BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter"

Transkript

1 BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok az sayıda milletvekilinin katıldıı oturumda, vekillerimiz adeta yorgunluktan tükenmi iradelerinin bir eseri olarak gece yarısından sonra yeni Dernekler Yasasını kabul etti. Yaklaık doksanbin dernei yakından ilgilendiren ve AB ye adaylıımız sürecinde yerine getirmek zorunda olduumuz Kopenhag siyasi kriterlerinin de önemli bir parametresini oluturan bu tasarı, son derece sıkıık bir zaman diliminde, muhalefetin ısrarla tasarıyı zamanında görmediini ve yeteri kadar inceleyemediini, vurgulamasına ramen hızla yasalamıtır. Ne acıdır ki 12 Eylül ün bir eseri olan önceki yasa nasıl o dönemin artlarında sivil topluma zorla kabul ettirildi ise, bu yasa da yeteri kadar sivil toplum katılımı ve destei salanmadan ve gerei gibi tartıılmadan hızla kabul edilmitir. Peki o zamandan bu zamana deien ne olmutur: Biraz daha açılım kazanan demokrasi ancak devleti sımsıkı kuatmı bürokrasi. Bürokrasi neden bu ie sıkı sıkıya sarılmakta, sivil topluma söz hakkı vermemektedir? Bunun yegane nedeni tarihi geleneimizdeki paternalist, devlet baba zihniyetinin halen devam etmesi ve bunun özellikle de otoriter devlet zayıf sivil toplum denklemi içinde sürdürülmesidir. Haklarınızı devlet baba verir! inancının toplum katmanlarına gittikçe yaygın bir ekilde empoze edilmesi, buna karı sivil toplumun bir türlü ataletten kurtulamaması ve kendi sorunlarını gereince sahiplenmemesidir. Nedendir bir türlü anlayamayız. Her demokratikleme ataında devletin hassasiyetleri öne sürülerek, sivil toplumun çaı yakalama umutlarının önü kesilmektedir. Sivil toplum devlet hassasiyetlerinin adeta matematiksel bir katsayısı haline getirilmektedir. Bunun altında yatan; demokrasinin daha fazla demokratiklemesini isteyen sivil toplumun özlemlerinin güçlü bir yurttalık kültürüyle beslenmesinden duyulan kukudur. Güçlü bir sivil toplumun bu ülkede nelere mal olacaına ilikin duyulan endiedir. Bunun tipik örnei de devletin üst kademelerinde, yani bürokraside yerlemi olan ve adeta sivil toplumu dılayan bir inancın günümüzde hala devam etmesidir. Devlet kuralları koyar vatanda buna uyar siz nereden çıktınız! Bu devletin vatandaına bakıını kararlılıkla sergileyen iirsel bir ifadedir. Katılımcılıktan ve paylaımcılıktan uzak, demokrasinin kırıntısının dahi olmadıı bir bakı açısıdır. Belki de bunda sivil toplum kuruluları olarak bizim de çok kusurumuz vardır. Demek ki, milletin vekillerine ve bürokratlarına, kendilerini oralara taıyan sivil toplumu ve onun temsilcisi olan STK ları yeteri kadar anlatamamıız. Zira TBMM Genel Kurulu nda yasa tasarısının bazı hükümlerine akıl almaz bir ekilde karı çıkanları ibretle izledik. Özetle nerede ise; derneklere bu kadar özgürlük verirseniz bu ülkenin vay haline! diyenler vardı. Hele öneriler verildikçe komisyonun ve hükümetin katılmayı red ettii veya muhalefetin sırf siyaseten kabul etmeme yolunda mücadele ettii hükümler, 1

2 içinden çıktıkları ancak tam olarak tanımadıkları anlaılan topluma karı duydukları samimi duyguların birer ifadesi idi! Burada çok önemli bir paradoks yaanmıtır. Aslında bir türlü anlayamadıkları u idi; sivil toplum ve onun temsilcisi olan STK lar, bireyi güçlü ve güvenli kılan birer özgüven okullarıdır. Vatanda dernekler aracılııyla siyasal sisteme yardımcı olabildii gibi, ileri demokrasilerde birer özgürlük alanı olarak; yasama ve yürütmeyi de adım adım izlemekte, baımsız, özgür ve özerk bireylerin oluması için youn çaba göstermektedir. Gerçekletirdikleri hizmetler ise çok önemlidir. Öyle zannediyorum ki dünyanın örnek alabileceimiz hiçbir gelimi çada ülkesinde sivil toplumu ilgilendiren böyle hayati yasaların tartııldıı ortamlarda karar makamları bu kadar kutuplasın ve sivil toplum, bu kadar üphelenilen, kuku ile bakılan, güvenilmeyen kurumlar olarak görülsün. Bence sergilenen bu davranı demokrasiyi ve evrensel hak ve özgürlükleri hala zor özümlediimizin sinyallerini vermektedir. TBMM Genel Kurulu bu açıdan verilen önergelerin bazılarının aceleden yasa tasarısının uygun yerine eklenmesinde bile yanlılıklar yapıldıı bir toplantı olarak hafızalarımızda yerini almıtır. Peki yeni Dernekler Yasası, bu haliyle ne ifade etmektedir. Bunu önümüzdeki günlerde uygulamada göreceiz. Yasanın çadalıı ve ilericilii ancak ülke genelinde, eit, hızlı, tarafsız, ön yargısız ve hukuk devleti prensipleri çerçevesinde yapılacak uygulamalar ve sivil toplumun bugüne kadar hiç yanılmayan algılaması ile deer bulacaktır. Bu yasa aynı zamanda evrensel deerlere bakı açısı ve insan hak ve özgürlüklerini ne kadar tanımladıı açısından da ölçümlenecektir. Özel Sektörün Sosyal Gündemi 1998 yılında, Türkiye zorunlu eitim süresini be yıldan sekiz yıla çıkartarak sava sonrası dönemin en önemli yoksulluu azaltma programlarından birini balatmıtır. Program 1.1 milyon çocuun okullamasını saladı ve 3,900 yeni ilköretim okulunun açılmasını ve var olan okullara 15,300 derslik eklenmesini gerekli kıldı. Bu giriim, ülkenin özel sektörünün destei olmaksızın baarıya ulaamazdı. stanbul Menkul Kıymetler Borsası, yaptıı 200 milyon dolarlık katkı ile en büyük destekleyicilerden biri oldu. Borsa çabalarında uzak bölgelerden gelen ve okula ulaılması kolay olmayan çocuklar için yatılı okullar yapılmasına odaklandı. Dünya Bankası nın deerlendirmesine göre bu çabalar Borsa ya halk nezdinde olumlu bir imaj kazandırmı ve üyelerinin büyük birer sosyal ortak olduunu göstermitir. Oluan bu medeni ibirlii ve sosyal sorumluluk, Türkiye nin kurumsal yaamının bir parçası haline gelmitir. Yirmi yıldan az bir süre içinde sivil toplum kurulularının gelimesi ve yeni bir sivil aktivist kuaın ortaya çıkması, filantropi ve sponsorluk yönünde yeni bir kurumsal ve bireysel duruun oluması ile aynı zamana denk gelmektedir. Türk i dünyası, baımsız düünce kurulularının ve politika birimlerini olduu kadar çevre ve koruma kurulularını da tevik etmitir. irketler, baarılı iadamları ve yüksek motivasyonlu kiiler; müzelere, yurt dıında profesyonel makamlara ve yurtiçinde üniversitelere baı yapmaya devam etmektedir. Sanayi; sel ve deprem madurlarına, okuma-yazma örenmek isteyen kadınlara, okul öncesi çocuklara ve aynı zamanda yaban hayatına ve yok olma tehlikesi ile karı karıya olan canlı türleri için yapılacak yardımları hızlandırmıtır. 2

3 Klasik bir Türk ehrine yöneltilecek bir bakı bile hayırseverlik çalımalarının yeni davranılar olmadıının bir kanıtıdır. Yöneticiler veya zenginler tarafından ina ettirilen camiler, okullar, tıbbi merkezler, imarethaneler ve dier hizmetler uzun bir geçmii olan laik devlet geleneinden intikal eden sosyal refah alanlarının önemli birer parçaları konumundadır. Sanayinin deimeden kalan sosyal taahhüdü imdilerde iyi niyetli kurumsal sponsorluktan, refah devletindeki bolukları kapatmaya çalıan kar amaçsız kurululara yönelik fon salamaya kadar çeitlenmektedir. Ancak irketler, gün geçtikçe daha fazla stratejik ve sosyal deiim filantropisine katılmaya balamılardır. dünyası, gölgeden çıkıp siyasi lobilerden ve kamusal tartımalarda açık bir ortak haline gelmenin erdemini örenmitir. Bu deiimi gerçee dönütürebilmek için sadece reformdan bahsetmek yeterli olmayıp, sivil toplum kurulularının ve sivil toplumda yer alan dier kuruluların effaflık çerçevesinde hareket etmeleri gerekmektedir. Çounlukla, bu tutum deiikliin nedeni, Avrupa Birlii ne üyeliin yaratmı olduu tevik ve George Soros un Açık Toplum Enstitüsü veya Alman vakıfları gibi kurulular (siyasi partilerle ibirlii yapan kurulular) tarafından sergilenen duru örneklerdir. Ekonomik liberalizm için verilen destek daha fazla sosyal liberalizasyon için verilen geni bir destee dönümektedir. Etki ve Sorumluluk: Her zaman tek sesli olmamasına karın i dünyası, önemli tarihi anlarda 1980lerin ve 1990ların çatırdayan siyasi liderliinden daha ileri görülü olmu ve uzun vadeli hedeflere odaklanmaktan daha az çekinmitir. Ankara nın Kürtlerle ilgili kültürel konulardaki tutum deiikliinin olumasına yardım eden i çevresi böylece Türkiye nin, azınlık haklarına ilikin AB bildirgesi ile aynı çizgiye gelmesine yardımcı olmutur Türkiye Odalar ve Borsalar Birlii, 1995 yılında Güneydou Anadolu da halkın tutumu üzerine yaptıı ve yayınladıı bir aratırmada Kürtlerin haklarını desteklemenin radikal yöntemleri desteklemekten çok farklı olduu sonucuna varılmı ve Türk devletinin baskıdan çok tevik yolunu kullanmasını tavsiye edilmitir. Bu sonuçlar u anda makul olarak kabul edilmesine karın, çok ters görüldüü günlerde bile Türkiye nin en büyük sanayici ve i adamı konfederasyonu olan TÜSAD tarafından kamu önünde onaylanmıtır. Türk i dünyasındaki eilim, dar görülü bir milliyetçilikten yana olmayıp küreseldir. Bu durum onu ekonomi dıındaki alanlarda da uyum sürecinin güvenilir bir müttefiki yapmaktadır. Devletin sanayi sektöründeki payının göreceli düüü, küreselleme dolayısıyla ekonomik faaliyetlerden çekilmesi ve neticede devlet bankalarının istikrarsız yapısı özel sektörün gücünü arttırmıtır. Güçle birlikte sorumluluk, devletin günlük müdahalelerinden kurtuluu ile birlikte yeni ifade türleri olumutur. Sanayi, uluslararası normlara uymaktan kaçan dolandırıcı irketlerin Türkiye nin genel itibarına verdii zararın farkındadır. Türk irketleri gün geçtikçe daha fazla effaflık, kurumsal yönetiim ve genel olarak payda hesapverebilirlii konularını üstlenmek durumunda kalmıtır. Sabancı Üniversitesi nin TÜSAD ibirlii ile oluturduu Kurumsal Yönetiim Forumu bu durumun örneklerinden biridir. Sanayi, kamu yararı ile ilgili tanımını, kamudan çok daha önce ifade etmitir. Bunun açık örnei olarak, TÜSAD ın kamu önündeki kesin duruu gösterilebilir yılında, dönemin hükümetinin tüm gidiatının eletirisi olan o mehur gazete reklamını yayımlamılardır. O zamandan bu yana, TÜSAD ın tavsiyeleri daha stratejik ve daha iyi tanımlanmı olup, çalıma komitelerine ve siyaset belgelerine konulmu, yurt içinde ve dıında resmi temsil yolu ile tartıılmıtır. TÜSAD, 1990lı yıllarda kamu maliyesinin reforme edilmesi talebi sürekli dile getirmi ve birçok konu hakkında sözünü sakınmadan konumutur. Eitim, effaflık ve yolsuzluk gibi konuların yanı sıra siyasi partiler ve seçim yasalarına ilikin tartımalara da katılmıtır. 3

4 TÜSAD ın Brüksel, Washington ve Paris te temsilcilik büroları bulunmakta olup, bu bürolar Türkiye nin diplomatik misyonlarıyla rekabet halinde olmadıı gibi bunlara balı da deildir. dünyası, dorudan harekete geçilmesinin ve Türk siyasal yelpazesine doru entelektüel katkılarda bulunan Avrasya Stratejik Aratırmalar Merkezi (ASAM) gibi baımsız politika üreten organlara yatırım yapılmasının gereini kavramıtır. ASAM, Orta Asya daki aratırmaları desteklemekte ve bu alanda neler olup bittiini her zaman hesaba katmayan ancak büyük düünceleri olan Amerika ve Avrupa daki düünce kurulularına önemli bildirimlerde bulunmaktadır. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı nın (TESEV) temeli bir konferansa dayanmakta olup 1961 yılında Dr. Nejat Eczacıbaı tarafından kurulmutur. Ancak resmi kurulu yılı 1994 olup, o zamandan beri akademik aratırma ile politika üretim süreci arasında bir köprü oluturmaktadır ve kamunun duruunu ekillendirmekte çok büyük bir etkiye sahiptir. Açık Toplum Enstitüsü nden büyük bir fon almasına ramen TESEV, bireysel Türk filantropisinin eseri olup, tek bir baıçının yararlanıcısı olmak yerine Türk yaamının ileri gelenlerinden destek almaktadır. Güncel projelerinden biri, Türkiye nin AB kriterlerine uyumunu ve bunları uygulamasını takip etmek ve AB nin kendi deerlendirme sürecini incelemektir. Sporun ticari olarak desteklenmesi sponsorluu yeni bir ey deildir. Voleybol ve basketbol takımları kurumsal destekçilerinin ismini taımakta olup, Eczacıbaı nın bayan voleybol takımı Guinness Rekorlar Kitabı na girmitir. Telekom talya Mobil in yan kuruluu olan GSM operatörü Aria, Türk Telekom a ait Aycell ile birlemitir ve profesyonel futbolun aktif sponsoru olmutur. stanbul sanat festivallerinin baarısı, sanat sponsorluunun ilki olarak dier irketleri de kendi etkinliklerini idare etmelerine tevik etmektedir. Borusan irketinin kendi senfoni orkestrası vardır. Tekfen de Karadeniz Senfoni Orkestrasına sponsorluk yapmaktadır. TEMA da bir çevre kuruluu olarak yeniden ormanlamayı ilerletmeye çalımaktadır. Akbank ve Bankası nın kendi kültürel programları bulunmaktadır. Garanti Bankası yenilikçi bir sanat galerisini desteklemektedir. Yapı Kredi Bankası saygın ve akademik içerikli bir yayınevini iletmektedir. Enka saygın bir ilköretim, lise ve spor merkezi kurmutur. Tepe ise karını Ankara uluslararası standartta bir okul olan Bilkent Üniversitesi ni kurmak için kullanmıtır. Sosyal Bir Rol: Sanayi gün geçtikçe daha fazla sosyal vakıfları destekler hale gelmitir; bireysel ve kurumsal baılardan yararlanan vakıfların listesi ise oldukça uzundur. TAP, anne ve çocuk salıı açısından aile planlamasını desteklemektedir. Anne Çocuk Eitim Vakfı (AÇEV) ise okul öncesi eitim ve ebeveyn bilincini gelitirmeyi tevik etmektedir. Türkiye Eitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yarım milyon çocuun okul sonrası etkinliklerle ufkunun genilemesine kendini adayan, ülke genelinde bir aktivistler ordusunun harekete geçirilmesine yardım etmitir. Türkiye Doal Hayatı Koruma Dernei, genetik farklılıkların ve Türkiye nin dünyaca önemli canlılarının korunmasında önderlik eden saygın bir kurulu olarak görülmektedir. Türk filantropisinin gün geçtikçe artan istekliliine kanıt olarak 23 özel vakıf üniversitesinin kurulması gösterilebilir. Bunlardan ilki 1984 yılında kurulan Bilkent tir; o yıllarda hükümet devlet üniversiteleri sistemini merkeziletirmekteydi. Koç Üniversitesi, 1993 yılında 191 lisans örencisi ve 42 yüksek lisans örencisine kapılarını açmıtır ve imdi de stanbul dıındaki prestijli kampüsünde 3,000 örencisi vardır. Bilgi Üniversitesi farklı bir strateji seçerek ehir içindeki iki yoksul mahallede kurulmutur. Oldukça saygın bir üniversite olan Bilgi, kendini devlet sisteminin dıında hissedenler ve kurumun alternatif imajından etkilenenler için oldukça çekici olmutur. Sık sık karılatırıldıı New York taki New School dan farklı olarak kendisi için ayrılan kamu fonunu geriye çevirmektedir. Gerçekletirdii 4

5 toplumsal projeler ve sosyal hizmet programları ile sadece bulunduu mahallelere deil aynı zamanda ülkenin dokusuna da kendini entegre etmeye çalımaktadır. Yeni kurulan ve akademik yenilikçilii ile saygı toplayan bir dier üniversite de Sabancı Üniversitesi dir. Türkiye de akademik özgürlüklerin çıtasını yükselttii gerçei genel kabul görmektedir. Sabancı Üniversitesi, geleneksel fakültelerden farklı olarak örenmede geni bir disiplinler arası yöntem benimsemitir ve lisans örencilerinin iki dönem boyunca sivil toplum kurulularında veya dier toplum hizmetlerinde çalımasını istemektedir; bu yüzden de yüksek nitelikli kiilerin ve akademisyenlerin ilgisini çekmektedir. Türk irketlerinin hissetmeye baladıı bu sorumluluun daha büyük bir kanıtı, finanse etmeyi seçtikleri hayırsever etkinlikler deil, kurumsal kültürdeki deiimin kendisidir. Türk sanayisini sosyal sorumluluk tanımı, temel faaliyetlerine bir modül ilave edilmesini deil, aslında en iyi yapacaı ii kapsamaktadır. Kaynak: Turkey-A New Corporate World For Europe/Turkish-EU Enlargement Council of the European Round Table of Industrialists. Özel Sektörde Sosyal Yatırımın Gelecei: Toplumsal Yatırım Programları Konferans Sonuçları TÜSEV, 6 Temmuz 2004 tarihinde ngiltere de yerleik Charities Aid Foundation destei ve Özel Sektör Gönüllüleri Dernei nin ibirlii ile Özel Sektörde Sosyal Yatırımın Gelecei: Toplumsal Yatırım Programları konulu bir konferans düzenlemitir. Özel sektörden ve medya temsilcilerinden 65 kiiyi hedef alan bu bir günlük konferansın amacı sosyal yatırım ve topluma yatırım için verilen destein durumu ile ilgili bir diyalog balatmak ve STK lar (alıcılar) ve irketler (fon salayanlar) için var olan fırsat ve engelleri tartımaktı. Açılı konumasını yapan TÜSEV Yönetim Kurulu Bakanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ile ÖSGD Yönetim Kurulu Bakanı Ümit Boyner, sivil toplumun kendi deerini arttırması ve verdii hizmetleri güçlendirmesi için özel sektörün kar amacı gütmeyen sektöre gerek mali kaynakları ve gerekse insan kaynaını tahsis ederek önemli bir rol oynayacaını savundular. Kısacası, konferansta Toplumsal Yatırım ın temel yönleri ele alındı ve özel sektörün bugünkü uygulamalar, STK sektöründe karılaılan uygulamadaki güçlükler ve algılamalar, toplumsal yatırımın kurumsal imaj ve ün üzerindeki etkileri gibi konulara ilikin görülerin ortaya çıkmasını saladı. Tartıılan önemli konu ve sorulardan bazıları unlardır: Kurumsal sosyal sorumluluk, topluma yatırım ve sponsorluk arasındaki fark nedir? Proje ve STK ları seçmek ve deerlendirmek için bir irketin kriteri ne olmalıdır? Ürün tabanlı pazarlama ve satı baıının konumu nedir? Bir irket çalıanlar için gönüllük programlarını nasıl uygulamalı ve idare etmelidir? Kurumsal bir baı programı gelitirmek için temel öeler nelerdir? Türkiye de STK lara yapılan baılar için geçerli olan yasal ve vergi uygulamaları nelerdir? Topluma yatırım programı etkinliklerinin kurumsal imaj üzerindeki etkisi ölçülebilir midir? Ölçülebilirse, nasıl? Topluma yatırımı arttırmada medyanın rolü nedir? Bu nasıl gelitirilebilir? TÜSEV ve ÖSGD gibi kurulular toplumsal yatırımı gelitirmek için neler yapabilir? Özel sektörden ve sivil toplum sektöründen uzmanların çeitli tematik ve pratik uygulamaları sundukları, toplumsal yatırımın Türkiye de nasıl gelitirilip güçlendirileceine ve yerel düzeyde uygulanacaına dair bir platform yaratan bu bir günlük programda yukarıda sıralanan konulara ve topluma katkının nasılları ile ilgili dier konulara deinildi. Kapanı oturumunda katılımcılar ve konumacılar özel sektör ve sivil toplum sektörü arasında deneyimlerin paylaılması için forumlar kurulmasını, bundan sonrası için neler yapılabileceini hep birlikte tartıtılar. Bu konferansın tartıma için deerli bir forum oluturduu ve bu etkinliklerin devamının yararlı olacaı konusunda fikir birliine varıldı. stanbul dıında benzeri toplantılar düzenlenmesi, bu konu hakkında yayınlar ve 5

6 materyaller gelitirilmesi, irketlerin ve STK ların birbirini bulabilecei fırsatlar yaratılması (örnein gönüllü ve proje ortaklıı) gibi öneriler ortaya atıldı. TÜSEV ve ÖSGD, bir deerlendirme formu daıtmaya ve ortaya çıkan görüler dorultusunda bundan sonrası takip edecek etkinlikleri belirlemeye karar verdiler. slam Toplumlarında Sosyal Adalet çin Filantropi: Vakıflar Üzerine Bir Çalıma 2-4 Eylül 2004 stanbul TÜSEV, Mayıs 2003 ten beri devam etmekte olan, islam toplumlarında sosyal adalet filantropisinin anlam ve boyutunun daha iyi anlaılması için yapılan kapsamlı bir aratırmada yer almaktadır. ABD de yerleik Ford Vakfı destekli bu proje, ortaya çıkacak veriler ııında, müslüman ülkeler ile diaspora ve azınlık toplumlarında filantropinin gelitirilmesini amaçlamaktadır. Uluslararası bir proje niteliinde olan bu aratırmanın dier ortakları olan Hindistan, Endonezya, Mısır, Tanzanya ve ngiltere de de benzer nitelikli aratırmalar yapılmaktadır. Belirlenen program çerçevesinde aratırma bulgularının konunun uzmanları ve aratırmacılar tarafından tartıılması için 2-4 Eylül 2004 tarihinde, stanbul da TÜSEV in ev sahipliinde uluslararası bir konferans düzenlenmitir. Bu konferans süresince yapılan tartımaların ve veri aktarımının yıl sonunda yayımlanacak raporla kamuoyuna duyurulması hedeflenmektedir. Dünya Bankası - STK likileri Dünya Bankası ve STK ilikileri ülkemizde sosyo-ekonomik kalkınmada sivil toplum kurulularının rolü açısından çok önem taımaktadır. Dünya Bankası nın yakın tarihe kadar sadece kamu kurum ve kuruluları ile yürüttüü ekonomik ve sosyal kalkınma aırlıklı yatırım ilikileri bir süredir sivil toplum kurulularının da dahil edildii önemli projeler olarak dikkati çekmektedir. Bu balamda, Dünya Bankası ECA Bölümü ile ECA STK Çalıma Grubu nun ibirlii ile, 6-7 Mayıs 2004 tarihinde, stanbul da Sosyal Hesapverebilirlik ve Yerel Kalkınma: Dou ve Orta Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye de Sosyo-Ekonomik Kalkınmada Sivil Toplum Kurulularının Rolü konulu bir danıma toplantısı düzenlenmitir. ECA STK Çalıma Grubu, 28 ülkeyi içine alan Avrupa ve Orta Asya (ECA) bölgesinde, sivil toplum ile Dünya Bankası arasında diyalogu ve ibirliini arttırmayı amaçlayan birleik bir STK-Dünya Bankası giriimidir. Konferansa ECA bölgesindeki 24 ülkeden STK temsilcileri, Dünya Bankası Ülke Personeli, yerel otorite ve kamu idaresinden temsilciler ve yerel kalkınmadaki dier önemli aktörler katılmıtır. Küçük çalıma gruplarının oluturulduu atölyeler öncesinde yapılan hazırlık oturumlarının konuları u ekilde sıralanabilir: Sosyal Hesapverebilirlik ve Kamu Sektör Kurulularını Güçlendirme: Sivil Toplumun Rolü, Yerel Kalkınmada Sivil Toplumun Rolü: Yerel yönetimlerle birlii ile, Yurttalık Giriimleri için baı Yapma: Küçük Hibeler Programının Sonuçlarını Deerlendirme, Baıçıların ve Hükümetin Sivil Topluma Danıması: Dünya Bankası Danıma Kaynak Kitabı Üzerine Geribildirimler Hazırlık oturumlarında yapılan sunularda ve çalıma grubu tartımalarında en fazla üzerinde durulan konular öyleydi: Ortak anlayı ve Dünya Bankası terminolojisinin kesin tanımlara (sosyal hesapverebilirlik, danıma, vs) oturtulmasının önemi; STK lar ve yerel/merkezi otoritelerin sosyal hesapverebilirlii gelitiren prosedürleri uygulayabilmeleri için kurumsal kapasitenin önemi; soysal hesapverebilirlik, danıma gibi konularda baarılı proje ve programlar yürüten, vatandalar ve vatanda gruplarıyla ibirlii yapan ve bunların katılımını arttıran uygulamaları olan ülkeler ve topluluklar için baarı örneklerinin belgelenmesi gerei, Bankanın Ülke Ofislerine uygun personeli yerletirerek yerel düzeyde programını kurumsallatırmasının gerei; bütün paydaların adına (Banka, yerel ve merkezi otoriteler, STK lar) effaflık, hesapverebilirlik prensiplerinin aydınlatılması gerei; yasal çerçeve ve yerel kaynakların hareketliliinin kolaylatırıcı bir ortam salamaması gibi zayıf bir altyapıyı bozucu etkileri. 6

7 Euro-Med Sivil Toplum Platformu TÜSEV, Euro-Med Sivil Toplu Platformu nun Haziran Limasol, Kıbrıs toplantılarına katılmıtır. Bölgesel, tematik, ulusal ve yerel alardan 80 temsilcinin katıldıı bu toplantı, Platfom a dahil olan kurulu ve hizmet alanlarının çeitliliini yansıtmaktadır. Toplantılar, Mart 2005 te yapılacak olan Euro-Mediterranean Sivil Forumu ııında Platform u resmiletirmek için önemli bir adım nitelii taımaktadır. Barselona sürecinin bir getirisi olarak, Euro- Mediterranean Ortaklıı nın anlamı Güney Avrupa ülkeleriyle yeni bir bütünleme düzeyi öngören Yeni Komuluk Politikası çerçevesinde gün geçtikçe artmaktadır. Bu gelimeler Avrupa nın gelecei için çok önemli sorunları gündeme geldii kritik bir zamanda ortaya çıkmıtır. Toplantıda özellikle Orta Dou da barı ve istikrar, sosyal ve ekonomik konular, demokrasi ve insan hakları konuları tartıılmıtır. Bu tartımalardan ortaya çıkan sonuç, Akdeniz bölgesinde barı, istikrar ve refah yolundaki ilerlemenin, insan hakları ilkelerine dayandıının güvence altına alınması açısından sivil toplumun aktif bir rol oynaması gerektiidir. Toplantı sonunda; ortak art, kurumsal yapı ve Platform için etkinlik sonrası takip grubu oluturulmutur. Bu belgelere ulamak, bu giriim ve bir sonraki Sivil Forum hakkında daha detaylı bilgi edinmek için adresini ziyaret edebilirsiniz. Platforma katılmak isteyen sivil toplum kuruluları Rana Zincir ile iletiim kurabilirler. Güçlü Bir Akdeniz için Politika ve Uygulamada Sektörler Arası Ortaklıklar EFC Yıllık Olaan Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı EFC nin yıllık olaan Yönetim Kurulu Toplantısı ve Konferansı 2004 Haziran ayında Atina da düzenlenmitir. TÜSEV, sekiz yıldır üyesi olduu ve yönetim kurulunda bulunduu EFC nin yıllık toplantısına katılmıtır. Bu toplantıda TÜSEV ayrıca, Trans-Med Civil Society Dialogue programı ortaklıı çerçevesinde Güçlü Bir Akdeniz için Politika ve Uygulamada Sektörler Arası Ortaklıklar (Cross-Sectoral Forums for a Strengthened Mediterranean: Partnership in Policy and Practice) isimli bir panel düzenlemi ve oturum bakanlıını üstlenmitir. Panelin e bakanlıını Luso American Vakfından Charles Buchanan üstlenmitir. Panelin konumacıları ise Akdeniz Kalkınma Forumu ndan Chantal Dejou, Euromed Sivil Platformu için STK Platformu ndan Marc Schade-Poulsen ve Türk- Yunan Forumu ndan Paulina Lampsa idi. Panelde, Avrupa Birlii nin genileme sürecinde Akdeniz Bölgesi nin artan önemi ve özel, kamu ve üçüncü sektör arasındaki baların ve ibirliinin gelitirilmesi ve güçlendirilmesi çerçevesinde deien sosyal ve politik trendler ile ülkeler arası yakınlama ve kalkınma hedefleri ve bu süreçte vakıfların daha aktif rol almalarının önemi tartıılmıtır. Karılatırmalı Raporlar Projesi Karılatırmalı raporlar projesinin amacı; konunun uzmanlarını bir araya getirerek oluturulacak bir ekip yardımıyla STK ları ilgilendiren öncelikli yasal ve mali konularla ilgili raporlar hazırlamak ve ortaya çıkacak verilerle karar makamlarını etkileyerek mevcut politikaların iyiletirilmesini salamaktır.bu raporlar TÜSEV in misyonu gerei sürdürdüü STK Yasal Çalımaları programının bir parçası olarak gelitirilerek, konusunda uluslararası deneyime sahip ABD de yerleik ICNL (International Center For Not-for-Profit Law ve stanbul Bilgi Üniversitesi nsan Hakları Merkezi nin yardımları ile hazırlanmıtır. Proje aratırılırken ayrıca; konu ile ilgili olarak daha önce farklı kuruluların yayınlamı olduu çeitli aratırmalara ve raporlara, mevzuatta karılaılan sorunların sebeplerini ve uygulama boyutunu bilen uzmanların ve yetkililerin görülerinden ve bunlara ek olarak da uluslararası standartlar üzerine yapılmı bölgesel iyi uygulamaları da içeren kapsamlı aratırmalardan yararlanılmıtır. Proje STK ların yasal sorunlarını belirleyerek, karılatırmalı olarak analiz etmeyi ve pratie dayalı tarafsız çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. 7

8 Proje kapsamında Dernekler, Vakıflar ve Kamu Yararı olmak üzere üç ana konu belirlenmi ve bu konularla ilgili ortak sorunlar tespit edilerek Avrupa daki iyi uygulamaları temel alan somut öneriler ortaya konmaya çalıılmıtır. lk olarak dernekler ve vakıflar ile ilgili raporlar tamamlanarak basılmıtır. Raporlar, TBMM deki ilgili ihtisas komisyonlarına ve milletvekillerine, ilgili kamu kurum ve kurulularına, sivil toplum kurulularına ve konu ile ilgili dier paydalara gönderilerek ortaya çıkan görüler paylaılmıtır. Kopenhag Siyasi Kriterlerinin önemli bir artını oluturan örgütlenme özgürlüü nün çada ülkelerdeki gibi istenilen bir seviyeye getirilmesi ancak dernek ve vakıfları ilgilendiren mevzuatta önemli deiiklikler yapılmasıyla mümkündür. Özellikle Dernekler Kanunu nda yapılan deiiklik sürecinde, teklif ettiimiz önerilerin ilgiyle karılanmasını ve yaptıımız çalımanın kanun metnine önemli katkılar yapmı olmasını sevinçle karılıyoruz. En büyük dileimiz yeni yasama döneminde ele alınacak olan yeni vakıf mevzuatı sürecinde de iyi uygulamalara dayalı çalımamızın gerekli etkiyi gösterebilmesidir. Yine dernek ve vakıflarımız için çok önemli bir sorun olmaya devam eden kamu yararı konusunda da raporumuzun, ileride yapılması gerekli olan yasal çalımalarda önemli bir balangıç ve örnek olmasını umuyor, projenin reform sürecine önemli katkılar salayacaını düünüyoruz. T.C. BABAKANLIK Vakıflar Genel Müdürlüü Vakıflar Bölge Müdürlüü STANBUL SAYI : B.02.1.VGM /Müt.B/ KONU : Baı.... Vakfı Yönetim Kurulu Bakanlıına LG: Devlet Bakanlıının Tarih ve B.02.1.VGM sayılı yazısı. lgi yazı ile Mülhak, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar ile Türk Medeni Kanununa göre kurulan Yeni Vakıfların; uluslar arası veya yabancı kuruluların balatmı oldukları hibe, yardım, kredi, programlarına proje hazırlayarak müracaat ettikleri ve kabul edildikten sonra en son aamada Vakıflar Genel Müdürlüünden izin alma yoluna gittikleri belirtilmektedir. Mülhak Vakıflar, Cemaat ve Esnafa Mahsus Vakıflar ile Türk Medeni Kanununa tabi vakıflara; Avrupa Birlii veya baka yabancı uluslar arası kurululara yardım, kredi, baı almak üzere bavurularında proje sunulmadan önce, projenin bir örnei ile Vakıflar Genel Müdürlüünden ön izin almak üzere müracaat etmeleri gerektiinin ve projelerin vakfın amacı dıında olamayacaı belirtilmitir. Bilgi ve gereini rica ederim. Dr. Adnan Ertem Bölge Müdür V. Vergi Yasalarında Yapılan Deilikler Vakıf ve derneklerimizi yakından ilgilendiren vergi mevzuatında önemli deiiklikler yapan; Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Deiiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 5228) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıtır. TÜSEV olarak AB üyesi ülkelerde yürürlükte olan ve vakıf ve dernekleri yakından ilgilendiren vergi yasaları üzerinde yaptıımız mukayeseli çalımalarla desteklenen önerilerimizin, Maliye 8

9 Bakanlıı nca benimsenmesi ve Vergi Konseyinin de vergi paketine dahil edilmesi yolundaki tavsiyesi ile TBMM gündemine giren ve kabul edilen bu deiiklikler, vakıf ve derneklerimize önemli vergi avantajları salamaktadır. Aslında elde edilen vergi ayrıcalıkları taleplerimizin tamamını karılamamakla birlikte önemli bir balangıçtır. Çalımalarımıza aynı ekilde devam edilmektedir. Bu deiiklik paketi; Vergi politikaları, vergi tahsilatındaki kümülatif artı, mali milad, vergi barıı ve vakıf ve derneklerin hizmetleri nedeniyle yarattıkları katma deer dikkate alınarak, kamu yararına çalıan dernek ve vergiden muaf vakıflarımızın daha fazla kamu yararlı hizmet üretmelerine imkan tanıyacak önemli bir fırsatın da kapısını aralamaktadır. Bu deiiklik paketinin bir dier önemli yanı da; özellikle i dünyamızın deerli temsilcilerinin ilgi duydukları ve vakıf ve derneklerimizle birlikte yürütmekte oldukları önemli sosyal sorumluluk projelerinin gerçekletirilmesinde verebilecekleri mali destekler için de bazı vergi avantajları salanmasıdır. Yeni Dernekler Kanunu 5231 sayılı yeni Dernekler Kanunu, 17 Temmuz 2004 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmitir. Kanun, derneklerimizin yıllardan beri alıık oldukları kanun sistematiinden farklı olarak hazırlanmı olup, derneklerimizi ilgilendiren bütün hükümler yeni kanunda yer almamaktadır. Bu nedenle kanunda hüküm olmaması halinde Medeni Kanun daki ilgili hükümler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, hazırlanacak yönetmelik de kanun hükümlerinin uygulanmasındaki usul ve esasları tanımlayacaktır. Bu nedenle dernek faaliyetlerine uygun bir kanun hükmü ararken mutlaka bu konsolidasyonun yapılması gerekmektedir. Kanun acilen TBMM den geçirilmi olmasına ramen, genel olarak bakıldıında örgütlenme hak ve özgürlüüne daha fazla imkan salayan, yasakları azaltan, daha kolay anlaılabilir ve derneklerin geçmite ikayet ettii hususları dikkate alan bir yapıdadır. Yeni kanun Sayın Cumhurbakanımızın veto ettii maddelerin TBMM de yeniden tartıılması ve karara balanmasını takiben yürürlüe girecektir. Avrupa Vakıf Sektöründe Önemli Büyüme Avrupa Vakıf sektörü son on yıl içinde önemli ölçüde büyümeye ve gün geçtikçe çeitlenmeye balamıtır. Avrupa Vakıflar Merkezi (European Foundation Center-EFC) Aratırma Grubu tarafından Vakıf Sektörünün Boyutları üzerine yapılan anketin ortaya koyduu bulgular da bu gerçei desteklemektedir. Anket, 2003 yılında dokuz Avrupa ülkesinde (Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, talya, Hollanda, spanya, sveç ve ngiltere) balatılmıtır. King Baudouin Vakfı nın destekledii giriimin amacı Avrupa daki vakıfların kapsamlı bir genel deerlendirmesini yapmaktır. Anketin ilk sonuçları AB nin Mayıs 2004 teki genilemesi öncesinde, onbe üye ülkede 61,000 in üzerinde vakıf olduunu ve corafi daılımın kuzey-güney arasında farklılık oluturduunu göstermektedir. talya da 1990 ve Finlandiya da 1980 den itibaren kayıtlı vakıfların sayısındaki %50 lik artı ile vakıf sektöründeki bu büyüme aynı paraleldedir. talya da faaliyet gösteren çok sayıda vakıf olmasına ramen az sayıda hibe veren vakıf bulunmaktadır. Finlandiya daki vakıflar ise bireylerin inisiyatifleri ile kurulmakta ve seçilmi bir takım etkinlikler üzerinde younlamaktadır. Örnein Finlandiya vakıflarının desteinin yaklaık %50 si eitim ve topluluk geliimine yöneliktir. Ayrıca verilen destein bireyler üzerinde de younlatıı görülmektedir; hibelerden yararlananların %70 ini bireyler oluturmaktadır. Sektör sadece sayısal açıdan deil aynı zamanda varlıkları ve harcamaları ile yarattıı etki açısından da önemli bir büyüme göstermektedir. Anket uygulanan 9 ülkedeki 25,000 vakıf, toplam 48 milyar 9

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU

Sayı tay Ba kanlı ı 2004 YILI FAAL YET RAPORU Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 Sayıtay Bakanlıı 2004 YILI FAALYET RAPORU Ekim 2004 T.C. SAYITAY BAKANLII 06520 BALGAT / ANKARA Tlf: 295 30 00 Fx: 295 40 94 e-mail: sayistay@ sayistay.gov.tr

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2004 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Balıca Finansal Göstergeler 4-6 Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür Mesajı 7-8 Yönetim

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 1 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda KAMU YARARINA ÇALIŞAN VE KAR AMACI GÜTMEYEN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR olarak Türk Medeni

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu

Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu Tekstil Bankası A.. 2005 Yılı Faaliyet Raporu çindekiler 1 Olaan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 2 Vizyon, Misyon 3 Seçilmi Finansal Göstergeler 4-5 Genel Müdür Mesajı 6-7 Yönetim Kurulu 8-9 Üst Yönetim

Detaylı

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu

HSBC Bank Anonim irketi 31 Mart 2009 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu HSBC Bank Anonim irketi 31 Solo Ara Dönem Faaliyet Raporu Rapor Dönemi : 31 Ticaret Unvanı : HSBC Bank Anonim irketi Kurulu Tarihi : 13 Eylül 1990 Adres : Büyükdere Caddesi 122/D 34394 Esentepe ili STANBUL

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%!

VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! VAKIF ÜN!VERS!TES!NDE AKADEM!K KAP!TAL!ZM VE AKADEM!K SEND!KACILIK: LAUREATE EDU., INC.!STANBUL B!LG! ÜN!VERS!TES! VE SOSYAL!$/D!SK ÖRNE%! Hakan Arslan $stanbul Bilgi Üniversitesi Aslı Odman $stanbul $!çi

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir.

Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. 2009 Karatay Belediye Meclisi nin 7 Ekim 2009 tarih ve 143 sayılı kararı ile kabul edilmitir. a ÇNDEKLER 1 BAKANIN MESAJI 2 GR 3 PLANLAMA SÜREC VE EKB 4 I. BÖLÜM KARATAY BELEDYE BAKANLII NIN TARHÇES VE

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı