HAKKIMIZDA ABOUT US, TEK-İMAŞ 1986 dan beri, TEK-İMAŞ 1986 dan beri... TEK-IMAS Since 1986, TEK-IMAS Since Müşteriye, - Kamuya, - Çevreye,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAKKIMIZDA ABOUT US, TEK-İMAŞ 1986 dan beri, TEK-İMAŞ 1986 dan beri... TEK-IMAS Since 1986, TEK-IMAS Since 1986... - Müşteriye, - Kamuya, - Çevreye,"

Transkript

1

2 HAKKIMIZDA TEK-İMAŞ 1986 dan beri, Yol, Altyapı ve Üstyapı İnşaatları, Enerji, Profosyonel çözüm ve modern iş planlamaları ile İsteğe Özel hizmet yapıları, Üst düzey nitelikli yönetici kadrosunca günün modern teknolojisinin kullanımı ile bilinçli iş faaliyeti aksiyonu, Her iş koluna özel makine parkı ile yurtiçi ve yurtdışı ülkelerde anahtar teslimi dakik faaliyet, RUSYA Sağlık hizmetleri için; Anahtar teslimi hastane medikal ekipman planlaması, temini, montajı ve eğitimi, - Müşteriye, KOSOVA ARNAVUTLUK - Kamuya, - Çevreye, Hep Özenli, Güvenli, İstikrarlı hizmet hedeflenerek onurlanagelen kuruluş, TÜRKMENİSTAN TEK-İMAŞ 1986 dan beri... IRAK ABOUT US, TEK-IMAS Since 1986, Road, Infrastructure and Superstructure Constructions, Energy, Made to Order service structures which are created by professional solution and modern business planning. Conscious business activities driven by the senior management who are using the modern technology of today. On time turnkey domestic and international service operations, with own machine park specially dedicated to each business line. Health services; Turnkey hospital medical equipment planning, supply, installation and training. - To the Customer, - To the Public, - To the Environment, Always targeting Attentive, Secure, Stable service, serving with honor, TEK-IMAS Since

3 ALT YAPI ÇALIŞMALARI - Kanalizasyon, doğalgaz, içme suyu ve boru hatları inşaatları - Yol inşaatları - Saha düzenlemeleri, akarsu ıslahları ve drenaj kanalları inşaatları - Gölet, baraj ve su yapıları - Diğer altyapı inşaatları INFRASTRUCTURE WORKS - Sewerage systems, water and natural gas pipeline constructions - Highway constructions - Landscape works, watercourse bed improvement and drainage canal constructions - Pond, dam and water constructions - Other infrastructure works 5

4 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions KOSOVA OTOYOL PROJESİ Morina-Pristina KOSOVA Torak işleri: m 3 kazı m 3 dolgu İşveren: Bechtel Enka O.G. KOSOVO MOTORWAY PROJECT Morina-Pristina - KOSOVA Earthworks: m 3 excavation m 3 fill Employer: Bechtel - Enka J.V. 6 7

5 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions RRSHEN-KALİMASH OTOYOLU / ARNAVUTLUK Toprak İşleri: m 3 kazı, m 3 dolgu ve menfez inşaatı. İşveren: Bechtel-Enka OG RRSHEN-KALIMASH HIGHWAY/ALBANIA Earthworks: m 3 excavation, m 3 fill and construction of culverts. Employer: Bechtel - Enka JV 8 9

6 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions Türkmenbaşı Şehİr İçİ Yolların Asfaltlanması Türkmenbaşı - TÜRKMENİSTAN Türkmenbaşı şehrinin 25 km uzunluğundaki ana arter şehir içi yollarının asfaltlarının kazılması ve yenilenmesi işleri. İşveren: Türkmenistan Balkan Vilayet Hekimliği TURKMENBASHY URBAN ROADS ASPHALT PAVING TURKMENBASHY - TURKMENISTAN Cold milling of asphalt roads and reconstruction works of 25 km long main urban roads of Turkmenbashy Employer: Turkmenistan Yolgurluysk State Administration

7 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions Koya Ünİversİtesİ Altyapı,Yollar ve Çevre Düzenleme İşlerİ Koya / IRAK Kampüs içi yolların inşaatı, yağmursuyu, kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatları, betonarme su depoları ile yapısal ve bitkisel peyzaj işlerini kapsamaktadır. İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Koya University, Infrastructure, Roads and Landscaping Works Koya / IRAQ Construction of in-campus roads, rainwater, sewage and drinking water networks construction, reinforced concrete water tanks and landscaping works. Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 12 13

8 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Yol İnşaatları / Road Constructions İZMİR - AYDIN OTOYOLU İNŞAATI Ariyet kazısı, sıyırma, tesviye kazısı ve otoyol gövde teşkili çalışmaları. İşveren: Kutlutaş - Dilingham OG İZMİR - AYDIN MOTORWAY CONSTRUCTION - TURKEY Motorway borrow excavation, stripping, leveling excavation and motorway main body formation works. Employer: Kutlutaş - Dilingham JV 14 15

9 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Kanalizasyon Şebeke İnşaatları / Sewage Network Constructions KADIKÖY 6. KISIM ATIKSU ŞEBEKESİ İNŞAATI İSTANBUL İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KADIKÖY 6 th SECTION SEWAGE NETWORK CONSTRUCTION İSTANBUL Employer: İstanbul Water and Sewage Authority 29. KISIM KANALİZASYON ŞEBEKE İNŞAATI PALPLANŞ ÇALIŞMASI / ADAPAZARI İşveren: İller Bankası 29 th SECTION SEWAGE NETWORK CONSTRUCTION SHEET PILING WORKS / ADAPAZARI - TURKEY Employer: İller Bank 16 17

10 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works KÜÇÜKSU DERESİ ISLAH ÇALIŞMALARI İSTANBUL Dere Islahı: 5,6 km kanalizasyon hatları: 16 km, yol inşaatı: 11,2 km, kazı: m 3, beton: m 3, taş duvar: m 3 İşveren: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi KÜÇÜKSU RIVER IMPROVEMENT WORKS İSTANBUL - TURKEY 5,6 km river improvement, 16 km sewage network, 11,2 km road construction, m 3 excavation, m 3 concrete, m 3 stone masonary Employer: İstanbul Water and Sewage Authority 18 19

11 Akarsu Islah Çalışmaları / River Improvement Works ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Drenaj Kanalı İnşaatları / Drainage Canal Constructions FORD OTOSAN DERE ISLAHI İNŞAATI / İZMİT FORD OTOSAN RIVER IMPROVEMENT CONSTRUCTION İZMİT - TURKEY GEREDE - ANKARA OTOYOLU DRENAJ KANALLARI İNŞAATI GEREDE - ANKARA MOTOWAY CONSTRUCTION OF DRAINAGE CANALS / TURKEY Dere yatağına taş tahkimat yapılması İşveren: Ford Otosan Rock fortification on river bed Employer: Ford Otosan ton taş tahkimatı m 3 kaya tutucu İşveren: Bechtel - Enka OG tons stone fortificatian m 3 rock retainer Employer: Bechtel - Enka JV 20 21

12 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions GÖKSU REGÜLATÖRÜ VE HES İNŞAATI / BOLU TÜRKİYE Göksu Hes 17 MW Anahtar Teslim İnşaatı. İşveren: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş. GÖKSU REGULATOR AND HEPP CONSTRUCTION / BOLU - TURKEY Goksu Hepp,17 MW,Turnkey Project Employer: TEK-EN Energy Production Inc

13 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Baraj - Regülatör İnşaatları / Dam Constructions ÇAN TERMİK SANTRALİ ÇAN THERMAL POWER PLANT / TURKEY Santral sahasında kül barajı ile kül depolama sahası, kuşaklama kanalı ve servis yolu inşaatları. İşveren: Alstom - Teknotes OG Ash dam, ash disposal area, peripheral canals and access road construction. Employer: Alstom - Teknotes JV 24 25

14 ALT YAPI ÇALIŞMALARI/ INFRASTRUCTURE WORKS Doğalgaz Şebeke Hattı İnşaatı / Natural Gas Network Constructions Orman Yolu Yapım Çalışmaları / Forest Road Constructions ORMAN YOLU YAPIMI VE YOL BAKIMI Kaya ve toprak kazılarık, gerekli sanat yapılarının inşaat, malzeme serilmesi, sıkıştırılması ve diğer çeşitli işler ile yolların bakımı firmanın faaliyetleri arasındadır. Mersin, Ankara, Bolu, Çanakkale, Kastamonu, Amasya, Antalya, Anadana, Kahramanmaraş ve Muğla Orman Bölge Müdürlüklerine gerçekleştirilen projeler; km B tipi yol inşaatı, km yol bakım çalışması İşveren: Orman Genel Müdürlüğü forest road costuructıons Rock and soil excavation, necessary small structure constructions, material spreading, compacting and other works in road construction and maintanence of roads are also in our company activities. Completed projects for Mersin Ankara, Bolu, Çanakkale, Kastamonu, Amasya, Antalya, Anadana, Kahramanmaraş and Muğla foresty regional directorates km B type road construction km road rehabilitation Employer: Forest General Directorate DOĞALGAZ ŞEBEKE İNŞAATLARI / BURSA İşveren: Bursa Büyükşehir Belediyesi NATURAL GAS NETWORK CONSTRUCTION / BURSA Employer: Bursa Metropolitan Municipality 26 27

15 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI - Üniversite Binası İnşaatları - Hastane İnşaatları - Spor Tesisleri İnşaatları - Özel Bina İnşaatları - Endüstriyel Tesis İnşaatları SUPERSTRUCTURE WORKS - University Buildings - Hospital Buildings - Sport Facility Buildings - Private Buildings - Industrial Facility Buildings

16 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Üniversite Binası İnşaatları / University Building Constructions KOYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ IRAK İşveren: Yüksek Eğitim Bakanlığı KOYA UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING IRAQ Employer: Ministry of Higher Education 30 31

17 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions DOHUK ÜNİVERSİTESİ 2 ADET ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI IRAK İşveren: İskan ve İmar Bakanlığı CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY BUILDING, DOHUK UNIVERSITY IRAQ Employer: Ministry of Construction and Housing 32 33

18 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Yurt Binası İnşaatları / Dormitory Building Constructions GARMIYAN ÜNİVERSİTESİ 2 ADET ÖĞRENCİ YURT BİNASI İNŞAATI IRAK İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı CONSTRUCTION OF 2 UNIT DORMITORY BUILDING, GARMIYAN UNIVERSITY IRAQ Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 34 35

19 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions SÜLEYMANİYE RADYOTERAPİ MERKEZİ IRAK Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Sağlık Bakanlığı SULEYMANIAH RADIOTERAPHY CENTER IRAQ Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, assembly. (Turnkey Project) Employer: Ministry of Health 36 37

20 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions MUSUL ÜNVERSİTESİ HASTANESİ MUSUL - IRAK MOSUL UNIVERSITY HOSPITAL mosul - ıraq Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Irak Yüksek Eğitim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, assembly works. (Turnkey project) Employer: Iraq Ministry of Higher Education and Scientific Research 38 39

21 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions Diyaliz Merkezi İnşaatları / Dialysis Center Constructions DİYALİZ MERKEZİ - IRAK Bina inşaatı, cihaz temini, montajı ve işlemeye alma işleri. İşveren: Irak Sağlık Bakanlığı DIALYSIS CENTER -IRAQ Building construction, medical equipment supply, assembly and take into operation works. Employer: Iraq Ministry of Health 40 41

22 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Hastane İnşaatları / Hospital Constructions AZADİ HASTANESİ DOHUK - IRAK Isıtma ve soğutma sistemlerinin yenilenmesi İşveren: Sağlık Bakanlığı AZADI HOSPITAL DOHUK - IRAQ Renovation of heating and cooling systems of Azadi Hospital (Turnkey) Employer: Ministery of Health BALKAN ALLIANCE HASTANESİ TİRAN - ARNAVUTLUK Bina inşaatı, mobilya tefrişatı, altyapı, çevre düzenleme ve medikal cihaz temini, montaj işleri, anahtar teslim. İşveren: Arnavutluk Savunma Bakanlığı Univers Albania BALKAN ALLIANCE HOSPITAL TIRANNE - ALBANIA Reinforced concrete building construction, furnishing, infrastructure, landscape and medical equipment supply, (Turnkey project) Employer: Albania Ministry of Defence Univers Albania 42 43

23 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Spor Tesisleri İnşaatları / Sport Facility Constructions Koya Ünİversİtesİ Spor Salonu Ve Olİmpİk Yüzme Havuzu İnşaatı Koya / IRAK seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, olimpik kapalı yüzme havuzu, spor ekipmanları temini, altyapı ve çevre düzenleme inşaatları. İşveren: Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı Koya University Sport Hall and Swimming Pool Construction KOYA / IRAQ 2000 spectator capacity sport hall, olympic swimming pool, infrastructure and landscaping works. Employer: Ministry of Higher Education and Scientific Research 44 45

24 46 47

25 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Özel Bina İnşaatları / Private Building Constructions Premise E Hİzmet Bİnası İnşaatı / Erbil-IRAK Merkez bina, 300 kişi kapasiteli konferans salonu, misafirhane binası, altyapı ve çevre düzenleme inşaatı. İşveren: Mühendislik Birimi The Project of Construction of Premise E / Erbil-IRAQ The construction of main building, conference hall which has 300 people capacity, guest house, infrastructure and landscaping works. Employer : Engineering Unit Tek-İmaş A.Ş Genel Merkez İnşaatı İncek - ANKARA İşveren: Tek-İmaş A.Ş Tek-imaş A.Ş Head Office Construction İncek - ANKARA Employer: Tek-Imaş A.Ş 48 49

26 ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI /SUPERSTRUCTURE WORKS Endüstriyel Tesis İnşaatları / Industrial Facility Constructions KOYA UN FABRİKASI - IRAK Betonarme bina inşaatı. İşveren: Sakar Şirketi KOYA MILL BUILDING - IRAQ Reinforced concrete building construction. Employer: Sakar Company 2x135 MW YUNUS EMRE TERMİK SANTRALİ İNŞAATI ESKİŞEHİR Atölye binaları ve prefabrik şantiye kampı yapılması. İşveren: Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Maden A.Ş 2x135 MW yunus emre thermıc power plant constructıon eskişehir - turkey Workshop buildings and prefabricated site camp construction. Employer: Adularya Energy Electricity Production and Mining Co

27 DİĞER ÇALIŞMALAR - Peyzaj Çalışmaları - Yap, İşlet, Devret Projeler - Turizm ve Turistik Tesis İşletmeciliği - Enerji OTHER WORKS - Landscape Works - Build, Operate and Transfer Projects - Tourism and Tourism Facility Operation - Energy

28 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Çimlendirme ve Ağaçlandırma Çalışmaları / Grassing and Afforestation Works İZMİR - AYDIN OTOYOLU m 2 çimlendirme çalışması İşveren: Kutlutaş - Dillingham OG İZMİR - AYDIN MOTORWAY - TURKEY m 2 grassing works Employer: Kutlutaş - Dillingham JV 54 55

29 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works ANKARA - GEREDE OTOYOLU m 3 nebati toprak nakli, serme çalışması ve çimlendirme. İşveren: Bechtel - Enka OG ANKARA - GEREDE MOTORWAY m 3 top soil transportation, placing works and grassing. Employer: Bechtel - Enka JV BOTAŞ POSOF - ARDAHAN Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru hattı projesi Türkiye bölümü. LOT A kısmı KPO-PT-1 KP(22) arası araziyi eski haline getirme işleri. İşveren: Bakü-Tiflis-Ceyhan Proje Direktörlüğü Botas Posof Ardahan-Turkey Baku-Tbilisi-Ceyhan crude oil pipeline project Turkey section. Reinstatement works of LOT A section between KPO and PT-1 KP(22) Employer: Baku-Tbilisi-Ceyhan Project Directorate 56 57

30 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN Bakü - Tiflis - Ceyhan ham petrol boru hattı projesi Türkiye bölümü. Pompa istasyonları (PT2 ve PT3) toprak depolama alanlarındaki eski haline getirme ve restorasyon çalışmaları işi. İşveren: Bakü - Tiflis - Ceyhan Proje Direktörlüğü BOTAŞ ERZURUM - ERZİNCAN / TURKEY Baku - Tbilisi - Ceyhan crude oil pipeline project Turkey section. Reinstatement and restoration works at dump sites of pump stations PT2 and PT3. Employer: Baku - Tbilisi - Ceyhan Project Directorate 58 59

31 PEYZAJ ÇALIŞMALARI /LANDSCAPE WORKS Boru Hattı Düzenleme Çalışmaları / Pipeline Reinstatement Works Orman İçi Ağaçlandırma Çalışmaları / Afforestation Works Inside the Forest NGPL ARAZİYİ ESKİ HALİNE GETİRME İŞİ NGPL REINSTATEMENT WORKS TURKEY YENİCE - KEŞAN ÇANAKKALE YENİCE - KEŞAN ÇANAKKALE / TURKEY 437 km boru hattı düzenlemesi, m 3 kaya kazısı, m 2 riprap yapılması, 258 adet eğim kırıcı yapılması, geri dolgu ve tesfiye işleri, erozyon kontrol yapıları, çimlendirme, jüt serme. İşveren: BOTAŞ Boru Hatları ile Taşıma A.Ş. Reinstatement of 437 km pipeline, m 3 rock excavation, m 2 rip-rap, 258 unit slope breaker, backfill and land grading works, erosion control structures and grassing works. Employer: BOTAŞ INC. Orman İçi Ağaçlandırma sahaları, yangın koruma yolu, diri örtü temizliği, toprak işleme ve ağaçlandırma işi ha. İşveren: Orman Bakanlığı Afforestation, fire protection road, clearing, grubbing and soil works at ha. afforestation field in forest area. Employer: Ministry of Forest 60 61

32 YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall Kurşunlu Şelalesi / Kurşunlu Waterfall Kurşunlu şelalesi antalya Ülkemiz turizminde önemli bir yeri olan Kurşunlu Şelalesi-Tabiat parkı firmamızın çevre düzenlemeleri ile daha iyi hizmet verir duruma getirilmiş ve işletilmeye başlamıştır. İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü kurşunlu waterfall antalya - turkey Kursunlu Waterfall which has an important place in our country tourism, is tried to serve better by enviromental arrangements and had been operating by our company. Employer: General Directorate of National Parks 62 63

33 YAP İŞLET DEVRET PROJELER /BUILD, OPERATE & TRANSFER Söğütözü Piknik Alanı / Söğütözü Picnic Area Gebze Kamyon ve Treyler Otoparkı / Gebze Truck and Trailers Parking Area GEBZE KAMYON VE TREYLER OTOPARKI İNŞAATI VE İŞLETMESİ İZMİT Tüm altyapı inşaatı, m 2 arazi düzenlemesi 600 adet treyler garajı, 90 adet büro, otel, kafeterya, market, akaryakıt istasyonu, yıkama yağlama. İşveren: Gebze Belediyesi CONSTRUCTION AND OPERATION OF GEBZE TRUCK AND TRAILERS PARKING AREA & FACILITIES İZMİT - TURKEY All infrastructure works, field arrangement m 2, trailers garage 600 unit, office 90 unit, hotel, caffeteria, market, warehouse, fuel, washing and greasing station. Employer: Gebze Municipality SÖĞÜTÖZÜ PİKNİK ALANI ANKARA 1998 yılında işletmesini üstlendiğimiz m 2 alanda ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek için çevre sağlığı ve sportif faaliyetlere olanak sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. İşveren: Milli Parklar Genel Müdürlüğü SÖĞÜTÖZÜ PICNIC AREA ANKARA - TURKEY New enviromental and sports activity field arrangement had been done in order to serve better to our visitors on m 2 in Söğütözü Picnic Area which our company began to operate since Employer: General Directorate of National Parks 64 65

34 TURİZM VE TURİSRİK TESİS İŞLETMECİLİĞİ TOURISM AND TOURISM FACILITY MANAGEMENT Otel Esentepe OTEL ESENTEPE GEREDE Firmamız, 1988 yılından beri 3 yıldızlı Gerede Esentepe Oteli ni işleterek turizm konusunda hizmete devam etmektedir. Ankara - İstanbul arasında kolay ulaşılabilen bir konumda olup, kıymetli müşterilerine konferans ve seminer çalışmaları imkanı ile yazın serin orman havası ve sporcuların kamp merkezi olma, kışın yoğun kar alan bölge özelliği ile kar motoru gezintileri ve kayak imkanı sunmaktadır. İşveren: Bolu Valiliği OTEL ESENTEPE GEREDE - TURKEY Our company is operating the three stars Gerede Esentepe Hotel since 1988 and continuing to give the high quality services to the visitors in the tourism field. The Esentepe Hotel is on convenient location between Ankara-İstanbu l Motorway and presents such opportunities to the worthy visitors for skiing, trip with snow motorcyle, seminar and conference activities, camping for sport clubs in summer time with cool forest weather condition. Employer: Bolu Governorate 66 67

35 OTEL ESENTEPE

36

37 TEK-İMAŞ A.Ş MERKEZ İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: Web: Tek-İmaş Medikal Ürünleri İç ve Dış Tic. A.Ş. İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: Web: TEK-EN Enerji Üretim A.Ş İncek Bulvarı Kızılcaşar Mah Sokak No: Gölbaşı - ANKARA / TÜRKİYE Tel: Fax: HOTEL ESENTEPE Hotel Esentepe Gerede BOLU Tel: Fax: Web: YURTDIŞI OFİSLER (ABROAD OFFICES / AFFILIATES) Baghdad Branch Office Hay Alohda District, 904th Street, House No: 28 Baghdad / IRAQ Tel: Erbil Branch Office Ainkawa, Khabat St. No: 509 Erbil / IRAQ Tel: Suleymaniyah Branch Office Rizgari - Serchinar Quarter - 412/99 Street No: 76 Suleymaniyah / IRAQ Tel: Turkmenistan Branch Office Turkmenbashy Avenue No: 54 Yimpash Bussiness Center Office: 305 Tel: Fax:

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

REFERANS LİSTESİ REFERENCE LIST

REFERANS LİSTESİ REFERENCE LIST REFERANS LİSTESİ REFERENCE LIST : 1500 Yataklı Sağlık Kampüsü 1500 Bed Health Campus : KONYA-KARATAY : 450.000m2 : YDA A.Ş. YDA C.O. : 558 Yataklı Sağlık Kampüsü 558 Bed Health Campus : MANİSA : 151.000m2

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar...

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... İNŞA SANATI Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... Kurulduğu 2002 yılından bu yana yapı güçlendirme, toplu konut,okul, sosyal donatı, yol ve uluslararası taahhüt projeleriyle inşaat hayatına devam eden

Detaylı

PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI

PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI - PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI SINCE 1989 1989 DAN BERİ CONTACT İLETİŞİM Adress: Gülseren Sok. No: 6/2 Maltepe/ANKARA/TURKEY Tel: +90 312 231 44 80 E-mail: info@temainsaat.com.tr Web: www.temainsaat.com.tr

Detaylı

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46

Arkeoloji Archaeology 4 5 46 Coğrafya Geography 4 2 46 Kimya Chemistry 4 5 46 Matematik Mathematics 4 8 46 Tarih History 4 10 46 Sayfa 1 / 4 SÜRE Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Faculty of Marine Sciences and Technologies Su Ürünleri Mühendisliği Marine Science Engineering 4 2 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY) MUSTAFA

Detaylı

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5

Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP) 2 5 Programın Adı Name of Programme Süre Duration AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENİZ UNIVERSITY (ANTALYA) Adalet Meslek Yüksekokulu Vocational School of Justice Adalet Justice 2 5 Adalet(İÖ) Justice (EP)

Detaylı

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota

Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations. Kontenjan Quota Programın Adı Name of Programme Süre Duration Kontenjan Quota Özel Koşullar Requirements&Explanations AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) AKDENIZ UNIVERSITY (ANTALYA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Vocational

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3

* Özel Koşullar Requirements & Explanations. Akdeniz Kontenjan Quota. Süre Duration. Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Adalet Meslek Yüksekokulu Programın Adı Vocational School of Justice Name of Programme Süre Duration Adalet Justice 2 3 Adalet (İÖ) Justice (EP) 2 3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Vocational School

Detaylı

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp

SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES. Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp Üniversite Hastaneleri Hastaneler Poliklinikler Adli Tıp SAĞLIK YAPILARI HEALTHCARE FACILITIES University Hospitals Hospitals Polyclinics Forensic Science Institutes 41 SAĞLIK YAPILARI REFERANS PROJELER

Detaylı

PREFABRICATED CAMP PROJECTS CONTAINER CAMP PROJECTS SANAYİ YAPI PROJELERİ STEEL INDUSTRIAL STRUCTURE PROJECT MILITARY PROJECTS HOUSING PROJECTS

PREFABRICATED CAMP PROJECTS CONTAINER CAMP PROJECTS SANAYİ YAPI PROJELERİ STEEL INDUSTRIAL STRUCTURE PROJECT MILITARY PROJECTS HOUSING PROJECTS 3 İÇİNDEKİLER INDEX 04 ŞİRKET 08 PREFABRİK 34 KONTEYNER 44 ÇELİK 50 ASKERİ 51 AFET 56 KONUT 64 OKUL 72 SAĞLIK 76 KONTEYNER PROFİLİ COMPANY PROFILE KAMP PROJELERİ PREFABRICATED CAMP PROJECTS KAMP PROJELERİ

Detaylı

WORK COMPLETION CERTIFICATES

WORK COMPLETION CERTIFICATES İŞ BİTİRME BELGELERİ WORK COMPLETION CERTIFICATES YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND

Detaylı

İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş.

İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş. İNŞAAT & LOJİSTİK A.Ş. EKTON İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK LOJİSTİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Telefon : +90 322 613 88 89 (pbx) Faks : +90 322 612 66 86 Adres : E-5 Karayolu üzeri Koruklu mevki 01920 Ceyhan/Adana/TÜRKİYE

Detaylı

FİRMA TANITIMI. LODOS ÇELIK A.Ş. COMPANY DESCRIPTION

FİRMA TANITIMI. LODOS ÇELIK A.Ş. COMPANY DESCRIPTION FİRMA TANITIMI. LODOS ÇELIK A.Ş. FİRMA TANITIMI COMPANY DESCRIPTION HAKKIMIZDA Lodos Çelik Konstrüksiyon İnşaat Yapı Makina Taah. San. ve Tic. A.Ş, çelik konstrüksiyon imalat ve montaj sektöründe faaliyetini

Detaylı

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sepeco inşaat şubesi olan DP.Sepeco firması 2002 yılında Taşkent/Özbekistan

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com

Faaliyetlerimiz. www.mmdelektrik.com Firmamız yirmi seneyi aşkın bir süredir Türkiye nin birçok kentinde, yüksek gerilim tesislerinden, zayıf akım tesislerine kadar her türlü projeyi eksiksiz tamamlayarak bu konudaki gücünü ve kalitesini

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

Yönetim Binası / Headquarters

Yönetim Binası / Headquarters Yönetim Binası / Headquarters Yönetim Binası / Headquarters Başkanın Mesajı Kuruluşundan bugüne kadar sürekli gelişen dinamik yapısıyla inşaat sektöründe öncü konuma gelen Durmaz İnşaat, gerçekleştirmiş

Detaylı

SMITKA REFERANS LİSTESİ

SMITKA REFERANS LİSTESİ PROJECT NAME TURKEY 1 Swissotel The Bosphorus Hotel 2 Hyatt Regency Hotel Hotel 3 World Trade Center 4 Istanbul Stock Exchange (IMKB) 5 YAPI KREDI PLAZA D BLOK 6 LEBIB YALKIN YAYINLARI VE BASIM ISLERI

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture

PhD Candidate in Architecture (2013 -) - Gazi University Institute of Science / Architecture GİZEM KUÇAK TOPRAK Atilim University Fine Arts, Design and Architecture Faculty / Architecture Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara TURKEY Phone: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur.

Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur. TANITIM DOSYASI Sayın ilgili, Firmamız 1997 yılında Kadri Öztürk tarafından kurulmuştur. Kadri Öztürk, 1976 yılında inşaat müteahhitliği olarak iş hayatına başlamış, 1997 yılından itibaren de aile firması

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN DENİZE 0 KONUMLU LÜX VİLLALAR REF- ŞT-0003 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 2,850,000 TL 250 m2 # Rooms : # Saloons : 1 # Baths : Type of Property : Property Condition : Usage Status : Heating

Detaylı

PROJECT PROJE TURKEYTÜRKİYE YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PROJECT PROJE TURKEYTÜRKİYE YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. PROJE PROJECT YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

GUCLU CONSTRUCTION LTD. GÜÇLÜ İNŞAAT LTD. GUCLU CONSTRUCTION INC. GÜÇLÜ İNŞAAT A.Ş. GUCLU TOURISM GÜÇLÜ TURİZM LTD. LTD. GUCLU URBAN DESIGN INC.

GUCLU CONSTRUCTION LTD. GÜÇLÜ İNŞAAT LTD. GUCLU CONSTRUCTION INC. GÜÇLÜ İNŞAAT A.Ş. GUCLU TOURISM GÜÇLÜ TURİZM LTD. LTD. GUCLU URBAN DESIGN INC. GUCLU CONSTRUCTION LTD. GÜÇLÜ İNŞAAT LTD. GUCLU CONSTRUCTION INC. GÜÇLÜ İNŞAAT A.Ş. GUCLU TOURISM LTD. GÜÇLÜ TURİZM LTD. GUCLU URBAN DESIGN INC. KENTSEL TASARIM A.Ş. TOO GUCLU ASTANA KAZAKHSTAN GUCLU KZ

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

REFERANSLAR. Yıl Şehir Ülke İş kapsamı Miktar Yüklenici

REFERANSLAR. Yıl Şehir Ülke İş kapsamı Miktar Yüklenici İZOLASYON Kashagan Field Development 2006- (Devam Ed.) Kaşagan Kazakistan Komple Malzemeli Boru ve Ekipman İzolasyonu 130.000 m² GATE / Türk 2006- (Devam Ed.) Kaşagan Kazakistan Malzemeli Fireproof İzolasyonu

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net

2012 Günümüze / Present ... PRİZMA MÜHENDİSLİK ... PRIZMA ENGINEERING. www.prizmamuhendislik.net 2012 Günümüze / Present..................... PRİZMA MÜHENDİSLİK PRIZMA ENGINEERING w w w. p r i z m a g r o u p. n e t www.prizmamuhendislik.net 1 İÇİNDEKİLER / INDEX 01. Hakkımızda / About Us 02. Ulaşım

Detaylı

Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti.

Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. Gasterm Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. 1991 yılında Gasterm Mühendislik olarak kurulan firmamız, ileri teknoloji binalarının her türlü ısıtma, soğutma, havalandırma, yangın söndürme, otomasyon, temiz

Detaylı

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m

w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m w w w. k a r a k o s e i n s a a t. c o m S A N AY İ V E T U R İ Z M T İ C. LT D. Ş T İ. K A L İ T E B E L G E L E R İ M İ Z ANA FELSEFEMİZ KARAKÖSE İNŞAAT, kurulduğundan bu yana ana felsefesi olarak;

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL

Proje Adı Project Name GÖCEK-DMARİN RESORT HOTEL ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

www.bedcovers.com.tr time for the change

www.bedcovers.com.tr time for the change www.bedcovers.com.tr time for the change Adres - Address: Gersan Sanayi Sitesi 2306 Sok. No:39 Ergazi - ANKARA Tel - Phone: (312) 256 46 08-256 50 24 Faks - Fax : (312) 256 38 87 E-posta - E-mail: hakankardesler@hotmail.com

Detaylı

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012

İHALE TARİHİ : 05.07.2012 İŞE BAŞLAMA : 31.08.2012 1/2 İŞİN ADI : Spil Dağı Milli Parkı Alt Yapı Yapım İşi İDARE : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü YÜKLENİCİ : As İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. İHALE BEDELİ : 11.890.000,00

Detaylı

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde...

www.bvs.com.tr Dünyanın Her Yerinde... 1986 yılında Ankara da faaliyete geçen, 2010 da 25. kuruluş yılını kutlayan firmamız sizlerden aldığı güç ve güvenle bugün sektörünün en önde gelen firmalarından biri olmuştur ve Türk sanayisinde hakkı

Detaylı

İÇİNDEKİLER / INTRODUCTION

İÇİNDEKİLER / INTRODUCTION İÇİNDEKİLER / INTRODUCTION HAKKIMIZDA / ABOUT US VİZYONUMUZ / OUR VISION ŞİRKET BELGELERİMİZ / BUSINESS DOCUMENTS ŞİRKET ÖDÜLLERİMİZ / AWARDS SERTİFİKALARIMIZ / CERTIFICATES MAKİNE EKİPMANLAR LİSTESİ /

Detaylı

Proje Hakkında Genel Bilgi

Proje Hakkında Genel Bilgi www.tellus-group.ru Proje Hakkında Genel Bilgi Proje geliştirme: Tellus Group LLC (Rusya) Tellus Group, merkez ofisi Rusya nın Kuzey- Batı bölgesinde St. Petersburg şehrinde olan gayrimenkul sektöründe

Detaylı

20 inch 68.6 km, 24 inch 32 km Yeraltı Doğalgaz Boru Hatları ve Hat Vanası İstasyonları Detay Mühendisliği Avrasya İnşaat A.Ş.

20 inch 68.6 km, 24 inch 32 km Yeraltı Doğalgaz Boru Hatları ve Hat Vanası İstasyonları Detay Mühendisliği Avrasya İnşaat A.Ş. 0906 Khormor - Jambour Pig İstasyonu - IRAK Pig İstasyonu ve Bağlantı Hatları Yapısal ve Boru Gerilme Hesaplarının Kontrolu Crescent Petroleum (2009) 0803 Khormor - Erbil Doğal Gaz Boru Hattı - IRAK 24

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS'TE SÜPER MALİKANE REF-İŞ-0024 Muğla / Bodrum For Sale - Manor 2,800,000 TL 360 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 3 # Baths : 5 Type of Property : Property Condition :

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE

İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE İŞYERİ SAYISI NUMBER OF COMPANIES İSTİHDAM EMPLOYMENT SİTENİN ADI NAME OF ESTATE AKDENİZ 2005 2006 2007 2005 15 2006 9.000 2007 7.323 ANTALYA 1.070 1.070 0 3.450 33 0 ÇALKAYA 160 0 97 320 0 291 ELMALI

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI

YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI YATIRIM VE İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMALARI İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları içinde 2004-2008 Döneminde Aşağıda Özet Olarak Verilen Yatırımlar Yapılmıştır. 208,600 m uzunlukta değişik çaplarda

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Hýzlý, Dinamik ve Güvenilir Çözüm Ortaðýnýz

Hýzlý, Dinamik ve Güvenilir Çözüm Ortaðýnýz Hýzlý, Dinamik ve Güvenilir Çözüm Ortaðýnýz Vizyonumuz Var olan değerler doğrultusunda geleceği, hızlı ve kaliteli olarak inşa etmek. İnşaat sektöründe, öz kaynakları ile uluslararası alanda hizmet veren,

Detaylı

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi

46.Yıl. 2009 Yılı Faaliyet Raporu 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI. ASO II.-III. Organize Sanayi Bölgesi 2İNŞAAT ÇALIŞMALARI 2.1.Sanayi Parsellerinin Tesviye İşleri Bölgemizde tüm parsellerin tesviye işlemleri tamamlanmış olmasına rağmen, yapılan son İmar Planı revizyonu sonucunda oluşan parsellerin tesviye

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ

.HAKKIMIZDA .İŞTİRAKLERİMİZ .HAKKIMIZDA 1999 yılında kurulan İHK İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ projeden anahtar teslimine kadar gerek kamu binaları gerekse özel sektöre taahhüt edilen işlerde işverenlerinin ihtiyaçlarını koşulsuz işveren

Detaylı

REFERENCE LIST / REFERANS LİSTESİ

REFERENCE LIST / REFERANS LİSTESİ REFERENCE LIST / REFERANS LİSTESİ TEST & COMMISSIONING / TEST & DEVREYE ALMA Akra 132/33/11 kv Substation // Akra 132/33/11 kv TM 132/33/11 kv switchgear equipment tests 132/33/11 kv TM şalt ekipmanlarının

Detaylı

EMASI Ş ON Y İZAS GAN OR

EMASI Ş ON Y İZAS GAN OR İ NŞA AT İNŞAAT Skala İnşaat, 1995 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mimari ve inşaat işlerinin tasarlanması ve uygulanması alanlarında prestijli projelere mimarlık ve mühendislik hizmeti vermektedir.

Detaylı

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2

Proje Adı Project Name GÖCEK DMARİN RESORT HOTEL FAZ-2 ELEKTRİK ELEKTRİK Skala Elektrik, 2011 yılındaki kuruluş tarihinden itibaren mesleki tecrübelerini kullanarak orta gerilim,alçak gerilim, zayıf akım sistemleri ve bina otomasyon sistemleri ile bu sistemlerin

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!..

Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. www.nexoff.com Ergonomi için düşünülmüş detaylar!.. Fabrika Hanlıköy Merkez Mah. Hatip Sokak No:26/28 Arifiye / Sakarya / TÜRKİYE Telefon: +90 264 276 87 42 Faks: +90 264 276 87 46 Outlet Satış Mağazası

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

NOKTASAL PROJE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK İNŞAAT MİMARLIK EĞİTİM SAN.. VE TİC. LTD. ŞTİ. NOKTASAL PROJE su mühendisliği ve enerji alanında kadrosu ve deneyimi ile hem kamu, hem de özel sektör müşterilerine

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

Firma Tanıtımı Company Introduction

Firma Tanıtımı Company Introduction Firma Tanıtımı Company Introduction 2015 Firma Profili Company Profile SCOPE o Design Engineering o Draft Engineering o Mechanical Fabrication o Steel works o Rafinery Machineries o Coal Mining Machineries

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA)

Ek Kontenjan Additional Quota. Süre Duration. Özel Koşullar Requirements&Explanations SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Programın Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) SELCUK UNIVERSITY (KONYA) Name of Programme Süre Duration Ek Kontenjan Additional Quota Diş Hekimliği Fakültesi Faculty of Dentistry 5 4 Edebiyat Fakültesi Faculty

Detaylı

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014

ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI/ EIF 2014 PROGRAM INTERNATIONAL ENERGY CONGRESS AND FAIR / EIF 2014 PROGRAMME 24.11.2014 Ana Salon (ODİTORYUM) / Main Hall AUDOTORIUM 08.30 09.30 Kayıt / Registration

Detaylı

Bilfinger Water Technologies. Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması

Bilfinger Water Technologies. Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması Bilfinger Water Technologies Cazibeli Kanalizasyon Sistemi ile Vakum Kanalizasyon Sisteminin Maliyet Karşılaştırması TPT 2013 03.02.2014 Yer çekimli ve vakum sistemli alanlar Yer çekimi alanı Vakum alanı

Detaylı

Zeytin Yangın Korunum Mühendisliği Eğitim & Danışmanlık / Fire Protection Engineering & Consultancy

Zeytin Yangın Korunum Mühendisliği Eğitim & Danışmanlık / Fire Protection Engineering & Consultancy Yangın Korunum Mühendisliği Eğitim & Danışmanlık / Fire Protection Engineering & Consultancy Referanslar / References 'in kurulumunu resmi olarak gerçekleştirdiği 07.05.2012 tarihinden itibaren üstlenilen

Detaylı

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering

University (Yüksek Lisans) Selcuk University 75 / 100 09.2003-06.2006 Mechanical Engineering Faculty, Mechanical Engineering Engin Avlar Address : Turkey - Tekirdağ - Çorlu - muhittin Home Telephone : 90 (532) 285 52 86 Cell Phone : 90 (532) 285 52 86 E-Mail : enginavlar@hotmail.com Personal Information Total experience : 14

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Güvenle yükselen yapılar...

Güvenle yükselen yapılar... Güvenle yükselen yapılar... LIFECITY : İstanbul Beylikdüzü Başlangıç : 2012 : 45.000 m 2 : Konut Daire Sayısı : 196 İşyeri Sayısı : 12 : İstanbul Beylikdüzü Started : 2012 : 45.000 sqm Project : Residence

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.

DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. 1 DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş 1993 yılında İstanbul da kurulmuş; endüstriyel yapılar, yönetim binaları, özel villa ve konutlar, tarihi

Detaylı

. Hedef Insaat.. Hedef Construction

. Hedef Insaat.. Hedef Construction . Hedef Insaat. Hedef Construction Hedef İnşaat Şirketi 2004 yılında kuruldu. Kuruluş ilkelerimiz; insan odaklı yaklaşım ile modern kentlere imza atmaktır. Başarının sırrı bilgili, deneyimli, işini kendine

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17.

1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. 1948 Garanti Koza 1948 1952 1976 1983 1987 1990 2000 2004 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. GBB Constructii SRL, Romanya 7. 8. 9. 10. 11. - 12. 13. 14. 15. GK Interstroy, Moskova, Rusya 16. 17. Gayrimenkul Genel

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013. www.besainsaat.net

İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013. www.besainsaat.net İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. BESA İNŞAAT KATALOG 2013 www.besainsaat.net İnşaat Taahhüt Sanayi Ltd. Şti. İÇİNDEKİLER 1- Besa İnşaat Hakkında 2- Hizmetlerimiz 3- Yapılan işler 4- Biten Projeler 7- Devam

Detaylı

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

Beykoz. Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Beykoz Toplam Yatırım 283.796 Milyon YTL (283.796 Trilyon Lira) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak BEYKOZ

Detaylı

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi

Doktora Eğitimi (2013 -) - Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi GİZEM KUÇAK TOPRAK Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Kızılcaşar Mahallesi, 06836 İncek Gölbaşı - Ankara Türkiye Tel: 0 312 586 88 77 E-Mail: gizem.toprak@atilim.edu.tr

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Mustafa K. Mah. 2124. Sok. No: 12/2. Çankaya/ANKARA. Fax:+90 312 442 96 45 info@akinyildiz.com www.akinyildiz.com Parlemento Cad.

Mustafa K. Mah. 2124. Sok. No: 12/2. Çankaya/ANKARA. Fax:+90 312 442 96 45 info@akinyildiz.com www.akinyildiz.com Parlemento Cad. Head Office: Mustafa K. Mah. 2124. Sok. No: 12/2 Çankaya Ankara/ Merkez:Sancak Mah. Layoş/Koşut Cad.TURKIYE No:11/A Çankaya/ANKARA Tel: +90 312 473 88 93 Tel:+90 312 442 Tel: +90 533 344 96 94 27 24 Şube:

Detaylı

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu

Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Firma Adı Tesis Adı/Tesis Faaliyeti Hizmet Tanımı Hizmet Durumu Ayaş İçmece Ve Kaplıcaları Ayaş İçmeceleri Ve Kaplıcaları Güriş İnş. Ve Müh. Güriş İnşaat Ve Mühendislik Ankara Yerleşkesi Güriş İş Mak.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali UYUMAZ İletişim Bilgileri Adres : Telefon : (0212) 285 34 15 / 3718 Mail : uyumaz@itu.edu.tr 2. Doğum - Tarihi : 04.02.1952 3. Unvanı : Yrd. Doç.

Detaylı

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI

17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP. 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI 17 21 June 2013 RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGIES WORKSHOP 17 21 Haziran 2013 RAYLI SİSTEM TEKNOLOJİLERİ ÇALIŞTAYI TCDD Turkish State Railways Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Detaylı

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM.

Avcılar da. Toplam Yatırım İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Avcılar da Toplam Yatırım 169 Milyon YTL (Yüz Altmış Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

Exclusive Experiences

Exclusive Experiences Exclusive Experiences Medmar Stone TURKEY Medmar Stone SWEDEN 7 Eylül Mh. 5562 Sk. No:9 35860 Torbalı / İzmir Tel : +90 232 853 15 77 Fax : +90 232 853 23 92 ABC-husen/C, John Ericssons väg 217 61 MALMÖ

Detaylı