MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ"

Transkript

1 MYANMAR DAKİ DİN ÇATIŞMASI NIN SWOT ANALİZİ Mürsel BAYRAM Yasin YAYLAR Özet Myanmar ın Arakan bölgesinde yaşayan Müslümanlar, dünya üzerinde en çok ayrımcılığa uğrayan halklardan biridir. Bununla birlikte, Myanmar a jeopolitik bir önem atfedilmemesi nedeniyle ülkedeki Müslümanlar yeterince seslerini duyuramamaktadırlar. Nitekim 2012 yılında Budistlerin başlattığı şiddet hadiseleri, ülkedeki Hıristiyanları da hedef alınca gözler buraya çevrilmiştir. Myanmar daki askerî rejimin Budistlerin yanında yer alması, devletin Müslümanlara karşı yürütülen etnik temizliğe ortak olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağlamda ülkedeki çatışmaların bir SWOT analizinin yapılması soruna çözüm bulunması adına küçük de olsa bir katkı sağlayacaktır. Anahtar kelimeler: Myanmar, Arakan Müslümanları, Budistler, SWOT Analizi Giriş: Çatışma Kavramı Genel anlamıyla çatışma kavramı, silahlı büyük kavga ya da savaş maksadıyla düşmana karşı ilerleyen bir birliğin keşif ve güvenlik kolları arasındaki ilk silahlı vuruşmayı i ifade eder. Kavramın İngilizce karşılığı olan conflict ise zıtlaşma, dövüşme, mücadele etme ii anlamlarını içerir. Bir uluslararası ilişkiler terimi olarak çatışma, çıkarların farklılık göstermesi sonucunda ortaya çıkan durum iii ya da daha spesifik olarak insan hayatını, psikolojisini, varlığını ve müesseselerini hedef alan tahripkâr iç savaşlar iv olarak tanımlanabilir. Kavgadan savaşa kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan çatışma olgusu, yoğunluğuna ve şiddetine göre sınıflandırılarak tanımlanmaya çalışılmıştır. Ancak hangi yoğunlukta olursa olsun çatışmaların negatif bir anlam taşıdığı kabul edilmektedir. Bu noktada önemli olan, çatışmanın yönetim şeklidir. v Bir çatışmanın yoğunluğunun artması ve çözümsüzlüğe doğru gitmesi tabii olarak negatif bir durumdur. Öte yandan, latent dahi olsa çatışma halinde bulunan tarafların birbirlerini anlama ortamı bulmaları olumlu bir durumdur. Çatışma çözümünde kullanılan dilin önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Tarafların birbirlerini ilzam ettikleri bir ortamda uzlaşıdan bahsetmek güçleşecektir. Yunus Emre nin söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı ifadesi, çatışma çözümünde yapıcı/uzlaşmacı tavrın önemini özetlemektedir. Buradan hareketle bu çalışmada Myanmar ın (1989 dan önceki adıyla Burma) Rakhine/Arakan vilayetinde Budistler ile Müslümanlar arasında yaşanan çatışmanın ortaya çıkış nedenleri ve gelişim süreci ele alınarak SWOT analizi yapılacaktır. Çalışmaya konu olarak Arakan ın seçilmesi, bölgede yaşanan trajedinin arka planının yeterince bilinmemesi nedeniyledir. Trajedinin boyutunu gösteren verilerden birisi Heidelberg Uluslararası Çatışmaları Araştırma Enstitüsü ne (Heidelberg Institute for International Conflict Research - HIIK) aittir. Enstitü, dünya üzerindeki çatışmaları 1 ile 5 arasında derecelendirmektedir. Buna göre Arakan daki çatışmalar kısmî çatışmaya denk gelen 4 numara ile derecelendirilmiştir. vi Tarihî Süreçte Arakan 1

2 Öncelikle çalışmaya konu olan bölgenin adlandırılmasındaki farklılıkları belirtmek gerekir. Uluslararası medyada ve pek çok akademik çalışmada burada yaşayan Müslüman toplum için Rohingya Müslümanları ifadesi kullanılmaktadır. İslam dünyasındaki tanımlama ise daha ziyade Arakanlı Müslümanlar veya Müslüman Arakanlar şeklindedir. Diğer taraftan Myanmar yönetimi 1980 li yıllarda Arakan eyaletinin adını Rakhine olarak değiştirmiştir. vii Dolayısıyla bölgenin resmî ve Budistlerle özdeşleşen adı Rakhine, eski ve Müslümanlarla özdeşleşen adı Arakan dır. Bangladeş-Myanmar sınırında kuzey-güney doğrultusunda yer alan Arakan, coğrafî olarak Hindistan ve Çin medeniyet havzalarının ortasında kurulmuş ve bu nedenle tarih boyunca pek çok etnik unsurun geçiş noktası olmuştur. Bölgenin bilinen geçmişi milattan önce 300'lü yıllara kadar uzanır. Burada ilk olarak Budist Dhanyavadi Krallığı (1. yy) ve Vesali Krallığı (3. yy) hüküm sürmüştür. İslam ın Arakan a ulaşması ise 8. yüzyılda Arap tüccarlar vasıtasıyla mümkün olmuştur. Deniz ticaretinde önemli bir yere sahip olan Müslüman Araplar, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Uzak Doğu ile ticari ilişkiler geliştirmiş; Arakan'dan Sumatra Adası na, oradan Cava ya kadar küçük ticaret şehirleri kurmuşlardır. 15. yüzyılın başında Kral Narameikla nın Müslüman olmasıyla birlikte bölgede İslamiyet hızla yayılmıştır. Kısacası Arakan, Narameikla (Süleyman Şah) tarafından kurulan Mrauk-U Hanedanı ndan önce de hem Müslüman hem Budist nüfusu ile bağımsız bir statüye sahip olmuştur. Arakan ın bu dönemde Venedik ile kıyaslanması bölgenin nasıl bir gelişim sürecinde olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. viii Moğolların ve Tibet-Burmaların 10. yüzyılda bölgeye varmalarına kadarki zaman diliminde Arakan, Bengal benzeri nüfusu ile bir Hint toprağı idi. Burmalılar tarafından Moğol ırkından geldikleri düşünülen Arakanlı Budistler (Rakhine), esasında 8. yüzyılda Hindistan dan göç eden ve daha sonraları işgalci Moğollar tarafından asimile edilen Aryan Maghada Budistlerinin torunlarıdır. ix Arakan tarihinde 1430 dan 1638 e kadarki süre zarfında bütün hükümdarlar sonradan İslam ı seçmiştir. Arakan, Bengal Sultanı tarafından ele geçirildiği dönemde tarihinin en geniş sınırlarına ulaşmıştır yılında Bengal de iktidarın el değiştirmesi ile Arakan Kralı Zabuk Şah, ilk defa 1540 yılında Bengal in Çittagong u da içine alan güneydoğu bölgesini işgal etmiştir. Bölge tekrar Bengal sultanlarının eline geçmişse de yılları arasındaki yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde yine Arakan idaresinde olmuştur. Bugünkü Çittagong ve Arakan topraklarının yaklaşık bir asır boyunca eski Arakan tarafından yönetildiği göz önünde bulundurulursa, Müslümanların çok uzun zamandan beri burada bulunuyor oldukları söylenebilir. Çittagong un 1582 yılındaki işgalinden sonra Arakan kralları, Bengal in kontrolünü elinde tutan Moğollara karşı Portekizliler ile iş birliği yapmışlardır. Ancak 1638 yılından sonraki gelişmelerle birlikte Arakan kralları Portekizlilere öylesine bağımlı hale gelmişlerdir ki Çittagong un sınır eyaletleri Portekizli korsanların uğrak yeri olmuştur. x Arakan kralı Sanda Tudamma nın Moğol prensi Şah Şuca ya himaye tahsis etmesi ve ardından prensi katletmesi, zaten iyi durumda olmayan Arakan-Moğol ilişkilerinin iyice bozulmasına neden olurken Çittagong un geriye dönüşü olmayacak şekilde elden çıkması sonucunu getirmiştir. Şah Şuca ve yandaşlarının katlinden sonra Arakan ın Burma tarafından işgaline kadar iki kardeş toplum arasında, Burmalıların Arakan ı ele geçirmelerine kadar varan amansız bir mücadele olmuştur. Her ne kadar Burmalılar İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanma sürecinde Arakan ın işgalini kendilerince haklı göstermeyi başarsalar da burada 2

3 yabancı saldırganlar ve işgalciler olarak kalmışlardır. Müteakip süreçte Burma yönetimi, Arakan tarihinin bir gün tekerrür edebileceği ve sonunda oradan tamamen çekilmek zorunda kalacakları kurgusu ile meşgul olmuştur. Bunun önüne geçebilmek için, kendilerince potansiyel bir tehlike durumunda olan Arakanlı Müslümanları ortadan kaldırma yoluna başvurmuşlardır. Zaman zaman gerçekleştirilen etnik temizlik operasyonları, kökenleri çok derinlerde olan bu korkunun bir tezahürüdür. xi İşgaller Dönemi ve Bağımsızlık Sonrası Milliyetçi Politikalar Burma 1785 te Arakan ı ele geçirince 35,000 kadar Arakanlı, Burma yönetiminin baskısı nedeniyle İngiltere nin kontrolündeki Çittagong bölgesine kaçmıştır. Burma idaresi, geride kalan binlerce Arakanlıyı öldürmüş; önemli bir kısmını da Orta Burma bölgesine tehcir etmiştir. Böylece Arakan, çok az sayıda insanın yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Buna mukabil İngilizler çok sayıda Bengalliyi verimli Arakan topraklarına yerleşmeye teşvik etmiştir. Doğu Hindistan Şirketi, Bengal yönetimini Arakan ı kapsayacak şekilde genişleterek bölgeler arası göçe imkân tanımıştır lü yılların başında binlerce Bengalli Arakan a gelirken çok sayıda Arakanlı da Bengal topraklarına göç etmiştir de İngilizlerin gerçekleştirdiği nüfus sayımına göre Arakan da 58 bin civarında Müslüman yaşıyorken bu rakam 1911 de 178 bine çıkmıştır. Bu durum Burma idaresinde korku ile karışık bir ırkçı düşüncenin gelişimine" yol açmıştır. Arakan bölgesinde Budistler ile Müslümanlar arasında baş gösteren husumette bu göç hareketlerinin önemli bir etkisi olmuştur. Bu arada İkinci Dünya Savaşı nın başlamasıyla birlikte Burma, Japonlar tarafından işgal edilmiş ve İngilizler Arakan dan çekilmiştir. Çekilirken de burada Japon işgaline karşı bir tampon bölge oluşturmak maksadıyla Kuzey Arakan daki Rohingyaları silahlandırmıştır. Bu durum hem Budist ve Müslümanlar arasında hem de İngiliz idaresi taraftarı gruplar ile Burma milliyetçileri arasında çatışmalara neden olmuştur. 28 Mart 1942 de milliyetçiler tarafından Minbya ve Mrohaung mevkilerinde 5,000 Müslüman katledilmiştir. Japonlar da Müslümanlara karşı katliam gerçekleştirmeye başlayınca 40,000 civarında Müslüman, İngilizlerin kontrolündeki Bengal e iltica etmiştir ten itibaren İngilizlerle işbirliği yapan Arakanlı Müslümanlar, tıpkı diğer azınlık gruplar gibi içinde bulundukları dönemin şartları karşısında İngiltere yi bir nevi kurtarıcı olarak görmüşlerdir. xii 1947 de otonom bir İslam devleti amacıyla kurulan Mücahit Hareketi, 1962 deki General Ne Win darbesine kadar aktif olmuştur. General Ne Win idaresi Arakan da yaklaşık 20 yıl askerî operasyon yürütmüş; özellikle 1978 deki meşhur Kral Dragon Operasyonu ndan sonra 200,000 civarında Arakanlı, Bangladeş ve Pakistan a sığınmıştır. xiii Müteakip hükümetler de tek millet (Burman), tek dil (Myanmarsa), tek din (Budizm) politikaları ile Müslümanların da dâhil olduğu azınlıklara karşı baskı ve ayrımcılık yapmaya devam etmiştir. Yasalar gereği, ataları 1948 yılındaki bağımsızlıktan önce ülkede yaşayanlar, vatandaşlık için başvurma hakkına sahip olmasına rağmen ülkeyi on yıllarca demir yumrukla yöneten askerî cunta döneminde Arakanlı Müslümanlar bu haklardan yararlanamamıştır. Hatta 1964 te çıkarılan keyfi bir yasayla 50 ve 100 lük kyatlar tedavülden kaldırılmıştır. xiv Bunu yapmada amaç ticaretle uğraşan kentli Arakan Müslümanlarını birden fakirleştirmektir. Çünkü böyle büyük banknotlar genel itibariyle Arakanlıların elinde bulunmaktadır. Öyle ki Burma devlet başkanlarından U Saw, Arakanlılar Burma kanı taşıdıklarını gösterinceye kadar ayrımcı muamele göreceklerdir demiştir. xv Bu söylemle yönetimin güttüğü bu kan siyaseti en üst perdeden açığa vurulmuştur. Ülkenin Müslüman halkı, seyahat etmek hatta evlenmek için dahi izin almak zorunda bırakılmıştır. Azınlıkları ülkenin yabancısı olarak değerlendiren 3

4 Burma hükümetleri özellikle Arakanlı Müslümanlara karşı ayaklanmaları teşvik ettiği gerekçesiyle eleştirilmiştir. Birleşmiş Milletler de Arakanlı Müslümanları dünya üzerinde en fazla ayrımcılığa maruz kalan azınlıkların başında göstermektedir. xvi 2012 Olayları ve Sonrası Devlet politikalarıyla körüklenen etnik-dinsel husumet 2012 yılı içerisinde meydana gelen hadiselerle kendini göstermiştir. Ma Thida Htwe adlı bir Budist kadın 28 Mayıs günü üç kişi tarafından tecavüz edilip öldürülmüştür. Faillerin Müslüman olduğu iddia edilmiştir. xvii Myanmar polisi üç zanlıyı tutuklayarak cezaevine sevk etmiştir. Bu sırada cinayet zanlılarını taşıdığı gerekçesiyle bir otobüse saldırı düzenlenmiş ve 10 Müslüman öldürülmüştür. Yangon da toplanan çok sayıda Müslüman, bu saldırıyı protesto etmiştir. Hükümet olayın araştırılması için bir komisyon kurmuş ve olayla ilgileri olduğu gerekçesiyle 2 Temmuz da 30 kişi tutuklanmıştır. xviii Lakin gerilim daha da tırmanmış; öfkeli Budist kalabalıklar, Müslümanlara ait ev ve dükkânları hedef almış, camileri ateşe vermiştir. Mevzubahis hadiselerde 1,000 den fazla Müslüman öldürülürken, binlercesi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. xix Rohingya Dayanışma Örgütü Başkanı Dr. Muhammed Yunus, "Rohingya (Arakan) Müslümanlarının Budistler tarafından ateşe atılarak diri diri yakıldığını, Arakan'ın kuzeyindeki illerde yaşayan 200 Arakanlının da güvenlik gerekçesiyle başka şehirlerdeki kamplara yerleştirilmek üzere nehirden botla diğer şehirlere götürülürken Myanmar askeri tarafından ateş edilerek öldürüldüğünü öne sürmüştür. Yunus, ayrıca "Myanmar güvenlik güçlerinin kimsenin kamptan çıkmasına müsaade etmediğini, asıl amaçlarının Müslümanları tek bir noktada toplayıp dağılmalarını engellemek olduğunu belirtmiştir. Müslümanların kamplarda açlıkla boğuştuğunu, yaşadıkları zor şartlara rağmen kendilerine yardım edilmesine izin verilmediğini ifade eden Yunus, "Myanmar hükümetinin Filistin'deki gibi duvar örerek Müslümanları bir alana hapsetmeye çalıştığını" iddia etmiştir. xx Bu noktada Rohingyaların sıkıntılarını hiç bir ülkenin paylaşmak istemediğini vurgulayan Yunus, "bizi bir tek Türkiye önemsedi. İlk kez bir ülke yetkilisi bizi ziyaret etti, bu bizim için tarihi önem taşıyor. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet Arakan'a girdiğinde, gözyaşlarımız ilk kez acı ve zulümden değil, mutluluktan aktı. Türkiye'ye minnettarız" ifadesini kullanmıştır. xxi Gerçekten de uluslararası aktörlerin Arakan konusunda somut tepkiler vermediği görülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, durumun endişe verici olduğunu söylemekle yetinmiş; Avrupa Birliği, Myanmar yetkilileri ile irtibat halinde olarak hadiseleri takip ettiklerini belirtmiş; İslam İşbirliği Teşkilatı Arakanlılara yardım etmek için Myanmar da büro açacağını duyursa da baskılar nedeniyle planından vazgeçmiştir. xxii Bizzat bölgede mülakatlar yapan araştırmacı-yazar Mehmet Özay ise kamplarda dağıtılan BM gıda yardımlarının Bangladeşli mafyavari yapılar tarafından el konduğunu ve başkalarına satıldığını ileri sürmüştür. xxiii Dahası, Bangladeş olayların patlak vermesinin ardından sınır güvenliğini artırıp çok sayıda Arakanlı mülteciyi geri çevirirken Pakistan Dışişleri Bakanlığı olaylardan Myanmar yönetiminin sorumlu tutulması gerektiğini beyan etmiştir. xxiv Myanmar daki etnik temizlik kampanyasını resmî olarak kınayan Suudi Arabistan xxv ise dünya Müslümanlarının hamisi olarak Arakan bölgesine 50 milyon dolar yardım yapacağını duyurmuştur. xxvi Myanmar askerî diktatörlüğüne karşı gösterdiği barışçıl ve şiddetsiz mücadele nedeniyle 1991 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Aung San Suu Kyi xxvii de Myanmar 4

5 hükümetinin Arakanlıları dışlayıcı yaklaşımına ortak olarak uzun müddet hadiselere tepkisiz kalmıştır. xxviii Gazetecilerin olaylar hakkındaki görüşlerini ısrarla sormaları nedeniyle 2012 de sessizliğini bozan Aung San, hükümete sunulan rapordaki iki çocuk sınırlamasına karşı çıkmakla birlikte 1982 de kabul edilen vatandaşlık yasasına göre Arakanlıların Myanmar vatandaşı sayılamayacağını dile getirmiştir. xxix Devlet Başkanı Thein Sein in atadığı 27 üyeli komisyon tarafından hazırlanan raporda, Müslümanlar arasında nüfus artışını kontrol altına almak için doğum kontrol programı uygulanması önerisinde bulunulmuştur. Raporda, Budistlerin komşu ülke Bangladeş ten gelen, yasa dışı göçmenler olarak gördükleri Müslümanların artan nüfusuyla ilgili endişelerinin iki toplumun barış içinde birlikte yaşamasına büyük engel oluşturduğu belirtilerek çözüm için bölgedeki çeşitli merkezlerde doğum kontrol eğitimi verilmesi önerilmiştir. Hükümete Arakan eyaletinde yaşayan herkesin vatandaşlık durumunun belirlenmesi çağrısında bulunan komisyon, en azından gerilim azalana kadar iki toplumu birbirinden mümkün olduğunca uzak tutmak için güvenlik görevlilerinin sayısının artırılması gerektiğini belirtmiştir. Arakanlı Müslümanlara karşı etnik temizlik yapıldığını öne süren İnsan Hakları İzleme Örgütü, komisyonun hazırladığı raporu son derece yetersiz olarak nitelendirmiştir. Örgütün Asya sorumlusu Phil Robertson, raporun yaşanan saldırı ve cinayetlerin sorumlularının yargı karşısına çıkartılmasına yeterince vurgu yapmadığını, bunun da hükümetin adımlarını ileride gerçekleşecek başka etnik temizlik olaylarını planlayacakları caydırmaktan uzak kılacağını belirtmiştir. Robertson ayrıca güvenlik görevlilerinin dokunulmazlığını sona erdirecek reformlar yapılmadan güvenlik görevlilerinin sayısının iki katına çıkartılmasının ancak potansiyel bir tehdit olacağını ifade etmiştir. Örgütün raporunda, Budist rahipler, yerel politikacılar, hükümet yetkilileri ve güvenlik güçleri Müslümanlara yönelik etnik temizliği organize etmekle suçlanmıştır. xxx Diğer yandan uluslararası basında, bölgede zulüm gören Müslümanlara yapılan yardımların sistemli olarak engellendiği ve yönetimin buna sesiz kaldığı anlaşılmaktadır. Bölgede görev yapan Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden Joe Belliveau, Hayatımda böyle tahammülsüzlük görmedim. Halkın (Budistlerin), insanlara tıbbi yardım vermenin siyasi bir hareket olmadığını anlaması lazım ifadeleriyle tepkisini dile getirmiştir. Müslümanları tedavi eden doktorları tehdit eden broşürlerin şehir merkezlerinde dağıtıldığı ve 300 olan gönüllü sayısının onlara düştüğünü belirtmektedir. xxxi SWOT Analizi 1960'larda Harvard Üniversitesi bünyesinde geliştirilen SWOT analizi, bir sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri ile iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) tespit etmek için kullanılan bir tekniktir. SWOT analizi, çevresel faktörlerin incelenmesini, sürecin geleceği açısından önemli olan fırsatların saptanmasını, tehdit unsuru oluşturabilecek faaliyetlerin önceden fark edilip önlem alınmasını, güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasını ve bunların hangi durumlarda, koşullarda ve ortamlarda kullanılması gerekebileceğinin saptanmasını, zayıf yönlerinin belirlenerek önlem alınmasını, zayıf yönlerin olası tehditler karşısında yol açabileceği zor durumların analiz edilmesi gibi stratejik yaklaşımları kapsamaktadır. xxxii Başlangıçta ticari girişimler için kullanılan bu yöntem, çatışma durumlarına da tatbik edilebilmektedir. xxxiii Buradan hareketle Myanmar da Müslümanlara yönelik olarak fanatik Budistlerce gerçekleştirilen saldırıların Budistler açısından SWOT analizi yapıldığında, Müslümanları hedef alan Budist fanatizminin devlet tarafından desteklenmesi, Budistlerin Müslümanların geçmişte emperyalist İngilizlerle işbirliği yaptığı ve sonradan ülkeye gelen yabancılar 5

6 oldukları yönündeki kendince meşru argümanlarının olması; ayrıca tecavüz gibi ağır bir suçlamaya dayanarak ayaklanmaları güçlü yönlerdir. Zaman zaman Hıristiyan Karen etnik grubuna karşı da ayrımcı davranıldığı gerekçesiyle Batılı hükümetlerin tepkisine maruz kalınması ve Müslümanların karşı saldırılara geçmek için provoke edilmiş olması zayıf yönlerdir. Uluslararası aktörlerin olaylara yeterince ilgi göstermemesi ve hükümetin Arakan a giden yardımları engelleyerek Müslümanları güçsüz bırakması Budistler için fırsattır. Kapalı bir rejim olan Myanmar yönetiminin uluslararası alana açılmaya çalışması, dolayısıyla uluslararası toplumu memnun etmek adına tepkilere cevap verme ihtiyacı hissetmesi ve Aung San Suu Kyi gibi tanınmış bir Nobel Ödüllü muhalefet liderinin hükümetin Arakan politikasına karşı söylemlerde bulunmaya itilmesi ise Budistler açısından tehdittir. Arakanlı Müslümanlar açısından SWOT analizi yapılacak olursa, bölgede yaşayan Müslümanların diğer halklara göre daha eğitimli ve varlıklı olmaları, Suudi Arabistan ve Türkiye gibi ülkelerin kendilerine sahip çıkması xxxiv güçlü yönleridir. Müslümanların Myanmar da azınlık durumunda olması ve hem Myanmar a hem de Arakanlılara gösterilen uluslararası kayıtsızlık zayıf yönleri oluşturmaktadır. Myanmar yönetiminin BM çalışanlarını tutuklaması xxxv, Budistlerin Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne saldırması, Karen Hıristiyanlarının da ayrımcılığa maruz kalması birer fırsattır. Diğer taraftan, yönetimin elinde bulundurduğu medya gücüyle Arakanlıları dünyaya tecavüzcü ve vandal gibi teşhir etmeye çalışması ve olayların şiddetinin azalmasıyla birlikte uluslararası ilginin başka çatışma bölgelerine kayması ise Müslümanlar açısından tehditlerdir. Sonuç Arakan Müslümanlarının uzun süredir maruz kaldığı ayrımcı politikalara sessiz kalan uluslararası aktörler, ancak 2012 yılında meydana gelen çatışmalar sonrasında cılız bir tepki göstermişlerdir. Bunda en önemli faktör bölgenin jeopolitik ya da yer altı/ yerüstü zenginlikleri açısından cazip olmamasıdır. Suudi Arabistan a iltica eden Arakanlıların ülkelerindeki hadiseleri medyaya aksettirmeleri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu nun bölgeye ziyareti, Arakanlıların dünya gündemine gelmesinde etkili olmuştur. Batı dünyası, sadece Karen Hıristiyanları ve bölgeye giden uluslararası yardım örgütlerinin personeli hedef alındığı zaman harekete geçmiştir. Devletler düzeyinde değerlendirildiğinde sadece bazı Müslüman ülkelerin Arakanlıların yanında yer aldığı, diğer birçok devletin olaylara kayıtsız kaldığı görülmektedir. Bu durum, uluslararası politikada salt çıkar temelli yaklaşımların etkili olmaya devam ettiğini göstermektedir. Swot analizi bağlamında değerlendirildiğinde, kısa vadede çatışmaların önlenmesi ve uzun vadede ayrımcı politikaların ortadan kaldırılması için öncelikle Myanmar rejimine yönelik uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınması önerilebilir. Diğer birçok örnekte olduğu gibi silah satışının kısıtlanması vb. yaptırımlar, rejimin etnik temizliğe ortak olmasının önüne geçebilecektir. Bunun dışında, ülkedeki Müslümanların ve diğer azınlıkların eşit vatandaşlar olarak anayasal haklara sahip olmaları sağlanmalıdır. Müslümanlar özelinde değerlendirildiğinde, ülke siyasetinde ve uluslararası platformlarda daha etkin olabilmek için daha kapsamlı örgütlenmelere ve diyasporalara ihtiyaç olduğu söylenebilir. KAYNAKÇA AKYEŞİLMEN, Nezir (ed.), Barışı Konuşmak, ODTÜ Yayıncılık, Ankara,

7 AL HAMID, Nadim, Over 100,000 Burmese Benefit From Residency Permit Extension, Arab News, 8 Kasım 2013, erişim 15 Şubat 2014, ARAKAN RAPORU, İnsanî Yardım Vakfı, CHAN, Aye, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn CHARNEY, Michael W. Charney, Arakan, Min Yazagyi, and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Mainland Southeast Asia , Ohio University Press, FREDRIKSEN, John C., Modern World Leaders, Facts on File, New York, 2003, s. 30. FULLER, Thomas, Charity Says Threats Foil Medical Aid in Myanmar, New York Times, 5 Kasım GRAVERS, Mikael, Nationalism As Political Paranoia in Burma, Curzon, Surrey, HUSSAIN, Misha, Rohingya refugees leave Burma to seek help in Bangladesh video, The Guardian, 22 Temmuz OXFORD DICTIONARY, Oxford University Press, USA, ÖZAY, Mehmet, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi, İstanbul, ROBINSON, Gwen, UN aid workers face Myanmar riot charges, Financial Times, 15 Temmuz Erişim 15 Şubat 2014, PAHL, Nadine and RICHTE, Anne, SWOT Analysis - Idea, Methodology And A Practical Approach, GRIN Verlag, Nordestedt/Germany, STEINBERG, David, Turmoil in Burma: Contested Legitimacies in Myanmar, EastBridge, Norwalk, TÜRKÇE SÖZLÜK, Cilt 1, TDK, Ankara, WADE, Francis, "Burma 'creating humanitarian crisis' with displacement camps in Arakan", The Guardian, 13 Temmuz YUNUS, Muhammed, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, "Myanmar Rohingya refugees call for Suu Kyi's help", Agence France-Presse, 13 Haziran "PKK SWOT Analizi ve Gelecek 5 Yılda PKK nın Durumu Ne Olabilir?", Lider Gazetesi, 26 Mart

8 "PTI stages protest against Muslim killing in Burma", Pakistan Today, 26 Temmuz "Saudi accuses Myanmar of 'ethnic cleansing' of Rohingya Muslims", Agence France- Presse, 7 Ağustos "Saudi Arabia gives $50 mn aid to Myanmar Muslims", Reuters, 12 Ağustos "Unforgiving history", The Economist, 3 November Arakanlı Müslümanları bir tek Türkiye önemsedi, Anadolu Ajansı, 28 Mayıs Aung San Suu Kyi condemns Rohingya 'two-child policy', BBC News, 27 Mayıs Conflict Barometer 2012, HIIK, s. 87. Erişim 13 şubat 2014, Myanmar arrests 30 over killing of 10 Muslims, Today s Zaman, 2 Temmuz 2012 Q&A: Communal violence in Burma, BBC News, erişim 24 Ocak 2014, Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Doktora Programı. i Türkçe Sözlük Cilt 1, TDK, Ankara, 1988, s ii Oxford Dictionary, Oxford University Press, USA, 1998, s. 79. iii Nezir Akyeşilmen, Barışı Konuşmak, ODTÜ Yayıncılık, Ankara, 2013, s. 21. iv Mürsel Bayram, Darfur Sorunu nun Uluslararası Boyuta Taşınmasında Küresel Enerji Politikalarının Rolü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir, 2013, s v Akyeşilmen, a.g.e., s. 19. vi Conflict Barometer 2012, HIIK, s. 87, Erişim: 13 Şubat vii Mehmet Özay, Arakan Müslümanları: Kaybolmaya Yüz Tutmuş Bir Halkın Hikâyesi, İstanbul, 2013, s. 24. viii Aye Chan, The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma (Myanmar), SOAS Bulletin of Burma Research, Vol. 3, No. 2, Autumn ix Muhammed Yunus, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, 2005, s. 42 vd. x Michael W. Charney, Arakan, Min Yazagyi, and the Portuguese: The Relationship Between the Growth of Arakanese Imperial Power and Portuguese Mercenaries on the Fringe of Mainland Southeast Asia , Ohio University Press, xi Muhammed Yunus, Dünden Bugüne Arakan, İstanbul, 2005, s xii Özay, a.g.e., s. 33. xiii David Steinberg, Turmoil in Burma: Contested Legitimacies in Myanmar, EastBridge, Norwalk, Burma para birimi xiv Yunus, a.g.e., s xv Özay, a.g.e., s

9 xvi Q&A: Communal violence in Burma, BBC News, erişim 24 Ocak 2014, xvii 1997 yılında da benzer bir olayın yaşandığını ve faillerin bilinmemesine rağmen suçun yine Müslümanlara atıldığını belirten Gravers, böylece Arakanlı Müslümanların mal varlıklarına ve ibadethanelerine saldırmanın meşrulaştırıldığını ifade etmektedir. Bkz. Mikael Gravers, Nationalism As Political Paranoia in Burma, Curzon, Surrey, 1999, s. 86. xviii Myanmar arrests 30 over killing of 10 Muslims, Today s Zaman, 2 Temmuz xix Arakan Raporu, İnsanî Yardım Vakfı, 2012, s. 16. xx Benzer iddialar Batı medyasında da dile getirilmiştir. Bkz. Francis Wade, "Burma 'creating humanitarian crisis' with displacement camps in Arakan", The Guardian, 13 Temmuz xxi Arakanlı Müslümanları bir tek Türkiye önemsedi, Anadolu Ajansı, 28 Mayıs 2013, erişim 8 Aralık 2013, bizi-bir-tek-turkiye-onemsedi xxii Unforgiving history, The Economist, 3 Kasım 2012., erişim 20 Aralık 2013, xxiii Özay, a.g.e., s. 75. xxiv PTI stages protest against Muslim killing in Burma, Pakistan Today, 26 Temmuz 2012, erişim 6 Kasım 2013, xxv Saudi accuses Myanmar of 'ethnic cleansing' of Rohingya Muslims, Al Arabia, 7 Ağustos 2012, erişim 19 Kasım 2013, xxvi ; Saudi Arabia gives $50 mn aid to Myanmar Muslims, Tribune, 12 Ağustos 2012, erişim 12 Kasım 2013, xxvii John C. Fredriksen, Modern World Leaders, Facts on File, New York, 2003, s. 30. xxviii Myanmar Rohingya refugees call for Suu Kyi's help, Bangkok Post, 13 Haziran 2012, erişim 6 Aralık 2013, xxix Misha Hussain, Rohingya refugees leave Burma to seek help in Bangladesh video, The Guardian, 22 Temmuz 2012, erişim 12 Şubat 2014, Aung San Suu Kyi condemns Rohingya 'two-child policy', BBC News, 27 Mayıs 2013, erişim 15 Aralık 2013, xxx Burma: Rohingya Müslümanların Etnik Temizliği ne Son Verin, HRW, 22 Nisan Erişim 14 Şubat 2014, xxxi Thomas Fuller, Charity Says Threats Foil Medical Aid in Myanmar, New York Times, 5 Kasım 2012, erişim 12 Şubat 2014, xxxii Nadine Pahl and Anne Richte, SWOT Analysis - Idea, Methodology And A Practical Approach, GRIN Verlag, Nordestedt/Germany, xxxiii Örneğin PKK nın SWOT analizi yapılacak olursa; finansal destek hatlarının sürekliliği, 30 yıllık deneyim ve bölgeselden çıkıp küresel bir terör gücü olma gibi özellikler PKK nın güçlü yönleridir. Abdullah Öcalan ın yakalanmış olması, Türklerle evlilikler yoluyla oluşan akrabalık bağları ve ayrıca halkın tamamının desteğinin alınamıyor olması zayıf yönlerdir. BDP nin meclise girmiş olması, Abdullah Öcalan ile irtibatın kesilmemiş olması, geri çekilme söz konusu olduğunda PKK militanlarının Kuzey Irak ta yerleşip Kürdistan Bölgesel Yönetimi nin ordusuna katılma şanslarının olması gibi durumlar PKK için fırsatlardır. Diğer taraftan Türkiye`nin bölgede reformlara girişmesi, bölgenin ekonomisinin giderek düzelmesi, Türkiye nin AB ve Avrasya için enerji boğazı olma özelliğinin kazanılması, ABD nin çıkar ibresinin her zaman Türkiye yi işaret etmesi gibi gelişmeler PKK açısından tehditlerdir. Bkz. Ufuk Süslü, PKK SWOT Analizi Ve Gelecek 5 Yılda PKK`nın Durumu Ne Olabilir?", Lider Gazetesi, 26 Mart xxxiv Nadim Al Hamid, Over 100,000 Burmese Benefit From Residency Permit Extension, Arab News, 8 Kasım 2013, erişim 15 Şubat 2014, xxxv Gwen Robinson, UN aid workers face Myanmar riot charges, Financial Times, 15 Temmuz Erişim 15 Şubat 2014, 9

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ

İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ İÇİNDEKİLER EDİTÖR NOTU... İİİ YAZAR LİSTESİ... Xİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ NİN SURİYE KRİZİNDEKİ TUTUMU... 1 Giriş... 1 1. BM Organı Güvenlik Konseyi nin Temel İşlevi ve Karar Alma Sorunu...

Detaylı

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi

Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi Trinidad ve Tobago 1990: Latin Amerika'nın ilk ve tek İslam devrimi 1990 yılında Latin Amerika'nın ada ülkesinde bir grup Müslüman ülkedeki yönetimi ele geçirmek için silahlı darbe girişiminde bulunmuştu.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12

İÇİNDEKİLER. Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 İÇİNDEKİLER Karşılaştırmalı Eğitim Nedir?... 1 Yabancı Ülkelerde Eğitim... 4 Uluslararası Eğitim... 5 Kaynakça... 12 I. ALMANYA EĞİTİM SİSTEMİ 1. DOĞAL FAKTÖRLER (Coğrafi Yapı, İklim Koşulları)... 14 1.1.

Detaylı

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu

Değerli S. Arabistan Cidde Uluslararası Türk Okulu Uzun yıllar boyunca baskıcı rejimler ve zorba yönetimlere sahne olan çift başlı kartalların ülkesi Arnavutluk, şimdi yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Özellikle dini ve kültürel açıdan büyük bir yıkımın

Detaylı

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ

1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii KISALTMALAR...xiii TABLOLAR LİSTESİ... xv ŞEKİLLER LİSTESİ... xvii GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM ASKERLİKTE ÖZELLEŞTİRMENİN TARİHİ 1.1. ANTİK VE ORTA ÇAĞ... 9 1.1.1. Antik Çağ... 9 1.1.2.

Detaylı

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ MYANMAR ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Myanmar Birliği Cumhuriyeti : Cumhuriyet : Güneydoğu Asya ülkesi olan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri

Değerli Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Tarihi boyunca bağımsızlığını koruyabilmiş ve Afrika Kıtası'nın Avrupa devletlerince sömürge yapılamamış tek ülkesi olan Etiyopya (Habeşistan) dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olarak biliniyor.

Detaylı

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik)

Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Afganistan'da Afyon Üretimi Dosyası (İnfografik) Uzun yıllar süren iç savaşlar ve dış müdahaleler sonucu istikrarsızlaşan Afganistan, dünya afyon üretiminin yaklaşık olarak yüzde 90'ını karşılıyor. 28.04.2016

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler

İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler İslam Dünyasından Darbe Girişimine Tepkiler Dünya üzerindeki birçok İslami kurum, kuruluş ve şahsiyetler Türkiye'de yaşanan darbe girişimi hakkında mesajlar yayımladı. 16.07.2016 / 22:09 15 Temmuz gecesi

Detaylı

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER

TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER Merve Nur Bulut, Kübra Sezgin www.improkul.impr.org.tr facebook.com/improkul @improkul improkul@gmail.com SURİYE KRİZİ VE TÜRKİYE DE BULUNAN SURİYELİ MÜLTECİLER 2011

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz

Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Taliban Sözcüsü: Her ülke ile meşru yoldan diplomasi geliştiriyoruz Gerçekleştirilen röportajda, Taliban'ın diplomasi anlayışına, ülkede artan askeri hareketliliğe ve barış görüşmeleriyle ilgili iddialara

Detaylı

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI DAYANIŞMA GÜNÜ BODRUM KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ 25 KASIM KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜ BASIN BÜLTENİ: Mirabel kız kardeşler,

Detaylı

Ülkenin adı İngilizcede Burma olarak geçerken Türkçe ve diğer birçok dilde Birmanya ifadesi tercih edilmiştir.

Ülkenin adı İngilizcede Burma olarak geçerken Türkçe ve diğer birçok dilde Birmanya ifadesi tercih edilmiştir. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MYANMAR DAKİ

Detaylı

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE

İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE İÇİMİZDEKİ KOMŞU SURİYE Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL İSTANBUL 2015 YAYINLARI Yazar: Dr. A. Oğuz ÇELİKKOL Kapak ve Dizgi: Sertaç DURMAZ ISBN: 978-605-9963-09-1 Mecidiyeköy Yolu Caddesi (Trump Towers Yanı)

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM

MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM MEDRESE VE İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ İNŞA PROJESİ- VİETNAM İHH Projeler Birimi ARALIK 2013 PROJENİN KONUSU Bu proje, Vietnam ın Hochiminh City bölgesinde 639,98 metrekare büyüklüğünde 3 katlı bir Medrese ve

Detaylı

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ

TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Dr. Tuğrul BAYKENT Baykent Bilgisayar & Danışmanlık TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK GÜCÜ Düzenleyen: Dr.Tuğrul BAYKENT w.ekitapozeti.com 1 1. TÜRKİYE NİN JEOPOLİTİK KONUMU VE ÖNEMİ 2. TÜRKİYE YE YÖNELİK TEHDİTLER

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum

ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum ABD'nin iki seçeneği kaldı: Ya gücünü artır ya da Taliban'a göz yum Kunduz'da yaşanan savaş ABD için iki seçeneği ortaya çıkardı; ya işgal güçlerini artıracak yada Taliban'ın ilerleyişine göz yummak zorunda

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1

KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 Rapor No: 41, Mart 2011 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 1 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Center for Mıddle Eastern Strategıc Studıes mezhepçilik Irak

Detaylı

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü

İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar Platformu Genel Koordinatörü santralistanbul Küresel Sorunlar Platformu http://www.platformforglobalchallenges.org http://www.twitter.com/pgchallenges http://www.facebook.com/kureselsorunlarplatformu İdris KARDAŞ Küresel Sorunlar

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER VII İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...XII I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER A. YEREL YÖNETİMLER...3 İl Özel İdareleri...3 Belediyeler...3... Köy İdareleri...4 Mahalle Muhtarlıkları...4 Yerel Yönetim

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

BÜLTEN İSTANBUL B İ L G İ AZİZ BABUŞCU. NOTU Yeni Dünya ve Türkiye 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI AZİZ BABUŞCU 4 te AK AK PARTİ İL BAŞKANI 10 da YIL: 2012 SAYI : 169 24-31 ARALIK 2012-7 OCAK 2013 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 3 te 2

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı

Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı On5yirmi5.com Arakanlı Şeyh Ebu Şemma Arakan ı anlattı Arakanlı Müslüman topluluğun lideri Arakanlı Şeyh Ebu Eş Şemma bin Abdulmecid bin Muhammed Arakan'ı anlattı. Yayın Tarihi : 24 Temmuz 2012 Salı (oluşturma

Detaylı

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket)

Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Kamuoyu Yoklaması Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara Karşı Filistin Halkının Tutumu (Anket) Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi 2017 1 Filistin Sahnesinde Faal Olan Gruplara

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76

1. Kavramsal Olarak Terör ve Terörizm...74 A. Tarihsel Süreç İçerisinde Değişen Anlam...76 İçindekiler Giriş...1 Birinci Bölüm: Etnisite ve Milliyetçilik...9 1. Kavramsal Boyut...10 A. Etnisite, Etnik Grup ve Etnik Kimlik...11 B. Millet ve Milliyetçilik...17 2. Kuramsal Tartışmalar...23 A. İlkçi

Detaylı

ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012

ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012 ihh ArAKAn FAALİYET RAPORU AĞUSTOS 2012 İHH ArA k A n FAAlİyet raporu AĞUSTOS 2012 1 BÖLGE HAKKINDA GENEL BİLGİ Arakan da hâlihazırda yaşanan olaylar 28 Mayıs ta Ramri kasabasında Budist Rakhine bir kadının

Detaylı

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23

III. ÜLKE İLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLARDA İLERİ SÜRÜLEN BAZI SİYASÎ ESASLAR 23 İ Ç İ N D E K İ L E R Sahi} e ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR I. TEMEL İLKELER V I X x v 1 II. ÜLKE KAZANMA VE YİTİRME BİÇİMLERİ 5 1. Devir i 6 2. İşgal 11 3. Kazandırıcı Zamanaşımı 10 4. Katılma I 7 5.

Detaylı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı

1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979 Kabe Baskını'nın yeni görüntüleri ortaya çıktı 1979'da Mekke'de gerçekleşen ve günümüzde hala bazı yönleri gölgede kalan olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 03.06.2017 / 11:26 20 Kasım 1979

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

T.S.K. PERSONEL KANUNU

T.S.K. PERSONEL KANUNU Fihrist İÇİNDEKİLER Md. No: BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Genel Hükümler I. Kapsam... 1 II. Amaç... 2 III. Tarifler... 3 Görev ve Sorumluluklar I. Görev ve Sorumluluk... 4 II. Mal Bildirimi... 5 Genel Haklar

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

T.S.K. PERSONEL KANUNU

T.S.K. PERSONEL KANUNU T.S.K. PERSONEL KANUNU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar Genel Hükümler Madde I. Kapsam... 1 17-19 II. Amaç..... 2 19 III. Tarifler... 3 20-22 Görev ve Sorumluluklar I. Görev ve Sorumluluk... 4 22

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler

Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Dünya Mültecileri Hakkında Anahtar İstatistikler Avrupa ve ABD'ye göç eden mülteciler nüfusu nasıl etkiledi? Avrupalıların, AB politikalarına bakışı nasıl? ABD halkının mültecilere bakışı nasıl? 29.06.2016

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Temel Bilgiler G20 Nedir? G-20 (Group of 20) platformunun kuruluş amacı küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik edilmesi için gayri resmi bir görüş alışverişi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1

İÇİNDEKİLER. YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 İÇİNDEKİLER Küresel Terörizmin Yeni Yüzü Canlı Bombalar YAZAR HAKKINDA... v SÖZE BAŞLARKEN...vii İÇİNDEKİLER... xv KISALTMALAR LİSTESİ...xxi GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM KÜRESELLEŞME ÇAĞININ TEHDİTLERİ VE

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23019)

(Resmi Gazete ile yayımı: Sayı: 23019) - 835 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ ARASINDA KÜLTÜR VE GÜZEL SANATLAR ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.6.1997

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu

15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye Salonu Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Bashar al-assad ın Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül ve Bayan Hayrünnisa Gül onuruna verilen Akşam Yemeği nde yapacakları konuşma 15 Mayıs 2009 al-dimashqiyye

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...VII İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX BİRİNCİ BASKIYA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER 2014 yılı yerel seçimleriyle birlikte yeni kurulan Tuşba Belediyesinin teşkilatlanma çalışmaları başlamış ve bu kapsamda meclis kararıyla Bilgi İşlem Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor!

Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! Hackerlar ortaya çıkardı: Birleşik Arap Emirlikleri İsrail yanlısı kurumları fonluyor! BAE Washington büyükelçisi Yusuf el-uteybe'ye ait olduğu iddia edilen ve bazı hacker gruplar tarafından yayınlanan

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir.

Sosyal Bilimleri söyleyebilir ve yazabilir. Olay-görüş ve Olayı açıklayabilir. Temel insan haklarını söyleyebilir. ... ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER -6-2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI BEP YILLIK PLANI DERSİN ADI: SOSYAL BİLGİLER- 6 ÖĞRENCİNİN ADI ve SOYADI:.. OKUL NO:.. SINIFI: 6 AYLAR SAAT HAFTA KONULAR ÜNİTELER KAZANIMLAR

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi

SİVİL GLOBAL GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi STRATEJİK VİZYON BELGESİ SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 GLOBAL SİVİL DİPLOMASİ İNŞASI PROGRAMI Potansiyelin Keşfi (2015-2023-2053) Globalleşme süreci ülkeleri ekonomik, siyasi ve sosyolojik bakımdan üç temel

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren)

HAKKIMIZDA. *TÜBİTAK/ULAKBİM-Sosyal Bilimler Veri Tabanı (2003 ten itibaren) *Modern Language Association of America (MLA) (2010 dan itibaren) HAKKIMIZDA Tarih İncelemeleri si (TİD), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayımlanan, 2009 yılı Temmuz ayından itibaren, uluslararası hakemli bir dergidir. İlk sayısı 1983 yılında

Detaylı

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Hacı Dede Hakan KARAGÖZ Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT), üye ülkeler arasında yoğun ekonomik işbirliğinin tesis edilmesini amaçlayan bölgesel düzeyde bir uluslararası teşkilattır. Teşkilat, 1964 yılında kurulan Kalkınma İçin

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI

ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Priştine, 31 Ekim 2012 Nr. Ref.: MMP 304/12 ÜYE ROBERT CAROLAN TARAFINDAN BİLDİRİLEN KARŞIOY VE MUTABIK GÖRÜŞ YAZISI Başvuru No: KO 61/12 Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı tarafından 22 Haziran 2012 tarihinde

Detaylı

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL

Title of Presentation. Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL Title of Presentation Hazar Havzası nda Enerji Mücadelesi Dr. Azime TELLİ 2015 ISTANBUL İçindekiler 1- Yeni Büyük Oyun 2- Coğrafyanın Mahkumları 3- Hazar ın Statüsü Sorunu 4- Boru Hatları Rekabeti 5- Hazar

Detaylı

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - POLONYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Polonya İlişkileri; Fırsatlar ve Riskler ( 2016 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14

Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu / 11:14 Dünya Basınında OHAL Türkiye'de ilan edilen olağanüstü hal uygulaması dünya basınında geniş yer buldu. 21.07.2016 / 11:14 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3 ay süreli OHAL kararı dünya

Detaylı

USTAD Tahlil Nisan-2011

USTAD Tahlil Nisan-2011 Meydana Dökülme ve Öfke Bahreyn de 14 Şubat hareketi USTAD Tahlil Nisan-2011 Çalışma No:5 Nisan 2011 Mardin -TURKEY ÖZET: Bahreyn e Bahreyn den penceresinden baktığınızda, onu diğer ülkelerden ayıran önemli

Detaylı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı

Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı. Ali SEMİN. BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı Orta Doğu Kuzey Irak ta Siyasi Dengeler ve Bağımsızlık Referandumu Kararı Ali SEMİN BİLGESAM Orta Doğu ve Güvenlik Uzmanı 56 Stratejist - Temmuz 2017/2 Orta Doğu da genel olarak yaşanan bölgesel kriz ve

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

MYANMAR - ARAKAN RAPORU

MYANMAR - ARAKAN RAPORU GÜNEY ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ (GASAM) MYANMAR - ARAKAN RAPORU Aslan BALCI - Sadık ŞANLI MART 2013 www.gasam.org.tr Sayfa 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL DEĞERLENDİRME 4 MYANMAR VE ARAKAN TARİHİ

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI

KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE GENELİ ve İİB MAL GRUPLARI VE BAZINDA KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATI OCAK TEMMUZ 2014 / 15 0 TABLOLAR I. Mal Grupları Bazında Türkiye Geneli Kuru

Detaylı

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar

SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar SURİYELİ KADIN ve KIZ ÇOCUKLARI İÇİN GÜVENLİ ALANLAR PROJESİ Merkezlerimize ve etkinliklerimize ilişkin bazı fotoğraflar 1 2 3 4 5 PROJE KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTIRILEN ETKINLIKLER ÇOCUK YAŞTA EVLİLİKLER PANELİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu

Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Bush, Suudi Kralıyla petrol fiyatı konuştu Orta Doğu gezisinin son durağı Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı George W. Bush, Suudi Kralı Abdullah'la, yüksek petrol fiyatlarının ABD'yi nasıl etkilediği

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu

1. ABD Silahlı Kuvvetleri dünyanın en güçlü ordusu 2016 yılında 126 ülkenin ordusu değerlendirilmiş ve dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapılmıştır. Ülkenin sahip olduğu silahlı gücün yanında nüfusu, savaşabilecek ve askerlik çağına gelen insan sayısı,

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi

ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi ARAKAN A ÇÖZÜM OLMAK Arakan Raporu Dr. Mehmet ÖZAY Malezya Teknoloji Üniversitesi -Universiti Teknologig Malaysia UTM- Öğretim Üyesi DÜBAM HAZİRAN 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ..3 ARAKAN NERESİ - ARAKANLILAR

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1

İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 ÜNİTE 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TEMEL KAVRAMLARI...1 I. Yönetim...1 II. Yönetici...2 III. Güç, Yetki ve Otorite...3 A. Güç...3 B. Yetki...4 C. Otorite...5 IV. İş Gücü...5 V. Strateji ve Stratejik

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı

TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı RAMAZAN 2013 KENYA TEMEL GÖSTERGELER Coğrafi yapı Güneyinde Tanzanya, batısında Uganda, kuzeybatısında Sudan, kuzeyinde Etiyopya ve doğusunda Somali olan bir doğu Afrika ülkesidir. Hint Okyanusu na kıyısı

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ SRİ LANKA ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ 2 I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı Yönetim Şekli Coğrafi Konumu : Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti : Sosyalist Cumhuriyet :

Detaylı