HUKUK ÖĞRETİMİNİN TOPLUMSAL ROLÜ SOCIAL ROLE OF LAW EDUCATION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK ÖĞRETİMİNİN TOPLUMSAL ROLÜ SOCIAL ROLE OF LAW EDUCATION"

Transkript

1 [HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2. ULUSLARARASI HUKUK ÖĞRETİMİ KONGRESİNDE (19-22 KASIM 2014 ) CENGİZ AŞKAN (LL.M) TARAFINDAN SUNULAN BİLİMSEL BİLDİRİ VE EKİNDE YAZARIN ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN BİLGİSİ] HUKUK ÖĞRETİMİNİN TOPLUMSAL ROLÜ SOCIAL ROLE OF LAW EDUCATION Cengiz AŞKAN (LL.M) Müşavir Hazine Avukatı Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Antalya Muhakemat Müdürlüğü ÖZET İnsanoğlunun yaşayış ve düşünüş biçimi hukuku yaratmış, hukuk da kadim ve yüksek bilgi olarak hayata dâhil olmuştur. Yeni sosyolojik, kültürel, kurumsal yapı içinde etkinliği artmakta; âlemi ve iklimi değişmektedir. Hukuk, yönetici ve değiştirici düşünce olarak; toplumun iradesi, aklıdır. Hukuk hayatımıza, topluma çeşitli şekil ve yollardan yansır. Hukuk öğretimi ise bu yansımanın özü, dinamiğidir. Bilim ve öğretim hukuku yeniler, geliştirir, hayata ve topluma sunar, yön verir. Hukuk, toplumda temel olarak hukuk öğretimi yolu ile varlık ve uygulama kazanır. Meslek ve bilim hukuk öğretimi üzerinden gelişir. İyi, nitelikli hukuk öğretimi, iyi hukuk ve toplumu kurar. Anahtar kelimeler: 1-Hukuk Öğretimi 2-Toplumsal Rol 3-Üniversite 4-Toplum 5-Hukuk ABSTRACT The manner of life and thinking of mankind has created law, and law has become incorporated in life as an archaic and superior form of knowledge. Its impact within the sociological, cultural and institutional structure is increasing, and its world and climate are changing. As a directing and modifying thought, law is the will and the wisdom of society. Law reflects on our lives and on society in various shapes and from various routes. The education of law is the essence and the dynamics of this reflection. Science and education renew and develop law, present it to life and society, and direct it. Law attains its existence and implementation within society fundamentally through the education of law. Occupations and science develop through the education of law. The good and qualified education of law will establish good law and a good society. 1

2 Keywords: 1-The Education of Law 2-Social Role 3-University 4-Society 5-Law I- GİRİŞ Hukuk öğretimi konusunun temel ilgilerinden biri de toplumdur. İlk bakışta hukuk öğretimi ile toplum arasında doğrudan, yapısal, güncel bir ilgi tespiti görülemese de, derinlemesine ve ayrıntı ile bakıldığında ilgi açık, güçlüdür. Sosyal ve normatif bir gerçeklik olarak hukuk, toplumun ana unsuru, öz değeridir. Toplum, bilim açsından hukukun neleri gerçekleştirdiği olağanüstü öneme sahiptir. Zira hukukun, uygulamasının kalite ve kapasitesi bu sayede ortaya çıkar. Adalet, hakkaniyet, iyilik, doğruluk, güvenlik, sistem, çözüm, yenilik belirlenmiş olur. İyi, yüksek hukuku üretmek, uygulamak insan haklarına bağlı hukuk devleti için asli görev, yükümlülüktür. Hukukun işlevlerini yerine getirebilmesinde asıl ve süreç kaynak; öğrenme-bilgi-bilim bağlamında öğretiminin gerçekleştirildiği yüksek öğretim kurumları olan üniversiteler-hukuk fakülteleri olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, hukukçu, hukuka dâhildir. Hukuk, iyi öğretildiğinde daha iyi hukuk, daha iyi hukukçu olur. Üniversiteler-hukuk fakülteleri, hukukçular hukukun özneleridir. Bu özneleroluşturucu/gerçekleştiriciler hukuku, hukuk bilimini topluma taşırlar, ulaştırırlar. Hukuk öğretiminin toplumsal rolü bu aşamada başlar, devam ve tekrar eder. Toplum, hukuk etkileşimli ilişkisi ve eğitim-uygulama döngüsü açsından hukuk öğretimi, bugünün, geleceğin hukukunu belirler, bu belirleme aynı zamanda hukukun toplumsal rolüne karşılık gelir. Özel, yapısal ve işlevsel bir bütünlük teşkil eder. Hukuk öğretiminin amaç, anlam, fonksiyon ve sonuçlarını görebilmek için, hukuk, toplum öğretim ilişkisine bakmak gerekir. Bu ilişki bir varlık ve sağlık ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda da tamamlanma, gelişme ilişkisidir. II- TARTIŞMA [HUKUK ÖĞRETİMİ- TOPLUMSAL ROL] Hukuk öğretiminin toplumsal rolü, bilim ve uygulama açısından yeni bir kavramdır. Hukuk öğretimi, hukuk sosyolojisi ve felsefesi olarak konuya dolayalı olarak değinmelerde bulunsa da konu bağımsız olarak öncelikli/kapsamlı, önemli, yüksek/derin niteliklidir. Hukuk, ihtiyaç ve gerçekler bağlamında doğrudan topluma olan ilgisini artırmalıdır. Hukuk öğretiminin/eğitiminin sosyolojisi de artık hukuk biliminin ilgi alanına daha çok dahil edilerek konuları/içeriği yeniden/derhal güncellenmedir. Hukuk öğretimi toplumsal rolünü tanımalı ve etkin şekilde gerçekleştirmelidir. Devlet, hukuktan ibarettir. Dolayısıyla toplum hukuk içinde yaşar ve hukuk/adalet birlikte var olan kavramlardır. Türk devlet ve hukuk geleneğin de; adaleti "...değişmez bir töre ve yasanın tarafsızlıkla uygulanması şeklinde anlar..." 1.Günümüzde de hukuk devleti kavram ve uygulaması aynı esası gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukukî 1 İNALCIK, Halil, Osmanlı Hukuk Sisteminde Adaletin Üstünlüğü, Halil İnalcık Adalet Kitabı (Edt.B.Arı-S.Aslantaş), 2.Baskı, İstanbul, 2015, s

3 güvenlik sağlayan devlet, hukuk devletidir 2. Hal böyle olunca, iyi hukuk öğretimi olmadan, hukukun fonksiyonlarına, adalete erişmek mümkün gözükmemektedir. Hukuk öğretimi, iyi/güzel/sağlıklı yaşamın da garantörüdür. Maslow'un motivasyon teorisi (ihtiyaçlar hiyerarşisi) 3 bağlamında hukuk zorunlu/temel ihtiyaç ve Dünya Sağlık Örgütü Anayasası giriş bölümünde ifade edildiği gibi sağlık; yalnız hastalık ve maluliyetin (sakatlığın) olmayışı değil beden, fikir (ruh-ruhsal) ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olduğundan 4 hukuk öğretimi yine toplum açsından yaşamsal vazgeçilmezdir. Toplumun hem bireylerden hem de kurumlardan gerçekleştirmesini istediği beklenti kalıplarına rol diyoruz. Bilgi toplumunda, üniversitelerin en önemli görev ve rollerinden biri de topluma hizmettir 5 Hukuk öğretimi bu anlamda toplum açısında üniversitenin/hukuk fakültesinin temel hizmet alanıdır. Ne kadar iyi/güçlü/etkin gerçekleştirilir ise toplumsal rol o kadar iyi/güçlü/etkin yerine getirilmiş olur. Yine, hukuk öğretimi, herkese ve her şeye ilişkin olduğunda topluma, kişiye ulaşmadığında, demokratikleşmediğinde yeterli anlam ve fonksiyon kazanamaz. Şikayet eden bir toplum, çalışmayan bir sistem ortaya çıkar. Bilim, eğitim politikalarının belirlenmesindeki en somut argümandır 6. Bugün küreselleşme, bir dünya sisteminin ortaya çıkmış olmasını ifade eder 7. Görsel kültür ve küresel kitle kültürü 8 bu olgunun ürettiği yeni kavramlardır. Kültürel, iletişimsel, teknolojik imkanların bu kadar geliştiği bir ortamda hukukun, hukuk öğretimini de aynı hızla yenilemeniz, topluma ulaştırmanız gerekir. İzah bağlamında, küreselleşme hızla değişen dünyaya yanıt verebilir nitelikte reform ve yeniden yapılanma stratejileri geliştirebilen yükseköğretim sistemlerini gerektirmektedir 9 İnsanoğlunun yaşayış ve düşünüş biçimi hukuku yaratmış, hukuk da kadim ve yüksek bilgi olarak hayata dâhil olmuştur. Yeni sosyolojik, kültürel, kurumsal yapı içinde etkinliği artmakta; âlemi ve iklimi değişmektedir. Gelişen iletişim, hukuku sadece ilgilisine değil bütün insanların bilgi ve düşüncesine açmaktadır. Kuralları, sistemi, erişilebilirliği, uygulaması, eğitimi-öğretimi, kalitesi, adaleti sorgu, ilgi alanıdır. Hukuk, yönetici ve değiştirici düşünce olarak; toplumun iradesi, aklıdır. Hukuk hayatımıza, topluma çeşitli şekil ve yollardan yansır. Hukuk öğretimi ise bu yansımanın özü, dinamiğidir. Bilim ve öğretim hukuku yeniler, geliştirir, hayata ve topluma sunar, yön verir. Bilimhukuk öğretimi-toplum ilişkisi; etkileşim, döngü-süreç içerir. Hukukun kendine özgü oluş ve varlığında hukuk öğretimi ve üniversiteler ilk, yeniden doğuş, değişim-gelişim, bilimsel kaynak olarak olağanüstü önemlidir. 2 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2000, s MASLOW, A.H, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50, (http://psychclassics.yorku.ca/maslow/motivation.htm ) Sayılı Kanun, gün ve 6634 R.G. 5 ERDEM, A.Rıza, Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri, Yüksek Öğretim Dergisi, C.3, S.2, Ağustos 2013, s YAPICI, Mehmet, Eğitim Politikaları ve Etkileri, Üniversite ve Toplum, C.6,S.2, Haziran 2006, (http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=270). 7 TUTAL CHEVIRON, Nilgün, Küresel İletişim, İstanbul, 2014, s ÇAKIR, Mukadder, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ankara, 2014,s. 299 vd. 9 VURAL YILMAZ, Devrim, Yükseköğretimin Değişen Bağlamı:21. Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler, Yüksek Öğretim Dergisi, C.3, S.3 Aralık 2013, s

4 Hukuk, toplumda temel olarak hukuk öğretimi yolu ile varlık ve uygulama kazanır. Meslek ve bilim hukuk öğretimi üzerinden gelişir. Kişiler, kurumlar, toplum bu önemin farkında olarak konumlanmalı, işlevselleşmelidir. Her ilişki bir tür rol oynamaktır 10. Üniversiteler/hukuk fakülteleri de hukuk eğitimindeki rollerini; kendi eğitim programlarını uygulamak, öğrencilerini yetiştirmek (genele/kamuya, meslek ve bilime), bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, seminer...), yayınlar (tez, kitap, makale, araştırma...) yapmak şeklinde gerçekleştirirler. Böylece hukuk hayata yansır, işlevselleşir. Eğitim, toplumsal bir kurum ve toplumda gerçekleşen bir süreç olduğuna göre 11 hukuk eğitimi öğretimi, toplum açsında bir girdi (norm, bilgi/bilim, düşünce, veri...), aynı zamanda ise bir çıktı (uygulama, düzen, kültür/yaşama biçimi, yargı, adalet...) oluşturur. İzah edilen bu durum ayrıca bir birinden etkilenen aktif bir döngüyü gerçekleştirir ve tamamlar. Modern hukuk, toplumsallaşma, eğitim ve sosyal psikoloji mekanizmaları üzerinde ya da bunlar sayesinde işleyebilen bir sistemdir 12. Bütünlükçü bir toplumsal düzen olarak hukukun fonksiyonlarını gerçekleştiren yapılar toplamına sistematik kurumlar denilmektedir. Hukukun temel iddiası, sistematik kurumlar sayesinde bir toplumdaki insanlar arası olası ilişkileri organize etmektir 13. O halde toplumda sistematik bir kurum olarak, üniversite/hukuk fakültesi/hukuk öğretimi çok özel/etkili bir fonksiyon icra eder. Hukuk, bilginin/düşüncenin yarışma alanı olduğu gibi, sistem/düzen ve fonksiyonun da otorite aracıdır. Hem yüksek/kadim/kabul gören bilgi/düşünce hem de yönetici, değiştirici, kural/sistem koyucu akıl/normdur. Hukuk öğretimi ise bu alanın teori/pratiğidir. Bilim, doğası gereği evrenseldir ve toplum için yapılır 14. Hukuk bilim ve öğretimi ise özellikle/evleviyetle toplum için yapılır. İyi hukuku, bilim hukukunu, adalet ve hakkaniyet hukukunu gerçekleştirmek üzere vardır/öğretilir. Hukuk devamlı, ömür boyu öğrenmeyi gerektir. Zira zamanla, gelişir/değişir/yenilenir. Hukuk öğretimi; günümüz için, gelecek için, küresel/yerel, kurumsal/kişisel bağlamda gerçekleştirilmelidir. Yaşam boyu öğrenme 15, etkili vatandaşlık 16, küresel vatandaşlık 17 anlamında da temel bilgi kaynaklarından biridir. 10 CEYLAN, Tuncay, Toplumsal Sistem Analizinde Toplumsal Statü ve Rol, AÜSBED C.15, S.1, s ASLAN, A.Kadir, Eğitimin Toplumsal Temelleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.5 Mayıs 2001,s TOPUZKANAMIŞ, Engin, Hukuk ve Modernlik Üzerine Bazı Notlar, HFSA Sempozyum,25. Kitap, İstanbul 2012,s.7 13 UYANIK, Halit, Kurumsallaşmış Bir Normatif Sistem Olarak Hukuk ve İkincil Eylem Sebepleri, HFSA Sempozyum,25. Kitap, İstanbul 2012,s Özer, Ahmet, Türkiye Üniversite Sistemine Genel Bir Bakış Yaşanan Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi, Yüksek Öğretim Dergisi, C.2, S.2, Ağustos 2012, s KAYA, H.Eylem, Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,C.47, S.1, s.84 vd. 16 HABLEMİTOĞLU,Ş-ÖZMETE, E, Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Bir Öneri, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, C.1, S.3, 2012,s.41 vd. 17 ENGİN, G-SANSAR,F, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi,İnternational Jornal of Human Sciences, V.12, I.1, 2015, s.151 vd. 4

5 Hukuk, sosyal insanın davranış kuralıdır 18. Dolayısıyla hukuk öğretimin toplumsal rolü, hukuk kuralını/normun kişiye ulaştırmak/öğretmektir. Bu sayede hukuk kuralı/norm kişiselleşir ve kişi hukukunu bilebilir/arayabilir/sorgulayabilir/yönetilebilir hale gelir. Mantıksal ve deneyimsel düşünme 19, hukuksal veri ile işlenerek, hukuk devleti, iyi hukuk, iyi toplum oraya çıkar. Hukuk öğretimi, hukuk biliminin, teori ve uygulamasının kaynağıdır. Hukuku, toplumu her daim geliştirir. Etkili bir hukuk öğretimi, bilim ve çözüm üreterek toplumu, kişileri, kurumları, devleti yüceltir/yükseltir. III- SONUÇ İnsanoğlu her zaman daha iyiyi aramış, yaşayış ve düşünüş biçimi hukuku yaratmış, hukuk da kadim ve yüksek bilgi olarak hayata dâhil olmuştur. Hukuk, toplum ve kişi açısından fonksiyonları ve hayata etkisi bağlamında önemli/değerli/etkilidir. Gelişen iletişim, hukuku sadece ilgilisine değil bütün insanların bilgi ve düşüncesine açmaktadır. Hukuk öğretimi konusunun temel ilgilerinden biri de toplumdur. Sosyal ve normatif bir gerçeklik olarak hukuk, toplumun ana unsuru, öz değeridir. Toplum, bilim açsından hukukun neleri gerçekleştirdiği olağanüstü öneme sahiptir. Hukukun işlevlerini yerine getirebilmesinde asıl ve süreç kaynak; öğrenme-bilgi-bilim bağlamında öğretiminin gerçekleştirildiği yüksek öğretim kurumları olan üniversiteler-hukuk fakülteleri olarak karşımıza çıkar. Hukuk, toplumda temel olarak hukuk öğretimi yolu ile varlık ve uygulama kazanır. Meslek ve bilim hukuk öğretimi üzerinden gelişir. Hukuk öğretiminin amaç, anlam, fonksiyon ve sonuçlarını görebilmek için, hukuk, toplum öğretim ilişkisine bakmak gerekir. Bu ilişki bir varlık ve sağlık ilişkisi olduğu gibi aynı zamanda da tamamlanma, gelişme ilişkisidir. Devlet, hukuktan ibarettir. İyi hukuk öğretimi olmadan, hukukun fonksiyonlarına, adalete erişmek mümkün değildir. Hukuk hayatımıza, topluma çeşitli şekil ve yollardan yansır. Hukuk öğretimi ise bu yansımanın özü, dinamiğidir. Hukuk, bilginin/düşüncenin yarışma alanı olduğu gibi, sistem/düzen ve fonksiyonun da otorite aracıdır. Hem yüksek/kadim/kabul gören bilgi/düşünce hem de yönetici, değiştirici, kural/sistem koyucu akıl/normdur. Hukuk öğretimi ise bu alanın teori/pratiğidir. Hukuk öğretimi; günümüz için, gelecek için, küresel/yerel, kurumsal/kişisel bağlamda gerçekleştirilmelidir. Hukuk öğretimin toplumsal rolü, hukuk kuralını/normun kişiye ulaştırmak/öğretmektir. Bu sayede hukuk kuralı/norm kişiselleşir ve kişi hukukunu bilebilir/arayabilir/sorgulayabilir/yönetilebilir hale gelir. Etkili bir hukuk öğretimi, bilim ve çözüm üreterek toplumu, kişileri, kurumları, devleti yüceltir/yükseltir. Anlam, değer, fonksiyon kazandırır, iyi hukuku ve toplumu kurar. IV-KAYNAKLAR 18 TÜRKÖZER,B.Güneş, Hukuk Toplumsal Bir Gerçekliktir, TBB Dergisi,S.62, Y.2006, s TÜRK,E.Gökçe-ARTAR, M, Mantıksal Deneyimsel Düşünme Ölçeğinin Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.47, S.1, s.4 vd. 5

6 1. İNALCIK, Halil, Osmanlı Hukuk Sisteminde Adaletin Üstünlüğü, Halil İnalcık Adalet Kitabı (Edt.B.Arı-S.Aslantaş), 2.Baskı, İstanbul, 2015, s GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuku, Bursa, 2000, s MASLOW, A.H, A Theory of Human Motivation, Psychological Review, 50, (http://psychclassics.yorku.ca/maslow/motivation.htm ) Sayılı Kanun, gün ve 6634 R.G. 5. ERDEM, A.Rıza, Bilgi Toplumunda Üniversitenin Değişen Rolleri ve Görevleri, Yüksek Öğretim Dergisi, C.3, S.2, Ağustos 2013, s YAPICI, Mehmet, Eğitim Politikaları ve Etkileri, Üniversite ve Toplum, C.6,S.2, Haziran 2006, (http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=270). 7. TUTAL CHEVIRON, Nilgün, Küresel İletişim, İstanbul, 2014, s ÇAKIR, Mukadder, Görsel Kültür ve Küresel Kitle Kültürü, Ankara, 2014,s. 299 vd. 9. VURAL YILMAZ, Devrim, Yükseköğretimin Değişen Bağlamı:21. Yüzyılda Dönüşümler ve Eğilimler, Yüksek Öğretim Dergisi, C.3, S.3 Aralık 2013, s CEYLAN, Tuncay, Toplumsal Sistem Analizinde Toplumsal Statü ve Rol, AÜSBED C.15, S.1, s ASLAN, A.Kadir, Eğitimin Toplumsal Temelleri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.5 Mayıs 2001,s TOPUZKANAMIŞ, Engin, Hukuk ve Modernlik Üzerine Bazı Notlar, HFSA Sempozyum,25. Kitap, İstanbul 2012,s UYANIK, Halit, Kurumsallaşmış Bir Normatif Sistem Olarak Hukuk ve İkincil Eylem Sebepleri, HFSA Sempozyum,25. Kitap, İstanbul 2012,s Özer, Ahmet, Türkiye Üniversite Sistemine Genel Bir Bakış Yaşanan Sorunlar ve Çözüm için Bir Model Önerisi, Yüksek Öğretim Dergisi, C.2, S.2, Ağustos 2012, s KAYA, H.Eylem, Yaşam Boyu Öğrenme ve Türkiye, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi,C.47, S.1, s.84 vd. 16. HABLEMİTOĞLU,Ş-ÖZMETE, E, Etkili Vatandaşlık Eğitimi İçin Bir Öneri, Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, C.1, S.3, 2012,s.41 vd. 17. ENGİN, G-SANSAR,F, Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küresel Vatandaşlık Düzeylerinin İncelenmesi,İnternational Jornal of Human Sciences, V.12, I.1, 2015, s.151 vd. 18. TÜRKÖZER,B.Güneş, Hukuk Toplumsal Bir Gerçekliktir, TBB Dergisi,S.62, Y.2006, s TÜRK,E.Gökçe-ARTAR,Müge, Mantıksal Deneyimsel Düşünme Ölçeğinin Uyarlanması:Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C.47, S.1, s.4 vd. 6

7 Cengiz AŞKAN (LL.M) Müşavir Hazine Avukatı ÖZGEÇMİŞ 1966 yılında Bolu ili Mengen ilçesinde doğdu. Ankara Demetevler Mimar Sinan Lisesi bitirdi. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim dalında tamamladı. Halen Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Antalya Muhakemat Müdürlüğünde Müşavir Hazine Avukatı olarak görev yapmaktadır. Antalya Barosu üyesidir. Avukatlık mesleğinde 25 yılı aşan bir süredir çalışmaktadır. İdari ve yargısal süreçlerde bilirkişi olarak zaman zaman görev almıştır. Maliye Bakanlığının Hukuk Eğitimcilerinden biridir (Maliye Yüksek Eğitim Merkezi ve Antalya Defterdarlığı). Adi Şirketin Yönetimi adı taşıyan (master tezi) bir kitabı, 4 adet Uluslararası Kongrede sunulmuş, 13 adet de Ulusal Kongre ve Sempozyumlarda sunulmuş bildirisi ile 10 adet yayınlanmış hukuki makalesi/yazısı bulunmaktadır. ESER LİSTESİ: KİTAP: 1. AŞKAN, Cengiz: Adi Şirketin Yönetimi, Adil Yayınevi, Ankara, 2003 ULUSLARASI KONGRELERDE SUNULMUŞ BİLİMSEL BİLDİRİLER: 7

8 1. AŞKAN, Cengiz : "Trafik İşaretlerinin Sorumluluk Hukuku Açısından Anlam ve Önemi", Uluslararası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Mayıs 2002 Ankara, Uluslararası 1. Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Bildiriler Kitabı, s AŞKAN, Cengiz : "Uzmanlığın Tespiti Bağlamında Türk Hukukunda Trafik Bilirkişisinin Yargısal Kimliği", Trafik ve Yol Güvenliği II. Uluslararası Kongresi, Mayıs 2004 Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği II. Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, Ağustos 2004 Ankara, s AŞKAN, Cengiz: "Yeni Teknolojiler ve Etkin Güvenlik Konsepti Açısından Karayolunun Hukuki Tasarımı", 3. Trafik ve Yol Güvenliği Uluslararası Kongresi, Mayıs 2006 Ankara,, 3. Trafik ve Yol Güvenliği Uluslararası Kongresi Bildiriler Kitabı, C.I-II, s AŞKAN, Cengiz: Hukuk Öğretiminin Toplumsal Rolü 2.Uluslararası Hukuk Öğretimi Kongresi, Kasım 2014 Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (Temmuz 2015). ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SUNULMUŞ BİLİMSEL BİLDİRİLER: 1. AŞKAN, Cengiz: "Hukuki Açıdan Kentiçi Trafiğin Düzenlenmesi", TMMOB Makina Mühendisleri Odası 1.Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu, Nisan 2001 Cam Piramit Antalya, TMMOB (Antalya) Makina Mühendisleri Odası Kentiçi Ulaşım ve Trafik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Yayın No: E/2001/268,s AŞKAN, Cengiz : "Trafikte Hukuki Güvenlik",Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Nisan 2001 Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi Özet ve Bildiriler Kitabı, s AŞKAN, Cengiz: "Kentiçi Ulaşımda Yasal Mevzuatın Güncelleştirilmesi", İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu, Haziran 2001, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon İstanbul Kentiçi Ulaşım Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s AŞKAN, Cengiz : "Hukuki Sorumluluğun Asli Belirleyicisi Olarak Trafik Bilirkişi Raporlarının İçerik ve Değerlendirme Unsurları", II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Mayıs 2003 Ankara, II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, Nisan 2004,

9 5. AŞKAN, Cengiz: "Adil Yargılanma Hakkının Gerçekleştirilmesi Bağlamında Uzman Trafik Bilirkişisinin Mahkemece Doğru Tespiti Zorunluluğu" II. Trafik Şurası Ekim 2004 Ankara, II. Trafik Şurası Bildiriler Kitabı 2005, s AŞKAN, Cengiz: "Karayolu Hukukunda Normatif Güvenlik", Trafik ve Yol Güvenliği 3. Ulusal Kongresi, Mayıs 2005 Ankara, Trafik ve Yol Güvenliği 3. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, s AŞKAN, Cengiz: "Kentiçi Trafiğin Yeni Normları ve Teknik Hukuki Yapılanması-Kentlerdeki Trafik Hizmetlerinin Verilmesinin Yeniden Düzenlenmesi", 4. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Mayıs 2007 Ankara, 4. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, AŞKAN, Cengiz: " Karayolu Faaliyetlerinde Doğan Sorumluluğun Kurum-Memur İle İlişkilendirilmesinde Nedensellik Bağı Ve Kusur Atfının Hukuki Normları", 1. Karayolu Ulusal Kongresi, Nisan 2008 Ankara, 1. Karayolu Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, YTMK Yayın No:27 Nisan 2008, s AŞKAN, Cengiz: " Trafik Normunun Hukuki ve Yaşamsal Değeri", 2. Karayolu Ulusal Kongresi, Ekim 2011 Ankara, 2. Karayolu Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, YTMK Yayın No:30 Ekim 2011, s AŞKAN, Cengiz: " Karayolu Trafik Hukukuna Sosyal Medyanın Yansıtılması", 3. Karayolu Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Mayıs 2012 Ankara, 3. Karayolu Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C.I-II-III, C.III-s AŞKAN, Cengiz: " Hukuki Uygulama Açısından Kişisel Trafik Yönetimi", 4. Karayolu Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Mayıs 2013 Ankara, 4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C.I-II, C.II-s AŞKAN, Cengiz: " Karayolu Trafik Hukukunda ikna Edici İçerik Üretimi", 5. Karayolu Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Mayıs 2014 Ankara, 5. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, C.I-II, C.II-s AŞKAN, Cengiz: Hayat ve Meslek Gerçekliğinde Üniversitelerde Temel Hukuk Eğitimi, I. Hukuk Öğretimi Kongresi, Kasım 2013 Antalya, Ekim 2014 TAA Yayın No:28,s

10 DERGİ/BÜLTEN/ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE ÇIKAN HUKUKİ MAKALE VE YAZILAR 1. AŞKAN, Cengiz: "Dünya Çevre Günü ve Hukuk", Haziran 1990, Uluova/Fırat/Turan (Elazığ Yerel) Gazeteleri. 2. AŞKAN, Cengiz: "Adli Tatil ve Düşündürdükleri", 25 Temmuz 1990, Uluova (Elazığ Yerel) Gazetesi. 3. AŞKAN, Cengiz: "Tıp Doktorlarının Hukuki Sorumluluğu", Ağustos 1990, Uluova/Fırat/Turan (Elazığ Yerel) Gazeteleri. 4. AŞKAN, Cengiz: "Karayolları Trafik Garanti Fonu ve Yararlanma", Ekim 1990, Fırat/Turan (Elazığ Yerel) Gazeteleri, Karayolları Bülteni. 5. AŞKAN, Cengiz: "Sermaye Piyasası Hukukunun Gelişmesi ve Borsa Dışı Hisse Senedi Alım Satımı",, Turan (Elazığ Yerel) Gazetesi (Ekim-Kasım 1990), Karayolları Vakfı Dergisi (Kasım 1990), Karayolları Bülteni (Ocak 1991). 6. AŞKAN, Cengiz: "Çağdaş İnsanın Yeni ilgi Alanı Hukuk", Aralık 1990, Uluova/Fırat (Elazığ Yerel) Gazeteleri. 7. AŞKAN, Cengiz: "Hukuk Kültürü ve Avukatlık", Isparta Barosu Dergisi (Mayıs 1991), Karayolları Vakfı Dergisi (Ağustos 1991), Karayolları Bülteni (Eylül 1991), Fırat (Elazığ Yerel) Gazete (Mayıs 1991), Güneş (Ulusal ) Gazete (Mayıs 1991), 8. AŞKAN, Cengiz: "Avukatlıkta Başarı", Antalya Barosu Dergisi (Ekim 1999), Milliyet Akdeniz (Ağustos 1999), Karayolları Bülteni (1999). 9. AŞKAN, Cengiz: "Trafik kazalarında Olay Kuralları ve Kötü Puanın Paylaştırılması", Antalya Barosu Dergisi (Ekim 2000), Hürriyet Akdeniz (Eylül 2000), 10. AŞKAN, Cengiz: "Kamulaştırma İdari işleminin Hakem yada Adli Yargı Tarafından İptal Edilemezliği", Antalya Barosu Dergisi, Ocak 2001, Y.12,S.39, s

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN 3. Baskı Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN: 975-6802-10-3 2007, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları, Pegem A Yayıncılık

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI ÜNİVERSİTE HASTANELERİ VE DÖNER SERMAYE SİSTEMLERİNİN İŞLEYİŞİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mustafa GÜMÜŞ

Detaylı

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİM VE ORGANİZASYON BİLİM DALI ELEKTRONİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK

Detaylı

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM *

KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * Y ANEMON Muş Alparslan Üni versi tesi Sosyal Bi li mler Dergisi ISSN: 2147-7655 Cilt:1 Sayı:2 Aralık: 2013 KAMU HİZMETİ ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM * CHANGE IN THE CONCEPT OF PUBLIC SERVICE Aytuğ ALTIN ** Özet

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1]

www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] www.izu.edu.tr www.izu.tr [1] [ 2 ] www.izu.edu.tr Asil Geçmişten Aydınlık Geleceğe İlim ve Zarafet Üssü: İZÜ KAMPÜS 4 Vakıf ve Tarihçe 6 Mütevelli Heyeti Başkanı ndan 8 Rektör den 9 Vizyon-Misyon-Değerler

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012

Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Hakemli Elektronik Dergi Sayı:35 / Naci BOSTANCI Özel Sayısı - Güz / 2012 Mehmet YÜKSEL Hukuk Kültürü Kavramına Sosyolojik Bir Bakış Aylin AYDOĞAN İletişim Araştırmalarında İnternet Gazeteciliği: Bağlamsal

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 22, TEMMUZ - 2010, S. 93-127 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com 1992 ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ BİLDİRGESİ VE TÜRKİYE DEKİ YANSIMALARI

Detaylı

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM

EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 739 ÖZET EĞİTİMİN ETKİ ALANINDA SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM ŞİRİN, Hüseyin TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Eğitim sistemi ile toplumun diğer alt sistemleri pek çok yönden bir birini besler ve bir birinden yararlanır.

Detaylı

Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi *

Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi * DOI: 10.5961/jhes.2014.090 Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science Yeni YÖK Yasa Tasarısı Çalışmaları Bağlamında Türkiye deki Yükseköğretim Sisteminin Değerlendirilmesi *

Detaylı

Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar

Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Üzerinde Oluşturduğu Teşvik ve Kısıtlamalar YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türk Bankacılık Sisteminde Kurumsal Çevrenin Bankaların Yapı ve Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Ramazan ARSLAN Uşak Üniversitesi,

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİ İKTİSAT BİLİM DALI TÜRKİYE NİN TEKNOLOJİK GELİŞMESİNDE TEKNOPARKLAR VE AR-GE DESTEĞİ Technoparks and R&D Support For Turkey

Detaylı

Tüketici Yazıları (I)

Tüketici Yazıları (I) Hacettepe Üniversitesi Tüketici Pazar Araştırma Danışma Test ve Eğitim Merkezi H.Ü TÜPADEM Tüketici Yazıları (I) Editörler Prof.Dr. Müberra BABAOĞUL Doç.Dr. Arzu ŞENER TÜKETİCİ YAZILARI (I) Editörler Prof.

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU **

KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** 45 2003Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Y.11,No.12,S.45-65 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ Ahmet ŞENEL *, Serhat GENÇOĞLU ** ÖZET Bu çalışmada, küreselleşme kapsamında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS AKTS AKTS T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Toplam Kalite Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. Dersler ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders Kodları

Detaylı

SAYIŞTAY. Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi

SAYIŞTAY. Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi T.C. SAYIŞTAY 1862 Kamu Mali Yönetiminde İyi Yönetişim İçin Sayıştayların İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesinin Önemi Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarında Akdeniz Havzası ve Türkiye Sayıştayın Denetim,

Detaylı

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 14, Sayı: 2, Sayfa: 255-272, ELAZIĞ-2004 POLİS TEŞKİLATINDA HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI The

Detaylı

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 SONRASI BÜROKRATİK DÖNÜŞÜM: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (SYDGM) ÖRNEĞİ DOKTORA

Detaylı

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar

TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar TÜRKİYE'DE E-ÖĞRENME: Gelişmeler ve Uygulamalar III Editörler: Gülsün EBY Gonca TELLİ YAMAMOTO Uğur DEMİRAY Yazarlar: Emine ARUĞASLAN Z. Gönül BALKIR Meltem Huri BATURAY Ahmet BAYTAK Kadir BORA Beril CEYLAN

Detaylı

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1

Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 AR-GE FAALİYETLERİNDE İNSAN KAYNAKLARININ ÖNEMİ Prof. Dr. İsmail BAKAN 1 Arş. Gör. İnci Fatma DOĞAN 2 Öğr. Gör. Mustafa KILLI 3 ÖZ Bilgi, günümüz küresel rekabet ortamında bir adım önde olmak ve avantaj

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ Dr. Ahmet Taner * ÖZET 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin yapısal ve işlevsel dönüşümünün hızlanması, kamu yönetim

Detaylı

11 Aralık 2010 Cumartesi

11 Aralık 2010 Cumartesi sempozyum iktisadi zihniyet ahlak 11 Aralık 2010 Cumartesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi iktisadi zihniyet ve ahlak 11 Aralık 2010 İstanbul iktisadi zihniyet ve ahlak 2-3 11 Aralık 2010 Cumartesi Bilim ve

Detaylı

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2

Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 Yıldız, Mete Sobacı, Mehmet Zahid (Derleyenler) Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama Adres Yayınları / 36 1. Baskı: Ekim 2013 ISBN13: 978-975-250-037-2 2013, Adres Yayınları Sayfa Düzeni: Liberte Yayınları

Detaylı

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Türkiye de Halk Eğitimi: Tarihsel Gelişimi, Sorunları ve Çözüm Önerileri Prof. Dr. Adil TÜRKOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim ABD. aturkoglu@adu.edu.tr Sanem

Detaylı

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi

* Adem YAMAN Milli Eğitim Bakanlığı, İç Denetim Birim Başkanlığı İç Denetçi Mali Hukuk Dergisinin 133. sayısında (Ocak-Şubat-2008) yayımlanmıştır. KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SÜRECİNDE TÜRK DENETİM SİSTEMİNE GENEL BİR BAKIŞ, GÜNCEL SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ

MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 17, s. 17-31 MESLEK İDEALLERİ VE GİRİŞİMCİLİK

Detaylı