ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE"

Transkript

1 > DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI

2

3 DÜBAM ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT Genel Yayın Yönetmeni Akif EMRE Yayın Koordinatörü Aynur ERDOĞAN DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

4 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 4

5 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < İÇİNDEKİLER Giriş...7 Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi...7 Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları...7 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama...8 Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir?...9 UAOSÇ Kavramı...10 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk...12 BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri...12 Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir?...13 Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir?...14 Koruma Sorumluluğu...15 Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir?...15 Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi...16 Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım?...17 Siyasi Mülahazalar...17 Sonuç...18 Kaynakça > 2013 NİSAN

6 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 6

7 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Giriş Suriye de yaşanan iç çatışmanın uluslararası hukuk açısından niteliğinin belirlenmesi önemlidir. Çünkü yapılacak olan belirleme, uygulanacak olan hukuki rejimi de beraberinde getirmektedir. Bu hususa ek olarak, uluslararası camianın üzerine düşen görevlerin de altının çizilmesi elzemdir. Bu bağlamda Aciz Devlet (Failed State), Koruma Sorumluluğu (Responsibility to Protect) gibi kavramlar yanında ve Genel Kurul un 1950 yılında aldığı Barış İçin Birlik (Uniting for Peace) Kararı nın da sorgulanması gerekmektedir. Uluslararası Hukukta Silahlı Çatışmalar Rejimi Uluslararası hukuk sürekli gelişmekte olan ve her daim yeni kavramların ve doktrinel görüşlerin zuhur ettiği aktif bir disiplindir. Gerek güncel gerek tarihi olaylar üzerine yapılan mülahazalarda bazı kavramların yanlış kullanıldığını ve inceleme konusu olay ya da olgu ile ilgili teşhislerin yanlış yapıldığını sıkça müşahede etmekteyiz. Suriye de söz konusu olan iç çatışmanın her şeyden evvel silahlı çatışmalar hukuku açısından tetkik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu tetkik yapıldıktan sonra başvurulacak hukuk rejimini tespit etmek daha kolay olacaktır. Bu noktada savaş, uluslararasılaşmış silahlı çatışma, iç silahlı çatışma ve uluslararası olmayan silahlı çatışma gibi kavramların birbirinden farklı olduğu ve yapılan her tanımlamanın uluslararası hukuk açsından farklı bir hukuki rejime tabi olduğu belirtilmelidir. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kavramları İçin Bazı Dönüm Noktaları Doktrinde ana başlık olarak belirlenen kavramın uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri olduğunu belirterek başlamamız yararlı 7 > 2013 NİSAN

8 olur. Uluslararası hukuk açısından silahlı çatışma türleri uluslararası silahlı çatışmalar (UASÇ) ve uluslararası olmayan silahlı çatışmalar (UAOSÇ) olarak ikiye ayrılır. UASÇ ise devletlerarası silahlı çatışmalar ve uluslararasılaşmış silahlı çatışmalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Devletlerarası silahlı çatışmalar da kendi arasında savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki silahlı çatışmalar ve eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Silahlı çatışmalar hukuku ile ilgili modern uluslararası hukuk tarihinde önemli gelişmeler olmuştur. BM Andlaşmasının VII. Bölümünde uluslararası barış ve güvenliğin sağlanması konusunda bir uluslararası organizasyon olan BM in ya da Andlaşma nın VIII. Bölümünde BM örgütünün adıyla ya da izniyle hareket edecek diğer uluslararası organizasyonların bazı silahlı çatışmalarda yer alması öngörülmüştür. Aynı şekilde 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri uluslararası silahlı çatışmalar hukukunun bir dönüşüm sürecine girmesine neden olmuştur. Doktrinde sıkça belirtildiği üzere mezkur Sözleşmeler iki ana noktada çığır açmıştır. Bunlardan ilki Sözleşmelerin ortak 2. maddesinin öngördüğü yeni rejimdir. 2. maddeye göre Sözleşme hükümleri devletler arasındaki sadece savaş gibi geniş çaplı silahlı çatışmalara uygulanmakla sınırlı kalmayacaktır. Her türlü devletlerarası silahlı çatışmaya uygulanması öngörülmekle savaşa varmayan çatışmalar da uluslararası silahlı çatışmalar kapsamına sokulmuştur. Bunun yanında 1949 Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesi ile belirli nitelikleri haiz olan bazı iç çatışmaların da uluslararası olmayan silahlı çatışmalar adı ile silahlı çatışmalar hukuku kapsamına girmiş olmasıdır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 8 Suriye İç Çatışmasına Dair Kavramsal Sorgulama Suriye deki iç çatışmanın yukarıda tasnifini yapmış olduğumuz silahlı çatışma türlerinden hangisine girmektedir? Bu soruya tanımlar üzerinden yapılacak bir sorgulama ile cevap verebiliriz. UASÇ türlerinden devletlerarası silahlı çatışmanın ve onun alt başlıklarının Suriye iç çatışmasını kapsamadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü yukarıda da

