Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması"

Transkript

1 Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s Year:014, Vol:6, No:3, s Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Opimal Hedge Raio Calculaion in Derivaive Markes Based on Saic and Dynamic Techniques İsmail ÇELİK Yrd. Doç. Dr., Mehme Akif Ersoy Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Anahar Kelimeler: Minimum Varyans Hedge Rasyosu (MVHR), VEC-CCC- GARCH, VEC-Diag- BEKK-GARCH Keywords: Minimum Variance Hedge Raio (MVHR), VEC-CCC-GARCH, VEC-Diag-BEKK- GARCH ÖZ Bu çalışmanın amacı Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosu modelini, ekonomerik modeller arasında kıyaslama yaparak ahmin emekir. BIST30 endeksine ai Şuba/005-Ağusos/013 aralığındaki fiya serileri üzerinden gerçekleşirilen analizlerde Hedge Rasyosu nun ahmini Geleneksel EKK, Basi Haa Düzelme Modeli (ECM), Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) ve ECM-GARCH modelleri gibi saik yönemler ve çok değişkenli GARCH (M-GARCH) modelleri olan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK gibi dinamik modeller yardımıyla gerçekleşirilmişir. Araşırma sonuçlarına göre dinamik modeller ile gerçekleşirilen HR ahmini saik modellere göre daha uarlı ve güvenilirdir. Ayrıca saik modeller arasında ECM-GARCH modeli, varyansın zamana bağlı olarak değişiğini dikkae aldığı için diğer geleneksel yönemlere göre üsünlük sağlamakadır. Bu sonuçlar HR lieraüründeki benzer bulgularla aynı çizgidedir. ABSTRACT The aim of his paper is explaning he opimal hedge raio model by comparing economeric models in Turkish Sock index fuures markes. The analysis has been performed on he basis of prices beween February 005-Augus 013 in BIST30 index. The saic hedge raios are esimaed by various economeric echniques such as; he convenional OLS regression, simple error correcion model (ECM) and vecor error correcion model (VECM), he ECM-GARCH models. Furhermore, ime-varying hedge raio has been esimaed by employing a mulivariae GARCH (M-GARCH) models such as; VEC-CCC-GARCH and VEC- Diag-BEKK. The empirical resuls show ha he dynamic models provides bes hedge raios. Addiionally, ECM-GARCH is superior o oher convenional echniques because i akes ino consideraion ha variance changes depending on ime. These resuls are in he same line wih similar findings in he HR lieraure. 1. GİRİŞ Spo piyasalarda gerçekleşirilen yaırımların, varlık fiyalarındaki dalgalanmalar sebebiyle risk aşıyor olması, poansiyel yaırımcıların porföy çeşilendirmesinin de öesinde söz konusu risk unsurlarını konrol emesini gerekli kılmakadır. Vadeli işlem piyasalarının kuruluş ve kullanım amaçları incelendiğinde geleceke meydana gelebilecek fiya dalgalanmalarının oluşurduğu riskleri konrol alında uabilme özelliğine sahip oldukları oraya çıkmakadır. Her ne kadar modern porföy eorilerinin ışığında iyi çeşilendirilmiş porföyler yardımıyla beklenen geiriye en uygun risk primi ile ulaşılması mümkün gibi görünse de çeşilendirme yoluyla azalılması mümkün olmayan pazar riskinin konrol alında uulması ekin bir vadeli işlem piyasası ile mümkün olabilmekedir. Hisse senedi fuures sözleşmelerinin sahip olduğu düşük işlem maliyei, kaldıraç ekisi ve yüksek likidie, piyasadaki kullanışlı bilginin spo piyasalara nazaran vadeli işlem piyasalarına daha hızlı ulaşmasına imkân anımaka, bu ise vadeli piyasalardaki bilgi ekinliğini arırmakadır. Teorik alyapısı Working (1953), Johnson (1960), Ruledge (197) ve Ederingon (1979) arafından sunulan Hedging, spo piyasada rol alan alıcı ya da saıcının fiya dalgalanmaları kaynaklı oraya çıkacak risklerden varlıklarını korumak amacıyla oraya koyduğu eylemi ifade emekedir. Bilgi ekinliğine sahip bir vadeli işlem piyasası, spo piyasalardaki riski konrol alında umak için en önemli ensrüman olma özelliği aşıyacakır. Vadeli işlem piyasaları ile spo piyasalar arasındaki ilişkilerin bu denli kuvveli olmadığı varsayımı alında önemli soru spo piyasalarda oraya çıkacak riskleri konrol alında umak için yaırım yapılacak vadeli işlem sözleşme sayısı nedir? olmalıdır. Yaırımcıların ifade edilen soruya verecekleri cevap, opimal hedge rasyosunun oraya konulmasıyla ilgilidir. Minimum Varyans Hedge Rasyosu (MVHR), spo piyasadaki riskleri konrol eirecek olan alım veya saıma konu

2 ÇELİK opimum vadeli işlem sözleşmesinin mikarını ifade emekedir. Bu, yaırımcının porföyünü risken korumak için ihiyaç duyduğu sözleşme sayısının anımlanması açısından önem arz emekedir (Degiannakis ve Floros, 010: 86). Risken korunma sraejisinin emel amacı en iyi korunma oranını seçmekir. Minimum varyans korunma oranının ercih edilme sebebi anlaşılmasının kolay olması ve basi hesaplanabilmesidir (Chen vd, 003: 449). Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosunun hesaplanmasında dikkae değer ekonomerik modelin espi edilmesine kakı sağlaması arzu edilen bu çalışmada varyansın zamana bağlı olarak sabi kaldığını varsayan saik modeller ile hem varyansın hem de değişkenler arasındaki korelasyonun zaman içinde değişiğini dikkae alan dinamik modellerin oraya çıkardığı hedge rasyoları kıyaslanarak, dikkae değer ahmin modelinin espii edilmesi sağlanacakır. Çalışmanın analiz aşamasında ülkemizde gerçekleşirilen çalışmalardan farklı olarak söz konusu dinamik modeller yardımıyla hedge rasyosunun ahmini gerçekleşirilirken spo ve vadeli işlem fiya serileri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri de dikkae alan vekör haa düzelme modeli CCC-GARCH ve Diag-BEKK-GARCH modellerinin oralama denklemlerine dâhil edilecekir. Çalışmanın. bölümünde konuya ilişkin lieraür, 3. bölümde hedge rasyosunun ahmininde kullanılabilecek saik ve dinamik modeller, 4. bölümünde ülkemiz vadeli işlem piyasaları üzerinde hedge rasyosunun ahminine ilişkin araşırma bulguları ve 5. bölümde ise çalışmanın sonuçları yer almakadır.. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Vadeli işlem piyasaları üzerine lieraüre siraye emiş birçok çalışma spo ve vadeli piyasalar arasındaki öncüllük-ardıllık ilişkileri, piyasalar arasındaki volailie yayılımları ve fiya keşfi konularını incelemekedir. (Kawaller vd. (1987), Herbs vd. (1987), Chan vd. (1991), Chan (199), Arshanapalli ve Doukas (1997), De Jong ve Donders (1998), Gee ve Karim (005), Floros ve Vougas (007), Özen vd. (009), Floros (009), Çelik (01)). Tüm bu çalışmaların en önemli orak nokası ise vadeli işlem piyasalarının spo piyasaları öncüllediği, spo piyasalarda meydana gelen volailie kalıcılığını azalığı yani spo piyasalardaki riskleri yönemeke kullanılabileceği yönündedir. Vadeli işlem piyasalarında opimal Hedge Rasyo sunun ahmini bir çok model yardımıyla yapılabilmekedir. Yeni kurulmuş vadeli piyasalarda hedge rasyosunun (HR) ahmini ilk olarak Ederingon (1979) arafından gerçekleşirilmiş ve Anderson ve Danhine (1980) arafından da söz konusu çalışma yapılmışır. Yapılan çalışmaların orak nokası, analizlerin geleneksel en küçük kareler (EKK) yönemiyle gerçekleşirilmesidir. EKK meodu yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminlerinin bazı problemlerinin olduğu açıkır. İlk olarak, hem vadeli hem de spo piyasalarda oraya çıkan risklerin sabi olduğunu varsaymak yanlış olacakır. Çünkü varlık fiyaları zamanla değişen (ime-varying) bir özelliğe sahipir. İkinci olarak ise, EKK modeli spo ve vadeli fiyalar arasındaki uzun dönemli birlike hareke eme davranışını görmezden gelmekedir (Floros ve Vougas, 004: 117,118). EKK yardımıyla gerçekleşirilen hedge rasyosu ahminlerinin yeersiz olduğunun kanılanmasına odaklanan birçok çalışmada orak noka, fiya serilerine ilişkin gecikmeli değerlerin ve seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin de dikkae alınmasının gerekiğidir. En doğru ahmin modelinin oraya konabilmesi ve özellikle EKK nın oraya çıkardığı eksikliklerin giderilebilmesi gerekçesiyle, Ghosh (1993), Ghosh ve Clayon (1996), Lien ve Tse (1999), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Kenourgios vd. (008), Lee vd. (009), Degiannakis ve Floros (010) ve Kosika ve Markellos (01), arafından yapılan araşırmalarda basi haa düzelme modeli (ECM) ile risken korunma oranının ahmini gerçekleşirilmişir. Floros ve Vougas (004), Yan ve Allen (004), Bhaduri ve Durai (008), Degiannakis ve Floros (010), Prashad (011) vb. araşırmalarda ise değişkenler arasındaki uzun dönemli koinegre vekörü de dikkae alan vekör haa düzelme modeli (VECM) yardımıyla hesaplamalar yapılmışır. Söz konusu modelleri (ECM ve VECM) dikkae alarak gerçekleşirilen çalışmalarda her ne kadar EKK nın HR ahmininde yeersiz olduğunun kanılanmasına ilişkin bulgulara erişilse de söz konusu model arıklarına ai anısal es sonuçları modellere ilişkin güvenilirliği azalmakadır. ECM ve VECM gibi model ahminlerinden elde edilen arıkların değişen varyans problemi aşıdığına ilişkin kanılara ulaşılmakadır. Cechei vd. (1988), sandar yaklaşımların risken korunmayı hesaplarken sadece riski minimize emeye odaklandıklarını ve beklenen geiriye ekilerini hesaba kamadıklarını, risken korunmanın ahmininde fiya ve naki dağılımlarının zamanla değişiminin dikkae alınmadığını belirmişlerdir. Baillie ve Myers (1991), Myers (1991), Park ve Swizer (1995), Bera vd. (1997), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Hsu vd. (008), Kenourgios vd. (008), Choudhry (009), Aksoy ve Olgun (009), Degiannakis ve Floros (010), Olgun ve Yekiner (011), Prashad (011) vb. birçok çalışmada, varyansın zamana bağlı olarak değişen bir karakere sahip olduğuna dikka çekilmekedir. Söz konusu çalışmaların orak nokası, varyansın zamana bağlı olarak değişiğini dikkae alan GARCH, BGARCH, VEC-GARCH CCC-GARCH, DCC-GARCH gibi modeller yardımıyla hedge rasyosunun ahmin edilmesidir. Her ne kadar GARCH, ECM-GARCH gibi modeller yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminleri uarlı sonuçlar sunsa da, değişkenler arasındaki korelasyonun zaman içinde sabi kaldığını varsaymakadır. Oysa değişkenler arasındaki korelasyonun zamana bağlı olarak değişim sergiliyor olması HR nin zaman içinde farklı değerlere sahip olması anlamı aşımakadır. Bu sebeple üm veri sei için saik (ek) bir hedge rasyosu ahmini yerine dinamik (zaman içinde değişkenlik göseren) hedge rasyosunun ahmininin piyasa hakkında daha uarlı bilgiler sunacağı açıkır.

3 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Floros ve Vougas (004), Degiannakis ve Floros (010) gibi çalışmalarda oraya çıkan orak kanı, dinamik modeller yardımıyla hesaplanan HR nin saik modellerle yapılan ahminlere nazaran daha uarlı olduğu ve riski minimize emeke dinamik modeller eliyle oraya konan hedge rasyolarının dikkae değer olduğu şeklindedir. Finans lieraürüne ilişkin son dönem güncel çalışmalarda değişkenlerin kısa ve uzun dönemli ilişkilerini oralama denklemine ilave ederek zamana bağlı şekilde dinamik HR ahminlerini gerçekleşiren VEC-CCC-GARCH, VEC-Diag-BEKK-GARCH gibi modellerin kullanıldığı görülmekedir. 3. VERİ SETİ ve METODOLOJİ Granger (1986: 13) yayınladığı çalışmasında, bilgi ekinliğine sahip iki piyasadaki iki veya daha fazla değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmaması gerekiğini vurgulamaka, eğer uzun dönemli bir ilişki (eşbüünleşme) söz konusu ise, bu serilerden birinin, diğer serinin ahmininde kullanılabileceğini ifade emekedir. İki piyasadan herhangi birinin bilgi ekinliği diğeriyle karşılaşırıldığında daha üsün olduğu akdirde bilgi ekinliğine sahip piyasa diğer piyasanın öncüllenmesinde kullanılabilecekir. Spo piyasalarda oraya çıkan risklerin konrol alına alınmasında kullanılan hedge rasyosunun çeşili ekonomerik yönemlerle hesaplandığı bu çalışmada 04/0/005-0/08/013 arih aralığındaki 143 işlem gününe ai gün sonu verilerden yararlanılmışır. Çalışma gerçekleşirilirken hem spo hem de vadeli işlem piyasasında en yoğun işleme sahip olan BIST30 endeksine ai veriler analize konu edilmişir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile Borsa İsanbul arasındaki birleşme sonrasında vadeli endeks verilerine elekronik oramda ulaşılamadığı için veri sei ağusos 013 arihine kadar analize dâhil edilmişir. Söz konusu veri sei Borsa İsanbul ve VOB un web siesinden elde edilmişir. Hedge rasyosunun ahmininde gerçekleşirilen çalışmaların kronolojik sıralamasına dikka edildiğinde haa erimlerinin normal dağılımlı ve varyansı zaman içinde değişmeyen bir yapı sergilediğini varsayan Geleneksel En Küçük Kareler Yönemine ilişkin ölçümlerin yapılmaka olduğu dikkai çekmekedir. Faka özellikle zaman serilerine ai regresyon sonuçlarının haa erimlerinin varyansının zaman içinde değişkenlik gösermesi ve zaman serilerinin heeroskedasik bir yapıya sahip olması, son zamanlarda Hedge Rasyosunun değişen varyansı ve varyanslar arasındaki korelasyonları dikkae alan dinamik modellerle yapılması gerekiği oraya çıkarmışır. Ederingon (1979), vadeli sözleşmelerin, spo piyasalardaki risken korunmada bir ensrüman olarak kullanılabileceğini EKK yönemi ile ahmin emiş, vadeli fiyaların bağımsız değişken olarak yer aldığı regresyon denkleminde bağımsız değişkenin eğiminin spo piyasa için hedge rasyosu olarak kullanılabileceğini ifade emişir. Daha sonrasında ise, EKK yönemi, Myers ve Thompson (1989), Ghosh (1993), Yang (001), Lien vd. (00), Miffre (004), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Kenourgios vd. (008), Lee vd. (009), Aksoy ve Olgun (009), Degiannakis ve Floros (010), Olgun ve Yekiner (011), Prashad (011), Kosika ve Markellos (01) gibi araşırmacıların çalışmalarında diğer yönemlerle bir karşılaşırma yapmak için kullanılmışır. Ghosh ve Clayon (1996), Lien ve Tse (1999), Buerworh ve Holmes (000), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Kenourgios vd. (008), Men ve Men (008), Lee vd. (009), Degiannakis ve Floros (010) ve Kosika ve Markellos (01), Minimum Varyans Hedge Rasyosunun (MVHR) EKK yöneimine göre ahmini gerçekleşirirken 1 numaralı denklem formundan faydalanmışlardır. S c bf u (1) Formülasyonda yer alan S F ve u N (0, ), logariması alınmış spo ve vadeli fiya endekslerinin geiri serileri ifade emekedir. S =logs -logs -1, F =logf -logf -1 Bağımsız değişkenin kasayısı b ise Minimum Varyans Hedge Rasyosunu emsil emekedir. Geleneksel EKK yönemine ilişkin HR aminleri haa erimlerinin ookorelasyon içermemesi ve değişen varyansa (heeroskedasisie) sahip olmaması varsayımı alında geçerlilik kazanmakadır. Buna karşın finans lieraürü incelendiğinde finansal zaman serilerinin ookorelasyonsuzluk ve sabi varyans şarlarını sağlayamadığına ilişkin sayısız kanı söz konusudur. Vadeli piyasalar ile spo piyasalar arasında uzun dönemli bir eşbüünleşmenin varlığı HR nin Basi Haa Düzelme Modeli (ECM) ve Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) ile de hesaplanabileceğine dair kanılar sunmakadır. Geleneksel EKK yöneminden farklı olarak ECM ile hesaplanacak bir HR, numaralı formül ışığında oraya konulmakadır. Ookorelasyon sorununun oradan kaldırılabilmesi adına modele hem spo hem de vadeli geirilerin gecikmeli değerleri ile regresyon denkleminden elde edilen haa eriminin 1 gecikmeli değeri de ilave edilecekir. S c a bf F S u () 1 1 i i 3

4 ÇELİK u N (0, ) Chou vd. (1996), Yang ve Allen (004), Floros ve Vougas (004), Bhaduri ve Durai (008), Degiannakis ve Floros (010) ve Prashad (011) arafından da uygulanan modelde formülde yer alan a 1, spo ve vadeli piyasalar arasındaki regresyon denkleminden elde edilen haa eriminin 1 gecikmeli değerini ifade emekedir. Söz konusu denklem sonrası vadeli fiyalara ilişkin F nin kasayısı b, MVHR olarak kabul edilmekedir. Tarı (008) ya göre İçsel-dışsal ayrımı ne olarak yapılamayan makroekonomik değişkenler arasında daha isabeli öngörü yapma imkânı sunan VAR modelleri, büün değişkenleri içsel olarak kabul emeke, analize kaılan büün değişkenlerin kendi ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerinden oluşurulan basi boyulu bir zaman serisi modelidir. VAR modelinde değişkenlerin durağanlaşmış ilk farkları kullanıldığı için değişkenler arasındaki olası uzun dönemli ilişkilerin yok olabileceği dikkae alınarak Vekör Haa Düzelme Modellerinin ahmin edilmesi gerekmekedir. Lien (1996), gerçekleşirmiş olduğu çalışmada spo ve vadeli piyasalar üzerinden ahmin edilecek bir var modelinde uzun dönemli ilişkinin yok olabileceği endişesi ile HR yi VECM yardımıyla ahmin emiş ve her iki değişkenin de ayrı ayrı bağımlı değişken olarak ifade edildiği eşanlı denklem sisemleri üzerinden HR nin formül 3 eki şekilde hesaplanabileceğini vurgulamışır. S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 (3) Formülde yer alan u s, ve u f, VECM den elde edilen haa erimlerini ifade emekedir. VECM modeli doğrulusunda Hedge Rasyosu formül 4 yardımıyla hesaplanabilir. HR VECM cov( s, f) (4) f cov( s, f) s f 4 numaralı denklemde yer alan, u s, ve u f, arasındaki korelasyon kasayısını, s ve sandar sapmasını ifade emekedir. f ise s, u ve u f, nin EKK, ECM ve VECM ye göre hesaplanan Hedge Rasyolarında haa erimlerine ai varyansların zaman içinde sabi kaldığı varsayılmışır. Faka anısal es sonuçları EKK, EC ve VEC modellerinden elde edilen varyansaların zaman içinde değişiğini gösermekedir. Bu sebeple Degiannakis ve Floros (010) ECM den elde edilen haa erimlerinin zaman içinde değişen varyansa sahip olduğundan harekele ECM-GARCH modelini ahmin emişlerdir. Kurulan ECM-GARCH modeli 5 numaralı denklem ile sunulmuşur. S c a bf F S u 1 1 i i u z (5) a a u z N (0,1) Denklem 5 incelendiğinde Haa Düzelme Modeli (ECM) nden elde edilen haa erimleri GARCH modelinin varyans denklemine ilave edilmişir. Hem geleneksel yönemlere göre hem de ek değişkenli ECM-GARCH modeli yardımıyla saik yapıya sahip ek bir opimum HR hesaplandıkan sonra, değişkenler arasındaki zamana bağlı korelasyon ilişkilerini de dikkae alan iki değişkenli GARCH modellerine ilişkin dinamik HR ahminlemesi yapılacakır. İki değişkenli GARCH modellerinden Bollerslev (1990), arafından gelişirilen CCC-ARCH modeli ve Baba vd. (1990) ve Engle ve Kroner (1995) arafından gelişirilen Diagonal-BEKK-ARCH modellerinden yararlanılırken, değişkenler arasındaki hem kısa hem de uzun dönemli ilişkiler de dikkae alınacağından hem CCC-GARCH, hem de Diag-BEKK-GARCH ahminlerinde VEC modelinin oralama denklemde yer alması sağlanacakır. Kurulacak VEC-CCC-GARCH modeline ilişkin ahmin gerçekleşirilirken aşağıdaki 6, 7 ve 8 numaralı denklem formlarından yararlanılacakır. 4

5 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 (6) a u s, 1,0 1,1 s, 1 1,1 s, 1 a u f,,0,1 f, 1,1 f, 1 (7) (8) s, f, s, f, 6 numaralı denklem söz konusu değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri oraya koyarken, 7 numaralı denklem ise VEC modelinden elde edilen her bir haa erimlerine ilişkin GARCH(1,1) ahminlerini, son olarak 8 numaralı denklem ise değişkenler arasındaki koşullu kovaryans denklemini ifade emekedir. VEC-CCC-GARCH model ahmini sonrasında oraya çıkacak HR ahmini ise diğer modellerden farklı olarak, üm veri sei için değil her veri için hesaplanmalıdır. Bunun sebebi değişkenler arasındaki korelasyonun zamana bağlı şekilde değişebiliyor olmasıdır. VEC-Diag-BEKK-GARCH modelinin ahminin de 6 numaralı denklem yardımıyla değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler modelin oralama denklemine dâhil edilerek denklem 9 ve 10 yardımıyla VEC emelli Diag-BEKK- GARCH ahminleri ve dinamik HR hesaplanabilir. ( ) u ( ) s, 0,1,1 1,1,1 s, 1 1,1,1 s, 1 ( ) u ( ) f, 0,, 1,, f, 1 1,, f, 1 u u (10) s, f, 0,1, 1,1,1 s, 1 f, 1 1,, 1,1,1 s, f, 1 1,, VEC-CCC-GARCH modeline benzer şekilde 9 numaralı denklemler VEC ahmininden elde edilen her bir haa erimine ai GARCH(1,1) denklemlerini, 10 numaralı denklem ise söz konusu haa erimleri arasındaki kovaryans denklemini ifade emekedir. (9) 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI Hedge rasyosunun ahminine ilişkin modellere geçilmeden önce logariması alınmış spo ve vadeli fiya serilerine ilişkin birim kök eslerinin gerçekleşirilmesi gerekmekedir. Eviews yazılımından elde edilen 1 ve numaralı grafikler incelendiğinde serilerin durağan bir yapıya sahip olmadıkları dikkai çekmekedir. Yapılan analizler sonrasında sahe regresyon sorunuyla karşılaşılmaması için söz konusu durağan olmayan logarimik fiya serilerinden geiri serileri hesaplanmış ve serilere ilişkin 3 ve 4 numaralı grafikler sunulmuşur. Grafik 1 Logarimik Spo Endeks 5

6 ÇELİK Grafik Logarimik Vadeli Endeks Grafik 3 Spo Endeks Logarimik Geiri Serisi Grafik 4 Vadeli Endeks Logarimik Geiri Serisi Söz konusu grafikler Tablo 1 de yer alan ADF birim kök es ve Tablo de yer alan Johansen Eşbüünleşme es sonuçlarıyla kıyaslandığında spo ve vadeli fiya serilerinin I[1] düzeyinde durağan oldukları ve uzun dönemde ilişki halinde oldukları görülmekedir. 6

7 Kriik Değer ADF -isaisiği ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Tablo 1. Logarimik Fiya ve Geiri Serilerine ADF Tes Sonuçları Log_Spo Log_Geiri_Spo -, ,7059* Log_Vadeli Log_Geiri_Vadeli -, ,91807* %1-3, ,43307 %5-3, ,86688 %10-3, ,56747 *, %1 anlamlılık düzeyini ifade emekedir. Tablo Fiya Serilerine İlişkin Johansen Eşbüünleşme Tes Sonuçları Trace İsaisik 0,05 Kriik Değer r=0 83,735* 15,49471 r 0, , Max. Özdeğer İsaisik 0,05 Kriik Değer r=0 80,94153* 14,6460 r 0, , Opimal hedge rasyosunun ahmininde 1 numaralı denklem formundan yararlanılarak gerçekleşirilen Geleneksel EKK ahmin sonucuna göre oluşurulan Tablo 3 sonuçları EKK dan elde edilen HR nin 0,991 olduğu görülmekedir. Tablo 3 EKK Tahmin Sonuçları S c bf 0, [0,13] 0,991[118,5] F u [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. Spo ve Vadeli fiya serileri uzun dönemde birlike hareke eme eğiliminde olduğunda HR hesaplaması numaralı denklem formundan yararlanılarak basi EC modeli ve VEC modeli ile hesaplanabilir, ECM ve VECM ahmin sonuçları sırasıyla Tablo 4 ve 5 de sunulmuşur. Fiya serileri için Schwarz Bilgi Krierine (SCI) göre hesaplanan gecikme uzunluğu 3 olarak hesaplanmışır. Basi EC model sonuçlarına göre HR nin 0,9486 olduğu görülmekedir. 7

8 ÇELİK Tablo 4 Basi Haa Düzelme Modeli (ECM) Tahmin Sonuçları S c a bf F S u 1 1 i i 0, [0,138] 0, [ 7, 75] 0, 9486[133, 73] F 0, 3781[16, 35] F 0,1808[7, 64] F 0, 045[,10] F 0, 37[ 16, 01] S 0,179[ 7, 55] S 0, 060[, 78] S u [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. VECM model ahminine ilişkin HR hesaplamasında 3 numaralı denklemlerden elde edilen hem spo hem de vadeli fiyalara ilişkin haa erimlerinin sandar sapmaları ( s ve f ) ve aralarındaki korelasyon kasayısından ( )yararlanılmışır.. s f HR Tablo 5 Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) Tahmin Sonuçları f S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, s, f, 0, , Cov( s, ).. 0, s f s. f 0, HR 0, , f [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. Geleneksel EKK, basi ECM ve VECM ahmin sonuçlarından farklı olarak modellerden elde edilen haa erimlerinin zaman içinde değişen varyans karakeri sergiliyor olması sebebiyle EC modelinden elde edilen haa erimleri 5 numaralı denklemden yararlanılarak GARCH modelinin varyans denklemine ilave edilerek HR ahmini ECM-GARC(p,q) modeli yardımıyla ekrar hesaplanmışır. Model sonuçları ablo 6 da ayrınısıyla sunulmuşur. ECM-GARCH(,1) modeli anısal es sonuçları en uygun model olma özelliği gösermişir. Tablo 6 sonuçları incelendiğinde koşullu varyansın zaman içinde değişiğini dikkae alan ECM-GARCH(,1) model sonuçlarında HR nin 0,9578 olduğu görülmekedir. Tablo 6 ECM-GARCH (,1) Tahmin Sonuçları S c a bf F S u 1 1 i i 0, 0000[0, 58] 0, [ 7,81] 0, 9578[88, ] F 0, 45[18,1] F 0,19[8, 31] F 0, 056[, 65] F 0, 45[ 17, ] S 0,19[ 8, 5] S 0, 06[, 9] S u 1 3 a0 a1u 1 a1u 1 1 0, [, 3] 0, 4[8,8] u 0,198[ 7, 47] u 0,96[10,1]

9 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ljung-Box Q(1)=16,3(0,18), koşullu varyans ARCH-LM esi F isaisiği= 0,0015(0,96), paranez içindeki değerler olasılık değerleridir. Hem geleneksel yönemler (EKK, ECM, VECM) hem de varyansın zaman içinde değişim gösereceğini dikkae alarak oluşurulan ECM-GARCH modelleri sonrasında ek bir HR hesaplanabilmesine rağmen, ablo 7 ve ablo 8 de sırasıyla ahmin sonuçları sunulan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK-GARCH modelleri ile dinamik HR hesaplaması yapılabilmekedir. Tablo 7 VEC-CCC-GARCH (1,1) Tahmin Sonuçları S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, a u s, 1,0 1,1 s, 1 1,1 s, 1 0, 00000[4, 61] 0, 07[6, 99] u 0, 9[89, 7] s, 1 s, 1 a u f,,0,1 f, 1,1 f, 1 0, 00000[5, 40] 0, 06[7, 05] u 0,93[99,15] 0,95[443,5] s, f, f, 1 f, 1 s, f, s, f, [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ookorelasyon Pormaneau Q()=0,19(1,00), Q(4)=6,44(0,98), Q(6)=19,8(0,70) ve Q(8)=7,46(0,69). Paranez içindeki değerleri olasılıkları ifade emekedir. Hem VEC-CCC-GARCH(1,1) hem de VEC-Diag-BEKK-GARCH(1,1) ahmininden sonra elde edilen HR Grafikleri aşağıdaki gibidir. Modellerden elde edilen oralama hedge rasyoları sırasıyla 0,9775 ve 0,9641 olarak hesaplanmışır Grafik 5 VEC-CCC-GARCH Modelinden Tahmin Edilen Dinamik Hedge Rasyosu 9

10 ÇELİK Tablo 8 VEC-Diag-BEKK-GARCH (1,1) Tahmin Sonuçları S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, 0, (0, 1) u (0,974) ( ) u ( ) s, 0,1,1 1,1,1 s, 1 1,1,1 s, 1 s, 1 s, 1 [4,07] [18,03] [369,7] 0, (0, 0) u (0, 976) ( ) u ( ) f, 0,, 1,, f, 1 1,, f, 1 f, 1 f, 1 [4,6] [17,79] [407,8] u u s, f, 0,1, 1,1,1 s, 1 f, 1 1,, 1,1,1 s, f, 1 1,, 0, , 1u u 0, 0 0, 974 0, 976 s, 1 f, 1 s, f, 1 [4,8] [18,03] [17,79] [369,7] [407,8] [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ookorelasyon Pormaneau Q()=0,68(0,99), Q(4)=9,9(0,90), Q(6)=1,97(0,58) ve Q(8)=31,4(0,49) Grafik 6 VEC-Diag-BEKK-GARCH Modelinden Tahmin Edilen Dinamik Hedge Rasyosu Dinamik yönemler yardımıyla ahmini yapılan opimal hedge rasyosu, spo ve vadeli fiyalar arasındaki korelasyonun zamana bağlı olarak değişiğini dikkae alan bir bakış açısı oraya koyduğu için hem model sonuçları hem de anısal esler sonucunda saik yönemlere göre en uygun ahminlemeyi oraya koymakadır. Tablo 9 değerlendirildiğinde ahmini farklı modeller yardımıyla yapılan minimum varyans hedge rasyosuna ilişkin karşılaşırma yapılabilir. 10

11 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Tablo 9 Hedge Rasyosu Tahmin Sonuçları Model Hedge Rasyosu EKK 0,991 ECM(3) 0,9486 VECM(3) 0,9498 ECM-GARCH(,1) 0,9578 VEC-CCC-GARCH(1,1) 0,9775 VEC-Diag-BEKK-GARCH(1,1) 0, SONUÇ Spo piyasalarda gerçekleşirilen yaırımların oraya çıkarmış olduğu risklerin hem ulusal hem de uluslararası finans piyasalarında sadece çeşilendirme yoluyla en aza indirilememesi, yaırımcıların spo piyasalardaki pozisyonları sebebiyle oraya çıkan riskleri konrol alına alma çabalarını arırmakadır. Spo piyasalardaki fiya dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri konrol alına almak ve söz konusu dalgalanmaları fırsaa dönüşürmek amacıyla kurulmuş olan vadeli işlem piyasalarının, risken korunma sraejilerinin üreilmesi için büyük bir fırsa olduğu gerçeği alında Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosunu hisse senedi endeksleri üzerinden oraya koymayı ve en uygun ahmin modelini espi emeyi amaçlayan bu çalışmada, farklı modeller üzerinden hedge rasyosu ahmin edilmişir. BIST 30 endeksi ve endeks üzerine düzenlenen vadeli işlem sözleşmelerinin 04/0/005-0/08/013 aralığındaki gün sonu fiya serileri üzerinden gerçekleşirilen analizler yardımıyla hedge rasyosu ahmininde kullanılan saik ve dinamik modeller arasından Türk vadeli işlem piyasaları için en uygun HR ahmin modeli oraya konulmaya çalışılmışır. EKK, ECM ve VECM gibi, model arıklarının ookorelasyon içermediğini ve sabi varyansa sahip olduğunu varsayan saik model ahmin sonuçlarına ilişkin anısal esler, model sonuçlarının güvenilir olmadığını kanılamakadır. Varyansın zaman içinde değişim sergilediğini dikkae alarak kurulan ECM-GARCH modeli sonucunda her ne kadar daha uarlı ve güvenilir bir hedge rasyosu ahmin edilse de söz konusu saik modellerle üm veri sei için ek bir HR ahmini gerçekleşirilebilmekedir. Bu sebeple spo ve vadeli fiyalar arasındaki korelasyonun zaman içinde değişiğini dikkae alan dinamik modeller yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminlemisinde spo ve vadeli fiya serileri arasındaki üm korelasyon ilişkileri için ayrı ayrı HR ahmini gerçekleşirilerek söz konusu hedge rasyolarının oralaması alınmışır. Araşırma sonuçlarına göre, spo ve vadeli fiya serilerinin kısa ve uzun dönemli ilişkilerinin oralama denklemine ilave edilmesiyle kurulan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK-GARCH gibi dinamik model ahminlerinin saik yönemlere nazaran daha uarlı ve güvenilir HR ahmini yapığı kanılanmışır. Dinamik modeller arasında CCC-GARCH modeli, saik modeller içinde ise varyansın zaman içindeki değişkenliğini dikkae alacak şekilde oluşurulan ECM-GARCH model ahminleri diğer modellere göre daha üsündür. Araşırma bulguları, Park ve Swizer (1995), Bera vd. (1997), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Olgun ve Yekiner (011) gibi çalışmalarda elde edilen sonuçlarla paralellik gösermekedir. Çalışma sonuçları, finans lieraürüyle paralel şekilde geleneksel yönemlerle uygun hedge rasyosunun ahmin edilemeyeceğini ayrıca kanılamakadır. İleride Spo ve vadeli fiyalara ilişkin daha kısa (gün içi) zaman aralıklarını dikkae alan çalışmalar yardımıyla opimal HR ahminine ilişkin çalışmaların sayısının ülkemizde arış gösermesi, vadeli işlem piyasalarının risken korunma mekanizmaları olduklarının anlaşılmasına kakı sağlayacakır. Vadeli işlem piyasalarının risken korunma sraejilerinin üreilmesine kakı sağlayan bir mekanizma haline gelmesi, beraberinde spo piyasalardaki bilgisel ekinliğin armasına kakı sağlayacakır. KAYNAKÇA ANDERSON, R. W., DANTHINE, J.P. (1980). Hedging and Join Producion: Theory and Illusraions. The Journal of Finance, (35), ss. ARSHANAPALLI, B., DOUKAS, J. (1997). The Linkages Of S&P 500 Sock Index and S&P 500 Sock Index Fuures Prices During Ocober Journal Of Economics and Business. (49), ss. 11

12 ÇELİK AKSOY, G., OLGUN, O. (009). Opimal Hedge Oranı Tahminlemesi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: VOB Örneği. İkisa İşleme ve Finans Dergisi. Cil: 4, Sayı: 74, ss. BABA, Y., ENGLE, R.F., KRAFT, D.F., KRONER, K.F. (1990). Mulivariae Simulaneous Generalized ARCH, mimeo. Deparmen of Economics. Universiy of California, San Diego, CA. BOLLERSLEV, T. (1990). Modelling The Coherence in Shor-run Nominal Exchange Raes: A Mulivariae Generalized ARCH Model. Review of Economics and Saisics. (7), ss. BAILLIE, R.T., MYERS, R.J. (1991). Bivariae GARCH Esimaion of The Opimal Commodiy Fuures Hedge. Journal of Applied Economerics. 6(), ss. BERA, A.K., GARCIA, P., ROH, J.S. (1997). Esimaion of Time-Varying Hedge Raios for Corn and Soybeans: BGARCH and Random Coefficien Approaches. OFOR paper no , 1-8.ss. BUTTERWORTH, D., HOLMES, P. (000). Ex Ane Hedging Effeciveness of UK Sock Index Fuures Conracs: Evidence for The FTSE 100 and FTSE Mid 50 Conracs. European Financial Managemen. (6), ss. BHADURI, S., DURAI, S.R.S. (008). Opimal Hedge Raio and Hedging Effeciveness of Sock Index Fuures: Evidence From India. Macroeconomics and Finance in Emerging Marke Economies. Vol. 1, Issue. 1, ss. CECHETTI, S.G., CUMBY, R.E., FIGLEWSKI, S. (1988). Esimaion of The Opimal Fuures Hedge. Review of Economics and Saisics.70(4), ss. CHAN, K., CHAN, K. C. ve KAROLYI, A. (1991). Inraday Volailiy In The Sock Index and Sock Index Fuures Markes. The Review Of Financial Sudies. Vol.4, No.4, ss. CHAN, K. (199). A Furher Analysis Of The Lead-Lag Relaionship Beween The Cash Marke and Sock Index Fuures Marke. The Review Of Financial Sudies. Vol.5, No.1, ss. CHOU, W. L., DENIS, K.K.F., LEE, C. F. (1996). Hedging Wih The Nikkei Index Fuures: The Convenional Model Versus The Error Correcion Model. The Quarerly Review of Economics and Finance. 36(4), ss. CHEN, S-S., LEE, C-F., SHRESTHA, K. (003). Fuures Hedge Raios: A Review. The Quarerly Review of Economics and Finance. (43), ss. CHOUDHRY, T. (009). Shor-run Deviaions and Time-Varying Hedge Raios: Evidence From Agriculural Fuures Markes. Inernaional Review of Financial Analysis. Vol.18, Issue. 1-, ss. ÇELİK, İ. (01). Vadeli İşlem Piyasasında Fiya Keşfi İzmir Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borasasında Ampirik Bir Uygulama. İsanbul. Türkiye Bankalar Birliği. Yayın No. 83. DE JONG, F., DONDERS, M. W. M. (1998). Inraday Lead-Lag Relaionships Beween The Fuures, Opions and Sock Marke. European Finance Review. (1), ss. DEGIANNAKIS, S., FLOROS, C. (010). Hedge Raios in Souh African Sock Index Fuures. Journal of Emerging Marke Finance. (9:3), ss. EDERINGTON, L. (1979). The Hedging Performance Of The New Fuures Markes. Journal of Finance. 34(1), ss. ENGLE, R.F., KRONER, K.F. (1995). Mulivariae Simulaneous Generalized ARCH. Economeric Theory. (11), 1-50.ss. FLOROS, C., VOUGAS, D.V. (004). Hedge Raios in Greek Sock Index Fuures Marke. Applied Financial Economics. (14), ss. FLOROS, C., VOUGAS, D. V. (007). Lead-Lag Relaionship Beween Fuures and Spo Markes In Greece: Inernaional Research Journal Of Finance and Economics. Issue 7, ss. FLOROS, C.(009). Price Discovery In The Souh African Sock Fuures Marke. Inernaional Research Journal Of Finance and Economics. Issue 34, ss. GRANGER, C. W. J. (1986). Developmen In The Sudy Of Coinegraed Economics Variables. Oxford Bullein Of Economics and Saisics. (48), 13-8.ss. GHOSH, A. (1993). Hedging Wih Sock Index Fuures: Esimaion and Forecasing Wih Error Correcion Model. The Journal of Fuures Markes. 13 (7), ss. GHOSH, A., CLAYTON, R. (1996). Hedging Wih Inernaional Sock Index Fuures: An Ineremporal Error Correcion Model. Journal of Financial Research. 19(4), ss. GEE, C. S., KARIM, M. Z. A. (005). The Lead-lag Relaionship Beween Sock Index Fuures and Spo Marke In Malaysia: A Coinegraion and Error Correcion Model Approach. Chulalongkorn Journal Of Economics. 17(1), 53-7.ss. 1

13 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) HERBST, A. F., McCormack, J. P., WEST, E. N. (1987). Invesigaion of A Lead- Lag Relaionship Beween Spo Sock Indices and Their Fuures Conrac. The Journal Of Fuures Marke. Vol. 7, no 4, ss. HSU, C-C., TSENG, C-P. WANG, Y-H. (008). Dynamic Hedging wih Fuures: A Copula-based GARCH Model. Journal of Fuures Markes. Vol.8, Issue 11., ss. JOHNSON, L. L. (1960). The Theory of Hedging and Speculaion in Commodiy Fuures. The Review of Economics Sudies. 3(10), ss. KAWALLER, I. G., KOCH, P. D., KOCH, T. W. (1987) The Temporal Price Relaionship Beween S&P500 Fuures and The S&P500 Index. The Journal Of Finance. Vol: XLII, no 5. KENOURGIOS, D., SAMITAS, A., DROSOS, P. (008). Hedge Raio Esimaion and Hedging Effeciveness: The case of The S&P 500 Sock Index Fuures Conrac. In. J. Risk Assessmen and Managemen. Vol. 9, Nos. ½, ss. KOSTIKA, E., MARKELLOS, R.N. (013). Opimal Hedge Raio Esimaion and Effeciveness Using ARCD. Journal of Forecasing. Vol. 3, Issue 1, ss. LIEN, D.H.D. (1996). The Effec of The Coinegraion Relaionship on Fuures Hedging: A Noe. The Journal of Fuures Markes. Vol. 16, No. 7, ss. LIEN, D., TSE, Y.K. (1999). Fracional Coinegraion and Fuures Hedging. The Journal of Fuures Markes. Vol. 19, No. 4, ss. LIEN, D., TSE, Y.K., TSUI, A.K.C. (00). Evaluaing The Hedging Performance of The Consan-Correlaion GARCH Model. Applied Financial Economics. (1), ss. LEE, C-F., LIN, F-L., CHEN, M-L. (010). Inernaional Hedge Raios For Index Fuures Marke: A Simulaneous Equaions Approach. Review of Pacific Basin Financial Markes and Policies. Vol. 13, No., ss. MYERS, R.J., THOMPSON, S.R. (1989). Generalized Opimal Hedge Raio Esimaion. American Journal of Agriculural Economics. 71(4), ss. MYERS, R.J. (1991). Esimaing Time-Varying Opimal Hedge Raios On Fuures Markes. The Journal of Fuures Markes. Vol. 11., No. 1., ss. MIFFRE, J. (004). Condiional OLS Minimum Variance Hedge Raios. The Journal of Fuures Markes. Vol. 4., No. 10., ss. MEN, X., MEN, X. (008). Hedging Effeciveness Of Hong Kong Sock Index Fuures Conracs. Inernaional Journal of Business and Managemen. Vol. 3, No. 8, ss. OLGUN, O., YETKİNER, I.H. (011). Deerminaion of Opimal Hedging Sraegy For Index Fuures: Evidence From Turkey. Emerging Markes Finance and Trade. Vol. 47., Issue 6., ss. ÖZEN, E., BOZDOĞAN, T., ZÜGÜL, M. (009). The Relaionship of Causaliy Beween The Price Of Fuures Transacions Underlying Sock Exchange and Price Of Cash Marke: The Case Of Turkey. Middle Easern Finance and Economics. Issue 4, 8-37.ss. PARK, T.H., SWITZER, L.N. (1995). Time-Varying Disribuions and The Opimal Hedge Raios For Sock Index Fuures. Applied Financial Economics. (5), ss. PRASHAD, A. (011). Hedging Performance of NIFTY Index Fuures. Cener for Inernaional Trade and Developmen, JNU, New Delhi, India 1-9.ss. hp:// 01/1/013 RUTLEDGE, D. J.S. (197). Hedgers' Demand for Fuures Conracs: A Theoreical Framework Wih Applicaions To The Unied Saes Soy-Bean Complex. Food Research Insiue Sudies. (11), ss. TARI, R., (008), Ekonomeri, İsanbul, Avcı Ofse WORKING, H. (1953). Fuures Trading and Hedging. American Economic Review.43 (3), ss. YANG, W. (001). M-GARCH Hedge Raios and Hedging Effeciveness in Ausralian Fuures Markes. School of Finance and Business Economics working paper series. (Edih Cowan Universiy), 01.04, ss. YANG, W., ALLEN, D.E. (004). Mulivariae GARCH Hedge Raios and Hedging Effeciveness in Ausralian Fuures Markes. Accouning and Finance. (45), ss. 13

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979 dan Günümüze Bir Literatür Araştırması

Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979 dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Vadeli İşlem Piyasalarında Optimal Hedge Rasyosunun Tahmini: 1979 dan Günümüze Bir Literatür Araştırması Optimal Hedge Ratio Estimation In Derivative Markets: A Literature Review From 1979 To Present İsmail

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri 3/24/2016. Bir stokastik sürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde

Birim Kök Testleri. Random Walk. Bir stokastiksürecin birim kök içerip içermediğini nasıl anlarız? Hatırlarsak aşağıdaki AR(1) sürecinde Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 02, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1

RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 1950-1995 1 RASYONEL BEKLENTLER DOAL ORAN HPOTEZ Türkiye çin Zaman Serisi Bulguları 950-995 Rahmi YAMAK * Yakup KÜÇÜKKALE ** ÖZET Bu çalımada, Rasyonel Bekleniler Doal Oran Hipoezinin, Çıkı (ya da isizliin) alep (ya

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cil 3, Sayı 6, 2007, ss. 8 88. TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME VE DÖVİZ KURU CARİ AÇIK ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? BİR NEDENSELLİK ANALİZİ Arş.Gör. Erman ERBAYKAL Balıkesir Üniversiesi

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association

eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Association eyd Ekonomik Yaklaşım Derneği / Associaion Ekonomik Yaklaşım 016, 7(99): 1-15 www.ekonomikyaklasim.org doi: 10.5455/ey.35908 BIST-100 Endeksinin Volail Davranışlarının Simerik Ve Asimerik Sokasik Volailie

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile)

Çift Üstel Düzeltme (Holt Metodu ile) Tahmin Yönemleri Çif Üsel Düzelme (Hol Meodu ile) Hol meodu, zaman serilerinin, doğrusal rend ile izlenmesi için asarlanmış bir yönemdir. Yönem (seri için) ve (rend için) olmak üzere iki düzelme kasayısının

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN TESPİTİ ÜZERİNE: MGARCH MODELİ İLE BİR İNCELEME ÖZET Prof.Dr.Cengiz TORAMAN Balıkesir Üniversiesi, İİBF,İşleme Bölümü Cengizoraman4@yahoo.com Öğr.Gör.Çağaay BAŞARIR

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ

HİSSE SENEDİ FİYATLARI VE DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ The Journal of Academic Social Science Sudies Inernaional Journal of Social Science Doi number:hp://dx.doi.org/10.9761/jasss2963 Number: 37, p. 399-408, Auumn I 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi Yayınlanma

Detaylı

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ *

İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferhat TOPBAŞ * İşsizlik ve İnihar İlişkisi: 1975 2005 Var Analizi 161 İŞSİZLİK VE İNTİHAR İLİŞKİSİ: 1975 2005 VAR ANALİZİ Ferha TOPBAŞ * ÖZET İşsizlik, birey üzerinde olumsuz birçok soruna neden olan karmaşık bir olgudur.

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA TÜRKİYE DE 1963 2006 DÖNEMİNDE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÜCRETLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA Mura ASLAN Eskişehir Osmangazi Üniversiesi H. Kürşad ASLAN Ken Sae Üniversiesi Öze İskandinav ücre modelinden hareke

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme

Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Türkiye Ekonomisinde Enerji Tükeimi ve Ekonomik Büyüme Mehme MUCUK * Doğan UYSAL ** Öze Genel olarak enerji, ekonomik ve endüsriyel kalkınma için önemli bir girdi kabul edilmekedir. Ancak enerjinin bazı

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ELEKTRİK TÜKETİMİ, İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.349-362. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2011, Vol.16,

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Marmara Üniversiesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 TÜRKİYE DE REEL DÖVİZ KURU İLE KISA VE UZUN VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLİŞKİSİ Araş. Gör. Burcu KIRAN * Öze Bu çalışmada, reel döviz kuru

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ

BANKA KREDİ PORTFÖYLERİNİN YÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAYANAN ALTERNATİF BİR YÖNTEM ÖNERİSİ BANKA KREDİ PORTFÖLERİNİN ÖNETİMİNDE ÖDEMEME RİSKİ ANALİZİ: KALMAN FİLTRESİNE DAANAN ALTERNATİF BİR ÖNTEM ÖNERİSİ K. Bau TUNA * ÖZ Ödememe riski banka kredilerini ve bankaların kredi porföylerini ekiler.

Detaylı

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey

Şeyma Çalışkan Çavdar Yildiz Technical University ISSN : 1308-7444 scavdar@yildiz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Istanbul-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Aricle Number: 3C0085 SOCIAL SCIENCES Received: May 2011 Acceped: Ocober 2011 Şeyma Çalışkan Çavdar Series : 3C Yildiz

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA

MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİYE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİYLE BİR UYGULAMA Aaürk Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil: 5, Sayı:, 3 MEVSİMSEL EŞBÜTÜNLEŞME TESTİ: TÜRKİE NİN MAKROEKONOMİK VERİLERİLE BİR UGULAMA Özlem AVAZ KIZILGÖL (*) Öze: Bu çalışmada, GSİH, ihraca,

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama

Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Portföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Koşullu Copula ve Dinamik Koşullu Korelasyon ile Porföy Riskinin Hesaplanması: Türkiye Verileri Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** Bu çalışmada,..-5..7

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

Araştırma Makalesi. Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN:

Araştırma Makalesi.  Selçuk Üniversitesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) ISSN: Araşırma Makalesi www.ziraa.selcuk.edu.r/ojs Selçuk Üniversiesi Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 26 (2): (2012) 63-69 ISSN:1309-0550 Türkiye nin Tarım Ürünleri İhraca Fonksiyonu ve Döviz Kuru Belirsizliğinin

Detaylı

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa

Mevsimsel Kointegrasyon Analizi: Güney Afrika Örneği. Seasonal Cointegration Analysis: Example of South Africa Gazi Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi Vol/Cil 3, No/Sayı 6, 216 Mevsimsel Koinegrasyon Analizi Güney Afrika Örneği Jeanine NDIHOKUBWAYO Yılmaz AKDİ Öze Bu çalışmada 1991-2134 dönemi Güney Afrika ekonomik

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği

Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Volume 2. Number 1. 2011 pp. 121-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Đlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği Burcu Ozcan a Ayse Ari b Öze: Finansal

Detaylı

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller

DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıtılmış Gecikme ve Otoregresiv Modeller DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ GECİKMELİ İLİŞKİLER: Dağıılmış Gecikme ve Ooregresiv Modeller 1 Zaman serisi modellerinde, bağımlı değişken Y nin zamanındaki değerleri, bağımsız X değişkenlerinin zamanındaki cari

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi

Türkiye de Petrol Tüketimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Bütünleşme Yöntemi İle Analiz Edilmesi Volume 5 Number 2 2014 pp. 47-60 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Türkiye de Perol Tükeimi İle Reel GSYİH Arasındaki Uzun Dönem İlişkinin Johansen Eş-Büünleşme Yönemi İle Analiz Edilmesi Reşa Ceylana

Detaylı

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Güz 2013, Cil:9, Yıl:9, Sayı:2, 9:7997 PETROL FİYATLARININ İMKB ENDEKSLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Sevinç GÜLER * Halime TEMEL NALIN * * IMPACT OF OIL PRICES ON ISE INDICES

Detaylı

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS

FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * THE EFFECT OF CONFIDENCE FACTOR ON USED OF BANK CREDIT BY FIRMS ANADOLU ÜNİVERS İTES İ S OS YAL BİLİMLER DERGİS İ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cil/Vol. : - S ayı/no: 2 : 33 42 (20) FİRMALARIN BANKA KREDİSİ KULLANIMINDA GÜVEN FAKTÖRÜNÜN ETKİSİ * Yrd.

Detaylı

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği

Para Talebinin Belirleyenleri ve İstikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:3 Cil: Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Para Talebinin Belirleyenleri ve İsikrarı Üzerine Bir Uygulama: Türkiye Örneği Yrd. Doç. Dr. Burcu ÖZCAN Fıra Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ

GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ GARCH MODELLERĠ VE VARYANS KIRILMASI: ĠMKB ÖRNEĞĠ Dr. Sevda Gürsakal sdalgic@uludag.edu.r Uludağ Üniversiesi, İİBF Ekonomeri Bölümü ÖZET Bu çalışmada hisse senedi oynaklığındaki kırılmalar Inclan ve Tiao

Detaylı

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI

SORU SETİ 02 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI Ekonomeri 8 Ocak, 0 Gazi Üniversiesi İkisa Bölümü SORU SETİ 0 (REVİZE EDİLDİ) FİNAL KONULARI PROBLEM Aşağıda verilen avuk ei alebi fonksiyonunu düşününüz (960-98): lny = β + β ln X + β ln X + β ln X +

Detaylı

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Ankara e-posta: selma@kayalak.com. Geliş Tarihi/Received:30.05.2012 Türkiye de Fındık Üreim Alanlarının Armasında Deseklemelerin Ekisi Selma KAYALAK 1 Ahme ÖZÇELİK 2 1 Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Çanakkale 2 Ankara Üniversiesi

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama

Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracata Etkisi: Türkiye İçin Bir Uygulama YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cil:16 Sayı:2 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Döviz Kuru Belirsizliğinin İhracaa Ekisi: Türkiye İçin Bir Uygulama Prof. Dr. Recep TARI Kocaeli Üniversiesi, İ.İ.B.F.,

Detaylı

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ

AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,, 15(),71-79 AYÇİÇEK VE SOYA YAĞI İTHALAT TALEBİNİN ANALİZİ Selim Adem HATIRLI Vecdi DEMİRCAN Ali Rıza AKTAŞ Süleyman Demirel Üniversiesi Ziraa Fakülesi Tarım

Detaylı

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

Bölüm 3 HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME YÖNTEMLERİ Bölüm HAREKETLİ ORTALAMALAR VE DÜZLEŞTİRME ÖNTEMLERİ Bu bölümde üç basi öngörü yönemi incelenecekir. 1) Naive, 2)Oralama )Düzleşirme Geçmiş Dönemler Şu An Gelecek Dönemler * - -2-1 +1 +2 + Öngörü yönemi

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği

Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Volume 5 Number 4 2014 pp. 71-88 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Global Finansal Krizde Kredi Marjı: Japon Tahvil Piyasası Örneği Aydın Yüksel a Aslı Yüksel b Öze: Bu makale Ağusos 2007 arihinde oraya

Detaylı

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği

Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Aaürk Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi 05 9 (): 35-36 Cari İşlemler Açığı ve Sürdürülebilirlik: Türkiye Örneği Munise ILIKKAN ÖZGÜR (*) Öze: Makroekonomik isikrarının sağlanmasında cari işlemler

Detaylı

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01)

Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004: :01) June 7-9, 2009, Eskişehir, Turkey. Tükeici Güveni ve Hisse Senedi Fiyaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği (2004:0-2009:0) Yusuf Volkan Topuz * İkisadi İdari Bilimler Fakülesi, İşleme Bölümü,

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'de İktisadi Özgürlük ve İstihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi SESSION 3B: Ora Asya Ekonomileri 07 Azerbaycan, Kazakisan, Kırgızisan ve Türkiyede İkisadi Özgürlük ve İsihdam İlişkisi: Bir Panel Veri Analizi Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes Universiy, Turkey) Ass. Prof.

Detaylı

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi

Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yöntemi İle Analizi Finans Poliik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cil: 44 Sayı:512 43 Türkiye de Döviz Kuru Oynaklığının SWARCH Yönemi İle Analizi Öze Bülen GÜLOĞLU 1 Ayşe AKMAN 2 Bu çalışmada, Mar 2001-Mar 2007 arihleri arası dönemde

Detaylı

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey

Ayhan Topçu Accepted: January 2012. ISSN : 1308-7304 ayhan_topcu@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Ankara-Turkey ISSN:136-3111 e-journal of New World Sciences Academy 212, Volume: 7, Number: 1, Aricle Number: 3A47 NWSA-PHYSICAL SCIENCES Received: December 211 Ayhan Toçu Acceed: January 212 Fahrein Arslan Series :

Detaylı

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer

Anahtat Kelimeler: Volatilite, Basel II, Geriye Dönük Test, Riske Maruz Değer Volume Number 3 011 pp. 1-17 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com RMD Hesaplamalarında Volailie Tahminleme Modellerinin Karşılaşırılması ve Basel II Yaklaşımına Göre Geriye Dönük Tes Edilmesi: İMKB 100 Endeksi

Detaylı

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ *

REEL DÖVİZ KURLARINDA UZUN DÖNEM BAĞIMLILIK THE LONG-TERM DEPENDENCE IN REAL EXCHANGE RATES Emre ÜRKMEZ * Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 10 Sayı: 49 Volume: 10 Issue: 49 Nisan 2017 April 2017 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 REEL DÖVİZ KURLARINDA

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Çukurova Üniversiesi İİBF Dergisi Cil:17 Sayı:1 Haziran 2013 ss.17-35 Rasyonel Bekleniler Hipoezinin Tesi: Enflasyon, Faiz ve Kur 1 Tes of he Raional Expecaions Hypohesis: Inflaion, Ineres Rae and Exchange

Detaylı

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata *

Türkiye de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik İncelemesi. Erkan Özata * İlişkilerin Ekonomerik İncelemesi * Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. İş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY

TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY Journal of Yasar Universiy 22 26(7) 4392-444 TÜRK EKONOMİSİNİN ENERJİ BAĞIMLILIĞI ÜZERİNE BİR EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ A CO-INTEGRATION ANALYSIS ON THE ENERGY DEPENDENCY OF THE TURKISH ECONOMY M. Ali Bilginoğlu

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Türkiye Pay Endeks Futures Piyasasında Optimum Korunma Oranı ve Korunma Etkililiği

Türkiye Pay Endeks Futures Piyasasında Optimum Korunma Oranı ve Korunma Etkililiği EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt 16 Sayı 4 Ekim 2016 SS. 719 / 732 Türkiye Pay Endeks Futures Piyasasında Optimum Korunma Oranı ve Korunma Etkililiği Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness

Detaylı

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği

Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği Reel ve Nominal Şokların Reel ve Nominal Döviz Kurları Üzerindeki Ekileri: Türkiye Örneği Öze Ahme Mura ALPER Bu çalışma Türkiye deki reel döviz kuru dalgalanmalarının kaynaklarını açıklamayı amaçlamakadır.

Detaylı

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ

TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Yıl: 24 Sayı:86 Ocak 2010 101 TÜRK & AMERİKAN ENERJİ PİYASALARI NDA PİYASA ETKİNLİĞİNİN TEST EDİLMESİ Nuray ERGÜL ÖZET Bu çalışmada, Türk ve Amerikan Enerji Piyasaları na yer verilmişir. Araşırmada kullanılan

Detaylı

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I "EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING" Ankara, October 24-25, 2013

Paper prepared for the EY International Congress on Economics I EUROPE AND GLOBAL ECONOMIC REBALANCING Ankara, October 24-25, 2013 Paper ID Number: 222 Paper prepared for he EY Inernaional Congress on Economics I "EUROPE AND GOBA ECONOMIC REBAANCING" Ankara, Ocober 24-25, 2013 Gazi Universiy Deparmen of Economics Türkiye İş Gücü Piyasasi

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET -10 -15 -20. Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-6 / 1 Nisan 2010 EKONOMİ NOTLARI FİNANSAL STRES VE İKTİSADİ FAALİYET Selim Elekdağ İbrahim Burak Kanlı Absrac: This noe examines he ineracion beween financial sress

Detaylı

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region MPRA Munich Personal RePEc Archive A Sudy on he Esimaion of Suly Resonse of Coon in Cukurova Region Erkan Akas Faculy of Economics & Admin.Sciences a BIGA 2006 Online a h://mra.ub.uni-muenchen.de/8648/

Detaylı

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi.

Anahtar Kelimeler Harvey Testi, Doğrusallık, Finansal Piyasalar, Etkin Piyasa Hipotezi. Borsa İsanbul da Piyasa Ekinliğinin Analizi: Harvey Doğrusallık Tesi (Analysis of Marke Efficiency a Borsa İsanbul: Harvey Lineariy Tes) Gürkan MALCIOĞLU a Mücahi AYDIN b a Arş.Gör., Sakarya Üniversiesi,

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı