balance % 2,3 glukoz 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "balance % 2,3 glukoz 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu"

Transkript

1 balance % 2,3 glukoz 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu Farmasötik Ģekli Periton diyalizinde kullanılan steril çözelti. Formülü 1000 ml çözeltide ( A ve B Solüsyonları için ayrı olarak ) A SOLÜSYONU Etken Maddeler Dozu Sodyum klorür 11,279 g Kalsiyum klorür 0,3675 g Magnezyum klorür heksahidrat 0,2033 g Glukoz monohidrat ( =anhidröz glukoz 45,46 g )50.0 g Yardımcı Maddeler Hidroklorik asit %25 Sodyum hidroksit Enjeksiyonluk su k.m ml B SOLÜSYONU Etken Maddeler Dozu Sodyum (S) Laktat Solüsyonu ( % 50 lik ) g Yardımcı Maddeler Sodyum hidrojen karbonat Enjeksiyonluk su k.m ml

2 1000 ml. A ve B solüsyonlarının karıģımından oluģan çözeltide; Etken Maddeler Dozu Sodyum klorür 5,640 g Sodyum (S) Laktat Solüsyonu ( % 50 lik ) 7,85 g Kalsiyum klorür 0,1838 g Magnezyum klorid heksahidrat 0,1017 g Glukoz monohidrat (=anhidröz glukoz 22,73 g/lt)25.0 g Yardımcı Maddeler Hidroklorik asit %25 Sodyum hidroksit Sodyum hidrojen karbonat Enjeksiyonluk su miktarı k.m ml Farmakolojik özellikleri Periton diyaliz solüsyonları, dekstroz ve elektrolitlerin sudaki steril, apirojen solüsyonlarıdır. Bu solüsyonlar bakteriyostatik, antimikrobiyal maddeler içermezler. Periton diyalizi solüsyonları böbrek fonksiyonları olmayan ( Son Dönem Böbrek Yetersizliği) veya böbrek fonksiyonları zayıf olan hastalarda kullanılır. Solüsyonlar kandaki atık maddelerin ve sıvı fazlasının uzaklaştırılmasını ve kandaki elektrolit dengesinin düzenlenmesini sağlar. Glukoz miktarı arttıkça vücuttan uzaklaştırılacak sıvı miktarı da artar. Diyaliz solüsyonu elektrolitler ve ozmotik ajan maddelerden oluşur. Böylece periton zarı aracılığıyla, hastanın kanından diyaliz sıvısı yönünde ozmoz ve diffüzyon gerçekleşir. Seçilerek kullanılan glukoz konsantrasyonu, vücuttan uzaklaştırılması istenen sıvı miktarına göre ayarlanır. Periton boşluğuna verilen diyaliz sıvısı burada uygun bir süre bırakıldıktan sonra yerçekimi kuvveti yardımıyla dışarı alınır. Değişim işlemi, farklı bir şekilde reçetelendirilmedi ise 2000 ml solüsyonun periton boşluğuna verilmesi ile gerçekleştirilir. ( Hastanın yaş, beden ve vücut

3 ağırlığına bağlı olarak miktar ve değişim adetleri ayarlanmalıdır). Bu solüsyonun iyonize kalsiyum konsantrasyonu, kanda normal olarak mevcut olan iyonize kalsiyum düzeyinden belirgin bir şekilde yüksektir.bu durum, kalsiyumun diyalizattan kana diffüzyonunu kolaylaştırır ve pozitif bir kalsiyum dengesi sağlar. balance % 2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum içeren bir diyaliz solüsyonudur. Farmakodinamik Özellikler Periton diyalizi 1-3 litre glukoz içeren bir solüsyonunun periton boşluğuna verilmesiyle gerçekleşir. Atık maddeler ve sıvı fazlası, diffüzyon ve ozmotik ultrafiltrasyon ile kandan diyaliz solüsyonuna geçerler. Bekleme süreci sonunda dışarı alınan solüsyon ile atık maddeler ve sıvı fazlası kandan uzaklaştırılmış olur. Diffüzyon Periton diyalizi ile atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan en önemli mekanizma diffüzyondur. Diffüzyon, yarı geçirgen bir zar (membran) ile ayrılmış iki solüsyon arasındaki solüt değişimidir. Periton diyalizinde yarı geçirgen zar periton zarıdır. Periton zarının bir tarafında kan diğer tarafta ise periton diyaliz solüsyonu bulunur. Ozmoz Periton diyaliz solüsyonlarında ozmotik ajan olarak glukoz kullanılır. Ozmotik olarak aktif olan glukoz suyun kandan diyalizata geçmesi sağlar. Periton diyaliz solüsyonları, genellikle bu amaçla %1,5, %2,3, %4,25 glukoz içeren solüsyonlardır. Glukoz monohidratın molekül ağırlığı, anhidröz glukozun molekül ağırlığından %10 daha fazladır. Eğer hiçbir ozmotik ajan ilave edilmezse, diyaliz solüsyonunun önemli bir kısmı hastanın vücüduna absorbe edilir. Bu da sıvı yüklenmesine yol açar.

4 Hidrostatik ultrafiltrasyon Yarı geçirgen periton zarın iki tarafındaki hidrostatik basınç gradienti de ultrafiltrasyona yol açacaktır. Periton diyalizi sırasında elektrolit içeren önemli miktarlarda ultrafiltrat vücuttan uzaklaştırıldığı için ultrafiltrasyon, elektrolit dengesinde ve özellikle sodyum dengesinde önemli bir rol oynar. Sodyumun vücutta tutulmasını kompanse etmek için periton diyaliz solüsyonundaki sodyum düzeyi, plazma konsantrasyonunun altında olmalıdır. (132mEq/l veya daha düşük). Düşük sodyumlu bir diyaliz solüsyonunun kullanılması, sodyumun diyalizata diffüzif kaybını hızlandırarak ultrafiltrasyonun hipernatremik etkisini kompanse eder. Farmakokinetik Özellikler Diyaliz solusyonunun laktat düzeyi 35mmol/l dir.absorbe edilen laktatın karaciğerde ve diğer organlarda metabolize edilmesi, bikarbonat jenerasyonuna yol açacaktır. Vücutta normal olarak sadece L-laktat mevcuttur. Periton diyalizinde kullanılan laktat, rasemik DL formudur. Her iki izomer de, bikarbonat oluşturmak için kullanılabilir. Endikasyonları Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan kronik böbrek hastalıklarının son evresinin diyaliz ile tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları - Abdominal travma (cerrahi operasyonlar, zedelenme, yanıklar, ileus, tümör veya herniler... gibi) - Kateterin bulunduğu alanın ciddi enflamasyonu - Peritonit - İntestinal enflamatuvar hastalıkları (Crohn hastalığı, ülseratif kolit, divertikülit). - Abdominal kavitenin perforasyonu - Adezyonlar - Akciğer hastalıkları (özellikle pnömoni)

5 - Sepsis - Ciddi malnütrasyon - Çok yüksek kolestrol seviyesi Uyarılar / Önlemler Hastanın sıvı dengesiyle ilgili kayıtlar doğru olarak tutulmalı, vücut ağırlığı yakından izlenmelidir. Böylece aşırı ya da yetersiz hidratasyondan ve buna bağlı olarak oluşabilecek konjestif kalp yetmezliği, hacim açığı ve şok gibi tablolardan sakınmak mümkün olur. Fiziksel bulgular, elektrolitler, kreatin ve üre konsantrasyonları, serum proteini, kandaki şeker seviyesi ve eğer gerekliyse diğer bulgular düzenli olarak izlenmelidir. Diyabetiklerde günlük insülin dozu glukozun artma miktarına göre ayarlanmalı, kan şekeri düzenli olarak kontrol edilmelidir. Diyalizat değişimi boyunca enfeksiyon riskini azaltmak için aseptik durum sürdürülmelidir. Plastik ambalajlar üretimden sonra diyaliz merkezi veya hastane depolarına taşınması sırasında bazen zarar görebilir. Bu da diyaliz solüsyonu içinde mikroorganizma üremesine sebep olabilir. Bu yüzden bütün ambalajlar dikkatle denetlenmeli ve sonra diyaliz için kullanılmalıdır. balance %2.3 glukoz sadece solüsyon; berrak, temiz ve ambalajı hasarsız olduğunda kullanılmalıdır. Bulanık solüsyonlar kesinlikle kullanılmamalıdır. balance %2.3 glukoz periton diyaliz solüsyonu intravenöz infüzyonu için kullanılmamalıdır. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik Kategorisi: C Gebe kadınlarda veya hayvanlarda ilacın kullanımına ait yeterli bilgi bulunmamaktadır. Hekim, CAPD solüsyonlarının diyaliz hastası gebe kadına sağlayacağı yararı, fötus üzerindeki potansiyel riskini göz önüne alarak değerlendirmelidir. Hamilelikte CAPD solüsyonlarının kullanımı ile ilgili belirli uygulamalar yapılmaya başlanmıştır. Yayınlanan bilgilerin çoğu hemodiyaliz hastaları ile ilgilidir. Bununla birlikte CAPD solüsyonları hemodiyalize göre, kan basıncı

6 oynamaları ve plazma kimyasındaki geniş dalgalanmalardan kaçınmada, diyet kısıtlama gereksiniminin azalmasında daha iyi kan basıncı kontrolü ve sürekli sıvı çekimi gibi teorik avantajlara sahiptir. Araç-Makine kullanımına etkisi Araç ve makine kullanımına etkisi bulunmamaktadır. Yan etkiler / advers etkiler Bu tip solüsyonlar insan vücudundaki elektrolit düzeylerine çok yakın olmasından dolayı iyi tolere edilirler. Periton diyalizi uygulanırken geçici problemlerle karşılaşılabilir. Bu problemler ; - karın ağrısı - sırt ağrısı - diyaframın yükselmesine bağlı dispne - diyare - peritonit - kateter çevresinde enfeksiyon - kateter tıkanması veya batında pozisyonunun değişmesi - abdominal yüksek basınç nedeniyle konstipasyon, mekanik ileus - hipovolemi ve hipervolemi ( ve bu durumlarda hipo ve hipertansiyon ) - potasyum eksikliği ( hipokalemi ) - kas krampları - disekilibrium - hiperlipidemi BEKLENMEYEN BĠR ETKĠ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAġVURUNUZ

7 Ġlaç etkileģmeleri ve diğer etkileģmeler Eğer CAPD tedavisi esnasında kalsiyum bileşikleri veya vitamin D kullanılmakta ise kandaki kalsiyum seviyeleri yükselebilir ve hiperkalsemi gelişebilir. İdrar akışını arttıran ilaçların (diüretikler) simültane kullanımı rezidüel renal fonksiyonları korur, fakat sıvı ve elektrolit dengesizliğine neden olabilir. Digitalis içeren kalp ilaçlarının aynı anda kullanımı potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesini gerektirir. Çünkü potasyum seviyesi düşükse bu ilaçların sansitivitesi artar. Kullanım Ģekli ve dozu Diyaliz solüsyonunun 37 0 C ısıtılması, hastanın girişim sırasında rahat etmesini sağlayabilir ve ısı kaybını azaltabilir. Periton diyaliz kateteri vasıtası ile intra peritoneal olarak uygulanabilir. Her doz uygulaması 5-20 dakika arasında uygulanmalıdır. Başka şekilde reçete edilmemişse her uygulamada 2000 ml. solüsyon kullanılır. Eğer başlangıçta hasta batında gerginlikten yakınıyorsa tedavi dozu ml arasında başlatılmalıdır. Çocuklara yaşa ve büyüklüğe bağlı olarak her uygulamada en çok ml verilir. İri yapılı erişkinler ve / veya daha yüksek hacimde sıvı dolum hacmine sahip olan hastalarda her uygulamada ml. verilebilir. Devamlı uygulanan bir tedavi olduğundan, örneğin 24 saatte 4 kez ( 4-8 saatte bir ) her uygulamada 2000 ml ( 8000 ml. ) veya daha yüksek/düşük dozlar uygulanabilir. Tedavi endike olan günlük doza uygun olarak uygulanmalıdır. Tıbbi gerek olarak doz peritonda 4-8 saat arasında kalır ve daha sonra dışarı alınır.

8 Kullanma talimatı A- Solüsyonun hazırlanması 1- Solüsyon torbasının son kullanma tarihi, bulanıklığı, etiketi vs. kontrol edilir. 2- Torba sağlam bir zemine konur. 3- Solüsyon torbasının dış kılıfı çıkarılır. 4- Eller antimikrobiyal losyon ile yıkanır. 5- Sağ bölmenin üzerine bastırılarak A ve B bölümleri arasındaki peel seam dikişinin ayrılması sağlanarak 2 solüsyonun karışması sağlanır. 6- Daha sonra karışan solüsyonun dışarı çıkış bölgesine yakın olan lambda ( dikişinin torbanın üst kısmı üzerine bastırılarak açılması sağlanır. 7- Tüm dikişlerin tamamen açıldığı kontrol edilmeldir. 8- Solüsyonun berrak ve torbanın sızdırmadığı kontrol edilmelidir. 9- Karıştırılan ve kullanıma hazır hale gelen solüsyon 24 saat içinde hemen kullanılmalıdır. B- Torba değiģiminin hazırlanması 1- Solüsyon torbasının tüpleri açılır ve solüsyon torbası yukarıya asılır. 2- Disk organizer içine yerleştirilir. 3- Drenaj torbası tüpleri açılır ve torba aşağıya indirilir. 4- Yeni dezenfeksiyon kabı paketinden çıkarılıp, organizere yerleştirilir. 5- Hasta kateter adaptörü organizere yerleştirilir. 6- Eller dezenfekte edilir ve Disk Konnektörün koruyucu kabı çıkarılıp atılır. 7- Hasta kateteri organizer içinden çıkarılıp disk konnektör ile birleştirilir, organizer içinde kalan kirli dezenfeksiyon kabı organizer içinde bırakılır. 8- Disk üzerindeki kontrol düğmesi I yönüne getirilerek drenaj başlatılır. 9- Drenaj tamamlandıktan sonra kontrol düğmesi II yönüne çevrilerek setlerin yıkanması sağlanır. 10- Yıkamadan sonra kontrol düğmesi III yönüne çevrilerek solüsyonun peritona dolumu başlatılır.

9 11- Diyaliz işlemi bittikten sonra kontrol düğmesi IIII yönüne çevrilir. Bu aşamada disk içindeki pin otomatik olarak hasta kateter hattını kapatır. Bu işlem de hastanın dış ortama ikinci bir defa daha açılmasını engelleyerek peritonit riskini azaltır. 12- Organizer içindeki yeni dezenfeksiyon kabının koruyucu kapağı çıkarılır. Diskten ayrılan hasta kateter adaptörü organizer içinde kalan yeni dezenfeksiyon kabıyla vidalanarak kapatılır. Bu işlem hasta kateterinin steril kalmasını sağlar. Hasta kateteri organizerden ayrılır. Dezenfeksiyon kabının çıkarılan koruyucu kabı eski dezenfeksiyon kabına kapatılır. Eski dezenfeksiyon kabı organizerden çıkarılıp, koruyucu kapağın arka kısmındaki boşluk ile disk konnektörün ucu kapatılır böylece disk konnektörden dışarıya sıvı sızması engellenmiş olur. 13- Çıkan solüsyon kontrol edilir ve sonuçlar kayıt edilir.

10 Doz aģımı Şiddetli dehidratasyon ve hipovolemi tehlikesiyle karşılaşmamak ve protein kaybını olabildiğince azaltmak amacıyla, kullanılacak diyaliz sıvısının ozmolaritesinin, hastanın gereksinimine yanıt veren en düşük ozmolariteye sahip olmasına dikkat edilmelidir. Periton diyalizi sırasında yüksek konsantrasyonda glukoz içeren çözeltilerin kullanılması, hastaların vücudundan önemli miktarlarda su kaybına neden olabilir. Gerekli replasman tedavisi uygulanmalıdır. Saklama koģulları 25 C altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız. Dondurulmamalıdır. Artan solüsyon atılmalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş solüsyonları kullanmayınız. Ticari takdim Ģekli ve ambalaj muhtevası balance %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %2,3 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml lik torba Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj Ģekilleri balance %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %1,5 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml lik torba balance %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %4,25 glukoz, 1,25 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml lik torba balance %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %1,5 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml lik torba balance %4,25 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2000 ml lik torba balance %2,3 glukoz, 1,75 mmol/l kalsiyum Periton Diyaliz Solüsyonu, 2500 ml lik torba

11 Ruhsat sahibinin isim ve adresi ; FRESENIUS MEDİKAL HİZMETLER A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza No : 7, Kat : , Maslak / İstanbul TÜRKİYE Ruhsat tarihi ve numarası : /53 Üretici yeri, isim ve adresi : FRESENIUS MEDICAL CARE Deutschland GmbH St.Wendel / FRG Tel: / Reçeteli ve reçetesiz satıģ Ģekli : Reçete ile satılır.

CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu

CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu CAPD 18 Stay Safe Periton Diyaliz Solüsyonu Farmasötik ġekli Periton Diyaliz Solüsyonu Berrak, renksiz-hafif sarı renkli solüsyon Formülü 1 litre içinde: Sodyum klorür 5.786 g Sodyum-(S)-laktat solüsyonu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MULTIBIC 4 mmol/l Potasyumlu Hemofiltrasyon Solüsyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM MULTIBIC, bir bölmede 4.75 L alkalin hidrojen karbonat solüsyonu

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS % 5 DEKSTROZ % 0.9 SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler : Her 100 ml çözelti ; Dekstroz anhidrat 5g Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NEOFLEKS %0,9 İZOTONİK SODYUM KLORÜR SUDAKİ SOLÜSYONU 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 100 ml çözelti 0.9 g sodyum klorür içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GAMUNEX-C % 10 200 ml IV/SC enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: İnsan immünoglobülin* 20 g *Proteinin

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. KULLANMA TALİMATI NANOGAM 5 g/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içi (Intravenöz) yoldan uygulanır. Etkin madde : 1 ml çözelti içinde insan normal immünoglobulini (IVIg) 50 mg * * En

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LİPOFUNDİN MCT/LCT % 20 Vitamin E İnfüzyon için emülsiyon Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. LİPOFUNDİN MCT/LCT % 20 Vitamin E İnfüzyon için emülsiyon Damar içine uygulanır. LİPOFUNDİN MCT/LCT % 20 Vitamin E İnfüzyon için emülsiyon Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 1000 ml emülsiyon 100 g soya yağı, 100 g orta-zincirli trigliserid (MCT) içerir. Yardımcı

Detaylı

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV

CISPLATIN-TEVA 10 mg IV CISPLATIN-TEVA 10 mg IV Liyofilize Toz İçeren Enjektabl Flakon FORMÜL Her bir flakon etken madde olarak 10 mg sisplatin muhteva eder. Yardımcı maddeler: sodyum klorür ve mannitol. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain

CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain CHIROCAINE 25 mg/10 ml Levobupivakain İnfüzyon İçin Konsantre Çözelti içeren Ampul Steril, Apirojen FORMÜLÜ Beher polipropilen ampul 25 mg (2.5 mg/ml) levobupivakaine eşdeğer levobupivakain hidroklorür;

Detaylı

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET

CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET PROSPEKTÜS CALCİ NET D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ Her efervesan tablet 600 mg Kalsiyum iyonuna eşdeğer 1.500 mg Kalsiyum karbonat ve 400 IU D 3 vitaminine eşdeğer 4.60 mg Kolekalsiferol içermektedir. Tatlandırıcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LİPOFUNDİN MCT/LCT %20 Vitamin E I.V. İnfüzyon için Yağ Emülsiyonu 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1000 ml emülsiyon Soya yağı Orta-zincirli

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DESFERAL 0,5 g flakon KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Deferoksamin metansülfonat 500 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı madde içermemektedir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VANSEF 1000 mg IM enjeksiyonluk çözelti için toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Flakon; Her flakonda 1000 mg sefazolin (sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI PRIVIGEN 5 g/50 ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon Damar içine uygulanır. Steril, Apirojen Etkin madde: Normal insan immunoglobulini (tip IgG antikorlar). PRIVIGEN en az %98 i

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ALBUMAN 200 mg/ml IV infüzyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : İnsan albumini. ALBUMAN, içeriğindeki 200mg/mL (%20)

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİLERİ COFACT 500 IU/20 ml IV Enjeksiyon için Toz İçeren Flakon Enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücü 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: COFACT

Detaylı

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET

CALS-D 3 EFERVESAN TABLET CALS-D 3 EFERVESAN TABLET FORMÜLÜ: Her efervesan tablet; 1000 mg kalsiyuma eşdeğer 2500 mg kalsiyum karbonat ve 22 µg vitamin D 3 e eşdeğer 880 IU kolekalsiferol içermektedir. Ayrıca tatlandırıcı olarak

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000 I.U./1.0 ml 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ EPORON 10.000 I.U./1.0 ml kullanıma hazır enjektör 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Eritropoietin alfa (rekombinant insan eritropoietini): 10.000

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLTASTA 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Göz damlası, solüsyon. Berrak, renksiz/hemen hemen renksiz, az viskoz oftalmik solüsyon. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT Oftalmik Solüsyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi: Kemik tutulumu olan ileri evre kanserli hastalarda iskeletle ilişkili olayların önlenmesi KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RONİX 4 mg/5 ml İ.V. infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : 5 ml konsantre çözelti: Zoledronik asit

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği

Ig VENA N. Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL. 1 ml solüsyon içeriği Ig VENA N Ġntravenöz kullanımlık, normal insan immünglobülini Steril FORMÜL 1 ml solüsyon içeriği Aktif madde: Virus inaktivasyonu yapılmıģ normal insan immünglobülini 50mg Minimum %95 i IgG olan 50 g/l

Detaylı

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER

HAFTA 14. HEMġĠRELĠK BAKIM YÖNETĠMĠ. ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER ÜRĠNER SĠSTEM HASTALIKLARI VE HEMġĠRELĠK BAKIMI HEDEFLER Bu bölüm tamamladığınızda; 1- Böbreklerin başlıca görevlerini söyleyebilecek 2- İdrar oluşumu, depolanması ve boşaltılmasının nasıl gerçekleştiğini

Detaylı

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ

Dr.TAMBAY TAŞKIN Sorumlu Müdür KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBİ FARMASÖTİK ÜRÜNÜN ADI CRAVİT 500 mg İ.V. ENFÜZYON ÇÖZELTİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Beher 100 ml flakonda; Etkin Madde Adı Miktarı Eksez Doz (%) Levofloxacin Hemihydrate 512.460* 1

Detaylı

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon

ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ANBINEX 500 I.U. IV infîizyon için liyofilize toz içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakonda; 500 I.U. insan plazmasından elde edilen antitrombin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. COSOPT PF, koruyucuya duyarlı veya koruyucu içermeyen ürün önerilmiş hastalarda endikedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI COSOPT PF # Oftalmik Çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her ml'si, 20 mg dorzolamide eşdeğer 22.26 mg dorzolamid hidroklorür, 5 mg timolola

Detaylı