKA BEKĠR BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON DAVUT BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON TURGUT BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON ALĠ BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON ADĠL YAZICI MUSTAFA TRABZON SUAT BAYRAKTAR ALĠ TRABZON ÇOġKUN SERDAR ÖMER AKÇAABAT TACETTĠN GÜRKÖK FAĠK TRABZON NĠHAT KAYNAR ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ZĠVER ÖKTEM SALĠH KARABÜK OSMAN KOTAMAN HÜSEYĠN TRABZON ASIM KELEġ HASAN ÜSKÜDAR TAHSĠN KARAYUNUS ALĠ CEMAL TRABZON 1960

13 TEMEL KORKMAZ ALĠ ġükrü YOMRA HARUN AKSAKAL HASAN TRABZON ERTUĞRUL ALBAYRAK MUSTAFA TRABZON MÜMĠN AYDIN ALĠ ĠHSAN VAKFIKEBĠR FAZIL UZUN HAMĠ TRABZON SAFFET ERTUĞRUL LÜLECĠ AHMET MAHĠR TRABZON ULVĠ BAYKAN LÜTFĠ FĠKRĠ TRABZON CEMĠL PERVANLAR ALĠ MAÇKA MUSTAFA BEKAROĞLU ÖMER TRABZON KENAN ATALAY HASAN TRABZON HÜSEYĠN ĠLHAN DEMĠREL ÖMER FARUK RĠZE ÖZER ATALAY HASAN TRABZON LEVENT ERKULOĞLU OSMAN ZEKĠ TRABZON MUSTAFA YĠĞĠT AHMET ÇAYKARA MUSTAFA KAYNAR ALĠ TRABZON EKREM ÇAPKINOĞLU RASIM AKÇAABAT TURGAY SEMERCĠOĞLU ABDURRAHMAN TRABZON ABDULKADĠR KOLOT KEMAL AKÇAABAT CEMAL NURETTĠN ZAMANĠS CEMĠL TRABZON ġükran BALĠ MEHMET SALĠH TRABZON ABDULLAH TABAKOĞLU MUSTAFA TRABZON ġakġr TEMEL BALĠ YAHYA TRABZON SEZAĠ KOLCU MEHMET TRABZON ERCAN SEDAT GEDĠK NECMETTĠN SAMĠ BAYBURT ERKAN SIRRI GEDĠK NECMETTĠN SAMĠ BAYBURT TUNÇ TURHAN MEHMET KENAN AKÇAABAT NURDAN TURHAN MEHMET SALĠH TRABZON MEHMET ÇAĞATAY BALĠ AHMET CAN TRABZON GÜNSELĠ SEMERCĠOĞLU ABDURRAHMAN TRABZON SEDAT EZER ABDULKADĠR TRABZON ADNAN ÇALIK TEMEL ARSĠN HALUK ÇOLAK SABRĠ TRABZON AHMET UĞUR ZĠHNĠ TEMEL TRABZON FAĠK KARAGÜZEL AHMET TONYA ENVER PĠRSELĠMOĞLU AHMET TRABZON MUSTAFA EZER ABDULKADĠR TRABZON MEHMET CEVAHĠR DURSUN BAYBURT GĠRAY BULAK HASAN TRABZON SELÇUK AKÇAY ALĠ TRABZON HASAN GÜVEN AHMET ÇAYKARA ĠSMET AYYILDIZ MUSTAFA ARSĠN ZEKERĠYA VARDALOĞLU NAHĠT TRABZON ĠBRAHĠM HAKKI BĠLGE ZEKĠ ĠSTANBUL ĠSMAĠL ÖZTÜRK VAHĠT ARAKLI METĠN TONYALI ġahġn TRABZON SĠNAN ÖZER CAVĠT RAMĠZ ÇAĞLAYAN TUNCAY ÖZARMAN OSMAN TRABZON HASAN UĞURLU HÜSEYĠN AKÇAABAT TEMEL KOÇ SALĠH MAÇKA ALĠ CAN DEMĠREL HASAN TRABZON HASAN BĠRĠNCĠ MUSA TRABZON HAYATĠ ATASOY ALĠ AKÇAABAT MEHMET ALĠ DOĞAN ĠSMAĠL TRABZON MAHMUT KIRAN HAMĠT ÇAYKARA 1968

14 SÜLEYMAN VARLIBAġ MEHMET ÇAYKARA CUMHUR ġen ARĠF TRABZON OSMAN HACIAHMETOĞLU MEHMET VAKFIKEBĠR NECMĠ PEREKLĠ ġevket TRABZON HASAN HANCI ĠBRAHĠM TRABZON GÜRSEL SANDIKCI ĠBRAHĠM ETHEM TRABZON GÖKHAN TONYALI MEHMET TRABZON MUSTAFA ERDEM SÜLEYMAN TRABZON ĠBRAHĠM HALUK ġahġn KAPTAN TRABZON ġevket BEKAR MAHMUT ARSĠN ZÜMRÜT TURGAY AHMET ANKARA AKIN AYDIN ADEM SÜRMENE MUZAFFER ġengül ĠSMAĠL ARSĠN CELAL AKÇAY OSMAN TRABZON ĠSMAĠL ÖKSÜZOĞLU MEHMET ÇAYKARA MUSTAFA YILMAZ ODABAġ DURSUN ALĠ TRABZON BÜLENT KASAP BURHAN TRABZON MAHMUT YILDIRIM ALĠ RIZA TRABZON ĠBRAHĠM TÜRK KENAN TRABZON ĠBRAHĠM ĠSKENDER KAZIM TRABZON ZEKĠ KURT YUSUF AKÇAABAT FAHRETTĠN ÇEBĠ HASAN SÜRMENE HASAN KAMĠL KANDAZ TEMEL TRABZON ABDULLAH ÖZTÜRK VAHĠT ARAKLI MEHMET CAN KADĠR BEġĠKDÜZÜ HARUN YAVUZ MEHMET VAKFIKEBĠR MEHMET SALĠH KESAT KEMAL HORASAN OSMAN MALKOÇ SALĠM ĠSTANBUL ĠZZETTĠN AKSOY ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR LOKMAN EROĞLU HALĠT YOMRA ADEM ATASOY ALAATTĠN YOMRA ORHAN SAVAġ AYYILDIZ KEMAL ARSĠN HASAN BASRĠ AKKURT OSMAN TRABZON BĠRKAN HĠNDĠSTAN HĠKMET VAKFIKEBĠR REMZĠ YAġAR KÜÇÜKTERZĠ FERĠT TRABZON MUHĠTTĠN EYÜBOĞLU NURĠ TRABZON NURETTĠN YAVUZ HASAN TRABZON ATALAY ARMUTÇU TAHSĠN AKÇAABAT SEBAHATTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON ÇETĠN ÇAKMAK ALĠ KEMAL ĠZMĠR HAYRĠ ÖZTÜRK HAYDAR ARAKLI HADĠ EYÜBOĞLU ZEKERĠYA MAÇKA H.ÇETĠN ÇETĠNKAYA HÜSEYĠN TRABZON YUSUF BAHADIR OSMAN NURĠ VAKFIKEBĠR ALĠ SAĞIR MEHMET VAKFIKEBĠR ALĠ NACĠ ATEġ HÜSEYĠN ġarli ALĠ BEHNAN ZIRH ENVER ANKARA OSMAN YILDIZLAR HÜSEYĠN BEġĠKDÜZÜ MUHAMMET SELĠM OSMAN TRABZON GÜLEN ÖZBAK CELAL TRABZON MUSTAFA ĠHAP SUBAġI AHMET YAHYA TRABZON AHMET KONDAK NURĠ OF FATĠH CĠRAV NĠHAT TRABZON BURHAN CAHĠT ERDEM MUZAFFER TRABZON 1961

15 ĠSA GÜNEY DAVUT KELKĠT YÜKSEL AKTAġ MUSA AKÇAABAT HÜSEYĠN BAKIRMAN HAYRULLAH AKÇAABAT MUHAMMET ZEKĠ PAġAOĞLU TEMEL TONYA NĠHAT PASLI MAHMUT NAZMĠ YOMRA MUSTAFA DURMAZ ALĠ ÇAVUġ TRABZON ADNAN ATASOY NEġAT YOMRA HASAN HÜSNÜ YAVUZ HASAN YOMRA FERĠDUN AYDIN HULÜSĠ ÇAYKARA TEMEL EYÜBOĞLU MUSTAFA MAÇKA HAYRETTĠN NUHOĞLU BEHRAM OF AHMET ACAR MUHAMMET SÜRMENE SALĠH ÇOLAK MEHMET TRABZON KEMAL AKGÜN AHMET AKÇAABAT CEMAL KALDIRIM ALĠ ZEKĠ KÖPRÜBAġI MEHMET TÜRKOĞLU HALĠT ZĠYA ÇAYKARA MEHMET ALĠ DERYA ALĠ KEMAL ARAKLI HASAN KANLI HALĠT ARAKLI FARUK BAKĠ AHMET SAMĠ TRABZON TEMEL SOYYĠĞĠT Ġ.HAKKI ARAKLI NADĠR ĠLHAN ĠBRAHĠM OF ALĠ ÇAKIROĞLU ĠSMAĠL OF DAVUT HACĠSLAMOGLU AHMET ÇAYKARA SELAHĠTTĠN BAHADIR SABRĠ TRABZON MEHMET HAKAN BĠLGE MEHMET ÇAYKARA ARTAN GÜNAY ĠHSAN VAKFIKEBĠR ERDOĞAN BAYRAKTAR AHMET HAMDĠ OF ÖMER ERKOL MUSA YOMRA ALĠ BEKĠR MUSTAFA YOMRA MEHMET GÜMÜġ SÜLEYMAN VAKFIKEBĠR RAHMĠ EROĞLU HASAN YOMRA YAKUP KADRĠ CESUR SELAHATTĠN YOMRA YUSUF ÖZTÜRK KAZIM YOMRA AVNĠ ATASOY HAKKI YOMRA ALĠPEġE ATMACA ÖMER YOMRA HASAN ÇEBNĠ HÜSEYĠN YOMRA YAġAR ÇEPNĠ HÜSEYĠN YOMRA ĠSMAĠL AYDIN AHMET TRABZON HAYDAR ġahġn HACI YOMRA OSMAN YILMAZ ARĠF TRABZON RUġEN ATASOY CAFER YOMRA HAYRULLAH TUTAR MUSTAFA GÖKÇEKÖY HAMĠ TOSUN YUSUF YOMRA METĠN TOSUN ĠZZET YOMRA TUNCER YOMRALI KAPTAN TRABZON CEMAL CĠVELEK NEġAT TRABZON SALĠH CĠVELEK HAMĠ TRABZON SAMĠ ATAKOL ABDULLAH YOMRA SEDAT ATAKOL ABDULLAH YOMRA VEDAT ATAKOL ABDULLAH YOMRA ĠHSAN KÜÇÜK OSMAN YOMRA VEDAT KÜÇÜK ĠHSAN TRABZON ALĠ CAN KÜÇÜK ĠHSAN TRABZON SAMĠ KÜÇÜK ĠSMAĠL YOMRA 1959

16 MEHMET ġener HASAN AKÇAABAT ARĠF SAMĠ SEYMENOĞLU HAYRETTĠN SÜRMENE YUSUF CEMAL KESKĠN MUSTAFA LÜTFÜ ÇAYKARA H. ALĠ KAHYAOĞLU SAADETTĠN BEġĠKDÜZÜ HAMĠT ġġmġek CEMAL VAKFIKEBĠR ġahap CĠRAV ĠBRAHĠM ARSĠN HAYRĠ KÖKSAL HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA ĠBRAHĠM BORAN HASAN YOMRA AHMET ZEKĠ ATASOY ġakġr YOMRA NAZĠM ATASOY ABDURRAHMAN YOMRA MAHMUT ATASOY ÖMER YOMRA BAKĠ COġKUN ATASOY MEHMET SALĠH YOMRA VAHAP ATASOY AVNĠ YOMRA HULUSĠ ÇEPNĠ YUSUF YOMRA NEDĠM URSAVAġ SAFFET YOMRA ġafak ÇAPKIN ZÜHTÜ TRABZON RUġEN ÇAPKIN ZÜHTÜ TRABZON ADĠL BAYRAK MĠKDAT YOMRA MÜRSEL KAYA K. TEMEL MAÇKA AVNĠ KORKMAZ KAZIM YOMRA SELAHATTĠN ALTIN SELAHATTĠN TRABZON HAYRĠ ATASOY HASAN YOMRA HACĠ KASIM ATASEVER HASAN YOMRA KENAN SARI HAMĠ YOMRA Ġ.HAKKI TOSUN TEMEL YOMRA PULATKAN DEMĠRER ALĠ OSMAN TRABZON AYDOĞAN CEVAHĠR MEHMET ÇAYKARA DERVĠġ NURETTĠN PASĠN MAHMUT BEDRETTĠN TRABZON NAZMĠ GÜMÜġ MUSTAFA VAKFIKEBĠR KEMAL ġahġn TEMEL OF NECĠP YILDIZ MUSTAFA TONYA ÖNDER ATASOY NĠHAT YOMRA ENVER ÖZTÜRK KAZIM YOMRA OSMAN ATASOY KAZIM YOMRA ZEKĠ ATASOY ORHAN KAYA YOMRA OKTAY ġatir Ġ. HAKKI YOMRA MEHMET SALĠH ATASOY MUSTAFA YOMRA SĠNAN SARI RAHMĠ YOMRA NACĠ ATASOY ALĠ YOMRA SÜLEYMAN ALKAN AHMET CAN YOMRA MUSTAFA ATASOY VEYSEL YOMRA ĠLHAN KARABEKĠR OSMAN TRABZON SELAHATTĠN ATASOY ALĠ YOMRA ABDULLAH ATASOY SELAHATTĠN YOMRA FUAT KÜÇÜK OSMAN YOMRA MEHMET BAYRAK HARUN YOMRA AHMET ATASOY MUSTAFA YOMRA MUSTAFA PEKġEN MEHMET YOMRA OSMAN ÇĠFTÇĠ ĠSMET VAKFIKEBĠR CEMĠL BEġĠROĞLU HAMĠ YOMRA ĠLYAS ATASOY SELAHATTĠN YOMRA ORHAN SEYFĠ ÇĠFTÇĠ ĠSMET VAKFIKEBĠR AFAN ġġmġek HASAN YOMRA TANJU ÖNGÜR SAĠT RUHAN TUNÇBĠLEK 1961

17 ZAFER ĠHSAN MENTEġOĞLU ĠHSAN PAZAR YAKUP KADRĠ ATASOY HAMZA YOMRA MURAT KESOVA NEJDET ĠSTANBUL METĠN ATASOY HAMZA YOMRA MAKSUT PEKġEN A.CELAL YOMRA ÖMER PEKġEN ABDULCELAL YOMRA CEVDET PEKġEN ABDÜLCELAL YOMRA AHMET SALĠH ATASOY VEYSEL YOMRA HAYRĠ ATASOY ALĠ YOMRA KERĠM ATASOY KAZIM TRABZON KEMAL KILIÇ AHMET YOMRA RAHMĠ BORAN HASAN YOMRA ĠBRAHĠM CUDĠ KARSLI TEMEL YOMRA RAHMAN BAYRAK MUSTAFA YOMRA SEBAHĠTTĠN BAYRAK MEHMET YOMRA NĠHAT GÜMRÜKÇÜ OSMAN FUAT YOMRA OSMAN BAYRAK SELAHATTĠN YOMRA MUAMMER ġahġn OSMAN YOMRA AHMET ATASOY MUSTAFA YOMRA ALĠ SAĠT AYDOĞDU MUSTAFA YOMRA SALĠH ÇAMOĞLU YAKUP TRABZON YUSUF CEVAHĠR ĠBRAHĠM ÇAYKARA AHMET BEġĠR ABDULLAH TRABZON YUSUF ZĠYA HACIAHMETOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR BEKĠR ATAOĞLU HAMDĠ YOMRA SÜLEYMAN HAYAL TAHĠR TRABZON MEHMET IġIL REFĠK TRABZON AHMET SEYMEN ġükrü VAKFIKEBĠR ADĠL NADĠR NECATĠ TRABZON ASIM KUL AHMET VAKFIKEBĠR ALĠ ÇEBĠ MUHAMMET SÜRMENE ALĠ ZAFER ÖZDEMĠR ALĠ MAÇKA ĠSMET KALAFATOĞLU NAZMĠ ALĠ SÜRMENE DOĞU ĠLKER KAYAALP M.GÜRBÜZ ĠMRANLI OSMAN AKIN KILMANOĞLU HARUN TRABZON BAYRAM GENÇ NURETTĠN MAÇKA CELAL ZEKĠ KÜÇÜK MUHAMMER MAÇKA ġenol KÜÇÜK MUHTEREM MAÇKA BĠROL GENÇ FEHMĠ MAÇKA SALĠH SAĞIR ġemsġ MAÇKA ĠBRAHĠM KÜÇÜK MUHARREM MAÇKA HASAN SAĞIR NEVZAT MAÇKA HASAN TAHSĠN YILMAZ MEHMET HĠLMĠ OF ĠSMAĠL ALTINTAġ SÜLEYMAN SÜRMENE ASLAN YEġĠLYURT ALAY OF HÜSEYĠN NURĠ TOK HASAN BASRĠ VAKFIKEBĠR ERTUĞRUL AYDEMĠR YUNUS ARNAVUTKÖY TAHSĠN BĠRĠNCĠ TEVFĠK ARSĠN MURAT GÖLE OSMAN AKÇAABAT ADNAN YILDIZ MUSTAFA MAÇKA NECĠP BAYRAM MEHMET AKÇAABAT ALAATTĠN GAYRETLĠ MUSTAFA TRABZON FAHRĠ KARANĠS A.FAĠK TRABZON KADEM ERTUĞRUL ÇAK MEHMET TĠREBOLU 1953

18 HĠKMET BĠRĠNCĠ FEVZĠ TRABZON ABDULLAH SARI ġükrü YOMRA TUFAN AYDOĞAN MUZAFFER TORUL NECMĠ KÜÇÜK MUHARREM MAÇKA SĠNAN EYÜPOĞLU VEHBĠ MAÇKA ERCAN EROL SUAT ÇAYKARA MAHMUT KUMAġ MUSTAFA KÖPRÜBAġI MUSTAFA KEMAL URHAN KEMAL TRABZON ALĠ KEMAL AKSOY CEVAT VAKFIKEBĠR AHMET GÜNER NECAT AKÇAABAT HÜSEYĠN ÖZTÜRK MEHMET ARAKLI ÖMER SALĠ KAMĠL AKÇAABAT AHMET NĠHAT USLU FEYZĠ VAKFIKEBĠR KAMĠL SAĞIR NEVZAT MAÇKA EKREM TONYALI AZMĠ TURHAN TRABZON ĠSMAĠL AKYILDIZ ALĠ ARAKLI METĠN ÇAKMAK ALĠ KEMAL BUCA HALĠL ġahġn KAPTAN YOMRA HATAY YURDAKUL FAĠK AKÇAABAT ġahap CĠVELEK NAZIM ARAKLI TALĠP BAL MUSTAFA ÇAYKARA FATĠH GÜREL ALĠ RIZA SAMSUN NAZMĠ KOÇALĠOĞLU ALĠ SÜRMENE SELAHATTĠN YILDIZ OSMAN TRABZON HÜSAMETTĠN BEġĠKÇĠ MEHMET NECMETTĠ TRABZON ORHAN YILMAZ AHMET AKÇAABAT HAYRETTĠN ZĠYA GÜNER ÖMER TRABZON RIFAT SÖZEN SALĠH TRABZON H.AVNĠ TÜRKASLAN AHMET TRABZON AHMET FAZIL MALKOÇ CELAL TRABZON COġKUN KILMANOĞLU HARUN TRABZON FEVZĠ ÇAKMAK H.OSMAN TRABZON HĠKMET MALKOÇ CELAL TRABZON ADNAN ÇAVUġ RASĠM AKÇAABAT KEMAL EMRE PĠRSELĠMOĞLU AHMET FAZIL TRABZON NEVZAT KALAYCIOĞLU MEHMET TRABZON KORKUT KAYA OSMAN MAÇKA TANSEL DOKSANBĠR CEMĠL CEVAT TRABZON OLGUN AKYÜZ Ġ.HAKKI TRABZON TEOMAN UĞUR ABDULLAH ANKARA ÜMĠT CELAL ÖZGÜR MUSTAFA TRABZON MEHMET YĠĞĠT ALP TURAN VAKFIKEBĠR ATAKAN EREN ĠSMAĠL ġġnasġ TRABZON AKSAL YAVUZ MUSTAFA TRABZON MAHMUT AKSU METĠN KENAN TRABZON EROL DAVULCU ġevkġ AKÇAABAT RECEP ATAOĞLU BEKĠR ARSĠN VEHBĠ SANCAK AHMET KÖPRÜBAġI AHMET ALĠ AĞAOĞLU REġĠT GÖRELE BURAK TÜZÜN ATĠLLA ANKARA ALĠ KEMAL SÜMER ALĠ KEMAL MAÇKA SAVAġ BAHADIR OSMAN KARABÜK BAYRAM BĠROL FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR HASAN TOPALOĞLU MEHMET CEMAL VAKFIKEBĠR 1963

19 TURAN AKSOY Y.ZĠYA VAKFIKEBĠR ORHAN LÜTFĠ YAZICIOĞLU ġükrü YILMAZ ÇAYKARA BĠLAL ÇETĠNKAYA KEMAL TRABZON FUAT KÜÇÜK PULAT TRABZON ġükrü KULEYĠN HAMZA VAKFIKEBĠR ALĠ KEMAL DENĠZCĠ CELAL VAKFIKEBĠR ġener EYÜBOĞLU SELAHATTĠN TRABZON TUNCAY BENDER FĠKRĠ VAKFIKEBĠR HALÜK BAġOĞLU NEġAT ARSĠN HÜSNÜ ÖZKARA ALĠ TRABZON HASAN YENER MEHMET FINDIKLI MUHARREM ġahġn MEHMET AKÇAABAT BEDRETTĠN HANÇER RĠZA AKÇAABAT AYDEMĠR DĠLAVER HASAN SÜRMENE MEHMET ATALI RECEP VAN MÜSLĠM HAMZAÇEBĠ AHMET SÜRMENE ERKAN ÇAVDAR HASAN TRABZON AVNĠ AKKAN MUHAMMET VAKFIKEBĠR SÜLEYMAN SIRRI KUNDUPOĞLU AHMET SEZAĠ TRABZON MEHMET GÜNÇĠÇEK HASAN ARAKLI TEKĠN KÜÇÜKALĠ ENVER SÜRMENE RIZA KORHAN EKĠNCĠ MUSTAFA ġamġl ÜSKÜDAR FĠKRET ÖZKAN YAKUP VAKFIKEBĠR EROL AKTAġ KADĠR TRABZON CUMHUR ARSLANOĞLU ĠBRAHĠM KARASU ALĠ RIZA MENEMENLĠOĞLU ERDAL ARSLAN ĠSTANBUL TURGAY GÜNER VURAL MAÇKA YAġAR BOZKURT ALĠ TRABZON ÖZCAN KARA MEHMET ÇAYKARA MUSTAFA AYHAN KALMUKOĞLU AHMET ANKARA MURAT SAYLAN REMZĠ ORDU MUSTAFA BEYAZLI MEHMET TRABZON KENAN SÖNMEZ ĠSMAĠL SÜRMENE ġener YAVUZ MURAT ARSĠN RECEP DENĠZER YAHYA TRABZON OSMAN CĠĞEROĞLU MUSTAFA TRABZON TAġKIN ALĠOĞLU AYDIN SÜRMENE AYDIN UZUN HAMĠ TRABZON HASAN ġükrü HOTAMAN AHMET AKÇAABAT EROL TUNA MEHMET ALĠ TRABZON ĠHSAN ALĠOĞLU KEMAL SÜRMENE SALĠH ALPARSLAN MUHĠTTĠN ERZURUM NĠZAMETTĠN ÇAVUġOĞLU SELAHATTĠN SÜRMENE MEHMET ONGAN HALUK SALĠH TRABZON ERKAN BAHADIR ġakġr ĠSTANBUL OSMAN TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ERDOĞAN AKYILDIZ OSMAN ARAKLI ARKUN SAYIN MAHĠR GĠRESUN MUSTAFA TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ġenol ġġmġek ĠSMET VAKFIKEBĠR SALĠH TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR TOLGA NALBANT H.ĠBRAHĠM TRABZON HALĠL ĠBRAHĠM NALBANT ġükrü TRABZON MURAT ALĠOĞLU H.ĠBRAHĠM ERZURUM 1972

20 HAġĠM SAYĠTOĞLU ÖZDEMĠR SÜRMENE NĠHAT HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON KAHRAMAN ALTUNTAġ LATĠF TRABZON MUSTAFA ALPER ALP NAZMĠ ANKARA ALĠ FAZIL ERTEM ÖMER AKÇAABAT YAġAR ZIVALIOĞLU MAHMUT TRABZON OZAN TARAKÇIĞOLU MEHMET TRABZON ÖMER ġahġn ALĠ AKÇAABAT GÜVEN HACISALĠHOĞLU OSMAN NURĠ AKÇAABAT VAHĠTTĠN KAYA MEHMET TRABZON GÜNDOĞAN KARAAĞAÇLI YÜKSEL AKÇAABAT DAVUT PERVANLAR HÜSEYĠN MAÇKA CEVAT ALKAN ALĠ BAYBURT ÖMER FARUK YAVUZ RAHMĠ ARSĠN FĠKRET YAVUZ RAHMĠ ARSĠN ġaban KARAKULLUKÇU KEMAL TRABZON YÜKSEL ALTUN SEYFETTĠN AKÇAABAT BAHRĠ ENGĠN ÇĠZMECĠ BEDRETTĠN TRABZON YAKUP YILDIRIM ĠSMAĠL YOMRA ALĠ TERZĠ MUSTAFA ZONGULDAK SEMĠH ERGUN EKMEKÇĠOĞLU CENGĠZ HAN TRABZON BURHAN ARSLAN HAYRETTĠN TRABZON ĠSMAĠL KANSIZ ABDULHALĠM TRABZON RAHMĠ ÇAVDAR A.OSMAN MAÇKA MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU AHMET SALĠH TRABZON HALUK BOĞUġLU HAKKI TRABZON YUSUF ZĠYA KÖKLÜ ĠBRAHĠM GÜMÜġHANE OSMAN AYDIN HASAN MAÇKA EROL AKBULUT ALĠ TRABZON ERTUĞRUL AKBULUT ALĠ TRABZON MUSTAFA ġahġn OSMAN ARSĠN MUHARREM BAKĠ MEHMET TRABZON MUHAMMET KÜÇÜKALĠ BEġĠR SÜRMENE FAHRĠ ĠMAMOĞLU KEMAL TRABZON CELĠL HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON ÖMER TOPAL HÜSEYĠN AKÇAABAT HAYDAR BERBER BEKĠR TRABZON NECMETTĠN ÖZTÜRK HASAN TRABZON NEVZAT MERAL M.ALĠ ARSĠN DENĠZ GÖÇ NACĠ TRABZON SAĠT CORDAN BENER TRABZON ALĠ FAĠK ALTINBAġ AVNĠ TONYA EFDAL EYÜBOĞLU ZEKAĠ MAÇKA ADNAN SEYMEN HASAN SÜRMENE NĠZAMETTĠN ER AHMET SÜRMENE DURSUN BEYAZOĞLU TEMEL SÜRMENE CEVAT KIRALI RAHMĠ SÜRMENE RIZA ALĠOĞLU KEMAL SÜRMENE ADNAN KÜÇÜKALĠ ÖZKAN SÜRMENE SÜLEYMAN SIRRI KULAÇOĞLU ĠBRAHĠM SÜRMENE ALĠ GENCAY NEJDET SÜRMENE HAYATĠ ERTÜRK S.KEMAL SÜRMENE YAHYA SEKBAN OSMAN SÜRMENE DURSUN KARTAL K.YILMAZ SÜRMENE 1956

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._)

Etçi Destek Alan Alan Besilik Toplam Destek Tutar (TL._) ف letme (Adet) Alan Hesaplanm BALIKESفR فLف BفGADفا فLاESف 2014 YILI ANAا SIذIR DESTEKLEMESف فCMAL 2 (فL ضZET HAK EDفق LفSTESف) Etçi Etçi Alan Hesaplanm ANAا SIذIR DESTEKLEMESفNDEN FAYDALANAN Hesaplanm

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

1 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ABDURRAHMAN MAYDA 9.659,00 0 Burdur DSYB. 2 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ADEM IġIK 3.581,00 0 Burdur DSYB

1 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ABDURRAHMAN MAYDA 9.659,00 0 Burdur DSYB. 2 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ADEM IġIK 3.581,00 0 Burdur DSYB 1 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ABDURRAHMAN MAYDA 9.659,00 0 2 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. ADEM IġIK 3.581,00 0 3 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. AHMET BULUT 3.686,00 0 4 AĞLASUN AĞLASUN/ÇANAKLI. AHMET ERTEN 8.805,00

Detaylı

TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 1.MALĠ GENEL KURUL VE 2.OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LĠSTESĠ

TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 1.MALĠ GENEL KURUL VE 2.OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LĠSTESĠ No A.Statü Madde No. Görev Yeri Görevi TÜRKĠYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 1.MALĠ GENEL KURUL VE 2.OLAĞAN GENEL KURUL DELEGE LĠSTESĠ 1. 7.2.a Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür V. YUNUS AKGÜL ANKARA

Detaylı

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları

Türkiye Okullararası Kros Grup Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyonu Kayseri Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi : 3000 Metre Yıldız Erkek Kayseri Yıldız Erkek Sıra Türkiye Atletizm Federasyonu

Detaylı

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri

2012 AĞUSTOS DÖNEMİ İTİBARİYLE KISTAS AYLIĞI %83 ORANINA YÜKSELTİLEN CUMHURİYET BAŞSAVCI VE SAVCILARINA AİT LİSTE Sicil No Adı Soyadı Görev Yeri Sayfa : 1 / 31137 32300 32311 33498 3318 33 3378 33943 3393 3394 3396 33969 33971 33979 33981 33989 33993 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Birol ÇİÇEKÇİ Mehmet GÜNCAN Ali ERGEN

Detaylı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı

Puan Türü. Adı Soyadı Program Adı. Puanı Adı Soyadı Program Adı YEġĠM ZEHRA MELĠKE ġule TUĞBA FATMA AHMET MUHARREM MELĠH YORULMAZ TOPÇU YAVUZ OKUMUġ BĠLGĠÇ DEMĠRKAYA SABA BEġEN ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ (BOLU)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Psikoloji

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1898 2710 CAFER HAZAROĞLU SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 22.09.1959 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 1960010006 3156 4021 ATA ATAOĞLU 08.09.1969

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR

DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR DĠKKAT EDĠLMESĠ GEREKEN HUSUSLAR 1. Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilmiģ, yazılı sınav notu ve ilgili KPSS notunun aritmetik ortalamasına göre hesaplanmıģ olup, en yüksekten en düģüğe doğru

Detaylı

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ. Mavi Anfi. 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret ERASMUS YABANCI DİL SINAV LİSTESİ Mavi Anfi 1.AHMET GĠRAY KARTAL 20112903025 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret 2. ALĠYENUR DEMĠROĞLU 20102903079 ALANYA ĠġLETME FAKÜLTESĠ Uluslararası Ticaret

Detaylı

2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2013 Desteği Ödemesi Çiftçi Detayında Askı İcmali

2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2013 Desteği Ödemesi Çiftçi Detayında Askı İcmali İl : İlçe : ÇANAKKALE GELİBOLU 2013 Üretim Sezonu Yem Bitkileri 2013 Desteği Ödemesi Çiftçi Detayında Askı İcmali Köy Adı İşletme Adı Baba Adi Doğum Tarihi Desteğe Tabi Alan Toplamı (Da) Yonca (Kuru)/

Detaylı

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU

22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 22 ARALIK ESKİŞEHİR MASTERLAR YÜZME ŞENLİĞİ SONUÇLARI ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 50m serbest-free C1 : Yaş Kategorisi 1 SELEN SÖNMEZ 1986 Apeyk SK. 00:37:60 2 MERVE GAMZE ÖDÜL 1985 Üsküdar

Detaylı

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) SINAV SONUÇ LİSTESİ AĞIR KAMYON ŞOFÖRÜ (ŞOFÖR) 1 TRABZON DURSUN SARIALİOĞLU KAZANDI 2 TRABZON SERKAN KÜÇÜK KAZANDI 3 TRABZON AHMET EROĞLU KAZANDI 4 TRABZON HASRET DİLLİ KAZANDI 5 TRABZON FATİH YÜKSEL 1.YEDEK 6 TRABZON CENGİZ

Detaylı

1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan BURCU DOĞAN Uzman Tabip 2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan MALĠK AKÇAY Uzman Tabip 3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan SALĠH EKER Uzman Tabip

1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan BURCU DOĞAN Uzman Tabip 2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan MALĠK AKÇAY Uzman Tabip 3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan SALĠH EKER Uzman Tabip 1 Kadrolu Aktif ÇalıĢan BURCU DOĞAN Uzman Tabip 2 Kadrolu Aktif ÇalıĢan MALĠK AKÇAY Uzman Tabip 3 Kadrolu Aktif ÇalıĢan SALĠH EKER Uzman Tabip 1 Geçici Görevle Gelen KEZĠBAN KARACAN Yard.Doç. 1 Geçici

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ

2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ 2014 2015 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ NO ADI/SOYADI Okul No Bölüm / Sınıf Sözlü Sınav (Speaking) Yer ve Tarihi 1 Utku

Detaylı

Pansiyon. Öğretim Şekli. Durumu. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon.

Pansiyon. Öğretim Şekli. Durumu. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Yok. Pansiyon. Tercih Kodu 56242 Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi ġġġlġ / HAMĠDĠYE ETFAL Öğretim Şekli Durumu Yabancı Dili Kontenjan ı TÜRKİYE GENELİ YÜZDELİK DİLİMİ İngilizce 120 16,53 57450 BAKIRKÖY / BAKIRKÖY 70.

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ

DSİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) SINAV SONUÇ LİSTESİ İNŞAAT SÜRVEYANI (SÜRVEYAN) 1 BURSA AHMET KAVAS ASİL KAZANDI 2 BURSA UFUK GÜVEN ASİL KAZANDI 3 BURSA ŞENOL MUTLU ASİL KAZANDI 4 BURSA ALAETTİN OLFAZ ASİL KAZANDI 5 BURSA HÜSEYİN TOKLU ASİL KAZANDI 6 BURSA

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO

KİMLİK BİLGİLERİ GEÇTİ/KALDI İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ SONUÇ ADAY NO İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK: USTA GEMİCİ TARİH:25-26 KASIM 2015 İSTANBUL USTA GEMİCİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK BABA ADI YERİ 1 BERK DÖNMEZ 492 CÜNEYT KADIKÖY 24.01.1995 U.GEMİCİ İSTANBUL

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

S.NO Adı Soyadı Program Adı

S.NO Adı Soyadı Program Adı S.NO Adı Soyadı Program Adı 1 VOLKAN AYDIN CELÂL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ (MANĠSA)/Ahmetli Meslek Yüksekokulu/Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 AYġENUR BAKICI ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ (AYDIN)/Nazilli Meslek

Detaylı

05-09 ARALIK 2011 ANTALYA PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ KURSU SEÇME SINAVLARI KURSİYER GENEL SONUÇ LİSTESİ

05-09 ARALIK 2011 ANTALYA PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ KURSU SEÇME SINAVLARI KURSİYER GENEL SONUÇ LİSTESİ ADAY ADI SOYADI İ KÜLTÜR 1 1 Emrah ASRĠ Arapça BAġARILI BAŞARILI BAŞARISIZ 2 3 Bedriye DURAN Arapça BAġARILI BAŞARILI BAŞARILI KURSĠYER 3 4 Larisa DURSUN Rusça BAŞARISIZ 4 6 Ġnan TAHĠROĞLU Ġspanyolca BAġARILI

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

SANKĠ BIRAKTIM KAMPANYASI NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN 1. DÖNEM ÇEKĠLĠġ SONUÇLARI 15.07.2015 ASĠL TALĠHLĠ LĠSTESĠ

SANKĠ BIRAKTIM KAMPANYASI NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN 1. DÖNEM ÇEKĠLĠġ SONUÇLARI 15.07.2015 ASĠL TALĠHLĠ LĠSTESĠ SANKĠ BIRAKTIM KAMPANYASI NĠSAN-MAYIS-HAZĠRAN 1. DÖNEM ÇEKĠLĠġ ASĠL TALĠHLĠ LĠSTESĠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BahçeĢehir Koleji Ortaokul Bursu 515 ASLI MERVE ÇĠL Trakya Koleji Ġlkokul

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 Mart 2015 TARİHLİ ARAÇ İHALESİ 1. TEKLİF SONUÇLARI Tanıtım Kodu : 2014ARAÇGR1074 Malzeme Adı : FORD TRANSİT (1995 MODEL) 55930056856 SELİN OKYOL Peşin 3.259,00 TL 4444

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ 7-2/ı 7-2/f 7-2/k 7-2/d 7-2/ç 7-2/c 7-2 / b MERKEZ DANIġMA KURULU 7-2 / a GENÇLĠK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE)

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI

T.C. TRABZON VALİLİĞİ ÖZEL SOMEL BİLGİSAYAR KURSU SOMEL BİLGİSAYAR KURSU 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA SINAV SONUÇLARI T.C. SOMEL BİLGİSAYAR U 1.SEVİYE (İŞLETMEN) SERTİFİKA LARI LİSTE GÜNÜ 10 / 06 / 2012 UYG. TU 1 K7448 NURDAN OK 5 89 90 90 2 K7507 NESLİHAN KOÇ 5 81 90 86 3 K7604 OSMAN PEHLİVAN 3 78 70 74 İYİ 4 K7610 HATİCE

Detaylı

ÜYELERİMİZDEN HABERLER

ÜYELERİMİZDEN HABERLER ÜYELERİMİZDEN HABERLER (2011 Yılı) 23.12.2011 tarihinde Üyemiz Mustafa Kemal TOKATLI ameliyat oldu. 14.12.2011 tarihinde Üyemiz Mehmet EZERER vefat etti. 11.12.2011 tarihinde Üyemiz Müslüm TĠBER anjiyo

Detaylı

KADĠR GEZER ADAPAZARI Adapazarı Anadolu Ġmam Hatip Lisesi YALÇIN CĠNCOROP ADAPAZARI Halk Eğitim Merkezi Ve AkĢam Sanat Okulu SADIK TAġLI ADAPAZARI Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi MĠTHAT ġahġn ADAPAZARI

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞLER. Adı Soyadı Üniversitesi Sonuç BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3. YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM Özlem EKĠNCEK Trakya ASIL Yasin KIZILKAYA Bilecik ġeyh Edebali ASIL Nurdan PIRTI Düzce ASIL Semir ASLAN Bilecik ġeyh Edebali YEDEK Ömer KOġAR Namık Kemal

Detaylı

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSU İÇİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANANLARA İLİŞKİN KESİNLEŞEN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP

MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EK-1 MIG/MAG KAYNAKÇILIĞI KURSU 1.GRUP EĞİTİM YÖNETİCİSİ : Ufuk CENG EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ : Cem YAKUPOĞLU EĞİTİMCİ : Mustafa Yalçın ATEŞ Metal Öğretmeni ( ) : 6-7-8 Mart 2015 (3 Gün) (30 saat) : SAFFET

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C0-01 1 C0-0101 CUMALİ DURU 2 C0-0103 KENAN AĞÖREN 60,75 (Borçlu) 3 C0-0105 HANDAN GÖKOVA 4 C0-0107 SERVET TULUM 307,16 (Borçlu) 5 C0-0113 MUHAMMET ALİ AYDIN 118,10 (Borçlu) 6 C0-0114 YUSUF VOLKAN YÜCEL

Detaylı

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ

2013 YILI NİSAN AYI İDARİ PERSONEL TERFİ LİSTESİ Sayfa 1 Rektörlük Kütüphane ve Dökümantasyon Daire BaĢkanlığıĠsmet ġen ġef 3 3 / 2 3 / 3 3 / 2 3 / 2 2 / 1 3 / 2 4/3/2013 Emekli Müktesebi Derece Terfi. Rektörlük Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI BAŞARI LİSTESİ NUMARASI ADI SOYADI SONUÇ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİMSEL HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI BAŞARI LİSTESİ NUMARASI ADI SOYADI SONUÇ B1509.00043 MAHMUT GÜNEY GEÇTİ G1509.18062 ALİKEMAL AYLANÇ GEÇTİ B1509.18045 İSMAİL ATALAY GEÇTİ B1509.00056 OKTAY AYDIN GEÇTİ B1509.06049 METEHAN TOSUN GEÇTİ B1509.00048 FATİH ÜNAL GEÇTİ B1509.00050 ANIL

Detaylı

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

TC ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI İZMİR GRUP BAŞKANLIĞI / BIYOLOG 1 SINAVA GİREN ADAY SAYISI 5 SINAVA GİRMEYEN ADAY SAYISI 0 1 GÖNÜL ÇELİK 95 89,88538 92,44269 2 MUSTAFA DÖNMEZ 87,5 92,89309 90,19655 3 ERTUĞRUL ORHAN 90 89,78195 89,89098

Detaylı

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ

EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ EVRAK EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE VİZE TALEBİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYEN DENETÇİ LİSTESİ ADI SOYADI DENETÇİ NO EKSİK EVRAK NEDENİ Abdullah ACAR 2058 05.01.2012 tarihine kadar cezalı olduğundan vize işlemi yapılmamıştır.

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Sıra No İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU 2014 ÖZEL YETENEK SINAVI YEDEK LİSTESİ (ERKEKLER) Bölüm Branş Aday No Adı Soyadı YP Tercih Sırası 1 Antrenörlük Eğitimi Bölümü (NÖ) Artistik

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 05-06 Eğitim Öğretim Yılı Farabi Değişim Proğramı Kapsamında Üniversitemize Başvuran Öğrencilerin KABUL-RED Durumları Sıra

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ. SAYI : / 23/09/2014 KONU : Pedagojik Formasyon CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE CUMHURİYET ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE Uygulamaya Çıkacak Olan Öğrencinin Öğretim DĠKAB 15386449022 Celal AYRİBAŞ DĠKAB 34702593812 Neslihan KALAY DĠKAB 12491062184 Mariya ENSARI DĠKAB 10879544222 Asiye AÇIKALAN

Detaylı

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi )

Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) Doç. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN (Ergonomi ) DOÇ. DR. Emrullah DEMİRCİ (Temel İş Güvenliği Ön 312016 Mustafa GÜRELİ A 310106 Yeliz KORKMAZ A 326167 Bahadır Can GENÇER A 312016 Mustafa GÜRELİ A 328067 Furkan MELEMEN

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

18/11/2015 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Sıra No 8//205 TARİHLİ ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Başvurduğu BÖL/ABD/ASD/PROG. ALES'in %60'ı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Yabancı Dil Puanı Yabancı Dil Puanının %40'ı (Puan Sıralamasına

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ 2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİ YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ İl: 58 - SİVAS S.NO Vergi Dairesi Vergi No Mükellef 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BEYAN EDİLEN VERGİYE TABİ GELİR (MATRAH) HESAPLANAN (TAHAKKUK

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA PROGRAMI GÖREVLİ PERSONEL GÖREV TARİHİ GÖREV SAATİ GÖREVİNKONUSU SÜRE (DK) (Görev ) YERİ ABDULHAMİT BİLGİN 25.08.2014 09.00 DEHLİZ İÇERİSİNDE AHŞAP DESTEK SETİ KURMAK 15 BİRLİK EĞİTİM ALANI BÜNYAMİN OKUR KAZIM

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ 7-2/h 7-2/f 7-2/d 7-2/ç 7-2/c 7-2 / b 7-2 / a GENÇLĠK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 1. OLAĞAN GENEL KURUL GENEL KURUL ÜYE (DELEGE) LİSTESİ ADI SOYADI İMZA 1

Detaylı

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ

YAZILI SINAV SONUCU (%20) ALES (EA) (%50) NOT ORT. (%20) Y. DİL PUANI (%10) BAŞARI DURUMU ADI SOYADI SONUÇ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZ DÖNEMİ SINAV LARI (27.08.2014) EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SINAV LARI NO ALES (EA) NOT ORT. Y. DİL PUANI YAZILI SINAV

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2 KPSS SONUÇLARINA GÖRE NİTELİKLERİ UYGUN OLAN VE ATAMASI YAPILAN PERSONEL 1 CANAN YILDIZ (BALCI) MÜHENDİS 2 SÜLEYMAN DOĞANAY TEKNİKER 3 YAVUZ GÖKŞEN TEKNİKER 4 ALİME YÜKSEK TEKNİKER 5 NURİ ÖZER VETERİNER 6 ŞÜKRÜ KÜÇÜKHEMEK VETERİNER SAĞLIK TEKNİSYENİ 7 ZEKİ BULUT VETERİNER SAĞLIK

Detaylı

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10

Dönem Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu Ders Şubesi 10 Ders Adı MAKİNE MESLEK RESİM Ders Kodu HMK116 Ders Optik Kodu 647116 Ders Şubesi 10 1 21249819 ALTUNTAŞ HAKAN F1 2 21385865 * AKKAŞ HAKAN C2 3 21451256 KAZANASMAZ TUBA D 4 21451735 BUYRUKÇU EREN C2 5 21451754

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI

İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM PROGRAMI 2015-1.DÖNEMİ HAFTALIK DERS PROGRAMI İMKB DARICA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İ HAFTALIK DERS PROGRAMI GÜN SAATLER 10A 10B 10C 11A 11B C U M A R T E S İ P A Z A R 1 09:00-09:40 2 09:40-10:20 3 10:-11:10 4 11:10-11:50 5 12:00-12:40 6 12:40-13:20

Detaylı

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu

KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI. Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu KONGRE-KURULTAY DÜZENLEME KURULLARI Antalya da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu Düzenleme Kurulu Haydar Şahin Merkez Deniz Öztürk Merkez Refik Akın Ankara Şube Mustafa Karaman Antalya Şube Süleyman

Detaylı

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ

MEMUR KADROSUNDA ARANAN ŞARTLARI TAŞIYANLARA İLİŞKİN ADAY LİSTESİ 1 Özay DAL 2 Ayşe Nevbu ÇETİNKAYA ŞEKERCİOĞLU 3 Turgay TURANLIOĞLU 4 Bülent KOTLUK 5 Halil SARPKAYA 6 Canan UZUN 7 Fatma ÇAKMAK ÜNLÜ 8 Cafer KURT 9 Nusret ERSÖZ 10 Hakan BARAN 11 Mehmet DOĞAN 12 Naime

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF

2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE 2. SINIF FELSEFE. SINIF Kırıkkale 1 Ebru UZUN Gizem Kübra SÜMER Kırıkkale Türü Felsefe Felsefe 013 TM-3 90,8801 3,66 9,06 03,61608 7,61800 31,3408 Felsefe Felsefe 013 TM-3 76,79084 3,3 84,13 193,75359 5,3900 18,9959

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

2004 YILI MEZUNLARIMIZ 151819961017 MAHİR DOĞAN 151819971045 LEVENT SARIKAYA 151819971065 BAUIRJAN BORANKULOV 151819971082 MEHMET ÖZYÜREK

2004 YILI MEZUNLARIMIZ 151819961017 MAHİR DOĞAN 151819971045 LEVENT SARIKAYA 151819971065 BAUIRJAN BORANKULOV 151819971082 MEHMET ÖZYÜREK 2004 YILI MEZUNLARIMIZ 151819961017 MAHİR DOĞAN Makine Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 151819971045 LEVENT SARIKAYA 151819971065 BAUIRJAN BORANKULOV 151819971082 MEHMET ÖZYÜREK 151819981007 ERCÜMENT ARIKAN

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5157 5766 KANBEROĞLU TURİZM VE SEYAHAT LTD.ŞTİ. 09.06.1978 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 4950023037 5280 5873 TRABEZUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI-HASAN

Detaylı

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör

ZİRAAT FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ SIRA NO ADI SOYADI BİRİMİ ÜNVANI. 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör. 2 YEŞİM AHI ZİRAAT FAKÜLTESİ Profesör ZİRAAT 1 TOLGA ERDEM ZİRAAT 2 YEŞİM AHI ZİRAAT 3 HASAN ERSİN ŞAMLI ZİRAAT 4 FULYA ÖZDİL ZİRAAT 5 SÜREYYA ALTINTAŞ ZİRAAT 6 İLKNUR KORKUTAL ZİRAAT 7 ORHAN YÜKSEL ZİRAAT 8 ERHAN GEZER ZİRAAT 9 ALPAY BALKAN

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ FİZİK GRUBU UYGULAMA LİSTESİ I. GRUP Cumhuriyet Anadolu Lisesi Sıra No Ad Soyad 1 AHMET GÜNAY 2 AYSEL DĠDEM ÖZTÜRK 3 BURCU ÖZTÜRK 4 EMĠNE ġenol 5 ENGĠN BĠRAND BĠLGĠN 6 GAMZE SOLĞUN 7 HALUK EMRAH ULUSOY

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr.

202 nolu sınıf Ders Adı LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I SIRA NO Öğrenci No Adı Soyadı Öğretim Elemanı Doç. Dr. 202 nolu sınıf LAW 201 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 1 1201011040 SAFİYE BÜKE 2 1201011010 TAHA EMİN YARIŞ 3 1101011062 SALİH YILDIZ 4 1201011030 KÜBRA ŞAHİN 5 1201011067 TUĞHAN ERTÜRK 6 1201011034 AYTEN

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

BASIN KARTI KOMĠSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

BASIN KARTI KOMĠSYONU TOPLANTI TUTANAĞI BASIN KARTI KOMĠSYONU TOPLANTI TUTANAĞI Basın Kartı Komisyonu 18-19 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 10.00 da BaĢbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürülüğünde toplandı. Toplantıya; Sürekli Basın

Detaylı

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke

Çalışma Ziyaretleri 2011 yılı 2.Dönem Kabul Edilen Katılımcılar Listesi Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke Referans No Adı-Soyadı Şehir Ziyaret Grup No Ülke 2011-SV-02-TR-LLP-02545 Kurtuluş KARAMUSTAFA Kayseri 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-04619 Zülkif DAĞLI İzmir 18 ÇEK CUMHURİYETİ 2011-SV-02-TR-LLP-02559

Detaylı

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin

Belge Almaya Hak Kazananın Belgenin Verilişine Belgenin Sıra No T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ATATÜRK MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KALFALIK BELGESİ ALMAYA HAK KAZANANLARIN LİSTESİ İli : İSTANBUL / SARIYER Sınav Dönemi : 2015 EYLÜL Merkezin Adı : ATATÜRK MESLEKİ

Detaylı

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI

2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI Süper Pro Genel Klasman 2014 TÜRKİYE DRAG ŞAMPİYONASI GENEL KLASMANLARI 1 145 KAMİL KIRBAŞ MSKM SUZUKİ 25 25 25 25 25 25 150 2 23 CANER KİT MERSİN BMW x 16 20 20 13 20 89 3 27 OĞUZ BOR GMK SUZUKİ 20 x

Detaylı

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ

LOJMAN PUAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ LOJMAN ÇİZELGESİ (AKADEMİK) SIRA TAHSİSLİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ARTI (+) EKSİ (-) 1 PROF. DR. CÜNEYT TURAN 162,81 6,00 3,00,00 24,0 195,8109,00-30,00-10,00-40 155,8109 2 PROF. DR. ÖKKEŞ İBRAHİM KARAHAN

Detaylı

İZMİR TORBALI FİDANLIK TRAKTÖR ŞOFÖRÜ MEHMET FİLİZ ASİL İZMİR TORBALI FİDANLIK TRAKTÖR ŞOFÖRÜ HASAN HÜSEYİN YILDIZ ASİL

İZMİR TORBALI FİDANLIK TRAKTÖR ŞOFÖRÜ MEHMET FİLİZ ASİL İZMİR TORBALI FİDANLIK TRAKTÖR ŞOFÖRÜ HASAN HÜSEYİN YILDIZ ASİL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME/FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ POZİSYON ADI SOYADI DURUMU TORBALI FİDANLIK MEHMET FİLİZ TORBALI FİDANLIK HASAN HÜSEYİN YILDIZ TORBALI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tarih: Sayı : Sözleşmeli Sağlık Personeli Kura Komisyonu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde çalışan tabip ve uzman tabiplerden başvurusu uygun bulunarak 02/04/2015 tarihinde yapılan kura ile görev

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK A.Ş. KURUMSAL TANITIM BROŞÜRÜ 2014 CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. 2010 yılında Ankara Ticaret Odası nın verdiği 16/1571-283888

Detaylı

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ

ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ ÇATALCA ANADOLU LİSESİ 2012 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANANLARIN LİSTESİ Adı Soyadı Program Kodu Program Adı Puan Türü Puanı 1 MERVE NAZLI TECĠMER İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Mütercim-Tercümanlık (Ġngilizce) DĠL-1

Detaylı

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE

12-16/05/2011 TARİHLERİ ARASINDA 50 ADET SOSYAL GÜVENLİK UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN YAPILAN GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLANLARI GÖSTERİR LİSTE YAZILIM, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK İLE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MEZUNLARI 1 ARAZ MEHMET ALİ ASİL 2 BÜTÜN ERTAN ASİL 3 DEMİRCİOĞLU HATİCE ZEHRA ASİL 4 DEMİREL AHMET ALPEREN ASİL 5 DİNCER (PERPİL)

Detaylı

19 MAYIS YARI MARATONU SAMSUN

19 MAYIS YARI MARATONU SAMSUN Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati : Sporcu Sayısı Sayısı ERKEKLER Sıra Göğüs Doğum Tarihi Derecesi 1 89 SULTİ GURE TIMBRE ETHOPIA F 1.01.1982 01:06:54 2 80 KEFYALEW

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN

KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN KONGRE-KURULTAY-SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULLARINDAN 1. TARIM MAKĐNALARI SEMPOZYUMU Tarım Makinaları Sempozyumu Düzenleme Kurulu 3. toplantısı Danışmanlar Kurulu ile birlikte 28 Nisan 2001 tarihinde Đçel

Detaylı

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR

SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR SIRA NO SİME-SEN EMNİYET ŞUBE DELEGE LİSTESİDİR ADI SOYADI TC KİMLİK NO İL İŞ YERİ 1 ABDULLAH YAĞMUR 11134468536 KAYSERİ KAYSERİ PMYO 2 ABİDİN KURT 26606274676 BURSA BURSA OSMAN GAZİ İLÇE EMNİYET MD. 3

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

ÖĞRENCI NUMARASI ADI SOYADI BÖLÜMÜ 1 20153301012 YUSUF SERHAT ATİK İşletme Yüksek Lisans Programı 2 20153301013 EFE BAKİOĞLU İşletme Yüksek Lisans Programı 3 20153301014 EMİR ARSLAN BAYSAK İşletme Yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. İSTANBUL ANADOLU STFA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Karar No:2014/3209 T.C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 YILI HAKİM VE VAKIF LOJMANLARI SIRA LİSTESİ Evrak No:2015/23 ADI SOYADI GÖREV YERİ VE ÜNVANI TALEBİ PUANI GİRİŞ

Detaylı

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ

ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI ÖSYM UZMAN YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ VE SAATLERİ Ad Soyadı Alanı Sözlü Sınav Tarihi Sözlü Sınav Saati AYŞENUR DERELİOĞLU Almanca 14.02.2013 Perşembe

Detaylı

1 ADNAN ERSAN SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADNAN VURAL KIRIKKALE GSİM S.K. 3 AHMET AK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 AHMET KARAMETE BARTIN ÜNİVERSİTESİ S.K.

1 ADNAN ERSAN SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADNAN VURAL KIRIKKALE GSİM S.K. 3 AHMET AK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 AHMET KARAMETE BARTIN ÜNİVERSİTESİ S.K. NO AD SOYAD KULÜP / KURUM 1 ADNAN ERSAN SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADNAN VURAL KIRIKKALE GSİM S.K. 3 AHMET AK SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4 AHMET KARAMETE BARTIN ÜNİVERSİTESİ S.K. 5 AHMET RECEP TEKCAN CBI YÖNETİM

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı