ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE"

Transkript

1 > DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI

2

3 DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT Genel Yayın Yönetmeni Akif EMRE Yayın Koordinatörü Aynur ERDOĞAN DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

4 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 4

5 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < İÇİNDEKİLER Giriş...7 Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi...7 Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları...7 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama...8 Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir?...9 UAOSÇ Kavramı...10 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk...12 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri...12 Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir?...13 Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir?...14 Koruma Sorumluluğu...15 Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir?...15 Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi...16 Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım?...17 Siyasi Mülahazalar...17 Sonuç...18 Kaynakça > 2013 NİSAN

6 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 6

7 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Giriş Suriye de yaşanan iç çatışmanın uluslararası hukuk açısından niteliğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü yapılacak olan belirleme, uygulanacak olan hukuki rejimi de beraberinde getirmektedir. Bu hususa ek olarak, uluslararası camianın üzerine düşen görevlerin de altının çizilmesi elzemdir. Bu bağlamda Aciz Devlet (Failed State), Koruma Sorumluluğu (Responsibility to Protect) gibi kavramlar yanında ve Genel Kurul un 1950 yılında aldığı Barış İçin Birlik (Uniting for Peace) Kararı nın da sorgulanması gerekmektedir. Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi Uluslararası hukuk sürekli gelişmekte olan ve her daim yeni kavramların ve doktrinel görüşlerin zuhur ettiği aktif bir disiplindir. Gerek güncel gerek tarihi olaylar üzerine yapılan mülahazalarda bazı kavramların yanlış kullanıldığını ve inceleme konusu olay ya da olgu ile ilgili teşhislerin yanlış yapıldığını sıkça müşahede etmekteyiz. Suriye de söz konusu olan iç çatışmanın her şeyden evvel silahlı çatışmalar hukuku açısından tetkik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tetkik yapıldıktan sonra başvurulacak hukuk rejimini tespit etmek daha kolay olacaktır. Bu noktada savaş, uluslararasılaşmış silahlı çatışma, iç silahlı çatışma ve uluslararası olmayan silahlı çatışma gibi kavramların birbirinden farklı olduğu ve yapılan her tanımlamanın uluslararası hukuk açsından farklı bir hukuki rejime tabi olduğu belirtilmelidir. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları Doktrinde ana başlık olarak belirlenen kavramın uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri olduğunu belirterek başlamamız yararlı 7 > 2013 NİSAN

8 olur. Uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri uluslararası silahlı çatışmalar (UASÇ) ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalar (UAOSÇ) olarak ikiye ayrılır. UASÇ ise devletlerarası silahlı çatışmalar ve uluslararasılaşmış silahlı çatışmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devletlerarası silahlı çatışmalar da kendi arasında savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki silahlı çatışmalar ve eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Silahlı çatışmalar hukuku ile ilgili modern uluslararası hukuk tarihinde önemli gelişmeler olmuştur. BM Andlaşmasının VII. Bölümünde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda bir uluslararası organizasyon olan BM in ya da Andlaşma nın VIII. Bölümünde BM örgütünün adıyla ya da izniyle hareket edecek diğer uluslararası organizasyonların bazı silahlı çatışmalarda yer alması öngörülmüştür. Aynı şekilde 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri uluslararası silahlı çatışmalar hukukunun bir dönüşüm sürecine girmesine neden olmuştur. Doktrinde sıkça belirtildiği üzere mezkur Sözleşmeler iki ana noktada çığır açmıştır. Bunlardan ilki Sözleşmelerin ortak 2. maddesinin öngördüğü yeni rejimdir. 2. maddeye göre Sözleşme hükümleri devletler arasındaki sadece savaş gibi geniş çaplı silahlı çatışmalara uygulanmakla sınırlı kalmayacaktır. Her türlü devletlerarası silahlı çatışmaya uygulanması öngörülmekle savaşa varmayan çatışmalar da uluslararası silahlı çatışmalar kapsamına sokulmuştur. Bunun yanında 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi ile belirli nitelikleri haiz olan bazı iç çatışmaların da uluslararası olmayan silahlı çatışmalar adı ile silahlı çatışmalar hukuku kapsamına girmiş olmasıdır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 8 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama Suriye deki iç çatışmanın yukarıda tasnifini yapmış olduğumuz silahlı çatışma türlerinden hangisine girmektedir? Bu soruya tanımlar üzerinden yapılacak bir sorgulama ile cevap verebiliriz. UASÇ türlerinden devletlerarası silahlı çatışmanın ve onun alt başlıklarının Suriye iç çatışmasını kapsamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yukarıda da

9 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < belirttiğimiz üzere devletlerarası silahlı çatışmalar savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki çatışmalar ya da eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ne kadar uygulanan uluslararası hukukun yazılı kaynaklarında savaş kavramının genel bir tanımı yapılmıyor olsa da, doktrindeki ağırlık görüşü savaşı iki öğe üzerinden tanımlar. Devletler arasında silahlı çatışmalar olgusunun varlığı ve taraflardan en az birinin ilgili olaydaki silahlı eylemleri savaş niyeti ile gerçekleştirmesi. Bu öğelerin varlığı halinde savaşın mevcudiyeti kabul edilmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir? Uluslararasılaşmış silahlı çatışma uluslararası silahlı çatışmalar hukukunda savaşa göre daha farklı bir kavramsal içeriği haizdir. Doktrinde savunulan bir görüşe göre bazı silahlı çatışmalar her ne kadar devletin ülkesinde cereyan eden iç çatışma niteliğinde olsa da, bazı durumların mevcudiyeti söz konusu çatışmanın uluslararasılaşmasını (internationalized armed conflict) sağlar. Eğer herhangi bir devlet içinde meydana gelen iç çatışma uluslararasılaşmış silahlı çatışma kimliği kazanırsa uluslararası silahlı çatışmaya uygulanan bütün kurallar mevzu bahis iç çatışma için de uygulanır. Bir iç çatışmanın uluslararasılaşması devletin hükümetine karşı silahlı mücadele veren güçlere muharip statüsünü tanıması durumunda olabilir. Şayet Esed yönetimi muhaliflere muharip statüsü tanıyacak olursa uluslararasılaşmış bir iç savaştan söz edebiliriz. Böylelikle söz konusu çatışmanın hukuki rejimi değişecektir. Ancak Esed rejimi ısrarlı bir şekilde muhalifleri terörist olarak nitelendirmektedir. Bunun sebebi de mevcut iç çatışmanın uluslararasılaşmasını engellemektir. Bunun yanında bir savaşa yabancı devletlerin doğrudan müdahil olması ihtimali vardır. Böyle bir 9 > 2013 NİSAN

10 müdahale gerçekleştiği anda iç çatışma uluslararasılaşmıştır. Ancak doktrinde bir iç çatışmanın uluslararası silahlı çatışma niteliği kazanıp kazanmadığının tartışmalı olduğu durum self-determinasyon hakkına dayanılarak yürütülen ve ulusal bağımsızlığını kazanmak için çatışan ulusal bağımsızlık savaşlarının durumudur. Suriye deki iç çatışmanın muhalif tarafı açısından self-determinasyon hakkına vurgu yapılması pek mümkün görünmemektedir. Doktrinde self-determinasyon hakkında belirtildiği üzere bu hakkın kullanılması özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlanan ve gittikçe tesirini gösteren dekolonizasyon sürecinin kemale erdirilmesi için dillendirilmiş bir haktır Cenevre Sözleşmeleri ne Ek I Nolu Protokol de ilk maddesinde self-determinasyon hakkı kolonyal hakimiyet, yabancı işgali ve ırkçı rejimler çerçevesinde tarif edilmektedir. Self determinasyon hakkına sömürge yönetimi altında olmayan, yabancı işgal altında bulunmayan ya da ırkçı rejimle mücadele vermeyen bir toplumun başvurması mümkün görünmemektedir. UAOSÇ Kavramı > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 10 UAOSÇ kavramını Suriye olayı açısından sorguladığımız zaman dikkat çekmemiz gereken husus şudur. Modern uluslararası hukuk sistemi 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile bazı iç silahlı çatışmaları silahlı çatışmalara ilişkin uluslararası hukuk kuralları kapsamına dahil etmiştir. Uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramının yer aldığı diğer metinler 1954 tarihli La Hey Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve 1977 tarihli uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek II. Protokoldür. Toplamda 4 adet olan Cenevre Sözleşmelerinin hepsinde ortak madde olarak bulunan 3. Madde uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramını ortaya atarak kimi silahlı iç çatışmalara insancıl amaçlı bazı sınırlamaların ve kuralların uygulanmasını öngörmüştür. 3. maddede UAOSÇ kavramının direk tanımı yapılmadığı için doktrinde kavramın sınırlarının çizilmesi çabası

11 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < zuhur etmiştir. Doktrinde 3. madde kapsamına giren UASÇ kavramının genel olarak kabul edilmiş tanımsal sınırlamasını 1962 yılında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi nin oluşturmuş olduğu uzmanlar komitesi yapmıştır. Çatışmaların süresi, çatışmalara katılan başkaldıran grup elemanlarının sayısı ve örgütlenmesi, ülkenin bir bölümünde yerleşme ya da eylemde bulunma durumları, güvensizlik ortamının derecesi, mağdurların varlığı ve hükümetçe düzeni sağlamaya yönelik başvurulan önlemler kriter olarak baz alınacak ve bu kriterlere uymayan sokak hareketleri ve anarşik eylemler 3. madde kapsamına sokulmayacaktır. Suriye deki durumu yukarıdaki kriterler açısından değerlendirdiğimiz zaman 3. madde kapsamına giren eylemlerin mevcut olduğunu söylememiz mümkündür. Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun ayırıcı işaretlere ve çatışmayı Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun sürekli şekilde devam ettirebilecek silah gücüne sahip olmasına vurgu yapılmaktadır. ayırıcı işaretlere ve çatışmayı sürekli şekilde 3. maddenin 1. fıkrası uyarınca çatışmaya doğrudan katılmayan kimseler, silahını terkedenler ve hastalık, yaralılık, tutukluluk ya da herhangi bir sebeple iç savaşın devam ettirebilecek dışında kalan bütün kişilere insani muamele gösterilmelidir. silah gücüne sahip Maddenin 1. fıkrasının a bendine göre yukarıda belirtilen kişilerle alakalı hayata, vücut bütünlüğüne ve şahsa olmasına vurgu yapılmaktadır. yönelik her tür sakatlama, vahşi muamele, işkence ve eziyet yasaklanmaktadır. B bendine göre bu kişiler rehin de alınamazlar. C bendine göre mezkur kişilerin haysiyetini kırıcı ya da onurunu kırıcı her tür muamele yasaklanmıştır. 2. fıkra hükmüne göre de yaralı ve hastalar toplanmalı ve tedavi edilmelidir. Suriye 1949 Cenevre Sözleşmeleri nin hepsine taraftır. Ancak 1977 tarihli ikinci protokole taraf değildir Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesini ortaya koyduğu sınırlamalar ve yükümlülükler Suriye yi doğrudan bağlamaktadır tarihli II Nolu Protokole toplamda 166 devlet taraf olmuştur. II Nolu Protokol hükümlerinin uluslararası teamül kuralları oluşturduğu ve böylelikle de bağlayıcı olduğu söylenebilir. 11 > 2013 NİSAN

12 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre Suriye de barışçıl protestolara havadan ve karadan ağır silahların da kullanıldığı vahşi müdahaleler yapılmıştır. Yerleşim yerlerine yapılan saldırılar, sivillerin açıkça hedef alınması ve ağır işkence yüzünden esasında siyasi ihtilaf niteliğinde olan problem iç silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Muhalefet grubu da saldırgan Ancak Uluslararası Af eylemlere girişmektedir. Hatta bazı muhalif grupların da çocuk kaçırma, işkence ve yargısız infaz gibi hukuk Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları Uluslararası Af Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları ihlallerinin altına imza attıkları görülmektedir. Ancak ihlallerinin büyük kısmı ihlallerinin büyük kısmı hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü nde çalışan hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. görevli komutanların insanları dövme ve öldürme Araştırmacı-Uzman Anna Neistat, Suriye Ordusunda emirleri verdiklerinin tespit edildiğini belirtmektedir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI Mart 2011 ve 30 Kasım 2012 tarihleri arasındaki periyodu kapsayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği nin raporuna göre, civarında insanın öldüğü bilgisi verilmektedir. Yüksek Komiserlik Müdürü Navi Pillay söz konusu ölümlerden Suriye hükümetini sorumlu tutmaktadır. Pillay, Esed rejiminin ihtilafı halletmedeki kötü politikasını sert bir dille eleştirerek Suriye hükümetinin acımasız baskı ve sindirme yöntemine başvurmasını mevzu bahis katlin sebebi olarak ileri sürmüştür. Pillay Esed in ölümlerin baş müsebbibi olduğunu belirtmiştir. Çatışmanın yoğunluğunun ve nüfuzunun artması insanların meskenlerinden ayrılması ve çoğu vatandaşın ülkeyi terk ederek sığınma statüsü araması gibi ağır insani şartların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Sadece Türkiye de yarım milyona yakın Suriyelinin bulunduğu söylenmektedir. Bu da bize

13 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < uluslararası barış ve güvenliği bozduğu belirtilen sınır aşan etki (crossborder effect) kavramını hatırlatmaktadır. Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir? Sorumluluk açısından uluslararası ceza hukukuna göre kişisel sorumluluk ve devletin sorumluluğu farklı kavramlardır. Yani Suriye yönetiminin mevcut iç çatışma açısından sorumlu olması ile yönetimde bulunan kişilerin işlenen suçlar açısından şahsen sorumlu olması farklı kavramlardır. Bu noktada merkezinde yukarıda bazı hükümlerine değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmelerini barındıran insancıl hukuk bağlamında devletin sorumlu olması ile Roma Statüsü açısından yönetimde bulunan kişilerin sorumlu olması birbirine karıştırılmaması gereken meselelerdir. Zaten uygulanan uluslararası hukukta devletin gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı cezai sorumluluklarının olduğu henüz kabul görmemiştir. Devletin haksız fiilden sorumluluğu noktasında iç hukuktakinden Yukarıda belirtilen farklı olarak kusur aranmadığı gibi cezai ve hukuki sorumluluk iddialar Esed in ayrımına da gidilmemektedir. Bununla birlikte uluslararası ceza hukuku bağlamında sorumluluğa atıfta bulunabilmek ve beraberindeki için ortada insancıl hukukun uygulanacağı bir çatışmanın kurmay tayfasının varlığının aranmadığının da altını çizmemiz gerekir. uluslararası ceza Yukarıda belirtilen iddialar Esed in ve beraberindeki hukukuna göre kurmay tayfasının uluslararası ceza hukukuna göre kişisel kişisel sorumluluklarının doğmasına sorumluluklarının doğmasına yol açar yılında Uluslararası Ceza Divanı nı kuran Roma Statüsü nü imzalamış olan Suriye onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. Bu yol açar. yüzden Roma Statüsü ne hukuken taraf değildir. Bununla birlikte bir olayın Uluslararası Ceza Divanı önüne gelebilmesi mahkeme savcısının harekete geçmesi, Roma Statüsü ne taraf devletlerin talep etmesi ve Güvenlik Konseyi nin talep etmesi halinde olması söz konusudur. 13 > 2013 NİSAN

14 Suriye Statüye taraf olmadığı için sadece Güvenlik Konseyi nin aldığı bir karar ile savcılık harekete geçirilebilir. Her ne kadar Sudan da Suriye gibi Roma Statüsü nü imzalamamış olsa da El-Beşir Uluslararası Ceza Divanı nın yargılaması sonucu Mayıs 2012 tarihinde verilen karar gereği bulunmuştur. El-Beşir in soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç fiillerinin hepsini işlediği tespit edilmiştir. Sudan Statü ye taraf olmadığı için El-Beşir in ülkesi dahilide tutuklanması mümkün değildir. Ancak ülkesi dışına çıkarak Roma Statüsü ne taraf herhangi bir ülkeye gittiği anda tutuklanma ihtimali vardır. Şubat 2013 itibari ile toplamda 122 devlet Roma Statüsü ne onay vermiştir. 31 devlet onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. El-Beşir e yapılan yargılamanın aynısı Esed ve kurmayları için de yapılarak Esed in işlediği suçlar açısından sorumlu tutulması gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında yukarıda değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. Maddesinin a, b ve c bendleri bağlamında ve hükümleri teamül kuralı haline gelerek uluslararası hukukun birincil kaynağı sınıfına girmiş olan 1977 tarihli Ek II Nolu Protokol ün yukarıda değinilen ilgili hükümleri çerçevesinde Suriye nin devlet olarak sorumluluğu doğmuştur. Mağdur olanların zararları giderilmelidir. Bu noktada da BM Güvenlik Konseyi nin harekete geçmesi beklenmektedir. Ancak Rusya ve Çin vetoları buna ihtimali kısırlaştırmaktadır. Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir? > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 14 Uluslararası hukukun kişileri devletler ve uluslararası (hükümetler arası) örgütlerdir. Söz konusu hukuk kişilerinin oluşturdukları uluslararası hukuk sistemi belirli kurumların oluşturulması ya da kaldırılması ile sürekli kabuk değiştirmektedir. Sömürge yönetiminin kaldırılması ne kadar önemli bir etkiye sahipse koruma sorumluluğu kavramının kurulması da o derece tesirlidir. Aşağıdaki başlıklarda koruma sorumluluğu, aciz devlet, barış İçin Birleşme Kararı kavramlarını inceleyerek durum değerlendirmesi yapmanın yararlı olacağı kanatindeyiz.

15 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Koruma Sorumluluğu Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması için devletin iç işlerine müdahale yasağı ile koruma sorumluluğu kavramının çatıştığını ve uluslararası hukukta yeni bir döneme girildiğini görmekteyiz yılında Kanada nın inisiyatifi ile kurulan Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu nun (ICISS) yayınlamış olduğu Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de rapor ile ortaya atılmış ve daha sonra 2005 yılında yayınlanan Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de yer almış olan Koruma Sorumluluğu kavramının belirttiği üzere egemen devletin yer almış olan Koruma Sorumluluğu vatandaşlarını kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, açlık gibi felaketlerden koruma sorumluluğu bulunmaktadır. Devletin bu sorumluluğunu yerine getirememesi durumunda uluslararası kavramının belirttiği camianın harekete geçmesi önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen üzere egemen devletin vatandaşlarını sonuçlarla yüzleşilmeye devam edilecektir. Suriye açısından da koruma sorumluluğu kavramının harekete geçirilmesi seçeneği üzerinde düşünülmelidir. kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir? açlık gibi felaketler- Uluslararası hukuku ilgilendiren meselelerde yaygın şekilde den koruma sorumluluğu bulunmak- kullanılmaya başlanan aciz (başarısız) devlet (failed state) kavramı da Suriye örneği çerçevesinde sorgulanmalıdır. Muhtelif özellikleri bulunan aciz devlet kavramı, devletin kendi toprakları tadır. üzerinde zayıf ya da etkisiz kontrolünün olması, temel kamu hizmetlerinin sağlanamaması, suç oranlarının yüksek olması, rüşvetin yaygınlığı, nüfusun zorla ikamet yerini değiştirmek hatta ülkeyi terk etmek zorunda kalması ve ağır ekonomik düşüşler söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Suriye deki mevcut durumunun sayılan problemlerin hemen hemen hepsini barındırdığını söylememiz hiç de zor olmayacaktır. ABD li düşünce kuruluşu Fund for Peace in 2012 listesine göre Suriye aciz devletler kategorisindedir. BM Güvenlik Konseyi nin 794 sayılı kararı 1988 yılında patlak veren 15 > 2013 NİSAN

16 Somali iç savaşını konu edinmiştir. 3 Aralık 1992 tarihinde sivil halka insani yardım sağlamak amaçlı güvenli ortam oluşturulması amacıyla alınan karar Birleşik Görev Gücü (UNITAF) adı ile oluşturduğu müdahale timi ile insani yardımın dağıtılmasını engelleyen durumları ortadan kaldırmak ve ağır insanlık trajedisine neden olan Somali iç çatışmasını bitirmek için harekete geçmiştir. Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi BM Güvenlik Konseyi Esed rejimi tarafından sivilleri hedef alan güç kullanımına başvurmasını defalarca kınamıştır. Buna rağmen Güvenlik Konseyi harekete geçememiştir. Son olarak İngiltere nin önerisi ile gündeme gelen ve Suriye hükümetine ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören barış planı kararı Çin ve Rusya tarafından veto edilmiştir. Rusya ve Çin tarafından Suriye ile ilgili veto edilen üçüncü Güvenlik Konseyi kararı olarak mezkur plan tarihe geçmiştir. Çin ve Rusya işbirliği Esed rejiminin yaptığı katliamların devam etmesini sağlamıştır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 16 Veto yetkisinin suiistimali noktasında uluslararası camianın sabrının taştığı aşikardır. İkinci Dünya Savaşı mantığı ile kurulmuş olan BM organizasyonun işleyiş eksikliklerinin ve demode usullerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Galip devletler mantığı ile oluşturulmuş olan Güvenlik Konseyi nin işleyişi modern uluslararası ihtilaflar açısından yetersiz kalmaktadır. Veto yetkisinin ağır insan hakları ihlallerinin mevcut olması durumunda dahi kullanılması oldukça endişe vericidir. Suriye de devam eden katliamın Libya ya da Somali örneklerinden herhangi bir farkı olmadığı gibi katliam giderek de ağırlaşan bir seyir izlemektedir. Uluslararası barış ve güvenliği korumayı şiar edinmiş olan BM örgütünün acziyeti ortadadır. Bu yüzden uzun süredir tartışılan ve özellikle 2005 Dünya Zirvesi nden sonra farklı bir devinim kazanan BM reform sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Daimi üyelerin veto yetkisi kısıtlanmalıdır. Bu kısıtlama özellikle temel hak ve hürriyetlerin ağır ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Ağır insani trajedilerin önlenmesi büyük güçlerin politik hesaplarına yem olmamalıdır.

17 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım? Bir başka değinilmesi gereken husus Genel Kurul un inisiyatif alması ile ilgilidir. Genel Kurul un 1950 tarihinde 377(V) sayı ile yayınladığı Barış için Birlik Kararı (Uniting for Peace) doktrinde Genel Kurul un uluslararası barışı koruma konusundaki yetki alanını genişlettiği şeklinde yorumlanmaktadır yılında vuku bulmuş olan Kore Savaşı sırasında Güvenlik Konseyi SSCB nin vetosu yüzünden evrensel barışı koruma konusunda işlevsiz kalması tehlikesine binaen ABD delegesi Dean Acheson ın girişimi ile Genel Kurul şöyle bir karar almıştır. Güvenlik Konseyi nin barışın bozulması, tehdidi ya da saldırı halinde veto yüzünden çalışmaması durumunda Genel Kurul, üye devletlere silahlı kuvvet İnsan hakları ihlallerinin kullanma dahil uygun tedbirleri tavsiye etmek üzere konuyu yaşandığı Suriye de inceleyebilecek ve inisiyatif alabilecektir. Genel Kurul uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine durumun bir an önce nihayete erdirilmesini hedeflemiştir. Genel Kurul un almış olduğu 377-V sayılı mevzu bahis kararı, olağan oturum sonucunda tehditkar durumun inisiyatif alması ve iç sonlandırılması sağlanamayacak olursa özel acil toplantı çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde (Emergency Special Session) yapılarak karar alınması gerektiği belirtmiştir. Demek ki uluslararası barış ve güvenlik korunması için gerekirse özel toplantılar yoluyla mevcut bastırılmasına öncülük problemin çözümlenmesi sağlanmak istenmiştir. İnsan etmesi gerekmektedir. hakları ihlallerinin yaşandığı Suriye de Genel Kurul un veto yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine inisiyatif alması ve iç çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde bastırılmasına öncülük etmesi gerekmektedir. Siyasi Mülahazalar Genel Kurul un veto ABD ve İsrail in mevcut çatışmaların hemen sonlandırılmasını istemediği noktasında uluslararası siyasi argümanlar ileri sürülmektedir. ABD nin ve Ortadoğu daki bir numaralı müttefikinin Esed rejiminin yıkılması 17 > 2013 NİSAN

18 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI durumunda ortaya çıkacak yeni siyasi yapılanma hakkında kuşkulu yaklaşımlar sergiledikleri iddiası dikkat çekicidir. Mısır ve Türkiye ile Ortadoğu politikası anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz konusu kuşkunun temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden olabildiğince yeknesaklığı sağlayamamış ve zayıf bir rejimin kurulmasının İsrail ve ABD tarafından hoş karşılanacağı ileri sürülmektedir. Uluslararası hukuk açısından bu tür siyasi mülahazaları Mısır ve Türkiye ile kullanarak istimbat yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte uluslararası hukuk uluslararası politikadan ayrı bir Ortadoğu politikası olgu olarak kesinlikle düşünülemez. Uluslararası politik anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin uygulanmasını engelliyorsa hukukun mevcudiyetinden hesaplar uluslararası hukukun normatif düzenlemelerinin bahsetmek zorlaşır. İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz 18 Sonuç konusu kuşkunun Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi uluslararası temelini oluşturmaktadır. Lowe nin de belirttiği üzere uluslararası hukuk uluslararası hukuk sürekli devinim halinde olan bir disiplindir. Vaughan işbirliğini kapsayan çerçeve gibidir. Uluslararası işbirliği olmadan uluslararası hukuktan bahsedilemez. Bu metafor bizi devletler ve uluslararası örgütler arasındaki ilişkinin kaçınılmaz olduğuna götürür. Uluslararası organizasyonların yukarıda değindiğimiz verilerine göre Suriye, halkını korumak bir kenara dursun onları katleden bir devlet haline gelmiştir. Yani Suriye aciz devlettir. Suriye de halka yönelik gerçekleştirilen katliamın önüne geçmek için koruma sorumluluğu kurumuna başvurmak gerekmektedir. Koruma sorumluluğundan daha eski bir uygulama olan Barış İçin Birleşme Kararı usulünün uygulanması için Suriye de gerekli şartlar oluşmuştur. Koruma sorumluluğu henüz oturmamış bir kavramdır. İnsani müdahale kavramı ile iç içe olan koruma sorumluluğu devletin vatandaşları üzerindeki egemenliğinin hak olmasından ziyade sorumluluk olduğunun altını çizmektedir. Suriye yönetiminin bu sorumluluğun hakkını vermediği

19 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < açık şekilde ortadadır Aralık ayında İstanbul da gerçekleşen Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun Suriye yönetimin sivillere yönelik katliamları yüzünden meşru zemini kaybettiğini belirterek Suriye üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini belirtmesi önemli bir tespittir. Bu noktada koruma sorumluluğu, insani müdahale ya da aciz devlet gibi kavramların sadece büyük devletlerin çıkarlarına hizmet etmek için uydurulmuş kavramlar olarak nitelendirilmesi abesle iştigaldir. Söz konusu kavramların direk adalete ve hakkaniyete aykırı olması ile yöneldikleri amaçlarından saptırılarak kullanılması farklı hususlardır. Bosna daki ya da Ruanda daki katliama seyirci kalınması ağır şekilde eleştirilmişken insani müdahalenin bir türü olan Kosova müdahalesi hukuki olmayan ancak meşru bir müdahale olarak nitelendirilmiştir. Devletlerin çıkar politikaları izlemeleri yeni bir mevzu değildir. Önemli olan temel hak ve hürriyetlerin ağır şekilde ihlal edildiği durumlarda mevcut ihlalin sona erdirilmesi için uluslararası camianın harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır. Aciz devlet durumuna düşmüş Suriye deki insan haysiyetinin kurtarılması uluslararası camianın sorumluluğundadır. Barış İçin Birlik Kararı nın bir örneğinin Suriye için uygulanması mümkündür. Eğer veto yetkisi uluslararası barış ve güvenliğin ve ayrıca temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesine sebebiyet veriyorsa Genel Kurul un inisiyatif alması sağlanarak gerekli müdahale gerçekleştirilmelidir. 19 > 2013 NİSAN

20 Kaynakça Ahmet Hamdi Topal, Milletlerarası Hukuk Açısından Suriye ye Müdahale, Amnesty International, Deadly Reprisals Deliberate Killings and Other Abuses by Syria s Armed Forces, asset/mde24/041/2012/en/ b-4e67-b386-0df14a79f694/ mde en.pdf Cenap Çakmak, Suriye de Kriz ve Uluslararası Hukuk, Suriye Krizi nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, SDE Analiz Ercüment Tezcan ve Fatma Taşdemir, Silahlı Çatışmalar Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Açısından Suriye İç Savaşının Analizi, Ankara Strateji Enstitüsü, 2012 Hakkı Hakan Erkiner, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, XII Levha Yayıncılık, 2010, 1. Bası Human Rights Watch, Human Rights in Syria, middle-eastn-africa/syria Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 2009, Gözden Geçirilmiş 8. Bası > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 20 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, openebooks/960-7/ Robin Geiss, Armed Violance in Fragile States: Low Intensity Conflicts, Spillover Conflict and Sporadic Law Enforcement Operations by Third Parties, International review od the Red Cross, Volume: 91, No: 873,

21 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < March 2009 Segah Tekin, İnsani Müdahale Kavramı ve Libya nın Geleceği, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Nisan 2011 Stephen Lendman, Human Rights Report on Syria: Camouflage of US- NATO Sponssored Massacres, Centre for research Globalization, Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı, Legal Yayıncılık, 2012, 1. Bası Vaughan Lowe, International Law, Clarendon Law Series, Oxford: Oxford University Press, > 2013 NİSAN

22 > DÜBAM DOSYASI ULUSLARARASI HUKUK AÇI- SINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 22 DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. SELMAN ÖĞÜT İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk

Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk SAYI: 73 EYLÜL 2014 Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk İBRAHIM KAYA Tampon bölge ne anlama gelir? Uluslararası hukuka göre tampon bölge oluşturulabilir mi? Tampon bölge oluşturmak için Güvenlik Konseyi

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı

İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı Feyzullah Yeşil * Özet Suriye de 2011 yılında başlayan protestolar iç savaşa dönüşen büyük bir trajedi halini almıştır. Çatışmanın tarafları tarafından bilgi akışı

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı İnsan Hakları Hukuku Vize Sınavı İkinci Öğretim Öğrencileri / 14.01.2014 Prof. Dr. Abdurrahman EREN CEVAP ANAHTARI I. Avrupa Konseyi

Detaylı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 1- İnsan hakları kavramı neyi ifade etmektedir? İnsan haklarından yararlanmak için vatandaş olmak şartmıdır?

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK4 İnsan Hakları Komitesi Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme Tolga Ferdi Çalışır Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Dünya nın tamamında bir milyar insanın

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi Sayı: B.18.0.ÇYG.0.06.03-140.08-51662 06/06/2011 Konu: Yetki Devri Genelgesi GENELGE (2011/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı; Türkiye nin yargılama yetkisine

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ AÇLIK GREVİ GİRİŞ Sunum, açlık grevi, açlık grevi yapan kişinin iradesini kullanabildiği ve iradesinin ortadan kalktığı ( bilincini yitirdiği ) durumlarda müdahalenin hukuki durumunun açıklanmasından ibaret

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1

DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 DİPLOMASİ AJANLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME 1 Bu Sözleşmeye taraf devletler, Birleşmiş Milletler Yasasının

Detaylı

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014

YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU. Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 YABANCILAR ve ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Yayım tarihi: 11 Nisan 2013 Yürürlük tarihi: 11 Nisan 2014 Diğer Mevzuat - Değiştirilen Hükümler 1950 tarihli 5682 sayılı Pasaport Kanun 2/7/1964 tarihli 492 sayılı

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1. Adı Soyadı : Recep GÜLŞEN 2. Ünvanı : Prof. Dr. 3. Öğrenim Durumu ve Akademik Unvanları: DERECE ALAN ÜNİVERSİTE YIL LİSANS HUKUK DİCLE 1989 Y. LİSANS KAMU HUKUKU İSTANBUL DOKTORA KAMU HUKUKU MARMARA

Detaylı

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma BMMYK Kasim 2014 Amaç 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak. Kitlesel akın durumları için

Detaylı

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ

İÇİNDEKİLER ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR İÇİNDEKİLER v vii xv xvii xxi GİRİŞ 1 Birinci Bölüm ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİ 1. ULUSLARARASI SİVİL HAVACILIK REJİMİNİN TEMELLERİ:

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için

Salvador, Guatemala, Kamboçya ve Namibya gibi yerlerde 1990 ların barış anlaşmaları ile ortaya çıkan fırsatları en iyi şekilde kullanabilmek için ÖN SÖZ Barış inşası, Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Boutros Boutros-Ghali tarafından tekrar çatışmaya dönmeyi önlemek amacıyla barışı sağlamlaştırıp, sürdürülebilir hale getirebilecek çalışmalar

Detaylı

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU

SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU SEVGİ USTA VELAYET HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI VELAYET HUKUKU 1. Giriş...1 I. Konunun Tanıtımı...1 II. Kavramlarda Birlik Meselesi...14 III. Çalışmanın İnceleme Planı...18

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM DOĞAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

: İstanbul Barosu Başkanlığı

: İstanbul Barosu Başkanlığı 31.05.2013 815 İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA İHBARDA BULUNAN : İstanbul Barosu Başkanlığı İHBAR EDİLENLER : Şiddet ve zor kullanan kolluk görevlileri, onlara bu yönde emir ve talimat verenler, bu

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI

CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI CEZA YARGILAMASI KAPSAMINDA İHAM UYGULAMASINDA KLON DAVA KAVRAMI GİRİŞ : Yakın kavram olarak, ceza yargılaması hukukumuzda mükerrer dava kavramı vardır. Mükerrer dava; olayı, tarafları, konusu aynı olan

Detaylı

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu

Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Karşılıksız Çek Suçu Yeni Çek Kanunu nda Ceza Sorumluluğu Prof. Dr. Ersan Şen KARŞILIKSIZ ÇEK SUÇU YENİ ÇEK KANUNU NDA CEZA SORUMLULUĞU Ceza Hukukunun Fonksiyonu Yeni Suç Tipleri Ceza Sorumluluğu Bankaların

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME

MİLLETLERARASI SÖZLEŞME 5 Ağustos 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26250 MİLLETLERARASI SÖZLEŞME Karar Sayısı : 2006/10692 3 Şubat 2004 tarihinde New York da imzalanan, 1/3/2006 tarihli ve 5468 sayılı Kanunla onaylanması uygun

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL

KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESI SÖZLEŞMESI EK İHTIYARI PROTOKOL İşbu Protokol'e Taraf Devletler, Birleşmiş Milletler Şartı Andlaşması'nın temel insan haklarına, insanlık onuru ve insan

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

İzbillo KHOJAEV * * Tacikistan Anayasa Mahkemesi Başkanı

İzbillo KHOJAEV * * Tacikistan Anayasa Mahkemesi Başkanı İzbillo KHOJAEV * Sayın Başkan, Sayın Bayanlar ve Baylar, Öncelikle, bu saygın Sempozyum da yer almak için davet edilmekten ve bir konuşma yapma fırsatı bulmaktan ötürü samimi takdirlerimi sunmak isterim.

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi

Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Sina Baydur UTMK Başkan Vekili Uluslararası Anlaşmalar İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Sina BAYDUR UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 24. Oturum Gündem Maddesi 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL * 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 Medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile kalkınma hakkı dahil

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.5.2005 tarihli ve 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ektedir. Gereğini arz ederim. 29 Ocak

Detaylı

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM

İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM İL KANSER KONTROL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE I. AMAÇ VE KAPSAM Amaç Madde.1- Bu yönergenin amacı, Kanser Kayıt Merkezleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerinin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı