MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır İstek Belgesi 15 dakika RUH SAĞLIĞI ŞUBESİ 1 Ruh Sağlığı Hizmetleri Kapsamında Vatandaş Talep ve Şikayetleri EĞİTİM ŞUBE 1 Okulda Sağlık Eğitimi (Okul Sağlığı Eğitimleri Protokolü Kapsamı Dışıdaki Konularda İstenen Eğitimler İçin) Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe) Resmi yazı 30 gün 1 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası E-posta adresi Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL

2 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Aile Hekimi Değiştirme 1- Aile Hekimliği Tercih Formu 2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 1 hafta 2 Aile Hekimliği Konusunda Vatandaş Talep Şikayet veya e-posta şikayeti 1 3 Aile Hekimliği Bina Anlaşma ve Protokolleri 4 Aile Hekimlerine Mernis Kullanıcı Adı- Şifre Talebi Kişi bağışçı ise 2- Tapu örneği 3- İmza sirküleri 1- Aile hekiminin adı soyadı, 2- Birim kodu, 3- IP adresi, 3 gün 1 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah. Orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

3 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TEDAVİ KURUMLARI VE TIP MESLEKLERİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Özel Hastane Açılış 1- Başvuru dilekçesi 2- Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde;1/500 ve 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje 4- Yapı kullanma izin belgesi 5- Yangın raporu 6- Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin bir örneği 7- Ruhsat harcını tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındısı 8- Depreme dayanıklılık raporu 9- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 10- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşme örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret sicil odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme ve diplomasının örneği, 11- Ek-3' e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri 12- Ek-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 13- Ek-5'e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 14- Ek-6' ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi 15- İlgili dal uzmanlarının raporu 2 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Başlayışı 3 Özel Hastane Mesul Müdür Ayrılış 4 Özel Hastane Mesul Müdür Yardımcısı Ayrılış 2- Noter tasdikli mesul müdürlük veya mesul müdür yardımcılığı sözleşmesi 3-Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge, 4- Nüfus cüzdan örneği 5- Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 6-2 adet vesikalık fotoğraf 7- Adli sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametgah belgesi 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- İhbarname 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 5 Özel Hastane Doktor Başlayış

4 6 Özel Hastane Sağlık Personeli Başlayış 7 Özel Hastane Doktor Ayrılış 8 Özel Hastane Sağlık Personeli Ayrılış 9 Özel Hastane Branş İlavesi 10 Özel Hastane Adres Değişikliği 11 Özel Hastane İsim Değişikliği 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Uzmanlık belgesi 5- Sağlık mensupları fişi 6- İhbarname 7- Nüfus cüzdan örneği 8- İkametgah senedi 9- Oda kayıt belgesi 10- Sözleşme 11- Ek sözleşme 12- İmza beyanı 13- Personel çalışma belgesi aslı 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdan örneği 7- İkametgah senedi 8- Sözleşme 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 2- Personel çalışma belgesi aslı 3- İhbarname 2- İhbarname 2- Uzman hekimle yapılmış sözleşme 3- Tıbbi araç gereç listesi 4- Proje 5- Faaliyet izin belgesi aslı 6- Banka dekontu 2- İlgili belediyenin yazısı 3- Banka dekontu 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- Ruhsat aslı 6- Mesul müdürlük belgesi aslı 7- Mesul müdür yardımcı belgesi aslı 2- Ticaret sicil gazetesi 3- Banka dekontu 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- Ruhsat aslı 6- Mesul müdürlük belgesi aslı 7- Mesul müdür yardımcısı belgesi aslı

5 12 Özel Hastane Yatak Sayısı Arttırma, Azaltma, Yerleşim Değişikliği 13 Özel Tıp Merkezi Başvuru 2- Proje 3- Faaliyet izin belgesi aslı 4- Banka dekontu 1- Başvuru dilekçesi 2- Ön izin belgesi 3- Ön izne esas mimari proje 4- Yapı kullanma izin belgesi 5- Yangın raporu 6- Depreme dayanıklılık raporu 7- Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri 8- Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 9- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 10- Cerrahi müdahale birimi varsa yoğun bakım sözleşmesi 11- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 12- Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak belirtildiği liste 13- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşmeler 14- Tıbbi atık sözleşmesi 15- Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 14 Özel Poliklinik Başvuru 1- Başvuru dilekçesi 2- Yapı kullanma izin belgesi 3- Depreme dayanıklılık raporu 4- Otopark yeri ayrıldığına dair belediyeden alınan yazı 5- Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri 6- Laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 7- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya 112'den alınan yazı 8- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 9- Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak belirtildiği liste 10-Tıbbi atık sözleşmesi 11- Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 12- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 15 Özel Tıp Merkezi Poliklinik Mesul Müdür Başlayış 2- Matbu dilekçe 3- Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdanı örneği

6 16 Özel Tıp Merkezi Poliklinik Doktor Başlayış 17 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Sağlık Personeli Başlayış 18 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mesul Müdür Ayrılış 19 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Sağlık Personeli Ayrılış 20 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Branş İlavesi ve Düşürülmesi 21 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mahal Değişikliği 22 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapı Numarası Değişikliği 7- İkametgah senedi 8- Oda kayıt belgesi 9-4 adet fotoğraf 10- Savcılık belgesi 11- Mesul müdürlük sözleşmesi 12- Ek sözleşme 13- İmza beyanı 2- Matbu dilekçe 3- Diploma ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdan örneği 7- İkametgah senedi 8- Oda kayıt belgesi 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 11-2 Fotoğraf 2- Mesul müdür beyanı 3- Matbu dilekçe 4- Diploma 5- Sağlık mensupları fişi 6- İhbarname 7- Nüfus cüzdanı örneği 8- İkametgah senedi 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 11-2 Fotoğraf 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4-İhbarname 2- Personel çalışma belgesi aslı 3- İhbarname 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Malzeme listesi 4- Ek mahal raporu 5- Kroki 2- Ek mahal raporu 3- Kroki 2- İlgili belediyenin yazısı

7 23 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Şirket Ortağı Değişikliği 24 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapanış 25 Özel Tıp Merkezi Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu Başlayış 3- Uygunluk belgesi aslı 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Karar örneği 4- Ticaret sicil gazetesi aslı 5- Yeni şirket ortağı/ortaklarına ait diploma örnekleri 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Mesul müdürlük belgesi aslı 4-Tüm sağlık personeline ait personel çalışma belgesi asılları 5-Tüm personele ait ihbarnameler 6- Kapanış tutanağı 2- Mesul müdür beyanı 3- Matbu dilekçe 4- Diploma 5- Uzmanlık belgesi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Nüfus cüzdan sureti 9- İkametgah senedi 10- Oda kayıt belgesi 11- Ek sözleşme 12- İmza beyanı 13- Fotoğraf 14- Şartların devam ettiğine dair dilekçe 15- Personel listesi 16- Ameliyat branş listesi 17- Ameliyat listesi 18- Ameliyat branş listesi 19- Hekimlere ait dilekçeler 26 Muayenehane Açılış 2- Diploma 3- Uzmanlık belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgah senedi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Kira kontratı 9- Vergi levhası 10- Resmi vazifesi varsa part time belgesi 11- Oda kayıt belgesi 12-Tıbbi malzeme ve araç gereç listesi 13- Kroki 14- Muyanehane inceleme formu 27 Muayenehane Kapanış 2- İhbarname

8 3- Kapanış tutanağı 28 Optik Açılış 1- Açılış dilekçesi 2- Diploma 3- Nüfus cüzdanı sureti 4- Sahibi şirket ise ticaret sicil gazetesi 5- Hizmet sözleşmesi 6- Fotoğraf 7- İkametgah senedi 8- Sağlık raporu 9- Kroki 10- Alet ve malzeme listesi 11- Yangın raporu 12- Mahal raporu 13- Kira kontratı 14- Vergi levhası 29 Optik Mesul Müdür Değişikliği 30 Optik Devir ve Sahip Değişikliği 2- Ruhsatname örneği 3- Nüfus cüzdanı sureti 4- İkametgah senedi 5- Fotoğraf 6- Sağlık raporu 7- Alet ve malzeme listesi 8- Hizmet sözleşmesi 9- Mahal raporu 10- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 11- Personel çalışma belgesi aslı 1- Devir Sözleşmesi 2- Kira kontratı 3- Vergi levhası 4- Hizmet sözleşmesi 5- Şirket ise ticaret sicil gazetesi şahıs ise nüfus cüzdan örneği 6- Doktor olmadığına dair beyan 7- Yangına karşı alınan tedbirlerin halen korunduğuna dair beyanname 8- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 9- Personel çalışma belgesi aslı 31 Optik Adres Değişikliği 1- Mahal raporu 2- Yangın raporu 3- Vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi 4- Kira kontratı 5- Kroki 6- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 7- Personel çalışma belgesi aslı 32 Optik Kapanış 2- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- Kapanış tutanağı 33 Sağlık Kabini Açılış 1- Açılış dilekçesi

9 2- Diploma 3- Soyadı farklılığı var ise belge 4- Nüfus cüzdanı sureti 5- İkametgah senedi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Tıbbi malzeme listesi 9- İlaç listesi 10- Verilecek hizmet listesi 11- Kroki 12- Mahal raporu 13- Kira kontratı 14- Vergi levhası 15-Tıbbi atık sözleşmesi 16- Kamu görevi varsa part time belgesi 17- Fotoğraf 34 Sağlık Kabini Kapanış 2- Çalışma uygunluk belgesi aslı 3- İhbarname 4-Tutanak 35 Laboratuvar Açılış 2-1/A Dilekçe 3- Ek 2 Dilekçe 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Diploma örneği 7- Uzmanlık belgesi örneği 8- Nüfus cüzdan örneği 9- Fotoğraf 10- İkametgah belgesi 11- Oda kayıt belgesi 12- Bildirim formu 13- Kimyasal madde listesi 14- Araç gereç listesi 15- Tahlil listesi 16- Cihaz lisans belgesi 17- Ruhsat harç makbuzu(laboratuar İçin) 18- Ruhsat harç makbuzu(personel İçin) 19-Taahhütname Ek 7 20-Taahhütname Ek Evlilik cüzdanı örneği 22- Kroki 23- Mahal raporu 24-Ticaret sicil gazetesi örneği 25- Şirket ortaklarına ait imza sirküleri 26-Ticaret sicil memurluğu yazısı 27- Hazirun cetveli 28- Şirket ortağı diploma örnekleri 29- Kira sözleşmesi

10 30- Vergi levhası 36 Laboratuvar Cihaz İlavesi 2- Mesul müdür dilekçesi 3- Bildirim formu 4- Cihaz lisans belgesi 5- Kroki 6- Mahal raporu 7- Ruhsat fotokopisi 37 Laboratuvar Sağlık Personeli Başlayış 38 Laboratuvar Sağlık Personeli Ayrılış 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus Cüzdanı örneği 7- İkametgah senedi 8- Ek sözleşme 9- İmza beyanı 2- İhbarname 39 Laboratuvar Kapanış 2- Ruhsat aslı 3- İhbarname 4- Kapanış tutanağı 40 Diyaliz Merkezi Açılış -Cihaz Arttırma ve Azaltma 41 Diyaliz Merkezi Cihaz Arttırma ve Azaltma 2- Yapı kullanma izin belgesi 3- Tıbbi atık sözleşmesi 4- Yangın raporu 5- Proje 6- Sahibi şahıs ise nüfus cüzdanının noter tasdikli örneği, vakıf ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği, şirket ise şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararı örneği 7- Araç gereç listesi 8-Tüm personeli gösterir liste 9- Su sistem raporu 10-Su analiz raporu 11- Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi gösterir liste, seri numarası, marka model, 12- Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri 13- Jeneratörün KWA sını ve markasını belirten fatura örneği 14- İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu 2- Araç gereç listesi 3- Personeli gösterir liste 4- Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi gösterir liste, seri numarası, marka model, 5- Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri 6- Mesul müdürlük belgesi,

11 42 Diyaliz Merkezinde Çalışacak Doktor ve Sağlık Personeli Başlayış 43 Diyaliz Merkezi Personel Ayrılış 44 ÜYTE Merkezlerinin Açılış 45 ÜYTE Merkezinde Çalışacak Sağlık Personeli Başlayış 46 ÜYTE Merkezinde Personel Ayrılış 47 Özel Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Açılışı 7- Faaliyet izin belgesi, 8- Cihaz yerleşim listesi, 9- Ruhsat, 10- Mahal raporu, 11- İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu 2- Diploma 3- Tam gün sözleşmesi 4- Sertifika 5- Nüfus cüzdan örneği 6- İkametgah senedi 7- Sağlık mensupları fişi 8- İhbarname 9- Fotoğraf 10- İl Sağlık Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydını olup olmadığına dair belge 11- Oda kayıt belgesi 12- SSK İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için yazı 13- Emekli Sandığı İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydının olup olmadığına dair belge 14- Sağlık raporu 2- Diyaliz merkezinin yazısı 3- İhbarname 2- Kroki 3- Araç gereç listesi 4- Yangın raporu 5- Tıbbi atık toplama sözleşmesi 6- Tıbbi atık imha sözleşmesi 7- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 8- Yapı kullanma izin belgesi 9- Ticaret Sicil Gazetesi örneği 10- Gerekli personel listesi 2- Diploma 3- Uzmanlık belgesi örneği 4- Nüfus cüzdan örneği 5- İkametgah senedi 6-Sağlık mensupları fişi 7-İhbarname 8-Sabıka kaydı 2- İhbarname AÇILIŞ BELGELERİ 1- Açılış dilekçesi 2- Sahibi ve çalışacak olan Psikolog ve/veya Psikiyatri uzmanına ait dilekçe 3- Bilgisayar destekli test gereçleri, yetkili satıcı sertifikası, imalatçı sertifikası ve mevzuata 3 gün 3 gün 2 gün

12 48 İlçemize bağlı özel kurum/ kuruluşlardan gelen Raporlarının onaylanması 49 Özel Hastane, Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik, Müstakil Laboratuvar, Muayenehane, Optik Müesesesi Defter Onayları uygun test odası özelliklerini taşıması 4- Psikolog çalışma odası 5- Sürücüler için bekleme odası, tuvalet, vb. PSİKOLOĞA AİT BELGELER 1- Nüfus Cüzdanı 2- Diploma 3- İkematgah 4- İmza beyannamesi 5- SSMF fişi 1- Doğum raporu 2- Akli denge raporu 3- İstirahat raporu 4- Gemi Adamı Olur Sağlık Kurulu Raporu 5- Psikoteknik değerlendirme raporu İlgili defterler (209 Sayılı Kanunun 3. Maddesine istinaden 5TL karşılığında mühürlenir. ) 5 dakika 15 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

13 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PERSONEL ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 A-postil 1- Rapor 2- Nüfus cüzdanı 2 İzinler Senelik İzin 1- İzin talep formu Mazaret İzin 1- Mazaret izni talep formu Ücretsiz İzin Sıhhi İzin 1- Rapor 2- Hastalık izni 1 gün 1 gün 2 gün 1 2 gün 3 Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi 2- Sigorta kartı belgesi 3- Sigortalı çalıştığı kadro ünvanını gösterir belge 60 gün 4 Emeklilik 2- Emeklilik talep formu 3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4-7 adet fotoğraf 30 gün 5 Öğrenim Durumu Değerlendirilmesi 2- Noter tastikli öğrenim belgesi 3- Eski öğrenim belgesi fotokopisi 30 gün 6 Vekalet veya izin talep formu 1 7 Atamalar Naklen Atamalar 1- Personel nakil bildirimi Görevde Yükselme Nedeniyle Atamalar (kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) Açıktan Atamalar 1- Personel göreve başlama esnasında istenen belgeler, 2- Nüfus Cüzdanı örneği, 3- Ölüm beyannamesi, 4- Sağlık Bakanlığı sicil fişi, 5- Mal Bildirim beyannamesi, 6- Fotoğraf 1 gün 1 gün 1 gün 8 Asalet Tasdik Dilekçe (Kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) 7 gün 9 İstifa Dilekçe (Kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) 31 gün

14 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

15 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) STOK YÖNETİMİ BİRİMİ 1 Stok Yönetim 1- Resmi yazı 2- Dilekçe 3- Fatura 4-Taşınır işlem fişi 7 gün AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ 1 Evlilik 1-1 adet resim 2- Aile Sağlığı Merkezinden alınan evlilik raporu 2 Askerlik Muayenesi 1- Nüfus Cüzdanı, 2- Son yoklama kağıdı 1 gün 15 dakika 3 Sağlık ve Sosyal İşler(SSK İş göremezlik Belgesi) ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ 1- Resmi yazı 2- İş göremezlik belgesi 3- Vizite kağıdı 7 gün 1 Organ Bağışı Nüfus Cüzdanı 10 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

16 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

17 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açılış 2 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Başlayış 3 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Ayrılış 4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Başlayış 5 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Ayrılış 6 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirket Değişikliği 1- Başvuru dilekçesi, 2- Mesul Müdüre ait dilekçe 3- Kira kontratı veya tapu örneği 4- Yangın raporu 5- Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, 6- Şirket ortaklarına ait diploma 7- Vergi levhası (noter onaylı) 8- Taahütname (bünyesinde dişle ilgili laboratuvar varsa) 9- Tabela uygunluk belgesi 10- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 11- Acil ilaç listesi 12- Mesul müdürlük sözleşmesi 13- Kroki 1/100 Ölçekli 14- Röntgen cihazı lisans belgesi 15- Faturalar 16- Tıbbi atık sözleşmesi 17- Denetim raporu 2- Diploma 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 6- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 7- SDE sertifikası varsa 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- İhbarname 2- Diploma 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 6- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 7- SDE sertifikası varsa (Doktora ait) 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Ticaret Sicil Gazetesi 4- Ortaklara ait diploma 5- İsim değişikliğinde ortaklar kararı 6- Vergi levhası (noter onaylı) 7-Tabela uygunluk belgesi 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün

18 7 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Değişikliği 8 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İsim Değişikliği 9 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış 10 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Açılış 11 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehanesi Kapanış 2- Diploma 3- Mesul müdürlük sözleşmesi 4- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 5- İhbarname 6- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 7- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 8- SDE sertifikası varsa 1- Mesul müdüre ait dilekçe 2- Diş hekimine ait dilekçe 3- Uygunluk belgesi aslı 4- Personel çalışma belgesi aslı 5- Şirket ise ortaklar kararı değil ise vergi levhası 6- Tabela uygunluk belgesi 7- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 8- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Mesul müdürlük belgesi aslı 4- Personel çalışma belgesi aslı 5- İhbarname 6-Tutanak (kapanış için) 2- Diplom 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Kira kontratı veya tapu örneği 6- Vergi levhası (noter onaylı) 7- Tabela uygunluk belgesi 8- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 9- Kroki 1/100 ölçekli 10- Röntgen cihazi lisans izin belgesi 11- Faturalar 12- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 13- Acil ilaç listesi 14- Tıbbi atık sözleşmesi 15- SDE sertifikası varsa 16- Fotoğraf vesikalık 2 adet 17- Taahütname (bünyesinde dişle ilgili laboratuvar varsa) 18- Denetim raporu 2- Uygunluk belgesi aslı 3- İhbarname 4-Tutanak 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün

19 12 Özel Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatlandırma 13 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Başlayış 14 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Ayrılış 15 Özel Diş Protez Laboratuvarı Kapanış mesul müdüre ait 2- Diploma 3- Meslek odası kayıt belgesi 4- Kroki 1/100 ölçekli 5- Yangın raporu 6- Sağlık raporu 7- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 8- Fotoğraf vesikalık 4 Adet 9- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe Giriş /Periyodik Muayene Formu 10- Akciger grafisi (büyük boy) 11- Sağlık mensupları fişi 12- İhbarname 13- Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi (sahipleri doktor veya iş Protez Teknisyeni olacak) 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Meslek belgesi 4- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 5- Sağlık raporu 6- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe Giriş /Periyodik Muayene Formu 7- Akciğer grafisi (büyük boy) 8- İhbarname 9- Vesikalik fotoğraf 2 adet 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 2- Diş Protez Laboratuvarı ruhsatnamesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 5-Tutanak 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

20 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AÇSAP ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

21 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Neonatal Tarama Programı Kapsamında Alınan Kan Numune Sonuçlarını(FKÜ) Öğrenme Talebi 1- Ailenin dilekçesi 2- Annenin Nüfus Cüzdanı fotokopisi 10 gün 2 Guthrie Kağıdı İstemi Aile Sağlığı Merkezi ve hastanelerden gelen talep üzerine 5 dakika 3 GEBLİZ(Gebe, Lohusa, Bebek, Çocuk İzlem Programı) Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi Tutanak 30 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No:8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

22 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 5 lt. ve Üzeri PC. Ambalajlı Geri Dönüşümlü Damacana Su Satış Yeri Ruhsatı Verilmesi 2 5 lt. ve Üzeri PC.Ambalajlı Geri Dönüşümlü Damacana Su Dağıtım Araçları İçin Su Nakil Aracı İzin Belgesi 1- Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Maltepe Kaymakamlığına verilmiş iş yeri açma isteği ile ilgili dilekçe 2- Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme 3- Kaynak suyu işletme ruhsatı fotokopisi 4- İşyerinin krokisi 5- Vergi levhası 6- İkametgah senedi 7- Nüfus cüzdanı örneği 1- Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Maltepe Kaymakamlığına verilmiş su nakil araçı izin belge başvurusu ile ilgili dilekçe 2- İş yeri ruhsatı 3- Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme 4- Araç ruhsatı fotokopisi 5- Araçın arka ve önden görünümlü fotoğrafı 30 GÜN 30 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ECZACILIK ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

23 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Serbest Eczane Açılış 2- Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş) 3- Diploma örneği (aslı gibidir kaşesi basılarak Toplum Sağlığı Merkezi onaylanır) 4- El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş 5- En son çalıştığı işyerinden ayrılış belgesi (Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden İstanbul ili için ; başka bir ilde açmış ise ilgili Sağlık Müdürlüğünden alınan yazıyı da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezinden yazı getirmeleri gerekmektedir) ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı olmalı. 6- Göz raporu (Özel sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden tasdiklenmiş ve son bir ay içinde alınmış olmalı.) 7- Sağlık raporu (Resmi kurumdan alınmış veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafindan tasdik edilmiş olmalı, raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur İbaresi mutlaka bulunmalıdır. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır ) 8- Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileride eklenmelidir. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır.) 9- İkametgah senedi (Son bir ay içinde alınmış olmalıdır.) 10- Bayanlar için evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi. (diploma ad soyadı ile şu anki ad soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir. İlgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği gibi..) 11-3 adet vesikalık fotoğraf son 1 ay içerisinde çekilmiş olmalı 12- Toplum Sağlığı Merkezinden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu 13- Eczane yerine ait kroki vaziyet planı (Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli eczacı adı eczane adı ve adresinin yer aldığı kroki-vaziyet planı (5 asıl) İl Sağlık Müdürlüğü 'nün internet sitesinde yayınlanan vasıflarda olmalı. 14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti 15- Eczacı Odası bölge temsilcisinden alınan uygunluk raporu. 1 2 Özel Hastane Bünyesinde Eczane Açılış Bütün belgeler Toplum Sağlığı Merkezi 'ne ilk başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmalıdır. Biri asıl olmak üzere 2 adet dosya hazırlanarak evrak kayıttan geçirilmiş olmalıdır. Diploma İle şu anda kullandığı ad soyadı farklı olan eczacılar bu değişikliği belgeler (İlgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği) 2- Matbu form (eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş) 3- Diploma örneği (diploma'nın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine aslı gibidir kaşesi basılarak Toplum Sağlığı Merkezi'nce onaylanır) 4- El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş 5- En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi (Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden İstanbul ili için ; başka bir ilde açmış ise ilgili Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi'nden yazı getirmeleri gerekmektedir) ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı olmalı 6- Göz raporu (özel sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tasdiklenmiş olmalı. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır ) 7- Sağlık raporu(resmi kurumdan alınmış veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafindan tasdik 1

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir. ECZANE NAKİL 1 - AYNI İLÇE NAKİL Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ 1) Eczane olacak yerlerin bodrum,

Detaylı

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) TARIMSAL YAPILAR VE ARAZİ DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Tarımsal

Detaylı

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1 / 23 KONU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Hayvancılık Destekleri/Arıcılık 1-Dilekçe, 2-Arı Konaklama Belgesi, 3-Veteriner Sağlık Raporu 190 gün 2

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMET ADI Aşağıdaki görevleri İMAR İSKÂN VE KOOPERATİF İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ yürütür. Görüş Bildirme İşlemleri 2 Kıyı Kenar Çizgisi Tespitleri. 3 İskeleler için Ön İzin talebi. 4 Kıyıda yapılacak

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI

T.C. HATAY VALİLİĞİ Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 BKU BAYİ BELGESİ 2 BKU TOPTANCI BELGESİ 3 4 5 ZİRAİ ALET BAYİ BELGESİ SERBEST MÜHENDİSLİK BELGESİ BSS (İHRACAT İZİN BELGESİ) 6 İTHALAT İZİN BELGESİ BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER T.C.

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN

PROJE FAALİYETLERİ. 4 Rölöve Projesi Hazırlanması İlgili kurumdan talep yazısı, 15 GÜN ESKİŞEHİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

EK-2 KONYAALTI BELEDİYESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO 1- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Belediye ve vatandaş arasındaki iletişimi sağlamak, davetiye, program, toplantı, randevu, telefonla gelen müracaat ve şikâyetleri değerlendirip sonuçlandırmak,

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ SIRA NO 1. HİZMETİN ADI Avcılık Belgesi (Yeni Belge İçin) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUDANYA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye hesabına yatırılmış harç dekontu

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANAMUR LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Talebi Gemiadamları Sınavları İşlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Döner Sermaye hesabına

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü EK-2 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1. Bilgi Edinme ve BİMER 2. Kooperatif Kuruluşları İMAR İSKAN VE KOOPERATİF ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1- Başvuru sahiplerinin

Detaylı

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı. Özel Hastaneler Yönetmeliği Sağlık Bakanlığı Özel Hastaneler Yönetmeliği 2009 RG-22708:27.03.2002 11.03.2009 17.10.2008 23.07.2008 15.02.2008 21.10.2006 28.05.2004 03.03.2004 14.01.2004 13.04.2003 Değişiklikleriyle birlikte www.

Detaylı

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI MALTEPE KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- Dilekçe, 2- Nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ( T.C.Kimlik Numaralı),

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.

HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER. Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. HİZMETİN ADI SIRA NO İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evlat Edinme İlk Başvuru Belge istenilmemekte, meslek elemanı ile birlikte İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır. 2 SAAT 2 Evlat

Detaylı

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ

HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ. VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ HAYVAN HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE ve POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ EV VE SÜS HAYVANLARININ ÜRETİM, SATIŞ, BARINMA VE EĞİTİM YERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK EV VE SÜS HAYVANLARININ TİCARİ

Detaylı

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. MUĞLA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ODA SİCİL KAYIT OLMA (YENİ KAYIT) GERÇEK KİŞİLER İÇİN İSTENEN EVRAKLAR 02- Hakiki Şahıs Kayıt Beyannamesi 03- Vergi Dairesince Tutulan Yoklama Tutanağı Veya Vergi Levhasının Fotokopisi 04- T.C. Kimlik

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı