ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: 14. 00 IV. OTURUM"

Transkript

1 TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ 2013PÖ PÖ22-1 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No. 3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. A YARIYIL SONU SINAVI (Bahar Dönemi) 1 Haziran 2014 Pazar, Saat: IV. OTURUM :.. :. :. :. Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler Önlisans ve Lisans, İlahiyat Önlisans, İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler Önlisans, Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji Lisans programlarına ait dersler yeralmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Mikro İktisat Örgütsel İletişim Pazarlama İletişimi Sivil Toplum Örgütleri Sosyal Politika Ticaret Hukuku Türk Dili II Uluslararası İktisat Yaşayan Dünya Dinleri GENEL AÇIKLAMALAR İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar. 2013PÖ22-1

2 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi Ba Anadolu'da düzenli ordunun kuruluşuna kadar oluşturulan Kuva-yı Milliye cephelerinden biri değildir? A) Ayvalık B) Akhisar C) Salihli D) Polatlı E) Nazilli 5. Aşağıdakilerden hangisi 20 Temmuz 1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile birlikte sona ermiş r? A) Genel Borçlar İdaresi B) Kabotaj Uygulaması C) Kapitülasyonlar D) Boğazlar Komisyonu E) Azınlıklara Tanınan Ayrıcalıklar 2. Türk Dil Kurumunun kuruluşu, Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A) Milliyetçilik B) Halkçılık C) Devletçilik D) Laiklik E) İnkılapçılık 6. Aşağıdaki devletlerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni imzalamamış r? A) Sovyetler Birliği B) İtalya C) İngiltere D) Japonya E) Fransa 3. Milliyetçilik akımının bütün dünyaya yayılmasına neden olan en önemli olay aşağıdakilerden hangisidir? A) Fransız İh lali B) Sanayi İnkılabı C) Avrupa'daki Reform Hareketleri D) II. Dünya Savaşı E) Coğrafi Keşifler 7. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Döneminde ekonomik alanda yapılan çalışmaların amaçlarından biri değildir? A) Ekonomide millîleş rme çabalarını sürdürmek B) Özel teşebbüsü harekete geçirmek C) Büyük ya rımları devlet eliyle yapmak D) Kapitülasyonların devamını sağlamak E) Ekonomide modern teknikleri kullanarak üre m yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi Musul Meselesi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) 1926 tarihli Ankara Antlaşması ile çözümlenmiş r. B) Musul Meselesi'nde Milletler Cemiye İngiltere'yi desteklemiş r. C) Musul Meselesi, Lozan'da çözümlenmiş r. D) Şeyh Sait İsyanı, Musul'un kaybedilmesinde etkili olmuştur. 8. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'nın sebeplerinden biri değildir? A) ABD'nin saldırgan poli kalar takip etmesi B) Milletler Cemiye 'nin sorumluluklarını yerine ge rememesi C) Almanya'da Nazilerin ik darı ele geçirerek revizyonist poli kalar sürdürmesi D) İtalya'da Faşistlerin ik dara gelmesiyle saldırgan poli kaların takip edilmesi E) Musul ve çevresi, İngiltere'nin mandası al ndaki Irak'a bırakılmış r. E) Uzakdoğu'da Japonya'nın sömürgeciliğe yönelmesi 2013PÖ22-1 1

3 9. Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi millet egemenliği ve kişi özgürlüğüne dayanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Cumhuriyetçilik ilkesi ile doğrudan ilgili değildir? A) Saltana n kaldırılması B) Çok par li hayata geçişin sağlanması C) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması D) Harf inkılabının yapılması E) Seçmen yaşının 22'den 18'e düşürülmesi Şubat 1926 tarihli yeni Türk Medeni Kanunu, İsviçre Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmış r. Aşağıdakilerden hangisi İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasının sebepleri arasında gösterilemez? A) Türk toplumu ve aile yapısına uygun olması B) Avrupa'daki laik ve demokra k anlayışa göre hazırlanmış olması C) Dil ve anla mının sade, anlaşılır olması D) Resmî nikâhı tarafların insiya fine bırakması E) Hâkimlere geniş takdir hakkı vermesi Aşağıdakilerden hangisinin "Dörtlü Takrir" diye bilinen önergede imzası yoktur? A) Adnan Menderes B) Refik Koraltan C) Celal Bayar D) Fuat Köprülü E) Kâzım Karabekir Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülük'ün temel ilkelerinden biri değildir? A) Laiklik B) İnkılapçılık C) Devletçilik D) Yur a sulh, cihanda sulh E) Halkçılık TBMM'nin açılışından sonra kurulan ilk siyasi par aşağıdakilerden hangisidir? A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası B) Serbest Cumhuriyet Fırkası C) İ hat ve Terakki Fırkası D) Hürriyet ve İ laf Fırkası E) Halk Fırkası Türkiye'de saltanat ve halifeliğin kaldırılması, Medeni Kanun'un kabul edilmesi gibi gelişmelerle aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı savunulabilir? A) Millî devlet anlayışının benimsenmesi B) Laik sisteme geçilmesi C) Tam bağımsızlığın gerçekleş rilmesi D) Vatandaşların hukuk önünde eşitliğinin sağlanması E) Ülkede birlik ve bütünlüğün korunması Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye İk sat Kongresi'nde ülkede sanayinin geliş rilmesi için alınan kararlardan biri değildir? A) Sanayinin teşviki B) Sanayiciye kredi temini C) Sanayi için mühendis ve teknik eleman ye ş rilmesi D) Yerli malının teşviki E) Aşar Vergisi'nin kaldırılması Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nın özelliklerinden biri değildir? A) Önceki anayasalardan hem çok uzun hem de teferruatlıdır. B) Türk demokrasi tarihinin en sert anayasasıdır. C) Bu Anayasa ile ilk defa işçilere sendikal haklar verilmiş r. D) Yürütme organı güçlendirilmiş r. E) İlk maddeleri değiş rilemez ilkeler olarak belirlenmiş r. 2013PÖ22-1 2

4 Türk İnkılabı, Avrupa kültürünün etkisiyle yapılmış bir çağdaşlaşma hareke olup toplumsal alanda da modernleşmeyi amaçlamış r. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin bu duruma kanıt olduğu söylenemez? A) Ölçü, tar ve takvimin değiş rilmesi B) Ta l günlerinin değiş rilmesi C) Şapka Kanunu'nun çıkarılması D) Soyadı Kanunu'nun kabul edilmesi E) Türk Dil Kurumunun kurulması Aşağıdakilerden hangisi Gümrü Antlaşması'nın özelliklerinden biri değildir? A) Ermenistan TBMM'yi resmen tanımış r. B) Doğu vilayetlerimizin güvenliği sağlanmış r. C) Gürcistan'ın TBMM'yi tanıdığı ilk antlaşmadır. D) Bu antlaşmadan sonra doğudaki birliklerimizin bir kısmı Ba Cephesi'ne nakledilmiş r. E) Bu antlaşma TBMM'nin imzaladığı ilk siyasi antlaşmadır. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün Türkiye Cumhuriye dış poli kasında benimsediği ilkelerden biri değildir? A) Yur a sulh cihanda sulh B) İnsan haklarının korunması C) Tam bağımsızlık D) Sömürgecilik E) Uluslararası eşitlik Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin temel niteliklerinden biri değildir? A) Yayılmacılık ve sömürgecilik B) Hâkimiye n millete ait oluşu C) Millî tarih ve millî dil D) Akılcılık ve bilimsellik E) Millî birlik ve beraberlik anlayışı I. Yabancı Okullar II. Kıbrıs Meselesi III. Irak Sınırı IV. Boğazlar Yukarıdakilerden hangileri Lozan Antlaşması'ndan kalan sorunlardandır? A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I, III ve IV E) II, III ve IV I. Bir mille n hür şekilde yaşamasını ifade eder. II. Başka bir devlete bağımlı olmamak demek r. III. Devle n dış poli kasının temel ilkelerindendir. IV. Yöne m ve ekonomi alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgilidir. Yukarıda özellikleri verilen bütünleyici ilke hangisidir? A) Millî egemenlik B) Tam bağımsızlık C) Bilimsellik ve akılcılık D) Yur a sulh cihanda sulh E) Çağdaşlaşma ve Ba lılaşma I. Balkan Pak 'nın kurulması II. Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması III. Sadabat Pak 'nın kurulması IV. Hatay'ın anavatana ka lması Türkiye Cumhuriye 'nin dış poli kasıyla ilgili yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri Atatürk'ün sağlığında gerçekleş rilmemiş r? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I ve II D) II ve IV E) I, III ve IV 2013PÖ22-1 3

5 24. Kore Savaşı sırasında Türkiye'de hangi siyasi par ik dardaydı? A) Anavatan Par si B) Demokrat Par C) Cumhuriyet Halk Par si D) İ hat ve Terakki Fırkası E) Adalet Par si 25. I. Unvan ve lakapların yasaklanması II. Ölçü ve tar sisteminin değiş rilmesi III. Kılık-kıyafet inkılabının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri toplumdaki ayrıcalık belir lerini ortadan kaldırmaya yönelik r? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 2013PÖ22-1 4

6 Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi DİKKAT! Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Bir ülkedeki kamu kuruluşları ile özel kişi ve kuruluşların belli bir süre içinde diğer ülkelerle yap kları mal ve hizmet alımsa mlarına ne ad verilir? A) İhracat 5. Aşağıdakilerden hangisi cari belgeler arasında yer alan proforma faturanın tanımıdır? A) Sa cı tara ndan malların sevkinden önce düzenlenen ve teklif niteliğinde hazırlanan ön fatura 2. B) İthalat C) Ya rım D) Dış caret E) Yabancı ya rım I. Ekonomik kalkınma II. Piyasa aksaklıklarının giderilmesi III. Dış rekabe en kaçınma IV. Hazineye gelir sağlama B) Sa lan, üre len mal veya yapılan bir hizmet karşılığı verilen belge C) Bir fatura kapsamındaki malın çeşitli tür ve ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne kadar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belge D) Genellikle kimyasal maddelerin ve madenlerin ithalinde/ihracında kullanılan belge E) Sevki yapılan malların kalite ve miktarının bu konuda yetkilendirilmiş bir göze m firması tara ndan incelendiğini ve diğer belgelere uygun olduğunu belirten, ilgili göze m firmasınca hazırlanıp onaylanan cari belge Yukarıdakilerden hangileri dış care n amaçları arasında yer alır? A) I ve III 6. İhraç edilen malın bedelinin, ithalatçı firma tara ndan ihraca konu olan malın teslim alınmasından sonra ihracatçı firmaya ödenmesi yöntemine ne ad verilir? B) I, II ve III A) Peşin ödeme C) I, II ve IV B) Mal karşılığı ödeme D) I, III ve IV C) Belge karşılığı ödeme E) I, II, III ve IV D) Konsinye sa ş ile ödeme 3. Aşağıdaki ithalat ödeme şekillerinden hangisi ithalatçı için maksimum risk içermektedir? A) Açık hesap B) Konsinye teslim C) Mal mukabili ödeme D) Akredi fli ödeme 7. E) Akredi fli ödeme I. Rota f akredi f II. Vadeli akredi f III. Dönülebilir akredi f Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri akredi fli ödeme yöntemleri arasında yer alır? E) Peşin ödeme A) Yalnız I 4. Kesin sa şı bir yıl içinde yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara veya yabancı ülkede tesis edilen cari şube veya temsilciliklere mal ihraç edilmesine ne ad verilir? A) Ön izne bağlı ihracat B) Kayda bağlı ihracat B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III C) Konsinye ihracat D) Serbest bölgelere yapılacak ihracat E) Yurt dışı fuar ve sergilere ka lım ve ihracat 2013PÖ22-1 5

7 8. 9. Yabancı ülke paralarının veya para yerine geçen belgelerin belirli fiyatlarla birbirleriyle değiş rilmesine ilişkin işlemlere... denilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) döviz B) efek f C) kambiyo D) döviz alım belgesi E) döviz tevdiat hesabı İhracat işleminin işleyiş süreci ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) İhraç edilmesi düşünülen malları sa n alacak müşteriler bulunur. B) Sa cı firmaya proforma fatura gönderilir. C) İhracatçı mal ile beraber gönderilecek vesaik hazırlanır. D) İhraç konusu mallar nakliyeci firmaya, vesaik ise gümrük komisyoncusuna teslim edilir. E) Gümrükte tüm işlemler bi ği zaman, gümrük beyannamesi arkasına malların fiilen ihraç edildiği tarih yazılır. A Kurumlarda tutulan hesapları, belirli anlam ve sistem içinde, amaca, plana ve kontrole uygun bir şekilde bölümleyen; bu bölümleri kesin olarak sınırlayan ve açıklayan özel yönerge aşağıdakilerden hangisidir? A) Gümrük Vergisi Kanunu B) Hesap Planı C) Hesap De eri D) Yevmiye De eri E) Vergi Usul Kanunu Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında yer almaz? A) Tutarsızlık B) Sosyal sorumluluk C) Kişilik D) İşletmenin sürekliliği E) Dönemsellik Muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşabileceği risklerin göz önüne alınması gerek ğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi transfer fiyatlaması yöntemleri arasında yer almaz? A) Piyasa fiya B) Maliyete dayanan transfer fiya C) Pazarlık fiya D) İkili fiyat E) Tekli fiyat Bir işletmenin bir bölümünün, başka bir bölüme veya bir işletmenin kendi bünyesindeki bir diğer işletmeye mamuller ya da hizmetler sağlaması hâlinde uygulanacak fiyat... olarak adlandırılmaktadır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) maliyet fiya B) sa ş fiya C) transfer fiya D) ürün fiya E) pazar fiya A) Tutarlılık B) Tam açıklama C) İh yatlılık D) Önemlilik E) Özün önceliği İşletme, ortakları tara ndan $ sermaye konulmak sure yle faaliyetlerine başlamış r ( 1$ = 2,10 TL). Buna göre yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 100 Kasa $ alacaklı B) 500 Sermaye $ alacaklı C) 100 Kasa $ alacaklı D) 500 Sermaye $ alacaklı E) 100 Kasa $ borçlu Banknot şeklindeki yabancı ülke paralarına ne ad verilir? A) Poliçe B) Kambiyo C) Efek f D) Döviz kuru E) Kâğıt para 2013PÖ22-1 6

8 İhracat bedellerinin, fiilî ihraç tarihinden i baren en çok... gün içinde yurda ge rilmesi ve TL'ye çevrilmesi zorunludur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) 30 B) 60 C) 120 D) 180 E) 365 Gümrük idaresi tara ndan, ihracat gümrük beyannamesinin tüm işlemleri tamamlanarak ihracata konu olan malın Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkış işlemine ne ad verilir? A) İhracat B) Fiilî ihracat C) Fiilî ihracat tarihi D) Mal sa şı E) Nakliye Aşağıdakilerden hangisi ithalat rejiminin tanımı içerisinde yer alır? A) Bir ülkenin ithalat poli kası ve ithalat işlemlerinin çerçevesi B) İthalat ile ilgili gümrük yükümlülüğünün başladığı tarih C) Dışarıya ödenen ithalat bedelleri, aracı komisyoncunun komisyonları vb. için bankalar, yetkili kurum ve kuruluşlar tara ndan düzenlenen belge D) İthalat işlemlerinde transfer edilen dövizin karşılığında belirlenmiş süreler içinde malın gelmesi E) Bir ülkenin kendi gümrük sınırları dışında üre len malların, hizmetlerin, sermayenin belirli bir bedel karşılığı veya bedelsiz olarak yurda ge rilmesi I. Banka giderleri II. Antrepo giderleri III. Kredi giderleri IV. İthalat öncesi koşullu giderler Yukarıdakilerden hangileri ithalat işlemlerinde maliyet sayılan giderler arasında yer alır? A) I ve II B) I ve IV C) III ve IV D) I, III ve IV Üre m işletmelerinde bir ürünün tamamlanması için gerekli ilave işlemlerin, işletme dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlara yap rılmasına ne ad verilir? A) Fason üre m B) Kitle üre m C) Tam zamanında üre m D) Par üre m E) Sipariş üre m I. Fason hizmet bedeli ve bu bedel üzerinden hesaplanan KDV tutarı II. Aynı faturada vergi tutarına uygulanacak tevkifat tutarı III. Fason iş yap randan tahsil edilecek kısım Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri fason iş yapanların düzenleyecekleri faturada bulunmalıdır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III... işleminin amacı; vergi alacağının emniyet al na alınması için vergiye tabi işlemlere taraf olanları (işi yapan ve yap ranı) verginin ödenmesinden sorumlu tutmak r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) Haciz B) İhtar C) İhbar D) Tevkifat E) Ceza İşletme, $ + % 8 KDV tutarında mal almış ve bedelini efek f olarak ödemiş r (1$=2,00 TL). Bu işlem ile ilgili yapılacak yevmiye kaydı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 153 Ticari Mallar alacaklı TL B) 153 Ticari Mallar borçlu TL C) 391 Hesaplanan KDV alacaklı 1600 TL D) 100 Kasa borçlu TL E) 100 Kasa alacaklı TL E) I, II, III ve IV 2013PÖ22-1 7

9 25. ABC işletmesi ithal edeceği mal karşılığında A bankasından $ tutarında kredi kullanmış r. Banka işletmenin hesabına kredi tutarını aktarmış r. Kredinin hesaba ya rıldığı tarihte kur 1 $= 2,10 TL'dir. Banka daha sonra alınan kredi için TL faiz tahakkuk e rdiğini işletmeye bildirmiş r. Faiz tahakkuku ile ilgili yapılacak yevmiye kaydında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 102 Bankalar borçlu TL B) 102 Bankalar alacaklı TL C) 300 Banka kredileri borçlu TL D) 159 Verilen Sipariş Avansları alacaklı TL E) 300 Banka kredileri alacaklı TL 2013PÖ22-1 8

10 Mikro İktisat DİKKAT! A Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Mikro İktisat testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Bir malın sa lan birim miktarı üzerinden alınan vergi aşağıdakilerden hangisidir? 4. Aşağıdaki uygulamalardan hangisinde bir talep fazlası ortaya çıkar? A) Advolarem vergi A) Taban fiyat B) Spesifik vergi B) Tavan fiyat C) Götürü vergi C) Advolarem vergi D) Kurumlar vergisi D) Spesifik vergi E) Servet vergisi E) Tarife ve kotalar Hükûmet bir malın fiya na, piyasa denge fiya nın üstüne çıkacak şekilde müdahalede bulunursa aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? A) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. B) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta arz fazlası ortaya çıkar. C) Bu durum, bir tavan fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. Yukarıdaki grafiğe göre tüketici rantı taralı bölgelerden hangisidir? A) K D) Bu durum, bir taban fiyat uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. E) Bu durum, bir ithalat kotası uygulamasıdır ve sonuçta talep fazlası ortaya çıkar. B) L C) M D) K+L E) L+M 6. Tam rekabetçi bir firma için P=30 ve TC= Q 2 +10Q+50 ise en iyi üre m düzeyi ve bu üre m düzeyinde firmanın toplam kârı sırasıyla ne kadardır? A) Q=10, π=50 B) Q=50, π=10 C) Q=15, π=25 3. Standartlaşmış bir üre m fonksiyonunun temel değişkenleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş r? D) Q=25, π=15 E) Q=10, π=25 A) Emek, girişimci B) Sermaye, girişimci 7. Tam rekabetçi bir firmanın kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r? C) Emek, toprak D) Emek, sermaye E) Sermaye, toprak A) MC eğrisinin AVC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. B) MC eğrisinin ATC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. C) MC eğrisinin AFC eğrisinin üstünde kalan kısmıdır. D) MC eğrisinin tamamıdır. E) MC eğrisinin azalan kısmıdır. 2013PÖ22-1 9

11 8. 9. Tam rekabet koşullarında en iyi üre m düzeyinde fiyat AVC'den daha büyük, ATC'den daha küçük ise firma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kâr eder. B) Zarar eder, ancak kısa dönemde üre me devam eder. C) Zarar eder ve üre mi durdurur. D) Başabaş noktasındadır. E) Başka bir endüstriye yönelir. Düşük gelir düzeyinde tüke lmek zorunda olunan ve gelir ar ğında tüke mi azal lan mallar aşağıdakilerden hangisidir? A) Fakirce B) İkame C) Lüks D) Normal E) Tamamlayıcı A Arz elas kiye sı r ise vergi yükü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Verginin büyük bir kısmına tüke ciler katlanır. B) Verginin büyük bir kısmına hükûmet katlanır. C) Verginin tamamına tüke ciler katlanır. D) Verginin tamamına üre ciler katlanır. E) Verginin tamamına hükûmet katlanır. Oyun Teorisi'nde "Sizin ne yap ğınız beni ilgilendirmez, ben yapabileceğimin en iyisini yaparım veya benim ne yap ğım sizi ilgilendirmez, siz yapabileceğinizin en iyisini yaparsınız." ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır? A) Nash dengesi B) Etkin strateji C) Sı r toplamlı oyun D) Mahkûmlar çıkmazı E) Asimetrik enformasyon 10. Bir malın bir tüke ci tara ndan tüke lmesi, diğer tüke cilerin bu maldan elde edebilecekleri faydayı ve miktarı etkilemiyorsa bu mal aşağıdakilerden hangisidir? A) Özel B) Karma C) Kamu D) Düşük E) Giffen 14. Yakın ikamesi olmayan bir malın tek sa cısının bulunduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Tam rekabet B) Monopson C) Monopol D) Oligopol E) Monopollü rekabet 11. Üre m imkânları eğrisinin eğimi aşağıdakilerden hangisiyle hesaplanır? A) Marjinal ikame oranı B) Ürün dönüşüm oranı C) Marjinal teknik ikame oranı D) Marjinal ürün oranı E) Ürün fiyatları oranı 15. Bir amirin sözleşmeyi imzaladıktan sonra ajanı takip edememesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Asimetrik enformasyon B) Müzayede C) Ahlaki tehlike D) Ters seçim E) Sinyal gönderme 2013PÖ

12 16. Ürün dönüşüm oranı ile marjinal ikame oranının birbirine eşit olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? A) Üre m etkinliği B) Tüke m etkinliği C) Üre m ve tüke m etkinliği D) Bölüşüm etkinliği E) Fayda etkinliği 20. Aşağıdakilerden hangisi enformasyonun özelliklerinden biri değildir? A) Belirlilik B) Yayılma C) Uygulanabilirlik D) İçerik E) Potansiyel 17. Aşağıdakilerden hangisi asimetrik enformasyon sorunu al nda ele alınan konulardan biri değildir? A) Ahlaki tehlike B) Sinyal gönderme C) Ters seçim D) Tak ksel oy verme E) Müzayede 21. Fayda fonksiyonu U=16x 2 y 2 olan bir tüke ci, x'ten 5 birim, y'den de 10 birim tüketmesi hâlinde MRS xy kaç r? A) 0,5 B) 0,75 C) 1,50 D) 1,75 E) "Üre m düzeyi sabit kalmak koşuluyla 1 birim daha fazla emek kullanma karşılığı sermayeden vazgeçilen miktar" aşağıdakilerden hangisidir? A) MPR B) MRS LK C) MP L D) MP K E) MRTS LK Monopollü rekabet analizinde endüstri terimi yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A) Fiyat grubu B) Ürün grubu C) Subjek f grup D) Objek f grup E) Mal farklılaşması Firmaların üre m girdilerinden en az bir tanesinin miktarını değiş remediği dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Çok kısa dönem B) Kısa dönem C) Uzun dönem D) Çok uzun dönem E) Piyasa dönemi Tam rekabetçi bir firma 600 birim üre ğinde, kârını maksimum yapmaktadır. 600 birim üre min toplam maliye 3000 TL'dir. Malın fiya 7 TL olduğuna göre firmanın maksimum kârı ne kadardır? A) 1000 TL B) 1200 TL C) 1400 TL D) 1600 TL E) 1800 TL 2013PÖ

13 24. Tek bir sa cı ile tek bir alıcının bulunduğu piyasa şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Düopol B) Monopson C) Monopol D) İki yanlı monopol E) Çi monopol 25. Faktör piyasası rekabetçi olduğunda firma faktör is hdamını hangi noktaya kadar sürdürür? A) MRP=MC B) MR=MC C) MP=ME D) MRP=ME E) MRP=MRC 2013PÖ

14 Örgütsel İletişim DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Örgütsel İletişim testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi ile şimin temel amaçlarından biri değildir? 5. Grubun büyümesinin ile şim üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir? A) Örgütün amaç, hedef ve poli kalarının bilinmesini sağlamak A) İle şim engelleri azalır. B) İş ve işlemlere ilişkin bilgi vermek B) İle şim çok yönlü olur. C) Örgütsel yaşama ka lım düzeyini ar rmak C) İle şim kurmak zorlaşır. D) İşletme yöne mi ile çalışanların aileleri arasındaki ile şimi geliş rmek. E) Örgütün sosyal ve ekonomik sorunları ile ilgili bilgi vermek D) İle şim ça şmaları azalır. E) İle şim statü farklılıklarından etkilenmez. 2. Klasik Yöne m Yaklaşımı'nın aşağıdaki ilkelerinden hangisi çağdaş yaklaşımlara (özellikle matriks yapılar) uygun değildir? A) Kontrol Alanı İlkesi B) Amaç Birliği İlkesi C) Emir Komuta Birliği İlkesi D) Yetki Devri İlkesi E) Açıklık İlkesi 6. Bir metnin okunduğunda şüpheye düşürmeyecek şekilde anlaşılması, yazım ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? A) Kesinlik B) Canlılık C) Planlılık D) Doğallık E) İçtenlik 3. Aşağıdakilerden hangisi ile şimin bireysel fonksiyonlarından biridir? 7. Örgütsel faaliyetler hakkında iş görenleri bilgilendirmek amacıyla belirli periyotlarda yayımlanan, haber ve fotoğraf ağırlıklı yayın türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kültürel yakınlaşma sağlar. A) Gazete B) Kültürel aktarma sağlar. B) Dergi C) Toplumsal yakınlaşma sağlar. C) Bülten D) Toplumu yönlendirir. D) Broşür E) Temsil yeteneği kazandırır. E) Poster 4. Konuşmacının, sesini ara ara alçal p yükselterek sözcükleri telaffuz etmesi sözlü ile şimin hangi ögesi ile ilgilidir? A) Ses perdesi 8. Veri tabanı hazırlanırken, "veri formatlarının ve türlerinin belirlenmesi, dizinlerin tespit edilmesi, hazırlanan proto pin test edilmesi" gibi işlemler tasarım sürecinin hangi aşamasında gerçekleş rilir? B) Ses hacmi A) Analiz C) Konuşma s li B) Dönüştürme D) Konuşma hızı C) İşlem E) Öz anlayış D) Fiziksel inşa E) Değişim ve geliş rme 2013PÖ

15 9. Sık kullanılması durumunda yetki karmaşası yaratabilecek olan örgütsel ile şim şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Çapraz ile şim B) Yatay ile şim C) Yukarı yönlü ile şim D) Aşağı yönlü ile şim E) Açık ile şim 14. Aşağıdakilerden hangisi faks otomasyonunu oluşturan bileşenlerden biri değildir? A) CD sürücü B) Rendering motoru C) Network ara yüzü D) Admin E) Mesajlaşma entegrasyonu 10. Aşağıdakilerden hangisi informel ile şimin özelliklerinden biri değildir? A) Hiyerarşi dikkate alınmaz. B) Çok yönlü olarak işleyebilir. C) Dostluk ve arkadaşlık ilişkileri ile ilgilidir. D) Söylen ve dedikoduları kapsamaz. E) Çalışanlara kişisel tatmin sağlar. 15. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel ile şim açısından bir engel teşkil etmez? A) Kültürel farklılıklar B) Statü farkı C) Fiziksel koşullar D) Ücret uygulaması E) Kişisel farklılıklar 11. Aşağıdakilerden hangisi büro otomasyonu sistemlerinden biri değildir? A) Kelime işlem sistemleri B) Doküman yöne m sistemleri C) Organik sistemler D) Sesli ile şim sistemleri E) Elektronik posta sistemleri 16. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel stres kaynaklarından biri değildir? A) Örgüt kurallarının ka lığı B) Yetersiz ile şim C) Trafik gürültüsü D) Adaletsiz yöne m E) Ücret eşitsizliği 12. Uzman sistemlerin beyni olarak nitelendirilen destekleyici bileşen aşağıdakilerden hangisidir? A) Bilgi tabanı B) Çalışma alanı C) Kullanıcı arabirimi D) Çıkarım mekanizması E) Açıklama 17. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir? A) Halkı aydınlatmak B) İşletmeye karşı olumlu tutum geliş rmek C) İş akış şemaları hazırlamak D) Halkın isteklerini işletmeye aktarmak E) Halkın şikâyetlerini anlamak 13. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar yardımıyla profesyonel anlamda basılı ve görüntülü ile şim malzemeleri üretmeyi ifade eder? A) Masaüstü yayıncılık B) Görüntü işleme C) Faks otomasyonu D) Kelime işlemci E) Telekonferans sistemi 18. I. Finansal değer II. Pazar değeri III. İnsan kaynakları değeri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri güçlü bir kurumsal i barın işletmeye katacağı değerlerdendir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 2013PÖ

16 I. Örgütün sosyalleşmesi II. Bilgi iletme III. Bireysel performansta ar ş Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri örgüt - çevre etkileşiminin sonuçlarındandır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III Kişilerin örgüt hakkındaki izlenim ve kanaatlerine...denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? A) örgütsel i bar B) örgütsel imaj C) örgütsel güven D) örgütsel kimlik E) örgütsel e k I. Duygusal çekicilik II. Finansal güç III. Toplumsal sorumluluk IV. Personel sayısı Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri i bar oranı se nde yer alır? Güdüleme Teorisi'nde, insanların ilişki kurma, güç kazanma ve başarma ih yaçlarının etkisinde olduğunu ifade eden düşünür aşağıdakilerden hangisidir? A) Maslow B) Herzberg C) Taylor D) Wroom E) McCelland Örgüt kültürü aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili değildir? A) Davranış kalıpları B) Primler C) Normlar D) Değerler E) Hikâyeler Redding'e göre aşağıdakilerden hangisi ile şim ikliminin faktörlerinden biri değildir? A) Destekleyicilik B) Ka lımcı karar alma C) Güven ve inanılırlık D) Yüksek statü E) Yüksek performans hedefi A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III ve IV E) I, II ve III 22. Aşağıdakilerden hangisi örgütsel etkinlik için gerekli koşullardan biri değildir? A) Personel sayısını ar rmak B) Çalışanlarla etkin ile şim kurmak C) Grubun hedeflerini belirlemek D) İş birliği ortamını geliş rmek E) Bireysel hedefleri doğru belirlemek 2013PÖ

17 Pazarlama İletişimi DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Pazarlama İletişimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Aşağıdakilerden hangisi bütünleşik pazarlama ile şimi uygulamalarında karşılaşılan engellerden biri değildir? A) Kurum içinde çalışanların birbirlerine karşı güvensiz davranmaları B) Uzmanların ellerindeki bilgileri başka birimlerle paylaşmak istememeleri 5. Sa ş elemanının görünümünü, müşteriyle nasıl görüşeceğini, müşteriyi nasıl karşılayacağını ve müşteri ile nasıl ilişki kuracağını, sa ş sürecinin açılışını ve takibini içeren "kişisel sa ş süreci aşaması" aşağıdakilerden hangisidir? A) Aday müşterileri arama ve nitelendirme B) Yaklaşım C) Üst düzey yöne cilerin kontrolü bırakmak istememeleri C) Sa ş tutundurma 2. D) İşletmenin var olan hantal yapısının, bütünleşik ile şiminin yeniden yapılandırılmasını engellemesi E) Birimler bazında üre len bilgilerin işletme içinde tek elde toplanması ve bütün içinde paylaşılması Aşağıdakilerden hangisi reklam mesajında olması gereken özelliklerden biri değildir? 6. D) Sa ş sonrası izleme E) İ razları karşılama Aşağıdakilerden hangisi sa ş tutundurma çabalarının işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Ürünlerin fiyatlarının ar rılmasını sağlar. A) Açık, yalın ve anlaşılır olmalıdır. B) Daha sık ve daha fazla miktarda sa n almaya teşvik eder. B) Değişik ve ilginç olmalıdır. C) Mevsimlik, coğrafi ve yara cı avantajlar elde eder. C) İkna edici - inandırıcı olmalıdır. D) Üstünlük sıfatları ve abartmalar kullanılmalıdır. E) Kolayca ha rlanmalıdır. D) Sa cıları, aracıları, sa ş gücünü ya da acentalıkları mo ve eder. E) Ticari stokların azalmasına ya da artmasına yardımcı olur. 3. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kullanılan proak f stratejilerin özelliklerinden biri değildir? A) Başlıca aracı, duyurumdur. 7. Aşağıdakilerden hangisi marka değerinin tanımıdır? A) Markanın temelinden kaynaklanan, markanın kullanımı sonucu elde edilen tatminle pekiş rilen, mal ve hizmete karşı kişinin bağlılık duygularını ar ran zihinsel süreç r. 4. B) Kriz dönemlerinde işletmeyi zorlamaktadır. C) Uzun dönemli pazarlama poli kaları doğrultusunda şekillenir. D) En önemli uygulama alanları yeni ve çeşitlendirilmiş ürün tanı mlarıdır. E) Ürün ve markaya ilişkin olarak pazarlama konusunda imkânlar arama ve yaratmayı amaçlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kültür-sanat sponsorluğu türlerinden biri değildir? B) Mal veya hizme n rakiplerine kıyasla genel kalite veya üstünlüğüne ilişkin tüke ci algılamasıdır. C) Belli bir ürün sını nda ha rlanması istenen markalar arasında tek bir markanın tüke cinin aklına gelmesidir. D) Tüke ciye verilen ürün kategorisi arasından, o markanın seçilebilme yeteneğidir. E) Bir mal veya hizme en sağlanan değere, markanın ismine ve sembolüne bağlı olarak ilave bir değer kazandıran veya kaybe ren varlıklar grubudur. A) Sergi sponsorluğu B) Yayın sponsorluğu C) İç çevre sponsorluğu D) Ödül törenleri ve yarışma sponsorluğu E) Bölgelerin desteklenmesi sponsorluğu 8. Markaya anlam ve değer katan unsurların tüke ci bakış açısıyla ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Marka kimliği B) Marka imajı C) Marka kişiliği D) Marka değeri E) Marka ha rlanırlığı 2013PÖ

18 9. Aşağıdakilerden hangisi kurumun görsel kimliğini oluşturmak üzere yapılan tüm görsel ve çevre tasarım çalışmalarını içine alan, kurumsal kimlik bileşenidir? A) Kurumsal e k B) Kurumsal tasarım C) Kurumsal davranış D) Kurumsal ile şim E) Kurumsal çerçeve A 14. Mevcut ve olası müşterilerin geçmişleri ve beklen leri ile ilgili coğrafi, demografik ve psikografik verileri toplama, tüke m alışkanlıklarına ilişkin değişiklikleri sürekli takip etme ve gözden geçirme süreci aşağıdakilerden hangisidir? A) Müşteri veri tabanı B) Reklam C) Sa ş tutundurma D) Halkla ilişkiler E) Kişisel sa ş Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imajın, kuruma sağladığı faydalardan biri değildir? A) Çalışanların kuruma bağlılığını güçlendirir. B) Finansal yönden büyüme sağlar. C) Yeni ya rımlar için pres jli ve güvenilir olmayı sağlar. D) Stratejik ortaklık ve iş birliği girişimlerinde güvenilir olmayı sağlar. E) Kurum dışı imajın, kurum içi imajdan önde tutulmasını sağlar. Aşağıdakilerden hangisi deneyimsel pazarlamanın işletmelere sağladığı faydalardan biri değildir? A) Rekabet avantajı sağlaması B) Uzun dönemde sadık ve kârlı müşterilerin yara lması C) Reklam ve tanı m giderlerini ar rması D) İşletme kârlılığını ar rması E) Ağızdan ağza olumlu ile şim sağlaması Aşağıdakilerden hangisi müşteriye daha fazla yarar sunma yollarından biri değildir? A) Kitlesel üre m B) Özel üyelik programları C) Ürün garan süresinin ar rılması D) Daha hızlı ve etkin hizmet E) Eği m hizmetlerinin verilmesi Televizyonda 60 veya 120 saniyelik reklamlarla gösterilen ve ürün tanı mının yapılıp sa n alınmasını sağlamak için müşterilere bedava arayacakları telefon numaralarını veya web sitesi adresini verme şeklindeki doğrudan pazarlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Doğrudan posta gönderileri B) Katalogla pazarlama C) Telefonla pazarlama D) Doğrudan cevaplı televizyon pazarlaması E) İnternet pazarlaması Aşağıdakilerden hangisi cari fuarların olumsuz yönlerinden biridir? A) Teknolojiyi takip etme olanağının bulunması B) İmajın oluşturulması ve güçlendirilmesi C) Ka lım maliye nin oldukça yüksek olması D) Yeni acenteler bulma ve mevcut acenteleri destekleme imkânının bulunması E) Rekabe izleme olanağı Aşağıdakilerden hangisi fuar/sergilere ka lan işletmelerin fuar/sergi öncesi gerçekleş rmeleri gereken faaliyetlerinden biri değildir? A) Potansiyel müşterilerin aranması ve ziyaret edilmesi B) Fuar/sergi seçimi ve bütçenin belirlenmesi C) Stant sa ş gücünün planlanması ve eği lmesi D) Stant tasarımının yapılması E) Malzeme ve ekipmanın temin edilmesi Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şimin özelliklerinden biri değildir? A) Ticari amaçla gerçekleş rilir. B) Müşteriye dayalı bir ile şim türüdür. C) Hem zaman hem de paradan tasarruf sağlar. D) Bu yolla gelen olumlu bilgiler tüke ciyi sa n almaya teşvik eder. E) Tüke cilerin deneyimlerini aktarmasıyla ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şimin gelişme nedenlerinden biri değildir? A) Kişiye özel olması ve bütünü kapsaması B) İşletme tara ndan yapılan çalışmalar olması C) Objek f ve bağımsız olması D) Geleneksel pazarlamadan güçlü olması E) Bir deneyim paylaşma tekniği olması 2013PÖ

19 Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza ile şim kaynaklarından biri değildir? A) Ürünü sa n alıp kullanan tüke ciler B) Fikir liderleri C) İşletmeler D) Pazar kurtları E) Referans grupları Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin önem kazanmasını sağlayan eğilimlerden biri değildir? A) Tüke ci ve ya rımcıların çok fazla bilgiye sahip olması ve bilgiyi etkin bir biçimde kullanması B) Küresel sorunların ortaya çıkması sebebiyle doğaya ve çevreye verilen önemin artması C) İşletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk standartları ve sürdürülebilirlik stratejilerini küreselleş rmesi D) Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin yap rımların çok ka olması E) İşletme uygulamalarının şeffaflaşması Kurumsal sosyal sorumluluk alanları ve e k ilkeler ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r? A) İşletmeler, kendi çıkarlarını düşünerek insanları aşırı tüke me yönlendirmemeli ve toplumsal değerlerle haya zedeleyecek uygulamalarda bulunmamalıdır. B) İşletme yöne cileri; hissedarları, işletmenin durumu, sektörel gelişmeler ve çalışanların durumu hakkında bilgilendirmelidir. C) İşletmeler, içinde bulundukları toplumun sorunları ve olumsuz koşullarından ziyade kâr marjını önemsemelidir Bilimsel bir hesaplama yapmadan, yöne cilerin basit sezgi ve öznel öngörüleriyle pazarlama ile şimi için belli bir rakam ayırması temeline dayanan bütçe belirleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemi B) Sa ş gelirlerinin yüzdesi yöntemi C) Amaç ve görev yöntemi D) Ayrılabilir fonlar yöntemi E) Maliyetlerin yüzdesi yöntemi Bir ajans içinde bulunan bölümlerin farklı müşterilere aynı anda hizmet vermesini ifade eden, işletme dışı örgütlenme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Matris Örgütlenme Modeli B) İşbirliği Modeli C) Bütünleşik Pazarlama Modeli D) Bağımsız Ajansların İş Birliği Modeli E) Lider Ajans Modeli Aşağıdakilerden hangisi mesaj içeriğinin test edilmesinde kullanılan tekniklerden biri değildir? A) Ha rlama Tes B) Duygusal Tepkiler Tes C) İkna Testleri D) Sa n Alma Simülasyonu Testleri E) Tanıma Tes D) Tedarikçi ile işletmenin birbirlerine karşı sorumlu olduklarını hissetmeleri, işlerin e k anlayış çerçevesinde ilerlemesini sağlamaktadır. E) İşletmelerin her yıl elde e kleri kazancın bir bölümünü devlete vergi olarak ödemesi, yasalara göre sorumluluk ve zorunluluktur. 22. İşletmenin sanata katkı sağlaması, özel ya da kamu eği m kurumlarına yardım etmesi, toplumun yaşam kalitesini ar racak gönüllülük projelerinde yer alması faaliyetlerini kapsayan " kurumsal sosyal sorumluluk türü" aşağıdakilerden hangisidir? A) Ekonomik sorumluluklar B) Hayırseverlik sorumlulukları C) Yasal sorumluluklar D) E k dışı sorumluluklar E) Kurum içi sorumluluklar 2013PÖ

20 Sivil Toplum Örgütleri DİKKAT! Bu testte 25 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sivil Toplum Örgütleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. A 1. Kamusal alanda var olan, gönüllülüğe dayalı, kendi kendini oluşturan, hukuksal bir düzenle ya da bir ortak değerler kümesiyle sınırlı, özerk ve örgütlü olan toplumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir? 5. Takdir edilme, saygı, güven ve benlik ih yaçlarını karşılama, güven, sorumluluk ve yara cılık bilinci, aidiyet duygusu kazandırma gibi olumlu özellikler sivil toplum örgütlerinin aşağıdaki faydalarından hangisini açıklar? A) Ka lımcı demokra k sistem A) Siyasal B) Merkezî otorite B) Kültürel C) Sivil toplum C) Bireysel D) Yerel yöne m D) Toplumsal E) Neo liberalizm E) Ekonomik 2. Günümüzde faaliyet gösteren STK'ların, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede nicelik ve nitelik olarak giderek gelişiyor olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Dünya nüfusunun ve toplumsal ih yaçların artması B) İk dar güçlerinin toplumsal desteğe ih yaç duyması C) Tarihsel tecrübelerin bu yönde olması D) Küreselleşmenin ve neo liberal poli kaların varlığı E) Yerel yöne mlerin bu tür yapılanmaları teşvik etmesi 6. Bireylerin tek başına gerçekleş remeyecekleri ideal amaçlarını, uzun vadeli bir süreçte gerçekleş rmek için örgütlenme ih yacı hissetmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan oluşuma ne ad verilir? A) Örgüt B) Dernek C) Kuruluş D) Sendika E) Siyasi par 3. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devle 'nde caret alanının düzenlenmesi sürecinde toplumun taleplerini devlete ileten ve devle n piyasa kontrolünü kolaylaş ran bir sivil toplum kuruluşu olarak hizmet vermiş r? 7. I. Yalın (Basit) II. Alelade A) Tekkeler III. Ticari işletme işleten-işletmeyen B) Zaviyeler C) Vakıflar D) Medreseler E) Loncalar Yukarıdakiler sivil toplum kuruluşlarından hangisinin türleri arasında yer alır? A) Federasyonlar B) Dernekler C) Sendikalar 4. Sivil toplum kuruluşlarının en önemli işlevleri... nüfuz etmek, siyasi ik darı parçalayarak ademimerkezî hâle ge rmek, bireyleri otoriterinin baskısına karşı korumak ve böylece...karşı güvence oluşturmak r. D) Vakıflar E) Uluslararası örgütler Cümledeki boşluklara aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? 8. Vakıflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) yerel yöne mlere - haksızlığa A) Vakıflar da dernekler gibi genel hukuk tüzel kişiliğine sahip r. B) ik dara - despo zme B) Dernekler mal toplulukları iken vakıflar kişi topluluklarıdır. C) toplum katmanlarına - adaletsizliklere C) Vakıf kelime anlamıyla "gönüllü" demek r. D) bireyin dünyasına - yalnızlığa E) evrensel yaşama - geri kalmışlığa D) Özel vakıflar bir kurum ya da şirke n yan kuruluşu gibi çalışan vakıflardır. E) Vakıflar, bağımsız ve bağımsız olmayan vakıflar olarak iki grupta değerlendirilir. 2013PÖ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A GENEL AÇIKLAMALAR 2013PÖ12-1 2013PÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü A dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ TATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2014 Pazar, Saat: 09. 30 III. OTURUM ADI SOYADI :.. T.C. KİMLİK NO. SALON NO. SIRA NO. :. :.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık Önlisans Programı, Lojistik Önlisans Programı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Reklamcılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ A. AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi) 11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14. 00 II. 2013CÖ12-1 2013CÖ12-1 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyal Hizmetler

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. ORTAK 1-1 FİNAL SINAVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM GENEL AÇIKLAMA 2012ORT12-1 2012ORT12-1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ ORTK 1-1 FİNL SINVI (Güz Dönemi) 12 Ocak 2013, Cumartesi, Saat: 09. 30 I. OTURUM DI SOYDI T.C. KİMLİK NO. SLON NO. SIR NO. :.. :. :. :. 1.

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Lojistik Önlisans

Detaylı

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ SÖZLÜĞÜ 2 Dr. Naci ÖNSAL TÜRK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Bartu ya TÜRK-İŞ Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Bayındır Sokak No.

Detaylı

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:...

CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. ADAYIN SOYADI :... ADI :... TC KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO:... SIRA NO:... TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ANADOLU ÜNİVERSİTESİ VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2 KASIM 2013 - Cumartesi 14.00 103 TÜRMOB-TESMER LİSANS MEZUNLARI İÇİN STAJA BAŞLAMA

Detaylı

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI

A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ ADAY BELİRLEME SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 12 Temmuz 2009 ADI :...

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000

;e/r/m)w4g j G+ %S (@}gwgu4l3v a!a!a!aaa!!!a!a! BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Kamu Personel Seçme Sınavı Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 210 dakikadır (3,5 saat). 3. Alan Bilgisi Testi; Hukuk,

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN İŞLETME BİLGİSİ VE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ III / V VI. DÖNEM YAZAR Gülçin ÖZKAN DEVLET KİTAPLARI ALTINCI BASKI.., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI... : 4351 DERS KİTAPLARI

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN

GLOBAL PAZARLAMA. Ders Notları METİN ARSLAN GLOBAL PAZARLAMA Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 Global Pazarlama Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlık, tarım toplumu, sanayi toplumu, bilgi toplumu

Detaylı

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik

A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik A AB Avrupa Birliği : Avrupa yı değiştiren üç sözleşme: 1. Roma, 1958 (AET), 2. Maastricht, 1993, 3.Lizbon, 2009. AB. 1957 senesinde Avrupa Ekonomik Topluluğu adıyla kurulan ekonomik bütünleşmeyi gerçekleştirdikten

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 2. GRUP HUKUK, ULUSLARA- RASI İLİŞKİLER, KAMU YÖN., İKTİSAT,

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI 21 EYLÜL 2014 Saat: 10.00

Detaylı