DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI"

Transkript

1 DİYALİZ HASTASINDA STATİN KULLANIMI Dr. Aydın TÜRKMEN İstanbul Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 15 Mayıs 2009-Antalya

2 HİPERLİPİDEMİ Kardiyovasküler risk faktörü Önemli mortalite belirleyicisi

3 KBY Hiperlipidemi - Patogenez Böbrek hastalığının etkileri Lipoprotein metabolizmasını etkileyen ilaçların etkileri Primer böbrek hastalığı tedavisi İmmunsupressif ilaçlar Steroid Kalsinörin inhibitörleri Antihipertansifler Beta bloker Diüretik

4 İmmunsupressif ilaçlar ve kardiyovasküler risk Hipertansiyon Hiperlipidemi Kilo artışı D. mellitus Kortikosteroid Siklosporin A Takrolimus Rapamisin MMF

5 Lipid düzeylerinin renal replasman tedavisine bağlı olarak değişimi KBY-Diyaliz TG HDL TG zengin lipoprotein Transplantasyon LDL VLDL Total kolesterol VLDL-TG HDL, N, HDL 2 LDL oksidasyonu

6 KBY LDL-Aterojenik etki LDL düzeyi değişken Aterojenik LDL oksitlenmesi fazla Daha fazla aterojenik olan Lp(a) Düşük düzeyde HDL düzeyi patojenik etkiyi artırmakta

7 Pro-aterosklerotik lipidler Arter duvarında subendotelial alana infiltrasyon, iyonik interaksiyon, oksidasyon Oksitlenmiş LDL makrofajlar tarafından alınır Kolesterolden zengin köpük hücreleri Köpük hücreleri ve oksitlenmiş LDL ateroskleroz ve plak rüptüründe direkt rol oynar Apoprotein B içeren LDL Lp(a) VLDL IDL

8 Anti-aterosklerotik lipid - HDL Ters kolesterol transportu hücre ve aterosklerotik plaktan Direkt antioksidan etki Kan vizkozitesinin devamına katkı Endotel fonksiyonlarına etki Eritrosit membran deformabilitesine etki Aniyonik fosfolipidlerin transbilayer kaymasını önleme Koagülasyon kaskadının aktiflenmesinin engellenmesi

9 KBY TG artış mekanizmaları Apo B den zengin VLDL ve IDL artışı Hepatik TG lipaz ve periferik lipoprotein lipaz aktivitesinde azalma Hiperparatroidizm Adacık hücrelerine Ca depolanması, insülin işlevlerinde bozulma ApoC-III artışının direkt lipaz inhibisyonu Üremik plazmada dolaşan inhibitörler

10 Diyaliz - hiperlipidemi Hemodiyaliz Periton diyalizi Total kolesterol Total kolesterol LDL-K < LDL-K TG TG Lp(a) Lp(a) Small dense LDL-K Small dense LDL-K HDL HDL

11 PD Hastasında hiperlipidemi Glukoz absorbsiyonu Hepatik lipoprotein sentezi artışı İnsulin düzeyinde artış Protein kaybı nefrotik sendrom benzeri tablo Onkotik basınç azlığı lipoprotein sentez artışı

12 Posttransplant hiperlipidemi HT - HK ile Vasküler olaylar arasındaki korelasyon* % Kardiak olay MI CVA HT 0-HK 0 HT 1-HK 0 HT 0-HK-1 HT 1-HK * İTF Serisi, n: 855

13 Posttransplant hiperlipidemi ALERT ÇALIŞMASI* (Assessment of Lescol in Renal Transplantation Study) Renal transplantasyon hastalarında statinlerin kardiyovasküler son noktalar açısından etkinliğini araştıran ilk büyük çalışma Randomize çift kör, plasebo kontrollü Çok merkezli çalışma *Holdaas H, et al. Effect of fluvastatin on cardiac outcomes in renal transplant recipients: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet, 361; , 2003

14 ALERT Çalışması Çalışmanın Amacı Fluvastatin in (40-80 mg/gün), renal transplant hastalarında, 5-6 yıl sonunda MACE siz sağkalım üzerindeki uzun dönem etkinliğini plasebo ile karşılaştırmak MACE: majör istenmeyen kardiyak olay

15 ALERT Çalışması Birincil Sonlanım Noktaları MACE (Majör İstenmeyen Kardiyak Olay): Kardiyak ölüm Fatal olmayan ve kesinleşen Mİ Kardiyak girişim (CABG, PCI) olarak tarif edilmiştir. Birincil Analizler MACE nin total insidansı Plasebo ile karşılaştırıldığında, fluvastatin ile MACE de risk azalması CABG: koroner arter by-pass grefti PCI: perkütan koroner girişim

16 ALERT Çalışması Başlang langıç Demografisi ve Klinik Özellikler Özellikler Fluvastatin (n=1050)* Plasebo (n=1052)* Yaş (y) [ortalama (SS)] 49.5 (10.9) 50.0 (11.0) Erkek [n (%)] 701 (66.8) 686 (65.2) DKB (mm Hg) [ortalama (SS)] 85.6 (10.1) 85.6 (10.0) SKB (mm Hg) [ortalama (SS)] (18.7) (19.1) BKİ (kg/m 2 ) [ortalama (SS)] 25.8 (4.4) 25.8 (4.6) Kolesterol (mg/dl) [ortalama (SS)] Total 248 (43) 251 (43) LDL 159 (39) 159 (39) HDL 50 (19) 54 (15) Trigliseridler(mg/dL) [ortalama (SS)] 195 (107) 195 (133) BKİ: beden kitle indeksi; LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein; HDL: yüksek yoğunluklu lipoprotein. *Intent-to-treat population.

17 ALERT Çalışması LDL Kolesterol LDL kolesterol (mmol/l) 4.4 Fluvastatin 4.2 Plasebo LDL: düşük yoğunluklu lipoprotein; İşaretlenmiş değerler ortalama ve Standart Sapma yı simgelemektedir Ay LDL kolesterol (mg/dl)

18 ALERT Çalışması Kardiyak Ölümün Kümülatif İnsidansı Olay geçiren hasta oranı (%) P=0.031 Plasebo %38 Fluvastatin Randomizasyon sonrası yıllar Analiz, ülkelere ve başlangıç koroner kalp hastalığına göre katmanlandırılmıştır.

19 ALERT Çalışması Ölümcül Olmayan Kesin Mİ nin Kümülatif İnsidansı Olay geçiren hasta oranı (%) P = Plasebo Fluvastatin % Randomizasyon sonrası yıllar Mİ: miyokard infarktüsü; ITT: çalışmaya katılan bütün hasta popülasyonu. Analiz, ülkelere ve başlangıç koroner kalp hastalığına göre katmanlandırılmıştır.

20 ALERT Çalışması Kardiyak Ölüm ya da Ölümcül Olmayan Kesin Mİ nin Kümülatif İnsidansı 15 Olay geçiren hasta oranı (%) 10 5 P = Plasebo Fluvastatin % Randomizasyon sonrası yıllar Mİ: miyokard infarktüsü; Analiz, ülkelere ve başlangıç koroner kalp hastalığına göre katmanlandırılmıştır.

21 ALERT Çalışması 20 Birincil Son Noktalar MACE lerin Kümülatif İnsidansı* Olay geçiren hasta oranı (%) P= Plasebo Fluvastatin % Randomizasyon sonrası yıllar *Kesin ya da muhtemel miyokard infarktüsü (Mİ). MACE: majör istenmeyen kardiyak olay; Analiz, ülkelere ve başlangıç koroner kalp hastalığına göre katmanlandırılmıştır.

22 ALERT Çalışması ALT ve CK Artış ışları Laboratuar değeri [n (%)] ALT >3 x NÜS (x 1) >3 x NÜS (birbirini takip etmeyen >1 olay) >3 x NÜS (birbirini takip eden >1 olay) Fluvastatin (n=1051) 11 (1.1) 1 (0.1) 0 (0.0) Plasebo (n=1052) 12 (1.1) 3 (0.3) 2 (0.2) CK 5 den <10 a x NÜS >10 x NÜS 3 (0.3) 3 (0.3) 4 (0.4) 1 (0.1) ALT: alanin aminotransferaz; CK: kreatin kinaz; NÜS : normalin üst sınırı

23 Posttransplant hiperlipidemi Statin kullanımının n hasta sağ kalımı üzerine etkisi* (Canlı donörden yapılan transplantasyonlar) yıl 2.yıl 3.yıl 5.yıl Antilipemik(-) * İTF Serisi, n: 855 Antilipemik(+)

24 Posttransplant hiperlipidemi Statin kullanımının n graft sağ kalımı üzerine etkisi* (Canlı donörden yapılan transplantasyonlar) yıl 2.yıl 3.yıl 5.yıl Antilipemik(-) Antilipemik(+) * İTF Serisi, n: 855

25 Diyaliz Hastası Statin Kullanımı Güvenlik ve etkinlik Kardiovasküler mortalitede azalma

26 4D Çalışması Die Deutsche Diabetes Dialyse Study Prospektif, randomize, çift kör çalışma yılları arası 178 diyaliz merkezi 1255 hasta (yaş 30-83) Wanner C, et al. Kid Blood Press Res 27: , 2004

27 4D Çalışması 20 mg Atorvastatin / Plasebo 72 mg/dl lik LDL azalması Primer son noktalar açısından anlamlı farklılık yok Kardiyak ölüm Nonfatal MI CVA LDL < 190 mg/dl altındaki tip 2 DM lu HD hastalarına statin kullanımı??

28 4D Çalışması handikapları Hasta grubu çok spesifik (DM) - genellemek zor Doz azaltımı gereken hastalar Ani kardiyak ölümler (elektrolit bozuklukları kardiomiyopatiler) statin etkisini dilüe edebilir

29 Kolesterol / Malnutrisyon- İnflamasyon - Mortalite* Malnutrüsyon ve inflamasyon + Total kolesterol artışı total mortaliteyi azaltıyor RH 0.89, Malnutrüsyon ve inflamasyon Total kolesterol artışı total mortaliteyi artırıyor RH 1.32, Lp(a) daha güvenli bir belirleyici *Jama 2004; 291(4): 451-9

30 Rosuvastatin and Cardiovascular Events in Patients Undergoing Hemodialysis - AURORA N Engl J Med 2009; 360:

31 Uluslararası, çok merkezli, randomize, çift kör, prospektif yaş arası, 2776 hemodiyaliz hastası Rosuvastatin Plasebo 3.8 yıllık ortalama izlem Primer son nokta; - kardiovasküler nedenli ölümler - non-fatal miyokard infaktüsü - non-fatal serebrovasküler olay

32 AURORA Dışlama kriterleri Son 6 ay içinde statin kullanımı Son 1 yıl içinde renal transplantasyon Ciddi (yaşam beklentisi 1 yıldan az olan) hematolojik, neoplastik, gastrointestinal, infeksiyon, metabolik (diabet dışı) hastalık Malignite öyküsü Aktif karaciğer hastalığı (ALT > normalin 3 katı) Kontrolsüz hipotroidi Açıklanamayan CK yüksekliği (normalin 3 katı)

33

34

35

36

37

38

39 AURORA Subgrup analizleri Diabetes mellitus Kardiovasküler hastalık öyküsü Hipertansiyon Yüksek LDL-K Yüksek hs-crp Rosuvastatin yararsız

40 Hiperlipidemi - Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

41 Tedavi Diyet, egzersiz, ideal kilo Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

42 Kolesterol kontrolü için diet önerileri Total yağ Doymuş YA Poliansatüre YA Monoansatüre YA Kolesterol Total kalori < %30 total kalori %8-10 total kalori yanıtsızlıkta < %7 %10 total kalori >%15 total kalori < 300 mg yanıtsızlıkta < 200 mg İdeal kiloyu sağlayan diet

43 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

44 Statinler En etkin kolesterol düşürücü ajanlar Optimal dozda LDL kolesterol düzeyinde % oranında düşme HDL de % 10 artış, TG de hafif düşme En ciddi yan etki miyopati, monoterapi ile seyrek

45 STATİNLER HMG-CoA reduktaz enzim inhibitörü LDL düzeylerinde %30-60 arası azalma LDL profilinde değişiklik (aterojenik small dense formundan, daha az aterojenik larger ve less dense forma) HDL artışı % 2-10 TG azalması % 8-26

46 Statinlerin etki mekanizmaları LDL, VLDL de azalma, HDL artışı, LDL-R-mRNA ve reseptör ekspresyonu artışı LDL oksidasyonunda ve MDA da azalma Ciddi kardiyak olay riskinde azalma Deneysel ateroskeroz inhibisyonu Düz kas hücre proliferasyonu invitro inhibisyonu Endotel bağımlı dilatasyonu iyileştirme Antitrombojenik LPS ve TNF alfa ile karşılaşan endotelden doku faktörü salınımında azalma

47 Önerilen statin dozları Statin GFR > 30 ml/dk GFR < 30 ml/dk CsA ile birlikte Atorvastatin mg mg mg Fluvastatin mg mg mg Lovastatin mg mg mg Pravastatin mg mg mg Simvastatin mg mg mg

48 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

49 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit İmmunsupresyon protokolünün değiştirilmesi

50 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit İmmunsupresyon protokolünün değiştirilmesi

51 Fibratlar Hepatik VLDL sentezinde azalma Lipoprotein lipaz aktivitesinde artış HDL de artış Etkili ve güvenli Statinlerle birlikte kullanımdan kaçınmalı Miyopati!!! Kreatinin düzeyleri izlenmeli

52 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

53 Balık Yağı Hepatik trigliserit üretiminde azalma Trombosit agregasyonunda azalma Kan basıncında düşme Graft fonksiyonlarına yararlı İzole hipertrigliseridemilerde ya da statinleri tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

54 Tedavi Diyet Statinler Safra asit sekestranları LDL oksidasyonunun azaltılması Fibratlar Balık yağı Nikotinik asit

55 Hiperlipidemi tedavi yaklaşımı KDOQI kılavuzu Dislipidemi Hedef Başlangıç Tedavi Alternatif TG > 500 mg/dl LDL mg/dl < 500 mg/dl YTD YTD + Fibrat veya Niasin < 100 mg/dl YTD YTD + düşük doz statin Fibrat veya Niasin SAS veya Niasin LDL > 130 mg/dl < 100 mg/dl YTD + düşük doz statin YTD + maksimum doz statin SAS veya Niasin TG > 200 mg/dl ve non HDL > 130 Non HDL < 130 mg/dl YTD + düşük doz statin YTD + maksimum doz statin Fibrat veya Niasin YTD: yaşam tarzı değişikliği, SAS: safra asit sekestranı

56 AURORA 4D Çalışmaları Statinler diyaliz hastalarında neden etkisiz? Hangi düzeyde renal fonksiyon bozukluğunda statin tedavisine gerek duyulur? SHARP; Study of Heart and Renal Protection

57 SONUÇLAR - I Diyaliz hastalarında hiperlipideminin en etkin tedavi aracı statinlerdir Statinler lipid düşürücü etki yanında birçok olumlu etkiye de sahiptir Kullanımları sırasında, yan etkileri ve ilaç interaksiyonları dikkatle gözetilmelidir

58 SONUÇLAR - II Diyaliz hastalarında hiperlipidemi yorumu doğru yapılmalıdır Diğer risk faktörleri, malnutrisyon ve inflamasyon durumuna göre değerlendirme idealdir 4D ve AURORA çalışmalarında hemodiyaliz hastalarında statinlerin kardiyovasküler son noktalarla ilgili olumlu etkileri gösterilememiştir Diyaliz hastalarında, kardiyovasküler olayların normal popülasyondan daha farklı etkenlerle belirlendiği bilinmelidir

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI DİYABETTE DİRENÇLİ HİPERTANSİYON VE DİSLİPİDEMİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Doç. Dr. Güzin FİDAN YAYLALI Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları DM VE HT Hipertansiyon Albuminuri

Detaylı

Metabolik Sendrom Tedavisinde Klinik Hedefler. Dr. Kadriye Altok Reis Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 15.05.2009

Metabolik Sendrom Tedavisinde Klinik Hedefler. Dr. Kadriye Altok Reis Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 15.05.2009 Metabolik Sendrom Tedavisinde Klinik Hedefler Dr. Kadriye Altok Reis Gazi Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı 15.05.2009 Metabolik Sendrom Abdominal obezite, Hiperglisemi, Dislipidemi, Hipertansiyon Metabolik

Detaylı

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi

Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi 238 Derleme Review Kalp hastalıklarında diyabet yönetimi Management of diabetes in cardiac diseases Serhat Işık, Tuncay Delibaşı, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Serdar Güler Ankara Numune Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia

Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia Cilt: 2 Sayı: 2 www.turkishfamilyphyscian.com Dislipidemilere Yaklaşım Management Of Dyslipidemia Dr. Yılmaz SEZGİN, Doç. Dr. Nilgün ÖZÇAKAR Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler

Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Tip 2 Diyabetik Hastalarda Koroner Kalp Hastalığı ile İlişkili Faktörler Aslıhan Aladağ, Meriç Ergene, Mine Koru, Mine Senem Yılmaz Danışman: Doç. Dr. Aslı Nar ÖZET Tip 2 diyabet ve koroner arter hastalığı

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI NEFROLOJİ BİLİM DALI KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ İLE İNFLAMASYON VE AŞİKAR ATEROSKLEROZ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi

Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi Trakya Univ Tip Fak Derg 2010;27 Suppl 1:19-25 Derleme / Review Poliklinikte Diyabet Hasta Takibi The Follow-Up of Diabetic Patient in Polyclinic Betül UĞUR ALTUN Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji

Detaylı

Hipertansiyon ve Diyabet

Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon ve Diyabet Optimal Vasküler Koruma (Kardiyak ve Renal Koruma) Dr. Celalettin Usalan Gaziantep Üniversitesi Nefroloji Bilim Dalı Yüzyılın n iki epidemisi; Hipertansiyon ve Diyabet Hipertansiyon

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI RENAL TRANSPLANT ALICILARINDA KALSİTRİOLÜN POSTRENAL TRANSPLANT DÖNEMDE KEMİK DANSİTOMETRESİ VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNDEKİ

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU

ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU ULUSAL DİYABET KONGRESİ KONSENSUS GRUBU Diyabet Tanı ve Tedavi Rehberi 2013 TÜRKİYE DİYABET VAKFI KÜNYE v ISBN 978-975-98038-2-7 1. Baskı Mayıs 2011. 2. Baskı Eylül 2011 Güncellenmiş 3. Baskı Nisan 2013

Detaylı

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI OBEZ HASTALARDA DİYET, EGZERSİZ VE İLAÇ TEDAVİSİNİN HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI

KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI KORONER ARTER HASTALIĞI VE SEKONDER KARDİYOVASKÜLER OLAYLAR İÇİN RİSKİ OLAN HASTALARDA SİSTATİN C NİN PLAZMA KONSANTRASYONLARI WOLFGANG KOENIG VE ARK. Clinical Chemistry 2005 Sistatin C glomeruler filtrasyon

Detaylı

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2

Statinler, kolesterol sentezinde hız kısıtlayıcı basamak olan 3-hidroksi-3-metil-3- Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2009; 40:169-175 Statinler her derde deva m? Funda Pepedil 1, Gülay Sain Güven 2 1 Araştırma Görevlisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı,

Detaylı

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965-

Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Prof.Dr.Neşe Çolak anısına. 1965- Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Kılavuzlar Doğrultusunda Tip 2 Diyabet Tedavisi Dr. Miyase Bayraktar Antalya-2014 Sunum Tip 2 diyabet maliyetleri Tip 2

Detaylı

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care

Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Smyrna Tıp Dergisi 62 Smyrna Tıp Dergisi Derleme Birinci basamakta hipertansiyona yaklaşım Approach to hypertension in primary care Esat Veli Karakoç 1, Ziya Ömer 2, Hüseyin Can 3 1 Uzm.Dr., İzmir Üniversitesi

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİMDALI NEFROLOJİ BİLİM DALI PREEMPTİF OLAN ve OLMAYAN RENAL TRANSPLANT ALICILARININ TRANSPLANTASYON SONRASI BEŞ YILLIK TAKİPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY

SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY SS1 HYPERVOLEMIA FOR HYPERTENSION PATHOPHYSIOLOGY: A POPULATION BASED STUDY Ender Hur 1, Melih Özışık 2, Cihan Ural 2, Gürsel Yıldız 3, Kemal Magden 1, Sennur Budak Kose 4, Furuzan Köktürk 5, M. Çağatay

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı