ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI"

Transkript

1 ZORUNLU ASKERLERİN ULUSLARARASI BELGELERDEKİ HAKLARI Seminer: Çeviren: Düzenleyen: Snoep Bauke Avrupa Asker Sendikaları Federasyonu eski Başkanı Onur İnal Aylin Erkutlu Seminer Tarihi: 13 Aralık 2012 Aralık 2012

2 1 ZORUNLU ASKERLİK YÜKÜMLÜLERİNE YÖNELİK ORTAK EYLEM GEREKTİREN MUAMELE VE DAVRANIŞLAR BAUKE SNOEP 1960 ve 1970 lerde Hollanda daki kendi deneyimlerimi anımsıyorum: Subay ve Astsubayların yemekhanelerinde gerçekleştirilen partilerde, hafta sonu yükümlülerin garson olarak içki ve atıştırmalık servis etmekle görevlendirildiklerini ve sonrasında da partinin çöplerini temizlemek zorunda olduklarını hatırlıyorum. Aynı zamanda yükümlülerin katılmalarının emredildiği ve düşen engelleri değiştirmek zorunda oldukları binicilik gösterilerini de hatırlıyorum. O günlerde bu işlerin hiçbiri için yükümlülere herhangi bir ücret ödenmiyordu ve ben bütün bunları kölelik olarak adlandırıyorum. O günlerde disiplin uygulamaları her zaman adil değildi... Herhangi biri kolayca, bir Komutanın basit ve kanıtlanmamış kanaati üzerine cezalandırılabiliyordu. Cezalar genellikle ya gözaltına alınma (kışlada kalma) ya koğuşta alıkonma ya da hücre hapsi şeklinde gerçekleştiriliyordu. Başka bir deyişle, hukuk eğitimi almamış, yargıçlık mesleğinden olmayan bir Komutan, astlarını özgürlüklerinden mahkum bırakma hakkına sahipti. Örneğin; sanığı herhangi bir yasal koruma sağlamadan hapse atmak gibi. Dünya nın her köşesindeki öğrencilerin birçok konuda daha fazla söz hakkı talep ettikleri bir dönem olan 1960 ların sonunda yaşananlar Askeri camiayı da etkisi altına aldı. Avrupa nın dört bir yanında yükümlülerin bir araya gelip kendi derneklerini kurmaya başlamaları ve hatta daha iyi çalışma koşulları, fazla mesailerin ve hafta sonu mesailerinin ücretlendirilmesi vs. gibi taleplerde bulunmaya başlamaları gerçekten bir sürpriz değildi. Taleplerinin en önemli kısmını ise, sadık birer hizmetçi, ya da tercih ederseniz köle olarak değil, insan olarak muamele görmek istemeleri oluşturmaktaydı. Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, İspanya ve İsveç teki Yükümlü Dernekleri bir araya geldi ve 1979 da ECCO 1 Avrupa Yükümlü Örgütleri Konferansı nı (daha sonra: Konsey ) kurdular. Başlangıçta ECCO, aslen yükümlülerinin deneyimlerini paylaşacakları bir platformdu lerin ortalarına kadar profesyonel asker sendikalarının çoğunun, birkaç istisna dışında, yükümlülerin durumuna yönelik ilgileri çok az veya hiç yoktu lerin ortalarından itibaren ECCO yükümlülerin haklarını savunan aktif bir organizasyon haline gelmiş ve EUROMIL, Avrupa daki (o zamanlar çoğunlukla profesyonel) askeri örgütlenmeleri kapsayan şemsiye kuruluş, tarafından sık sık desteklenmiştir. Günümüzde resmi olarak varlığını devam ettiren ECCO, etkin olarak faaliyetlerini sürdürmemektedir. AVRUPA KONSEYİ (AK) VE YÜKÜMLÜLER Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 1967 den bu yana yükümlülerin durumlarıyla ilgilenmiş, 60 tan fazla belge hazırlanmış ve 12 metin kabul edilmiştir; 1967: Vicdani ret ile ilgili 337 sayılı Karar 1 European Conference of Conscript Organisations

3 2 1977: Vicdani ret ile ilgili 816 sayılı Tavsiye Kararı 1988: Dernek kurma /örgütlenme hakkı ile ilgili 903 sayılı Karar 1998: Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşmesi nin 3, 4, 5, 6, 10 ve 11. maddelerine ilişkin 1166 sayılı Karar ve 1380 sayılı Tavsiye Kararı 2000: Ermenistan daki alternatif hizmet ile ilgili 221 sayılı Görüş 2000: Çeçenistan Cumhuriyeti nde yükümlülerin kullanılması ile ilgili 1444 ve 1456 sayılı Tavsiye Kararları 2001: Vicdani ret ile ilgili 1518 sayılı Tavsiye Kararı 2002: Yükümlülere kötü muamele edilmesi ile ilgili 1277 sayılı Karar 2006: Silahlı Kuvvetler Mensuplarının temel insan hakları ile ilgili 1742 sayılı Tavsiye Kararı 2007: Yükümlülere kötü muamele edilmesi ile ilgili 1548 sayılı Tavsiye Kararı Nisan 2006 daki 1742 sayılı Tavsiye Kararının en ileri seviyede bir etkiye sahip olduğu düşünüldüğünde, bizim öncelikle insan hakları ve temel özgürlüklere ve bunların Silahlı Kuvvetler mensupları nezdinde nasıl uygulanmadığına yakından bakmamız gerekmektedir. Bu noktada bir Devletin insan hakları ile ilgili sahip olduğu role vurgu yapmak istiyorum; Devlet açısından sadece ulusal anayasa ve yasalar değil, insan hakları ve temel özgürlükleri garanti altına alan Uluslararası Antlaşmalar da bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Örneğin; Birleşmiş Milletler (BM): İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Avrupa Birliği (AB): Temel Haklar Şartı Avrupa Konseyi (AK): Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Sosyal Şartı Tüm bu Antlaşmalarda Devletlerin, Silahlı Kuvvetler mensuplarında da olduğu gibi, genellikle bu hak, demokratik toplumda ulusal güvenlik çıkarları açısından gerekli olan { } durumlarda sınırlamalara tabi tutulabilir gibi klasik metinler vasıtasıyla yasal sınırlamalar getirme imkanları bulunmaktadır. İlk metnin (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) 1948 yılında İkinci Dünya Savaşı nın hemen akabinde ve Berlin Krizi nin ortasında kaleme alındığını görüyoruz; çok da garip değil. Metindeki ifadeler sınırlayıcı ancak kapsam dışı bırakmamaktadır: Çok önemli bir fark! Hiç kimse en nihayetinde evrensel olarak kabul edilmiş bir uzun metni değiştirmek üzere zahmet gerektiren tartışmaları yeniden başlatmak istemediğinden sonrasında hazırlanan tüm Antlaşmalarda BM nin orijinal metnine bağlı kalma zorunluluğu bulunmaktaydı. Ancak çoğu hükümet, bu konuda hummalı bir çalışma içindedir: Hükümetler, genellikle anayasal boyutta tüm vatandaşlarının insan hakları ve temel özgürlüklerini garanti altına alırken, bunlardan bazılarını yasalar ile sınırlamakla kalmayıp Silahlı Kuvvetler mensupları gibi bazı vatandaşlarını bu hakların kapsamı dışında bırakmaktadırlar. Sosyal çıkarların korunması amacıyla dernek kurma/örgütlenme hakkı, siyasi partilere üyelik ve seçilme hakkı bunlara örnektir.

4 3 Eski bir bakış açısıyla bu durum bazı kimseler için anlaşılabilir olmakla beraber, ünlü Fransız filozof ve matematikçi René Descartes düşünüyorum öyleyse varım (Je pense, donc je suis) sözünü 1637 yılında kaleme almıştır. Bana göre bu söz; ırk, cinsiyet, statü ya da her ne ise gözetmeksizin tüm insanları kapsamaktadır. İkinci Dünya Savaşı ndan sonra insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin asırlık algılar nihayetinde Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi nde de dahil olmak üzere, daha evrensel kabul görmüş bir boyuta ulaşmıştır. Toplumlar daha demokratik ve katılımcı şekillerde organize olmuş ve vatandaşlar süreçte daha aktif bir şekilde yer almaları için cesaretlendirilmişlerdir. Bu arada takvimler artık 2012 yılını gösteriyor ve ben hala süregelen sivil ve askerin farklılaştırılmasından, yoksa da ayrımcılık yapılmasından nefret ediyorum. Silahlı Kuvvetler mensupları yetişkin bireyler olup, görüş bildirme ve buna uygun bir şekilde muamele görme hakkına sahiptirler. Silahlı Kuvvetler mensuplarının sosyal çıkarları nasıl olurda ulusal güvenliğin çıkarları gerekçesi ile kapsam dışı bırakılabilir aklım almıyor. Neredeyse ikinci sınıf vatandaşlar gibi çoğu sadece yaşadıkları ve çalıştıkları değil, aynı zamanda korumak ve savunmakla yükümlü oldukları toplumun kısmen dışında tutulmaktadırlar. Söz konusu ayrım, Silahlı Kuvvetler mensuplarının demokrasinin gerçek anlamı ile ilgili sahip oldukları algılarının üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir (coup d Etat). Her ne kadar AKPM geçmişte de yükümlüler ile profesyonel askerler arasında bir ayrım yaptıysa da 1742 sayılı Tavsiye Kararının görüşü bu konuda çok nettir. Tüm söylenenlerin yanında Parlamento: Silahlı Kuvvetler mensuplarının aynı temel özgürlüklere sahip olması gereken üniformalı vatandaşlar olduğu görüşündedir. Bazı Üye Ülkeler tarafından Silahlı Kuvvetler mensuplarının haklarına kabul edilebilenin ötesinde uygulanan sınırlamalar karşısında üzüntü duymaktadır. Askeri yargı, askeri disiplin ve cezai işlemler için bugüne kadar gösterilen yetersiz ilgiden üzüntü duymaktadır ve { } askeriyenin özgürlük, güvenlik ve adil yargılanma haklarının geliştirilmesi amacıyla karşılaştırmalı hukuk incelemelerinin yapılması yararlı olacaktır. Bazı Üye Ülkelerin ordularında istismar, vahşilik, zorbalık, şiddet, kötü muamele ve işkenceden oluşan ciddi hak ihlallerine maruz kalan askerlerin durumlarından ötürü dehşete ve korkuya kapılmaktadır. Vicdani ret hakkının din, düşünce ve vicdan özgürlüğü hakkının temel bir parçası olduğu görüşündedir. Daha sonraki Tavsiye Kararları da geniş ölçekli olup, Silahlı Kuvvetler mensuplarının durumu hakkında samimi endişelere yer vermektedir. AKPM, Üye Ülkelerin harekete geçmesini istemekte ve bunun derhal gerçekleşmesini talep etmektedir! Ortak bir karar (24 Şubat 2010 tarihli tavsiye kararı) üzerinde uzlaşmaları neredeyse 4 yıllarını!!! aldığına göre, görünen o ki bu durum Bakanlar Komitesi için (en nihayetinde Üye Ülkeleri temsil ediyor) politik açıdan oldukça karmaşık bir durum. Bakanlar Komitesi nin geç gelen bu hareketine rağmen Komite nin AKPM nin adeta tüm Tavsiye Kararlarını doğrudan Üye Ülkeler için hazırlanan kendi Tavsiye Kararlarının içine dahil etmiş olması nedeniyle büyük bir memnuniyet duyabiliriz. Daha önce böyle bir olay hiç olmamıştı! Burada, AKPM

5 4 ve Bakanlar Komitesi nin aldığı tüm Tavsiye Kararlarından alıntılar yapmak oldukça fazla zaman alacağından sizlere her iki kurumun raporlarını dikkatlice okumanızı ve çalışmanızı öneririm (AKPM nin sayılı ana raporu dahil olmak üzere); Asker Hakları nın Türkiye de yükümlülere yönelik muameleler ile ilgili hazırladığı yeni rapor 2 ile tam değilse bile birçok yönden benzerlik göstermektedir. Ne yazık ki, Bakanlar Komitesi nin Üye Ülkelere harekete geçmeleri için tanıdığı süre Şubat 2012 den Haziran 2013 e ertelenmiş bulunmaktadır. Bu gecikmenin en olumlu tarafı ise, Üye Ülkelerin artık Bakanlar Komitesi nin 2010 yılındaki Tavsiye Kararlarının uygulanması ile ilgili anketi doldurmak zorunda olmalarıdır. Bu anketin bir örneği henüz bende yok, ancak bulmak için uğraşıyorum. YÜKÜMLÜLERİN YASAL STATÜLERİ: ÇALIŞAN MI, DEĞİL Mİ? Özgür iradeleri dışında Silahlı Kuvvetlere alındıkları göz önüne alındığında yükümlüler, endüstriyel anlamda resmi olarak işçi veya çalışan olarak nitelendirilemezler. Bu arada, Devlete hizmet eden tüm kamu görevlileri de (profesyonel Silahlı Kuvvetler mensupları da dahil olmak üzere) bulundukları göreve atandıkları için işçi ve endüstriyel anlamda çalışan olarak nitelendirilemezler. Yıllar boyunca sendikalar, kamu görevlilerinin normal işçi haklarına sahip çalışanlar olarak tanınmaları için gayret sarf etmişlerdir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 1981 yılında (bu noktadan sonra yasa metnini değil kendi cümlelerimi kullanacağım) kamu görevlilerini işçi hakları, medeni haklar ve siyasi haklar alanlarında normal çalışanlar ile eşitleyen 151 sayılı Sözleşmesi ni 3 nihayet yürürlüğe sokmuştur (Türkiye tarafından da 1993 yılında kabul edilmiştir). Sonuç olarak, Avrupa Sosyal Şartı nda tanımlanan diğer işçi haklarından (güvenli ortamda çalışma hakkı, adil ücret hakkı, toplu pazarlık hakkı gibi) da yararlanmaya başlamışlardır. Tabi ki ILO nun 151 sayılı Sözleşmesi nde de ulusal kanun ve yönetmeliklerin Silahlı Kuvvetler ve polis ile ilgili kapsamı belirleyebilmesini sağlayan klasik alışılagelmiş kaçış imkanları bulunmaktadır. Ancak var olan resmi yasal kurallara rağmen, işçi hakları ile ilgili olarak kamu görevlilerinin normal bir çalışan gibi görülmesiyle ilgili genel algı gelişmiştir. Öte yandan, AKPM nin 1742 sayılı Tavsiye Kararı ile yükümlülerin hakları Silahlı Kuvvetlerin gönüllü mensuplarının hakları ile tamamen benzer bir düzeye ulaşmıştır. Bu çerçevede, AİHS ve Avrupa Sosyal Şartı hepsi için geçerli olmalıdır! TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM İLE İLGİLİ RAPOR Asker Hakları nın raporu (raporun sadece İngilizce geniş özetini okudum) bir taraftan gerçekten şaşırtıcı olmakla birlikte diğer taraftan pek de şaşırtıcı değildir. Şaşırtıcı çünkü modern ve demokratik bir ülkede, Türkiye nin iddiası, görünüşe göre bazı profesyonel Silahlı Kuvvetler mensupları yükümlü astlarına hala raporda belirtilen şekilde muamelede bulunmakta. Pek şaşırtıcı değil çünkü rapor ne 2 Zorunlu Askerlik Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 3 Kamu Hizmetlerinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme

6 5 yazık ki Türkiye de insan haklarının hala sürekli bir bilinçlendirme, dikkat, öğretim ve eğitim gerektiren bir mesele olduğuna vurgu yapmakta. Öte yandan, tesadüfen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının kadın hakları konusunda eğitilmesini hedefleyen Adem ve Havva projesinin 22 Kasım tarihinde başladığını öğrendim. 18 haftalık bu eğitim programında işlenecek konular arasında tarih, kadın ve erkeğe eşit muamele, namus cinayetleri, kadınlar için eğitim, emansipasyon, kötü muamele ve aile içi şiddet bulunmakta kadın ve adamın bu kadar kısa bir sürede nasıl eğitilebileceğini aklım almıyor. Özellikle ilk eğitimin kişi ve bir Generalin katılımıyla gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, bu insanları eğitmekten ziyade daha çok kısa bir bilgilendirmeye benziyor. Ancak, fikrin özü güzel ve kesinlikle genel anlamda insan hakları için tekrarlanmayı hak ediyor. Ancak, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının gerçek anlamını anlamalarını sağlamak için Türk Silahlı Kuvvetleri nin tüm mensuplarının belirli aralıklarla eğitilmelerine daha çok vakit ayrılmasını kuvvetle öneririm. %75 ini yükümlülerin oluşturduğu TSK nın büyüklüğünün kişi olduğunu varsayarsak eğer; kimi 665 konuda 432 şikayetin önemsiz ve dikkate değer olmadığını ve hatta kimi de bu rakamların düşüklüğü nedeniyle bunun iyi bir şey olduğunu iddia edebilir. Bu noktada sizi dikkatli olmaya çağırıyorum; rapor 1 yıllık bir süreyi kapsıyor, internet üzerinden yürümüş, muhtemelen henüz daha çok bilinmiyor, insanlar ifşa olma ve akabinde cezalandırılma riski nedeniyle katılım göstermekte tereddüt etmiş olabilirler. Raporu yazanlar için, onlar TSK daki durumu benden çok daha iyi biliyorlardır, görünüşe göre bu buzdağının sadece görünen yüzü. İnsanlara karşı kötü muamele, çağlar boyunca bütün ülkelerde ve özellikle Silahlı Kuvvetler, Polis Teşkilatı gibi daha maskülen topluluklarda var olmuştur ve Türkiye de bu konuda bir istisna değildir. Bezdirme, zorbalık, kötü muamele ve işkence rakamları ne kadar düşük olursa olsun (ateş olmayan yerden duman çıkmaz) durdurulmalı ve kasten göz yuman, ne olduğunu görmemiş veya bilmiyormuş gibi davranan üstler de dahil olmak üzere tüm failler ciddi bir şekilde cezalandırılmalıdır. AİHS nin tüm Avrupa Konseyi Üyesi Ülkelerin vatandaşlarına yönelik işkence veya insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlerin yasaklanmasına ilişkin 3. Maddesi çok nettir. Asker Hakları nın taleplerine baktığımda, tümüyle hemfikirim: 21. yüzyılda gerçekten yeri olmayan Askeri Disiplin Koğuşları nın (DİSKO) kapatılması, Bir şikayet durumunda Silahlı Kuvvetlerin tüm faaliyetlerine, özellikle personeline Ulusal Ombudsman kesinlikle erişilebilir olmalıdır. Kötü muamele vakalarında etkin ve zamanında soruşturmanın yürütülmesi gerekir (Askeri savcılara yönelik güvensizliği anlayabiliyorum ancak bu sistemin temizlenmesini sağlayabilir) Tüm askeri personele insan hakları alanında düzenli eğitim verilmesi. Bunlara ek olarak, AKPM nin 1742 sayılı Tavsiye Kararı üzerinden bazı dilek ve taleplerimi eklemek istiyorum: Seçme ve seçilme hakkı Dernek kurma/örgütlenme hakkı

7 6 Eşit muamele Özel askeri yargının olmaması vb. gibi Öte yandan, yavaş bir başlangıç belki de hızlı olandan daha iyidir. Nitekim her şeyin başı temkinli olmaktır! NASIL İLERLEYEBİLİRİZ? Asker Hakları nın kurucuları böyle bir organizasyonu, web sitesini ve raporu hazırladıkları için övgüyü hak ediyorlar: mükemmel bir iş! Sonuç olarak, pek çok dilekçe TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu na ulaştırılmış bulunmakta. Bu noktada daha zor konuya geliyoruz: Bu yapılanlar nasıl daha ileri bir boyuta taşınabilir? Raporun hazırlanması birinci aşama, raporun sunulması ikinci ve arzulanan sonuçların alınması ise üçüncü aşamadır. Peki ya Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Silahlı Kuvvetler ile ilgili konuları ele alamayacağı gerekçesini öne sürerek gönderilen dilekçeleri dikkate almamaya karar verirse ne olacak? Asker Hakları nın siyasi ilişkileri konusunda hiçbir bilgim yok ancak diğer taraftan çoğu TBMM üyesinin bağımsız parlamenterler olarak ikili konumlarında olmaları gerektiği kadar Hükümete karşı eleştirel olamayacakları ile ilgili bir hissim var. Temel soru: Nasıl daha fazla baskı kurulabilir ve bu kimin aracılığıyla gerçekleştirilebilir? Herhangi bir birey için işverenine ya da Hükümete karşı çıkmak, aynı zamanday düzenlemeler ormanında yolunu bulmak hemen hemen imkansız ve de çok maliyetlidir. Bu nedenle insanlar sendika, dernek, kulüp çatıları altında bir araya gelmekte. Bu sayede bilgi ve kaynakları paylaşabilir ve başarıya ulaşmak için en iyi imkanı elde edebilirsiniz. Dernek kurma/örgütlenme hakkının Türkiye de genel olarak nasıl düzenlendiğini bilmiyorum. Bu konuda tamamen özgür müsünüz? Ya da İçişleri Bakanlığı nezdinde dernek tüzüğü için bir onay süreci gerekiyor mu? (İspanya örneğinde olduğu gibi). Türkiye de herhangi bir otoritenin önceden onayını almaksızın dernek kurulabilse dahi aktif askeri görevde olanlar için dernek kurma/örgütlenme hakkının hala yasak olduğunu görmekteyiz. Aşağıda, sınırlayıcı olmayan, olasılıkları öneririm; Henüz yapılmadıysa, eski yükümlüler için minimum üyelik aidatı olan bir derneğin kurulması ve dernek Yönetim Kurulunun kanun ihlalinden dolayı kovuşturmaya uğramalarının önlenmesi, Başarılmak istenilenler ile ilgili bir politika dokümanının oluşturulması ve duyurulması, Silahlı Kuvvetlerde meydana gelen insan hakları ihlalleri ile ilgili flaş haberlerin yer aldığı bir web sayfasının hazırlanması, Haberleri yaymak üzere facebook, twitter, linked-in gibi sosyal medya araçlarının kullanılması, Yapılan faaliyetlerin ulusal ve yerel medya organlarında yer alması amacıyla ilgili kuruluşlarla irtibat kurulması,

8 7 Internet sitesi aracılığıyla şikayetlerin yetkili makamlara iletilmesine ve yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına devam edilmesi, Askeriyenin her biriminde, bayan personelin varlığını da göz önünde bulundurarak, kötü muameleye uğrayan kişilerin direkt olarak müracaat edebilecekleri, konuyla ilgilenen bağımsız danışmanların atanması amacıyla çaba gösterilmesi, Silahlı Kuvvetlerin her bir bölümüne hatta mümkünse her birimine, kadın askerlerin varlığını da gözönünde bulundurarak, kötü muameleye uğrayan personelin direkt olarak müracaat edebilecekleri bağımsız danışmanların (güvenilir temsilcilerin, Türkçede sırdaş?) atanması amacıyla çaba gösterilmesi (22 Kasım da başlayan Adem ile Havva Projesi) TBMM içinden veya dışından destek olabilecek siyasetçilerle irtibat kurulması ve özellikle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi nin talebi üzerine Türkiye nin doldurmak zorunda olduğu söz konusu anketin doldurulması için bu kişilerin sıkıştırılması, Yedek Subay ve Astsubay dernekleri ile irtibat kurulması; yardımcı olabilecek veya öneride bulunabilecek uluslararası kontakları vardır. Destek olabilecek Türk Sivil Toplum Kuruluşları ile irtibat kurulması (Örnek: ARI Hareketi, İnsan Hakları İzleme Örgütü), Tavsiye almak ve destek için EUROMIL ile irtibat kurulması (www.euromil.org), o Avrupa Konseyi nezdinde katılımcı statüsüne sahipler ve AKPM ye erişimleri kolay o Söz konusu anketin oluşturulmasında da yer aldılar TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu görevini yapmaz ise Avrupa Konseyi nin İnsan Haklarından sorumlu Komiseri ile irtibata geçin: Hedeflerinize nasıl ulaşabileceğiniz ile ilgili stratejilerinizi tanımlayın. SONUÇ Konuşmamda zorunlu askerliğin tarihine değindim. Tarihçe bize zorunlu askerliğin Napoléon Banaparte döneminde değil, 3700 yıl kadar önce Babil de başladığını gösteriyor. O zamanlarda zorunlu askerlik neredeyse mutlak bir kölelikti ve zaman zaman kadınlar da askere alınıyordu. Çok sayıda askere ihtiyaç duyulan gerginlik dönemlerinde zorunlu askerlikte bir artış meydana geliyordu. Tehditlerin azaldığı dönemlerde ise, sayı azalmakta, sistem askıya alınmakta veya lağvedilmekteydi. Her iki durumda da zorunlu askerliğin olup olmaması ile ilgili seçim geçmişte ve günümüzde de olduğu gibi ulusal bir sorumluluktu. Bunlara ek olarak, vicdani ret, zorunlu askerliğin kaldırılması, sistemin artıları ve eksileri, yükümlülere yönelik muameleler ve Uluslararası Kuruluşlara değindim. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nin eylemlerinden bahsettim. İnsan hakları ve insan haklarının Silahlı Kuvvetler mensupları ve çalışan statüsüne sahip yükümlüler nezdinde uygulanabilirliği hususlarını irdeledim. En sonunda, Asker Hakları tarafından hazırlanan rapora değindim ve bundan sonraki süreçte nasıl ilerlenmesi gerektiği ile ilgili önerilerimi belirttim. Bütün bunlardan sonra, tartışma ve soru-cevap bölümü için hazırım.

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ Haklarımız, Özgürlüklerimiz 15 temel maddeyi içeren T-şörtler Haklarımız, Özgürlüklerimiz Madde 2 Yaşama hakkı İnsan hakları herkese aittir: her erkeğe, kadına ve çocuğa

Detaylı

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır:

İLTİCA HAKKI NEDİR? 13 Ağustos 1993 tarihli Fransız Ana yasa mahkemesinin kararı uyarınca iltica hakkinin anayasal değeri su şekilde açıklanmıştır: İLTİCA HAKKI NEDİR? 27 Ekim 1946 tarihli Fransız Ana yasasının önsözü uyarınca özgürlük uğruna yaptığı hareket sebebiyle zulme uğrayan her kişi Cumhuriyet in sınırlarında iltica hakkına başvurabilir. 13

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2016 YILI DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 23 OCAK 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ YAŞAM HAKKI İHLALLERİ ÖLÜ YARALI YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme,

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı ULUSLARARASI HUKUK VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnsan Hakları Daire Başkanlığı AVRUPA İNSAN

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited İnsan Hakları Politikası (22 Şubat 2013 tarih ve 2/2013 No'lu Yönetim Kurulu Toplantısında onaylandığı şekilde) Revizyon 1 (20 Şubat 2015 tarih ve 2/2015 No'lu

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 )

9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim. 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( / 02 / 2014 ) 9.Sınıf Sağlık Hizmetlerinde İletişim 3.Ünte Toplumsal İletişim HUKUK KURALLARI / İNSAN HAKLARI 21.Hafta ( 17-21 / 02 / 2014 ) HUKUK KURALLARI 2 HUKUK : Bir toplum içinde yaşayan insanların;.) Birbirleriyle

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır.

İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. İNSAN HAKLARI İNSAN HAKLARI İnsanların, sadece insan olması nedeniyle sahip oldukları devredilemez ve vazgeçilemez haklardır. Bu haklara herhangi bir şart veya statüye bağlı olmadan doğuştan sahip oluruz

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 3 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU BİLANÇO 05 MAYIS 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO-

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 2017 YILI İLK 9 AY DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU -BİLANÇO- 01 KASIM 2017 İHD DİYARBAKIR ŞUBESİ -AÇIKLAMA- Bu raporda yer alan veriler ve verilere

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ

BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ BİRİNCİ KİTAP DENETİM MEKANİZMASI (KURUMSAL HÜKÜMLER) BirinciBölüm GİRİŞ I. İNSAN HAKLARI KAVRAMI 3 II. İNSAN HAKLARININ ULUSLARARASI DÜZEYDE KORUNMASI 4 1. Birleşmiş Milletler Örgütü 4 2. İkinci Dünya

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi

Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Türkiye nin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Karnesi Özet Türkiye nin ILO Karnesi Zayıf! 31 Mayıs 2016, İstanbul Türkiye ILO lerini En Çok İhlal Eden Ülkelerden Uluslararası Çalışma Örgütü nün (ILO) 105.

Detaylı

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta)

İNSAN HAKLARI. Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) İNSAN HAKLARI Sosyal ve Ekonomik Haklar Kültürel haklar (10. Hafta) Sosyal ve ekonomik haklar Sosyal ve ekonomik haklar Nitelikleri gereği devletin az-çok pozitif edimde bulunmasını gerektiren haklardır

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım

bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım bireysel özgürlük dayanışma eşit haklar öz saygı katılım Temel haklar Santé Belçika herkese vatandaşlık ve İnsan Haklarına saygıyı temin eden Demokratik Devlet hakka saygıyı temin eder. Devlet, sadece

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Dr. Günay SAKA HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI 1 Dersin amacı Bu bir saatlik dersin sonunda Dönem III öğrencileri, Çocuk Hakları Sözleşmesi ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU

2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 2017 İNSAN HAKLARI İHLAL RAPORU 1 Av.Dr. M. SEZGİN TANRIKULU İSTANBUL MİLLETVEKİLİ GİRİŞ 2015 yılı Ağustos ayından itibaren tekrar başlayan çatışmalar Türkiye tarihinde eşi az görülmüş bir yıkıma, sayısız

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar

TEDARİKÇİ TÜZÜĞÜ 1. GEÇİNMEYE YETECEK ÜCRETLER ÖDENİR. 1.1 Standart bir çalışma haftası için ödenen ücretler ve yardımlar Bu Tüzük mümkün olan yerlerde üzerine çıkılması gereken minimum standartları sunmaktadır. Uygularken, tedarikçiler ulusal kanunlar ve yürürlükteki diğer kanunlara uyumlu olmalıdır; kanunların hükümleri

Detaylı

ERICSSON Davranış Kuralları

ERICSSON Davranış Kuralları ERICSSON Davranış Kuralları Amaç Bu Davranış Kurallarının amacı insan haklarını korumak ve adil istihdam koşullarını, güvenli çalışma koşullarını, çevresel konuların sorumlu yönetimini ve yüksek etik standartları

Detaylı

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu,

İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* İnsanlık ailesinin tüm üyelerinde bulunan onuru ve onların eşit ve ayrılmaz haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, İnsan haklarının

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz

Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler. Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz 2 Daimler grubunda sosyal sorumluluk ile ilkeler Giriş Daimler sosyal sorumluluğunun bilincinde olup Küresel Anlaşma (Global Compact) için baz oluşturan 10 ilkeye bağlıdır. Bu ortak hedeflerin gerçekleştirilmesi

Detaylı

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI. Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 1.3.9. KADINLARA KARŞI ŞIDDETIN TASFIYE EDILMESINE DAIR BILDIRI Genel Kurulunun 20 Aralık 1993 tarihli ve 44/104 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. BAŞLANGIÇ Genel Kurul, Eşitlik, güvenlik, özgürlük, bütün

Detaylı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı

HELP HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP. Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı HUKUKÇULAR İÇİN İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ HELP HELP Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Avrupa Programı İnsan Hakları Güven Fonu tarafından ve Avrupa Konseyinin Olağan Bütçesi ile finanse edilmektedir HELP

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU

TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU TÜRKSOY ÜYESİ ÜLKELER UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLARI İKİNCİ TOPLANTISI ÇALIŞMA RAPORU (16 17 Eylül 2011, Kazan, Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu) Tataristan Cumhuriyeti (RF) Kültür Bakanlığı ve Uluslararası

Detaylı

Kadınlar kimsenin namusu değildir

Kadınlar kimsenin namusu değildir Kadınlar kimsenin namusu değildir Son dönemlerde medyada namus cinayetlerine sıkça rastlanmaya başlandı. Kadınlarımız vahşice öldürüldü. Bu tür insan hakları ihlallerinin yapıldığı olaylar karşısında sessiz

Detaylı

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER AS/Ega/Inf (2009) 4 - Turkish 26 January 2009 TUegadocinf04_2009 EŞİTLİK ÖDÜLÜ NÜN VERİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER F 67075 Strasbourg Cedex assembly@coe.int Tel: + 33 3 88 41 2000 Fax: +33 3 88 41 2776

Detaylı

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI OMBUDSPERSON HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI Hayat insanların ortak seyahatidir. Bu seyahatin mümkün olduğu kadar güzel olması için, birbirimizin haklarına saygı duymalıyız. Bunu hem büyükler, hem

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2

ÇOCUK HAKLARI HAFTA 2 HAFTA 2 Bu haftaki ders önü sorularımız: 1. Size göre hak kavramı nedir? Çocukluğunuzu da göz önünde tutarak sahip olduğunuz/olmadığınız veya kullanabildiğiniz haklarınızı tartışınız. 2 Geçmişte çocuklar

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ* 10 Aralık 1948 Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 23: Çalışma Hakkı Gülşah Özcanalp Göktekin Uzman Sosyolog / İş ve Meslek Danışmanı Liderlik Enstitüsü Eğitim ve İstihdam Hizmetleri Çalışma Evrensel Bir Haktır İnsan

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 61-65 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI KİTAPLIĞI Başlangıç İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

Bilgi Uçurma Politikası

Bilgi Uçurma Politikası Bilgi Uçurma Politikası Naspers, işletme faaliyetlerinin doğruluğuna büyük önem vermektedir. Bu nedenle Naspers, Naspers'in veya onun herhangi bir Çalışanının Uygunsuz Davranışta bulunduğuna inanmak için

Detaylı

SCA Davranış Kuralları

SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA Davranış Kuralları SCA paydaşları ile değer yaratmaya, çalışanları, müşterileri, tüketicileri, hissedarları ve diğer iş ortaklarıyla saygı, sorumluluk ve mükemmelliğe dayanan

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL. Çeviren: Dr. Ahmet ULUTAŞ* 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 24. Oturum Gündem Maddesi 3 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURUL * 8 Ekim 2013 A/HRC/RES/24/12 Dağıtım: Genel İNSAN HAKLARI KONSEYİ 1 Medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile kalkınma hakkı dahil

Detaylı

Devletin Yükümlülükleri

Devletin Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel Dericiler Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır.

Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. halk için Cinsel haklar / üreme hakları insan haklarıdır. Bu haklar varolusumuzdan, ileri gelir. Tüm cinsel haklar / üreme hakları yasalarla koruma altına alınmıstır., Hazırlayan : Eylem Karakaya. Illüstrasyonlar

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626)

(Resmi Gazete ile yayımı: 27.10.2004 Sayı: 25626) 60 TÜRKIYE CUMHURIYETI HÜKÜMETI ILE SLOVENYA CUMHURIYETI HÜKÜMETI ARASıNDA ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, UYUŞTURUCU MADDE KAÇAKÇıLıĞı, ULUSLARARASı TERÖRIZM VE DIĞER CIDDI SUÇLARLA MÜCADELEDE IŞBIRLIĞI ANLAŞMASıNıN

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri

Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Katılımcı Demokrasi STK ları Güçlendirme Önerileri Ankara Çalıştayı 15 Kasım 2016 Kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi, faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürütmektedir. Argüden

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XV I AİHS VE EKİ PROTOKOLLERDE DÜZENLENEN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER...1 2 YAŞAM HAKKI (AİHS M.2)...5 A. MADDE METNİ...5 B. MADDE HAKKINDA AÇIKLAMA...6

Detaylı

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması

Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin Uygulanması Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme CRC/C/TUR/Q/2-3 Dağıtım: Genel 16 Kasım 2011 Aslı: İngilizce Çocuk Hakları Komitesi Altmışıncı Oturum 29 Mayıs 15 Haziran 2012 Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER

ULUSLARARASI HUKUK TEMEL METİNLER Prof. Dr. SELAMİ KURAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Marmara Üniversitesi AB Enstitüsü AB Hukuku Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR İstanbul Kültür

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER

SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 307 Savcıların Rolüne Dair İlkeler SAVCILARIN ROLÜNE DAİR İLKELER 27 Ağustos-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Küba'nın Havana şehrinde yapılan 8. Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı