OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı"

Transkript

1 20 KASIM - 20 ARALIK 2013 TARĠHLERĠ ARASINDA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN OLAĞAN GENEL KURULDA OY KULLANMA HAKKINA SAHĠP ÜYELERĠMĠZĠN LĠSTESĠDĠR. Sıra No Üye No Adı Soyadı Baba Adı Doğum Yeri D.Yılı K ALĠ OSMAN ULUSOY MEHMET BAHAETTĠN OF 1927 K REFĠK KARAAĞAÇLI MUSTAFA TRABZON 1929 K EYÜP SABRĠ UĞURBAġ HAYRĠ TRABZON 1929 K NĠZAMETTĠN ALGAN OSMAN MAÇKA 1931 K AHMET SALĠH ERDEM ALĠOSMAN TRABZON 1933 K SABĠT SABIR ĠLYAS TRABZON CELAL ARAS AHMET GÜMÜġHANE URAL AKINCIOĞLU ÖMER TRABZON TEMEL NACĠ KARSLIOĞLU MEHMET YOMRA HĠKMET ONUR MUHARREM OF KEMAL ONUR FEHMĠ OF RUSTEM ONUR FEHMĠ OF AHMET ONUR MUHARREM OF HASAN YILMAZ BUĞDAYCIOĞLU EYÜP SABRĠ TRABZON ZĠHNĠ DĠHKAN MAHMUT TRABZON HÜSEYĠN AVNĠ SEYHAN SEYFETTĠN TRABZON KENAN OLTAN OSMAN TRABZON YILMAZ BARIN AHMET TRABZON SALĠM SÜRMEN DURSUN SÜRMENE HASAN YAROĞLU SAĠT ÇAYKARA NĠZAMĠTTĠN AKYÜZ MURAT AKÇAABAT HALĠL KIZILKAYA AHMET TRABZON MEHMET HANEFĠ SULA MUSTAFA MAÇKA ĠBRAHĠM EROL KÜÇÜKTEPE REMZĠ TRABZON HÜSEYĠN ALTAY ĠSMAĠL MAÇKA NERĠMAN ARMAN HAMDĠ TRABZON YUSUF ZĠYA YAKUT MAHMUT MAÇKA TURGUT ġahġnkaya ĠBRAHĠM GÜMÜġHANE SADETTĠN ERGÜN SITKI TRABZON RAHMETTĠN CĠVELEK MUHAMMET TRABZON SEBAHATTĠN KARADENĠZ HASAN VAKFIKEBĠR ALĠ KEMAL KAHRAMAN MURAT MAÇKA BESĠM KAHRAMAN MURAT MAÇKA ĠLYAS HAYRĠOĞLU ĠSMAĠL TRABZON HALĠL ĠBRAHĠM TÜRKMEN MURAT TRABZON FEVZĠ BOZALĠ HÜSEYĠN AKÇAABAT ORHAN ġahġn KASIM MAÇKA OSMAN APAYDIN HASAN YOMRA ABDULLAH BEġĠR HASAN TRABZON ABDULLAH AYDIN ġükrü NĠĞDE ATA ATAOĞLU MEHMET ALĠ TRABZON HASAN FAHRĠ MELEK OSMAN TRABZON MUAMMER YILMAZ BĠLENOĞLU ÖMER TRABZON MEHMET NACĠ GÜRKÖK FAĠK TRABZON HASAN GÜNERKAN MUSTAFA TRABZON MUHARREM ARZ HASAN TRABZON OSMAN TOPALOĞLU RASĠM TRABZON SELAHATTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON YAġAR KAPTAN ÇEBĠ AHMET SÜRMENE 1936

2 TEVFĠK AKSOY HAKKI VAKFIKEBĠR SEBAHATTĠN ġahġn HACIALĠ TRABZON NACĠ GÖÇ ġükrü TRABZON RASĠM SÜMER OSMAN MAÇKA ÖZDEMĠR SÜMER OSMAN NURĠ MAÇKA TURAN EYÜBOĞLU ZEKARĠYA MAÇKA KENAN KALKANOĞLU YUSUF TRABZON KAZIM ĠSKENDER HASAN YOMRA ĠHSAN YÜCESAN OSMAN BEġĠKDÜZÜ EġAY ÖNGÜR ABDULKADĠR TRABZON ĠSMET TEOMAN GÜRDAL ġevket VAKFIKEBĠR ÖZER SÜMER ALĠ KEMAL MAÇKA HAYATĠ UZUN EYÜP TRABZON HAMĠT SAĞIR SALĠH TRABZON SABRĠ HARDAL CEMAL VAKFIKEBĠR AHMET ÖNAL FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR AVNĠ OCAK MEHMET TRABZON RIZA KILIÇ MEHMET BEġĠKDÜZÜ SELAHATTĠN UÇANKAN BEKĠR TRABZON REġĠT KALFA MEHMET ARSĠN ġerafettġn KONAK OSMAN MAÇKA ORHAN KARAKULLUKÇU ZĠYA TRABZON OKTAY ERDEMLĠ MEHMET TAYYĠP TRABZON ÖMER FARUK ERDEMLĠ M.TAYYĠP ERCĠS MUSTAFA ġefġk ġen HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA CELAL HEKĠMOĞLU OSMAN TRABZON HÜSEYĠN USTA MEMĠġ RĠZE FĠKRET BARIN MUSTAFA TRABZON OSMAN NURĠ KARDEġ HÜSEYĠN TRABZON BÜLENT ARĠF KARDEġ OSMAN NURĠ TRABZON SEMĠH LEVENT KARDEġ OSMAN NURĠ TRABZON MĠNE ġatiroğlu BEKĠR TRABZON ġefġk ERKUT NĠYAZĠ VAKFIKEBĠR ALĠ NECATĠ BANKOĞLU RASĠM VAKFIKEBĠR CEVDET EYÜBOĞLU RIDVAN MAÇKA AZER BENLĠ DURMUġ ALĠ RĠZE KEMAL YILMAZ MEVLÜT MAÇKA ALĠ ġahġnoğlu SAFFET MAÇKA YÜKSEL ÇALIK ABDURRAHMAN OF TANER TEZDĠKER NECATĠ TRABZON ARSUN DÖNMEZBAHÇEKAPILI SÜLEYMAN MAÇKA OSMAN SERDAR KOLCU MEHMET TRABZON ABDURRAHMAN SABIR ĠLYAS TRABZON SEVĠNÇ POYRAZ ALĠ AZMĠ TRABZON FARUK POYRAZ MEHMET ZĠYA TRABZON MEHMET REMZĠ ÖZÇAĞLAR SACĠT TRABZON FAĠK ARIKAN MURAT TRABZON AHMET SEYĠT ALKAN MEHMET TRABZON HAKKI TAFLAN SÜLEYMAN AKÇAABAT MUHĠTTĠN ÖZTÜRK HASAN SÜRMENE EYÜP AġIK MUSTAFA ÇAYKARA HÜSEYĠN ÜMRAN OYMAN BEKĠR SUAT TRABZON FARUK YAHYAOĞLU OSMAN TRABZON MUSTAFA GENÇOĞLU OSMAN GĠRESUN 1941

3 ÖZKAN ERENEL CEMAL GÖRELE ġerafettġn ERDEM SAĠT TRABZON TUNCAY HACALOĞLU ALĠ ĞALĠP KARS ALĠ ĠHSAN EYÜBOĞLU MUSTAFA KADRĠ MAÇKA HÜSEYĠN CAHĠT HACISALĠHOĞLU HACI SALĠH AKÇAABAT YALÇIN KAYA BĠRĠNCĠ ALĠ AKÇAABAT MEHMET RIZA MÜFTÜOĞLU ĠSMAĠL TRABZON MUSTAFA ÖZGÜR KAMMAN MEHMET ġefġk TRABZON OSMAN DÜNDAR MEMĠġYAZICI MEHMET HĠCRĠ TRABZON ALĠ ÖZBAK ÖMER TRABZON TAYLAN ÜNER MEHMET TEMEL TRABZON MUSTAFA ġamġl EKĠNCĠ ALĠ RIZA KESKĠN AHMET FAZIL PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON ÖMER LÜTFÜ CĠNEMRE AHMET HAKKI TRABZON ERGĠN KULAÇOĞLU ĠSMAĠL OF ÖNAL NECĠP YÜCESAN OSMAN VAKFIKEBĠR FUAT AÇICI KAMĠL TRABZON ADNAN SAĞLAM HARUN VAKFIKEBĠR FETHĠ TOPALOĞLU TEMEL MAÇKA AFFAN YAVUZ ġükrü TRABZON MEHMET YAZICI HAMDĠ TRABZON MUSTAFA ANAHAR CELAL TRABZON OSMAN ÖZBAK ÖMER TRABZON ALAETTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON YUSUF KUVVET ABDULLAH AKÇAABAT BEKĠR GERÇEK BAHRĠ TRABZON BĠLAL PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON HASAN ALĠMĠSOĞLU ġevkġ VAKFIKEBĠR METĠN KENAN AKSU MAHMUT TRABZON ALTAY EYÜBOĞLU MEHMET HAYRĠ TRABZON BEKĠR SITKI TOSUN MURAT TRABZON AHMET CELAL ATAMAN HAMĠT TRABZON SALĠH ZEKĠ YILMAZ EMRAH TRABZON BURHAN ATALAR ĠSMAĠL MAÇKA UTKU BOZOĞLU NĠYAZĠ KELKĠT LÜTFĠ BAHADIR MEHMET HĠLMĠ VAKFIKEBĠR ÖMER GÜMRÜKÇÜOĞLU HÜSEYĠN YOMRA REHA ÜÇÜNCÜOĞLU ALĠ HAYDAR TRABZON OSMAN NECĠP SEVĠNÇ MUSTAFA VASIF TRABZON ĠSKENDER ÖNAL MUAMMER RĠZE AHMET SUAT ÖZYAZICI YUSUF CEMALETTĠN TRABZON ÖZKAN SÜMER OSMAN NURĠ MAÇKA MUSTAFA NURETTĠN ERGÜNEY KAMĠL ĠSTANBUL HAYDAR KÜÇÜKĠBRAHĠMOĞLU ABDĠ TRABZON AHMET SALĠH ÇANAKÇIOĞLU ALĠ OSMAN TRABZON ADNAN SAĞLAM OSMAN TRABZON CENGĠZ TOPALOĞLU AKĠF VAKFIKEBĠR ALAATTĠN YURDUSEVEN ÖMER TRABZON ĠBRAHĠM CEVAHĠR DURSUN ÇAYKARA TÜRKAY TÜDEġ MEHMET TEVFĠK BĠGA ÖMER GÜRSOY SÜLEYMAN ÇAYKARA CĠHAT YILMAZ SOFUOĞLU HAKKI BORÇKA ZĠYA GERÇEK BAHRĠ TRABZON AKĠF KEMAL ARI MEHMET CELAL TRABZON 1956

4 AHMET CEMĠL YURTBAY YUSUF SÜRMENE ġenol TAN AHMET SITKI VAKFIKEBĠR KEMAL KALAYCI ALĠ TRABZON DENĠZ FETHĠ TOPALOĞLU AKĠF VAKFIKEBĠR METĠN FERYADI BAġARAN YAKUP SÜRMENE ORHAN ÇAĞLAYAN HAYRĠ TRABZON ĠLHAMĠ ALGAN EMĠN TRABZON KAZIM KAYIKÇI HÜSEYĠN TRABZON COġKUN ġahġnkaya ĠBRAHĠM TRABZON MEHMET ZEKĠ ÇAKMAKÇI MURAT TRABZON NEDĠM KONAK YUNUS MAÇKA ATAY AKTUĞ HÜSEYĠN TRABZON EMĠN KAHRAMAN REġAT MAÇKA COġKUN KAHRAMAN BESĠM MAÇKA CEMALETTĠN AKÇAY ALĠ TRABZON KEMAL YOMRALI VEYSEL TRABZON MUSTAFA KAYIKÇI HÜSEYĠN TRABZON KENAN ĠSKENDER HASAN TRABZON MUSTAFA FAZIL BĠNGÖL CEMĠL TRABZON SELAHĠTTĠN SAVAġ FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR MEHMET AYDIN FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR MUSTAFA BAYRAKTAR ġükrü TRABZON YUNUS ġakar MURAT TRABZON MUSTAFA EKġĠ ALĠ TRABZON ZEKERĠYA POLATOĞLU ĠSMAĠL TRABZON ALĠ NAZĠ ĠSMAĠL TRABZON HALĠL TURAN SÜLEYMAN ARSĠN HÜSEYĠN TURAN SÜLEYMAN ARSĠN ALĠ AKTÜRK EYÜP TRABZON YAġAR YAZICI HASAN MAÇKA AZMĠ TURHAN TONYALI HASAN TRABZON MUZAFFER ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA AKÇAABAT ALĠ KARAMAN HÜSEYĠN MAÇKA KERĠM KARAMAN ĠSMAĠL MAÇKA ABDULKADĠR SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ALĠ KAYNAR MUSTAFA TRABZON EROL ANAHAR CELAL TRABZON ĠSMAĠL SARI ALĠ TRABZON HALĠT ÖZCAN NĠZAMETTĠN TRABZON AHMET KALKANOĞLU HÜSEYĠN RÜġTÜ TRABZON TANER KALKANOĞLU HÜSEYĠN RÜġTÜ TRABZON HALĠS EGEMEN ALĠ RIZA RĠZE ALĠ OSMAN ġengül FEHMĠ ARSĠN SALĠH YILMAZ HÜSEYĠN TRABZON FERHAT KĠBRĠTÇĠOĞLU YAKUP TRABZON ALĠ KIRALĠ ÖZCAN SÜRMENE ADNAN ÖZÇAĞLAR SACĠT TRABZON ORHAN ĠLARSLAN HALĠM TRABZON ġükrü PĠRSELĠMOĞLU MEHMET KEMAL TRABZON HAYDAR TUNCER MUSTAFA TRABZON SALĠH ALADAĞ TUFAN TRABZON ADNAN ADĠL MÜFTÜOĞLU ĠSMAĠL TRABZON ATĠLA ÖNAL MUAMMER RĠZE ALĠ KEMAL BAġARAN RIFAT TRABZON 1942

5 ALĠ KOÇ CELAL MAÇKA TURHAN SAYĠTOĞLU SÜLEYMAN NĠYAZĠ SÜRMENE AHMET FAĠK YAVUZ MURAT TRABZON BURHAN MERAL MEHMETALĠ TRABZON YUSUF FINDIK MUSTAFA ÇAYKARA ĠSMAĠL ĠRHAN MURAT YOMRA YAKUP KAZAZ HÜSEYĠN AKÇAABAT HAYRĠ AYDINġAKĠR ALĠ AKÇAABAT EROL HÜRFĠKĠR ALĠ VAKFIKEBĠR CEVAT HACIAHMETOĞLU HAKKI VAKFIKEBĠR AZĠZ KÜÇÜK ALĠ KEMAL TRABZON ġevket BERBER HAYRĠ MAÇKA ĠRFAN KURBAY NĠHAT TRABZON FAHRETTĠN KURT ALĠ OSMAN TRABZON MUSTAFA ERDEM ZEKERĠYA TRABZON ÖMER UZUN MEHMET SALĠH TRABZON REġĠT ÇAĞILCI RASĠM ARSĠN MÜMTAZ KARANĠS AHMET TRABZON YAġAR KAYIKÇI ALĠ TRABZON SELAHATTĠN ALGAN OSMAN MAÇKA ALĠ AKYÜZ HALĠL MUġ FERĠDAN PULAT AHMET AKÇAABAT SADIK ÇALIġAL ÖMER BEHÇET SÜRMENE HALĠL CALAP MUSTAFA TRABZON METĠN SALTOĞLU RIZA TRABZON HÜSEYĠN TOSUN ABDULLAH TRABZON OSMAN BOLĠÇ ALĠ VAKFIKEBĠR HĠLMĠ UZUN ALĠ OSMAN AKÇAABAT ĠSMAĠL AYAZ ALĠ BAYBURT HAYATĠ ġahġn MUSTAFA YOMRA AYGEN USTAÖMEROĞLU HÜSEYĠN AVNĠ TRABZON KAYA ALPARSLAN BĠLAL TRABZON BURHAN GENÇ ALĠ TRABZON HALĠS ÇORUHLU MĠKTAT TRABZON SAADETTĠN YAVRU ĠSMAĠL TRABZON ABDURRAHMAN BEKTAġ SALĠM TONYA FARUK NAFĠZ ÖZAK ALĠ HAYDAR TRABZON MEHMET SÜHEYL ÖNEN ĠSMAĠL SÜHA AFYON SALĠH TAYFUN SEZEROĞLU ABDURRAHMAN TRABZON ÖMER ÇAM SÜLEYMAN TRABZON SÜLEYMAN CUMHUR KÜÇÜKALĠOĞLU MAHMUT SÜRMENE KEMAL ATAN ÇAKIRSOY ġerġf BAFRA HÜSEYĠN KANTARCI AZĠZ MAÇKA MUSTAFA ĠRĠGÖZ ALĠ OF EROL EMRAL HASAN TRABZON TUNCAY EYÜBOĞLU TEMEL MAÇKA NEDĠM KONAK HASAN ĠSTANBUL HALUK RENDA SALĠM ORDU ORHAN KONAK HASAN TRABZON NAZMĠ MUHLĠS ESERCAN MUHSĠN TRABZON ĠSMAĠL KEMERKAYA ÖMER TRABZON GALĠP ZEKĠ ERGÜN ABDURRAHMAN AKYAZI ÖZBAKIR OFLUOĞLU NAZIM TRABZON MEVLÜT KUDUNOĞLU HASAN AKÇAABAT 1932

6 NECĠP KAHRAMAN REġAT MAÇKA MUSTAFA KAHRAMAN REġAT MAÇKA ALĠ OSMAN MERMERTAġ HASAN TRABZON AHMET USTAOĞLU HASAN RĠZE NEVZAT ġakar ZĠYA TRABZON ÖMER SARI ALĠ TRABZON BEKĠR SARI SÜLEYMAN TRABZON ÜMÜT BÜYÜKÇULHA HASAN SABRĠ TRABZON ABDULMECĠT SARI HAFIZ OSMAN TRABZON SEDAT ġahġn HACI ALĠ TRABZON KEMAL AKTÜRK EYÜP TRABZON AHMET USTA MAHMUT TRABZON HASAN ÖZBAK TEMEL TRABZON ADĠL EKġĠ ALĠ TRABZON ZEKĠ ÖZBAK TEMEL TRABZON ĠSMAĠL SARI TEMEL ARSĠN NEVZAT ÖZBAK TEMEL TRABZON KORAY AYDIN ĠBRAHĠM SÜRMENE ĠBRAHĠM SARI ALĠ TRABZON MEHMET KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON AYHAN KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON ABDULMELĠH SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ZEKERĠYA YILMAZ OSMAN TRABZON SAMĠ UĞUR CELAL KELKĠT HASAN BASRĠ SOYDAġ TEMEL TRABZON AHMET AKBULUT ġeker TRABZON ASĠM MAKUL HASAN TRABZON ABDURRAHMAN ÇĠÇEKLĠ FEVZĠ TRABZON ġahap PĠRSELĠMOĞLU AHMET TRABZON MEHMET SALĠH YOMRALI ĠBRAHĠM TRABZON ALĠ PEHLĠVAN HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA ĠSMET BUYUKLUOĞLU ġükrü AKÇAABAT ADNAN BAYRAKTAR DERVĠġ TRABZON RASĠM YILMAZ SALĠH ZEKĠ TRABZON ĠBRAHĠM YILMAZ SALIH ZEKI TRABZON SENAI TOKEL MEHMET GÜMÜġHANE BURHAN AKSU ÖMER AKÇAABAT ġevkġ GENÇOSMANOĞLU FEHMĠ TRABZON AHMET ZĠYA GENÇ ġevket SÜRMENE EKREM BASRĠ KARAMAN ġefġk KELKĠT TANJU GÜRSU HAYATĠ TRABZON ġevket ARZ HASAN TRABZON HASAN BOZOĞLU NĠYAZĠ KELKĠT YUNUS RENDA METĠNOĞLU ĠSMAĠL FETHĠ TRABZON HĠKMET YAZICI MEHMET MAÇKA MEHMET ALAETTĠN ABANOZOĞLU OSMAN TRABZON HALĠM ÖZKUL TEMEL TRABZON CAHĠT ÖZKUL TEMEL TRABZON NEDĠM EKġĠ ALĠ TRABZON SÜLEYMAN BAYRAM HASAN TRABZON TEMEL MACĠT ĠSMAĠL TRABZON MUSTAFA MACĠT ĠSMAĠL TRABZON ALĠ OSMAN AKTÜRK ABDURRAHMAN TRABZON KENAN MUHSĠR KAMĠL TRABZON 1950

7 MURAT MUHSĠR KAMĠL TRABZON HALĠT HACISALĠHOĞLU MUSTAFA YOZGAT MUSTAFA ġadan EREN ABDULHALĠM SIRRI TRABZON KAMĠL HĠLMĠ DEDEOĞLU MEHMET RIFAT TRABZON RAHMĠ KELEġ OSMAN TRABZON CAFER HAZAROĞLU OSMAN NURĠ FINDIKLI KRINO KAFATO ANESTĠ TRABZON ALĠ RIZA GÜÇ BAHATTĠN ESKĠġEHĠR MURAT ER ĠLYAS TRABZON SEBAHATTĠN GÜNER SABRĠ TRABZON AYDIN ġekercġ ĠBRAHĠM TRABZON ERDOĞAN TURGAY CAHĠT TRABZON HASAN SÖNMEZ MUSTAFA TRABZON TURGUT ALBAYRAK EMĠN TRABZON DURSUN YAZICI MUSTAFA MAÇKA MUAMMER YÜCELER CEMAL SÜRMENE MEHMET ERDÖL VAHĠT SÜRMENE SEBAHATTĠN EMANET ESET TRABZON HALĠS ÇEBĠ ĠSMAĠL SÜRMENE HAMDĠ SÜHA CENT MEHMET KAMĠL TRABZON ALĠ AKYÜZ HÜSEYĠN OF HAMDĠ HACIARĠFKAPTANOĞLU ÖMER SÜRMENE AHMET GÜRYÜZ KETENCĠ OSMAN ÇAYELĠ AYDIN DOĞAN YAġAR KELKĠT TURGUT EROL HASAN ÇAYKARA SEFER ULUSOY MEHMET BAHAETTĠN OF ĠBRAHĠM ÇOBAN TEMEL AKÇAABAT ENGĠN HACISALĠHOĞLU ÖMER AKÇAABAT MEHMET EMĠN KURĠġ ĠDRĠS TRABZON FĠKRET ÇUVALCI BEKĠR TRABZON NEVZAT ERGÜNEY MEHMET KAMĠL TRABZON SUAVĠ KAPTAN SEDAT SAMSUN TAHSĠN ÖZTÜRK OSMAN SÜRMENE FERHAT ALĠOĞLU ALĠ SÜRMENE ĠLYAS AKÇAY ALĠ TRABZON FEHMĠ AYVAZ RECEP AKÇAABAT HALĠL AKYÜZ YAKUP OF ĠSMET YILMAZ HASAN OF HAYDAR YEġĠLARAS MEHMET TRABZON YAġAR ÇEBĠ HALĠT ĠSTANBUL RACĠ ÖZKARA ALĠ TRABZON ġenol AYNACI HAMDĠ TRABZON RÜġTÜ ARAZ KEMAL TORUL ERDEM NEJAT YAZICI AHMET AKÇAABAT SADETTĠN TEKELĠOĞLU ARĠF TRABZON CAHĠT ALTAN ĠHSAN AKÇAABAT ĠSMAĠL HAKKI KÜÇÜKALĠ MĠKDAT SÜRMENE MEHMET CEVAHĠR DURSUN ALĠ OF EROL ÖZKARABEKĠR YAġAR TRABZON MUSTAFA GÜNAYDIN HASAN OF ERDAL ATALAY HASAN ÇAYKARA GÖKSEL KOÇHAN ALĠ TRABZON ABDULKADĠR EYÜBOĞLU EKREM MAÇKA MUSTAFA SELĠM ATAL KEMAL TRABZON 1947

8 SÜLEYMAN ATAL MEHMET TRABZON SABRĠ SADIKLAR ĠBRAHĠM MAÇKA ġerġf KUNT HÜSEYĠN KELKĠT ERTAN BĠLĠR OSMAN TRABZON BAHTĠYAR ZAFER EYÜBOĞLU LÜTFETTĠN MAÇKA NURETTĠN KELEġ FĠRAR TRABZON ÖMER LÜTFÜ SADIKOĞLU MEHMET VAKFIKEBĠR CEMĠL HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON ZEKĠ YILMAZ OSMAN TRABZON SALĠM ÖNDER MEHMET TRABZON ĠBRAHĠM GÜLĠBRAHĠMOĞLU H. TAHSĠN FINDIKLI SALĠH KAKIġIM OSMAN NURĠ TRABZON MEHMET ALĠ YILMAZ MUHAMMET TRABZON SALĠM DOĞAN ABDULLAH KELKĠT HASAN KURT ĠSMET TRABZON HAYRĠ ADALI M.ARĠF TRABZON MUSTAFA ÖZSANDIKCI MUZAFFER TRABZON ABDULLAH URCU AHMET TRABZON MUSTAFA HASANÇEBĠ HÜSEYĠN HAKKI SÜRMENE ADNAN USTA HÜSEYĠN RĠZE ġeref USTA HÜSEYĠN RĠZE RIZA SELÇUK ERDEM AHMET SALĠH TRABZON HÜSNÜ YILMAZ HAYALĠ HÜSEYĠN TRABZON KAYA TĠRYAKĠ KADĠR TRABZON ALĠ MAKUL MEHMET TRABZON HALUK ULUSOY SAFFET OF BURHAN SEZER BAHADIR AHMET HAMDĠ VAKFIKEBĠR BÜLENT ÇUVALCIOĞLU ĠSMAĠL TRABZON HAYDAR TÜTÜNCÜ SALĠH AKÇAABAT NECATĠ BĠRĠNCĠ ĠLYAS TRABZON AHMET ÇAKIR SADIK ÇAYKARA MUHAMMET EMĠN POYRAZ MAHMUT KEMAL ÇAYKARA NACĠ DÖNMEZ VEYSEL OF ATĠF SAVAġ SEYFETTĠN ARDANUÇ HASAN ATASOY MUSTAFA TRABZON ABDULBAKĠ MELEK HĠKMET TRABZON MUSTAFA BUYUKLUOĞLU ÖMER BĠRCAN ĠSTANBUL MUSTAFA YOMRALI ĠBRAHĠM TRABZON ĠDĠRĠS SAĞLAM MEHMET YOMRA METĠN NAZĠFOĞLU HAZIM TRABZON ÖMER FARUK KABADAYI HASAN TRABZON MĠTHAT VARDALOĞLU NAHĠT TRABZON HANEFĠ GÜNAYDIN ALĠ RIZA OF ADEM GÜNAYDIN MEHMET NURĠ OF EKREM KĠTAPLI SAĠT TRABZON METĠN DALMAÇ MESUT KADRĠ TRABZON NAHĠT BAYRAKTAR HASAN TRABZON METĠN ÇATALOĞLU HASAN SÜRMENE MURAT FETTAHOĞLU ABDULLAH TRABZON NAZIM YAZICI MAHMUT KADRĠ AKÇAABAT HÜSEYĠN EYÜBOĞLU ABBAS SAMĠ TRABZON ERGÜN ATA ĠBRAHĠM TRABZON YUSUF GEDĠK MEHMET ALĠ ÇAYKARA NECATĠ AYDIN SABĠT TRABZON 1942

9 OSMAN TÜRK MEHMET SALĠH TRABZON MEHMET MAHĠR CALAP MUSTAFA TRABZON BAKĠ YAġAR ALTINTAġ MEHMET ARTVĠN MUSTAFA KEMAL OCAK MEHMET FAĠK TRABZON KEMALETTĠN GÖKTAġ AHMET OF YAġAR KARA RÜSTEM OF DAVUT HACIBAYRAMOĞLU OSMAN OF HÜSEYĠN KARAKAġ DURSUN ALĠ OF ALĠ CALAP RAFET TRABZON ĠBRAHĠM ÖRS MAHMUT TRABZON HAYREDDĠN AKKOÇ NEġAT TRABZON OSMAN BAKĠ KAġĠF TRABZON ALPASLAN ÖZDEMĠR AHMET ġükrü MAÇKA ADNAN BĠLEN SALĠM TRABZON DURSUN ALĠ AKGÜL MEHMET ALĠ TRABZON OSMAN ÇAVUġOĞLU MUSTAFA TRABZON HARUN HAYIRLIOĞLU ZĠHNĠ TRABZON SĠNAN BEKTAġ NUMAN OF HARUN BAHADIR ESAT OF REMZĠ BAHADIR FEVZĠ OF DURSUN ALĠ YAZICI KASIM OF MUHARREM ÖZDEMĠR MEHMET OF KEMAL AYDURMUġ NĠHAT TRABZON ġenol SAĞLAM ENVER TRABZON ÖMER DURSUN OSMAN TRABZON SÜLEYMAN HALUK AYKUTOĞLU ÖMER FARUK TRABZON MUZAFFER GÖKTAġ FAZLI OF METĠN ARAZ KEMAL TORUL ĠSMET KESKĠN ENVER TRABZON MUSTAFA HATĠPOĞLU MEHMET AKÇAABAT SÜLEYMAN TAKAOĞLU OSMAN OF KAMĠL UÇAR MUSTAFA TRABZON ADNAN YAVUZ HÜSEYĠN TRABZON MUAMMER ERTUĞRUL AHMET CAN AKÇAABAT ABDULLAH ERTUĞRUL AHMET CAN AKÇAABAT AHMET ÇIKRIK YUSUF ÇAYKARA KEMAL KARAOĞLU CELAL ÇAYKARA KAMĠL KARAOĞLU CELAL ÇAYKARA MUSTAFA CANOĞLU HASAN FAHRĠ ÇAYKARA SÜLEYMAN RECAĠ HACIĠSLAMOĞLU HASAN ÇAYKARA CELAL ġahġn TEMEL OF YÜKSEL DAġTAN KAHRĠMAN TRABZON TEMEL SARIMEHMETOĞLU ALĠ TRABZON HAKKI AKGÜN MUHAMMET SÜRMENE ENVER HACIBAYRAMOĞLU OSMAN OF SELAHATTĠN TURAN AHMET TRABZON SALĠH PAġA HAZIR HASAN OF ENGĠN ġükrü GÖKHAN AHMET TRABZON AHMET FĠKRET GÖKHAN ENGĠN ĠSTANBUL EMRULLAH KARDEġ HASAN AKÇAABAT HASAN ATASOY HALĠM AKÇAABAT SALĠH TURAN YEġĠLBAġ ARĠF VAKFIKEBĠR HACI ĠLYAS BĠLAZER BAYRAM AKÇAABAT ALĠ SAĠT YILMAZ ALĠ OSMAN TRABZON 1951

10 AHMET KAHRAMAN BESĠM TRABZON FĠKRET KAHRAMAN BESĠM TRABZON MUSTAFA DEMĠR HÜSEYĠN TRABZON COġKUN ANAHAR ALĠ TRABZON ADNAN TONYALI ĠHSAN TRABZON METĠN ANAHAR ALĠ TRABZON HASAN BASRĠ ANAHAR ĠSMAĠL TRABZON SÜREYYA KAHRAMAN HÜSEYĠN EYNESĠL KEMAL GÜNER ÖMER TRABZON TEVFĠK FĠKRET TURAN NĠYAZĠ TRABZON COġKUN ÖZBAK KAZIM TRABZON ĠSMAĠL ÖZBAK KEMAL TRABZON SITKI KAYNAR MUSTAFA TRABZON ĠHSAN ÖZBAK TEMEL TRABZON AHMET SARIALĠOĞLU SEYĠT ARSĠN ZAFER ALGAN NĠZAMETTĠN TRABZON HALĠL CĠCĠ HAYDAR TRABZON MUAMMER DEMELĠ KEMAL TRABZON OSMAN NURĠ YURDUSEVEN ÖMER TRABZON AVNĠ ABANOZ AHMET TRABZON HAKKI ABANOZOĞLU ALĠ TURAN TRABZON HASAN ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA TRABZON OSMAN ÇAPKINOĞLU ALĠ PAġA TRABZON HACI ARĠF BOZKURT CEVDET BAYBURT ÖZGÜN TÜZÜNER SALĠH GÜMÜġHANE MUSTAFA KÖSEOĞLU SÜLEYMAN TRABZON ALĠ GÖKTOPAL TUMUR TRABZON KENAN KAYNAR HÜSNÜ KEMAL TRABZON KADĠR KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON NEDĠM ġakar ZEKĠ TRABZON ġenol KAYNAR ALĠ ĠHSAN TRABZON NĠHAT KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON ARĠF CEMAL ARI MEHMET CELAL TRABZON ASLAN SARI ALĠ TRABZON ABDULLAH SARI ALĠ TRABZON ABDULHALUK SARI HAFIZ OSMAN TRABZON ADEM BAġAK MEHMET OF MUSA BAġAK MEHMET OF SÜREYYA DEMELĠ MUHĠTTĠN TRABZON OSMAN YILMAZ HASAN MAÇKA NĠYAZĠ YILMAZ HASAN MAÇKA TAHSĠN BATMAN ALĠ VAKFIKEBĠR HAYDAR ÖZBAK MEHMET TRABZON SEDAT ġakar ZĠYA TRABZON YILMAZ AKSU MUHĠTTĠN TRABZON SEBAHATTĠN YURDUSEVEN ASIM TRABZON ALĠ KEMAL AKSU MUHĠTTĠN TRABZON NADĠR SARAL SAFFET OF KEMAL ERKAN OSMAN VAKFIKEBĠR CEVDET ULUSOY MUSTAFA TEMEL TRABZON MÜNÜR KELEġ FĠKRĠ TRABZON ABDULVAHAP ULUDÜZ MEHMET ALĠ VAKFIKEBĠR EKREM KAMBUROĞLU MUSTAFA VAKFIKEBĠR VECDĠ KULAKSIZOĞLU HÜSEYĠN TRABZON 1959

11 DERVĠġ KÖZ YILMAZ TRABZON DĠNÇER KÖZ YILMAZ KELKĠT ġġnasġ ERSAN REYYAN ZEKAYĠ TRABZON ALĠ ġakġr AVCI ORHAN SEYFĠ TRABZON AYDIN KAPLAN ALĠ ARAKLI ARĠF ĠLHAN SAĞLAM ALĠ VAKFIKEBĠR HAYDAR YILMAZ OSMAN ARSĠN HAYRETTĠN HACISALĠHOĞLU ÖMER NAHĠT TRABZON HASAN FEHMĠ SAĞLAM ALĠ TRABZON MAHMUT ÇĠZMECĠOĞLU MUSA LÜTFULLAH TRABZON MAHMUT KANTARCI ĠSMAĠL MAÇKA ALĠ SAĠT YILMAZ OSMAN TRABZON KAMĠL ANAHAR HASAN TRABZON DURSUN AYDIN YUSUF MAÇKA TAHSĠN AYDIN HACI EMĠN MAÇKA HAYRĠ ÇOLAK OSMAN MAÇKA KANĠ KAHRAMAN REġAT MAÇKA ZEKERĠYA YADĠGAROĞLU SÜLEYMAN ARSĠN ĠSMAĠL KAHRAMAN REġAT MAÇKA TURGUT GÖRGÜN HASAN CELAL TRABZON NECMETTĠN ÇOLAK NEġAT MAÇKA TEMEL ÇOLAK NAZĠR MAÇKA HAYDAR ÇOLAK HÜSEYĠN MAÇKA KAYA ÇOLAK SELAHATTĠN MAÇKA ALĠ AYDIN HACI EMĠN MAÇKA SEMĠH MELEK HASAN FAHRĠ TRABZON NĠHAT DEMĠR HASAN TRABZON ÖMER BÜYÜKÇULHA MAHMUT ATAULLAH TRABZON TEVFĠK FĠKRET KAYNAR ĠSMAĠL TRABZON EFTAL ÇAKIR ABDULLAH TRABZON EROL EYÜBOĞLU ABDULKADĠR MAÇKA SÜLEYMAN HACISALĠHOĞLU ĠLYAS AKÇAABAT SITKI HACISALĠHOĞLU MEHMET RAMĠS AKÇAABAT CEMAL ÇOLAK FEVZĠ AKÇAABAT HÜSEYĠN YILDIZ OSMAN ARSĠN ADĠL KURTOĞLU YAKUP YOMRA ALĠCAN USTA BEKĠR AKÇAABAT HASAN CÖMERT HARUN REġĠT AKÇAABAT CAHĠT SAĞLAM HASAN KELKĠT OSMAN BĠRĠNCĠ HÜSEYĠN AKÇAABAT ġeker DOST MUSTAFA VAKFIKEBĠR ĠBRAHĠM AYDIN AHMET TRABZON AHMET NEVZAT DOĞRU TEMEL ġükrü TRABZON ĠHSAN ÖKSÜZ MUSTAFA AKÇAABAT ZEKĠ BAYRAKTAR DERVĠġ TRABZON ALĠ ġükrü BAYRAKTAR CELAL TRABZON AHMET AYVAZ RECEP AKÇAABAT HĠKMET GÜNER ALĠ MAÇKA ALĠ TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR M.YILDIRIM AZĠZAĞAOĞLU FAHRETTĠN SÜRMENE ġenol GÜNEġ HAMĠT VAKFIKEBĠR NECMETTĠN KARADUMAN AHMET ĠHSAN TRABZON REġAT CEVAHĠR DURSUN ÇAYKARA FARUK KONAK ALĠ DĠYADĠN 1955

12 NECMETTĠN AYTEKĠN ĠSMAĠL TORUL FAZIL EYÜPOĞLU HAYDAR TRABZON FARUK MUHSĠR KAMĠL TRABZON HÜLYA SEMERCĠ ĠSMAĠL TRABZON CEMAL TĠRYAKĠ YAġAR SÜRMENE MEHMET TĠRYAKĠ YAġAR SÜRMENE UĞUR TEOMAN ÇAKIR ÖMER TRABZON AHMET ÇUBUKCU KADĠR TRABZON TANER TAHĠNCĠOĞLU RAFET TRABZON HAKKI TERZĠBAġI ÖMER TRABZON NECATĠ ÖZÇAĞLAYAN OSMAN TRABZON ADNAN NAZLI MEVLÜT MAÇKA SERDAR BALĠ ZEKERĠYA ĠSTANBUL AHMET YILDIZ ĠSMAĠL HAKKI TRABZON NECDET KIRHAN YAZICI AHMET SAMSUN HASAN ÇAVUġOĞLU ALĠ AKÇAABAT KEMAL AYYILDIZ OSMAN ARSĠN NAMIK KEMAL SEYMEN ABDURRAHMAN SÜRMENE CENGĠZ USTAÖMEROĞLU A.EKREM TRABZON SADRĠ ġener AHMET TRABZON HAKAN GÜRHAN OSMAN TRABZON KEMAL AKGÜL MEHMET ALĠ ÇAYKARA NEJMĠTTĠN ġengül CELAL TRABZON LÜTFULLAH ġengül KEMAL TRABZON OSMAN KARADENĠZ ġevket TRABZON MEHMET SERDAR ÖMER LÜTFÜ AKÇAABAT AHMET ġengül KEMAL TRABZON HAYRETTĠN SERDAR HÜSEYĠN AKÇAABAT MĠKTAT BEġLĠ MEHMET AKÇAABAT ÜNAL ÖZCAN ÖZMENOĞLU HAMĠT TRABZON ÖMER KADĠR ÖZCAN BEHÇET AKÇAABAT FETHĠ KÜÇÜKALĠOĞLU SEYFETTĠN TRABZON AYHAN GÜNER ĠSMET ARDEġEN MAHMUT CEVAHĠR ĠBRAHĠM ÇAYKARA HASAN ÖZÇELĠK ALĠ BEġE ARSĠN ĠSMAĠL PALABIYIK MUSTAFA TRABZON HÜSEYĠN AVNĠ ERDEM HASAN TRABZON ERKAN BULAK HARUN TRABZON M.ALĠ ATASOY ALĠ AKÇAABAT SAFFET ÇAVUġOĞLU BĠLAL AKÇAABAT HAYATĠ ÇOLAK KEMAL MAÇKA BEKĠR BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON DAVUT BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON TURGUT BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON ALĠ BÜLBÜLOĞLU TURSUN TRABZON ADĠL YAZICI MUSTAFA TRABZON SUAT BAYRAKTAR ALĠ TRABZON ÇOġKUN SERDAR ÖMER AKÇAABAT TACETTĠN GÜRKÖK FAĠK TRABZON NĠHAT KAYNAR ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ZĠVER ÖKTEM SALĠH KARABÜK OSMAN KOTAMAN HÜSEYĠN TRABZON ASIM KELEġ HASAN ÜSKÜDAR TAHSĠN KARAYUNUS ALĠ CEMAL TRABZON 1960

13 TEMEL KORKMAZ ALĠ ġükrü YOMRA HARUN AKSAKAL HASAN TRABZON ERTUĞRUL ALBAYRAK MUSTAFA TRABZON MÜMĠN AYDIN ALĠ ĠHSAN VAKFIKEBĠR FAZIL UZUN HAMĠ TRABZON SAFFET ERTUĞRUL LÜLECĠ AHMET MAHĠR TRABZON ULVĠ BAYKAN LÜTFĠ FĠKRĠ TRABZON CEMĠL PERVANLAR ALĠ MAÇKA MUSTAFA BEKAROĞLU ÖMER TRABZON KENAN ATALAY HASAN TRABZON HÜSEYĠN ĠLHAN DEMĠREL ÖMER FARUK RĠZE ÖZER ATALAY HASAN TRABZON LEVENT ERKULOĞLU OSMAN ZEKĠ TRABZON MUSTAFA YĠĞĠT AHMET ÇAYKARA MUSTAFA KAYNAR ALĠ TRABZON EKREM ÇAPKINOĞLU RASIM AKÇAABAT TURGAY SEMERCĠOĞLU ABDURRAHMAN TRABZON ABDULKADĠR KOLOT KEMAL AKÇAABAT CEMAL NURETTĠN ZAMANĠS CEMĠL TRABZON ġükran BALĠ MEHMET SALĠH TRABZON ABDULLAH TABAKOĞLU MUSTAFA TRABZON ġakġr TEMEL BALĠ YAHYA TRABZON SEZAĠ KOLCU MEHMET TRABZON ERCAN SEDAT GEDĠK NECMETTĠN SAMĠ BAYBURT ERKAN SIRRI GEDĠK NECMETTĠN SAMĠ BAYBURT TUNÇ TURHAN MEHMET KENAN AKÇAABAT NURDAN TURHAN MEHMET SALĠH TRABZON MEHMET ÇAĞATAY BALĠ AHMET CAN TRABZON GÜNSELĠ SEMERCĠOĞLU ABDURRAHMAN TRABZON SEDAT EZER ABDULKADĠR TRABZON ADNAN ÇALIK TEMEL ARSĠN HALUK ÇOLAK SABRĠ TRABZON AHMET UĞUR ZĠHNĠ TEMEL TRABZON FAĠK KARAGÜZEL AHMET TONYA ENVER PĠRSELĠMOĞLU AHMET TRABZON MUSTAFA EZER ABDULKADĠR TRABZON MEHMET CEVAHĠR DURSUN BAYBURT GĠRAY BULAK HASAN TRABZON SELÇUK AKÇAY ALĠ TRABZON HASAN GÜVEN AHMET ÇAYKARA ĠSMET AYYILDIZ MUSTAFA ARSĠN ZEKERĠYA VARDALOĞLU NAHĠT TRABZON ĠBRAHĠM HAKKI BĠLGE ZEKĠ ĠSTANBUL ĠSMAĠL ÖZTÜRK VAHĠT ARAKLI METĠN TONYALI ġahġn TRABZON SĠNAN ÖZER CAVĠT RAMĠZ ÇAĞLAYAN TUNCAY ÖZARMAN OSMAN TRABZON HASAN UĞURLU HÜSEYĠN AKÇAABAT TEMEL KOÇ SALĠH MAÇKA ALĠ CAN DEMĠREL HASAN TRABZON HASAN BĠRĠNCĠ MUSA TRABZON HAYATĠ ATASOY ALĠ AKÇAABAT MEHMET ALĠ DOĞAN ĠSMAĠL TRABZON MAHMUT KIRAN HAMĠT ÇAYKARA 1968

14 SÜLEYMAN VARLIBAġ MEHMET ÇAYKARA CUMHUR ġen ARĠF TRABZON OSMAN HACIAHMETOĞLU MEHMET VAKFIKEBĠR NECMĠ PEREKLĠ ġevket TRABZON HASAN HANCI ĠBRAHĠM TRABZON GÜRSEL SANDIKCI ĠBRAHĠM ETHEM TRABZON GÖKHAN TONYALI MEHMET TRABZON MUSTAFA ERDEM SÜLEYMAN TRABZON ĠBRAHĠM HALUK ġahġn KAPTAN TRABZON ġevket BEKAR MAHMUT ARSĠN ZÜMRÜT TURGAY AHMET ANKARA AKIN AYDIN ADEM SÜRMENE MUZAFFER ġengül ĠSMAĠL ARSĠN CELAL AKÇAY OSMAN TRABZON ĠSMAĠL ÖKSÜZOĞLU MEHMET ÇAYKARA MUSTAFA YILMAZ ODABAġ DURSUN ALĠ TRABZON BÜLENT KASAP BURHAN TRABZON MAHMUT YILDIRIM ALĠ RIZA TRABZON ĠBRAHĠM TÜRK KENAN TRABZON ĠBRAHĠM ĠSKENDER KAZIM TRABZON ZEKĠ KURT YUSUF AKÇAABAT FAHRETTĠN ÇEBĠ HASAN SÜRMENE HASAN KAMĠL KANDAZ TEMEL TRABZON ABDULLAH ÖZTÜRK VAHĠT ARAKLI MEHMET CAN KADĠR BEġĠKDÜZÜ HARUN YAVUZ MEHMET VAKFIKEBĠR MEHMET SALĠH KESAT KEMAL HORASAN OSMAN MALKOÇ SALĠM ĠSTANBUL ĠZZETTĠN AKSOY ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR LOKMAN EROĞLU HALĠT YOMRA ADEM ATASOY ALAATTĠN YOMRA ORHAN SAVAġ AYYILDIZ KEMAL ARSĠN HASAN BASRĠ AKKURT OSMAN TRABZON BĠRKAN HĠNDĠSTAN HĠKMET VAKFIKEBĠR REMZĠ YAġAR KÜÇÜKTERZĠ FERĠT TRABZON MUHĠTTĠN EYÜBOĞLU NURĠ TRABZON NURETTĠN YAVUZ HASAN TRABZON ATALAY ARMUTÇU TAHSĠN AKÇAABAT SEBAHATTĠN AHISKALIOĞLU AHMET TRABZON ÇETĠN ÇAKMAK ALĠ KEMAL ĠZMĠR HAYRĠ ÖZTÜRK HAYDAR ARAKLI HADĠ EYÜBOĞLU ZEKERĠYA MAÇKA H.ÇETĠN ÇETĠNKAYA HÜSEYĠN TRABZON YUSUF BAHADIR OSMAN NURĠ VAKFIKEBĠR ALĠ SAĞIR MEHMET VAKFIKEBĠR ALĠ NACĠ ATEġ HÜSEYĠN ġarli ALĠ BEHNAN ZIRH ENVER ANKARA OSMAN YILDIZLAR HÜSEYĠN BEġĠKDÜZÜ MUHAMMET SELĠM OSMAN TRABZON GÜLEN ÖZBAK CELAL TRABZON MUSTAFA ĠHAP SUBAġI AHMET YAHYA TRABZON AHMET KONDAK NURĠ OF FATĠH CĠRAV NĠHAT TRABZON BURHAN CAHĠT ERDEM MUZAFFER TRABZON 1961

15 ĠSA GÜNEY DAVUT KELKĠT YÜKSEL AKTAġ MUSA AKÇAABAT HÜSEYĠN BAKIRMAN HAYRULLAH AKÇAABAT MUHAMMET ZEKĠ PAġAOĞLU TEMEL TONYA NĠHAT PASLI MAHMUT NAZMĠ YOMRA MUSTAFA DURMAZ ALĠ ÇAVUġ TRABZON ADNAN ATASOY NEġAT YOMRA HASAN HÜSNÜ YAVUZ HASAN YOMRA FERĠDUN AYDIN HULÜSĠ ÇAYKARA TEMEL EYÜBOĞLU MUSTAFA MAÇKA HAYRETTĠN NUHOĞLU BEHRAM OF AHMET ACAR MUHAMMET SÜRMENE SALĠH ÇOLAK MEHMET TRABZON KEMAL AKGÜN AHMET AKÇAABAT CEMAL KALDIRIM ALĠ ZEKĠ KÖPRÜBAġI MEHMET TÜRKOĞLU HALĠT ZĠYA ÇAYKARA MEHMET ALĠ DERYA ALĠ KEMAL ARAKLI HASAN KANLI HALĠT ARAKLI FARUK BAKĠ AHMET SAMĠ TRABZON TEMEL SOYYĠĞĠT Ġ.HAKKI ARAKLI NADĠR ĠLHAN ĠBRAHĠM OF ALĠ ÇAKIROĞLU ĠSMAĠL OF DAVUT HACĠSLAMOGLU AHMET ÇAYKARA SELAHĠTTĠN BAHADIR SABRĠ TRABZON MEHMET HAKAN BĠLGE MEHMET ÇAYKARA ARTAN GÜNAY ĠHSAN VAKFIKEBĠR ERDOĞAN BAYRAKTAR AHMET HAMDĠ OF ÖMER ERKOL MUSA YOMRA ALĠ BEKĠR MUSTAFA YOMRA MEHMET GÜMÜġ SÜLEYMAN VAKFIKEBĠR RAHMĠ EROĞLU HASAN YOMRA YAKUP KADRĠ CESUR SELAHATTĠN YOMRA YUSUF ÖZTÜRK KAZIM YOMRA AVNĠ ATASOY HAKKI YOMRA ALĠPEġE ATMACA ÖMER YOMRA HASAN ÇEBNĠ HÜSEYĠN YOMRA YAġAR ÇEPNĠ HÜSEYĠN YOMRA ĠSMAĠL AYDIN AHMET TRABZON HAYDAR ġahġn HACI YOMRA OSMAN YILMAZ ARĠF TRABZON RUġEN ATASOY CAFER YOMRA HAYRULLAH TUTAR MUSTAFA GÖKÇEKÖY HAMĠ TOSUN YUSUF YOMRA METĠN TOSUN ĠZZET YOMRA TUNCER YOMRALI KAPTAN TRABZON CEMAL CĠVELEK NEġAT TRABZON SALĠH CĠVELEK HAMĠ TRABZON SAMĠ ATAKOL ABDULLAH YOMRA SEDAT ATAKOL ABDULLAH YOMRA VEDAT ATAKOL ABDULLAH YOMRA ĠHSAN KÜÇÜK OSMAN YOMRA VEDAT KÜÇÜK ĠHSAN TRABZON ALĠ CAN KÜÇÜK ĠHSAN TRABZON SAMĠ KÜÇÜK ĠSMAĠL YOMRA 1959

16 MEHMET ġener HASAN AKÇAABAT ARĠF SAMĠ SEYMENOĞLU HAYRETTĠN SÜRMENE YUSUF CEMAL KESKĠN MUSTAFA LÜTFÜ ÇAYKARA H. ALĠ KAHYAOĞLU SAADETTĠN BEġĠKDÜZÜ HAMĠT ġġmġek CEMAL VAKFIKEBĠR ġahap CĠRAV ĠBRAHĠM ARSĠN HAYRĠ KÖKSAL HALĠL ĠBRAHĠM YOMRA ĠBRAHĠM BORAN HASAN YOMRA AHMET ZEKĠ ATASOY ġakġr YOMRA NAZĠM ATASOY ABDURRAHMAN YOMRA MAHMUT ATASOY ÖMER YOMRA BAKĠ COġKUN ATASOY MEHMET SALĠH YOMRA VAHAP ATASOY AVNĠ YOMRA HULUSĠ ÇEPNĠ YUSUF YOMRA NEDĠM URSAVAġ SAFFET YOMRA ġafak ÇAPKIN ZÜHTÜ TRABZON RUġEN ÇAPKIN ZÜHTÜ TRABZON ADĠL BAYRAK MĠKDAT YOMRA MÜRSEL KAYA K. TEMEL MAÇKA AVNĠ KORKMAZ KAZIM YOMRA SELAHATTĠN ALTIN SELAHATTĠN TRABZON HAYRĠ ATASOY HASAN YOMRA HACĠ KASIM ATASEVER HASAN YOMRA KENAN SARI HAMĠ YOMRA Ġ.HAKKI TOSUN TEMEL YOMRA PULATKAN DEMĠRER ALĠ OSMAN TRABZON AYDOĞAN CEVAHĠR MEHMET ÇAYKARA DERVĠġ NURETTĠN PASĠN MAHMUT BEDRETTĠN TRABZON NAZMĠ GÜMÜġ MUSTAFA VAKFIKEBĠR KEMAL ġahġn TEMEL OF NECĠP YILDIZ MUSTAFA TONYA ÖNDER ATASOY NĠHAT YOMRA ENVER ÖZTÜRK KAZIM YOMRA OSMAN ATASOY KAZIM YOMRA ZEKĠ ATASOY ORHAN KAYA YOMRA OKTAY ġatir Ġ. HAKKI YOMRA MEHMET SALĠH ATASOY MUSTAFA YOMRA SĠNAN SARI RAHMĠ YOMRA NACĠ ATASOY ALĠ YOMRA SÜLEYMAN ALKAN AHMET CAN YOMRA MUSTAFA ATASOY VEYSEL YOMRA ĠLHAN KARABEKĠR OSMAN TRABZON SELAHATTĠN ATASOY ALĠ YOMRA ABDULLAH ATASOY SELAHATTĠN YOMRA FUAT KÜÇÜK OSMAN YOMRA MEHMET BAYRAK HARUN YOMRA AHMET ATASOY MUSTAFA YOMRA MUSTAFA PEKġEN MEHMET YOMRA OSMAN ÇĠFTÇĠ ĠSMET VAKFIKEBĠR CEMĠL BEġĠROĞLU HAMĠ YOMRA ĠLYAS ATASOY SELAHATTĠN YOMRA ORHAN SEYFĠ ÇĠFTÇĠ ĠSMET VAKFIKEBĠR AFAN ġġmġek HASAN YOMRA TANJU ÖNGÜR SAĠT RUHAN TUNÇBĠLEK 1961

17 ZAFER ĠHSAN MENTEġOĞLU ĠHSAN PAZAR YAKUP KADRĠ ATASOY HAMZA YOMRA MURAT KESOVA NEJDET ĠSTANBUL METĠN ATASOY HAMZA YOMRA MAKSUT PEKġEN A.CELAL YOMRA ÖMER PEKġEN ABDULCELAL YOMRA CEVDET PEKġEN ABDÜLCELAL YOMRA AHMET SALĠH ATASOY VEYSEL YOMRA HAYRĠ ATASOY ALĠ YOMRA KERĠM ATASOY KAZIM TRABZON KEMAL KILIÇ AHMET YOMRA RAHMĠ BORAN HASAN YOMRA ĠBRAHĠM CUDĠ KARSLI TEMEL YOMRA RAHMAN BAYRAK MUSTAFA YOMRA SEBAHĠTTĠN BAYRAK MEHMET YOMRA NĠHAT GÜMRÜKÇÜ OSMAN FUAT YOMRA OSMAN BAYRAK SELAHATTĠN YOMRA MUAMMER ġahġn OSMAN YOMRA AHMET ATASOY MUSTAFA YOMRA ALĠ SAĠT AYDOĞDU MUSTAFA YOMRA SALĠH ÇAMOĞLU YAKUP TRABZON YUSUF CEVAHĠR ĠBRAHĠM ÇAYKARA AHMET BEġĠR ABDULLAH TRABZON YUSUF ZĠYA HACIAHMETOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR BEKĠR ATAOĞLU HAMDĠ YOMRA SÜLEYMAN HAYAL TAHĠR TRABZON MEHMET IġIL REFĠK TRABZON AHMET SEYMEN ġükrü VAKFIKEBĠR ADĠL NADĠR NECATĠ TRABZON ASIM KUL AHMET VAKFIKEBĠR ALĠ ÇEBĠ MUHAMMET SÜRMENE ALĠ ZAFER ÖZDEMĠR ALĠ MAÇKA ĠSMET KALAFATOĞLU NAZMĠ ALĠ SÜRMENE DOĞU ĠLKER KAYAALP M.GÜRBÜZ ĠMRANLI OSMAN AKIN KILMANOĞLU HARUN TRABZON BAYRAM GENÇ NURETTĠN MAÇKA CELAL ZEKĠ KÜÇÜK MUHAMMER MAÇKA ġenol KÜÇÜK MUHTEREM MAÇKA BĠROL GENÇ FEHMĠ MAÇKA SALĠH SAĞIR ġemsġ MAÇKA ĠBRAHĠM KÜÇÜK MUHARREM MAÇKA HASAN SAĞIR NEVZAT MAÇKA HASAN TAHSĠN YILMAZ MEHMET HĠLMĠ OF ĠSMAĠL ALTINTAġ SÜLEYMAN SÜRMENE ASLAN YEġĠLYURT ALAY OF HÜSEYĠN NURĠ TOK HASAN BASRĠ VAKFIKEBĠR ERTUĞRUL AYDEMĠR YUNUS ARNAVUTKÖY TAHSĠN BĠRĠNCĠ TEVFĠK ARSĠN MURAT GÖLE OSMAN AKÇAABAT ADNAN YILDIZ MUSTAFA MAÇKA NECĠP BAYRAM MEHMET AKÇAABAT ALAATTĠN GAYRETLĠ MUSTAFA TRABZON FAHRĠ KARANĠS A.FAĠK TRABZON KADEM ERTUĞRUL ÇAK MEHMET TĠREBOLU 1953

18 HĠKMET BĠRĠNCĠ FEVZĠ TRABZON ABDULLAH SARI ġükrü YOMRA TUFAN AYDOĞAN MUZAFFER TORUL NECMĠ KÜÇÜK MUHARREM MAÇKA SĠNAN EYÜPOĞLU VEHBĠ MAÇKA ERCAN EROL SUAT ÇAYKARA MAHMUT KUMAġ MUSTAFA KÖPRÜBAġI MUSTAFA KEMAL URHAN KEMAL TRABZON ALĠ KEMAL AKSOY CEVAT VAKFIKEBĠR AHMET GÜNER NECAT AKÇAABAT HÜSEYĠN ÖZTÜRK MEHMET ARAKLI ÖMER SALĠ KAMĠL AKÇAABAT AHMET NĠHAT USLU FEYZĠ VAKFIKEBĠR KAMĠL SAĞIR NEVZAT MAÇKA EKREM TONYALI AZMĠ TURHAN TRABZON ĠSMAĠL AKYILDIZ ALĠ ARAKLI METĠN ÇAKMAK ALĠ KEMAL BUCA HALĠL ġahġn KAPTAN YOMRA HATAY YURDAKUL FAĠK AKÇAABAT ġahap CĠVELEK NAZIM ARAKLI TALĠP BAL MUSTAFA ÇAYKARA FATĠH GÜREL ALĠ RIZA SAMSUN NAZMĠ KOÇALĠOĞLU ALĠ SÜRMENE SELAHATTĠN YILDIZ OSMAN TRABZON HÜSAMETTĠN BEġĠKÇĠ MEHMET NECMETTĠ TRABZON ORHAN YILMAZ AHMET AKÇAABAT HAYRETTĠN ZĠYA GÜNER ÖMER TRABZON RIFAT SÖZEN SALĠH TRABZON H.AVNĠ TÜRKASLAN AHMET TRABZON AHMET FAZIL MALKOÇ CELAL TRABZON COġKUN KILMANOĞLU HARUN TRABZON FEVZĠ ÇAKMAK H.OSMAN TRABZON HĠKMET MALKOÇ CELAL TRABZON ADNAN ÇAVUġ RASĠM AKÇAABAT KEMAL EMRE PĠRSELĠMOĞLU AHMET FAZIL TRABZON NEVZAT KALAYCIOĞLU MEHMET TRABZON KORKUT KAYA OSMAN MAÇKA TANSEL DOKSANBĠR CEMĠL CEVAT TRABZON OLGUN AKYÜZ Ġ.HAKKI TRABZON TEOMAN UĞUR ABDULLAH ANKARA ÜMĠT CELAL ÖZGÜR MUSTAFA TRABZON MEHMET YĠĞĠT ALP TURAN VAKFIKEBĠR ATAKAN EREN ĠSMAĠL ġġnasġ TRABZON AKSAL YAVUZ MUSTAFA TRABZON MAHMUT AKSU METĠN KENAN TRABZON EROL DAVULCU ġevkġ AKÇAABAT RECEP ATAOĞLU BEKĠR ARSĠN VEHBĠ SANCAK AHMET KÖPRÜBAġI AHMET ALĠ AĞAOĞLU REġĠT GÖRELE BURAK TÜZÜN ATĠLLA ANKARA ALĠ KEMAL SÜMER ALĠ KEMAL MAÇKA SAVAġ BAHADIR OSMAN KARABÜK BAYRAM BĠROL FETTAHOĞLU HASAN VAKFIKEBĠR HASAN TOPALOĞLU MEHMET CEMAL VAKFIKEBĠR 1963

19 TURAN AKSOY Y.ZĠYA VAKFIKEBĠR ORHAN LÜTFĠ YAZICIOĞLU ġükrü YILMAZ ÇAYKARA BĠLAL ÇETĠNKAYA KEMAL TRABZON FUAT KÜÇÜK PULAT TRABZON ġükrü KULEYĠN HAMZA VAKFIKEBĠR ALĠ KEMAL DENĠZCĠ CELAL VAKFIKEBĠR ġener EYÜBOĞLU SELAHATTĠN TRABZON TUNCAY BENDER FĠKRĠ VAKFIKEBĠR HALÜK BAġOĞLU NEġAT ARSĠN HÜSNÜ ÖZKARA ALĠ TRABZON HASAN YENER MEHMET FINDIKLI MUHARREM ġahġn MEHMET AKÇAABAT BEDRETTĠN HANÇER RĠZA AKÇAABAT AYDEMĠR DĠLAVER HASAN SÜRMENE MEHMET ATALI RECEP VAN MÜSLĠM HAMZAÇEBĠ AHMET SÜRMENE ERKAN ÇAVDAR HASAN TRABZON AVNĠ AKKAN MUHAMMET VAKFIKEBĠR SÜLEYMAN SIRRI KUNDUPOĞLU AHMET SEZAĠ TRABZON MEHMET GÜNÇĠÇEK HASAN ARAKLI TEKĠN KÜÇÜKALĠ ENVER SÜRMENE RIZA KORHAN EKĠNCĠ MUSTAFA ġamġl ÜSKÜDAR FĠKRET ÖZKAN YAKUP VAKFIKEBĠR EROL AKTAġ KADĠR TRABZON CUMHUR ARSLANOĞLU ĠBRAHĠM KARASU ALĠ RIZA MENEMENLĠOĞLU ERDAL ARSLAN ĠSTANBUL TURGAY GÜNER VURAL MAÇKA YAġAR BOZKURT ALĠ TRABZON ÖZCAN KARA MEHMET ÇAYKARA MUSTAFA AYHAN KALMUKOĞLU AHMET ANKARA MURAT SAYLAN REMZĠ ORDU MUSTAFA BEYAZLI MEHMET TRABZON KENAN SÖNMEZ ĠSMAĠL SÜRMENE ġener YAVUZ MURAT ARSĠN RECEP DENĠZER YAHYA TRABZON OSMAN CĠĞEROĞLU MUSTAFA TRABZON TAġKIN ALĠOĞLU AYDIN SÜRMENE AYDIN UZUN HAMĠ TRABZON HASAN ġükrü HOTAMAN AHMET AKÇAABAT EROL TUNA MEHMET ALĠ TRABZON ĠHSAN ALĠOĞLU KEMAL SÜRMENE SALĠH ALPARSLAN MUHĠTTĠN ERZURUM NĠZAMETTĠN ÇAVUġOĞLU SELAHATTĠN SÜRMENE MEHMET ONGAN HALUK SALĠH TRABZON ERKAN BAHADIR ġakġr ĠSTANBUL OSMAN TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ERDOĞAN AKYILDIZ OSMAN ARAKLI ARKUN SAYIN MAHĠR GĠRESUN MUSTAFA TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR ġenol ġġmġek ĠSMET VAKFIKEBĠR SALĠH TERZĠ ĠSMAĠL VAKFIKEBĠR TOLGA NALBANT H.ĠBRAHĠM TRABZON HALĠL ĠBRAHĠM NALBANT ġükrü TRABZON MURAT ALĠOĞLU H.ĠBRAHĠM ERZURUM 1972

20 HAġĠM SAYĠTOĞLU ÖZDEMĠR SÜRMENE NĠHAT HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON KAHRAMAN ALTUNTAġ LATĠF TRABZON MUSTAFA ALPER ALP NAZMĠ ANKARA ALĠ FAZIL ERTEM ÖMER AKÇAABAT YAġAR ZIVALIOĞLU MAHMUT TRABZON OZAN TARAKÇIĞOLU MEHMET TRABZON ÖMER ġahġn ALĠ AKÇAABAT GÜVEN HACISALĠHOĞLU OSMAN NURĠ AKÇAABAT VAHĠTTĠN KAYA MEHMET TRABZON GÜNDOĞAN KARAAĞAÇLI YÜKSEL AKÇAABAT DAVUT PERVANLAR HÜSEYĠN MAÇKA CEVAT ALKAN ALĠ BAYBURT ÖMER FARUK YAVUZ RAHMĠ ARSĠN FĠKRET YAVUZ RAHMĠ ARSĠN ġaban KARAKULLUKÇU KEMAL TRABZON YÜKSEL ALTUN SEYFETTĠN AKÇAABAT BAHRĠ ENGĠN ÇĠZMECĠ BEDRETTĠN TRABZON YAKUP YILDIRIM ĠSMAĠL YOMRA ALĠ TERZĠ MUSTAFA ZONGULDAK SEMĠH ERGUN EKMEKÇĠOĞLU CENGĠZ HAN TRABZON BURHAN ARSLAN HAYRETTĠN TRABZON ĠSMAĠL KANSIZ ABDULHALĠM TRABZON RAHMĠ ÇAVDAR A.OSMAN MAÇKA MEHMET VOLKAN CANALĠOĞLU AHMET SALĠH TRABZON HALUK BOĞUġLU HAKKI TRABZON YUSUF ZĠYA KÖKLÜ ĠBRAHĠM GÜMÜġHANE OSMAN AYDIN HASAN MAÇKA EROL AKBULUT ALĠ TRABZON ERTUĞRUL AKBULUT ALĠ TRABZON MUSTAFA ġahġn OSMAN ARSĠN MUHARREM BAKĠ MEHMET TRABZON MUHAMMET KÜÇÜKALĠ BEġĠR SÜRMENE FAHRĠ ĠMAMOĞLU KEMAL TRABZON CELĠL HEKĠMOĞLU CELAL TRABZON ÖMER TOPAL HÜSEYĠN AKÇAABAT HAYDAR BERBER BEKĠR TRABZON NECMETTĠN ÖZTÜRK HASAN TRABZON NEVZAT MERAL M.ALĠ ARSĠN DENĠZ GÖÇ NACĠ TRABZON SAĠT CORDAN BENER TRABZON ALĠ FAĠK ALTINBAġ AVNĠ TONYA EFDAL EYÜBOĞLU ZEKAĠ MAÇKA ADNAN SEYMEN HASAN SÜRMENE NĠZAMETTĠN ER AHMET SÜRMENE DURSUN BEYAZOĞLU TEMEL SÜRMENE CEVAT KIRALI RAHMĠ SÜRMENE RIZA ALĠOĞLU KEMAL SÜRMENE ADNAN KÜÇÜKALĠ ÖZKAN SÜRMENE SÜLEYMAN SIRRI KULAÇOĞLU ĠBRAHĠM SÜRMENE ALĠ GENCAY NEJDET SÜRMENE HAYATĠ ERTÜRK S.KEMAL SÜRMENE YAHYA SEKBAN OSMAN SÜRMENE DURSUN KARTAL K.YILMAZ SÜRMENE 1956

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU

YDBİ 200/102 İNGİLİZCE 09:30 OTURUMU 200851406 MÜSLÜM ASLAN iġletme NECMETTĠN 200851407 CĠHAN ASLAN iġletme 200851408 FERHAT EMRAH ATALAY iġletme 200851409 ALĠ AYGÜN iġletme 200851419 MUSTAFA ÇALIġKAN iġletme 200851422 EMRAH DEMĠR iġletme

Detaylı

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ

TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON REHBERĠ 2013 FĠHRĠST GENEL MÜDÜRLÜK 1 YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ 1 SAYIġTAY BAġKANLIĞI DENETĠM ÜYELERĠ 1 GENEL MÜDÜRLÜK MÜġAVĠRLERĠ 2 ÖZEL BÜRO ġube MÜDÜRLÜĞÜ 2 YÖNETĠM KURULU ġube

Detaylı

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE

AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ UYGULAMASINA BAġVURAN UZMAN TABĠP VE TABĠPLERĠN HĠZMET PUANI SIRALAMASINI GÖSTERĠR GÜNCELLENMĠġ KESĠN OLMAYAN LĠSTE Sıra No Sicil No Adı Soyadı Unvanı Kadrolu Görev Yeri Hizmet Puanı Eğitici

Detaylı

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI

BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ STAJ YERĠ DEĞERLENDĠRME SONUÇLARI Eğitim Yılı : 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu Öğrencinin : Dönemi : Bahar Dönemi Bölüm Adı : Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI

AVUKAT ADI SOYADI İLİ SAYI İBRAHİM SÖKMEN İZMİR 35,732 MEHMET ÇOLAK İZMİR 22,066 AHMET NURİ ÇAĞIRAL İZMİR 18,121 ABDURRAHMAN ŞENOL İZMİR 16,255 YASİN YARDIMCI İZMİR 14,794 HÜLYA YALÇIN İZMİR 14,294 EMİNE ÇEVİK İZMİR 12,801 ATAKAN

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

Güncelleme (last updated): 09.02.2015. Sayfa (page) 1 / 304

Güncelleme (last updated): 09.02.2015. Sayfa (page) 1 / 304 İçindekiler / Contents 1967-1979 Yıllarında Mezun Olanlar...2 1980-1989 Yıllarında Mezun Olanlar... 38 1990-1999 Yıllarında Mezun Olanlar... 121 2000-2009 Yıllarında Mezun Olanlar... 207 2010 Yılı ve Sonrasında

Detaylı

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality

Vodafone 35th Istanbul Marathon 15 Km Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 11302 BURCU BÜYÜKBEZGİN 1991 TUR 0:16:57 0:34:36 0:52:18 2 6063 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:17:44 0:34:54 0:52:30 3 6062 DAMLA POYRAZ 1992 TUR 0:19:35 0:39:07 0:59:37 4 8627 YELİZ AY YILDIZ 1977

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 15059 ESMA AYDEMIR 1992 TUR 0:16:43 0:33:21 0:41:50 0:50:32 2 15060 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:16:42 0:33:23 0:41:56 0:50:45 3 9770 ÖZLEM KAYA 1990 TUR 0:16:55 0:34:12 0:42:56 0:51:47 4 15061 YASEMİN

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1 ÖMER ÇELİK YÜKSEK SİYASET BİLİMCİ 2 MEHMET NECATİ ÇETİNKAYA YÜKSEK VALİ 3 NECDET ÜNÜVAR YÜKSEK TIP DOKTORU 4 FATOŞ GÜRKAN YÜKSEK AVUKAT 5 ALİ KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ

GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ GENEL MÜDÜRLÜK VOIP TELEFON LĠSTESĠ SANTRAL 3000 T.C. SAYIġTAY DENETÇĠLERĠ Musa DEMĠRBAġ Grup BaĢkanı 3028 Muzaffer ATAK Uzman Denetçi 3030 Ahmet ÇALIK Uzman Denetçi 3029 Dr.Kutlu KARACA Uzman Denetçi

Detaylı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı Alaca Meslek Yüksekokulu 201 Nolu Derslik 201 1 135010001 HASAN TOPUZ 2 135010002 ONURCAN DOĞAN 3 135010003 BURAK YÖNET 4 135010004 YUSUF GÜMÜŞ 5 135010005 ALİ CİHAN ŞAHİN 6 135010007 MELİH KEKEÇ 7 135010008

Detaylı

ADNAN KOLSUZ(N) Öğretmen Sınıf Öğretmenliği 413 (754111) Kapıçam Ġlkokulu. ADNAN TOKER(N) Öğretmen Ġngilizce 192 (754125) Alaeddin Özdenören Ġlkokulu

ADNAN KOLSUZ(N) Öğretmen Sınıf Öğretmenliği 413 (754111) Kapıçam Ġlkokulu. ADNAN TOKER(N) Öğretmen Ġngilizce 192 (754125) Alaeddin Özdenören Ġlkokulu Adı Soyadı Görevi Alanı Hiz. Puan Atandığı Kurum ABDĠ KORKMAZ(N) Öğretmen Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 371 (730883) Yavuz Selim Ortaokulu ABDĠ MURAT TAġYÜREK(N) Öğretmen Sınıf Öğretmenliği 85 (731596)

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ GENEL MÜDÜRLÜK SANTRAL (0372) 259 40 00 (20 HAT) (0372) 252 40 00 (8 HAT) GENEL MÜDÜRLÜK FAKS NO (0372) 251 19 00 T.T.K İNTERNET (WEB) ADRESİ

Detaylı

SINAV NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ

SINAV NO ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ D-201 02885 14022027 GÖRKEM FUAT ABACI D-201 02886 14013111 BERKESU ABACI D-201 02887 14012056 DİLARA ABANOZ D-201 02888 14022067 MURAT ABANOZ D-201 02889 14033080 NESLİHAN ABAYLI D-201 02890 14052030

Detaylı

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ

T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ T.C. İSTANBUL ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI ADAY TESPİT LİSTESİ SINAV NO 5108 SINAV ADI SINAV TÜRÜ İNFAZ KORUMA MEMURLUĞU (ÖĞRENCİ) KPSS MRK.SNV PUANI KABUL RET 1 657 KUBİLAY

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İZMİR TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULKADİR BAŞÇI 2 AHMET KANLI 3 ALİ İPEKLİ 4 ALPTEKİN ÇINAR 5 AYFER COŞKUN 6 AYHAN TORAL 7 AYHAN KARINCA 8 AYŞE GÜL

Detaylı

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada

CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ 11.04.2011 17.04.2011 CHP'de Şevki Kulkuloğlu yine ilk sırada Đşte CHP'nin Kayseri'deki milletvekili adayı sıralaması Kategori : Siyaset Yorum Sayısı : 0 Okunma : 0 Tarih : 11 Nisan

Detaylı

GALATASARAY SPOR KULUBÜ 16-23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN SEÇİM GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILACAK ÜYELER LİSTESİ

GALATASARAY SPOR KULUBÜ 16-23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN SEÇİM GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILACAK ÜYELER LİSTESİ Sıra Üye No Adı Soyadı 1 1765 ALİ TANRIYAR 2 1947 ALİ FUAT DİRİKER 3 2435 RUŞEN SAMİM ARDUMAN 4 2537 EROL KAYALIOĞLU 5 2564 OĞUZ İMREGÜN 6 2569 M. ALİM UZUNALİMOĞLU 7 2573 ÖZER ATAYOLU 8 2574 İRFAN İNANÇ

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı