Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 BMA ve Commonwealth Medical Trust Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber Haziran 2007

2 Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber Judith Asher Danielle Hamm Julian Sheather British Medical Association BMA House, Tavistock Square, London, WC1H 9JP Commonwealth Medical Trust BMA House, Tavistock Square, London WC1H 9JP International Federation of Health and Human Rights Organisations C/O Netherlands Institute of Human Rights, Janskerkhof 3, 3512 BK Utrecht, The Netherlands Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 1

3 Bu kitapçık, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi nin sağlık hakkı konusundaki çalışmalarının bir parçası olarak Türkçe ye çevrilmiş ve size ulaştırılmıştır. Türkçe çeviri için yeniden tasarım Mücahid Zengin tarafından yapılmıştır. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 2

4 Teşekkür Bu kılavuzun müsveddesini gözden geçirmek için bol bol zaman ayırdıklarından dolayı aşağıdaki kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek isteriz: International Federation of Health and Human Rights Organisations (IFHHRO), Judith R Bueno de Mesquita ve BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü nün Essex Üniversitesi ndeki takımı. BMA nın yılları Tıp Etiği Komitesi. Bu kitapçık BMA nın Department for International Development (DfID) ile olan stratejik hibe anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleştirilmiştir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 3

5 Bu rehberin amacı Mümkün olan en yüksek bedensel ve ruhsal sağlığa sahip olma hakkı uluslararası hukukla korunmuş temel bir insan hakkıdır. Bu kitapçık bu hakkın sağlık çalışanları ve onların örgütleri için ne anlama geldiğini ortaya koyuyor. Sağlık hakkı hukuksal temellere dayanmakla birlikte bu kitapçık hukuk hakkında değildir. Sağlık çalışanlarının ve onların meslek örgütlerinin gündelik çalışmalarında sağlık hakkı pratik anlamını ve önemini göstermektedir. Halihazırdaki sağlık uygulamalarına dayanan somut örnekler sunmaktadır. Sağlık çalışanlarının çoğu zaten sağlık hakkını teşvik edecek biçimde çalışmalarını yürütmektedir. Sağlık hakkı anlayışını geliştirmek farklı bir çalışma biçimini benimsemeyi gerektirmiyor. Sağlık hakkı is sağlık çalışanlarının gündelik uygulamalarını evrensel olarak kabul edilmiş bir değerler çerçevesine yerleştiren pratik bir araçtır. Sağlık hakkı hükümetlerden ellerinde olmayan kaynakları sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesine adamalarını istemez. Sadece insanların sağlığını etkileyen kararları verenlerin ister sağlık çalışanları, ister özel şirketler, isterse de kamu kurumları olsunlar sağlığı geliştirmelerini ve korumalarını, kararlarının etkilerini anlamalarını ve haklılıklarını ortaya koymalarını ister. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 4

6 SAĞLIK HAKKI NEDİR? Sağlıklı olma hakkı değil Sağlık hakkı sağlıklı olma hakkı değildir. Devlet yurttaşlarını örneğin genetik hastalıkların olumsuz etkileri, bireysel yatkınlıklar ya da sağlıksız yaşam biçimlerini benimseme gibi sağlığı bozan ya da onları engelli kılan tüm olası nedenlerden koruma sağlayamaz. Sağlık hakkı her hastalık ya da engellilik için sınırsız tıbbi bakım alma hakkı da değildir. Sağlık hakkı iyi sağlık için gerekli tesislere ve şartlara ulaşma, bunları kullanma hakkıdır. Bu haklar iki ana kısma ayrılabilir: sağlık hizmetleri ile ilgili olanlar ve güvenli su, gıda, sanitasyon ve barınma gibi sağlığı etkileyen genel yaşam şartları ile ilgili olanlar. Daha açıkçası, sağlık hakkı sağlık hizmetlerini ve sağlığın belirleyicilerini kuşatan etkili ve entegre bir sağlık sistemi hakkı olarak anlaşılabilir. 1 Geniş bir sağlık kavramı Sağlık hakkı hem sağlık hizmetlerinin hem de sosyal şartların sağlığın önemli bölümleri olduğunu kabul eder. 2 Bunlar toplumsal cinsiyet, yaş farklılıkları ve kaynakların dağıtımı, kötü hijyen şartları yanı sıra şiddet ve silahlı çatışmalar gibi sağlığa zarar verebilen olaylar gibi faktörleri içerir. Sağlık hakkı, gıda, barınma, eğitim ve güvenli çalışma koşulları hakları gibi diğer insan haklarıyla ilişkilidir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 5

7 Sağlığa insan hakları yaklaşımı ne demektir? İnsan hakları özellikle dezavantajlı bireylerle ve gruplarla ilgilenir. Örneğin Birleşik Krallık bağlamında, ruh sağlığı sorunları olanlar, sığınmacılar ve gözaltında tutulanlar gibi ayrımcılığa maruz kalabilecek kişilerin ihtiyaçlarını dile getirirler. Bağışıklama programlarını ele alın. İnsan hakları çerçevesinde bağışıklıma çocuklar için basit bir tıbbi gereklilik ve sağduyulu bir halk sağlığı önemli değil, tüm çocukların hakkıdır ve hükümetlerin bu bakımdan yükümlülükleri vardır. O halde, bir hükümet geçerliliği kabul gören çok önemli bir neden olmaksızın, mali şartları öne sürerek bağışıklama programında kısıtlamalara gidemez. Hak sahibi, bahsettiğimiz konuda çocuk, odak noktasıdır. İnsan hakları yaklaşımı en fazla ihtiyacı olanlara gerekli kaynakların verilmesini garanti altına alır. Kamu fonlarının kırsal kesimde yaşayanlar ya da savunmasız gruplar en alt düzeyde sağlık hizmeti standardından dahi yoksun bırakılırken büyük şehirlerde daha fazla hastane yapmak için ya da sadece kentli nüfusun ve varlıklı kişilerin yararlanabileceği elektif işlemler için gerekli pahalı aletlerin alınması için kullanılıp kullanılmadığını ortaya koyar. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 6

8 Kadın sünneti Kadın sünneti sağlıklı kadın cinsel organlarının bir kısmının alınmasını ya da değiştirilmesini içeren bir grup uygulamaya verilen genel bir isimdir. Kadın sünneti kanama, tetanos, septisemi hatta ölüm gibi yakın ve uzak dönem sağlık risklerine yol açabilen son derece ağrılı bir işlemdir. Kadın sünneti uygulaması kadınların sağlık hakkının açıkça ihlal edilmesidir. Uzun dönemde cinsel ve üreme sorunlarına yol açabilir ve doğum sırasında ölümleri arttırdığı gösterilmiştir. Kadın sünneti, bazen yeni doğanlara ya da evlenecek kadınlara uygulansa da, tipik olarak 4-15 yaşlarındaki kızlara uygulanmaktadır. İşlem genellikle steril olmayan şartlarda ve herhangi bir anestezi yapılmadan uygulanmaktadır. Bazıları sağlık risklerinin azaltılması için kadın sünnetinin anestezi altında, steril şartlarda doktorlarca yapılmasını öne sürerler. Bu uygulama insan haklarının açıkça ihlalidir ve işleme sağlık çalışanlarının katılması bu zararlı ve suç oluşturan eylemi yasal hale getirebilir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 7

9 Sağlık hakkının ana unsurları Hesap verebilirlik Sağlık hakkını uluslararası insan hakları antlaşmalarını imzalayarak kabul eden bir devlet yurttaşlarının yanısıra uluslararası topluluğa da yükümlülüklerini yerine getirdiği konusunda hesap vermeyi taahhüt etmiş demektir. Katılım Karar verme süreçlerine katılım hakkı tüm insan haklarının yol gösterici ilkelerinden biridir. Sağlığa insan hakları yaklaşımı iyi sağlık hizmetlerinin ancak ve ancak insanların onların tasarlanmasına ve sunulmasına katılmasıyla başarılabileceğini vurgular. Toplum katılımının ihtiyaçların daha etkili biçimde karşılanma ihtimalini arttırdığı ve böylece daha sağlıklı bir topluma oluşmasına katkıda bulunduğu gösterilmiştir. Katılım sağlık sisteminin dezavantajlı grupların özel sağlık ihtiyaçlarına cevap verebilmesini garanti altına alınmasına yardımcı olur. 3 Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 8

10 Ruh sağlığı Sağlık hakkı ruhsal ve bedensel sağlık arasında fark görmez. Bunların her ikisi de insanın iyilik hali için vazgeçilmezdir. Ancak gerçek yaşamda bu sıklıkla göz ardı edilir. Ruh hastalıklarının önemli sosyal ve ekonomik yük getirmesine rağmen, ruh sağlığı için yapılanlar bedensel sağlıktan sonra gelir ve ona göre çok azdır. Ruhsal hastalığı olan bireyler sıklıkla bir çok adaletsizliğe, damgalanmaya ve marjinalleştirmeye maruz kalırlar. Dünyanın bir çok yerinde, ruhsal bozuklukları olanların özgürlükleri orantısız biçimde kısıtlanmaktadır. Kaynaklar olmadığında, acımasız kısıtlama kullanılır. Sağlık hakkının gerçekleştirilmesi ruh hastalarına yapılan ayrımcılığı her düzeyde reddetmek anlamına gelir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 9

11 Sağlık hizmetlerinin standartları Sağlık hakkı sağlık servisleri için dört temel standardı şart koşar: mevcudiyet, erişilebilirlik, kabul edilebilirlik ve kalite. 4 Mevcudiyet, ülkenin kalkınma ve ekonomik durumu hesaba katıldığında halk sağlığı ve sağlık bakımı kuruluşlarının yeterli sayıda olmasını gerektirir. Sağlık sistemi herkes için erişilebilir olmalıdır. Erişilebilirlik üst üste binen dört boyuttan oluşur: Ayrımcılık yapmama: sağlık kuruluşları,malzemeleri ve servisleri herkes için, özellikle de en korunmasızlar için erişilibilir olmalıdır. Fiziksel erişilebilirlik: sağlık kuruluşları,malzemeleri ve servisleri toplumun bütün kesimlerinin fiziksel olarak güvenle ulaşabileceği konumda olmalıdır. Ekonomik erişilebilirlik (ödenebilirilik): sağlık hizmetlerinin bedelini herkes ödeyebilmelidir. Bilgiye erişim: sağlıkla ilgili konularda bilgi arama, alma, açıklama haklarını içerir. Örneğin; hükümetler gençlerin yansız olarak sunulan cinsel ve üreme sağlığı eğitimine ve bilgilerine ulaşmalarını garantilemelidir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 10

12 Kabul edilebilirlik sağlık servislerinin etik ve kültürel olarak uygun olmasını gerektirir. Yani bireylerin, azınlıkların, toplulukların haklarını saygılı ve toplumsal cinsiyete ve hayat döngüsü ihtiyaçlarına duyarlı olmaları gerekir. Kalite sağlık servislerinin bilimsel ve tıbbi olarak uygun ve en yüksek kalitede olmalarını gerektirir. Sağlık hakkını yürürlüğe koymanın bedel i Çoğu hükümetler sağlık hakkının yerine getirilmesinin pahalı olduğunu ileri sürerler. Ancak bu iş büyük oranda mevcut kaynakların mümkün olduğunca etkili olarak dağıtılması ve insanların ayrımcılığın sağlığa olan kötü etkilerine maruz bırakılmamasından ibarettir. Ufak bir sağlık bütçesiyle bile, örneğin, ülkeler yoksulların, korunmasızların ve diğer dezavantajlı grupların hizmetlere ulaşımını arttıran sağlık sistemleri kurabilirler. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 11

13 Sri Lanka örneği Sağlık hakkını yerine getirme sadece parayla ilgili bir şey değildir. Az gelişmiş ülke statüsünde olmasına rağmen, Sri Lanka aynı düzeyde geliri olan diğer ülkelerden daha az harcama yaparak sağlık, beslenme ve aile planlaması alanlarında oldukça etkileyici sonuçlar aldı. Aynı bölgede yaşam beklentisi sadece 61 yıl iken, Sri Lanka da 73 yıldır. Bebek ölüm oranı 1,000 doğumda 16 civarında, doğurganlık aşağı yukarı ölüm oranı düzeyinde ve yıllık nüfus artış hızı % 1 dir ve daha da azalmaktadır. Anne ölüm oranı, 100,000 canlı doğumda 30 ile kişi başına düşen milli geliri benzer olan ülkelerin çok altındadır. Sağlık sistemlerinde, eğitimde, ve bilgilendirmede hedeflenmiş yatırımlar ve marjinalize gruplara odaklanma etkili olduğunu göstermiştir. Sağlık hakkı bir ülkenin ne kadar para harcadığıyla değil, bu parayı nasıl harcadığıyla ilgilidir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 12

14 SAĞLIK HAKKI SAĞLIK ÇALIŞANLARI ve ONLARIN MESLEK KURULUŞLARI İÇİN NE ANLAMA GELMEKTEDİR? Meslek birlikleri çok çeşitli örgütlerden oluşmaktadır. Aynı şekilde sağlık çalışanları da çok çeşitli bağlamlarda çalışmaktadırlar ve rolleri de etkinlikleri de farklı olmaktadır. Burada özetlenen şeylerin hepsi tüm sağlık çalışanlarına ya da tüm mesleki kuruluşlara uygulanamayabilir. Bazen sağlık çalışanları için kalkınma ya da sağlık alanında faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla ya da diğer hükümet dışı kuruluşlarla çalışmak insan hakları açısından daha yararlı olabilir. Aşağıda sıralanan önerilerin bazıları hemen uygulanabilir olmakla beraber diğerleri sadece ilham vermekle kalabilir. Her halükarda sağlık çalışanları insan haklarıyla ilişkili konularla gündelik klinik pratik işlerden ulusal ve uluslararası düzeylerde sağlık politikalarının biçimlendirilmesine katılmaya kadar çok değişik bağlamlarda karşılaşmaktadırlar. Mesleki uygulamalara insan hakları-temelli yaklaşım İnsan hakları hem hükümetlere hem de hükümet için çalışanlara görevler yükler. Kamu sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık çalışanları sağlık hakkının gerçekleştirilmesi konusunda doğrudan sorumluluk sahibidir. Sağlık Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 13

15 çalışanlarının çoğu için sağlık hakkı konusundaki yükümlülüklerini yerine getirmenin en etkili yolu hastalarının onurlarına saygı duyacak biçimde mümkün olan en yüksek bakım ve tedavi standartlarını sağlamalarını garantilemektir. Bu, birbirleriyle ilişkili olan şu faktörleri içerir: Tüm hastalara ayrımcılık yapmadan dürüst, nazik ve saygılı olmak Mesleki becerileri mümkün olan en yüksek düzeyde tutmak Hastaların otonomi ve haysiyetlerine ve kendileriyle ilgili karar verme haklarına saygı duymak Hastaların karar vermelerine yardımcı olmak için ayrımcılık yapmaksızın en güncel ve geçerli bilgileri sağlamak Hasta mahremiyetine saygı duymak Hastalara en yüksek etik standartlara uygun davranmak Bununla birlikte, sağlık çalışanlarının doğrudan katılımını da içeren çok çeşitli insan hakları suistimalleri vardır. Bunlar: bazı işkence biçimleri, ölüm cezasının uygulanması, acımasız ve insanlık dışı bedensel cezalandırmaları kolaylaştırma, zorla besleme, istek dışı sedasyon uygulama, yasadışı organ ticareti, kadın sünneti ve diğer zararlı geleneksel uygulamalar, zorla kısırlaştırma ve diğer cebri üreme sağlığı uygulamalarıdır. 5 İnsan denekler üzerindeki, özellikle de korumasız grupların üyesi olan bireyleri içeren, bilimsel deneyler insan hakları ihlali olasılığını yüksek olduğu bir diğer alandır. Tıbbi Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 14

16 araştırmalar ve klinik denemeler is kesinlikle iyilik için bir güç olmakla birlikte, kötüye kullanılmaları mümkündür ve dikkatle yaklaşılarak geçerli ulusal ve uluslararası etik kodlara uyulduğu garantilenmelidir. Bazı mesleki kuruluşlar ve bazı tıp akademisyenleri, tıp eğitimi müfredatını etkileyebilecek pozisyonlarda bulunabilirler. Bu kişiler mümkünse insan hakları eğitimini teşvik etmeye çalışmalı ve şunları yapmalıdır: Tıp etiği ve insan hakları konusunda uygun dersler içerip içermedikleri açısından tıp fakültelerinin ve sağlık çalışanlarının eğitildikleri diğer okulların müfredatını ve meslek uygulamak için diplomaları onaylayan kurumların şart koştuğu eğitim kriterlerini inceleyin; Meslek örgütleriyle ve diploma veren kurumlarla birlikte sağlık çalışanlarının tüm düzeylerdeki eğitimlerinde etik ve sağlık hizmetlerine insan hakları yaklaşımının benimsenmesini savunun; Tıp müfredatı içine, sağlık hakkının mevzuattaki çerçevesi hakkında bir bölüm yerleştirin. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 15

17 İyi iletişimin önemi Sağlık çalışanlarının kahir ekseriyeti için, hastalarının sağlık hakkından yararlanmaları için hemen yapabilecekleri en önemli etki onlara mümkün olan en yüksek standartta bakım sunmaktır. Bunun temel parçalarından biri iyi iletişimdir. Hastaların haysiyetlerine saygı duymak onların birey olduklarını kabul ederek, onları herhangi bir rahatsızlığa ya da hastalığa sahip varlıklar olarak değil insan olarak görerek dinlemeyi ve cevap vermeyi gerektirir. Özellikle hasta ve stres altındayken insanların bilgi ihtiyaçlarının, aldıkları bilgiyi özümseme yetenlerinin farklı farklı olduğunu anlamak ve buna saygı duymak demektir. İletişim yetenekleri bozulan kişilere özel önem verilmelidir. Sağlık çalışanları hastaları dinlemeye vakit ayırırsalar, korku ve endişelerini sempatik bir biçimde tartışırsalar ve destekleyici ve şefkatli bir davranışla geçerli bilgileri iletirseler, tedavi sonuçları daha başarılı olur, hasta memnuniyeti de artar. Bu evrensel bir deneyimdir. İnsan hakları tüm insanların onurunu ve bütünlüğünü korumaya ve geliştirmeye çalışır. Sağlık çalışanları ve hastaları arasındaki ilişki bağlamında bu iyi iletişimi zorunlu kılar. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 16

18 Başkalarınca yapılan insan hakları ihlallerine tepki verme Bazı sağlık çalışanlarının hükümetler, ordu ya da adli infaz görevlileri ya da hapishane personeli gibi kamu otoritelerinin davranışlarıyla ilgili hassas bilgilere ulaşma ayrıcalığı vardır. Bu insan haklarını geliştirmek için değerli bir fırsat sağlar. Mümkünse, meslek örgütleri sağlık çalışanlarının belirledikleri ve belgeledikler bilgilere dikkat çekebilecekleri kanalların farkında olmalarını sağlamak için çalışmalıdırlar. Bu açıdan, örneğin, ombudsmanlık kurumları, ulusal insan hakları kurumları, BM nin antlaşmalarla ilgili rapor hazırlayan organ sistemi ve BM Özel Raportörlerinin çalışmalarına aşinalık gereklidir. 6 Hastalarla ilgili mahrem bilgiler konusunda gerekli saygı daima gösterilmelidir. Sağlık çalışanları gündelik uygulamaları sırasında, sağlık hakkını ihlal eden sistemli ya da rasgele ayrımcılık kanıtlarıyla da karşılaşabilirler. Bu tür ayrımcılık biçimleri belgelenmeli ve uygun otoritelere bildirilmelidir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 17

19 Sağlık sistemlerinin idaresine ve sağlık politikalarının biçimlenmesine katılıma insan hakları-temelli yaklaşım Bazı sağlık çalışanları, gerek bireysel gerekse meslek örgütlerinin üyesi olarak, sağlık hizmetlerinin organizasyonunda ya da sunumunda danışman olarak çalışırlar. Mümkün olduğunda, sağlık çalışanlarının bu hizmetlerin insan haklarına saygılı biçimde verilmesini garantilemek üzere hükümetlerle birlikte çalışmaları önemlidir. Bunu hükümetler nezdinde hem ortak hem de gözlemci olarak yapabiliriler. Yapılacak işler arasında mevcut mevzuatı, politikaları ve uygulamaları gözden geçirmek ve ulusal düzeyde sağlık politikalarının biçimlenmesine yardım etmek de bulunmalıdır. Aynı biçimde, sağlık çalışanları insan hakları anlaşmalarının gözlemlenmesi sürecine, BM organlarına sunulan hükümet raporlarına katkıda bulunarak ya da gölge rapor hazırlayarak ya da böyle bir rapora katkıda bulunarak değerli girdiler sağlayabilirler. 7 Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 18

20 İngiltere de yaşla ilgili ayrımcılık sağlık hakkı yaklaşımı Yetenek, deneyim ya da eğitim ve yetişme durumu gibi faktörler dikkate alınmaksızın bir kişiye yaşı nedeniyle yanlı davranmaya yaşlı karşıtlığı denir. Hem yaşlıların hem de gençlerin iyilik hali önünde büyük bir engel olabilir. Yaş ayrımcılığı cinsiyetçilik, ırkçılık, homofobi ve dinsel ayrımcılık gibi öteki önyargılar kadar zararlıdır. Yaşla ilgili ayrımcılık böylesi önyargıların yasaları, politikaları ve uygulamaları etkilemesine izin verildiğinde ortaya çıkar. Sağlıkta doğrudan yaşla ilgili ayrımcılık yaşlı insanlar hizmetlere klinik kanıtlarla desteklenmeyen engellerle karşılaştıklarında ortaya çıkar. Sıklıkla yaşla ilgili ayrımcılık açık politikalarla değil yaşlılara karşı negatif tavırlarla ifade edilir. Bunu ortaya koymak ve yok etmek zordur. Yaşla ilgili ayrımcılık şu yollarla ortadan kaldırılabilir: Sağlık çalışanları: Bireyi görme yaş stereotipleri yaşlı hastaların birey olarak görülmesini engellemesin. İyi iletişim hastaları dinleyin, görüşlerini iyice anlatmaları için zaman ve izin verin. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 19

21 Hastalardan geri bildirim alın hizmet sunumu ve idaresinin her düzeyinde hasta geri bildirimi ve katılımı sağlanmalıdır. Sağlık yöneticileri: İyi uygulama standartlarına bağlı kalın ulusal iyi uygulama standartlarının yürürlüğe konmasını ve gerçekleştirilmesini garantileyin. Eğitim çalışanlar ayrımcılığın farkında olma eğitimi almalıdır. Ulusal Tabip Birlikleri (UTBler): Mesleki standartlar UTBler klinik ve etik uygulamaların en yüksek standartta yerine getirildiğini garantilemek için çalışmalıdır. Tıp eğitimi UTBler tıp etiğinin ve insan haklarının tıp müfredatının çekirdek parçalarından biri haline gelmesi ve yaşla ilgili ayrımcılığın tıp eğitiminin her düzeyinde özellikle dile getirilmesi için çalışmalıdır. Etkileme UTBler ayrımcılığın kanunla yasaklanması hükümetler nezdinde lobi faaliyetleri yürütmelidirler. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 20

22 SAĞLIK HAKKI HÜKÜMETLER İÇİN NE İFADE EDER? Sağlık hakkı konusuyla ilgili sağlık çalışanlarının bu hakkın hükümetlere şart koştuğu yükümlülüklere de aşina olmaları gerekir. Sağlık hakkı, tüm insan hakları gibi, hükümetlere üç düzeyde yükümlülük yükler. Bunlar saygı duyma, koruma ve yerine getirme yükümlülükleridir. Saygı duyma yükümlülüğü devletin eylemleriyle sağlık hakkını ihlal etmemesi anlamına gelir. 8 Devlet mahkumlar, göz altına alınanlar, azınlıklar, sığınmacılar ve yasadışı göçmenler de dahil olmak üzere herkesin eşit sağlık hizmeti almasını engellemekten ya da sınırlamaktan kaçınmalıdır; Devlet, cinsel sağlık eğitimi ve bilgisi de dahil olmak üzere sağlıkla ilişkili doğru bilgileri sansürlemekten, elinde tutmaktan ya da yanlış yorumlamaktan kaçınmalıdır. Koruma yükümlülüğü devletin sağlık hakkının başkalarınca ihlal edilmesini önleme görevini belirtir. Üçüncü şahısların sağlık hakkını ihlal etmemesin, ya da engellemesini önlemek için önlem alınmalıdır. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 21

23 Hükümet üçüncü şahıslarca tıbbi ekipman ve ilaçların pazarlanmasını kontrol edecek sistemler getirmeli ve uygulamalıdır; Hükümet tıbbi personel ve diğer sağlık çalışanlarının belirlenmiş uygun eğitim, beceri ve etik davranış kodu standartlarını sağladığını garantilemelidir. Yerine getirme yükümlülüğü hükümetlerin haklardan yararlanmayı garantilemesi anlamına gelmektedir. Hükümet sağlık kuruluşları, malzemeleri ve hizmetleri bakımından mevcut olan dengesizlikleri düzeltmeye odaklanmalıdır. Örneğin, devlet ülkenin en yoksun kalmış bölgelerine, özellikle yoksullara ve başka biçimlerde korunmasız ve dezavantajlı gruplara, yeterli kamu kaynağı ayırmalıdır. Hükümet sağlığa yararlı davranışları teşvik etmeli ve uygun bilginin yayılmasını garanti etmelidir. Hemen ve tedricen yerine getirilmesi gereken yükümlülükler Ülkeler arasında farklılıklar olması nedeniyle, sağlık hakkının tam olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken zaman ve kaynaklar da değişiklikler gösterir. Sağlık hakkının yürürlüğe konabilmesi için en uygun yöntemler de bir ülkeden diğerine değişir. Uluslararası hukuk devletlere çeşitli yükümlülükler Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 22

24 getirmekle birlikte, her hükümet bu yükümlülükleri yerine getirmek için hangi önlemlerin daha uygun olduğunu kendisi belirlemelidir. Ancak, belli bir noktadan sonra aynı temel minimum standartlar her yerde geçerlidir. Bunlar hemen yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerdir. Hükümetlerin sağlık hakkını tedricen ileriye götürecek politikaları yürürlüğe koyma zorunluluğu da vardır. Daha fazla kaynak sağlandıkça hükümetler sorumluluklarının daha fazlasını yerine getirmelidirler. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 23

25 Doğu Cape de antiretovirallere kapsamlı erişim Güney Afrika nın kırsal kesiminde, özellikle şehirlerden uzak alanlarda, sağlık çalışanlarının süreğen biçimde yetersiz olmasının antiretroviral ilaç tedavisi uygulanmasında büyük bir engel olduğu belirlendi. Sınır Tanımayan Doktorlar adlı yardım örgütüyle çalışan hükümet, Güney Afrika nın en yoksul ve en uzak yerlerinde dahi kaliteden taviz vermeksizin antiretroviral tedaviye erişimi sağladı. Antiretroviral tedavi bir çok erişim noktasında test etme ve tedavi amacıyla klinik düzeyde sağlandı. Hizmetlerin yakınlığının ve kabul edilebilirliğinin sağlanması insanların tedavi programlarına çok daha çabuk katılmalarını garantilediği için başarılı klinik sonuçlar elde edildi ve mükemmel hasta koruması sağlandı. Sağlık hizmeti sunan kuruluşların kamuya ait olması ve katılımcılık sağlık hizmetlerinin kalitesini arttırmaya yardımcı oldu. Kaynakların ve sorumlulukların tedricen Sağlık Bakanlığı na devredilmesi süreci sonunda Sınır Tanımayan Doktorlar Lusikisiki den çekilmeye başladılar. 9 Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 24

26 Temel Yükümlülükler Temel yükümlülükler bütün insanların, en azından, onurlu bir biçimde yaşayabilecekleri şartların sağlandığının, sağlıklarını desteklemek için gerekli temel yaşam koşullarına sahip olmalarının ve kaçınılabilir mortaliteden uzak olmalarının garantilenmesini amaçlar. Temel yükümlülükler hemen ve etkili önlemler gerektirir ve tedricen yürürlüğe konmaları söz konusu değildir. Sağlık hizmeti olarak, hükümetler şunları sağlamalıdır: belli başlı enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklama; epidemik ve endemik hastalıkları önlemek, tedavi etmek ve kontrol altında tutmak için önlemler; DSÖ Temel İlaçlar Eylem Planı nda tanımlanan ilaçları sağlama; üreme, anne (doğum öncesi ve doğum sonrası) ve çocuk sağlığı hizmetleri; Alma-Ata Bildirgesi nde tanımlanan temel sağlık hizmeti; 10 sağlık kuruluşlarına ayrımcılığa uğramadan erişim; tüm sağlık tesislerinin, malzemelerinin ve hizmetlerinin hakkaniyetli dağılımı. Sağlığın altta yatan belirleyicileri konusunda, hükümetler şunları sağlamalıdır: açlığa ve malnütrisyona maruz kalmamalarını garantilemek için uygun, nütrisyonel açıdan yeterli ve güvenli minimum miktarda gıdaya erişim; ve Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 25

27 yeterli, güvenli ve içilebilir suyla birlikte temel barınmaya, konut ve sanitasyona erişim. Sağlık eğitimi ve bilgilenme konusunda hükümetler şunları sağlamalıdır: toplumda ana sağlık sorunları hakkında, önleme ve kontrol yöntemleri dahil, eğitim ve bilgiye erişim; ve tıp mensupları ve diğer sağlık çalışanları için, sağlık ve insan hakları eğitimi dahil, uygun eğitim. Ayrıca hükümetler bir ulusal halk sağlığı stratejisi ve eylem planı, benimsemeli ve yürürlüğe koymalıdır. Sağlık hakkından kaynaklanan uluslararası yükümlülükler Uluslararası insan hakları hukuku devletlerin sorumluluğunun uluslararası yardım ve işbirliği ni içerdiğini açıkça ortaya koymaktadır. 11 Hükümet yükümlülüklerini mevcut kaynaklarla yerine getiremiyorsa, uluslararası topluluk, örneğin kalkınma yardımına katkıda bulunarak ya da sorumlu ticaret politikaları izleyerek sorumluluk almalıdır. Kaynakların mevcudiyetine bağlı olarak, gelişmiş ülkeler kaynakları kıt ülkelerde temel sağlık tesislerine, malzemelerine ve hizmetlerine erişimi geliştirmeli, ihtiyaç halinde gerekli yardımı sağlamalıdır. 12 Tüm uluslararası yardım ve işbirliği durumlarında öncelik sağlık hakkından Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 26

28 kaynaklanan çekirdek yükümlülükler in gerçekleştirilmesine verilmelidir. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 27

29 ÖZET: Sağlığa insan hakları yaklaşımının temel sonuçları Hükümetlerin sağlık konusunda hesap verebilirliklerinin artması; Yoksulluk ya da diğer nedenlerle korunmasız ya da dezavantajlı durumda olan insanların sağlık ihtiyaçlarına, farklı nüfus gruplarının sağlık durumları arasındaki kabul edilemez dengesizliklerin düzeltilmesine daha fazla önem verilmesi; Sağlık hizmetlerini ve sağlığın altında yatan belirleyicileri birlikte kapsayan, yerel ve ulusal önceliklere cevap verebilen ve herkesin erişilebildiği etkili ve entegre bir sağlık sistemi kurma ve sürdürmeye odaklanılması; Hükümetlerin sağlık mevzuatı ve bütçe ve idari uygulamalarda geriye götürücü engeller dayatmasının durdurulması; Hükümetlerin sağlık hakkından yararlanma için gerekli minimum standartları sağlamak için somut yükümlülükler kabul etmesi (çekirdek yükümlülükler); Hükümetler sağlık hakkının gerçekleştirilmesi yönünde ilerleyici adımlar atma ve ilerleme sağlamak için hemen bir şeyler yapma yükümlülükleri olduğunu kabul ederler. Bunlar Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 28

30 ilerlemeyi gösterecek amaçları (belirteçleri) ve hedefleri ortaya koymayı da içerir; Hükümetler, hem uluslararası yardım sağlayan hükmi şahsiyetler hem de uluslararası örgütlerin üyeleri olarak uluslararası yardım ve işbirliği konusundaki görevlerini yerine getirmelidirler; Sağlık çalışanları dahil olmak üzere toplumun tüm üyelerinin sağlık hakkının gerçekleştirilmesi konusunda sorumlulukları vardır. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 29

31 Kaynaklar: 1 Hunt P. Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical ve mental health. Sixtysecond session of the United Nations Human Rights Commission, Agenda item 10, E/CN.4/2006/48: para 4. 2 En çok imzalanan uluslararası insan hakları antlaşmalarından biri olan Çocuk Haklarına Dair Sözleşme nin, sağlık bakım hakkı; yeterli gıda; içme suyu; çevre sağlığı; bilgiye erişim ve zararlı geleneksel uygulamaların yasaklanmasını içeren geniş bir sağlık hakkı görüşüne özellikle yer vermesi dikkate değerdir. 3 Hunt P. Report of the Special Rapporteur, E/CN.4/2006/48. Ibid: para 7. 4 Bkz. UN CESCR General Comment 14 The Right to the Highest Attainable Standard of Health. 5 Sağlık çalışanları için insan haklarıyla ilgili tüm bu konularda mükemmel bir kaynak bir BMA yayınıdır: Human Rights and the Medical Profession, Handbook for a changing agenda. Zed Books in association with the BMA, dan beri, BM tarafından özel ülke durumlarını ya da temaları insan hakları bakış açısıyla incelemek için özel mekanizmalar oluşturuldu. BM İnsan Hakları Komisyonu belli başlı insan hakları konuları hakkında çalışmak üzere uzmanlar görevlendirdi. Bu uzmanlar şimdilerde BM insan hakları mekanizmaları ya da yetkilileri veya özel işlemler sistemi diye bilinen yapıları oluşturdu. Yetkililer, özel raportör, özel temsilci ya da bağımsız uzman gibi değişik ünvanlar taşımakla birlikte, her biri 1946 da kabul edilen Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme deki anlamıyla özel görev uzmanı olarak kabul edilirler. OHCHR. Seventeen frequently asked questions about UN Special Rapporteurs. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 30

32 7 BM antlaşma gözlem işlemlerine katılım konusunda rehberlik için, bkz. : Asher J. Right to Health: A Resource Manual for NGOs. London: Commat. 2004: pp Ciddi enfeksiyon hastalıklarının salgınlarının ya da epidemilerinin kontrol altına alınması ihtiyacı gibi istisnai acil halk sağlığı durumlarında devletin saygı duyma zorunluluğu yürürlükten kaldırılabilir. Örnek olarak tedaviyi reddeden açık akciğer tüberkülozlu bir hastayı karantinaya alarak enfeksiyonun sayılmasını önleme ve halk sağlığını güvene alma verilebilir. Ancak hükümetin aldığı bu önlemler geçici olmalı ve tamamen haklı nedenlere dayanmalıdır. Tüm bu istisnalar Siracusa prensiplerine uygun olmalıdır. Bkz. : United Nations, Economic ve Social Council, U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities. Siracusa Principles on the Limitation ve Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil ve Political Rights. E/CN.4/1985/ Achieving and sustaining universal access to antiretrovirals in rural areas: the primary health care approach to HIV services in Lusikisiki, Eastern Cape. Médicins sans Frontières: Cape Town, Uluslararası Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı 1978 de Kazakistan ın Alma-Ata şehrinde düzenlendi. Toplantı ya Dünya Sağlık Örgüt nün ve UNICEF in üyesi olan tüm ülkeler katıldılar. Sonuçta yayınlanan ve temel sağlık hizmetlerinin Herkes İçin Sağlık hedefine ulaşmaktaki anahtar rolünü vurgulayan Alma-Ata Bildirgesi 20. yüzyılda halk sağlığı alanındaki en büyük dönüm noktalarından biridir. 11 Uluslararası yardım ve işbirliği çağdaş kalkınma yardımı modellerinin temelini oluşturan küresel hakkaniyet ve paylaşılmış sorumluluk prensiplerinin yansıması ve tasdik edilmesi olarak görülebilir, Binyıl Bildirgesi örneğinde olduğu gibi. 12 CESCR. Ibid: para 39. Sağlık hakkı: sağlık çalışanları için rehber 31

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P

S A Ğ L I K V E İ N S A N H A K L A R I Ü Z E R İ N E 2 5 S O R U - 2 5 C E V A P Sağlık ve İnsan Hakları üzerine 25 Soru 25 Cevap Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi World Health Organization TEŞEKKÜR Norveç Hükümeti nin desteğiyle gerçekleştirilen Sağlık ve İnsan Hakları

Detaylı

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER

BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER BM Sağlık Hakkı Özel Raportörü SİVİL TOPLUM İÇİN REHBER Uluslararası Sağlık ve İnsan Hakları Örgütleri Federasyonu IFHHRO Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Teşekkürler Bu rehberin taslağını

Detaylı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı

Yirmi İkinci Oturum, 2000. Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 14 No lu Genel Yorumu: Ulaşılabilecek En Yüksek Sağlık Standardına Sahip Olma Hakkı 10,11,12 Yirmi İkinci Oturum, 2000 Ulaşılabilecek

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi nin Çocuk Haklarına dair Sözleşme ye ilişkin Genel Yorumları 2001 2006 ICC Nisan 2006, Ankara İ Ç İ N D E K İ L E R Önsöz...iv Eğitimin Amaçları (Genel Yorum

Detaylı

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması

Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması BİRLEŞMİŞ MİLLETLER Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS) Genel Yorum No. 7 Erken Çocuklukta Çocuk Haklarının Uygulanması Çocuk Hakları Komitesi, Kırk Birinci Oturum, Cenevre, 9-27 Ocak 2006 Erken Çocukluk Döneminde

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Dönüm Noktaları Global Konferanslardan Bildiriler T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999)

EĞİTİM HAKKI I. 13. MADDENİN NORMATİF İÇERİĞİ. 13 No lu Genel Yorum: (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 13 No lu Genel Yorum: EĞİTİM HAKKI (Sözleşme, Madde 13) Yirmi birinci Oturum (1999) 1. Eğitim, hem kendi içinde bir insan hakkıdır, hem de diğer insan haklarının gerçekleşmesi için vazgeçilemez bir araçtır.

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi

Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Sağlıklı Şehirler, Sağlık Alanındaki Eşitsizliklerin Sosyal Belirleyicileri ile Mücadele Ediyor: Bir Eylem Çerçevesi Özet Bu rapor yerel seviyede sağlık eşitsizliklerinin giderilmesi için pratik bir rehber

Detaylı

FIGO. House Waterloo Court, Suite 3 10 Theed Street London SE1 8ST United Kingdom Tel: + 44 20 7928 1166 Fax: + 44 20 7928 7099 Website:

FIGO. House Waterloo Court, Suite 3 10 Theed Street London SE1 8ST United Kingdom Tel: + 44 20 7928 1166 Fax: + 44 20 7928 7099 Website: TJOD 1 FIGO. House Waterloo Court, Suite 3 10 Theed Street London SE1 8ST United Kingdom Tel: + 44 20 7928 1166 Fax: + 44 20 7928 7099 Website: http://www.figo.org Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Caddesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK İNSAN HAKLARI, HASTA HAKLARI VE ETİK Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9

I. Giriş 1 6 3. III. 24. Maddenin normatif içeriği 23 70 8 A. Madde 24, paragraf 1 23 31 8 B. Madde 24, paragraf 2 32 70 9 İçindekiler Paragraflar Sayfa I. Giriş 1 6 3 II. Çocukların sağlık hakkının gerçekleşmesine ilişkin ilkeler ve temeller 7 22 4 A. Çocuk haklarının bölünmezliği ve karşılıklı bağımlılığı 7 4 B. Ayrımcılığa

Detaylı

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI * Hakan ATAMAN İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara * Bu kitap Friedrich-Ebert-Stiftung'un (FES) desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır. AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005)

ÇALIŞMA HAKKI I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER. 18 No lu Genel Yorum. (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) 18 No lu Genel Yorum ÇALIŞMA HAKKI (Sözleşmenin 6. Maddesi) Otuz beşinci oturum (2005) I. GİRİŞ VE TEMEL ÖNERMELER 1. Çalışma hakkı pek çok uluslararası hukuki araçta tanınan temel bir haktır. Ekonomik,

Detaylı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı

ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi Eğitimi Katılımcı El Kitabı BU PROJE UNICEF İLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLMEKTEDİR ÇOCUĞA KARŞI ŞİDDETİN Göstergelerle İzlenmesi

Detaylı

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ iii Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU

ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ. Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU ÇEVRE SAĞLIĞI BOYUTLARIYLA HABİTATII VE KENT ÇEVRESİ Prof. Dr. Çağatay GÜLER ZakirÇOBANOĞLU Ankara 1997 I. Basım : 3500 Adet - 1997 ISBN 975-8088-55-6 Bu kitap, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008. 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9. Madde)

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008. 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9. Madde) Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey E/C.12/GC/19 4 Şubat 2008 EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR KOMİTESİ Otuz dokuzuncu oturum 5-23 Kasım 2007 19 No lu Genel Yorum 1 Sosyal güvenlik hakkı (9.

Detaylı

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME BM ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME 13 Aralık 2006 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda kabul edilen, 30 Mart 2007 tarihinde imzaya açılan ve Ülkemiz tarafından aynı tarihte 80 ülke ile

Detaylı

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu

İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ. UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi (IBC) Raporu İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI VE KİŞİSEL BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI İLKESİ UNESCO Uluslararası Biyoetik Komitesi

Detaylı

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi

Gör Beni, Duy Beni. Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma rehberi Gör Beni, Duy Beni Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme yi kullanma ve tanıtma

Detaylı

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma

EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma EĞİTİMDE ASGARİ STANDARTLAR: Hazırlık, Müdahale, Toparlanma Misyon Beyanı Acil Durumlarda Eğitim için Kurumlararası Ağ (INEE) acil durumlarda ve kriz sonrası toparlanma döneminde herkesin güvenli öğrenme

Detaylı

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i

r lle e g n e PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i engeller PARLAMENTERLERE YÖNELİK EL KİTABI Nº 14 2007 i Dışlanmadan Eşitliğe Engelli Bireylerin Haklarını Hayata Geçirmek Engelli Kişilerin Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme ve Seçmeli Protokol üne

Detaylı

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI

LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LALAPAŞA MERKEZ İLÇE DE YAŞAYAN 15-49 YAŞ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları

Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Zihinsel veya Ruhsal Rahatsızlığı olan Kişiler ve Yakınları Engellilerin İnsan Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Bu metin Sözleşme'nin İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama

Detaylı