ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM"

Transkript

1 TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. A YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler Önlisans ve Lisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yeralmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Mikro İktisat Örgütsel İletişim Pazarlama İletişimi Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Politika Ticaret Hukuku Türk Dili II Uluslararası İktisat Yaşayan Dünya Dinleri GENEL AÇIKLAMALAR İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013PÖ22-1

2 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi Ba Anadolu'da düzenli ordunun kuruluşuna kadar oluşturulan Kuva-yı Milliye cephelerinden biri değildir? A) Ayvalık B) Akhisar C) Salihli D) Polatlı E) Nazilli 5. Aşağıdakilerden hangisi 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte sona ermiş r? A) Genel Borçlar İdaresi B) Kabotaj Uygulaması C) Kapitülasyonlar D) Boğazlar Komisyonu E) Azınlıklara Tanınan Ayrıcalıklar 2. Türk Dil Kurumunun kuruluşu, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık 6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamamış r? A) Sovyetler Birliği B) İtalya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa 3. Milliyetçilik akımının bütün dünyaya yayılmasına neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransız İh lali B) Sanayi İnkılabı C) Avrupa'daki Reform Hareketleri D) II. Dünya Savaşı E) Coğrafi Keşifler 7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçlarından biri değildir? A) Ekonomide millîleş rme çabalarını sürdürmek B) Özel teşebbüsü harekete geçirmek C) Büyük ya rımları devlet eliyle yapmak D) Kapitülasyonların devamını sağlamak E) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üre m yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi Musul Meselesi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile çözümlenmiş r. B) Musul Meselesi'nde Milletler Cemiye İngiltere'yi desteklemiş r. C) Musul Meselesi, Lozan'da çözümlenmiş r. D) Şeyh Sait İsyanı, Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur. 8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri değildir? A) ABD'nin saldırgan poli kalar takip etmesi B) Milletler Cemiye 'nin sorumluluklarını yerine ge rememesi C) Almanya'da Nazilerin ik darı ele geçirerek revizyonist poli kalar sürdürmesi D) İtalya'da Faşistlerin ik dara gelmesiyle saldırgan poli kaların takip edilmesi E) Musul ve çevresi, İngiltere'nin mandası al ndaki Irak'a bırakılmış r. E) Uzakdoğu'da Japonya'nın sömürgeciliğe yönelmesi 2013PÖ22-1 1

3 9. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi millet egemenliği ve kişi özgürlüğüne dayanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili değildir? A) Saltana n kaldırılması B) Çok par li hayata geçişin sağlanması C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması D) Harf inkılabının yapılması E) Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi Şubat 1926 tarihli yeni Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmış r. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebepleri arasında gösterilemez? A) Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması B) Avrupa'daki laik ve demokra k anlayışa göre hazırlanmış olması C) Dil ve anla mının sade, anlaşılır olması D) Resmî nikâhı tarafların insiya fine bırakması E) Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi Aşağıdakilerden hangisinin "Dörtlü Takrir" diye bilinen önergede imzası yoktur? A) Adnan Menderes B) Refik Koraltan C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü E) Kâzım Karabekir Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük'ün temel ilkelerinden biri değildir? A) Laiklik B) İnkılapçılık C) Devletçilik D) Yur a sulh, cihanda sulh E) Halkçılık TBMM'nin açılışından sonra kurulan ilk siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) İ hat ve Terakki Fırkası D) Hürriyet ve İ laf Fırkası E) Halk Fırkası Türkiye'de saltanat ve halifeliğin kaldırılması, Medeni Kanun'un kabul edilmesi gibi gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Millî devlet anlayışının benimsenmesi B) Laik sisteme geçilmesi C) Tam bağımsızlığın gerçekleş rilmesi D) Vatandaşların hukuk önünde eşitliğinin sağlanması E) Ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye İk sat Kongresi'nde ülkede sanayinin geliş rilmesi için alınan kararlardan biri değildir? A) Sanayinin teşviki B) Sanayiciye kredi temini C) Sanayi için mühendis ve teknik eleman ye ş rilmesi D) Yerli malının teşviki E) Aşar Vergisi'nin kaldırılması Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir? A) Önceki anayasalardan hem çok uzun hem de teferruatlıdır. B) Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır. C) Bu Anayasa ile ilk defa işçilere sendikal haklar verilmiş r. D) Yürütme organı güçlendirilmiş r. E) İlk maddeleri değiş rilemez ilkeler olarak belirlenmiş r. 2013PÖ22-1 2

4 Türk İnkılabı, Avrupa kültürünün etkisiyle yapılmış bir çağdaşlaşma hareke olup toplumsal alanda da modernleşmeyi amaçlamış r. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu duruma kanıt olduğu söylenemez? A) Ölçü, tar ve takvimin değiş rilmesi B) Ta l günlerinin değiş rilmesi C) Şapka Kanunu'nun çıkarılması D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumunun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir? A) Ermenistan TBMM'yi resmen tanımış r. B) Doğu vilayetlerimizin güvenliği sağlanmış r. C) Gürcistan'ın TBMM'yi tanıdığı ilk antlaşmadır. D) Bu antlaşmadan sonra doğudaki birliklerimizin bir kısmı Ba Cephesi'ne nakledilmiş r. E) Bu antlaşma TBMM'nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriye dış poli kasında benimsediği ilkelerden biri değildir? A) Yur a sulh cihanda sulh B) İnsan haklarının korunması C) Tam bağımsızlık D) Sömürgecilik E) Uluslararası eşitlik Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin temel niteliklerinden biri değildir? A) Yayılmacılık ve sömürgecilik B) Hâkimiye n millete ait oluşu C) Millî tarih ve millî dil D) Akılcılık ve bilimsellik E) Millî birlik ve beraberlik anlayışı I. Yabancı Okullar II. Kıbrıs Meselesi III. Irak Sınırı IV. Boğazlar Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunlardandır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? A) Millî egemenlik B) Tam bağımsızlık C) Bilimsellik ve akılcılık D) Yur a sulh cihanda sulh E) Çağdaşlaşma ve Ba lılaşma I. Balkan Pak 'nın kurulması II. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması III. Sadabat Pak 'nın kurulması IV. Hatay'ın anavatana ka lması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasıyla ilgili yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri Atatürk'ün sağlığında gerçekleş rilmemiş r? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV 2013PÖ22-1 3

5 24. Kore Savaşı sırasında Türkiye'de hangi siyasi par ik dardaydı? A) Anavatan Par si B) Demokrat Par C) Cumhuriyet Halk Par si D) İ hat ve Terakki Fırkası E) Adalet Par si 25. I. Unvan ve lakapların yasaklanması II. Ölçü ve tar sisteminin değiş rilmesi III. Kılık-kıyafet inkılabının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumdaki ayrıcalık belir lerini ortadan kaldırmaya yönelik r? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2013PÖ22-1 4

6 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Bir ülkedeki kamu kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların belli bir süre içinde diğer ülkelerle yap kları mal ve hizmet alımsa mlarına ne ad verilir? A) İhracat 5. Aşağıdakilerden hangisi cari belgeler arasında yer alan proforma faturanın tanımıdır? A) Sa cı tara ndan malların sevkinden önce düzenlenen ve teklif niteliğinde hazırlanan ön fatura 2. B) İthalat C) Ya rım D) Dış caret E) Yabancı ya rım I. Ekonomik kalkınma II. Piyasa aksaklıklarının giderilmesi III. Dış rekabe en kaçınma IV. Hazineye gelir sağlama B) Sa lan, üre len mal veya yapılan bir hizmet karşılığı verilen belge C) Bir fatura kapsamındaki malın çeşitli tür ve ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne kadar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge D) Genellikle kimyasal maddelerin ve madenlerin ithalinde/ihracında kullanılan belge E) Sevki yapılan malların kalite ve miktarının bu konuda yetkilendirilmiş bir göze m firması tara ndan incelendiğini ve diğer belgelere uygun olduğunu belirten, ilgili göze m firmasınca hazırlanıp onaylanan cari belge Yukarıdakilerden hangileri dış care n amaçları arasında yer alır? A) I ve III 6. İhraç edilen malın bedelinin, ithalatçı firma tara ndan ihraca konu olan malın teslim alınmasından sonra ihracatçı firmaya ödenmesi yöntemine ne ad verilir? B) I, II ve III A) Peşin ödeme C) I, II ve IV B) Mal karşılığı ödeme D) I, III ve IV C) Belge karşılığı ödeme E) I, II, III ve IV D) Konsinye sa ş ile ödeme 3. Aşağıdaki ithalat ödeme şekillerinden hangisi ithalatçı için maksimum risk içermektedir? A) Açık hesap B) Konsinye teslim C) Mal mukabili ödeme D) Akredi fli ödeme 7. E) Akredi fli ödeme I. Rota f akredi f II. Vadeli akredi f III. Dönülebilir akredi f Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri akredi fli ödeme yöntemleri arasında yer alır? E) Peşin ödeme A) Yalnız I 4. Kesin sa şı bir yıl içinde yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara veya yabancı ülkede tesis edilen cari şube veya temsilciliklere mal ihraç edilmesine ne ad verilir? A) Ön izne bağlı ihracat B) Kayda bağlı ihracat B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III C) Konsinye ihracat D) Serbest bölgelere yapılacak ihracat E) Yurt dışı fuar ve sergilere ka lım ve ihracat 2013PÖ22-1 5

7 8. 9. Yabancı ülke paralarının veya para yerine geçen belgelerin belirli fiyatlarla birbirleriyle değiş rilmesine ilişkin işlemlere... denilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) döviz B) efek f C) kambiyo D) döviz alım belgesi E) döviz tevdiat hesabı İhracat işleminin işleyiş süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) İhraç edilmesi düşünülen malları sa n alacak müşteriler bulunur. B) Sa cı firmaya proforma fatura gönderilir. C) İhracatçı mal ile beraber gönderilecek vesaik hazırlanır. D) İhraç konusu mallar nakliyeci firmaya, vesaik ise gümrük komisyoncusuna teslim edilir. E) Gümrükte tüm işlemler bi ği zaman, gümrük beyannamesi arkasına malların fiilen ihraç edildiği tarih yazılır. A Kurumlarda tutulan hesapları, belirli anlam ve sistem içinde, amaca, plana ve kontrole uygun bir şekilde bölümleyen; bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan özel yönerge aşağıdakilerden hangisidir? A) Gümrük Vergisi Kanunu B) Hesap Planı C) Hesap De eri D) Yevmiye De eri E) Vergi Usul Kanunu Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A) Tutarsızlık B) Sosyal sorumluluk C) Kişilik D) İşletmenin sürekliliği E) Dönemsellik Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gerek ğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlaması yöntemleri arasında yer almaz? A) Piyasa fiya B) Maliyete dayanan transfer fiya C) Pazarlık fiya D) İkili fiyat E) Tekli fiyat Bir işletmenin bir bölümünün, başka bir bölüme veya bir işletmenin kendi bünyesindeki bir diğer işletmeye mamuller ya da hizmetler sağlaması hâlinde uygulanacak fiyat... olarak adlandırılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) maliyet fiya B) sa ş fiya C) transfer fiya D) ürün fiya E) pazar fiya A) Tutarlılık B) Tam açıklama C) İh yatlılık D) Önemlilik E) Özün önceliği İşletme, ortakları tara ndan $ sermaye konulmak sure yle faaliyetlerine başlamış r ( 1$ = 2,10 TL). Buna göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa $ alacaklı B) 500 Sermaye $ alacaklı C) 100 Kasa $ alacaklı D) 500 Sermaye $ alacaklı E) 100 Kasa $ borçlu Banknot şeklindeki yabancı ülke paralarına ne ad verilir? A) Poliçe B) Kambiyo C) Efek f D) Döviz kuru E) Kâğıt para 2013PÖ22-1 6

