Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vadeli İşlem Piyasasında Optimal Hedge Rasyosunun Statik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması"

Transkript

1 Uluslararası Alanya İşleme Fakülesi Dergisi Inernaional Journal of Alanya Faculy of Business Yıl:014, C:6, S:3, s Year:014, Vol:6, No:3, s Vadeli İşlem Piyasasında Opimal Hedge Rasyosunun Saik ve Dinamik Teknikler Yardımıyla Hesaplanması Opimal Hedge Raio Calculaion in Derivaive Markes Based on Saic and Dynamic Techniques İsmail ÇELİK Yrd. Doç. Dr., Mehme Akif Ersoy Üniversiesi, İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi, Bankacılık ve Finans Bölümü, Anahar Kelimeler: Minimum Varyans Hedge Rasyosu (MVHR), VEC-CCC- GARCH, VEC-Diag- BEKK-GARCH Keywords: Minimum Variance Hedge Raio (MVHR), VEC-CCC-GARCH, VEC-Diag-BEKK- GARCH ÖZ Bu çalışmanın amacı Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosu modelini, ekonomerik modeller arasında kıyaslama yaparak ahmin emekir. BIST30 endeksine ai Şuba/005-Ağusos/013 aralığındaki fiya serileri üzerinden gerçekleşirilen analizlerde Hedge Rasyosu nun ahmini Geleneksel EKK, Basi Haa Düzelme Modeli (ECM), Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) ve ECM-GARCH modelleri gibi saik yönemler ve çok değişkenli GARCH (M-GARCH) modelleri olan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK gibi dinamik modeller yardımıyla gerçekleşirilmişir. Araşırma sonuçlarına göre dinamik modeller ile gerçekleşirilen HR ahmini saik modellere göre daha uarlı ve güvenilirdir. Ayrıca saik modeller arasında ECM-GARCH modeli, varyansın zamana bağlı olarak değişiğini dikkae aldığı için diğer geleneksel yönemlere göre üsünlük sağlamakadır. Bu sonuçlar HR lieraüründeki benzer bulgularla aynı çizgidedir. ABSTRACT The aim of his paper is explaning he opimal hedge raio model by comparing economeric models in Turkish Sock index fuures markes. The analysis has been performed on he basis of prices beween February 005-Augus 013 in BIST30 index. The saic hedge raios are esimaed by various economeric echniques such as; he convenional OLS regression, simple error correcion model (ECM) and vecor error correcion model (VECM), he ECM-GARCH models. Furhermore, ime-varying hedge raio has been esimaed by employing a mulivariae GARCH (M-GARCH) models such as; VEC-CCC-GARCH and VEC- Diag-BEKK. The empirical resuls show ha he dynamic models provides bes hedge raios. Addiionally, ECM-GARCH is superior o oher convenional echniques because i akes ino consideraion ha variance changes depending on ime. These resuls are in he same line wih similar findings in he HR lieraure. 1. GİRİŞ Spo piyasalarda gerçekleşirilen yaırımların, varlık fiyalarındaki dalgalanmalar sebebiyle risk aşıyor olması, poansiyel yaırımcıların porföy çeşilendirmesinin de öesinde söz konusu risk unsurlarını konrol emesini gerekli kılmakadır. Vadeli işlem piyasalarının kuruluş ve kullanım amaçları incelendiğinde geleceke meydana gelebilecek fiya dalgalanmalarının oluşurduğu riskleri konrol alında uabilme özelliğine sahip oldukları oraya çıkmakadır. Her ne kadar modern porföy eorilerinin ışığında iyi çeşilendirilmiş porföyler yardımıyla beklenen geiriye en uygun risk primi ile ulaşılması mümkün gibi görünse de çeşilendirme yoluyla azalılması mümkün olmayan pazar riskinin konrol alında uulması ekin bir vadeli işlem piyasası ile mümkün olabilmekedir. Hisse senedi fuures sözleşmelerinin sahip olduğu düşük işlem maliyei, kaldıraç ekisi ve yüksek likidie, piyasadaki kullanışlı bilginin spo piyasalara nazaran vadeli işlem piyasalarına daha hızlı ulaşmasına imkân anımaka, bu ise vadeli piyasalardaki bilgi ekinliğini arırmakadır. Teorik alyapısı Working (1953), Johnson (1960), Ruledge (197) ve Ederingon (1979) arafından sunulan Hedging, spo piyasada rol alan alıcı ya da saıcının fiya dalgalanmaları kaynaklı oraya çıkacak risklerden varlıklarını korumak amacıyla oraya koyduğu eylemi ifade emekedir. Bilgi ekinliğine sahip bir vadeli işlem piyasası, spo piyasalardaki riski konrol alında umak için en önemli ensrüman olma özelliği aşıyacakır. Vadeli işlem piyasaları ile spo piyasalar arasındaki ilişkilerin bu denli kuvveli olmadığı varsayımı alında önemli soru spo piyasalarda oraya çıkacak riskleri konrol alında umak için yaırım yapılacak vadeli işlem sözleşme sayısı nedir? olmalıdır. Yaırımcıların ifade edilen soruya verecekleri cevap, opimal hedge rasyosunun oraya konulmasıyla ilgilidir. Minimum Varyans Hedge Rasyosu (MVHR), spo piyasadaki riskleri konrol eirecek olan alım veya saıma konu

2 ÇELİK opimum vadeli işlem sözleşmesinin mikarını ifade emekedir. Bu, yaırımcının porföyünü risken korumak için ihiyaç duyduğu sözleşme sayısının anımlanması açısından önem arz emekedir (Degiannakis ve Floros, 010: 86). Risken korunma sraejisinin emel amacı en iyi korunma oranını seçmekir. Minimum varyans korunma oranının ercih edilme sebebi anlaşılmasının kolay olması ve basi hesaplanabilmesidir (Chen vd, 003: 449). Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosunun hesaplanmasında dikkae değer ekonomerik modelin espi edilmesine kakı sağlaması arzu edilen bu çalışmada varyansın zamana bağlı olarak sabi kaldığını varsayan saik modeller ile hem varyansın hem de değişkenler arasındaki korelasyonun zaman içinde değişiğini dikkae alan dinamik modellerin oraya çıkardığı hedge rasyoları kıyaslanarak, dikkae değer ahmin modelinin espii edilmesi sağlanacakır. Çalışmanın analiz aşamasında ülkemizde gerçekleşirilen çalışmalardan farklı olarak söz konusu dinamik modeller yardımıyla hedge rasyosunun ahmini gerçekleşirilirken spo ve vadeli işlem fiya serileri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri de dikkae alan vekör haa düzelme modeli CCC-GARCH ve Diag-BEKK-GARCH modellerinin oralama denklemlerine dâhil edilecekir. Çalışmanın. bölümünde konuya ilişkin lieraür, 3. bölümde hedge rasyosunun ahmininde kullanılabilecek saik ve dinamik modeller, 4. bölümünde ülkemiz vadeli işlem piyasaları üzerinde hedge rasyosunun ahminine ilişkin araşırma bulguları ve 5. bölümde ise çalışmanın sonuçları yer almakadır.. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Vadeli işlem piyasaları üzerine lieraüre siraye emiş birçok çalışma spo ve vadeli piyasalar arasındaki öncüllük-ardıllık ilişkileri, piyasalar arasındaki volailie yayılımları ve fiya keşfi konularını incelemekedir. (Kawaller vd. (1987), Herbs vd. (1987), Chan vd. (1991), Chan (199), Arshanapalli ve Doukas (1997), De Jong ve Donders (1998), Gee ve Karim (005), Floros ve Vougas (007), Özen vd. (009), Floros (009), Çelik (01)). Tüm bu çalışmaların en önemli orak nokası ise vadeli işlem piyasalarının spo piyasaları öncüllediği, spo piyasalarda meydana gelen volailie kalıcılığını azalığı yani spo piyasalardaki riskleri yönemeke kullanılabileceği yönündedir. Vadeli işlem piyasalarında opimal Hedge Rasyo sunun ahmini bir çok model yardımıyla yapılabilmekedir. Yeni kurulmuş vadeli piyasalarda hedge rasyosunun (HR) ahmini ilk olarak Ederingon (1979) arafından gerçekleşirilmiş ve Anderson ve Danhine (1980) arafından da söz konusu çalışma yapılmışır. Yapılan çalışmaların orak nokası, analizlerin geleneksel en küçük kareler (EKK) yönemiyle gerçekleşirilmesidir. EKK meodu yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminlerinin bazı problemlerinin olduğu açıkır. İlk olarak, hem vadeli hem de spo piyasalarda oraya çıkan risklerin sabi olduğunu varsaymak yanlış olacakır. Çünkü varlık fiyaları zamanla değişen (ime-varying) bir özelliğe sahipir. İkinci olarak ise, EKK modeli spo ve vadeli fiyalar arasındaki uzun dönemli birlike hareke eme davranışını görmezden gelmekedir (Floros ve Vougas, 004: 117,118). EKK yardımıyla gerçekleşirilen hedge rasyosu ahminlerinin yeersiz olduğunun kanılanmasına odaklanan birçok çalışmada orak noka, fiya serilerine ilişkin gecikmeli değerlerin ve seriler arasındaki uzun dönemli ilişkilerin de dikkae alınmasının gerekiğidir. En doğru ahmin modelinin oraya konabilmesi ve özellikle EKK nın oraya çıkardığı eksikliklerin giderilebilmesi gerekçesiyle, Ghosh (1993), Ghosh ve Clayon (1996), Lien ve Tse (1999), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Kenourgios vd. (008), Lee vd. (009), Degiannakis ve Floros (010) ve Kosika ve Markellos (01), arafından yapılan araşırmalarda basi haa düzelme modeli (ECM) ile risken korunma oranının ahmini gerçekleşirilmişir. Floros ve Vougas (004), Yan ve Allen (004), Bhaduri ve Durai (008), Degiannakis ve Floros (010), Prashad (011) vb. araşırmalarda ise değişkenler arasındaki uzun dönemli koinegre vekörü de dikkae alan vekör haa düzelme modeli (VECM) yardımıyla hesaplamalar yapılmışır. Söz konusu modelleri (ECM ve VECM) dikkae alarak gerçekleşirilen çalışmalarda her ne kadar EKK nın HR ahmininde yeersiz olduğunun kanılanmasına ilişkin bulgulara erişilse de söz konusu model arıklarına ai anısal es sonuçları modellere ilişkin güvenilirliği azalmakadır. ECM ve VECM gibi model ahminlerinden elde edilen arıkların değişen varyans problemi aşıdığına ilişkin kanılara ulaşılmakadır. Cechei vd. (1988), sandar yaklaşımların risken korunmayı hesaplarken sadece riski minimize emeye odaklandıklarını ve beklenen geiriye ekilerini hesaba kamadıklarını, risken korunmanın ahmininde fiya ve naki dağılımlarının zamanla değişiminin dikkae alınmadığını belirmişlerdir. Baillie ve Myers (1991), Myers (1991), Park ve Swizer (1995), Bera vd. (1997), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Hsu vd. (008), Kenourgios vd. (008), Choudhry (009), Aksoy ve Olgun (009), Degiannakis ve Floros (010), Olgun ve Yekiner (011), Prashad (011) vb. birçok çalışmada, varyansın zamana bağlı olarak değişen bir karakere sahip olduğuna dikka çekilmekedir. Söz konusu çalışmaların orak nokası, varyansın zamana bağlı olarak değişiğini dikkae alan GARCH, BGARCH, VEC-GARCH CCC-GARCH, DCC-GARCH gibi modeller yardımıyla hedge rasyosunun ahmin edilmesidir. Her ne kadar GARCH, ECM-GARCH gibi modeller yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminleri uarlı sonuçlar sunsa da, değişkenler arasındaki korelasyonun zaman içinde sabi kaldığını varsaymakadır. Oysa değişkenler arasındaki korelasyonun zamana bağlı olarak değişim sergiliyor olması HR nin zaman içinde farklı değerlere sahip olması anlamı aşımakadır. Bu sebeple üm veri sei için saik (ek) bir hedge rasyosu ahmini yerine dinamik (zaman içinde değişkenlik göseren) hedge rasyosunun ahmininin piyasa hakkında daha uarlı bilgiler sunacağı açıkır.

3 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Floros ve Vougas (004), Degiannakis ve Floros (010) gibi çalışmalarda oraya çıkan orak kanı, dinamik modeller yardımıyla hesaplanan HR nin saik modellerle yapılan ahminlere nazaran daha uarlı olduğu ve riski minimize emeke dinamik modeller eliyle oraya konan hedge rasyolarının dikkae değer olduğu şeklindedir. Finans lieraürüne ilişkin son dönem güncel çalışmalarda değişkenlerin kısa ve uzun dönemli ilişkilerini oralama denklemine ilave ederek zamana bağlı şekilde dinamik HR ahminlerini gerçekleşiren VEC-CCC-GARCH, VEC-Diag-BEKK-GARCH gibi modellerin kullanıldığı görülmekedir. 3. VERİ SETİ ve METODOLOJİ Granger (1986: 13) yayınladığı çalışmasında, bilgi ekinliğine sahip iki piyasadaki iki veya daha fazla değişken arasında uzun dönemli bir ilişkinin olmaması gerekiğini vurgulamaka, eğer uzun dönemli bir ilişki (eşbüünleşme) söz konusu ise, bu serilerden birinin, diğer serinin ahmininde kullanılabileceğini ifade emekedir. İki piyasadan herhangi birinin bilgi ekinliği diğeriyle karşılaşırıldığında daha üsün olduğu akdirde bilgi ekinliğine sahip piyasa diğer piyasanın öncüllenmesinde kullanılabilecekir. Spo piyasalarda oraya çıkan risklerin konrol alına alınmasında kullanılan hedge rasyosunun çeşili ekonomerik yönemlerle hesaplandığı bu çalışmada 04/0/005-0/08/013 arih aralığındaki 143 işlem gününe ai gün sonu verilerden yararlanılmışır. Çalışma gerçekleşirilirken hem spo hem de vadeli işlem piyasasında en yoğun işleme sahip olan BIST30 endeksine ai veriler analize konu edilmişir. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ile Borsa İsanbul arasındaki birleşme sonrasında vadeli endeks verilerine elekronik oramda ulaşılamadığı için veri sei ağusos 013 arihine kadar analize dâhil edilmişir. Söz konusu veri sei Borsa İsanbul ve VOB un web siesinden elde edilmişir. Hedge rasyosunun ahmininde gerçekleşirilen çalışmaların kronolojik sıralamasına dikka edildiğinde haa erimlerinin normal dağılımlı ve varyansı zaman içinde değişmeyen bir yapı sergilediğini varsayan Geleneksel En Küçük Kareler Yönemine ilişkin ölçümlerin yapılmaka olduğu dikkai çekmekedir. Faka özellikle zaman serilerine ai regresyon sonuçlarının haa erimlerinin varyansının zaman içinde değişkenlik gösermesi ve zaman serilerinin heeroskedasik bir yapıya sahip olması, son zamanlarda Hedge Rasyosunun değişen varyansı ve varyanslar arasındaki korelasyonları dikkae alan dinamik modellerle yapılması gerekiği oraya çıkarmışır. Ederingon (1979), vadeli sözleşmelerin, spo piyasalardaki risken korunmada bir ensrüman olarak kullanılabileceğini EKK yönemi ile ahmin emiş, vadeli fiyaların bağımsız değişken olarak yer aldığı regresyon denkleminde bağımsız değişkenin eğiminin spo piyasa için hedge rasyosu olarak kullanılabileceğini ifade emişir. Daha sonrasında ise, EKK yönemi, Myers ve Thompson (1989), Ghosh (1993), Yang (001), Lien vd. (00), Miffre (004), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Kenourgios vd. (008), Lee vd. (009), Aksoy ve Olgun (009), Degiannakis ve Floros (010), Olgun ve Yekiner (011), Prashad (011), Kosika ve Markellos (01) gibi araşırmacıların çalışmalarında diğer yönemlerle bir karşılaşırma yapmak için kullanılmışır. Ghosh ve Clayon (1996), Lien ve Tse (1999), Buerworh ve Holmes (000), Yang (001), Floros ve Vougas (004), Kenourgios vd. (008), Men ve Men (008), Lee vd. (009), Degiannakis ve Floros (010) ve Kosika ve Markellos (01), Minimum Varyans Hedge Rasyosunun (MVHR) EKK yöneimine göre ahmini gerçekleşirirken 1 numaralı denklem formundan faydalanmışlardır. S c bf u (1) Formülasyonda yer alan S F ve u N (0, ), logariması alınmış spo ve vadeli fiya endekslerinin geiri serileri ifade emekedir. S =logs -logs -1, F =logf -logf -1 Bağımsız değişkenin kasayısı b ise Minimum Varyans Hedge Rasyosunu emsil emekedir. Geleneksel EKK yönemine ilişkin HR aminleri haa erimlerinin ookorelasyon içermemesi ve değişen varyansa (heeroskedasisie) sahip olmaması varsayımı alında geçerlilik kazanmakadır. Buna karşın finans lieraürü incelendiğinde finansal zaman serilerinin ookorelasyonsuzluk ve sabi varyans şarlarını sağlayamadığına ilişkin sayısız kanı söz konusudur. Vadeli piyasalar ile spo piyasalar arasında uzun dönemli bir eşbüünleşmenin varlığı HR nin Basi Haa Düzelme Modeli (ECM) ve Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) ile de hesaplanabileceğine dair kanılar sunmakadır. Geleneksel EKK yöneminden farklı olarak ECM ile hesaplanacak bir HR, numaralı formül ışığında oraya konulmakadır. Ookorelasyon sorununun oradan kaldırılabilmesi adına modele hem spo hem de vadeli geirilerin gecikmeli değerleri ile regresyon denkleminden elde edilen haa eriminin 1 gecikmeli değeri de ilave edilecekir. S c a bf F S u () 1 1 i i 3

4 ÇELİK u N (0, ) Chou vd. (1996), Yang ve Allen (004), Floros ve Vougas (004), Bhaduri ve Durai (008), Degiannakis ve Floros (010) ve Prashad (011) arafından da uygulanan modelde formülde yer alan a 1, spo ve vadeli piyasalar arasındaki regresyon denkleminden elde edilen haa eriminin 1 gecikmeli değerini ifade emekedir. Söz konusu denklem sonrası vadeli fiyalara ilişkin F nin kasayısı b, MVHR olarak kabul edilmekedir. Tarı (008) ya göre İçsel-dışsal ayrımı ne olarak yapılamayan makroekonomik değişkenler arasında daha isabeli öngörü yapma imkânı sunan VAR modelleri, büün değişkenleri içsel olarak kabul emeke, analize kaılan büün değişkenlerin kendi ve diğer değişkenlerin gecikmeli değerleri üzerinden oluşurulan basi boyulu bir zaman serisi modelidir. VAR modelinde değişkenlerin durağanlaşmış ilk farkları kullanıldığı için değişkenler arasındaki olası uzun dönemli ilişkilerin yok olabileceği dikkae alınarak Vekör Haa Düzelme Modellerinin ahmin edilmesi gerekmekedir. Lien (1996), gerçekleşirmiş olduğu çalışmada spo ve vadeli piyasalar üzerinden ahmin edilecek bir var modelinde uzun dönemli ilişkinin yok olabileceği endişesi ile HR yi VECM yardımıyla ahmin emiş ve her iki değişkenin de ayrı ayrı bağımlı değişken olarak ifade edildiği eşanlı denklem sisemleri üzerinden HR nin formül 3 eki şekilde hesaplanabileceğini vurgulamışır. S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 (3) Formülde yer alan u s, ve u f, VECM den elde edilen haa erimlerini ifade emekedir. VECM modeli doğrulusunda Hedge Rasyosu formül 4 yardımıyla hesaplanabilir. HR VECM cov( s, f) (4) f cov( s, f) s f 4 numaralı denklemde yer alan, u s, ve u f, arasındaki korelasyon kasayısını, s ve sandar sapmasını ifade emekedir. f ise s, u ve u f, nin EKK, ECM ve VECM ye göre hesaplanan Hedge Rasyolarında haa erimlerine ai varyansların zaman içinde sabi kaldığı varsayılmışır. Faka anısal es sonuçları EKK, EC ve VEC modellerinden elde edilen varyansaların zaman içinde değişiğini gösermekedir. Bu sebeple Degiannakis ve Floros (010) ECM den elde edilen haa erimlerinin zaman içinde değişen varyansa sahip olduğundan harekele ECM-GARCH modelini ahmin emişlerdir. Kurulan ECM-GARCH modeli 5 numaralı denklem ile sunulmuşur. S c a bf F S u 1 1 i i u z (5) a a u z N (0,1) Denklem 5 incelendiğinde Haa Düzelme Modeli (ECM) nden elde edilen haa erimleri GARCH modelinin varyans denklemine ilave edilmişir. Hem geleneksel yönemlere göre hem de ek değişkenli ECM-GARCH modeli yardımıyla saik yapıya sahip ek bir opimum HR hesaplandıkan sonra, değişkenler arasındaki zamana bağlı korelasyon ilişkilerini de dikkae alan iki değişkenli GARCH modellerine ilişkin dinamik HR ahminlemesi yapılacakır. İki değişkenli GARCH modellerinden Bollerslev (1990), arafından gelişirilen CCC-ARCH modeli ve Baba vd. (1990) ve Engle ve Kroner (1995) arafından gelişirilen Diagonal-BEKK-ARCH modellerinden yararlanılırken, değişkenler arasındaki hem kısa hem de uzun dönemli ilişkiler de dikkae alınacağından hem CCC-GARCH, hem de Diag-BEKK-GARCH ahminlerinde VEC modelinin oralama denklemde yer alması sağlanacakır. Kurulacak VEC-CCC-GARCH modeline ilişkin ahmin gerçekleşirilirken aşağıdaki 6, 7 ve 8 numaralı denklem formlarından yararlanılacakır. 4

5 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 (6) a u s, 1,0 1,1 s, 1 1,1 s, 1 a u f,,0,1 f, 1,1 f, 1 (7) (8) s, f, s, f, 6 numaralı denklem söz konusu değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkileri oraya koyarken, 7 numaralı denklem ise VEC modelinden elde edilen her bir haa erimlerine ilişkin GARCH(1,1) ahminlerini, son olarak 8 numaralı denklem ise değişkenler arasındaki koşullu kovaryans denklemini ifade emekedir. VEC-CCC-GARCH model ahmini sonrasında oraya çıkacak HR ahmini ise diğer modellerden farklı olarak, üm veri sei için değil her veri için hesaplanmalıdır. Bunun sebebi değişkenler arasındaki korelasyonun zamana bağlı şekilde değişebiliyor olmasıdır. VEC-Diag-BEKK-GARCH modelinin ahminin de 6 numaralı denklem yardımıyla değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkiler modelin oralama denklemine dâhil edilerek denklem 9 ve 10 yardımıyla VEC emelli Diag-BEKK- GARCH ahminleri ve dinamik HR hesaplanabilir. ( ) u ( ) s, 0,1,1 1,1,1 s, 1 1,1,1 s, 1 ( ) u ( ) f, 0,, 1,, f, 1 1,, f, 1 u u (10) s, f, 0,1, 1,1,1 s, 1 f, 1 1,, 1,1,1 s, f, 1 1,, VEC-CCC-GARCH modeline benzer şekilde 9 numaralı denklemler VEC ahmininden elde edilen her bir haa erimine ai GARCH(1,1) denklemlerini, 10 numaralı denklem ise söz konusu haa erimleri arasındaki kovaryans denklemini ifade emekedir. (9) 4. ARAŞTIRMA SONUÇLARI Hedge rasyosunun ahminine ilişkin modellere geçilmeden önce logariması alınmış spo ve vadeli fiya serilerine ilişkin birim kök eslerinin gerçekleşirilmesi gerekmekedir. Eviews yazılımından elde edilen 1 ve numaralı grafikler incelendiğinde serilerin durağan bir yapıya sahip olmadıkları dikkai çekmekedir. Yapılan analizler sonrasında sahe regresyon sorunuyla karşılaşılmaması için söz konusu durağan olmayan logarimik fiya serilerinden geiri serileri hesaplanmış ve serilere ilişkin 3 ve 4 numaralı grafikler sunulmuşur. Grafik 1 Logarimik Spo Endeks 5

6 ÇELİK Grafik Logarimik Vadeli Endeks Grafik 3 Spo Endeks Logarimik Geiri Serisi Grafik 4 Vadeli Endeks Logarimik Geiri Serisi Söz konusu grafikler Tablo 1 de yer alan ADF birim kök es ve Tablo de yer alan Johansen Eşbüünleşme es sonuçlarıyla kıyaslandığında spo ve vadeli fiya serilerinin I[1] düzeyinde durağan oldukları ve uzun dönemde ilişki halinde oldukları görülmekedir. 6

7 Kriik Değer ADF -isaisiği ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Tablo 1. Logarimik Fiya ve Geiri Serilerine ADF Tes Sonuçları Log_Spo Log_Geiri_Spo -, ,7059* Log_Vadeli Log_Geiri_Vadeli -, ,91807* %1-3, ,43307 %5-3, ,86688 %10-3, ,56747 *, %1 anlamlılık düzeyini ifade emekedir. Tablo Fiya Serilerine İlişkin Johansen Eşbüünleşme Tes Sonuçları Trace İsaisik 0,05 Kriik Değer r=0 83,735* 15,49471 r 0, , Max. Özdeğer İsaisik 0,05 Kriik Değer r=0 80,94153* 14,6460 r 0, , Opimal hedge rasyosunun ahmininde 1 numaralı denklem formundan yararlanılarak gerçekleşirilen Geleneksel EKK ahmin sonucuna göre oluşurulan Tablo 3 sonuçları EKK dan elde edilen HR nin 0,991 olduğu görülmekedir. Tablo 3 EKK Tahmin Sonuçları S c bf 0, [0,13] 0,991[118,5] F u [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. Spo ve Vadeli fiya serileri uzun dönemde birlike hareke eme eğiliminde olduğunda HR hesaplaması numaralı denklem formundan yararlanılarak basi EC modeli ve VEC modeli ile hesaplanabilir, ECM ve VECM ahmin sonuçları sırasıyla Tablo 4 ve 5 de sunulmuşur. Fiya serileri için Schwarz Bilgi Krierine (SCI) göre hesaplanan gecikme uzunluğu 3 olarak hesaplanmışır. Basi EC model sonuçlarına göre HR nin 0,9486 olduğu görülmekedir. 7

8 ÇELİK Tablo 4 Basi Haa Düzelme Modeli (ECM) Tahmin Sonuçları S c a bf F S u 1 1 i i 0, [0,138] 0, [ 7, 75] 0, 9486[133, 73] F 0, 3781[16, 35] F 0,1808[7, 64] F 0, 045[,10] F 0, 37[ 16, 01] S 0,179[ 7, 55] S 0, 060[, 78] S u [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. VECM model ahminine ilişkin HR hesaplamasında 3 numaralı denklemlerden elde edilen hem spo hem de vadeli fiyalara ilişkin haa erimlerinin sandar sapmaları ( s ve f ) ve aralarındaki korelasyon kasayısından ( )yararlanılmışır.. s f HR Tablo 5 Vekör Haa Düzelme Modeli (VECM) Tahmin Sonuçları f S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, s, f, 0, , Cov( s, ).. 0, s f s. f 0, HR 0, , f [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin -isaisik değerlerini ifade emekedir. Geleneksel EKK, basi ECM ve VECM ahmin sonuçlarından farklı olarak modellerden elde edilen haa erimlerinin zaman içinde değişen varyans karakeri sergiliyor olması sebebiyle EC modelinden elde edilen haa erimleri 5 numaralı denklemden yararlanılarak GARCH modelinin varyans denklemine ilave edilerek HR ahmini ECM-GARC(p,q) modeli yardımıyla ekrar hesaplanmışır. Model sonuçları ablo 6 da ayrınısıyla sunulmuşur. ECM-GARCH(,1) modeli anısal es sonuçları en uygun model olma özelliği gösermişir. Tablo 6 sonuçları incelendiğinde koşullu varyansın zaman içinde değişiğini dikkae alan ECM-GARCH(,1) model sonuçlarında HR nin 0,9578 olduğu görülmekedir. Tablo 6 ECM-GARCH (,1) Tahmin Sonuçları S c a bf F S u 1 1 i i 0, 0000[0, 58] 0, [ 7,81] 0, 9578[88, ] F 0, 45[18,1] F 0,19[8, 31] F 0, 056[, 65] F 0, 45[ 17, ] S 0,19[ 8, 5] S 0, 06[, 9] S u 1 3 a0 a1u 1 a1u 1 1 0, [, 3] 0, 4[8,8] u 0,198[ 7, 47] u 0,96[10,1]

9 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ljung-Box Q(1)=16,3(0,18), koşullu varyans ARCH-LM esi F isaisiği= 0,0015(0,96), paranez içindeki değerler olasılık değerleridir. Hem geleneksel yönemler (EKK, ECM, VECM) hem de varyansın zaman içinde değişim gösereceğini dikkae alarak oluşurulan ECM-GARCH modelleri sonrasında ek bir HR hesaplanabilmesine rağmen, ablo 7 ve ablo 8 de sırasıyla ahmin sonuçları sunulan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK-GARCH modelleri ile dinamik HR hesaplaması yapılabilmekedir. Tablo 7 VEC-CCC-GARCH (1,1) Tahmin Sonuçları S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, a u s, 1,0 1,1 s, 1 1,1 s, 1 0, 00000[4, 61] 0, 07[6, 99] u 0, 9[89, 7] s, 1 s, 1 a u f,,0,1 f, 1,1 f, 1 0, 00000[5, 40] 0, 06[7, 05] u 0,93[99,15] 0,95[443,5] s, f, f, 1 f, 1 s, f, s, f, [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ookorelasyon Pormaneau Q()=0,19(1,00), Q(4)=6,44(0,98), Q(6)=19,8(0,70) ve Q(8)=7,46(0,69). Paranez içindeki değerleri olasılıkları ifade emekedir. Hem VEC-CCC-GARCH(1,1) hem de VEC-Diag-BEKK-GARCH(1,1) ahmininden sonra elde edilen HR Grafikleri aşağıdaki gibidir. Modellerden elde edilen oralama hedge rasyoları sırasıyla 0,9775 ve 0,9641 olarak hesaplanmışır Grafik 5 VEC-CCC-GARCH Modelinden Tahmin Edilen Dinamik Hedge Rasyosu 9

10 ÇELİK Tablo 8 VEC-Diag-BEKK-GARCH (1,1) Tahmin Sonuçları S F S a u 1 1i i 1i i 1 i r, 1 s, i1 i1 i1 0, 00018[0, 99] 0,15[,13] S 0, 04[ 0, 51] S 0, 016[0, 4] S , 0[, 76] F 0, 05[0, 63] F 0, 0[ 0, 33] F 0, 03[0, 5] u s, F S F a u i i i i i r, 1 f, i1 i1 i1 0, 00018[1, 01] 0, [3, 04] S 0,14[1, 91] S 0, 07[1,1] S 1 3 0,179[, 51] F 0.13[ 1, 83] F 0, 07[ 0, 99] F 0,15[3, 44] u 1 3 r, 1 f, 0, (0, 1) u (0,974) ( ) u ( ) s, 0,1,1 1,1,1 s, 1 1,1,1 s, 1 s, 1 s, 1 [4,07] [18,03] [369,7] 0, (0, 0) u (0, 976) ( ) u ( ) f, 0,, 1,, f, 1 1,, f, 1 f, 1 f, 1 [4,6] [17,79] [407,8] u u s, f, 0,1, 1,1,1 s, 1 f, 1 1,, 1,1,1 s, f, 1 1,, 0, , 1u u 0, 0 0, 974 0, 976 s, 1 f, 1 s, f, 1 [4,8] [18,03] [17,79] [369,7] [407,8] [ ], ahmin sonuçlarına ilişkin z-isaisik değerlerini ifade emekedir. Tanısal es sonuçları: Ookorelasyon Pormaneau Q()=0,68(0,99), Q(4)=9,9(0,90), Q(6)=1,97(0,58) ve Q(8)=31,4(0,49) Grafik 6 VEC-Diag-BEKK-GARCH Modelinden Tahmin Edilen Dinamik Hedge Rasyosu Dinamik yönemler yardımıyla ahmini yapılan opimal hedge rasyosu, spo ve vadeli fiyalar arasındaki korelasyonun zamana bağlı olarak değişiğini dikkae alan bir bakış açısı oraya koyduğu için hem model sonuçları hem de anısal esler sonucunda saik yönemlere göre en uygun ahminlemeyi oraya koymakadır. Tablo 9 değerlendirildiğinde ahmini farklı modeller yardımıyla yapılan minimum varyans hedge rasyosuna ilişkin karşılaşırma yapılabilir. 10

11 ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ 6/3 (014) Tablo 9 Hedge Rasyosu Tahmin Sonuçları Model Hedge Rasyosu EKK 0,991 ECM(3) 0,9486 VECM(3) 0,9498 ECM-GARCH(,1) 0,9578 VEC-CCC-GARCH(1,1) 0,9775 VEC-Diag-BEKK-GARCH(1,1) 0, SONUÇ Spo piyasalarda gerçekleşirilen yaırımların oraya çıkarmış olduğu risklerin hem ulusal hem de uluslararası finans piyasalarında sadece çeşilendirme yoluyla en aza indirilememesi, yaırımcıların spo piyasalardaki pozisyonları sebebiyle oraya çıkan riskleri konrol alına alma çabalarını arırmakadır. Spo piyasalardaki fiya dalgalanmalarından kaynaklanan riskleri konrol alına almak ve söz konusu dalgalanmaları fırsaa dönüşürmek amacıyla kurulmuş olan vadeli işlem piyasalarının, risken korunma sraejilerinin üreilmesi için büyük bir fırsa olduğu gerçeği alında Türk vadeli işlem piyasalarındaki opimal hedge rasyosunu hisse senedi endeksleri üzerinden oraya koymayı ve en uygun ahmin modelini espi emeyi amaçlayan bu çalışmada, farklı modeller üzerinden hedge rasyosu ahmin edilmişir. BIST 30 endeksi ve endeks üzerine düzenlenen vadeli işlem sözleşmelerinin 04/0/005-0/08/013 aralığındaki gün sonu fiya serileri üzerinden gerçekleşirilen analizler yardımıyla hedge rasyosu ahmininde kullanılan saik ve dinamik modeller arasından Türk vadeli işlem piyasaları için en uygun HR ahmin modeli oraya konulmaya çalışılmışır. EKK, ECM ve VECM gibi, model arıklarının ookorelasyon içermediğini ve sabi varyansa sahip olduğunu varsayan saik model ahmin sonuçlarına ilişkin anısal esler, model sonuçlarının güvenilir olmadığını kanılamakadır. Varyansın zaman içinde değişim sergilediğini dikkae alarak kurulan ECM-GARCH modeli sonucunda her ne kadar daha uarlı ve güvenilir bir hedge rasyosu ahmin edilse de söz konusu saik modellerle üm veri sei için ek bir HR ahmini gerçekleşirilebilmekedir. Bu sebeple spo ve vadeli fiyalar arasındaki korelasyonun zaman içinde değişiğini dikkae alan dinamik modeller yardımıyla gerçekleşirilen HR ahminlemisinde spo ve vadeli fiya serileri arasındaki üm korelasyon ilişkileri için ayrı ayrı HR ahmini gerçekleşirilerek söz konusu hedge rasyolarının oralaması alınmışır. Araşırma sonuçlarına göre, spo ve vadeli fiya serilerinin kısa ve uzun dönemli ilişkilerinin oralama denklemine ilave edilmesiyle kurulan VEC-CCC-GARCH ve VEC-Diag-BEKK-GARCH gibi dinamik model ahminlerinin saik yönemlere nazaran daha uarlı ve güvenilir HR ahmini yapığı kanılanmışır. Dinamik modeller arasında CCC-GARCH modeli, saik modeller içinde ise varyansın zaman içindeki değişkenliğini dikkae alacak şekilde oluşurulan ECM-GARCH model ahminleri diğer modellere göre daha üsündür. Araşırma bulguları, Park ve Swizer (1995), Bera vd. (1997), Floros ve Vougas (004), Yang ve Allen (004), Olgun ve Yekiner (011) gibi çalışmalarda elde edilen sonuçlarla paralellik gösermekedir. Çalışma sonuçları, finans lieraürüyle paralel şekilde geleneksel yönemlerle uygun hedge rasyosunun ahmin edilemeyeceğini ayrıca kanılamakadır. İleride Spo ve vadeli fiyalara ilişkin daha kısa (gün içi) zaman aralıklarını dikkae alan çalışmalar yardımıyla opimal HR ahminine ilişkin çalışmaların sayısının ülkemizde arış gösermesi, vadeli işlem piyasalarının risken korunma mekanizmaları olduklarının anlaşılmasına kakı sağlayacakır. Vadeli işlem piyasalarının risken korunma sraejilerinin üreilmesine kakı sağlayan bir mekanizma haline gelmesi, beraberinde spo piyasalardaki bilgisel ekinliğin armasına kakı sağlayacakır. KAYNAKÇA ANDERSON, R. W., DANTHINE, J.P. (1980). Hedging and Join Producion: Theory and Illusraions. The Journal of Finance, (35), ss. ARSHANAPALLI, B., DOUKAS, J. (1997). The Linkages Of S&P 500 Sock Index and S&P 500 Sock Index Fuures Prices During Ocober Journal Of Economics and Business. (49), ss. 11

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX

THE IMPACT OF EXCHANGE TRADED FUNDS ON THE LONG TERM RELATIONSHIP OF INDEX MARKETS: AN EMPRICAL ANALYSIS ON THE ISE-30 INDEX Dumlupınar Üniversiesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar Universiy Journal of Social Sciences BORSA YATIRIM FONLARININ ENDEKS PİYASALARDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İMKB-30 ENDEKSİ ÜZERİNE

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI

İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI İMKB İLE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN HİSSE SENEDİ PİYASALARININ ETKİLEŞİMİ: EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK YAKLAŞIMI Onur GÖZBAŞI * ÖZ Bu çalışmanın amacı, İMKB ile gelişmeke olan yedi ülkenin (Arjanin, Brezilya,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi

Türk Sermaye Piyasasında Fiyat ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimetrik Nedensellik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 4 Sayı: 2 Nisan 204 ss. 2-220 Türk Sermaye Piyasasında Fiya ve İşlem Hacmi İlişkisi: Zamanla Değişen Asimerik Nedensellik Analizi Price and Trade Volume Relaionship

Detaylı

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma

Getiri Volatilitisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Ampirik Bir Çalışma 200 18 19 Yrd. Doç. Dr.Melek Acar Boyacıoğlu 20 Dr. Burcu Güvenek Geiri Volailiisi İle İşlem Hacmi Arasındaki İlişki: İMKB de Amirik Bir Çalışma Dr. Volkan Alekin Yrd. Doç. Dr. Melek ACAR BOYACIOĞLU Dr.

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama

Bankaların Hisse Senedi Getirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 26 Bankaların Hisse Senedi Geirilerinde Faiz Oranı Riski: Dalgacıklar Analizi ile Türk Bankacılık Sekörü Üzerine Bir Uygulama Dr. Alper Özün * - Ailla Çifer ** Bu makale göserge

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ 45 ÜCRET-FİYAT SPİRALİ: TÜRK İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ Zehra ABDİOĞLU * ÖZET Bu çalışma Türkiye için 2005-2012 dönemi iibariyle ara malı, dayanıklı ükeim malı, dayanıksız ükeim malı, enerji ve sermaye malı

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama

Geriye Dönük Testlerin Karşılaştırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Bankacılar Dergisi, Sayı 6, 7 Geriye Dönük Teslerin Karşılaşırmalı Analizi: Döviz Kuru Üzerine Bir Uygulama Ailla Çifer * - Dr. Alper Özün ** - Sai Yılmazer *** Bu çalışmada, riske maruz değer modellerinin

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH

İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Doğuş Üniversiesi Dergisi, (), 57-65 İŞSİZLİK VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİNDE ASİMETRİ ASYMMETRY IN THE RELATIONSHIP BETWEEN UNEMPLOYMENT AND ECONOMIC GROWTH Serve CEYLAN Giresun Üniversiesi İİBF, İkisa

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, 2010 53 C.Ü. İkisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 11, Sayı 2, 2010 53 FİNANSAL PİYASA ETKİNLİĞİ: S&P 500 ÜZERİNE BİR UYGULAMA Erhan DEMİRELİ *, Gökuğ Cenk AKKAYA ** ve Elif İBAŞ *** Öze Finansal ekinlik kavramı

Detaylı

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi February 1-, 015-5 h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in

Detaylı

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama

Türkiye nin İthalat ve İhracat Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 3 Sayı: 2 Nisan 203 ss. 9-208 Türkiye nin İhala ve İhraca Bağımlılığı: Seçilmiş Ülke Örnekleri Üzerine Ampirik Bir Uygulama Dependency of Impor and Expor of

Detaylı

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ PETROL FİYATLARININ DIŞ TİCARET AÇIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Tayfur BAYAT * Ahme ŞAHBAZ ** Taner AKÇACI *** ÖZ Bu çalışmada Türkiye nin 1992:1-212:4 dönemine ai aylık veriler kullanılarak reel

Detaylı