Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri"

Transkript

1 Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri 1 Sosyal ekonominin konsepti Sosyal ekonomi esas olarak girişimci,kar amacı gütmeyen, demokratik değerlere dayanan, toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarını geliştirmeye çalışan, genellikle dezavantajlı üyeler üzerine yoğunlaşan bir sektördür. Sosyal ekonomi ekonomilerde özel ve iş sektörü ile kamu sektörü arasında üçüncü sektör olarak tanımlanır. Sosyal ekonomi kooperatifleri, kamuya ait olmayan organizasyonları ve hayır kurumlarını kapsar. Ekonomiler üç sektöre ayrılmış olarak düşünülebilir: (1)özel olarak yapılanmış ve kar amaçlı olarak motive olan iş yada özel sektör; (2) devlet tarafından yapılandırılmış kamu sektörü ve (3) geniş bir sınır içerisinde birliği, gönüllülüğü ve kara amacı gütmeyen aktiviteleri kucaklayan sosyal ekonomi. Bazen aynı zamanda dördüncü sektöre de referans verilir. Bu aile ve arkadaşlar arasında informal değişimler ile yer alan informal sektördür. Üçüncü sektör üç alt sektöre ayrılabilir; bunlar birlik sektörü, gönüllü sektörü ve sosyal işletme sektörüdürler: Birlik sektörü yerel veya birlik düzeyinde genellikle küçük,tevazu ile kurulmuş ve büyük oranda ödemeden çok işgücüne dayalı gönüllülüğe bağlı, aktif olan organizasyonları ihtiva eder. Örnekler komşuluk ilişkileri, küçük birlik dernekleri, yurttaşlık kurumları, küçük destek grupları vs. Gönüllü sektörünün genellikle şu organizasyonları tanımlamaktadır: formal ( bir yapısı vardır) ; kamu yönetiminden bağımsızdır ve kendi yönetimine sahiptir; kar amaçlı değildir ve önemli oranlarda gönüllülüğe bağlı olarak çalışır. Örnekler konut deneklerini, büyük hayır kurumlarını, büyük topluluk derneklerini, ulusal kampanya organizasyonlarını vs. içermektedir. Sosyal işletme sektörü hissedarları ve sahipleri için karlarını işletmek yerine maximize etmeye ihtiyacı olan birincil sosyal amaçlar ile çalışan işletmeleri Örnekler kooperatifleri, inşaat kurumlarını, geliştirme kurumlarını ve kredi kuruluşlarını içermektedir. Sosyal ekonomi birlik gönüllü ve sosyal işletme sektörleri arasında ekonomik aktiviteler köprüsü oluşturur. Diğer ekonomik sektörler gibi ekonomik aktivite şunları ihtiva eder: istihdam; finansal işlemler; niteliğin meşguliyeti; emekliler; ticaret vs. Sosyal ekonomi genellikle, sorunlara ( sosyal, ekonomik yada çevresel temelli olan ) yeni ve yenilikçi çözümler bulmak ihtiyacından dolayı gelişir ve üyelerinin ve özel yada kamu sektörü tarafından yetersiz bir şekilde değerlendirilen yada göz ardı edilen kullanıcılarının ihtiyaçlarını tatmin eder. Kar amacı gütmeyen amaçlarını yerine getirmenin çözümü olarak genellikle sosyal ekonominin kuvvetli, sürdürülebilir, zengin ve kapsamlı bir toplum ortaya çıkarmada farklı ve değerli bir rol oynadığına inanılır. Başarılı sosyal ekonomi organizasyonları bir çok anahtar kamu politikaları amaçlarına ulaşmaya yardım ederek önemli roller oynayabilirler: Bunların bazıları; verimliliğin ve rekabetin artmasına yardımcı olmak; zenginlik kreasyonları dahil sosyalliğe katılarak; yerel komşularına yenilemeye yönelerek bireysel ve toplumlarda çalışmayı etkinleştirerek; kamu hizmetlerini yürütmede yeni yollar göstermek ; ve bir aktif vatandaşlık ve kapsamlı toplum geliştirmeye yardım etmek. 1

2 Basarili sosyal ekonomi organizasyonlar devletin önemli politik hedeflerinin su yollarla dağılmasında büyük rol oynarlar:. Bir çözüm özel ve halk is sektörleri sahasındaki kurum ve organizasyonların Sosyal Kurum Kuşatması olabilir.sosyal kurum kuşatması aşağıda gösterildiği gibi kolayca açıklanabilir. Yatay Eksen Yatay eksende her kurum/ organizasyon sahibiyle sınıflandırılır. Sağ taraftaki kurum sahibi özel kişilerle gösterilirken sol taraftaki kurum sahipleri kamusal gösteriliyor. Dolayısıyla ayırt edici özellik kurumun sahibidir. Özel(1) mi yoksa kamusal (2)midir? Dikey Eksen Sosyal amaç İşletmenin birincil amacı Ticari amaç Kamu sahip özel Sosyal yönetim Kamu işletmesi Sosyal işletme Özel endüstri Dikey eksende,her kurum/organizasyon en önceki hedefiyle sınıflandırılır. Olcum eksenin üstündeki sosyal amaçlar ve dibindeki ticari amaçlar arasında düzenlenir. Eksende organizasyon tepeye ulaşır, 3 Memorandum from the European Parliament Social Economy Intergroup by Ms. Marie-Helene GILLIG Member of the European Parliament 4 i.e. the Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations 2

3 1.Özel endüstri kar amaçlı tüm özel sektör sahiplerini kapsar 2.Kamusal kurumlar Avrupa,federal,bölgesel ya da lokal tüm ekonomik aktiviteleri kapsar.tüm kamusal ve milli endüstrileri kapsar. Örneğin aşağıdaki kriteri takip edersniz sosyal amaç işletmenin birincil amacıdır. Kriter A Etik konsept B Görev C Kazanımın değerin sosyal ekonomik kreasyonu Sosyal ekonominin işletme/organizasyonları için çekirdek ve ideal tanımlar Sadece bu işletme/organizasyonları açıkça etik olarak tanımlanan ideal sosyal ekonomiye aittirler. Anahtar tanımlamalar İşletmenin birincil amacı yaşam durumunu geliştirmektir ve dezavantajlı kişilerin mümkün olduğunca sosyal kohezyonlarını desteklemektir. Kalitatif Anahtar tanımlamalar Kar ve kaynaklar dezavantajlı kişilerin yaratları için uygun olarak yatırıma yöneltilir. Eğer kriter A,B,C tamamen yapılırsa bir organizasyon kendisini doğrudan doğruya düşey eksenin tepesine yerleşebilir. Bir son kriter vardır tanımlanmaz ve fakat bir özelliği belirler. D Sosyal ekonomik işletme/organizasyonları kamu ve özel sektör Aracı fonksiyonlar arasında aracı bir fonksiyona sahiptirler. Eğer yukarıda yerine getirilmiş kriterlerin hiçbirisi yada işletmenin birincil amaçları ticari amaçlar ise o zaman bir işletme/organizasyon düşey eksenin tabanına yerleşir. Eğer yukarıdaki kriterler kısmen yapılmış ise işletme düşey eksenin kendi öz tanımına göre sosyal ve ticari amaç arasında alt ile üst arasında bir yere yerleşir. Sosyal ekonominin önemi Hatta daha komplex büyüyen ve yayılan bir dünyada yönetimler artarak sosyal tabanlı proseslere dönmektedirler ve yerel problemleri yerel çözümler ile çözmeye yönelmektedirler. Sosyal ekonomi önemlidir çünkü : Pazarda rekabete etkili katkıda bulunur. İşyaratmak için potansiyel önerir ve girişimciler ve çalışanlar için yeni formlar ortaya koyar. Genellikle üyelik aktiviteleri esasında kurulur. Yeni ihtiyaçları karşılar 3

4 Yurttaş ortaklığını ve gönüllü çalışmayı destekler. Dayanışmayı ve birliği geliştirir. Aday ülkelerin ekonomilerinin entegrasyonuna katkıda bulunur. Topluma sosyal ekonomi hangi yararları sağlar Sosyal ekonomi önemlidir çünkü toplumum amaçların katkıda bulunur ve mal ve hizmet üretimi ile kolektif katma değer yaratma potansiyeline sahiptir. Sosyal ekonomi işletmeleri bir esnek ve sürekli araç sağlarlar. Bu araç toplumlara kendi amaçlarını başarabilmelerinde yardımcı olabilir. Şöyleki: İş yaratmayı ve yetenek geliştirmeyi teşvik eder. Sosyal destekler için toplum kapasitesini artırır. Ekonomik büyümeyi ve komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmayı destekler. Çevreyi korur ve Dezavantajlı grupları hareketlendirir. AB düzeyinde sosyal ekonomi önemlimidir 3? AB sosyal ekonomiyi girişimcilik destekçiliğinde içermektedir. Sosyal ekonomi büyük dört aile 4 arasında büyük aktif bir sektörü temsil eder. Kantitatif olarak sektör ekonomik ağırlığı ile önemlidir. Avrupa işletmelerinin % 8i ve Avrupa çalışanlarının % 10 u dur ve etkinliklerin çok geniş bir alanını kapsar. Sosyal koruma, sağlık sosyal servisleri, bankacılık, sigorta, tarımsal büyüme, el sanatları, çalışa sahipliği, destekleme, yakınlık hizmetleri, eğitim, kültür, spor ve eğlence aktiviteleri, engelli kişilerin çalışmaya girmeleri vs. Ayrıca belirli aktif alanlarında esas sosyal ekonomi işletmeleri tarafından işletildiğine dikkat çekilir.( örneğin sağlık sigortalarında) sosyal ekonomi sürekli olarak ekonomik büyüme ve sosyal kohezyon arasında bir denge kurar ve bu nedenle işletmelerinin etrafında aşağıdaki prensipleri organize eder. Kişilerin öncelik sırası Gönüllü ve açık üyelik Üyelikde demokratik kontrol Üyeler ve genel ligiler arasında ilgi bağları Dayanışma ve sorumluluk prensiplerinin uygulaması ve savunulması Otonom yönetim ve bağımsız otorite ve Karların ya toplum ilgileri yada kendi kişisel aktivitelerinin gelişmesi için yeniden yatırımı Bu yolla sosyal ekonomi Lizbon zirvesinde kararlaştırılan AB stratejisinin öncelik ve amaçları ile tamamen aynı çizgisindedir. Avrupa Birliği sosyal ekonominin Avrupanın sosyal modellerinin güçlülüğünde aktif bir rol oynayacağına inanır tam istihdamı sağlayacak enstrümanlardan birisidir kaliteli istihdamı da sosyal ekonomi temin eder 4

5 bir çalışma entegrasyonu aracı olarak sosyal ekonominin desteklenmesinin gerekli olduğuna inanır sosyal ekonomi işletmelerinin bir anahtar değer olarak toplumların ekonomik gelişmelerine katkıda bulunacağına işaret eder eğer belirli sosyal ekonomi aktiviteleri ve işletmeleri gerçek ilgili hizmetleri desteklerler ise diğer pazarlarında gelişimine katkıda bulunacağına işaret eder. Sosyal ekonomi işletmeleri spesifik girişimcilik modelini gösterirken sürdürülebilir gelişme amaçları kapsamında içerikleri değerlendirir Küreselleşmeyi getirmeye kendisine zıt olan kapitalist işletme modelinin birliğini başarmak için kontrollü bir model aradığına işaret eder. Sosyal Ekonomi işletmelerinin önemi 5 Daha önce belirtildiği gibi sosyal ekonominin önemi şimdi Avrupa düzeyinde üye ülkelerde daha fazla algılanmaktadır. Onlar sadece önemli ekonomik aktörler değil aynı zamanda kendi üyeleri ve Avrupalı toplumun yurttaşları arasında bir anahtar rol de oynamaktadırlar. Sosyal ekonomi işletmeleri değişen avrupanın taleplerini karşılamaya yardım etmektedirler. Onlar, geleneksel yatırım alanları işletme yapısında daima geçerli olmayan girişimcilik kaynaklarında önemlidir, Sosyal ekonomi işletmeleri üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomiden sosyal ihtiyaçlara sıçrayabilir ve ortak belirli karakteristikleri aşağıdaki gibidir: Onların birincil amacı sermaye elde etmek değildir. Doğal olarak onlar paydaş ekonominin bir parçasıdır. Sosyal ekonomi işletmeleri bu amaçla ve genel ortak ihtiyaçlar için kurulmuşlardır bu nedenle daha çok hizmet sektöründe bulunmaktadırlar. Onlar genellikle bir üye bir oy prensibi ile yönetilirler. Esnek ve yenilikçidirler. Sosyal ekonomi işletmeleri, Sosyal ve ekonomik şartları oluşturmak amacıyla kurulmuşlardır. Bir çoğu gönüllülük, ortaklık ve sorumluluk temeli üzerine kurulmuştur. Sosyal ekonomi hemen bütün ekonomi sektörlerinde bulunur. Kooperatifler özellikle belirli alanlarda göze çarpan örneklerdir aynı şekilde bankacılık, el sanatları, tarımsal üretim ve perakendecilikde önemlidir. Karşılıklı toplumlar ağırlıklı olarak sigorta ve motgage sektöründe aktifdir aynı zamanda kurumlar ve kuruluşlar sağlık ve refah hizmetlerinde, spor ve eğlencede, kültürde, çevre yenilemede, insan haklarında, yardım geliştirmede, tüketici haklarında, eğitimde ve araştırmada da güçlü figürler ortaya koyarlar. Bazı Sosyal ekonomi kurumları rekabetçi pazarlarda çalışırken diğerleri kamu sektörüne daha yakındırlar. Örneğin üyelerinin ilgilerini yerine getirmek amacıyla şekillenmiş ( üretim yada 5 In 5

6 tüketim) kooperatifleri birçok pazarda önemli roller oynarlar ve etkili rekabete katkıda bulunurlar. Sosyal ekonomi işletmelerinin ana karakteristikleri Kooperatifler Gönüllü ve açık üyelik Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Üyelik Değişebilir sermayeye katkı Özerklik ve bağımsızlık Özellikle tarım, üretim bankacılık, perakendecilik ve hizmet sektörleri için önemli olma Karşılıklı toplumlar Gönüllü ve açık üyelik Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Sigorta hesaplamalarında aidat temelli üyelik (nerede ilgili ise) Sermaye katkısızlığı Özerklik ve bağımsızlık Tıp, hayat ve diğer sigortalar,garanti şemaları, ev mortgage Kurumlar/ gönüllü Gönüllü ve açık üyelik organizasyonlar Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Üyelik Sermayeyesizlik Özerklik ve bağımsızlık Hizmet sağlama, gönüllü çalışma, spor ve avukatlık/temsilcilik Sağlık bakımı,yaşlı ve çocuk bakımı, ve sosyal hizmetlerde önemli katkılar Kuruluşlar Karalaştırılmış güven ile çalışma Bağış ve hediyeler ile desteklenen sermaye Araştırmaların finansı,uluslararası ve ulusal ve yerel projelerin desteklenmesi Bireyin,gönüllü çalışmaların,sağlık ve yaşlı bakımının ihtiyacı olan bursların sağlanmaı Sosyal işletmeler Universal kabul edilmiş tanımlar Sosyal ve toplumsal amaçlar ile birleştirilmiş özel sektörün girişimci ruhuna sahip olma Daha geniş sosyal amaçları başarmak için üretim fazlasının yeniden yatırıma dönüştürülmesi Özel şirketler, kooperatifler, kurumlar, gönüllü organizasyonları, hayır kurumları, veya karşılıklı olarak işlbirliği yapan kuruluşların kaydedilmesi 6

7 Sosyal ekonomi işletmeleri nedir? Sosyal ekonomi işletmeleri işletme gibi çalışır Pazar ekonomisi için mal veya hizmet üretir fakat işlemlerini sosyal arayış ve toplum amaçları içerisinde üretim fazlalarını yönlendirerek yönetirler. Tipik olarak sosyal ekonomi işletmeleri yönetimleri kapsayan geniş tabanlı bir topluluk geliştirme stratejilerinde büyür. Sosyal işletmeler sosyal ekonomi sektörünün parçalarıdır. Onlar geleneksel özel ve kamu sektörü arasında bulunan o rganizasyonun toplamından oluşurlar. Sosyal işletmelerin universal olarak kabul edilmiş bir tanımının olmammasına rağmen onun ayırtedici anahtar karakteristikleri özel sektörün gigrişimci ruhu ile kombine edilmiş sosyal ve toplumsal amaçlardır. Sosyal işletmeler aktivitelerini adarlar ve üretim fazlalarını üyelerinin daha geniş talepleri ve istekleri doğrultusunda daha geniş toplumsal ve sosyal amaçları başarmak amacıyla yatırıma dönüştürürler.onun ekonomik ve girişimci yapısı şu şekilde karakterize edilebilir. Üretim mallarının ve/veya satılan hizmetlerin sürekli etkinliği Yüksek derecede özerklik Ekonomik risklerin önemli düzeyi Iş ödemelerinin en az miktarı Girişimlerin sosyal boyutu Bir grup yurttaş tarafından bir grişimin piyasaya sürülmesi Sermaye sdahipliğinde olmayan karar oluşturma gücü Kişinin etkenlikler ile etkilendiği katılımcılık yapısı Limitli kar dağıtımı Toplum yararına açık bir amaç Sosyal işletmeler bütün üye ülkelerde vardır. Aslında bu işletmeler için sadece tek bir model de yoktur. Birçok sosyal işletme özel şirketler olarak kaydedilmiştir diğerleri ise sosyal kooperatifler, kurumlar,gönüllü organizasyonları, yardım dernekleri, vakıflardır. Dağılımlarına rağmen sosyal işletmeler esas olarak aşağıdaki üçalanda çalışırlar : Entegrasyon çalışmaları (çalışmayanj kişilerin eğitimive entegrasyonu) Personel hizmetleri (örneğin çocuk bakımı hizmetleri,yaşlı bakımı hizmetleri, yakınlık hizmetleri, dezavantajlılar için yardım hizmetleri,) ve Dezavantajlı bölgelerin yerel gelişimi (örneğin uzak kırsal alanlarda sosyal işletmeler,komşuluk gelişimleri,kırsal bölgelerde rehabilitasyon şemaları ) Avrupa komisyonu tarafından alına aksiyonlar Aksiyon planı : Girişimcilik için Avrupa gündemi (COM 2004) 70 sonuç, ) sosyal sektörde girişimciliğin promosyonunda komisyon aksiyonunu başlattı. Bu politika girişimciliğin değişik ihtiyaçlarını gündeme getirdi.sosyal ekonomi işletmeleri halihazırda kamu sektörüne alternatif yada tamamlayıcı olarak hizmet dağıtımında örnekler sağlar.avrupada (COM 2004) 18 sonuç, ) kooperatif promosyonunda iletişimde Avrupa birliği sosyal kooperatif işletmelerinin rolünü vurgular. Kooperatifin etkileri sosyal amaçlar ile entegrasyonu gösterir. Sosyal işletmeleri bütün avrupada teşvik etmek için komisyon bir proje 6 ve bir rapor 7 6 'Promoting social entrepreneurship in Europe' in Study on national policies and good practices concerning social enterprises in Europe in The study covered 25 countries of the EU, the EFTA member countries (Norway, Liechtenstein and Iceland) and the 7

8 applicant countries (Bulgaria, Romania and Turkey). Duration of the study: 18 months. piyasaya ilgili bilgileri ve spesifik ölçüm leri uyarlamak amacıla piyasaya sürmüştür.bu bilgilerin ışığında her ülkeden özellikle birliğin yeni üyelerine yönelik çok sayıda ölçümler iyi örnekler olarak seçilmiştir. SME tanımı 8 SME tanımı : komisyon önerisi Temeli:Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler AB de tüm işletmelerin % 99 unu temsil ettiklerinden ve yaklaşık 65 milyon kişiye iş imkanı sağladılarından ve nihayet girişimciliğe ve yenilikçiliğe katkıda bulunduklarından dolayı sosyal ve ekonomil olarak önemlidir. Aslında onlar AB ve ulusal kanunlar SME elere değişik avantajlar vererek yeni bir elbise giydirmeye öalıştıklarından belirli zorlukjlar ile karşı karşıyadırlar. Bir yasal güvence ve samimi bir tanım onları tek pazarın tahrifatından korumak için gereklidir. Official Journal of the European Union L 124, p. 36 de 20 Mayıs 2003 de basılan Komisyon önerisi 2003/361/EC e göre 1/1/2005 de etkili olacak olan yeni bir SME tanımı yapılmıştır. yeni SME tanımı SME ler için gelişmiş iş çevresine doğru büyük bir adımı temsil eder ve girişimciliği, yatırımı ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu tanım Lizbon amaçlarının başarılı uygulamalarına doğru SME i bir anahtar olarak gören paydaşlar ile geniş ve uzun danışmanlıklardan sonra ayrıntılı olarak yapılmıştır. 9 Yeni tanım işletmeleri üçfarklı kategoriye ayırmaktadır.her kategori diğeri ile benzer olan işletmenin bir tipiö ile ilgilidir. Bu ayrım işletmelerin ekonomil durumunun net bir resmini kurmak ve onları gerçek SME lerden hariç tutmak bakımından gereklidir. Genellikle SME lerin birçoğu ya tamamen bağımsız veya diğer işletmeler ile bir yada daha çok minor ortaklıklara (her biri % 25 den daha az) sahip olduklarından özerkdirler. Eğer bu holding % 50den daha fazlaya kadar büyür ise ilişki ortak işletmeler arasında olduğu gibi addedilir. 8 In 9 Gunter Verheugen, Member of the European Commission, Responsible for Enterprise and Industry 8

9 Bu bir işletme midir? (Makale 1 10 ) Bir SME oarak sınıflandırmanın ilk adımında bir işletme olarak düşünülür. Yeni tanıma göre bir işletme yasal şekline bakmaksızın herhangi bir ekonomik etkinliği olan herhangi bir tarafdır. Bu nedenle düzenli olarak bir ekonomik faaliyette bulunan kendi kendine çalışan, aile işletmeleri,ortaklıklar ve kurumlar işletme olarak düşünülürler.o faktörü belirleyen yasal şekil olmayan ekonomik faaliyettir. Yeni eşikler nedir? (Makale 2) Öncelikle bir işletmenin organizasyonu onaylanır, o aşağıdaki üç kritere göre işletmenin verisinde kurulmalıdır. Personel sayısı Yıllık ciro Yıllık bilanço Bu üç kriter için eşikler ile veriler karşılaştırldığı zaman organizasyonun mikro, küçük yada orta büyüklükte bir işletme olduğunun belirlenmesi kolaydır.not etmek gereklidir ki personel sayısını dikkate almak zorunlu iken bir SME karşılaşacağı ciroyu yada bilançonun tavanını seçebilir. Her ikisini karşılamak gerekmez ve onlardan biri onun statüsünü kaybetmeden sınırı aşabilir. Yeni tanım onların doğasından, işletmeler ticarette olduklarından, ve dağıtım sektörü üretim sektöründen daha fazlaciroya sahip olduğundan bu seçimi önermektedir. Bu kriter ve bir,işlermenin bütün değerini yansıtan toplam bilanço arasında bir seçeneği sağlamak için adil davranılan ekonomik aktivitelerin değişik tiplerinde meşgul olan SME lergaranti altıma alınır. Bir sonraki tablo mikro, küçük ve orta büyüklükteki 250 kişiden daha az çalışanı olan ve ya yıllık cirosu 50 milyon yu geçmeyen ya da yıllık bilançosu toplam 43 milyon yu aşmayan işletme kategorilerini gösterir. Küçük işletmeler 50 kişiden daha az çalışanı olan ve yıllık ciroları yada bilançoları toplam 10 milyon yu geçmeyen işletmeler olarak tanımlanır. Mikro işletmeler 10 kişiden daha az çalışanı olan ve yıllık ciroları yada bilançoları toplam 2 milyon yu geçmeyen işletmeler olarak tanımlanır. 10 The article numbers refer to the annex of the European Commission s Recommendation of 6 May 2003 (see Annex II, p. 32) 9

10 Yeni eşikler (makale 2) İşletme kategorisi Personel sayısı Ciro Ya da Bilanço Orta büyüklükte < milyon 43 milyon Küçük < milyon 10 milyon Mikro < 10 2 milyon 2 milyon Personel sayısı (Makale 5) Personel sayısı bir SME nin hangi kategoriye girdiğinin belirlenmesinde can alıcı ilk kriterdir. O full-time, part-time ve mevsimlik çalışanları kapsar ve aşağıdakiler içerir: Çalışanlar Ikincil olarak bir işletme için çalışan kişiler ile ulusal kanunlara gore çalışan plarak düşünülenler Kendi işletmesine sahip yöneticiler Işletmede bir düzenli aktivite ile meşgul olan ve işletmenin finansal avantajından yararlanan ortaklar Çıraklar veya öğrenciler çıraklık ile mesleki eğitimde meşgul olurlar veya mesleki eğitim kontratları baş sayısını içermez. Personel baş sayısı yıllık çalışma birimlerinde(yçb) ifade edilir. Bir işletmede full-time çalışan birisi veya onun namına çalışan birisi, bütün referens yıl süresince bir birim olarak sayılır. Part-time personel, mevsimlik çalışan ve onlarınyıl boyunca çalışmayanları bir birimin küsuratı olarak işlem görür. Yıllık ciro ve bilanço toplamı (makale 4) Yıllık ciro işletmenin sipariş formunda satış ve hizmetlerden bütün bir yıl boyunca elde ettiği ve iade ve indirim olmaksızın işletmeye ödenen gelirlerin hesaplanması ile belirlenir. Ciro değer eklenmiş vergileri yada diğer indirek vergileri içermez. Yıllık bilanço şirketin ana mal varlığının değerini gösterir. 10

11 References Demoustier, D. (2001), L'economie sociale et solidaire. S' associer pour entreprendre autrement, Paris, Syros Franco, R. C. (2004), Controversia em torno de uma definicao para o terceiro sector. A definicao estrutural operacional de John Hopkins versus a nocao de economia social. In: CONGRESSO LUSO AFRO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS 8, 16 a 18 set. 2004, Actas... Coimbra Lipietz, A. (2001), Pour le tiers secteur. L'economie sociale et solidaire: porquoi et comment, Paris: La Decouvert Pereirinha, J. (2003), Economia social e Estado providencia. Intervencao Social, Revista do Instituto Superior de Servico Social de Lisboa e Beja, n. 27, Jun. Ribeiro, E. (2005), A fragmentacao do mercado de trabalho: os desafios levantados pelos novos desenvolvimentos. Intervencao Social, Revista do Instituto Superior de Servico Social de Lisboa e Beja, n. 31, Jun. Ciriec (2000), The Enterprises and Organizations of the Third System: A Strategic Challenge for Employment, Relatorio elaborado no ambito da Accao Piloto Third System and Employment da Comissao Europeia. Liege: CIRIEC. Ferreira, S M D (2000), O papel das organizacoes do terceiro sector na reforma das politicas publicas de proteccao social, dissertacao de mestrado, Coimbra, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Martin, G (2001) Social movements, welfare and social policy: a critical analysis, Critical Social Policy, 21(3), Melville, R (2003), Changing roles of community-sector peak bodies in a neo-liberal policy environment in Australia, Institute of Social Change and Critical Inquiry, University of Wollongong. Minkhoff, D C. (2002), The Emergence of Hybrid Organizational Forms: Combining Identity-Based Service Provision and Political Action, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31 (3), Santos, B S e Ferreira, S (2002), A reforma do Estado-Providencia entre globalizacoes conflituantes, in Pedro Hespanha e Graca Carapinheiro (orgs.), Risco social e incerteza: pode o Estado social recuar mais? Porto: Afrontamento. Taylor, M (2003) Public Policy in the Community, Hampshire; Nova Iorque: Palgrave Macmillan. 11

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Bölüm 1 Firma, Finans Yöneticisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar Yatırım (Sermaye Bütçelemesi) ve Finanslama Kararları Şirket Nedir? Finansal Yönetici Kimdir? Şirketin Amaçları Finansal piyasalar ve kurumların

Detaylı

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir?

Anket formu. 2. Bilgilerini girmek üzere olduğunuz kurum aşağıdaki hangisidir? Anket formu Bu anket formu www.monitor.coop adresinde de doldurulabilir. Eğer anket formunu kağıt üzerinde doldurmayı tercih ederseniz, lütfen doldurulmuş formu şu adrese gönderiniz: Alex Rigotti (Eposta:

Detaylı

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY

İŞLETMELERİN EKONOMİDEKİ ÖNEMİ IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY IMPORTANCE OF ENTERPRISES IN THE ECONOMY İşletmelerin bir ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemini, "ekonomik" ve "sosyal" olmak üzere iki açıdan incelemek gerekir. İşletmelerin Ekonomik Açıdan Yeri ve

Detaylı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı

Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkâr Kuruluşlarının Sistem ve Yapısı Almanya da Zanaatkar Kuruluşların Sistemi ve Yapıs 1 2 Alman Ekonomisi ve KOBİ ler Almanya da Oda sisteminin tarihi ve yapısı 3 Federal düzeyde zanaat

Detaylı

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları

7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları 7.ÇP Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler(SSH) Araştırmaları Seda GÖKSU AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi Sunum Planı 7.ÇP SSH Araştırma Alanı 7.ÇP SSH alanı projelerine nasıl ortak olabilirim?

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi

Su Ürünleri Kooperatiflerinin. Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Su Ürünleri Kooperatiflerinin Kooperatifçilik İlkeleri Açısından Analizi Vahdet ÜNAL 1 Huriye GÖNCÜOĞLU 1 * Bülent MİRAN 2 11 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır.

Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal Girişimler, Sosyal bir amaçla kurulur ve faaliyet gösterir, Ekonomik faaliyetler yürütür, Elde ettikleri karı sosyal amaçları için kullanır. Sosyal girişimler, çoğunlukla ürün ve hizmetler yaratırken

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar

Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar Bölüm 1 (Devam) Finansal Piyasalar & Kurumlar İşlenecek Konular Finansal piyasalar ve kurumların önemi Tasarrufların şirketlere akışı Finansal piyasaların ve aracıların fonksiyonları Değer maksimizasyonu

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK

ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU ZAMANIN RUHUNU OKUMAK KURUMSAL DEĞERLER Kurucumuz Vehbi Koç un belirlediği değerler, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de Topluluğumuza yön vermeye devam edecektir. Müşterilerimiz

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

Anket formunu doldurma talimatnamesi

Anket formunu doldurma talimatnamesi Anket formunu doldurma talimatnamesi Bu metin Dünya Kooperatifler Gözlemi anketinin nasıl doldurulacağına dair kısa bir talimatnamedir. Söz konusu anket www.monitor.coop adresinde bulunmaktadır. 1. BÖLÜM

Detaylı

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri

2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri 2. Gün: Finlandiya Maliye Bakanlığı ve Birimleri Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 2 Maliye Bakanlığının Yönetim Birimleri Limited Şirketler Kurumlar Ticari işletmeler ve fonlar HANSEL LTD SATIN ALMA KURUMU

Detaylı

www.novusens.com 2012, Novusens

www.novusens.com 2012, Novusens www.novusens.com İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK ENSTİTÜSÜ Vizyon... Ulusal ve uluslararası paydaşları ile sürdürülebilir büyüme ve rekabeti amaçlayan, ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya katma değer yaratacak

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI DOĞAN GRUBU SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI Sayfa : 1/5 1. AMAÇ Bu politikanın amacı, Doğan Grubu olarak sosyal sorumluluk ilkelerimizi belirtmek ve sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışmaların Grubumuz için

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları

AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları AB 2020 Stratejisi ve Türk Eğitim Politikasına Yansımaları Y. Doç. Dr. Tamer Atabarut Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi Müdürü atabarut@boun.edu.tr Avrupa 2020 Stratejisi: Akıllı, Sürdürülebilir

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010,

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (19) 2010, 350-354 EUROPE S DIGITAL COMPETITIVENESS REPORT MAIN ACHIEVEMENTS OF THE I2010 STRATEGY 2005-2009 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL,

Detaylı

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular

Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular PLATFORM NOTU'15 / P-3 Yayınlanma Tarihi: 05.02.2015 * Kayıtdışı İstihdama Dair Yanıtlanmayı Bekleyen Bazı Sorular Cem Başlevent 1 YÖNETİCİ ÖZETİ Son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelere rağmen, kayıtdışı

Detaylı

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER

KARGEM DEN KARLILIK VE VERİMLİLİĞE %100 ETKİLİ YARATICI EĞİTİMLER MAĞAZA MAĞAZA Mağaza Yöneticileriniz 2012 ye hazır mı? Hepimiz biliyoruz ki, perakende sektörünün kalbi mağazalarda atar. Müşteri mağazadadır, ürün mağazada görücüye çıkar, en büyük hareketlilik mağazada

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM

İnsan Kaynakları Yönetimi. Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM İnsan Kaynakları Yönetimi Prof. Dr. Dursun BİNGÖL Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1. BÖLÜM Giriş Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, İletişim ve bilgi işleme teknolojisindeki

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5

ÜNİTE:1. İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2. İşletme Çevresi ÜNİTE:3. Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4. İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 ÜNİTE:1 İşletmeler ve Özellikleri ÜNİTE:2 İşletme Çevresi ÜNİTE:3 Etik ve Sosyal Sorumluluk ÜNİTE:4 İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi ÜNİTE:5 1 İşletmelerde Yönetim ÜNİTE:6 İşletmelerde Üretim ve Pazarlama

Detaylı

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç

K O B İ. Büyüyen Ekonomik Güç K O B İ Büyüyen Ekonomik Güç Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde işsizliğin azaltılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılmasında oynadıkları rol, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmaya yaptıkları

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı. Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı Đşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Đşbirliği Özel Programı Hedefi : Sanayi ve araştırma kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek kilit alanlarda Avrupa

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar

Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar Hamburg Uyum Meclisi Genel bilgiler Seçim süreci hakkında sorular ve cevaplar 1. Uyum Meclisi ne için gereklidir? Entegrasyon; örneğin politika, ekonomi, iş piyasası, eğitim, sosyal işler, kültür, din,

Detaylı

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü

AFETLERDE ERGOTERAPİ. Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü AFETLERDE ERGOTERAPİ Prof.Dr. Esra AKI H.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Ergoterapi Nedir? Anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SOSYAL POLİTİKA II KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ

A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ Yenileşim süreci içinde olan bir firmada aşağıda yer alan temel ölçütler aranır. A- YENİLEŞİM YÖNETİMİ 1-LİDERLİK Liderler, yenilikçi bir kurum için gerekli olan ihtiyaçlar doğrultusunda; Yenileşim doğrultusunda

Detaylı

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik

H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik H1. GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Girişimcilik 1. Girişimcilik nedir? a) Yaşanan çevrenin yarattığı fırsatları sezmek b) Sezgilerden düşler üretmek c) Düşleri projelere dönüştürmek d) Projeleri yaşama

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER

BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER BÖLÜM 2 - KÜÇÜK İŞLETMELER Girişimci işletmeler genellikle küçük işletmeler ya da aile işletmeleri olarak bilinir. Girişimci paradoksu: Girişimcilik, küçük işletmelerin büyümesine ve yüksek performans

Detaylı

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015

Şirket. Profili. Bir Bakışta MCI. Finansal Bilgiler. Sektör Bilgileri. Online ve Offline Arasında Köprü Kurmak. Basın Kiti 2015 Şirket Profili Basın Kiti 2015 Bir Bakışta MCI MCI, stratejik ilişki ve aktivasyon çözümleri sunma hususunda dünya lideri olup toplantı, etkinlik, dernek ve kongre sektörlerinde 1987'den beri yeniliklere

Detaylı

Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli

Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli Tekstil Sektöründe Uluslararası Rekabetin Koşulları Paneli İlhami Öztürk Coats Türkiye İplik Sanayii A.Ş. 7.11.2014 SPAC Danışmanlık 7-8 Kasım 2014 5. Yalın Altı Sigma Konferansı WOW Topkapı Palace Lara-Antalya

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği

2014-2020 Erasmus+ Programı. Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği 2014-2020 Erasmus+ Programı Key Action 2 (KA2) İyi ve Yenilikçi Uygulamalar için İşbirliği (Cooperation & Innovation for Good Practices) 21 Kasım 2013 ELAZIĞ Bütçe dağılımı Anahtar Faaliyet 1 (KA1) % 63

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

PROF. DR. ALPAGUT KARA MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ

PROF. DR. ALPAGUT KARA MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ Seramik sektöründe nitelikli istihdam ve kariyer planlaması PROF. DR. ALPAGUT KARA MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ 21. Yüzyıl: teknoloji her yerdedir. 2 İletişim Ulaşım Sağlık Hizmeti Dünyada

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10

TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: / Nüsha: 10 TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE BAKIŞ Aralık 2011 / ISSN: 1303 8346 / Nüsha: 10 KOBİ LERİN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ YERİ İlkay Uçum TEPGE 1. Giriş Küçük ve Orta Büyüklükteki/Ölçekli

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

KREDİ KEFALET SİSTEMİ

KREDİ KEFALET SİSTEMİ Dünya da Kredi Kefalet Sistemi KREDİ KEFALET SİSTEMİ Kredi Kefalet Sistemi dünya çapında küçük ve orta ölçekli, maddi varlığı yeterli olmayan ancak başarılı olan işletmelerin finansmanında kullanılmaktadır.

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı TÜRKİYE DE BAĞIŞÇILIĞI ALTYAPISINI GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA DESTEĞİ İLE BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Program Tanıtımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar

AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar AB de Engellilerin Entegrasyonu ve Ayrımcılık Karşıtı Politikalar Mehmet Caner Demir, AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politika ve İK Geliştirme Sektör yöneticisi 16.12.2015, Ankara 15-Dec-15 Directorate-General

Detaylı

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7:

MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: MIS 325T Servis Stratejisi ve Tasarımı Hafta 7: Servis değerinin yaratılması, talep yönetimi, Servis kataloğu ve portföyünün yönetimi, SSA, OSA, Hazır bulunurluk ve kapasite yönetimi, BT servis süreklilik

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TTGV FİNANSMAN DESTEKLERİ Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İskenderun Körfezi nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi - Endüstriyel Simbiyoz ve Temiz Üretim Ar-Ge Proje

Detaylı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KOSGEB DESTEK MODELLERİ. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı DESTEK MODELLERİ Hamza Alper DOĞRU KOSGEB Burdur Müdürü «KOSGEB Destekleri» Burdur TSO 10 Mart 2016 BURDUR KOSGEB Kimdir?

Detaylı

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015

Elektrik Perakende Sektörü. Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları. 30 Eylül 2015 Elektrik Perakende Sektörü Perakende Pazarında İş Geliştirme Fırsatları 30 Eylül 2015 2015 Deloitte Türkiye. Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 1 Elektrik perakende pazarında sektör içi/dışı oyuncularla

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH)

AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) AB 7. Çerçeve Programı İşbirliği Programı Sosyo-Ekonomik ve Beşeri Bilimler (SSH) Sosyo-ekonomik ve Beşeri Bilimler AMAÇ Avrupa nın karşı karşıya olduğu sosyoekonomik problemlere yönelik ortak çözüm yolları

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi

İşletmelerin Özel Hedefleri Müşteri/Çalışan memnuniyeti - eğitimi ve kariyer gelişimi İşletmelerin Genel Hedefleri Finansal Hedefler: Kârlılık ve yeni kârlı yatırımlar Pazarlama hedefleri Var olma hedefi: Ticari hayatı sürdürmek Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet İşletmelerin Özel Hedefleri

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI

ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. Yarıyıl II. Yarıyıl Seçmeli (4 ders) 32 AKTS ULTF 570 Seminer 4 AKTS III. Yarıyıl ULTF 560 Bitirme Projesi 14 AKTS Seçmeli

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı

We set the standards Bill GATES. Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı We set the standards Bill GATES Tankut ASLANTAŞ Endüstri Mühendisi / Yönetim Danışmanı Franchising Hakkında Franchising Nedir? Franchising Türleri Neden Franchise? Neden İhtiyaç? Franchising sistemi, bir

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014

SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 SERMAYE PİYASASI PROFESYONELLERİ DERNEĞİ FAALİ YET RAPORU 2014 İçindekiler 1. SPP Hakkında 2. Vizyon, Görev ve Hedefler 3. Yönetimin Mesajı 4. Kurullar 5. Üyelerimiz 6. Eğitimler 7. İnternet Sitesi 8.

Detaylı

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 3/6/2011, No : 633 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme

Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Müşteri Bilgi Sistemi Tasarımı, Müşteri İzleme Günümüzün giderek zorlaşan rekabet ortamında artan müşteri sayıları nedeniyle müşteri ilişkileri yönetimi her geçen gün boyut değiştirmektedir. Müşterilerine

Detaylı

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking

İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking İşletmelerarası Karşılaştırma Kıyaslama Benchmarking Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltebilmek için, üstün performansı olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma usulleri

Detaylı

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016

İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlik ve İstihdam Raporu-Eylül 2016 İşsizlikte patlama! İki yılda 473 bin yeni işsiz! Geniş tanımlı işsiz sayısı 6 milyonu aştı Tarım istihdamı 420 bin, imalat sanayi 47 azaldı Toplam istihdam artışının

Detaylı

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü

I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü I. Dünya Savaşı öncesi dağıtım ve satış yönlü Ürünlerin üreticilerden tüketiciye doğru akışını sağlayan eylemler II. Dünya Savaşından sonra tüketicinin önemi Tüketici tatminin değer kazanması Pazarlama,

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü

ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK. Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü ÜNİVERSİTE VE SOSYAL SORUMLULUK Prof. Dr. Yunus Söylet İstanbul Üniversitesi Rektörü Küreselleşmenin etkisi Devlet bir çok sosyal alandan çekilmiştir Küresel ekonomi sürecinde özelleştirmeler ile eşitsizlik,

Detaylı

ÜRETİM VE MALİYETLER

ÜRETİM VE MALİYETLER ÜRETİM VE MALİYETLER FİRMALARIN TEMEL AMACI Mal ve hizmet üretimi firmalar tarafından gerçekleştirilir. Ekonomi teorisine göre, firmaların mal ve hizmet üretimindeki temel amacı kar maksimizasyonu (en

Detaylı

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI

Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI Sürdürülebilir Büyümeyi Hızlandırmak için... KOBİ DÖNÜŞÜM GELİŞİM PROGRAMI İzmir, 9.Aralık.2016 AB Ağlarıyla Güçlenen Girişimcilik Projesi HEDEF KİTLEMİZ SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROGRAMI İÇİNDE AB AĞLARIYLA

Detaylı

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ (FİN402U)

Detaylı

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır.

(3) Ray Sigorta A.Ş. bünyesinde, her seviyede sürdürülen, iç ve dış seçme ve yerleştirme uygulamaları bu yönetmelik kapsamındadır. Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Ray Sigorta A.Ş. temel değerlerini; Biz Aileyiz, Dürüstüz, Etik değerlere saygılıyız, Adiliz, Şeffaf ve Paylaşımcıyız, Birlikte güçlüyüz, Yaratıcı ve Üretkeniz, İnsana değer

Detaylı

Sosyal Girişimciliğe Dair SOGLA Sentezi. Timur Tiryaki. www.sogla.org

Sosyal Girişimciliğe Dair SOGLA Sentezi. Timur Tiryaki. www.sogla.org Sosyal Girişimciliğe Dair SOGLA Sentezi Timur Tiryaki Sosyal Girişimcilği Tanımak 1. Sosyal Girişimciliğin Tanımları 2. Sosyal Girişimcilik ile Karıştırılan Alanlar Girişimcilik Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI

MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI Giriş MÜVEKKİL İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ İÇİN CRM UYGULAMASI Hukuk Büro larında çoğu müvekkil bilgisi ancak kartvizitlerde kalır. Bazı bürolarda ise Excel çizelgelerinde düzenli olarak müvekkil bilgisi tutulur.

Detaylı

TEB KOBİ BANKACILIĞI

TEB KOBİ BANKACILIĞI TEB KOBİ BANKACILIĞI Türkiye de KOBİ ler İşletme Büyüklüğü İstihdam Grubu (Çalışan Sayısı) 2011 İşletme Sayısı % Toplam İstihdam % Ortalama Çalışan Sayısı Mikro 1-19 2.522.011 97,30% 5.362.905 46,60% 2

Detaylı

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar

Bölüm 1. Reel ve Finansal Varlıklar. Yatırımlar: Temel Kavramlar. Reel ve Finansal Varlıklar Bölüm 1 Yatırımlar: Temel Kavramlar Reel ve Finansal Varlıklar Reel ve Finansal Varlıklar Bir yatırımın temel özelliği: Şu andaki tüketimi gelecekte daha fazla tüketebilmek ümidiyle azaltmaktır. Reel Varlıklar

Detaylı

KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK

KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK KOBİ'LERİN TANIMI, NİTELİKLERİ, SINIFLANDIRILMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK 04 Kasım 2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri

Detaylı

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL

TOPLUM TANILAMA SÜRECİ. Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUM TANILAMA SÜRECİ Prof. Dr. Ayfer TEZEL TOPLUMUN TANIMI A.Ü.AHE 402 Halk Sağlığı Hemşireliği Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların

Detaylı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı

İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya ve Portekiz de Tahıl ve Un Pazarı İspanya da 120 un değirmeni olduğu bilinmektedir. Bu değirmenlerin çok büyük bir çoğunluğu yılda 2000 tonun üzerinde kapasiteyle çalışmaktadır. Pazarın yüzde 75

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU

ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL STRATEJİSİ (BGUS) ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN MÜLAKAT FORMU Kurum Adı-Soyadı Tarih Adres Telefon / /2012 ONUNCU KALKINMA PLANI (OKP) VE BÖLGESEL

Detaylı

ERASMUS+ ( ) 2016

ERASMUS+ ( ) 2016 ERASMUS+ (2014-2020) 2016 Yürütme Ajansı na Sunulan Merkezi Projeler Merkezi Projeler MERKEZİ PROJELER NİÇİN ÖNEMLİDİR? Sektörlere yön veren kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurmayı sağlar, Proje sonuçlarının

Detaylı

Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi

Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi İletişim-Grup Barış Baraz, 2012 Anadolu Üniversitesi Yönetici adayı: Olayları, hayatı etkin mi?, verimli mi?, daha iyisi nasıl olur? diye değerlendiren kişi İletişim-Yönetici Yöneticiler zamanlarının yüzde

Detaylı

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Teşvik Mekanizmasının Tanımı 1 İşletmelerde inovasyonların kanalize edilmesine destek 2 Yeni şirketlerin inovasyon geliştirmesine yönelik destek Başvurabilecek Adaylar 3 mali yılını doldurmuş olan mikro

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı