ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE"

Transkript

1 > DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI

2

3 DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT Genel Yayın Yönetmeni Akif EMRE Yayın Koordinatörü Aynur ERDOĞAN DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

4 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 4

5 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < İÇİNDEKİLER Giriş...7 Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi...7 Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları...7 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama...8 Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir?...9 UAOSÇ Kavramı...10 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk...12 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri...12 Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir?...13 Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir?...14 Koruma Sorumluluğu...15 Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir?...15 Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi...16 Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım?...17 Siyasi Mülahazalar...17 Sonuç...18 Kaynakça > 2013 NİSAN

6 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 6

7 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Giriş Suriye de yaşanan iç çatışmanın uluslararası hukuk açısından niteliğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü yapılacak olan belirleme, uygulanacak olan hukuki rejimi de beraberinde getirmektedir. Bu hususa ek olarak, uluslararası camianın üzerine düşen görevlerin de altının çizilmesi elzemdir. Bu bağlamda Aciz Devlet (Failed State), Koruma Sorumluluğu (Responsibility to Protect) gibi kavramlar yanında ve Genel Kurul un 1950 yılında aldığı Barış İçin Birlik (Uniting for Peace) Kararı nın da sorgulanması gerekmektedir. Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi Uluslararası hukuk sürekli gelişmekte olan ve her daim yeni kavramların ve doktrinel görüşlerin zuhur ettiği aktif bir disiplindir. Gerek güncel gerek tarihi olaylar üzerine yapılan mülahazalarda bazı kavramların yanlış kullanıldığını ve inceleme konusu olay ya da olgu ile ilgili teşhislerin yanlış yapıldığını sıkça müşahede etmekteyiz. Suriye de söz konusu olan iç çatışmanın her şeyden evvel silahlı çatışmalar hukuku açısından tetkik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tetkik yapıldıktan sonra başvurulacak hukuk rejimini tespit etmek daha kolay olacaktır. Bu noktada savaş, uluslararasılaşmış silahlı çatışma, iç silahlı çatışma ve uluslararası olmayan silahlı çatışma gibi kavramların birbirinden farklı olduğu ve yapılan her tanımlamanın uluslararası hukuk açsından farklı bir hukuki rejime tabi olduğu belirtilmelidir. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları Doktrinde ana başlık olarak belirlenen kavramın uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri olduğunu belirterek başlamamız yararlı 7 > 2013 NİSAN

8 olur. Uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri uluslararası silahlı çatışmalar (UASÇ) ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalar (UAOSÇ) olarak ikiye ayrılır. UASÇ ise devletlerarası silahlı çatışmalar ve uluslararasılaşmış silahlı çatışmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devletlerarası silahlı çatışmalar da kendi arasında savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki silahlı çatışmalar ve eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Silahlı çatışmalar hukuku ile ilgili modern uluslararası hukuk tarihinde önemli gelişmeler olmuştur. BM Andlaşmasının VII. Bölümünde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda bir uluslararası organizasyon olan BM in ya da Andlaşma nın VIII. Bölümünde BM örgütünün adıyla ya da izniyle hareket edecek diğer uluslararası organizasyonların bazı silahlı çatışmalarda yer alması öngörülmüştür. Aynı şekilde 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri uluslararası silahlı çatışmalar hukukunun bir dönüşüm sürecine girmesine neden olmuştur. Doktrinde sıkça belirtildiği üzere mezkur Sözleşmeler iki ana noktada çığır açmıştır. Bunlardan ilki Sözleşmelerin ortak 2. maddesinin öngördüğü yeni rejimdir. 2. maddeye göre Sözleşme hükümleri devletler arasındaki sadece savaş gibi geniş çaplı silahlı çatışmalara uygulanmakla sınırlı kalmayacaktır. Her türlü devletlerarası silahlı çatışmaya uygulanması öngörülmekle savaşa varmayan çatışmalar da uluslararası silahlı çatışmalar kapsamına sokulmuştur. Bunun yanında 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi ile belirli nitelikleri haiz olan bazı iç çatışmaların da uluslararası olmayan silahlı çatışmalar adı ile silahlı çatışmalar hukuku kapsamına girmiş olmasıdır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 8 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama Suriye deki iç çatışmanın yukarıda tasnifini yapmış olduğumuz silahlı çatışma türlerinden hangisine girmektedir? Bu soruya tanımlar üzerinden yapılacak bir sorgulama ile cevap verebiliriz. UASÇ türlerinden devletlerarası silahlı çatışmanın ve onun alt başlıklarının Suriye iç çatışmasını kapsamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yukarıda da

9 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < belirttiğimiz üzere devletlerarası silahlı çatışmalar savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki çatışmalar ya da eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ne kadar uygulanan uluslararası hukukun yazılı kaynaklarında savaş kavramının genel bir tanımı yapılmıyor olsa da, doktrindeki ağırlık görüşü savaşı iki öğe üzerinden tanımlar. Devletler arasında silahlı çatışmalar olgusunun varlığı ve taraflardan en az birinin ilgili olaydaki silahlı eylemleri savaş niyeti ile gerçekleştirmesi. Bu öğelerin varlığı halinde savaşın mevcudiyeti kabul edilmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir? Uluslararasılaşmış silahlı çatışma uluslararası silahlı çatışmalar hukukunda savaşa göre daha farklı bir kavramsal içeriği haizdir. Doktrinde savunulan bir görüşe göre bazı silahlı çatışmalar her ne kadar devletin ülkesinde cereyan eden iç çatışma niteliğinde olsa da, bazı durumların mevcudiyeti söz konusu çatışmanın uluslararasılaşmasını (internationalized armed conflict) sağlar. Eğer herhangi bir devlet içinde meydana gelen iç çatışma uluslararasılaşmış silahlı çatışma kimliği kazanırsa uluslararası silahlı çatışmaya uygulanan bütün kurallar mevzu bahis iç çatışma için de uygulanır. Bir iç çatışmanın uluslararasılaşması devletin hükümetine karşı silahlı mücadele veren güçlere muharip statüsünü tanıması durumunda olabilir. Şayet Esed yönetimi muhaliflere muharip statüsü tanıyacak olursa uluslararasılaşmış bir iç savaştan söz edebiliriz. Böylelikle söz konusu çatışmanın hukuki rejimi değişecektir. Ancak Esed rejimi ısrarlı bir şekilde muhalifleri terörist olarak nitelendirmektedir. Bunun sebebi de mevcut iç çatışmanın uluslararasılaşmasını engellemektir. Bunun yanında bir savaşa yabancı devletlerin doğrudan müdahil olması ihtimali vardır. Böyle bir 9 > 2013 NİSAN

10 müdahale gerçekleştiği anda iç çatışma uluslararasılaşmıştır. Ancak doktrinde bir iç çatışmanın uluslararası silahlı çatışma niteliği kazanıp kazanmadığının tartışmalı olduğu durum self-determinasyon hakkına dayanılarak yürütülen ve ulusal bağımsızlığını kazanmak için çatışan ulusal bağımsızlık savaşlarının durumudur. Suriye deki iç çatışmanın muhalif tarafı açısından self-determinasyon hakkına vurgu yapılması pek mümkün görünmemektedir. Doktrinde self-determinasyon hakkında belirtildiği üzere bu hakkın kullanılması özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlanan ve gittikçe tesirini gösteren dekolonizasyon sürecinin kemale erdirilmesi için dillendirilmiş bir haktır Cenevre Sözleşmeleri ne Ek I Nolu Protokol de ilk maddesinde self-determinasyon hakkı kolonyal hakimiyet, yabancı işgali ve ırkçı rejimler çerçevesinde tarif edilmektedir. Self determinasyon hakkına sömürge yönetimi altında olmayan, yabancı işgal altında bulunmayan ya da ırkçı rejimle mücadele vermeyen bir toplumun başvurması mümkün görünmemektedir. UAOSÇ Kavramı > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 10 UAOSÇ kavramını Suriye olayı açısından sorguladığımız zaman dikkat çekmemiz gereken husus şudur. Modern uluslararası hukuk sistemi 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile bazı iç silahlı çatışmaları silahlı çatışmalara ilişkin uluslararası hukuk kuralları kapsamına dahil etmiştir. Uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramının yer aldığı diğer metinler 1954 tarihli La Hey Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve 1977 tarihli uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek II. Protokoldür. Toplamda 4 adet olan Cenevre Sözleşmelerinin hepsinde ortak madde olarak bulunan 3. Madde uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramını ortaya atarak kimi silahlı iç çatışmalara insancıl amaçlı bazı sınırlamaların ve kuralların uygulanmasını öngörmüştür. 3. maddede UAOSÇ kavramının direk tanımı yapılmadığı için doktrinde kavramın sınırlarının çizilmesi çabası

11 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < zuhur etmiştir. Doktrinde 3. madde kapsamına giren UASÇ kavramının genel olarak kabul edilmiş tanımsal sınırlamasını 1962 yılında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi nin oluşturmuş olduğu uzmanlar komitesi yapmıştır. Çatışmaların süresi, çatışmalara katılan başkaldıran grup elemanlarının sayısı ve örgütlenmesi, ülkenin bir bölümünde yerleşme ya da eylemde bulunma durumları, güvensizlik ortamının derecesi, mağdurların varlığı ve hükümetçe düzeni sağlamaya yönelik başvurulan önlemler kriter olarak baz alınacak ve bu kriterlere uymayan sokak hareketleri ve anarşik eylemler 3. madde kapsamına sokulmayacaktır. Suriye deki durumu yukarıdaki kriterler açısından değerlendirdiğimiz zaman 3. madde kapsamına giren eylemlerin mevcut olduğunu söylememiz mümkündür. Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun ayırıcı işaretlere ve çatışmayı Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun sürekli şekilde devam ettirebilecek silah gücüne sahip olmasına vurgu yapılmaktadır. ayırıcı işaretlere ve çatışmayı sürekli şekilde 3. maddenin 1. fıkrası uyarınca çatışmaya doğrudan katılmayan kimseler, silahını terkedenler ve hastalık, yaralılık, tutukluluk ya da herhangi bir sebeple iç savaşın devam ettirebilecek dışında kalan bütün kişilere insani muamele gösterilmelidir. silah gücüne sahip Maddenin 1. fıkrasının a bendine göre yukarıda belirtilen kişilerle alakalı hayata, vücut bütünlüğüne ve şahsa olmasına vurgu yapılmaktadır. yönelik her tür sakatlama, vahşi muamele, işkence ve eziyet yasaklanmaktadır. B bendine göre bu kişiler rehin de alınamazlar. C bendine göre mezkur kişilerin haysiyetini kırıcı ya da onurunu kırıcı her tür muamele yasaklanmıştır. 2. fıkra hükmüne göre de yaralı ve hastalar toplanmalı ve tedavi edilmelidir. Suriye 1949 Cenevre Sözleşmeleri nin hepsine taraftır. Ancak 1977 tarihli ikinci protokole taraf değildir Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesini ortaya koyduğu sınırlamalar ve yükümlülükler Suriye yi doğrudan bağlamaktadır tarihli II Nolu Protokole toplamda 166 devlet taraf olmuştur. II Nolu Protokol hükümlerinin uluslararası teamül kuralları oluşturduğu ve böylelikle de bağlayıcı olduğu söylenebilir. 11 > 2013 NİSAN

12 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre Suriye de barışçıl protestolara havadan ve karadan ağır silahların da kullanıldığı vahşi müdahaleler yapılmıştır. Yerleşim yerlerine yapılan saldırılar, sivillerin açıkça hedef alınması ve ağır işkence yüzünden esasında siyasi ihtilaf niteliğinde olan problem iç silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Muhalefet grubu da saldırgan Ancak Uluslararası Af eylemlere girişmektedir. Hatta bazı muhalif grupların da çocuk kaçırma, işkence ve yargısız infaz gibi hukuk Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları Uluslararası Af Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları ihlallerinin altına imza attıkları görülmektedir. Ancak ihlallerinin büyük kısmı ihlallerinin büyük kısmı hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü nde çalışan hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. görevli komutanların insanları dövme ve öldürme Araştırmacı-Uzman Anna Neistat, Suriye Ordusunda emirleri verdiklerinin tespit edildiğini belirtmektedir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI Mart 2011 ve 30 Kasım 2012 tarihleri arasındaki periyodu kapsayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği nin raporuna göre, civarında insanın öldüğü bilgisi verilmektedir. Yüksek Komiserlik Müdürü Navi Pillay söz konusu ölümlerden Suriye hükümetini sorumlu tutmaktadır. Pillay, Esed rejiminin ihtilafı halletmedeki kötü politikasını sert bir dille eleştirerek Suriye hükümetinin acımasız baskı ve sindirme yöntemine başvurmasını mevzu bahis katlin sebebi olarak ileri sürmüştür. Pillay Esed in ölümlerin baş müsebbibi olduğunu belirtmiştir. Çatışmanın yoğunluğunun ve nüfuzunun artması insanların meskenlerinden ayrılması ve çoğu vatandaşın ülkeyi terk ederek sığınma statüsü araması gibi ağır insani şartların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Sadece Türkiye de yarım milyona yakın Suriyelinin bulunduğu söylenmektedir. Bu da bize

13 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < uluslararası barış ve güvenliği bozduğu belirtilen sınır aşan etki (crossborder effect) kavramını hatırlatmaktadır. Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir? Sorumluluk açısından uluslararası ceza hukukuna göre kişisel sorumluluk ve devletin sorumluluğu farklı kavramlardır. Yani Suriye yönetiminin mevcut iç çatışma açısından sorumlu olması ile yönetimde bulunan kişilerin işlenen suçlar açısından şahsen sorumlu olması farklı kavramlardır. Bu noktada merkezinde yukarıda bazı hükümlerine değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmelerini barındıran insancıl hukuk bağlamında devletin sorumlu olması ile Roma Statüsü açısından yönetimde bulunan kişilerin sorumlu olması birbirine karıştırılmaması gereken meselelerdir. Zaten uygulanan uluslararası hukukta devletin gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı cezai sorumluluklarının olduğu henüz kabul görmemiştir. Devletin haksız fiilden sorumluluğu noktasında iç hukuktakinden Yukarıda belirtilen farklı olarak kusur aranmadığı gibi cezai ve hukuki sorumluluk iddialar Esed in ayrımına da gidilmemektedir. Bununla birlikte uluslararası ceza hukuku bağlamında sorumluluğa atıfta bulunabilmek ve beraberindeki için ortada insancıl hukukun uygulanacağı bir çatışmanın kurmay tayfasının varlığının aranmadığının da altını çizmemiz gerekir. uluslararası ceza Yukarıda belirtilen iddialar Esed in ve beraberindeki hukukuna göre kurmay tayfasının uluslararası ceza hukukuna göre kişisel kişisel sorumluluklarının doğmasına sorumluluklarının doğmasına yol açar yılında Uluslararası Ceza Divanı nı kuran Roma Statüsü nü imzalamış olan Suriye onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. Bu yol açar. yüzden Roma Statüsü ne hukuken taraf değildir. Bununla birlikte bir olayın Uluslararası Ceza Divanı önüne gelebilmesi mahkeme savcısının harekete geçmesi, Roma Statüsü ne taraf devletlerin talep etmesi ve Güvenlik Konseyi nin talep etmesi halinde olması söz konusudur. 13 > 2013 NİSAN

14 Suriye Statüye taraf olmadığı için sadece Güvenlik Konseyi nin aldığı bir karar ile savcılık harekete geçirilebilir. Her ne kadar Sudan da Suriye gibi Roma Statüsü nü imzalamamış olsa da El-Beşir Uluslararası Ceza Divanı nın yargılaması sonucu Mayıs 2012 tarihinde verilen karar gereği bulunmuştur. El-Beşir in soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç fiillerinin hepsini işlediği tespit edilmiştir. Sudan Statü ye taraf olmadığı için El-Beşir in ülkesi dahilide tutuklanması mümkün değildir. Ancak ülkesi dışına çıkarak Roma Statüsü ne taraf herhangi bir ülkeye gittiği anda tutuklanma ihtimali vardır. Şubat 2013 itibari ile toplamda 122 devlet Roma Statüsü ne onay vermiştir. 31 devlet onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. El-Beşir e yapılan yargılamanın aynısı Esed ve kurmayları için de yapılarak Esed in işlediği suçlar açısından sorumlu tutulması gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında yukarıda değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. Maddesinin a, b ve c bendleri bağlamında ve hükümleri teamül kuralı haline gelerek uluslararası hukukun birincil kaynağı sınıfına girmiş olan 1977 tarihli Ek II Nolu Protokol ün yukarıda değinilen ilgili hükümleri çerçevesinde Suriye nin devlet olarak sorumluluğu doğmuştur. Mağdur olanların zararları giderilmelidir. Bu noktada da BM Güvenlik Konseyi nin harekete geçmesi beklenmektedir. Ancak Rusya ve Çin vetoları buna ihtimali kısırlaştırmaktadır. Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir? > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 14 Uluslararası hukukun kişileri devletler ve uluslararası (hükümetler arası) örgütlerdir. Söz konusu hukuk kişilerinin oluşturdukları uluslararası hukuk sistemi belirli kurumların oluşturulması ya da kaldırılması ile sürekli kabuk değiştirmektedir. Sömürge yönetiminin kaldırılması ne kadar önemli bir etkiye sahipse koruma sorumluluğu kavramının kurulması da o derece tesirlidir. Aşağıdaki başlıklarda koruma sorumluluğu, aciz devlet, barış İçin Birleşme Kararı kavramlarını inceleyerek durum değerlendirmesi yapmanın yararlı olacağı kanatindeyiz.

15 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Koruma Sorumluluğu Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması için devletin iç işlerine müdahale yasağı ile koruma sorumluluğu kavramının çatıştığını ve uluslararası hukukta yeni bir döneme girildiğini görmekteyiz yılında Kanada nın inisiyatifi ile kurulan Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu nun (ICISS) yayınlamış olduğu Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de rapor ile ortaya atılmış ve daha sonra 2005 yılında yayınlanan Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de yer almış olan Koruma Sorumluluğu kavramının belirttiği üzere egemen devletin yer almış olan Koruma Sorumluluğu vatandaşlarını kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, açlık gibi felaketlerden koruma sorumluluğu bulunmaktadır. Devletin bu sorumluluğunu yerine getirememesi durumunda uluslararası kavramının belirttiği camianın harekete geçmesi önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen üzere egemen devletin vatandaşlarını sonuçlarla yüzleşilmeye devam edilecektir. Suriye açısından da koruma sorumluluğu kavramının harekete geçirilmesi seçeneği üzerinde düşünülmelidir. kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir? açlık gibi felaketler- Uluslararası hukuku ilgilendiren meselelerde yaygın şekilde den koruma sorumluluğu bulunmak- kullanılmaya başlanan aciz (başarısız) devlet (failed state) kavramı da Suriye örneği çerçevesinde sorgulanmalıdır. Muhtelif özellikleri bulunan aciz devlet kavramı, devletin kendi toprakları tadır. üzerinde zayıf ya da etkisiz kontrolünün olması, temel kamu hizmetlerinin sağlanamaması, suç oranlarının yüksek olması, rüşvetin yaygınlığı, nüfusun zorla ikamet yerini değiştirmek hatta ülkeyi terk etmek zorunda kalması ve ağır ekonomik düşüşler söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Suriye deki mevcut durumunun sayılan problemlerin hemen hemen hepsini barındırdığını söylememiz hiç de zor olmayacaktır. ABD li düşünce kuruluşu Fund for Peace in 2012 listesine göre Suriye aciz devletler kategorisindedir. BM Güvenlik Konseyi nin 794 sayılı kararı 1988 yılında patlak veren 15 > 2013 NİSAN

16 Somali iç savaşını konu edinmiştir. 3 Aralık 1992 tarihinde sivil halka insani yardım sağlamak amaçlı güvenli ortam oluşturulması amacıyla alınan karar Birleşik Görev Gücü (UNITAF) adı ile oluşturduğu müdahale timi ile insani yardımın dağıtılmasını engelleyen durumları ortadan kaldırmak ve ağır insanlık trajedisine neden olan Somali iç çatışmasını bitirmek için harekete geçmiştir. Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi BM Güvenlik Konseyi Esed rejimi tarafından sivilleri hedef alan güç kullanımına başvurmasını defalarca kınamıştır. Buna rağmen Güvenlik Konseyi harekete geçememiştir. Son olarak İngiltere nin önerisi ile gündeme gelen ve Suriye hükümetine ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören barış planı kararı Çin ve Rusya tarafından veto edilmiştir. Rusya ve Çin tarafından Suriye ile ilgili veto edilen üçüncü Güvenlik Konseyi kararı olarak mezkur plan tarihe geçmiştir. Çin ve Rusya işbirliği Esed rejiminin yaptığı katliamların devam etmesini sağlamıştır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 16 Veto yetkisinin suiistimali noktasında uluslararası camianın sabrının taştığı aşikardır. İkinci Dünya Savaşı mantığı ile kurulmuş olan BM organizasyonun işleyiş eksikliklerinin ve demode usullerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Galip devletler mantığı ile oluşturulmuş olan Güvenlik Konseyi nin işleyişi modern uluslararası ihtilaflar açısından yetersiz kalmaktadır. Veto yetkisinin ağır insan hakları ihlallerinin mevcut olması durumunda dahi kullanılması oldukça endişe vericidir. Suriye de devam eden katliamın Libya ya da Somali örneklerinden herhangi bir farkı olmadığı gibi katliam giderek de ağırlaşan bir seyir izlemektedir. Uluslararası barış ve güvenliği korumayı şiar edinmiş olan BM örgütünün acziyeti ortadadır. Bu yüzden uzun süredir tartışılan ve özellikle 2005 Dünya Zirvesi nden sonra farklı bir devinim kazanan BM reform sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Daimi üyelerin veto yetkisi kısıtlanmalıdır. Bu kısıtlama özellikle temel hak ve hürriyetlerin ağır ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Ağır insani trajedilerin önlenmesi büyük güçlerin politik hesaplarına yem olmamalıdır.

17 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım? Bir başka değinilmesi gereken husus Genel Kurul un inisiyatif alması ile ilgilidir. Genel Kurul un 1950 tarihinde 377(V) sayı ile yayınladığı Barış için Birlik Kararı (Uniting for Peace) doktrinde Genel Kurul un uluslararası barışı koruma konusundaki yetki alanını genişlettiği şeklinde yorumlanmaktadır yılında vuku bulmuş olan Kore Savaşı sırasında Güvenlik Konseyi SSCB nin vetosu yüzünden evrensel barışı koruma konusunda işlevsiz kalması tehlikesine binaen ABD delegesi Dean Acheson ın girişimi ile Genel Kurul şöyle bir karar almıştır. Güvenlik Konseyi nin barışın bozulması, tehdidi ya da saldırı halinde veto yüzünden çalışmaması durumunda Genel Kurul, üye devletlere silahlı kuvvet İnsan hakları ihlallerinin kullanma dahil uygun tedbirleri tavsiye etmek üzere konuyu yaşandığı Suriye de inceleyebilecek ve inisiyatif alabilecektir. Genel Kurul uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine durumun bir an önce nihayete erdirilmesini hedeflemiştir. Genel Kurul un almış olduğu 377-V sayılı mevzu bahis kararı, olağan oturum sonucunda tehditkar durumun inisiyatif alması ve iç sonlandırılması sağlanamayacak olursa özel acil toplantı çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde (Emergency Special Session) yapılarak karar alınması gerektiği belirtmiştir. Demek ki uluslararası barış ve güvenlik korunması için gerekirse özel toplantılar yoluyla mevcut bastırılmasına öncülük problemin çözümlenmesi sağlanmak istenmiştir. İnsan etmesi gerekmektedir. hakları ihlallerinin yaşandığı Suriye de Genel Kurul un veto yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine inisiyatif alması ve iç çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde bastırılmasına öncülük etmesi gerekmektedir. Siyasi Mülahazalar Genel Kurul un veto ABD ve İsrail in mevcut çatışmaların hemen sonlandırılmasını istemediği noktasında uluslararası siyasi argümanlar ileri sürülmektedir. ABD nin ve Ortadoğu daki bir numaralı müttefikinin Esed rejiminin yıkılması 17 > 2013 NİSAN

18 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI durumunda ortaya çıkacak yeni siyasi yapılanma hakkında kuşkulu yaklaşımlar sergiledikleri iddiası dikkat çekicidir. Mısır ve Türkiye ile Ortadoğu politikası anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz konusu kuşkunun temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden olabildiğince yeknesaklığı sağlayamamış ve zayıf bir rejimin kurulmasının İsrail ve ABD tarafından hoş karşılanacağı ileri sürülmektedir. Uluslararası hukuk açısından bu tür siyasi mülahazaları Mısır ve Türkiye ile kullanarak istimbat yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte uluslararası hukuk uluslararası politikadan ayrı bir Ortadoğu politikası olgu olarak kesinlikle düşünülemez. Uluslararası politik anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin uygulanmasını engelliyorsa hukukun mevcudiyetinden hesaplar uluslararası hukukun normatif düzenlemelerinin bahsetmek zorlaşır. İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz 18 Sonuç konusu kuşkunun Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi uluslararası temelini oluşturmaktadır. Lowe nin de belirttiği üzere uluslararası hukuk uluslararası hukuk sürekli devinim halinde olan bir disiplindir. Vaughan işbirliğini kapsayan çerçeve gibidir. Uluslararası işbirliği olmadan uluslararası hukuktan bahsedilemez. Bu metafor bizi devletler ve uluslararası örgütler arasındaki ilişkinin kaçınılmaz olduğuna götürür. Uluslararası organizasyonların yukarıda değindiğimiz verilerine göre Suriye, halkını korumak bir kenara dursun onları katleden bir devlet haline gelmiştir. Yani Suriye aciz devlettir. Suriye de halka yönelik gerçekleştirilen katliamın önüne geçmek için koruma sorumluluğu kurumuna başvurmak gerekmektedir. Koruma sorumluluğundan daha eski bir uygulama olan Barış İçin Birleşme Kararı usulünün uygulanması için Suriye de gerekli şartlar oluşmuştur. Koruma sorumluluğu henüz oturmamış bir kavramdır. İnsani müdahale kavramı ile iç içe olan koruma sorumluluğu devletin vatandaşları üzerindeki egemenliğinin hak olmasından ziyade sorumluluk olduğunun altını çizmektedir. Suriye yönetiminin bu sorumluluğun hakkını vermediği

19 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < açık şekilde ortadadır Aralık ayında İstanbul da gerçekleşen Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun Suriye yönetimin sivillere yönelik katliamları yüzünden meşru zemini kaybettiğini belirterek Suriye üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini belirtmesi önemli bir tespittir. Bu noktada koruma sorumluluğu, insani müdahale ya da aciz devlet gibi kavramların sadece büyük devletlerin çıkarlarına hizmet etmek için uydurulmuş kavramlar olarak nitelendirilmesi abesle iştigaldir. Söz konusu kavramların direk adalete ve hakkaniyete aykırı olması ile yöneldikleri amaçlarından saptırılarak kullanılması farklı hususlardır. Bosna daki ya da Ruanda daki katliama seyirci kalınması ağır şekilde eleştirilmişken insani müdahalenin bir türü olan Kosova müdahalesi hukuki olmayan ancak meşru bir müdahale olarak nitelendirilmiştir. Devletlerin çıkar politikaları izlemeleri yeni bir mevzu değildir. Önemli olan temel hak ve hürriyetlerin ağır şekilde ihlal edildiği durumlarda mevcut ihlalin sona erdirilmesi için uluslararası camianın harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır. Aciz devlet durumuna düşmüş Suriye deki insan haysiyetinin kurtarılması uluslararası camianın sorumluluğundadır. Barış İçin Birlik Kararı nın bir örneğinin Suriye için uygulanması mümkündür. Eğer veto yetkisi uluslararası barış ve güvenliğin ve ayrıca temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesine sebebiyet veriyorsa Genel Kurul un inisiyatif alması sağlanarak gerekli müdahale gerçekleştirilmelidir. 19 > 2013 NİSAN

20 Kaynakça Ahmet Hamdi Topal, Milletlerarası Hukuk Açısından Suriye ye Müdahale, Amnesty International, Deadly Reprisals Deliberate Killings and Other Abuses by Syria s Armed Forces, asset/mde24/041/2012/en/ b-4e67-b386-0df14a79f694/ mde en.pdf Cenap Çakmak, Suriye de Kriz ve Uluslararası Hukuk, Suriye Krizi nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, SDE Analiz Ercüment Tezcan ve Fatma Taşdemir, Silahlı Çatışmalar Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Açısından Suriye İç Savaşının Analizi, Ankara Strateji Enstitüsü, 2012 Hakkı Hakan Erkiner, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, XII Levha Yayıncılık, 2010, 1. Bası Human Rights Watch, Human Rights in Syria, middle-eastn-africa/syria Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 2009, Gözden Geçirilmiş 8. Bası > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 20 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, openebooks/960-7/ Robin Geiss, Armed Violance in Fragile States: Low Intensity Conflicts, Spillover Conflict and Sporadic Law Enforcement Operations by Third Parties, International review od the Red Cross, Volume: 91, No: 873,

21 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < March 2009 Segah Tekin, İnsani Müdahale Kavramı ve Libya nın Geleceği, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Nisan 2011 Stephen Lendman, Human Rights Report on Syria: Camouflage of US- NATO Sponssored Massacres, Centre for research Globalization, Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı, Legal Yayıncılık, 2012, 1. Bası Vaughan Lowe, International Law, Clarendon Law Series, Oxford: Oxford University Press, > 2013 NİSAN

22 > DÜBAM DOSYASI ULUSLARARASI HUKUK AÇI- SINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 22 DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu

Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu Tesam Akademi Dergisi / Turkish Journal of Tesam Academy Uluslararası Hukukta Ve BM Sisteminde Askeri Müdahale Olgusu Dr. Levent Ersin ORALLI 1 Özet Askeri müdahale devlet egemenliğinin temel ilkelerini

Detaylı

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye-

Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- GİRİŞ Bu çalışmada, terör örgütlerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisi Türkiye- Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde incelenmektedir. Tezde öncelikle terörizmin farklı kuruluşlarca algılanma biçimi

Detaylı

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi

Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Savaş Suçları ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Suhad Othman Qasim Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsüne Hukuk dalında Yüksek Lisans Tezi olarak Sunulmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Şubat 2014

Detaylı

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR CRIMES AGAINST HUMANITY Ayşen SEYMEN ÇAKAR * 1 Özet: İnsanlığa karşı suçlar uluslararası belgelerde çerçeve suç niteliğinde düzenlenmiş, suç fiilleri sayıldıktan sonra diğer insanlık

Detaylı

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi.

Gazi Üniversitesi ĐĐBF Uluslar arası Đlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi. 12 AĞUSTOS 1949 TARĐHLĐ CENEVRE SÖZLEŞMELERĐNE EK ULUSLARARASI SĐLAHLI ÇATIŞMALARIN KURBANLARININ KORUNMASINA ĐLĐŞKĐN 1 NO'LU PROTOKOL (I. EK PROTOKOL) Giriş: Đnsancıl Hukuk ve 1977 Tarihli I. Ek Protokol

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR Dr. Ezeli AZARKAN* A- GİRİŞ İnsanlığa karşı suçlar kavramı, II. Dünya Savaşı sonrası uluslararası hukuk metinlerinde yer almaya başlamış, dinamik bir kavramdır.

Detaylı

(International Fact-Finding Mission)

(International Fact-Finding Mission) 27 EYLÜL 2010 A/HRC/15/21 Dağıtım: Genel 27 Eylül 2010 Orijinal: İngilizce Türkçesi: Elif Özkara Akyol Gündem maddesi 1 (International Fact-Finding Mission) Özet İşbu rapor, 2 Haziran 2010 tarihinde A/HRC/RES/14/1

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120)

Ahmet YAVUZ Adalet Dergisi, Yıl:2014, Sayı:48, (s. 82/120) MUKAYESELĐ HUKUKTA YAŞAMA HAKKI Ahmet YAVUZ Seferihisar Cumhuriyet Başsavcısı Giriş Yaşama hakkı en temel haktır. Yaşama hakkı karşısında diğer haklar türev, ikincil haklardır. Diğer bütün hakların kullanımı

Detaylı

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları

BÜTÜNLEŞEN DÜNYAYA DOĞRU. Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır. Cezaî Adlî Yardımlaşma. Hukukî Adli Yardımlaşma. İnsan Hakları Temmuz 2008 Sayı 2 3 Ayda Bir Yayımlanır Cezaî Adlî Yardımlaşma Hukukî Adli Yardımlaşma İnsan Hakları Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Nafaka Çocuk Kaçırma Uluslararası Gündem Toplantı Raporu Seminer

Detaylı

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK VE TERÖRİZME KARŞI NÜKLEER SİLAHLARIN KULLANIMI Saeed BAGHERI * ÖZET Günümüzde uluslararası terörizm, ortaya çıkardığı etkiler ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden

Detaylı

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2

TEŞEKKÜR MAZLUMDER KADIN ÇALIŞMALARI GRUBU MAZLUMDER KAMP DIŞINDA YAŞAYAN SURİYELİ KADIN SIĞINMACILAR RAPORU 2 TEŞEKKÜR Rapor çalışması sırasında desteklerini esirgemeyen MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk ÜNSAL a, Genel Başkan Yardımcıları Abdulhalim YILMAZ ve Murat ÇİÇEK e, Genel Yönetim Kurulu Üyeleri Yüksel

Detaylı

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects

Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu. Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Rapor No: 25 Ocak 2011 Report No:, 25 January 2011 Hukuki ve Siyasi Yönleriyle Güvenlik Konseyi nin İran Ambargosu Embargo on Iran by the Securıty Councıl ın Legal and Polıtıcal Aspects Ortadoğu Stratejik

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ * The Development and the Future of The United Nations

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ * The Development and the Future of The United Nations Birleşmiş Milletler Örgütünün Gelişimi ve Geleceği 2535 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÖRGÜTÜNÜN GELİŞİMİ VE GELECEĞİ * The Development and the Future of The United Nations Prof. Dr. Melda SUR ** Birleşmiş Milletler

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ *

SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * makaleler M. Yasin ASLAN SAVAŞ HUKUKUNUN TEMEL PRENSİPLERİ * M. Yasin ASLAN * GİRİŞ İnsanlık tarihinin belki de en karmaşık ve değişken olgusu olan savaş ın sebepleri, niteliği ve kapsamı hususunda tam

Detaylı

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK Sorularınıza Cevaplar 2 Türk Kızılayı Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir, Ankara T (0) 312 430 23 00 F (0) 312 430 01 75 www.kizilay.org.tr Uluslararası Kızılhaç Komitesi International

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI KAMU HUKUKU PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ CEZA HUKUKU AÇISINDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDET ZİBA AKKURT 20021544 LEFKOŞA, HAZİRAN 2014

Detaylı

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme

Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 8, Sayı: 30, ss.25-58, 2012 Geri Göndermeme (Non-Refoulement) İlkesinin Uluslararası Hukuktaki Konumu Üzerine Bir Değerlendirme Elif UZUN* GİRİŞ Özet Geri göndermeme

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR

ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN ULUSLARARASI HÜMANİTER * HUKUKA GÖRE STATÜSÜ VE MONTREAUX DOKÜMANI BAĞLAMINDA YENİ ARAYIŞLAR Yard. Doç. Dr. Osman Nuri Özalp ** 1. Giriş 500 years after the demarcation

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * GĐRĐŞ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESĐ ĐLE DÜZENLENEN YARGISAL KORUMA MEKANĐZMASI VE 14 NOLU EK PROTOKOLLE ÖNGÖRÜLEN DEĞĐŞĐKLĐKLER * M. Volkan Dülger ** GĐRĐŞ Đnsan hakları kavramı daha ilk bakışta hiçbir açıklamaya

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU. Menent ÇELİKBOYA 105614021 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ IŞIĞINDA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ VE TÜRK HUKUKU Menent ÇELİKBOYA 105614021 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Detaylı