T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUASEBE VE FİNANSMAN İŞ-KUR, ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞLEMLERİ ANKARA 2007

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖĞRENME FAALİYETİ BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKLAR İş Yeri Bildirgesi İşçi Bildirim Listesi - EK: İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2...9 UYGULAMA FAALİYETİ...13 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...14 ÖĞRENME FAALİYETİ İŞ-KUR İş-Kur un Tarihçesi İş-Kur un Görevleri İş-Kur Bildirge ve Belgeleri İşsizlik Sigortası...19 UYGULAMA FAALİYETİ...34 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...35 ÖĞRENME FAALİYETİ KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT Kıdem Tazminatı Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları Kıdem Tazminatının Hesaplanması Kıdem Tazminatı Bordrosu İhbar Tazminatı İhbar Tazminatına Hak Kazanma Koşulları İhbar Tazminatı Hesaplaması İhbar Tazminatı Bordrosu...50 UYGULAMA FAALİYETİ...51 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...53 MODÜL DEĞERLENDİRME...57 CEVAP ANAHTARLARI...61 KAYNAKÇA...64 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 344MV0006 Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe İş-Kur, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşlemleri Tacirin İş-Kur ve Çalışma Bakanlığına karşı sorumluluklarının anlatıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/16 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İş-Kur ve Bölge Çalışma Müdürlüğü işlemlerini yapmak Genel Amaç Bu modül ile iş kanunlarına ve bölge çalışma müdürlüğü mevzuatına göre işletmede çalışan personelin İş-Kur ve Çalışma Bakanlığı işlemlerini zamanında yapabileceksiniz. Amaçlar 1. Öğrenci işe giriş ve çıkış bildirgelerini düzenleyebilecektir. 2. Öğrenci İş-Kur bildirge ve belgelerini düzenleyebilecektir. 3. Öğrenci kıdem ve ihbar tazminatını hesaplayabilecektir. Bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, kâğıt, dosya, form belgeler. Her faaliyet sonrasında ve faaliyetle ilgili değerlendirme soruları ile kendi kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda size ölçme aracı (uygulama, soru-cevap) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenciler, Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceriler ile işveren ve işçi olarak İş-Kur ve Bölge Çalışma Müdürlüğü işlemlerini yapabileceksiniz. Genç Cumhuriyetimizin vazgeçilmez hukuk kurallarına uyulmasına maalesef yeterince dikkat edilmemektedir. Sizler daha eğitimli ve bilen kişiler olarak haklarınızı aramada, daha bilinçli olarak hareket etme imkânı bulacaksınız. Günümüz Türkiyesinde Sosyal Devlet anlayışında maalesef istenilen seviyede değiliz. Bu seviyeyi yakalamak, ancak, sizlerin daha iyi yetişmesi ile mümkündür. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 1 Bu öğrenme faaliyeti ile ticari işletmelerin Çalışma bakanlığına bağlı bölge çalışma müdürlüklerine karşı sorumluluklarını yerine getirebileceksiniz. ARAŞTIRMA Bu faaliyet öncesinde yapmanız gereken araştırma faaliyetleri şunlardır: İşverenin; bölge çalışma müdürlüğüne karşı sorumlulukları hakkında bilgi toplayınız. Bölge çalışma müdürlüğü ile işletmelerin hangi durumlarda ilişkisi olduğunu araştırınız. Bölge çalışma müdürlüğü ile ilişkisi bulunan bir işletmenin düzenlemek zorunda oldukları belgeleri araştırınız. Bölge çalışma müdürlüğü belgeleri üzerinde yer alan bilgileri inceleyiniz. Bölge çalışma müdürlüğü belgelerinin hangi amaç ile kullanılacağını bir muhasebeciden veya internetten öğrenerek, arkadaşlarınızla paylaşınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı ve Çalışma Bakanlığına bağlı olarak bölge çalışma müdürlüğünden, muhasebe bürolarında, sağladığınız iş yeri bildirgesi, işçi bildirim listesi (EK 1), işçi çıkış bildirim listesi (EK 2) Belgelerini incelemeniz gerekmektedir. Bu belgelerini doldurulması için muhasebecilerden ön bilgi edininiz. 1. BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜNE KARŞI SORUMLULUKLAR İş yerinde işçi çalıştıran işverenlerin; işe başlatılan işçiler ile işten ayrılan işçileri, Çalışma Bakanlığına bağlı Bölge Çalışma Müdürlüklerine bildirmeleri gerekir. Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne iş yeri bildirgesini bir ay içerisinde veren işverenler, işçi giriş ve çıkışlarını, işe giriş ve çıkışın olduğu ayı izleyen ayın 15'inci gününe kadar EK/1 işçi giriş bildirimi ve EK/2 işçi çıkış bildirimi ile bildirmek zorundadırlar. Bölge çalışma müdürlüğüne mutlaka iş yerinizi tescil ettiriniz. Aksi takdirde, bölge müdürlüğüne iş yeri bildirme yükümlülüğüne aykırı davranan işveren veya işveren vekiline çalıştırılan her işçi için elli milyon lira para cezası verilmektedir. 3

8 1.2. İş Yeri Bildirgesi İş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası yer alır. İşletme, iş yerinde ilk defa işçi çalıştırmaya başlayan işverenler, üç nüsha olarak dolduracağı İş Yeri Bildirgesi (Şekil 1,1) düzenleyerek Bölge Çalışma Müdürlüğü nden bir iş yeri sicil numarası alırlar. Alınan bu sicil numarası işletmenin artık bundan sonra kurum ile ilgi yapacağı bütün yazışmalarda kullanılacaktır. Verilen iş yeri bildirgesinde SSK Sigorta Müdürlüğü tarafından verilen iş yeri sicil numarası da yer alır. Bölge Çalışma müdürlüğünden iş yeri sicil numarası almak için istenen belgeler: İş yeri bildirgesi 3 suret Nüfus cüzdanı sureti (şirketlerde müdürün) İkametgâh ilmühaberi (şirketlerde müdürün) İmza sirküleri (şirket yetkilisinin) Ticaret sicili gazetesi (şirket) İş yeri bildirgesinde bulunması gereken bilgiler şunlardır: İşyerinin unvan ve adresi Çalıştırılan işçi sayısı Çalışma konusu İşin başlama tarihi İşin bitiş tarihi Şahıslarda adı, soyadı, unvanı ve şahsın ikametgâh adresi Firmalarda unvanı Varsa eğer işveren vekili veya vekillerinin adı, soyadı ve ikametgâh adresi 4857 Sayılı İş Kanunun 3. maddesine göre Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilecek unsurları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Yeni bir iş yeri kuran, Her ne suretle olursa olsun iş yerini devralan, Çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştiren, Herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve iş yerini kapatan işveren, bir ay içerisinde bulundukları ilin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne durumu bildirmek zorundadır. İşverene bağlı çalışan firmalarda asıl işveren gibi bu kanun maddesinin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler Uygulamada işe başlama ve bitimlerinde gerekli bildirimler yapılırken, iş yerinin çalışma konusunun kısmen veya tamamen değiştiği durumlarda herhangi bir bildirim yapılmamaktadır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir. 4

9 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ BİLDİRGESİ İŞYERİ SİCİL NUMARASI (Kurumca Doldurulacaktır ) M MESLEK KODU DOSYA NO İL KODU İşverenin Adı-Soyadı /Ünvanı İşyerinin Adresi Telefon - faks - e-posta Semt.. İlçe. İl... P. K... İşyeri Telefonları Faks Numaraları e -posta adresleri DOLDURULACAK BİLGİLER T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı İŞVEREN İŞVEREN VEKİLİ Uyruğu (Yabancı Ülke Adı ) T.C : Ülke Adı : T.C : Ülke Adı : Vergi Kimlik No /Kurumlar Vergisi No Vergi Dairesi Adı Ticaret Odası / Sanayi Odası Esnaf Derneği /Vakıf/ Dernek No Kanuni İkametgah Adresi Çalışma Konusu (Etraflıca Açıklayınız) Erkek Kadın Çocuk * Genç ** Çırak Stajyer Yabancı Uyruklu Çalıştırılan İşçi Sayısı E : K: İlk Kuruluş Devir Unvan Değişikliği Adres Değişikliği Bildirgenin Verilme Sebebi İntikal Ortaklık Aynı İhale İşinin Tekrar Alınması İş Değişikliği Faaliyetin Niteliği İşe Başlama Tarihi Devamlı Mevsimlik /../.. Geçici İşin Bitiş Tarihi (Biliniyorsa ) Diğer :. /../.. İşçi Çalıştırmaya Başlandığı Tarih /../.. İhale Konusu İşlerde İhale Makamının Unvan ve Adresi SEKTÖR SSK İŞYERİ SİCİL NUMARASI MESLEK KODU ŞUBE SIRA NO İL İLÇE ARACI KODU Yukarıdaki sorulara verdiğim cevaplar doğrudur. Bu cevaplardan dolayı her türlü sorumluluğu kabul ederim.../../..././. İŞVEREN İŞVEREN VEKİLİ (İmza ve Kaşe) ( İmza ve Kaşe) Bildirgeye eklenecek belgeler 1- Şirketler için Ticaret Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri / Devir halinde devrin yapıldığına ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi, 2- Şahıslar İçin İşveren veya İşverenlerin Nüfus Hüviyet Cüzdanı ile İkametgah İlmuhaberi, 3- İnşaat işyerleri için yapı ruhsatı sureti, 4- Alt İşverenlerin bildiriminde, asıl işverenle aralarında yapılan sözleşme, * Çocuk:14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilkögretimi tamamlamış kişiyi ifade eder. ** Genç:15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder. Şekil 1.1: İşyeri bildirgesi 5

10 1.2. İşçi Bildirim Listesi - EK:1 Resim 1.1: İşveren aylık bildirimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı na gönderir. İşveren tarafından işe alınan sigortalılar için, nüfus cüzdanlarına göre üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Bildirim Listesi, 5401 sayılı Kanun tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Bu kanuna göre; İşverenler, işe aldıkları veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesini sona erdirdikleri işçilerini, izleyen ayın 15 ine kadar aylık bildirimlerle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirecekler. (Resim 1,1,2) İşveren işe alınan işçileri (şekil 1,2) ki örnekte görüldüğü gibi EK 1 işçi bildirim listesi ile bölge çalışma müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar. Resim 1.2: İşçi 6

11 EK-1 İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ (Yeni işe alınan işçilerin bildirimi için) İŞYERİNİN: İŞKOLU(1) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI(2) S MESLEK DOSYA NO İL İŞYERİNİN UNVANI : ADRESİ : SSK İşyerinde Yapılan Asıl İş : İŞYERİ SİCİL NO( 3) S MESLEK ŞB DOSYA NO İL İLÇE ADI SOYADI (4) BABA ADI (5) DOĞUM TARİHİ (6) CİNSİYETİ E/K (7) GÖREV KODU (8) İ Ş Ç İ N İ N İŞE GİRİŞ TARİHİ (9) SOS.GÜV. KODU (10) SİCİL NO (11) (8) GÖREV KODU İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN İŞVEREN VEKİLİ 1 1 DİĞER İDARİ GÖREVLİLER 2 2 ADI VE SOYADI. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 3 3 TARİH.. DİĞERLERİ 4 4 İMZA DİKKAT : FORMUN TAMAMEN DOLDURULMASI, ÖZELLİKLE 2,4,5,6,7,9,10,11 ALANLARIN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Şekil (1,2) İŞÇİ BİLDİRİM LİSTESİ 7

12 Arka Yüz EK-1 AÇIKLAMALAR 1. İşkolu bölümü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacağından boş bırakılacaktır. 2. Bu bölüme, bölge müdürlüğünce iş yerine verilen dosya numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK DOSYA NU İL S: Sektör 3. Bu bölüme, Sosyal Sigortalar Kurumunca iş yerine verilen sigorta sicil numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK ŞB DOSYA NU İL İLÇ E S: Sektör ŞB: Şube İLÇE: İlçe 4. Bu bölüme, işçinin adı ve soyadı yazılır. 5. Bu bölüme, işçinin baba adı yazılır. 6. Bu bölüme, işçinin doğum tarihi, gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 7. Bu bölüme, işçinin cinsiyeti yazılır (Kadın: K Erkek: E). 8. Bu bölüme, işçinin görevi ile ilgili kod yazılır. Görev kodu: İşveren vekili...1 Diğer idari görevli...2 Güvenlik görevlisi...3 Diğerleri Bu bölüme, işçinin işe girdiği tarih, gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 10. Bu bölüme, işçinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun kodu yazılır. Sosyal güvenlik kuruluşun kodu: Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Emekli Sandığı 2 Bankalar ve diğerleri 3 BAĞ-KUR Bu bölüme, işçinin sosyal güvenlik kuruluşu sicil numarası sağa yanaşık olarak yazılır. Örnek: (9 haneli sicillerde, ilk dört hane 0 (sıfır) ile doldurulur.) Ek-1 İşçi bildim listesi arka sayfa örneği 8

13 1.3. İşçi Çıkış Bildirimi - EK:2 İşveren tarafından, işten ayrılan sigortalılar için üç nüsha olarak düzenlenen İşçi Çıkış Bildirimi, işçinin işe giriş işlemlerinde olduğu gibi, çıkış işlemlerinde de çıkış tarihini izleyen ayın 15 ine kadar EK:2 İşçi Çıkış Bildirgesini Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gönderilir. Şekil (1.3) te örnek gösterilmiştir. Resim 1.3: İşçi Çıkış Bildirgesi, Bölge Çalışma Müdürlüğüne ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. 9

14 EK-2 İŞÇİ ÇIKIŞ BİLDİRİM LİSTESİ (Yeni işe alınan işçilerin bildirimi için) İŞYERİNİN: İŞKOLU(1) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA NUMARASI(2) S MESLEK DOSYA NO İL İŞYERİNİN UNVANI : ADRESİ : SSK İşyerinde Yapılan Asıl İş : İŞYERİ SİCİL NO( 3) S MESLEK ŞB DOSYA NO İL İLÇE ADI SOYADI (4) BABA ADI (5) DOĞUM TARİHİ (6) TARİHİ(7) İŞTEN ÇIKIŞ NEDENİ(8) SOS.GÜV. KODU (10) SİCİL NO (11) (8) GÖREV KODU İŞVEREN VEYA VEKİLİNİN İŞVEREN VEKİLİ 1 1 DİĞER İDARİ GÖREVLİLER 2 2 ADI VE SOYADI. GÜVENLİK GÖREVLİLERİ 3 3 TARİH.. DİĞERLERİ 4 4 İMZA DİKKAT : FORMUN TAMAMEN DOLDURULMASI, ÖZELLİKLE 2,4,5,6,7,9,10,11 ALANLARIN DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR. Şekil 1.3: İşçi çıkış bildirim listesi 10

15 ARKA YÜZ EK-2 AÇIKLAMALAR 1. İşkolu bölümü: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca doldurulacağından boş bırakılacaktır. 2. Bu bölüme, bölge müdürlüğünce iş yerine verilen dosya numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK DOSYA NU İL S: Sektör 3. Bu bölüme, Sosyal Sigortalar Kurumunca iş yerine verilen sigorta sicil numarasının tamamı hanelere bire bir karşılık gelecek şekilde yazılır. Örnek: S MESLEK ŞB DOSYA NU İL İLÇE S: Sektör ŞB: Şube İLÇE: İlçe 4. Bu bölüme, işçinin adı ve soyadı yazılır. 5. Bu bölüme, işçinin baba adı yazılır. 6. Bu bölüme, işçinin doğum tarihi gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 7. Hizmet akdi herhangi bir nedenle sona eren işçinin hizmet akdinin sona eriş tarihi gün, ay ve yıl belirtilerek yazılır. 8. Hizmet akdi sona eren işçinin hizmet akdinin sona eriş nedeni aşağıda belirtilen kodlara göre yazılır. NEDENLER İŞTEN ÇIKIŞ NEDENLERİ KODLARI K D NEDENLER Toplu çıkarma (1475/13) 01 İşe ara verme (zorunlu nedenler) (1475/17) 13 Bildirimli fesih (1475/13) 02 Sağlık nedenleri ile (1475/15) 14 Malulen emeklilik (1475/14) 03 İşçinin ahlâk ve iyi niyet kurallarına (1475/17) 15 Normal emeklilik (1475/14) 04 aykırı hareketi Ölüm (1475/14) 05 İstifa (1475/13) 16 Askerlik (1475/14) 06 İşin sona ermesi 17 Evlenme (z (1475/6) 07 Nakil 18 İşe ara verme (zorunlu nedenler) 1475/16) 08 İş yerinin kapanması 19 Sağlık nedenleri ile (1475/16) 09 Vize süresinin bitimi 20 İşverenin ahlâk ve iyi niyet kurallarına aykırı hareketi (1475/16) 10 K D Deneme süresi içinde (1475/13) 21 Mevsim bitimi 22 Disiplin kurulu kararı ile fesih (1475/17) 11 Kampanya bitimi 23 Devamsızlık (1475/17) 12 Statü değişikliği (memur, sözleşmeli) 24 Diğer nedenler 25

16 9. Bu bölüme, işçinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşunun kodu yazılır. Sosyal güvenlik kuruluşun kodu: Sosyal Sigortalar Kurumu 1 Emekli Sandığı 2 Bankalar ve diğerleri 3 BAĞ-KUR Bu bölüme, işçinin sosyal güvenlik kuruluşu sicil numarası sağa yanaşık olarak yazılır. Örnek: (9 haneli sicillerde, ilk dört hane 0 (sıfır) ile doldurulur.) Ek-2 İşçi çıkış bildirim listesi arka sayfa örneği 12

17 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İşlem Basamakları Bağlı bulunduğunuz Bölge Çalışma Müdürlüğüne gidiniz. Öneriler Bölge Çalışma Müdürlüğünden matbuu İş Yeri Bildirgesi isteyiniz. Çalışma Bakanlığı İnternet Sitesinden indirerek matbuu dilekçe tedarik ediniz. İş Yeri Bildirgesi düzenleyiniz. İş Yeri Bildirgesine ek olarak ilave edilecek belgeleri temin ediniz. Yukarıdaki şekilde gösterilen iş yeri bildirgesini doldurunuz. Örnekleri çoğaltarak pratiğinizi geliştiniz. Ek Belgelerini temininde ilgili makamlardan yardım alınız. Nüfus Cüzdanı Sureti (şirketlerde müdürün) İkametgâh ilmühaberi (şirketlere müdürün) İmza sirküleri (şirket) Ticaret sicili gazetesi (şirket) İşe Yeri Sicil Numarası alınız. İş Yeni Başlayan işçilerinizi Ek 1 Beyannamesi ile bildiriniz. İşten ayrılan işçileri Ek-2 Beyannamesi ile ilgili birimlere bildiriniz. Aldığınız bu numarayı Bölge Çalışma Müdürlüğü ile bütün işlemlerinizde kullanacağınızı hatırlatarak saklayınız. Ek 1 Beyannamesi doldurarak işçi girişlerinizi bildiriniz. Ek 1 Beyannamesi doldurulması ile ilgili örnek doldurunuz. Ek 2 Beyannamesi ile işten ayrılan işçileri beyanname doldurarak bildiriniz. Ek 2 Beyannamesi doldurarak pratiğinizi geliştiriniz. 13

18 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A.- OBJEKTİF TESTLER Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz. Değerlendirme Soruları Doğru Yanlış 1. İş yerinde işçi çalıştıran işverenler, bunu Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar. 2. İş yerinde işçi çalıştıran işverenler, Bölge Çalışma Müdürlüğüne işçi çalıştırdıkları tarihi izleyen ayın 15 ine kadar bildirmek zorundadırlar. 3. Bir iş yerini kuran her ne suretle olursa olsun devralan işveren, Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorunda değildir. 4. İşveren, işyerinin unvan ve adres değişikliğini Bölge Çalışma Müdürlüğüne bir ay içerisinde bildirmek zorundadır. 5. İş yerinin çalışma konusunu kısmen veya tamamen değiştirirse Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek zorunluluğu yoktur. 6. Bölge Çalışma Müdürlüğüne, İş Yeri Bildirgesi ile başvurularak İş Yeri Sicil numarası alınır. 7. İşçi giriş ve çıkışlarında iş yeri bildirgesi ile yeniden iş yeri sicil numarası alınır. 8. İşçi giriş ve ayrılışlarında Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirme zorunluluğu yoktur. 9. Bölge Çalışma Müdürlüğünden İş Yeri sicil numarası almak için Ticaret Sicil Gazetesi Ek olarak konulacak belgelerdendir. 14

19 Aşağıdaki soruların doğru cevabını noktalı yerlere yazınız. 10. İşveren, işçi çalıştırdıkları takdirde bildirmek zorundadırlar. 11. İşveren, işe başlayan işçiyi beyannamesi ile bildirmek zorundadır. 12. İşveren, işten ayrılan işçiyi.beyannamesi ile bildirmek zorundadır. Aşağıdaki soruların doğru cevabını yuvarlak içine alarak gösteriniz. 13. İşveren, iş yeri sicil numarasını almak için hangi belgeyle başvurmalıdır. A) İşçi bildirim listesiyle B) İş yeri bildirgesiyle C) İşçi çıkış bildirgesiyle D) Dilekçe ile 14. İşveren, işçileri işe başlama ve işten ayrılma tarihlerinden itibaren tekamül eden ayın kaçına kadar bildirmek zorundadır. A) 30 una B) 25 ine C) 15 ine D) 20 sine DEĞERLENDİRME Objektif testlere ilişkin cevap anahtarları, modülün sonunda yer almaktadır. Cevaplarınızı kontrol etmek için cevap anahtarının yer aldığı kısmı açınız. Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz diğer faaliyete geçiniz. 15

20 B. UYGULAMALI TEST Değerlendirme ölçütleri Evet Hayır İş Yerinin Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilmesi A) İşverenin, işçi çalıştığı takdirde Bölge Çalışma Müdürlüğünden iş yeri bildirgesi ile iş yeri sicil numarası alınacağını öğrendiniz mi? B) İş yeri sicil numarası almak için iş yeri bildirgesi doldurulmasını öğrendiniz mi? C) İş yeri bildirgesini yukarıda ki örneklerden yararlanarak düzenlenmesinde bilginizi pekiştirdiniz mi? D) İşyeri bildirgesini doldurdunuz mu? İşçilerin işe girişlerinin bildirilmesi A) Bölge Çalışma Müdürlüğüne verilecek Ek 1 evraklarını temin ettiniz mi? B) Ek 1 belgelerine ilave edilecek belgeleri biliyor musunuz? C) Ek 1 belgelerinin verilme süreleri öğrendiniz mi? D) Ek 1 belgesini zamanında vermediğiniz takdirde cezayla karşılaşacağınızı biliyor musunuz? E) EK 1 işçi bildirim listesini doldurdunuz mu? İşçi işten ayrıldığında bildirilmesi A) İşçinin işten ayrıldığında doldurulacak Ek-2 beyannamesini tedarik ettiniz mi? B) Ek-2 beyannamesinin doldurulmasında anlamadınız yer var mı? C) Ek-2 beyannamesinin ne zaman verileceğini kavradınız mı? D) EK-2 işçi çıkış bildirim listesini doldurdunuz mu? DEĞERLENDİRME Yapılan değerlendirme sonunda hayır şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Cevaplarınızın tamamı evet ise bir sonraki faaliyete geçiniz. 16

21 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Bu öğrenme faaliyeti ile İş-Kur bildirge ve belgelerini düzenleyebileceksiniz. ARAŞTIRMA Çevrenizde bulunan bir muhasebeciye giderek İş-Kur bildirgesi ve belgeleri temin ediniz ve sınıfa getirerek arkadaşlarınız ile inceleyiniz. Çevrenizde işten ayrılan ancak işsizlik ödeneği alan kişiler ile görüşerek işsizlik ödeneğinden nasıl yararlandıkları hakkında bilgi araştırarak sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 2. İŞ-KUR 2.1. İş-Kur un Tarihçesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu ile istihdamın korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılarak işsizliğin önlenmesi amaçlanmıştır. Bu hizmetleri yürütmek üzere kurulan Türkiye İş Kurumu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ilgili kuruluşudur. Kurumun kısa adı İş-Kur dur. (Resim 2.1). Yaşanan bu gelişimleri izleyebilmek ve işsizlik sigortasını etkin bir şekilde yürütebilmek için güçlü bir iş kurumunun varlığına ihtiyaç duyulmuş ve 4 Ekim 2000 tarihinde yayınlanan 617 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile iş ve İşçi Bulma Kurumu kapatılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurulmuştur. (Resim 2.2) Söz konusu Kararname ile, kurumun görev alanı genişletilerek, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin yanı sıra istihdamı korumak, geliştirmek ve işsizliği azaltmak için aktif iş gücü politikalarını uygulayabilecek bir yapı oluşmuştur. 17

22 Resim 2.1: İş-Kur logosu 2.2. İş-Kur un Görevleri Resim 2.2: Sosyal güvenlik sistemi Türkiye İş Kurumunun görevlerini (Resim 2.3) aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak. İşsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek. İş gücü piyasası verilerini, yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayınlamak, İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulunu oluşturmak ve Kurul çalışmalarını koordine etmek, iş gücü arz ve talebinin belirlenmesine yönelik iş gücü ihtiyaç analizlerini yapmak, yaptırmak. İş ve meslek analizleri yapmak, yaptırmak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri vermek, verdirmek, iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik iş gücü yetiştirme, mesleki eğitim ve iş gücü uyum programları geliştirmek ve uygulamak, istihdamdaki iş gücüne eğitim seminerleri düzenlemek. İşçi isteme ve iş aramanın düzene bağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak. Gerektiğinde Kurum faaliyet alanı ile ilgili ihalelere katılmak suretiyle, yurt içinde veya uluslararası düzeyde kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek. 18