8 İhracat bedellerinin, fiilî ihraç tarihinden i baren en çok... gün içinde yurda ge rilmesi ve TL'ye çevrilmesi zorunludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 180 E) 365 Gümrük idaresi tara ndan, ihracat gümrük beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkış işlemine ne ad verilir? A) İhracat B) Fiilî ihracat C) Fiilî ihracat tarihi D) Mal sa şı E) Nakliye Aşağıdakilerden hangisi ithalat rejiminin tanımı içerisinde yer alır? A) Bir ülkenin ithalat poli kası ve ithalat işlemlerinin çerçevesi B) İthalat ile ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih C) Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları vb. için bankalar, yetkili kurum ve kuruluşlar tara ndan düzenlenen belge D) İthalat işlemlerinde transfer edilen dövizin karşılığında belirlenmiş süreler içinde malın gelmesi E) Bir ülkenin kendi gümrük sınırları dışında üre len malların, hizmetlerin, sermayenin belirli bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak yurda ge rilmesi I. Banka giderleri II. Antrepo giderleri III. Kredi giderleri IV. İthalat öncesi koşullu giderler Yukarıdakilerden hangileri ithalat işlemlerinde maliyet sayılan giderler arasında yer alır? A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV D) I, III ve IV Üre m işletmelerinde bir ürünün tamamlanması için gerekli ilave işlemlerin, işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yap rılmasına ne ad verilir? A) Fason üre m B) Kitle üre m C) Tam zamanında üre m D) Par üre m E) Sipariş üre m I. Fason hizmet bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV tutarı II. Aynı faturada vergi tutarına uygulanacak tevkifat tutarı III. Fason iş yap randan tahsil edilecek kısım Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fason iş yapanların düzenleyecekleri faturada bulunmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III... işleminin amacı; vergi alacağının emniyet al na alınması için vergiye tabi işlemlere taraf olanları (işi yapan ve yap ranı) verginin ödenmesinden sorumlu tutmak r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Haciz B) İhtar C) İhbar D) Tevkifat E) Ceza İşletme, $ + % 8 KDV tutarında mal almış ve bedelini efek f olarak ödemiş r (1$=2,00 TL). Bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 153 Ticari Mallar alacaklı TL B) 153 Ticari Mallar borçlu TL C) 391 Hesaplanan KDV alacaklı 1600 TL D) 100 Kasa borçlu TL E) 100 Kasa alacaklı TL E) I, II, III ve IV 2013PÖ22-1 7

9 25. ABC işletmesi ithal edeceği mal karşılığında A bankasından $ tutarında kredi kullanmış r. Banka işletmenin hesabına kredi tutarını aktarmış r. Kredinin hesaba ya rıldığı tarihte kur 1 $= 2,10 TL'dir. Banka daha sonra alınan kredi için TL faiz tahakkuk e rdiğini işletmeye bildirmiş r. Faiz tahakkuku ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 102 Bankalar borçlu TL B) 102 Bankalar alacaklı TL C) 300 Banka kredileri borçlu TL D) 159 Verilen Sipariş Avansları alacaklı TL E) 300 Banka kredileri alacaklı TL 2013PÖ22-1 8

10 Mikro İktisat DİKKAT! A Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir malın sa lan birim miktarı üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 4. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bir talep fazlası ortaya çıkar? A) Advolarem vergi A) Taban fiyat B) Spesifik vergi B) Tavan fiyat C) Götürü vergi C) Advolarem vergi D) Kurumlar vergisi D) Spesifik vergi E) Servet vergisi E) Tarife ve kotalar Hükûmet bir malın fiya na, piyasa denge fiya nın üstüne çıkacak şekilde müdahalede bulunursa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. B) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. C) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. Yukarıdaki grafiğe göre tüketici rantı taralı bölgelerden hangisidir? A) K D) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. E) Bu durum, bir ithalat kotası uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. B) L C) M D) K+L E) L+M 6. Tam rekabetçi bir firma için P=30 ve TC= Q 2 +10Q+50 ise en iyi üre m düzeyi ve bu üre m düzeyinde firmanın toplam kârı sırasıyla ne kadardır? A) Q=10, π=50 B) Q=50, π=10 C) Q=15, π=25 3. Standartlaşmış bir üre m fonksiyonunun temel değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? D) Q=25, π=15 E) Q=10, π=25 A) Emek, girişimci B) Sermaye, girişimci 7. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? C) Emek, toprak D) Emek, sermaye E) Sermaye, toprak A) MC eğrisinin AVC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. B) MC eğrisinin ATC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. C) MC eğrisinin AFC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. D) MC eğrisinin tamamıdır. E) MC eğrisinin azalan kısmıdır. 2013PÖ22-1 9

11 8. 9. Tam rekabet koşullarında en iyi üre m düzeyinde fiyat AVC'den daha büyük, ATC'den daha küçük ise firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kâr eder. B) Zarar eder, ancak kısa dönemde üre me devam eder. C) Zarar eder ve üre mi durdurur. D) Başabaş noktasındadır. E) Başka bir endüstriye yönelir. Düşük gelir düzeyinde tüke lmek zorunda olunan ve gelir ar ğında tüke mi azal lan mallar aşağıdakilerden hangisidir? A) Fakirce B) İkame C) Lüks D) Normal E) Tamamlayıcı A Arz elas kiye sı r ise vergi yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Verginin büyük bir kısmına tüke ciler katlanır. B) Verginin büyük bir kısmına hükûmet katlanır. C) Verginin tamamına tüke ciler katlanır. D) Verginin tamamına üre ciler katlanır. E) Verginin tamamına hükûmet katlanır. Oyun Teorisi'nde "Sizin ne yap ğınız beni ilgilendirmez, ben yapabileceğimin en iyisini yaparım veya benim ne yap ğım sizi ilgilendirmez, siz yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız." ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A) Nash dengesi B) Etkin strateji C) Sı r toplamlı oyun D) Mahkûmlar çıkmazı E) Asimetrik enformasyon 10. Bir malın bir tüke ci tara ndan tüke lmesi, diğer tüke cilerin bu maldan elde edebilecekleri faydayı ve miktarı etkilemiyorsa bu mal aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel B) Karma C) Kamu D) Düşük E) Giffen 14. Yakın ikamesi olmayan bir malın tek sa cısının bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam rekabet B) Monopson C) Monopol D) Oligopol E) Monopollü rekabet 11. Üre m imkânları eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? A) Marjinal ikame oranı B) Ürün dönüşüm oranı C) Marjinal teknik ikame oranı D) Marjinal ürün oranı E) Ürün fiyatları oranı 15. Bir amirin sözleşmeyi imzaladıktan sonra ajanı takip edememesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asimetrik enformasyon B) Müzayede C) Ahlaki tehlike D) Ters seçim E) Sinyal gönderme 2013PÖ

12 16. Ürün dönüşüm oranı ile marjinal ikame oranının birbirine eşit olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Üre m etkinliği B) Tüke m etkinliği C) Üre m ve tüke m etkinliği D) Bölüşüm etkinliği E) Fayda etkinliği 20. Aşağıdakilerden hangisi enformasyonun özelliklerinden biri değildir? A) Belirlilik B) Yayılma C) Uygulanabilirlik D) İçerik E) Potansiyel 17. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik enformasyon sorunu al nda ele alınan konulardan biri değildir? A) Ahlaki tehlike B) Sinyal gönderme C) Ters seçim D) Tak ksel oy verme E) Müzayede 21. Fayda fonksiyonu U=16x 2 y 2 olan bir tüke ci, x'ten 5 birim, y'den de 10 birim tüketmesi hâlinde MRS xy kaç r? A) 0,5 B) 0,75 C) 1,50 D) 1,75 E) "Üre m düzeyi sabit kalmak koşuluyla 1 birim daha fazla emek kullanma karşılığı sermayeden vazgeçilen miktar" aşağıdakilerden hangisidir? A) MPR B) MRS LK C) MP L D) MP K E) MRTS LK Monopollü rekabet analizinde endüstri terimi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Fiyat grubu B) Ürün grubu C) Subjek f grup D) Objek f grup E) Mal farklılaşması Firmaların üre m girdilerinden en az bir tanesinin miktarını değiş remediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok kısa dönem B) Kısa dönem C) Uzun dönem D) Çok uzun dönem E) Piyasa dönemi Tam rekabetçi bir firma 600 birim üre ğinde, kârını maksimum yapmaktadır. 600 birim üre min toplam maliye 3000 TL'dir. Malın fiya 7 TL olduğuna göre firmanın maksimum kârı ne kadardır? A) 1000 TL B) 1200 TL C) 1400 TL D) 1600 TL E) 1800 TL 2013PÖ

13 24. Tek bir sa cı ile tek bir alıcının bulunduğu piyasa şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Düopol B) Monopson C) Monopol D) İki yanlı monopol E) Çi monopol 25. Faktör piyasası rekabetçi olduğunda firma faktör is hdamını hangi noktaya kadar sürdürür? A) MRP=MC B) MR=MC C) MP=ME D) MRP=ME E) MRP=MRC 2013PÖ

14 Örgütsel İletişim DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Örgütsel İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi ile şimin temel amaçlarından biri değildir? 5. Grubun büyümesinin ile şim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Örgütün amaç, hedef ve poli kalarının bilinmesini sağlamak A) İle şim engelleri azalır. B) İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek B) İle şim çok yönlü olur. C) Örgütsel yaşama ka lım düzeyini ar rmak C) İle şim kurmak zorlaşır. D) İşletme yöne mi ile çalışanların aileleri arasındaki ile şimi geliş rmek. E) Örgütün sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgili bilgi vermek D) İle şim ça şmaları azalır. E) İle şim statü farklılıklarından etkilenmez. 2. Klasik Yöne m Yaklaşımı'nın aşağıdaki ilkelerinden hangisi çağdaş yaklaşımlara (özellikle matriks yapılar) uygun değildir? A) Kontrol Alanı İlkesi B) Amaç Birliği İlkesi C) Emir Komuta Birliği İlkesi D) Yetki Devri İlkesi E) Açıklık İlkesi 6. Bir metnin okunduğunda şüpheye düşürmeyecek şekilde anlaşılması, yazım ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A) Kesinlik B) Canlılık C) Planlılık D) Doğallık E) İçtenlik 3. Aşağıdakilerden hangisi ile şimin bireysel fonksiyonlarından biridir? 7. Örgütsel faaliyetler hakkında iş görenleri bilgilendirmek amacıyla belirli periyotlarda yayımlanan, haber ve fotoğraf ağırlıklı yayın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürel yakınlaşma sağlar. A) Gazete B) Kültürel aktarma sağlar. B) Dergi C) Toplumsal yakınlaşma sağlar. C) Bülten D) Toplumu yönlendirir. D) Broşür E) Temsil yeteneği kazandırır. E) Poster 4. Konuşmacının, sesini ara ara alçal p yükselterek sözcükleri telaffuz etmesi sözlü ile şimin hangi ögesi ile ilgilidir? A) Ses perdesi 8. Veri tabanı hazırlanırken, "veri formatlarının ve türlerinin belirlenmesi, dizinlerin tespit edilmesi, hazırlanan proto pin test edilmesi" gibi işlemler tasarım sürecinin hangi aşamasında gerçekleş rilir? B) Ses hacmi A) Analiz C) Konuşma s li B) Dönüştürme D) Konuşma hızı C) İşlem E) Öz anlayış D) Fiziksel inşa E) Değişim ve geliş rme 2013PÖ

15 9. Sık kullanılması durumunda yetki karmaşası yaratabilecek olan örgütsel ile şim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Çapraz ile şim B) Yatay ile şim C) Yukarı yönlü ile şim D) Aşağı yönlü ile şim E) Açık ile şim 14. Aşağıdakilerden hangisi faks otomasyonunu oluşturan bileşenlerden biri değildir? A) CD sürücü B) Rendering motoru C) Network ara yüzü D) Admin E) Mesajlaşma entegrasyonu 10. Aşağıdakilerden hangisi informel ile şimin özelliklerinden biri değildir? A) Hiyerarşi dikkate alınmaz. B) Çok yönlü olarak işleyebilir. C) Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri ile ilgilidir. D) Söylen ve dedikoduları kapsamaz. E) Çalışanlara kişisel tatmin sağlar. 15. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ile şim açısından bir engel teşkil etmez? A) Kültürel farklılıklar B) Statü farkı C) Fiziksel koşullar D) Ücret uygulaması E) Kişisel farklılıklar 11. Aşağıdakilerden hangisi büro otomasyonu sistemlerinden biri değildir? A) Kelime işlem sistemleri B) Doküman yöne m sistemleri C) Organik sistemler D) Sesli ile şim sistemleri E) Elektronik posta sistemleri 16. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres kaynaklarından biri değildir? A) Örgüt kurallarının ka lığı B) Yetersiz ile şim C) Trafik gürültüsü D) Adaletsiz yöne m E) Ücret eşitsizliği 12. Uzman sistemlerin beyni olarak nitelendirilen destekleyici bileşen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgi tabanı B) Çalışma alanı C) Kullanıcı arabirimi D) Çıkarım mekanizması E) Açıklama 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir? A) Halkı aydınlatmak B) İşletmeye karşı olumlu tutum geliş rmek C) İş akış şemaları hazırlamak D) Halkın isteklerini işletmeye aktarmak E) Halkın şikâyetlerini anlamak 13. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yardımıyla profesyonel anlamda basılı ve görüntülü ile şim malzemeleri üretmeyi ifade eder? A) Masaüstü yayıncılık B) Görüntü işleme C) Faks otomasyonu D) Kelime işlemci E) Telekonferans sistemi 18. I. Finansal değer II. Pazar değeri III. İnsan kaynakları değeri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güçlü bir kurumsal i barın işletmeye katacağı değerlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2013PÖ

16 I. Örgütün sosyalleşmesi II. Bilgi iletme III. Bireysel performansta ar ş Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgüt - çevre etkileşiminin sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Kişilerin örgüt hakkındaki izlenim ve kanaatlerine...denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) örgütsel i bar B) örgütsel imaj C) örgütsel güven D) örgütsel kimlik E) örgütsel e k I. Duygusal çekicilik II. Finansal güç III. Toplumsal sorumluluk IV. Personel sayısı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri i bar oranı se nde yer alır? Güdüleme Teorisi'nde, insanların ilişki kurma, güç kazanma ve başarma ih yaçlarının etkisinde olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Maslow B) Herzberg C) Taylor D) Wroom E) McCelland Örgüt kültürü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili değildir? A) Davranış kalıpları B) Primler C) Normlar D) Değerler E) Hikâyeler Redding'e göre aşağıdakilerden hangisi ile şim ikliminin faktörlerinden biri değildir? A) Destekleyicilik B) Ka lımcı karar alma C) Güven ve inanılırlık D) Yüksek statü E) Yüksek performans hedefi A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III ve IV E) I, II ve III 22. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel etkinlik için gerekli koşullardan biri değildir? A) Personel sayısını ar rmak B) Çalışanlarla etkin ile şim kurmak C) Grubun hedeflerini belirlemek D) İş birliği ortamını geliş rmek E) Bireysel hedefleri doğru belirlemek 2013PÖ

17 Pazarlama İletişimi DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Pazarlama İletişimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama ile şimi uygulamalarında karşılaşılan engellerden biri değildir? A) Kurum içinde çalışanların birbirlerine karşı güvensiz davranmaları B) Uzmanların ellerindeki bilgileri başka birimlerle paylaşmak istememeleri 5. Sa ş elemanının görünümünü, müşteriyle nasıl görüşeceğini, müşteriyi nasıl karşılayacağını ve müşteri ile nasıl ilişki kuracağını, sa ş sürecinin açılışını ve takibini içeren "kişisel sa ş süreci aşaması" aşağıdakilerden hangisidir? A) Aday müşterileri arama ve nitelendirme B) Yaklaşım C) Üst düzey yöne cilerin kontrolü bırakmak istememeleri C) Sa ş tutundurma 2. D) İşletmenin var olan hantal yapısının, bütünleşik ile şiminin yeniden yapılandırılmasını engellemesi E) Birimler bazında üre len bilgilerin işletme içinde tek elde toplanması ve bütün içinde paylaşılması Aşağıdakilerden hangisi reklam mesajında olması gereken özelliklerden biri değildir? 6. D) Sa ş sonrası izleme E) İ razları karşılama Aşağıdakilerden hangisi sa ş tutundurma çabalarının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Ürünlerin fiyatlarının ar rılmasını sağlar. A) Açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır. B) Daha sık ve daha fazla miktarda sa n almaya teşvik eder. B) Değişik ve ilginç olmalıdır. C) Mevsimlik, coğrafi ve yara cı avantajlar elde eder. C) İkna edici - inandırıcı olmalıdır. D) Üstünlük sıfatları ve abartmalar kullanılmalıdır. E) Kolayca ha rlanmalıdır. D) Sa cıları, aracıları, sa ş gücünü ya da acentalıkları mo ve eder. E) Ticari stokların azalmasına ya da artmasına yardımcı olur. 3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan proak f stratejilerin özelliklerinden biri değildir? A) Başlıca aracı, duyurumdur. 7. Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin tanımıdır? A) Markanın temelinden kaynaklanan, markanın kullanımı sonucu elde edilen tatminle pekiş rilen, mal ve hizmete karşı kişinin bağlılık duygularını ar ran zihinsel süreç r. 4. B) Kriz dönemlerinde işletmeyi zorlamaktadır. C) Uzun dönemli pazarlama poli kaları doğrultusunda şekillenir. D) En önemli uygulama alanları yeni ve çeşitlendirilmiş ürün tanı mlarıdır. E) Ürün ve markaya ilişkin olarak pazarlama konusunda imkânlar arama ve yaratmayı amaçlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kültür-sanat sponsorluğu türlerinden biri değildir? B) Mal veya hizme n rakiplerine kıyasla genel kalite veya üstünlüğüne ilişkin tüke ci algılamasıdır. C) Belli bir ürün sını nda ha rlanması istenen markalar arasında tek bir markanın tüke cinin aklına gelmesidir. D) Tüke ciye verilen ürün kategorisi arasından, o markanın seçilebilme yeteneğidir. E) Bir mal veya hizme en sağlanan değere, markanın ismine ve sembolüne bağlı olarak ilave bir değer kazandıran veya kaybe ren varlıklar grubudur. A) Sergi sponsorluğu B) Yayın sponsorluğu C) İç çevre sponsorluğu D) Ödül törenleri ve yarışma sponsorluğu E) Bölgelerin desteklenmesi sponsorluğu 8. Markaya anlam ve değer katan unsurların tüke ci bakış açısıyla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Marka kimliği B) Marka imajı C) Marka kişiliği D) Marka değeri E) Marka ha rlanırlığı 2013PÖ

18 9. Aşağıdakilerden hangisi kurumun görsel kimliğini oluşturmak üzere yapılan tüm görsel ve çevre tasarım çalışmalarını içine alan, kurumsal kimlik bileşenidir? A) Kurumsal e k B) Kurumsal tasarım C) Kurumsal davranış D) Kurumsal ile şim E) Kurumsal çerçeve A 14. Mevcut ve olası müşterilerin geçmişleri ve beklen leri ile ilgili coğrafi, demografik ve psikografik verileri toplama, tüke m alışkanlıklarına ilişkin değişiklikleri sürekli takip etme ve gözden geçirme süreci aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşteri veri tabanı B) Reklam C) Sa ş tutundurma D) Halkla ilişkiler E) Kişisel sa ş Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın, kuruma sağladığı faydalardan biri değildir? A) Çalışanların kuruma bağlılığını güçlendirir. B) Finansal yönden büyüme sağlar. C) Yeni ya rımlar için pres jli ve güvenilir olmayı sağlar. D) Stratejik ortaklık ve iş birliği girişimlerinde güvenilir olmayı sağlar. E) Kurum dışı imajın, kurum içi imajdan önde tutulmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi deneyimsel pazarlamanın işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Rekabet avantajı sağlaması B) Uzun dönemde sadık ve kârlı müşterilerin yara lması C) Reklam ve tanı m giderlerini ar rması D) İşletme kârlılığını ar rması E) Ağızdan ağza olumlu ile şim sağlaması Aşağıdakilerden hangisi müşteriye daha fazla yarar sunma yollarından biri değildir? A) Kitlesel üre m B) Özel üyelik programları C) Ürün garan süresinin ar rılması D) Daha hızlı ve etkin hizmet E) Eği m hizmetlerinin verilmesi Televizyonda 60 veya 120 saniyelik reklamlarla gösterilen ve ürün tanı mının yapılıp sa n alınmasını sağlamak için müşterilere bedava arayacakları telefon numaralarını veya web sitesi adresini verme şeklindeki doğrudan pazarlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrudan posta gönderileri B) Katalogla pazarlama C) Telefonla pazarlama D) Doğrudan cevaplı televizyon pazarlaması E) İnternet pazarlaması Aşağıdakilerden hangisi cari fuarların olumsuz yönlerinden biridir? A) Teknolojiyi takip etme olanağının bulunması B) İmajın oluşturulması ve güçlendirilmesi C) Ka lım maliye nin oldukça yüksek olması D) Yeni acenteler bulma ve mevcut acenteleri destekleme imkânının bulunması E) Rekabe izleme olanağı Aşağıdakilerden hangisi fuar/sergilere ka lan işletmelerin fuar/sergi öncesi gerçekleş rmeleri gereken faaliyetlerinden biri değildir? A) Potansiyel müşterilerin aranması ve ziyaret edilmesi B) Fuar/sergi seçimi ve bütçenin belirlenmesi C) Stant sa ş gücünün planlanması ve eği lmesi D) Stant tasarımının yapılması E) Malzeme ve ekipmanın temin edilmesi Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şimin özelliklerinden biri değildir? A) Ticari amaçla gerçekleş rilir. B) Müşteriye dayalı bir ile şim türüdür. C) Hem zaman hem de paradan tasarruf sağlar. D) Bu yolla gelen olumlu bilgiler tüke ciyi sa n almaya teşvik eder. E) Tüke cilerin deneyimlerini aktarmasıyla ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şimin gelişme nedenlerinden biri değildir? A) Kişiye özel olması ve bütünü kapsaması B) İşletme tara ndan yapılan çalışmalar olması C) Objek f ve bağımsız olması D) Geleneksel pazarlamadan güçlü olması E) Bir deneyim paylaşma tekniği olması 2013PÖ

19 Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şim kaynaklarından biri değildir? A) Ürünü sa n alıp kullanan tüke ciler B) Fikir liderleri C) İşletmeler D) Pazar kurtları E) Referans grupları Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önem kazanmasını sağlayan eğilimlerden biri değildir? A) Tüke ci ve ya rımcıların çok fazla bilgiye sahip olması ve bilgiyi etkin bir biçimde kullanması B) Küresel sorunların ortaya çıkması sebebiyle doğaya ve çevreye verilen önemin artması C) İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk standartları ve sürdürülebilirlik stratejilerini küreselleş rmesi D) Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin yap rımların çok ka olması E) İşletme uygulamalarının şeffaflaşması Kurumsal sosyal sorumluluk alanları ve e k ilkeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) İşletmeler, kendi çıkarlarını düşünerek insanları aşırı tüke me yönlendirmemeli ve toplumsal değerlerle haya zedeleyecek uygulamalarda bulunmamalıdır. B) İşletme yöne cileri; hissedarları, işletmenin durumu, sektörel gelişmeler ve çalışanların durumu hakkında bilgilendirmelidir. C) İşletmeler, içinde bulundukları toplumun sorunları ve olumsuz koşullarından ziyade kâr marjını önemsemelidir Bilimsel bir hesaplama yapmadan, yöne cilerin basit sezgi ve öznel öngörüleriyle pazarlama ile şimi için belli bir rakam ayırması temeline dayanan bütçe belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemi B) Sa ş gelirlerinin yüzdesi yöntemi C) Amaç ve görev yöntemi D) Ayrılabilir fonlar yöntemi E) Maliyetlerin yüzdesi yöntemi Bir ajans içinde bulunan bölümlerin farklı müşterilere aynı anda hizmet vermesini ifade eden, işletme dışı örgütlenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Matris Örgütlenme Modeli B) İşbirliği Modeli C) Bütünleşik Pazarlama Modeli D) Bağımsız Ajansların İş Birliği Modeli E) Lider Ajans Modeli Aşağıdakilerden hangisi mesaj içeriğinin test edilmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir? A) Ha rlama Tes B) Duygusal Tepkiler Tes C) İkna Testleri D) Sa n Alma Simülasyonu Testleri E) Tanıma Tes D) Tedarikçi ile işletmenin birbirlerine karşı sorumlu olduklarını hissetmeleri, işlerin e k anlayış çerçevesinde ilerlemesini sağlamaktadır. E) İşletmelerin her yıl elde e kleri kazancın bir bölümünü devlete vergi olarak ödemesi, yasalara göre sorumluluk ve zorunluluktur. 22. İşletmenin sanata katkı sağlaması, özel ya da kamu eği m kurumlarına yardım etmesi, toplumun yaşam kalitesini ar racak gönüllülük projelerinde yer alması faaliyetlerini kapsayan " kurumsal sosyal sorumluluk türü" aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik sorumluluklar B) Hayırseverlik sorumlulukları C) Yasal sorumluluklar D) E k dışı sorumluluklar E) Kurum içi sorumluluklar 2013PÖ

20 Sivil Toplum Örgütleri DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sivil Toplum Örgütleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Kamusal alanda var olan, gönüllülüğe dayalı, kendi kendini oluşturan, hukuksal bir düzenle ya da bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, özerk ve örgütlü olan toplumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir? 5. Takdir edilme, saygı, güven ve benlik ih yaçlarını karşılama, güven, sorumluluk ve yara cılık bilinci, aidiyet duygusu kazandırma gibi olumlu özellikler sivil toplum örgütlerinin aşağıdaki faydalarından hangisini açıklar? A) Ka lımcı demokra k sistem A) Siyasal B) Merkezî otorite B) Kültürel C) Sivil toplum C) Bireysel D) Yerel yöne m D) Toplumsal E) Neo liberalizm E) Ekonomik 2. Günümüzde faaliyet gösteren STK'ların, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede nicelik ve nitelik olarak giderek gelişiyor olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Dünya nüfusunun ve toplumsal ih yaçların artması B) İk dar güçlerinin toplumsal desteğe ih yaç duyması C) Tarihsel tecrübelerin bu yönde olması D) Küreselleşmenin ve neo liberal poli kaların varlığı E) Yerel yöne mlerin bu tür yapılanmaları teşvik etmesi 6. Bireylerin tek başına gerçekleş remeyecekleri ideal amaçlarını, uzun vadeli bir süreçte gerçekleş rmek için örgütlenme ih yacı hissetmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan oluşuma ne ad verilir? A) Örgüt B) Dernek C) Kuruluş D) Sendika E) Siyasi par 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devle 'nde caret alanının düzenlenmesi sürecinde toplumun taleplerini devlete ileten ve devle n piyasa kontrolünü kolaylaş ran bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermiş r? 7. I. Yalın (Basit) II. Alelade A) Tekkeler III. Ticari işletme işleten-işletmeyen B) Zaviyeler C) Vakıflar D) Medreseler E) Loncalar Yukarıdakiler sivil toplum kuruluşlarından hangisinin türleri arasında yer alır? A) Federasyonlar B) Dernekler C) Sendikalar 4. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli işlevleri... nüfuz etmek, siyasi ik darı parçalayarak ademimerkezî hâle ge rmek, bireyleri otoriterinin baskısına karşı korumak ve böylece...karşı güvence oluşturmak r. D) Vakıflar E) Uluslararası örgütler Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? 8. Vakıflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) yerel yöne mlere - haksızlığa A) Vakıflar da dernekler gibi genel hukuk tüzel kişiliğine sahip r. B) ik dara - despo zme B) Dernekler mal toplulukları iken vakıflar kişi topluluklarıdır. C) toplum katmanlarına - adaletsizliklere C) Vakıf kelime anlamıyla "gönüllü" demek r. D) bireyin dünyasına - yalnızlığa E) evrensel yaşama - geri kalmışlığa D) Özel vakıflar bir kurum ya da şirke n yan kuruluşu gibi çalışan vakıflardır. E) Vakıflar, bağımsız ve bağımsız olmayan vakıflar olarak iki grupta değerlendirilir. 2013PÖ

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM 2013PÖ22-1 2013PÖ22-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Sağlık Kurumlarında

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir?

1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? 1 )Herhangi bir iletişim kanalı yardımıyla farklı ortamlarda bulunan kaynak ve alıcının gerçekleştirdiği iletişime ne ad verilir? Görsel iletişim Yüz yüze iletişim Sözsüz iletişim Sözlü iletişim Araçlı

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. BÜTÜNLEME SINAVI (Bahar Dönemi) 13 Temmuz 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. BÜTÜNLEME SINAVI (Bahar Dönemi) 13 Temmuz 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014PÖ23-1 2014PÖ23-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM

Öğr.Gör.Cemal ÇEVİKLİ-2015 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 4.BÖLÜM 4.BÖLÜM Yurt Dışı Alacaklar Alıcılar Hesabı 120. ALICILAR HESABI 120.01 Yurt İçi Alıcılar Hesabı 120.02 Yurt Dışı Alıcılar Hs. 120.02.01 Uzakdoğu Ülkeler Alıcılar 120.02.02 Avrupa Kıtası Alıcılar 120.02.03

Detaylı

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

/ 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 10.04.2006 / 77 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun (TPKK) 1 nci maddesinin verdiği yetkiye istinaden

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınav Takvimi 30 Kasım-5 Aralık (Birinci Hafta) Programlar 30 Kasım 1 Aralık 2 Aralık 3 Aralık 4 Aralık 5 Aralık

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun Dallara Ayrılması (Kamu Hukuku-Özel Hukuk) Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayrımı Hukuk kuralları için yapılan eski ayrımlardan biri, hukukun kamu

Detaylı

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com

Geçmiş Gelecek ile Yürür. www.aslangumruk.com Geçmiş Gelecek ile Yürür www.arslanlojistik.com NEDEN ASLAN GÜMRÜK? www.arslanlojistik.com Aslan Gümrük Müşavirliği, müşterilerinin çözüm ortağı olan, deneyimli ve süreçleri takip eden uzman kadrosu ile

Detaylı

1: İNSAN VE TOPLUM...

1: İNSAN VE TOPLUM... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: İNSAN VE TOPLUM... 1 1.1. BİREYİN TOPLUMSAL HAYATI... 1 1.2. KÜLTÜR... 3 1.2.1. Gerçek Kültür ve İdeal Kültür... 5 1.2.2. Yüksek Kültür ve Yaygın Kültür... 5 1.2.3. Alt Kültür ve Karşıt

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS TİCARET HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Orhan Aldanmaz DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat TİCARET HUKUKU 0102401 4 3+0 3 5 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği A B E C D E A C D D A D B E D E C A E D Adli Sosyal Hizmet C C A D E B A C E D E

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI CEVAP ANAHTARLARI Adalet Meslek Etiği D E D A B B A B C D D B B D E A D E A E Adli Sosyal Hizmet A B D B D B E D C D A

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2016 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 28 NİSAN 2016 Saat: 10.10

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42.

Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar için ödenen KDV 12.600,- Satıcı V ye senetsiz borç 35.000,- Alıcı Z den senetsiz alacak 42. VAKA B Sevim ERASLAN oyuncak eşya alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2012 tarihinde bir işletme (tek şahıs) kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki para 90.000,- Oyuncak eşyalar

Detaylı

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para 90.000,- Binekoto alımından doğan senetsiz borç 13.000,- Binekoto 80.000,- P Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Asım KALELER (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2014 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para 90.000,-

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

Engellilik ve Sosyal Hizmet

Engellilik ve Sosyal Hizmet Engellilik ve Sosyal Hizmet DİKKAT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1., vücu aki bir enzimin eksik

Detaylı

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri

Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye Satışlar İhracat ve Muhasebe İşlemleri Konsinye; bir malın alıcıya mülkiyeti devir edilmeksizin, tanıtılarak satışının yapılması amacıyla gönderilmesidir. Alıcı malı kabul etmesi (benimsemesi)

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,-

Kasadaki mevcut para? B Bankası na kredi borcu 30.000,- VAKA L Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Mustafa FEVZİ (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilanço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki mevcut para? B

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2013-050 Tarih : 31.12.2013 Konu : Kayıtların Elektronik Ortamda Oluşturulması, Muhafazası Ve İbraz Edilmesi 29.12.2013 tarih ve28866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 431 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30

Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 Adı Soyadı: No: 05.04.2010 Saat: 08:30 ID: Z Mikro 2 Ara 2010 Çoktan Seçmeli Sorular Cümleyi en iyi biçimde tamamlayan veya sorunun yanıtı olan seçeneği yanıt anahtarına işaretleyiniz. 1. Çapraz satış

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI

İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI İHRACAT MUHASEBESİ UYGULAMALARI PEŞİN İHRACAT İŞLEMLERİ İhracat Bedelinin Fiili İhracattan Önce Tahsil Edildiği Bir İhracat Şeklidir. Mal Bedelinin Ödenmesi Genelde Banka Kanalıyla İhracatçı Firmanın Hesabına

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü

TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI. Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARET YAPISI Doç. Dr. İsmet GÖÇER Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü 1 Ülkeler Niçin Dış Ticaret Yapar? Dış Ticaret Politikası Ödemeler Bilançosunun, cari işlemler hesabında ihracat

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler

Kasa Hesabı 3.985,- Faiz Gelirleri Hesabı 395,- Alacak Senetleri Hesabı 3.590,- - Protestolu Senetler VAKA-Z Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Atıf ÇAKA (tek şahıs) İşletmesi nin 01.12.2013 tarihli bilânço verileri aşağıdaki gibidir. Kasadaki para 77.000,- Depodaki giyim eşyaları

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Adnan Menderes Üniversitesi FAKÜLTESİ SÖKE İŞLETME. BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ BÖLÜMLER ULUSLARARASI TİCARET ve İŞLETMECİLİK YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 03 KASIM 2014 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ ÜYE FATİH TOK ÜYE AKİF UYGUR ÜYE NECATİ AKYILDIZ ÜYE İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2012-30.09.2014

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 08/03/2007 tarihli ve 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

TEBLİĞ. Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 17 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29239 Para Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: TEBLİĞ PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2011/1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI

İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI İZMİR TİCARET ODASI TÜRKİYE VE DÜNYADA ALACAK SİGORTASI HAZIRLAYAN: EKİN SILA ÖZSÜMER AB VE ULUSLARARASI ORGANİZAYONLAR MASASI UZMAN YARDIMCISI 1 TİCARİ ALACAK SİGORTASI Ticari alacak sigortası, alıcılar

Detaylı

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35.

Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler 60.000,- B Bankası ndaki ticari mevduat 17.800,- K Bankası ndan alınan kredi 35. VAKA C Serdar KUTLU (tek şahıs) kuruyemiş alım satımı ile uğraşmak üzere 01.12.2015 tarihinde bir işletme kurarak aşağıdaki varlık ve borçlarla işe başlamıştır. Kasadaki mevcut para 85.000,- Depodaki kuruyemişler

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU

KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU KAYSERİ TİCARET MESLEK LİSESİ ALAN-DAL TANITIMLARI SUNUSU Okulumuzda MEGEP Sisteminde 2 alan ve bu alana bağlı 3 ayrı dalda eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Eğitim süresi 4 yıldır. TİCARET MESLEK LİSESİ

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ

ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ CC EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ÇAĞRI MERKEZİ EĞİTİMLERİ Levent Mah. Ülgen Sokak 56 / 3 Levent / İstanbul www.ccegitim.com.tr ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI İÇİN İŞ BAŞI EĞİTİM PROGRAMI PROGRAM İÇERİĞİ Müşteri Odaklı

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Örgütsel Davranış Sınav Türü : Final WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... A Örgütsel Davranış A DİKKAT! Bu testte

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler

01.01.2013. İşlevsel veya Bölümsel Stratejiler. İş Yönetim Stratejileri : İşlevsel Stratejiler. Pazarlama: İşlevsel/Bölümsel Stratejiler İşlevsel Stratejiler İşletmedeki yönetim düzeylerine göre yapılan strateji sınıflamasında orta veya alt yönetim düzeylerinde hazırlanmakta ve uygulanmakta olan stratejilerdir. KURUMSAL STRATEJİLER İş Yönetim

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk.

Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. Sirküler No: 2016-99 Sirküler Tarihi: 06.12.2016 Konu: Kuruluş Aşamasında Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürü Huzurunda İmzalanması Hk. 06.12.2016 tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI

MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA YÖNETİMİ KURS PROGRAMI ANKARA 2012 1/6 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler

Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilerde Aranan Nitelikler ve İstenen Belgeler Resmi Gazete Tarih: 5 Mart 2003 Sayı: 25393 Hazine Müsteşarlığından: Bireysel Emeklilik Aracılığı Faaliyetinde Bulunacak Kişilere İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/1) (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL DENETİM RAPORU RAPOR TARİHİ : 12 OCAK 2015 DENETÇİLER : YILMAZ USLU BAŞKAN İBRAHİM YILMAZ FATİH TOK AKİF UYGUR NECATİ AKYILDIZ İNCELEME DÖNEMİ : 01.10.2014-16.12.2014

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı