T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKLAR İş Yeri Bildirgesi İşçi Bildirim Listesi - EK: İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2...9 UYGULAMA FAALİYETİ...13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...14 ÖĞRENME FAALİYETİ İŞ-KUR İş-Kur un Tarihçesi İş-Kur un Görevleri İş-Kur Bildirge ve Belgeleri İşsizlik Sigortası...19 UYGULAMA FAALİYETİ...34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...35 ÖĞRENME FAALİYETİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kıdem Tazminatı Bordrosu İhbar Tazminatı İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları İhbar Tazminatı Hesaplaması İhbar Tazminatı Bordrosu...50 UYGULAMA FAALİYETİ...51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...53 MODÜL DEĞERLENDİRME...57 CEVAP ANAHTARLARI...61 KAYNAKÇA...64 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 344MV0006 Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri Tacirin İş-Kur ve Çalışma Bakanlığına karşı sorumluluklarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İş-Kur ve Bölge Çalışma Müdürlüğü işlemlerini yapmak Genel Amaç Bu modül ile iş kanunlarına ve bölge çalışma müdürlüğü mevzuatına göre işletmede çalışan personelin İş-Kur ve Çalışma Bakanlığı işlemlerini zamanında yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Öğrenci işe giriş ve çıkış bildirgelerini düzenleyebilecektir. 2. Öğrenci İş-Kur bildirge ve belgelerini düzenleyebilecektir. 3. Öğrenci kıdem ve ihbar tazminatını hesaplayabilecektir. Bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, kâğıt, dosya, form belgeler. Her faaliyet sonrasında ve faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenciler, Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile işveren ve işçi olarak İş-Kur ve Bölge Çalışma Müdürlüğü işlemlerini yapabileceksiniz. Genç Cumhuriyetimizin vazgeçilmez hukuk kurallarına uyulmasına maalesef yeterince dikkat edilmemektedir. Sizler daha eğitimli ve bilen kişiler olarak haklarınızı aramada, daha bilinçli olarak hareket etme imkânı bulacaksınız. Günümüz Türkiyesinde Sosyal Devlet anlayışında maalesef istenilen seviyede değiliz. Bu seviyeyi yakalamak, ancak, sizlerin daha iyi yetişmesi ile mümkündür. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile ticari işletmelerin Çalışma bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüklerine karşı sorumluluklarını yerine getirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırma faaliyetleri şunlardır: İşverenin; bölge çalışma müdürlüğüne karşı sorumlulukları hakkında bilgi toplayınız. Bölge çalışma müdürlüğü ile işletmelerin hangi durumlarda ilişkisi olduğunu araştırınız. Bölge çalışma müdürlüğü ile ilişkisi bulunan bir işletmenin düzenlemek zorunda oldukları belgeleri araştırınız. Bölge çalışma müdürlüğü belgeleri üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz. Bölge çalışma müdürlüğü belgelerinin hangi amaç ile kullanılacağını bir muhasebeciden veya internetten öğrenerek, arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı ve Çalışma Bakanlığına bağlı olarak bölge çalışma müdürlüğünden, muhasebe bürolarında, sağladığınız iş yeri bildirgesi, işçi bildirim listesi (EK 1), işçi çıkış bildirim listesi (EK 2) Belgelerini incelemeniz gerekmektedir. Bu belgelerini doldurulması için muhasebecilerden ön bilgi edininiz. 1. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKLAR İş yerinde işçi çalıştıran işverenlerin; işe başlatılan işçiler ile işten ayrılan işçileri, Çalışma Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne iş yeri bildirgesini bir ay içerisinde veren işverenler, işçi giriş ve çıkışlarını, işe giriş ve çıkışın olduğu ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar EK/1 işçi giriş bildirimi ve EK/2 işçi çıkış bildirimi ile bildirmek zorundadırlar. Bölge çalışma müdürlüğüne mutlaka iş yerinizi tescil ettiriniz. Aksi takdirde, bölge müdürlüğüne iş yeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilmektedir. 3

8 1.2. İş Yeri Bildirgesi İş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası yer alır. İşletme, iş yerinde ilk defa işçi çalıştırmaya başlayan işverenler, üç nüsha olarak dolduracağı İş Yeri Bildirgesi (Şekil 1,1) düzenleyerek Bölge Çalışma Müdürlüğü nden bir iş yeri sicil numarası alırlar. Alınan bu sicil numarası işletmenin artık bundan sonra kurum ile ilgi yapacağı bütün yazışmalarda kullanılacaktır. Verilen iş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası da yer alır. Bölge Çalışma müdürlüğünden iş yeri sicil numarası almak için istenen belgeler: İş yeri bildirgesi 3 suret Nüfus cüzdanı sureti (şirketlerde müdürün) İkametgâh ilmühaberi (şirketlerde müdürün) İmza sirküleri (şirket yetkilisinin) Ticaret sicili gazetesi (şirket) İş yeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler şunlardır: İşyerinin unvan ve adresi Çalıştırılan işçi sayısı Çalışma konusu İşin başlama tarihi İşin bitiş tarihi Şahıslarda adı, soyadı, unvanı ve şahsın ikametgâh adresi Firmalarda unvanı Varsa eğer işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve ikametgâh adresi 4857 Sayılı İş Kanunun 3. maddesine göre Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Yeni bir iş yeri kuran, Her ne suretle olursa olsun iş yerini devralan, Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işveren, bir ay içerisinde bulundukları ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır. İşverene bağlı çalışan firmalarda asıl işveren gibi bu kanun maddesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler Uygulamada işe başlama ve bitimlerinde gerekli bildirimler yapılırken, iş yerinin çalışma konusunun kısmen veya tamamen değiştiği durumlarda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir. 4

9 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ BİLDİRGESİ İŞYERİ SİCİL NUMARASI (Kurumca Doldurulacaktır ) M MESLEK KODU DOSYA NO İL KODU İşverenin Adı-Soyadı /Ünvanı İşyerinin Adresi Telefon - faks - e-posta Semt.. İlçe. İl... P. K... İşyeri Telefonları Faks Numaraları e -posta adresleri DOLDURULACAK BİLGİLER T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı İŞVEREN İŞVEREN VEKİLİ Uyruğu (Yabancı Ülke Adı ) T.C : Ülke Adı : T.C : Ülke Adı : Vergi Kimlik No /Kurumlar Vergisi No Vergi Dairesi Adı Ticaret Odası / Sanayi Odası Esnaf Derneği /Vakıf/ Dernek No Kanuni İkametgah Adresi Çalışma Konusu (Etraflıca Açıklayınız) Erkek Kadın Çocuk * Genç ** Çırak Stajyer Yabancı Uyruklu Çalıştırılan İşçi Sayısı E : K: İlk Kuruluş Devir Unvan Değişikliği Adres Değişikliği Bildirgenin Verilme Sebebi İntikal Ortaklık Aynı İhale İşinin Tekrar Alınması İş Değişikliği Faaliyetin Niteliği İşe Başlama Tarihi Devamlı Mevsimlik /../.. Geçici İşin Bitiş Tarihi (Biliniyorsa ) Diğer :. /../.. İşçi Çalıştırmaya Başlandığı Tarih /../.. İhale Konusu İşlerde İhale Makamının Unvan ve Adresi SEKTÖR SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI MESLEK KODU ŞUBE SIRA NO İL İLÇE ARACI KODU Yukarıdaki sorulara verdiğim cevaplar doğrudur. Bu cevaplardan dolayı her türlü sorumluluğu kabul ederim.../../..././. İŞVEREN İŞVEREN VEKİLİ (İmza ve Kaşe) ( İmza ve Kaşe) Bildirgeye eklenecek belgeler 1- Şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri / Devir halinde devrin yapıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi, 2- Şahıslar İçin İşveren veya İşverenlerin Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile İkametgah İlmuhaberi, 3- İnşaat işyerleri için yapı ruhsatı sureti, 4- Alt İşverenlerin bildiriminde, asıl işverenle aralarında yapılan sözleşme, * Çocuk:14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilkögretimi tamamlamış kişiyi ifade eder. ** Genç:15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder. Şekil 1.1: İşyeri bildirgesi 5

10 1.2. İşçi Bildirim Listesi - EK:1 Resim 1.1: İşveren aylık bildirimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na gönderir. İşveren tarafından işe alınan sigortalılar için, nüfus cüzdanlarına göre üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Bildirim Listesi, 5401 sayılı Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu kanuna göre; İşverenler, işe aldıkları veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirdikleri işçilerini, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecekler. (Resim 1,1,2) İşveren işe alınan işçileri (şekil 1,2) ki örnekte görüldüğü gibi EK 1 işçi bildirim listesi ile bölge çalışma müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Resim 1.2: İşçi 6

11 EK-1 İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ (Yeni işe alınan işçilerin bildirimi için) İŞYERİNİN: İŞKOLU(1) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI(2) S MESLEK DOSYA NO İL İŞYERİNİN UNVANI : ADRESİ : SSK İşyerinde Yapılan Asıl İş : İŞYERİ SİCİL NO( 3) S MESLEK ŞB DOSYA NO İL İLÇE ADI SOYADI (4) BABA ADI (5) DOĞUM TARİHİ (6) CİNSİYETİ E/K (7) GÖREV KODU (8) İ Ş Ç İ N İ N İŞE GİRİŞ TARİHİ (9) SOS.GÜV. KODU (10) SİCİL NO (11) (8) GÖREV KODU İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN İŞVEREN VEKİLİ 1 1 DİĞER İDARİ GÖREVLİLER 2 2 ADI VE SOYADI. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 3 3 TARİH.. DİĞERLERİ 4 4 İMZA DİKKAT : FORMUN TAMAMEN DOLDURULMASI, ÖZELLİKLE 2,4,5,6,7,9,10,11 ALANLARIN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Şekil (1,2) İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ 7

12 Arka Yüz EK-1 AÇIKLAMALAR 1. İşkolu bölümü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacağından boş bırakılacaktır. 2. Bu bölüme, bölge müdürlüğünce iş yerine verilen dosya numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK DOSYA NU İL S: Sektör 3. Bu bölüme, Sosyal Sigortalar Kurumunca iş yerine verilen sigorta sicil numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK ŞB DOSYA NU İL İLÇ E S: Sektör ŞB: Şube İLÇE: İlçe 4. Bu bölüme, işçinin adı ve soyadı yazılır. 5. Bu bölüme, işçinin baba adı yazılır. 6. Bu bölüme, işçinin doğum tarihi, gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 7. Bu bölüme, işçinin cinsiyeti yazılır (Kadın: K Erkek: E). 8. Bu bölüme, işçinin görevi ile ilgili kod yazılır. Görev kodu: İşveren vekili...1 Diğer idari görevli...2 Güvenlik görevlisi...3 Diğerleri Bu bölüme, işçinin işe girdiği tarih, gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 10. Bu bölüme, işçinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun kodu yazılır. Sosyal güvenlik kuruluşun kodu: Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Emekli Sandığı 2 Bankalar ve diğerleri 3 BAĞ-KUR Bu bölüme, işçinin sosyal güvenlik kuruluşu sicil numarası sağa yanaşık olarak yazılır. Örnek: (9 haneli sicillerde, ilk dört hane 0 (sıfır) ile doldurulur.) Ek-1 İşçi bildim listesi arka sayfa örneği 8

13 1.3. İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2 İşveren tarafından, işten ayrılan sigortalılar için üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Çıkış Bildirimi, işçinin işe giriş işlemlerinde olduğu gibi, çıkış işlemlerinde de çıkış tarihini izleyen ayın 15 ine kadar EK:2 İşçi Çıkış Bildirgesini Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir. Şekil (1.3) te örnek gösterilmiştir. Resim 1.3: İşçi Çıkış Bildirgesi, Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. 9

14 EK-2 İŞÇİ ÇIKIŞ BİLDİRİM LİSTESİ (Yeni işe alınan işçilerin bildirimi için) İŞYERİNİN: İŞKOLU(1) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI(2) S MESLEK DOSYA NO İL İŞYERİNİN UNVANI : ADRESİ : SSK İşyerinde Yapılan Asıl İş : İŞYERİ SİCİL NO( 3) S MESLEK ŞB DOSYA NO İL İLÇE ADI SOYADI (4) BABA ADI (5) DOĞUM TARİHİ (6) TARİHİ(7) İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ(8) SOS.GÜV. KODU (10) SİCİL NO (11) (8) GÖREV KODU İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN İŞVEREN VEKİLİ 1 1 DİĞER İDARİ GÖREVLİLER 2 2 ADI VE SOYADI. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 3 3 TARİH.. DİĞERLERİ 4 4 İMZA DİKKAT : FORMUN TAMAMEN DOLDURULMASI, ÖZELLİKLE 2,4,5,6,7,9,10,11 ALANLARIN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Şekil 1.3: İşçi çıkış bildirim listesi 10

15 ARKA YÜZ EK-2 AÇIKLAMALAR 1. İşkolu bölümü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacağından boş bırakılacaktır. 2. Bu bölüme, bölge müdürlüğünce iş yerine verilen dosya numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK DOSYA NU İL S: Sektör 3. Bu bölüme, Sosyal Sigortalar Kurumunca iş yerine verilen sigorta sicil numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK ŞB DOSYA NU İL İLÇE S: Sektör ŞB: Şube İLÇE: İlçe 4. Bu bölüme, işçinin adı ve soyadı yazılır. 5. Bu bölüme, işçinin baba adı yazılır. 6. Bu bölüme, işçinin doğum tarihi gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 7. Hizmet akdi herhangi bir nedenle sona eren işçinin hizmet akdinin sona eriş tarihi gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 8. Hizmet akdi sona eren işçinin hizmet akdinin sona eriş nedeni aşağıda belirtilen kodlara göre yazılır. NEDENLER İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ KODLARI K D NEDENLER Toplu çıkarma (1475/13) 01 İşe ara verme (zorunlu nedenler) (1475/17) 13 Bildirimli fesih (1475/13) 02 Sağlık nedenleri ile (1475/15) 14 Malulen emeklilik (1475/14) 03 İşçinin ahlâk ve iyi niyet kurallarına (1475/17) 15 Normal emeklilik (1475/14) 04 aykırı hareketi Ölüm (1475/14) 05 İstifa (1475/13) 16 Askerlik (1475/14) 06 İşin sona ermesi 17 Evlenme (z (1475/6) 07 Nakil 18 İşe ara verme (zorunlu nedenler) 1475/16) 08 İş yerinin kapanması 19 Sağlık nedenleri ile (1475/16) 09 Vize süresinin bitimi 20 İşverenin ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi (1475/16) 10 K D Deneme süresi içinde (1475/13) 21 Mevsim bitimi 22 Disiplin kurulu kararı ile fesih (1475/17) 11 Kampanya bitimi 23 Devamsızlık (1475/17) 12 Statü değişikliği (memur, sözleşmeli) 24 Diğer nedenler 25

16 9. Bu bölüme, işçinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun kodu yazılır. Sosyal güvenlik kuruluşun kodu: Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Emekli Sandığı 2 Bankalar ve diğerleri 3 BAĞ-KUR Bu bölüme, işçinin sosyal güvenlik kuruluşu sicil numarası sağa yanaşık olarak yazılır. Örnek: (9 haneli sicillerde, ilk dört hane 0 (sıfır) ile doldurulur.) Ek-2 İşçi çıkış bildirim listesi arka sayfa örneği 12

17 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Bağlı bulunduğunuz Bölge Çalışma Müdürlüğüne gidiniz. Öneriler Bölge Çalışma Müdürlüğünden matbuu İş Yeri Bildirgesi isteyiniz. Çalışma Bakanlığı İnternet Sitesinden indirerek matbuu dilekçe tedarik ediniz. İş Yeri Bildirgesi düzenleyiniz. İş Yeri Bildirgesine ek olarak ilave edilecek belgeleri temin ediniz. Yukarıdaki şekilde gösterilen iş yeri bildirgesini doldurunuz. Örnekleri çoğaltarak pratiğinizi geliştiniz. Ek Belgelerini temininde ilgili makamlardan yardım alınız. Nüfus Cüzdanı Sureti (şirketlerde müdürün) İkametgâh ilmühaberi (şirketlere müdürün) İmza sirküleri (şirket) Ticaret sicili gazetesi (şirket) İşe Yeri Sicil Numarası alınız. İş Yeni Başlayan işçilerinizi Ek 1 Beyannamesi ile bildiriniz. İşten ayrılan işçileri Ek-2 Beyannamesi ile ilgili birimlere bildiriniz. Aldığınız bu numarayı Bölge Çalışma Müdürlüğü ile bütün işlemlerinizde kullanacağınızı hatırlatarak saklayınız. Ek 1 Beyannamesi doldurarak işçi girişlerinizi bildiriniz. Ek 1 Beyannamesi doldurulması ile ilgili örnek doldurunuz. Ek 2 Beyannamesi ile işten ayrılan işçileri beyanname doldurarak bildiriniz. Ek 2 Beyannamesi doldurarak pratiğinizi geliştiriniz. 13

18 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.- OBJEKTİF TESTLER Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Değerlendirme Soruları Doğru Yanlış 1. İş yerinde işçi çalıştıran işverenler, bunu Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 2. İş yerinde işçi çalıştıran işverenler, Bölge Çalışma Müdürlüğüne işçi çalıştırdıkları tarihi izleyen ayın 15 ine kadar bildirmek zorundadırlar. 3. Bir iş yerini kuran her ne suretle olursa olsun devralan işveren, Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorunda değildir. 4. İşveren, işyerinin unvan ve adres değişikliğini Bölge Çalışma Müdürlüğüne bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. 5. İş yerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştirirse Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorunluluğu yoktur. 6. Bölge Çalışma Müdürlüğüne, İş Yeri Bildirgesi ile başvurularak İş Yeri Sicil numarası alınır. 7. İşçi giriş ve çıkışlarında iş yeri bildirgesi ile yeniden iş yeri sicil numarası alınır. 8. İşçi giriş ve ayrılışlarında Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirme zorunluluğu yoktur. 9. Bölge Çalışma Müdürlüğünden İş Yeri sicil numarası almak için Ticaret Sicil Gazetesi Ek olarak konulacak belgelerdendir. 14

19 Aşağıdaki soruların doğru cevabını noktalı yerlere yazınız. 10. İşveren, işçi çalıştırdıkları takdirde bildirmek zorundadırlar. 11. İşveren, işe başlayan işçiyi beyannamesi ile bildirmek zorundadır. 12. İşveren, işten ayrılan işçiyi.beyannamesi ile bildirmek zorundadır. Aşağıdaki soruların doğru cevabını yuvarlak içine alarak gösteriniz. 13. İşveren, iş yeri sicil numarasını almak için hangi belgeyle başvurmalıdır. A) İşçi bildirim listesiyle B) İş yeri bildirgesiyle C) İşçi çıkış bildirgesiyle D) Dilekçe ile 14. İşveren, işçileri işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinden itibaren tekamül eden ayın kaçına kadar bildirmek zorundadır. A) 30 una B) 25 ine C) 15 ine D) 20 sine DEĞERLENDİRME Objektif testlere ilişkin cevap anahtarları, modülün sonunda yer almaktadır. Cevaplarınızı kontrol etmek için cevap anahtarının yer aldığı kısmı açınız. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 15

20 B. UYGULAMALI TEST Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır İş Yerinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesi A) İşverenin, işçi çalıştığı takdirde Bölge Çalışma Müdürlüğünden iş yeri bildirgesi ile iş yeri sicil numarası alınacağını öğrendiniz mi? B) İş yeri sicil numarası almak için iş yeri bildirgesi doldurulmasını öğrendiniz mi? C) İş yeri bildirgesini yukarıda ki örneklerden yararlanarak düzenlenmesinde bilginizi pekiştirdiniz mi? D) İşyeri bildirgesini doldurdunuz mu? İşçilerin işe girişlerinin bildirilmesi A) Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilecek Ek 1 evraklarını temin ettiniz mi? B) Ek 1 belgelerine ilave edilecek belgeleri biliyor musunuz? C) Ek 1 belgelerinin verilme süreleri öğrendiniz mi? D) Ek 1 belgesini zamanında vermediğiniz takdirde cezayla karşılaşacağınızı biliyor musunuz? E) EK 1 işçi bildirim listesini doldurdunuz mu? İşçi işten ayrıldığında bildirilmesi A) İşçinin işten ayrıldığında doldurulacak Ek-2 beyannamesini tedarik ettiniz mi? B) Ek-2 beyannamesinin doldurulmasında anlamadınız yer var mı? C) Ek-2 beyannamesinin ne zaman verileceğini kavradınız mı? D) EK-2 işçi çıkış bildirim listesini doldurdunuz mu? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 16

21 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile İş-Kur bildirge ve belgelerini düzenleyebileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye giderek İş-Kur bildirgesi ve belgeleri temin ediniz ve sınıfa getirerek arkadaşlarınız ile inceleyiniz. Çevrenizde işten ayrılan ancak işsizlik ödeneği alan kişiler ile görüşerek işsizlik ödeneğinden nasıl yararlandıkları hakkında bilgi araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 2. İŞ-KUR 2.1. İş-Kur un Tarihçesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak işsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun kısa adı İş-Kur dur. (Resim 2.1). Yaşanan bu gelişimleri izleyebilmek ve işsizlik sigortasını etkin bir şekilde yürütebilmek için güçlü bir iş kurumunun varlığına ihtiyaç duyulmuş ve 4 Ekim 2000 tarihinde yayınlanan 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. (Resim 2.2) Söz konusu Kararname ile, kurumun görev alanı genişletilerek, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra istihdamı korumak, geliştirmek ve işsizliği azaltmak için aktif iş gücü politikalarını uygulayabilecek bir yapı oluşmuştur. 17

22 Resim 2.1: İş-Kur logosu 2.2. İş-Kur un Görevleri Resim 2.2: Sosyal güvenlik sistemi Türkiye İş Kurumunun görevlerini (Resim 2.3) aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak. İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek. İş gücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş gücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak. İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki iş gücüne eğitim seminerleri düzenlemek. İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak. Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 18

23 Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların iş gücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek. Resim.2.3: İş-Kurun görevleri 2.3. İş-Kur Bildirge ve Belgeleri İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortası; bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik Sigortası Kanununun uygulaması ile ilgili her türlü (primlerin toplanması hariç) hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumlu kılınmıştır. İşsizlik sigortası hizmetleri Kurumun temel görevleri arasında yer almaktadır. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde; son 120 günü sürekli çalışmış, kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olanlardan; 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik ödeneğinden, Sağlık sigortası hizmetlerinden, Danışmanlık ve işe yerleştirme hizmetlerinden, Mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Bunun için, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte İŞKUR a başvurmaları gerekmektedir. İlk işsizlik ödeneği başvuruyu izleyen ayın sonunda ödenmektedir. 19

24 Sigortalı İşsizlere Verilecek Hizmetler Hizmet akitleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalı işsizlere; a) İşsizlik ödeneği, b) İşe yerleştirme, c) Meslek geliştirme, değiştirme ve edindirme eğitimi, d) Hastalık ve analık sigortası primlerinin ödenmesi, hizmetleri kurum tarafından verilir Başvuruların Kabulü İşsizlik sigortasından yararlanmak amacıyla sigortalı işsizin, resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) ve işveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) (Şekil 2.1) ile hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde iş yerinin bulunduğu yerdeki Kurum birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Görevli personelce, İAB deki tüm bölümlerin doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir ve ilgilinin talep dilekçesini (Şekil 2.2) doldurması sağlanır İşten Ayrılma Bildirimi Hizmet akdi İşsizlik Sigortası Kanununun 51. maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında (Şekil 2.1) kurumca hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma (İAB) bildirgesi düzenlenir. Hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içinde bir nüshası kuruma gönderilir, bir nüshası sigortalı işsize verilir ve bir nüshası da iş yerinde saklanır. Hizmet akdi İşsizlik Sigortası Kanunu nun 51. maddesinde belirtilen durumlar dışında sona ererse (Örneğin; emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sigortalı işsizler için (İAB) düzenlemek zorunda değildir. Sigortalı işsizin, bu maddelerde belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde kuruma doğrudan başvurması gerekir. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren (İş Kanunu 28) bir çalışma belgesi verilir. 20

25 TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ Ek:1-A 1 - İŞVEREN BİLGİLERİ (İAB) Adı soyadı/unvanı: İşyeri adresi: SSK işyeri sicil no: Ticaret sicil no: İl: İlçe: Ana çalışma alanı: Kuruluş tarihi (gün/ay/yıl): / / Tel: Faks: 2 - SİGORTALI BİLGİLERİ Kapsamı: Özel Kamu Adı soyadı: İkamet adresi: İl: İlçe: SSK sicil no: Doğum tarihi (gün/ay/yıl): / / Doğum yeri: Tel: Faks: Ana adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba adı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesi kapsamında olanlar için doldurulacaktır. Sakatlık derecesi % Sakatlık vergi dilimi SANDIK BİLGİLERİ (Sigortalı, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ise doldurulur.) Sandık adı: 4- SİGORTALININ İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA BİLGİLERİ Sigortalı sandık sicil no: İşe giriş tarihi (gün/ay/yıl): / / İşten çıkış tarihi (gün/ay/yıl): / / İşten çıkış nedeni: Son aldığı aylık net ücret: İşyerindeki görevi: Son 120 gün içinde işyerindeki prime ilişkin kayıtlar (En son aydan başlayarak geriye doğru doldurulacaktır.) Yıl Ay Aylık prime esas brüt kazanç Aylık prim gün sayısı Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni (Bu bölüme arka sayfada listelenen nedenlerden bir veya birkaçı yazılacaktır.) Son üç yıl içinde bu işyerindeki işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı: 5-BİLDİRGE İŞLEMLERİ Bildirgenin verileceği İŞKUR birimi: Düzenleme tarihi (gün/ay/yıl): / / Sigortalıya tebliğ tarihi (gün/ay/yıl): / / Bu bildirgede yer alan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgiler bulunması halinde, Kurumca yapılacak haksız ve fazla ödemelerden doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim. İŞVEREN/ YETKİLİ Adı Soyadı, Unvanı, İmza, Kaşe Şekil 2.1: İşten ayrılma bildirgesi 21 İşyerinden onaylı bu bildirge ve resmi kimlik belgesi ile birlikte işte çıkış tarihinden sonraki 30 gün içinde 5 inci bölümde yazılı İŞKUR birimine başvurmam gerektiğini biliyorum. SİGORTALI Adı Soyadı, İmza

26 İşten Ayrılma Bildirgesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ARKA YÜZ 4. Bölüme İlişkin Açıklamalar Hizmet akdinin sona erme nedeni belirtilecektir. (Örnek: 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesi, Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesi (II) numaralı bendi) Sigortalı işsizin işyerinde en son yaptığı görev açıkça belirtilecektir (Örnek: gece bekçisi, sekreter, oto boyacısı, bahçıvan, muhasebeci vb.). İşten Çıkış Tarihini de Kapsayan Son 120 Gün İçindeki İşyeri Kayıtları Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni 1.Hastalık, 2.Ücretsiz izin, 3.Disiplin cezası, 4.Gözaltına alınma, 5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6.Kısmi istihdam, 7.Grev, 8.Lokavt, 9.Genel hayatı etkileyen olaylar, 10.Ekonomik kriz, 11.Doğal afetler, 12.İşe giriş, 13.İşten çıkış nedenlerinden birisi olarak doldurulacaktır. En son çalışılan ay birinci ay olarak kabul edilecek ve daha önce çalışılan aylar geriye doğru sıra takip edecektir. Çalışılan aylarda prim yatırılan gün sayısı ve prime esas kazançlar toplamı ilgili boşluklara yazılacaktır. Yıl Ay Aylık prime esas brüt Aylık prim gün kazanç sayısı Eksik prim gün sayısı var ise nedeni 2002Şubat TL İşten çıkış 2002Ocak TL Aralık TL Kasım TL 12 1.Hastalık 2001Ekim TL İşsizlik Ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri belirtilen hallerden birine dayalı olarak sona erenler,(şekil 2.2) deki dilekçe ile kurumca süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Dilekçenin yasaların belirlediği süre içerisinde İŞKUR a verilmesi gerekir. (Resim 2.4) 22

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır?

İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? On5yirmi5.com İşsizlik sigortası nedir, nasıl alınır? Kimler işsizlik sigortasından yararlanabilir, işsizlik sigortası hangi süre ile verilir, hangi durumlarda kesilir? Yayın Tarihi : 2 Temmuz 2014 Çarşamba

Detaylı

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey

İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneği hakkında bilinmesi gereken herşey İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri vezamanı ile sigorta primleri Bu yazımızda işsizlik ödeneği, miktarı ödeme süreleri, hangi hallerde kesileceği

Detaylı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ VE MİKTARI ARTIRILDI

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ VE MİKTARI ARTIRILDI FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3)

4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 4447 SAYILI ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI KANUNUNUN UYGULANMASINA ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ (Tebliğ No:3) 30.01.2002- gün ve 24656 Resmi Gazete de yayımlanmıştır Amaç Madde 1-Bu Tebliğin amacı, işsizlik ödeneği ödenecek sigortalı

Detaylı

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR

2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 YILI İŞSİZLİK MAAŞLARI SANILDIĞI GİBİ HEMEN ARTMAZ KADEMELİ ARTAR 2015 yılı için asgari ücret artışı Ocak ve Temmuz aylarında uygulanacak rakamlar aşağıda belirlendi.resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI

İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI İŞVERENLERİN İŞSİZLİK SİGORTASI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEDİKLERİ TAKDİRDE KARŞILAŞACAKLARI İDARİ PARA CEZALARI Ahmet NACAROĞLU * 1.GİRİŞ Bir işi olmayan, çalışmak istediği

Detaylı

1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması,

1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması, İşsizlik Sigortası Oranları İşçi Payı % 1 İşveren Payı % 2 İşsizlik Sigortasının Şartları ve Süresi İşsizlik ödeneği alabilmek için dört temel koşul öngörülmüştür. 1- Hizmet akdinin sona erdiği tarihten

Detaylı

İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İŞKUR Denizli İŞSİZLİK ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI NEDİR? Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU

İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1. İşsizlik Kanunun ne zaman yürürlüğe girmiştir? Amacı Nedir? Kimleri Kapsamaktadır? Bu Kanun, 25.08.1999 tarihinde 4447 sayılı kanun numarası ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ

AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ - EK: 3 - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ M İŞ KOLU KODU ÜNİTE KODU YENİ ESKİ İ Ş Y E R İ S İ C İ L N O İŞYERİ SIRA NUMARASI İL KODU İLÇE KODU İŞVERENİN ARACININ SİGORTALIYI DEVİR

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 28/9/2008 tarihli ve

Detaylı

İşsizlikle ilgili işlemler

İşsizlikle ilgili işlemler İşsizlikle ilgili işlemler İŞKUR a iş arayan olarak nasıl kayıt olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI?

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI? Gökhan BEDİR* 46 * ÖZ Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama

Detaylı

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

YARIM GÜN ÇALIŞMA İSMMMO SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI 2016 YARIM GÜN ÇALIŞMA SMMM DR GÜLSÜM ÖKSÜZÖMER YILMAZ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI Değerli Meslek Mensubumuz 6663 sayılı Kanunla 4447 sayılı Kanuna 10/2/2016 tarihinden itibaren eklenen ek 5 inci madde

Detaylı

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır.

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan şahıs Kurumumuzda/Şirketimizde görev yapmaktadır. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. EVDE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ YOLUYLA KAYITLI KADIN İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ PROJESİ / /2015 Çalışma Belgesi Kurum Bilgileri:

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI KOCAELİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ KANUNUNDAKİ BAZI DEĞİŞİKLER HAKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 23 EKİM 2014 HAZIRLAYAN Cemal ASLAN BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016)

SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU SOSYAL GÜVENLİK BİLGİLERİ (Ocak 2016) TÜRK-İŞ SOSYAL GÜVENLİK BÜROSU Tablo 1: 2016 Yılı Asgari Ücret Hesabı Asgari Ücret (Brüt) İşçiye Ait SGK Primi (%14) İşçiye

Detaylı

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI

DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI www.nku.edu.tr DERS SAATİ ÜCRETLİ OLARAK İSTİHDAM EDİLENLERİN SGK İŞLEMLERİ TOPLANTISI Varol BOZ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü 1 Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN KURUMSAL UYGULAMALARIMIZA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER (28.02.2009 ve 28.09.2009 tarihli değişikliklerle güncellenmiştir.) Mehmet TURŞUCU Mali Hizmetler

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : KAYSERİ Konu : 2009 Yılı Asgari Ücret Tutarları ile 14.01.2009 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret Tespit

Detaylı

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009

PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2009 TEK BELGE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA, 18/2/2009 TARİH VE 5838 SAYILI KANUNLA YAPILAN DÜZENLEMELER PRİM TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ

Detaylı

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ

SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ SON DÜZENLEMELERLE UYGULAMALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ (25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 13.02.2011

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GİRİŞ BİLDİRGESİ Barkot No: Ek-1 SOSYAL GÜVENLİK SİCİL NUMARASI BELGENİN MAHİYETİ İlk Tekrar A- SİGORTALININ KİMLİK BİLGİLERİ 1 Adı 11 Yabancı Uyruklu

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İLGİLİ MAKAMA T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU STAJ BAŞVURU FORMU VE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Yapıştırarak Yüksekokul Öğrenci İşleri Bürosunda Onaylatınız İLGİLİ MAKAMA Aşağıda

Detaylı

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme

Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Versiyon 1 (14/08/2013) Çok acil oldu. Kelime hatalarım olabilir. ÖĞRENCİ SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ İşten Ayrılış Bildirgelerinin Verilme Süresi Sigortalıların hizmet akdinin sona ermesi (işten

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

n SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALTINOVA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka/Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU

Detaylı

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER. - İşsizlik sigortası nedir?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER. - İşsizlik sigortası nedir? İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER - İşsizlik sigortası nedir? İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

İSTİHDAM FAALİYETLERİ

İSTİHDAM FAALİYETLERİ İSTİHDAM FAALİYETLERİ Aktif İstihdam Politikaları Pasif İstihdam Politikaları Girişimcilik Programları İşsizlik Sigortası İşbaşı Eğitim Programları Ücret Garanti Fonu Toplum Yararına Çalışma Programları

Detaylı

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN

ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL: FAX: ARTVİN ARTVİN ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ SABİT OSMAN AVCI HÜRRİYET CAD.NO:26 TEL:2123276 FAX:2128458 ARTVİN www.artvinesob.org.tr iletisim@artvinesob.org.tr SAYI : 54 23.03.2017 KONU: Muhtasar ve SGK

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

Sirküler Tarihi : 01.12.2008 Sirküler No : 2008/113 1. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ:

Sirküler Tarihi : 01.12.2008 Sirküler No : 2008/113 1. KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİ: Sirküler Tarihi : 01.12.2008 Sirküler No : 2008/113 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat

Günde en az 5 saat en fazla 8 saat olmak üzere haftada azami 45 saat T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI İLANI İl Müdürlüğümüzce aşağıda gösterilen bilgiler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği nde yer alan belgelere uygun olarak İşbaşı Eğitim

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009

Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Sirküler no: 019 İstanbul, 10 Şubat 2009 Konu: Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği uygulaması. Özet: İşsizlik Sigortası Kanunu nun ek 2. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ. İşsizlik Sigortası Ödemeleri İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İŞKUR DESTEKLERİ A. AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI Aktif İstihdam Politikaları İş Birliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ

1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ Sirküler Rapor 03.07.2013/146-1 1 TEMMUZ 2013 TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİKLE İLGİLİ TABAN VE TAVAN ÜCRETLERİ ÖZET : 01.07.2013-31.12.2013 tarihleri arasında uygulanacak

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2012/3 KAYSERİ Konu : 2012 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 20/01/2012 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari Ücret

Detaylı

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2013/03 KAYSERİ Konu : 2013 Yılındaki Asgari Ücret Tutarları ile 11/01/2013 Bu Konuyla İlgili Diğer Değişiklikler Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Asgari

Detaylı

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI

SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI SORULARLA MALULLÜK AYLIĞI Sigortalıların maluliyetlerini nasıl tespit ettirecekleri, hangi şartlarda maluliyet aylığına hak kazanacakları, malullük aylığı için nasıl ve nereye başvuracakları ile malullük

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı.

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ. Talep Edilen Devlet Sayısı. Ek 5. İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası: Adı Soyadı: Öğrenci No: Program Adı: İkametgâh Adresi: T.C SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ İlk

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI - SORU CEVAPLAR 1. Hangi işler ev hizmeti sayılır? Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş

Detaylı

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında 2012 Yılı Mali Tatilinde İş Hukuku v Mali Tatil, 5604 sayılı Mali Tatil

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ

İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ İŞSİZLİK SİGORTASI HİZMETLERİ Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan; hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR birimlerine veya elektronik ortamda

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ HAKKINDA: GENEL BİLGİ : Vergiye uyum maliyetinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla; vergi

Detaylı

STAJ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adet Açıklama EK-1 İşyeri Staj Kabul Formu EK-2 Staj Başvuru Formu 2 Adet Staj Koordinatörü ve Okul Sanayi Koordinatörünün İmzasından Sonra i İşyerine Verilecektir. EK-3 Ders

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin.

Açıklama EVET HAYIR T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞYERİ KABUL VE SÖZLEŞME FORMU. Öğrencinin. Adı Soyadı Okul Numarası Öğrenim Gördüğü Program Staja Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi İkamet Adresi Cep Telefonu Numarası Öğrencinin Haftalık Çalışma Gün Sayısı: Haftalık Çalışma Saati: Açıklama Öğrenciye

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI YASAL DAYANAK 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin onüçüncü fıkrası AMACI Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 İÇİNDEKİLER...7 5510 SAYILI KANUN UN GENEL GEREKÇESİ... 15 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç... 25 MADDE 2 : Kapsam... 26 MADDE 3 : Tanımlar... 27 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014

SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 SİRKÜLER: 2014/029 BURSA, 26.04.2014 Konu: Yabancıların Çalışma İzinleri Sayın Mükellefimiz, Son zamanlarda özellikle Suriye den olmak üzere yabancı çalıştırıp-çalıştırmamak hakkında birtakım yönlendirme

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ

5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞTIRAN KAMU İDARELERİNİN İŞYERİ TESCİL İŞLEMLERİ EKİM 2008 AYINDAN SONRA İLK DEFA SİGORTALI ÇALIŞTIRMAYA BAŞLAYACAK

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

SİRKÜLER (2014/42) Konu: Şirket Ortaklarının Ortaklığa Giriş ve Ortaklıktan Çıkışlarının SGK Bildirimi

SİRKÜLER (2014/42) Konu: Şirket Ortaklarının Ortaklığa Giriş ve Ortaklıktan Çıkışlarının SGK Bildirimi İçerenköy, Ali Nihat Tarlan Cad. Eryılmazlar Sokak No:8 Kat: 3 34752 Kadıköy İSTANBUL Tel : (0 2 1 6) 574 74 14 PBX Faks: (0 216 ) 574 22 12 İSTANBUL, 08.12.2014 SİRKÜLER (2014/42) Konu: Şirket Ortaklarının

Detaylı

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU

VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU VERGİ KESİNTİSİ YAPMAYANLAR İÇİN MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU Beyannamelerini kendileri göndermek isteyen mükellefler www.gib.gov.tr adresinde İnternet Vergi Dairesi ekranına

Detaylı

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir?

Yönetmelikte yer alan alt işveren kimdir? 08.02.2015 tarihli ve 29261sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün

KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün KARACABEY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDE YAPILAN İŞLEMLER VE İSTENEN BELGELER NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka Değişikliği 1- Dilekçe 5 gün 2 Aylık Ödeme

Detaylı

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku

Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı. Sosyal Güvenlik Hukuku Biruni Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Sertifika Programı Sosyal Güvenlik Hukuku Sosyal Sigortalarda İşyeri ve Sigortalı Bildirimleri ve Bildirimlere Bağlı İdari Para Cezaları SOSYAL SİGORTALARDA

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİM BORÇLARININ YAPILANDIRMA ŞARTLARI Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ 6385 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna Sosyal güvenlik destek prim borçlarının yapılandırılması başlığını taşıyan Geçici

Detaylı

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR

ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR ÖLÜM SİGORTASINDAN YAPILAN YARDIMLAR Ölen sigortalının hak sahiplerine hangi yardımlar yapılır? Ölüm aylığı bağlanması, İş kazası ve meslek hastalığı sonucu yada sürekli iş göremezlik geliri almakta iken

Detaylı

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN BİRLİKTE BEYAN EDİLMESİ HUSUSU 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile aylık prim ve hizmet belgesi

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası

Detaylı

UZUN VADELİ SİGORTALAR

UZUN VADELİ SİGORTALAR UZUN VADELİ SİGORTALAR Hedefler Sosyal Güvenlik Sistemindeki Uzun Vadeli Sigortalar ( Malullük, Yaşlılık, Ölüm ile Evlenme ve Cenaze Ödeneği) hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 2 Adapazarı Meslek Yüksekokulu

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular

Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular Sigortalı Tescil İşten Ayrılış Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 9 uncu

Detaylı

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Haziran 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30104 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL YARDIM YARARLANICILARININ İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 5604 SAYILI MALİ TATİL İHDAS EDİLMESİ HAKKINDA KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 30 Haziran 2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ALANYA SOSYAL GÜVENLİK MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMET ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Banka / Ptt Şube Değişikliği SİGORTALILIK DURUMU 4/a ve 4/b liler için; 1-Talep Dilekçesi 20 İŞ GÜNÜ 2 Emzirme Ödeneği

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI ÖDEME GÜVENCESİ İŞSİZLİK BEYAN FORMU

BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI ÖDEME GÜVENCESİ İŞSİZLİK BEYAN FORMU BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYI ÖDEME GÜVENCESİ İŞSİZLİK BEYAN FORMU Aşağıdaki formu eksiksiz doldurduktan sonra lütfen aşağıda belirtilen adreslerden birine iletiniz. Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş Bağlarbaşı

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 06. Genel Ekonomik Krizden Etkilenen Firmaların İşçilerine Kısa Çalışma Yaptırma Olanağı (Kısa Çalışma Ödeneği)

SİRKÜLER 2009 / 06. Genel Ekonomik Krizden Etkilenen Firmaların İşçilerine Kısa Çalışma Yaptırma Olanağı (Kısa Çalışma Ödeneği) SİRKÜLER 2009 / 06 KONU Genel Ekonomik Krizden Etkilenen Firmaların İşçilerine Kısa Çalışma Yaptırma Olanağı (Kısa Çalışma Ödeneği) Giriş Son zamanlarda, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan

Detaylı

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif İşgücü Hizmetleri İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Aktif işgücü hizmetleri, İstihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2009 Sayı: 2009/148 Ref: 4/148

SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2009 Sayı: 2009/148 Ref: 4/148 SĐRKÜLER Đstanbul, 22.10.2009 Sayı: 2009/148 Ref: 4/148 Konu: SĐGORTALI ĐŞE GĐRĐŞ BĐLDĐRGESĐ, SĐGORTALI ĐŞTEN AYRILIŞ BĐLDĐRGESĐ VE ĐŞYERĐ BĐLDĐRGESĐ NĐN E-SĐGORTA KANALIYLA GÖNDERĐLMESĐNE DAĐR YAPILAN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN TABAN VE TAVAN ÜCRETLER Bilindiği üzere, 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 82 nci maddesinde, bu

Detaylı

İŞSİZLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI

İŞSİZLİK DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI İŞSİZLİK SİGORTASI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Tünel Yolu Cad. No.2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0216) 380 8590 Faks: (0216) 373 6502 Teknik Hazırlık: Birleşik Metal-İş

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /...

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ. STAJIN Başlama Tarihi /.../2017 Bitiş Tarihi /... ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Programı Öğrenci Numarası Öğretim Yılı Telefon Numarası ( ) İkametgah Adresi STAJ YAPILAN İŞYERİNİN Adı Adresi Üretim/Hizmet Alanı Telefon Numarası ( ) Faks Numarası

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı: 96007696-045.03-49500 26/03/2015 Konu: Hizmet Alım Personeli Kıdem Tazminatı 81 İL VALİLİĞİNE Başkanlığımıza farklı zamanlarda intikal eden yazılı görüş taleplerinde, Bakanlığımız merkez ve taşra

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir.

ASGARİ ÜCRET. 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. ASGARİ ÜCRET 2014 yılında dönemler itibariyle uygulanacak asgari ücret tarifesi aşağıdaki gibidir. A- 2014 YILINDA UYGULANACAK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI 4857 sayılı İş Kanunu nun 39 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası

Detaylı