ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI"

Transkript

1 ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI Seminer: Çeviren: Düzenleyen: Snoep Bauke Avrupa Asker Sendikaları Federasyonu eski Başkanı Onur İnal Aylin Erkutlu Seminer Tarihi: 13 Aralık 2012 Aralık 2012

2 1 ZORUNLU ASKERLİK YÜKÜMLÜLERİNE YÖNELİK ORTAK EYLEM GEREKTİREN MUAMELE VE DAVRANIŞLAR BAUKE SNOEP 1960 ve 1970 lerde Hollanda daki kendi deneyimlerimi anımsıyorum: Subay ve Astsubayların yemekhanelerinde gerçekleştirilen partilerde, hafta sonu yükümlülerin garson olarak içki ve atıştırmalık servis etmekle görevlendirildiklerini ve sonrasında da partinin çöplerini temizlemek zorunda olduklarını hatırlıyorum. Aynı zamanda yükümlülerin katılmalarının emredildiği ve düşen engelleri değiştirmek zorunda oldukları binicilik gösterilerini de hatırlıyorum. O günlerde bu işlerin hiçbiri için yükümlülere herhangi bir ücret ödenmiyordu ve ben bütün bunları kölelik olarak adlandırıyorum. O günlerde disiplin uygulamaları her zaman adil değildi... Herhangi biri kolayca, bir Komutanın basit ve kanıtlanmamış kanaati üzerine cezalandırılabiliyordu. Cezalar genellikle ya gözaltına alınma (kışlada kalma) ya koğuşta alıkonma ya da hücre hapsi şeklinde gerçekleştiriliyordu. Başka bir deyişle, hukuk eğitimi almamış, yargıçlık mesleğinden olmayan bir Komutan, astlarını özgürlüklerinden mahkum bırakma hakkına sahipti. Örneğin; sanığı herhangi bir yasal koruma sağlamadan hapse atmak gibi. Dünya nın her köşesindeki öğrencilerin birçok konuda daha fazla söz hakkı talep ettikleri bir dönem olan 1960 ların sonunda yaşananlar Askeri camiayı da etkisi altına aldı. Avrupa nın dört bir yanında yükümlülerin bir araya gelip kendi derneklerini kurmaya başlamaları ve hatta daha iyi çalışma koşulları, fazla mesailerin ve hafta sonu mesailerinin ücretlendirilmesi vs. gibi taleplerde bulunmaya başlamaları gerçekten bir sürpriz değildi. Taleplerinin en önemli kısmını ise, sadık birer hizmetçi, ya da tercih ederseniz köle olarak değil, insan olarak muamele görmek istemeleri oluşturmaktaydı. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç teki Yükümlü Dernekleri bir araya geldi ve 1979 da ECCO 1 Avrupa Yükümlü Örgütleri Konferansı nı (daha sonra: Konsey ) kurdular. Başlangıçta ECCO, aslen yükümlülerinin deneyimlerini paylaşacakları bir platformdu lerin ortalarına kadar profesyonel asker sendikalarının çoğunun, birkaç istisna dışında, yükümlülerin durumuna yönelik ilgileri çok az veya hiç yoktu lerin ortalarından itibaren ECCO yükümlülerin haklarını savunan aktif bir organizasyon haline gelmiş ve EUROMIL, Avrupa daki (o zamanlar çoğunlukla profesyonel) askeri örgütlenmeleri kapsayan şemsiye kuruluş, tarafından sık sık desteklenmiştir. Günümüzde resmi olarak varlığını devam ettiren ECCO, etkin olarak faaliyetlerini sürdürmemektedir. AVRUPA KONSEYİ (AK) VE YÜKÜMLÜLER Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 1967 den bu yana yükümlülerin durumlarıyla ilgilenmiş, 60 tan fazla belge hazırlanmış ve 12 metin kabul edilmiştir; 1967: Vicdani ret ile ilgili 337 sayılı Karar 1 European Conference of Conscript Organisations

