BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter"

Transkript

1 BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok az sayıda milletvekilinin katıldıı oturumda, vekillerimiz adeta yorgunluktan tükenmi iradelerinin bir eseri olarak gece yarısından sonra yeni Dernekler Yasasını kabul etti. Yaklaık doksanbin dernei yakından ilgilendiren ve AB ye adaylıımız sürecinde yerine getirmek zorunda olduumuz Kopenhag siyasi kriterlerinin de önemli bir parametresini oluturan bu tasarı, son derece sıkıık bir zaman diliminde, muhalefetin ısrarla tasarıyı zamanında görmediini ve yeteri kadar inceleyemediini, vurgulamasına ramen hızla yasalamıtır. Ne acıdır ki 12 Eylül ün bir eseri olan önceki yasa nasıl o dönemin artlarında sivil topluma zorla kabul ettirildi ise, bu yasa da yeteri kadar sivil toplum katılımı ve destei salanmadan ve gerei gibi tartıılmadan hızla kabul edilmitir. Peki o zamandan bu zamana deien ne olmutur: Biraz daha açılım kazanan demokrasi ancak devleti sımsıkı kuatmı bürokrasi. Bürokrasi neden bu ie sıkı sıkıya sarılmakta, sivil topluma söz hakkı vermemektedir? Bunun yegane nedeni tarihi geleneimizdeki paternalist, devlet baba zihniyetinin halen devam etmesi ve bunun özellikle de otoriter devlet zayıf sivil toplum denklemi içinde sürdürülmesidir. Haklarınızı devlet baba verir! inancının toplum katmanlarına gittikçe yaygın bir ekilde empoze edilmesi, buna karı sivil toplumun bir türlü ataletten kurtulamaması ve kendi sorunlarını gereince sahiplenmemesidir. Nedendir bir türlü anlayamayız. Her demokratikleme ataında devletin hassasiyetleri öne sürülerek, sivil toplumun çaı yakalama umutlarının önü kesilmektedir. Sivil toplum devlet hassasiyetlerinin adeta matematiksel bir katsayısı haline getirilmektedir. Bunun altında yatan; demokrasinin daha fazla demokratiklemesini isteyen sivil toplumun özlemlerinin güçlü bir yurttalık kültürüyle beslenmesinden duyulan kukudur. Güçlü bir sivil toplumun bu ülkede nelere mal olacaına ilikin duyulan endiedir. Bunun tipik örnei de devletin üst kademelerinde, yani bürokraside yerlemi olan ve adeta sivil toplumu dılayan bir inancın günümüzde hala devam etmesidir. Devlet kuralları koyar vatanda buna uyar siz nereden çıktınız! Bu devletin vatandaına bakıını kararlılıkla sergileyen iirsel bir ifadedir. Katılımcılıktan ve paylaımcılıktan uzak, demokrasinin kırıntısının dahi olmadıı bir bakı açısıdır. Belki de bunda sivil toplum kuruluları olarak bizim de çok kusurumuz vardır. Demek ki, milletin vekillerine ve bürokratlarına, kendilerini oralara taıyan sivil toplumu ve onun temsilcisi olan STK ları yeteri kadar anlatamamıız. Zira TBMM Genel Kurulu nda yasa tasarısının bazı hükümlerine akıl almaz bir ekilde karı çıkanları ibretle izledik. Özetle nerede ise; derneklere bu kadar özgürlük verirseniz bu ülkenin vay haline! diyenler vardı. Hele öneriler verildikçe komisyonun ve hükümetin katılmayı red ettii veya muhalefetin sırf siyaseten kabul etmeme yolunda mücadele ettii hükümler, 1

2 içinden çıktıkları ancak tam olarak tanımadıkları anlaılan topluma karı duydukları samimi duyguların birer ifadesi idi! Burada çok önemli bir paradoks yaanmıtır. Aslında bir türlü anlayamadıkları u idi; sivil toplum ve onun temsilcisi olan STK lar, bireyi güçlü ve güvenli kılan birer özgüven okullarıdır. Vatanda dernekler aracılııyla siyasal sisteme yardımcı olabildii gibi, ileri demokrasilerde birer özgürlük alanı olarak; yasama ve yürütmeyi de adım adım izlemekte, baımsız, özgür ve özerk bireylerin oluması için youn çaba göstermektedir. Gerçekletirdikleri hizmetler ise çok önemlidir. Öyle zannediyorum ki dünyanın örnek alabileceimiz hiçbir gelimi çada ülkesinde sivil toplumu ilgilendiren böyle hayati yasaların tartııldıı ortamlarda karar makamları bu kadar kutuplasın ve sivil toplum, bu kadar üphelenilen, kuku ile bakılan, güvenilmeyen kurumlar olarak görülsün. Bence sergilenen bu davranı demokrasiyi ve evrensel hak ve özgürlükleri hala zor özümlediimizin sinyallerini vermektedir. TBMM Genel Kurulu bu açıdan verilen önergelerin bazılarının aceleden yasa tasarısının uygun yerine eklenmesinde bile yanlılıklar yapıldıı bir toplantı olarak hafızalarımızda yerini almıtır. Peki yeni Dernekler Yasası, bu haliyle ne ifade etmektedir. Bunu önümüzdeki günlerde uygulamada göreceiz. Yasanın çadalıı ve ilericilii ancak ülke genelinde, eit, hızlı, tarafsız, ön yargısız ve hukuk devleti prensipleri çerçevesinde yapılacak uygulamalar ve sivil toplumun bugüne kadar hiç yanılmayan algılaması ile deer bulacaktır. Bu yasa aynı zamanda evrensel deerlere bakı açısı ve insan hak ve özgürlüklerini ne kadar tanımladıı açısından da ölçümlenecektir. Özel Sektörün Sosyal Gündemi 1998 yılında, Türkiye zorunlu eitim süresini be yıldan sekiz yıla çıkartarak sava sonrası dönemin en önemli yoksulluu azaltma programlarından birini balatmıtır. Program 1.1 milyon çocuun okullamasını saladı ve 3,900 yeni ilköretim okulunun açılmasını ve var olan okullara 15,300 derslik eklenmesini gerekli kıldı. Bu giriim, ülkenin özel sektörünün destei olmaksızın baarıya ulaamazdı. stanbul Menkul Kıymetler Borsası, yaptıı 200 milyon dolarlık katkı ile en büyük destekleyicilerden biri oldu. Borsa çabalarında uzak bölgelerden gelen ve okula ulaılması kolay olmayan çocuklar için yatılı okullar yapılmasına odaklandı. Dünya Bankası nın deerlendirmesine göre bu çabalar Borsa ya halk nezdinde olumlu bir imaj kazandırmı ve üyelerinin büyük birer sosyal ortak olduunu göstermitir. Oluan bu medeni ibirlii ve sosyal sorumluluk, Türkiye nin kurumsal yaamının bir parçası haline gelmitir. Yirmi yıldan az bir süre içinde sivil toplum kurulularının gelimesi ve yeni bir sivil aktivist kuaın ortaya çıkması, filantropi ve sponsorluk yönünde yeni bir kurumsal ve bireysel duruun oluması ile aynı zamana denk gelmektedir. Türk i dünyası, baımsız düünce kurulularının ve politika birimlerini olduu kadar çevre ve koruma kurulularını da tevik etmitir. irketler, baarılı iadamları ve yüksek motivasyonlu kiiler; müzelere, yurt dıında profesyonel makamlara ve yurtiçinde üniversitelere baı yapmaya devam etmektedir. Sanayi; sel ve deprem madurlarına, okuma-yazma örenmek isteyen kadınlara, okul öncesi çocuklara ve aynı zamanda yaban hayatına ve yok olma tehlikesi ile karı karıya olan canlı türleri için yapılacak yardımları hızlandırmıtır. 2

3 Klasik bir Türk ehrine yöneltilecek bir bakı bile hayırseverlik çalımalarının yeni davranılar olmadıının bir kanıtıdır. Yöneticiler veya zenginler tarafından ina ettirilen camiler, okullar, tıbbi merkezler, imarethaneler ve dier hizmetler uzun bir geçmii olan laik devlet geleneinden intikal eden sosyal refah alanlarının önemli birer parçaları konumundadır. Sanayinin deimeden kalan sosyal taahhüdü imdilerde iyi niyetli kurumsal sponsorluktan, refah devletindeki bolukları kapatmaya çalıan kar amaçsız kurululara yönelik fon salamaya kadar çeitlenmektedir. Ancak irketler, gün geçtikçe daha fazla stratejik ve sosyal deiim filantropisine katılmaya balamılardır. dünyası, gölgeden çıkıp siyasi lobilerden ve kamusal tartımalarda açık bir ortak haline gelmenin erdemini örenmitir. Bu deiimi gerçee dönütürebilmek için sadece reformdan bahsetmek yeterli olmayıp, sivil toplum kurulularının ve sivil toplumda yer alan dier kuruluların effaflık çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. Çounlukla, bu tutum deiikliin nedeni, Avrupa Birlii ne üyeliin yaratmı olduu tevik ve George Soros un Açık Toplum Enstitüsü veya Alman vakıfları gibi kurulular (siyasi partilerle ibirlii yapan kurulular) tarafından sergilenen duru örneklerdir. Ekonomik liberalizm için verilen destek daha fazla sosyal liberalizasyon için verilen geni bir destee dönümektedir. Etki ve Sorumluluk: Her zaman tek sesli olmamasına karın i dünyası, önemli tarihi anlarda 1980lerin ve 1990ların çatırdayan siyasi liderliinden daha ileri görülü olmu ve uzun vadeli hedeflere odaklanmaktan daha az çekinmitir. Ankara nın Kürtlerle ilgili kültürel konulardaki tutum deiikliinin olumasına yardım eden i çevresi böylece Türkiye nin, azınlık haklarına ilikin AB bildirgesi ile aynı çizgiye gelmesine yardımcı olmutur Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, 1995 yılında Güneydou Anadolu da halkın tutumu üzerine yaptıı ve yayınladıı bir aratırmada Kürtlerin haklarını desteklemenin radikal yöntemleri desteklemekten çok farklı olduu sonucuna varılmı ve Türk devletinin baskıdan çok tevik yolunu kullanmasını tavsiye edilmitir. Bu sonuçlar u anda makul olarak kabul edilmesine karın, çok ters görüldüü günlerde bile Türkiye nin en büyük sanayici ve i adamı konfederasyonu olan TÜSAD tarafından kamu önünde onaylanmıtır. Türk i dünyasındaki eilim, dar görülü bir milliyetçilikten yana olmayıp küreseldir. Bu durum onu ekonomi dıındaki alanlarda da uyum sürecinin güvenilir bir müttefiki yapmaktadır. Devletin sanayi sektöründeki payının göreceli düüü, küreselleme dolayısıyla ekonomik faaliyetlerden çekilmesi ve neticede devlet bankalarının istikrarsız yapısı özel sektörün gücünü arttırmıtır. Güçle birlikte sorumluluk, devletin günlük müdahalelerinden kurtuluu ile birlikte yeni ifade türleri olumutur. Sanayi, uluslararası normlara uymaktan kaçan dolandırıcı irketlerin Türkiye nin genel itibarına verdii zararın farkındadır. Türk irketleri gün geçtikçe daha fazla effaflık, kurumsal yönetiim ve genel olarak payda hesapverebilirlii konularını üstlenmek durumunda kalmıtır. Sabancı Üniversitesi nin TÜSAD ibirlii ile oluturduu Kurumsal Yönetiim Forumu bu durumun örneklerinden biridir. Sanayi, kamu yararı ile ilgili tanımını, kamudan çok daha önce ifade etmitir. Bunun açık örnei olarak, TÜSAD ın kamu önündeki kesin duruu gösterilebilir yılında, dönemin hükümetinin tüm gidiatının eletirisi olan o mehur gazete reklamını yayımlamılardır. O zamandan bu yana, TÜSAD ın tavsiyeleri daha stratejik ve daha iyi tanımlanmı olup, çalıma komitelerine ve siyaset belgelerine konulmu, yurt içinde ve dıında resmi temsil yolu ile tartıılmıtır. TÜSAD, 1990lı yıllarda kamu maliyesinin reforme edilmesi talebi sürekli dile getirmi ve birçok konu hakkında sözünü sakınmadan konumutur. Eitim, effaflık ve yolsuzluk gibi konuların yanı sıra siyasi partiler ve seçim yasalarına ilikin tartımalara da katılmıtır. 3

4 TÜSAD ın Brüksel, Washington ve Paris te temsilcilik büroları bulunmakta olup, bu bürolar Türkiye nin diplomatik misyonlarıyla rekabet halinde olmadıı gibi bunlara balı da deildir. dünyası, dorudan harekete geçilmesinin ve Türk siyasal yelpazesine doru entelektüel katkılarda bulunan Avrasya Stratejik Aratırmalar Merkezi (ASAM) gibi baımsız politika üreten organlara yatırım yapılmasının gereini kavramıtır. ASAM, Orta Asya daki aratırmaları desteklemekte ve bu alanda neler olup bittiini her zaman hesaba katmayan ancak büyük düünceleri olan Amerika ve Avrupa daki düünce kurulularına önemli bildirimlerde bulunmaktadır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı nın (TESEV) temeli bir konferansa dayanmakta olup 1961 yılında Dr. Nejat Eczacıbaı tarafından kurulmutur. Ancak resmi kurulu yılı 1994 olup, o zamandan beri akademik aratırma ile politika üretim süreci arasında bir köprü oluturmaktadır ve kamunun duruunu ekillendirmekte çok büyük bir etkiye sahiptir. Açık Toplum Enstitüsü nden büyük bir fon almasına ramen TESEV, bireysel Türk filantropisinin eseri olup, tek bir baıçının yararlanıcısı olmak yerine Türk yaamının ileri gelenlerinden destek almaktadır. Güncel projelerinden biri, Türkiye nin AB kriterlerine uyumunu ve bunları uygulamasını takip etmek ve AB nin kendi deerlendirme sürecini incelemektir. Sporun ticari olarak desteklenmesi sponsorluu yeni bir ey deildir. Voleybol ve basketbol takımları kurumsal destekçilerinin ismini taımakta olup, Eczacıbaı nın bayan voleybol takımı Guinness Rekorlar Kitabı na girmitir. Telekom talya Mobil in yan kuruluu olan GSM operatörü Aria, Türk Telekom a ait Aycell ile birlemitir ve profesyonel futbolun aktif sponsoru olmutur. stanbul sanat festivallerinin baarısı, sanat sponsorluunun ilki olarak dier irketleri de kendi etkinliklerini idare etmelerine tevik etmektedir. Borusan irketinin kendi senfoni orkestrası vardır. Tekfen de Karadeniz Senfoni Orkestrasına sponsorluk yapmaktadır. TEMA da bir çevre kuruluu olarak yeniden ormanlamayı ilerletmeye çalımaktadır. Akbank ve Bankası nın kendi kültürel programları bulunmaktadır. Garanti Bankası yenilikçi bir sanat galerisini desteklemektedir. Yapı Kredi Bankası saygın ve akademik içerikli bir yayınevini iletmektedir. Enka saygın bir ilköretim, lise ve spor merkezi kurmutur. Tepe ise karını Ankara uluslararası standartta bir okul olan Bilkent Üniversitesi ni kurmak için kullanmıtır. Sosyal Bir Rol: Sanayi gün geçtikçe daha fazla sosyal vakıfları destekler hale gelmitir; bireysel ve kurumsal baılardan yararlanan vakıfların listesi ise oldukça uzundur. TAP, anne ve çocuk salıı açısından aile planlamasını desteklemektedir. Anne Çocuk Eitim Vakfı (AÇEV) ise okul öncesi eitim ve ebeveyn bilincini gelitirmeyi tevik etmektedir. Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yarım milyon çocuun okul sonrası etkinliklerle ufkunun genilemesine kendini adayan, ülke genelinde bir aktivistler ordusunun harekete geçirilmesine yardım etmitir. Türkiye Doal Hayatı Koruma Dernei, genetik farklılıkların ve Türkiye nin dünyaca önemli canlılarının korunmasında önderlik eden saygın bir kurulu olarak görülmektedir. Türk filantropisinin gün geçtikçe artan istekliliine kanıt olarak 23 özel vakıf üniversitesinin kurulması gösterilebilir. Bunlardan ilki 1984 yılında kurulan Bilkent tir; o yıllarda hükümet devlet üniversiteleri sistemini merkeziletirmekteydi. Koç Üniversitesi, 1993 yılında 191 lisans örencisi ve 42 yüksek lisans örencisine kapılarını açmıtır ve imdi de stanbul dıındaki prestijli kampüsünde 3,000 örencisi vardır. Bilgi Üniversitesi farklı bir strateji seçerek ehir içindeki iki yoksul mahallede kurulmutur. Oldukça saygın bir üniversite olan Bilgi, kendini devlet sisteminin dıında hissedenler ve kurumun alternatif imajından etkilenenler için oldukça çekici olmutur. Sık sık karılatırıldıı New York taki New School dan farklı olarak kendisi için ayrılan kamu fonunu geriye çevirmektedir. Gerçekletirdii 4

5 toplumsal projeler ve sosyal hizmet programları ile sadece bulunduu mahallelere deil aynı zamanda ülkenin dokusuna da kendini entegre etmeye çalımaktadır. Yeni kurulan ve akademik yenilikçilii ile saygı toplayan bir dier üniversite de Sabancı Üniversitesi dir. Türkiye de akademik özgürlüklerin çıtasını yükselttii gerçei genel kabul görmektedir. Sabancı Üniversitesi, geleneksel fakültelerden farklı olarak örenmede geni bir disiplinler arası yöntem benimsemitir ve lisans örencilerinin iki dönem boyunca sivil toplum kurulularında veya dier toplum hizmetlerinde çalımasını istemektedir; bu yüzden de yüksek nitelikli kiilerin ve akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Türk irketlerinin hissetmeye baladıı bu sorumluluun daha büyük bir kanıtı, finanse etmeyi seçtikleri hayırsever etkinlikler deil, kurumsal kültürdeki deiimin kendisidir. Türk sanayisini sosyal sorumluluk tanımı, temel faaliyetlerine bir modül ilave edilmesini deil, aslında en iyi yapacaı ii kapsamaktadır. Kaynak: Turkey-A New Corporate World For Europe/Turkish-EU Enlargement Council of the European Round Table of Industrialists. Özel Sektörde Sosyal Yatırımın Gelecei: Toplumsal Yatırım Programları Konferans Sonuçları TÜSEV, 6 Temmuz 2004 tarihinde ngiltere de yerleik Charities Aid Foundation destei ve Özel Sektör Gönüllüleri Dernei nin ibirlii ile Özel Sektörde Sosyal Yatırımın Gelecei: Toplumsal Yatırım Programları konulu bir konferans düzenlemitir. Özel sektörden ve medya temsilcilerinden 65 kiiyi hedef alan bu bir günlük konferansın amacı sosyal yatırım ve topluma yatırım için verilen destein durumu ile ilgili bir diyalog balatmak ve STK lar (alıcılar) ve irketler (fon salayanlar) için var olan fırsat ve engelleri tartımaktı. Açılı konumasını yapan TÜSEV Yönetim Kurulu Bakanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ile ÖSGD Yönetim Kurulu Bakanı Ümit Boyner, sivil toplumun kendi deerini arttırması ve verdii hizmetleri güçlendirmesi için özel sektörün kar amacı gütmeyen sektöre gerek mali kaynakları ve gerekse insan kaynaını tahsis ederek önemli bir rol oynayacaını savundular. Kısacası, konferansta Toplumsal Yatırım ın temel yönleri ele alındı ve özel sektörün bugünkü uygulamalar, STK sektöründe karılaılan uygulamadaki güçlükler ve algılamalar, toplumsal yatırımın kurumsal imaj ve ün üzerindeki etkileri gibi konulara ilikin görülerin ortaya çıkmasını saladı. Tartıılan önemli konu ve sorulardan bazıları unlardır: Kurumsal sosyal sorumluluk, topluma yatırım ve sponsorluk arasındaki fark nedir? Proje ve STK ları seçmek ve deerlendirmek için bir irketin kriteri ne olmalıdır? Ürün tabanlı pazarlama ve satı baıının konumu nedir? Bir irket çalıanlar için gönüllük programlarını nasıl uygulamalı ve idare etmelidir? Kurumsal bir baı programı gelitirmek için temel öeler nelerdir? Türkiye de STK lara yapılan baılar için geçerli olan yasal ve vergi uygulamaları nelerdir? Topluma yatırım programı etkinliklerinin kurumsal imaj üzerindeki etkisi ölçülebilir midir? Ölçülebilirse, nasıl? Topluma yatırımı arttırmada medyanın rolü nedir? Bu nasıl gelitirilebilir? TÜSEV ve ÖSGD gibi kurulular toplumsal yatırımı gelitirmek için neler yapabilir? Özel sektörden ve sivil toplum sektöründen uzmanların çeitli tematik ve pratik uygulamaları sundukları, toplumsal yatırımın Türkiye de nasıl gelitirilip güçlendirileceine ve yerel düzeyde uygulanacaına dair bir platform yaratan bu bir günlük programda yukarıda sıralanan konulara ve topluma katkının nasılları ile ilgili dier konulara deinildi. Kapanı oturumunda katılımcılar ve konumacılar özel sektör ve sivil toplum sektörü arasında deneyimlerin paylaılması için forumlar kurulmasını, bundan sonrası için neler yapılabileceini hep birlikte tartıtılar. Bu konferansın tartıma için deerli bir forum oluturduu ve bu etkinliklerin devamının yararlı olacaı konusunda fikir birliine varıldı. stanbul dıında benzeri toplantılar düzenlenmesi, bu konu hakkında yayınlar ve 5

6 materyaller gelitirilmesi, irketlerin ve STK ların birbirini bulabilecei fırsatlar yaratılması (örnein gönüllü ve proje ortaklıı) gibi öneriler ortaya atıldı. TÜSEV ve ÖSGD, bir deerlendirme formu daıtmaya ve ortaya çıkan görüler dorultusunda bundan sonrası takip edecek etkinlikleri belirlemeye karar verdiler. slam Toplumlarında Sosyal Adalet çin Filantropi: Vakıflar Üzerine Bir Çalıma 2-4 Eylül 2004 stanbul TÜSEV, Mayıs 2003 ten beri devam etmekte olan, islam toplumlarında sosyal adalet filantropisinin anlam ve boyutunun daha iyi anlaılması için yapılan kapsamlı bir aratırmada yer almaktadır. ABD de yerleik Ford Vakfı destekli bu proje, ortaya çıkacak veriler ııında, müslüman ülkeler ile diaspora ve azınlık toplumlarında filantropinin gelitirilmesini amaçlamaktadır. Uluslararası bir proje niteliinde olan bu aratırmanın dier ortakları olan Hindistan, Endonezya, Mısır, Tanzanya ve ngiltere de de benzer nitelikli aratırmalar yapılmaktadır. Belirlenen program çerçevesinde aratırma bulgularının konunun uzmanları ve aratırmacılar tarafından tartıılması için 2-4 Eylül 2004 tarihinde, stanbul da TÜSEV in ev sahipliinde uluslararası bir konferans düzenlenmitir. Bu konferans süresince yapılan tartımaların ve veri aktarımının yıl sonunda yayımlanacak raporla kamuoyuna duyurulması hedeflenmektedir. Dünya Bankası - STK likileri Dünya Bankası ve STK ilikileri ülkemizde sosyo-ekonomik kalkınmada sivil toplum kurulularının rolü açısından çok önem taımaktadır. Dünya Bankası nın yakın tarihe kadar sadece kamu kurum ve kuruluları ile yürüttüü ekonomik ve sosyal kalkınma aırlıklı yatırım ilikileri bir süredir sivil toplum kurulularının da dahil edildii önemli projeler olarak dikkati çekmektedir. Bu balamda, Dünya Bankası ECA Bölümü ile ECA STK Çalıma Grubu nun ibirlii ile, 6-7 Mayıs 2004 tarihinde, stanbul da Sosyal Hesapverebilirlik ve Yerel Kalkınma: Dou ve Orta Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye de Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kurulularının Rolü konulu bir danıma toplantısı düzenlenmitir. ECA STK Çalıma Grubu, 28 ülkeyi içine alan Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde, sivil toplum ile Dünya Bankası arasında diyalogu ve ibirliini arttırmayı amaçlayan birleik bir STK-Dünya Bankası giriimidir. Konferansa ECA bölgesindeki 24 ülkeden STK temsilcileri, Dünya Bankası Ülke Personeli, yerel otorite ve kamu idaresinden temsilciler ve yerel kalkınmadaki dier önemli aktörler katılmıtır. Küçük çalıma gruplarının oluturulduu atölyeler öncesinde yapılan hazırlık oturumlarının konuları u ekilde sıralanabilir: Sosyal Hesapverebilirlik ve Kamu Sektör Kurulularını Güçlendirme: Sivil Toplumun Rolü, Yerel Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü: Yerel yönetimlerle birlii ile, Yurttalık Giriimleri için baı Yapma: Küçük Hibeler Programının Sonuçlarını Deerlendirme, Baıçıların ve Hükümetin Sivil Topluma Danıması: Dünya Bankası Danıma Kaynak Kitabı Üzerine Geribildirimler Hazırlık oturumlarında yapılan sunularda ve çalıma grubu tartımalarında en fazla üzerinde durulan konular öyleydi: Ortak anlayı ve Dünya Bankası terminolojisinin kesin tanımlara (sosyal hesapverebilirlik, danıma, vs) oturtulmasının önemi; STK lar ve yerel/merkezi otoritelerin sosyal hesapverebilirlii gelitiren prosedürleri uygulayabilmeleri için kurumsal kapasitenin önemi; soysal hesapverebilirlik, danıma gibi konularda baarılı proje ve programlar yürüten, vatandalar ve vatanda gruplarıyla ibirlii yapan ve bunların katılımını arttıran uygulamaları olan ülkeler ve topluluklar için baarı örneklerinin belgelenmesi gerei, Bankanın Ülke Ofislerine uygun personeli yerletirerek yerel düzeyde programını kurumsallatırmasının gerei; bütün paydaların adına (Banka, yerel ve merkezi otoriteler, STK lar) effaflık, hesapverebilirlik prensiplerinin aydınlatılması gerei; yasal çerçeve ve yerel kaynakların hareketliliinin kolaylatırıcı bir ortam salamaması gibi zayıf bir altyapıyı bozucu etkileri. 6

7 Euro-Med Sivil Toplum Platformu TÜSEV, Euro-Med Sivil Toplu Platformu nun Haziran Limasol, Kıbrıs toplantılarına katılmıtır. Bölgesel, tematik, ulusal ve yerel alardan 80 temsilcinin katıldıı bu toplantı, Platfom a dahil olan kurulu ve hizmet alanlarının çeitliliini yansıtmaktadır. Toplantılar, Mart 2005 te yapılacak olan Euro-Mediterranean Sivil Forumu ııında Platform u resmiletirmek için önemli bir adım nitelii taımaktadır. Barselona sürecinin bir getirisi olarak, Euro- Mediterranean Ortaklıı nın anlamı Güney Avrupa ülkeleriyle yeni bir bütünleme düzeyi öngören Yeni Komuluk Politikası çerçevesinde gün geçtikçe artmaktadır. Bu gelimeler Avrupa nın gelecei için çok önemli sorunları gündeme geldii kritik bir zamanda ortaya çıkmıtır. Toplantıda özellikle Orta Dou da barı ve istikrar, sosyal ve ekonomik konular, demokrasi ve insan hakları konuları tartıılmıtır. Bu tartımalardan ortaya çıkan sonuç, Akdeniz bölgesinde barı, istikrar ve refah yolundaki ilerlemenin, insan hakları ilkelerine dayandıının güvence altına alınması açısından sivil toplumun aktif bir rol oynaması gerektiidir. Toplantı sonunda; ortak art, kurumsal yapı ve Platform için etkinlik sonrası takip grubu oluturulmutur. Bu belgelere ulamak, bu giriim ve bir sonraki Sivil Forum hakkında daha detaylı bilgi edinmek için adresini ziyaret edebilirsiniz. Platforma katılmak isteyen sivil toplum kuruluları Rana Zincir ile iletiim kurabilirler. Güçlü Bir Akdeniz için Politika ve Uygulamada Sektörler Arası Ortaklıklar EFC Yıllık Olaan Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı EFC nin yıllık olaan Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı 2004 Haziran ayında Atina da düzenlenmitir. TÜSEV, sekiz yıldır üyesi olduu ve yönetim kurulunda bulunduu EFC nin yıllık toplantısına katılmıtır. Bu toplantıda TÜSEV ayrıca, Trans-Med Civil Society Dialogue programı ortaklıı çerçevesinde Güçlü Bir Akdeniz için Politika ve Uygulamada Sektörler Arası Ortaklıklar (Cross-Sectoral Forums for a Strengthened Mediterranean: Partnership in Policy and Practice) isimli bir panel düzenlemi ve oturum bakanlıını üstlenmitir. Panelin e bakanlıını Luso American Vakfından Charles Buchanan üstlenmitir. Panelin konumacıları ise Akdeniz Kalkınma Forumu ndan Chantal Dejou, Euromed Sivil Platformu için STK Platformu ndan Marc Schade-Poulsen ve Türk- Yunan Forumu ndan Paulina Lampsa idi. Panelde, Avrupa Birlii nin genileme sürecinde Akdeniz Bölgesi nin artan önemi ve özel, kamu ve üçüncü sektör arasındaki baların ve ibirliinin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi çerçevesinde deien sosyal ve politik trendler ile ülkeler arası yakınlama ve kalkınma hedefleri ve bu süreçte vakıfların daha aktif rol almalarının önemi tartıılmıtır. Karılatırmalı Raporlar Projesi Karılatırmalı raporlar projesinin amacı; konunun uzmanlarını bir araya getirerek oluturulacak bir ekip yardımıyla STK ları ilgilendiren öncelikli yasal ve mali konularla ilgili raporlar hazırlamak ve ortaya çıkacak verilerle karar makamlarını etkileyerek mevcut politikaların iyiletirilmesini salamaktır.bu raporlar TÜSEV in misyonu gerei sürdürdüü STK Yasal Çalımaları programının bir parçası olarak gelitirilerek, konusunda uluslararası deneyime sahip ABD de yerleik ICNL (International Center For Not-for-Profit Law ve stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi nin yardımları ile hazırlanmıtır. Proje aratırılırken ayrıca; konu ile ilgili olarak daha önce farklı kuruluların yayınlamı olduu çeitli aratırmalara ve raporlara, mevzuatta karılaılan sorunların sebeplerini ve uygulama boyutunu bilen uzmanların ve yetkililerin görülerinden ve bunlara ek olarak da uluslararası standartlar üzerine yapılmı bölgesel iyi uygulamaları da içeren kapsamlı aratırmalardan yararlanılmıtır. Proje STK ların yasal sorunlarını belirleyerek, karılatırmalı olarak analiz etmeyi ve pratie dayalı tarafsız çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. 7

8 Proje kapsamında Dernekler, Vakıflar ve Kamu Yararı olmak üzere üç ana konu belirlenmi ve bu konularla ilgili ortak sorunlar tespit edilerek Avrupa daki iyi uygulamaları temel alan somut öneriler ortaya konmaya çalıılmıtır. lk olarak dernekler ve vakıflar ile ilgili raporlar tamamlanarak basılmıtır. Raporlar, TBMM deki ilgili ihtisas komisyonlarına ve milletvekillerine, ilgili kamu kurum ve kurulularına, sivil toplum kurulularına ve konu ile ilgili dier paydalara gönderilerek ortaya çıkan görüler paylaılmıtır. Kopenhag Siyasi Kriterlerinin önemli bir artını oluturan örgütlenme özgürlüü nün çada ülkelerdeki gibi istenilen bir seviyeye getirilmesi ancak dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuatta önemli deiiklikler yapılmasıyla mümkündür. Özellikle Dernekler Kanunu nda yapılan deiiklik sürecinde, teklif ettiimiz önerilerin ilgiyle karılanmasını ve yaptıımız çalımanın kanun metnine önemli katkılar yapmı olmasını sevinçle karılıyoruz. En büyük dileimiz yeni yasama döneminde ele alınacak olan yeni vakıf mevzuatı sürecinde de iyi uygulamalara dayalı çalımamızın gerekli etkiyi gösterebilmesidir. Yine dernek ve vakıflarımız için çok önemli bir sorun olmaya devam eden kamu yararı konusunda da raporumuzun, ileride yapılması gerekli olan yasal çalımalarda önemli bir balangıç ve örnek olmasını umuyor, projenin reform sürecine önemli katkılar salayacaını düünüyoruz. T.C. BABAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüü Vakıflar Bölge Müdürlüü STANBUL SAYI : B.02.1.VGM /Müt.B/ KONU : Baı.... Vakfı Yönetim Kurulu Bakanlıına LG: Devlet Bakanlıının Tarih ve B.02.1.VGM sayılı yazısı. lgi yazı ile Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar ile Türk Medeni Kanununa göre kurulan Yeni Vakıfların; uluslar arası veya yabancı kuruluların balatmı oldukları hibe, yardım, kredi, programlarına proje hazırlayarak müracaat ettikleri ve kabul edildikten sonra en son aamada Vakıflar Genel Müdürlüünden izin alma yoluna gittikleri belirtilmektedir. Mülhak Vakıflar, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar ile Türk Medeni Kanununa tabi vakıflara; Avrupa Birlii veya baka yabancı uluslar arası kurululara yardım, kredi, baı almak üzere bavurularında proje sunulmadan önce, projenin bir örnei ile Vakıflar Genel Müdürlüünden ön izin almak üzere müracaat etmeleri gerektiinin ve projelerin vakfın amacı dıında olamayacaı belirtilmitir. Bilgi ve gereini rica ederim. Dr. Adnan Ertem Bölge Müdür V. Vergi Yasalarında Yapılan Deilikler Vakıf ve derneklerimizi yakından ilgilendiren vergi mevzuatında önemli deiiklikler yapan; Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 5228) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. TÜSEV olarak AB üyesi ülkelerde yürürlükte olan ve vakıf ve dernekleri yakından ilgilendiren vergi yasaları üzerinde yaptıımız mukayeseli çalımalarla desteklenen önerilerimizin, Maliye 8

9 Bakanlıı nca benimsenmesi ve Vergi Konseyinin de vergi paketine dahil edilmesi yolundaki tavsiyesi ile TBMM gündemine giren ve kabul edilen bu deiiklikler, vakıf ve derneklerimize önemli vergi avantajları salamaktadır. Aslında elde edilen vergi ayrıcalıkları taleplerimizin tamamını karılamamakla birlikte önemli bir balangıçtır. Çalımalarımıza aynı ekilde devam edilmektedir. Bu deiiklik paketi; Vergi politikaları, vergi tahsilatındaki kümülatif artı, mali milad, vergi barıı ve vakıf ve derneklerin hizmetleri nedeniyle yarattıkları katma deer dikkate alınarak, kamu yararına çalıan dernek ve vergiden muaf vakıflarımızın daha fazla kamu yararlı hizmet üretmelerine imkan tanıyacak önemli bir fırsatın da kapısını aralamaktadır. Bu deiiklik paketinin bir dier önemli yanı da; özellikle i dünyamızın deerli temsilcilerinin ilgi duydukları ve vakıf ve derneklerimizle birlikte yürütmekte oldukları önemli sosyal sorumluluk projelerinin gerçekletirilmesinde verebilecekleri mali destekler için de bazı vergi avantajları salanmasıdır. Yeni Dernekler Kanunu 5231 sayılı yeni Dernekler Kanunu, 17 Temmuz 2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmitir. Kanun, derneklerimizin yıllardan beri alıık oldukları kanun sistematiinden farklı olarak hazırlanmı olup, derneklerimizi ilgilendiren bütün hükümler yeni kanunda yer almamaktadır. Bu nedenle kanunda hüküm olmaması halinde Medeni Kanun daki ilgili hükümler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, hazırlanacak yönetmelik de kanun hükümlerinin uygulanmasındaki usul ve esasları tanımlayacaktır. Bu nedenle dernek faaliyetlerine uygun bir kanun hükmü ararken mutlaka bu konsolidasyonun yapılması gerekmektedir. Kanun acilen TBMM den geçirilmi olmasına ramen, genel olarak bakıldıında örgütlenme hak ve özgürlüüne daha fazla imkan salayan, yasakları azaltan, daha kolay anlaılabilir ve derneklerin geçmite ikayet ettii hususları dikkate alan bir yapıdadır. Yeni kanun Sayın Cumhurbakanımızın veto ettii maddelerin TBMM de yeniden tartıılması ve karara balanmasını takiben yürürlüe girecektir. Avrupa Vakıf Sektöründe Önemli Büyüme Avrupa Vakıf sektörü son on yıl içinde önemli ölçüde büyümeye ve gün geçtikçe çeitlenmeye balamıtır. Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center-EFC) Aratırma Grubu tarafından Vakıf Sektörünün Boyutları üzerine yapılan anketin ortaya koyduu bulgular da bu gerçei desteklemektedir. Anket, 2003 yılında dokuz Avrupa ülkesinde (Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, talya, Hollanda, spanya, sveç ve ngiltere) balatılmıtır. King Baudouin Vakfı nın destekledii giriimin amacı Avrupa daki vakıfların kapsamlı bir genel deerlendirmesini yapmaktır. Anketin ilk sonuçları AB nin Mayıs 2004 teki genilemesi öncesinde, onbe üye ülkede 61,000 in üzerinde vakıf olduunu ve corafi daılımın kuzey-güney arasında farklılık oluturduunu göstermektedir. talya da 1990 ve Finlandiya da 1980 den itibaren kayıtlı vakıfların sayısındaki %50 lik artı ile vakıf sektöründeki bu büyüme aynı paraleldedir. talya da faaliyet gösteren çok sayıda vakıf olmasına ramen az sayıda hibe veren vakıf bulunmaktadır. Finlandiya daki vakıflar ise bireylerin inisiyatifleri ile kurulmakta ve seçilmi bir takım etkinlikler üzerinde younlamaktadır. Örnein Finlandiya vakıflarının desteinin yaklaık %50 si eitim ve topluluk geliimine yöneliktir. Ayrıca verilen destein bireyler üzerinde de younlatıı görülmektedir; hibelerden yararlananların %70 ini bireyler oluturmaktadır. Sektör sadece sayısal açıdan deil aynı zamanda varlıkları ve harcamaları ile yarattıı etki açısından da önemli bir büyüme göstermektedir. Anket uygulanan 9 ülkedeki 25,000 vakıf, toplam 48 milyar 9

10 Euro luk harcama bildirmitir. sviçre de vakıf varlıkları hakkında toplanan veriler vakıfların varlık ve harcamaları ile toplumun çeitli alanlarında ve özellikle aratırma alanında önemli bir rol oynadıını göstermitir. Avrupa ülkelerinde yapılan vakıf aratırmasında karılaılan en büyük engel, sektör hakkında kamuya açık bilginin yetersizlii olmutur. Vakıfların kendi faaliyetleri hakkındaki bilgileri paylaarak ibirliinde bulunmaları, vakıf sektöründe faaliyet gösterenler kadar karar vericiler, ortaklar ve baıçılar gibi dier taraflar için de kapsamlı ve güvenilir bir bilgi tabanı oluturulmasını salayacaktır. Farklı ülkelerde yapılan anketlerin bir araya getirilmi bulguları 2004 yılı sonunda hazır olacaktır. Ülke raporlarına adresinden ulaılabilir. Bu anket (EFC Research Task Force survey on the Dimensions of the Foundation Sector) hakkında daha detaylı bilgi almak için AB Komite Sekreteri, E. Faure ile iletiime geçebilirsiniz. Kaynak: Austos 2004 Alliance Uluslararası Sivil Toplum Dergisi Dünyanın her yerinde sivil topluma fon salama konusunda younlaan Alliance dergisini sizlere tanıtmak istiyoruz. Alliance dergisi sivil toplum kurulularına (STK) fon salama konusunda dünya çapında eilimleri ve gelimeleri yakından takip ederek, bu eilimler hakkında yapılan incelemeleri talep sahiplerine aktaran ngiltere kaynaklı bir dergidir. TÜSEV, STK lara baı yapılması ile ilgili deneyim ve fikirlerin paylaılmasının önemine ve Alliance dergisinin fon alanlar ve verenler arasında tartıma ve görü alıverii için büyük bir katkı oluturduuna inanmaktadır. Ayrıca, uluslararası alandaki gelimeleri daha yakından takip etmek ve ülkemizde sivil topluma tahsis edilebilecek sınırlı kaynakları yabancı kaynaklarla desteklemek açısından da bu derginin sivil toplum kuruluları ve sivil toplum ile ilgilenen kiiler, irketler, devlet birimleri ve akademisyenler/örenciler için önemli bir referans olacaını düünmekteyiz. Derginin Türkiye de tanıtılması amacıyla TÜSEV giriimi ile Alliance dergisi, Türkiye deki okuyucularına özel bir indirim uygulamaktadır: Normal yıllık üyelik ücreti üzerinden yapılan %25 indirimle dergi tüzel kiilere Amerikan dolarına, gerçek kiilere ise Amerikan dolarına sunulmaktadır. Bu özel indirim 31 Aralık 2004 tarihine kadar geçerlidir. Üyelik için sadece web sitemizde (www.tusev.org.tr) bulunan formu doldurmanız ve faks veya ile Alliance a göndermeniz yeterlidir. Bu deerli kaynaın çalımalarınıza katkıda bulunacaına inanarak, bu cazip teklifi deerlendirmenizi dileriz. Etkinlik AB den Haberler Daha Güçlü Bir Avrupa için:türkiye AB ye Kampanyası ARI Hareketi, AB Aralık zirvesi öncesi Türkiye nin adaylıını desteklemek, kamuoyunda ve karar alıcı merciler nezdinde Türkiye lehine bir hava olumasına katkıda bulunmak amacıyla 100 günlük bir kampanya balatıyor. KA-DER den Türkiye ve AB de Kadınlar: Ortak Bir Anlayıa Doru Konulu Sempozyum 10

11 Kadın Adayları Destekleme ve Eitim Dernei (KA-DER), 13 Eylül 2004 te Boaziçi Üniversitesi nde, Türkiye de ve AB de Kadınlar: Ortak Bir Anlayıa Doru konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenmitir. Proje Duyurusu Komisyon Cezasızlıkla Sava ve Uluslararası Adaletin Teviki Alanında Proje Çarısı Yapıyor Avrupa Komisyonu nun Brüksel deki merkezi, cezasızlıkla sava ve uluslararası adaletin teviki alanlarında Uluslararası Ceza Mahkemesi nin destei ve Avrupa Topluluu nu, Demokrasi ve nsan Hakları için Avrupa Giriimi (DHAG) Programı nın mali katkısı ile proje önerileri arıyor. Bu çarının referansı EuropeAid/119510/C/G. Projeler Türkiye de lk Defa Din Görevlilerinin nsan Hakları Bilinci Yükseltilecek nsan Hakları ve Mazlumlar için Dayanıma Dernei (MAZLUMDER) zmir ubesi, Türkiye de ilk kez din görevlilerinin insan hakları alanında eitilmesini öngören bir projeyi uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Demokrasi ve nsan Hakları için Avrupa Giriimi (DHAG) mikro-projeler kapsamında AB nin mali destek saladıı proje, Eylül 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında hayata geçirilecek. Üreme Salıı Programı Kapsamında Destek Alan STK lar Belli Oldu Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Salık Bakanlıı Üreme Salıı Programı kapsamında yapılan birinci teklif çarısı sonucunda finansman salayacak 27 projeyi seçti. Seçilen projeler, yaam boyu cinsel salık ve üreme salıı yaklaımında ve Güvenli Annelik, Aile Planlaması, Cinsel Yolla Bulaan Enfeksiyonlar (CYBE)/HIV/AIDS ve Yetikin Salıı, Servikal Kanserin Erken Tanısı, Üreme Hakları, erkeklerin katılımı gibi müdahale alanları ile toplumsal cinsiyet, kadınların okur yazarlıı gibi ailelerin üreme salıı üzerinde dorudan etki sahibi olan konularda Salık Bakanlıı na (SB) katkıda bulunacak. AB den Uyuturucuyla Mücadeleye Destek AB nin mali destek saladıı Ulusal Uyuturucu zleme Merkezi nin Kurulması ve Ulusal Uyuturucu Stratejisi nin Gelitirilmesi Eletirme (Twining) Projesi, Türkiye de de uygulanmaya balandı. Proje uyuturucu ile mücadelede AB müktesebatıyla uyum düzeyini yükseltmeyi ve Türkiye nin uyuturucuyla kapsamlı, bütünletirici ve uzun vadeli bir mücadele yürütme konusundaki kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Kaynak: Avrupa Birlii letiim Projesi- Güncel Haber, Sayı 45, Austos 2004 Eitim Reformu Giriimi Eitim Reformu Giriimi (ERG), eitim politikaları ve karar verme süreçlerine, aratırma, savunuculuk ve izleme yoluyla katkıda bulunmak üzere, Sabancı Üniversitesi stanbul Politikalar Merkezi bünyesinde uygulamaya konulmu bir projedir (Üniversite öncesi tüm eitim düzeylerini kapsar). Açık Toplum Enstitüsü, Anne Çocuk Eitim Vakfı (AÇEV), Özel Okullar Dernei ve Sabancı Üniversitesi tarafından desteklenmektedir. ERG, eitimimizin ihtiyaç duyduu reformların, geçmiin ve baka ülkelerin deneyimleri ve gelecein öngörüsü temelinde geni ufuklu bir çerçevede tasarlanması gerektii inancına dayanır. Bu dorultuda, öncelikle eitim reformu politikalarına katalizör olmak üzere bürokrasi, üniversite, okullar ve sivil toplum örgütlerini bir araya getiren, katılımcı ve yaratıcı bir fikir üretim süreci oluturmaktadır. Uzun vadede ERG bu fikir üretim sürecini gelitirmeyi ve eitim politikası yapıcı ve uygulayıcılarına tasarlanan reformların sonuçları hakkında bilgi verecek bir reform izleme merkezine dönütürmeyi hedeflenmektedir. 11

12 Bu çerçevede çalımalarını sürdüren ERG nin eitimin deiik kesimlerinden paydalarla beraber hareket ederek gerçekletirdii balıca aktiviteler aaıdaki gibidir: Milli Eitim Bakanlıı ile müfredat çalımaları: ERG, Milli Eitim Bakanlıı Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Bakanlıı ile müfredat reformu kapsamında ibirlii yapmaktadır. Özellikle Sosyal Bilgiler komisyonu çalımalarına katkıda bulunan ERG, son olarak TTK Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, köe yazarları ve bazı sivil toplum liderlerini bir araya getirmi ve hem müfredat deiikliinin arkasındaki felsefe hem de eitim reformu çalımaları konusunda kamuoyunun bilgilenmesine olanak salamıtır. Milli Eitim Müdürlükleri ve Friedrich Ebert Vakfı ile yi Örnekler Konferansı çalıtayları: ERG, Ocak ayında yapılan Eitimde yi Örnekler Konferansı 2004 te Müfredat Gelitirme, Alternatif Ders Materyalleri, Öretmen Eitimi ve Sınıf Yönetimi gibi alanlarda sunulan 62 uygulama/materyal arasından seçilmi örneklerin devlet okulu öretmenleriyle daha derinlemesine paylaıldıı çalıtaylar düzenledi. Sultanbeyli ve Tuzla ilçe ve Karabük il milli eitim müdürlükleriyle beraber düzenlenen ve Friedrich Ebert Vakfı tarafından desteklenen bu öretmen eitimlerine 300 ü akın öretmen katılmıtır. Devlet Planlama Tekilatı ile Türkiye ktisat Kongresi Eitim ve nsangücü Çalıma Grubu Raporu: Devlet Planlama Tekilatı tarafından görevlendirilen ERG, IV. Türkiye ktisat Kongresi kapsamında Eitim ve nsangücü Çalıma Grubu nu oluturdu ve Eitim ve nsangücü Raporu nun yazılmasını saladı. Rapor kongrede katılımın çok ve kaliteli olduu bir oturumda sunuldu ve gelen öneriler dorultusunda tamamlanarak DPT ye verildi. Sonrasında, ERG raporda oluturulan çerçeve ve öneriler kapsamında öncelikli konularda izleme çalımalarına balamıtır. Dünya Bankası ile Türkiye Eitim Sektörü Aratırması: ERG, Dünya Bankası ile Eitim Sektörü Çalıması nda ibirlii yapmaktadır. Aratırmanın ilk fazında yapılmakta olan çalımalar ERG nin düzenlendii seminerlerde zmir, Van, Eskiehir, Ankara ve stanbul da akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri ile birlikte tartıılmıtır. 12

13 STK Projelerine Destek için Kaynaklar Kaynakların Harekete Geçirilmesi için Teknik Yardım About Nonprofit Charitable Organizations The Chronicle of Philanthropy CIVICUS The Foundation Center InnoNet The International Training and Consulting Institute Internet Prospector National Center for Nonprofit Boards Philanthropy Journal Philanthropy Search Synergos Institute UK Fundraising Baıçılar ve Aracı Kurulular A Grant Seeker s Guide to the Internet The Synergos Institute Action Without Borders Association of Voluntary Service Organizations British Library for Developmental Studies Charity Village The Communication Initiative The Council on Foundations Deutsches Spendeinstitue Krefeld (German Charities Institute) Development Gateway Directory of Development Organizations European Foundation Centre s Funders Online European Forum on International Cooperation Eurongos Fondsen In Nederland Fundsnetservice Grantmakers Without Borders Guidestar International Chamber of Commerce International Youth Foundation National Endowment for Democracy Organization for Economic Co-operation and Development United Nations Development Program United Nations Non-Governmental Liaison Service United States International Grantmakers United States Agency for International Development The World Bank NGO and Civil Society Unit WINGS 13

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BÖLÜM 1. GENEL DEERLENDRME

BÖLÜM 1. GENEL DEERLENDRME Sayın Mütevellilerimiz, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı nın (TÜSEV) 2004 yılı faaliyetleri ile bu dönemin hesaplarını ve 2005 yılı Çalıma Program ve Bütçe Taslaını sizlerle paylamak, üzere hazırladıımız bu

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği KURUMSAL YÖNETİM SEMİNERLERİ PROJE DOSYASI Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Hakkında Kurumsal yönetim anlayışının ülkemizde tanınması, gelişmesi ve en iyi uygulamalarıyla hayata geçirilmesi misyonuyla

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

ÇNDEKLER. Bölüm 4: 2004 Yılı Çalıma Programı ve Bütçe Taslaı...17 EKLER

ÇNDEKLER. Bölüm 4: 2004 Yılı Çalıma Programı ve Bütçe Taslaı...17 EKLER ÇNDEKLER Bölüm 1: Yönetim...3 Bölüm 2: Genel Deerlendirme...6 Bölüm 3: Etkinliklerimiz...8 Bölüm 4: 2004 Yılı Çalıma Programı ve Bütçe Taslaı...17 Bölüm 5: Mali Durum...19 EKLER EK 1: EK 2: EK 3: EK 4:

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı

Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı Anna Lindh Vakfı Türkiye Ağı Toplantısı 12 Haziran 2014 http://annalindhturkey.net annalindhfoundation.org Toplantı Gündemi Tanışma ALV Nedir? Neler Yapıyor? İyi Örnekler ALV Türkiye ağı ve STEP 6 Faaliyetleri

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler... TÜRKONFED BAŞKANI TARKAN KADOOĞLU TKYD KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ KONUŞMA METNİ 14 Ocak 2016 Değerli misafirler, Kıymetli iş insanları... Basınımızın değerli temsilcileri... Hanımefendiler... Beyefendiler...

Detaylı

2005 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ÇNDEKLER

2005 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ÇNDEKLER ÇNDEKLER Bölüm 1: Yönetici Özeti 1 Bölüm 2: Genel Deerlendirme 3 Bölüm 3: Yönetim Organları 4 Bölüm 4: Etkinliklerimiz 6 Bölüm 5: 2006 Yılı Çalıma Programı 21 EKLER EK 1: TÜSEV 2006 Yılı Çalıma Programı

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir

Yerel Yönetim Vizyonu. Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Emin Dedeoğlu 16.09.2005, Eskişehir Yerel Yönetim Vizyonu Slide 2 Yeniden Yapılanma Kamu yönetiminde sorunlar Kötü ekonomik performans Yönetimin hantallaşması, verimsizlik ve etkinsizlik

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

Kavramsal Çerçeve Tüm hakları saklıdır, TÜSEV

Kavramsal Çerçeve Tüm hakları saklıdır, TÜSEV Kavramsal Çerçeve Bu aratırma, Türkiye de sosyal adalet için hayırseverlik potansiyelini anlamak ve ölçmek amacıyla, TÜSEV in (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı) iki yıl süren uzun bir giriimini sergilemektedir.

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES

TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES TÜRKYE DE STK LAR VE KAMU SEKTÖRÜ ARASINDA BRLNE LKN YASAL ÇERÇEVENN DEERLENDRLMES Hazırlayan: Nilda Bullain Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) Aratırma ve Katkı: Filiz Bikmen Türkiye Üçüncü

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

GÖRÜLER. 5072 Namık Ceylanolu Genel Sekreter

GÖRÜLER. 5072 Namık Ceylanolu Genel Sekreter ÇNDEKLER 5072... 2 Filantropinin Sınırları... 4 TÜSEV-ICNL birlii Projesi... 7 CIVICUS Sivil Toplum Endeksi Projesi... 8 Enflasyon Muhasebesi... 9 XXI. Vakıf Haftası Kutlamaları... 9 STK Yasal Çerçeve

Detaylı

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU

FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU FİNLANDİYA ÇALIŞMA ZİYARETİ RAPORU 15-22 EKİM 2012 İÇİNDEKİLER 1. ÇALIŞMA ZİYARETİ KAPSAMI... 1 2. GENÇ İŞGÜCÜNÜN SORUNLARI PROJESİ... 1 2.1. Proje Amaçları ve Özeti... 1 2.2. Proje Kapsamında Planlanan

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı

GÜNCEL FONLAR SON BAŞVURU TARİHİ KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ. 15 Aralık son raporların teslim tarihine göre proje süresi kısıtlı GÜNCEL FONLAR KURUM PROGRAM ADI TOPLAM HİBE BÜTÇE PROJE SÜRESİ SON BAŞVURU TARİHİ Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Üreme Sağlığı Küçük Proje Destek Programı BELİRTİLMEMİŞ ( toplamda 5 kurum kabul ediliyor)

Detaylı