MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ"

Transkript

1 MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ Mürsel BAYRAM Yasin YAYLAR Özet Myanmar ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar, dünya üzerinde en çok ayrımcılığa uğrayan halklardan biridir. Bununla birlikte, Myanmar a jeopolitik bir önem atfedilmemesi nedeniyle ülkedeki Müslümanlar yeterince seslerini duyuramamaktadırlar. Nitekim 2012 yılında Budistlerin başlattığı şiddet hadiseleri, ülkedeki Hıristiyanları da hedef alınca gözler buraya çevrilmiştir. Myanmar daki askerî rejimin Budistlerin yanında yer alması, devletin Müslümanlara karşı yürütülen etnik temizliğe ortak olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ülkedeki çatışmaların bir SWOT analizinin yapılması soruna çözüm bulunması adına küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Myanmar, Arakan Müslümanları, Budistler, SWOT Analizi Giriş: Çatışma Kavramı Genel anlamıyla çatışma kavramı, silahlı büyük kavga ya da savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin keşif ve güvenlik kolları arasındaki ilk silahlı vuruşmayı i ifade eder. Kavramın İngilizce karşılığı olan conflict ise zıtlaşma, dövüşme, mücadele etme ii anlamlarını içerir. Bir uluslararası ilişkiler terimi olarak çatışma, çıkarların farklılık göstermesi sonucunda ortaya çıkan durum iii ya da daha spesifik olarak insan hayatını, psikolojisini, varlığını ve müesseselerini hedef alan tahripkâr iç savaşlar iv olarak tanımlanabilir. Kavgadan savaşa kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çatışma olgusu, yoğunluğuna ve şiddetine göre sınıflandırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak hangi yoğunlukta olursa olsun çatışmaların negatif bir anlam taşıdığı kabul edilmektedir. Bu noktada önemli olan, çatışmanın yönetim şeklidir. v Bir çatışmanın yoğunluğunun artması ve çözümsüzlüğe doğru gitmesi tabii olarak negatif bir durumdur. Öte yandan, latent dahi olsa çatışma halinde bulunan tarafların birbirlerini anlama ortamı bulmaları olumlu bir durumdur. Çatışma çözümünde kullanılan dilin önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Tarafların birbirlerini ilzam ettikleri bir ortamda uzlaşıdan bahsetmek güçleşecektir. Yunus Emre nin söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı ifadesi, çatışma çözümünde yapıcı/uzlaşmacı tavrın önemini özetlemektedir. Buradan hareketle bu çalışmada Myanmar ın (1989 dan önceki adıyla Burma) Rakhine/Arakan vilayetinde Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmanın ortaya çıkış nedenleri ve gelişim süreci ele alınarak SWOT analizi yapılacaktır. Çalışmaya konu olarak Arakan ın seçilmesi, bölgede yaşanan trajedinin arka planının yeterince bilinmemesi nedeniyledir. Trajedinin boyutunu gösteren verilerden birisi Heidelberg Uluslararası Çatışmaları Araştırma Enstitüsü ne (Heidelberg Institute for International Conflict Research - HIIK) aittir. Enstitü, dünya üzerindeki çatışmaları 1 ile 5 arasında derecelendirmektedir. Buna göre Arakan daki çatışmalar kısmî çatışmaya denk gelen 4 numara ile derecelendirilmiştir. vi Tarihî Süreçte Arakan 1

2 Öncelikle çalışmaya konu olan bölgenin adlandırılmasındaki farklılıkları belirtmek gerekir. Uluslararası medyada ve pek çok akademik çalışmada burada yaşayan Müslüman toplum için Rohingya Müslümanları ifadesi kullanılmaktadır. İslam dünyasındaki tanımlama ise daha ziyade Arakanlı Müslümanlar veya Müslüman Arakanlar şeklindedir. Diğer taraftan Myanmar yönetimi 1980 li yıllarda Arakan eyaletinin adını Rakhine olarak değiştirmiştir. vii Dolayısıyla bölgenin resmî ve Budistlerle özdeşleşen adı Rakhine, eski ve Müslümanlarla özdeşleşen adı Arakan dır. Bangladeş-Myanmar sınırında kuzey-güney doğrultusunda yer alan Arakan, coğrafî olarak Hindistan ve Çin medeniyet havzalarının ortasında kurulmuş ve bu nedenle tarih boyunca pek çok etnik unsurun geçiş noktası olmuştur. Bölgenin bilinen geçmişi milattan önce 300'lü yıllara kadar uzanır. Burada ilk olarak Budist Dhanyavadi Krallığı (1. yy) ve Vesali Krallığı (3. yy) hüküm sürmüştür. İslam ın Arakan a ulaşması ise 8. yüzyılda Arap tüccarlar vasıtasıyla mümkün olmuştur. Deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Müslüman Araplar, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu ile ticari ilişkiler geliştirmiş; Arakan'dan Sumatra Adası na, oradan Cava ya kadar küçük ticaret şehirleri kurmuşlardır. 15. yüzyılın başında Kral Narameikla nın Müslüman olmasıyla birlikte bölgede İslamiyet hızla yayılmıştır. Kısacası Arakan, Narameikla (Süleyman Şah) tarafından kurulan Mrauk-U Hanedanı ndan önce de hem Müslüman hem Budist nüfusu ile bağımsız bir statüye sahip olmuştur. Arakan ın bu dönemde Venedik ile kıyaslanması bölgenin nasıl bir gelişim sürecinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. viii Moğolların ve Tibet-Burmaların 10. yüzyılda bölgeye varmalarına kadarki zaman diliminde Arakan, Bengal benzeri nüfusu ile bir Hint toprağı idi. Burmalılar tarafından Moğol ırkından geldikleri düşünülen Arakanlı Budistler (Rakhine), esasında 8. yüzyılda Hindistan dan göç eden ve daha sonraları işgalci Moğollar tarafından asimile edilen Aryan Maghada Budistlerinin torunlarıdır. ix Arakan tarihinde 1430 dan 1638 e kadarki süre zarfında bütün hükümdarlar sonradan İslam ı seçmiştir. Arakan, Bengal Sultanı tarafından ele geçirildiği dönemde tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmıştır yılında Bengal de iktidarın el değiştirmesi ile Arakan Kralı Zabuk Şah, ilk defa 1540 yılında Bengal in Çittagong u da içine alan güneydoğu bölgesini işgal etmiştir. Bölge tekrar Bengal sultanlarının eline geçmişse de yılları arasındaki yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde yine Arakan idaresinde olmuştur. Bugünkü Çittagong ve Arakan topraklarının yaklaşık bir asır boyunca eski Arakan tarafından yönetildiği göz önünde bulundurulursa, Müslümanların çok uzun zamandan beri burada bulunuyor oldukları söylenebilir. Çittagong un 1582 yılındaki işgalinden sonra Arakan kralları, Bengal in kontrolünü elinde tutan Moğollara karşı Portekizliler ile iş birliği yapmışlardır. Ancak 1638 yılından sonraki gelişmelerle birlikte Arakan kralları Portekizlilere öylesine bağımlı hale gelmişlerdir ki Çittagong un sınır eyaletleri Portekizli korsanların uğrak yeri olmuştur. x Arakan kralı Sanda Tudamma nın Moğol prensi Şah Şuca ya himaye tahsis etmesi ve ardından prensi katletmesi, zaten iyi durumda olmayan Arakan-Moğol ilişkilerinin iyice bozulmasına neden olurken Çittagong un geriye dönüşü olmayacak şekilde elden çıkması sonucunu getirmiştir. Şah Şuca ve yandaşlarının katlinden sonra Arakan ın Burma tarafından işgaline kadar iki kardeş toplum arasında, Burmalıların Arakan ı ele geçirmelerine kadar varan amansız bir mücadele olmuştur. Her ne kadar Burmalılar İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanma sürecinde Arakan ın işgalini kendilerince haklı göstermeyi başarsalar da burada 2

3 yabancı saldırganlar ve işgalciler olarak kalmışlardır. Müteakip süreçte Burma yönetimi, Arakan tarihinin bir gün tekerrür edebileceği ve sonunda oradan tamamen çekilmek zorunda kalacakları kurgusu ile meşgul olmuştur. Bunun önüne geçebilmek için, kendilerince potansiyel bir tehlike durumunda olan Arakanlı Müslümanları ortadan kaldırma yoluna başvurmuşlardır. Zaman zaman gerçekleştirilen etnik temizlik operasyonları, kökenleri çok derinlerde olan bu korkunun bir tezahürüdür. xi İşgaller Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Milliyetçi Politikalar Burma 1785 te Arakan ı ele geçirince 35,000 kadar Arakanlı, Burma yönetiminin baskısı nedeniyle İngiltere nin kontrolündeki Çittagong bölgesine kaçmıştır. Burma idaresi, geride kalan binlerce Arakanlıyı öldürmüş; önemli bir kısmını da Orta Burma bölgesine tehcir etmiştir. Böylece Arakan, çok az sayıda insanın yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Buna mukabil İngilizler çok sayıda Bengalliyi verimli Arakan topraklarına yerleşmeye teşvik etmiştir. Doğu Hindistan Şirketi, Bengal yönetimini Arakan ı kapsayacak şekilde genişleterek bölgeler arası göçe imkân tanımıştır lü yılların başında binlerce Bengalli Arakan a gelirken çok sayıda Arakanlı da Bengal topraklarına göç etmiştir de İngilizlerin gerçekleştirdiği nüfus sayımına göre Arakan da 58 bin civarında Müslüman yaşıyorken bu rakam 1911 de 178 bine çıkmıştır. Bu durum Burma idaresinde korku ile karışık bir ırkçı düşüncenin gelişimine" yol açmıştır. Arakan bölgesinde Budistler ile Müslümanlar arasında baş gösteren husumette bu göç hareketlerinin önemli bir etkisi olmuştur. Bu arada İkinci Dünya Savaşı nın başlamasıyla birlikte Burma, Japonlar tarafından işgal edilmiş ve İngilizler Arakan dan çekilmiştir. Çekilirken de burada Japon işgaline karşı bir tampon bölge oluşturmak maksadıyla Kuzey Arakan daki Rohingyaları silahlandırmıştır. Bu durum hem Budist ve Müslümanlar arasında hem de İngiliz idaresi taraftarı gruplar ile Burma milliyetçileri arasında çatışmalara neden olmuştur. 28 Mart 1942 de milliyetçiler tarafından Minbya ve Mrohaung mevkilerinde 5,000 Müslüman katledilmiştir. Japonlar da Müslümanlara karşı katliam gerçekleştirmeye başlayınca 40,000 civarında Müslüman, İngilizlerin kontrolündeki Bengal e iltica etmiştir ten itibaren İngilizlerle işbirliği yapan Arakanlı Müslümanlar, tıpkı diğer azınlık gruplar gibi içinde bulundukları dönemin şartları karşısında İngiltere yi bir nevi kurtarıcı olarak görmüşlerdir. xii 1947 de otonom bir İslam devleti amacıyla kurulan Mücahit Hareketi, 1962 deki General Ne Win darbesine kadar aktif olmuştur. General Ne Win idaresi Arakan da yaklaşık 20 yıl askerî operasyon yürütmüş; özellikle 1978 deki meşhur Kral Dragon Operasyonu ndan sonra 200,000 civarında Arakanlı, Bangladeş ve Pakistan a sığınmıştır. xiii Müteakip hükümetler de tek millet (Burman), tek dil (Myanmarsa), tek din (Budizm) politikaları ile Müslümanların da dâhil olduğu azınlıklara karşı baskı ve ayrımcılık yapmaya devam etmiştir. Yasalar gereği, ataları 1948 yılındaki bağımsızlıktan önce ülkede yaşayanlar, vatandaşlık için başvurma hakkına sahip olmasına rağmen ülkeyi on yıllarca demir yumrukla yöneten askerî cunta döneminde Arakanlı Müslümanlar bu haklardan yararlanamamıştır. Hatta 1964 te çıkarılan keyfi bir yasayla 50 ve 100 lük kyatlar tedavülden kaldırılmıştır. xiv Bunu yapmada amaç ticaretle uğraşan kentli Arakan Müslümanlarını birden fakirleştirmektir. Çünkü böyle büyük banknotlar genel itibariyle Arakanlıların elinde bulunmaktadır. Öyle ki Burma devlet başkanlarından U Saw, Arakanlılar Burma kanı taşıdıklarını gösterinceye kadar ayrımcı muamele göreceklerdir demiştir. xv Bu söylemle yönetimin güttüğü bu kan siyaseti en üst perdeden açığa vurulmuştur. Ülkenin Müslüman halkı, seyahat etmek hatta evlenmek için dahi izin almak zorunda bırakılmıştır. Azınlıkları ülkenin yabancısı olarak değerlendiren 3

4 Burma hükümetleri özellikle Arakanlı Müslümanlara karşı ayaklanmaları teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler de Arakanlı Müslümanları dünya üzerinde en fazla ayrımcılığa maruz kalan azınlıkların başında göstermektedir. xvi 2012 Olayları ve Sonrası Devlet politikalarıyla körüklenen etnik-dinsel husumet 2012 yılı içerisinde meydana gelen hadiselerle kendini göstermiştir. Ma Thida Htwe adlı bir Budist kadın 28 Mayıs günü üç kişi tarafından tecavüz edilip öldürülmüştür. Faillerin Müslüman olduğu iddia edilmiştir. xvii Myanmar polisi üç zanlıyı tutuklayarak cezaevine sevk etmiştir. Bu sırada cinayet zanlılarını taşıdığı gerekçesiyle bir otobüse saldırı düzenlenmiş ve 10 Müslüman öldürülmüştür. Yangon da toplanan çok sayıda Müslüman, bu saldırıyı protesto etmiştir. Hükümet olayın araştırılması için bir komisyon kurmuş ve olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle 2 Temmuz da 30 kişi tutuklanmıştır. xviii Lakin gerilim daha da tırmanmış; öfkeli Budist kalabalıklar, Müslümanlara ait ev ve dükkânları hedef almış, camileri ateşe vermiştir. Mevzubahis hadiselerde 1,000 den fazla Müslüman öldürülürken, binlercesi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. xix Rohingya Dayanışma Örgütü Başkanı Dr. Muhammed Yunus, "Rohingya (Arakan) Müslümanlarının Budistler tarafından ateşe atılarak diri diri yakıldığını, Arakan'ın kuzeyindeki illerde yaşayan 200 Arakanlının da güvenlik gerekçesiyle başka şehirlerdeki kamplara yerleştirilmek üzere nehirden botla diğer şehirlere götürülürken Myanmar askeri tarafından ateş edilerek öldürüldüğünü öne sürmüştür. Yunus, ayrıca "Myanmar güvenlik güçlerinin kimsenin kamptan çıkmasına müsaade etmediğini, asıl amaçlarının Müslümanları tek bir noktada toplayıp dağılmalarını engellemek olduğunu belirtmiştir. Müslümanların kamplarda açlıkla boğuştuğunu, yaşadıkları zor şartlara rağmen kendilerine yardım edilmesine izin verilmediğini ifade eden Yunus, "Myanmar hükümetinin Filistin'deki gibi duvar örerek Müslümanları bir alana hapsetmeye çalıştığını" iddia etmiştir. xx Bu noktada Rohingyaların sıkıntılarını hiç bir ülkenin paylaşmak istemediğini vurgulayan Yunus, "bizi bir tek Türkiye önemsedi. İlk kez bir ülke yetkilisi bizi ziyaret etti, bu bizim için tarihi önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet Arakan'a girdiğinde, gözyaşlarımız ilk kez acı ve zulümden değil, mutluluktan aktı. Türkiye'ye minnettarız" ifadesini kullanmıştır. xxi Gerçekten de uluslararası aktörlerin Arakan konusunda somut tepkiler vermediği görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, durumun endişe verici olduğunu söylemekle yetinmiş; Avrupa Birliği, Myanmar yetkilileri ile irtibat halinde olarak hadiseleri takip ettiklerini belirtmiş; İslam İşbirliği Teşkilatı Arakanlılara yardım etmek için Myanmar da büro açacağını duyursa da baskılar nedeniyle planından vazgeçmiştir. xxii Bizzat bölgede mülakatlar yapan araştırmacı-yazar Mehmet Özay ise kamplarda dağıtılan BM gıda yardımlarının Bangladeşli mafyavari yapılar tarafından el konduğunu ve başkalarına satıldığını ileri sürmüştür. xxiii Dahası, Bangladeş olayların patlak vermesinin ardından sınır güvenliğini artırıp çok sayıda Arakanlı mülteciyi geri çevirirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı olaylardan Myanmar yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini beyan etmiştir. xxiv Myanmar daki etnik temizlik kampanyasını resmî olarak kınayan Suudi Arabistan xxv ise dünya Müslümanlarının hamisi olarak Arakan bölgesine 50 milyon dolar yardım yapacağını duyurmuştur. xxvi Myanmar askerî diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddetsiz mücadele nedeniyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Aung San Suu Kyi xxvii de Myanmar 4

5 hükümetinin Arakanlıları dışlayıcı yaklaşımına ortak olarak uzun müddet hadiselere tepkisiz kalmıştır. xxviii Gazetecilerin olaylar hakkındaki görüşlerini ısrarla sormaları nedeniyle 2012 de sessizliğini bozan Aung San, hükümete sunulan rapordaki iki çocuk sınırlamasına karşı çıkmakla birlikte 1982 de kabul edilen vatandaşlık yasasına göre Arakanlıların Myanmar vatandaşı sayılamayacağını dile getirmiştir. xxix Devlet Başkanı Thein Sein in atadığı 27 üyeli komisyon tarafından hazırlanan raporda, Müslümanlar arasında nüfus artışını kontrol altına almak için doğum kontrol programı uygulanması önerisinde bulunulmuştur. Raporda, Budistlerin komşu ülke Bangladeş ten gelen, yasa dışı göçmenler olarak gördükleri Müslümanların artan nüfusuyla ilgili endişelerinin iki toplumun barış içinde birlikte yaşamasına büyük engel oluşturduğu belirtilerek çözüm için bölgedeki çeşitli merkezlerde doğum kontrol eğitimi verilmesi önerilmiştir. Hükümete Arakan eyaletinde yaşayan herkesin vatandaşlık durumunun belirlenmesi çağrısında bulunan komisyon, en azından gerilim azalana kadar iki toplumu birbirinden mümkün olduğunca uzak tutmak için güvenlik görevlilerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtmiştir. Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapıldığını öne süren İnsan Hakları İzleme Örgütü, komisyonun hazırladığı raporu son derece yetersiz olarak nitelendirmiştir. Örgütün Asya sorumlusu Phil Robertson, raporun yaşanan saldırı ve cinayetlerin sorumlularının yargı karşısına çıkartılmasına yeterince vurgu yapmadığını, bunun da hükümetin adımlarını ileride gerçekleşecek başka etnik temizlik olaylarını planlayacakları caydırmaktan uzak kılacağını belirtmiştir. Robertson ayrıca güvenlik görevlilerinin dokunulmazlığını sona erdirecek reformlar yapılmadan güvenlik görevlilerinin sayısının iki katına çıkartılmasının ancak potansiyel bir tehdit olacağını ifade etmiştir. Örgütün raporunda, Budist rahipler, yerel politikacılar, hükümet yetkilileri ve güvenlik güçleri Müslümanlara yönelik etnik temizliği organize etmekle suçlanmıştır. xxx Diğer yandan uluslararası basında, bölgede zulüm gören Müslümanlara yapılan yardımların sistemli olarak engellendiği ve yönetimin buna sesiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bölgede görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Joe Belliveau, Hayatımda böyle tahammülsüzlük görmedim. Halkın (Budistlerin), insanlara tıbbi yardım vermenin siyasi bir hareket olmadığını anlaması lazım ifadeleriyle tepkisini dile getirmiştir. Müslümanları tedavi eden doktorları tehdit eden broşürlerin şehir merkezlerinde dağıtıldığı ve 300 olan gönüllü sayısının onlara düştüğünü belirtmektedir. xxxi SWOT Analizi 1960'larda Harvard Üniversitesi bünyesinde geliştirilen SWOT analizi, bir sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri ile iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, sürecin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önceden fark edilip önlem alınmasını, güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında yol açabileceği zor durumların analiz edilmesi gibi stratejik yaklaşımları kapsamaktadır. xxxii Başlangıçta ticari girişimler için kullanılan bu yöntem, çatışma durumlarına da tatbik edilebilmektedir. xxxiii Buradan hareketle Myanmar da Müslümanlara yönelik olarak fanatik Budistlerce gerçekleştirilen saldırıların Budistler açısından SWOT analizi yapıldığında, Müslümanları hedef alan Budist fanatizminin devlet tarafından desteklenmesi, Budistlerin Müslümanların geçmişte emperyalist İngilizlerle işbirliği yaptığı ve sonradan ülkeye gelen yabancılar 5

6 oldukları yönündeki kendince meşru argümanlarının olması; ayrıca tecavüz gibi ağır bir suçlamaya dayanarak ayaklanmaları güçlü yönlerdir. Zaman zaman Hıristiyan Karen etnik grubuna karşı da ayrımcı davranıldığı gerekçesiyle Batılı hükümetlerin tepkisine maruz kalınması ve Müslümanların karşı saldırılara geçmek için provoke edilmiş olması zayıf yönlerdir. Uluslararası aktörlerin olaylara yeterince ilgi göstermemesi ve hükümetin Arakan a giden yardımları engelleyerek Müslümanları güçsüz bırakması Budistler için fırsattır. Kapalı bir rejim olan Myanmar yönetiminin uluslararası alana açılmaya çalışması, dolayısıyla uluslararası toplumu memnun etmek adına tepkilere cevap verme ihtiyacı hissetmesi ve Aung San Suu Kyi gibi tanınmış bir Nobel Ödüllü muhalefet liderinin hükümetin Arakan politikasına karşı söylemlerde bulunmaya itilmesi ise Budistler açısından tehdittir. Arakanlı Müslümanlar açısından SWOT analizi yapılacak olursa, bölgede yaşayan Müslümanların diğer halklara göre daha eğitimli ve varlıklı olmaları, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerin kendilerine sahip çıkması xxxiv güçlü yönleridir. Müslümanların Myanmar da azınlık durumunda olması ve hem Myanmar a hem de Arakanlılara gösterilen uluslararası kayıtsızlık zayıf yönleri oluşturmaktadır. Myanmar yönetiminin BM çalışanlarını tutuklaması xxxv, Budistlerin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne saldırması, Karen Hıristiyanlarının da ayrımcılığa maruz kalması birer fırsattır. Diğer taraftan, yönetimin elinde bulundurduğu medya gücüyle Arakanlıları dünyaya tecavüzcü ve vandal gibi teşhir etmeye çalışması ve olayların şiddetinin azalmasıyla birlikte uluslararası ilginin başka çatışma bölgelerine kayması ise Müslümanlar açısından tehditlerdir. Sonuç Arakan Müslümanlarının uzun süredir maruz kaldığı ayrımcı politikalara sessiz kalan uluslararası aktörler, ancak 2012 yılında meydana gelen çatışmalar sonrasında cılız bir tepki göstermişlerdir. Bunda en önemli faktör bölgenin jeopolitik ya da yer altı/ yerüstü zenginlikleri açısından cazip olmamasıdır. Suudi Arabistan a iltica eden Arakanlıların ülkelerindeki hadiseleri medyaya aksettirmeleri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun bölgeye ziyareti, Arakanlıların dünya gündemine gelmesinde etkili olmuştur. Batı dünyası, sadece Karen Hıristiyanları ve bölgeye giden uluslararası yardım örgütlerinin personeli hedef alındığı zaman harekete geçmiştir. Devletler düzeyinde değerlendirildiğinde sadece bazı Müslüman ülkelerin Arakanlıların yanında yer aldığı, diğer birçok devletin olaylara kayıtsız kaldığı görülmektedir. Bu durum, uluslararası politikada salt çıkar temelli yaklaşımların etkili olmaya devam ettiğini göstermektedir. Swot analizi bağlamında değerlendirildiğinde, kısa vadede çatışmaların önlenmesi ve uzun vadede ayrımcı politikaların ortadan kaldırılması için öncelikle Myanmar rejimine yönelik uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması önerilebilir. Diğer birçok örnekte olduğu gibi silah satışının kısıtlanması vb. yaptırımlar, rejimin etnik temizliğe ortak olmasının önüne geçebilecektir. Bunun dışında, ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların eşit vatandaşlar olarak anayasal haklara sahip olmaları sağlanmalıdır. Müslümanlar özelinde değerlendirildiğinde, ülke siyasetinde ve uluslararası platformlarda daha etkin olabilmek için daha kapsamlı örgütlenmelere ve diyasporalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. KAYNAKÇA AKYEŞİLMEN, Nezir (ed.), Barışı Konuşmak, ODTÜ Yayıncılık, Ankara,

7 AL HAMID, Nadim, Over 100,000 Burmese Benefit From Residency Permit Extension, Arab News, 8 Kasım 2013, erişim 15 Şubat 2014, ARAKAN RAPORU, İnsanî Yardım Vakfı, CHAN, Aye, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn CHARNEY, Michael W. Charney, Arakan, Min Yazagyi, and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Mainland Southeast Asia , Ohio University Press, FREDRIKSEN, John C., Modern World Leaders, Facts on File, New York, 2003, s. 30. FULLER, Thomas, Charity Says Threats Foil Medical Aid in Myanmar, New York Times, 5 Kasım GRAVERS, Mikael, Nationalism As Political Paranoia in Burma, Curzon, Surrey, HUSSAIN, Misha, Rohingya refugees leave Burma to seek help in Bangladesh video, The Guardian, 22 Temmuz OXFORD DICTIONARY, Oxford University Press, USA, ÖZAY, Mehmet, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi, İstanbul, ROBINSON, Gwen, UN aid workers face Myanmar riot charges, Financial Times, 15 Temmuz Erişim 15 Şubat 2014, PAHL, Nadine and RICHTE, Anne, SWOT Analysis - Idea, Methodology And A Practical Approach, GRIN Verlag, Nordestedt/Germany, STEINBERG, David, Turmoil in Burma: Contested Legitimacies in Myanmar, EastBridge, Norwalk, TÜRKÇE SÖZLÜK, Cilt 1, TDK, Ankara, WADE, Francis, "Burma 'creating humanitarian crisis' with displacement camps in Arakan", The Guardian, 13 Temmuz YUNUS, Muhammed, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, "Myanmar Rohingya refugees call for Suu Kyi's help", Agence France-Presse, 13 Haziran "PKK SWOT Analizi ve Gelecek 5 Yılda PKK nın Durumu Ne Olabilir?", Lider Gazetesi, 26 Mart

8 "PTI stages protest against Muslim killing in Burma", Pakistan Today, 26 Temmuz "Saudi accuses Myanmar of 'ethnic cleansing' of Rohingya Muslims", Agence France- Presse, 7 Ağustos "Saudi Arabia gives $50 mn aid to Myanmar Muslims", Reuters, 12 Ağustos "Unforgiving history", The Economist, 3 November Arakanlı Müslümanları bir tek Türkiye önemsedi, Anadolu Ajansı, 28 Mayıs Aung San Suu Kyi condemns Rohingya 'two-child policy', BBC News, 27 Mayıs Conflict Barometer 2012, HIIK, s. 87. Erişim 13 şubat 2014, Myanmar arrests 30 over killing of 10 Muslims, Today s Zaman, 2 Temmuz 2012 Q&A: Communal violence in Burma, BBC News, erişim 24 Ocak 2014, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı. i Türkçe Sözlük Cilt 1, TDK, Ankara, 1988, s ii Oxford Dictionary, Oxford University Press, USA, 1998, s. 79. iii Nezir Akyeşilmen, Barışı Konuşmak, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 21. iv Mürsel Bayram, Darfur Sorunu nun Uluslararası Boyuta Taşınmasında Küresel Enerji Politikalarının Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir, 2013, s v Akyeşilmen, a.g.e., s. 19. vi Conflict Barometer 2012, HIIK, s. 87, Erişim: 13 Şubat vii Mehmet Özay, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi, İstanbul, 2013, s. 24. viii Aye Chan, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn ix Muhammed Yunus, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, 2005, s. 42 vd. x Michael W. Charney, Arakan, Min Yazagyi, and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Mainland Southeast Asia , Ohio University Press, xi Muhammed Yunus, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, 2005, s xii Özay, a.g.e., s. 33. xiii David Steinberg, Turmoil in Burma: Contested Legitimacies in Myanmar, EastBridge, Norwalk, Burma para birimi xiv Yunus, a.g.e., s xv Özay, a.g.e., s

9 xvi Q&A: Communal violence in Burma, BBC News, erişim 24 Ocak 2014, xvii 1997 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve faillerin bilinmemesine rağmen suçun yine Müslümanlara atıldığını belirten Gravers, böylece Arakanlı Müslümanların mal varlıklarına ve ibadethanelerine saldırmanın meşrulaştırıldığını ifade etmektedir. Bkz. Mikael Gravers, Nationalism As Political Paranoia in Burma, Curzon, Surrey, 1999, s. 86. xviii Myanmar arrests 30 over killing of 10 Muslims, Today s Zaman, 2 Temmuz xix Arakan Raporu, İnsanî Yardım Vakfı, 2012, s. 16. xx Benzer iddialar Batı medyasında da dile getirilmiştir. Bkz. Francis Wade, "Burma 'creating humanitarian crisis' with displacement camps in Arakan", The Guardian, 13 Temmuz xxi Arakanlı Müslümanları bir tek Türkiye önemsedi, Anadolu Ajansı, 28 Mayıs 2013, erişim 8 Aralık 2013, bizi-bir-tek-turkiye-onemsedi xxii Unforgiving history, The Economist, 3 Kasım 2012., erişim 20 Aralık 2013, xxiii Özay, a.g.e., s. 75. xxiv PTI stages protest against Muslim killing in Burma, Pakistan Today, 26 Temmuz 2012, erişim 6 Kasım 2013, xxv Saudi accuses Myanmar of 'ethnic cleansing' of Rohingya Muslims, Al Arabia, 7 Ağustos 2012, erişim 19 Kasım 2013, xxvi ; Saudi Arabia gives $50 mn aid to Myanmar Muslims, Tribune, 12 Ağustos 2012, erişim 12 Kasım 2013, xxvii John C. Fredriksen, Modern World Leaders, Facts on File, New York, 2003, s. 30. xxviii Myanmar Rohingya refugees call for Suu Kyi's help, Bangkok Post, 13 Haziran 2012, erişim 6 Aralık 2013, xxix Misha Hussain, Rohingya refugees leave Burma to seek help in Bangladesh video, The Guardian, 22 Temmuz 2012, erişim 12 Şubat 2014, Aung San Suu Kyi condemns Rohingya 'two-child policy', BBC News, 27 Mayıs 2013, erişim 15 Aralık 2013, xxx Burma: Rohingya Müslümanların Etnik Temizliği ne Son Verin, HRW, 22 Nisan Erişim 14 Şubat 2014, xxxi Thomas Fuller, Charity Says Threats Foil Medical Aid in Myanmar, New York Times, 5 Kasım 2012, erişim 12 Şubat 2014, xxxii Nadine Pahl and Anne Richte, SWOT Analysis - Idea, Methodology And A Practical Approach, GRIN Verlag, Nordestedt/Germany, xxxiii Örneğin PKK nın SWOT analizi yapılacak olursa; finansal destek hatlarının sürekliliği, 30 yıllık deneyim ve bölgeselden çıkıp küresel bir terör gücü olma gibi özellikler PKK nın güçlü yönleridir. Abdullah Öcalan ın yakalanmış olması, Türklerle evlilikler yoluyla oluşan akrabalık bağları ve ayrıca halkın tamamının desteğinin alınamıyor olması zayıf yönlerdir. BDP nin meclise girmiş olması, Abdullah Öcalan ile irtibatın kesilmemiş olması, geri çekilme söz konusu olduğunda PKK militanlarının Kuzey Irak ta yerleşip Kürdistan Bölgesel Yönetimi nin ordusuna katılma şanslarının olması gibi durumlar PKK için fırsatlardır. Diğer taraftan Türkiye`nin bölgede reformlara girişmesi, bölgenin ekonomisinin giderek düzelmesi, Türkiye nin AB ve Avrasya için enerji boğazı olma özelliğinin kazanılması, ABD nin çıkar ibresinin her zaman Türkiye yi işaret etmesi gibi gelişmeler PKK açısından tehditlerdir. Bkz. Ufuk Süslü, PKK SWOT Analizi Ve Gelecek 5 Yılda PKK`nın Durumu Ne Olabilir?", Lider Gazetesi, 26 Mart xxxiv Nadim Al Hamid, Over 100,000 Burmese Benefit From Residency Permit Extension, Arab News, 8 Kasım 2013, erişim 15 Şubat 2014, xxxv Gwen Robinson, UN aid workers face Myanmar riot charges, Financial Times, 15 Temmuz Erişim 15 Şubat 2014, 9

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı

Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı On5yirmi5.com Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı Arakanlı Müslüman topluluğun lideri Arakanlı Şeyh Ebu Eş Şemma bin Abdulmecid bin Muhammed Arakan'ı anlattı. Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012

ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012 ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012 İHH ArA k A n FAAlİyet raporu AĞUSTOS 2012 1 BÖLGE HAKKINDA GENEL BİLGİ Arakan da hâlihazırda yaşanan olaylar 28 Mayıs ta Ramri kasabasında Budist Rakhine bir kadının

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi

ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi DÜBAM HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 ARAKAN NERESİ - ARAKANLILAR

Detaylı

MYANMAR - ARAKAN RAPORU

MYANMAR - ARAKAN RAPORU GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (GASAM) MYANMAR - ARAKAN RAPORU Aslan BALCI - Sadık ŞANLI MART 2013 www.gasam.org.tr Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL DEĞERLENDİRME 4 MYANMAR VE ARAKAN TARİHİ

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU

ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU DAĞLIK KARABAĞ SORUNU DAR ALANDA BÜYÜK OYUN ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KURUMU Avrasya Araştırmaları Merkezi USAK RAPOR NO: 11-07 Yrd. Doç. Dr. Dilek M. Turgut Karal Demirtepe Editör Eylül 2011

Detaylı

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1

ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 ABD'nin Fransa'ya Reaper İnsansız Uçak Satışı ve Türkiye'nin Durumu 1 Pentagon yetkilileri Fransa'nın talep ettiği Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) veya dronların satışına yönelik olarak Kongre'de

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ

TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ TAYLAND SAĞLIK SEKTÖRÜ HAZIRLAYAN: AHMET TOPRAK UZMAN YARDIMCISI ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASILAŞTIRMA VE DIŞ TİCARET ŞEFLİĞİ 0 Asya Kıtası Medikal Turizmi 1 Medikal turizm için dünyadaki

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI

KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI KIRGIZİSTAN DAKİ YABANCI DESTEKLİ ÜNİVERSİTELER VE DİĞER EĞİTİM KURUMLARI Yrd. Doç. Dr. Yaşar SARI Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kırgızistan Giriş Kırgızistan Orta Asya bölgesindeki toprak ve

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı.

18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. YETİM RAPORU 18 Ocak 2002 de STK olarak kuruldu. 19 Ocak 2006 tarih ve 2006-9982 no lu Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü kazandı. Bakanlar Kurulu nun 6 Şubat 2007 tarihli

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI 5. İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI KONFERANSI PROGRAMI İSLAM DÜNYASINDA YÜKSELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ 14 15 ARALIK, İSTANBUL TÜRKİYE TARİH TEBLİĞ KONUŞMACILAR

Detaylı

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

BURUNDİ. Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator BURUNDİ Burundi, Orta Afrika'da, Büyük Göller bölgesinde yer alan küçük bir ülkedir. Tanzanya, Ruanda, Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Zaire) ile komşudur. Tanganika Gölü ile kıyısı vardır. Ülkede Ekvator

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi

2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 2013 ABD Hükümeti Bütçe Krizi 1 Ekim 2013 tarihinde ABD Temsilciler Meclisi, Obamacare olarak bilinen sağlık reformunun bir yıl ertelenmesini içeren tasarıyı kabul etti. Tasarının meclisten geçmesinin

Detaylı

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti:

Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Projenin Önemi: Projenin amacı: Projenin Uygulanması: Projenin Maliyeti: Tarihi Evlerin Restorasyon ve İmar Projesi Kutsal Mescid in kutlu komşularının evlerini restore ederek onlara karşı vefa borcumuzu öderken Aksa dan Müslümanları uzaklaştırıp Yahudilere yer açmaya çalışan

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU

İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ DEKLARASYONU 18-20 Haziran 2009 İSLAM ÜLKELERİNDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KONGRESİ 1 İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) üyesi 57 ülkeye yönelik düzenlenen İslam Ülkelerinde Mesleki ve Teknik Eğitim Kongresi 18-20 Haziran

Detaylı

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor

SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi. Trans Terapi Toplantıları Devam Ediyor SPoD LGBTİ, Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini İzledi SPoD, Bağımsız Seçim İzleme Platformu ile birlikte cumhurbaşkanlığı seçimlerinde demokratik gözetim hakkı çerçevesinde kırılgan grupların seçme ve seçilme

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR XV GİRİŞ 1 I. KONUNUN TAKDİMİ 1 II. KONUNUN SEÇİMİNDEKİ AMAÇ 1 III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-METODU 2 BİRİNCİ BÖLÜM YORK ANVERS KURALLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ I.

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi

Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için. Bangkok Yasaları El Rehberi Birleşmiş Milletler Kadın Mahpuslar için Bangkok Yasaları El Rehberi Dünya çapında hapishanelerde mahkûmiyeti takiben veya suçsuzluğunun ispatı için duruşma bekleyen bir buçuk milyondan fazla kadın bulunmaktadır.

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu

İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu İSİPAB Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nun Sunumu Sayın Başkan, Değerli Meclis Başkanları, Değerli Katılımcılar, Dördüncü Müslüman Kadın Parlamenterler Konferansı Raporu nu sunmak

Detaylı

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları,

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları, 07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi Değerli Basın Mensupları, Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği`nin, 2015 Yılı İsrail tarafından

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA Sİ ALINACAKTIR

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS

Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Dünden Bugüne ARAKAN DR. MUHAMMED YUNUS Özgün Adı A History of Arakan Past & Present Kitabın Adı Dünden Bugüne Arakan Yazar Dr. Muhammed Yunus Çeviren Hatice Uğur Yayına Hazırlık Aslıhan Akman ISBN: 975-00610-1-2

Detaylı

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2

Kadına Yönelik. Siddete Karsı. Uluslararası. Dayanısma Günü 25KASIM. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER. 110 Hukuk Gündemi 2013/2 Kadına Yönelik Siddete Karsı Uluslararası Dayanısma Günü 25KASIM Stj. Av. Selcen BAYÜN Stj. Av. Narin Ceren DİNÇER 110 Hukuk Gündemi 2013/2 İnsan Hakları herkes içindir; yalnız erkekler için değil. sözleri

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı : Ahmet Yağlı Doğum Tarihi : 16.09.1977 Doğum Yeri : İzmir E-posta : ahmetyagli@maltepe.edu.tr EĞİTİM 2009 Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim

Detaylı

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C.

Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım. Bilgi Notu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü. Washington, D.C. Suriye Krizi ne Cevap Verebilmek için ABD den Yeni İnsani Yardım Bilgi Notu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü Washington, D.C. 25/06/2015 Bugün ABD, Suriye deki savaştan etkilenenler için 360 milyon ın

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

ARAKAN RAPORU EYLÜL 2012

ARAKAN RAPORU EYLÜL 2012 ARAKAN RAPORU EYLÜL 2012 2 ARAKAN RAPORU Büyük Karaman Caddesi Taylasan Sk. No.3 Fatih - İstanbul - Türkiye ARAKAN RAPORU 1 Giriş Bu rapor, Haziran 2012 de Arakan da başlayan şiddet olaylarını, olayların

Detaylı

İran'ın Irak'ın Kuzeyi'ndeki Oluşum ve Gelişmelere Yaklaşımı Kuzey Irak taki sözde yönetimin(!) Parlamentosu Kürtçü gruplar İran tarafından değil, ABD ve çıkar ortakları tarafından yardım görmektedirler.

Detaylı

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti?

HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? HIV/AIDS epidemisinde neler değişti? Dr. Gülşen Mermut Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD EKMUD İzmir Toplantıları - 29.12.2015 Sunum Planı Dünya epidemiyolojisi

Detaylı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı

Güncel Bilgiler. y a y ı n l a r ı DÜNYA - SİYASET 2012 yılının Şubat ayında Tunus ta yapılan Suriye nin Dostları Konferansı nın ikincisi Nisan 2012 de İstanbul da yapıldı. Konferansta Esad rejimi üstündeki uluslararası baskının artırılması,

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER

İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU. Dr. Sercan REÇBER İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan REÇBER YAYIN NO: 563 İNSANCIL MÜDAHALE VE KORUMA SORUMLULUĞU Dr. Sercan Reçber ISBN 978-605-152-320-0 1. BASKI - İSTANBUL, OCAK 2016 ON İKİ LEVHA YAYINCILIK

Detaylı