SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 SAYI: 9 / EYLÜL 2012 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

2 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2012)

3 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk Bankacılık Sektörünün Eylül 2012 geçici verileri üzerinden hazırlanmış olup, içinde yer alan bilgi ve verilere dayanılarak verilecek yatırım ve benzeri kararların sonuçlarından BDDK ve raporu hazırlayanlar sorumlu tutulamaz. BU YAYIN TÜM ĐÇERĐĞĐ ĐLE BDDK ĐNTERNET SAYFASINDA YER ALMAKTADIR. BDDK AROKS DOKÜMAN MERKEZĐNDE 110 ADET BASILMIŞTIR. Görüş ve Önerileriniz Đçin: Volkan TAŞ Denetim IV Daire Başkanlığı. (312) P.Eda KAYA Denetim IV Daire Başkanlığı (312)

4 ĐÇĐNDEKĐLER TABLO DĐZĐNĐ... 4 GRAFĐK DĐZĐNĐ... 5 GĐRĐŞ YABANCI PARA NET GENEL POZĐSYONUNUN GELĐŞĐMĐ Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Banka Grupları Bazında Yabancı Para Net Genel Pozisyonunun Gelişimi Kamu Bankaları Özel Bankalar Yabancı Bankalar Kalkınma ve Yatırım Bankaları TMSF Bankaları (Birleşik Fon Bankası ve Adabank) Katılım Bankaları Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para Pozisyonunun Döviz Cinsleri Đtibarıyla Dağılımı KUR - FAĐZ RĐSKĐ ĐLĐŞKĐSĐ Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Fiyatlama Dönemine Göre Döviz Bazında GAP Analizi TÜREV SÖZLEŞMELER SONUÇ

5 TABLO DĐZĐNĐ Tablo 1: Türk Bankacılık Sektörü YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 2: Kamu Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 3: Özel Bankalar Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 4: Yabancı Bankalar Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 5: Kalkınma ve Yatırım Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 6: TMSF Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 7: Katılım Bankaları Grubu YPNGP Haftalık Seyri (Bin USD) Tablo 8: Bankacılık Sektörü Yabancı Para Pozisyonunun Döviz Cinsleri Đtibarıyla Dağılımı 46 Tablo 9: Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Fiyatlama Dönemine Göre Döviz Bazında GAP Analizi Tablo 10: Türev Đşlemlerin Vadesine Göre Dağılımı Eylül 2012 Đtibarıyla (Bin USD) Tablo 11: Türev Đşlemlerin Vadesine Göre Dağılımı Eylül 2012 Đtibarıyla (% Pay) Tablo 12: Türev Đşlemlerin Para Birimlerine Göre Dağılımı (Eylül 2012) (Bin USD) Tablo 13: Türev Đşlemlerin Karşı Taraf Bazında Dağılımı (Eylül 2012) Tablo 14: Türev Đşlemlerin Ülke Bazında Dağılımı (Eylül 2012)

6 GRAFĐK DĐZĐNĐ Grafik 1: Türk Bankacılık Sektörü YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Grafik 2: Sektörün Bilanço Đçi Pozisyonunun Seçilmiş Banka Grupları Đtibarıyla Gelişimi Grafik 3: Sektörün ve Özel Bankaların Net Genel Pozisyonunun Gelişimi Grafik 4: Seçilmiş Döviz Varlıklarının Gelişimi Grafik 5: Seçilmiş Döviz Yükümlülüklerinin Gelişimi Grafik 6: Mevduat ve Kur Gelişimi Grafik 7: Seçilmiş YP Bilanço Đçi Kalemlerin Değişimi (Eylül ) Grafik 8: Dövize Endeksli Varlıkların Gelişimi Grafik 9: Yurtdışından Kullandırılan YP Krediler Grafik 10: Türev Đşlemler ve Kambiyo Kar/Zarar Gelişimi Grafik 11: Kur Riski Đçin Gerekli Sermaye Yükümlülüğü ve Özkaynaklara Oranı Grafik 12: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı Döviz Pozisyonunun Bileşenleri (Net Türev Đşlemler) Grafik 13: Türk Bankacılık Sektörü Bilanço Dışı Döviz Pozisyonunun Bileşenleri (Net Türev Đşlemler) Grafik 14: Banka Grupları Đtibarıyla Bilanço Đçi ve Dışı Döviz Pozisyonu (Eylül 2012) Grafik 15: Banka Grupları Đtibarıyla Net Genel Pozisyon (Eylül 2012) Grafik 16: Kamu Bankaları YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Grafik 17: Kamu Bankalarının Bilanço Dışı Pozisyonunun Bileşenleri Grafik 18: Özel Bankaların YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Grafik 19: Özel Bankaların Bilanço Dışı Pozisyonunun Bileşenleri Grafik 20: Yabancı Bankaların YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Grafik 21: Yabancı Bankaların Bilanço Dışı Pozisyonunun Bileşenleri Grafik 22: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının YP Pozisyonun Haftalık Seyri Grafik 23: Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Bilanço Dışı Đşlemler Bileşenleri Grafik 24: Katılım Bankaları YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Grafik 25: Katılım Bankaları Bilanço Dışı YP Pozisyonu Bileşenleri Grafik 26: Katılım Bankaları Bilanço Dışı YP Pozisyonu ve Swap Đşlemlerin Etkisi Grafik 27: USD-EUR-GBP Bazında Bilanço Đçi Net Pozisyon Grafik 28: Ocak 2011 Kasım 2012 Dönemi USD ve EUR Kuru ile /$ Paritesi Grafik 29: Döviz Kurlarının Volatilitesi Grafik 30: Türev Đşlem Hacminin TP-YP Gelişimi

7 Grafik 31: Tür Bazında Türev Đşlemler Grafik 32: Konu Bazında Türev Đşlemler Grafik 33: Banka Gruplarınca Gerçekleştirilen Türev Đşlemlerin Dağılımı (Eylül 2012) Grafik 34: Türev Đşlemlerin Banka Grupları Bazında Dağılımı (Eylül 2012)

8 KISALTMALAR AB : Avrupa Birliği ABD : Amerika Birleşik Devletleri CHF : Đsviçre Frangı BDDK : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu DEK : Dövize Endeksli Kredi DTH : Döviz Tevdiat Hesabı EUR : Avrupa Birliği Para Birimi FED : Federal Reserve System (ABD Merkez Bankası) GBP : Đngiliz Sterlini HS : Hisse Senetleri JPY : Japon Yeni KKDF Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu MD : Menkul Değer MDC : Menkul Değerler Cüzdanı PP : Para Piyasaları TCMB : Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TP : Türk Parası USD : Amerikan Doları YP : Yabancı Para YPNGP : Yabancı Para Net Genel Pozisyonu TL : Türk Lirası XAU : Altın 7

9 GĐRĐŞ Küresel ölçekte yıllardır sürmekte olan krizin yarattığı düşük ve hatta neredeyse reel olarak sıfır politika faiz oranları, büyük parasal genişleme paketleri, iflas eşiğine gelen büyük finansal kuruluşlar ve ülkeler, kurtarma paketleri, işsizlik ve son dönemin sıcak gündemi mali uçurum gibi konular ülkeleri ve ülke birliklerini ciddi şekilde meşgul etmektedir. Söz konusu çalkantılı, karamsar ve belirsiz ortam hane halklarından şirketlere, bankalardan sigorta şirketlerine, ülkelerden ülke birliklerine kadar hemen tüm aktörleri olumsuz etkilemekte, bu sorunların gölgesi altında işleyen piyasalar geleceği görebilmekte zorlanmaktadırlar. Tüm taraflar açısından açık ve net bir şekilde anlaşılmıştır ki gündemdeki sorunların çoğu, kimsenin tek başına değil bir şekilde tüm dünyanın sorunlarıdır. Bu noktada tüm tarafların mutabık kalacağı optimal kararlar alınamaması, bir yandan söz konusu sorunları derinleştirirken diğer yandan süre giden belirsizlikler yeni sorunlara yol açma potansiyeline sahip bir görünüm arz etmektedir. Uluslar arası konjonktür küresel krizin ardından, likidite ihtiyaçları, parasal genişleme, borç krizi sarmalı ile şekillenirken; belki de ilk kez bu derece olumsuz koşulların hüküm sürdüğü küresel makro ekonomik ortamda, bir çok ülkeden daha iyi göstergelere sahip olan Türkiye son 4 yılı, kendi dışındaki yani dışsal faktörlerin sınırlayıcılığı altında küresel krizden etkilenmeden yoluna devam etme çabalarıyla geçirmektedir. Her ne kadar piyasalar Türkiye yi sahip olduğu ratingin üzerinde itibarla fiyatlıyor ve Kasım ayı başında bir derecelendirme kuruluşu yatırım yapılabilir notu vermiş olsa da ülkemizin henüz hak ettiği yatırımları alamadığı konusunda hemen tüm çevrelerde ortak bir yargı oluşmuş görünmektedir. Öte yandan Türkiye de, yüksek cari açık, hızlı kredi artışı ve hızlı büyümenin yarattığı riskler ve kırılganlıklara karşı duyulan endişe, ekonomi yönetimini bazı tedbirler almaya yöneltmiştir. Merkez Bankası nın uyguladığı politika karması ve 2011 yılının ortalarında Kurumumuzun kredi karşılıklarında yaptığı düzenleme ile kredi genişleme hızı kademeli olarak düşürülmüş, cari açıkta bir miktar iyileşme sağlanmıştır. Bundan sonraki aşamada, uluslararası çevrelerde hüküm süren tüm olumsuz makro ekonomik ve siyasi koşullar atında ülkemizin gündemini tüm göstergeler bakımından sürdürülebilir ve istikrarlı bir ekonomik kalkınma ve yapısal dönüşüm sürecinin oluşturacağı öngörülmektedir. Yapısal dönüşüm kapsamında cari açığa neden olan yapısal unsurların giderilmesi ve büyümede yabancı 8

10 sermayeye olan bağımlılığın azaltılması ile tasarruf eğiliminin artırılması gibi konuların öncelikli olacağı değerlendirilmektedir. Tüm piyasa aktörlerinin iyimser olmak istediği, herkesin iyimser beklentiler içinde olmasının piyasalara pozitif yansıyacağı temalı anlayışın önümüzdeki döneme hakim olacağı gözlenmekle birlikte bu görüşü destekleyecek doneler de bulunmaktadır. Bu kapsamda uluslararası piyasalarda, özellikle ABD nin mali uçuruma düşmesinin önleneceği, Avrupa da kurtarma paketlerinin kabul edileceği beklentileri ile iç piyasalarda Türkiye nin not artışına başka derecelendirme kuruluşlarının da ekleneceği, bunun artıracağı sermaye girişinin büyümeye ve istihdama katkı sağlayacağı beklentileri öne çıkmaktadır. Ülkemiz açısından, uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra özellikle 2010 yılının sonlarından itibaren Merkez Bankası nın fiyat istikrarı ile birlikte finansal istikrarı da hedeflemesi ve buna dönük geliştirdiği yeni politika araçları uygulamalarının sonuçları ile önümüzdeki dönemde bu kapsamda atılacak adımlar ve bu adımların başarısı belirleyici olacaktır. Bilindiği üzere, döviz kurunun seviyesi ve oynaklığı TCMB nin enflasyon ve finansal istikrar hedefleri ile yakından ilintilidir. Dolayısıyla döviz kurunun oynaklığının azaltılması, makro ekonomik istikrara da katkı sağlamaktadır. Türkiye nin ticari ve mali hayatında önemli yer tutan USD ve EUR para birimlerinin TL karşısındaki oynaklığının azalmasında, EUR/USD paritesinin istikrar kazanması ve oynaklığının azalması yanında, TCMB nin uyguladığı oynaklığı azaltmaya dönük politikaların da önemli katkısı bulunmaktadır. Bu itibarla özellikle bankaların TCMB de bulunduracakları zorunlu karşılıklarda uygulanan Rezerv Opsiyonu Mekanizması ile piyasalarda oluşan oynaklığa TCMB nin doğrudan alım veya satım yönünde müdahale etmesine gerek kalmaksızın, bankaların kendi durumlarını ayarlayarak otomatik bir denge sağlanması hedeflendiği, böylece TCMB nin daha önce birçok açıklamasında ifade edilen ve her doğrudan müdahale sonrasında tartışılan kurun seviyesine değil oynaklığa müdahale ihtiyacının azalacağı değerlendirilmektedir yılının son çeyreğinde EUR/USD paritesi oynaklığının 2007 yılı başındaki düzeye yaklaştığı görülmekle birlikte, anılan dönemden farklı ve pozitif bir gelişme olarak USD/TL ve EUR/TL kurlarında da istikrarın sağlandığı, bir başka ifadeyle içsel nedenlerle kurlarda yaşanan oynaklığın bu dönemde olmadığı gözlenmektedir. Bununla birlikte büyümek için cari açık vermek durumunda olan ve sermaye giriş-çıkışlarına duyarlı bir ülke olduğumuz gerçeğini de göz önünde bulundurarak, uluslararası piyasalardaki ne kadar süreceği belirsiz 9

11 olan parasal genişlemenin ve devam eden süreçte oluşabilecek yeni dengesizliklerin etkilerine karşı tüm ekonomik birimlerin tedbirli olmasında fayda bulunduğu değerlendirilmektedir. Raporda detaylı olarak anlatıldığı üzere, Türk Bankacılık Sektörü genel olarak bilanço içi açık pozisyonla çalışmakta ve bilanço dışı türev işlemler ile net genel pozisyonunu sınırlandırmaktadır. Ayrıca bankacılık sektörünün kur riskinin yönetiminde ciddi bir tecrübeye ve beceriye sahip olduğu değerlendirilmektedir. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu rapor döneminde de sektörün bilanço içi pozisyon açığının temel nedeni döviz tevdiat hesapları ile yurtdışından sağlanan YP fonların bir kısmının swap işlemleri yoluyla TL ye çevrilerek plasman yapılmasıdır. Banka ve banka grupları bazında farklılaşabilmekle birlikte genel olarak bakıldığında, önceki dönemlerden farklı olan husus ise USD ve EUR kurlarında sağlanan oynaklık azalışının da etkisiyle pozisyonların TL nin değer kaybına veya kazanmasına göre değil, farklı yatırım stratejilerine ve makro politika uygulamalarına göre değiştirilmesidir. Özellikle son dönemde TCMB nin rezerv opsiyon mekanizması uygulamaları sonucu TL olarak tutulması gereken zorunlu karşılıkların %60 ının döviz ve %30 unun altın olarak tutulabilmesi imkanı, başta özel bankalar olmak üzere sektörün bilanço içi açık pozisyonunun azalmasına katkı sağlamıştır. Öte yandan şirketler kesiminin yabancı para pozisyonu ile ilgili önceki raporlarda dikkat çekilen hususların geçerliliğini koruduğu, bankaların dolaylı bir kur riskine maruz kalmamaları için kredi kullandırım sürecinde şirketlerin kur riskini senaryo analizini de içerecek şekilde analiz etmeleri gerektiği ve şirketlerin kur riskinin azaltımında gerekirse danışmanlık yapmalarının kendi çıkarlarına olduğu değerlendirilmektedir. Raporun ilk bölümünde bankacılık sektörü ve gruplar bazında yabancı para pozisyonun haftalık gelişimi incelenmektedir 1. Bankalarca taşınan yabancı para net genel pozisyonu ile ilgili olarak, incelenen dönem boyunca yasal sınırlara uyumsuzluk gözlenmemiştir. Banka grupları bazında farklılıklar gözlenmekle birlikte, genel olarak bilanço içi pozisyonlar bilanço dışında türev işlemler ile dengelenmiş, net genel pozisyon sıfıra yakın düzeylerde oluşmuştur. Kurumumuzca yürürlüğe konulan Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Şok Yöntemiyle Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine Đlişkin Yönetmelik 2 ile bankaların döviz cinsleri bazında faiz oranı riskinin yönetimi konusunda daha duyarlı ve dikkatli olmaları hedeflenmiş ve bu alanda önemli kazanımlar sağlanmıştır. 1 Katılım bankaları dahildir Ağustos 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 10

12 Raporun ikinci bölümünde sektörün kur ve faiz riski irdelenmiş ve yeniden fiyatlama dönemine göre döviz bazında GAP analizine yer verilmiştir. Sektörün yeniden fiyatlama dönemine göre varlık ve yükümlülük yapıları incelendiğinde bankaların önceki dönemlerde olduğu gibi kısa vadede en fazla TL, USD ve EUR bazında negatif GAP taşıdıkları ve bu anlamda faiz riskine maruz oldukları anlaşılmaktadır. Raporun üçüncü bölümünde, bankaların bilanço içi pozisyonlarını dengeledikleri türev işlemlerin detayları incelenmektedir. Banka grupları bazında farklılaşabilmekle birlikte sektörde en fazla başvurulan türev işlemin swap sözleşmeleri olduğu görülmektedir. Öte yandan, yurtdışı şubelerden yurtiçi yerleşiklere yapılan YP kredi kullandırımının azaldığı, yurtiçi şubelerden yapılan YP kredi kullandırımının ise arttığı izlenmektedir. Rapor içinde kullanılan veriler BDDK veri tabanında yer alan haftalık ve aylık veriler, kurlar ise ilgili dönemlere ait TCMB döviz alış kurlarıdır. Türk bankacılık sektöründe gerçekleşen hisse devirleri sonucunda yabancı sahipliğine geçen bankalar, incelenen dönem boyunca dahil oldukları grupta değerlendirilmiştir. 11

13 1. YABANCI PARA NET GENEL POZĐSYONUNUN GELĐŞĐMĐ 1.1. Türk Bankacılık Sektörü Yabancı Para Net Genel Pozisyonu Türk Bankacılık Sektörü bilanço içinde taşıdığı açık (kısa) pozisyonu, bilanço dışında oluşturduğu fazla (uzun) pozisyon ile dengelemekte, bu sayede nette önemli tutarda pozisyon taşımamaktadır. Sektör genelinde nette tutulan pozisyon, bazı dönemlerde negatif, bazı dönemlerde pozitif değerler almakla birlikte, sektörün özkaynaklarına oranla yüksek seviyelerde olmamakta, yasal sınırlar dahilinde kalmaktadır. Sektörün bilanço içi pozisyonu, bilanço dışı pozisyonu ve yabancı para net genel pozisyonunun gelişimine aşağıdaki grafikte yer verilmektedir. Grafik 1: Türk Bankacılık Sektörü YP Pozisyonunun Haftalık Seyri Milyon USD Bilanço İçi Pozisyon Bilanço Dışı Pozisyon Net Genel Pozisyon Sektörün yabancı para pozisyonu genel olarak değerlendirildiğinde; - Đncelenen dönemde, kurların gelişimi ile sektörün bilanço içinde ve dışında taşıdığı pozisyon arasındaki ilişkinin devam etmekle birlikte 2011 yılının ikinci yarısından itibaren zayıfladığı, 2011 yılının son çeyreğinden itibaren ise sektörün yabancı para pozisyonunun seyrinde Merkez Bankası nın izlediği rezerv opsiyon mekanizmasına ilişkin politikalarının etkili olduğu görülmektedir. - Sektörün bilanço içi pozisyon açığının incelenen dönemde genel olarak özel bankaların ve yabancı bankaların pozisyon değişimlerine bağlı olarak 12,1-32,2 milyar USD arasında değerler aldığı gözlenmiştir yılında Ağustos ayının ortalarına kadar 12,1-21,5 milyar USD aralığında dalgalanan sektörün bilanço içi açık pozisyonu, 19 Ağustos Haziran 12

14 2012 döneminde kademeli bir artış izleyerek 22 Haziran 2012 haftasında 32,2 milyar USD ile en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemdeki 19,3 milyar USD artışta, özel bankalar (10,6 milyar USD) ile yabancı bankaların (5,3 milyar USD) bilanço içi açık pozisyonlarını artırması etkili olmuştur. Diğer taraftan, özel bankaların (9 milyar USD) ve yabancı bankaların (2,7 milyar USD) 22 Haziran Eylül 2012 döneminde, önceki dönemde açtıkları pozisyonların bir kısmını kapatmaları, sektörün bilanço içi açık pozisyonunun 13,5 milyar USD azalmasında belirleyici olmuştur yılı Eylül ayının son iki haftasında ise sektörün bilanço içi açık pozisyonunda sınırlı düzeyde bir artış görülmüştür yılının Eylül ayına kadar bilanço içinde en fazla açık pozisyonla faaliyet gösteren banka grubu yabancı bankalar grubu olurken, Eylül 2011 den itibaren özel bankaların bilanço içinde taşıdıkları açık pozisyonun yabancı bankalarınkine yakın değerler aldığı, hatta bazı dönemlerde yabancı bankalar grubunun açık pozisyonunun üzerinde açık pozisyonla faaliyet gösterdiği gözlenmiştir. Öte yandan yabancı bankaların taşıdığı açık pozisyonun seyri, özel bankalarınkine kıyasla daha durağandır. Özel bankaların yabancı bankalara göre piyasadaki dalgalanmalardan ve kur hareketlerinden nispeten daha fazla etkilenerek pozisyon açma veya kapatma eğiliminde oldukları değerlendirilmektedir. Sektörün bilanço içinde taşıdığı açık pozisyonun seyrinde en çok etkisi olan banka grupları olan özel bankalar ve yabancı bankalar gruplarının bilanço içi açık pozisyonlarının seyri Grafik 2 den de izlenebilmektedir. Grafik 2: Sektörün Bilanço Đçi Pozisyonunun Seçilmiş Banka Grupları Đtibarıyla Gelişimi Milyon USD Sektör Özel Bankalar Yabancı Bankalar - Đncelenen dönemde sektörün bilanço dışı pozisyonunun gelişimi bilanço içi pozisyonunun gelişimine paraleldir yılı Ağustos ayının ortalarına kadar 12,7-23,5 milyar USD aralığında dalgalanan sektörün bilanço dışı fazla pozisyonu, 12 Ağustos Haziran 2012 döneminde 18,7 milyar USD artmıştır. Bu artışta özel bankaların (10,7 milyar 13

15 USD) ve yabancı bankaların (4,7 milyar USD) fazla pozisyonunu artırması belirleyici olmuştur. 22 Haziran 2012 de 32,4 milyar USD ile incelenen dönemde en yüksek seviyesine ulaşan sektörün bilanço dışı pozisyon fazlasında, bu haftadan 14 Eylül 2012 haftasına kadar gözlenen 12,3 milyar USD azalışta özel bankalar (8,5 milyar USD) ve yabancı bankalar (2,2 milyar USD) etkili olmuştur yılı Eylül ayının son iki haftasında ise sektörün bilanço dışı pozisyon fazlasında sınırlı düzeyde artış gözlenmiştir. - Đncelenen dönemde sektörün yabancı para net genel pozisyonunun, çoğu zaman pozitif değerler almakla birlikte, zaman zaman negatif değerler aldığı da görülmüştür. Bu dönemde milyon USD ile en yüksek net genel pozisyon fazlası 6 Mayıs 2011 haftasında görülürken, en yüksek pozisyon açığı milyon USD ile 25 Mayıs 2012 haftasında gerçekleşmiştir. Sektörün taşıdığı net genel pozisyonun yönünde ve seyrinde, diğer banka gruplarına kıyasla yabancı para pozisyonunda (bilanço içi, bilanço dışı ve net pozisyonu) daha fazla dalgalanma gözlenen özel bankalar grubunun belirleyici olduğu Grafik 3 ten de izlenebilmektedir. Grafik 3: Sektörün ve Özel Bankaların Net Genel Pozisyonunun Gelişimi Milyon USD Sektör Özel Bankalar - 28 Eylül 2012 itibarıyla sektörün bilanço içi açık pozisyonu milyon USD seviyesindedir ve özkaynakların %19,2 sini oluşturmaktadır. Aynı tarihte milyon USD tutarındaki bilanço dışı fazla pozisyon da dikkate alındığında, sektörün net pozisyon fazlasının (1.592 milyon USD) özkaynaklara oranı %1,6 dır. - Sektörün bilanço içi pozisyonunda belirleyici olan seçilmiş YP cinsinden aktif ve pasif kalemlerin 3 gelişimi izleyen grafiklerde verilmektedir. 28 Eylül 2012 itibarıyla sektörün YP 3 Dövize endeksli varlık ve yükümlülükler YP hesaplar olarak dikkate alınmıştır. 14

16 varlıkları içerisinde en fazla paya sahip kalemler krediler (%55,8), zorunlu karşılıklar 4 (%23,7), menkul değerler (%9,9) ve bankalardan alacaklar 5 (%5,5) olarak sıralanmaktadır. Sektörün YP yükümlülükleri ise büyük ölçüde mevduat (%53), bankalara borçlar 6 (%33,5) ve repo işlemlerinden sağlanan fonlardan (%7,3) oluşmaktadır. Grafik 4: Seçilmiş Döviz Varlıklarının Gelişimi Grafik 5: Seçilmiş Döviz Yükümlülüklerinin Gelişimi Milyon USD Milyon USD Bankalardan Alacaklar Krediler MDC Zorunlu Karşılıklar ve TCMB'den Alacaklar Mevduat Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar Bankalara Borçlar İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net)-Sağ Eksen - Bankacılık sektörünün YP pasifleri içinde en fazla ağırlığa sahip olan YP mevduatın, TL nin değer kaybettiği dönemlerde tasarruf sahiplerinin dövizlerini TL ye çevirme yönündeki tercihleri neticesinde azalış eğilimine girdiği gözlenmiştir. TL nin değer kazandığı dönemlerde ise döviz tevdiat hesaplarında artış görülmektedir. Öte yandan, kurlardaki değişimin nispeten daha az olduğu ve volatalitenin azaldığı dönemlerde YP mevduat daha istikrarlı bir seyir izlemektedir (Grafik 6). Đncelenen dönemde YP mevduat en düşük seviyesini ( milyon USD) 4 Şubat 2011 haftasında, en yüksek seviyesini ( milyon USD) 14 Eylül 2012 haftasında görmüştür yılının üçüncü çeyreğinden itibaren genel olarak YP mevduatta kademeli olarak artış eğilimi izlenmekte olup, YP mevduat Eylül döneminde %12,4 oranında artarak 138,3 milyar USD seviyesine yükselmiştir. 4 Bloke olarak tesis edilen YP zorunlu karşılıklar ile ortalama olarak tesis edilen Merkez Bankasından alacaklar toplamıdır. 5 Bankalardan ve para piyasasından alacaklar toplamını ifade etmektedir. 6 Bankalararası mevduat, özel cari hesaplar-bankalar, para piyasasına borçlar ve alınan krediler toplamını ifade etmektedir. 15

17 Grafik 6: Mevduat ve Kur Gelişimi Milyon USD ,0000 1,9000 1, , , , , ,3000 Mevduat Kur (Sağ eksen) - Sektörün YP pasifleri içerisinde mevduattan sonra en yüksek paya sahip olan bankalara borçlar kaleminin incelenen dönemde genel olarak artış eğiliminde olduğu, Eylül döneminde %15,6 oranında artarak 28 Eylül 2012 haftasında 87,4 milyar USD seviyesine yükseldiği görülmektedir. Repo işlemlerinden sağlanan YP fonlar da aynı dönemde özellikle özel bankalar ve kamu bankalarının repo işlemlerini artırmasının etkisiyle %28,6 oranında artarak, 19,1 milyar USD seviyesine yükselmiştir. Öte yandan, aynı dönemde ihraç edilen YP menkul kıymetler de %125,4 oranındaki (4,1 milyar USD) artış ile önemli miktarda değişim gösteren diğer bir kalem olmuştur. 28 Eylül 2012 itibarıyla sektörde ihraç edilen menkul kıymetlerin tutarı 7,3 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Eylül 2012 de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla mevduatın pasif içerisindeki payının 1,3 puan azaldığı, ihraç edilen menkul kıymetlerin payının ise 1,4 puan arttığı gözlenmektedir. Sektör bir yıllık dönemde mevduata alternatif kaynak olarak menkul kıymet ihracına yönelmiştir. - Eylül döneminde sektörün YP aktifleri içerisinde %124,6 (31,8 milyar USD) ile en fazla artış zorunlu karşılıklarda gözlenmiştir. Söz konusu artış, Merkez Bankası nın geliştirdiği yeni bir politika aracı olan rezerv opsiyon mekanizmasına ilişkin düzenlemelerinden kaynaklanmıştır. Bu kapsamda 12 Eylül 2011 tarihinde TL zorunlu karşılıkların %10 una kadar olan kısmının YP cinsinden tutulması imkanının getirilmesi ve bu imkanın kademeli olarak %60 a kadar yükseltilmesi, 1 Kasım 2011 tarihinden itibaren TL zorunlu karşılıkların %10 una kadar olan kısmının altın olarak tutulabilmesi imkanın getirilmesi ve bu imkanın kademeli olarak %30 a kadar artırılması ile uygulanan döviz/altın 16

18 katsayılarının alternatif fon kaynaklarının maliyeti göz önünde bulundurularak artırılması, YP zorunlu karşılıklardaki artışta belirleyici olan temel düzenlemelerdir. Eylül döneminde bankaların YP pasif hesaplarında tutar olarak en önemli değişimin mevduat ve bankalara borçlar kalemlerinde olduğu göz önüne alındığında, bankaların rezerv opsiyonu mekanizmasından kaynaklı zorunlu karşılıklar artışını büyük ölçüde mevduat ve bankalara borçlar ile finanse ettiği değerlendirilmektedir. Öte yandan, menkul değerlerde ve bankalardan alacaklarda görülen azalış da, zorunlu karşılıkların finansmanında etkili olmuştur (Grafik 7). Grafik 7: Seçilmiş YP Bilanço Đçi Kalemlerin Değişimi (Eylül ) Milyon USD Bankalardan Alacaklar Krediler MDC Zorunlu Karşılıklar Diğer Aktifler Mevduat Bankalara Borçlar Repo Diğer Pasifler İşlemlerinden Sağlanan Fonlar - Bankaların yabancı para pozisyonlarının hesaplanmasında YP kalem olarak dikkate alınan dövize endeksli varlıklar, 2011 yılının ilk yarısında artış trendi gösterirken, ikinci yarısında nispeten durağan bir seyir izlemiştir yılının dokuz aylık döneminde dövize endeksli varlıklar yılsonuna kıyasla 2 milyar USD artarak 21,7 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Dövize endeksli varlıkların büyük bir kısmı kredilerden oluşmakta ve dövize endeksli kredilere bağlı olarak değişim göstermektedir. Đncelenen dönemde dövize endeksli yükümlülüklerin önemli bir bakiye arz etmemesi nedeniyle, dövize endeksli pozisyon 28 Eylül 2012 itibarıyla 7,6 milyar USD si katılım bankaları kaynaklı olmak üzere 21,7 milyar USD fazla vermektedir. Dövize endeksli pozisyon hariç tutulduğunda, aynı tarih itibarıyla sektörün bilanço içi açık pozisyonu 40,9 milyar USD seviyesine yükselmektedir. 17

19 Grafik 8: Dövize Endeksli Varlıkların Gelişimi Milyon USD Dövize Endeksli Varlıklar Dövize Endeksli Krediler - Türk Bankacılık Sektörünün kullandırdığı dövize endeksli krediler hariç YP kredilerin rapor döneminde artan bir seyir izlemekle birlikte, artış hızının azaldığı görülmektedir yılında YP krediler %31,6 (22,2 milyar USD) oranında artarken, 2011 yılında artış hızı %13,5 e (12,4 milyar USD) gerilemiştir yılının dokuz aylık döneminde ise YP krediler %6,1 oranında (bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,2) oranında artarak 111,3 milyar USD seviyesine yükselmiştir. Eylül 2012 itibarıyla YP kredilerin, %79,8 i yurtiçi, %20,2 si yurtdışı şubelerden kullandırılmıştır. 16 Haziran 2009 tarihinde yayımlanan 2009/15082 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ın dövizli ve dövize endeksli kredilerin kullanılmasına ilişkin hükümlerinde yapılan değişiklik sonrasında, önceki raporlarda belirtilen beklentiler paralelinde sektörün reel sektöre yurtdışından YP kredi kullandırımının azalarak yurtiçine kaydığı görülmektedir. YP kredilerin gelişimi, yurtiçi ve yurtdışı şube ayrımında izleyen grafikte gösterilmekte olup, grafikten küresel kriz ve mevzuat değişikliklerinin etkileri görülebilmektedir (Grafik 9). 18

20 Grafik 9: Yurtdışından Kullandırılan YP Krediler Milyon USD Kriz Mevzuat Değişikliği Yurtdışı Şube Yurtiçi Şube - Bankaların yurtdışı şubelerinden kullandırılan YP krediler, Eylül 2012 dönemi itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 oranında azalarak 22,5 milyar USD ye gerilemiştir. Yurtdışı şubelerden kullandırılan kredilerin %90,2 si (20,3 milyar USD) Türkiye de yerleşik kişi ve kurumlara kullandırılırken, 4,1 milyar USD lik kısmının riski Hazine Müsteşarlığı na aittir. - Eylül 2012 itibarıyla bankaların konsolidasyona dahil yurtdışı mali iştiraklerinden kullandırılan nakdi krediler %89,8 i YP olmak üzere 24,9 milyar USD tutarındadır ve bu kredilerin Türkiye de yerleşik banka dışı kesime kullandırılan kısmı %80,2 si YP olmak üzere yaklaşık 12,3 milyar USD (Eylül 2011: 10,2 milyar USD) düzeyindedir. - Buna göre Türkiye de kurulu bankaların yurtdışı şubelerinden ve konsolidasyona tabi yurtdışı ortaklıklarından, Hazine Müsteşarlığı haricindeki Türkiye de yerleşik banka dışı kesime kullandırılan kredi tutarı, önceki rapor dönemine göre 1,2 milyar USD artarak yaklaşık 32,6 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. - Sektörün 2011 yılı boyunca kambiyo zararına maruz kaldığı, buna karşılık söz konusu zararı tam olarak telafi edemese de türev işlemlerden kar sağladığı gözlenmektedir. Öte yandan, 2012 yılının başında kambiyo zararı kara, türev işlem karı ise zarara dönüşmüş, sektör Ocak 2012 dönemi hariç nette zarar etmeye devam etmiştir. Đzleyen grafikten, 2011 yılı başından itibaren kambiyo ve türev işlemler sonucunda ortaya çıkan kar-zarar tutarlarının gelişimi ile kambiyo kar/zararı ile türev işlem kar/zararının toplanması ile elde edilen net kar/zararın gelişimi izlenebilmektedir. Eylül 2011 itibarıyla sektörün 692 milyon USD tutarında türev işlem karı, milyon USD tutarında kambiyo zararı bulunmaktayken; 19

21 Eylül 2012 de milyon USD tutarında türev işlem zararı, milyon USD tutarında kambiyo karı mevcuttur. Sektörün nette maruz kaldığı zarar, bir yıllık dönemde 364 milyon USD artarak milyon USD seviyesine yükselmektedir. Grafik 10: Türev Đşlemler ve Kambiyo Kar/Zarar Gelişimi Milyon TL Net Türev Karı (Zararı) Kambiyo Karları (Zararları) (Net) Net Kar/Zarar - Sektörün maruz kaldığı piyasa riskinin hesaplanmasına esas kur riski için ayırması gereken sermaye yükümlülüğü, 2011 yılının Eylül ayına kadar genel olarak artış eğilimi göstererek Eylül 2011 itibarıyla rapor döneminin en yüksek değeri olan 794,2 milyon TL seviyesine ulaşmış, yılın son çeyreğinde bu seviyenin altında dalgalı bir seyir izlemiştir. Diğer taraftan, söz konusu yükümlülük 2012 yılında genel olarak azalma eğilimindedir. Kur riski için hesaplanan sermaye yükümlülüğü, Eylül 2012 dönemi için 630,1 milyon TL düzeyinde olup, özkaynaklara oranı %0,35 tir. Bu oran hesaplanan yükümlülüğünün seyrine paralel olarak, Eylül 2011 de en yüksek (%0,53), Eylül 2012 de ise en düşük değerini almıştır. 20

SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 8 / EYLÜL 2011 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2011)

Detaylı

SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU SAYI: 7 / EYLÜL 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 EYLÜL 2008 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU II Nisan 2007 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Temmuz 2005- Aralık 2006 dönemine ilişkin Türk bankacılık

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU-III (Ocak 2006-Haziran 2007) Ekim 2007 1 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün

Detaylı

Görü ve Önerileriniz çin:

Görü ve Önerileriniz çin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU-IV (Temmuz 2006-Aralık 2007) Mayıs 2008 1 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: 5 / OCAK 2007 EYLÜL 2008 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RĐSKĐ DEĞERLENDĐRME RAPORU (Eylül 2009) Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Türk bankacılık sektörünün

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2006-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ HAZĐRAN 2009 Bu çalışmada yer alan veriler, 3 Ağustos 2009 tarihi itibarıyla bankaların Kurumumuz veri tabanına göndermiş oldukları kesinleşmemiş geçici bilgilerden

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 10 Nisan 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 1 Nisan 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 3 Nisan 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Görüş ve Önerileriniz İçin:

Görüş ve Önerileriniz İçin: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ KUR RİSKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Haziran 2006 Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amacıyla, Haziran 2005- Mayıs 2006 dönemine ilişkin Türk bankacılık

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ EKİM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 17 Aralık Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Ekim verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 12 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 5 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER

EKONOMİK GÖSTERGELER EKONOMİK GÖSTERGELER 1. özel SEKTÖRÜN YURTDIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİLER 2. HANE HALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ 3. KISA VADELİ DIŞ BORÇLARIN GELİŞİMİ 4. SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ Dr. Adem KORKMAZ 1. ÖZEL SEKTÖRÜN

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ KAMU FİNANSMANI VE BORÇ GÖSTERGELERİ HAZIRLAYAN 21.05.2014 RAPOR Doç. Dr. Binhan Elif YILMAZ Araş.Gör. Sinan ATAER 1. KAMU FİNANSMANI Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi, 2013 yılı sonunda 18.849 milyon TL açık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 3 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 26 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 27 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 2 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 11 Eylül 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 4 Eylül 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Temmuz 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Temmuz 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Şubat 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Şubat 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Şubat 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSANÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri,türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar, genel

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2011/1 ARALIK 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 07 Şubat 2011 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektöründe 1 şubeleşme ve istihdam artışı devam ederken, bankaların yurtdışı şubeleşme faaliyetleri

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 25 Aralık 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 18 Aralık 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-IV A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

KUR OYNAKLIĞINDA ARKA PLAN : (DELTA) HEDGE

KUR OYNAKLIĞINDA ARKA PLAN : (DELTA) HEDGE KUR OYNAKLIĞINDA ARKA PLAN : (DELTA) HEDGE İçindekiler 1 Kur Riski : Gerçek Algı? 2 Riski Kapatmak Kuru Yükseltmek: Mekanizma Nasıl Çalışıyor? 3 Sonuç ve Öneriler 2 1. Kur Riski : Gerçek Algı? Türkiye

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 15 Nisan 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 8 Nisan 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Mart 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Mart 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 13 Mart 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1 Oct-1

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017

Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 2017 Seçilmiş Haftalık Veriler* 7 Nisan 217 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 31 Mart 217 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11

Detaylı

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 OCAK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ OCAK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Mart Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 26 Haziran 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 19 Haziran 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MART ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Mayıs Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mart verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler.. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim... 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2015 EYLÜL ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Kasım 2015 Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin Eylül 2015 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ HAZİRAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Ağustos Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı ikinci çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Finansal Hesaplar 2013

Finansal Hesaplar 2013 Finansal Hesaplar 2013 İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I. Genel Değerlendirme...3 II. Mali Olmayan Kuruluşlar...5 III. Mali Kuruluşlar...6 IV. Genel Yönetim...8

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Nisan Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından tarihinde yayımlanan 2011 yılı Nisan ayına ilişkin Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılı

Detaylı

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2010/3 HAZİRAN 2010 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 06 Ağustos 2010 Yönetici Özeti Türk Bankacılık Sektörünün 1 personel artışı ve şubeleşme hızı küresel krizin etkileriyle 2008 yılının son

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/2 MART 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 08 Mayıs 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2013) i ĐÇĐNDEKĐLER 1. Yönetici Özeti...

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 31 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 24 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 22 Mayıs 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 15 Mayıs 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Oct-9 Feb-1 Jun-1

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2015 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2015 yılı Merkez Bankası politika faizleri kararları hakkındaki tartışmalar,

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 4 Aralık 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 27 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Temmuz 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 20 Temmuz 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 2 Temmuz 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Temmuz 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Kısa Rapor Para-Banka: 51/6 8 Temmuz 25 MEVDUAT VE KREDİ GELİŞMELERİ YTL mevduattaki artış sürerken, döviz kurundaki düşüşün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Haziran 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Haziran 2015) Tüketici Güven Endeksi (Mayıs 2015) Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre sınırlı bir azalış göstermiştir. 2015 Nisan ayında 65.35 olan

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Temmuz 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Temmuz 2015) İstihdam (Mart 2015) Sigortalı ücretli sayısı Mart 2015 de geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artarak; 13 milyon 328 bin olmuştur. Yaz mevsiminin

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

Değerli Okuyucularımız,

Değerli Okuyucularımız, 1 / 19 15 Nisan 2016 Değerli Okuyucularımız, Borsa Trendleri Raporu nun Ocak-Mart 2016 dönemini kapsayan 16. sayısı ile karşınızdayız. Raporumuz halka arzlar, endeks bazında piyasa değerleri, halka açıklık

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015

Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 2015 Seçilmiş Haftalık Veriler* 13 Kasım 215 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 6 Kasım 215 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 ARALIK ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 13 Şubat Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin 2014 yılı Aralık verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 2016

Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 2016 Seçilmiş Haftalık Veriler* 8 Nisan 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Nisan 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir. Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

SAYI: 2013/3 HAZİRAN 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2013/3 HAZİRAN 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2013/3 HAZİRAN 2013 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 05 Ağustos 2013 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Haziran 2013) i İÇİNDEKİLER 1. Yönetici

Detaylı

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 2014 KASIM ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Ocak Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu na ilişkin Kasım 2014 verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)

Detaylı

KREDİLERDE KONYA-TÜRKİYE Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

KREDİLERDE KONYA-TÜRKİYE Hacı Dede Hakan KARAGÖZ BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından tutulan nakdi kredi, vade sonunda faiziyle birlikte geri alınmak üzere bankalar tarafından verilen ödünç parayı ifade etmektedir. 213 yılında

Detaylı

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-76. 29 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 22 Aralık 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-76. 29 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 22 Aralık 2015 Sayı: 2015-76 BASIN DUYURUSU 29 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Aralık 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 0,67 oranında artmış ve

Detaylı