Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik"

Transkript

1 Ebru Özlem GÜVEN Taha Yasin MEYDANERİ Abdurrahman TELLİOĞLU Necati KOCAKOÇ Halil İbrahim ÜLKER Pelin ÖZMEN Mehmet ÇETİN Fatma Şebnem ÖZDEM Murat AÇIKGÖZ A. Çetin YİĞİT Ülkü TÜRKUĞUR Murat AÇIKGÖZ A.Çetin YİĞİT Ülkü TÜRKUĞUR Mahmut AKBOLAT Meryem TURGUT Gamze ÖVER Selma ÖZTAŞ Fatma Şebnem ÖZDEM Ayşegül SAMATLI ALİOĞULLARI Yeliz Doğan MERİH İbrahim ERGİNBAŞ İbrahim Halil CANKUL A.Çetin YİĞİT Suat PEKER Emrullah İNCESU Emrullah İNCESU Hastane Yöneticisinde Olması Gereken Özellikler: Üst Düzey Sağlık Yöneticilerinin Görüşlerine Yönelik Bir Derleme Çalışması Sağlıkta Dönüşüm Programının, Sağlık Hizmetleri Kalitesine ve Çalışanların Performansları Üzerine Etkileri Stratejik Yönetim Teknikleri ve Swot Analiz ile Örnek Bir Swot Analiz Tasarımı Türkiye de Sağlık Plan ve Politika Uygulamalarında Çıkış Konuşma ve Sadakat Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Personel Verimliliğinin Ölçülmesi: Sıla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Çalışan Fizyoterapist ve Fizyoterapi Teknikerlerinin İş Örneklemesine Dayalı Verimlilik Analizi RFM Ankara Diyaliz Merkezinde Yapılan Bir Hemodiyaliz Tedavisinin Değişken Birim Maliyet Analizi Hemşirelerin Yaşam Kalitesi Algılarının Motivasyonlarına Etkisi: Bir Kamu Hastanesi Örneği Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon Çalışmaları Analizi (Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Örneği) Kamu Hastanesi Çalışanlarının Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi Sağlık Turizmi Açısından Etik Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Eşitlik Yalın Sağlık: Sağlık İşletmelerinde Yalın Yönetim Anlayışı Yatan Hasta Dosya Kayıtlarının İncelenmesi: Konya Seydişehir Devlet Hastanesi Örneği

2 Emrullah İNCESU Mukaddes DAĞ Güllizar ŞİMŞEK Murat AÇIKGÖZ Nilüfer COMBA AKBOĞA Ayşegül SOYDAN ÇELİKEL Gökçe TENEKECİ Zehra ÜNLÜ Ayşegül SOYDAN ÇELİKEL Nazan TORUN Perihan ŞENEL TEKİN Samira MEHRABİ Murat D. ÇEKİN Ş. Burak BEKAROĞLU Burçin TEKİN Cem DİKMEN Levent İNCEDERE Güneş ÇEVİK Mithat KIYAK Levent İNCEDERE Ferhat SAYIM Ferhat SAYIM Turkay ODABAŞ Hacı BEDİR Mithat KIYAK Ahmet ÖZTÜRK Dilek ŞAHİN Nurdan ORAL KARA Tolga MÜDERRİSOĞLU Arzu KURŞUN Konya Seydişehir Devlet Hastanesi'nde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerde Sağlık Hizmet Kalitesi Bilgi ve Tutum Düzeyi: Artvin İli Kamu Hastaneleri Örneği Lider Olarak Sağlık Çalışanlarının Motivasyonunu Nasıl Arttırabiliriz? Sağlıkta İletişim: Hasta ve Yakınları ile İletişim Ankara İlinde Çalışan Sağlık Kurumları Yöneticilerinin İş Stresi ve Kişilik Özellikleri Açısından İstanbul da Hizmet Veren Özel Hastanelerin Misyon ve Vizyonlarının Tematik Açıdan İncelenmesi Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Görülmesine İlişkin Kesitsel Bir Çalışma Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Bilgi, Tutum ve Davranış Durumlarının Belirlenmesi Sağlık Piyasası için Tanımlanan Etik Sorunların Mevcut Ekonomik Model Çerçevesinde Ele Alınması Sağlık Hizmetleri Finansmanında Kullanıcı Katkılarının Sosyal Politika Hedefleri Açısından Değerlendirmesi Kayseri İl Merkezinde İçme Sularının Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesinin Avrupa Birliği ne Üye Ülkeler İle Türkiye nin Sağlık İşgücü Göstergelerinin Karşılaştırılması Kök Hücre Turizmi Bir Vaka Çalışması: Laborantların Örgütsel Sorunlarının Belirlenmesi

3 İsmail SEVİNÇ Tülin FİLİK Demet ÜNALAN Aysel UĞUR Meral BAŞARAN Murat BORLU Cemre Eda YAR Burcu NAZLIOĞLU Feyzanur MANAV Ramazan ERDEM Ahmet ALKAN Dilek USLU Fatma MANSUR Sevilay ORAK Nurperihan TOSUN Canser BOZ Nurperihan TOSUN Güllizar ŞİMŞEK Mukaddes DAĞ Murat AÇIKGÖZ Latif ORHAN Pınar DOĞANAY PAYZİNER Okan ÖZKAN Deniz TUGAY ARSLAN İpek CAMUZ Yasemin AKBULUT İpek CAMUZ Gamze KUTLU Yasemin AKBULUT Wissam AL-OMARİ Özhan ÖZTUĞ Hazal KÖKSALAN Erciyes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemşirelerinin Memnuniyet Durumları Hastane işletmelerinde Finansal Performansın Ölçülmesi: Bir Özel Hastane Uygulaması Türkiye de Sağlık Yönetimi Bölümlerindeki Öğretim Elemanları ve Eğitim Alt Yapıları Bireysel Teknolojik Hazıroluşun Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kullanımına Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Sağlık Bakanlığı Hastanelerinin Finansal Performans Analizi: Ankara İli Alan Çalışması Yenilik Yönetimi ve Yenilik Yönetiminde Etkili Olan Faktörler: Sivas İlinde Bir Uygulama Sağlık Hizmeti Kullanım Kültürünün, Sağlık Hizmeti Sunum Kalitesi Üzerine Etkileri Sağlık Kurumlarında Yönetim Bilgi Sistemleri ile Yönetim Karar Destek Sistemleri Hastane Muhasebe Sisteminde Yeni Bir Yaklaşım: Yeşil Muhasebe Hastane Büyüklüğünün Belirlenmesi ve Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme Geleceğin Hastanelerini Yönetmek: Teorik Bir İnceleme Medical Errors: A Review of Causes, Solutions, and Terminologies Üniversite Öğrencilerinde Girişimcilik Eğilimi

4 Ali ÜNAL Burcu KAYA Ömer Lütfi ANTALYALI Aslı KAYA Orhan TUNÇ Dilek EV KOCABAŞ Ömer Lütfi ANTALYALI Sümeyye ÖZMEN Ramazan ERDEM Oğuz IŞIK Aysun KANDEMİR Mustafa ERKAYMAZ Seyhan ÖZDEMİR Ramazan ERDEM Hakan BEKAR Onur GÖZÜBÜYÜK Önder TOPBAŞ Gökhan ABA Ebru Özlem GÜVEN Gökhan ABA Zeynep TAŞKIRAN Tülin KÖSE Ebru Özlem GÜVEN Haydar HOŞGÖR Derya GÜNDÜZ HOŞGÖR Orhan ADIGÜZEL Nurcan COŞKUN US Aslı KAYA İbrahim Emre GÖKTÜRK Mehmet Ali AKTAŞ Ülkü GÖKTÜRK Hasta- Hekim İletişim Anketinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Sağlıkta Muhasebe ve Finansman İnsani Gelişme Açısından Türkiye nin İncelenmesi ve Yakın Bloklar ile Karşılaştırılması Hemşirelerde Duygusal Emek : Ölçek Uyarlama Çalışması Sağlık Yönetimi Kongrelerinin Hemşirelerin Yapısal Ve Psikolojik Güçlendirme, Kararlara Katılım Düzeyi Ve Duygusal Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki Hastane Çalışanları Arasında Kullanılan Lakaplar Üzerine Bir Çalışma Bir Üniversite Hastanesinin Hasta Bakımı ve Klinik Göstergelerinin Lisans ve Önlisans Düzeyinde Türkiye de Sağlık Yönetimi Eğitimi Profili Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinde Çalışan Üst Düzey Yöneticilerin Eğitim Profili İstanbul Üniversitesi nde Sağlıkla İlgili Bir Bölümde Öğrenim Gören Önlisans ve Lisans Öğrencilerinin Organ Bağışına Bakış Açılarının Strateji Belirleme Sürecinde Zaman Yönetimi Sağlık Yöneticilerine Gelir Avantajı Sağlayacak Bir Unsur Olarak Hastanelere Yapılacak Bağış ve Yardımların; Vergi Mevzuatı Açısından Acil Tıp Doktorlarının Hukuki Sorumlulukları

5 İbrahim Emre GÖKTÜRK Merve BOŞAT Eray YURTSEVEN Suphi VEHİD Selçuk KÖKSAL Selami ÖZCAN Ferhat SAYIM Sezai ÖZGÜN Ahmet Cumhur CEBECİ Bayram GÖKTAŞ Gözde TEREKLİ Emine ÇETİN İsmail AĞIRBAŞ Yusuf ÇELİK Fatih ŞANTAŞ Abide AKSUNGUR Gülsen TOPAKTAŞ İlkay Sevinç TURAÇ Adeviye ERDOĞAN H. Zeynep BATUR Dilek OĞLAKKAYA Arzu ÇAKIR Akın MARŞAP Ulvan OZAD Ismail Serhat SADIKOGLU İsmail Serhat SADIKOĞLU Ülvan ÖZAD Rojan GÜMÜŞ Orhan ADIGÜZEL Sinem ÖZDOĞRU ERÇALLI Safiye KAR Bir Üniversite Hastanesi Ameliyathanesinin İç Ortam Partikül Konsantrasyonlarının Afet ve Acil Durum Yönetiminde Sağlık Hizmetleri ve İtfaiye Teşkilatının Koordinasyonu - Şebeke Organizasyon Uygulanabilirliği Hastaların Halkla İlişkiler Faaliyetlerine Bakış Açılarının İncelenmesi İlaç Fiyatlandırma Yöntemleri Hasta Bakım Sürecinde Refakatçilerin Rolü: Hasta, Çalışan ve Refakatçilerin Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Çekicilik Su Terapisinin (SUPA) İnsan Sağlığı Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri Klinik Denetim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Sağlık Turizmi nin İncelenmesi ve Sağlık Turizmi nin Ülke Ekonomisine Etkisi Diyarbakır İl Merkezinde Görev Yapan Tıbbi Sekreterlerin İş Doyumu Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet Ve Çözüm Önerileri Sandıklı Devlet Hastanesi Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Hemşirelerin Yaratıcı

6 Ebru ORAK NİKSARLI Ebru MUTLU İrfan ÖZCAN Ömer ŞAHAN Metin ATEŞ Merve PİRECİOĞLU Seher ÖZEL Fergül SAYIK Derya KAYA Naciye ÖZ Seher ÖZEL Merve PİRECİOĞLU Fergül SAYIK Hülya DİZER Naciye ÖZ Merve PİRECİOĞLU Serpil CENGİZ Seher ÖZEL Derya KAYA Naciye ÖZ Derya KAYA Merve PİRECİOĞLU Zülfiye BIKMAZ Serpil CENGİZ Naciye ÖZ Serpil CENGİZ Seher ÖZEL Düşünme Düzeylerinin Belirlenmesi Kamu Hastanelerinde Tıbbi Hizmet Kusuru Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Performans Durumlarının Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Devir Hızlarının Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Memnuniyet Durumlarının Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Hizmetiçi Eğitim Programına İlişkin Görüşlerinin Saptanması Üniversite Hastanelerindeki Hemşirelik Hizmetlerinin Profilinin

7 Naciye ÖZ Selma ARSLANTAŞ Naim DENİZ Semra SEZER YAĞCI Naim DENİZ Emrullah İNCESU Ferhat SAYIM Selden COŞKUN Erdinç ÜNAL Fikriye YILMAZ Doğukan GÜNDOĞDU Simten MALHAN Özel Hastanelerde Mali Etik Problemler Sağlıkta İletişim Sağlık Hizmetleri Finansmanında Uygun Harcamalar için Bir Model Önerisi Artroskopik Ön Çapraz Bağ Yırtığı Tamiri Sonuçlarımız, 5 Yıllık Takip Kronik Aşil Tendinitinde Lokal Steroid ve Serum Fizyolojik Enjeksiyonu Sonuçlarımız, 2 Yıllık Takip Humerus Pseudoartrozlarında Eksternal Tespit Yöntemi ile Tedavi Sonuçlarımız Genç Hastalarda Osteoartrit ve Aynı Seansta Lokal Anestezili Diz Eklemi Lavajı ile Hyalüronik Asit Enjeksiyonu Uygulama Sonuçlarımız Patellar Kondromalazi ve Vakalarımızda Artroskopik Mikrokırık Yöntemi Sonuçlarımız Enfekte Primer Diz Protezlerinde 2 Aşamalı Revizyon Diz Protezi Uygulama Sonuçlarımız, 5 Yıllık Takip Bir Kamu Hastanesi Kadın Doğum Kliniğinde Yatan Hastaların Sezaryen ve Normal Doğum Tanı İlişkili Gruplama Verilerinin Karşılaştırmalı Analizi Türkiye ve Dünyada Sağlık Ekonomisi Eğitiminde Kullanılan Müfredat ve Kitapların Karşılaştırmalı Analizi Hastanelerde Kalite Akreditasyon Uygulamalarının Bilgi Asimetrisi ile İlişkisi Üzerine Teorik Bir Değerlendirme Ankarada Bir Vakıf Üni. Hastanesinde Sağlık Hizmeti Alan Kişilerin Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Yaklaşımlarının

8 Rukiye NUMANOĞLU TEKİN Ali ARSLANOĞLU Veli DURMUŞ Fatma Şebnem ÖZDEM Bülent YILDIZ Demet POLAT Hediye KARATAŞLI Emrullah İNCESU Gamze KUTLU Deniz T. ARSLAN Yasemin AKBULUT Pakize YİĞİT Hasan ÇATALCA Şeniz HASDİL Meltem KAPLAN Çetin YİĞİT Seçkin Berk ÇAKIR İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU Merve TEKİNARSLAN Aysun KANDEMİR Bayram ŞAHİN Okan ÖZKAN Gamze BAYIN Gözde TEREKLİ Erkan KARA Akın MARŞAP Seçkin Berk ÇAKIR A. Çetin YİĞİT Şeniz HASDİL Meltem Kaplan İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU Liderlik Davranışının İçsel Pazarlama Üzerine Etkisi: Kocaeli de Bir Hastanede Yapılan Çalışma Hastanlerde Örgüt Kültürünün Toplam Kalit Yönetimine Etkisi Normal ve Sezeryan ile Dpğumun Hastanlerin Performansı Üzerine Etkisini İncelenmesi: Kadın Doğum, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanelerinde VZA ile bir Uygulama Bir Kamu Acil Servisine Başvuran Hastaların Memnuniyet Düzeylerinin Türkiye de İlaç Geri Ödeme Politikaları ve Swot Analizi Diyabet Hastaları Veri Tabanı ile Veri Madenciliği Özel Hastanelerde Sağlık Personelinin Hasta Güvenliği Kültürü Algılarının ne Yönelik Bir Çalışma (Manisa İl Merkezi Örneği) Malpraktise Maruz Kalan Hastaların Sosyo-Ekonomik Kayıpları Hastane Çalışanlarında Presenteeızm (işte Var ol (ama)ma) Sorununun İncelenmesi Hastane Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşım: Yeşil Yönetim Sağlık Turizmi Yönetiminde Koçluk Yaklaşımının Önemi Özel Bir Hastanenin ESWL Ünitesinin Bir Seans Hizmet Bedelinin Değişken Maliyetinin Hesaplaması (Edremit İlçesi Örneği)

9 Meltem KAPLAN Şeniz HASDİL A. Çetin YİĞİT Seçkin Berk ÇAKIR İbrahim Ceyhun BAYRAKTAROĞLU Özel Hastanelerde Kalite Yönetimi Sisteminin ne Yönelik Bir Çalışma (Isparta İl Merkezi Örneği)

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN

Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Pakize YİĞİT Esra BAYTÖREN Özin ERSOY Burak ÇETİN Ş.Gamze ALBAYRAK Hakan AKIN Banu Taylan AKIN Emrullah İNCESU Çağdaş Erkan AKYÜREK Sağlıkta Dönüşüm Programı ile Türkiye nin Sağlık Göstergelerindeki Gelişiminin

Detaylı

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR

8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI TARİH SAAT SUNULACAK BİLDİRİ YAZARLAR 10.09.2014 10.09.2014 8. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ 10-12 Eylül 2014 Girne/KKTC SÖZEL BİLDİRİ OTURUM PROGRAMI 10.00-10.30 10.30-11.30 11.45-12.45 KEY NOTE SPEAKER : When Politics Meets Policy :

Detaylı

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği

Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Performans-Kalite ve Hasta Güvenliği Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü - Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı EKİM 2014 - OCAK 2015 / SAYI: 12 Kongre Özel Sayısı Değerli Okurlar, Sağlıkta

Detaylı

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır.

Kabul edilen poster bildiriler içinde EKSİK olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Kabul edilen poster bildiriler içinde olarak belirtilen bilgilerin tamamlanarak Bildiri Kitapçığında yer alması planlanmaktadır. Doğu 23.04.2015 1 Akdeniz Bilimleri Yrd.Doç.Dr.Gülte n Sucu Dağ Serdar Aydın,

Detaylı

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU

Main Programme. Hall 2 ÇINARCIK. Hall 1 YÜRÜYEN KÖŞK. Hall 3 TERMAL. Hall 4 ARMUTLU Programme 22.05.2015 FRIDAY 21.05.2015 THURSDAY TIME ACTIVITY Main Programme 1 YÜRÜYEN KÖŞK 2 ÇINARCIK 3 TERMAL 4 ARMUTLU 5 KARACA ARBORETUM 08:30-10:00 Registration 10:00-11:15 Speakings of Beginning

Detaylı

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi.

ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. ÖĞRENCİNİN SOY ADI-ADI TEZ KONUSU DANIŞMANI Ersoy, Ayla İstanbul da sekiz payeli camilerin gelişimi. Tüzün, Keriman Türk devri Kırşehir yapıları. Dinçtürk, Sait Nectaroscordum siculum (ucria) lindley üzerinde

Detaylı

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ. Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 9. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİM KONGRESİ Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti.ne aittir.

Detaylı

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013

YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS İLYAS İSEN 30.04.2013 YÜKSEK LİSANS AYÇA AYSUN GÖRGÜLÜER 10.04.2013 ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU YÜKSEK LİSANS NESLİHAN DEMİR 30.04.2013 "Genç Tüketicilerin Demografik Özelliklerinin Marka Tercih Etme Nedenlerinde ve Marka Sadakatlerinde Oluşturduğu

Detaylı

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE

KONGRE PROGRAMI BİRİNCİ GÜN - 16 NİSAN 2015 PERŞEMBE 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi / 16-18 Nisan 2015 / Niğde 3 24. ULUSAL EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 16-17 - 18 NİSAN 2015 NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ VE KONGRE BİNASI 08.30-09.30 Kayıt 09.30-11.15

Detaylı

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER II. Yükseköğretim Stratejileri ve Kurumsal İşbirliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 KABUL EDİLEN BİLDİRİLER Bildiri NO Bildiri Adı Yazarlar 16 17 18 ÖRGÜTSEL YARATICILIK MODELİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL YARATICILIK

Detaylı

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU

TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU TÜBA ULUSAL KANSER POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI RAPORU 27-28 HAZİRAN 14 TÜBA - KANSER ÇALIŞMA GRUBU Yürütücü Prof. Dr. Taner DEMİRER Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Yusuf BARAN Prof. Dr. Celaletdin CAMCI Prof.

Detaylı

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ

23. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİ BİLDİRİ NO SORUMLU YAZAR AD SOYAD BİLDİRİ BAŞLIĞI BİLDİRİ ALANI 147 Özkan Gürkol Askerî Zekâya Doğru: Kavramlaştırma ve Askerî Ortamda Başarı İçin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi 156 Hilal Bozkurt Yuldırım

Detaylı

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ

MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ MEZUNLARIMIZ VE TEZLERİ SIRA ABD BD PRG ADI SOYADI MEZUNIYET TARIHI TEZ KONUSU 1 MEHMET EMİROĞLU 25.10.1999 İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Dersleri ve Spor Kolu Çalışmalarında Basketbol Eğitimi 2

Detaylı

EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz.

EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015. Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. EYFOR Erken kayıt imkanlarından yararlanmak için son kayıt tarihi : 20 Ağustos 2015 Kayıt ve Konaklamalarla İlgili Açıklamaları İnceleyiniz. YAZARLAR BİLDİRİ BAŞVURU TÜRÜ BİLDİRİ TAM ADI 1 Seyfi Özgüzel

Detaylı

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ

7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ 7.ULUSAL SPOR BİLİMLERİ ÖĞRENCİ KONGRESİNDE YER ALAN SÖZEL BİLDİRİ İSİM LİSTESİ Bildiri No Bildirinin Başlığı Yazarlar Üniversiteler 01 Beden Eğitimi Derslerinde Motivasyon: Tutum Ve Motivasyonel Eren

Detaylı

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI. POSTER SUNUM Oturum Başkanı : - Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ 28 Mayıs 2015, Perşembe 28 Mayıs 2015, Perşembe 09:00-14:55 AÇILIŞ PROGRAMI Yer : ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KAYIT - AÇILIŞ - DAVETLİ KONUŞMACI 28 Mayıs 2015, Perşembe 14:55-15:00 POSTER SUNUM Oturum Başkanı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ KATALOĞU 2002-2011 1 İÇİNDEKİLER ANABİLİMDALLARI İTİBARİYLE TAMAMLANAN TEZLER 1. BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI ANABİLİM DALI Cevdet KARAKOÇ, A Comparative

Detaylı

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI. Cumartesi, 28 Nisan 2012 II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 28 Nisan 2012 KONFERANS PROGRAMI PARALEL OTURUMLAR PROGRAMI Cumartesi, 28 Nisan 2012 13.00 Kayıt Oturum A1 Salon: 101 Sosyoloji: Kadın Araştırmaları

Detaylı

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ

SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL TÜRÜ XIV. ULUSLARARASI KATILIMLI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 21-23 MAYIS 2015 - BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ - BARTIN/ TÜRKİYE KABUL EDİLEN BİLDİRİLER SIRA KATILIMCILAR BİLDİRİ BAŞLIĞI KABUL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III. ULUSLARARASI SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE KONGRESİ POSTER BİLDİRİLER KİTABI Editörler Umut BEYLİK Özlem ÖNDER Dr. Hasan GÜLER Dr. Abdullah

Detaylı

24 Nisan 2008, Perşembe

24 Nisan 2008, Perşembe 09.00-10.00 Açılış töreni (Salon SUN) 10.00-10.30 Kahve arası 10.30-12.00 PANEL: (Salon SUN) 24 Nisan 2008, Perşembe Yetişmiş Eleman Sorunu ve Sektör Üniversite İşbirliği Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN İstanbul

Detaylı

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ

EITOC-2015 I. EURASIA INTERNATIONAL TOURISM CONGRESS CURRENT ISSUES, TRENDS, AND INDICATORS I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ I. AVRASYA ULUSLARARASI TURİZM KONGRESİ GÜNCEL KONULAR, EĞİLİMLER VE GÖSTERGELER KONGRE PROGRAMI CONGRESS SHEDULE 28-30 MAYIS 2015 MAY 28-30, 2015 DEDEMAN KONYA HOTEL & CONVENTION CENTER KONYA-TURKEY 28

Detaylı

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ

28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ 28 MAYIS 2015 AÇILIŞ TÖRENİ (DEDEMAN OTEL BALO SALONU) 09.00-09.15 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİLEK SABANCI DEVLET KONSERVATUARI KILASİK TÜRK MÜZİĞİ DİNLETİSİ 09.15-09.30 İSTİKLAL MARŞI VE SAYGI DURUŞU 09.30-09.45

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer

KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer 1 KOMİTELER Kongre Eş Başkanları Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Yönetim Kurulu Düzenleme Kurulu Prof.Dr. Dilek Güldal Prof.Dr. Nafiz Bozdemir Prof.Dr. Okay Başak Prof.Dr. Cahit Özer Prof.Dr. Vildan

Detaylı

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ FAALİYET RAPORLARI 2014 İSTANBUL 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...5 GENEL BİLGİLER...6

Detaylı

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A.

FİZYOLOJİ A.D. 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D. 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D. 3 NÜKLEER TIP A.D. 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D. 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.D. 4 GÖĞÜS HASTALIKLARI A. İÇİNDEKİLER TIP FAKÜLTESİ... 3 FİZYOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ FARMAKOLOJİ A.D.... 3 TIBBİ BİYOLOJİ A.D.... 3 NÜKLEER TIP A.D.... 3 NÖROŞİRÜRJİ A.D.... 3 İÇ HASTALIKLARI A.D.... 4 HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ A.D....

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ S.NO KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ LİSTESİ (SIRALAMA ANABİLİM DALLARININ ALFABETİK SIRASINA VE TEZLERİN HAZIRLANDIĞI YILLARA GÖRE ESKİDEN YENİYE DOĞRU YAPILMIŞTIR.) YAZARIN

Detaylı

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya

3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 3. PROJE ve YAPIM YÖNETİMİ KONGRESİ PROGRAMI PYYK- 2014 Antalya 6 KASIM 2014 Perşembe 09.30-10.00 KAYIT 10.00-10.30 Açılış Konuşmaları: (PAMFİLYA II Ana Salon) 10.30-11.15 Çağrılı

Detaylı

MAKALE DUYURU BÜLTENİ

MAKALE DUYURU BÜLTENİ TÜRKİYE VE ORTA DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ KÜTÜPHANESİ MAKALE DUYURU BÜLTENİ 2012 İÇİNDEKİLER Taranan Süreli Yayınlar 2-3 Konular Araştırma 4 Avrupa Birliği 5-7 Bilişim 8-9 Çalışma İlişkileri 10-13 Çevre

Detaylı