23 Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların iş gücü, istihdam ve çalışma hayatına ilişkin olarak aldıkları kararları izlemek, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin taraf olduğu Kurumun görev alanına giren ikili ve çok taraflı anlaşma, sözleşme ve tavsiye kararlarını uygulamak. Diğer kanun, tüzük ve yönetmeliklerle Kuruma verilen görevleri yerine getirmek. Resim.2.3: İş-Kurun görevleri 2.3. İş-Kur Bildirge ve Belgeleri İşsizlik Sigortası İşsizlik sigortası; bir iş yerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur. İşsizlik Sigortası Kanununun uygulaması ile ilgili her türlü (primlerin toplanması hariç) hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili ve sorumlu kılınmıştır. İşsizlik sigortası hizmetleri Kurumun temel görevleri arasında yer almaktadır. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 3 yıl içinde; son 120 günü sürekli çalışmış, kendi istek ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olanlardan; 600 gün çalışmış sigortalılar 180 gün, 900 gün çalışmış sigortalılar 240 gün, 1080 gün çalışmış sigortalılar 300 gün süre ile İşsizlik ödeneğinden, Sağlık sigortası hizmetlerinden, Danışmanlık ve işe yerleştirme hizmetlerinden, Mesleki eğitim hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Bunun için, hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İşten Ayrılma Bildirgesi ile birlikte İŞKUR a başvurmaları gerekmektedir. İlk işsizlik ödeneği başvuruyu izleyen ayın sonunda ödenmektedir. 19

24 Sigortalı İşsizlere Verilecek Hizmetler Hizmet akitleri işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona eren sigortalı işsizlere; a) İşsizlik ödeneği, b) İşe yerleştirme, c) Meslek geliştirme, değiştirme ve edindirme eğitimi, d) Hastalık ve analık sigortası primlerinin ödenmesi, hizmetleri kurum tarafından verilir Başvuruların Kabulü İşsizlik sigortasından yararlanmak amacıyla sigortalı işsizin, resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı) ve işveren tarafından düzenlenen İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB) (Şekil 2.1) ile hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde iş yerinin bulunduğu yerdeki Kurum birimine şahsen başvurması gerekmektedir. Görevli personelce, İAB deki tüm bölümlerin doldurulup doldurulmadığı kontrol edilir ve ilgilinin talep dilekçesini (Şekil 2.2) doldurması sağlanır İşten Ayrılma Bildirimi Hizmet akdi İşsizlik Sigortası Kanununun 51. maddesinde belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında (Şekil 2.1) kurumca hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma (İAB) bildirgesi düzenlenir. Hizmet akdinin sona erdiği tarihi izleyen günden itibaren 15 gün içinde bir nüshası kuruma gönderilir, bir nüshası sigortalı işsize verilir ve bir nüshası da iş yerinde saklanır. Hizmet akdi İşsizlik Sigortası Kanunu nun 51. maddesinde belirtilen durumlar dışında sona ererse (Örneğin; emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sigortalı işsizler için (İAB) düzenlemek zorunda değildir. Sigortalı işsizin, bu maddelerde belirtilen ödeme ve hizmetlerden yararlanabilmesi için işten ayrılma bildirgesi ile birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde kuruma doğrudan başvurması gerekir. İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren (İş Kanunu 28) bir çalışma belgesi verilir. 20

25 TÜRKİYE İŞ KURUMU İŞTEN AYRILMA BİLDİRGESİ Ek:1-A 1 - İŞVEREN BİLGİLERİ (İAB) Adı soyadı/unvanı: İşyeri adresi: SSK işyeri sicil no: Ticaret sicil no: İl: İlçe: Ana çalışma alanı: Kuruluş tarihi (gün/ay/yıl): / / Tel: Faks: 2 - SİGORTALI BİLGİLERİ Kapsamı: Özel Kamu Adı soyadı: İkamet adresi: İl: İlçe: SSK sicil no: Doğum tarihi (gün/ay/yıl): / / Doğum yeri: Tel: Faks: Ana adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba adı: 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 31 inci maddesi kapsamında olanlar için doldurulacaktır. Sakatlık derecesi % Sakatlık vergi dilimi SANDIK BİLGİLERİ (Sigortalı, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında ise doldurulur.) Sandık adı: 4- SİGORTALININ İŞYERİNDEKİ ÇALIŞMA BİLGİLERİ Sigortalı sandık sicil no: İşe giriş tarihi (gün/ay/yıl): / / İşten çıkış tarihi (gün/ay/yıl): / / İşten çıkış nedeni: Son aldığı aylık net ücret: İşyerindeki görevi: Son 120 gün içinde işyerindeki prime ilişkin kayıtlar (En son aydan başlayarak geriye doğru doldurulacaktır.) Yıl Ay Aylık prime esas brüt kazanç Aylık prim gün sayısı Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni (Bu bölüme arka sayfada listelenen nedenlerden bir veya birkaçı yazılacaktır.) Son üç yıl içinde bu işyerindeki işsizlik sigortası prim ödeme gün sayısı: 5-BİLDİRGE İŞLEMLERİ Bildirgenin verileceği İŞKUR birimi: Düzenleme tarihi (gün/ay/yıl): / / Sigortalıya tebliğ tarihi (gün/ay/yıl): / / Bu bildirgede yer alan tüm bilgilerin tam ve doğru olduğunu, yanlış veya eksik bilgiler bulunması halinde, Kurumca yapılacak haksız ve fazla ödemelerden doğabilecek her türlü sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim. İŞVEREN/ YETKİLİ Adı Soyadı, Unvanı, İmza, Kaşe Şekil 2.1: İşten ayrılma bildirgesi 21 İşyerinden onaylı bu bildirge ve resmi kimlik belgesi ile birlikte işte çıkış tarihinden sonraki 30 gün içinde 5 inci bölümde yazılı İŞKUR birimine başvurmam gerektiğini biliyorum. SİGORTALI Adı Soyadı, İmza

26 İşten Ayrılma Bildirgesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ARKA YÜZ 4. Bölüme İlişkin Açıklamalar Hizmet akdinin sona erme nedeni belirtilecektir. (Örnek: 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesi, Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesi (II) numaralı bendi) Sigortalı işsizin işyerinde en son yaptığı görev açıkça belirtilecektir (Örnek: gece bekçisi, sekreter, oto boyacısı, bahçıvan, muhasebeci vb.). İşten Çıkış Tarihini de Kapsayan Son 120 Gün İçindeki İşyeri Kayıtları Ay içinde eksik prim gün sayısı var ise nedeni 1.Hastalık, 2.Ücretsiz izin, 3.Disiplin cezası, 4.Gözaltına alınma, 5.Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali, 6.Kısmi istihdam, 7.Grev, 8.Lokavt, 9.Genel hayatı etkileyen olaylar, 10.Ekonomik kriz, 11.Doğal afetler, 12.İşe giriş, 13.İşten çıkış nedenlerinden birisi olarak doldurulacaktır. En son çalışılan ay birinci ay olarak kabul edilecek ve daha önce çalışılan aylar geriye doğru sıra takip edecektir. Çalışılan aylarda prim yatırılan gün sayısı ve prime esas kazançlar toplamı ilgili boşluklara yazılacaktır. Yıl Ay Aylık prime esas brüt Aylık prim gün kazanç sayısı Eksik prim gün sayısı var ise nedeni 2002Şubat TL İşten çıkış 2002Ocak TL Aralık TL Kasım TL 12 1.Hastalık 2001Ekim TL İşsizlik Ödeneği İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri belirtilen hallerden birine dayalı olarak sona erenler,(şekil 2.2) deki dilekçe ile kurumca süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar. Dilekçenin yasaların belirlediği süre içerisinde İŞKUR a verilmesi gerekir. (Resim 2.4) 22

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA

çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA çalışma yaşamında haklar El Kitabı HAZIRLAYAN: YASEMİN YÜCESOY MUSA DEMİR ULUSLARARASI ÇALIŞMA OFİSİ ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Ofisi 2011 Birinci Baskı 2011 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER

İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞSİZLİKLE İLGİLİ İŞLEMLER İŞKUR a İş Arayan Olarak Nasıl Kayıt Olunur? Kurumumuza kayıt yaptırmak isteyen iş arayanlar, ikamet ettikleri yerdeki İl Müdürlüğümüze T.C. kimlik numarasını belirleyen bir

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 4857 SAYILI İŞ KANUNU Aralık 2012 ANKARA SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU SAĞLIK - İŞ Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI A.Ş. İLE ÖZ BANKA, FİNANS VE SİGORTA ÇALIŞANLARI SENDİKASI ARASINDA İMZALANAN I.DÖNEM 01.01.2015-31.12.2016 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER Sayfa I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER...

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ AMAÇ Taraflar işçi-işveren ilişkilerini, sosyal adalet, karşılıklı iyiniyet ilkeleri ışığı altında, tarafların maddi ve manevi menfaatlerini yurt ve işletme ekonomisi gerçekleri

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer.

MADDE-2. YÜRÜRLÜK SÜRESİ Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi... yıl olup,... tarihinde yürürlüğe girer;... tarihi mesai bitiminde sona erer. 1 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TASLAĞI 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER MADDE-1. TARAFLAR ve TANIMLAR Bu toplu iş sözleşmesinin tarafları... BELEDİYE BAŞKANLIĞI ile HİZMET-İŞ (TÜM BELEDİYE VE GENEL HİZMET İŞÇİLERİ SENDİKASI)

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı