Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR)"

Transkript

1 Gösterge Protokolleri Seti: İnsan Hakları (HR) GRI Versiyon 3.0

2 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP İnsan Hakları Performans Göstergeleri Unsur: Yatırım ve Satın Alma Uygulamaları Unsur: Zorla veya Zorunlu Tutarak Çalıştırma T E M E L T E M E L İ l av e HR1 HR2 HR3 İnsan hakları ile ilgili hükümler içeren veya insan hakları taramasından geçen önemli yatırım anlaşmalarının yüzdesi ve toplam sayısı. İnsan hakları ve alınan önlemler konusunda taramadan geçen önemli tedarikçilerin ve yüklenicilerin yüzdesi. Eğitim alan çalışanların yüzdesi de dâhil olmak üzere, operasyonlarla ilgili olan insan hakları unsurları hakkındaki politika ve prosedürler konusunda verilen toplam çalışan eğitimi saatleri. Unsur: Ayrımcılık Yapmama T E M E L HR7 Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma vakaları açısından önemli risk içerdiği belirlenen operasyonlar ve zorla veya zorunlu tutarak çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınan önlemler. Unsur: Güvenlik Uygulamaları İ l av e HR8 Kurumun operasyonlarıyla ilgili olan insan hakları unsurları hakkındaki kurum politikaları veya prosedürleri konusunda eğitilen güvenlik personelinin yüzdesi. Unsur: Yerli Hakları İ l av e HR9 Yerli halkın haklarının ihlaline ilişkin vakaların toplam sayısı ve alınan önlemler. T E M E L HR4 Ayrımcılık konusunda toplam vaka sayısı ve alınan önlemler. Unsur: Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme T E M E L HR5 Örgütlenme özgürlüğünü kullanma ve toplu sözleşme yapma haklarının önemli ölçüde risk altında olabileceği operasyonlar ve bu hakları desteklemek üzere alınan önlemler. Unsur: Çocuk İşçiliği T E M E L HR6 Çocuk işçiliği vakaları açısından önemli risk içerdiği belirlenen operasyonlar ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınan önlemler. Versiyon 3.0 1

3 Gösterge Protokolleri Seti: HR Gerekçe İnsan Hakları Performans Göstergeleri, bir kurumun, paydaşlarının vatandaşlık ve siyasi hakları üzerindeki etkilerini ve faaliyetlerini açığa çıkarır. Bu Performans Göstergelerindeki Unsurlar, başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1998 tarihli İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu (özellikle de ILO nun sekiz Temel Sözleşmesi) olmak üzere, uluslararası kabul görmüş standartlara dayanmaktadır. İnsan Hakları ve İşgücü Uygulamaları, birbirleriyle yakından ilişkili olmakla birlikte, farklı amaçlara hizmet ederler. İnsan Hakları Göstergeleri, raporlama yapan kurumun bir insanın temel haklarını nasıl koruduğuna ve bu haklara ne ölçüde saygı gösterdiğine odaklanırken, İşgücü Uygulamaları Göstergeleri, işin ve çalışma ortamının kalitesini yansıtır. Performans Göstergeleri, sonuç veya çıktıların karşılaştırılabilir ölçümlerini sağlamayı hedeflediklerinden, özellikle temel insan haklarıyla ilgili vakalara odaklanırlar. Bu vakalar genellikle paydaş grupları üzerinde etki yaratan noktaları ve ihlaller oluştuğunda kurumun karşılaştığı riskleri içerir. Bu Gösterge seti üç genel alanı ele alır: İnsan haklarının temel unsurlarıyla ilgili vakalar (HR4 ve HR9); Eğitim ve kurum içi prosedürler de dâhil olmak üzere, kurumun insan hakları konusunu etkili biçimde ele almasını sağlayacak kapasite ve bilgi (HR3, HR5, HR6, HR7 ve HR8); Kurumun, yatırımlar ya da tedarikçiler aracılığıyla, insan hakları konusunu dış iş ilişkilerine de bütünleştirmesi (HR1 ve HR2). 3. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (United Nations Convention: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), 1998 (özellikle de ILO nun sekiz Temel Sözleşmesi). 5. Viyana Bildirisi ve Eylem Planı (Vienna Declaration and Programme of Action), Genel Referanslar İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work), 1998 ILO Çokuluslu İşletmeler ve Sosyal Politika ile ilgili İlkeleri Üçlü Deklarasyonu, Üçüncü Basım. (ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy, Third Edition), OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri (OECD Guidelines for Multinational Enterprises), Revizyon Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (United Nations Universal Declaration of Human Rights), No lu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halkları ile ilgili ILO Sözleşmesi (ILO Convention 169 Concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries), Tanımlar İnsan hakları Genel anlamda kabul görmüş insan hakları, aşağıdaki beş sözleşme ve beyannameyle tanımlanmıştır: 1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (United Nations Universal Declaration of Human Rights), Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (United Nations Convention: International Covenant on Civil and Political Rights), GRI

4 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP HR1 İnsan hakları ile ilgili hükümler içeren veya insan hakları taramasından geçen önemli yatırım anlaşmalarının yüzdesi ve toplam sayısı Bu ölçüm, bir kurumun ekonomik kararlarına insan hakları konusunun ne ölçüde entegre edildiğinin bir göstergesidir. Bu Gösterge özellikle insan haklarının korunması konusunda ciddi kaygıların yaşandığı bölgelerde faaliyet gösteren ya da buralardaki müşterek girişimlerin ortağı olan kurumları yakından ilgilendirir. Taramalarda insan hakları kriterlerini de kullanmak ya da performans şartlarına insan haklarını da dâhil etmek, yatırım risklerini azaltmaya yönelik bir stratejinin bir parçası olabilir. Bir kurumun insan hakları sicilindeki sorunlar, o kuruma yatırım yapan kuruluşun itibarını zedeleyebilir ve yatırımların istikrarını etkileyebilir. İnsan hakları taraması Bir yatırıma devam edip etmemeye karar verilirken ele alınan etkenlerden biri olarak, bir dizi insan hakları performansı kriterini uygulayan resmi ya da belgelenmiş süreç. Olası bilgi kaynakları arasında raporlama yapan kurumun hukuk, yatırımcı ilişkileri ve finans birimleri; ayrıca kalite yönetimi sistemlerinden elde edilen belgeler yer alır. Yok. 2.1 Sadece büyüklük ya da stratejik önem açısından kayda değer olan anlaşmaları dikkate alın. Bu anlaşmaların önemli olup olmadıkları, yatırım için kurum içinde gereken onay düzeyine ya da anlaşmalara tutarlı bir şekilde uygulanabilecek diğer kriterlere bakılarak anlaşılabilir. Raporlama yapan kurum, benimsenen önemli anlaşmalar tanımını açıklamalıdır. 2.2 Raporlama dönemi içinde tamamlanıp ya kurumu başka bir kuruluşun sahibi konumuna taşıyan ya da mali tablolar açısından kayda değer bir sermaye yatırımı projesini başlatan önemli yatırım anlaşmalarının toplam sayısını belirtin. 2.3 Aynı ortakla birlikte çok sayıda önemli yatırım anlaşması yapılmışsa, bu anlaşmaların toplam sayısı, yüklenilen ayrı ayrı projelerin ya da oluşturulan kuruluşların sayısını yansıtmalıdır. 2.4 İnsan hakları ile ilgili hükümler içeren ya da insan hakları taramasından geçmiş önemli yatırım anlaşmalarının toplam sayısını ve yüzdesini rapor edin. İnsan hakları hükümleri Yazılı bir anlaşmada, yatırım için bir gereklilik olarak insan hakları konusundaki asgari performans beklentilerini tanımlayan belirli koşullardır. Versiyon 3.0 3

5 Gösterge Protokolleri Seti: HR HR2 İnsan hakları ve alınan önlemler konusunda taramadan geçen önemli tedarikçilerin ve yüklenicilerin yüzdesi Ürün ve hizmetler üretmek amacıyla geniş kapsamlı tedarikçi ve yüklenici ağlarının oluşturulması, raporlama yapan kurumların tedarik ağlarında insan hakları politikalarını nasıl uyguladıkları konusuna yönelik bir ilgi yaratmıştır. Bu da özellikle, büyük ölçüde dışarıdan tedarik sistemlerine ve küresel ağlara bağımlı olan sektörleri yakından ilgilendirmektedir. Olası bilgi kaynakları raporlama yapan kurumun tedarik ya da satın alma ve hukuk birimleridir. Yok. Tedarik zincirindeki insan hakları performanslarını tarayan ve izleyen süreçler, bir kurumun daha geniş bir iş camiası üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna yönelik kanıtlar sunabilir. Önemli tedarikçilerin ve yüklenicilerin insan hakları performanslarıyla ilgili meseleler, onların iş ortaklarının da itibar kaybetmesine yol açabilir ve/veya kendi operasyonlarında istikrarsızlık yaratabilir. İnsan hakları taraması, risk yönetiminin bir parçasıdır ve burada belirtilen yüzdelik rakam, kurumun bu riski ne kadar düzenli bir şekilde dikkate aldığını gösterir. 2.1 Raporlama yapan kurumun önemli tedarikçileri ve yüklenicilerinin toplam sayısını belirleyin. 2.2 Önemli tedarikçi ve yüklenicilerle yapılan ve insan hakları kriterleri ya da taramaları içeren sözleşmelerin yüzdesini belirtin. Kriter ya da tarama tanımları için HR1 e bakabilirsiniz. 2.3 Önemli tedarikçi ve yüklenicilerle yapılırken reddedilen veya performans koşulları dayatılan ya da insan hakları taraması sonucu başka eylemlere maruz kalan sözleşmelerin yüzdesini rapor edin. Önemli tedarikçiler ve yükleniciler Ürün ya da hizmetlerin temin edildiği ya da ürün ve hizmetlerin tedarikini sağlaması için sözleşmelerin imzalandığı kurum dışı taraflardır. Bu Gösterge kapsamında önemli sözcüğü, aşağıdaki niteliklere sahip tedarikçi ve yükleniciler için kullanılmaktadır: Belirli bir ürün ya da hizmetin birincil tedarikçisi olan ve toplamda kurumun satın alımlarının büyük bölümünü oluşturan ya da İnsan hakları vakaları konusundan en yüksek riski içerdiği belirlenenler GRI

6 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP HR3 Eğitim alan çalışanların yüzdesi de dâhil olmak üzere, operasyonlarla ilgili olan insan hakları unsurları hakkındaki politika ve prosedürler konusunda verilen toplam çalışan eğitimi saatleri Bu Göstergeden elde edilen bilgiler, bir kurumun insan hakları politika ve prosedürlerini uygulama kapasitesi hakkında fikir verir. İnsan hakları konusu uluslararası standartlarda ve yasalarda vazgeçilmez bir yer edinmiştir; bu durum kurumları, çalışanlarının günlük işlerini yaparken insan haklarını da dikkate alacak şekilde donanım kazanmalarını sağlayan uzmanlık eğitimleri uygulamak zorunda bırakmıştır. Eğitim alan çalışan sayısı ve aldıkları eğitimin saati, kurumun insan haklarına ilişkin bilgi derinliğinin değerlendirilmesine katkıda bulunur. Yok. 2.1 LA10 daki verileri kullanarak, çalışan eğitimine ayrılan toplam saati belirleyin. 2.2 LA1 deki verileri kullanarak, toplam çalışan sayısını tespit edin. 2.3 Kurumun insan hakları politika ve prosedürleri konusunda resmi eğitim alan çalışanları ve bu politika ve prosedürlerin çalışanların işlerinde uygulanabilirliğini belirleyin. Burada, özellikle insan hakları konusuna odaklanmış bir eğitim ya da genel bir eğitim programı içindeki insan hakları modülünden bahsedilebilir. 2.4 Raporlama dönemi içinde, kurumun operasyonlarıyla ilgili insan hakları konularındaki politika ve prosedürlere ilişkin eğitimlere ayrılan toplam saati rapor edin. 2.5 Raporlama dönemi içinde, kurumun operasyonlarıyla ilgili insan hakları konularındaki politika ve prosedürlere ilişkin eğitim alan çalışanların yüzdesini rapor edin. Yok. Olası bilgi kaynakları, çalışanların eğitim kayıtları ve eğitim programlarıdır. Versiyon 3.0 5

7 Gösterge Protokolleri Seti: HR HR4 Ayrımcılık konusunda toplam vaka sayısı ve alınan önlemler İnsan hakları konusu, çalışanların işyerindeki haklarının çok daha ötesindedir. Ayrımcılık karşıtı politika, hem uluslararası sözleşmeler hem de toplumsal yasalar ve ilkeler açısından temel bir gerekliliktir. Ayrımcılık konusu, 100 ve 111 No lu ILO Temel Sözleşmelerinde ele alınmaktadır. Raporlama yapan kurumun operasyonlarının tamamında bunlara uyum gösterilmesini sağlamak için etkili bir izleme sisteminin olması gereklidir. Paydaşlar, bu yöndeki politikaların ve izleme sistemlerinin etkili olduğu konusunda teminat isteyeceklerdir. 2.1 Raporlama dönemindeki bütün operasyonlarda, ILO tarafından tanımlanan şekliyle ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi görüş, ulusal ya da toplumsal köken nedeniyle yaşanan ayrımcılık vakalarını ya da iç ve/veya dış paydaşları içeren diğer ilgili ayrımcılık türlerini belirleyin. Vaka sözcüğü yasal girişimler, resmi bir süreçle kurum ya da yetkili mercilere iletilen şikâyetler, kurumun yönetim sistemi denetimi veya resmi izleme programları gibi yerleşik prosedürlerle belirlediği uyumsuzluk olayları anlamına gelmektedir. 2.2 Raporlama dönemi içinde yaşanan ayrımcılık vakalarının toplam sayısını rapor edin. 2.3 Aşağıdakileri dikkate alarak vakaların durumunu ve alınan önlemleri raporlayın: Kurum vakayı incelemiştir; Düzeltme planı uygulanmaktadır; Düzeltme planı uygulanmış ve sonuçları rutin iç yönetim inceleme süreçleriyle incelenmiştir; Vaka artık herhangi bir işleme tabi değildir (yani vaka çözülmüştür, dava tamamlanmıştır, şirketin alacağı başka bir önlem yoktur vb.). Ayrımcılık Bir kişiye, liyakate dayanarak adil davranmak yerine, oransız külfetler yükleyerek ya da bir takım faydalardan mahrum bırakarak haksızca davranma eylemi ve bunun sonuçlarıdır. Ayrımcılık ayrıca, hoş olmayan veya yöneldiği kişi tarafından hoş karşılanmayacağı malûm olan eleştiri ya da eylemler şeklinde tanımlanan tacizi de içerebilir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk ve uyumluluk birimleridir. Din veya İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün ve Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Bildiri: BM Genel Kurulu 36/55 Sayılı Kararı, (Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief, UN General Assembly Resolution 36/55), 26 Kasım Irk ve Irksal Önyargı Bildirgesi: UNESCO 20. Genel Konferansı, (Declaration on Race and Racial Prejudice: General Conference UNESCO 20 th session), 27 Kasım Ulusal ya da Etnik, Dinsel ve Dilsel Azınlıklara Mensup Kişilerin Hakları Bildirgesi: BM Genel Kurulu 47/135 Sayılı Kararı, (Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities),18 Aralık No lu Eşit Ücret ILO Sözleşmesi (ILO Convention 100, Equal Remuneration Convention ), No lu Ayrımcılık (İş ve Meslek) ILO Sözleşmesi (ILO Convention 111, Discrimination in Respect of Employment and Occupation Convention ), Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi: BM Genel Kurulu 2200 A XXI Sayılı Kararı, (International Convention on Civil and Political Rights: GA Resolution 2200 A XXI), 16 Aralık Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme: BM Genel Kurul 1904 (XVIII) Sayılı Kararı, (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination GA Resolution 1904 (XVIII), 20 Kasım GRI

8 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi: BM Genel Kurulu 34/180 Sayılı Kararı, (United Nations Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women: UN, GA: Resolution 34/180), 18 Aralık Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Birleşmiş Milletler Beyannamesi: BM Genel Kurulu 1904 (XVIII) Sayılı Kararı, (United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: GA Resolution 1904 (XVlll), 20 Kasım Versiyon 3.0 7

9 Gösterge Protokolleri Seti: HR HR5 Örgütlenme özgürlüğünü kullanma ve toplu sözleşme yapma haklarının önemli ölçüde risk altında olabileceği operasyonlar ve bu hakları desteklemek üzere alınan önlemler Çalışanların (ve işverenlerin) kendi seçtikleri kurumlarda örgütlenme özgürlüklerinin korunması, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının ayrılmaz bir parçasıdır. Örgütlenme Özgürlüğü, BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin temel bir hükmüdür ve 87 ve 98 No lu Temel ILO Sözleşmeleri tarafından da tanımlanmıştır. Bu Gösterge, raporlama yapan kurumun, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarını kullanma fırsatlarının olup olmadığını değerlendirmek üzere attığı adımları göstermeyi hedeflemektedir. Ayrıca, kurumun bütün operasyonlarında bu hakların desteklenmesi için yapılanları da ortaya çıkarmayı amaçlar. Bu Gösterge, raporlama yapan kurumun ulusal yasal sistemlerin niteliği üzerinde görüş belirtmesini gerektirmez. 2.1 Çalışanların örgütlenme özgürlüğünü kullanma ve toplu sözleşme yapma haklarınının tehlike altında olduğu operasyonları belirleyin. Bu süreç, kurumun bu soruna ilişkin risk değerlendirmesine yaklaşımını yansıtmalıdır ve ILO raporları gibi kabul görmüş uluslararası veri kaynaklarından yararlanılabilir (ILO Uzmanlar Komitesi nin onaylanmış sözleşmeler ve tavsiyelerin uygulanmasına ilişkin yıllık raporları ve Yönetim Kurulu nun örgütlenme özgürlüğü raporları). 2.3 Raporlama döneminde, kurumun örgütlenme özgürlüğü ve toplu sözleşme haklarını desteklemek üzere aldığı bütün önlemleri rapor edin. Bu konuda ek rehberlik almak için ILO Üçlü Deklarasyonu na ve OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ne bakabilirsiniz. Örgütlenme özgürlüğü İşçiler ve işverenler, önceden izin almaksızın örgüt kurabilir ya da kendi seçtikleri örgütlere katılabilirler. Olası bilgi kaynakları raporlama yapan kurumun uyumluluk ve insan kaynakları birimleridir. 87 No lu Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması ILO Sözleşmesi (ILO Convention 87, Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention ), No lu Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı ILO Sözleşmesi (ILO Convention 98, Right to Organise and Collective Bargaining Convention ), Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (United Nations Universal Declaration of Human Rights), 1948 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Çalışanların örgütlenme özgürlüğünü kullanma ve toplu sözleşme yapma haklarının risk altında olabileceği belirtilen operasyonları aşağıdaki açılardan rapor edin: Operasyon türü (örneğin üretim tesisi) ya da Risk altında olduğu düşünülen kurum operasyonlarının yürütüldüğü ülkeler veya coğrafi bölgeler GRI

10 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP HR6 Çocuk işçiliği vakaları açısından önemli risk içerdiği belirlenen operasyonlar ve çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınan önlemler Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması, başlıca insan hakları bildirgelerinin ve yasalarının temel ilkesi ve amacıdır; ayrıca 138 ve 182 No lu ILO Sözleşmelerinde de ele alınmaktadır. Kurumların çocuk işçiliğine ilişkin politikalarının olması ve bunların etkili şekilde uygulanması, sosyal sorumluluk sahibi davranışlara ilişkin temel bir beklentidir. 2.1 Aşağıdaki vakalar açısından önemli riskler içerdiği düşünülen operasyonları belirleyin: Çocuk işçiliği ve/veya Tehlikeli işlerde çalışan genç işçiler. Bunları belirleme süreci, kurumun bu konuyla ilgili risk değerlendirme yaklaşımını yansıtmalıdır ve ILO raporları gibi kabul görmüş uluslararası veri kaynaklarından yararlanılabilir. 2.2 Çocuk işçiliği vakaları bağlamında önemli riskler içerdiği düşünülen operasyonları aşağıdaki açılardan rapor edin: Operasyon türü (örneğin üretim tesisi) ya da Çocuk Ekonominin ve eğitim hizmetlerinin yeterli gelişmediği ve 14 yaşın asgari sınır kabul edilebildiği istisnai ülkeler dışında, 15 yaşın ya da zorunlu temel eğitimi tamamlama yaşının (hangisi daha büyükse) altındaki herkes çocuktur. İstisna oluşturan ülkeler, ilgili ülkenin özel uygulamalarına dayanılarak ve işveren ve işçi temsilci örgütlerine danışılarak ILO tarafından belirlenmiştir. Not: 138 No lu ILO Sözleşmesi hem çocuk işçiliği hem de genç işçilerle ilgilidir. Genç işçi tanımı aşağıdadır. Genç işçi Geçerli asgari çalışma yaşından büyük, 18 yaşından küçük kişi. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk, uyumluluk ve insan kaynakları birimleridir. 138 No lu Asgari Yaş ILO Sözleşmesi (ILO Convention 138, Minimum Age Convention ), No lu Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri ILO Sözleşmesi (ILO Convention 182, Worst Forms of Child Labour Convention ), İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu, 86. Oturum (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session), Risk altında olduğu düşünülen kurum operasyonlarının yürütüldüğü ülkeler veya coğrafi bölgeler. 2.3 Raporlama dönemi içinde, kurumun çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak üzere aldığı bütün önlemleri raporlayın. Bu konuda ek rehberlik almak için ILO Üçlü Deklarasyonu na ve OECD Çokuluslu İşletmeler Genel İlkeleri ne bakabilirsiniz. Versiyon 3.0 9

11 Gösterge Protokolleri Seti: HR HR7 Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma vakaları açısından önemli risk içerdiği belirlenen operasyonlar ve zorla veya zorunlu tutarak çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına yönelik olarak alınan önlemler Zorla veya zorunlu tutarak çalışmaya maruz kalmamak, temel bir insan hakkıdır; BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin bir hükmüdür ve 29 ve 105 No lu ILO Temel Sözleşmeleri nde de ele alınmaktadır. Bu çalışma türü farklı şekillerde var olabilir ve elde edilen veriler, raporlama yapan kurumun zorla veya zorunlu tutarak çalıştırmanın ortadan kaldırılmasına yönelik katkılarını gösterecektir. 2.1 Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma vakaları açısından önemli riskler içerdiği düşünülen operasyonları belirleyin. Bunları belirleme süreci, kurumun bu konuyla ilgili risk değerlendirme yaklaşımını yansıtmalıdır ve ILO raporları gibi kabul görmüş uluslararası veri kaynaklarından yararlanılabilir. 2.2 Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma vakaları anlamında önemli riskler içerdiği düşünülen operasyonları aşağıdaki açılardan rapor edin: Operasyon türü (örneğin üretim tesisi) ya da Risk altında olduğu düşünülen kurum operasyonlarının yürütüldüğü ülkeler veya coğrafi bölgeler. 2.3 Raporlama döneminde, kurumun zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma vakalarını ortadan kaldırmaya katkıda bulunmak üzere aldığı bütün önlemleri raporlayın. Bu konuda ek rehberlik almak için ILO Üçlü Deklarasyonu na ve OECD Genel İlkeleri ne bakabilirsiniz. çalıştırmadır, ama borçlar aynı zamanda çalışanları işe mecbur tutmanın bir yolu olarak da kullanılabilir. Kimliklere el koymak, zorla teminat almak ya da işten kovma tehdidiyle çalışanları önceden anlaşmaya varmadıkları şekilde fazladan çalışmak zorunda bırakmak, zorla çalıştırmanın örneklerindendir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun hukuk, uyumluluk ve insan kaynakları birimleridir. 29 No lu Zorla Çalıştırma ILO Sözleşmesi (ILO Convention 29, Forced Labour Convention ), No lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması ILO Sözleşmesi (ILO Convention 105, Abolition of Forced Labour ), Milletler Cemiyeti (sonraki adıyla BM) Kölelik Sözleşmesi (League of Nations (later UN) Slavery Convention), Birleşmiş Milletler Köleliğin, Köle Ticaretinin, Kölelik Benzeri Kurum ve Uygulamaların Kaldırılmasına dair Ek Sözleşme, 226 U.N.T.S.3 (United Nations Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery, 226 U.N.T.S.3), İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 217 A (III) Sayılı Kararı, Madde 4 ve 5 ) (Universal Declaration of Human Rights (United Nations General Assembly Resolution 217 A (III), Articles 4 & 5), 10 Aralık 1948 İşte Temel İlkeler ve Haklar ILO Deklarasyonu, 86. Oturum (ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 86th Session), Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma Herhangi bir kişiye herhangi bir ceza tehdidiyle yaptırılan ve söz konusu kişinin gönüllü olarak yapmayı önermediği her türlü iş ve hizmettir (29 No lu Zorla Çalıştırma ILO Sözleşmesi, 1930). Bunun en uç örnekleri köle çalıştırma, mahkûm çalıştırma ve borç karşılığı GRI

12 Gösterge Protokolleri Seti: HR IP HR8 Kurumun operasyonlarıyla ilgili olan insan hakları unsurları hakkındaki kurum politikaları veya prosedürleri konusunda eğitilen güvenlik personelinin yüzdesi Güvenlik personelinin üçüncü şahıslara yönelik davranışları, özellikle güç kullanımı olmak üzere, insan hakları konularında aldıkları eğitimle desteklenir. Güvenlik personelinin eğitilmesi, raporlama yapan kurumun göz yummayacağı türden uygunsuz hareketler ya da yaklaşımlardan kaynaklanan itibar kaybı ve dava risklerini önlemeye yardımcı olabilir. Bu Gösterge kapsamında sağlanan bilgiler, insan haklarıyla ilgili yönetim sistemlerinin ne ölçüde uygulandığını göstermeye yarar. Bu ölçüm, kurumun insan hakları performansı açısından beklentilerinin farkında olduğu varsayılan güvenlik personelinin oranını gösterir. Çokuluslu Şirketlerin ve Diğer Ticari Girişimlerin İnsan Hakları Konusunda Sorumluluklarına ilişkin Normların Şerhi BM Belgesi E/CN.4/ Sub.2/2003/38/ Rev.2 (2003) Bölüm C Kişilerin güvenlik hakkı, paragraf 4. (Commentary on the Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights U.N. Doc. E/CN.4/ Sub.2/2003/38/Rev.2 (2003) Section C Right to security of persons para 4.) 29 No lu Zorla Çalıştırma ILO Sözleşmesi (ILO Convention 29, Forced Labour Convention ), No lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması ILO Sözleşmesi (ILO Convention 105, Abolition of Forced Labour ), Raporlama yapan kurumun doğrudan istihdam ettiği güvenlik personelinin toplam sayısını belirleyin. 2.2 Kurumun insan hakları ve bu hakların güvenlik uygulamalarına yansımalarına ilişkin politikaları ya da belirli süreçleri konusunda resmi eğitim almış güvenlik personelinin yüzdesini rapor edin. Sadece bu konuyla ilgili bir eğitim ya da daha genel bir eğitim programının içindeki bir modül söz konusu olabilir. 2.3 Bu konudaki eğitim şartının, güvenlik personeli tedarik eden üçüncü taraflar için de geçerli olup olmadığını rapor edin. Güvenlik personeli Kurumun mülkünü korumak, kalabalıkları kontrol altına almak, hasar önlemek ve kişileri, malları ve değerli varlıkları korumak üzere istihdam edilen bireylerdir. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun insan kaynakları birimi ve iç güvenlik personeli tarafından alınan eğitimin kayıtlarıdır. Güvenlik personeli tedarik eden üçüncü taraflar kendi çalışanları için de benzer kayıtlar tutuyor olabilirler. Versiyon

13 Gösterge Protokolleri Seti: HR HR9 Yerli halkın haklarının ihlaline ilişkin vakaların toplam sayısı ve alınan önlemler Yerli halkın haklarına ilişkin kayıtlı vakaların sayısı, bir kurumun yerli halkla ilgili politikalarının uygulamaları hakkında bilgi verir. Bu bilgiler, özellikle yerli halkın raporlama yapan kurumun operasyonlarına yakın yerlerde yaşadığı ya da çıkarlarının olduğu bölgelerdeki paydaş topluluklarıyla olan ilişkilerin durumunu gösterir. Bu bilgiler ayrıca, yerel halka destek olan topluluklar için de ek bir başlangıç noktası oluşturur. 107 ve 169 No lu ILO Sözleşmeleri, yerli halkların haklarını ele alır. 2.1 Kurumun, yerel halka mensup çalışanlarının haklarına ilişkin vakaları ve raporlama yapan kurumun planlanmış ya da gelecekte uygulanması önerilen operasyonlarından etkilenme olasılığı bulunan, mevcut operasyonların yakınlarındaki yerli halkın haklarıyla ilgili vakaları belirleyin. Vaka sözcüğü yasal girişimler, resmi bir süreçle kurum ya da yetkili mercilere iletilen şikâyetler, kurumun yönetim sistemi denetimi veya resmi izleme programları gibi yerleşik prosedürlerle belirlediği uyumsuzluk olayları anlamına gelmektedir. 2.2 Raporlama döneminde yaşanan, yerli halkın haklarıyla ilgili olduğu belirlenen vakaların toplam sayısını rapor edin. Yerli halk Toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik koşullarıyla egemen ulusal toplumun diğer kesimlerinden ayrılan ya da fetih, sömürgeleştirme veya mevcut ülke sınırlarının çizilmesi sırasında ülkede yerleşik nüfusun soyundan geldikleri için yerli olarak görülen ve yasal konumları ne olursa olsun kendi toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi kurumlarının bir kısmını ya da tamamını koruyan halklar. Olası bilgi kaynakları, raporlama yapan kurumun operasyon prosedürleri ve konuyla ilgili ilkeleridir. Raporlama yapan kurumun ülke yöneticileri ve hukuk uzmanları da bilgi verebilir. İşgücündeki yerli halka ilişkin veriler, çalışan kayıtlarından alınabilir. Birleşmiş Milletler Antlaşması, Önsözü, (Charter of the United Nations, Preamble, San Francisco), San Francisco, No lu Yerli Halklar ve Kabile Halkları ILO Sözleşmesi (ILO Convention 107, Indigenous and Tribal Populations Convention ), No lu Bağımsız Ülkelerdeki Yerli ve Kabile Halkları ile ilgili ILO Sözleşmesi (ILO Convention 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries), Aşağıdakileri dikkate alarak vakaların durumunu ve alınan önlemleri raporlayın: Kurum vakayı incelemiştir; Düzeltme planı uygulanmaktadır; Düzeltme planı uygulanmış ve sonuçları rutin iç yönetim inceleme süreçleriyle incelenmiştir; Vaka artık herhangi bir işleme tabi değildir (yani vaka çözülmüştür, dava tamamlanmıştır, şirketin alacağı başka bir önlem yoktur vb.) GRI

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA)

Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) Gösterge Protokolleri Seti: İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş (LA) 2000-2010 GRI 1 İşgücü Uygulamaları ve İnsana Yakışır İş Performans Göstergeleri Unsur: İstihdam T e m e l T e m e l İ l av e LA1

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR)

Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR) Gösterge Protokolleri Seti: Ürün Sorumluluğu (PR) 2000-2010 GRI 1 Ürün Sorumluluğu Performans Göstergeleri Unsur: Müşteri Sağlığı ve Güvenliği İ l av e T E M E L PR1 PR2 İyileştirilmek üzere ürünlerin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

Gösterge Protokolleri Seti: Toplum (SO) 2000-2010 GRI. Versiyon 3.0

Gösterge Protokolleri Seti: Toplum (SO) 2000-2010 GRI. Versiyon 3.0 Gösterge Protokolleri Seti: Toplum (SO) Gösterge Protokolleri Seti: SO IP Toplum Performans Göstergeleri Unsur: Yerel Halk T e m e l SO1 Giriş, işletme ve çıkış da dâhil, operasyonların yerel halk üzerindeki

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler

Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası. İçindekiler Prysmian Group - İnsan Hakları Politikası İçindekiler Şirkete Bağlılık... 2 İnsan Hakları Politikasının kapsamı ve amacı... 3 İlkeler... 3 Ayrımcılık karşıtlığı... 3 Çocuk işçiliği... 3 Zorla/cebri işçilik...

Detaylı

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar

Sosyal Standartlar 1. Sosyal Standartlar Sosyal Standartlar 1 Sosyal Standartlar 2 Sosyal Standartlar İçindekiler Önsöz 3 1. Uygulama Prosedürü 4 2. Mesai Saatleri, Ücretler ve İzin Hakkı 5 3. Ayrımcılık 5 4. Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırma

Detaylı

ÖNGÖRÜLEN BİRLEŞİK KIBRIS TA ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KONFERANSI. Sunan: Hasan SARICA 19 Mart 2015, ETKA/PEO, Lefkoşa

ÖNGÖRÜLEN BİRLEŞİK KIBRIS TA ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KONFERANSI. Sunan: Hasan SARICA 19 Mart 2015, ETKA/PEO, Lefkoşa ÖNGÖRÜLEN BİRLEŞİK KIBRIS TA ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ KONFERANSI Sunan: Hasan SARICA 19 Mart 2015, ETKA/PEO, Lefkoşa UYGULANAN METODOLOJİ Sendikaların örgütlenme hakkını düzenleyen Anayasa nın ilgili maddesi

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0

HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları. Sürüm 8.0 HSBC Mal ve Hizmet Tedarikçileri Etik ve Çevresel Davranış Kuralları Sürüm 8.0 Ekim 2016 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 POLİTİKA... 3 BÖLÜM 2: GEREKLİLİKLER... 4 2.1 EKONOMİK... 4

Detaylı

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI ULUSLARARASI ÇEVRE MEVZUATI 1. Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (1969) Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi (The Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969 (VCLT)), uluslararası hukuk araçlarının

Detaylı

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları

Nisan 2011. Tedarikçi Davranı Kuralları Nisan 2011 Tedarikçi Davranı Kuralları Group_SupplierCodeofConduct_April2011_TUR.doc 1 GİRİŞ Sodexo için işlerin yürütülmesinde yüksek etik kuralları çok önemlidir. Bu sebepten dolayı ilişkide olduğumuz

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

TEMEL İSG Kaynakça.

TEMEL İSG Kaynakça. TEMEL İSG Kaynakça www.ustadlar.com.tr KAYNAKÇA ÜSTADLAR Eğitim Danışmanlık Mühendislik Teknik Hizmetler Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından düzenlenen İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimlerinde katılımcılara

Detaylı

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni

ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ICEM ile Eni arasındaki Küresel Sözleşmenin Metni ULUSLARÖTESİ ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE ŞİRKET SOSYAL SORUMLULUĞU ÜZERİNE SÖZLEŞME 29 Kasım 2002 günü Roma da Eni SpA ile FILCEA-Cgil, FEMCA-Cisl, UILCEM-Uil

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK Đnsan Hakları Başkanlığı ĐNSAN HAKLARI SÖZLÜKÇESĐ Bu sözlük Đnsan Haklarıyla ilgili kavram ve kurumların anlamlarını veriyor: I. Genel Kavramlar asylum seeker sığınmacı civil rights medeni haklar classic human rights klasik insan

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI

İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI İŞ ORTAĞI DAVRANIŞ KURALLARI LORD Corporation ( LORD ) kendini dürüstlük ve yüksek etik standartları ile iş yapmaya adamıştır. Ayrıca, işimiz için geçerli tüm kanun ve yönetmeliklere uyma konusunda kararlıyız.

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim

İş ve İnsan Hakları politikası. 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim İş ve İnsan Hakları politikası 1 Giriş 2 Taahhüt 3 Uygulama 4 Yönetişim BP 2013 İş ve İ nsan Hakları Politikası 1. Giriş Dünyaya enerji sağlayan bir kurumuz; temel enerji kaynaklarını bulur, geliştirir

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Sosyal Güvenlik Reformu ve sonrasında çalışma mevzuatına gelen önemli değişiklikler, şirketlere ciddi yükümlülükler getirmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER:

ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Dağõtõm GENEL HCR/GIP/06/07 7 Nisan 2006 Orijinal: İNGİLİZCE ULUSLARARASI KORUMA KONUSUNDA REHBER: Mültecilerin Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesinin ve/ veya Sözleşmeye ilişkin 1967 Protokolünün 1A(2) Maddesinin

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management

15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management 15.660 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Profesör M. Diane Burton MIT Sloan School of Management Çalışanlara İş Hayatlarıyla İlgili Ne Kadar Söz Hakkı Verilmelidir? İşle ilgili konularda çalışanlara

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1

BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 BSCI denetleme sürecine dahil edilecek İş Ortakları (Üreticiler) için Uygulama Koşulları 1 I. Giriş Bu belge kapsamında "Üreticiler", BSCI Katılımcısı nın tedarik zincirinde ürün (yiyecek olan ya da olmayan)

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017

ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 ÇALIŞMA YAŞAMININ GELECEĞİ GİRİŞİMİNDEN SORUMLU BİRİM 2017 Değişimin temel nedenleri Çevre ve İklim Değişiklikleri Yeni teknolojiler ve dijitalleşme Değişen Çalışma Yaşamı Demografik değişiklikler Bu değişiklikler

Detaylı

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları

RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim. Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları RESPECT Projesi: TEDARİKÇİLER için Eğitim Modül 1 KSS & Günümüzde Sorumlu Satın Alma Uygulamaları GİRİŞ VE BAĞLAMIN OLUŞTURULMASI Kurumsal Sosyal Sorumluluk nedir? "İşletmelerin Toplum Üzerindeki Etkilerine

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ETİK KURALLAR VE KURUMSAL SORUMLULUK Doğuş Otomotiv Etik Kuralları, imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), kurumsal sosyal sorumluluk politikaları ve şirket

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi 19/11/2012 Aday Memur Eğitimleri-2012 1 ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI

Detaylı

GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER GRI GÖSTERGE TABLOSU

GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER GRI GÖSTERGE TABLOSU GRI G3 RAPORLAMA REHBERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER VE GRI GÖSTERGE TABLOSU Tüpraş 2007 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu ile ilk sürdürülebilirlik raporlaması çalışmamızı hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Detaylı

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI

2 İNSAN KAYNAKLARI PLANLANMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR11 1.1. İnsan Kaynakları 12 1.1.1. Tanımı 12 1.1.2. Kapsamı 13 1.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihçesi 14 1.2.1. Klasik Kuram 14 1.2.2.İnsani İlişkiler

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved.

Bursa SYK 2015. Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa. Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Bursa SYK 2015 Ozlem Unsal, BSI Group Eurasia Ülke Müdürü 14 Ekim 2015, Bursa Copyright 2012 BSI. All rights reserved. Sunum İçeriği Sürdürülebilirlik Raporlaması Nedir? Sürdürülebilirlik Raporlamasının,

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 57/176 No lu Kararı: Kadın ve Kız Çocuk Ticareti 14,15 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Elli Yedinci Oturum, 2002 102. Gündem Maddesi Üçüncü Komite nin raporu (A/57/549)

Detaylı

Code of Conduct ımız.

Code of Conduct ımız. Code of Conduct ımız. Değerleri birlikte yaşamak. Beraber değerler yaratmak. Deutsche Telekom!" === İçindekiler Önsöz 4 Ön açıklamalar 6 Şirket prensibi 6 Yürütme 7 Uygulama ve geçerlilik 7 Hukuk ve ahlak

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Banka) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapısına

Detaylı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı

Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Canan Ercan Çelik TEİD, Yönetim Kurulu Üyesi Borusan Holding Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı Misyon: Evrensel Etik İlkelerin Türkiye de toplumun her kesiminde benimsenmesi ve uygulanmasına önderlik etmek

Detaylı

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir.

TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI. Haziran 2013'te revize edilmiştir. Elektronik sürüm, şu adreste bulunmaktadır: www.danaher.com/suppliers Supplier Code of Conduct (Tedarikçi Davranış Kuralları) bağlantısına tıklayın. TEDARİKÇİ DAVRANIŞ KURALLARI Haziran 2013'te revize

Detaylı

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi

A B C D E B. Çalışan. C. Memur. D. İşveren. E. İşçi ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ SİSTEM SORULARI 1. Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olaya... denir. İnsanın bedence ve ruhça iyilik haline denir. Cümleyi

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ 2015

BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ 2015 BM KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME BİLDİRİMİ 2015 İÇİNDEKİLER 1. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlkeler 2. BİGMEV Hakkında Vakıf Profili Misyon ve Vizyon 3. Başkan ın Mesajı 4. Desteğe Devam Beyanı

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları

Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları Quintiles tedarikçiler için davranış kuralları 2 Quintiles, sürdürülebilir iş uygulamalarına bağlıdır. Uluslararası olarak kabul gören standartlara dayanan bu Tedarikçiler için Davranış Kuralları ( Kurallar

Detaylı

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ

GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENCESİ-GIDA GÜVENLİĞİ Dünyada 800 Milyon İnsan Kronik Yetersiz Beslenme, 1.2 Milyar İnsan Açlık Korkusu Yaşamakta, 2 Milyar İnsan Sağlıklı, Yeterli ve Güvenli Gıda Bulma Konusunda

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

Tedarikçi risklerini yönetebilmek

Tedarikçi risklerini yönetebilmek www.pwc.com.tr Tedarikçi risklerini yönetebilmek. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Tedarikçi risklerini yönetme ihtiyacı 2. Tedarikçi risk yönetimi bileşenleri 3. Yasal gelişmeler 2 Tedarikçi risklerini

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600

Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Acil Durum Yönetim Sistemi ICS 785 - NFPA 1600 Başlarken Acil Durum Yönetim Sistemi Kendilerini acil durumlarda da çalışmaya hedeflemiş organizasyon ve kurumların komuta, kontrol ve koordinasyonunu sağlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey

Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey Türkiye de Kadının İnsan Hakları Women s Human Rights in Turkey 30 Nisan 2010 Boğaziçi Üniversitesi Nazan Moroğlu, LL.M Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi For Equal Rights PEACE is a must. To

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan. Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ayça Tarhan Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü atarhan@hacettepe.edu.tr Süreç Değerlendirme Nedir? Süreç: Girdileri çıktılara dönüştüren, ilişkili veya etkileşimli etkinlikler

Detaylı

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1.

(1) ATRG L 268, 3.10.1998, s. 1. 2119/98/AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı çerçevesinde bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için erken uyarı ve yanıt sistemi hakkında 22 Aralık 1999 tarihli KOMİSYON KARARI [C(1999)

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı

UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü. Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Sema AKMEŞE/ İrem ALPASLAN Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya UNESCO Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörü Günümüz toplumlarında

Detaylı

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012

www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması 10 Aralık 2012 www.pwc.com/tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Raporlaması İçerik 1 Giriş 2 Sürdürülebilirlik Yönetimi 3 Sürdürülebilirlik İnisiyatiflerinin Finansal Etkileri 4 Raporlama Süreci

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı-

-Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- -Türkiye ve Avrupa Sosyal Şartı- Onaylama Türkiye, Yenilenmiş Avrupa Sosyal Şartını 27/06/2007 tarihinde onaylamış ve yenilenmiş Şart ta yer alan 98 paragraftan 91 ini kabul etmiştir (Türkiye daha önce

Detaylı

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi

İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi İş Sağlığı ve İş Güvenliğinde Çalışan Katılımının Önemi Y.Doç.Dr.Nezih VAROL, Halk Sağlığı & Adli Tıp Uzmanı Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hastanelerde İSG Sempozyumu 27.05.2014 Dünya

Detaylı

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası

Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Yapı Kredi Finansal Kiralama A. O. Ücretlendirme Politikası Bu politika, Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nın ( Şirket ) faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı ile stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 - İlişkili Taraf Açıklamaları Pınar Güleç, Müdür - Denetim P. 1 TMS 24 ün amacı temel olarak: İşletmenin finansal durumu ile kâr veya zararının, ilişkili tarafların

Detaylı

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 2. Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 2 Bilişim Sistemleri, İş Süreçleri ve İşbirliği Doç. Dr. Serkan ADA İş Süreçleri - 1 İş süreçleri, bir ürün yada hizmet üretmek için gerekli olan faaliyetlerin bir derlemesidir. İşletme performansı

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz!

Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ne hizmetli ne de ailenin bir ferdi olmak istiyoruz! Đşçi olarak tanınmak ve insan olarak saygı görmek istiyoruz! Ev Đşçileri Đçin Đnsana Yakışır Đş ILO Ev Đşçileri Sözleşmesi, No.189 1 Kabul tarihi: 16

Detaylı

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını

Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını Her türlü alıkonulma yerinin düzenli ziyaretler yolu ile denetlenerek kişilerin işkence ve kötü muameleye karşı etkin biçimde korunması amacını taşıyan İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRMESİ 0 YÖNETİM SİSTEMLERİ I İLGİLİ MEVZUAT II RİSKİN MANTIĞI III TEHLİKELER VE TESPİTİ IV TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ V RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİ VI RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 30 39 78 113 80 39 60 ÖN BİLGİLENDİRME

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı