MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAĞIŞIKLAMA ŞUBESİ 1 Aşı Sevki Taşınır İstek Belgesi 15 dakika RUH SAĞLIĞI ŞUBESİ 1 Ruh Sağlığı Hizmetleri Kapsamında Vatandaş Talep ve Şikayetleri EĞİTİM ŞUBE 1 Okulda Sağlık Eğitimi (Okul Sağlığı Eğitimleri Protokolü Kapsamı Dışıdaki Konularda İstenen Eğitimler İçin) Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli dilekçe) Resmi yazı 30 gün 1 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası E-posta adresi Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL

2 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Aile Hekimi Değiştirme 1- Aile Hekimliği Tercih Formu 2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 1 hafta 2 Aile Hekimliği Konusunda Vatandaş Talep Şikayet veya e-posta şikayeti 1 3 Aile Hekimliği Bina Anlaşma ve Protokolleri 4 Aile Hekimlerine Mernis Kullanıcı Adı- Şifre Talebi Kişi bağışçı ise 2- Tapu örneği 3- İmza sirküleri 1- Aile hekiminin adı soyadı, 2- Birim kodu, 3- IP adresi, 3 gün 1 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah. Orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

3 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ TEDAVİ KURUMLARI VE TIP MESLEKLERİ ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Özel Hastane Açılış 1- Başvuru dilekçesi 2- Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi 3- Binanın projesini hazırlayan mimar, imar ile ilgili mevzuata göre belediye veya valilik tarafından onaylanmış tam takım mimari proje içinde;1/500 ve 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 veya 1/50 ölçekli tüm kat planları, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit ve tüm cephelerin yer aldığı üç takım mimari proje 4- Yapı kullanma izin belgesi 5- Yangın raporu 6- Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin bir örneği 7- Ruhsat harcını tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındısı 8- Depreme dayanıklılık raporu 9- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 10- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşme örneği ve hizmet veren şirkete ait ticaret sicil odası faaliyet belgesi, hastanede diyetisyen bulunmuyor ise mutfak hizmetleri için şirket diyetisyeninin sözleşme ve diplomasının örneği, 11- Ek-3' e göre bulunması zorunlu tıbbi araç ve gereçlerin onaylanmış envanteri 12- Ek-4'e göre bulundurulması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 13- Ek-5'e göre acil ünitesinde bulunması zorunlu ilaçların onaylanmış listesi 14- Ek-6' ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin onaylanmış listesi 15- İlgili dal uzmanlarının raporu 2 Özel Hastane Mesul Müdür ve Mesul Müdür Yardımcısı Başlayışı 3 Özel Hastane Mesul Müdür Ayrılış 4 Özel Hastane Mesul Müdür Yardımcısı Ayrılış 2- Noter tasdikli mesul müdürlük veya mesul müdür yardımcılığı sözleşmesi 3-Türkiye'de en az beş yıl tabiplik yaptığını gösteren belge, 4- Nüfus cüzdan örneği 5- Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 6-2 adet vesikalık fotoğraf 7- Adli sicil kaydı 8- Tabip odası kayıt belgesi 9- İkametgah belgesi 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- İhbarname 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 5 Özel Hastane Doktor Başlayış

4 6 Özel Hastane Sağlık Personeli Başlayış 7 Özel Hastane Doktor Ayrılış 8 Özel Hastane Sağlık Personeli Ayrılış 9 Özel Hastane Branş İlavesi 10 Özel Hastane Adres Değişikliği 11 Özel Hastane İsim Değişikliği 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Uzmanlık belgesi 5- Sağlık mensupları fişi 6- İhbarname 7- Nüfus cüzdan örneği 8- İkametgah senedi 9- Oda kayıt belgesi 10- Sözleşme 11- Ek sözleşme 12- İmza beyanı 13- Personel çalışma belgesi aslı 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdan örneği 7- İkametgah senedi 8- Sözleşme 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 2- Personel çalışma belgesi aslı 3- İhbarname 2- İhbarname 2- Uzman hekimle yapılmış sözleşme 3- Tıbbi araç gereç listesi 4- Proje 5- Faaliyet izin belgesi aslı 6- Banka dekontu 2- İlgili belediyenin yazısı 3- Banka dekontu 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- Ruhsat aslı 6- Mesul müdürlük belgesi aslı 7- Mesul müdür yardımcı belgesi aslı 2- Ticaret sicil gazetesi 3- Banka dekontu 4- Faaliyet izin belgesi aslı 5- Ruhsat aslı 6- Mesul müdürlük belgesi aslı 7- Mesul müdür yardımcısı belgesi aslı

5 12 Özel Hastane Yatak Sayısı Arttırma, Azaltma, Yerleşim Değişikliği 13 Özel Tıp Merkezi Başvuru 2- Proje 3- Faaliyet izin belgesi aslı 4- Banka dekontu 1- Başvuru dilekçesi 2- Ön izin belgesi 3- Ön izne esas mimari proje 4- Yapı kullanma izin belgesi 5- Yangın raporu 6- Depreme dayanıklılık raporu 7- Şirket tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri 8- Laboratuar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 9- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 10- Cerrahi müdahale birimi varsa yoğun bakım sözleşmesi 11- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 12- Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak belirtildiği liste 13- Çamaşırhane ve mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde sözleşmeler 14- Tıbbi atık sözleşmesi 15- Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 14 Özel Poliklinik Başvuru 1- Başvuru dilekçesi 2- Yapı kullanma izin belgesi 3- Depreme dayanıklılık raporu 4- Otopark yeri ayrıldığına dair belediyeden alınan yazı 5- Şirket ortaklarını gösterir ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter tasdikli örneği, şirket ortaklarına ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe onaylı örnekleri, gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli örnekleri 6- Laboratuvar ve radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğine dair belgeler 7- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya 112'den alınan yazı 8- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 9- Zorunlu tıbbi donanımın ve ilaçların isim sayı olarak belirtildiği liste 10-Tıbbi atık sözleşmesi 11- Sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler 12- Sağlık personeli dışı personel listesi ve mesul müdür onaylı nüfus cüzdan suretleri 15 Özel Tıp Merkezi Poliklinik Mesul Müdür Başlayış 2- Matbu dilekçe 3- Diploması ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdanı örneği

6 16 Özel Tıp Merkezi Poliklinik Doktor Başlayış 17 Özel Tıp Merkezi-Poliklinik Sağlık Personeli Başlayış 18 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mesul Müdür Ayrılış 19 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Sağlık Personeli Ayrılış 20 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Branş İlavesi ve Düşürülmesi 21 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Mahal Değişikliği 22 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapı Numarası Değişikliği 7- İkametgah senedi 8- Oda kayıt belgesi 9-4 adet fotoğraf 10- Savcılık belgesi 11- Mesul müdürlük sözleşmesi 12- Ek sözleşme 13- İmza beyanı 2- Matbu dilekçe 3- Diploma ile varsa uzmanlık belgesinin noter tasdikli birer örneği 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus cüzdan örneği 7- İkametgah senedi 8- Oda kayıt belgesi 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 11-2 Fotoğraf 2- Mesul müdür beyanı 3- Matbu dilekçe 4- Diploma 5- Sağlık mensupları fişi 6- İhbarname 7- Nüfus cüzdanı örneği 8- İkametgah senedi 9- Ek sözleşme 10- İmza beyanı 11-2 Fotoğraf 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4-İhbarname 2- Personel çalışma belgesi aslı 3- İhbarname 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Malzeme listesi 4- Ek mahal raporu 5- Kroki 2- Ek mahal raporu 3- Kroki 2- İlgili belediyenin yazısı

7 23 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Şirket Ortağı Değişikliği 24 Özel Tıp Merkezi -Poliklinik Kapanış 25 Özel Tıp Merkezi Cerrahi Müdahale Uygulama Birim Sorumlusu Başlayış 3- Uygunluk belgesi aslı 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Karar örneği 4- Ticaret sicil gazetesi aslı 5- Yeni şirket ortağı/ortaklarına ait diploma örnekleri 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Mesul müdürlük belgesi aslı 4-Tüm sağlık personeline ait personel çalışma belgesi asılları 5-Tüm personele ait ihbarnameler 6- Kapanış tutanağı 2- Mesul müdür beyanı 3- Matbu dilekçe 4- Diploma 5- Uzmanlık belgesi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Nüfus cüzdan sureti 9- İkametgah senedi 10- Oda kayıt belgesi 11- Ek sözleşme 12- İmza beyanı 13- Fotoğraf 14- Şartların devam ettiğine dair dilekçe 15- Personel listesi 16- Ameliyat branş listesi 17- Ameliyat listesi 18- Ameliyat branş listesi 19- Hekimlere ait dilekçeler 26 Muayenehane Açılış 2- Diploma 3- Uzmanlık belgesi 4- Nüfus cüzdanı örneği 5- İkametgah senedi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Kira kontratı 9- Vergi levhası 10- Resmi vazifesi varsa part time belgesi 11- Oda kayıt belgesi 12-Tıbbi malzeme ve araç gereç listesi 13- Kroki 14- Muyanehane inceleme formu 27 Muayenehane Kapanış 2- İhbarname

8 3- Kapanış tutanağı 28 Optik Açılış 1- Açılış dilekçesi 2- Diploma 3- Nüfus cüzdanı sureti 4- Sahibi şirket ise ticaret sicil gazetesi 5- Hizmet sözleşmesi 6- Fotoğraf 7- İkametgah senedi 8- Sağlık raporu 9- Kroki 10- Alet ve malzeme listesi 11- Yangın raporu 12- Mahal raporu 13- Kira kontratı 14- Vergi levhası 29 Optik Mesul Müdür Değişikliği 30 Optik Devir ve Sahip Değişikliği 2- Ruhsatname örneği 3- Nüfus cüzdanı sureti 4- İkametgah senedi 5- Fotoğraf 6- Sağlık raporu 7- Alet ve malzeme listesi 8- Hizmet sözleşmesi 9- Mahal raporu 10- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 11- Personel çalışma belgesi aslı 1- Devir Sözleşmesi 2- Kira kontratı 3- Vergi levhası 4- Hizmet sözleşmesi 5- Şirket ise ticaret sicil gazetesi şahıs ise nüfus cüzdan örneği 6- Doktor olmadığına dair beyan 7- Yangına karşı alınan tedbirlerin halen korunduğuna dair beyanname 8- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 9- Personel çalışma belgesi aslı 31 Optik Adres Değişikliği 1- Mahal raporu 2- Yangın raporu 3- Vergi levhası veya ticaret sicil gazetesi 4- Kira kontratı 5- Kroki 6- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 7- Personel çalışma belgesi aslı 32 Optik Kapanış 2- Optisyenlik müessesesi ruhsatnamesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- Kapanış tutanağı 33 Sağlık Kabini Açılış 1- Açılış dilekçesi

9 2- Diploma 3- Soyadı farklılığı var ise belge 4- Nüfus cüzdanı sureti 5- İkametgah senedi 6- Sağlık mensupları fişi 7- İhbarname 8- Tıbbi malzeme listesi 9- İlaç listesi 10- Verilecek hizmet listesi 11- Kroki 12- Mahal raporu 13- Kira kontratı 14- Vergi levhası 15-Tıbbi atık sözleşmesi 16- Kamu görevi varsa part time belgesi 17- Fotoğraf 34 Sağlık Kabini Kapanış 2- Çalışma uygunluk belgesi aslı 3- İhbarname 4-Tutanak 35 Laboratuvar Açılış 2-1/A Dilekçe 3- Ek 2 Dilekçe 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Diploma örneği 7- Uzmanlık belgesi örneği 8- Nüfus cüzdan örneği 9- Fotoğraf 10- İkametgah belgesi 11- Oda kayıt belgesi 12- Bildirim formu 13- Kimyasal madde listesi 14- Araç gereç listesi 15- Tahlil listesi 16- Cihaz lisans belgesi 17- Ruhsat harç makbuzu(laboratuar İçin) 18- Ruhsat harç makbuzu(personel İçin) 19-Taahhütname Ek 7 20-Taahhütname Ek Evlilik cüzdanı örneği 22- Kroki 23- Mahal raporu 24-Ticaret sicil gazetesi örneği 25- Şirket ortaklarına ait imza sirküleri 26-Ticaret sicil memurluğu yazısı 27- Hazirun cetveli 28- Şirket ortağı diploma örnekleri 29- Kira sözleşmesi

10 30- Vergi levhası 36 Laboratuvar Cihaz İlavesi 2- Mesul müdür dilekçesi 3- Bildirim formu 4- Cihaz lisans belgesi 5- Kroki 6- Mahal raporu 7- Ruhsat fotokopisi 37 Laboratuvar Sağlık Personeli Başlayış 38 Laboratuvar Sağlık Personeli Ayrılış 2- Matbu dilekçe 3- Diploma 4- Sağlık mensupları fişi 5- İhbarname 6- Nüfus Cüzdanı örneği 7- İkametgah senedi 8- Ek sözleşme 9- İmza beyanı 2- İhbarname 39 Laboratuvar Kapanış 2- Ruhsat aslı 3- İhbarname 4- Kapanış tutanağı 40 Diyaliz Merkezi Açılış -Cihaz Arttırma ve Azaltma 41 Diyaliz Merkezi Cihaz Arttırma ve Azaltma 2- Yapı kullanma izin belgesi 3- Tıbbi atık sözleşmesi 4- Yangın raporu 5- Proje 6- Sahibi şahıs ise nüfus cüzdanının noter tasdikli örneği, vakıf ise vakıf senedinin noter tasdikli örneği, şirket ise şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği veya kuruluşu gösteren mahkeme kararı örneği 7- Araç gereç listesi 8-Tüm personeli gösterir liste 9- Su sistem raporu 10-Su analiz raporu 11- Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi gösterir liste, seri numarası, marka model, 12- Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri 13- Jeneratörün KWA sını ve markasını belirten fatura örneği 14- İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu 2- Araç gereç listesi 3- Personeli gösterir liste 4- Diyaliz cihazlarının marka, imal tarihi, imal edildiği ülkeyi gösterir liste, seri numarası, marka model, 5- Diyaliz cihazlarının fatura örnekleri 6- Mesul müdürlük belgesi,

11 42 Diyaliz Merkezinde Çalışacak Doktor ve Sağlık Personeli Başlayış 43 Diyaliz Merkezi Personel Ayrılış 44 ÜYTE Merkezlerinin Açılış 45 ÜYTE Merkezinde Çalışacak Sağlık Personeli Başlayış 46 ÜYTE Merkezinde Personel Ayrılış 47 Özel Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Açılışı 7- Faaliyet izin belgesi, 8- Cihaz yerleşim listesi, 9- Ruhsat, 10- Mahal raporu, 11- İl Sağlık Müdürlüğü teknik raporu 2- Diploma 3- Tam gün sözleşmesi 4- Sertifika 5- Nüfus cüzdan örneği 6- İkametgah senedi 7- Sağlık mensupları fişi 8- İhbarname 9- Fotoğraf 10- İl Sağlık Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydını olup olmadığına dair belge 11- Oda kayıt belgesi 12- SSK İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için yazı 13- Emekli Sandığı İl Müdürlüğünden kamuda çalışmayanlar için kaydının olup olmadığına dair belge 14- Sağlık raporu 2- Diyaliz merkezinin yazısı 3- İhbarname 2- Kroki 3- Araç gereç listesi 4- Yangın raporu 5- Tıbbi atık toplama sözleşmesi 6- Tıbbi atık imha sözleşmesi 7- Ambulans ruhsatının veya hizmet sözleşmesinin noter tasdikli örneği 8- Yapı kullanma izin belgesi 9- Ticaret Sicil Gazetesi örneği 10- Gerekli personel listesi 2- Diploma 3- Uzmanlık belgesi örneği 4- Nüfus cüzdan örneği 5- İkametgah senedi 6-Sağlık mensupları fişi 7-İhbarname 8-Sabıka kaydı 2- İhbarname AÇILIŞ BELGELERİ 1- Açılış dilekçesi 2- Sahibi ve çalışacak olan Psikolog ve/veya Psikiyatri uzmanına ait dilekçe 3- Bilgisayar destekli test gereçleri, yetkili satıcı sertifikası, imalatçı sertifikası ve mevzuata 3 gün 3 gün 2 gün

12 48 İlçemize bağlı özel kurum/ kuruluşlardan gelen Raporlarının onaylanması 49 Özel Hastane, Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik, Müstakil Laboratuvar, Muayenehane, Optik Müesesesi Defter Onayları uygun test odası özelliklerini taşıması 4- Psikolog çalışma odası 5- Sürücüler için bekleme odası, tuvalet, vb. PSİKOLOĞA AİT BELGELER 1- Nüfus Cüzdanı 2- Diploma 3- İkematgah 4- İmza beyannamesi 5- SSMF fişi 1- Doğum raporu 2- Akli denge raporu 3- İstirahat raporu 4- Gemi Adamı Olur Sağlık Kurulu Raporu 5- Psikoteknik değerlendirme raporu İlgili defterler (209 Sayılı Kanunun 3. Maddesine istinaden 5TL karşılığında mühürlenir. ) 5 dakika 15 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

13 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ PERSONEL ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 A-postil 1- Rapor 2- Nüfus cüzdanı 2 İzinler Senelik İzin 1- İzin talep formu Mazaret İzin 1- Mazaret izni talep formu Ücretsiz İzin Sıhhi İzin 1- Rapor 2- Hastalık izni 1 gün 1 gün 2 gün 1 2 gün 3 Sigortalı Hizmetlerin Birleştirilmesi 2- Sigorta kartı belgesi 3- Sigortalı çalıştığı kadro ünvanını gösterir belge 60 gün 4 Emeklilik 2- Emeklilik talep formu 3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi 4-7 adet fotoğraf 30 gün 5 Öğrenim Durumu Değerlendirilmesi 2- Noter tastikli öğrenim belgesi 3- Eski öğrenim belgesi fotokopisi 30 gün 6 Vekalet veya izin talep formu 1 7 Atamalar Naklen Atamalar 1- Personel nakil bildirimi Görevde Yükselme Nedeniyle Atamalar (kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) Açıktan Atamalar 1- Personel göreve başlama esnasında istenen belgeler, 2- Nüfus Cüzdanı örneği, 3- Ölüm beyannamesi, 4- Sağlık Bakanlığı sicil fişi, 5- Mal Bildirim beyannamesi, 6- Fotoğraf 1 gün 1 gün 1 gün 8 Asalet Tasdik Dilekçe (Kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) 7 gün 9 İstifa Dilekçe (Kişilerin çalıştıkları kurum aracılığıyla) 31 gün

14 Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

15 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) STOK YÖNETİMİ BİRİMİ 1 Stok Yönetim 1- Resmi yazı 2- Dilekçe 3- Fatura 4-Taşınır işlem fişi 7 gün AİLE HEKİMLİĞİ ŞUBESİ 1 Evlilik 1-1 adet resim 2- Aile Sağlığı Merkezinden alınan evlilik raporu 2 Askerlik Muayenesi 1- Nüfus Cüzdanı, 2- Son yoklama kağıdı 1 gün 15 dakika 3 Sağlık ve Sosyal İşler(SSK İş göremezlik Belgesi) ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ 1- Resmi yazı 2- İş göremezlik belgesi 3- Vizite kağıdı 7 gün 1 Organ Bağışı Nüfus Cüzdanı 10 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

16 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

17 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açılış 2 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Başlayış 3 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Ayrılış 4 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Başlayış 5 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Ayrılış 6 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirket Değişikliği 1- Başvuru dilekçesi, 2- Mesul Müdüre ait dilekçe 3- Kira kontratı veya tapu örneği 4- Yangın raporu 5- Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği, 6- Şirket ortaklarına ait diploma 7- Vergi levhası (noter onaylı) 8- Taahütname (bünyesinde dişle ilgili laboratuvar varsa) 9- Tabela uygunluk belgesi 10- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 11- Acil ilaç listesi 12- Mesul müdürlük sözleşmesi 13- Kroki 1/100 Ölçekli 14- Röntgen cihazı lisans belgesi 15- Faturalar 16- Tıbbi atık sözleşmesi 17- Denetim raporu 2- Diploma 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 6- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 7- SDE sertifikası varsa 2- Mesul müdürlük belgesi aslı 3- İhbarname 2- Diploma 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 6- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 7- SDE sertifikası varsa (Doktora ait) 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Ticaret Sicil Gazetesi 4- Ortaklara ait diploma 5- İsim değişikliğinde ortaklar kararı 6- Vergi levhası (noter onaylı) 7-Tabela uygunluk belgesi 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün

18 7 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Değişikliği 8 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İsim Değişikliği 9 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış 10 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Açılış 11 Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehanesi Kapanış 2- Diploma 3- Mesul müdürlük sözleşmesi 4- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 5- İhbarname 6- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 7- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 8- SDE sertifikası varsa 1- Mesul müdüre ait dilekçe 2- Diş hekimine ait dilekçe 3- Uygunluk belgesi aslı 4- Personel çalışma belgesi aslı 5- Şirket ise ortaklar kararı değil ise vergi levhası 6- Tabela uygunluk belgesi 7- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 8- Fotoğraf vesikalık 2 Adet 2- Uygunluk belgesi aslı 3- Mesul müdürlük belgesi aslı 4- Personel çalışma belgesi aslı 5- İhbarname 6-Tutanak (kapanış için) 2- Diplom 3- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 4- İhbarname 5- Kira kontratı veya tapu örneği 6- Vergi levhası (noter onaylı) 7- Tabela uygunluk belgesi 8- Diş hekimleri oda kayıt belgesi 9- Kroki 1/100 ölçekli 10- Röntgen cihazi lisans izin belgesi 11- Faturalar 12- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 13- Acil ilaç listesi 14- Tıbbi atık sözleşmesi 15- SDE sertifikası varsa 16- Fotoğraf vesikalık 2 adet 17- Taahütname (bünyesinde dişle ilgili laboratuvar varsa) 18- Denetim raporu 2- Uygunluk belgesi aslı 3- İhbarname 4-Tutanak 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün

19 12 Özel Diş Protez Laboratuvarı Ruhsatlandırma 13 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Başlayış 14 Özel Diş Protez Laboratuvarı Diş Protez Teknisyeni Ayrılış 15 Özel Diş Protez Laboratuvarı Kapanış mesul müdüre ait 2- Diploma 3- Meslek odası kayıt belgesi 4- Kroki 1/100 ölçekli 5- Yangın raporu 6- Sağlık raporu 7- Araç gereç listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre ) 8- Fotoğraf vesikalık 4 Adet 9- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe Giriş /Periyodik Muayene Formu 10- Akciger grafisi (büyük boy) 11- Sağlık mensupları fişi 12- İhbarname 13- Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesi (sahipleri doktor veya iş Protez Teknisyeni olacak) 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Meslek belgesi 4- Sağlık mensupları fişi fotoğraflı 5- Sağlık raporu 6- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklara ait işe Giriş /Periyodik Muayene Formu 7- Akciğer grafisi (büyük boy) 8- İhbarname 9- Vesikalik fotoğraf 2 adet 2- Mesul müdüre ait dilekçe 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 2- Diş Protez Laboratuvarı ruhsatnamesi aslı 3- Personel çalışma belgesi aslı 4- İhbarname 5-Tutanak 10 gün 10 gün 10 gün 10 gün Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi

20 MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ AÇSAP ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

21 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Neonatal Tarama Programı Kapsamında Alınan Kan Numune Sonuçlarını(FKÜ) Öğrenme Talebi 1- Ailenin dilekçesi 2- Annenin Nüfus Cüzdanı fotokopisi 10 gün 2 Guthrie Kağıdı İstemi Aile Sağlığı Merkezi ve hastanelerden gelen talep üzerine 5 dakika 3 GEBLİZ(Gebe, Lohusa, Bebek, Çocuk İzlem Programı) Yanlış Kayıtların Düzeltilmesi Tutanak 30 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No:8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

22 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 5 lt. ve Üzeri PC. Ambalajlı Geri Dönüşümlü Damacana Su Satış Yeri Ruhsatı Verilmesi 2 5 lt. ve Üzeri PC.Ambalajlı Geri Dönüşümlü Damacana Su Dağıtım Araçları İçin Su Nakil Aracı İzin Belgesi 1- Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Maltepe Kaymakamlığına verilmiş iş yeri açma isteği ile ilgili dilekçe 2- Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme 3- Kaynak suyu işletme ruhsatı fotokopisi 4- İşyerinin krokisi 5- Vergi levhası 6- İkametgah senedi 7- Nüfus cüzdanı örneği 1- Başvuru sahibinin imzasını taşıyan Maltepe Kaymakamlığına verilmiş su nakil araçı izin belge başvurusu ile ilgili dilekçe 2- İş yeri ruhsatı 3- Suyu satın aldığı bayi ile yapılan sözleşme 4- Araç ruhsatı fotokopisi 5- Araçın arka ve önden görünümlü fotoğrafı 30 GÜN 30 GÜN Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri Adı ve Soyadı Reyhan DUMAN Ahmet OKUR Görev Unvanı SGB Başkanı / TSM Sorumlu Hekimi Kaymakam Adresi Zümrütevler Mah. Mercan Sok. Maltepe / İSTANBUL Telefon Numarası Faks Numarası Cevizli mah.orhangazi Cad. No: 8 Maltepe/İSTANBUL E-posta adresi MALTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ECZACILIK ŞUBESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

23 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Serbest Eczane Açılış 2- Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş) 3- Diploma örneği (aslı gibidir kaşesi basılarak Toplum Sağlığı Merkezi onaylanır) 4- El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş 5- En son çalıştığı işyerinden ayrılış belgesi (Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden İstanbul ili için ; başka bir ilde açmış ise ilgili Sağlık Müdürlüğünden alınan yazıyı da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezinden yazı getirmeleri gerekmektedir) ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı olmalı. 6- Göz raporu (Özel sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden tasdiklenmiş ve son bir ay içinde alınmış olmalı.) 7- Sağlık raporu (Resmi kurumdan alınmış veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafindan tasdik edilmiş olmalı, raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur İbaresi mutlaka bulunmalıdır. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır ) 8- Savcılık belgesi (belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileride eklenmelidir. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır.) 9- İkametgah senedi (Son bir ay içinde alınmış olmalıdır.) 10- Bayanlar için evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi. (diploma ad soyadı ile şu anki ad soyadı farklı olan eczacıların söz konusu değişikliği belgelemeleri gereklidir. İlgili mahkeme kararı, nüfus kayıt örneği gibi..) 11-3 adet vesikalık fotoğraf son 1 ay içerisinde çekilmiş olmalı 12- Toplum Sağlığı Merkezinden alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu 13- Eczane yerine ait kroki vaziyet planı (Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli eczacı adı eczane adı ve adresinin yer aldığı kroki-vaziyet planı (5 asıl) İl Sağlık Müdürlüğü 'nün internet sitesinde yayınlanan vasıflarda olmalı. 14- Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti 15- Eczacı Odası bölge temsilcisinden alınan uygunluk raporu. 1 2 Özel Hastane Bünyesinde Eczane Açılış Bütün belgeler Toplum Sağlığı Merkezi 'ne ilk başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmalıdır. Biri asıl olmak üzere 2 adet dosya hazırlanarak evrak kayıttan geçirilmiş olmalıdır. Diploma İle şu anda kullandığı ad soyadı farklı olan eczacılar bu değişikliği belgeler (İlgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği) 2- Matbu form (eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş) 3- Diploma örneği (diploma'nın aslı ya da noter tasdikli sureti görülerek fotokopisine aslı gibidir kaşesi basılarak Toplum Sağlığı Merkezi'nce onaylanır) 4- El yazısı ile yazılmış tarih ve imza bulunan özgeçmiş 5- En son çalıştığı yerden ayrılış belgesi (Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili Toplum Sağlığı Merkezinden İstanbul ili için ; başka bir ilde açmış ise ilgili Sağlık Müdürlüğünden alınan yazının da dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. En son olarak ecza deposunda mesul müdürlük yapan eczacıların mesul müdürlük belgelerinin iptal edildiğine dair İl Sağlık Müdürlüğü/ Toplum Sağlığı Merkezi'nden yazı getirmeleri gerekmektedir) ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı olmalı 6- Göz raporu (özel sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tasdiklenmiş olmalı. Son bir ay içinde alınmış olmalıdır ) 7- Sağlık raporu(resmi kurumdan alınmış veya ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafindan tasdik 1

SULTANGAZİ SGB EK 1. Sayfa 1

SULTANGAZİ SGB EK 1. Sayfa 1 HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA HİZMETİN ADI PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU GAZİEMİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU SI RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Adli tıbbi hizmetler Adli rapor işlemleri 1- Nüfus Cüzdanı

Detaylı

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi İÇİNDEKİLER 1- Yeni Açılacak Medikal Merkezlerinin Yetkilendirilme Başvuru İşlemleri 2- Medikal Merkezlerin Yetkilendirilme İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi 3- Medikal Merkez Nakil ve Devir İşlemleri

Detaylı

MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Disiplin Şube Müdürlüğü İnceleme İfade Tutanağı İnceleme Raporu Ön İnceleme İfade Tutanağı Ön İnceleme Raporu 30 Gün 1 Disiplin İşlemleri YÖNETİM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane Ruhsatlandırma İşlemleri BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Hastanenin adını,

Detaylı

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi

1- Başvuru Dilekçesi. 1- Başvuru Dilekçesi İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme

BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ. 1-Dilekçe 2-Ödeme Ek - 2 AYDIN İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (İŞ GÜNÜ,

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YATAKLI SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Acil Hemşireliği Eğitim Başvuruları

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) İZMİT KAYMAKAMLIĞI (Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA 1- NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GÜNEYSINIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Evlilik işlemleri BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Nüfus Cüzdanı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-6 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş) 4-Sağlık Raporu 5-İzin belgesi 6-Evlenme Beyannamesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Şahıs Fatura Ödemeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KOCAELİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ SAĞLIK SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER Protez ve

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Sağlık Sertifikası 2 3 Muayenehane Ruhsatı Poliklinik Ruhsatı BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1- Başvuru Dilekçesi 2- Beyanname (Ek2) 3- Fatura Fotokopisi 4- Etiket

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI BELGE ONAY TASDİK İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Belge Hazırlama Oda Sicil

Detaylı

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) AMASRA KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI İl Özel İdaresine ait araçların kiralanması Köy Gelişim Alanı İmar Planı 3 Mevzi İmar Planı 4 Parselasyon Planları

Detaylı

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KALKANDERE KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 1- Tapu Fotokopisi 2-

Detaylı

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM ASÜRESİ (EN

Detaylı

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER YENİŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER ve Bilgi Edinme Başvurusu

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU

KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU KADIKÖY BELEDİYESİ RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SITANDARTLARI TESPİT FORMU SIRA 1 SIHHİ İŞYERLERİ RUHSATI 1. Tapu 2. İskan 3. Kira kontratı 4. Vergi lehvası 5. İkametgah senedi 6. Nufus cüzdanı sureti

Detaylı

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER T.C ÇAMAŞ KAYMAKAMLIĞI (İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI İlçe Dernekler Büro Şefliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Dernek kuruluş

Detaylı

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI KEÇİÖREN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI S I R A N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) O 1 Özel Yurt Açma 1- Dilekçe, a)şirket

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) T.C. HOCALAR KAYMAKAMLIĞI (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1 2 ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 sayılı Kat

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARS İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 4 İçmesuyu

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Yem Bitkileri Tohumu Desteği 3 Meyvecilik desteği (Çilek, Kiraz,Elma) 4 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 5 6 Orman Köylüsünü Destekleme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Đlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.IEG.0.11.00.03 /0.10.06/46805 23 Haziran 2010 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler GENELGE 2010/ 47 Eczanelerin açılış, nakil, devir

Detaylı

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 T.C. SERİK KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Ek- 2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yurt Dışı Bakım Belgesi 1-Yurt Dışı

Detaylı

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri

İl Özel İdaresince işlem yapılmaktadır. 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri. 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 1 Tarımsal Sulama Suyu İzinleri 2 Zirai Kredi Proje Tasdikleri 3 4 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması Sulama Suyu, Toprak Analizi ve İçme suyu Analizleri 5 Toprak Etüt Hizmetleri 6 Yol Geçiş İzinleri

Detaylı

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ADI 07 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR - Makama Hitaben Talebine uygun yazılmış Dilekçe, (Dilekçede; Yazılan makamın adı, istem, adı soyadı, imza, tarih

Detaylı

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ)

ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) ULUS KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA BAĞLI TÜM KAYMAKAMLIK BİRİMLERİ) SIRA NO 1-2- 3- VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI SİGORTA LEVHAYA KAYIT İŞLEMLERİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ( EN GEÇ) 1 TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ

Detaylı

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1- Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri

DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No. (En Geç) 1 Mevzuat işleri DALAMAN DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sunulan Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Bilgi/ Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Sıra No (En Geç) 1 Mevzuat işleri Dilekçe 3gün 2 Prosedürler/takip

Detaylı

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BİRECİK KAYMAKAMLIĞI BİRECİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Ücretli Öğretmen Müracaatı 2 Personel Kimlik Kartı BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: SÜLOĞLU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO: HİZMET ADI: 1 Denklik ile Kayıt 1. TC Kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı 2. Denklik Belgesi BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DATÇA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Zayiinden Gemiadamı Cüzdanı/Gemiada mı Belgesi Gemiadamı Cüzdanı/ Gemiadamı Belgesi

Detaylı

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. BİGA KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI 1 2 Ücretli (Kısmi Zamanlı) Öğretmen Görevlendirilmesi Eğitim araçları ve donatım malzemeleri 3 Aylıksız İzin 4 Mazeret İzni 5 Sıhhi İzin 6 Yurt Dışı İzni 7 Askerlik Tehiri 8 Emeklilik ÖZLÜK BÖLÜMÜ HİZMET

Detaylı

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların cevaplandırılması T.C. SAMSUN VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA VE RAYLI SİSTEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 108 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Geçiş Yolu Ön İzin Belgesi 109 Geçiş Yolu İzin Belgesi 110 Yol Güzergâh Belgesi Veren C Plakalı Araçların İşlemleri) 2-Vaziyet planı (1/200 ölçekli), 3-Tapu veya

Detaylı

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI

KONYA SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca hazırlanmış olan Konya Sanayi Odası Hizmet Standartları

Detaylı

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ)

ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) ADIYAMAN-GÖLBAġI KAYMAKAMLIĞI HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU ( TÜM KAYMAKAMLIK BĠRĠMLERĠ) SIRA NO 1-2- VATANDAġA SUNULAN HĠZMETĠN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Uygunsa 5-6 ay SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İmar Planı Değişikliği Talebi BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 2- Tapu fotokopisi 3- Dilekçe ve Tapu Maliki farklı kişi ise vekaletname. 4- Meclisçe belirlenen Ücret

Detaylı

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SİNCİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 1 2 3 4 HİZMET ADI Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği) Ücretli öğretmen başvuruları Personel alımı müracaatları (Öğretmenliğe

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA 1 Sulama Suyu Talebi 2- Taahhütname 2 Yıl 2 İl Özel İdaresine Ait Araçların Kiralanması 2- Ücret makbuzu 3 İçme suyu İzni 2- Taahhütname 1 Yıl 4

Detaylı

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KAMU HİZMETİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREGİNCE İSTANBUL İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Çekim İzni (Sinema, Dizi, Reklam,

Detaylı

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2. VE 3. SINIF GSM RUHSAT TALEBİ 1- Başvuru Formu www.gebze.bel.tr Hizmetlerimiz - Ruhsat Hizmetleri

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. Başvuru Beyan Formu(Belediyemiz internet sitesinden indirilerek de doldurulabilir) 3.Vergi Numaraları

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TAŞINMAZ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA İŞ / HİZMET ADI MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

LADİK KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI BRANŞ, MESLEK, NORM, ATAMA BÖLÜMÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI 1 Görevlendirmeler (Ek Ders Ücreti Karşılığı Öğretmen Görevlendirme Başvuru İşlemleri) 2 Görevlendirmeler Kurum içi görevlendirme Kurum dışı görevlendirme

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Görevlendirme Onayı Kurumun üst yazısı-adı

Detaylı

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 ADI Yapı Kullanım izin Belgesi 1- Emlak Alım Vergisi ilişik Kesme Belgesi 2- Cins Değişikliği Yazısı 3- SSK'dan ilişiksiz Belgesi, 4 -Sığınak Raporu 5- İş bitirme Tutanağı 6- Harç ve Ücretler 7- Mal

Detaylı

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi

Detaylı

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Ambulans Uygunluk Belgesi için

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 İmar kanunun 23. Maddesi gereği teknik alt yapı bedeli

Detaylı

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ 1 2 2911 SAYILI TAPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ KANUNUNUN İSTİSNALARINI DÜZENLEYEN 4. MADDESİ VE 2559 SAYILI POLİS VAZİFE VE SELAHİYAT KANUNUNUN Ek 1 KAPSAMINA GİREN ETKİNLİKLER 2911 SAYILI KANUNA GÖRE

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TUZLUCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 Yivsiz Tüfek Satın Alma Belgesi ve Ruhsatnamesi

Detaylı

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2- Tapu 3- Çap, aplikasyon krokisi veya

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO 52 53 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Zabıta Hizmetleri (Stant, İşgaliye Talepleri) Zabıta Hizmetleri Vatandaş Şikâyetleri 1- Dilekçe(varsa dilekçe ekleri), Talep onaylanırsa; 2-Ödeme makbuzu. BAŞVURUDA

Detaylı

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. BAYBURT VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İmar, İskan ve Kooperatifler Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞLARA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE) 1 İmar Durumu 2 Kot Kesit Krokisi 3

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Tıp Merkezleri Ruhsat ve Açılış Onay İşlemleri BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Detaylı

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Valilik ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları 634 Sayılı Kat

Detaylı

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI T.C. MURATPAŞA AYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Şubeler Sayı 1 İnsan Kaynakları Şubesi 7 2 Strateji Geliştirme Şubesi 2 3 İnşaat ve Emlak Şubesi 2

Detaylı

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ)

İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ( EN GEÇ) İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA

Detaylı

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası

TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu. 1. Dilekçe 2. Halihazır Harita İşlem Dosyası TC. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu HARİTA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sıra No. Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi (En Geç)

Detaylı

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Hizmetin Adı 1 Poliklinik muayenesi 2 Hekim seçme hakkının kullandırılması 3 MR çekilmesi 4 CT(Tomografi çekilmesi) 5 Ultrason Çekilmesi

Detaylı

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER ,ER MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA ADI 1. 2 3 Dini Soruların Cevaplandırılması Dini Eserlerin İncelenmesi İhtida İşlemleri Aile İrşat Rehberlik Bürosu Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi 6 Cami Devirleri

Detaylı

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KEFKEN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRANO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 3 İlk defa Cüzdanı/ Zayiinden Cüzdanı/ Cüzdanı/ Belgesi Değiştirme Talebi 2) Döner sermaye ve Maliye

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİL KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİL KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ESKİL KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI S. N O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER KADIKÖY İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI PERAKENDE İŞLETME KAYIT NUMARASI BAŞVURUSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru matbu dilekçesi 2-İşyeri Açma

Detaylı