9 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < belirttiğimiz üzere devletlerarası silahlı çatışmalar savaş ve savaşa varmayan sınırlı nitelikteki çatışmalar ya da eylemler olarak ikiye ayrılmaktadır. Her ne kadar uygulanan uluslararası hukukun yazılı kaynaklarında savaş kavramının genel bir tanımı yapılmıyor olsa da, doktrindeki ağırlık görüşü savaşı iki öğe üzerinden tanımlar. Devletler arasında silahlı çatışmalar olgusunun varlığı ve taraflardan en az birinin ilgili olaydaki silahlı eylemleri savaş niyeti ile gerçekleştirmesi. Bu öğelerin varlığı halinde savaşın mevcudiyeti kabul edilmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Savaş gibi devletler arasında meydana gelen iç çatışmaların da iki devlet arasında gerçekleşmesi şartı vardır. Suriye deki çatışma iç çatışma düzeyinde seyretmektedir. Uluslararasılaşmış Silahlı Çatışma Ne Demektir? Uluslararasılaşmış silahlı çatışma uluslararası silahlı çatışmalar hukukunda savaşa göre daha farklı bir kavramsal içeriği haizdir. Doktrinde savunulan bir görüşe göre bazı silahlı çatışmalar her ne kadar devletin ülkesinde cereyan eden iç çatışma niteliğinde olsa da, bazı durumların mevcudiyeti söz konusu çatışmanın uluslararasılaşmasını (internationalized armed conflict) sağlar. Eğer herhangi bir devlet içinde meydana gelen iç çatışma uluslararasılaşmış silahlı çatışma kimliği kazanırsa uluslararası silahlı çatışmaya uygulanan bütün kurallar mevzu bahis iç çatışma için de uygulanır. Bir iç çatışmanın uluslararasılaşması devletin hükümetine karşı silahlı mücadele veren güçlere muharip statüsünü tanıması durumunda olabilir. Şayet Esed yönetimi muhaliflere muharip statüsü tanıyacak olursa uluslararasılaşmış bir iç savaştan söz edebiliriz. Böylelikle söz konusu çatışmanın hukuki rejimi değişecektir. Ancak Esed rejimi ısrarlı bir şekilde muhalifleri terörist olarak nitelendirmektedir. Bunun sebebi de mevcut iç çatışmanın uluslararasılaşmasını engellemektir. Bunun yanında bir savaşa yabancı devletlerin doğrudan müdahil olması ihtimali vardır. Böyle bir 9 > 2013 NİSAN

10 müdahale gerçekleştiği anda iç çatışma uluslararasılaşmıştır. Ancak doktrinde bir iç çatışmanın uluslararası silahlı çatışma niteliği kazanıp kazanmadığının tartışmalı olduğu durum self-determinasyon hakkına dayanılarak yürütülen ve ulusal bağımsızlığını kazanmak için çatışan ulusal bağımsızlık savaşlarının durumudur. Suriye deki iç çatışmanın muhalif tarafı açısından self-determinasyon hakkına vurgu yapılması pek mümkün görünmemektedir. Doktrinde self-determinasyon hakkında belirtildiği üzere bu hakkın kullanılması özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası hızlanan ve gittikçe tesirini gösteren dekolonizasyon sürecinin kemale erdirilmesi için dillendirilmiş bir haktır Cenevre Sözleşmeleri ne Ek I Nolu Protokol de ilk maddesinde self-determinasyon hakkı kolonyal hakimiyet, yabancı işgali ve ırkçı rejimler çerçevesinde tarif edilmektedir. Self determinasyon hakkına sömürge yönetimi altında olmayan, yabancı işgal altında bulunmayan ya da ırkçı rejimle mücadele vermeyen bir toplumun başvurması mümkün görünmemektedir. UAOSÇ Kavramı > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 10 UAOSÇ kavramını Suriye olayı açısından sorguladığımız zaman dikkat çekmemiz gereken husus şudur. Modern uluslararası hukuk sistemi 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile bazı iç silahlı çatışmaları silahlı çatışmalara ilişkin uluslararası hukuk kuralları kapsamına dahil etmiştir. Uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramının yer aldığı diğer metinler 1954 tarihli La Hey Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme ve 1977 tarihli uluslararası Olmayan Silahlı Çatışmalarda Mağdurların Korunmasına İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmelerine Ek II. Protokoldür. Toplamda 4 adet olan Cenevre Sözleşmelerinin hepsinde ortak madde olarak bulunan 3. Madde uluslararası olmayan silahlı çatışma kavramını ortaya atarak kimi silahlı iç çatışmalara insancıl amaçlı bazı sınırlamaların ve kuralların uygulanmasını öngörmüştür. 3. maddede UAOSÇ kavramının direk tanımı yapılmadığı için doktrinde kavramın sınırlarının çizilmesi çabası

11 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < zuhur etmiştir. Doktrinde 3. madde kapsamına giren UASÇ kavramının genel olarak kabul edilmiş tanımsal sınırlamasını 1962 yılında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi nin oluşturmuş olduğu uzmanlar komitesi yapmıştır. Çatışmaların süresi, çatışmalara katılan başkaldıran grup elemanlarının sayısı ve örgütlenmesi, ülkenin bir bölümünde yerleşme ya da eylemde bulunma durumları, güvensizlik ortamının derecesi, mağdurların varlığı ve hükümetçe düzeni sağlamaya yönelik başvurulan önlemler kriter olarak baz alınacak ve bu kriterlere uymayan sokak hareketleri ve anarşik eylemler 3. madde kapsamına sokulmayacaktır. Suriye deki durumu yukarıdaki kriterler açısından değerlendirdiğimiz zaman 3. madde kapsamına giren eylemlerin mevcut olduğunu söylememiz mümkündür. Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun ayırıcı işaretlere ve çatışmayı Nitekim doktrinde Özgür Suriye Ordusu nun sürekli şekilde devam ettirebilecek silah gücüne sahip olmasına vurgu yapılmaktadır. ayırıcı işaretlere ve çatışmayı sürekli şekilde 3. maddenin 1. fıkrası uyarınca çatışmaya doğrudan katılmayan kimseler, silahını terkedenler ve hastalık, yaralılık, tutukluluk ya da herhangi bir sebeple iç savaşın devam ettirebilecek dışında kalan bütün kişilere insani muamele gösterilmelidir. silah gücüne sahip Maddenin 1. fıkrasının a bendine göre yukarıda belirtilen kişilerle alakalı hayata, vücut bütünlüğüne ve şahsa olmasına vurgu yapılmaktadır. yönelik her tür sakatlama, vahşi muamele, işkence ve eziyet yasaklanmaktadır. B bendine göre bu kişiler rehin de alınamazlar. C bendine göre mezkur kişilerin haysiyetini kırıcı ya da onurunu kırıcı her tür muamele yasaklanmıştır. 2. fıkra hükmüne göre de yaralı ve hastalar toplanmalı ve tedavi edilmelidir. Suriye 1949 Cenevre Sözleşmeleri nin hepsine taraftır. Ancak 1977 tarihli ikinci protokole taraf değildir Cenevre Sözleşmelerinin ortak 3. maddesini ortaya koyduğu sınırlamalar ve yükümlülükler Suriye yi doğrudan bağlamaktadır tarihli II Nolu Protokole toplamda 166 devlet taraf olmuştur. II Nolu Protokol hükümlerinin uluslararası teamül kuralları oluşturduğu ve böylelikle de bağlayıcı olduğu söylenebilir. 11 > 2013 NİSAN

12 Mevcut Katliamlar Açısından Sorumluluk İnsan Hakları İzleme Örgütü verilerine göre Suriye de barışçıl protestolara havadan ve karadan ağır silahların da kullanıldığı vahşi müdahaleler yapılmıştır. Yerleşim yerlerine yapılan saldırılar, sivillerin açıkça hedef alınması ve ağır işkence yüzünden esasında siyasi ihtilaf niteliğinde olan problem iç silahlı çatışmaya dönüşmüştür. Muhalefet grubu da saldırgan Ancak Uluslararası Af eylemlere girişmektedir. Hatta bazı muhalif grupların da çocuk kaçırma, işkence ve yargısız infaz gibi hukuk Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları Uluslararası Af Örgütü ne göre Suriye deki insan hakları ihlallerinin altına imza attıkları görülmektedir. Ancak ihlallerinin büyük kısmı ihlallerinin büyük kısmı hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. İnsan Hakları İzleme Örgütü nde çalışan hükümet görevlileri tarafından yapılmaktadır. görevli komutanların insanları dövme ve öldürme Araştırmacı-Uzman Anna Neistat, Suriye Ordusunda emirleri verdiklerinin tespit edildiğini belirtmektedir. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Raporu Verileri > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI Mart 2011 ve 30 Kasım 2012 tarihleri arasındaki periyodu kapsayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği nin raporuna göre, civarında insanın öldüğü bilgisi verilmektedir. Yüksek Komiserlik Müdürü Navi Pillay söz konusu ölümlerden Suriye hükümetini sorumlu tutmaktadır. Pillay, Esed rejiminin ihtilafı halletmedeki kötü politikasını sert bir dille eleştirerek Suriye hükümetinin acımasız baskı ve sindirme yöntemine başvurmasını mevzu bahis katlin sebebi olarak ileri sürmüştür. Pillay Esed in ölümlerin baş müsebbibi olduğunu belirtmiştir. Çatışmanın yoğunluğunun ve nüfuzunun artması insanların meskenlerinden ayrılması ve çoğu vatandaşın ülkeyi terk ederek sığınma statüsü araması gibi ağır insani şartların ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Sadece Türkiye de yarım milyona yakın Suriyelinin bulunduğu söylenmektedir. Bu da bize

13 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < uluslararası barış ve güvenliği bozduğu belirtilen sınır aşan etki (crossborder effect) kavramını hatırlatmaktadır. Yaşanan Hak İhlalleriyle İlgili Devletin Sorumlu Tutulmasının ve Kişilerin Sorumlu Tutulmasının Farkı Nedir? Sorumluluk açısından uluslararası ceza hukukuna göre kişisel sorumluluk ve devletin sorumluluğu farklı kavramlardır. Yani Suriye yönetiminin mevcut iç çatışma açısından sorumlu olması ile yönetimde bulunan kişilerin işlenen suçlar açısından şahsen sorumlu olması farklı kavramlardır. Bu noktada merkezinde yukarıda bazı hükümlerine değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmelerini barındıran insancıl hukuk bağlamında devletin sorumlu olması ile Roma Statüsü açısından yönetimde bulunan kişilerin sorumlu olması birbirine karıştırılmaması gereken meselelerdir. Zaten uygulanan uluslararası hukukta devletin gerçekleştirdikleri eylemlerden dolayı cezai sorumluluklarının olduğu henüz kabul görmemiştir. Devletin haksız fiilden sorumluluğu noktasında iç hukuktakinden Yukarıda belirtilen farklı olarak kusur aranmadığı gibi cezai ve hukuki sorumluluk iddialar Esed in ayrımına da gidilmemektedir. Bununla birlikte uluslararası ceza hukuku bağlamında sorumluluğa atıfta bulunabilmek ve beraberindeki için ortada insancıl hukukun uygulanacağı bir çatışmanın kurmay tayfasının varlığının aranmadığının da altını çizmemiz gerekir. uluslararası ceza Yukarıda belirtilen iddialar Esed in ve beraberindeki hukukuna göre kurmay tayfasının uluslararası ceza hukukuna göre kişisel kişisel sorumluluklarının doğmasına sorumluluklarının doğmasına yol açar yılında Uluslararası Ceza Divanı nı kuran Roma Statüsü nü imzalamış olan Suriye onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. Bu yol açar. yüzden Roma Statüsü ne hukuken taraf değildir. Bununla birlikte bir olayın Uluslararası Ceza Divanı önüne gelebilmesi mahkeme savcısının harekete geçmesi, Roma Statüsü ne taraf devletlerin talep etmesi ve Güvenlik Konseyi nin talep etmesi halinde olması söz konusudur. 13 > 2013 NİSAN

14 Suriye Statüye taraf olmadığı için sadece Güvenlik Konseyi nin aldığı bir karar ile savcılık harekete geçirilebilir. Her ne kadar Sudan da Suriye gibi Roma Statüsü nü imzalamamış olsa da El-Beşir Uluslararası Ceza Divanı nın yargılaması sonucu Mayıs 2012 tarihinde verilen karar gereği bulunmuştur. El-Beşir in soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç fiillerinin hepsini işlediği tespit edilmiştir. Sudan Statü ye taraf olmadığı için El-Beşir in ülkesi dahilide tutuklanması mümkün değildir. Ancak ülkesi dışına çıkarak Roma Statüsü ne taraf herhangi bir ülkeye gittiği anda tutuklanma ihtimali vardır. Şubat 2013 itibari ile toplamda 122 devlet Roma Statüsü ne onay vermiştir. 31 devlet onaylama işlemini gerçekleştirmemiştir. El-Beşir e yapılan yargılamanın aynısı Esed ve kurmayları için de yapılarak Esed in işlediği suçlar açısından sorumlu tutulması gerçekleştirilmelidir. Bunun dışında yukarıda değindiğimiz 1949 Cenevre Sözleşmeleri ortak 3. Maddesinin a, b ve c bendleri bağlamında ve hükümleri teamül kuralı haline gelerek uluslararası hukukun birincil kaynağı sınıfına girmiş olan 1977 tarihli Ek II Nolu Protokol ün yukarıda değinilen ilgili hükümleri çerçevesinde Suriye nin devlet olarak sorumluluğu doğmuştur. Mağdur olanların zararları giderilmelidir. Bu noktada da BM Güvenlik Konseyi nin harekete geçmesi beklenmektedir. Ancak Rusya ve Çin vetoları buna ihtimali kısırlaştırmaktadır. Suriye İç Çatışması ile İlgili Uluslararası Camianın Ne Şekilde Hareket Etmesi Gerekir? > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 14 Uluslararası hukukun kişileri devletler ve uluslararası (hükümetler arası) örgütlerdir. Söz konusu hukuk kişilerinin oluşturdukları uluslararası hukuk sistemi belirli kurumların oluşturulması ya da kaldırılması ile sürekli kabuk değiştirmektedir. Sömürge yönetiminin kaldırılması ne kadar önemli bir etkiye sahipse koruma sorumluluğu kavramının kurulması da o derece tesirlidir. Aşağıdaki başlıklarda koruma sorumluluğu, aciz devlet, barış İçin Birleşme Kararı kavramlarını inceleyerek durum değerlendirmesi yapmanın yararlı olacağı kanatindeyiz.

15 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Koruma Sorumluluğu Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınması için devletin iç işlerine müdahale yasağı ile koruma sorumluluğu kavramının çatıştığını ve uluslararası hukukta yeni bir döneme girildiğini görmekteyiz yılında Kanada nın inisiyatifi ile kurulan Uluslararası Müdahale ve Devlet Egemenliği Komisyonu nun (ICISS) yayınlamış olduğu Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de rapor ile ortaya atılmış ve daha sonra 2005 yılında yayınlanan Dünya Zirvesi Sonuç Bildirisi nde de yer almış olan Koruma Sorumluluğu kavramının belirttiği üzere egemen devletin yer almış olan Koruma Sorumluluğu vatandaşlarını kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, açlık gibi felaketlerden koruma sorumluluğu bulunmaktadır. Devletin bu sorumluluğunu yerine getirememesi durumunda uluslararası kavramının belirttiği camianın harekete geçmesi önemlidir. Aksi takdirde istenmeyen üzere egemen devletin vatandaşlarını sonuçlarla yüzleşilmeye devam edilecektir. Suriye açısından da koruma sorumluluğu kavramının harekete geçirilmesi seçeneği üzerinde düşünülmelidir. kapsamlı öldürme, tecavüz, soykırım, Suriye Aciz Devlet (Failed State) midir? açlık gibi felaketler- Uluslararası hukuku ilgilendiren meselelerde yaygın şekilde den koruma sorumluluğu bulunmak- kullanılmaya başlanan aciz (başarısız) devlet (failed state) kavramı da Suriye örneği çerçevesinde sorgulanmalıdır. Muhtelif özellikleri bulunan aciz devlet kavramı, devletin kendi toprakları tadır. üzerinde zayıf ya da etkisiz kontrolünün olması, temel kamu hizmetlerinin sağlanamaması, suç oranlarının yüksek olması, rüşvetin yaygınlığı, nüfusun zorla ikamet yerini değiştirmek hatta ülkeyi terk etmek zorunda kalması ve ağır ekonomik düşüşler söz konusu olduğunda ortaya çıkmaktadır. Suriye deki mevcut durumunun sayılan problemlerin hemen hemen hepsini barındırdığını söylememiz hiç de zor olmayacaktır. ABD li düşünce kuruluşu Fund for Peace in 2012 listesine göre Suriye aciz devletler kategorisindedir. BM Güvenlik Konseyi nin 794 sayılı kararı 1988 yılında patlak veren 15 > 2013 NİSAN

16 Somali iç savaşını konu edinmiştir. 3 Aralık 1992 tarihinde sivil halka insani yardım sağlamak amaçlı güvenli ortam oluşturulması amacıyla alınan karar Birleşik Görev Gücü (UNITAF) adı ile oluşturduğu müdahale timi ile insani yardımın dağıtılmasını engelleyen durumları ortadan kaldırmak ve ağır insanlık trajedisine neden olan Somali iç çatışmasını bitirmek için harekete geçmiştir. Güvenlik Konseyi nin Tıkandığı Nokta: Veto Yetkisi BM Güvenlik Konseyi Esed rejimi tarafından sivilleri hedef alan güç kullanımına başvurmasını defalarca kınamıştır. Buna rağmen Güvenlik Konseyi harekete geçememiştir. Son olarak İngiltere nin önerisi ile gündeme gelen ve Suriye hükümetine ekonomik yaptırım uygulanmasını öngören barış planı kararı Çin ve Rusya tarafından veto edilmiştir. Rusya ve Çin tarafından Suriye ile ilgili veto edilen üçüncü Güvenlik Konseyi kararı olarak mezkur plan tarihe geçmiştir. Çin ve Rusya işbirliği Esed rejiminin yaptığı katliamların devam etmesini sağlamıştır. > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 16 Veto yetkisinin suiistimali noktasında uluslararası camianın sabrının taştığı aşikardır. İkinci Dünya Savaşı mantığı ile kurulmuş olan BM organizasyonun işleyiş eksikliklerinin ve demode usullerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Galip devletler mantığı ile oluşturulmuş olan Güvenlik Konseyi nin işleyişi modern uluslararası ihtilaflar açısından yetersiz kalmaktadır. Veto yetkisinin ağır insan hakları ihlallerinin mevcut olması durumunda dahi kullanılması oldukça endişe vericidir. Suriye de devam eden katliamın Libya ya da Somali örneklerinden herhangi bir farkı olmadığı gibi katliam giderek de ağırlaşan bir seyir izlemektedir. Uluslararası barış ve güvenliği korumayı şiar edinmiş olan BM örgütünün acziyeti ortadadır. Bu yüzden uzun süredir tartışılan ve özellikle 2005 Dünya Zirvesi nden sonra farklı bir devinim kazanan BM reform sürecinin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Daimi üyelerin veto yetkisi kısıtlanmalıdır. Bu kısıtlama özellikle temel hak ve hürriyetlerin ağır ihlalini ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. Ağır insani trajedilerin önlenmesi büyük güçlerin politik hesaplarına yem olmamalıdır.

17 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < Veto Yetkisi Kabak Tadı Verirse Ne Yapmak Lazım? Bir başka değinilmesi gereken husus Genel Kurul un inisiyatif alması ile ilgilidir. Genel Kurul un 1950 tarihinde 377(V) sayı ile yayınladığı Barış için Birlik Kararı (Uniting for Peace) doktrinde Genel Kurul un uluslararası barışı koruma konusundaki yetki alanını genişlettiği şeklinde yorumlanmaktadır yılında vuku bulmuş olan Kore Savaşı sırasında Güvenlik Konseyi SSCB nin vetosu yüzünden evrensel barışı koruma konusunda işlevsiz kalması tehlikesine binaen ABD delegesi Dean Acheson ın girişimi ile Genel Kurul şöyle bir karar almıştır. Güvenlik Konseyi nin barışın bozulması, tehdidi ya da saldırı halinde veto yüzünden çalışmaması durumunda Genel Kurul, üye devletlere silahlı kuvvet İnsan hakları ihlallerinin kullanma dahil uygun tedbirleri tavsiye etmek üzere konuyu yaşandığı Suriye de inceleyebilecek ve inisiyatif alabilecektir. Genel Kurul uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine durumun bir an önce nihayete erdirilmesini hedeflemiştir. Genel Kurul un almış olduğu 377-V sayılı mevzu bahis kararı, olağan oturum sonucunda tehditkar durumun inisiyatif alması ve iç sonlandırılması sağlanamayacak olursa özel acil toplantı çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde (Emergency Special Session) yapılarak karar alınması gerektiği belirtmiştir. Demek ki uluslararası barış ve güvenlik korunması için gerekirse özel toplantılar yoluyla mevcut bastırılmasına öncülük problemin çözümlenmesi sağlanmak istenmiştir. İnsan etmesi gerekmektedir. hakları ihlallerinin yaşandığı Suriye de Genel Kurul un veto yüzünden tıkanan Güvenlik Konseyi yerine inisiyatif alması ve iç çatışmanın olabildiğince az hasarlı bir şekilde bastırılmasına öncülük etmesi gerekmektedir. Siyasi Mülahazalar Genel Kurul un veto ABD ve İsrail in mevcut çatışmaların hemen sonlandırılmasını istemediği noktasında uluslararası siyasi argümanlar ileri sürülmektedir. ABD nin ve Ortadoğu daki bir numaralı müttefikinin Esed rejiminin yıkılması 17 > 2013 NİSAN

18 > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI durumunda ortaya çıkacak yeni siyasi yapılanma hakkında kuşkulu yaklaşımlar sergiledikleri iddiası dikkat çekicidir. Mısır ve Türkiye ile Ortadoğu politikası anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz konusu kuşkunun temelini oluşturmaktadır. Bu yüzden olabildiğince yeknesaklığı sağlayamamış ve zayıf bir rejimin kurulmasının İsrail ve ABD tarafından hoş karşılanacağı ileri sürülmektedir. Uluslararası hukuk açısından bu tür siyasi mülahazaları Mısır ve Türkiye ile kullanarak istimbat yapmak mümkün değildir. Bununla birlikte uluslararası hukuk uluslararası politikadan ayrı bir Ortadoğu politikası olgu olarak kesinlikle düşünülemez. Uluslararası politik anlamında uyum içinde olan bir Suriye nin uygulanmasını engelliyorsa hukukun mevcudiyetinden hesaplar uluslararası hukukun normatif düzenlemelerinin bahsetmek zorlaşır. İsrail i zor durumda bırakma ihtimali söz 18 Sonuç konusu kuşkunun Çalışmamızın başında da belirttiğimiz gibi uluslararası temelini oluşturmaktadır. Lowe nin de belirttiği üzere uluslararası hukuk uluslararası hukuk sürekli devinim halinde olan bir disiplindir. Vaughan işbirliğini kapsayan çerçeve gibidir. Uluslararası işbirliği olmadan uluslararası hukuktan bahsedilemez. Bu metafor bizi devletler ve uluslararası örgütler arasındaki ilişkinin kaçınılmaz olduğuna götürür. Uluslararası organizasyonların yukarıda değindiğimiz verilerine göre Suriye, halkını korumak bir kenara dursun onları katleden bir devlet haline gelmiştir. Yani Suriye aciz devlettir. Suriye de halka yönelik gerçekleştirilen katliamın önüne geçmek için koruma sorumluluğu kurumuna başvurmak gerekmektedir. Koruma sorumluluğundan daha eski bir uygulama olan Barış İçin Birleşme Kararı usulünün uygulanması için Suriye de gerekli şartlar oluşmuştur. Koruma sorumluluğu henüz oturmamış bir kavramdır. İnsani müdahale kavramı ile iç içe olan koruma sorumluluğu devletin vatandaşları üzerindeki egemenliğinin hak olmasından ziyade sorumluluk olduğunun altını çizmektedir. Suriye yönetiminin bu sorumluluğun hakkını vermediği

19 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < açık şekilde ortadadır Aralık ayında İstanbul da gerçekleşen Türk-Arap İşbirliği Forumu Dışişleri Bakanları Toplantısı nda Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun Suriye yönetimin sivillere yönelik katliamları yüzünden meşru zemini kaybettiğini belirterek Suriye üzerindeki baskının arttırılması gerektiğini belirtmesi önemli bir tespittir. Bu noktada koruma sorumluluğu, insani müdahale ya da aciz devlet gibi kavramların sadece büyük devletlerin çıkarlarına hizmet etmek için uydurulmuş kavramlar olarak nitelendirilmesi abesle iştigaldir. Söz konusu kavramların direk adalete ve hakkaniyete aykırı olması ile yöneldikleri amaçlarından saptırılarak kullanılması farklı hususlardır. Bosna daki ya da Ruanda daki katliama seyirci kalınması ağır şekilde eleştirilmişken insani müdahalenin bir türü olan Kosova müdahalesi hukuki olmayan ancak meşru bir müdahale olarak nitelendirilmiştir. Devletlerin çıkar politikaları izlemeleri yeni bir mevzu değildir. Önemli olan temel hak ve hürriyetlerin ağır şekilde ihlal edildiği durumlarda mevcut ihlalin sona erdirilmesi için uluslararası camianın harekete geçirilmesinin sağlanmasıdır. Aciz devlet durumuna düşmüş Suriye deki insan haysiyetinin kurtarılması uluslararası camianın sorumluluğundadır. Barış İçin Birlik Kararı nın bir örneğinin Suriye için uygulanması mümkündür. Eğer veto yetkisi uluslararası barış ve güvenliğin ve ayrıca temel hak ve hürriyetlerin zedelenmesine sebebiyet veriyorsa Genel Kurul un inisiyatif alması sağlanarak gerekli müdahale gerçekleştirilmelidir. 19 > 2013 NİSAN

20 Kaynakça Ahmet Hamdi Topal, Milletlerarası Hukuk Açısından Suriye ye Müdahale, Amnesty International, Deadly Reprisals Deliberate Killings and Other Abuses by Syria s Armed Forces, asset/mde24/041/2012/en/ b-4e67-b386-0df14a79f694/ mde en.pdf Cenap Çakmak, Suriye de Kriz ve Uluslararası Hukuk, Suriye Krizi nde Bölgesel ve Küresel Aktörler, SDE Analiz Ercüment Tezcan ve Fatma Taşdemir, Silahlı Çatışmalar Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku Açısından Suriye İç Savaşının Analizi, Ankara Strateji Enstitüsü, 2012 Hakkı Hakan Erkiner, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, XII Levha Yayıncılık, 2010, 1. Bası Human Rights Watch, Human Rights in Syria, middle-eastn-africa/syria Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan Kitabevi, 2009, Gözden Geçirilmiş 8. Bası > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 20 International Commission on Intervention and State Sovereignty, The Responsibility to Protect, Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, 2001, openebooks/960-7/ Robin Geiss, Armed Violance in Fragile States: Low Intensity Conflicts, Spillover Conflict and Sporadic Law Enforcement Operations by Third Parties, International review od the Red Cross, Volume: 91, No: 873,

21 ULUSLARARASI HUKUK AÇISINDAN SURİYE < March 2009 Segah Tekin, İnsani Müdahale Kavramı ve Libya nın Geleceği, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Nisan 2011 Stephen Lendman, Human Rights Report on Syria: Camouflage of US- NATO Sponssored Massacres, Centre for research Globalization, Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı, Legal Yayıncılık, 2012, 1. Bası Vaughan Lowe, International Law, Clarendon Law Series, Oxford: Oxford University Press, > 2013 NİSAN

22 > DÜBAM DOSYASI ULUSLARARASI HUKUK AÇI- SINDAN SURİYE SELMAN ÖĞÜT > 2013 NİSAN DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI > DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI 22 DÜBAM Yayınları Küresel İletişim Merkezi Barbaros Bulvarı, Balmumcu / Beşiktaş Tel: (0212)

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL. KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. AHMET HAMDİ TOPAL KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSLARARASI CEZA YARGILAMALARINDA CİNSEL SUÇLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

GÜVENLİK KONSEYİ NİN REFORMU MESELESİ VE TÜRKİYE

GÜVENLİK KONSEYİ NİN REFORMU MESELESİ VE TÜRKİYE > DÜBAM GÜVENLİK KONSEYİ NİN REFORMU Selman Öğüt DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIRMA MASASI DÜBAM GÜVENLİK KONSEYİ NİN REFORMU Selman Öğüt Genel Yayın Yönetmeni Akif EMRE Yayın Koordinatörü Aynur ERDOĞAN DÜBAM Yayınları

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU Yrd. Doç. Dr. SELMAN ÖĞÜT İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BM Uluslararası Hukuk Komisyonunun 2011 Yılında Yayınladığı Taslak Maddeler Çerçevesinde ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN SORUMLULUĞU

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU- ULUSLARARASI HUKUK Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi CEZA HUKUKU Öğrenme Hedeflerimiz CEZA HUKUKUNUN KONUSU SUÇ VE CEZALARIN KANUNÎLİĞİ SUÇ VE CEZALARIN GEÇMİŞE YÜRÜMEZLİĞİ CEZA

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI

Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI Yard. Doç. Dr. SEMİN TÖNER ŞEN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM, ETNİK TEMİZLİK VE SALDIRI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO

Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu. Dr. Yusuf Solmaz BALO Türkiye de Çocukların Terör Suçluluğu Dr. Yusuf Solmaz BALO Anlatım planı Terör gerçekliği Güvenlik ihtiyacı Bu ihtiyacın Ceza Hukuku alanında karşılanması Ceza Kanunları (TCK, TMK) Yeni suç tipleri Mevcut

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR

ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR ÖZEL CEZA HUKUKU Cilt I ULUSLARARASI SUÇLAR Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vesile Sonay EVİK Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001

Yrd.Doç. Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Gazi 2001 Ünvanı Adı Soyadı Görevi Birimi Bölümü Anabilim Dalı İlgi Alanları Yrd. Doç. Dr. Umut KEDİKLİ Öğretim Üyesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Uluslararası Hukuk Uluslararası Hukuk, Terörizm,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M.A. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2016/220) Karar Tarihi: 20/1/2016 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR GİZLİLİK TALEBİ KABUL Başkan ler

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR M. A. G. J. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/1832) Karar Tarihi: 13/2/2015 ARA KARAR ler : Alparslan ALTAN : Serdar ÖZGÜLDÜR Osman Alifeyyaz

Detaylı

Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk

Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk SAYI: 73 EYLÜL 2014 Tampon Bölge ve Uluslararası Hukuk İBRAHIM KAYA Tampon bölge ne anlama gelir? Uluslararası hukuka göre tampon bölge oluşturulabilir mi? Tampon bölge oluşturmak için Güvenlik Konseyi

Detaylı

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler

Türkiye ve Kitle İmha Silahları. Genel Bilgiler Türkiye ve Kitle İmha Silahları Genel Bilgiler Nükleer Silahlar ABD nin nükleer güç tekeli 1949 a kadar sürmüştür. Bugün; Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan ve Pakistan ın nükleer silahları

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Siber Savaşın Hukuki Boyutu. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Siber Savaşın Hukuki Boyutu SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş hukuk kurallarını oluşturmadaki zorluklar Fiziksel güç ile birlikte, resmi veya kritik sivil web sitelerine veya ağlara yapılan saldırılar

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı

Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin Yargı Bağışıklığı Yrd. Doç. Dr. Bilge ERSON ASAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yabancı Devletlerdeki Yargılamalar Açısından Uluslararası Hukukta Devlet Görevlilerinin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27. Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 02/06/2015 Sayı: 2015/27 Ref : 6/27 Konu: GÜMRÜKTE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI 1. Giriş Gümrük Kanunu nun (GK nın) 207/1-b numaralı maddesinde şu hüküm yer almaktadır: Bir şartlı muafiyet

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 2 KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SÖZLEŞMESİ 11 Mayıs 2011 tarihinde Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014

Geçici Koruma Uluslararası Standartlar. BMMYK Kasım 2014 Geçici Koruma Uluslararası Standartlar BMMYK Kasım 2014 Amaç ve Kapsam Amaç: Geçici koruma ve kitlesel akın kavramları ile geçici koruma ile ilgili uluslararası standartları anlamak Sunumda yer verilecek

Detaylı

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI

Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI Gökçe TOPALOĞLU AVRUPA BİRLİĞİ NİN AVRUPA İNSAN HAKLARI KONVANSİYONU NA KATILIMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR LİSTESİ... XIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KATILIM ÖNCESİ SÜREÇ ve KATILIM

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL

YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL YABANCI HUKUK HAKKINDA BiLGi EDiNiLMESiNE DAiR AVRUPA SÖZLEŞMESİ NE EK PROTOKOL Strazburg, 15.III. 1978 Bu Protokol ü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 7 Haziran 1968 tarihinde Londra da imzaya

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( )

Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı ( ) Milletlerarası Hukuk İÖ Final Sınavı Cevap Anahtarı (31.05.2016) I.BÖLÜM 1. KEİT Şartı nın 27. maddesine göre KEİT hukuki kişiliğe sahip olacaktır ve bu kişilik KEİT in dava açma yetkisini içerecektir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 2014 Eğitim Öğretim Yılı İnsan Hakları Hukuku Vize Sınavı İkinci Öğretim Öğrencileri / 14.01.2014 Prof. Dr. Abdurrahman EREN CEVAP ANAHTARI I. Avrupa Konseyi

Detaylı

Suriye Arap Cumhuriyeti. Enformasyon Bakanlığı. Enformasyon Bakanlığı

Suriye Arap Cumhuriyeti. Enformasyon Bakanlığı. Enformasyon Bakanlığı Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı makamınıza takdir ve saygılarını takdim ederken; Cumhurbaşkanı Beşşar el-esad ın 06 Ocak 2013 tarihinde yaptığı

Detaylı

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ AÇLIK GREVİ GİRİŞ Sunum, açlık grevi, açlık grevi yapan kişinin iradesini kullanabildiği ve iradesinin ortadan kalktığı ( bilincini yitirdiği ) durumlarda müdahalenin hukuki durumunun açıklanmasından ibaret

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı

İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı İnsancıl Hukuk Açısından Suriye İç Savaşı Feyzullah Yeşil * Özet Suriye de 2011 yılında başlayan protestolar iç savaşa dönüşen büyük bir trajedi halini almıştır. Çatışmanın tarafları tarafından bilgi akışı

Detaylı

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI

YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI YARGI TİPİ SAYIŞTAYLAR FORUMU 1. TOPLANTISI Yusuf SÜNBÜL* ARKA PLAN Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı (INTOSAI), iki farklı Sayıştay tipini bünyesinde barındırmaktadır: - Anglo-Sakson ülkelerde

Detaylı

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye

Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye Salih Uygar KILINÇ Avrupa Birliği - EUROCONTROL Sivil Havacılık Düzenlemeleri ve Türkiye 1944 Şikago/ICAO Sivil Havacılık Rejimi Avrupa Birliği Sivil Havacılık Düzenlemeleri - Tek Avrupa Hava Sahası I

Detaylı

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara

PROGRAM Eylül Avukatlar için Eğitici Eğitimler. Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Point Hotel, Ankara Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler PROGRAM 14-17 Eylül 2017 Point Hotel, Ankara 14 Eylül 2017 Perşembe 09.00 Kayıt Toplantı açılışı 09.30 Açış Konuşmaları Filiz Saraç,

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan.

Araştırma Raporu. GK4 İnsan Hakları Komitesi. Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme. Tolga Ferdi Çalışır. Pozisyon: Başkan. Forum: Sorun: Yazar: GK4 İnsan Hakları Komitesi Savaş bölgelerindeki gıda güvenliği ve yetersiz beslenme Tolga Ferdi Çalışır Pozisyon: Başkan Araştırma Raporu Giriş Dünya nın tamamında bir milyar insanın

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir.

Avukatlar için Eğitici Eğitimler TASLAK PROGRAM. 28 Eylül 1 Ekim Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler. Wyndham Hotel, İzmir. Avukatlar için Eğitici Eğitimler Birinci Aşama: Hak Temelli Eğitimler Grup I TASLAK PROGRAM 28 Eylül 1 Ekim 2017 Wyndham Hotel, İzmir 28 Eylül 2017 Perşembe 08.30 Kayıt Toplantı açılışı 09.00 Açış Konuşmaları

Detaylı

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç)

Milletlerarası Ceza Hukuku (Özgenç) İzzet Özgenç Türkiye de işlenen bütün suçlar dolayısıyla, failleri hangi devlet vatandaşı olursa olsun, ceza hukukuna ilişkin Türk kanunları uygulanır. Türkiye de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları

Detaylı

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri

Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri 1 2 3 4 5 6 Türkiye Özelinde Kamu Diplomasisinin İşlevi ve Yöntemleri Beyin Fırtınası Türkiye nin Kamu Diplomasisi Aktörleri KDK (2010). TİKA (1992-Dışişleri Bakanlığına bağlı, 1999-Başbakanlığıa bağlı,

Detaylı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İNSAN HAKLARI ve BU HAKLARIN KULLANIMI (1) Doç.Dr.Şeref ÜNAL Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 1- İnsan hakları kavramı neyi ifade etmektedir? İnsan haklarından yararlanmak için vatandaş olmak şartmıdır?

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları

Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Doğu Akdeniz de Enerji Savaşları Kıbrıs açıklarında keşfedilen doğal gaz rezervleri, adada yıllardır süregelen çatışmaya barışçıl bir çözüm getirmesi umut edilirken, tam tersi gerilimi tırmandırmıştır.

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

Türk ve Alman Bak fl Aç s ndan ran daki Geliflimin Güvenlik Politikas Boyutlar

Türk ve Alman Bak fl Aç s ndan ran daki Geliflimin Güvenlik Politikas Boyutlar Türk ve Alman Bak fl Aç s ndan ran daki Geliflimin Güvenlik Politikas Boyutlar Nüzhet Kandemir İran daki Gelişimin Güvenlik Politikası Boyutları BM Güvenlik Konseyi nin 5 daimi üyesi ve Almanya nın ortaya

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ÇETİN SOYSAL IN DİNLEMELERLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI Değerli Arkadaşlar, Türkiye zor günlerden geçiyor. Ajan filmlerini aratmayan olaylar gün geçmiyor ki gündeme

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları

Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Küresel Politikada İnsan Hakları (IR408) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Küresel Politikada İnsan Hakları IR408 Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul

Detaylı

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10

ABD İLE YAPTIĞIN GİZLİ ANLAŞMAYI AÇIKLA -(TAMAMI) Çarşamba, 03 Temmuz :11 - Son Güncelleme Perşembe, 04 Temmuz :10 Gül, ABD ile hizmet sözleşmesi yapmıştır İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, dün Ankara da bir basın toplantısı düzenledi ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ü ABD ile yaptığı gizli anlaşmayı

Detaylı

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3)

Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) Cem ŞENOL Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü (CMK m. 172/3) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Avrupa İnsan Hakları

Detaylı