FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA"

Transkript

1 FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA 11.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Avrupa Birliği üye devletlerinin tarım politikalarını siyasi ve ekonomik anlamda bütünleştiren Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP), ilk olarak ortak fiyatların korunması amacıyla oluşturulmuş, çeşitli kurallar çerçevesinde işleyen geniş kapsamlı bir mekanizmadır. Avrupa ülkelerinin ekonomileri içerisinde %5 lik bir yer tutan genel tarım sektörüne, Birlik ortak bütçesinin yaklaşık aktarılmaktadır. Tarım sektörü çalışanlarının gelir düzeyinin korunması ve üye devletlerin ulusal tarım politikaları arasındaki derin farklılıkların giderilmesi gerekliliği, üye devletleri bir ortak tarım politikası oluşturmaya yöneltmiştir. AB nin İşleyişi Hakkında Antlaşma nın 39. maddesinde yer alan OTP hedefleri; teknik ilerlemenin teşvik edilmesi, tarımsal üretimin gerçekleştirilmesi, üretim ve iş gücü faktörlerinin optimum kullanımının sağlanması; tarım ile uğraşan kesimin bireysel kazançlarının artırılması yoluyla adil yaşam standartlarına kavuşması, piyasa istikrarının sağlanması, ürün arzının garanti altına alınması ve tarım ürünlerinin tüketicilere uygun fiyatlarla ulaştırılmasının sağlanması olarak sıralanmıştır. OTP nin genel çerçevesini, Avrupa Birliği tarımsal ve kırsal alanların rekabet edebilirlik ve süredürülebilirliğini sağlayan iki temel unsur oluşturmaktadır. Bu doğrultuda birinci unsur, tarım piyasaları ve gıda arz zincirinin işleyişine ilişkin enstrümanları yasal yönetim gereklilikleri ve iyi tarım ve çevre uygulamaları ile ilgili doğrudan ödemeleri içermektedir. İkinci unsur olan kırsal kalkınma politikası ise tarım sektöründeki rekabetin artırılmasını, çevreye duyarlı yerel ürünlerin geliştirilmesini, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin ve yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir. Bu önlemler büyük ölçüde gönüllülük esasına dayalı olarak sözleşmeler vasıtasıyla uygulanmakta, eş finansman gerektirmekte ve Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeydeki ihtiyaçlar göz önüne alınarak stratejik bir çerçevede aktarılmaktadır. AB düzeyindeki temel yıllık ödemeleri içeren birinci unsur ile yerel özellikleri stratejik bir yaklaşımla destekleyen ikinci unsur önlemlerinin oluşturduğu destek mekanizması, doğrudan ödemeler ile hedef eylemleri biraraya getirerek AB düzeyinde fark yaratan bir politika oluşturmaktadır yılı sonrası AB bütçesinin yeniden şekillendirilmesine ilişkin Avrupa Komisyonun 19 Ekim 2010 tarihinde yayımladığı raporda, AB bütçesinin temel ilkeleri ve işleyişi konularının kapsamlı bir şekilde ele alınmasının yanı sıra, bütçenin büyük bir bölümünü oluşturan OTP de Avrupa Stratejisinin ışığında önemli birtakım değişikliklerin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, 2013 yılında OTP de yeni bir reform süreci gerçekleşmiştir. Yeni OTP, bütüncül bir çerçevede destek politikalarında mevcut iki unsurun daha güçlü bir yapıda korunması, daha hedef odaklı,entegre ve tamamlayıcı nitelikte bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu kapsamda, doğrudan ödemelerin yeniden düzenlenmesi, OTP nin çevre ve iklim değişikliği konularına daha fazla önem veren bir yapıya bürünmesi ve üye devletler arasındaki dengesiz dağılımı bertaraf edecek şekilde doğrudan ödeme seviyelerinin yeniden ayarlanması, daha etkin bir kırsal kalkınma stratejisinin öncelik kazanması gibi konularda yenilikler ortaya koymaktadır. 1 Avrupa 2020 Stratejisi: COM (2010) 2020 Komisyon Bildirimi: Akıllı, kapsamlı büyüme ve sürdürülebilirlik için Avrupa 2020 Stratejisi 1

2 11. A.1. Uyum Sağlanacak AB Mevzuatı 2 Yatay Konular 17 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey, Ortak Tarım Politikasının izlenmesi, yönetimi ve finansmanı ile ilgili kuralları içermektedir. 17 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1310/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 2014 yılına ilişkin kaynakların ve dağılımları ile ilgili (AB) 1305/2013, (AB) 1306/2013, (AB) 1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzükleri ni ve (AT) 73/2009 Konsey nü tadil eden ve Avrupa Tarım Fonu tarafından Kırsal Kalkınma destek kurallarının geçiş kurallarını içermektedir. Doğrudan Ödemeler 26 Mayıs 2008 tarih ve (AT) 485/2008 sayılı Konsey, Avrupa Garanti Tarım Fonu tarafından finansman sistemi kapsamında yapılan işlemlerin üye devletler tarafından incelenmesini ile ilgili kuralları içermektedir. 19 Ocak 2009 tarih ve (AT) 73/2009 sayılı Konsey, (AT) 1782/2003 sayılı Tüzük ü yürürlükten kaldıran, (AT) 1290/2005, (AT) 247/2006, (AT) 378/2007 Tüzükleri ni değiştiren Ortak Tarım Politikası altında çiftçilere doğrudan destek sağlayan kurallarını içermektedir. 29 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1120/2009 sayılı Komisyon, (AT) 73/2009 sayılı Konsey nün başlık III ünde yer alan tek ödemelerin Ortak Tarım Politikası altında çiftçilere doğrudan destek sağlayan detaylı kuralların uygulamasına ilişkin kurallarını içermektedir. 29 Ekim 2009 tarih ve (AT) 1121/2009 sayılı Komisyon, (AT) 73/2009 sayılı Konsey nün başlık IV ve V inde yer alan çiftçilere destek sağlayan detaylı kurallarını içermektedir. 17 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1307/2013 sayılı Konsey, Ortak Tarım Politikası çerçevesinde çiftçilere yönelik destek programları kapsamında doğrudan ödeme kurallarını içermektedir. Kırsal Kalkınma 30 Kasım 2009 tarih ve (AT) 1122/2009 sayılı Komisyon, çiftçilere yönelik yapılan doğrudan destekler altında çarpraz uyum,modülasyon ve entegre idare ve sistemi kurallarını uygulayan (AT) 73/2009 sayılı Konsey nün ve (AT) 1234/2007 sayılı Konsey nün şarap sektörü çarpraz uyum desteklerine ilişkin uygulama kurallarını içermektedir. 2 AB Ortak Tarım Politikası mevzuatına ilişkin devam eden gözden geçirme sürecininin tamamlanması ile yürürlüğe girecek olan yeni AB tarım mevzuatı bu program çerçevesinde dikkate alınacaktır. 2

3 27 Ocak 2011 tarih ve (AB) 65/2011 sayılı Komisyon, (AT) 1698/2005 sayılı Konsey nü uygulayan ve kırsal kalkınma destek önlemlerine ilişkin kontrol prosedürleri ve çarpraz uyumun uygulanması ile ilgili kuralları içermektedir. 17 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1305/2013 sayılı sayılı Konsey, kırsal kalkınma için Avrupa Tarım Fonu tarafından sağlanan kırsal kalkınma destek kurallarını içermektedir. Ortak Pazar Organizasyonu 29 Nisan 2004 tarih ve (AT) 917/2004 sayılı Komisyon, (AT) 797/2004 sayılı Konsey nün arıcılık alanındaki faaliyetlerin uygulamasına ilişkin kuralları içermektedir. 22 Ekim 2007 tarih ve (AT) 1234/2007 sayılı Konsey, Tek Ortak Piyasa Düzenine İlişkin tüm hükümleri içermektedir. 17 Aralık 2007 tarih ve (AT) 3/2008 sayılı Konsey, üçüncü ülkelerde ve iç pazarda tarımsal ürünlere ilişkin promosyon ve kurallara ilişkin önlemleri içermektedir. 23 Nisan 2008 tarih ve (AT) 376/2008 sayılı Komisyon, tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatı izni için gerekli başvuru ve belirli sertifikalandırma kurallarını içermektedir. 26 Mayıs 2008 tarih ve (AT) 485/2008 sayılı Konsey, Avrupa Garanti Tarım Fonu tarafından finansman sistemi kapsamında yapılan işlemlerin üye devletler tarafından incelenmesini ile ilgili kuralları içermektedir. 3 Haziran 2008 tarih ve (AT) 491/2008 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007/AT sayılı Konsey nün tahıl sektöründeki üretim ödemelerine ilişkin başvuru kurallarını belirlemektedir. 5 Haziran 2008 tarih ve (AT) 501/2008 sayılı Komisyon, (AT) 3/2008 sayılı Konsey nün uygulamasına ilişkin detaylı kuralları içermektedir. 23 Haziran 2008 tarih ve (AT) 589/2008 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey nün yumurtalar konusunda piyasa standartlarına ilişkin kuralları içermektedir. 27 Haziran 2008 tarih ve (AT) 617/2008 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Komisyon nün çiftlik tavukları ve tavuk yumurtalarına ilişkin piyasa standartlarının uygulayıcı kuralları içermektedir. 10 Temmuz 2008 tarih ve (AT) 657/2008 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey kuralları ile eğitim sağlanılan yerlerde süt ürünlerinin öğrencilere temin edilmesine ilişkin kurallarını içermektedir. 3 Eylül 2008 tarih ve (AT) 867/2008 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey kuralları ile işletmelerin zeytin sektöründeki örgütlerine, iş programlarına ve mali konularına ilişkin kuralları içermektedir. 3

4 7 Nisan 2009 tarih ve (AT) 288/2009 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey nün okul meyve programı kapsamında meyve, sebze, işlenmiş meyve, işlenmiş sebze ve muz ürünlerinin eğitim yerlerinde çocuklara temin edilmesine ilişkin kuralları içermektedir. 12 Mayıs 2009 tarih ve (AT) 388/2009 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey nün tahıl ve pirinçten işlenen ürünlerin ithalat ve ihracatına ilişkin başvuru kurallarını belirlemektedir. 11 Aralık 2009 tarih ve (AB) 1272/2009 Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey nün kamu müdahalesi altında olan tarımsal ürünlerin alış ve satışı ile ilgili uygulayıcı kurallarını belirlemektedir. 15 Aralık 2009 tarih ve (AB) 1233/2009 sayılı Komisyon, süt sektörüne ilişkin belirli piyasa destek önlemleri kurallarını içermektedir. 3 Aralık 2010 tarih ve (AB) 1125/2010 sayılı Komisyon, (AT) 1173/2099 sayılı Tüzük ü değiştiren tahıl müdahale merkezlerine ilişkin kuralları içermektedir. 7 Haziran 2011 tarih ve (AB) 543/2011 sayılı Komisyon, (AT) 1234/2007 sayılı Konsey kurallarının uygulaması ile ilgili kurallara ilişkin olarak meyve, sebze, işlenmiş meyve ve sebzelere ilişkin kuralları içermektedir. 17 Haziran 2011 tarih ve (AB) 585/2011 sayılı Komisyon, Meyve ve sebze sektörüne ilişkin istinai destek önlemleri ile ilgili uygulayıcı kuralları içermektedir. 13 Haziran 2012 tarih ve (AB) 29/2012 sayılı Komisyon Uygulama, zeytin yağına ilişkin piyasa standartları ile ilgili kuralları içermektedir. 30 Temmuz 2013 tarih ve (AB) 737/2013 sayılı Komisyon Uygulama, üçüncü devletlerde ve iç pazarda tarımsal ürünlere ilişkin promosyon önlemleri ve enformasyon kurallarını içermektedir. 13 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1335/2013 sayılı Komisyon Uygulama, (AB) 29/2012 sayılı Komisyon Uygulama nü tadil eden ve zeytin yağına ilişkin market standartları ile ilgili kuralları içermektedir. 17 Aralık 2013 tarih ve (AB) 1308/2010 sayılı Konsey, tarımsal ürünlerin piyasasına ilişkin ortak kuralları içermektedir. Organik Tarım ve Kalite Politikası 28 Haziran 2007 tarih ve (AT) 834/2007 sayılı Konsey, organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesine ilişkin kuralları içermektedir. 5 Eylül 2008 tarih ve (AT) 889/2008 sayılı Komisyon, organik ürünlerin etiketlenmesi, üretimi ve kontrolüne ilişkin (AT) 834/2007 sayılı Konsey nün uygulayıcı kurallarını içermektedir. 4

5 8 Aralık 2008 tarih ve (AT) 1235/2008 Komisyon, (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan ve üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 19 Haziran 2009 tarih ve (AT) 537/2009 Komisyon, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü tadil eden ve üçüncü ülkelerin listesi ile Birlik içinde organik üretime tabi olmuş tarımsal ürünlerin piyasaya sunulması ile ilgili kuralları içermektedir. 24 Mart 2010 tarih ve (AB) 271/2010 sayılı Komisyon, (AT) 889/2008 ve (AT) 834/2007 sayılı Komisyon Tüzükleri nin değişmesiyle organik üretim logosuna ilişkin kurallarını içermektedir. 31 Mayıs 2010 tarih ve (AB) 471/2010 Komisyon, üçüncü ülkelerin listesi ile AB içinde organik üretime tabi olmuş tarımsal ürünlerin piyasaya sunulması ile ilgili kuralları içermektedir. 20 Haziran 2011 tarih ve (AB) 590/2011 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Konsey nü tadil eden ve (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan ve üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 27 Ekim 2011 tarih ve (AB) 1084/2011 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü tadil eden ve (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 6 Aralık 2011 tarih ve (AB) 1267/2011 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü tadil eden, (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 21 Kasım 2012 tarih ve (AB) 1151/2012 sayılı Konsey, tarımsal ürünlerin ve gıdaların kalite programları ile ilgili kuralları içermektedir. 8 Mart 2012 tarih ve (AB) 203/2012 Komisyon Uygulama, (AT) 889/2008 sayılı tadil eden ve (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan organik şarap ile ilgili detaylı kuralları içermektedir. 20 Haziran 2012 tarih ve (AB) 508/2012 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü tadil eden, (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 16 Ağustos 2012 tarih ve ( AB) 751/2012 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü düzelten, (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 13 Şubat 2013 tarih ve (AB) 125/2013 Komisyon Uygulama, (AT) 1235/2008 sayılı Komisyon nü tadil eden, (AT) 834/2007 sayılı Konsey nü uygulayan üçünü ülkelerden organik ürünlerin ithali ile ilgili kuralları içermektedir. 5

6 Ödemeler ve Mali Sistem 21 Haziran 2006 tarih ve (AT) 883/2006 sayılı Komisyon, gelirlerin, harcama beyanlarının ve ödeme ajansının hesap başvuruları kurallarını belirleyen (AT)1290/2005 sayılı Konsey nün ve Avrupa Tarımsal Yönlendirme Garanti Fonu ve Kırsal kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu kapsamındaki tazminatlar ile ilgili koşulları belirlemektedir. 21 Haziran 2006 tarih ve (AT) 884/2006 sayılı Komisyon, Avrupa Tarımsal Yönlendirme Garanti Fonunu düzenleyen (AT) 1290/2005 sayılı Konsey nün uygulanmasına ilişkin ve üye devletlerin ödeme ajansları tarafından kamusal muhafaza işlemleri ve kamusal muhafaza işlermlerinin muhasebesi ile ilgili müdahale önlemleri konusunda detaylı kuralları belirlemektedir. 21 Haziran 2006 tarih ve (AT) 885/2006 sayılı Komisyon, Avrupa Tarımsal Yönlendirme Garanti Fonu ve Kırsal kalkınma için Avrupa Tarımsal Fonu kapsamındaki hesapların gümrük belgeleri ve ödeme ajansının akreditasyonu ile ilgili kuralları belirleyen (AT)1290/2005 sayılı Konsey nün başvuruları ile ilgili kuralları belirlemektedir. Yukarıdaki AB mevzuatına ek olarak Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında yürütülecek uyum çalışmalarında 2005 yılında oluşturulan idari yapılanmaya ilişkin AB Klavuz belgeleri bilgi dokümanından da yararlanılacaktır. 11.A.2. Avrupa Birliği Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli İdari Yapılanma OTP nin uygulanması, yönetilmesi ve kontrol edilmesi, uygun idari yapılar oluşturulmasını, mevcut olanların tadil ve/veya takviye edilmesini gerektirir. Bazı durumlarda, müktesebat, daha büyük veya daha küçük ölçüde, gerekli idari yapılar için ayrıntılı düzenlemeler öngörür. Tarım müktesebatınının uygulanması için gereken idari yapılar, açıkça belirlenmiş değildir. Pek çok durumda, müktesebat, gerekli olan idari yapıya atıf yapmak için sadece yetkili otorite terimini kullanır. Bunun anlamı, müktesebatın etkin uygulanmasından hangi kurumun sorumlu olacağının her bir üye devletin kendi kararına bırakılmış olmasıdır. Pratikte bu kurum, çoğu zaman, Tarımdan tır veya onun sorumluluğu altında ajans gibi yetkili bir otoritedir. Ancak, üye devletlerin kurdukları idari yapılar yoluyla yerine getirme yetkisine sahip olmaları gereken işlevler müktesebatta açıkça belirtilmiştir. Yatay Konular Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu (EAGGF) Garanti Bölümü çerçevesinde OTP harcamalarını düzenlemekten sorumlu idari yapılar ve sistemler, bazı gereklilikleri karşılamalıdır. Bütün ödeme kurumları akredite edilmelidir. Bu kurumlar, özellikle, aşağıdaki hususlarda yeterli garantiler sunabilmelidir: - Taleplerin ve AB kurallarına uygunluğun ödeme onayından önce kontrol edilmesi; - Yapılan ödemelerin, hesaplara doğru ve tam bir şekilde kaydının gerçekleştirilmesi; - Gerekli belgelerin, Birlik kurallarına uyumlu bir sürede ve biçimde sunulması; - Yapılan ödemeleri gerekçelendiren ve uygulanan idari ve fiziksel kontrolleri ayrıntılı olarak gösteren kayıtların tutulması; - Birden fazla ödeme kurumu tesis edilmiş ise, bir merkezi koordinasyon biriminin de kurulması; 6

7 - Her bir ödeme kurumuna akreditasyon verilmesi ve akreditasyonun geri alınmasından hangi makamın sorumlu olduğunun, ilgili üye devlet tarafından Komisyona bildirimi Entegre İdare ve Kontrol Sistemi (IACS) bilgisayarlı bir veri tabanı, tarımsal araziler için bir alfanümerik tanımlama sistemi, ödeme işlemleri için bir tanımlama ve kayıt sistemi, destek uygulamaları, entegre kontrol sistemi, destek başvurusunda bulunan her çiftçinin kimlik bilgilerinin kaydedileceği tek bir sistem ve hayvanların tanımlanması ve kaydedilmesi için bir sisteme sahip olmalıdır. Belirlenmiş olmayan idari yapıların yerine getireceği işlevlere ilişkin bazı örnekler: Üçüncü ülkeler ile ticareti düzenleyen Ortak Piyasa Organizasyonu mekanizmalarının işletilmesi alanındaki idari yapı, ihracat iadelerinin ve ihracat vergilerinin yönetilmesi, ithalat/ihracata ilişkin yetkilendirme, tarife kota yönetimi, ihracata ilişkin bir kontrol sisteminin işletilmesi ve AB Gümrük Mevzuatı nın ilgili kurallarının uygulanması görevlerini yerine getirebilmelidir. Üye devletler, müktesebatın istatistiksel unsurlarının gereklerini de etkili şekilde yerine getirmelidirler. Bununla ilgili idari yapı, tarımsal sayım, tarımla ilgili yapısal araştırmalar, çiftlik gelir anketi, Tarla bitkilerinin ekim alanları ve verim miktarları gibi konulard veri toplanması gibi bazı görevleri yerine getirebilmelidir. Üye devletler, organik tarım ile ilgili Birlik mevzuatını etkili biçimde uygulayacak idari yapılara da sahip olmalıdırlar. Belirlenen yetkili otorite, diğer görevlerinin yanında, işletmecilerden alınan bazı bildirimlerin kaydedilmesi gibi idari yönetim görevleri, bir denetim sisteminin kurulması ve etkili yaptırım tedbirlerinin uygulanması görevlerini de yerine getirebilmelidir. Kalite politikası ile ilgili Birlik mevzuatının uygulanması. Belirlenen yetkili otorite, diğer görevlerinin yanında, aşağıdakileri de yerine getirebilmelidir: - Coğrafi işaret veya özel bir menşe saptaması veya özel nitelikteki bir belgelendirme için yapılan başvurunun gerekçelendirildiğinin kontrol edilmesi; - Onaylı denetim yapılarının kurulmasının sağlanması Kırsal Kalkınma AB müktesebatı kırsal kalkınma alanında, sadece tek bir yapının oluşturulması açıkça belirtilmektedir. Bu doğrultuda, her üye devlet, kırsal kalkınma programlarının uygulanmasının etkinliğinin ve kalitesinin değerlendirilmesi için İzleme Komiteleri oluşturmalıdır. Her üye devlet, kendi koşullarına ve gereksinmelerine göre, ilgili AB kurallarını kullanmayı veya kullanmamayı seçebilir. Dolayısıyla, üye devletlerin bu konudaki tek yükümlülüğü, uyguladıkları tedbirler için idari yapılar kurmak ve sürdürmektir. Bununla birlikte, kurulan bütün idari yapılar, kırsal kalkınma önlemlerinin uygulanmasına ilişkin kesin AB kurallarına uyumunu temin etmelidir. Yetkili otoriteler, ulusal makamlarca belirlenmeli ve daha sonra Komisyon tarafından onaylanmalıdır. Belirlenmiş olmayan idari yapılar aşağıdaki işlevleri yerine getirebilmelidir: - Kırsal bölgelerdeki yapısal gereksinmelerin belirlenmesi; - Kırsal kalkınma programlarının tasarlanması, uygulanması ve yönetilmesi; - Mali akışların ve uygulanan tedbirlerin kontrol edilmesi; - Programların ve bireysel eylemlerin izlenmesi, raporlanması, denetlenmesi ve değerlendirilmesi 7

8 Bu işlevleri yerine getirmek üzere kurulan idari yapılar, AB mevzuatının gereklerine uygun olmalıdır. Dolayısıyla, başka hususlar yanında aşağıdaki özellikleri taşımalıdır: - Bütün sosyal tarafların katılımı; - Bölgesel ve yerel yönetimlerin ve diğer yetkili kamu yönetimlerinin katılımının sağlanması; Ortak Piyasa Düzeni Bazı sektörlerde müdahale uygulanması ve ürünün geri çekilmesi için gereken Müdahale Ajansları ve Merkezler kurulmalıdır. Farklı sektörler için ajanslar, ayrı ayrı veya tek bir organ olarak kurulabilir. Kesin düzenleme sektörden sektöre değişmekle beraber, bu ajanslar normal olarak aşağıdaki görevleri yapabilmelidir: - Piyasanın ve fiyatların düzenli olarak izlenmesi; - AB standartlarında oldukları onaylanan işletmelerde satın alma, kamusal depolama, satış ve stok kontrolü; - Müdahale ürünlerinin kullanımına ilişkin kontrol sisteminin faaliyete geçirilmesi; - Sektörlere ilişkin diğer müdahale görev ve gereklerinin oluşması Bazı sektörlerde, müktesebat, Üretici Organizasyonu için kesin kurallar ortaya koymaktadır. Bir üretici örgütünün Birlik desteğinden yararlanabilmesi için bu kuralların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, meyve ve sebze sektöründe, üretici örgütleri, başka hususlar yanında aşağıdakileri yerine getirmelidir: - Belirli kategorilerde ürünleri yetiştiren üreticiler kendi insiyatifleriyle biraraya gelerek üretici gruplarını oluşturmalıdır; - Birlik kurallarında öngörülen gereklere uygun nitelikte bir kuruluş tüzüğüne sahip olmalı; - Çevresel bakımdan sağlıklı yetiştirme yöntemleri uygulanmasında üyelerinin teknik destek alabilmelerini sağlamalı; - En az belirli sayıda üyeleri olmalı ve belirli bir hacimde pazarlanabilir üretimi kapsamalıdır. Belirlenmiş olmayan idari yapıların yerine getireceği işlevler: AB arz yönetimi araçlarının işletilmesi sağlanmalıdır. Üye devletler, karkas sınıflandırması ve sığırlar gibi canlı hayvan için fiyatların bildirilmesi işlemlerini yerine getirebilmek için gerekli idari yapıya sahip olmalıdırlar. Üye devletler, tarım ürünlerinin serbest dolaşımıyla ilgili olarak, belirli sektörler için Ortak Piyasa Organizasyonlarının spesifik kurallarını da uygulamalı ve uygulatmalıdırlar. Bu alandaki idari yapı, aşağıdaki hususları etkili biçimde sağlayabilmelidir: - Çeşitli pazarlama, (büyüklüğe göre) sınıflandırma ve ambalaj standartlarına uyulması; - Etiketleme (örneğin, şarap ve sığır eti sektörlerinde), tahlil, muayene ve izleme konularındaki kurallara uyulması. Bu gereklilikleri karşılamaya hazırlanırken, ilgili ülkeler, kamu sektörü içinde kurumlaşma üzerinde yoğunlaşmalıdır. Bununla birlikte, özel sektör, tarımsal ekonominin rekabet gücünü artırmak için üretici örgütlerinin geliştirilmesi yanında üretim, işleme ve pazarlama koşullarının iyileştirilmesini sağlamalıdır. Sağlık ve çevre standartlarına uyulması yanında, ürünlerin sunulması ve etiketlenmesi konusunda Birlik standartlarına ve kurallarına daha yakın pazarlama standartları ve kuralları da aşamalı olarak devreye sokulmalıdır. 8

9 11. B. İç Hukuka Yansıtma Öncelikleri 11.B.1. Günümüze Kadar Kaydedilen İlerleme AB Mali Yardım Programı Kapsamında Kırsal Kalkınma Sektör Programı altında yürütülen projeler bağlamında Kırsal Kalkınma Planı ve üç bölge için de Yerel Kalkınma Stratejileri hazırlanmıştır. Hazırlanmış olan plan ve stratejiler doğrultusunda Kırsal Kalkınma ve Toplum Kalkınması alanlarında toplam altı hibe programı yürütülmüştür. Ayrıca hazırlanmış olan bu plan ve startejiler doğrultusunda yerel kaynaklardan da finasman sağlanarak kırsal alanların geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması için mali destek programları uygulanmıştır. Avrupa Birliği ne uyumlu Tarım ve Kırsal Kalkınma Mevzuatını yürütecek idari kapasitenin oluşturulmasına yönelik olarak bünyesinde 2006 yılında Kırsal Kalkınma Birimi oluşturulmuş, bu birimde görev alacak personel yetkilendirilmiş ve Avrupa Birliği ne uyumlu Tarım ve Kırsal Kalkınma Mevzuatını yürütecek şekilde kapasiteleri geliştirilmiştir. 9

10 11.B.2. Öncelikler Listesi Öncelik 11.1 Tarım ve kırsal kalkınma alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması Ana Unsur Tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Tarımsal üretici gruplarının ve çiftçilerin temsiliyetinin düzenlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Tarımsal danışmanlık hizmetleri ve çiftlik kayıtlarına yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Organik tarıma yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Kalite politikası kapsamındaki ürünlere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Ödemelerin ve sigorta politikalarının geliştirilmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ana Unsur Tarımsal alanların yönetimine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 10

11 11.B.3. Mevzuat Uyum Takvimi ve İdari Düzenleme Tabloları Öncelik 11.1 Tarım ve kırsal kalkınma alanında AB müktesebatına uyum sağlanması ve uygulanması yönünde gerekli yasal ve idari düzenlemelerin yapılması a) Mevzuat Uyum Takvimi Tablosu 11.1-a Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasa Tasarısı Tarımsal alanlara verilecek desteklerin tek tabanlı bir şekilde yapılması ve ilgili mekanizmaların kurulması -(AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1307 /2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1310/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AT) 73/2009 sayılı Konsey - (AT) 1120/2009 sayılı Komisyon - (AT) 1121/2009 sayılı Komisyon - (AT) 1122/ 2009 sayılı Komisyon - (AT) 485/2008 sayılı Konsey - (AT) 1166/2008 sayılı Konsey - (AT) 3/2008 sayılı Konsey - (AT) 501/2008 sayılı Komisyon - (AT) 501/2008 sayılı Komisyon Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 11

12 - (AB) 737/2013 sayılı Komisyon Uygulama - (AT) 1234/2007 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon - (AB) 1125/2010 sayılı Komisyon - (AT) 388/2009 sayılı Komisyon - (AT) 491/2008 sayılı Komisyon - (AB) 1272/2009 sayılı Komisyon - (AT) 376/2008 sayılı Komisyon - (AT) 657/2008 sayılı Komisyon 2 Kırsal Kalkınma Alanlarına Verilecek Destekler Yasa Tasarısı Kırsal kalkınma alanlara verilecek desteklerin tek tabanlı bir şekilde yapılması ve ilgili mekanizmaların kurulması - (AB) 1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1310/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AT) 1122/2009 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Komisyon - (AB) 65/2011 sayılı Komisyon 2014 yılının ikinci 3 Doğrudan Ödemelerde Çiftçilerin Uymakla Zorunlu Olduğu Temel Gereksinimler Doğrudan ödemelerden yararlanacak olan çiftçilerin uyması gereken temel gereksinimlerinin belirlenmesi ve listelenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AT) 73/2009 sayılı Konsey - (AT) 1120/2009 sayılı Komisyon - (AT) 1121/2009 sayılı Komisyon 2015 yılının birinci 12

13 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 4 Piyasa Müdahalesine Ilişkin Tüzük Piyasa müdahalesi esnasındaki kuralların ve yöntemin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 737/2013 sayılı Komisyon Uygulama - (AT) 3/2008 sayılı Konsey - (AT) 485/2008 sayılı Konsey, - (AT) 501/2008 sayılı Komisyon - (AT) 1234/2007 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon. - (AB) 1125/2010 sayılı Komisyon, - (AT) 388/2009 sayılı Komisyon, - (AT) 491/2008 sayılı Komisyon - (AB) 1272/2009 sayılı Komisyon - (AT) 376/2008 sayılı Komisyon - (AT) 657/2008 sayılı Komisyon 2015 yılının birinci 5 Zeytin Yağının Pazarlanmasına Ilişkin Tüzük Zeytinyağının pazarlanması ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1335/2013 sayılı Komisyon Uygulama - (AB) 29/2012 sayılı Komisyon Uygulama 2015 yılının ikinci 13

14 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 6 Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemi ve Veri Toplama ile İlgili Kuralları düzenleyen Tüzük Tarımsal üretimde izlenebilirliği sağlanması için Tarımsal Piyasa Bilgi Sistemi ve Veri Toplama ile İlgili Kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2015 yılının ikinci 7 Okullara Yönelik Süt Ürünlerinin Programına İlişkin Tüzük Okullardaki öğrencilerin beslenmesine yönelik verilecek süt ürünleri ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AT) 657/2008 sayılı Komisyon - (AB) 1233/2009 sayılı Komisyon 2016 yılının ikinci Ana Unsur Tarımsal üretici gruplarının ve çiftçilerin temsiliyetinin düzenlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasa Tasarısı Tarımsal üretici gruplarının oluşturulmasına ve kaydına yönelik temel kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB)1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -(AB) 543/2011 sayılı Komisyon 2015 yılının ikinci 2 Üretici Grupların Çok Yıllık İş Programı ile İlgili Temel Prensipleri İçeren Tüzük Üretici Gruplarıın çok yıllık iş programı ile ilgili temel prensiplerin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Alanlara Verilecek Destekler Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük (AB) 1308/2013 sayılı Konsey 2015 yılının ikinci 14

15 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Oluşturulabilecek Üretici Grupları için Tarımsal Ürünler ve Ürün Gruplarının Listesine İlişkin Tüzük Oluşturulabilecek üretici grupları için tarımsal ürünlerdeki sektörel limitlerin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon 2016 yılının birinci 4 Üretici Grupları için Minimum Gerekliliklerine İlişkin Tüzük Üretici grupları ile ilgili yıllık üretim miktarı veya üye sayıları gibi asgari gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasası çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon 2016 yılının birinci 5 Üretici Gruplarının Uygulama Hükümlerine İlişkin Tüzük Üretici gruplarının oluşturulmasındaki detay ve kriterlerin belirlenmesi amacıyla Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon 2016 yılının ikinci 6 Branşlar Arası Örgütlerin oluşumuna yönelik kurallara ilişkin Tüzük Gıda zincirindeki işleyişin geliştirilmesi için branşlar arası örgütlerin oluşumuna yönelik kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1308/2013 sayılı Konsey - (AB) 543/2011 sayılı Komisyon 2016 yılının ikinci 15

16 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Ana Unsur Tarımsal danışmanlık hizmetleri ve çiftlik kayıtlarına yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları Yasa Tasarısı 2 Çiftlik Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tüzük Çiftçilere Tarımsal danışmanlık hizmetlerin sağlanması ve çiftlik kayıtlarının düzenlenmesine ilişkin kuralların belirlenmesi Çiftlik kayıtlarının kontrol edilmesini sağlamak için çiftlik kayıtların tutulması amacıyla Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları Yasa altında çıkacak Tüzük - (AB) 1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu Konsey - (AB) 1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2014 yılının ikinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Çiftlik Danışmanlık Hizmetine İlişkin Tüzük Çiftçilerin eğitimini sağlamaya yönelik olarak danışmanlık hizmetlerinin oluşturulması amacıyla Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları Yasa altında çıkarılacak yeni tüzük - (AB) 1307/2013 sayılı Konsey - (AB) 1305/2013 sayılı Konsey 2015 yılının ikinci Ana Unsur Organik tarıma yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Organik Tarım Yasa Tasarısı Organik tarım faaliyetleri ile ilgili kuralların düzenlenmesi - (AT) 834/2007 sayılı Konsey - (AT) 889/2008 sayılı Komisyon -(AB) 271/2010 sayılı Komisyon 2014 yılının birinci 16

17 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 2 Organik Ürünlerin Etiketlenmesine ilişkin Kurallar Organik ürünün içeriğine yönelik tanıtıcı her türlü yazılı, basılı bilgi, işaret, resim veya semboller aracılığı ile organik ürünün tanımlanmasına ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla Organik Tarım Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AT) 834/2007 sayılı Konsey - (AT) 889/2008 sayılı Komisyon 2015 yılının birinci 3 Organik Ürün Logosunun Sunumu, Bileşimi, Boyutu, Özellikleri ve Tasarımına İlişkin Özel Kriterler İle Kullanımı Ürünlerin kontrol otoritesi tarafından organik olarak belgelendiğinin teyit edilmesi amacıyla logonun oluşumuna ilişkin kriterlerin belirlenmesi amacıyla Organik Tarım Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AT) 834/2007 sayılı Konsey - (AT) 889/2008 sayılı Komisyon - (AB) 271/2010 sayılı Komisyon Komisyon 2015 yılının birinci 4 Organik Tarımın Üretim Kurallarına İlişkin Tüzük Hayvansal, bitkisel ve akuakültür ile ilgili her türlü organik üretim kurallarının belirlenmesi amacıyla Organik Tarım Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük - (AT) 834/2007 sayılı Konsey - (AT) 889/2008 sayılı Komisyon 2015 yılının birinci 17

18 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 5 Organik Ürünlerin İthalat Kurallarına İlişkin Tüzük Amaç/Kapsam Organik ürünlerin üçüncü ülkelerden ithali ile ilgili kuralların belirlenmesi amacıyla Organik Tarım Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük 6 Organik Şarap Organik şarap üretimi ile ilgili detaylı kuralları belirlenmesi amacıyla Organik Tarım Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı -(AT) 889/2008 sayılı Komisyon -(AT) 1235/2008 sayılı Komisyon - (AT) 537/2009 sayılı Komisyon -(AB) 471/2010 sayılı Komisyon -(AB) 590/2011 sayılı Komisyon Uygulama -(AB) 1084/2011 sayılı Komisyon Uygulama -(AB) 1267/2011 sayılı Komisyon Uygulama -(AB) 508/2012 sayılı Komisyon Uygulama -(AB) 751/2012 sayılı Komisyon Uygulama -(AB) 125/2013 sayılı Komisyon Uygulama (AB) 203/2012 sayılı Komisyon Uygulama Ana Unsur Kalite politikası kapsamındaki ürünlere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Ürün ve Gıda Maddelerinin Kalite Programlarına İlişkin Yasa Tasarısı Tarımsal ürünlerin ve gıdaların kalite programlarına ilişkin kuralların belirlenmesi (AB) 1151/2012 sayılı Konsey Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2015 yılının ikinci 2016 yılının ikinci 2016 yılının ikinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomiden sorumlu Bakanlık 18

19 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı 2 Tarımsal Ürün ve Gıda Maddelerinin Kalite Programlarına İlişkin Tüzük Amaç/Kapsam Tarımsal ürünlerin ve gıdaların kalite programlarına ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla Tarımsal Ürün ve Gıda Maddelerinin Kalite Programlarına ilişkin Yasa altında çıkarılacak yeni tüzük Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı (AB) 1151/2012 sayılı Konsey AnaUnsur Ödemelerin ve sigorta politikalarının geliştirilmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarım Sigorta Yasa Tasarısı (Genel Tarım Sigorta Fonu Değişiklik Yasası) KII sayılı, 12 Ekim 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca Tarım ve Kırsal Kalkınma ödemelerine ilişkin mali prosedür ve işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin kuralların yeni yapı oluşturulana kadar mevcut Tarımsal Sigorta Yasası kapsamında düzenlenmesi 2 Kontrollere İlişkin Tüzük Tarımsal ve Kırsal Kalkınma kapsamında verilecek deskteklerin kontrolüne ilişkin kuralların belirlenmesi amacıyla Tarım Sigorta Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -(AB)1305/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB)1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1307/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 1308/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey AT) 883/2006 sayılı Komisyon -(AT) 884/2006 sayılı Komisyon -(AT) 885/2006 sayılı Komisyon -(AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey - (AB) 65/2011 sayılı Konsey - (AT) 1122/2009 sayılı Komisyon - (AT) 485/2008 sayılı Konsey Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi 2016 yılının ikinci 2014 yılının birinci 2015 yılının birinci Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar Ekonomiden sorumlu Bakanlık 19

20 11.1-a (Devamı) Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak Yasal Düzenlemenin Adı Amaç/Kapsam Uyum Sağlanması Öngörülen AB Mevzuatı Meclise/Bakanlar Kuruluna Sevk Tarihi Düzenlemenin Hazırlanmasından Sorumlu Kurum/lar 3 Entegre İdare Kontrol Sistemi Uygulama Entegre İdare ve Kontrol Sisteminin Uygulanmasına yönelik detaylı kuralları içeren Tüzük -(AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey -(AB) 65/2011 sayılı Konsey - (AT) 1122/2009 sayılı Komisyon 2015 yılının birinci 4 Meyve-Sebze Sektöründeki Yardımların Kontrollerine Ilişkin Tüzük Meyve-Sebze sektöründeki yardımların kontrollerindeki izleme ve değerlendirmeye ilişkin prosedürlerin belirlenmesi amacıyla Ödemelerden Sorumlu Yapı Yasası altında çıkarılacak yeni tüzük -(AB) 1308/2013 sayılı Konsey -(AB) 543/2011 sayılı Komisyon Uygulama -(AT) 1234/2007 sayılı Konsey 2016 yılının ikinci Ana Unsur Tarımsal alanların yönetimine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Alanların Korunmasına ilişkin Yasa Tasarısı Doğal ve sınırlı bir kaynak olan toprakların korunması, geliştirilmesi, sürekli üretken bir şekilde kullanımının sağlanması, sürdürülebilir kalkınma ve İyi Tarım ve Çevre Uygulamaları ilkelerine uygun olarak arazinin koruma, kullanım öncelikleri ve esaslarının belirlenmesi (AB) 1306/2013 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey 2014 yılının ikinci 20

21 b) İdari Düzenleme Tablosu 11.1-b Sıra Yapılması Gerekenler Ana Unsur Tarım ve kırsal kalkınma alanında desteklere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ortak Çalışmalar (, Ekonomi işlerinden ve Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü) 1 Tarım ve Kırsal Alanlara Verilecek Destek Yasalarında öngörülen destekleme şekillerinin planlanması için gerekli kurumsal gerekliliklerin belirlenmesi Uygulama Tarihi 2 Gerekli olan idari görevlerin tanımlanması ve mevcut yapılar ile uyumunun tespit edilmesi ve düzenlenmesi Kırsal kalkınma ve destekleme yapılarında görev alacak personelin eğitilmesi ve kapasitesinin artırılması 4 Piyasa Bilgi Sisteminin oluşturulması ve verilerin tek bir elde toplanması Başbakanlık,Turizm, Eğitim, İçişleri ve Yerel Yönetimler, Sağlık, Bayındırlık ve Ulaştırma, Ekonomi işlerinden lar 1 Kırsal Kalkınma Strateji ve Planının hazırlanması Kırsal kalkınma ile ilgili izleme komitelerinin ve yerel uygulama ekiplerinin kurulması sorumlu Bakanlığın yeniden yapılandırılması için bakanlığa bağlı ilgili tüm daire ve kurumlarla ortak çalışma yapılması ve kamunun yapılandırılması ve verimliliğinin artırılması ile ilgili devam eden diğer projeler ile işbirliği sağlanması 2 Doğrudan Ödemeler, Kırsal Kalkınma, Ortak Piyasa Organizasyonu uygulamalarına yönelik idari kurumların ve kurumsal ihtiyaçların belirlenmesi ve buna yönelik AB mevzuatına uyum amacıyla orta vadeli danışmanlık hizmeti alınması 3 Tarım ve kırsal kalkınma desteklerinin hazırlanmasına ve ortak piyasa önlemlerinin belirlenmesine yönelik çalışacak personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitimi 4 Bilgi teknolojileri ve yazılım uygulamalarının geliştirilmesi (Tarımsal Bilgi Sistemi, çiftçi kayıt sistemi, tarımsal danışmanlık hizmetleri kayıt sistemi, üretici birlikleri kayıtları vb.) 5 bünyesinde tarım mevzuatı ile ilgili hukuk hizmetinin geliştirilmesi ve kapasitesinin artırılması teknik destek alınması

22 11.1-b (Devamı) Sıra Yapılması Gerekenler Ana Unsur Tarımsal üretici gruplarının ve çiftçilerin temsiliyetinin düzenlenmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal üretici gruplarının ve çiftçilerin temsiliyetinin düzenlenmesine yönelik kurumsal ihtiyaçların belirlenmesi ve gerekli idari yapılanmanın gerçekleştirilmesi 2 Tarımdan bünyesindeki personelin ve diğer tüm paydaşların üretici gruplarına ilişkin kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin yapılması Uygulama Tarihi 3 Üretici örgütlerinin çok yıllık iş programlarının hazırlanmasına yönelik destek sağlanması (zeytin ve zeytinyağı sektörü pilot çalışma) Ana Unsur Tarımsal danışmanlık hizmetleri ve çiftlik kayıtlarına yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerine yönelik idari kapasitenin oluşturulması amacıyla Tarım Dairesi, Hayvancılık Dairesi, Veteriner Dairesi, Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Devlet Üretme Çiftlikleri ile İşbirliği sağlanması 2 Tarımsal danışmanlık ve çiftlik kayıtlarına ilişkin Bakanlık bünyesinde görev alacak personelin ve ilgili tüm paydaşlara yönelik eğitim sağlanması 3 Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin yürütmekte sorumlu olacak kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarına yönelik hibe desteğinin sağlanması 4 Tarımsal Danışmanlık Hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli ekipman ve yazılım desteğinin sağlanması Ana Unsur Organik tarıma yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması 1 Organik tarımın gelişiminin ve sektörde inovasyon ve rekabet için verimli politikaların üretilmesi amacıyla organik tarım faaliyetlerinden sorumlu idari yapının belirlenmesi ve ilgili personelin görevlendirilmesi 2 Organik Tarım Yasası ve tüzüklerin uygulanmasına yönelik kılavuz belgelerin ve organik tarımla uğraşan müteşebbislerin denetlenmesi için formların hazırlanması 3 Organik tarım konusunda görev alacak personelin ve organik üreticilerinin yasa ve tüzüklerin uygulanmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında eğitimleri Organik sertifika sağlayacak olan kuruluşların yetkilendirilmeleri için gerekli sistemin geliştirilmesi ve bilgi ağının oluşturulması

23 11.1-b (Devamı) Sıra Yapılması Gerekenler Ana Unsur Kalite politikası kapsamındaki ürünlere yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ortak Çalışmalar (, Ekonomi işlerinden ) Uygulama Tarihi 1 Kalite politikasının uygulanmasına yönelik kurumsal kapasitenin oluşturulması ve ilgili kurumlar ile denetime ilişkin işbirliği yapılması 2016 Ana Unsur Ödemelerin ve sigorta politikalarının geliştirilmesine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ortak Çalışmalar (, İçişlerinden ) 1 Arazi parsel tanımlama sisteminin (LPIS) oluşturulması amacıyla haritaların dijital ortama aktarılması ve LPIS sistemi ile uyumlaştırılması Ortak Çalışmalar ( ve Maliye işlerinden ) 1 Ödemelerden sorumlu yapının oluşturulan fonksiyonlarının genel mali kontrol prosedürleri ile uyumlaştırılması Tarımsal destek ödemelerine ilişkin uygulamaları orta vadede yürütecek olan yapının belirlenmesi ve görevlendirilmesi Ödemelerle ilgili görevlerini devredecek olan daire ve kurumlarla işbirliğinin sağlanması Görev alacak personelin yetkilendirilmesi ve eğitiminin sağlanması 4 sorumlu bakanlık bünyesinde Entegre idare ve Kontrol ve Tarım Bilgi Sistemleri merkezinin kurulması ve yeterli sayıda nitelikli personel istihdam edilmesi 5 IACS ve LPIS sisteminin oluşturulması için gerekli veri tabanının oluşturulması için teknik destek alınması 6 IACS ve LPIS konularında personelin yurtiçi ve yurt dışında eğitilmesi 7 Ödemelerden sorumlu yapının işleyişi ile ilgili uygulama araçlarının ve prosedürlerinin oluşturulması Yeni AB Ortak Tarım Politikası kurallarına uygun olarak oluşturulacak ödemelerden sorumlu yapının oluşturulmasına yönelik çalışma yapılması Ana Unsur Tarımsal alanların yönetimine yönelik yasal ve idari düzenlemenin yapılması Ortak Çalışmalar (, Çevre işlerinden, İçişlerinden ) Tarımsal alanların korunması konusunda Ülkesel Fiziki Planlarının uygulanması aşamasında kurumlararası işbiriliğinin sağlanmasına yönelik çalışma grubunun oluşturulması 23

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI

FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI 1.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Malların Serbest Dolaşımı, Avrupa Birliği ni oluşturan ilkelerin dört temel serbestisinden bir tanesidir. Bu çerçevede

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ. Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği DÜNYA GIDA GÜNÜ 2010 YENİ GIDA YASASI VE 12. FASIL MÜZAKERE SÜRECİ Fatma CAN SAĞLIK Tarım ve Balıkçılık Başkanı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Sunuş İçeriği Yeni Gıda Kanununa Giden Süreç Müzakere süreci

Detaylı

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ 3.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi İş kurma ve hizmet sunumu serbestisi, Avrupa Birliği nin dört temel serbestisinden (malların,

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP. Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü İYİ TARIM UYGULAMALARI VE EUREPGAP Prof. Dr. Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü TARIMDA DEĞİŞİM Dünyada 1970 li yıllarda; Tüketicilerin bilinçlenmesi, 1990 lı yıllarda

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

FASIL 9: MALİ HİZMETLER

FASIL 9: MALİ HİZMETLER FASIL 9: MALİ HİZMETLER 9.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB de ekonominin işlemesi yönünde mali pazarların çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu çerçevede mali pazarlar ne kadar bütünleştirilmiş

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI

II- ÖNCELİKLERİN TANIMLARI VE ÖNCELİKLER ÇERÇEVESİNDE AB MEVZUATINA UYUM, UYGULAMAYA YÖNELİK KURUMSAL YAPILANMA VE FİNANSMAN TABLOLARI 8- BALIKÇILIK I-ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 8.1 Ortak Balıkçılık Politikasına Uyum İçin Yasal Çerçevenin Oluşturulması Ana Unsur 8.1 Yapısal Politikalar Ana Unsur 8.2 Koruma ve Kontrol Politikaları Ana

Detaylı

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların, ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasıyla görevli bir kurumdur. Tarım sektörümüzün