3 2 1977: Vicdani ret ile ilgili 816 sayılı Tavsiye Kararı 1988: Dernek kurma /örgütlenme hakkı ile ilgili 903 sayılı Karar 1998: Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi nin 3, 4, 5, 6, 10 ve 11. maddelerine ilişkin 1166 sayılı Karar ve 1380 sayılı Tavsiye Kararı 2000: Ermenistan daki alternatif hizmet ile ilgili 221 sayılı Görüş 2000: Çeçenistan Cumhuriyeti nde yükümlülerin kullanılması ile ilgili 1444 ve 1456 sayılı Tavsiye Kararları 2001: Vicdani ret ile ilgili 1518 sayılı Tavsiye Kararı 2002: Yükümlülere kötü muamele edilmesi ile ilgili 1277 sayılı Karar 2006: Silahlı Kuvvetler Mensuplarının temel insan hakları ile ilgili 1742 sayılı Tavsiye Kararı 2007: Yükümlülere kötü muamele edilmesi ile ilgili 1548 sayılı Tavsiye Kararı Nisan 2006 daki 1742 sayılı Tavsiye Kararının en ileri seviyede bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, bizim öncelikle insan hakları ve temel özgürlüklere ve bunların Silahlı Kuvvetler mensupları nezdinde nasıl uygulanmadığına yakından bakmamız gerekmektedir. Bu noktada bir Devletin insan hakları ile ilgili sahip olduğu role vurgu yapmak istiyorum; Devlet açısından sadece ulusal anayasa ve yasalar değil, insan hakları ve temel özgürlükleri garanti altına alan Uluslararası Antlaşmalar da bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Örneğin; Birleşmiş Milletler (BM): İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Avrupa Birliği (AB): Temel Haklar Şartı Avrupa Konseyi (AK): Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Sosyal Şartı Tüm bu Antlaşmalarda Devletlerin, Silahlı Kuvvetler mensuplarında da olduğu gibi, genellikle bu hak, demokratik toplumda ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olan { } durumlarda sınırlamalara tabi tutulabilir gibi klasik metinler vasıtasıyla yasal sınırlamalar getirme imkanları bulunmaktadır. İlk metnin (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı nın hemen akabinde ve Berlin Krizi nin ortasında kaleme alındığını görüyoruz; çok da garip değil. Metindeki ifadeler sınırlayıcı ancak kapsam dışı bırakmamaktadır: Çok önemli bir fark! Hiç kimse en nihayetinde evrensel olarak kabul edilmiş bir uzun metni değiştirmek üzere zahmet gerektiren tartışmaları yeniden başlatmak istemediğinden sonrasında hazırlanan tüm Antlaşmalarda BM nin orijinal metnine bağlı kalma zorunluluğu bulunmaktaydı. Ancak çoğu hükümet, bu konuda hummalı bir çalışma içindedir: Hükümetler, genellikle anayasal boyutta tüm vatandaşlarının insan hakları ve temel özgürlüklerini garanti altına alırken, bunlardan bazılarını yasalar ile sınırlamakla kalmayıp Silahlı Kuvvetler mensupları gibi bazı vatandaşlarını bu hakların kapsamı dışında bırakmaktadırlar. Sosyal çıkarların korunması amacıyla dernek kurma/örgütlenme hakkı, siyasi partilere üyelik ve seçilme hakkı bunlara örnektir.

4 3 Eski bir bakış açısıyla bu durum bazı kimseler için anlaşılabilir olmakla beraber, ünlü Fransız filozof ve matematikçi René Descartes düşünüyorum öyleyse varım (Je pense, donc je suis) sözünü 1637 yılında kaleme almıştır. Bana göre bu söz; ırk, cinsiyet, statü ya da her ne ise gözetmeksizin tüm insanları kapsamaktadır. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin asırlık algılar nihayetinde Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde de dahil olmak üzere, daha evrensel kabul görmüş bir boyuta ulaşmıştır. Toplumlar daha demokratik ve katılımcı şekillerde organize olmuş ve vatandaşlar süreçte daha aktif bir şekilde yer almaları için cesaretlendirilmişlerdir. Bu arada takvimler artık 2012 yılını gösteriyor ve ben hala süregelen sivil ve askerin farklılaştırılmasından, yoksa da ayrımcılık yapılmasından nefret ediyorum. Silahlı Kuvvetler mensupları yetişkin bireyler olup, görüş bildirme ve buna uygun bir şekilde muamele görme hakkına sahiptirler. Silahlı Kuvvetler mensuplarının sosyal çıkarları nasıl olurda ulusal güvenliğin çıkarları gerekçesi ile kapsam dışı bırakılabilir aklım almıyor. Neredeyse ikinci sınıf vatandaşlar gibi çoğu sadece yaşadıkları ve çalıştıkları değil, aynı zamanda korumak ve savunmakla yükümlü oldukları toplumun kısmen dışında tutulmaktadırlar. Söz konusu ayrım, Silahlı Kuvvetler mensuplarının demokrasinin gerçek anlamı ile ilgili sahip oldukları algılarının üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir (coup d Etat). Her ne kadar AKPM geçmişte de yükümlüler ile profesyonel askerler arasında bir ayrım yaptıysa da 1742 sayılı Tavsiye Kararının görüşü bu konuda çok nettir. Tüm söylenenlerin yanında Parlamento: Silahlı Kuvvetler mensuplarının aynı temel özgürlüklere sahip olması gereken üniformalı vatandaşlar olduğu görüşündedir. Bazı Üye Ülkeler tarafından Silahlı Kuvvetler mensuplarının haklarına kabul edilebilenin ötesinde uygulanan sınırlamalar karşısında üzüntü duymaktadır. Askeri yargı, askeri disiplin ve cezai işlemler için bugüne kadar gösterilen yetersiz ilgiden üzüntü duymaktadır ve { } askeriyenin özgürlük, güvenlik ve adil yargılanma haklarının geliştirilmesi amacıyla karşılaştırmalı hukuk incelemelerinin yapılması yararlı olacaktır. Bazı Üye Ülkelerin ordularında istismar, vahşilik, zorbalık, şiddet, kötü muamele ve işkenceden oluşan ciddi hak ihlallerine maruz kalan askerlerin durumlarından ötürü dehşete ve korkuya kapılmaktadır. Vicdani ret hakkının din, düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkının temel bir parçası olduğu görüşündedir. Daha sonraki Tavsiye Kararları da geniş ölçekli olup, Silahlı Kuvvetler mensuplarının durumu hakkında samimi endişelere yer vermektedir. AKPM, Üye Ülkelerin harekete geçmesini istemekte ve bunun derhal gerçekleşmesini talep etmektedir! Ortak bir karar (24 Şubat 2010 tarihli tavsiye kararı) üzerinde uzlaşmaları neredeyse 4 yıllarını!!! aldığına göre, görünen o ki bu durum Bakanlar Komitesi için (en nihayetinde Üye Ülkeleri temsil ediyor) politik açıdan oldukça karmaşık bir durum. Bakanlar Komitesi nin geç gelen bu hareketine rağmen Komite nin AKPM nin adeta tüm Tavsiye Kararlarını doğrudan Üye Ülkeler için hazırlanan kendi Tavsiye Kararlarının içine dahil etmiş olması nedeniyle büyük bir memnuniyet duyabiliriz. Daha önce böyle bir olay hiç olmamıştı! Burada, AKPM

5 4 ve Bakanlar Komitesi nin aldığı tüm Tavsiye Kararlarından alıntılar yapmak oldukça fazla zaman alacağından sizlere her iki kurumun raporlarını dikkatlice okumanızı ve çalışmanızı öneririm (AKPM nin sayılı ana raporu dahil olmak üzere); Asker Hakları nın Türkiye de yükümlülere yönelik muameleler ile ilgili hazırladığı yeni rapor 2 ile tam değilse bile birçok yönden benzerlik göstermektedir. Ne yazık ki, Bakanlar Komitesi nin Üye Ülkelere harekete geçmeleri için tanıdığı süre Şubat 2012 den Haziran 2013 e ertelenmiş bulunmaktadır. Bu gecikmenin en olumlu tarafı ise, Üye Ülkelerin artık Bakanlar Komitesi nin 2010 yılındaki Tavsiye Kararlarının uygulanması ile ilgili anketi doldurmak zorunda olmalarıdır. Bu anketin bir örneği henüz bende yok, ancak bulmak için uğraşıyorum. YÜKÜMLÜLERİN YASAL STATÜLERİ: ÇALIŞAN MI, DEĞİL Mİ? Özgür iradeleri dışında Silahlı Kuvvetlere alındıkları göz önüne alındığında yükümlüler, endüstriyel anlamda resmi olarak işçi veya çalışan olarak nitelendirilemezler. Bu arada, Devlete hizmet eden tüm kamu görevlileri de (profesyonel Silahlı Kuvvetler mensupları da dahil olmak üzere) bulundukları göreve atandıkları için işçi ve endüstriyel anlamda çalışan olarak nitelendirilemezler. Yıllar boyunca sendikalar, kamu görevlilerinin normal işçi haklarına sahip çalışanlar olarak tanınmaları için gayret sarf etmişlerdir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1981 yılında (bu noktadan sonra yasa metnini değil kendi cümlelerimi kullanacağım) kamu görevlilerini işçi hakları, medeni haklar ve siyasi haklar alanlarında normal çalışanlar ile eşitleyen 151 sayılı Sözleşmesi ni 3 nihayet yürürlüğe sokmuştur (Türkiye tarafından da 1993 yılında kabul edilmiştir). Sonuç olarak, Avrupa Sosyal Şartı nda tanımlanan diğer işçi haklarından (güvenli ortamda çalışma hakkı, adil ücret hakkı, toplu pazarlık hakkı gibi) da yararlanmaya başlamışlardır. Tabi ki ILO nun 151 sayılı Sözleşmesi nde de ulusal kanun ve yönetmeliklerin Silahlı Kuvvetler ve polis ile ilgili kapsamı belirleyebilmesini sağlayan klasik alışılagelmiş kaçış imkanları bulunmaktadır. Ancak var olan resmi yasal kurallara rağmen, işçi hakları ile ilgili olarak kamu görevlilerinin normal bir çalışan gibi görülmesiyle ilgili genel algı gelişmiştir. Öte yandan, AKPM nin 1742 sayılı Tavsiye Kararı ile yükümlülerin hakları Silahlı Kuvvetlerin gönüllü mensuplarının hakları ile tamamen benzer bir düzeye ulaşmıştır. Bu çerçevede, AİHS ve Avrupa Sosyal Şartı hepsi için geçerli olmalıdır! TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM İLE İLGİLİ RAPOR Asker Hakları nın raporu (raporun sadece İngilizce geniş özetini okudum) bir taraftan gerçekten şaşırtıcı olmakla birlikte diğer taraftan pek de şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı çünkü modern ve demokratik bir ülkede, Türkiye nin iddiası, görünüşe göre bazı profesyonel Silahlı Kuvvetler mensupları yükümlü astlarına hala raporda belirtilen şekilde muamelede bulunmakta. Pek şaşırtıcı değil çünkü rapor ne 2 Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 3 Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

6 5 yazık ki Türkiye de insan haklarının hala sürekli bir bilinçlendirme, dikkat, öğretim ve eğitim gerektiren bir mesele olduğuna vurgu yapmakta. Öte yandan, tesadüfen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kadın hakları konusunda eğitilmesini hedefleyen Adem ve Havva projesinin 22 Kasım tarihinde başladığını öğrendim. 18 haftalık bu eğitim programında işlenecek konular arasında tarih, kadın ve erkeğe eşit muamele, namus cinayetleri, kadınlar için eğitim, emansipasyon, kötü muamele ve aile içi şiddet bulunmakta kadın ve adamın bu kadar kısa bir sürede nasıl eğitilebileceğini aklım almıyor. Özellikle ilk eğitimin kişi ve bir Generalin katılımıyla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, bu insanları eğitmekten ziyade daha çok kısa bir bilgilendirmeye benziyor. Ancak, fikrin özü güzel ve kesinlikle genel anlamda insan hakları için tekrarlanmayı hak ediyor. Ancak, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının gerçek anlamını anlamalarını sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri nin tüm mensuplarının belirli aralıklarla eğitilmelerine daha çok vakit ayrılmasını kuvvetle öneririm. %75 ini yükümlülerin oluşturduğu TSK nın büyüklüğünün kişi olduğunu varsayarsak eğer; kimi 665 konuda 432 şikayetin önemsiz ve dikkate değer olmadığını ve hatta kimi de bu rakamların düşüklüğü nedeniyle bunun iyi bir şey olduğunu iddia edebilir. Bu noktada sizi dikkatli olmaya çağırıyorum; rapor 1 yıllık bir süreyi kapsıyor, internet üzerinden yürümüş, muhtemelen henüz daha çok bilinmiyor, insanlar ifşa olma ve akabinde cezalandırılma riski nedeniyle katılım göstermekte tereddüt etmiş olabilirler. Raporu yazanlar için, onlar TSK daki durumu benden çok daha iyi biliyorlardır, görünüşe göre bu buzdağının sadece görünen yüzü. İnsanlara karşı kötü muamele, çağlar boyunca bütün ülkelerde ve özellikle Silahlı Kuvvetler, Polis Teşkilatı gibi daha maskülen topluluklarda var olmuştur ve Türkiye de bu konuda bir istisna değildir. Bezdirme, zorbalık, kötü muamele ve işkence rakamları ne kadar düşük olursa olsun (ateş olmayan yerden duman çıkmaz) durdurulmalı ve kasten göz yuman, ne olduğunu görmemiş veya bilmiyormuş gibi davranan üstler de dahil olmak üzere tüm failler ciddi bir şekilde cezalandırılmalıdır. AİHS nin tüm Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin vatandaşlarına yönelik işkence veya insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlerin yasaklanmasına ilişkin 3. Maddesi çok nettir. Asker Hakları nın taleplerine baktığımda, tümüyle hemfikirim: 21. yüzyılda gerçekten yeri olmayan Askeri Disiplin Koğuşları nın (DİSKO) kapatılması, Bir şikayet durumunda Silahlı Kuvvetlerin tüm faaliyetlerine, özellikle personeline Ulusal Ombudsman kesinlikle erişilebilir olmalıdır. Kötü muamele vakalarında etkin ve zamanında soruşturmanın yürütülmesi gerekir (Askeri savcılara yönelik güvensizliği anlayabiliyorum ancak bu sistemin temizlenmesini sağlayabilir) Tüm askeri personele insan hakları alanında düzenli eğitim verilmesi. Bunlara ek olarak, AKPM nin 1742 sayılı Tavsiye Kararı üzerinden bazı dilek ve taleplerimi eklemek istiyorum: Seçme ve seçilme hakkı Dernek kurma/örgütlenme hakkı

7 6 Eşit muamele Özel askeri yargının olmaması vb. gibi Öte yandan, yavaş bir başlangıç belki de hızlı olandan daha iyidir. Nitekim her şeyin başı temkinli olmaktır! NASIL İLERLEYEBİLİRİZ? Asker Hakları nın kurucuları böyle bir organizasyonu, web sitesini ve raporu hazırladıkları için övgüyü hak ediyorlar: mükemmel bir iş! Sonuç olarak, pek çok dilekçe TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu na ulaştırılmış bulunmakta. Bu noktada daha zor konuya geliyoruz: Bu yapılanlar nasıl daha ileri bir boyuta taşınabilir? Raporun hazırlanması birinci aşama, raporun sunulması ikinci ve arzulanan sonuçların alınması ise üçüncü aşamadır. Peki ya Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Silahlı Kuvvetler ile ilgili konuları ele alamayacağı gerekçesini öne sürerek gönderilen dilekçeleri dikkate almamaya karar verirse ne olacak? Asker Hakları nın siyasi ilişkileri konusunda hiçbir bilgim yok ancak diğer taraftan çoğu TBMM üyesinin bağımsız parlamenterler olarak ikili konumlarında olmaları gerektiği kadar Hükümete karşı eleştirel olamayacakları ile ilgili bir hissim var. Temel soru: Nasıl daha fazla baskı kurulabilir ve bu kimin aracılığıyla gerçekleştirilebilir? Herhangi bir birey için işverenine ya da Hükümete karşı çıkmak, aynı zamanday düzenlemeler ormanında yolunu bulmak hemen hemen imkansız ve de çok maliyetlidir. Bu nedenle insanlar sendika, dernek, kulüp çatıları altında bir araya gelmekte. Bu sayede bilgi ve kaynakları paylaşabilir ve başarıya ulaşmak için en iyi imkanı elde edebilirsiniz. Dernek kurma/örgütlenme hakkının Türkiye de genel olarak nasıl düzenlendiğini bilmiyorum. Bu konuda tamamen özgür müsünüz? Ya da İçişleri Bakanlığı nezdinde dernek tüzüğü için bir onay süreci gerekiyor mu? (İspanya örneğinde olduğu gibi). Türkiye de herhangi bir otoritenin önceden onayını almaksızın dernek kurulabilse dahi aktif askeri görevde olanlar için dernek kurma/örgütlenme hakkının hala yasak olduğunu görmekteyiz. Aşağıda, sınırlayıcı olmayan, olasılıkları öneririm; Henüz yapılmadıysa, eski yükümlüler için minimum üyelik aidatı olan bir derneğin kurulması ve dernek Yönetim Kurulunun kanun ihlalinden dolayı kovuşturmaya uğramalarının önlenmesi, Başarılmak istenilenler ile ilgili bir politika dokümanının oluşturulması ve duyurulması, Silahlı Kuvvetlerde meydana gelen insan hakları ihlalleri ile ilgili flaş haberlerin yer aldığı bir web sayfasının hazırlanması, Haberleri yaymak üzere facebook, twitter, linked-in gibi sosyal medya araçlarının kullanılması, Yapılan faaliyetlerin ulusal ve yerel medya organlarında yer alması amacıyla ilgili kuruluşlarla irtibat kurulması,

8 7 Internet sitesi aracılığıyla şikayetlerin yetkili makamlara iletilmesine ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına devam edilmesi, Askeriyenin her biriminde, bayan personelin varlığını da göz önünde bulundurarak, kötü muameleye uğrayan kişilerin direkt olarak müracaat edebilecekleri, konuyla ilgilenen bağımsız danışmanların atanması amacıyla çaba gösterilmesi, Silahlı Kuvvetlerin her bir bölümüne hatta mümkünse her birimine, kadın askerlerin varlığını da gözönünde bulundurarak, kötü muameleye uğrayan personelin direkt olarak müracaat edebilecekleri bağımsız danışmanların (güvenilir temsilcilerin, Türkçede sırdaş?) atanması amacıyla çaba gösterilmesi (22 Kasım da başlayan Adem ile Havva Projesi) TBMM içinden veya dışından destek olabilecek siyasetçilerle irtibat kurulması ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin talebi üzerine Türkiye nin doldurmak zorunda olduğu söz konusu anketin doldurulması için bu kişilerin sıkıştırılması, Yedek Subay ve Astsubay dernekleri ile irtibat kurulması; yardımcı olabilecek veya öneride bulunabilecek uluslararası kontakları vardır. Destek olabilecek Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibat kurulması (Örnek: ARI Hareketi, İnsan Hakları İzleme Örgütü), Tavsiye almak ve destek için EUROMIL ile irtibat kurulması (www.euromil.org), o Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı statüsüne sahipler ve AKPM ye erişimleri kolay o Söz konusu anketin oluşturulmasında da yer aldılar TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu görevini yapmaz ise Avrupa Konseyi nin İnsan Haklarından sorumlu Komiseri ile irtibata geçin: Hedeflerinize nasıl ulaşabileceğiniz ile ilgili stratejilerinizi tanımlayın. SONUÇ Konuşmamda zorunlu askerliğin tarihine değindim. Tarihçe bize zorunlu askerliğin Napoléon Banaparte döneminde değil, 3700 yıl kadar önce Babil de başladığını gösteriyor. O zamanlarda zorunlu askerlik neredeyse mutlak bir kölelikti ve zaman zaman kadınlar da askere alınıyordu. Çok sayıda askere ihtiyaç duyulan gerginlik dönemlerinde zorunlu askerlikte bir artış meydana geliyordu. Tehditlerin azaldığı dönemlerde ise, sayı azalmakta, sistem askıya alınmakta veya lağvedilmekteydi. Her iki durumda da zorunlu askerliğin olup olmaması ile ilgili seçim geçmişte ve günümüzde de olduğu gibi ulusal bir sorumluluktu. Bunlara ek olarak, vicdani ret, zorunlu askerliğin kaldırılması, sistemin artıları ve eksileri, yükümlülere yönelik muameleler ve Uluslararası Kuruluşlara değindim. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nin eylemlerinden bahsettim. İnsan hakları ve insan haklarının Silahlı Kuvvetler mensupları ve çalışan statüsüne sahip yükümlüler nezdinde uygulanabilirliği hususlarını irdeledim. En sonunda, Asker Hakları tarafından hazırlanan rapora değindim ve bundan sonraki süreçte nasıl ilerlenmesi gerektiği ile ilgili önerilerimi belirttim. Bütün bunlardan sonra, tartışma ve soru-cevap bölümü için hazırım.

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar

ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK. Sorularınıza Cevaplar ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK Sorularınıza Cevaplar 2 Türk Kızılayı Ataç-1 Sokak No:32 Yenişehir, Ankara T (0) 312 430 23 00 F (0) 312 430 01 75 www.kizilay.org.tr Uluslararası Kızılhaç Komitesi International

Detaylı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Başvuru Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme projesinin

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

TÜRKİYE Ülke Profili

TÜRKİYE Ülke Profili TÜRKİYE Avrupa Roman Hakları Merkezi Raporu Ülke Profili 2011-2012 Challenging Discrimination Promoting Equality Türkiye: Ülke Profili İçindekiler 1 Ülke Profili Hakkında 5 2 Giriş ve Arka Plan Bilgileri

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

Ankara, 30 Kasım 2012. 1. Giriş

Ankara, 30 Kasım 2012. 1. Giriş Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Christof Heyns in Türkiye ye Yaptığı Resmi Ziyaret Sonrasında Yargısız, Ani ve Keyfi İnfazlar Hakkında İlk Gözlemleri, 26-30 Kasım 2012. Ankara, 30 Kasım 2012 1. Giriş

Detaylı

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır.

Bu Rapor un yayın hakları Creative Commons Attribution-Non-Commercial-No Derivative Works 3.0 Unported Licence tarafından korunmaktadır. Bu yayın Avrupa Birliği nin desteği ile üretilmiştir. Bu yayının içeriği ile ilgili sorumluluk Uluslararası Çocuk Merkezi ile Ankara Barosu ve Gündem Çocuk Derneği ne aittir ve Avrupa Birliği nin görüşlerini

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KARARLARI IŞIĞINDA TÜRK VATANDAŞLARININ AVRUPA BİRLİĞİ NDE SERBEST DOLAŞIM

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN

AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ LEZBİYEN, GEY, BİSEKSÜEL, TRANS VE İNTERSEKS (LGBTİ) KİŞİLERİN TÜM İNSAN HAKLARINI KULLANABİLMELERİNİN DESTEKLENMESİ VE KORUNMASINA DAİR KILAVUZ* * Orijinal adı "Guidelines to Promote and

Detaylı

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU

TÜRKİYE 2010 YILI İLERLEME RAPORU AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 09 Kasım 2010 SEC(2010) 1327 KOMİSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BİLDİRİM Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 {COM(2010) 660} ekindeki

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum)

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri. (27. Oturum) Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Sonuç Gözlemleri (27. Oturum) CRC/C/15/Add.152 / 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİ 27 nci OTURUM SÖZLEŞMENİN 44 ncü MADDESİ UYARINCA TARAF DEVLETLER TARAFINDAN

Detaylı

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması

Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Ağır İnsan Hakları İhlallerinde Cezasızlığın Ortadan Kaldırılması Avrupa Konseyi insan hakları el kitapları Türkçeye Çeviren: Zeynep Güllü

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ

AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ AVRUPA KOMĐSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKĐYE 2012 ĐLERLEME RAPORU NUN SĐYASĐ VE EKONOMĐK KRĐTERLER BÖLÜMLERĐNĐN KAPSAMLI ÖZETĐ 2. SİYASİ KRİTERLER VE GELİŞTİRİLMİŞ SİYASİ DİYALOG 2.1 Demokrasi ve hukukun

Detaylı

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8

Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi nin 13 No lu Genel Yorumu: Eğitim Hakkı 7,8 Yirmi Birinci Oturum, 1999 9 Eğitim Hakkı (13. Madde) 1. Eğitim hem başlı başına ayrı bir insan

Detaylı

AB KOMİSYONU 2004 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU A. GİRİŞ Önsöz Haziran 1998 Cardiff Avrupa Konseyi Zirvesi nde, Komisyon un, Ortaklık Anlaşması nın 28. maddesine ve Aralık 1997 Lüksemburg Avrupa Konseyi

Detaylı

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi

c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Kadınların İnsan Hakları ve Önemi c d W CEDAW nedir? Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Her

Detaylı

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI

AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI makaleler Gülnur ERDOĞAN AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ AVRUPA SOSYAL ŞARTI Gülnur ERDOĞAN * I. GİRİŞ Avrupa Konseyi üyesi devletlerin ve Şartın İmzacı Tarafları nın uymayı kabul ve taahhüt ettikleri

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME Giriş ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İşbu Sözleşme ye Taraf Olan Devletler, (a) Birleşmiş Milletler Şartı nda ilan edilmiş olan ve insanlık ailesinin tüm mensuplarının doğuştan sahip oldukları

Detaylı

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015 Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ Milletvekili Seçimleri 7 Haziran 2015 AGİT/DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

Kadının İnsan Hakları

Kadının İnsan Hakları Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI 0312 472 37 73 0312 472 37 73 06.03.2014 Kadının İnsan Hakları ÇALI TAYI ANKARA, 06.03.2014 Türkiye İnsan Hakları Kurumu 0312 472 37 73 Kadının İnsan Hakları ÇALIŞTAYI

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı