ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Çağdaş. Yaşam Çağdaş İnsan."

Transkript

1 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖGRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Ünite 1-10

2 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1020 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 563 Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan Yazarlar: Prof.Dr. Gürhan CAN (Ünite: 7) Prof Dr. Şefik YAŞAR (Ünite: 9) Doç.Dr. Nadir SUĞUR (Ünite: 1, 2) Doç.Dr. Ayşe Tülin YÜRÜK (Ünite: 3, 4, 5) Doç. Dr. Coşkun BAYRAK (Ünite: 6) Yrd.Doç.Dr. Serap SUĞUR (Ünite: 1, 2) Yrd. Doç. Dr. A. Sibel TÜRKÜM (Ünite: 8, 10) Arş.Gör. Selman KARAKUL (Ünite: 3, 4, 5) Editör: Prof.Dr. Gürhan CAN

3 Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Anadolu Üniversitesine aittir. "Uzaktan öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu kitabın bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan izin almadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya başka şekillerde çoğaltılamaz, basılamaz ve dağıtılamaz. Copyright 1998 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. Tasarım: Yrd.Doç.Dr. Kazım SEZGİN ISBN

4 İçindekiler Ünite 1 Çağdaş Toplumun Oluşumu Giriş 3, Toplumsal Değişme Batılılaşma ve Çağdaşlaşma 3, Aydınlanma 5, Sanayi Devrimi 11 Ünite 2 Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş Giriş 19, Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişin Temel Boyutları 19, Çağdaş Toplumun Yapısı Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar 24 Ünite 3 Çağdaş Toplumda İnsan Haklarının Doğuşu ve Gelişimi Giriş 33, Temel Kavramlar 33, İnsan Haklarının Sınıflandırılması 36, Özgürlüklerin Monizmi (Tekliği) ve Dinamik Yapısı 37, İnsan Haklarının Doğuşu, Teorik ve Pozitif Alanda Gelişimi 38, Türkiye'de İnsan Haklarının Gelişimi 45 Ünite 4 Çağdaş Toplumda KamuÖzgürlüklerinin Hukuksal Rejimi Giriş 53, 1982 Anayasasının Özgürlüklere Genel Yaklaşımı 53, Temel Haklar ve Ödevlerle İlgili Genel Hükümler 55, 1982 Anayasasında Yer Alan Temel Haklar ve Ödevler 58 Ünite 5 Çağımızda İnsan Haklarının Ulusal ve Uluslararası Hukuk Düzeyinde Korunması Giriş 79, Ulusal Hukukta İnsan Haklarının Korunması 80, Uluslararası Hukukta İnsan Haklarının Korunması 84 Ünite 6 Çağdaş İnsan ve Örgütlü Yaşam Giriş 93, Örgüt ve İnsan 94, Örgütün Etkililiği 98, Örgütlerde Yer Alma Gereği 101, Eğitim ve Örgüt Gerçeği 103 Ünite 7 Çağdaş İnsanın Yetiştirilmesinde Aile ve Okulun Rolü Giriş 113, Çağdaş Bireyin Nitelikleri 113, Ailede Çağdaş Eğitim 115, Okulda Çağdaş Eğitim 119 Ünite 8 Çağdaş Yaşamda Kişilik ve Kişilerarası İlişkiler Giriş 133, Çağdaş İnsanın Kişilik Özellikleri 134, Kişilerarası İlişkiler 146 ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ iii

5 Ünite 9 Çağdaş Bilim Anlayışı Giriş 155, Çağdaş Yaşam ve Bilim Okur-Yazarlığı 155, Bilim: Tanımı, İşlevleri ve Özellikleri 156, Bilimsel Yöntem 158, Bilimsel Araştırma 159, Bilim ve Eğitim 160 Ünite 10 Çağdaş Toplumda Çevre Sorunları ve Çevre Bilinci Giriş 165, Çevre Sorunları 165, Çevre Sorunlarını Ortaya Çıkaran Nedenler 170, Çağdaş Çevre Bilincinin Geliştirilmesi 172 Cevap Anahtarı 182 AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ iv

6 Başlarken Çağdaşlık kavramı, genel anlamda çağın gerektirdiği sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmişlikle ilgili bir anlayışı niteler. Bireyin içinde bulunduğu tarihsel ve kültürel koşullarla birlikte ele alınması gereken göreceli bir kavram olarak çağdaşlık, sadece toplumun bireylere sunduğu çağdaş fırsat ve olanaklardan yararlanmak olmakla sınırlandırılmamalıdır. İçinde bulunduğu toplumda çağdaş anlamda bir yaşam sürdürebilmekten de öte çağdaşlığı, çağdaşlaşma yolunda toplumun daha da ötelere taşınabilmesi çabalarında bireysel sorumluluklar üstlenmek olarak anlamak gerekir. Böyle bir anlayıştan yola çıkılarak kaleme alınan ve on üniteden oluşan bu kitabın ilk iki ünitesinde günümüzün çağdaş bireyinin içinde yaşamakta olduğu çağdaş toplumun, nasıl bir tarihsel süreçten geçerek bugüne ulaştığını sizlere tanıtmak öncelikli amacımız oldu. Kitabın üç, dört ve beşinci ünitelerinde insan hakları ile ilgili konular yer aldı. Bu bağlamda çağdaş toplumda insan haklarının doğuşu ve gelişimi, kamu özgürlüklerinin hukuksal rejimi ve insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması incelendi. Kitabın daha sonraki ünitelerinde çağdaş yaşam ve çağdaş insanla ilişkili olduğunu düşündüğümüz birkaç güncel sorunu irdelemeye çalıştık. Bu kapsamda sırası ile izleyen ünitelerde "çağdaş insan ve örgütlü yaşam", "çağdaş insanın yetiştirilmesinde aile ve okulun rolü", "çağdaş yaşamda kişilik ve kişilerarası ilişkiler", "çağdaş bilim anlayışı" ve "çağdaş toplumda çevre sorunları ve çevre bilinci" gibi konular işlendi. Bu ünitelerin hangi tarihlerde adresinize postalanacağı, ara sınavlarınız ve final sınavlarınızın tarihleri, ara sınavlarında hangi ünitelerden sorumlu olacağınıza ilişkin bilgileri size gönderilen Öğretim Kılavuzunda bulabileceksiniz. Bu ünitelerle ilgili bazı televizyon programları da hazırlandı. Televizyon programlarının izlenmesi ünitelerin kavranmasını daha da kolaylaştıracaktır. Kitabınız uzaktan öğretim yöntemine uygun olarak hazırlandığı için kitapta yer alan konuları çalışırken aşağıdaki uyarıları dikkate almanız yararlı olacaktır. 1. Konular hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için, her ünite sonunda verilen kaynaklara başvurmaya çalışınız. 2. Üniteyi okumadan önce, ünitenin amaçlarını inceleyerek o ünite sonunda hangi davranışları kazanacağınızı görünüz. 3. Üniteleri okurken, yer yer bazı sorularla karşılacaksınız. Bu soruları cevaplamadan geçmeyiniz. 4. Ünite sonlarındaki değerlendirme soruları içinde cevaplayamadıklarınız olur ise, ilgili metinleri tekrar inceleyiniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ v

7 Bu kitapta "çağdaş insan ve çağdaş yaşam" hakkında sınırlı da olsa bazı bilgiler vermeye çalıştık. Toplumumuzun daha çağdaş bir toplum olabilmesine yönelik çabalarınızda bu kitabın size yararlı olabileceği umudu ile başarılar diliyorum. Editör Prof.Dr. Gürhan CAN AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ vi

8 Çağdaş Toplumun Oluşumu Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Serap SUĞUR Doç.Dr. Nadir SUĞUR ÜNİTE 1 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; toplumsal değişme, batılılaşma ve çağdaşlaşma kavramlarını açıklayabilecek, aydınlanma hareketinin oluşumu ve toplumsal sonuçlarını kavrayabilecek, positivisit düşünce biçimini tanımlayabilecek ve çağdaş toplumun oluşumundaki işlevi ile önemini kavrayabilecek, sanayi devrimi ve bunun çağdaş toplumun oluşumundaki rolünü açıklayabilecek, geleneksel toplumdan modern topluma geçişte toplumsal yapı ve kurumlarda gözlenen değişmeleri kavrayabileceksiniz. İçindekiler Giriş 3 Toplumsal Değişme Batılılaşma ve Çağdaşlaşma 3 Aydınlanma 5 Sanayi Devrimi 11 Özet 13 Değerlendirme Soruları 14

9 Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar 15 Çalışma Önerileri Çağdaş toplumun oluşumu hakkında daha geniş bilgi edinebilmek için Sanayi Devrimi öncesi ve sonrası toplumsal yaşam biçimlerini inceleyiniz. Ünitede işlenen konuları, ünite sonundaki "Kaynaklar" bölümünde sıralanan kaynaklara başvurarak zenginleştiriniz. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

10 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 3 1. Giriş Gelişmiş olsun veya olmasın tüm toplumlar bir değişim içersindedirler. En ilkel toplumlar bile yavaş da olsa bir değişim süreci içerisindedir. Ancak toplumsal değişmenin hızının ve dinanizminin özellikle son iki yüzyıl içerisinde arttığını ve bu çerçevede, toplumsal kurumların ve topluma yön veren davranış kurallarının farklılaştığını görmekteyiz. Günlük dilde insan toplumlarının yapısını belirleyen toplumsal kuralların tarihsel süreç içersinde gelişmesi ve bunun toplum içerisindeki bireyleri etkilemesi ve değiştirmesi ile ilişkili olarak değişme, gelişme, ilerleme, kalkınma, batılılaşma, modernleşme ve çağdaşlaşma gibi bir çok kavram kullanılmaktadır. Bu ünite ile, çağdaş toplumun ortaya çıkışına ilişkin toplumsal ve ekonomik gelişmelerin tanıtılması ve böylece çağdaş toplumun oluşumu hakkında yeterli düzeyde bir anlayışın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede, ünitede toplumsal değişme, batılılaşma ve çağdaşlaşma kavramlarına ilişkin açıklamalara yer verilerek, onsekizinci yüzyıl Avrupa sında bilim, sanat ve felsefede ortaya çıkan aydınlanma düşüncesi ve Sanayi Devrimi ele alınmış ve bunların çağdaş toplumun oluşumundaki rolü irdelenmiştir. 2.Toplumsal Değişme, Batılılaşma ve Çağdaşlaşma (Modernleşme) 2.1. Toplumsal Değişme Toplumsal değişme değer yargısı ifade etmediği için nötür bir kavram olarak ele alınır. Toplumsal değişme kavramı bir toplumsal durumdan başka bir toplumsal duruma geçişi ifade etmek için kullanılır. Toplumsal değişme bir durumdan veya bir davranıştan farklılaşmayı içerdiği için olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bu açıdan toplumsal değişme hiç bir doğrultu ifade etmeyen bir kavramdır. Toplumsal değişme toplumun yapısını oluşturan ilişkiler ağının ve bunları belirleyen toplumsal kurumların farklılaşmasıdır. Toplumsal değişmenin görünümleri açısından gelenek ve göreneklerin değişmesi, nüfus artış hızının değişmesi, aile ve akrabalık ilişkilerinde değişmeler, toplumsal rol ve statülerde değişmeler ve çalışma yaşamındaki ilişkilerin değişmesi örnek olarak verilebilir. Gelişme, kalkınma ve ilerleme gibi kavramlar daha çok ekonomi ile ilgilidirler ve bir değer yargısı içerirler. Bu kavramlar toplumun istenilen belirli ölçütler yönünden (örneğin kişi başına düşen milli gelir, kişi başına düşen doktor, kişi başına düşen otomobil, okur-yazar oranı vb.) olumlu olarak değiştirilmesini nitelemek için kullanılmaktadır. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

11 4 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 2.2. Batılılaşma ve Çağdaşlaşma (modernleşme)? Batılılaşma başta Avrupa ve Amerika olmak üzere batının belirli kurumlarının ve yaşam biçiminin az gelişmiş toplumlar tarafından bir model olarak benimsenmesi dir. Yine batılılaşma kavramı az gelişmiş toplumların birer gelişmiş toplum olabilmeleri için bugünkü modern toplumların modernleşme sürecinde geçtikleri aşamalardan geçmesi gerektiği tezine dayanmaktadır. Batılaşma ve çağdaşlaşma kavramları arasındaki benzerlik ve farklılık nedir? Klasik modernleşme kavramı batılılaşma ile eş anlamlıydı. Oysa günümüzde kullanılan modernleşme kavramı batı modelinin somut özelliklerinden arındırılmıştır. Bu çerçevede, batılılaşma kavramı, azgelişmiş ülkelerin sosyal ve ekonomik yönden batılı gelişmiş ülkeleri kendilerine örnek almalarını ifade ederken, modernleşme kavramı ise azgelişmiş bir sanayi toplumu olabilmek için toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasal bakımdan günümüz gelişmiş sanayi ülkelerinin ulaştığı son aşamaya doğru gelişmelerini ifade etmektedir. Dolayısıyla, günümüzde modernleşme batılılaşma ile aynı anlama gelmemektedir. Modernleşme daha genel anlamda bir toplumsal gelişmeyi nitelerken, batılılaşma erişilecek hedefin belli olduğu (gelişmiş batı toplumlarının toplumsal ve ekonomik düzeyi) bir toplumsal gelişmeyi hedeflemektedir. Diğer taraftan, modernleşme ve batılılaşma belirli bir plan ve program dahilinde yapılan bir değişmeyi amaçladıkları için aralarında bir benzerlik de bulunmaktadır. Bu ünitede çağdaşlaşma ve modernleşme eş anlamlı kavramlar olarak ele alınacaktır. Metinlerde yerine göre her iki sözcüğe de yer verilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde insanın içinde bulunduğu doğal ve toplumsal dünyayı kendi amaçları doğrultusunda en etkin ve verimli bir şekilde değiştirilebilmesi ve kontrol edebilmesi için insan bilgisinin ve deneyimlerinin en gelişkin bir şekilde toplumsal yaşama uyarlanması gerekmektedir. İşte biz bu sürece çağdaşlaşma diyoruz. Bu anlamda, çağdaşlaşma kavramı çağın gerektirdiği sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik gelişmişlik düzeyine ulaşmayı amaçlayan bir toplumsal değişmeyi nitelendirmek için kullanılır. Diğer bir deyişle çağdaşlaşma kavramı insan toplumlarının olumlu ve arzu edilen bir yönde geliştirilmesi için insanoğlunun içinde bulunduğu çabaların tümüne denir. Çağdaşlaşma insanoğlunun içinde bulunduğu tarihsel ve kültürel koşullara bağlı olarak ele alınması gereken göreceli bir kavramdır. Çağdaşlaşma onsekizinci yüzyılda daha çok sanayileşmeye eşlik eden ve sanayileşmeyi siyasal ve ekonomik yönden tamamlayan öğelerin toplumsal yaşama geçirilmesi ile ilişkili olarak ele alınırken, günümüzde yalnız sanayileşme ile sınırlandırılmamakta bundan da öte siyasal ve kültürel özellikleri de içeren bir anlam taşımaktadır. Örneğin günümüzde sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiş olduğunu öne süren yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlara göre çağdaşlaşma sanayileşmiş toplumların ulaştığı sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyini aştığından dolayı, bilgi toplumunun sosyal ve kültürel özelliklerine ulaşma çabası olarak ele alınmalıdır. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

12 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 5 Günümüz çağdaş toplumlarının işleyişini anlayabilmemiz için ilk önce çağdaş toplumu ortaya çıkaran sosyal ve ekonomik koşulları tarihsel süreç içerisinde ele almak gerekir. Bunun için çağdaş topluma yön veren bu etkenlerin onsekizinci yüzyıl aydınlanma hareketinden günümüze kadar oynadığı rolleri irdelemek gerekmektedir. Genellikle düşün adamları onsekizinci yüzyıl Avrupa sında çok önemli bir radikal dönüşümünün yaşandığı konusunda aynı fikri paylaşmaktadırlar. O da gelenesel toplumun yerini tüm kurum ve kuruluşlarıyla modern topluma bırakmasıydı. Modern toplumun oluşumunda yaşanan değişmelerde önemli benzerlikler bulunmakla birlikte onsekiznci yüzyıl Avrupa sında geleneksel toplumdan modern topluma geçiş ülkeden ülkeye farklılıklar göstermiştir. Buna göre, modernleşme öncesi toplumlarda doğanın ve toplumun işleyişini açaklamaya yönelik düşünsel yaklaşımda geleneksel dünya görüşünün,siyasal alanda da dinsel otoritenin egemenliği sözkonusu idi. Hukuk alanında ise dinsel kurallar ve normlara dayalı bir toplumsal düzenleme vardı. Buna karşın modern toplumun ortaya çıkması ile birlikte,doğanın ve toplumun işleyişini açıklamaya yönelik düşünsel yaklaşımda deney ve gözleme dayalı bilimsel tutumun, siyasal alanda demokratik otoritenin, hukuk alanında ise toplumsal yaşamı düzenlemede demokratik ve laik hukuk kurallarının egemen olduğu görülmektedir. Rasyonalite nedir? Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte bilim, ilerleme ve rasyonalite kavramı ön plana çıkmıştır. Burada rasyonalite kavramı doğal ve toplumsal olgu ve olayların irdelenmesinde, bilgininin düzenlenmesinde, toplumun yönlendirilmesinde ve gerçeğe ulaşmada akılsal ilkelerden hareket edilmesi anlamında kullanılmaktadır.? 3. Aydınlanma 3.1. Aydınlanma Hareketi Aydınlanma hareketi, insan toplum ve doğa hakkında geleneksel dünya görüşünün öne sürdüğü tezlerle mücadele eden ve buradan yola çıkarak bilimin ve aklın öncülüğünde insanın, toplumun ve doğanın yeni bir açıklamasını yapmaya çalışan entellektüel bir düşünce hareketidir. Diğer bir ifadeyle, aydınlanma, insanın düşünme ve değerlendirmede din ve geleneklere bağlı olmaktan kurtulup kendi aklı ve tecrübeleri ile kendi yaşamını aydınlatma çabasıdır. Genellikle merkezi Batı Avrupa olan aydınlanma hareketinin en çok geliştiği yer Fransa, İngiltere ve Almanya'dır. Aydınlanma hareketi içerisinde bulunan düşünürlerin bir çok ortak yönleri olmasına rağmen daha ayrıntılı bir şekil- AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

13 6 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU?? de incelendiklerinde kendi içlerinde oldukça farklılıklar gösterdiğini bilmekte yarar vardır. Diğer taraftan onsekizinci yüzyıl düşünürlerinin bir kısmı bu hareketi desteklememişlerdir. Ancak dönemin aydınlarının çoğunluğu tarafından desteklenen aydınlanma hareketinin ortak yanı, ortaçağdan devralınan mevcut düzenin olumsuz yanları ile hoşgörüsüzlüklerinin eleştirel bir tutumla değerlendirilerek topluma yön vereceğine inanılan evrensel yasalarla bilimsel gelişmelerin uygulamaya konma çabalarıdır. Aydınlanma hareketi ne tür bir düşünce modelinin gelişmesine yol açmıştır? Aydınlanma hareketi Batı Avrupa merkezli bir entellektüel hareket olarak ortaya çıkmış olmasına karşın sonuçları itibarıyla "modern toplum"un oluşumuna katkısından dolayı tüm dünyayı etkileyen bir hareket olmuştur. Aydınlanma hareketi geleneksel toplum anlayışı ile örtüşen hıristiyanlığın dünya görüşü ile mücadele etmiştir. Aydınlanma düşüncesinin en temel özelliği bilimsel temele dayalı yeni bir düşünce modelini geliştirmiş olmasıdır. Aydınlanma hareketi oluşumunda ortaçağ Avrupası'nın sonunu hazırlayan rönesans ve reform hareketlerinden devralınan düşünsel ve kültürel birikim önemli bir rol oynamıştır. Ancak ortaçağ Avrupasının geleneksel toplum modelinden modern toplum modeline geçişte esas radikal kopuş aydınlanma hareketi ile birlikte gerçekleşmiştir. Bu anlamda geleneksel toplumdan modern topluma geçişte "aydınlanma hareketi" belirleyici bir rol oynamıştır. Onsekizinci yüzyıldaki aydınlanma hareketini incelemeden önce onyedinci yüzyıldan rönesans hareketlerinden devralınan toplumsal ve bilimsel birikime kısaca değinmek yerinde olacaktır. Onyedinci yüzyıl felsefesinin temel özellikleri nelerdir? Ondördüncü yüzyılda ortaya çıkmaya başlayan rönesans felsefesi onyedinci yüzyılda olgunluğa ulaşmıştır. Bu üç yüzyıllık tarih içerisinde ortaçağın dinsel ve kapalı düşünce sisteminden açık, çok yönlü, deneye ve akla dayalı yeni çağa geçilmiştir. Onyedinci yüzyıl felsefi bakımından bir kurulma dönemidir. Onyedinci yüzyıl felsefesinin asıl amacı eskiden kopmak yeniyi bulmaktır. Bunun için onyedinci yüzyıl düşüncesine damgasını vuran rönesans hareketi, eskiyi ayakta tutan otorite ve geleneğe karşı çıkmış, kültürün her alanında yeni görüşleri öne sürmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, onyedinci yüzyıl felsefesi bilgiye ulaşmada kendisine fiziği ve matematiği örnek olarak seçmiştir. Onyedinci yüzyılda hızla ilerleyen matematik ve fiziğin rönesans düşüncesi üzerinde etkisi oldukça fazladır. Rönesans düşüncesi aydınlanma hareketine matematiksel kavramları ve deneysel yöntemi kullanarak doğanın yapısını kavrayabileceğimizi ve evrenin işleyişi ile ilgili genel geçerli yasalara ulaşabileceğimizi göstermişti. Modern deney bilgisinin kurucusu olan Francis Bacon ( ) "bilmek egemen olmaktır" düşüncesinden hareket etmiştir. Bacon'a göre temel amaç doğaya egemen olmaktır. Bunun için de doğayı tanımak gerekir. Doğayı tanımanın tek yolu ise deneydir. Onyedinci yüzyılda Bacon gibi Descartes'ta ( ) bu döneme en çok damgasını vuran düşünürlerden biridir. Descartes'e yeni çağın kurucusu denmektedir. Descartes bilimsel bilgiye ancak matematik ile ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

14 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 7 ulaşabileceğimizi öne sürmüş ve bu çerçevede analitik geometriyi geliştirmiştir. Buradan yola çıkarak aritmetiğin yöntemini geometriye aktarmaya çalışmış ve doğal ve toplumsal olayları açıklamaya çalışan bilimin de aritmetik gibi açık ve seçik, sağlam ve doğru bilgilere ulaşmasına çalışmıştır. Aydınlanma hareketine hangi bilim adamları öncülük etmiştir? Aydınlanma hareketi aralarında siyaset, toplumsal düzen ve hukuk üzerine çalışmalarıyla tanınan Baron de Montesquieu ( ), bilim, özgürlük ve adalet üzerine çalışmalarıyla tanınan Voltaire ( ), bilim felsefesi üzerine çalışmaları ile tanınan David Hume ( ), siyaset bilimi üzerine yazılarıyla tanınan Jean- Jacques Rousseau ( ) ve sivil toplum üzerine çalışmaları ile tanınan Adam Ferguson'un ( ) bulunduğu çok sayıda düşünür tarafından geliştirilmiştir. Felsefi alanda aydınlanma düşüncesinin oluşmasında ve modernizmin ortaya çıkmasında etkili olan felseficiler ise Bacon ve Descartes'dir. ˇ Aydınlanma düşüncesini onsekizinci yüzyıldan ondokuzuncu yüzyıla taşıyan düşünürler ise Hendri de Saint Simon ( ) ve onun öğrencisi Auguste Comte'dur ( ). Saint Simon ve Auguste Comte aydınlanma hareketinden devraldıkları bilgi birikimi üzerine toplumu inceleyen ve ona pozitif anlamda yön veren bir bilimsel model geliştirmeye çalışmışlardır. Bu yönleriyle Saint Simon ve Auguste Comte Sosyoloji biliminin kurucusu sayılırlar.? 3.2. Aydınlanma Hareketinin Özellikleri Aydınlanma hareketi içerisinde bulunan düşün adamlarının bir çok yönden birbirlerinden ayrılmalarına karşın aşağıda belirtilen ortak yönleri taşıdıkları söylenebilir. Akıl: Bilgiye ulaşmada ve bilginin düzenlenmesinde aklın ön plana çıkmasıdır. Başka bir deyişle düşünebilme, anlayabilme ve tecrübelere dayalı olarak elde edilen bilgiler üzerinde akıl yürütmenin ön plana çıkması, Duyumculuk (empiricism): İçinde bulunduğumuz ve duyularımız ile algıladığımız doğal ve toplumsal dünya ile ilgili sahip olduğumuz düşünce ve bilgilerin deneylere, gözlemlere ve yeniden test edebilmeye dayalı olmasıdır. Yani doğal ve toplumsal dünya hakkındaki bütün düşünce ve bilgilerin test edilebilen, deneyi yapılabilen gerçekler üzerine dayalı olması, Bilim: Bilimsel bilginin içinde bulunduğumuz doğal ve toplumsal dünyanın insanların amaçları doğrultusunda değiştirilebilmesinde en önemli rolü oynaması gerektiği, Evrensellik: Bilim istisnası olmaksızın evrenin bütününü yöneten yasaları üreten bir etkenlik olduğu için bilim doğa ve toplumda var olan genel geçerli evrensel yasalara ulaşmalı ve bu yolla bilimsel bilginin akıl yolu ile doğal ve toplumsal dünyanın her alanına uygulanabilmesinin mümkün olduğu düşünçesi, AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

15 8 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU Doğmatik: Kuşkuyu ve eleştiriyi kesinlikle reddeden. Belli birtakım ilkeleri ve düşünceleri, mutlak olarak doğru ve her zaman geçerli olarak kabul eden. İlerleme: İnsanoğlunun doğal ve toplumsal konumunu bilimin ve aklın uygulamaları ile daha ileriye ve güzele doğru geliştirilebileceği ve ancak bu yolla insanın mutluluğunun ve refahının sağlanabileceği inancı, Bireycilik: Birey bütün toplumsal eylemlerin ve bilginin başlangıç noktası olduğu için bir üst otoriteye bağlı olarak ele alınmamalıdır. Toplum bireylerin düşünce ve eylemlerinin bir ürünü olarak ele alınması gerektiği ve bu nedenle toplumsal yapıların ve üst otoritenin ancak özgür bireylerin eylemleri ve istekleri doğrultusunda şekillenebileceği, Hoşgörü: Başta hıristiyanlık olmak üzere hiç bir uygarlığın veya bir ırkın diğerlerinden üstün olmadığı, insanlar arasında var olan ulus, din, inanç ve ahlaki değerler farklılıklarına karşın insanoğlunun özünde aynı olduğu ve bu nedenle insanların kültürel farklılıklarının hoşgörü ile karşılanması gerektiği, Özgürlük: Aydınlanma öncesi geleneksel toplumlarda inanç, ticaret, iletişim, toplumsal, etkileşim, cinsellik ve özel mülkiyet gibi insanların sahip olduğu doğal hak ve özgürlükler üzerinde dinsel otoritenin koymuş olduğu sınırlamaların ve yasaklamaların kaldırılması ve tüm toplumun bu tür hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanması gerektiği, İnsan doğasının birliği: İlke olarak insan doğasının her yerde ve her zaman aynı olduğu, Laiklik: Ruhban sınıfının tutuculuğuna ve siyasal otoritesine karşı geliştirilen tutumları ifade etmek için kullanılır. Diğer bir ifade ile, aydınlanma öncesi toplumlarda dinsel otoritenin egemenliği altındaki dogmatik bilgiler yerini her türlü dinsel baskı ve otoriteden uzak özgür bilgilere bırakmış ve bu yolla bilgi dinin güdümünden arındırılarak bilimsel bir temele dayandırılmıştır. bu aynı zamanda siyasal boyutta dinin kamusal alandan geri çekilerek yalnızca özel alana ait olması anlamına gelmektedir.? Yukarıda belirtilen aydınlanma hareketinin ortak özellikleri aynı zamanda onsekizinci yüzyıldaki sosyal ve siyasal dönüşümlerin temel yönlerini ortaya koymaktadır. Bu özellikleri biraz daha genişletmek mümkündür. Ancak çağdaş toplumu oluşturmada aydınlanma hareketinin yukarıda belirtilen ortak özelliklerinin ne kadar önemli bir oynadığını çok iyi anlamak gerekmektedir. Bunu en belirgin bir şekilde aydınlanma hareketinin geliştiği dönemlerdeki Avrupa'nın içinde bulunduğu sosyal ve siyasal krizlerde açıkca görebilmekteyiz. Geleneksel toplumdan modern topluma geçişte yaşanan kaos ve kargaşanın temel nedeni nedir? Onsekizinci yüzyıl Avrupa'sı iç savaşların, isyanların ve siyasi istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü bir yüzyıldır. Bu dönemdeki düşünürlerin asıl amacı da, toplumda var olan bu kargaşanın ve kaosun önüne geçilmesi ve toplumun tekrar istikrarlı bir yapıya kavuşmasıdır. Aydınlanma düşünürleri, içinde bulundukları yüzyıldaki sorunları genel olarak geleneksel toplumdan modern topluma geçişte yaşanan ve yaşanması doğal olan sorunlar olarak ele almışlardır. Çünkü geleneksel değerler günlük yaşamda geçerliliğini yitirmiş ancak bu değerlerin yerini doldurabilecek modern toplumun kurum ve kuralları henüz yerleşmemiştir. İşte sorun buradan kay- ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

16 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 9 naklanmaktadır. Yapılması gereken, ilk şey, toplumların istikrara kavuşmasına engel olan bu geleneksel değerlerin, dinsel normaların ve dogmatik dünya görüşünün siyasal ve kültürel yönden modern toplum yapısına doğru dönüştürmek için gerekli reformların ve düzenlemelerin yapılmasıdır. Aydınlanma düşünürlerine göre ancak bu yolla toplumlar içinde bulundukları kaos ve kargaşadan kurtulabilirler. Geleneksel dünya görüşünün sonunu hazırlayan bilimsel gelişmeler nelerdir? Aydınlanma düşünürleri içinde bulundukları yüzyılda ortaya çıkan önemli bilimsel gelişmelerden çok etkilenmişlerdir. Bu bilimsel gelişmeler hem toplumda egemen olan geleneksel dünya görüşünün sarsılmasına neden olmuş ve hem de bilimin öncülüğünde toplumun daha ileriye doğru geliştirilebileceği düşüncesini doğurmuştur. Bu açıdan bakıldığında dinsel otoritenin temsilcisi olan kilisenin sürekli itibar ve güç kaybettiğini görmekteyiz. Onaltıncı ve onyedinci yüzyıllarda Kepler, Copernicus ve Galileo gibi bilim adamlarının astronomideki önemli keşifleri, kilisenin toplumda egemen kılmaya çalıştığı geleneksel dünya görüşünün sarsılmasına neden olmuştur. Bilimsel devrimi kim başlatmıştır? Newton'un ( ) yer çekimi kanununu keşfetmesi ve evrende var olan genel geçerli yasalara ulaşmaya çalışması kilisenin yüzlerce yıllık geleneksel dünya görüşünü sarsmıştır. Bilimsel devrimi Newton başlatmıştır. Zira Newton'nun evrensel yer çekimi kanununu keşfetmesi, kilisenin dünya görüşü ile bilimsel dünya görüşü arasındaki kopuşu belirledi. Artık bilimle aydınlanan insan, tanrının ve meleklerin yönettiği bir evrenden daha çok, doğal yasalara göre kendini düzenleyen bir evreni esas almaktadır. Dünyanın evrenin merkezi olmadığının belirlenmesi o döneme kadar dünyayı evrenin merkezine koyan kilisenin dünya görüşünü yerinden sarsmıştır. Artık evren mekanik olarak düzenlemiş ve yasalarının insanlar tarafından keşfedilmek üzere insanların önünde duran evrendir. Doğanın tümü matematikle anlaşılabilirdi ve insanoğlu ancak matematikleştirilebildiği ölçüde evreni düzenleyen yasaları keşfedebilirdi.?? Deneye ve gözleme dayalı bilimsel açıklamalarla evrenin, güneş sisteminin ve gezegenlerin hareketlerinin belirli yasalar çerçevesinde açıklanmaya başlanması ve kimi seyahatçilerin uzakta yaşayan egzotik toplumları keşfetmesi hıristiyanlık dini üzerine kurulu olan ve dünyayı evrenin merkezine, hıristiyan topluluğunu da dünyanın merkezine koyan düşünce sistemini yıkıyordu. Bu buluşların hepsi aydınlanma düşünürlerinin dinsel otoriteye ve onun yanlış olarak topluma empoze ettiği bilgilere karşı çıkmalarını sağlamıştır. Aydınlanma düşünürleri bilgiyi tekeli altına alan ve böylece yönetimde söz sahibi olan ruhban sınıfın egemenliğini ortadan kaldırıp bilgiyi kilise ve dini alanın dışına çıkararak onu yeniden tanımlamaya ve üretmeye çalıştılar. Bilginin dini alanın dışına çıkarılması aynı zamanda siyasal otoritenin kilisenin ve ruhban sınıfının egemenliğinden çıkarılması anlamına gelmektedir. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

17 10 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU Bütün bu gelişmeler aydınlanma hareketi ile kendini düşünsel boyutta ortaya koyarken Fransız İhtilali ile artık geleneksel toplum yapısından modern toplum yapısına radikal bir geçişi sağlamıştır. Onsekizinci yüzyıla kadar insanlık tarihindeki hiç bir gelişme Fransız İhtilali sonrasında meydana gelen siyasal, siyasal, ekonomik ve kültürel değişmeler kadar geniş çaplı, köklü ve diğer insan toplumlarını etkileyecek kadar güçlü olmamıştır. Onsekizinci yüzyıl sonlarında patlak veren Frasız İhtilali (1789) ile birlikte aydınlanma düşüncesinin başta Batı Avrupa olmak üzere hızlı bir şekilde toplumsal ve siyasal alana uygulandığını görmekteyiz. Aydınlanmanın etkisini Türkiye'de 1839 Tanzimat hareketinden beri süregelen yenileşme hareketlerinde ve özellikle de yeni cumhuriyet devletinin kurulması ile birlikte yapılan toplumsal, kültürel ve siyasal reformlarda görmek mümkündür. Bu açıdan bakıldığında aydınlanmanın etkisini yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dayandığı modern devlet kavramı, milliletçilik, yurttaşlık, anayasacılık, özel mülkiyet hakkı ve laiklik gibi bir çok konuda görebiliriz. 3.3 Pozitivist Toplum Modeli? Pozitivizm toplumsal olayların açıklanmasında doğa bilimlerdeki yöntemin kullanılması gerektiğini öne süren bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre doğa olayları ile toplumsal olaylar arasında pek bir fark yoktur ve dolayısıyla her ikisi de aynı yöntemle incelenebilir. Pozitivist yönteme göre bilimsel bilgi ancak olgu ve olayların gözlemler ve deneyler yolu ile incelenmesiyle elde edilir. Diğer bir ifade ile, bir bilim adamı bilimsel bir bilgiye ancak somut olgu ve olayları deneyler ve gözlemler yolu ile inceleyerek ulaşabilir. Pozitivist yaklaşıma göre bir bilginin bilimsel bilgi olabilmesi için gözlemlenebilir olması, nesnel olması ve yeniden test edilebilir olması gerekir. İşte aydınlanma düşünürlerinin en temel özelliklerinden biri de burada yatmaktadır. Eğer doğal ve toplumsal olgu ve olayların bilgisine bilimsel yöntem uygulanarak ulaşılıyorsa, o zaman bu bilimsel bilginin yol göstericiliğinde topluma yön verebiliriz. Bilimsel bilgi evrensel bilgi olduğu için pozitif bilimler insanlığın yararına bilgiler üreten yegane uğraş alanıdır. Yine bu düşünürlere göre, pozitif bilimler doğa ve toplum hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olurlarsa, insanoğlu da doğa ve toplumu o kadar çok kontrol edebilir. Bu da insanın bilimsel bilgiye dayalı olarak içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevreyi kendi amaçları doğrultusunda değiştirebileceğini göstermektedir. Toplumsal olayların açıklanmasında pozitivizmden yararlanılması ne gibi olumlu sonuçlara yol açmıştır? Newton'un doğa bilimlerinde kullanılan yöntem ile evrenin işleyişi hakkında genel geçerli yasalara ulaşabileceğini öne sürmesi, sosyal bilimciler üzerinde çok etkili olmuş ve benzer bir yöntem ile toplumsal olayların da bilimsel yönden açıklanabileceği öne sürülmüştür. Diğer bir ifade ile, toplumsal olayların açıklanmasında pozitif yöntemin kullanılması ile birlikte insanoğlu akla ve bilime dayalı bilgileri kullanarak doğaya egemen olabileceğine, toplumu değiştirebileceğine ve dahası kendi yaşamına ve etkinliklerine kendi istekleri doğrultusunda yön verebileceğine inanma- ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

18 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 11 ya başlamıştır. Bu açıdan, aydınlanma ile birlikte bilim yükselişe din ise inişe geçmiştir denebilir. İşte bu noktada aydınlanma düşüncesiyle birlikte sosyal bilimler pozitif anlamda ortaya çıkmaya başlamışlardır. Her ne kadar aydınlanma dönemine kadar tarih, toplum, siyaset ve bilim üzerine yazılar yazan çok sayıda düşünürler ortaya çıkmışsa da hiçbirisi tam anlamıyla felsefeden kendilerini koparamamışlarıdır. Ancak aydınlanma ile birlikte pozitif bilimler birer birer ortaya çıkmış ve onsekizinci yüzyılla birlikte ilk kez bilimsel esaslara dayalı bir açıklama gücüne kavuşmuşlardır. Başta ekonomi olmak üzere siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, eğitim ve antropoloji ile birer disiplin olarak toplumu bilimsel yönden incelemeye çalışmışlardır. Pozitivist yaklaşım tarihsel olarak Fransız İhtilali'nin bir ürünü ve ona dayalı olan bir insanlık dinidir. Ancak pozitivist yaklaşımın ortaçağdaki katı dini kuralların yerine insanlık dini haline getirdiği pozitif bilimleri koyması, toplumların iyiye ve doğruya doğru gelişmelerinde insan iradesini değil de doğal ve toplumsal yasaları esas alması, bireyi aktif olarak kendi dünyasını kuran kurgulayan bir özne olarak değil de dışsal koşullar tarafından belirlenen bir nesne olarak ele alması ve toplumsal değişimleri daha çok düşünsel boyutta ele alıp ideolojik öğelere indirgemesi eleştirilmesi gereken noktalardır. 4. Sanayi Devrimi Fransız İhtilali'nin onsekizinci yüzyıl aydınlanma düşüncesine ve dolayısıyla modern toplumun ideolojik boyutta düşünsel oluşumuna katkısı neyse, onsekizinci yüzyıl Sanayi Devrimi'nin de modern toplumun maddi temeline katkısı odur. Diğer bir ifade ile, aydınlanma harekti ile birlikte ekonomik yapılar ve ilişkiler değişime uğramıştır. Onsekizinci yüzyıl Avrupa'sında ortaya çıkan önemli dönüşümleri anlayabilmek için aydınlanma hareketini ve Sanayi Devrimi'ni birbirlerini tamamlayan iki süreç olarak ele almak gerekir. Bu nedenle, modern toplumun oluşumuna zemin hazırlayan pozitif yaklaşımın altında maddi güç olarak Sanayi Devrimi'ni, ideolojik güç olarak da Fransız İhtilali'ni görmek gerekir. Sanayi Devrimi nedir? Sanayi Devrimi onsekizinci yüzyıl Avrupa'sında bilimsel ve teknolojik gelişmelerin üretim sürecine uyarlanması ve bu yolla ekonomideki üretim ve bunu izleyerek üretilen metanın dağıtım ve tüketim faaliyetlerinde meydana gelen köklü değişimlerin tümüne denir. Daha kısa bir tanım vermek gerekirse, Sanayi Devrimi tarımsal üretimin yerini sanayi mal ve hizmetlerin üretimine bırakmasına denir. Bu aynı zamanda bedensel güç gerektiren üretim faaliyetlerinin, yerini makine ve techizatlarla yapılan üretim faaliyetlerine bırakması anlamına da gelmektedir.? Sanayi Devrimi ilk önce İngiltere'de başlamış ve daha sonra başta Avrupa'nın diğer AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

19 12 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU? Otomasyon: Çeşitli sınai, tarımsal, idari ya da bilmisel işlerin yürütülmesinde, insan müdahalesini tamamen ya da kısmen ortadan kaldırma. ülkeleri olmak üzere zamanla tüm dünyaya yayılmıştır. Teknolojik gelişmeler ilk önce tekstil sektöründe uygulanmış ve başta demir ve çelik olmak üzere tarımsal araç-gereç, gemicilik, elektrik, petrol ve otomobil gibi diğer alanlara büyük bir hızla yayılmıştır. Kara, demiryolu ve deniz taşımacılığının giderek yaygınlaşması hem yeni pazarlara kolay ulaşılması olanağını sağlamış ve hem de bu pazarlardan elde edilen kazançlar ile birlikte teknolojik yenilikler üretim sürecine daha hızlı bir şekilde aktarılmıştır. Sanayileşme ile birlikte insanoğlu doğaya karşı önemli başarılar elde etmeye başlamıştır. Artık insanoğlu doğanın insana sunduğu sınırlı kaynakları artırabilir, doğayı dönüştürebilir ve ona egemen olabilirdi. Bu açıdan Sanayi Devrimi insan açısından dev bir adımı göstermektedir. Artık emek süreci yalnızca üretici insana bağlı değil makinaya bağlıydı. Bundan böyle, makineler belirli işlevleri yerine getirebilecek şekilde ayarlanabilir, insanın denetimine sokulabilir, üretimde verimlilik ve etkinlik sağlanabilir ve en önemlisi üretimin miktarını kat kat artırabilirdi. Sanayi devriminin toplumsal yaşamda ortaya çıkardığı değişiklikler nelerdir? Bu arada Sanayi Devrimi ile birlikte, tarımda da önemli teknolojik gelişmeler yaşanmıştır. Tarımsal üretimde teknolojinin kullanılması üretimdeki verimliliği artırmış ve insan emeğine olan gereksinim giderek azalmıştır. Tarımda otomasyonun yaygınlaşmasına paralel olarak topraktan geçimini sağlayan çok sayıda insan işsiz kalmış ve kentte göç etmek zorunda kalmıştır. Çok sayıda insanın kırdan kentte göç etmesi kentlerdeki sanayi kuruluşlarının işgücü gereksiniminin karşılanmasında önemli bir rol oynamıştır. Böylece kendi kendine yeterli geçim için yapılan tarımsal faaliyetler yerini tarımsal malların ticari amaçla üretimini doğurmuş ve pazar için yapılan tarımsal üretim giderek yaygınlışmıştır. Bu da göstermektedir ki, tarımdaki çözülme ile kentlerdeki sanayileşme süreçleri birbirlerini tamamlamış ve Sanayi Devrimi tüm toplumsal kesimleri ve ekonomik faaliyetleri derinden etkilemiştir. Sanayi Devrimi ile birlikte yaşanan değişimleri şu şekilde sıralayabiliriz. Başta demir ve çelik olmak üzere yeni hammaddeler kullanılmaya başlanmıştır. Kömür, buhar makinesi, elektrik, doğal gaz ve petrol gibi yeni enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Daha az insan enerjisi ile daha çok üretim yapılmasını sağlayan makinalar üretim sürecinde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. İstihdam edilen işgücü artan işbölümü ve işgücünün uzmanlaşmaya dayalı bir şekilde örgütlenmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır. Teknik iş bölümü hızlı bir şekilde gelişmiştir. Buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, uçak, radyo ve telgraf gibi ulaşım ve haberleşmede önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Bilimsel ve teknik gelişmeler artan bir şekilde sanayiye uyarlanmıştır. Sanayiye dayalı bir giyim-kuşam kültürü oluşmaya başlamıştır. Aile üretim birimi olmaktan çıkarak bir tüketim birimi olmuştur. ANADOLU ÜNİ VERSİ TESİ

20 ÇAĞ DAŞ TOPLUMUN OLUŞ UMU 13 Sanayileşme ile birlikte tarımın ekonomideki önemi giderek azalmıştır. Kentlerin nüfusu büyümüştür. İşçi sınıfı önemli bir toplumsal kesim haline gelmiştir. Ticaret hızla gelişmiş ve ulusal sınırların ötesine taşmıştır. Sanayi Devrimi ile ilişkili yukarıda belirtilen özellikleri daha da artırmak mümkündür. Ancak şu bir gerçektir ki, Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali ile modernleşme yolunda emin adımlarla ilerleyen toplum artık eski geleneksel toplum değildir. Dahası, modern toplum geçmişi ile bağlarını o derecede koparmıştır ki, artık insanoğlu geriye dönüşü mümkün olmayan bir yola girmiştir. Diğer bir ifadeyle onsekizinci yüzyıldan itibaren modernleşmenin tüm kurum ve kuruluşlarıyla toplumsal yaşamı etkilediği bir dönem içerisine girmiş bulunmaktayız. Özet Çağdaş toplumun oluşumunda etkili dönemleri tarihsel bir bakış açısıyla ele aldığımızda karşımıza Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi gibi iki önemli olgu çıkmaktadır. Fransız İhtilali düşünsel yönden aydınlanma hareketi tarafından beslenmiştir. Aydınlanma hareketi ortaçağ düşünce sisteminin ve yaşam biçiminin sarsılmaya başlamasına neden olan rönesans ve reform hareketlerinin düşünsel birikimi üzerine kuruludur. Bu açıdan aydınlanma hareketi kendinden önceki düşünürlerden aldığı akıl, bilgi, bilim ve deney gibi kavramları geliştirerek geleneksel toplumdan modern topluma geçişdeki asıl kopuşu Fransız İhtilali'yle birlikte gerçekleştirmiştir. Düşünsel boyuttaki değişime ekonomik ve maddi temelde Sanayi Devrimi eşlik etmiştir. Sanayi Devrim'i ile birlikte tarıma dayalı bir ekonomik yapıdan sanayiye dayalı bir ekonomik yapıya geçiş olmuştur. Bilimsel ve teknik gelişmelerin sanayideki üretim sürecine uyarlanması üretilen mal ve hizmetlerin miktarlarında önemli artışları beraberinde getirmiş ve ticaret bölgesel ve ulusal sınırların ötesine taşmıştır. Bu aynı zamanda tarımda çalışanların sayısını azaltırken sanayide çalışanların sayısını arttırmış ve kentsel nüfus giderek büyümeye başlamıştır. Sonuç olarak kendi içine kapanık, dinsel ve tarıma dayalı bir geleneksel toplum çözülmeye başlamış ve onun yerine açık, bilimsel ve sanayi mal ve hizmetlerin üretimine dayalı modern toplum kurulmuştur. AÇIKÖĞ RETİ M FAKÜLTESİ

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş

Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçiş Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Serap SUĞUR Doç.Dr. Nadir SUĞUR ÜNİTE 2 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; geleneksel toplumdan modern topluma geçişte toplumsal yapılarla

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR

EIS526-H02-1 GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR GİRİŞİMCİLİK (EIS526) Yazar: Doç.Dr. Serkan BAYRAKTAR SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Analiz. Cilt 2. Ünite 8-14 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Analiz Cilt 2 Ünite 8-14 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1082 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 600

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104)

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BTP104) Yazar: Doç.Dr. İ. Hakkı CEDİMOĞLU S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5

DERS PROFİLİ. Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Kuramı I POLS 305 Güz 5 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DEMOKRASİ KAVRAMI AÇISINDAN DEVLET VE DİN İLİŞKİLERİ Enes SANAL Ankara, 2014 Giriş Siyasal iktidar ile din arasındaki ilişkiler, tüm çağlar boyunca toplumsal

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI. Lineer. Cebir. Ünite 6. 7. 8. 9. 10 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI Lineer Cebir Ünite 6. 7. 8. 9. 10 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI NO: 1074 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINLARI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

Skolastik Dönem (8-14.yy)

Skolastik Dönem (8-14.yy) Skolastik Felsefe Skolastik Dönem (8-14.yy) Köklü eğitim kurumlarına sahip olma avantajı 787: Fransa da Şarlman tüm kilise ve manastırların okul açması için kanun çıkardı. Üniversitelerin çekirdekleri

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Siyasette Orta Doğu POLS 346 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp

DERS PROFİLİ. Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Seda Demiralp DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyaset Sosyolojisi POLS 312 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı. 2. yıl 4. yarıyıl Lisans Zorunlu T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE LİSANS PROGRAMI 2013-2014 Bahar Yarıyılı Dersin Adı: Rönesansta Felsefe Dersin Kodu: FEL 202 Dersin Şubesi: 01 AKTS Kredisi 5 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Dış Politikası POLS 338 Bahar 6 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE. 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi. 2 Dersin Kodu: SSY 2001. 3 Dersin Türü: Zorunlu. 4 Dersin Seviyesi: Lisans DERS ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE 1 Dersin Adı: Kurumlar Sosyolojisi 2 Dersin Kodu: SSY 2001 3 Dersin Türü: Zorunlu 4 Dersin Seviyesi: Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 2 6 Dersin Verildiği Yarıyıl: Güz/III.Yarıyıl

Detaylı

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane

DERS PROFİLİ. Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Uluslararası Örgütler POLS 308 Bahar 6 3+0+0 3 5 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Siyasal Düşünceler Tarihi PSIR 201 3 3 + 0 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İLET101 İletişime Giriş İletişim bilimlerinin gelişimi, iletişimin temel kavramları, insan ve toplum yaşamında

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ PROGRAMI SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ YARD. DOÇ. DR. MUSTAFA GÖRKEM DOĞAN 7. ERKEN MODEN DÖNEMDE SİYASAL DÜŞÜNCE 7 ERKEN MODEN DÖNEMDE

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009).

KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). KAYNAK: Çınar, İkram. 2009. "Çocuk Edebiyatı ve Yayıncılığı" Eğitişim Dergisi. Sayı: 22 (Mart 2009). Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve izlenimlerin sözlü veya yazılı olarak güzel ve etkili bir biçimde

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları POLS 337 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ

YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ YILDIZ TEKNİKTE YENİ ANAYASA PANELİ Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, 24 Kasım 2011 Perşembe günü Üniversitemiz Merkez Kampüsü Hünkar Salonu nda, hem Üniversitemizin

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA

VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA (BIP116) Yazar: Doç.Dr.İ.Hakkı.Cedimoğlu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri -

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6. Ön Koşul Dersleri - DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Çin Halk Cumhuriyeti nde Toplum ve Siyaset PSIR 452 7-8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Seçmeli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş-2 SSG110 2 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6

DERS PROFİLİ. POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Avrupa Birliği Politikaları POLS 260 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

Eğitimin Toplumsal Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI

Eğitimin Toplumsal Temelleri. Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitimin Toplumsal Temelleri Yrd. Doç. Dr. Adnan BOYACI Eğitim Bir kavram olarak Bir süreç olarak Bir örgüt olarak EĞİTİM Bir sistem olarak Bir kavram olarak eğitim Bir kavram olarak eğitim Eğitim bireylerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İŞLETMEYE GİRİŞ SPRI 250 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi

ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1 ĐSTĐHDAM AÇISINDAN ĐLK 250 Prof. Dr. Şükrü Kızılot Gazi Üniversitesi Arş.Gör.Özgür Şahan Gazi Üniversitesi 1- Genel Olarak Bir ekonominin başarı ölçütlerinden birisi de istihdam yaratma kapasitesidir.

Detaylı

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine

Giriş. evre, çalkantılı bir dönem, ağır bir kriz dönemidir. Gerçekten de siyasal düşünceler tarihine Giriş Cumhuriyete Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi başlıklı bu çalışma, Cumhuriyet Türkiyesi nde siyasal düşünce hayatına etki eden düşünce akımlarını inceleyen kapsamlı bir

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Hukuka Giriş HUK119 1 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar

DERS PROFİLİ. Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kayhan Pusane. Mehmet Turan Çağlar DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Türk Dış Politikası POLS 402 Bahar 8 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1

ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) (ELP211) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 ELEKTRİK MAKİNELERİ (MEP 112) Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mustafa Turan S1 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Adapazarı Meslek Yüksekokulu Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım

Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR. politik bir yaklaşım Yrd. Doç. Dr. Engin ŞAHİN Fatih Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi KURUCU İKTİDAR politik bir yaklaşım İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7. Yrd. Doç. Dr. Alper ALTINANAHTAR DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS EKONOMİYE GİRİŞ I ECON 111 1 3 + 0 3 7 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili İngilizce Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik 12.11.2013 İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 103: İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 22.10.2013 MEKANİK ANABİLİM DALI Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır. FİZİK Mekanik

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İNSAN HAKLARı Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İnsan hakları düşüncesi tamamlanmamış bir düşüncedir İnsan

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2

DERS TANIMLAMA FORMU. Proje/Ala n Çalışması 1. 2 0 0 - - 2 2 Dersin Kodu ve Adı : TRD101 Türk Dili I DERS TANIMLAMA FORMU Programın Adı: Makine Mühendisliği Yarıyıl Teor i Eğitim ve Öğretim Yöntemleri (ECTS) Uyg. Lab. Proje/Ala n Çalışması Diğer Topla m Krediler

Detaylı

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GENEL HEDEFLER

YURTTAŞLIK EĞİTİMİ GENEL HEDEFLER YURTTAŞLIK EĞİTİMİ haftalık 1, yıllık toplam 37 ders saati GİRİŞ 7. sınıf yurttaşlık eğitimi dersi programı saptanırken öğrencilerin yaşı, önceki sınıflardan bu dersle ilgili elde edilen bilgi ile becerileri

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi SPRI 470 2 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri Makro İktisat Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Toplumsal Sorumluluk ve Etik PSIR 392 6 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı