ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI"

Transkript

1 ORGANĐK K TARIMDA TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül l TÜREMT REMĐŞ

2 Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini ini tayin eden faktörler Bitkiler için i in mutlak gerekli besin maddeleri karbon (C), kükürt k (S), hidrojen (H), demir (Fe), oksijen (0), çinko (Zn), azot (N), mangan (Mn), fosfor (P), bakır r (Cu), potasyum (k), bor (B), kalsiyum (Ca), molibden (Mo) magnezyum (Mg), klor (Cl) sodyum (Na), Toprak (Ana Kaynak)

3 "gübreler" Bitki besin elementlerinin bir veya birkaçını içeren maddeler

4 Yapay olarak elde edilen inorganik gübrelereg mineral gübreler g (ticaret gübreleri) g breleri), canlı kalınt ntıları ve doğal olarak oluşan maddelere ise organik gübrelerg breler denir. Topraktan uzaklaşan an bitki besin maddelerini mineral ve organik gübreler g ile yerine koymadığı ığımız z durumda toprak verimliliği ürün n (----( ----)

5 BĐTKĐ BESĐN N MADDELERĐNĐN DOĞAL YOLLAR ĐLE TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

6 Toprak verimliliği i toprakta var olan ve sürekli azalan organik maddelerin de içerii eriği ile sınırls rlıdır. r. organik madde bitkilere besin kaynağı olduğu gibi toprağı ğın n kimyasal, fiziksel ve biyolojik yapısını iyileştirmektedir. Organik tarım m sisteminde doğal ve organik maddeler ile gübreleme g yapılmak zorundadır. r.

7 Bazı Organik Materyallerin Besin Maddesi Đçerikleri (Soyergin, 2003) Kaynak % N % P2O5 % K2O Yarayış ışlılık Ahır r gübresi g 0,5-1,0 0,15-0,20 0,20 0,5-0,6 0,6 Orta Tavuk gübresi g 2,87 2,90 2,35 Orta-hızl zlı Kompost Yavaş At gübresi g Orta Kemik unu Yavaş-orta Kan tozu Orta-hızl zlı Deniz yosunu Odun külük Hızlı Pamuk toh.küs Yavaş

8 AZOT ELEMENTĐNĐN N DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

9 N elementi, atmosfer ile yerkabuğunun unun üst kısmk smını kaplayan toprak arasında dinamik bir denge ile döngd ngüsünü tamamlamaktadır. Azotun ana kaynağı atmosferde gaz halinde bulunan dilimidir. Biyolojik yolla fikse (bağlanan) edilen azot, canlılar ların organik dokularının n bileşimine imine girmekte ve yitirilen bu dokular daha sonra parçalanarak alanarak organik, inorganik ve gaz formunda bileşiklere iklere dönüşmektedird mektedir.

10 1 Toprakta bulunan organik bağlı azotun ( amonifikasyon ) NH 4 formuna dönüşmesi d NH 4 un NO 2 ve NO 3 e e dönüşmesi d ( nitrifikasyon ) N- mineralizasyonu

11 2 Biyolojik Azot Fiksasyonu Atmosferin serbest halde bulunan azotunun mikroorganizmalar aracılığı ığı ile biyokimyasal olarak organik forma dönüştürülmesi Bu yolla dünyada d her yıl y l yaklaşı şık k 17.2 x 10 7 ton N 2 toprağa a kazandırılmaktad lmaktadır.

12 Toprakta azotu fikse eden başlıca mikroorganizmalar: 1. Aerobik bakteriler Azotobakter (toprakta serbest halde yaşarlar.) arlar.) Azotomonas (Sıcakl caklık k istekleri C C arasında, ph ise nötr civarında olmalıdır.) Sprillum Mycobacterium Methylomonas

13 2. Fakültatif anaerobik bakteriler Bacilus Enterobakter Klebsiella 3. Anaerobik bakteriler Clostridium (asitli ve ph 9.0 a a kadar yaşayabilirler, ayabilirler, dönüme d kg kadar N 2 kazandırırlar rlar kg (NH 4 ) 2 SO 4 eşdeğer) er) Desulfatomaculum Desulfovibrio

14 4. Fotosentetik Bakteriler Rhodosprilum Chromatium Rhodopseudomonas 5. Mavi-ye yeşil algler ( kg/ha N) Plectonema Anabaena Calothrix

15 Azot bağlay layıcı bütün mikroorganizmalar için i in ortamda Fe, Mo, S, Mg, K ve P bulunmalıdır.

16 3 Sembiyotik azot fiksasyonu Rhizobium bakterileri (baklagillerlerin kökleri kleri ile ortak yaşarlar) arlar) bitkiden çözünebilir karbonhidratları alarak bünyelerinde b kullanırlar ve buna karşı şılık k bitkiye N 2 sağlarlar.

17 Toprakta nodül l oluşumu umu işleminin i varlığı durumunda; yonca kg N/ha/yıl, kırmızı üçgül l , bezelye , soya fasulyesi , börülce , fiğ kg N/ha/yıl da kazandırmaktad rmaktadırlar. rlar.

18 FOSFOR ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA KAZANDIRILMASI

19 P un kaynağı topraktaki kaya ve mineraller.(%0.02 % ) (yarısı organik, diğer yarısı inorganik formda). Her iki durumda da P P un önemli bir kısmk smı bitkilere yararlı değildir. Bitkiler P P u HPO 4 ve H 2 PO 4 formunda alır. Yani organik P ayrış ışarak inorganik formlara dönüşmeli, bunlarda toprakta çözünebilir şekle geçmelidirler melidirler.

20 P toprağa a doğal yollarla (öğütülm( lmüş. granüle veya toz fosfat kayalarının kullanımı ile) toprağa a kazandırılabilir.

21 Dünyadaki toplam fosfat kayası rezervi olan tonun %59.2 si Fas da bulunmaktadır. 2. tip fosfat kayası oluşumu umu da okyanus ve bazı bölgelerdeki deniz kuşu u dışd ışkılarının n alttaki kalkerli kayaları çözmesi ve guano denilen bir cins fosfatlı kayacın n oluşmas masıyladır.

22 Ülkemizde en önemli fosfat yatağı Mazı dağı ğında ( milyon ton civarında) Fosfat kayaları için in değerlendirme erlendirme P 2 O 5 tenörüne ne göre g yapılmaktad lmaktadır. %26-30 P 2 O 5 içerenler düşük d k tenörl rlü, % içerenler i orta tenörl rlü, % içerenler i ise yüksek y tenörl rlü

23 Birçok araştırıcı kaya fosfatın buğday, soya fasulyesi, şeker kamışı ışı,, mısır, m lahana gibi bitkilerin tarımında süperfosfat gibi etkili olduğunu unu ortaya koymuşlard lardır. r. Kaya fosfat şeklinde 200 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosforun, süperfosfat s şeklinde 100 kg P 2 O 5 /ha düzeyinde uygulanan fosfora eşit e miktarda ürün n artışı sağlad ladığı saptanmış ıştır.

24 POTASYUM ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

25 Organik tarımda rutin kullanımda yararlanılabilir labilir K için i in kabul edilen bir mineral kaynağı yoktur. Müsaade edilen kaynaklar düşük d eriyebilirliği i ve düşük d k klor içerii eriğine ine sahip olan potasyumlu kayaçlar (lagbenit, Adularian kaya potasyumu gibi), odun külük ve Kali Vinasse gibi bitki ekstraktları,

26 Geleneksel tarımda kullanılan lan gübreler g ile karşı şılaştırıldığında öğütülmüş kayaçlardan çok az K temin edilir. 20 kg/ha K için i in önerilen 1 ton/ha kayaç uygulamalarıdır. r. Ahır r gübresinin g kompost yapımı esnasında nda veya organik atıklar kların n sıvıs ekstraktlarla muamelesinde kaya tozunun ilavesiyle kaya tozlarında K un K yararlanılabilirli labilirliği i artmaktadır. r.

27 Bununla birlikte gözle g görülebilir g bir noksanlık k mevcutsa organik standartlar daha az sınırlays rlayıcıdır. r. Toprak K indeksi 2 nin 2 altında ve toprak kil içeriği i %20 den az ise Soil Association K2SO4 (potasyum sülfat) s veya çözünebilir K minerali (silvinit) gibi suda çözünebilir K formlarının n kullanımına na izin vermektedir.

28 Diğer sertifikasyon kurumları bu materyallerin kullanımına na demonstratif bir ihtiyaç olduğunda unda izin verir. Ticari KCI kullanımına na Cl iyonlarının n toprak canlılar ları üzerine osmotik etkisi nedeniyle olumsuz etki yapacağı ğından izin verilmemektedir.

29 Đlave edilecek gübreden g kaynaklanacak yüksek konsantrasyonda CI kurak havalarda genç bitkilerin gelişmelerine zararlı olabilir. Organik standartlar o nedenle KCI yerine düşük d k CI içermek i koşuluyla silvinit veya kainitin kullanımına na izin verir.

30 Kalsiyum Elementinin Doğal Yollarla Yeniden Toprağa Kazandırılmas lması

31 Kalsiyum özellikle meyvecilikte önemlidir. Meyvelerin etli kısımlark mlarına yetersiz Ca +2 taşı şınması durumunda kahverengi lekeler ortaya çıkabilir. Benzer şekilde domateste meyve çürükl klüğü,, karnıbahar ve kerevizde göbek çürükl klüğü şeklinde görülür. g r.

32 Doğal olarak kireçleme veya toprağa a Ca ++ bazen de Mg ++ kazandırmak için i in çeşitli materyaller kullanılmaktad lmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz: s a. Kalsit CaCO 3 (kireç taşı şı) b. Dolomit CaCO 3. MgCO 3 c. Yanmış kireç CaO (CaCO 3 'in yakılmas lması ile) d. Sönmüş kireç Ca(OH) 2 CaO + H 2 0 sonucu oluşur ur e. Marn CaCO 3 + kil f. TebeşirCaCO 3 g. Su hayvanlarının n kabukları, odun küllerik lleri,, kağı ğıt, şeker, den ve su arıtma tesislerinin atıklar klarından da kireçleme materyali olarak faydalanmak olasıdır.

33 KÜKÜRT ELEMENTĐNĐN DOĞAL YOLLARLA YENĐDEN TOPRAĞA A KAZANDIRILMASI

34 Bitkiler, hayvanlar ve insanlar için i in gerekli bir besin elementi olan S genelde doğada Fe, Cu ve Ni sülfürleri şeklinde bulunur. Ayrış ışma süreci boyunca sülfürler sülfatas oksitlenir. Oksijenli koşullarda sedimentlerde anorganik bağlı S ün n tamamı Jips = CaSO 4 H 2 0 halinde bulunur. Jips kayacı % 15 SO 4 -S ü içerebilir.

35 Oysa anaerob dediğimiz imiz oksijensiz koşullarda ise S, sedimentlerde genelde FeS, FeS 2,H 2 S formlarında bulunur. Bitkiler en az fosfor kadar kükürte de gereksinim duymaktadırlar. Hümid H bölge (yağış ğışlı bölge) topraklarında S içerii eriği genelde % arasındad ndadır. Organik tarımın n yapıld ldığı topraklara, S uygulamada seçilecek en güvenli g yol elementel toz S üs ün n toprağa a serpilerek ve karış ıştırılarak kullanılmas lmasıdır.

36 ph yı 6.5 a a ayarlamak için i in gerekli kükürt miktarı (kg/dekar) ph Kumlu topr. TınlT nlı topr. Killi topr

37 Bir kısım k m kükürde k karşı şılık k 4 kısım k demir sülfat s da kükürt k kaynağı olarak toprak ph sını düşürmek amacıyla kullanılabilir labilir

38 TOPRAK ORGANĐK K MADDESĐ VE TOPRAK VERĐML MLĐLĐĞĐĐĞĐ

39 Mineral toprağı ğın üstünde ve içinde i inde bulunan her türlt rlü bitkisel ve hayvansal ölü maddelerle, bunların n değişim im ürünlerinden oluşan organik madde, toprakların n fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine de son derece etkilidir.

40 Topraklarda organik madde tanımının dışında bir de humus terimi vardır Humus: Toprakta ayrış ışmaya başlam lamış ancak ayrış ışmasını henüz z tamamlamamış bir organik maddedir

41 Humus oluşumunda umunda toprağa a düşen d bitkisel artıklar önce sararır, r, kimyasal olarak değişir, ir, mekanik olarak parçalan alanır r ve toprak faunası tarafından toprağa a karış ıştırılır. r. 1.Biyolojik humus 2.Abiyolojik humus

42 Biyolojik huminleşme mede toprak organizmalarının n varlığı söz z konusudur. Organizmalar yedikleri organik maddeleri dışkıları vasıtas tasıyla toprağa a bırakb rakırken rken bunların n kil mineralleri ve Fe oksitlerle iyice karış ışmasına, sonuçta ise organo- mineral bileşikler ikler oluşmas masına neden olurlar.

43 Abiyolojik veya biyolojik olmayan huminleşme mede ise toprak canlılar larının n rolü yoktur. Sonuçta oluşan fenol, organizma işlevlerini i engeller. Oksijensiz koşullarda ve bataklıklarda klarda daha çok cereyan eder. Bunlar çeşitli çözeltilerdeki çözünürl rlüklerine göre; g -humik asit, -fulvik asit ve -humin fraksiyonlarına na ayrılırlar. rlar.

44 Organik madde bizim ülkemizdeki mineral topraklarda % arasındad ndadır. Toprakların n humus içerii eriğine; ine; a) çevre koşullar ulları, b) toprak kullanım şekli, c) gübreleme g etkilidir. Örneğin; toprağı ğın çok fazla işlenmesi i ve altüst edilmesi humus içerii eriğini ini olumsuza doğru kaydırır. r.

45 Pulluk yerine toprağı gevşeten eten aletlerin kullanımı Ekimin nöbetlen betleşe e veya rotasyonla yapılmas lması, dolayısıyla yla hasat artıklar klarının n farklı olması toprağı ğın n humus içerii eriğini ini olumlu yönde y etkiler.

46 Organik maddenin bulunması mikroorganizmaların n sayısını ve cinsini etkileyeceğinden; inden; topraktaki mineralizasyon olayları, havanın n serbest N' nu bağlama, toprak strükt ktür r oluşumunun umunun desteklenmesi olayları da dolaylı olarak hızlandh zlandırılmış olacaktır.

47 Toprağa a serilen organik materyal; toprakları yağmur damlası erozyonundan korurken, topraktaki suyun buharlaşmas masını da engeller. Tampon özelliği i (dengeleme) nedeniyle çoğu u kimyasal değişimlerin imlerin hızınıh yavaşlat latır.

48 Mikorizalar ve Toprak Verimliliği

49 Son yıllarda y yapılan çalışmalar, bitkilerin topraktaki P ve Zn alınımını etkili bir şeklide gerçekle ekleştirmeleri üzerine, bitki kökleriyle k kleriyle birlikte yaşam amını sürdüren ren mikorizanın devreye girmesi ile hız h z kazandığı ığını ortaya çıkarmıştır. Bu yönüyle y yle mikorizal aktivitenin topraklarda var olması Rhizobium bakterilerinin baklagillerle sembiyoz yaşam amında olduğu u gibi önemlidir.

50

51 Mikoriza Nedir? Frank tarafından 1885 yılında yapılan tanımlamaya göre Yunanca da myces =mantar, rhiza=kök kelimelerinin birleşmesinden oluşan kök mantarı anlamına gelmektedir (Sieverding, 1991). Bu simbiyotik yaşam am çerçevesinde evesinde mikoriza bitkiye besin elementi sağlarken bitki fotosentez ürünü olarak oluşan karbonu mikoriza mantarına na iletir. Bitki Karbonhidrat Besin Bitki artıklar kları P+... Elementi P+... Mikoriza P+... Toprak

52 Mikorizaya Mutlak Gereksinim Duyan Bitkilerin Kök K k Yapısı Özellikle kök k k yapısı zayıf f olan ve kalın n köklk klü bitkilerin toprakla temas yüzeyi çok azdır. Bunun doğal bir sonucu olarak bitki topraktan yeterince yararlanamamakta ve gereksinim duyduğu u besin elementi ve su alımı çok az olmaktadır r ve sonuç olarak bitki gelişimi imi zayıf f olmaktadır. Bu tür t r bitkiler mikorizaya mutlak gereksinim duyarlar.

53 Mikorizanın Sınıflandırılması Mikoriza. sporları yapı, bitkilerdeki infeksiyon şekilleri ve kök içindeki morfolojik ve fizyolojik yapıları itibariyle taksonomik yönden büyük farklılıklar göstermektedirler. 2 büyük grup Ekto-mikoriza Glomus Endo-mikoriza Gigaspora Acaulospora Sclerocystis Scutellospora

54 Mikorizanın Sınıflandırılması Endo-mikorizanın bir çok türü olmasına rağmen en yaygın olanları vesiküler ve arbüsküler oluşturmalarından dolayı bu grup mikoriza artık vesiküler arbüsküler mikoriza (VAM) olarak biliniyor

55 Mikorizanın Sınıflandırılması

56 Mikoriza AşıA şılama Sulama+Besin Çözeltisi Toprak karışı ışımı Tohum.. Toprak karışı ışımı Mikoriza Đnokülümü Toprak karışı ışımı Filtre Kağı ğıdı

57 Mikoriza AşıA şılama Tarlada fidelerin hemen altına, Saksı kültüründe tohumun 3 cm altına spor aşılaması yapılır

58 Mikoriza-Biber

59 Mikoriza-Turun Turunçgil

60 Mikoriza-Mısır

61 Mikoriza-Tarla Denemeleri

62 Mikoriza-Soğan

63 Mikoriza-Pırasa

64 Mikoriza-Domates

65 Mikoriza-Fide Üretimi

66 Mikoriza-Patlıcan

67 ORGANĐK K GÜBRELERG

68 Organik gübreler; içerdikleri bitki besin maddelerine ve hacimlerine göre ikiye ayrılır: -Çiftlik gübreleri, ahır gübreleri, kompost ve bitki kalıntıları hacimli olmaları ve daha az besin maddesi sağlamaları nedeniyle, Hacimli Organik Gübreler

69 -Yağhane atıklar kları = kekler, kesimhane atıklar kları = kan tozu, balık k unu, guano ve tavuk gübresi g gibi daha fazla besin içerenler i (azot, fosfor, potasyum) ise "Yoğun organik gübrelerg breler adını alırlar.

70 Ahır r Gübresi G ve Önemi Ahır r gübresig bresi,, ahır r hayvanlarının n sıvıs ve katı dışkıları ile yataklıklar klarının karışı ışımından oluşan bir gübredir. g Ülkemizde ahır r gübresinin g büyük b k kısmk smını sığırlardan elde edilen dışd ışkılar meydana getirmektedir.

71 Ahır r Gübresinin G Özellikleri Organik tarımda kullanılacak lacak ahır gübresinin ekstansif hayvancılık k yapılan işletmelerden organik hayvancılık sonucu elde edilmiş ve uygun koşullarda gerekmektedir. olgunlaştırılm lmış olması

72 Hayvan dışd ışkıları içerdiklerindeki farklı su miktarlarına göre g "sıcak/kuru gübrelerg " ( at ve koyun ) (Fazla kuru madde içerdikleri i için i in de bitki besin elementleri daha fazladır.) "soğuk gübreler" g (Sığır r ve domuz gübreleri) (Fazla su içerdikleri i için, i in, Bitki besin element kapsamları düşüktür.)

73 Ahır r Gübresinin G Saklanması Bu gübreyi g yağış etkisinin az olduğu u korunmalı bir yerde ve sıkışs ıştırılmış bir zemin üzerinde yığınlar halinde saklamak gerekir. Gübre G ahır içinde inde saklanabilirse de, hayvanların n sağlığı ve süt t hayvancılığı ığında sütün s n kalitesinin bozulmaması için in pek arzu edilmeyen bir olaydır.

74 Tavuk Gübresi G ve önemi Tavuktan elde edilen dışd ışkının n miktarı, tavuğun un cinsine, büyüklb klüğüne, yaşı şına, yediği yemin cinsine beslenme durumuna ve yetiştirme tirme tekniğine ine göre g farklılık k göstermektedir. g Kümes K tavukçulu uluğunda unda ortalama olarak bir tavuktan bir yılda altlık k materyali de dahil olmak üzere 70 kg taze dışd ışkı elde edilir. Tavuklardan elde edilen gübre düzenli d bir şekilde toplanıp p saklanmaz ise büyük k bir bölümüb kayba uğrar. u

75 Kompost Yüksek moleküll llü bitkisel ve hayvansal kompleks maddelerin nem ve sıcakls caklığın n varlığı ığında, mikrobiyolojik olarak ayrış ışması ve bu suretle dokuları gevşemi emiş,, yapısında bulunan bazı elementleri (N-P-K-S S vb)serbest hale geçmi miş, başlang langıca göre g farklı özellikler kazanmış bir organik materyaldir.

76 Tarımsal işletmeden i veya işletme i dışıd ışından gelen bitkisel ve hayvansal kaynaklı tüm m organik artıklar kompost yapımında kullanılır. Evsel atıklar (yağ,, metal ve cam dışıd ışında) Tarımsal atıklar(bitkisel saplar, yapraklar, yabancı otlar), Endüstriyel atıklar, kompost yapımı için in uygundur.

77

78 Organik materyaller iyice karış ıştırılıp p tabanı sıkıştırılmış bir yerde yığıy ığın n yapmak üzere hazırlan rlanır. r. Alta bir tabaka saman serilerek sızma s engellenir. Üzerindeki yığın n m yüksekliy ksekliğinde inde olabilir. Üstü toprak ile örtülerek fermantasyona bırakb rakılır. r. Fermantasyon, materyalin cinsine göre g ay arasında olabilir. Ancak bu zaman zarfında yığıy ığın n ara sıra s bozularak havalandırılır, r, olgun kısım k m ayrılır, r, kurumuş ise hafifçe ıslatılır. YığıY ığın n her zaman için i in çok fazla olmamak kaydıyla yla sıkıştırılır. r.

79 Kompostlar genelde kırsal alan (çiftliklerde uygulanan) ve kent atıklar kları olarak ikiye ayrılır. r. Dikkat edilmesi gereken konular kompostları kompostun C:N oranı, parça a büyüklb klüğü, nem, havalanma, ısı, patojen ve parazitlerin yok edilmesi aktivitenin hızlandh zlandırılmasıdır. ve gerekli ise mikrobiyal

80 İdeal bir komposta ait özellikler Özellikler İstenilen değerler erler C:N oranı Partikül l büyüklb klüğü Havalandırılan sistemlerde 10 mm, havalandırma uzun yığıy ığınlar ve doğal koşullar ullarında 50 mmm Nem içerii eriği % Hava akışı Oksijen içerii eriğinin inin % arasında olması sağlanmal lanmalı Isı 55-60ºC ph Yığın n yüksekliy ksekliği Doğal havalandırma yapılacaksa, genişlik 1.5 m yükseklik, y 2.5 m yapılır ve istenilen uzunlukta yığıy ığınlar Mikrobiyolojik aktivite Selülotik lotik fungus ve biogübreler breler ile

81

82

83

84 Kompost sık k sulamanın n yapıld ldığı yetiştiricilik tiricilik şartlarında sebzeler, patates ve çeltik için i in 25 ton/ha, sulamanın n az yapıld ldığı veya yağışı ğışın n yeterli olduğu durumlarda (1250 mm) 12.5 ton/ha, ve daha kuru ve yılly llık k yağışı ğışın 500 mm dolaylarında bulunduğu u yerlerde 5-7 ton/ha civarında uygulanmalıdır.

85 Bütün n organik gübrelerde g olduğu u gibi kompostlar da toprak işlemesi i sırass rasında ve ekimden hafta önce yeterli rutubeti olan toprağa a gömülerek g verilmelidir.

86 YEŞİ ŞİL L GÜBREG Bitkilerin gelişme dönemlerinin d belirli bir zamanında nda ve yeşil aksamının n bol olduğu u devrede (Toprağın n organik madde içerii eriğini ini zenginleştirerek fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirmek amacıyla) toprakla karış ıştırılmasına "yeşil gübrelemeg breleme" ve bu amaçla kullanılan lan bitkilere "yeşil gübreg bre" denir.

87 Baklagil bitkisi bitkiler Yonca Çayır r yoncası Taş yoncası Soya fasulyesi Kanada yem bezelyesi Yem börülcesib Kırmızı üçgül Japon üçgülü Yabancı tüylü fiğ Avusturya bezelyesi Baklagil olmayan Çavdar Yulaf Arpa Darı Karabuğday Çim Sudan otu Hardal Kolza Kışlık k yulaf ve arpa Kaynak: Kaçar, ar, 1982

88 EKĐM M NÖBETN BETĐ: Bölgenin iklim toprak özellikleri dikkate alınarak, en yüksek y ve en kaliteli üretimi sağlamak amacı ile değişik ik kültk ltür r bitkilerinin birbirlerini karşı şılıklı olarak destekleyebilecek ve tamamlayabilecek şekilde ardı ardına yetiştirilmesine tirilmesine münavebe ( ekim nöbeti) denir.

89 Eğer bir tarım m arazisinde sürekli s olarak aynı kültür r bitkisi yetiştirilirse tirilirse buna monokült ltür ( tek bitki tarımı) denir. Bunun sonucunda toprak yorgunluğu u görülür g r ve verim düşmeye başlar.

90 SEBZECĐLĐKTE: sebze tarımında göre g 5 yılly llık k bir ekim nöbeti örneği i (Lampkin 1990) 1.Yıl 2.Yıl 3.Yıl 4.Yıl 5.Yıl Havuç Soğan Silaj Bitkisi Pırasa Lahana,Pancar, Tatlı Mısır (Yulaf+fiğ) Soğan Patates Havuç Lahana Nadas, Baklagil, Üçgül K.Pancar Marul Ayçiçeği Hıyar Çilek (2 yıl) Ispanak

91 ORGANĐK K TARIMDA EKĐM M NÖBETN BETĐNĐN AMAÇLARI: 1-Toprak verimliliğinin inin korunması ve yükseltilmesi 2-Toprağın n organik madde oranının korunması ve yükseltilmesiy 3-Topraktaki besin maddelerinin korunması ve arttırılmas lması 4-Hastalık k ve zararlılarla larla mücadelem 5-Yabancı ot mücadelesim 6-Yetiştirme tirme periyodunda işi gücünün, n, üniform dağı ğılımının n sağlanmas lanması 7-Toprak erozyonun azaltılmas lması

92 1. Azot tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile azot depolama özelliklerine sahip olan baklagiller ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 2. Derin köklk klü kültür r bitkileri ile yüzeysel y köklü bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 3. Su tüketimi t fazla olan kültk ltür r bitkileri ile daha az su tüketen t bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

93 4. Yetiştirme tirme döneminde d yavaş gelişen en kültür r bitkileri ile hızlh zlı gelişme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine özen gösterilmelidir. 5. Bitki kalınt ntısı fazla olan bitkiler ile kalınt ntısı az olan bitkiler ardı ardına yetiştirilmelidir. tirilmelidir. 6.Hastalık k ve zararlılara lara karşı dayanıkl klı bitki çeşitleri yetiştirilmelidir. tirilmelidir.

94 7. Yetiştirme tirme periyodu içerisinde, i toprağı belirli toksin maddeleri ile kirleten kültk ltür r bitkileri ile toprağı temizleme özelliğinde inde olan bitkilerin ardı ardına getirilmesine dikkat edilmelidir. 8. Organik tarımda, en yüksek y oranda kar sağlansa bile mono kültk ltür üretim uygulanmamalıdır. Bir bitki aynı tarım m arazisine ne kadar uzun zaman aralıklar klarıyla ekilirse o kadar yüksek y verim alma olasılığı ığı sağlan lanır. Bu durum rotasyonun ana kurallarından biridir.

95 TOPRAĞA A KAZANDlRlLAN ORGANİK K MADDENİN N DEVAMl VE KORUNUMU AMAÇLI ALlNACAK ÖNLEMLER (Toprak işleme i vb)

96 Toprağı ğın n organik madde içerii eriğini ini yeniden arttırmak rmak hem zor hem de pahalıdır. Toprakların n yüzeysel y işlenmesi veya daha az işlenmesi i demek, toprağa a daha az oksijen girmesi demektir. Bu da organik materyalin kısa k sürede geciktirecektir. ayrış ışması işlemini

97 ABD'de yapılan bir çalışmada on yılly llık k bir süreçte hiç sürülmemiş bir tarla toprağı ile klasik sürüm s m işlemlerinin i uygulandığı aynı tarla toprağı ğının n organik madde içerikleri i karşı şılaştırıldığında, hiç sürüm m yapılmayan toprağı ğın ilk 5 cm' ' de % organik madde bulunurken işlenen toprakta değer er % 2-2.5'lara inmiştir. (Dick ve Daniel, 1987). bu

98

99 - Çeşitli doğal kökenli k kenli atıklar; - mezbaha atıklar kları, - tütün n fabrikası atıklar kları, - pamuk küspesi, k - prina, cibre, - kemik tozu, - kan tozu, - tarımsal ürün n işleyen i fabrika atıklar kları(tütün n vb) gibi atıklar laboratuar analizleri ve hatta tarla kalibrasyon çalışmaları sonucuna göre g toprağa organik madde kazandırmada kullanılabilir labilir.

100 Sağlıklı nesillerin Sağlıkl klı nesillerin sağlıkl klı ellerde büyümesi dileği i ile sağlıklı ellerde büyümesi dileği ile

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI. Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİ VE KORUNMASI Prof. Dr. Nurgül TÜREMİŞ Bitki besin maddeleri toprak verimliliğini tayin eden faktörler Bitkiler için mutlak gerekli besin maddeleri karbon (C), kükürt

Detaylı

ÖRTÜ ALTINDA ORGANİK TARIM VE BİTKİ BESLEME Prof. Dr. Nurgül Türemiş Ç.Ü.Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Örtü altı tarımı, bitkilerin mevsimleri dışına kaydırılarak yada mevsimlerin dışında yetiştirilmesini

Detaylı

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ

ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İl Tarım Müdürlüğü ORGANİK GÜBRELER VE ÖNEMİ Mehmet Ali YETGİN Ziraat Mühendisi Samsun / Nisan 2010 Dizgi/Baskı *********** Ofset Samsun İl Tarım Müdürlüğü Çiftçi Eğitimi ve Yayım

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TEMEL İLKELERİ...1 1. GÜBRE VE GÜBRELEMENİN TANIMI...3 KAYNAKÇA...6 2. GÜBRE-ÜRÜN İLİŞKİSİ...9 KAYNAKÇA...19 3. GÜBRE-ÇEVRE İLİŞKİSİ...23 3.1. Azotlu Gübrelerin

Detaylı

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE

EC FERTILIZER TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE TOPRAĞINIZA DEĞER KATAN GÜBRE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ Organomineral Taban ve Üst Gübreleri 2-4 mm Granül (50 kg) 2>3 SF. INDEX İÇİNDEKİLER 2016 01 02 03 04 05 5.0.30+(40So3) NK HARMANLANMIȘ GÜBRE Potasyum

Detaylı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı

Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Türk Tarımı nda verimi ve kaliteyi arttırmak için Yerli organik kaynaklardan üretilen Organomineral gübre Hexaferm in kullanımı Hexaferm, organomineral gübre olarak adlandırılan yeni nesil bir gübre cinsidir.

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

Topraktaki temel özellikler:

Topraktaki temel özellikler: Topraktaki temel özellikler: Toprak tekstürü Toprak yapısı Toprağı ğın agregat yapısı / suya dayanıkl klı agregatlar Toprak ph ı Organik k madde düzeyid Solucan popülasyonu (800.000 1.2 milyon/hektar yon/hektar)

Detaylı

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2)

b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) b) Bitkiye Uygulama Püskürtülerek uygulama (yaprak gübreleri, % 0,2-0,4) Tohuma bulaştırılarak (kaplama) uygulama (% 0,2) 1 2 Püskürterek uygulama Bitkiler gereksinim duydukları besin maddelerinin büyük

Detaylı

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ

OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ OTEKOLOJİ TOPRAK FAKTÖRLERİ - Kayaların ayrışması + organik maddeler - Su ve hava içerir - Bitki ve hayvanlar barındırır - Mineral maddeler TOPRAKLARI OLUŞTURAN ANA MATERYAL TİPLERİ - Toprak tipi-ana materyalin

Detaylı

Kentsel Çöplerin Uygulanması

Kentsel Çöplerin Uygulanması 7.4.4.2. Yeşil gübre bitkilerinin yararlı etkileri Uygun yeşil gübreleme, toprağın organik madde kapsamını önemli düzeyde yükselterek verimlilik özelliklerini düzeltir. Kuşkusuz yeşil gübrelerle toprağa

Detaylı

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ:

SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: SOĞAN YETİŞTİRİCİLİĞİ GİRİŞ: Soğan insan beslenmesinde özel yeri olan bir sebzedir. Taze veya kuru olarak tüketildiği gibi son yıllarda kurutma sanayisinde işlenerek bazı yiyeceklerin hazırlanmasında da

Detaylı

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği. Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü

1. Giriş. 2. Toprak kompozisyonu. Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği.  Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin Döngüsü Bölüm 1 - Topraklar ve Toprak Verimliliği www.econewfarmers.eu 1. Giriş Tanıtım modülünden hatırlayacağınız gibi organik tarım en az sentetik girdi ile bitki yetiştirmek

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Potasyum:

Detaylı

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK

ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTE 4 DÜNYAMIZI SARAN ÖRTÜ TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprağın Oluşumu Fiziksel Parçalanma Kimyasal Ayrışma Biyolojik Ayrışma Toprağın Doğal Yapısı Katı Kısım Sıvı Kısım ve Gaz Kısım Toprağın Katmanları

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını

Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını Gübreleme Zeytin ağacında gübreleme ağacın dikimi ile başlar bunu izleyen yıllarda devam eder. Zeytin ağaçlarının gereksinimi olan gübre miktarını belirlemenin en iyi yolu yaprak-toprak analizleridir.

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir?

Magnezyum Sülfat. Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum Sülfat Magnezyum Sülfat nedir? Magnezyum sülfat gübresi (MgSO4 7H 2 O) bitkilerdeki magnezyum eksikliğiniz gidermeye uygun, suda tamamen eriyebilen saf ve kristal bir gübredir. Bünyesinde % 15

Detaylı

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI

BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI BAZI KÜLTÜR BİTKİLERİNDE KLASİK GÜBRELERE İLAVETEN ÖZEL GÜBRELERİN KULLANILMASI Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin

Detaylı

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler. Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü

1. Giriş. 2. Besinler Besin kaynakları. Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler.  Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Modül 2 Toprak ve Besin döngüsü Bölüm 4 Gübreler ve İlave besinler www.econewfarmers.eu 1. Giriş Bir önceki bölümde besin temininde ekim nöbetinin önemini gördünüz. Bu bölümde organik çiftçilerin kullandığı

Detaylı

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI...

1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... İÇİNDEKİLER 1. GÜBRELERİN ÖNEMİ, TARİHİ GELİŞİMİ VE SINIFLANDIRILMASI... 1 1.1. TARIMSAL ÜRETİMİN ARTIRILMASINDA GÜBRELERİN ÖNEMİ... 1 1.2. GÜBRELERİN TARİHİ GELİŞİMİ... 9 1.3. GÜBRELERİN SINIFLANDIRILMASI...

Detaylı

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI

BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI BİTKİ BESLEME DERS NOTLARI Dr. Metin AYDIN KONYA 2011 BİTKİ BESİN ELEMENTLERİNİN GÖREVLERİ, ALINIŞ FORMLARI ve KAYNAKLARI Besin Elementi Bitkideki Görevi Alınış Formu Kaynakları Karbon (C) Karbonhidratların

Detaylı

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 )

AZOT (N) amonyum (NH + 4 ) nitrat (NO3 ) AZOT (N) Azot tüm yaşayan canlıların temel yapı taşıdır. Bitki gen, enzim ve klorofilinin temel bileşenidir. Proteinin yapısının %16 sı azottur. Toprağı oluşturan materyalde azot bulunmadığı için, ayrıca

Detaylı

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ

YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ YULAF YETİŞTİRİCİLİĞİ Yulafın Kökeni Yulafın vatanını Decandolle Doğu Avrupa ve Tataristan; Hausknecht ise orta Avrupa olduğunu iddia etmektedir. Meşhur tasnifçi Kornicke ise Güney Avrupa ve Doğu Asya

Detaylı

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma

GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, - Önce Toprak Analizi - Usulüne Uygun Toprak Örneği Alma GÜBRE TAVSİYELERİ Gübrelemenin Amacı, Toprakta eksikliği tespit edilen bitki besin maddelerini toprağa ilave etmek suretiyle, mümkün olduğu kadar yüksek bir bitkisel üretim ve kaliteli ürün elde etmektir.

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Mikrobiyal

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR

DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR DOĞRU VE DENGELİ GÜBRE KULLANIMI BİTKİLERE HASTALIK VE ZARARLILARA KARŞI DAYANIKLILIK KAZANDIRIR Prof. Dr. Habil Çolakoğlu 1 Prof. Dr. Mehmet Yıldız 2 Bitkilerin yeterli ve dengeli beslenmesi ile ürün

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA

12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA 12. SINIF KONU ANLATIMI 23 BİTKİLERDE BESLENME BİTKİLERDE TAŞIMA BİTKİLERDE BESLENME Bitkiler inorganik ve organik maddelere ihtiyaç duyarlar. İnorganik maddeleri hazır almalarına rağmen organik maddeleri

Detaylı

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın...

Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... Toprağa Güçlü Gübreyle Bağlanın... granül SEBZE ÜRÜNLERİ Açık Alan Yetiştiricilik Meyvesi Yenen Sebzeler KULLANIM DOZUUYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI Domates / Biber (Dolmalık,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 TAVUK

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 KALSİYUM

Detaylı

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA

MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA MADDE DÖNGÜLERİ SU, KARBON VE AZOT DÖNGÜSÜ SELİN HOCA Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve inorganik formlarda devir halindedir. Bu devre,

Detaylı

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI

TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI TOPRAK OLUŞUMUNDA AŞINMA, AYRIŞMA VE BİRLEŞME OLAYLARI Toprak Bilgisi Dersi Prof. Dr. Günay Erpul erpul@ankara.edu.tr Toprak Oluşumunda Kimyasal Ayrıştırma Etmenleri Ana kayanın kimyasal bileşimini değiştirmek

Detaylı

Neobioplus Nasıl Üretilir?

Neobioplus Nasıl Üretilir? Seperasyon Neobioplus Nasıl Üretilir? NH3, NH4, CH4, H2S Gibi Zararlı Bileşenlerin Giderimi Böcek Yumurta Yabancı Ot Tohum Giderimi Pelet Toz Hayvan Dışkıları Bitkisel Atıklar Anaerobik Ortamda Fermentasyon

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme

Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Soya Fasulyesi Yetiştiriciliğinde Gübreleme Toprak isteği bakımından iyi havalanabilen pulluk tabanı olmayan (geçirimsiz toprak tabakası), derin yapılı,tınlı,killi tın ve kumlu tın gibi topraklarda iyi

Detaylı

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA

Hayvancılığ. Prof.Dr.Behi Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar. kları Anabilim Dalı KONYA Biyoyakıt Üretiminin Hayvancılığ ığa a Katkısı Prof.Dr.Behi.Behiç COŞKUN Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıklar kları Anabilim Dalı KONYA Enerji GüvenliG venliği,

Detaylı

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph)

10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) 10. Bölüm: TOPRAK REAKSİYONU (ph) Toprağın asitlik veya bazlık derecesinin göstergesidir Nötr veya nötral = 7.0 Asidik < 7.0 Alkali > 7.0 Bir toprağın asit veya alkali reaksiyon göstermesi toprak çözeltisindeki

Detaylı

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları

GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GAP Bölgesinde Yetiştirilen Bitkilerin Sulama Proğramları GİRİŞ Sulamanın amacı kültür bitkilerinin ihtiyacı olan suyun, normal yağışlarla karşılanmadığı hallerde insan eliyle toprağa verilmesidir. Tarımsal

Detaylı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı

Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto Serisi Topraktan ve yapraktan uygulama preparatı Docto-Zinc 15 Çinkonun Bitkilerdeki Fonksiyonu Çinko bitkilerde bulunan çoğu enzim sisteminde katalist olarak rol alır. Çinko içeren enzimler nişasta

Detaylı

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ

BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ BUĞDAY YETİŞTİRİCİLİĞİ HAZIRLAYAN YALÇIN YILMAZ ZİRAAT MÜHENDİSİ UZMAN TARIM DANIŞMANI Ülkemizde buğday yaklaşık 9.5 milyon hektar alanda ekilmekte, üretimde yıldan yıla değişmekle birlikte 20 milyon ton

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-11 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/204 Sayfa: - HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.40 0.80 0.6629 3,88,005.00 KG 2,3,455.5 34 ARPA YEMLİK MTS 680.00 680.00 680.0000 30.00 TON 20,400.00 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.85 0.6963,037,840.00

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI

- Zn 120. Çinkolu Gübre Çözeltisi. Lignosulfanate UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZLARI - Zn 120 Çinkolu Gübre Çözeltisi Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 10 1 Lt/5 Lt Lignosulfanate Erken dönem uygulamaları ile meyve büyüklüğünde ve verimde artış sağlar. Nişasta sentezi, artar, azot metabolizması

Detaylı

Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi

Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi Sera Kurlumda Rüzgar Etkisi Sera örtüsü ve konstrüksiyonuna yük bindirmesi Isı kaybına neden olması Doğal havalandırmayı etkilemesi Fiziksel zararlanma Şidetli Rüzgarlar 80-100 km/h fiziksel zararlanma

Detaylı

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA

12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA 12. BÖLÜM: TOPRAK EROZYONU ve KORUNMA TOPRAK EROZYONU Toprakların bulunduğu yada oluştuğu yerden çeşitli doğa kuvvetlerinin (rüzgar, su, buz, yerçekimi) etkisi ile taşınmasıdır. Doğal koşullarda oluşan

Detaylı

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza

I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza İçindekiler I. KISIM: Temel Bilgiler ve Muhafaza 1. Sebzeciliğin Önemi... 3 1.1. İnsan Beslenmesindeki Önemi...4 1.1.1. Sebzelerin Besin Değeri... 5 1.1.1.a. Su... 5 1.1.1.b. Protein... 6 1.1.1.c. Karbonhidratlar...

Detaylı

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ

ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ ENERJİ AKIŞI VE MADDE DÖNGÜSÜ Ekosistem, birbiriyle ilişkili canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Ekosistem, bu unsurlar arasındaki madde ve enerji dolaşımı ile kendini besler ve yeniler. Madde döngüsü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2015 tarihinde 2015 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2015 yılında bir önceki yıla göre üretim miktarları; Tahıllar ve diğer

Detaylı

ELMANIN GÜBRELENMESİ

ELMANIN GÜBRELENMESİ Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER,

BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, BACTOGEN ORGANİK GÜBRELER, mikrobiyal formülasyondan ve bitki menşeli doğal ürünlerden oluşur. Bu grupta yer alan gübreler organik tarım modelinde gübre girdisi olarak kullanılırlar. Bitkilerin ihtiyaç

Detaylı

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler

SUNUM PLANI. 1. Konya Tarımının Yapısı. 2. Desteklemeler Şubat 2017 SUNUM PLANI 1. Konya Tarımının Yapısı 2. Desteklemeler Kaynak: TÜİK, 2015-2016 Tarla Bitkileri Ürün adı Konya Tarımının Yapısı (Öne Çıkan İlk 5 Ürün) Ekilen alan (da) 2015 2016 Üretim (ton)

Detaylı

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir

A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir A) Organik tarım ve yarasa gübresi 1) Dünyada yarasa gübresi 2) Yarasa gübresi neden organiktir B) Gübre ve organik gübre nedir? 1) Organik gübre çeşitleri 2) Leonardit Kaynaklı Organik Gübre 3) Hayvan

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ÇELTİK 2.63 1.0911 204,943,926.0 KG 223,621,943. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 6 ARPA YEMLİK MTS 0.38 0.85 0.587 987,275.00 KG 579,628.90 39 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.75 0.6478 29,240.00 KG 42,027.90 8 ARPA YEMLİK TTS 24.75 29.70 28.8536,47.00

Detaylı

ÜRE. Nerelerde kullanılır?

ÜRE. Nerelerde kullanılır? ÜRE Azotlu gübreler içinde azot miktarı en yüksek olan, granül yapılı, beyaz renkli, suda kolay ve çok eriyen bir gübredir. Hem topraktan, hem yapraktan uygulamayla bitkilerin azot ihtiyacını karşılar.

Detaylı

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER

FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ. Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER FARKLI GÜBRE KOMPOZİSYONLARININ ÇAYIN VERİM VE KALİTESİNE ETKİSİ Dr. GÜLEN ÖZYAZICI Dr. OSMAN ÖZDEMİR Dr. MEHMET ARİF ÖZYAZICI PINAR ÖZER Dünya üzerinde çay bitkisi, Kuzey yarımkürede yaklaşık 42 0 enlem

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2. TAHMİN 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 28/10/2016 tarihinde 2016 yılı 2. Tahmin Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2016 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre artacağı;

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2014 Şube Adı: BOLVADİN TİCARET BORSASI. Sayfa: 1-6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 3/0/204 Sayfa: - 6 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.68 0.5748 26,770.00 KG 24,609.50 20 ARPA YEMLİK TTS 0.62 0.62 0.6200 404,280.00 KG 250,653.60 ARPA YEMLİK ı: 375,263.0 2 ARPA ı 375,263.0

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü

Ayxmaz/biyoloji. Azot döngüsü. Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar. Azot döngüsü Azot döngüsü Azot kaynakları 1. Atmosfer 2. Su 3. Kara 4. Canlılar Azot döngüsü 1. Azot bitkiler tarafından organik moleküllerin (A.asit,organik baz vb.)yapısına katılır. 2. Bitkiler azotu sadece NO3-

Detaylı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı

Ato Serisi. Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR. Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu. Demirin Topraktaki Yarayışlılığı Ato Serisi Atofer TOPRAKTAN UYGULAMA PREPARATI ŞELATLI DEMİR Demirin Bitkilerdeki Fonksiyonu Demir çoğu bitki enziminin önemli bir parçasıdır. Kloroplastlarda bulunur ve fotosentez metabolizmasında önemli

Detaylı

Organik Tarımda İşletme Planlaması

Organik Tarımda İşletme Planlaması Organik Tarımda İşletme Planlaması ICEA (Etik ve çevresel Sertifikasyon Enstitüsü) Zir. Yük. Müh. Ramazan AYAN email: info@icea-tr.com Tarımsal ve doğal ekosistemler DOĞAL Kontrol: İçsel Enerji: Güneş

Detaylı

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri.

T.C. BOLVADİN TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ BOLVADİN TİCARET BORSASI. Şube Adı: Sayfa: 1-12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. - 3/2/202 Sayfa: - 2 HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK ARPA BİRALIK MTS 0.39 0.39 0.3920 49,680.00 KG 9,474.56 ARPA BİRALIK TTS 0.39 0.57 0.4093 49,880.00 KG 20,44.90 2 ARPA BİRALIK ı: 39,889.46 3 ARPA YEMLİK

Detaylı

Tanımlar. Bölüm Çayırlar

Tanımlar. Bölüm Çayırlar Çayır-Mer a Ders Notları Bölüm 1 1 1.1. Çayırlar Bölüm 1 Tanımlar Genel olarak düz ve taban suyu yakın olan alanlarda oluşmuş, gür gelişen, sık ve uzun boylu bitkilerden meydana gelen alanlardır. Toprak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 1. TAHMİN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 22/05/2014 tarihinde 2014 yılı 1. Tahmin Bitkisel Üretim haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir.

son hacim 20 30 litre olacak şekilde sulandırılarak toprak yüzeyine püskürtülüp, 10 15 cm toprak derinliğine karıştırarak uygulanabilir. TKİ HÜMAS ın Kullanım Zamanı, Şekli ve Miktarı Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) HÜMAS; tarla bitkileri, sebzeler, sera bitkileri, süs bitkileri, çim, fide, bağ ve meyve ağaçları olmak üzere bu kılavuzda

Detaylı

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit)

Verim Çağındaki Klasik Üzüm Bağlarında Gübreleme. 5 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 2 kg leonardit veya 0.5 kg hümik asit) Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur

MANGAN. Toprakta Mangan. Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur MANGAN Toprakta Mangan Yer kabuğundaki miktarı 900 mg kg -1 dır Doğada; oksitler sülfitler halinde Fe ile birlikte bulunur Volkanik kayalarda Fe/Mn oranı 1/60 dır Buralardaki topraklarda % 5-17 Fe, % 0.5-8

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi.

Korunga Tarımı. Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Korunga Tarımı Kaba yem açığının giderilmesinde, maliyetlerin düşürülmesinde etkili, kıraç topraklara ekilebilmesi ile üstün bir yem bitkisi. Osman Dilekçi - Ziraat Mühendisi Teknik İşler Şube Müdürü 0248

Detaylı

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir.

Akvaryum suyunda ph yı düşürmek ve bikarbonatları ortamdan uzaklaştırmak için filtre ortamında torf ve tampon tuzlarının kullanımı tavsiye edilir. ph Yetiştiricilik sistemlerinde ph ölçümleri, günlük değişimi belirleyebilmek amacıyla sabah erken ve akşamüstü saatlerinde yapılmalıdır. Balık üretim havuzlarında ph seviyesini yükseltmek için kireçleme

Detaylı

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ

ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ ORGANİK TARIMDA TOPRAK VERİMLİLİĞİNİN KORUNMASI, GÜBRELER VE ORGANİK TOPRAK İYİLEŞTİRİCİLERİ Doç.Dr.Serap SOYERGİN serapsoyergin@yahoo.com serapsoyergin@hotmail.com ATATÜRK BAHÇE KÜLTÜRLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2014 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 25/12/2014 tarihinde 2014 yılı Bitkisel haber bültenini yayımladı. 2014 yılında bitkisel üretimin bir önceki yıla göre; Tahıllar ve diğer

Detaylı

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım

TARIM SİSTEMLERİ 3. Nemli Tarım NEMLİ TARIM TARIM SİSTEMLERİ 3 Nemli Tarım Nemli Tarım Yağan yağışlarla gelen su, evaporasyon ve transpirasyonla harcanan sudan fazla olur ise böyle yerlere nemli bölgeler denir. Bu bölgelerde uygulanan

Detaylı

TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ

TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ TOPRAK VERİMLİLİĞİ BAKIMINDAN ORGANİK MADDENİN ÖNEMİ VE YÖNETİMİ Prof. Dr. Sait GEZGİN Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü KONYA sgezgin@selcuk.edu.tr 1- TOPRAĞI

Detaylı

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit),

ERİĞİN GÜBRELENMESİ. Verim Çağındaki Klasik Erik Bahçesinde Gübreleme. 20 kg iyi yanmış ahır gübresi (veya 4 kg leonardit veya 1 kg hümik asit), Değerli çiftçilerimiz; hiç şüphesiz en doğru gübreleme tavsiyeleri usulüne uygun olarak alınmış toprak ve yaprak örneklerinin tam teşekküllü laboratuarlarda yapılan analiz sonuçlarına göre yapılabilmektedir.

Detaylı

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626.

T.C. GÖNEN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 155,626. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-12 ARPA YEMLİK MTS 0.80 0.86 0.8241 188,840.00 KG 155,626.20 19 ARPA YEMLİK ı: 155,626.20 19 ARPA ı 155,626.20 19 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK BALDO MTS 1.00 4.00 2.6276

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA

Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi. İçeriklerine Etkisi EMRE CAN KAYA Kabak Çekirdeği Kabuğu ve Pirolizinin Buğday ın Gelişimi ve Bitki Besin Elementi EMRE CAN KAYA NAZLI ZEYNEP ARIÖZ AYŞENUR ŞAHIN ABDULLAH BARAN İçeriklerine Etkisi 1. GİRİŞ Tarımda kimyasal girdilerin azaltılması

Detaylı

Tohum yatağının hazırlanması:

Tohum yatağının hazırlanması: Toprak isteği: Yem bezelyesi tüm baklagillerde olduğu gibi, özellikle yeterli kireç bulunan ve PH değeri 6,5-7 olan toprakları sever. PH değeri 6-8 aralığında olan topraklarda da ekimi yapılabilir. Bu

Detaylı

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ.

Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. Organik Atıkların Değerlendirilmesi- BİYOGAZ: Üretimi ve Kullanımı ECS KĐMYA ĐNŞ. SAN. VE TĐC. LTD. ŞTĐ. BİYOGAZ NEDİR? Anaerobik şartlarda, organik atıkların çeşitli mikroorganizmalarca çürütülmesi sonucu

Detaylı

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L.

Orijin: Asya ve Avrupa (Mısır, Yunan ve Roma medeniyetleri döneminden beri biliniyor. Yabani form: Lactuca serriola x L. SALATA- MARUL Asteraceae (=Compositae) Familyası Lactuca sativa (Salata- marul) Chichorium endivia (Yaprak çikori) Chichorium intybus (Başlı Çikori) Cynara scolymus (Enginar) Helianthus tuberosus (Yer

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29,

T.C. MUĞLA TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat YULAF , KG 29, Tarih: HUBUBAT MISIR MISIR - 31/0/2017 T.C. Sayfa: 1-12 MISIR MTS 1.0 1.0 0 120.00 AD 180.00 1 MISIR BEYAZ MTS 2. 2. 2.43 176.00 KG 449.6 1 MISIR ı: 629.6 2 MISIR ı 629.6 2 YULAF YULAF SAMAN MTS 0.40 0.3

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BİTKİSEL ÜRETİM BİLGİ NOTU 2013 YILI Türkiye İstatistik Kurumu 27/12/2013 tarihinde 2013 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bitkisel üretim bir önceki yıla göre

Detaylı

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica)

BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) BROKKOLİ (Brassica oleracea var. italica) SİSTEMATİKTEKİ YERİ Takım: Brassicales Familya: Brassicaceae Cins: Brassica Tür: B. oleracea var. italica SAĞLIK VE BESLENME YÖNÜNDEN Brokkoli, A ve C vitamini,

Detaylı

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI

DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI DÜNYADA ve TÜRKİYE DE YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER TARIMI Prof. Dr. Cemalettin Yaşar ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Ankara 2004 1 TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI TEKNİK

Detaylı

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK

ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTE 3 YAŞAM KAYNAĞI TOPRAK ÜNİTENİN KONULARI Toprak Nedir? Toprağın Tanımı Toprağın İçindeki Maddeler Toprağın Canlılığı Toprak Neden Önemlidir? Toprağın İnsanlar İçin Önemi Toprağın Hayvanlar İçin Önemi

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ. Toplam. BiTKİSEL YAĞLAR T.C. EDREMİT TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ HUBUBAT BUĞDAY 01/0/201 BUGDAY DİĞER DURUM - 31/0/201 T.C. Sayfa: 1-8 BUĞDAY HMS 0.95 0.99 0.9523 182,890.00 KG 14,161.90 3 BUGDAY DİĞER DURUM ı: 14,161.90 3 BUĞDAY ı 14,161.90 3 HUBUBAT 14,161.90 3 BAKLİYAT

Detaylı

4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney

4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney 4. Hafta Bahçe bitkilerinin ekolojik istekleri: İklim ve toprak faktörleri, yer ve yöney BAHÇE BİTKİLERİNİN EKOLOJİK İSTEKLERİ Bitkide büyüme ve gelişme, bitkisel üretimde çeşitlilik Bitkinin genetik yapısı

Detaylı

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3..

Alçı Doğada : Alçı taşları Saf alçı taşı : CaSO.2H 4.2 2O Đçerdikleri : MgO, Al, Fe, SiO, 2O3, Fe2O3, SiO2, CaCO, MgCO... 3, MgCO3.. ALÇI Doğada : Alçı taşlar ları Alçı Saf alçı taşı : CaSO 4.2H 2 O Đçerdikleri : MgO, Al 2 O 3, Fe 2 O 3, SiO 2, CaCO 3, MgCO 3... Kazı Kırma parçalama alama Öğütme Pişirilme irilme Soğutma Paketleme Üretim

Detaylı