HAKKIMIZDA ABOUT US, TEK-İMAŞ 1986 dan beri, TEK-İMAŞ 1986 dan beri... TEK-IMAS Since 1986, TEK-IMAS Since Müşteriye, - Kamuya, - Çevreye,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKKIMIZDA ABOUT US, TEK-İMAŞ 1986 dan beri, TEK-İMAŞ 1986 dan beri... TEK-IMAS Since 1986, TEK-IMAS Since 1986... - Müşteriye, - Kamuya, - Çevreye,"

Transkript

1

2 HAKKIMIZDA TEK-İMAŞ 1986 dan beri, Yol, Altyapı ve Üstyapı İnşaatları, Enerji, Profosyonel çözüm ve modern iş planlamaları ile İsteğe Özel hizmet yapıları, Üst düzey nitelikli yönetici kadrosunca günün modern teknolojisinin kullanımı ile bilinçli iş faaliyeti aksiyonu, Her iş koluna özel makine parkı ile yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde anahtar teslimi dakik faaliyet, RUSYA Sağlık hizmetleri için; Anahtar teslimi hastane medikal ekipman planlaması, temini, montajı ve eğitimi, - Müşteriye, KOSOVA ARNAVUTLUK - Kamuya, - Çevreye, Hep Özenli, Güvenli, İstikrarlı hizmet hedeflenerek onurlanagelen kuruluş, TÜRKMENİSTAN TEK-İMAŞ 1986 dan beri... IRAK ABOUT US, TEK-IMAS Since 1986, Road, Infrastructure and Superstructure Constructions, Energy, Made to Order service structures which are created by professional solution and modern business planning. Conscious business activities driven by the senior management who are using the modern technology of today. On time turnkey domestic and international service operations, with own machine park specially dedicated to each business line. Health services; Turnkey hospital medical equipment planning, supply, installation and training. - To the Customer, - To the Public, - To the Environment, Always targeting Attentive, Secure, Stable service, serving with honor, TEK-IMAS Since

3 ALT YAPI ÇALIŞMALARI - Kanalizasyon, doğalgaz, içme suyu ve boru hatları inşaatları - Yol inşaatları - Saha düzenlemeleri, akarsu ıslahları ve drenaj kanalları inşaatları - Gölet, baraj ve su yapıları - Diğer altyapı inşaatları INFRASTRUCTURE WORKS - Sewerage systems, water and natural gas pipeline constructions - Highway constructions - Landscape works, watercourse bed improvement and drainage canal constructions - Pond, dam and water constructions - Other infrastructure works 5

4 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions KOSOVA OTOYOL PROJESİ Morina-Pristina KOSOVA Torak işleri: m 3 kazı m 3 dolgu İşveren: Bechtel Enka O.G. KOSOVO MOTORWAY PROJECT Morina-Pristina - KOSOVA Earthworks: m 3 excavation m 3 fill Employer: Bechtel - Enka J.V. 6 7

5 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions RRSHEN-KALİMASH OTOYOLU / ARNAVUTLUK Toprak İşleri: m 3 kazı, m 3 dolgu ve menfez inşaatı. İşveren: Bechtel-Enka OG RRSHEN-KALIMASH HIGHWAY/ALBANIA Earthworks: m 3 excavation, m 3 fill and construction of culverts. Employer: Bechtel - Enka JV 8 9

6 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions Türkmenbaşı Şehİr İçİ Yolların Asfaltlanması Türkmenbaşı - TÜRKMENİSTAN Türkmenbaşı şehrinin 25 km uzunluğundaki ana arter şehir içi yollarının asfaltlarının kazılması ve yenilenmesi işleri. İşveren: Türkmenistan Balkan Vilayet Hekimliği TURKMENBASHY URBAN ROADS ASPHALT PAVING TURKMENBASHY - TURKMENISTAN Cold milling of asphalt roads and reconstruction works of 25 km long main urban roads of Turkmenbashy Employer: Turkmenistan Yolgurluysk State Administration

7 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions Koya Ünİversİtesİ Altyapı,Yollar ve Çevre Düzenleme İşlerİ Koya / IRAK Kampüs içi yolların inşaatı, yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatları, betonarme su depoları ile yapısal ve bitkisel peyzaj işlerini kapsamaktadır. İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Koya University, Infrastructure, Roads and Landscaping Works Koya / IRAQ Construction of in-campus roads, rainwater, sewage and drinking water networks construction, reinforced concrete water tanks and landscaping works. Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 12 13

8 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions İZMİR - AYDIN OTOYOLU İNŞAATI Ariyet kazısı, sıyırma, tesviye kazısı ve otoyol gövde teşkili çalışmaları. İşveren: Kutlutaş - Dilingham OG İZMİR - AYDIN MOTORWAY CONSTRUCTION - TURKEY Motorway borrow excavation, stripping, leveling excavation and motorway main body formation works. Employer: Kutlutaş - Dilingham JV 14 15

9 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Kanalizasyon Şebeke İnşaatları / Sewage Network Constructions KADIKÖY 6. KISIM ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATI İSTANBUL İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KADIKÖY 6 th SECTION SEWAGE NETWORK CONSTRUCTION İSTANBUL Employer: İstanbul Water and Sewage Authority 29. KISIM KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI PALPLANŞ ÇALIŞMASI / ADAPAZARI İşveren: İller Bankası 29 th SECTION SEWAGE NETWORK CONSTRUCTION SHEET PILING WORKS / ADAPAZARI - TURKEY Employer: İller Bank 16 17

10 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works KÜÇÜKSU DERESİ ISLAH ÇALIŞMALARI İSTANBUL Dere Islahı: 5,6 km kanalizasyon hatları: 16 km, yol inşaatı: 11,2 km, kazı: m 3, beton: m 3, taş duvar: m 3 İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KÜÇÜKSU RIVER IMPROVEMENT WORKS İSTANBUL - TURKEY 5,6 km river improvement, 16 km sewage network, 11,2 km road construction, m 3 excavation, m 3 concrete, m 3 stone masonary Employer: İstanbul Water and Sewage Authority 18 19

11 Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Drenaj Kanalı İnşaatları / Drainage Canal Constructions FORD OTOSAN DERE ISLAHI İNŞAATI / İZMİT FORD OTOSAN RIVER IMPROVEMENT CONSTRUCTION İZMİT - TURKEY GEREDE - ANKARA OTOYOLU DRENAJ KANALLARI İNŞAATI GEREDE - ANKARA MOTOWAY CONSTRUCTION OF DRAINAGE CANALS / TURKEY Dere yatağına taş tahkimat yapılması İşveren: Ford Otosan Rock fortification on river bed Employer: Ford Otosan ton taş tahkimatı m 3 kaya tutucu İşveren: Bechtel - Enka OG tons stone fortificatian m 3 rock retainer Employer: Bechtel - Enka JV 20 21

12 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions GÖKSU REGÜLATÖRÜ VE HES İNŞAATI / BOLU TÜRKİYE Göksu Hes 17 MW Anahtar Teslim İnşaatı. İşveren: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş. GÖKSU REGULATOR AND HEPP CONSTRUCTION / BOLU - TURKEY Goksu Hepp,17 MW,Turnkey Project Employer: TEK-EN Energy Production Inc

13 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions ÇAN TERMİK SANTRALİ ÇAN THERMAL POWER PLANT / TURKEY Santral sahasında kül barajı ile kül depolama sahası, kuşaklama kanalı ve servis yolu inşaatları. İşveren: Alstom - Teknotes OG Ash dam, ash disposal area, peripheral canals and access road construction. Employer: Alstom - Teknotes JV 24 25

14 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Doğalgaz Şebeke Hattı İnşaatı / Natural Gas Network Constructions Orman Yolu Yapım Çalışmaları / Forest Road Constructions ORMAN YOLU YAPIMI VE YOL BAKIMI Kaya ve toprak kazılarık, gerekli sanat yapılarının inşaat, malzeme serilmesi, sıkıştırılması ve diğer çeşitli işler ile yolların bakımı firmanın faaliyetleri arasındadır. Mersin, Ankara, Bolu, Çanakkale, Kastamonu, Amasya, Antalya, Anadana, Kahramanmaraş ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilen projeler; km B tipi yol inşaatı, km yol bakım çalışması İşveren: Orman Genel Müdürlüğü forest road costuructıons Rock and soil excavation, necessary small structure constructions, material spreading, compacting and other works in road construction and maintanence of roads are also in our company activities. Completed projects for Mersin Ankara, Bolu, Çanakkale, Kastamonu, Amasya, Antalya, Anadana, Kahramanmaraş and Muğla foresty regional directorates km B type road construction km road rehabilitation Employer: Forest General Directorate DOĞALGAZ ŞEBEKE İNŞAATLARI / BURSA İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi NATURAL GAS NETWORK CONSTRUCTION / BURSA Employer: Bursa Metropolitan Municipality 26 27

15 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI - Üniversite Binası İnşaatları - Hastane İnşaatları - Spor Tesisleri İnşaatları - Özel Bina İnşaatları - Endüstriyel Tesis İnşaatları SUPERSTRUCTURE WORKS - University Buildings - Hospital Buildings - Sport Facility Buildings - Private Buildings - Industrial Facility Buildings

16 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Üniversite Binası İnşaatları / University Building Constructions KOYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ IRAK İşveren: Yüksek Eğitim Bakanlığı KOYA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING IRAQ Employer: Ministry of Higher Education 30 31

17 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions DOHUK ÜNİVERSİTESİ 2 ADET ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI IRAK İşveren: İskan ve İmar Bakanlığı CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY BUILDING, DOHUK UNIVERSITY IRAQ Employer: Ministry of Construction and Housing 32 33

18 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions GARMIYAN ÜNİVERSİTESİ 2 ADET ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI IRAK İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY BUILDING, GARMIYAN UNIVERSITY IRAQ Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 34 35

19 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions SÜLEYMANİYE RADYOTERAPİ MERKEZİ IRAK Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Sağlık Bakanlığı SULEYMANIAH RADIOTERAPHY CENTER IRAQ Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, assembly. (Turnkey Project) Employer: Ministry of Health 36 37

20 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions MUSUL ÜNVERSİTESİ HASTANESİ MUSUL - IRAK MOSUL UNIVERSITY HOSPITAL mosul - ıraq Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Irak Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, assembly works. (Turnkey project) Employer: Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research 38 39

21 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions Diyaliz Merkezi İnşaatları / Dialysis Center Constructions DİYALİZ MERKEZİ - IRAK Bina inşaatı, cihaz temini, montajı ve işlemeye alma işleri. İşveren: Irak Sağlık Bakanlığı DIALYSIS CENTER -IRAQ Building construction, medical equipment supply, assembly and take into operation works. Employer: Iraq Ministry of Health 40 41

22 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions AZADİ HASTANESİ DOHUK - IRAK Isıtma ve soğutma sistemlerinin yenilenmesi İşveren: Sağlık Bakanlığı AZADI HOSPITAL DOHUK - IRAQ Renovation of heating and cooling systems of Azadi Hospital (Turnkey) Employer: Ministery of Health BALKAN ALLIANCE HASTANESİ TİRAN - ARNAVUTLUK Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Arnavutluk Savunma Bakanlığı Univers Albania BALKAN ALLIANCE HOSPITAL TIRANNE - ALBANIA Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, (Turnkey project) Employer: Albania Ministry of Defence Univers Albania 42 43

23 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Spor Tesisleri İnşaatları / Sport Facility Constructions Koya Ünİversİtesİ Spor Salonu Ve Olİmpİk Yüzme Havuzu İnşaatı Koya / IRAK seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, olimpik kapalı yüzme havuzu, spor ekipmanları temini, altyapı ve çevre düzenleme inşaatları. İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Koya University Sport Hall and Swimming Pool Construction KOYA / IRAQ 2000 spectator capacity sport hall, olympic swimming pool, infrastructure and landscaping works. Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 44 45

24 46 47

25 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Özel Bina İnşaatları / Private Building Constructions Premise E Hİzmet Bİnası İnşaatı / Erbil-IRAK Merkez bina, 300 kişi kapasiteli konferans salonu, misafirhane binası, altyapı ve çevre düzenleme inşaatı. İşveren: Mühendislik Birimi The Project of Construction of Premise E / Erbil-IRAQ The construction of main building, conference hall which has 300 people capacity, guest house, infrastructure and landscaping works. Employer : Engineering Unit Tek-İmaş A.Ş Genel Merkez İnşaatı İncek - ANKARA İşveren: Tek-İmaş A.Ş Tek-imaş A.Ş Head Office Construction İncek - ANKARA Employer: Tek-Imaş A.Ş 48 49

26 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Endüstriyel Tesis İnşaatları / Industrial Facility Constructions KOYA UN FABRİKASI - IRAK Betonarme bina inşaatı. İşveren: Sakar Şirketi KOYA MILL BUILDING - IRAQ Reinforced concrete building construction. Employer: Sakar Company 2x135 MW YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ İNŞAATI ESKİŞEHİR Atölye binaları ve prefabrik şantiye kampı yapılması. İşveren: Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Maden A.Ş 2x135 MW yunus emre thermıc power plant constructıon eskişehir - turkey Workshop buildings and prefabricated site camp construction. Employer: Adularya Energy Electricity Production and Mining Co

27 DİĞER ÇALIŞMALAR - Peyzaj Çalışmaları - Yap, İşlet, Devret Projeler - Turizm ve Turistik Tesis İşletmeciliği - Enerji OTHER WORKS - Landscape Works - Build, Operate and Transfer Projects - Tourism and Tourism Facility Operation - Energy

28 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Çimlendirme ve Ağaçlandırma Çalışmaları / Grassing and Afforestation Works İZMİR - AYDIN OTOYOLU m 2 çimlendirme çalışması İşveren: Kutlutaş - Dillingham OG İZMİR - AYDIN MOTORWAY - TURKEY m 2 grassing works Employer: Kutlutaş - Dillingham JV 54 55

29 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works ANKARA - GEREDE OTOYOLU m 3 nebati toprak nakli, serme çalışması ve çimlendirme. İşveren: Bechtel - Enka OG ANKARA - GEREDE MOTORWAY m 3 top soil transportation, placing works and grassing. Employer: Bechtel - Enka JV BOTAŞ POSOF - ARDAHAN Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru hattı projesi Türkiye bölümü. LOT A kısmı KPO-PT-1 KP(22) arası araziyi eski haline getirme işleri. İşveren: Bakü-Tiflis-Ceyhan Proje Direktörlüğü Botas Posof Ardahan-Turkey Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline project Turkey section. Reinstatement works of LOT A section between KPO and PT-1 KP(22) Employer: Baku-Tbilisi-Ceyhan Project Directorate 56 57

30 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru hattı projesi Türkiye bölümü. Pompa istasyonları (PT2 ve PT3) toprak depolama alanlarındaki eski haline getirme ve restorasyon çalışmaları işi. İşveren: Bakü - Tiflis - Ceyhan Proje Direktörlüğü BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN / TURKEY Baku - Tbilisi - Ceyhan crude oil pipeline project Turkey section. Reinstatement and restoration works at dump sites of pump stations PT2 and PT3. Employer: Baku - Tbilisi - Ceyhan Project Directorate 58 59

31 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works Orman İçi Ağaçlandırma Çalışmaları / Afforestation Works Inside the Forest NGPL ARAZİYİ ESKİ HALİNE GETİRME İŞİ NGPL REINSTATEMENT WORKS TURKEY YENİCE - KEŞAN ÇANAKKALE YENİCE - KEŞAN ÇANAKKALE / TURKEY 437 km boru hattı düzenlemesi, m 3 kaya kazısı, m 2 riprap yapılması, 258 adet eğim kırıcı yapılması, geri dolgu ve tesfiye işleri, erozyon kontrol yapıları, çimlendirme, jüt serme. İşveren: BOTAŞ Boru Hatları ile Taşıma A.Ş. Reinstatement of 437 km pipeline, m 3 rock excavation, m 2 rip-rap, 258 unit slope breaker, backfill and land grading works, erosion control structures and grassing works. Employer: BOTAŞ INC. Orman İçi Ağaçlandırma sahaları, yangın koruma yolu, diri örtü temizliği, toprak işleme ve ağaçlandırma işi ha. İşveren: Orman Bakanlığı Afforestation, fire protection road, clearing, grubbing and soil works at ha. afforestation field in forest area. Employer: Ministry of Forest 60 61

32 YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall Kurşunlu şelalesi antalya Ülkemiz turizminde önemli bir yeri olan Kurşunlu Şelalesi-Tabiat parkı firmamızın çevre düzenlemeleri ile daha iyi hizmet verir duruma getirilmiş ve işletilmeye başlamıştır. İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurşunlu waterfall antalya - turkey Kursunlu Waterfall which has an important place in our country tourism, is tried to serve better by enviromental arrangements and had been operating by our company. Employer: General Directorate of National Parks 62 63

33 YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER Söğütözü Piknik Alanı / Söğütözü Picnic Area Gebze Kamyon ve Treyler Otoparkı / Gebze Truck and Trailers Parking Area GEBZE KAMYON VE TREYLER OTOPARKI İNŞAATI VE İŞLETMESİ İZMİT Tüm altyapı inşaatı, m 2 arazi düzenlemesi 600 adet treyler garajı, 90 adet büro, otel, kafeterya, market, akaryakıt istasyonu, yıkama yağlama. İşveren: Gebze Belediyesi CONSTRUCTION AND OPERATION OF GEBZE TRUCK AND TRAILERS PARKING AREA & FACILITIES İZMİT - TURKEY All infrastructure works, field arrangement m 2, trailers garage 600 unit, office 90 unit, hotel, caffeteria, market, warehouse, fuel, washing and greasing station. Employer: Gebze Municipality SÖĞÜTÖZÜ PİKNİK ALANI ANKARA 1998 yılında işletmesini üstlendiğimiz m 2 alanda ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek için çevre sağlığı ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü SÖĞÜTÖZÜ PICNIC AREA ANKARA - TURKEY New enviromental and sports activity field arrangement had been done in order to serve better to our visitors on m 2 in Söğütözü Picnic Area which our company began to operate since Employer: General Directorate of National Parks 64 65

34 TURİZM VE TURİSRİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ TOURISM AND TOURISM FACILITY MANAGEMENT Otel Esentepe OTEL ESENTEPE GEREDE Firmamız, 1988 yılından beri 3 yıldızlı Gerede Esentepe Oteli ni işleterek turizm konusunda hizmete devam etmektedir. Ankara - İstanbul arasında kolay ulaşılabilen bir konumda olup, kıymetli müşterilerine konferans ve seminer çalışmaları imkanı ile yazın serin orman havası ve sporcuların kamp merkezi olma, kışın yoğun kar alan bölge özelliği ile kar motoru gezintileri ve kayak imkanı sunmaktadır. İşveren: Bolu Valiliği OTEL ESENTEPE GEREDE - TURKEY Our company is operating the three stars Gerede Esentepe Hotel since 1988 and continuing to give the high quality services to the visitors in the tourism field. The Esentepe Hotel is on convenient location between Ankara-İstanbu l Motorway and presents such opportunities to the worthy visitors for skiing, trip with snow motorcyle, seminar and conference activities, camping for sport clubs in summer time with cool forest weather condition. Employer: Bolu Governorate 66 67

35 OTEL ESENTEPE

36

37 TEK-İMAŞ A.Ş MERKEZ İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: Web: Tek-İmaş Medikal Ürünleri İç ve Dış Tic. A.Ş. İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: Web: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: HOTEL ESENTEPE Hotel Esentepe Gerede BOLU Tel: Fax: Web: YURTDIŞI OFİSLER (ABROAD OFFICES / AFFILIATES) Baghdad Branch Office Hay Alohda District, 904th Street, House No: 28 Baghdad / IRAQ Tel: Erbil Branch Office Ainkawa, Khabat St. No: 509 Erbil / IRAQ Tel: Suleymaniyah Branch Office Rizgari - Serchinar Quarter - 412/99 Street No: 76 Suleymaniyah / IRAQ Tel: Turkmenistan Branch Office Turkmenbashy Avenue No: 54 Yimpash Bussiness Center Office: 305 Tel: Fax:

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC.

SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ SARGIN CONSTRUCTION AND TİCARET A.Ş. MACHINERY INDUSTRY TRADE INC. 0 03 SARGIN 0 SARGIN İNŞAAT VE MAKİNE SANAYİ TİCARET A.Ş. 977 yılında Doç. Dr. Muharrem Sargın tarafından şahıs şirketi olarak SARGIN MÜHENDİSLİK adı altında kurulmuştur. Firma 977-990 yılları arasında

Detaylı

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

PROFILE PROFİL YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PROFILE PROFİL YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. PROFİL PROFILE YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen Yönetim Kurulu Board of Directors Yönetim Kurulu, Grubun sahipleri GÜNGEN ailesi mensuplar ndan müteflekkildir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

REFERANSLAR About Us. ÇIRAKLAR inşaat

REFERANSLAR About Us. ÇIRAKLAR inşaat REFERANSLAR About Us Firmamız Çıraklar İnşaat Adı Altında 2012 Yılında İstanbul da Kurulmuştur. 1996/2008 Yılları Arasında Ortağı Bulunduğumuz Erku Ulus.Müt. Hiz. Ltd. Şti. İle Türkmenistan da Altyapı,

Detaylı

İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti. Construction & Machinery Industries Company

İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti. Construction & Machinery Industries Company İnşaat ve Makina San. Ltd. Şti Construction & Machinery Industries Company 984 yılında Uluova İnşaat ile inşaat faaliyetlerine başlayan Uluova Şirketler Grubu sürekli ve dengeli büyüyerek faaliyet gösterdiği

Detaylı

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION

İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION www.etkin.biz.tr İÇERİK / INDEX FİRMA TANITIMI COMPANY PROFILE TOPLULUK YAPISI ORGANIZATION CHART ÖZGÖRÜȘ - ÖZGÖREV MISSION - VISION SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİȘİM SUSTAINABLE DEVELOPMENT ÇALIȘMA ALANLARIMIZ OUR

Detaylı

KUBİLAY URHAN İNŞAAT

KUBİLAY URHAN İNŞAAT KUBİLAY URHAN İNŞAAT Firma Profili / Company Profile KUBİLAY URHAN İNŞ.TAAH.İTH.İHR.TUR.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2003 yılında Kocaeli Arslanbey Organize Sanayi Bölgesinde kurulan KUBİLAY URHAN İNŞAAT, bugüne

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc.

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. hakkımızda - about us iştiraklerimiz - subsidiaries projeler - projects proje örnekleri - project samples

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures

İÇİNDEKİLER INDEX. Firma profili Company profile. Yönetim şeması Organisation chart. Şirket Ortakları Shareholders. Üstyapı Projeleri Storeystructures ARIKAN 2 4 6 7 8 65 70 72 74 78 79 İÇİNDEKİLER INDEX Firma profili Company profile Yönetim şeması Organisation chart Şirket Ortakları Shareholders Üstyapı Projeleri Storeystructures Alt Yapı Çalışmaları

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI 2 YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI MİM MÜhendislik son teknolojiye sahip CNC tezgahları ile tünel kemer kalıp ve çelik yapı elemanları üretim kapasitesini aylık 2.000 tona çıkarmıştır. Maliyetlerimizde

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com Firmamız yirmi seneyi aşkın bir süredir Türkiye nin birçok kentinde, yüksek gerilim tesislerinden, zayıf akım tesislerine kadar her türlü projeyi eksiksiz tamamlayarak bu konudaki gücünü ve kalitesini

Detaylı

YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA

YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA YESTA HAKKINDA / ABOUT YESTA YestA Mimarlık Dek. İnşaat Dan. Tic. Ltd. Şti., konsept projeden uygulama projesine, disiplinler arası koordinasyondan, ihale dokümanlarının hazırlanmasına, 3d görselleştirmeden

Detaylı

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison

Genius is 1% inspiration, 99% perspiration Thomas Alva Edison www.zeberced.com However long the moon disappears, Someday it must shine again. -Nigerian Proverb- Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım. -N.Fazıl Kısakürek- Genius is 1% inspiration,

Detaylı

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m S A N AY İ V E T U R İ Z M T İ C. LT D. Ş T İ. K A L İ T E B E L G E L E R İ M İ Z ANA FELSEFEMİZ KARAKÖSE İNŞAAT, kurulduğundan bu yana ana felsefesi olarak;

Detaylı

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim

OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim OSTİM e hoşgeldiniz Welcome to Ostim Eğer, Kaliteli ve ucuz üretim yaptırmak, Üretim mühendisliği bilgisi ve tecrübesi gelişmiş çözüm ortaklarıyla çalışmak, Ürün almak, Ürünlerinizi satmak, Yerinde üretim

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD

İÇİNDEKİLER INDEX MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD MERSiN TARSUS İÇİNDEKİLER INDEX 8 9 MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERSIN TARSUS ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE (MTOIZ) BAŞKANDAN CHAIRMAN OF the BOARD 18 Alkol,Tütün Ve Tütün i Sanayi Alcohol, Tobacco

Detaylı

TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION

TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION Yaşam için altyapı Infrastructure for life TANITIM DÖKÜMANLARI /COMPANY INFORMATION acer Mühendislik ve Müşavirlik Ltd AICG Grubu (ABD) Üyesi / Member of AICG Group (USA) Haziran / June 2008 Đstanbul Adres(Address)

Detaylı

TFS GRUP FİRMALARI. 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com. 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com

TFS GRUP FİRMALARI. 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com. 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com www.tfsgrup.com TFS GRUP FİRMALARI 1- TFS MÜHENDİSLİK Ltd. Şti. www.tfsmuhendislik.com 2- TFS ELEKTRİK Ltd. Şti. www.tfselektrik.com 3- TFS ENGINEERING CO. www.tfsmuhendislik.com 4- BG MÜHENDİSLİK Ltd.

Detaylı

INDEX İÇİNDEKİLER TANITIM / INTRODUCTION REFERANSLAR / REFERENCES YÖNETİM YAPILARI / ADMINISTRATION BUILDINGS TİCARİ YAPILAR / TRADE BUILDINGS SOSYAL YAPILAR / SOCIAL BUILDINGS KONUTLAR / RESIDENTIAL BUILDINGS

Detaylı

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology,

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, Conuslting, Tourism, Energy Adnan GÜRCAN ODTÜ Şehir ve Bölge

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı

GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION.

GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION. GELECEĞE YATIRIM BİR KAYA HOLDİNG GELENEĞİDİR. INVESTMENT IN FUTURE IS A KAYA HOLDING TRADITION. SİNERJİ, KAYA HOLDİNG İ YARATTI. KAYA HOLDİNG SİNERJİ YARATMAYA DEVAM EDİYOR... SYNERGY CREATED KAYA HOLDING.

Detaylı

Information Technology Solutions

Information Technology Solutions KURUMSAL HAKKIMIZDA BETAŞ İnşaat Genel Müdürü Berk TAŞ, Ankara Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olup 12 yıldır Baraj, HES, Tünel ve Altyapı alanlarında yurtiçi ve yurtdışında faaliyet

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

ankur Proje Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.

ankur Proje Taahhüt İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. FİRMA HAKKINDA about us ANKUR Proje Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,1996 yılında kurulmuş olup; ısıtma, havalandırma, klima, yangın ve diğer tüm mekanik tesisat konularında, mühendislik, proje,

Detaylı

mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com

mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com mühendislik&müşavirlik performmuhendislik.com ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak sistemimizi sürdürmek ve sürekli iyileştirmek. Kalitenin sürekli olmasını sağlayarak, müşteri

Detaylı

Firma Tanıtımı. Company Profile

Firma Tanıtımı. Company Profile Firma Tanıtımı Company Profile Esentepe Mah. Koreşehitleri Cad. Mithat Ulu Ünlü Sok. No:16 34394 Şişli, İstanbul, Turkey Tel: +90 212 275 75 10 Fax: +90 212 273 20 41 Tek Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş., inşaat

Detaylı