ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?"

Transkript

1 ISSN ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği Sefaete mi Gidiyor? Gençik ve Sosya Sorumuuğun Geeceği Yine Çocuk Emeği Yine Sanat Masum Tozar da Patayabiir İşçi Omak: Ömer Doğan İe Çırakıktan İşvereniğe Uzanan Bir Yocuuk İki Dakika Düşün: Tehikeyi Tanıyaım Sanayi Tipi İçi Dou Azot ve Oksijen Tüperin Taşınması ve Kadırıması İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Fişek Enstitüsü nün 28. Yıı Çaışma Ortamı nın 18. Yıı

2 Çocuk Haber Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? Dereyen: Emirai KARADOĞAN* 12 HAZİRAN DÜNYA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE ETME(ME) GÜNÜ 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiiği ie Mücadee Günü doayısıya, bir çok ükede çeşiti etkiniker düzenendi. Türkiye de de Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanığı nın düzenediği ve bu aanda çaışan çeşiti örgüterin katıdığı bir etkinik Ankara da Anıt Park ta gerçekeşti. Başta Türk İş ve DİSK omak üzere işçi sendikaarı otobüsere getirdikeri çocuğu kısa bir yürüyüşe aana soktuar. Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı da, bu etkiniğe Çaışan Çocukar Fotoğraf Yarışması Sergisi ni Anıt Park ta açarak katıdı. Ankara Mimar Sinan İköğretim Okuu Fokör ekibi hak oyunarı gösterisinde buundu. Bu öze gün için hazıranan bidirinin okunmasının ardından küçük bir çift Vas gösterisi yaptı ve iki sokakta çaışan çocuk birer şarkı söyedi. Bu etkinikte, daha önce yapıan hazırık topantıarında aınan kararara uyumun önemi kurumar tarafından sağanmadığı görüdü. Büyük umutara başayan program bir haya kırıkığı yarattı. Katıım bekenenin çok atında gerçekeşti. Bu oumsuzuğun başıca nedenerinden biri ise, Mii Eğitim Bakanığı na bağı Meseki (Çırakık) Eğitim Merkezerinden topantıda söz veridiği gibi, 300 çırağın getirimeyişiydi. Kamuoyunun dikkatini çekecek oan ana artererden birinin trafiğe kapatıarak yürüyüş yapıması ne yazık ki sağanamamıştı. Anıtkabir in girişinden (Anıttepe), youn karşısına yüründü; youn bir tarafında spor tesisi, bir tarafında Anıtkabir var; kimse yok. Çocukar 15 metre yo yürüdüer; kimse görmeden, kimse duymadan, kimse bimeden. Zaten çaışan çocukarın kadererinin bir yansımasıydı bu; kimse görmez, kimse duymaz, kimse bimez. Bu saptadıkarımız, ükemizdeki Çocuk işçiiği ie devet adına mücadee edecek, iki önceiki kurumun; Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanığı ve Mii Eğitim Bakanığı nın çocuk işçiiğini görünmez kıma çabaarı oarak yorumanmaı. Çünkü, çocuk işçiik ogusu, başı başına, onarın başarısızıkarının göstergesi. Çocuk yaştaki bedenerin, oku yerine işyererine gitmeeri demek ki onar için oağan. Bu çeişkii tutum, basının tüm istekere karşın kayıtsız kaışıya da kendisini göstermektedir. İki bakanık, medyayı da içteniğine ve bu konudaki dinamizmine inandırabimiş deği. Programın içindeki kareer bize bazı şeyeri açık ve net gösterdi. Bir tarafta vas, bir tarafta tahminen 8-9 yaşarında bir çocuğun söyediği, karamsar, hayattan bezmiş, acı duyguarın yükü oduğu bir parça. Vas yapan çifti sadece büyükerin akışadığını söyemek yanış omayacaktır. Ancak, küçük çocuğun acı dou parçasına orada buunan yakaşık çocuk inanımaz bir şekide akışarıya destek verdi. Bir tarafta hedefediğimiz çocukuk (vas yapanar); bir tarafta hayatın gerçek çocukarı (çaışan ve küçük yaşarda, acının, hayatın bir parçası oduğunu öğrenen ve iikerine kadar yaşayan çocukar). Bunarı yaşayanar bizim içteniğimize inanabiirer mi? İyi ki siz yoktunuz deyip, başımıza kuma mı gömeceğiz şimdi. * Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gönüüsü 2 ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz - Ağustos 2010

3 Çocuk Haber MEGJASHİ: DÜNYANIN İLK ÇOCUK HAKLARI BÜYÜKELÇİLİĞİ 29 Nisan 2010 tarihinde dünyanın ik çocuk büyükeçiiğii oan Megjashi 18.kuruuş yı dönümünü kutadı. Megjashii 29 Nisan 1992 de Makedonya nın Skopje kentinde kurumuş. Megjashi, kendisini çocuk hakarını koruyan ve herhangi bir parti ya da hükumete bağı omayan bir dünya (kürese) kuruuşu oarak tanımıyor. Makedonya da buunan Megjashi, çocuk hakarını korumak amacı ie kurumuş oup Makedonya daki ik uusararası sivi topum örgütü oarak kaydedidiği gibi dunya çapındaki bu biriğin üyeerinin hiçbir parti ya da hükumete igisi omadığı beirtimektedir; sadece çocuk hakarını korumak amaçı hareket etmektedirer. Megjashi, çocukarın hakarını korumak vasıtasıya onarı onore edip, çocukuk çağarının daha emniyeti ve zengin aktiviteere geçirmeeri yönünde çaba harcamaktadır. Ayrıca çocuk hakarının korunması ve geiştirimesine yöneik çaışmaarda buunan diğer gönüü sivi topum örgüterini de destekemeyi amaç edinmiştir. Büyükeçiik çocukarın ekonomik, fizikse ve cinse açıdan sömürümeerine karşı ouşan sessizik duvarını yıkmak sureti ie çocukarın hakarının korunması için birçok mekanizmayı harekete geçirip,sayısız kamu davası açımasını sağamıştır yıında Megjashi, çocuk hakarını korumak için yaptığı çaışmaar vasıtasıya Makedonya'daki demokratik topumun kuruuşu, devamı ve tanıtımına yöneik yapmış oduğu katkıardan doayı sivi topum ve demokrasi ödüünü amıştır. Megsajhi, 18 yı boyunca gerçekeştirdiği önemi faaiyeteri şu şekide sıraamaktadır: Çocuk hakarı ie igii yayınarın basıması (kitap, dergi) Çocuk hakarına yöneik uusararası begeerin onayanması ve gereki düzenemeerin yapıması için baskı ouşturuması. Çocuk emeğine karşı kamuoyu ouşturuması, Okuardaki şiddetin karşııkı anayış çerçevesinde çözüme kavuşturuması, Şiddete maruz kamış çocukar için sığınma everinin açıması, Çocuk ve aie refahının sağanmasına yöneik yapıması gereken yasa düzenemeer için tekiferde buunuması, Tüm çocukarın eğitime erişmeeri ve eğitimerinin kesintiye uğramaması için gereki çaışmaarın igii bağantıarın yapıması, yıarı arasında Bosna Hersek krizinde çocuk mütecierin sığınmaarını organize etmek ve destekemek için yapıan başvurunun kabu edimesi sonucunda, 'e yakın müteci çocuğa yardım edimesi, 1996 yıında Çocuk Ombusdmanığı Kurumunun kuruması yönündeki çaışmaarı sonucunda 1999 yıında çocuk hakarına yöneik bir Ombusdmanık ofisi kuruması, Çocuğunuza Bugün Konuştunuz mu?, 'Çocuğunuza Onu ne Kadar Sevdiğinizi söyediniz mi Çocukara Karşı Şiddeti Durdurun, Bugün Çocuğunuza Sarıdınız mı? temaı kampanyaarın düzenenmesi Bunarın dışında, 11Kasım 2005, Faşizme ve Antisemitizme Karşı Uusararası Gün'de 'Duvarardaki şiddet içeren ifadeeri indireim' temaı bir kampanya ie duvararda şiddet mesajarı içeren yazı/grafitier siinmiş ve yerine şiddeti durdurun ve sevgi sevimektir mesajarı yazımıştır. Bu hareketteki ana amaç şiddetin yok edimesi ve Makedonya Cumhuriyeti'nde yaşayan insanarın hakarına saygı gösterimesini teşvik etmeke beraber süreki barışın ve dayanışmanın sağanması oarak beirenmiş. 2006, Megjashi, yetimhaneye bırakıan çocukarın topumsaaştırımaarına yöneik oarak katkı sağama amacı güden ve aiesi omayıp yetimhanede yaşayan çocukara yöneik eğitim ve sosya destek projesi başatmıştır. Bu proje bigisayar, yabancı di, aşçıık kursarı, çocuğu geeceğe hazıramak ve psikoojik ve sosya danışmanık gibi aktiviteeri kapsamıştır yıında Makedonya daki çocukara uyguanan cinse istismara, pedefoiye (sübyancıık) ve aienin kutsaığı ve biriğine yöneik hareketere karşı bir savaş başattı. Bir çok gösteri düzeneyip kamu Ombusdmanı'ndan ve Kamu Savcısı ndan çocuk hakarı ihainin cezaandırıması, hoşgörümemesiye igii istekerde ve yazıı ricaarda buundu. Cinse istismar, aie kutsaığına karşı saygısızık ve pedefoiye iişkin cezaarın 15 yıdan müebbet hapse kadar omasına iişkin girişimde buundu. Bütün bu çaba ve obi faaiyeterinin sonucunda Adaet Bakanığı pedefoiye karşı ciddi cezaarı kabu edip, cinse istismara iişkin cezaarın minimum 10 yıdan başamasını karar verdi yıında aieer, öğretmener ve çocukarın ik eğitim yeri oarak ve çocukarın internette emniyette omaarı ve korunmaarı hakkında eğitimeeri için Metamorphosis adı kuruuş ve Megjashi İnternette Çocuk Hakarı, Güveniği, Korunması projesini uyguamaya koydu.(www.crisp.org.mk yada ) 2009 Megjashi çocukarın, okur-yazarık ve eğitim hakarı ie igii mesajarın üzerierinde yazıdığı materyaer taşıyarak gerçekeştirdikeri bir yürüyüş düzenedi. Onar, dünyadaki okua gidemeyen ve okur-yazar omayan çocukara dayanışma adına sessizce yürüdüer. Dünyada 775 miyon yetişkin ve 75 miyon okuma yazma bimeyen çocuk var. Makedonya da çocuk iköğretime başayamıyor ve bunarın 2000 tanesi sokakarda kaıyor. Aynı zamanda yetişkin hiç okua gitmemiş. Dünyadaki İk Çocuk Büyükeçiiği oan Megjashi yere ve uusararası bir çok örgüte üye omuş. Bunardan bazıarı: Makedonya Sivi Patformu, İnsan Hakarı Evi, Çocuk İşçiiğine Karşı Kürese Yürüyüş, Ayrımcıığa Karşı Makedonya,Uusararası Çocuk Yardımı,Uusararası Çocukarı Koruma, Çocuk Hakarı Bigiendirme Ağı, Eurochid, Euronet, Uusararası Çocuk Yardım Hattı ve Adi Yargıama Koaisyon dur Megjashi nin beş kıtada dipomatik iişkier kurmuş. 120 nin üzerinde ayrıcaığa sahip pasaportu buumakta ve ayrıca, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fransa, Breziya ve İtaya gibi ükekerde konsoosuğu buunmaktadır. Megjashi,Makedonya ve dünyada onursa büyükeçiiker, onursa konsoos, gene danışmanıkar, danışma böümeri, ofiser ve üyeeri vasıtasıya çaışmaktadır. Makeonya Cumhuriyeti nde buunan Megjashi in kuruuş tüzüğünün bir parçası şöyedir; Çocukar öze bir uustur. Çocukar uusa ve dini ider değidir. Onar ne devrim, ne karşı devrim ne de savaş başatacak bir uustur. Çocukar bir sınıfın veya uusun meseesi değidir: bütün meseeerin en önemisidir. Onar bütün insani trajediere ve çatışmaara maruz kaan bir uustur. Onar sadece çocuktur. Dünyadaki bütün fikirer bir çocuğun gözyaşarından daha değersizdir (www.chidrensembassy.org.mk, 2010) ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz-Ağustos

4 Çocuk Haber AMERİKAN TARIMINDA ÇOCUK ELLERİ Çocuk işçiiği, sadece az geişmiş ve geişmekte oan ükeere ait bir ogu değidir. Geişmiş kapitaist ükeerde farkı formarda devam etmektedir. İnsan Hakarı İzeme Örgütü nün (Human Rights Watch- HRW) son yayınadığı rapora göre En geişmiş kapitaist ükeerden Amerika Bireşik Deveteri nde (ABD), çocukar tarım işçisi oarak çaış(tırı)maya devam ediyor. ABD nin tarımda çaıştırıan yüzbinerce çocuğu korumakta başarısız oduğunu ifade eden Örgüt, tarım işerinde 18 yaşın atındaki çocukarın çiftikerde uzun saater ve tehike barındıran işerde çaıştırımasına müsaade eden Federa Yasasının değiştirmesi için ABD Kongresine çağrıda buundu. İzeme raporuna göre, ticarete dayaı çiftik işerinde çaışan çocukar, Bireşik deveter geneinde, sağıkarını güvenikerini ve eğitimerini riske etmektedirer. ABD geneinde 14 eyaette, 59 çocuk tarım işçisi ie müakat yapımış. Raporun yazarı ve aynı zamanda HRW nin yönetici vekii oan Zama Coursen-Neff in İfadeeriye, Çocuk tarım işçieri söz konusu oduğunda, ABD geişen bir ükedir, Amerikaıarın yiyecekerini çapaayan çocukar, en azından onu servis edener kadar korunmaya sahip omaıdırar. HRW in tespiterine göre, 12 yaşından da küçük çocuk tarım işçieri, haftanın yedi günü, günük en az 10 saat çaıştırımaktadırar. Bazıarı, 6-7 yaşarında part-time oarak çaışmaya başıyorar. Çocukar, diğer yetişkiner gibi düşük ücreti çaıştırımakta, bazen de hak ettikeri ücret-saat hesapamaarı eksik gösterimekte geireri kesimektedir. Üsteik, işverenin yasa oarak sağamak zorunda oduğu, iş ebisesi, ediven, içme suyu gibi ihtiyaçarını da kendieri karşıamak zorunda kaıyorar. Resim, adresinden aınmıştır. Meseki Güvenik ve Sağık Uusa Hastaık Kontro Merkezi ne (NIOSH) göre, tarım, çocukara açık oan en tehikei iş aanıdır. Zehiri böcek iaçarı, ciddi yaraanma ve sıcakıktan kaynakı hastaanma gibi riskerer atında çaışıyorar. Öüm oranarı diğer iş aanarına nazaran 4 kat daha faza. Çocuk işçierde ediven ve ayakkabı gibi en teme iş ekipmanarı dahi buanmamaktadır. Bazı görüşmecier, işverenin, içme suyu, e-yıkanma suyu tertibatı ya da tuvaet gibi ihtiyaçarı karşıamadığını ifade etmişerdir. Bu işerde çaışan kadınar ve kızar, cinse istismar açısından son derece korumasızdırar. Uzun çaışma koşuarının sonucunda bu işerde çaışan çocukarın okuarını bırakma oranı üke geneinde uusa düzeyin 4 kat üzerinde oduğu vurguanmıştır. HRW ni görüşme yaptığı çocukarın çoğu, bir ya da iki defa sınıfta kadıkarını ve aieerinden hiç kimsenin iseyi bitirmemiş odukarını ifade etmişerdir. HRW, Kongreyi, çocuk tarım işçierine yöneik ayrımcıığı ortadan kadırmak için yürürükteki yasada değişikik yapmak için çağrıda buundu. Diğer iş koarında, 14 yaş atında ve oku döneminde de 16 yaşından küçük çocukarın günde 3 saatten faza çaışmaarı yasakanmıştır. Buna karşın, bazı çiftikerde tarımda 12 yaşın atında bazı çiftikerde de buna yakın yaşarda çocukar çaıştırımaya devam edimektedir. Diğer işerden farkı oarak, tarımda çaışan çocukara yöneik, oku saateri dışında, ne kadar erken, ne kadar geç ve ne kadar süre çaıştırabiecekerine yöneik bir kısıtama yoktur. Ayrıca diğer işerde, tehikei işerde çaışma yaşı at sınır 18 iken, tarımda yaşındaki çocukar bu tür işerde çaıştırımaktadır. Coursen-Neff, Amerikan çocuk iş kanununun 1930 tarihi ve sadece aie çiftikerinin oduğu döneme ait antik bir kanun oduğunu ve artık bu kanunun tarımdaki çocukarın da diğer çaışan çocukarın düzeyinde korunmaarını sağayacak değişikikerin yapımasının zamanının gediğini ifade etmiştir. Yürürükteki yetersiz yasanın uyguanması ve denetenmesi de aynı şekide zayıf ounca durum daha da kötüeşmektedir yıarı arasında sadece 39 çocuk işçiiğine yöneik iha tespit edimiş, bu gene topamın sadece % 4 üne denk düşmektedir. Bireşik Deveter Çevrese Koruma Ajansı nın (EPA) böcek (tarım) iacı güvenik düzenemeerinde de çocukara yöneik herhangi bir madde yer amamıştır. HRW, iega çocuk işçiiğini açığa çıkarmaya ve iega çocuk emeği kuanımını cezaandırmasına daha faza gayret gösterimesi gerektiği yönünde Kongrenin adım atması gerektiğini savunmuştur. HRW a göre, ayrıca her eyaet, tarımda çaıştırıma at sınırının 14 yaş oması için gereki düzenemeeri yapmaıdır. ABD çiftikerinde, aynı zamanda ABD nin uusararası düzeyde kabu ettiği ILO nun 182 nou Çocuk İşçiiğinin En Kötü Biçimerinin Önenmesi Sözeşmesi de iha edimektedir. Mart 2010 da ILO uzmanar Komitesi, ABD çiftikerinde önemi miktarda çocuğun yaraandığını ve öüm vakaarının yaşandığını ifade etmiştir. Coursen-Neff, ABD nin çocuk işçiiğini azatmaya yöneik oarak yıık 25 miyon doar harcadığını ve bu miktarın diğer ükeerin topamından daha faza oduğunu, buna karşın haa arka bahçesinde çocuk işçiiğinin sürdüğüne de dikkat çekmiştir (HRW, 2010). DÜNYADAN KISACA Bireşmiş Mieter çocuk uzmanarı, 25 Mayıs 2010 da Bireşmiş Mieter İsteğe Bağı Çocuk Hakarı Protokoü nün kürese çapta onayanması için bir kampanya başattı. Çocuk ticareti, çocuk fahişeiği ve çocuk pornografisi ie siahı çatışmaarda yer aan çocukara yöneik protokoeri içeren kampanya iki yıık bir süreci öngörmektedir. Bireşik Deveter Yüksek Mahkemesi şartı tahiyesi omaksızın kati omayan çocuk suçuara verien ömür boyu hapis cezasının anayasa aykırı oduğunu açıkadı. Bu karara eyaet ve federa hükumet uyacak ve üke çapında 129 tane kati omayıp müebbet hapse çarptırıan çocuk suçunun hapis hayatarının bir noktasında serbest bırakııp topuma dönmeeri sansı doğuracaktır. Mahkeme çocuk hakarı antaşmasını işaret ederken, 18 yaşın atında iken işedikeri suçara igii 7500 kişinin ömürboyu hapis cezası çektiği Amerika Bireşik Deveterindeki sıra dışı sert mahkumiyet uyguamaarının atını çizdi. Vanatu, Bireşmiş Mieter İşkenceye Karşı Sözeşmesini imzaama sinyaeri verdi DCI Fiistin Ocak 2009-Nisan 2010 tariheri arasında İsrai askereri, sorgucuarı, poiserinin einde buunan Fiistini çocukara yapıan cinse sadırı tehditeri ie igii 14 vakayı Bireşmiş Mieter öze raportörüne bidirdi. Tayand ordusu, hükumet karşıtı gösteriere müdahaeyi engeemek için, protestocuarın, çocukarı canı kakan oarak kuandıkarınına yöneik suçamaarda buunmuştur. Protestocuar ve biriker arasında beş gün süren şiddeti çatışmanın sonucunda çıkan çok sayıda çocuk hayatını kaybetti (CRINMAIL, 2010) Kaynakar: CRINMAIL 1175, (2010), Banning the vei: The İmpact on Chidren Rights, HRW, (2010), US: Chid Farmworkers Dangerous Lives, (2010) 4 ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz - Ağustos 2010

5 İş Sağığı Güveniği İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İnşaat sektörü odukça geniş bir aanı kapsamaktadır. Baraj inşaatından, tüne inşaatına; bina inşaatından yo inşaatına kadar. Hepsinin değişik çaışma koşuarı ve doğurdukarı tehikeer vardır. Ama hepsinde ortak oan konu, gurbetçi işçierin konakaması için ayrıan yererdir. İnşaat aanı içinde buunan yatma kakma yereri, özene üzerinde duruması gereken ve buaşıcı hastaıkarın sagın yapmasına everişi ortamardır. Yatıp kakma yereri deniince, 5 sorun odağı aka gemeidir : 1. Yatakhane 2. Soyunma Yeri 3. Dinenme Yeri 4. Yemekhane 5. Yıkanma Yeri. İşçi sağığı iş güveniği mevzuatı bunarın hepsinin ayrı ayrı standartarını getirmeye çaışmıştır. Bu odakardaki sorunar, sosya yönü ağır basmaka birikte daha çok sağıkçıarın igisini çekecek oan sorunardır. Bu konuda yo gösterici oması bakımından, 2 tüzük, 1 yönetmeik ve 2 yasadan yararanacağız: İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü (R.G /14765) İnşaat İşerinde İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü (R.G /5004) Yapı İşerinde Sağık ve Güvenik Yönetmeiği (R.G /25325) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ( /1536) Tütün Mamuerinin Zarararının Önenmesine Dair Kanunda Değişikik Yapıması Hakkında Kanun (R.G /26761) İnşaatarda öçekerin büyümesi ve müteahhit firmaarın güç kazanmasına koşut oarak, yatma kakma yererinin yapısa özeikeri de daha niteiki hae gemeye başamıştır. Yaptıkarı 4-5 katı binanın bir odasında barınmaya çaışan işçierin yerini, büyük çadırarda, ya da prefabrike barakaarda yaşamını sürdüren işçier amıştır. Yine yaptıkarı 4-5 katı binanın aynı odasında bir tüp gaza yemek yapmaya çaışan işçierin yerini, işyeri tarafından sağanan topu besenme oanakarından yararanan işçier amıştır. Bütün bunar oumu geişmeerdir. Ama haa istenien ve mevzuat tarafından öngörüen düzeyde değidir. İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü nün öngördükeri : Çaışanarın koayıka yararanabiecekeri ve igii Tüzük te gösterien niteikte serin içme suyu buundurumaıdır (Madde 31-35) İşçiere rahat yemek yenebiecek genişik ve niteikte yemek yeme yeri sağanmaıdır (Madde 36). İşçierin kuanımı için uygun yererde yeteri sayıda hea buunmaıdır. Bunarın sayısı 30 erkek işçi için bir kabin ve bir pisuvar oarak hesapanmaıdır (Madde 38). İşçierin iş sonrası e-yüz ve vücut temizikerini yapmaarı için, e yüz yıkama yereri ve duş tesiseri yapımaıdır (Madde 39-40) A.Gürhan FİŞEK* Göçebe inşaat işçierinin yatma - kakma yereri Yaşama aanarında, haşarat, böcek ve kemirici hayvanarın buunmaması, üremeyi koayaştıran koşuarın giderimesi ve yokedimeeri sağanmaı; sinekere karşı kapı ve pencereere te kafes takımaıdır (Madde 30). İşçierin yatıp kakma yererinde uygun sağık ve güvenik önemeri aınmaıdır (Tüzük te bunun için öze bir böüm ayrımış oup, madde arasında yer amaktadır). Özeike yatıp kakma yererinde dikkat edimesi gerekir uyarısıya, işyererinde buaşıcı hastaıkara mücadee edimeidir (Madde 57-58) * Prof.Dr., Fişek Enstitüsü Çaışan Çocukar Biim ve Eyem Merkezi Vakfı Gene Yönetmeni ve Ankara Üniversitesi Siyasa Bigier Fakütesi Çaışma Ekonomisi ve Endüstri İişkieri Böümü - İş Hukuku ve Sosya Güvenik Anabiim Daı Öğretim Üyesi Göçebe inşaat işçierinin yatma - kakma yereri ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz-Ağustos

6 İş Sağığı Güveniği Göçebe inşaat işçierinin yatma - kakma yereri Görüdüğü gibi, Tüzük, öngördüğü işveren yükümüükerini odukça ayrıntıı bir biçimde ve yanış anaşımaya evermeyecek biçimde die getirmektedir. Bu özeiği ie yo gösterici bir karakter de kazanmaktadır. Öte yandan, yanış anaşıma oasıığını ve önemerin eksik aınma bahaneerini de ortadan kadırmaktadır. Tüzük ün İşçiere Ait Yatıp Kakma Yererinde (Koğuş) ve Diğer Müştemiatında Buunması Gereken Sağık Şartarı ve Güvenik Tedbireri başıkı ikinci böümünden bazı hükümeri sıraayarak bu söyediğimizi örnekendirmek istiyoruz (Madde 48): Koğuşarın tabanı her gün koayıka temizenecek ve gerektiğinde yıkanacak niteikte, duvar ve tavanarın yüzeri de koayca sıvanıp boyanacak veya badana ediecek şekide yapımış ve açık renk bir boya ie boyanmış veya badana edimiş omaıdır. Koğuşardaki pencereerin üst kısımarının her zaman açııp kapanır omasına (vasistası) ek oarak koğuşarda havayı devamı bir şekide değiştirebiecek donanım, baca, menfez veya eektriki öze havaandırma cihazarı buanmaıdır. Koğuşarda tavan yüksekiği 280 cm.den aşağı omamaı ve adam başına düşen hava hacmi, en az 12 metreküp oarak hesapanmaıdır. Koğuşarda yatakarın yere bağantısı kesimiş omaı; araarında en az 80 cm. açıkık buunmaı; iki katı karyoa ranza kuanımaktaysa, katar arasındaki genişik 80 cm.den az omamaıdır. Yatak örtüsü (çarşaf), yastık kııfı, pike, battaniye vb yatak eşyası temiz buundurumaıdır. Koğuşar, geceeri yatma zamanına kadar süreki, koridor ve heaar ise süreki oarak aydınatımaı; koğuş kapıarının yukarı kısımarı, camı yapımaka, koridordaki ışıktan yararanıması sağanmaıdır. Koğuşarın soğuk mevsimerde, koğuşarın sağığa uygun bir biçimde ısıtıması gerekir. Isıtma amacıya, havagazı, manga kömürü, kok gömürü veya üstü açık ateşe veya borusuz petro sobası ie ısıtıması yasaktır. Koğuşarda yemek pişirimemei ve yenimemeidir. İnşaatar, zehiri, tehikei, tozu ve kiri işer oarak sıraanan işer arasında yer amaktadır. Bu bakımdan işçierin, iş giysieri ie koğuşa gememeeri gerekmektedir. İş giysieri ie temiz giysierini buunduracakarı, iki kapakı ve Tüzük te öçüeri veren giysi doaparının buunduğu, koğuşarı dışında bir soyunma yereri buunmaıdır (Madde 43). Dinenme amacıya iki ayrı bir koğuş ayrımaıdır. Hem yatma kakmanın hem de dinenmenin aynı koğuşta yapıması, farkı saaterde ve farkı biçimerde dinenme gereksinmesi oanar için sorun yaratabimektedir. Kadı ki, başta teevizyon, müzik dineme, türkü söyeme vb beğenierin herkese payaşıması da gerekmemektedir. Kadı ki, dinenme koğuşunun ayrımadığı inşaatardaki en önemi sorunardan biri de, sigara içme aışkanıkarıdır. Kesinike yatma kakma amaçı kuanıan koğuşarda sigara içimesi yasaktır. Dinenme amaçı oanardan da, sigara içener için ayrı ve iyi havaandırımış bir koğuş ayrıması gerekir. Yemekhane ve yemek hizmeti, üzerinde başı başına duruması gereken bir konudur. Çünkü, 6 ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz - Ağustos 2010

7 İş Sağığı Güveniği Yemeğin sunuduğu yerin temiziği ve özeni Yemeği sunanarın sağığı koruma konusundaki titizikeri Yemekerin üretiminde (yemek fabrikaarından aındığı gibi inşaatarda da üretiebiir) ve mazeme seçiminde özen Yemeğin sakanmasında sağık kuraarına uyum Kapkacak temiziği bütün bunardan veriecek ödün, tüm işçierin hastaanmasına ve bazı örekerde oduğu gibi ömsine neden oabimektedir. Barınmasının işyererinde sağandığı, gurbetçi işçierin çaıştığı inşaatarda, önemi sorunardan biri de hastaanan işçier için ayrı bir koğuş ouşturumasının gereki omasıdır (Madde 49). Özeike buaşıcı hastaıkara mücadeede bu çok önemidir. Ancak bunun ötesinde, sağam işçierin dinenme saateri ve hastaarın sağık personeince izenme oanakarı bakımından da, ayrı bir koğuş daha aka uygundur. Öte yandan, temizik açısından, yemekhane, banyo yereri ve heaar kadar üzerinde duruması gereken konu, işçierin çamaşırarını yıkayabiecekeri, bir çamaşırhane ve ütü yerini buunması zorunuuğudur (Madde 51). Buaşıcı hastaıkara mücadee, özeike yakın iişki içerisinde ve kaabaıkar hainde yaşayan ya da çaışan işçier açısından vazgeçimez bir önem taşımaktadır. Onun için İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü nde, bu konuda öze bir böüm ayrımıştır (Madde 59). Mevzuatın da gene oarak çok üzerinde durduğu iki konu burada da, öneme beirtimektedir. Bunardan birincisi işe giriş muayenesi ve ikincisi eğitimdir. Özeike inşaat işçierin işe aınmasında, yanızca ağır ve tehikei işerde çaışabiir raporu ya yetinimemei; tıpkı besin işerinde çaışanarda gördüğümüz gibi buaşıcı hastaığı omadığına iişkin (portör) raporu da istenmeidir. İnşaat işçierinin, everinden uzakta uzun ayar kamaarı, yaşarının genç oması gözönünde tutuarak, cinse yoa buaşan hastaıkar konusunda da uyarımaarı önem kazanmaktadır. Özeike, görece daha duyarı (çeşiti mikropara az karşıaşmış) yöreerden gedikeri düşünüdüğünde, bu hastaıkarı yöreerine de taşıyabiecekeri ve bunun üke çapında hak sağığını etkieyen bir ogu oabieceği akıardan uzak tutumamaıdır. İnşaat işeri, doğası gereği, işçi giriş-çıkışının yüksek oduğu işerdir. Bunda inşaatın geişim aşamaarında, farkı Göçebe tarım işçierinin yatma - kakma yereri Göçebe tarım işçierinin yatma - kakma yereri farkı işerin ortaya çıkması ve uzmanaşmış işçi gruparının, roerini yerine getirip sahneyi terketmeeri gereği etkii omaktadır. Bu bakımdan, muayeneerin ve eğitimerin, gecikmeden yapıabimesi için, inşaat işyererinde sağık örgütünün buunması gerekidir. İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü, bu konuda da yo gösterici omaktadır. Ağır ve tehikei işerin yapıdığı yererde hemşire ya da sağık memuru ve yeterince sağıkçı işçi (ik yardım kursu görmüş) buunduruması zorunudur (Madde ). İnşaat işerinde kaza riskinin yüksekiği ve gerçekeşen iş kazaarının sıkığı, bizi, işyeri sağık örgütünün içine işyeri hekimini de katmak zorunda bırakmaktadır. Bu bakımdan, inşaat işerinde önceike, işyeri hekimi istihdamının sınırayan 50 işçi buunma gerekiiği ortadan kadırımaıdır. Küçük öçeki inşaatarda, bu konuda ortakaşa çözüm yoarına başvuruabiir. Yargı çevreerindeki kuvveti inanış yukarıda saydığımız Tüzük maddeerinin 1475 sayıı yasaya dayaı bir İş Kanunu ie çıkarımış oması doayısıya, kendiiğinden ortadan kaktığı doğrutusundadır. Bu görüşe Çaışma ve Sosya Güvenik Bakanığı İş Teftiş örgütü katımamaktadır. Ama bu deni önem gösteren bir konunun tartışmaı oduğu açıktır. Bu durumda, inşaatarda yaşama aanarına uyguanabiecek herhangi bir işveren yükümüüğü kamamaktadır. Bu sorun kaynağını, ÇSGB nin 2003 yıından başayarak AB Direktiferini Türkçeye kazandırarak bunara Yönetmeik adını koyarak yürürüğe sokmasından kaynakanmaktadır. Yapı İşerinde İş Sağığı Güveniği Yönetmeiği, bu çerçevede çıkarıan Yönetmeik erdendir. Yapı işerinde omasına karşın, yatma kakma yereri başta omak üzere yukarıda saydığımız yaşam oanakarından hiç söz etmemektedir. Aka, Avrupa Biriği ükeerinde, inşaat sektöründe, gurbet geeneğinin omaması ve bunun için de bunun için yasa düzenemeye gereksinme duyumaması gemektedir. İşte bire bir tercüme nin sakıncaarı.. Bir yukarıda saydığımız ayrıntıı yasa düzenemeere bakın; bir de Yapı İşerinde İş Sağığı Güveniği Yönetmeiği nin ekerinde yer aan konuya igii bir paragrafık hükümere : EK-4 Madde 15. Dinenme ve Barınma Yereri Özeike, çaışan işçi sayısının faza oması vay işin niteiği veya çaışma yerinin uzak oması ve benzeri nedenerin, sağık ve güvenik yönünden gerektirmesi hainde, işçiere, koay uaşıabien dinenme ve/veya barınma yereri sağanacaktır Dinenme odaarı veya barınma yereri yeteri genişikte oacak ve buraarda işçier için yeteri sayıda masa ve arkaıkı sandaye buunacaktır. ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz-Ağustos

8 İş Sağığı Güveniği Bu tür imkanar yoksa iş araarında işçierin dinenebieceği yerer sağanacaktır Sabit barınma tesiserinde, bir dinenme odası, bir boş vakit değerendirme odası, yeteri duş, tuvaet, avabo ve temizik mazemesi buunacaktır. İşçi sayısı göz önünde buunduruarak bu yererde yatak, doap, masa ve arkaıkı sandayeer buunacak ve bunar kadın ve erkek işçierin varığı dikkate aınarak yereştiriecektir Dinenme odaarı ve barınma yererinde sigara içmeyenerin, sigara dumanından korunmaarı için gereki tedbirer aınacaktır. Her ükenin, kendine göre sosyo-kütüre özeikerini öne çıkarması ve koruması gerektiği ne yazık ki göz önünde tutumamıştır. Kadı ki, Tüzük ie düzenemenin gücüne orana, Yönetmeik ie gerçekeştirien yasa düzenemeerin gücü daha zayıftır. Önerierimiz : Uyguamadaki tartışmaara son verimesi amacıya, İşçi Sağığı İş Güveniği Tüzüğü aynen ian edimeidir. Bu işveren yükümüük begesine, bir de işyererinde barınması sağanacak işçierden, ağır ve tehikei işerde çaışabiir raporu nun yanı sıra, tıpkı besin işerinde çaışan işçiere aındığı gibi buaşıcı hastaığı omadığına iişkin (portör) raporu aınması öngörümeidir. İş kazası ve buaşıcı hastaık yayıma oasııkarı gözönünde tutuarak, işyerinde sağık örgütü (doktor,hemşire, sağıkçı işçi) buundurma zorunuuğunda 50 işçinin varığı koşuu, önceike, inşaatar için ortadan kadırımaıdır. Bu mevzuatın tüm inşaatarda aynen uyguanmaıdır. Küçük öçeki omaarı nedeniye, bu standartarı yakaayamayacak oan inşaatarda ise ortakaşa çözümer üretimesi sağanmaıdır. Tıpkı inşaat işçieri gibi memeketerinden geçici oarak (ve tüm aiesi ie birikte) geen gurbetçimevsimik tarım işçieri için de aynı standartarın bir an önce uyguanması, onarın sefaetten kurtarıması ve çaışanar arasında adaetin sağanmaıdır. YATAKHANE NASIL OLMALI? Emektar Şantiye Kurucu Mehmet Avu nun ian panosundaki duyurusu : Ranzaar oksitenmeden korunmaı Kişise temizik, e ayak yıkanmadan girimemei Zemin temiz tutumaı Yatak, yorgan, yastık, nevresim yeni omaı Giysi ve ayakkabı doabı omaı İş ebisesinin temizenmesi gereki Isıtma, soğutma, havaandırma yeteri omaı Işıkandırma yeteri omaı m 2 ye yeteri kadar yatak konmaı Yangın söndürme tertibatı omaı Haşere ie mücadee kapsamında etraf iaçanmaı Camar ve sinekiker korunmaı. Çaışma Ortamı nın M a y ı s - H a z i r a n 2010 sayısında yayınanan İki Dakika Düşün de; Vinç yardımıya işçierin derin bir yere indirimesi nde Neer Oabiir? sorusunun yanına: Vinç in aşağıya düşebiir, vinç operatörü ve çaışma sepetindeki işçi(er) ağır yaraanabiir de iave edimeidir. Çünkü geçen süre içerisinde, akımıza gemeyen bu oay gerçekeşmiştir. Ne yapımaı? 1. Herhangi bir mekanik kadırma aracını kuanmadan, bir işçi 50 kg dan daha ağır bir nesneyi kadırmamaı, taşımamaıdır kg. dan ağır tüper için mutaka mekanik kadırma aracı kuanımaı ya da yardımaşımaıdır (Ör: İki işçi birden kadırmaı). 3. İşçiere ağırık kadırma ve be sağığı konusunda eğitim verimei ve bu eğitimin etkiniği değerendirimeidir. 4. Basınçı gaz tüperinin vanaarı / vaferi nin (depoama ve taşıma sırasında) koruyucu kapakarı mutaka takıı omaıdır. 5. İşçi e öçüerine uygun iş güveniği ediveni, iş güveniği ayakkabısı ve darbeere karşı güvenik gözüğü kuanmaıdır. 6. Boş ve dou tüper ayrı ayrı, devrimeyecek şekide bağanmış / zincirenmiş, darbe, ısı ve güneş ışınarından korunacak şekide depoanmaıdır. (Not: Oksijen tüperi açıkta depoanacak ise; asetien, bütan, LPG gibi yanıcı tüperden yakaşık 6 m uzak mesafede depoanmaıdır.) > Sayfa 23 ün yanıtı Vinç Yardımıya İşçierin Derin Bir Yere İndirimesi İKİ DAKİKA DÜŞÜN Bir Ekeme İKİ DAKİKA DÜŞÜN 8 ÇALIŞMA ORTAMI Temmuz - Ağustos 2010

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM ÜRÜN KILAVUZU 2 İyi bir kamyonu mükemme kıan nedir? Çoğu insan, bu etkenin verimiik oduğunu söyeyecektir. Odukça iddiaı bir söz. Peki, gerçekte de öye mi? Bizim için

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ML5520/21. kullanici kilavuzu

ML5520/21. kullanici kilavuzu ML5520/21 kuanici kiavuzu Sunuș Bu begenin içindeki bigierin eksiksiz, doğru ve günce oabimesi için her türü çaba gösterimiștir. Üretici, denetimi dıșındaki hataarın sonuçarından sorumu değidir. Üretici,

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Volvo FM inizi özelleştirin.

Volvo FM inizi özelleştirin. TEKNİK ÖZELLİKLER Vovo FM inizi özeeştirin. Hiçbir kamyon, tek başına her amaca uygun değidir. İşte bu yüzden Vovo FM, size sonsuz sayıda oasıık sunuyor. Esnek şasi düzeni ve VBI (Vovo Üstyapı Taimatarı),

Detaylı

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU

AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU AGA SIX-FOUR SERISI - DC6 (FFD )- DOGAL GAZKULLANICI KILAVUZU DESN 512387 A Servis, Montaj ve Kuanici Taimatarini ve Pisirme Kiavuzu'nu Içermektedir Bu kuzinenin herhangi bir parçasini degistirirken, yanizca

Detaylı

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler

Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler tmmob makina mühendisleri odası istanbul şubesi Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler PANEL Moderatör : Katılımcılar: Zeki Arslan Bahri Türkmen, Burhan Erdim,

Detaylı

BASINDA SAĞLIK KÖŞESİ 2013 YILI ALMANAĞI

BASINDA SAĞLIK KÖŞESİ 2013 YILI ALMANAĞI BASINDA SAĞLIK KÖŞESİ 2013 YILI ALMANAĞI Herkese yeni yılda yeni umutlarla merhaba! Aralık ayı Basında Sağlık Köşesini birazcık farklı hazırlamaya çalıştım. Aralık, bir yılın bittiği ve yeni yılda umutların

Detaylı

Çevre talanına yasal kılıf

Çevre talanına yasal kılıf sayı 250 / 1 aralık 2014 Küçük kıyamet ten 1Aralık büyük 2014 trajedi ye ülkemizin deprem gerçeği...2 de TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR Kadına yönelik şiddetin karşısında dayanışmanın

Detaylı