T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 10 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.04.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 10 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA"

Transkript

1 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 10 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 26/03/2012 tarih ve 372 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15 nci maddesi gereğince yeniden düzenlen Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin kabulünün aynı kanunun 18 nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR

2 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 11 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Yönetmelikler. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 29/03/2012 tarih ve 377 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 15 nci maddesi uyarınca hazırlanan Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü nün çalışma usul ve esaslarını belirleyen yönetmeliğin kabulünün aynı kanunun 18 nci maddesinin (m) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR

3 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 12 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Arsa Tahsisi. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/03/2012 tarih ve 152 sayılı teklifi üzerinde Komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Semt Konağı yapılmak üzere; İlçemiz Adil Mahallesi, Vahdet Caddesi üzerinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 4503 ada, 30 parsel sayılı 503,17 m² yüzölçümlü arsa ile, Necip Fazıl Mahallesi, Gaziantep Caddesi üzerinde ,90 m² si Belediyemiz uhdesinde bulunan, m² yüzölçümlü,1561 numaralı çok hisseli parselde bulunan ve kamulaştırma yoluyla belediyemizin mülkiyetine geçen 750,00 m² yüzölçümlü arsaların 25 yıl süreyle bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsisinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 75/d maddesi ile aynı kanunun 15/h ve 18/e maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır Keyfiyet Belediye Meclisi nin takdirlerine arz olunur. Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili Bülent HACIMUSTAFAOĞLU İsmail SAĞIR

4 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 2 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : Deprem Dayanıklılık Testi. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün tarih ve 464 sayılı Deprem Dayanıklılık Testi. konulu teklifi üzerinde komisyonumuzca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ VE GÖRÜŞÜ: İlgili Müdürlüğün teklifi üzerinde komisyonumuzca yapılan inceleme ve tespitler neticesinde; Sultanbeyli İlçesi, Ahmet Yesevi Mahallesi Altınova Sokağı No:3 adresinde bulunan Gediktaş Anadolu İmam Hatip Lisesi binasının zemin ve deprem etüdünün yaptırılmasının olası bir depremde can kaybının yaşanmaması ve gerekli tedbirlerin önceden alınması bakımından önem arz ettiğinden, söz konusu Deprem Dayanıklılık Testinin Belediyemiz tarafından yaptırılmak üzere azami (ALTMIŞBİN)TL kaynak aktarılmasının 5393 sayılı belediye kanununun 75 nci maddesine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR

5 KONU : Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi. T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : BÜTÇE TARİFE KOMİSYONU-SAĞLIK VE Rapor No : 2012 / 1 ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere Komisyonumuza havale edilen Temizlik İşleri Müdürlüğü nün 26/03/2012 tarih ve 59 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON GÖRÜŞÜ : Komisyonlarımızca yapılan inceleme neticesinde; Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmakla belediyeleri yükümlü kılan 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 nci maddesi (g) bendi ile 2872 sayılı Çevre Kanunu nun 11 nci maddesinde ifade edilen; Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz. hükmü ve 27/10/2010 tarih, sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık İdarelerinin Görev ve Yetkileri başlıklı 8 nci maddesinin 1- Evsel Katı Atık İdareleri; a) Evsel Katı Atık hizmetlerini vermek veya verdirmekle b) Evsel Katı Atık Hizmetlerine ilişkin tarifeleri belirlemekle c) Evsel Katı Atık Ücretini Toplamakla Yükümlüdürler. hükümleri uyarınca raporumuz ekinde sunulan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin uygulanmasının 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18 nci maddesinin (f) bendine uygun olacağı kanaatine varılmıştır. Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR SAĞLIK VE ÇEVRE SAĞLIĞI KOMİSYONU Dr.Ayhan KOÇ A.Leyla ALTUNDAĞ Eyyüp ÖZKAN Komisyon Başkanı Başkan Vekili Adem KORKMAZ Ercan TURAN

6 2012 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE TAŞIMA ÜCRET TARİFESİ Sıra No 1 AÇIKLAMA Konutlardan Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti ÜCRET TUTARI (TL) a İSKİ Su abonesi olan mükelleflerden beher m³ başına 0,60 b Su Aboneliği olmayan Mükelleflerden Aylık (ÇTV payı İlave edilir) İşyerlerinden Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücreti a İSKİ Su abonesi olan mükelleflerden beher m³ başına 0,68 b Su Aboneliği olmayan Mükelleflerden Aylık Beher m² Başına 0,20 3 Semt Pazarları Esnaflarının Her Semt Pazarı yıllık Beher m² Başına Ödeyeceği Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti a Sebze ve Meyve Tezgahları Yıllık Beher m² için 9.00 b Balık Tezgahları Yıllık Beher m² için 7.00 c Diğer Tezgahlar Yıllık Beher m² için a b Atık üreten (Konutlar, İşyerleri, Semt pazarları dışında kalan) Faaliyetlere mahsus Katı Atık Toplama ve Taşıma Ücreti İnşaat imalat yapan özel ve tüzel kişilerden (Yüklenici Firmalardan) bir defaya mahsus beher m² başına İnşaat Tamiratı, tadilatı yapan özel ve tüzel kişilerden (Yüklenici Firmalardan) bir defaya mahsus beher m² başına

7 T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 6 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : AYDOS A.Ş. Şirket Hisselerinin İvazsız Kabulü. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 02/04/2012 tarihli oturumunda Meclis si Abdullah BALTA tarafından teklif edilerek meclis gündemine alınan Belediye Başkan Vekili Necdet DURSUN imzalı 02/04/2012 tarihli AYDOS DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ne ait hisselerin belediyemize ivazsız olarak devrine ilişkin teklif üzerinde Komisyonlarımızca inceleme yapılması talep edilmektedir. KOMİSYON İNCELEMESİ: tarih sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 18 nci maddesinin (i) fıkrasında Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek Belediye Meclisinin Görevleri arasında sayılmaktadır. Bu hükümler çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu na uygun olarak kurulan, Kurucu ortakları tarafından Belediyemize hibe edilmek istenilen ve ekte gerekli evrakları sunulan, ödenmiş sermayeli, AYDOS DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ne ait Komisyonumuzca hazırlanan rapor aşağıda sunulmuştur. Şirkete Ait Bilgilerin İncelenmesi : Şirketin Ünvanı : AYDOS DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşme Tarihi : 23 Şubat 2012 Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 24/02/2012 Sicil No : /0 Odaya Kayıt Tarihi : 24/02/2012 İş Adresi : Abdurrahman Gazi Mahallesi, Fatih Bulvarı, No:7 / 7 SULTANBEYLİ Meslek Gurubu : (78) Konut İnşaatı, Nace Kodu : Konut amaçlı olmayan kullanıma yönelik her çeşit binanın inşaatı, : İkamet Amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (Ahşap binaların inşaatı hariç), 1/6

8 Firmanın İş Konusu : Her türlü inşaat, taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler. Şirketin Sermayesi : ,00.- (Ellibin) TL Hisselerin itibari Kıymeti : 1 (Bir) TL Kurucu Ortakların İsimleri, Hisse Nominal Değeri ve Hisse Nominal Bedeli : 1- Selçuk AYKAN (T.C ), (Onbin) adet ve ,00 TL, 2- Oktay DEMİR (T.C ), (Onbin) adet ve ,00 TL, 3- Mesut ASLAN (T.C ), (Onbin) adet ve ,00 TL, 4- Salman AKTEMUR (T.C ), (Onbin) adet ve ,00 TL, 5- Fatih AKTEMUR (T.C ), (Onbin) adet ve ,00 TL, Şirketin 04/04/2012 Tarihli Bilançosuna İlişkin Bilgiler : AKTİF AYDOS DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 04/04/2012 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I- DÖNEN VARLIKLAR ,54 III. ÖZKAYNAKLAR ,54 A- Hazır Değerler ,14 A- Ödenmiş Sermaye ,00 1- Kasa Hesabı ,14 H- Diğer Dönen Varlıklar.. 61,40 2- İndirilecek KDV.61,40 1- Sermaye ,00 G- Dönem Net Zararı ( - ) 1.541,46 ÖZKAYNAKLAR TOPLAM ,54 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAM ,54 AKTİF TOPLAM ,54 PASİF TOPLAM ,54 Firmanın mali durumu yukarıdaki tabloda yer aldığı gibidir. İvazsız olarak hibe talebinde bulunulan Şirket Hisselerinin Kabulü halinde Kurumumuza aşağıdaki faydaları sağlayacağı değerlendirilmektedir; Şirket aracılığıyla, gelir imkânları kısıtlı olan Belediyemize yeni gelir kaynakları oluşturulmasının önü açılacak, şirketin belediye tarafından yapılacak ihalelere katılması halinde, Belediyemiz kaynaklarının tekrar Belediyemize dönüşü mümkün olacaktır. Kurumumuzun tarafından alınan bazı hizmetlerin temininde rekabet ortamını sağlayarak, daha kaliteli hizmet almanın ve sunmanın yoluna açacaktır. Şirket, yerel kalkınma girişimlerinde öncü bir rol alarak yeni istihdam olanakları sağlamanın yolunu açacaktır. Esnek istihdam ve ücret politikaları uygulayarak, ihtiyaç duyulan nitelikli ve kalifiye elemanların çalıştırılmasına fırsat verecektir. 2/6

9 Daha kolay finansman sağlanmasını temin ederek kaynak ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacaktır. Şirketin mali açıdan daha özerk olması, bürokratik işlemlerin azalmasını temin edecektir. Özel sektör yönetim tekniklerinden yararlanılarak, daha hızlı karar alınmasını ve hizmetlerin daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konusunun Değiştirilmesi : 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 14 ncü maddesinde sayılan Belediyenin görev ve sorumlulukları ile 15 nci maddesinde sayılan Belediyenin yetkileri ve imtiyazları başlıklarındaki iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, Gerekli Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesi neticesinde Şirket Ana Sözleşmesinin, Aşağıdaki iş ve işlemleri ifa edecek şekilde değiştirilmesi, uygun mütalaa edilmiştir. Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konusu ; 1-Toplu konut alanlarında, organize sanayi bölgelerinde veya diğer müstakil alanlarda kendi hesabına arazi ve arsalar satın almak, bunlar üzerinde konut, işyeri, alışveriş merkezleri ve ticarethane inşaatları yapmak, satmak, kiraya vermek ve bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerle ortaklık tesis etmek, başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, 2-Yurt içinde veya yurtdışında her türlü resmi ve özel sektör kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak işlerin ihalesine girmek ve her türlü inşaat işlerini, anahtar teslimi yapmayı taahhüt etmek, 3-Yurt içinde veya yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, barajlar, göletler, park ve bahçe düzenleme inşaatları yapmak ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek, işletmelerini yapmak, kiraya vermek ve bu konularla ilgili olarak yurtdışından veya yurt içinden kişi veya kurumlarla ortaklıklar tesis etmek, 4-Şirket amacını gerçekleştirmek için, yurt içinde veya yurtdışında her türlü gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerini yapmak, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis etmek, ipotek almak, ipotek vermek ve ipotekleri fekk etmek, şirketin gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti vb. ayni haklar tesis etmek, 5-Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tahsisi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon olmak üzere her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, 6-Yurt içinde veya yurtdışında Gerçek veya tüzel kişilerce yapımına karar verilen toplu konutların, proje taahhüt, devir işlemlerini üstlenmek, 7-Yurt içinde veya yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat onarım, restorasyon konularında mühendislik, mimarlık denetim ve danışmanlık hizmetleri yapmak, 8-Faaliyet konuları ile ilgili olarak Yurt içinde veya yurtdışında proje, teknik ve statik hesaplar ve teknolojik yenileme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, 9-Afet riski bulunan alanlarda veya şehrin gelişme alanlarında projeler üretmek ve bu projelerin uygulamalarını yapmak, inşaatı ile birlikte alt yapı çalışmaları yapmak, yaptırmak, bu meyanda İnşaat sanayi ile ilgili her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak, bilumum inşaat malzemeleri almak ve satmak, inşaatların ve imar yapılarının kalitelerini artırıcı araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 10-Onanmış plan ve projelerin uygulamaya konabilmesi için, ihale şartnameleri hazırlamak, ihale etmek, ihalelere girmek ve taahhütlerde bulunmak, 11-Proje ve ihale bedelleri üzerinden belli yüzdelerle proje kalite kontrol, mühendislik hizmetleri yapmak, inşaatların denetim ve yönetimini yapmak, istihkakları hazırlamak, ödemeleri izlemek, 3/6

10 12-Her türlü şehir planlaması, her ölçekte imar planı ve imar uygulaması işleri ile, master plan programı, fizibilite ve avan projeler yapmak veya yaptırmak, 13-Her türlü alt yapı işleri ile köprü, okul, hastane, bayındırlık tesislerinin yol ve benzeri üstyapı inşaatı, onarım ve restorasyon işlerini yapmak, 14-Arazi kullanımı, arsa imarı, harita ve aplikasyon, yerleşim planları, her türlü ulaşım planları konularında planlama ve projelendirme hizmetleri yapmak, 15-Asfalt ve yol yapım malzemelerinin, asfalt, kum, çakıl, ve benzerlerinin imalatını yapmak, asfalt tesisleri kurmak ve işletmek, her nevi yol yapım ve alt yapı malzemelerinin alım ve satımını yapmak, 16-Dere ıslah çalışmaları yapmak, yağmur sularının uzaklaştırılmasını sağlamak ve bunlar için alt yapı tesisleri kurmak, ihtiyaç duyulan (temizleme, pompalama vb.) hizmetleri vermek, 17-Açık ve kapalı oto parklar, katlı otoparklar, alt ve üst geçitler yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, 18-Huzurevi, sağlık danışma merkezi, doğumevi, spor salonu, fizyoterapi salonu, çocuk kreşi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, diyaliz merkezi, bağımlılık tedavi merkezi, bilgi evi, gençlik ve eğitim merkezi, etüt merkezi ve diğer eğitim merkezlerini kurmak ve işletmek, 19-Uygun görülen hayvan ve bitki türleri gibi canlı varlıkları koruma altına almak, sağlık, tedavi üretim merkezleri kurmak, hizmetlerini yapmak, bu amaçla hastaneler, tedavi merkezleri kurmak ve veterinerlik hizmetleri vermek, 20-Yurt içi ve yurt dışı her türlü temizlik işlerini yapmak ve ihalelere katılmak, taahhüt etmek, temizlik ihaleleri açmak, temizlik malzemeleri almak ve satmak, konuların da faaliyet göstermek, 21-Şehrin kültür ve sanat hayatına katkıda bulunacak kütüphane, halk eğitim merkezleri, mesleki beceri kursları, bilgi evleri, kültür merkezleri ve benzerlerinin işletmeciliği hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, 22-Fuar, sergi, seminer, eğitim programları ve benzerleri için alan düzenlemek, düzenlettirmek, iştirak etmek, işletmek ve işlettirmek, 23-Gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapmak veya yaptırmak, 24-Sosyal ve kültürel tesisler ile kafeterya, lokanta, pastane, büfe, kantin gibi tesisler kurmak, işletmek ve işlettirmek, 25-Her türlü mal, hizmet ve tanıtımı mümkün olan şeylerin sözlü yada görüntülü reklamını yapmak, her türlü süreli, süresiz gazete, dergi, web ortamındaki her türlü sosyal medya faaliyeti, bülten, kitap, cd, dvd, dvx vb. yazılı, sözlü ve görüntülü yayınların basım yayını, dağıtımı, organizasyonu, alım ve satımını yapmak veya yaptırmak, internet ortamında faaliyetler yürütmek, 26-Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili her türlü hizmetleri yapmak veya yaptırmak, laboratuvarlar, çalışma merkezleri ve/veya tesisler kurmak ve işletmek, 27-İlgili Kurumlardan yasal izinler alınmak şartıyla, Koruma ve güvenlik hizmeti yapmak veya yaptırmak, 28-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları yapmak, 29- Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetlerinde bulunmak, Kültür ve Turizme yönelik geziler tertiplemek ve karayolu ile toplu taşımasını yapmak, 30- Şirket Yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere, Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir. 4/6

11 KOMİSYON KARARI : 01 MART 2012 Tarih ve 8017 sayılı Ticaret sicil gazetesi ile Tescil İlanı yapılan, Kurucu ortakları; Selçuk AYKAN ( T.C ), Oktay DEMİR ( T.C ), Mesut ASLAN (T.C ), Salman AKTEMUR ( ) ve Fatih AKTEMUR ( T.C ) olan ekte, 23 Şubat 2012 tarih ve sayılı Şirket Ana Sözleşmesi ile 04/04/2012 Tarihli Bilançosu sunulan; Her türlü inşaat, taahhüt işleri, konut işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve ana sözleşmesinde yazılı olan diğer işler şeklinde faaliyet alanları belirtilen ve Abdurrahmangazi Mahallesi, Fatih Bulvarı, No: 77 / 7 - SULTANBEYLİ adresinde faaliyetini devam ettiren, 23 Şubat 2012 Ana Sözleşme tarihli 24/02/2012 tescil tarihli, /0 Ticaret Sicil Nolu, ,00.- (Ellibin) TL ödenmiş sermayeli, AYDOS DANIŞMANLIK TAAHHÜT İNŞAAT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ne ait; 1- Selçuk AYKAN nın ( T.C ), İtibari kıymeti 1,00 (Bir) TL olan 9.999,00.- (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz)TL nominal değerli ve 9.999,00 (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal bedelli hissesinin, 2- Oktay DEMİR in ( T.C ), İtibari kıymeti 1,00 (Bir) TL olan 9.999,00.- (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal değerli ve 9.999,00 (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal bedelli hissesinin, 3- Mesut ASLAN ın ( T.C ) İtibari kıymeti 1,00 (Bir) TL olan 9.999,00.- (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal değerli ve 9.999,00 (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL tutarındaki hissesinin, 4- Salman AKTEMUR un (T.C ) İtibari kıymeti 1,00 (Bir) TL olan ,00.- (Onbin) TL nominal değerli ve ,00 (Onbin) TL nominal bedelli hissesinin, 5- Fatih AKTEMUR un ( T.C ) İtibari kıymeti 1,00 (Bir) TL olan 9.999,00.- (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal değerli ve 9.999,00 (Dokuzbindokuzyüzdoksandokuz) TL nominal bedelli hissesinin, Tüm hak ve vecibeleri ile birlikte toplam ,00 (Kırkdokuzbindokuzyüz-doksanaltı) TL nominal değerli, ,00 (Kırkdokuzbindokuzyüzdoksanaltı) TL nominal bedelli hisse toplamlarının bilâ ivaz Belediyemize devrinin kabulü, Bu durumda Şirket oraklarının hisse tutar ve oranlarının aşağıdaki şekilde olacağı, SIRA NO ŞİRKET ORTAĞI HİSSE NOMİNAL DEĞERİ HİSSE NOMİNAL BEDELİ (TL) HİSSE ORANI ( % ) 1 Sultanbeyli Belediyesi , ,992 2 Selçuk AYKAN 1,00 1,00 0,002 3 Oktay DEMİR 1,00 1,00 0,002 4 Mesut ASLAN 1,00 1,00 0,002 5 Fatih AKTEMUR 1,00 1,00 0,002 TOPLAM , ,00 %100 5/6

12 Şirket hisselerinin devri yoluyla ortaklık tesisinin yukarıda belirtilen faydaları da beraberinde sağlayacağı değerlendirilmiş olup, şirket ana sözleşmesinin amaç ve konusunun komisyon raporunda 30 madde olarak belirtildiği şekilde gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak değiştirilmesi, Ayrıca Şirketin Sermayesinin, gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla, azami ,00 (Beşmilyon) TL ye kadar arttırılması, Belediye payına düşen miktar kadar Ortaklık payının ifa edilmesi ve bu ortaklıktan doğan işlemlerin takibi konusunda Sultanbeyli Belediyesini temsilen, Belediye Başkanı Hüseyin KESKİN in tam yetkili kılınmasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/i, 37, 38/g ve 70 nci maddelerine uygun olacağı kanaatine varılmıştır Keyfiyet Belediye Meclisinin takdirlerine arz olunur. HUKUK KOMİSYONU Av. Abdullah BALTA Yahya ÇELİK Ahmet SUBAŞI Komisyon Başkanı Başkan Vekili İsmail SAĞIR Bülent HACIMUSTAFAOĞLU BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU Hüseyin SEZER Hasan KUVVET Ahmet DEMİR Komisyon Başkanı Başkan Vekili Yaşar AYDIN Mustafa ÖZDEMİR 6/6

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI TARİFE-İMAR VE BAYINDIRLIK-TARIM ORMAN VE KÖY HİZMETLERİ KOMİSYONU MÜŞTEREK 210 2012/2160 KONUNUN ÖZÜ: Tarım ve Hayvancılık Amaçlı Yapılar Hk. KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2012 DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK 3 4 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÇalıĢmadan, üretmeden, rahat yaģamayı alıģkanlık haline getirmiģ toplumlar, önce haysiyetlerini; sonra hürriyetlerini, daha sonra istikballerini kaybederler. 2 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU SELÇUKLU BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Selçuklu Yükseliyor... I - GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon B - Yetki, Görev ve Sorumluklar C - İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Teşkilat Yapısı

Detaylı

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK

GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK GELECEĞİ GÖREBİLMEK; ZAFERE VE BAŞARIYA DOĞRU ATILMIŞ EN BÜYÜK ADIMDIR. M. Kemal ATATÜRK I II Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı III R.Tayyip Erdoğan Başbakan IV Dr. Asım Güzelbey Gaziantep Büyükşehir Belediye

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3. Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 3 Bölüm 1. GENEL BİLGİLER 4 1.1. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 1.2. İdareye İlişkin Bilgiler 13 1.2.1. Fiziksel Yapı 13 1.2.2. Teşkilat Yapısı 16 1.2.3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Her geçen gün büyüyen ve gelişen Kapaklı;günümüzde kentleşme,yeşil alan, güvenli yaşam ve diğer hizmet alanlarında yapmış olduğu atılımlarla

Detaylı

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi

Muratpaşa Belediye Başkanlığı. İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi Muratpaşa Belediye Başkanlığı İç Kontrol Eylem Planı ve Uygulama Rehberi TEMMUZ - 2012 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İç kontrol kavramını, idare amaçlarına ulaşmak için yürütülen çabaların sistemli hale getirilmesi

Detaylı

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI GÖREV, ÇALIŞMA, USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmelik,

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve 1 Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. 2 Değerli Didimliler;

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler KARAR TARIHI : 01/09/2014 KARAR NOSU : 174 GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : ÖZÜ: Açılış ve Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Dr Tuncay ACEHAN 6.Dönem 24.Birleşim 1.oturum

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Millete efendilik yoktur. Ona hizmet etmek vardır. Destek Hizmetleri

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Mustafa Kemal Atatürk Hayatta tam mutluluk ve esenlik ancak gelecek kuşakların şerefi, varlığı, esenliği için çalışmakta bulunabilir. Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Zenginlikler ancak günışığına çıkarsa ve

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Yüreğir Belediyesi 1 Yüreğir Belediyesi 2 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 9. maddesi, Stratejik Planlama ve Performans

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2015 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 3 I- GENEL BİLGİLER 5 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel

Detaylı

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI http:// T.C. DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2012 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Giriştiğimiz büyük işlerde, milletimizin yüksek kabiliyet ve

Detaylı

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Ataşehirliler; İlçemizin Belediye Başkanı olarak göreve başladığımda iki

Detaylı

Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Sakarya mızın daha da yaşanabilir bir şehir olması ve vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi özgün nitelikleri ile öne çıkan bir kent olması için 2014 yılı içerisinde yaptığımız

Detaylı

T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAZAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa SUNUŞ 10 I-GENEL BİLGİLER A- Vizyonumuz 11 B- Misyonumuz 11 C- Kalite Politikamız 11 D- Yetki Görev ve Sorumluluklarımız 11-12-13

Detaylı

http://www.kars.bel.tr

http://www.kars.bel.tr KARS BELEDİYESİ 2012 2013-2014 STRATEJİK PLANI VE PERFORMANS PROGRAMI http://www.kars.bel.tr SUNUŞ Kars Belediyesi bugüne kadar yönetim felsefesine paralel olarak faaliyetlerini kayıt altına alma, planlama,

Detaylı