Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ"

Transkript

1 Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza ŞEKERCİ Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: Web: EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite Mezuniyet Yılı Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kimya Eğitimi 2013 Tezsiz Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği Bölümü 2006 AKADEMİK GÖREVLER Tarih Yer Görev 2013 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Yrd.Doç.Dr. İDARİ GÖREVLER Tarih Yer Görev 2014 Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Böl. Başk. Yrd. İŞ DENEYİMİ Tarih Yer Görev DOKTORA (PhD) TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI Kimya Laboratuvarında Argümantasyon Odaklı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Argümantasyon Becerilerine ve Kavramsal Anlayışlarına Etkisi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Nurtaç CANPOLAT YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ Başar, C. (Devam ediyor). Öğretmen Adaylarının günlük hayatta nükleer konusu ile ilgili kavramsal anlayışlarının incelenmesi. Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Kütahya. 2. Güder, O (Devam ediyor). Sınıf Öğretmenlerinin Elektrikli Araçlar Ünitesine yönelik Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi. Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Kütahya. 1

2 3. Geçgel, G. (Devam ediyor). Bazı kimya kavramlarının günlük yaşamla ilişkilendirilmesine yönelik TDA geliştirilmesi ve uygulanması Tezi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü. Kütahya. 4. Doğan, H. (Devam ediyor). Öğretmen Adaylarına yönelik tehlike sembolleri farkındalık anketinin geliştirilmesi ve uygulaması ÜYE OLUNAN AKADEMİK DERNEK VE KURULUŞLAR European Science Education Research Association (ESERA) 2. Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği 3. TÜBİTAK Arbis KİTAP Uluslararası Ulusal MAKALE Kitap Editörlük Yapılan Kitap Editörlü Kitapta Bölüm Yazarlığı Kitap Editörlük Yapılan Kitap Editörlü Kitapta Bölüm Yazarlığı Çeviri Kitapta Bölüm Uluslararası Makale ÖDÜLLER YAYINLAR SSCI, SCI-Expanded, AHCI Kapsamındaki Makale İlhan, N, Sözbilir, M, Şekerci, A., R., Yıldırım, A. (2015). Turkish science teachers use of educational 2

3 research and resources. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 11(5), SSCI, SCI-Expanded, AHCI Dışındaki Diğer İndeksler Kapsamındaki Uluslararası Makale Kenar, I., Şekerci, A., R., Bayture, S. (2014). Science and technology teachers self-confidence in their technologıcal pedagogical content knowledge: An example of Van provınce. European Journal of Educational Studies, 6(3), Kenar, I., Şekerci, A., R., Bayture, S. (2015). Studying the TPACK levels of primary teachers according to various variables: an example from Van province. Ozean Journal of Applied Sciences,7(3), Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makale Ulusal Makale Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makale Sadi, S., Şekerci, A., R., Kurban, B., Topu, F. B., Demirel,T., Tosun, C., Demirci, T.,& Göktaş, Y. (2008). Öğretmen Eğitiminde Teknolojinin Etkin Kullanımı: Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Görüşleri. Bilişim Teknolojileri Dergisi,1(3), Yıldırım, A., İlhan, N., Şekerci, A., R., & Sözbilir, M. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme, Anlama ve Uygulamalarda Kullanma Düzeyleri: Erzurum ve Erzincan Örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(1), İlhan, N., Şekerci, A., R., Sözbilir, M. & Yıldırım, A. (2013). Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi (BAED),4(8), Ulusal Diğer Dergilerdeki Makale Diğer Hakemsiz Yazılar BİLDİRİ Uluslararası Bildiri Tam Metin Olarak Yayınlanan Uluslararası Bildiriler Şekerci, A. R., Kurban, B., Çimen, N., Kızıltaş, E., Turan, S., Demirci, T., Başçı,Z., & Göktaş, Y. Öğretim Teknolojilerinin Eğitim Fakültelerindeki Durumu: Öğrenci Görüşleri. Paper presented at the 8th International Educational Technology Conference (IETC-2008), 6-9 May, Anadolu University, Eskişehir/TURKEY, Yayınlanmayan ya da Özet Metin Olarak Yayınlanan Uluslararası Bildiriler İlhan, N., Şekerci A. R., Yıldırım, A. & Sözbilir, M. A Study on identification of science teacher level of following, understanding and use of educational research. European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), 4-7 July, Pedagogical University of Krakow, Krakow/POLAND, 2010, p Yasar, M., D., Gul, S., Sözbilir M.,.& Şekerci, A. R. The Comparıson Of Chemistry, Biology And 3

4 Physics Preservıce Teachers Conceptıons Of Dissolvıng In Everyday Life. 22nd International Conference on Chemistry Education (ICCE) 11 th European Conference on Research In Chemical Education (ECRICE), July, Sapıenza Universıta Dı Rome, Rome/ITALY, Tosun, C., & Şekerci A. R. Predictive Power Of The Motivation In Science Classes Of Eighth Grade Students On Their Self Regulatıon Skills. ESERA, , Messukeskus Helsinki, Expo and Convention Centre, Helsinki/Finland, 2015 Poster Bildiriler Şekerci, A., R., Erdem, A., R., & Karaca, Y. Unvestigation of the attitudes of secondary school teachers towards educational researches with respect to different variables. Paper presented at The International Society of Educational Research (İSER) World Conference, 29 October- 2 November, Cappadocia,Nevşehir/TURKEY, Geçgel, G., & Şekerci, A., R. Günlük yaşamda kullanılan bazı kimya kavramlarına yönelik tanılayıcı dallanmış ağacın(tda) geliştirilmesi. Paper presented at 3rd World Conference on Educational and Instructional Studies (WCEIS), November, Porto Bello Hotel Resort & SPA, Antalya / Turkey, 2014, p.46. Ulusal Bildiri Tam Metin Olarak Yayınlanan Ulusal Bildiriler Yayınlanmayan ya da Özet Metin Olarak Yayınlanan Ulusal Bildiriler Şekerci, A. R., & Kurban, B. 9. Sınıf Kimya Dersi Temizlik Maddeleri Konusunda Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi.19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eylül, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010, s İlhan, N., Şekerci A. R., Sözbilir, M. & Yıldırım A. Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Eylül, Lefkoşa/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 2010, s Yıldırım, A., Sözbilir, M., Şekerci, A.R. & İlhan, N. Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarını Takip Etme, Anlama, Uygulamaya Yansıtma Durumları ve Tutumlarının İncelenmesi. IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Eylül, İzmir, Şekerci A. R. & Canpolat, N. Kimya Laboratuvarında Argümantasyon Odaklı Öğretim Yaklaşımı İle İlgili Öğrenci Görüşleri. III. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, Eylül, Trabzon/Türkiye, 2013, s Güder, O., Erdem, A., R., & Şekerci, A. R. Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının İncelenmesi: Kütahya İli Örneği.13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Kütahya/Türkiye, 2014, s Şekerci, A., R., Doğan, H., Uğraş, A., & Özyurt, A. Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Laboratuvar Uygulamalarına Yönelik Görüşleri. 13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Kütahya/Türkiye, 2014, s Şekerci, A., R., & Erdem, A., R. Sınıf Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi.13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Kütahya/Türkiye, 2014, s Kılınç, S., & Şekerci, A., R. Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımı Öz-Yeterliliklerinin İncelenmesi.13. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, Kütahya/Türkiye, 2014, s Şekerci, A., R., & Canpolat, N. Kimya Laboratuvarında Argümantasyon Odaklı Öğretim Yaklaşımının Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 4

5 11-14 Eylül, Adana/Türkiye, 2014, s Tosun, C., & Şekerci, A., R., Doğrulayıcı ve Açımlayıcı Faktör Analizi İle Motivasyon ve Öz- Düzenleme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Eylül, Adana/Türkiye, 2014, s.6 1 Poster Bildiriler YAYINLANMAMIŞ ARAŞTIRMA GÖREV ALDIĞI PROJELER ve GÖREV Uluslararası Proje Ulusal Proje Fen ve teknoloji öğretmenlerinin fen eğitimi araştırmalarını takip etme, anlama ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma durumlarının incelenmesi, 108K325 Numaralı TUBİTAK Projesi, Ali YILDIRIM, Mustafa SÖZBİLİR, Nail İLHAN, Ali Rıza ŞEKERCİ. (Yardımcı Araştırmacı (Bursiyer/ öğrencisi) GÖREV ALDIĞI PANEL, SEMPOZYUM GİBİ ETKİNLİKLER GÖREV ALDIĞI SEMİNERLER GÖREV ALDIĞI KONFERANSLAR II. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 5-8 Temmuz Erzurum GÖREV ALDIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI KURUL ÜYELİKLERİ DİĞER KURUL ÜYELİKLERİ VE ÇALIŞMALAR EDİTÖRLÜK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER 5

6 HAKEM-DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ YAPILAN AKADEMİK DERGİLER HAKEMLİK YAPILAN AKADEMİK DERGİLER Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimleri 2. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi HAKEMLİK YAPILAN DİĞER ETKİNLİKLER SON ÜÇ YILDA VERDİĞİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teori Uygulama Sayısı Güz A- Seçmeli: Öğretim Süreçlerinde Yeni Yaklaşımlar 2 0 Bahar Seminer 0 3 İstatistik 2 0 Güz Bilimsel Bilgiye Erişim ve e-kaynaklar Bilimin Doğası ve Blim Tarihi 3 0 Bahar Seminer 0 3 Bilimsel Bilgiye Erişim ve e-kaynaklar Güz İstatistik 2 0 6

7 Eğitimde İstatistik 3 0 Bilimin Doğası ve Blim Tarihi 3 0 Bahar Seminer 0 3 Bilimsel Bilgiye Erişim ve e-kaynaklar 3 0 7

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240 Erzurum / TÜRKİYE Tel: +90 442 2314005 Fax: +90 442 2314288

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI

Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Arş. Gör. Ümmühan ORMANCI Tel: +90 (224) 294 42 251 e-mail:ummuhan45@gmail.com 1987 yılında Manisa-Soma da doğdu. 2008 yılında Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünden

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nilüfer Ş. Özabacı Doğum Tarihi: 02.08.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Psikolojik Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*)

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ (*) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doç. Dr. Özgen KORKMAZ Doğum Tarihi: 12. 03. 1972 Yabancı Dil: 68 (KPDS) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER

ÖĞRENİM DURUMU GÖREVLER Adı Soyadı: Mehmet TURAN Doğum Tarihi: 25-04-1978 ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim / Sınıf Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2000 Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. BEKİR BULUÇ Doğum Yılı: 01.01.1965 Yazışma Adresi : e-posta : Gazi, Gazi Eğitim Fakültesi, ilköğretim Bölümü, Sınıf Öğretmenliği ABD. Teknikokullar/Beşevler 06500 Ankara/Türkiye buluc@gazi.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 1. Eğitim Bilgileri Derece Alan Üniversite Yıl Doktora S.B.E Eğitim Bilimleri Bölümü Doç. Dr. Ali SABANCI Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ E-posta alisabanci@akdeniz.edu.tr/ali_sabanci@yahoo.co.uk Telefon +902423102077 Faks +902422261953 1. Eğitim Bilgileri Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimin İstendik Davranışlar Meydana Getirme Sürecinde Televizyonun Rolü. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet BİLGİLİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Refik BALAY Doğum Tarihi: 01.01.1968 Öğrenim Durumu: Prof. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi O.D.T.Ü 1992 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi Yüzüncü

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı e-posta : Sinan OLKUN : Prof. Dr. : sinanolkun@gmail.com sinan.olkun@tedu.edu.tr 01. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl 05.Profesör

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Mehmet ŞİŞMAN Doğum Tarihi ve Yeri : Eskişehir/Sivrihisar, 1951 İş Adresi : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539 Bilkent- Ankara Telefon : +90[312]298-7000 Belgegeçer

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com

ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER. : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu. : onurkoksalmeb@hotmail.com ONUR KÖKSAL KİŞİSEL BİLGİLER Milliyet Cinsiyet Kurum Kadro Yeri Görev Ünvanı E-posta : TC : Erkek : Selçuk Üniversitesi : Yabancı Diller Yüksek Okulu : Yardımcı Doçent : onurkoksalmeb@hotmail.com EĞİTİM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce Öğretmeni Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu 2003-2006 ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI : RAMAZAN YİRCİ 2. DOĞUM TARİHİ : 1981 3. UNVANI : OKUTMAN DR. 4. YABANCI DİL : İNGİLİZCE (KPDS: 91.25) 5. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya),

Sevgül Çalış EĞİTİM. Doktora: Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Organik Kimya), Sevgül Çalış Tel: +90 (224) 2942293 e-mail: scalis@uludag.edu.tr Bulgaristan da doğdu. 1986 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Anadolu Üniversitesi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yunis KARACA FOTO

Yrd. Doç. Dr. Yunis KARACA FOTO Yrd. Doç. Dr. Yunis KARACA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Telefonu: Telefon: Faks: a:yunis.karaca@dpu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı