Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri"

Transkript

1 Avrupa Birliğinde Sosyal Ekonomi İşletmeleri 1 Sosyal ekonominin konsepti Sosyal ekonomi esas olarak girişimci,kar amacı gütmeyen, demokratik değerlere dayanan, toplumların sosyal, ekonomik ve çevresel şartlarını geliştirmeye çalışan, genellikle dezavantajlı üyeler üzerine yoğunlaşan bir sektördür. Sosyal ekonomi ekonomilerde özel ve iş sektörü ile kamu sektörü arasında üçüncü sektör olarak tanımlanır. Sosyal ekonomi kooperatifleri, kamuya ait olmayan organizasyonları ve hayır kurumlarını kapsar. Ekonomiler üç sektöre ayrılmış olarak düşünülebilir: (1)özel olarak yapılanmış ve kar amaçlı olarak motive olan iş yada özel sektör; (2) devlet tarafından yapılandırılmış kamu sektörü ve (3) geniş bir sınır içerisinde birliği, gönüllülüğü ve kara amacı gütmeyen aktiviteleri kucaklayan sosyal ekonomi. Bazen aynı zamanda dördüncü sektöre de referans verilir. Bu aile ve arkadaşlar arasında informal değişimler ile yer alan informal sektördür. Üçüncü sektör üç alt sektöre ayrılabilir; bunlar birlik sektörü, gönüllü sektörü ve sosyal işletme sektörüdürler: Birlik sektörü yerel veya birlik düzeyinde genellikle küçük,tevazu ile kurulmuş ve büyük oranda ödemeden çok işgücüne dayalı gönüllülüğe bağlı, aktif olan organizasyonları ihtiva eder. Örnekler komşuluk ilişkileri, küçük birlik dernekleri, yurttaşlık kurumları, küçük destek grupları vs. Gönüllü sektörünün genellikle şu organizasyonları tanımlamaktadır: formal ( bir yapısı vardır) ; kamu yönetiminden bağımsızdır ve kendi yönetimine sahiptir; kar amaçlı değildir ve önemli oranlarda gönüllülüğe bağlı olarak çalışır. Örnekler konut deneklerini, büyük hayır kurumlarını, büyük topluluk derneklerini, ulusal kampanya organizasyonlarını vs. içermektedir. Sosyal işletme sektörü hissedarları ve sahipleri için karlarını işletmek yerine maximize etmeye ihtiyacı olan birincil sosyal amaçlar ile çalışan işletmeleri Örnekler kooperatifleri, inşaat kurumlarını, geliştirme kurumlarını ve kredi kuruluşlarını içermektedir. Sosyal ekonomi birlik gönüllü ve sosyal işletme sektörleri arasında ekonomik aktiviteler köprüsü oluşturur. Diğer ekonomik sektörler gibi ekonomik aktivite şunları ihtiva eder: istihdam; finansal işlemler; niteliğin meşguliyeti; emekliler; ticaret vs. Sosyal ekonomi genellikle, sorunlara ( sosyal, ekonomik yada çevresel temelli olan ) yeni ve yenilikçi çözümler bulmak ihtiyacından dolayı gelişir ve üyelerinin ve özel yada kamu sektörü tarafından yetersiz bir şekilde değerlendirilen yada göz ardı edilen kullanıcılarının ihtiyaçlarını tatmin eder. Kar amacı gütmeyen amaçlarını yerine getirmenin çözümü olarak genellikle sosyal ekonominin kuvvetli, sürdürülebilir, zengin ve kapsamlı bir toplum ortaya çıkarmada farklı ve değerli bir rol oynadığına inanılır. Başarılı sosyal ekonomi organizasyonları bir çok anahtar kamu politikaları amaçlarına ulaşmaya yardım ederek önemli roller oynayabilirler: Bunların bazıları; verimliliğin ve rekabetin artmasına yardımcı olmak; zenginlik kreasyonları dahil sosyalliğe katılarak; yerel komşularına yenilemeye yönelerek bireysel ve toplumlarda çalışmayı etkinleştirerek; kamu hizmetlerini yürütmede yeni yollar göstermek ; ve bir aktif vatandaşlık ve kapsamlı toplum geliştirmeye yardım etmek. 1

2 Basarili sosyal ekonomi organizasyonlar devletin önemli politik hedeflerinin su yollarla dağılmasında büyük rol oynarlar:. Bir çözüm özel ve halk is sektörleri sahasındaki kurum ve organizasyonların Sosyal Kurum Kuşatması olabilir.sosyal kurum kuşatması aşağıda gösterildiği gibi kolayca açıklanabilir. Yatay Eksen Yatay eksende her kurum/ organizasyon sahibiyle sınıflandırılır. Sağ taraftaki kurum sahibi özel kişilerle gösterilirken sol taraftaki kurum sahipleri kamusal gösteriliyor. Dolayısıyla ayırt edici özellik kurumun sahibidir. Özel(1) mi yoksa kamusal (2)midir? Dikey Eksen Sosyal amaç İşletmenin birincil amacı Ticari amaç Kamu sahip özel Sosyal yönetim Kamu işletmesi Sosyal işletme Özel endüstri Dikey eksende,her kurum/organizasyon en önceki hedefiyle sınıflandırılır. Olcum eksenin üstündeki sosyal amaçlar ve dibindeki ticari amaçlar arasında düzenlenir. Eksende organizasyon tepeye ulaşır, 3 Memorandum from the European Parliament Social Economy Intergroup by Ms. Marie-Helene GILLIG Member of the European Parliament 4 i.e. the Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations 2

3 1.Özel endüstri kar amaçlı tüm özel sektör sahiplerini kapsar 2.Kamusal kurumlar Avrupa,federal,bölgesel ya da lokal tüm ekonomik aktiviteleri kapsar.tüm kamusal ve milli endüstrileri kapsar. Örneğin aşağıdaki kriteri takip edersniz sosyal amaç işletmenin birincil amacıdır. Kriter A Etik konsept B Görev C Kazanımın değerin sosyal ekonomik kreasyonu Sosyal ekonominin işletme/organizasyonları için çekirdek ve ideal tanımlar Sadece bu işletme/organizasyonları açıkça etik olarak tanımlanan ideal sosyal ekonomiye aittirler. Anahtar tanımlamalar İşletmenin birincil amacı yaşam durumunu geliştirmektir ve dezavantajlı kişilerin mümkün olduğunca sosyal kohezyonlarını desteklemektir. Kalitatif Anahtar tanımlamalar Kar ve kaynaklar dezavantajlı kişilerin yaratları için uygun olarak yatırıma yöneltilir. Eğer kriter A,B,C tamamen yapılırsa bir organizasyon kendisini doğrudan doğruya düşey eksenin tepesine yerleşebilir. Bir son kriter vardır tanımlanmaz ve fakat bir özelliği belirler. D Sosyal ekonomik işletme/organizasyonları kamu ve özel sektör Aracı fonksiyonlar arasında aracı bir fonksiyona sahiptirler. Eğer yukarıda yerine getirilmiş kriterlerin hiçbirisi yada işletmenin birincil amaçları ticari amaçlar ise o zaman bir işletme/organizasyon düşey eksenin tabanına yerleşir. Eğer yukarıdaki kriterler kısmen yapılmış ise işletme düşey eksenin kendi öz tanımına göre sosyal ve ticari amaç arasında alt ile üst arasında bir yere yerleşir. Sosyal ekonominin önemi Hatta daha komplex büyüyen ve yayılan bir dünyada yönetimler artarak sosyal tabanlı proseslere dönmektedirler ve yerel problemleri yerel çözümler ile çözmeye yönelmektedirler. Sosyal ekonomi önemlidir çünkü : Pazarda rekabete etkili katkıda bulunur. İşyaratmak için potansiyel önerir ve girişimciler ve çalışanlar için yeni formlar ortaya koyar. Genellikle üyelik aktiviteleri esasında kurulur. Yeni ihtiyaçları karşılar 3

4 Yurttaş ortaklığını ve gönüllü çalışmayı destekler. Dayanışmayı ve birliği geliştirir. Aday ülkelerin ekonomilerinin entegrasyonuna katkıda bulunur. Topluma sosyal ekonomi hangi yararları sağlar Sosyal ekonomi önemlidir çünkü toplumum amaçların katkıda bulunur ve mal ve hizmet üretimi ile kolektif katma değer yaratma potansiyeline sahiptir. Sosyal ekonomi işletmeleri bir esnek ve sürekli araç sağlarlar. Bu araç toplumlara kendi amaçlarını başarabilmelerinde yardımcı olabilir. Şöyleki: İş yaratmayı ve yetenek geliştirmeyi teşvik eder. Sosyal destekler için toplum kapasitesini artırır. Ekonomik büyümeyi ve komşuluk ilişkilerini yeniden canlandırmayı destekler. Çevreyi korur ve Dezavantajlı grupları hareketlendirir. AB düzeyinde sosyal ekonomi önemlimidir 3? AB sosyal ekonomiyi girişimcilik destekçiliğinde içermektedir. Sosyal ekonomi büyük dört aile 4 arasında büyük aktif bir sektörü temsil eder. Kantitatif olarak sektör ekonomik ağırlığı ile önemlidir. Avrupa işletmelerinin % 8i ve Avrupa çalışanlarının % 10 u dur ve etkinliklerin çok geniş bir alanını kapsar. Sosyal koruma, sağlık sosyal servisleri, bankacılık, sigorta, tarımsal büyüme, el sanatları, çalışa sahipliği, destekleme, yakınlık hizmetleri, eğitim, kültür, spor ve eğlence aktiviteleri, engelli kişilerin çalışmaya girmeleri vs. Ayrıca belirli aktif alanlarında esas sosyal ekonomi işletmeleri tarafından işletildiğine dikkat çekilir.( örneğin sağlık sigortalarında) sosyal ekonomi sürekli olarak ekonomik büyüme ve sosyal kohezyon arasında bir denge kurar ve bu nedenle işletmelerinin etrafında aşağıdaki prensipleri organize eder. Kişilerin öncelik sırası Gönüllü ve açık üyelik Üyelikde demokratik kontrol Üyeler ve genel ligiler arasında ilgi bağları Dayanışma ve sorumluluk prensiplerinin uygulaması ve savunulması Otonom yönetim ve bağımsız otorite ve Karların ya toplum ilgileri yada kendi kişisel aktivitelerinin gelişmesi için yeniden yatırımı Bu yolla sosyal ekonomi Lizbon zirvesinde kararlaştırılan AB stratejisinin öncelik ve amaçları ile tamamen aynı çizgisindedir. Avrupa Birliği sosyal ekonominin Avrupanın sosyal modellerinin güçlülüğünde aktif bir rol oynayacağına inanır tam istihdamı sağlayacak enstrümanlardan birisidir kaliteli istihdamı da sosyal ekonomi temin eder 4

5 bir çalışma entegrasyonu aracı olarak sosyal ekonominin desteklenmesinin gerekli olduğuna inanır sosyal ekonomi işletmelerinin bir anahtar değer olarak toplumların ekonomik gelişmelerine katkıda bulunacağına işaret eder eğer belirli sosyal ekonomi aktiviteleri ve işletmeleri gerçek ilgili hizmetleri desteklerler ise diğer pazarlarında gelişimine katkıda bulunacağına işaret eder. Sosyal ekonomi işletmeleri spesifik girişimcilik modelini gösterirken sürdürülebilir gelişme amaçları kapsamında içerikleri değerlendirir Küreselleşmeyi getirmeye kendisine zıt olan kapitalist işletme modelinin birliğini başarmak için kontrollü bir model aradığına işaret eder. Sosyal Ekonomi işletmelerinin önemi 5 Daha önce belirtildiği gibi sosyal ekonominin önemi şimdi Avrupa düzeyinde üye ülkelerde daha fazla algılanmaktadır. Onlar sadece önemli ekonomik aktörler değil aynı zamanda kendi üyeleri ve Avrupalı toplumun yurttaşları arasında bir anahtar rol de oynamaktadırlar. Sosyal ekonomi işletmeleri değişen avrupanın taleplerini karşılamaya yardım etmektedirler. Onlar, geleneksel yatırım alanları işletme yapısında daima geçerli olmayan girişimcilik kaynaklarında önemlidir, Sosyal ekonomi işletmeleri üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda ekonomiden sosyal ihtiyaçlara sıçrayabilir ve ortak belirli karakteristikleri aşağıdaki gibidir: Onların birincil amacı sermaye elde etmek değildir. Doğal olarak onlar paydaş ekonominin bir parçasıdır. Sosyal ekonomi işletmeleri bu amaçla ve genel ortak ihtiyaçlar için kurulmuşlardır bu nedenle daha çok hizmet sektöründe bulunmaktadırlar. Onlar genellikle bir üye bir oy prensibi ile yönetilirler. Esnek ve yenilikçidirler. Sosyal ekonomi işletmeleri, Sosyal ve ekonomik şartları oluşturmak amacıyla kurulmuşlardır. Bir çoğu gönüllülük, ortaklık ve sorumluluk temeli üzerine kurulmuştur. Sosyal ekonomi hemen bütün ekonomi sektörlerinde bulunur. Kooperatifler özellikle belirli alanlarda göze çarpan örneklerdir aynı şekilde bankacılık, el sanatları, tarımsal üretim ve perakendecilikde önemlidir. Karşılıklı toplumlar ağırlıklı olarak sigorta ve motgage sektöründe aktifdir aynı zamanda kurumlar ve kuruluşlar sağlık ve refah hizmetlerinde, spor ve eğlencede, kültürde, çevre yenilemede, insan haklarında, yardım geliştirmede, tüketici haklarında, eğitimde ve araştırmada da güçlü figürler ortaya koyarlar. Bazı Sosyal ekonomi kurumları rekabetçi pazarlarda çalışırken diğerleri kamu sektörüne daha yakındırlar. Örneğin üyelerinin ilgilerini yerine getirmek amacıyla şekillenmiş ( üretim yada 5 In 5

6 tüketim) kooperatifleri birçok pazarda önemli roller oynarlar ve etkili rekabete katkıda bulunurlar. Sosyal ekonomi işletmelerinin ana karakteristikleri Kooperatifler Gönüllü ve açık üyelik Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Üyelik Değişebilir sermayeye katkı Özerklik ve bağımsızlık Özellikle tarım, üretim bankacılık, perakendecilik ve hizmet sektörleri için önemli olma Karşılıklı toplumlar Gönüllü ve açık üyelik Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Sigorta hesaplamalarında aidat temelli üyelik (nerede ilgili ise) Sermaye katkısızlığı Özerklik ve bağımsızlık Tıp, hayat ve diğer sigortalar,garanti şemaları, ev mortgage Kurumlar/ gönüllü Gönüllü ve açık üyelik organizasyonlar Eşit oy hakkı Çoğunluğun taşıdığı kararlılık Üyelik Sermayeyesizlik Özerklik ve bağımsızlık Hizmet sağlama, gönüllü çalışma, spor ve avukatlık/temsilcilik Sağlık bakımı,yaşlı ve çocuk bakımı, ve sosyal hizmetlerde önemli katkılar Kuruluşlar Karalaştırılmış güven ile çalışma Bağış ve hediyeler ile desteklenen sermaye Araştırmaların finansı,uluslararası ve ulusal ve yerel projelerin desteklenmesi Bireyin,gönüllü çalışmaların,sağlık ve yaşlı bakımının ihtiyacı olan bursların sağlanmaı Sosyal işletmeler Universal kabul edilmiş tanımlar Sosyal ve toplumsal amaçlar ile birleştirilmiş özel sektörün girişimci ruhuna sahip olma Daha geniş sosyal amaçları başarmak için üretim fazlasının yeniden yatırıma dönüştürülmesi Özel şirketler, kooperatifler, kurumlar, gönüllü organizasyonları, hayır kurumları, veya karşılıklı olarak işlbirliği yapan kuruluşların kaydedilmesi 6

7 Sosyal ekonomi işletmeleri nedir? Sosyal ekonomi işletmeleri işletme gibi çalışır Pazar ekonomisi için mal veya hizmet üretir fakat işlemlerini sosyal arayış ve toplum amaçları içerisinde üretim fazlalarını yönlendirerek yönetirler. Tipik olarak sosyal ekonomi işletmeleri yönetimleri kapsayan geniş tabanlı bir topluluk geliştirme stratejilerinde büyür. Sosyal işletmeler sosyal ekonomi sektörünün parçalarıdır. Onlar geleneksel özel ve kamu sektörü arasında bulunan o rganizasyonun toplamından oluşurlar. Sosyal işletmelerin universal olarak kabul edilmiş bir tanımının olmammasına rağmen onun ayırtedici anahtar karakteristikleri özel sektörün gigrişimci ruhu ile kombine edilmiş sosyal ve toplumsal amaçlardır. Sosyal işletmeler aktivitelerini adarlar ve üretim fazlalarını üyelerinin daha geniş talepleri ve istekleri doğrultusunda daha geniş toplumsal ve sosyal amaçları başarmak amacıyla yatırıma dönüştürürler.onun ekonomik ve girişimci yapısı şu şekilde karakterize edilebilir. Üretim mallarının ve/veya satılan hizmetlerin sürekli etkinliği Yüksek derecede özerklik Ekonomik risklerin önemli düzeyi Iş ödemelerinin en az miktarı Girişimlerin sosyal boyutu Bir grup yurttaş tarafından bir grişimin piyasaya sürülmesi Sermaye sdahipliğinde olmayan karar oluşturma gücü Kişinin etkenlikler ile etkilendiği katılımcılık yapısı Limitli kar dağıtımı Toplum yararına açık bir amaç Sosyal işletmeler bütün üye ülkelerde vardır. Aslında bu işletmeler için sadece tek bir model de yoktur. Birçok sosyal işletme özel şirketler olarak kaydedilmiştir diğerleri ise sosyal kooperatifler, kurumlar,gönüllü organizasyonları, yardım dernekleri, vakıflardır. Dağılımlarına rağmen sosyal işletmeler esas olarak aşağıdaki üçalanda çalışırlar : Entegrasyon çalışmaları (çalışmayanj kişilerin eğitimive entegrasyonu) Personel hizmetleri (örneğin çocuk bakımı hizmetleri,yaşlı bakımı hizmetleri, yakınlık hizmetleri, dezavantajlılar için yardım hizmetleri,) ve Dezavantajlı bölgelerin yerel gelişimi (örneğin uzak kırsal alanlarda sosyal işletmeler,komşuluk gelişimleri,kırsal bölgelerde rehabilitasyon şemaları ) Avrupa komisyonu tarafından alına aksiyonlar Aksiyon planı : Girişimcilik için Avrupa gündemi (COM 2004) 70 sonuç, ) sosyal sektörde girişimciliğin promosyonunda komisyon aksiyonunu başlattı. Bu politika girişimciliğin değişik ihtiyaçlarını gündeme getirdi.sosyal ekonomi işletmeleri halihazırda kamu sektörüne alternatif yada tamamlayıcı olarak hizmet dağıtımında örnekler sağlar.avrupada (COM 2004) 18 sonuç, ) kooperatif promosyonunda iletişimde Avrupa birliği sosyal kooperatif işletmelerinin rolünü vurgular. Kooperatifin etkileri sosyal amaçlar ile entegrasyonu gösterir. Sosyal işletmeleri bütün avrupada teşvik etmek için komisyon bir proje 6 ve bir rapor 7 6 'Promoting social entrepreneurship in Europe' in Study on national policies and good practices concerning social enterprises in Europe in The study covered 25 countries of the EU, the EFTA member countries (Norway, Liechtenstein and Iceland) and the 7

8 applicant countries (Bulgaria, Romania and Turkey). Duration of the study: 18 months. piyasaya ilgili bilgileri ve spesifik ölçüm leri uyarlamak amacıla piyasaya sürmüştür.bu bilgilerin ışığında her ülkeden özellikle birliğin yeni üyelerine yönelik çok sayıda ölçümler iyi örnekler olarak seçilmiştir. SME tanımı 8 SME tanımı : komisyon önerisi Temeli:Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler AB de tüm işletmelerin % 99 unu temsil ettiklerinden ve yaklaşık 65 milyon kişiye iş imkanı sağladılarından ve nihayet girişimciliğe ve yenilikçiliğe katkıda bulunduklarından dolayı sosyal ve ekonomil olarak önemlidir. Aslında onlar AB ve ulusal kanunlar SME elere değişik avantajlar vererek yeni bir elbise giydirmeye öalıştıklarından belirli zorlukjlar ile karşı karşıyadırlar. Bir yasal güvence ve samimi bir tanım onları tek pazarın tahrifatından korumak için gereklidir. Official Journal of the European Union L 124, p. 36 de 20 Mayıs 2003 de basılan Komisyon önerisi 2003/361/EC e göre 1/1/2005 de etkili olacak olan yeni bir SME tanımı yapılmıştır. yeni SME tanımı SME ler için gelişmiş iş çevresine doğru büyük bir adımı temsil eder ve girişimciliği, yatırımı ve büyümeyi teşvik etmeyi amaçlar. Bu tanım Lizbon amaçlarının başarılı uygulamalarına doğru SME i bir anahtar olarak gören paydaşlar ile geniş ve uzun danışmanlıklardan sonra ayrıntılı olarak yapılmıştır. 9 Yeni tanım işletmeleri üçfarklı kategoriye ayırmaktadır.her kategori diğeri ile benzer olan işletmenin bir tipiö ile ilgilidir. Bu ayrım işletmelerin ekonomil durumunun net bir resmini kurmak ve onları gerçek SME lerden hariç tutmak bakımından gereklidir. Genellikle SME lerin birçoğu ya tamamen bağımsız veya diğer işletmeler ile bir yada daha çok minor ortaklıklara (her biri % 25 den daha az) sahip olduklarından özerkdirler. Eğer bu holding % 50den daha fazlaya kadar büyür ise ilişki ortak işletmeler arasında olduğu gibi addedilir. 8 In 9 Gunter Verheugen, Member of the European Commission, Responsible for Enterprise and Industry 8

9 Bu bir işletme midir? (Makale 1 10 ) Bir SME oarak sınıflandırmanın ilk adımında bir işletme olarak düşünülür. Yeni tanıma göre bir işletme yasal şekline bakmaksızın herhangi bir ekonomik etkinliği olan herhangi bir tarafdır. Bu nedenle düzenli olarak bir ekonomik faaliyette bulunan kendi kendine çalışan, aile işletmeleri,ortaklıklar ve kurumlar işletme olarak düşünülürler.o faktörü belirleyen yasal şekil olmayan ekonomik faaliyettir. Yeni eşikler nedir? (Makale 2) Öncelikle bir işletmenin organizasyonu onaylanır, o aşağıdaki üç kritere göre işletmenin verisinde kurulmalıdır. Personel sayısı Yıllık ciro Yıllık bilanço Bu üç kriter için eşikler ile veriler karşılaştırldığı zaman organizasyonun mikro, küçük yada orta büyüklükte bir işletme olduğunun belirlenmesi kolaydır.not etmek gereklidir ki personel sayısını dikkate almak zorunlu iken bir SME karşılaşacağı ciroyu yada bilançonun tavanını seçebilir. Her ikisini karşılamak gerekmez ve onlardan biri onun statüsünü kaybetmeden sınırı aşabilir. Yeni tanım onların doğasından, işletmeler ticarette olduklarından, ve dağıtım sektörü üretim sektöründen daha fazlaciroya sahip olduğundan bu seçimi önermektedir. Bu kriter ve bir,işlermenin bütün değerini yansıtan toplam bilanço arasında bir seçeneği sağlamak için adil davranılan ekonomik aktivitelerin değişik tiplerinde meşgul olan SME lergaranti altıma alınır. Bir sonraki tablo mikro, küçük ve orta büyüklükteki 250 kişiden daha az çalışanı olan ve ya yıllık cirosu 50 milyon yu geçmeyen ya da yıllık bilançosu toplam 43 milyon yu aşmayan işletme kategorilerini gösterir. Küçük işletmeler 50 kişiden daha az çalışanı olan ve yıllık ciroları yada bilançoları toplam 10 milyon yu geçmeyen işletmeler olarak tanımlanır. Mikro işletmeler 10 kişiden daha az çalışanı olan ve yıllık ciroları yada bilançoları toplam 2 milyon yu geçmeyen işletmeler olarak tanımlanır. 10 The article numbers refer to the annex of the European Commission s Recommendation of 6 May 2003 (see Annex II, p. 32) 9

10 Yeni eşikler (makale 2) İşletme kategorisi Personel sayısı Ciro Ya da Bilanço Orta büyüklükte < milyon 43 milyon Küçük < milyon 10 milyon Mikro < 10 2 milyon 2 milyon Personel sayısı (Makale 5) Personel sayısı bir SME nin hangi kategoriye girdiğinin belirlenmesinde can alıcı ilk kriterdir. O full-time, part-time ve mevsimlik çalışanları kapsar ve aşağıdakiler içerir: Çalışanlar Ikincil olarak bir işletme için çalışan kişiler ile ulusal kanunlara gore çalışan plarak düşünülenler Kendi işletmesine sahip yöneticiler Işletmede bir düzenli aktivite ile meşgul olan ve işletmenin finansal avantajından yararlanan ortaklar Çıraklar veya öğrenciler çıraklık ile mesleki eğitimde meşgul olurlar veya mesleki eğitim kontratları baş sayısını içermez. Personel baş sayısı yıllık çalışma birimlerinde(yçb) ifade edilir. Bir işletmede full-time çalışan birisi veya onun namına çalışan birisi, bütün referens yıl süresince bir birim olarak sayılır. Part-time personel, mevsimlik çalışan ve onlarınyıl boyunca çalışmayanları bir birimin küsuratı olarak işlem görür. Yıllık ciro ve bilanço toplamı (makale 4) Yıllık ciro işletmenin sipariş formunda satış ve hizmetlerden bütün bir yıl boyunca elde ettiği ve iade ve indirim olmaksızın işletmeye ödenen gelirlerin hesaplanması ile belirlenir. Ciro değer eklenmiş vergileri yada diğer indirek vergileri içermez. Yıllık bilanço şirketin ana mal varlığının değerini gösterir. 10

11 References Demoustier, D. (2001), L'economie sociale et solidaire. S' associer pour entreprendre autrement, Paris, Syros Franco, R. C. (2004), Controversia em torno de uma definicao para o terceiro sector. A definicao estrutural operacional de John Hopkins versus a nocao de economia social. In: CONGRESSO LUSO AFRO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS 8, 16 a 18 set. 2004, Actas... Coimbra Lipietz, A. (2001), Pour le tiers secteur. L'economie sociale et solidaire: porquoi et comment, Paris: La Decouvert Pereirinha, J. (2003), Economia social e Estado providencia. Intervencao Social, Revista do Instituto Superior de Servico Social de Lisboa e Beja, n. 27, Jun. Ribeiro, E. (2005), A fragmentacao do mercado de trabalho: os desafios levantados pelos novos desenvolvimentos. Intervencao Social, Revista do Instituto Superior de Servico Social de Lisboa e Beja, n. 31, Jun. Ciriec (2000), The Enterprises and Organizations of the Third System: A Strategic Challenge for Employment, Relatorio elaborado no ambito da Accao Piloto Third System and Employment da Comissao Europeia. Liege: CIRIEC. Ferreira, S M D (2000), O papel das organizacoes do terceiro sector na reforma das politicas publicas de proteccao social, dissertacao de mestrado, Coimbra, Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Martin, G (2001) Social movements, welfare and social policy: a critical analysis, Critical Social Policy, 21(3), Melville, R (2003), Changing roles of community-sector peak bodies in a neo-liberal policy environment in Australia, Institute of Social Change and Critical Inquiry, University of Wollongong. Minkhoff, D C. (2002), The Emergence of Hybrid Organizational Forms: Combining Identity-Based Service Provision and Political Action, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 31 (3), Santos, B S e Ferreira, S (2002), A reforma do Estado-Providencia entre globalizacoes conflituantes, in Pedro Hespanha e Graca Carapinheiro (orgs.), Risco social e incerteza: pode o Estado social recuar mais? Porto: Afrontamento. Taylor, M (2003) Public Policy in the Community, Hampshire; Nova Iorque: Palgrave Macmillan. 11

Bu kararları verirken veya politikaları belirlerken finansal yöneticinin nihai amacı firma değerini ençoklamaktır. Sosyal boyutlarının yanı sıra

Bu kararları verirken veya politikaları belirlerken finansal yöneticinin nihai amacı firma değerini ençoklamaktır. Sosyal boyutlarının yanı sıra Ocak 2012 Yıl : 79 Sayı : 901 ISSN : 1300-1450 Ocak 2012 Yıl : 79 Ceyhun Atıf Kansu Cd. 1271.Sokak Nu : 35 / 9-10 06450 Balgat / ANKARA Tel : (0312) 472 99 59 472 99 11 Belgegeçer : (0312) 472 97 64 www.koopkur.org.tr

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler;

T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ. Değerli Kooperatifçiler; T.C. GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIĞI ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Dünyada kamu yönetimi anlayışındaki değişimlere paralel olarak, devletler ekonomik ve sosyal alandaki rollerini azaltmakta, idari, politik

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM:

ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: ÇALIŞMA RAPORU KONU : TURİZM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROGRAM: TÜRÜ/SÜRESİ: Travel, Tourism and Hospitality Management and English Studies with Educational Training. DİPLOMA / 1 YIL YABANCI ÜLKE:

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU

KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 1 KÜÇÜK TİCARİ İŞLETMELERDE ISO 9001:2008 STANDARDINA GÖRE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KYS) UYGULAMA KILAVUZU 2 INDEKS 1.- GİRİŞ 3 1.1 İÇERİK 3 2.- GENEL 5 2.1 KALİTE KELİMESİNİN ANLAMI 5 2.2. KALİTENİN GELİŞİM

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE SAĞLANAN KAMU DESTEKLERİNİN ETKİNLİĞİ VE KOSGEB DİYARBAKIR UYGULAMASI Hasan

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI İÇİNDEKİLER 4 TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERDEKİ KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ (KOBİ) İŞLETMELERE YÖNELİK DESTEK VE STRATEJİ POLİTİKALARI Dr.Mehmet Cevdet BAYKAL 17 KOBİ LERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİM DALI KOBİ LERDE PAZARLAMA VE PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DENİZ BAŞ YÜKSEK

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TOKAT İLİ KOBİ LERİNİN MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ALGILARI VE UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Hazırlayan Turan Burak İmre İşletme Ana Bilim Dalı

Detaylı

KAMU SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN ROLÜ *

KAMU SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN ROLÜ * KAMU SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA ÜÇÜNCÜ SEKTÖRÜN ROLÜ * Ramazan GÖKBUNAR Adnan ERDAL I-GİRİŞ Devletin toplumdaki işlevi ne olmalıdır konusu çağımızın en önemli sorunlarından birisidir. Refah

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. KÜRESEL EKONOMİDE KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETMELER VE REKABET SORUNLARI A. HAKAN ATİK Kd. Uzman GA-03-3-4 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mart 2003 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ LEONARDO DA VINCI YENİLİK TRANSFERİ PROJESİ TRAIN-TO-CAP Altyapı İnşaat Projelerinin Avrupa Birliği Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin Güçlendirilmesi 2010-1-PL1-LEO05-11469 İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İHALE STRATEJİLERİ

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ -

ENGELLİ BİREYLERİN ETKİN İSTİHDAMI İÇİN - İŞVERENLER REHBERİ - Türkiye de Engelliler İçin Farkındalığı ve Kurumsal İstihdam Fırsatlarını Artırma Projesi LEONARDO DA VINCI İnovasyon Transferi 2011-1-TR1-LEO05-27961 Contents UN and EU Situation in Italy Glossary Literature

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER...İ TABLOLAR VE GRAFİKLER...İV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. KOBİ KAVRAMI HAKKINDA GENEL BİLGİ... 5 1.1. KOBİ TANIMLAMASI SORUNU... 5 1.1.1. Dünyadaki KOBİ Tanımları... 8

Detaylı

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union

HandBooK. entrepreneurial guidance For an aware and informed choice. WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union WIth the support of the LIfELong LEarnIng programme of the EuropEan union entrepreneurial guidance For an aware and informed choice HandBooK Build Personal labour acting in net - leonardo da Vinci llp

Detaylı

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları

KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları KOBİ lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları M. Billur AKDENİZ Özet: Bu çalışmada, girişimciliğin

Detaylı

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ

ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐMDALI ĐŞ-YL-2007-0008 ALTI SĐGMA VE TOPLAM KALĐTE YÖNETĐMĐ UYGULAYAN ĐŞLETMELERDE ALTI SĐGMANIN UYGULANABĐLĐRLĐĞĐ HAZIRLAYAN Canan

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MÜDÜRLÜĞÜ KASIM 2007 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MİKRO FİNANSMAN Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR (Kd. Uzman) GA-07-05-28

Detaylı

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 *

Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Avrupa Birliği Üyeliği Yolunda Sürdürülebilir Kurumlar Sıgma Belgeleri: No. 26 * Çeviren: ** SIGMA PROGRAMI Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesinin Desteklenmesi (SIGMA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ÜCRET VE ÖDÜLLENDİRME YÖNTEMLERİ KONUSUNDA İŞGÖREN ALGILAMALARI: KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler)

21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) 21. Yüzyıl işletmeleri: Küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ'ler) Günümüzde bir yandan teknolojinin hızla gelişmesi, diğer yandan rekabetin giderek küreselleşmesi ve artması ekonomik yapıda önemli değişiklikleri

Detaylı

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2. KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi Ağ Oluşturma ve Bölgesel İşbirliği için KOBİ lerin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım - TR 07R2.02-01 İşbu rapor, Kısa Dönemli Uzman, Ümit Evren ve Funda Karabak

Detaylı

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR

KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR KOBİLER ve ESNAF SANATKARLAR Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Yrd. Doç. Dr. Ali ARI Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

MANUAL OF DENTAL PRACTICE

MANUAL OF DENTAL PRACTICE Dental Liaison Committee in the EU MANUAL OF DENTAL PRACTICE 2004 ***** Authors: Dr Anthony S Kravitz OBE and Professor Elizabeth T Treasure Dental Public Health Unit in the University of Wales, College

Detaylı