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI

GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI POLİTİKALARI FASLI Dr.Şebnem GÜRBÜZ Koordinatör Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım Balıkçılık Başkanlığı 1 KAPSAM Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011

AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU AVRUPA BİRLİĞİ IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) 2007 2013 Tarım ve Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) MART-2011 IPARD NEDİR? IPARD, Avrupa Birliği tarafından

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler

Tablo 15.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 1 2003/55/AT ve 2004/67/AT sayılı Direktifler FASIL 15 ENERJİ Öncelik 15.1 Enerji Topluluğu Antlaşmasına olası üyelik amacı da dikkate alınarak gaz ve elektrik iç piyasası ile elektriğin sınır ötesi ticaretine ilişkin müktesebata uyumun ve ilgili

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER

KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER KAMU KURUMLARI VE BELEDİYELER İLE YÜRÜTÜLEBİLECEK ÇALIŞMA VE PROJELER 1- Kalkınma Ajansı Destekleri A. Mali Destekler 50.000 500.000 TL arasında değişen bölgesel önceliklere göre farklı konu başlıklarında

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi

3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi 3. Gün: Stratejik Yönetim ve Performans Yönetimi İlişkisi Tapio Laamanen 12 Ocak 2011 1 Hükümet Programının Stratejiler Aracılığıyla Uygulaması Kurumsal strateji süreci aşağıdakilerle sıkı bir bağlantı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28 TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI Öncelik 28.1 Tüketicinin korunması ile ilgili müktesebata uyumun artırılması ve idari yapıların yeterliliğinin ve uygulama kapasitesinin sağlanması 1 Mevzuat

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK

18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK 18- EĞİTİM, ÖĞRETİM VE GENÇLİK Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik, 14 Kasım 2002 tarih ve 24936 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması FASIL 13 BALIKÇILIK Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR B E L E D İ Y E S İ 205 PERFORMANS PROGRAMI A Entegre Kırsal Kalkınma H3 Tarımsal Atıkların Depolanması Ve Kullanımı Sayısal Verilere Ulaşılması 00 2 Depolama Alanının Ve Kapasitesinin

Detaylı

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI

FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI 28.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB tüketici politikası, temelde Avrupa Birliği vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve buna dayanarak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI

FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI FASIL 14: ULAŞTIRMA POLİTİKASI 14.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi AB ulaştırma politikası, güvenli, verimli ve çevre bakımından sağlam ve kullanıcı dostu ulaştırma hizmetlerini teşvik

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik

Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi. www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Jeotermal Seracılık Stratejilerinin Geliştirilmesi Projesi www.tarim.gov.tr/bugem/jeotermalseracilik Projenin Önemi Ülkemizin dünyadaki rekabet edebilirliğinde tarım ürünlerinin önemi Hidroponik (Topraksız)

Detaylı

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara

Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi B Bileşeni: Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Mart 2015, Ankara Projeye

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017

Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler sonunda muhasebe ve finansman alanındaki meslekleri ve meslek elemanlarını tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Türkiye

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay)

KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 2012 YILI FAALİYETLERİ Takvim (Ay) KUDAKA 2012 YILI FAALİYET TAKVİMİ Faaliyet 3.1. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM 3.1.1. Alt Faaliyetler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sorumlu Uygulama İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşmaya İlişkin Faaliyetler Uzman

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik kalkınmasını teşvik etmek amacıyla mali destek aracı oluşturan ve Avrupa Yeniden Yapılanma Ajansı na ilişkin 2667/2000 sayılı Konsey Tüzüğü nü değiştiren 27 Şubat 2006 tarihli

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü BROİLER SEKTÖRÜ AÇISINDAN AB YE UYUM ÇALIŞMALARI VE BU KONUDA KAT EDİLEN MESAFELER Musa ARIK Hayvan Sağlığı Hizmetleri Dairesi Başkanı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü AB nin entegre (bütünleştirilmiş)

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR STRATEJİK PLANI BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BEL E D İ Y E S İ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2015-2019 Stratejik Pl an ı 3.4.10 Stratejik Alan 10 : Kırsal Hizmetler A1 Entegre Kırsal Kalkınma H1.

Detaylı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı

AB Kırsal Kalkınma Hibe Programı IPARD Açıldı Sayın DISTICARETTEYAKLASIMLAR UYELERI Dış Ticaret Yönetimi olarak var olan değişiklikleri size bildirmeye devam ediyoruz. DTY olarak ekibimizi yeniledik, Teşvik ve AB hibe projeleriniz için bizimle irtibata

Detaylı

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır.

Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Bu çalışmada güncel Kalkınma Ajansı desteklerinin derlenmiş listesi bulunmaktadır. Derlenen bilgiler www.doka.org.tr adresinden alıntıdır. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı İçindekiler Tablosu Genel Bilgiler...

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 5: ANKARA KALKINMA AŞANSI DESTEK PROGRAMLARI 1 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler; teknik destek ve

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Julide ÇERMİKLİ Şube Müdürü V. KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Bünyesinde Yürütülmekte Olan Destekler:

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ

Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ Hatice ULU Ziraat Mühendisi İzmir İl Müdürlüğü ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENLİĞİ MEVZUATI VE AB YE İHRACAT GEREKLİLİKLERİ 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber

Kamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi

Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri. Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası KOBİ & İhracat Finansmanı Aracılık Kredileri Alper Oguz Finansal Sektor Uzmani Dunya Bankasi Ankara Ofisi Dünya Bankası Grubu Kuruluşları Dunya Bankası Grubu Uluslararası Imar ve Kalkınma

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ

T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ VİZYONUMUZ Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK

Ziraat. Müh. Fatma MAMAK IV.ULUSLARARASI ORTA/DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYAORGANİK SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER KONFERANSI AB VE TÜRKİYE ORGANİK TARIM MEVZUATININ UYUMLAŞTIRILMASI Ziraat. Müh. Fatma MAMAK 13-14 14 NİSAN 2012 AB VE TÜRKİYE

Detaylı

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ

5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ 06/07/2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 SAYILI TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ KANUNU ve BU KANUN KAPSAMINDA KURULAN TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN DENETİMİ Madde

Detaylı

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi

ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi ISO / TS 22003:2013 un Yeniliklerinin Gıda İşletmeleri, Belgelendirme Kuruluşları ve Akreditasyon Faaliyetleri Açısından İrdelenmesi Dr. Füsun Zehra ÖZKAN, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Başkent Üniversitesi

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR

EN ISO/IEC PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR EN ISO/IEC 17024 PERSONEL BELGELENDİREN KURULUŞLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR Bu standart Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) tarafından onaylanan ve Aralık 2012 de TS EN ISO/IEC 17024:2012 numaralı standardı

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI. İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı. Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Hatice Şafak BOZKIR İG Uzmanı ? UR-GE Tebliği nin Çıkış Noktası UR-GE Tebliği nin Vizyonu ve Yapıtaşları UR-GE

Detaylı

Sağlıklı Tarım Politikası

Sağlıklı Tarım Politikası TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI BESLENME Sağlıklı Tarım Politikası Prof. Dr. Ahmet ALTINDĠġLĠ Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ahmet.altindisli@ege.edu.tr Tarım Alanları ALAN (1000 ha)

Detaylı