T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ANKARA 2007

2

3 BAKAN SUNUŞU 1 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I-GENEL BİLGİLER 4 A- MİSYON VE VİZYON 4 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 6 1- Fiziksel Yapı 6 2- Örgüt Yapısı 8 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 78 D- DİĞER HUSUSLAR 78 II- AMAÇ VE HEDEFLER 79 A- İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ 79 B- TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 96 C- DİĞER HUSUSLAR 109 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 110 A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 124 B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet Ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar 179 IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 180 A- ÜSTÜNLÜKLER: 180 B- ZAYIFLIKLAR: 181 C-DEĞERLENDİRME: 181 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER 182 EKLER: 184 ii

4 BAKAN SUNUŞU Sağlık, anne karnından ölüme kadar her yaş ve konumdaki insanımızı yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. Öncelikle sağlık sorunlarımızı çözmeye yönelik sistematik bir program olan Sağlıkta Dönüşüm Programını hayata geçirmiş bulunuyoruz. Önce insan diye yola çıkan Hükümetimizin önceliklerine uygun olarak hazırladığımız bu program, sağlık hizmet sunumunda zihniyet değişimini esas alan ve sadece bugünümüzü değil yarınımızı da olumlu yönde etkileyecek bir programdır. Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uzun bir süreç gerektirdiğini, alt yapı çalışmalarının ciddi ve uzun soluklu gayretlere ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Sağlık sistemimizi iyileştirme, kaynaklarımızı verimli kullanma, bütün vatandaşlarımıza etkili ve çağdaş bir sağlık hizmeti sunma hedeflerimizi bu programla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz önemli faaliyetlerden ilki, Türkiye Sağlık Envanteri Çalışması oldu. Bu çalışma ile ülkemizin sağlık alanında mevcut potansiyelini ortaya koyarak, elde edilen veriler ışığında kısıtlı kaynakların verimli ve etkili bir şekilde kullanılmasını ve sağlık yatırımlarını en kısa sürede ve en uygun şekilde hizmete sokmayı amaçladık. Bir yandan Sağlıkta Dönüşüm Programı nın alt yapı çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan sağlık alanında yıllardır çözüm bekleyen birçok sorunu acil müdahalelerle çözüme kavuşturduk. Göreve gelir gelmez ilk icraatlarımızdan birisi, insanımızın hastanelerde rehin tutulması ayıbını sonlandırmak oldu. Artık hastanelerde hastaların, morglarda cenazelerin rehin tutulduğu günler geride kaldı. Sağlık kuruluşlarına acil başvurularda sağlık sigortası aranması veya ödeme işlemlerinden dolayı hastaların geri çevrilmesi yanlışını ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızdan ambulans hizmetleri için ücret alınmasına son verdik. Artık hastanelerimizde insanımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın güvencesi ile karşılanmakta ve ihtiyacı olan sağlık hizmetini alabilmektedir. Bu suretle vatandaşlarımızın devletine olan güveninin yeniden tesis edilmesinde ve ülkemizin onurlu insanları olarak yaşamalarında önemli bir adım atmış olduk. 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde acil istasyonu, ambulans sayılarında iki-üç misline varan iyileştirmeler yaptık. Dönemimizde 112 Acil hizmeti kırsal alanda da verilmeye başlanmış, hizmetten yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 4,5 yılda 2,5 kat artmıştır. Kar sebebiyle aylarca ulaşılamayan bölgelerimiz için kar paletli ambulanslar aldık, hava ambulans sistemi kurma aşamasındayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için koruyucu sağlık hizmetlerini en üst seviyede vermeye devam ediyoruz. Yurt genelinde aşılama oranlarını %93 e çıkardık. Cumhuriyet tarihinin en büyük aşılama kampanyası ile 18 milyon çocuğumuzu kızamığa karşı aşıladık. Daha önce aşılama programında mevcut olmayan kızamıkçık, kabakulak ve menenjit aşılarını aşılama takvimine dâhil ettik. 1

5 Hamileler, yeni doğan bebekler ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerini geliştirdik. Anne sütünün teşviki, kansızlığı önlemek için bebeklere ve gebelere ücretsiz demir damlası dağıtılması, kemik gelişimi için bebeklere ücretsiz D vitamini dağıtılması bu hizmetler arasındadır. Ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın yeşil kart kapsamında alabilecekleri sağlık hizmetlerini sigortalı vatandaşlar seviyesine çıkardık. Yeşil kartlıların ayaktan tedavi, tetkik-tahlil, diş çekimi, diş protezi, gözlük ihtiyaçlarının karşılanmasını ve ilâçlarını serbest eczanelerden alabilmelerini sağladık. Hastane döner sermaye sisteminde yaptığımız düzenlemeler; bina ve cihaz kiralama, hizmet satın alımı, performansa dayalı ek ödeme gibi uygulamalarla kamu hastanelerinin verimliliğini artırdık. Böylece muayene ve tetkik imkânları arttı, bekleme süreleri kısaldı. Yine bu süreç içerisinde memur, emekli, dul ve yetimlerimizin özel sağlık kuruluşlarından hizmet alabilmesinin yolunu açtık. Böylece vatandaşlarımıza özel sağlık kuruluşlarının imkânlarından kamu fiyatlarıyla yararlanabilme kolaylığı sağladığımız gibi kamu ve özel sağlık kuruluşları arasında hizmet yarışı başlattık. Sağlıkta dönüşüm uygulamalarımız vatandaşlarımızın sağlık hizmetinden memnuniyetini artırırken, hekimlerimizin önemli bir kısmının muayenehanelerini gönüllü olarak kapatması ve kamuda tam zamanlı çalışmaya geçmesi sonucunu doğurdu. Kamu imkânları kullanılarak verilen sağlık hizmeti için vatandaşımızdan uygunsuz taleplerde bulunma alışkanlıkları artık sona ermektedir. Bu husustaki kötü alışkanlıkları değiştirmek için kararlılık ve toplumsal destek şarttır. Sağlık ocakları ve hastanelerimizin fiziki imkânlarını gözden geçirerek iyileştirme, kapasite artırma çalışmalarına önem verdik. Sağlık kuruluşlarımızın pek çoğunda her hekime bir muayene odası tahsis etmiş bulunuyoruz. Devlet hastanelerimizin tamamında Hasta Hakları Birimleri ve Kurulları kurduk. Dönemimizde başlatılan Hekim Seçme Hakkı uygulamasını 383 hastanemizde sürdürüyoruz. Bakanlığımızca yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı nın en önemli bileşenlerinden biri de Aile Hekimliği Uygulaması dır. Vatandaşımıza kendi doktorunu seçme hakkı tanıyan Aile Hekimliği Uygulaması ile çağdaş bir sağlık sistemi kuruyoruz. Bu uygulama ile etkili, ulaşılabilir, nitelikli bir ilk basamak sağlık hizmeti sağlanarak hastanelerdeki yığılmaların önüne geçilebilecektir. Aile Hekimliği uygulamasını 2007 yılı sonuna kadar 20 ilimizde hayata geçirmiş olacağız. Sağlık alanında attığımız her adımın merkezinde insanımız vardır. Hedefimiz halkımıza hak ettiği nitelikli sağlık hizmetini sunmaktır. Halkımızın sağlığı için tahsis edilen her kuruşu emanet olarak görüyor ve her harcamayı buna göre yapıyoruz. Sağlık alanında çok önemli bir zihniyet değişimini ortaya koymuş bulunmaktayız. Bakanlığımız birimlerinin faaliyet ve projelerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi, sürdürülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için önemli bir belge olan İdare Faaliyet Raporunun şeffaflık ve hesap verilebilirliğinin önemli bir örneği olmasını diliyorum. Prof. Dr. Recep AKDAĞ Sağlık Bakanı 2

6 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Dünya da son yıllarda yönetim anlayışında yaşanan gelişmeler doğrultusunda, geleneksel kamu yönetimi anlayışı yerini strateji ve bu stratejilere dayalı politikalar odaklı, amaç ve hedef eksenli faaliyetleri içeren yeni bir kamu yönetimi yaklaşımına bırakmıştır. Kamu yönetimi alanında meydana gelen bu gelişmeler ise 21. yy. ın başlarına kadar Ülkemiz kamu yönetimi anlayışına yeterince uyarlanamamıştır. Geleneksel kamu yönetimi anlayışında günün problemleri değerlendirilir ve geçmişte ne yapıldığına bakılır; bu şekilde, varsa aksaklıklar tespit edilerek, giderilmeye çalışılır. Oysaki yeni kamu yönetimi anlayışında problemler önceden belirlenmeye, bu çerçevede vizyon oluşturmaya ve strateji geliştirmeye çalışılmaktadır. Yönetimde rekabet edebilmek için Dünya da meydana gelen gelişmeler mutlaka takip edilmelidir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları planlamalar yapmalı, zayıf ve üstün yanlarını belirlemelidirler. Kendisini yeterince tanımayan örgütün, etkin olması beklenemez sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesi, Ülkemizde benimsenen yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli göstergesidir. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte kamu kesiminde bir Kamu Mali Yönetim Reformu Süreci ne girilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun en önemli yeniliklerinden birisi de Faaliyet Raporları nı hazırlamayı zorunlu kılmasıdır. Faaliyet Raporları, kamu kurum ve kuruluşlarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin de bir aracı olacaktır. Böylece kurumlar, amaç ve hedefleri ile faaliyetlerinin sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşabileceklerdir; böylece, halkı bilgilendirme süreci de tesis edilmiş olacaktır. Kamu Mali Yönetim Reformu Süreci ile birlikte kamuda Stratejik Planlama dönemi başlamıştır. Bu süreci stratejik planlama, performans esaslı bütçeleme ilkeleri, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu unsurlarıyla ifade edebiliriz. Kamu yönetimindeki yeni anlayış ve yaklaşımlar, kamu idarelerinin yapmakta oldukları ve yapacakları her türlü faaliyetin bir plan dahilinde gerçekleştirilmesini öngörmektedir. Bu noktada ise Stratejik Planlama yaklaşımı öne çıkmaktadır. Kamu idarelerinin Stratejik Planlamayı; vatandaşlara sundukları hizmetleri planlı bir şekilde gerçekleştirme, politika geliştirme ve bu politikaları da iş programları ve bütçeye dayandırmada ve nihai olarak bütün uygulamaların izlenmesi ve değerlendirilmesinde bir araç olarak benimsemeleri gerektiği ifade edilebilir. Bakanlığımızca bu yeni süreçte öncelikli olarak Stratejik Plan hazırlıklarına başlanmış olup, belirlenen takvim uyarınca çalışmalar özenle sürdürülmektedir. Bakanlığımızın Stratejik Planlama çalışmaları ile birlikte bir yandan da, yine bu süreçle bağlantılı olarak bir malî yılın faaliyet sonuçlarını gösteren Bakanlığımızın İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Müsteşar 3

7 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 2006 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU I-GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Vizyonumuz; Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Ek 1: Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli nde yer alan Kamu idareleri misyon ve vizyon alt bölümüne ilk stratejik planlarını hazırladıkları yıldan itibaren yer verirler hükmü gereği ve Stratejik Plan çalışmalarımız henüz tamamlanamadığından ötürü Bakanlığımızın misyon ve vizyon belirtilmemiştir. 4

8 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kuruluş Amacı: Sağlık Bakanlığı nın amacı; Ülkemizdeki herkesin ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde sağlığının devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek, halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak ve sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmektir. Görev ve Sorumlulukları: Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır: 1. Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilatı kurmak ve kurdurmak, 2. Bulaşıcı, salgın, kronik ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak, 3. Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak, 4. İlaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek, 5. Gerekli aşı, serum, kan ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak, 6. Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, 7. Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karşı kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak, 8. Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak, 9. Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek Personelini yetiştirmek, 10. Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. 5

9 C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı Bakanlığımız Mithatpaşa Cad. No: Sıhhiye / ANKARA adresindeki metrekaresi kapalı, metrekaresi açık olmak üzere toplam metrekare alana sahip ana hizmet binasında hizmet vermektedir. Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Yatırım, İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı. İzleme Değerlendirme Birimi ise; M. Esat Bozkurt Caddesi Umut Sokak No:19 Kolej / Ankara adresindeki 13 katlı ek binamızda hizmet vermektedir. Teftiş Kurulu Başkanlığı Meşrutiyet Cad. Konur Sok. No:37 Bakanlıklar/Ankara adresindeki kiralık ek hizmet binasında faaliyet göstermektedir. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğümüz 2004 yılından beri Çankırı Caddesi No: 57 Ulus- Dışkapı /Ankara adresinde hizmet vermektedir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğümüz ise Cemal Gürsel Cad. No:18 Yenişehir/Ankara adresindeki binada hizmet vermektedir. Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğümüz, Prof. Dr. Nusret Fişek Caddesi No: 41 Yenişehir Ankara adresindeki ek binamızda hizmet vermektedir Verem Savaş Daire Başkanlığı, Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı ve Kanser Savaş Daire Başkanlığı ise İlkiz Sokak No: 4 Sıhhiye/ Ankara adresindeki ortak ek binada hizmet vermektedir. 28 Temmuz 2004 tarihinde Sağlıkta Dönüşüm Projesinin etkin hale gelmesi ile birlikte Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Proje Yönetim Destek Birimi ve Proje Uygulama Birimi (Proje Uygulama Birimi tarihinde, Kuş Gribi ve İnsana Tesir Eden Salgına Karşı Hazırlık ve Mücadele Projesi çerçevesinde, müstakil bir birim haline getirilmiştir) olarak yeniden yapılanmış olup Atatürk Bulvarı No:65 Kızılay Çankaya/ Ankara adresinde ek binada bulunmaktadır. Proje Yönetim Destek Birimi ve Proje Uygulama Birimin görev, yetki ve sorumlulukları Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında tanımlanmıştır. Ülkemizde meydana gelen Kuş Gribi vakalarından sonra, T.C. Hükümeti ve Dünya Bankası ile bir ikraz anlaşması yapılarak, Kuş Gribi Projesinin faaliyete geçirilmesi planlanmıştır TU No lu İkraz Anlaşması tarihinde imzalanmış ve 08 Ağustos 2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Projenin Bakanlığımız ayağındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi esnasındaki koordinasyonunun sağlanması için, anlaşma gereği Proje Uygulama Birimi, tarih ve 3187 sayılı Bakan Onayı ile Müstakil bir birim olarak kurulmuştur. Atatürk Bulvarı No:65 Kızılay / Ankara adresindeki ek binanın altıncı katında da bulunmaktadır İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığımıza bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Ana Depo ve Tamirhane Müdürlüğü ( metrekaresi toplam kapalı alana dâhil olmak üzere) toplam metrekare alanda hizmet vermektedir. Ayrıca; aşağıda fiziki bilgileri verilen eğitim ve dinlenme tesislerimiz vasıtasıyla, Bakanlığımız personeline kamp hizmeti verilmektedir. İstanbul Heybeliada Eğitim ve Dinlenme Tesisleri: İstanbul ili Adalar İlçesi Heybeliada da bulunan tesis 2 katlı, 30 oda, 90 yatak kapasitelidir. Bina içerisinde yemekhane ve mutfağı mevcuttur. 6

10 Çanakkale Gökçeada Eğitim ve Dinlenme Tesisleri: Çanakkale Gökçeada İlçesinin en batısında bulunan tesisler iki katlı apart otel şeklinde olup, 60 oda 230 yatak kapasitelidir. Tesisin personel lojmanı, 1 yemekhane ve 1 mutfağı bulunmaktadır. Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi: 3600 dönüm orman arazisi içerisinde 1600 dönüm üzerine yerleşmiş 2 adet otel, Türk hamamları, açık ve kapalı yüzme havuzları, özel kabinli banyolar, çay bahçesi, pide salonu, 2 adet restoran, 1 gazino ve piknik alanından oluşmaktadır. Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Kemankeş Caddesi Kara Mustafa Paşa Sokak No: 21 PK: Karaköy/İSTANBUL adresinde hizmet vermektedir. Ana hizmet birimi Karantina Dairesi Başkanlığı dır. Bakanlığımız içerisinde de irtibat bürosu mevcuttur. Kurumun fiziki kaynakları; 1 merkez binası, 16 sı havaalanı içinde, 14 ü hudut kapılarında, 50 si limanlarda (6 sı kiralık) toplam 80 adet sağlık denetleme merkezi; 51 i İstanbul da, 326 sı taşrada toplam 377 adet (4 ü kullanılamaz halde) personel lojmanı, 21 adet hizmet aracı, 10 motorbot ve 1 ambulanstan oluşmaktadır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Sağlık Bakanlığı nın bağlı kuruluşu olup Cemal Gürsel Cad. No: Yenişehir Sıhhiye/Ankara adresindeki merkez binasında hizmet vermektedir. Ayrıca Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığına bağlı olan Hıfzıssıhha Mektebi Müdürlüğü ise; Rüzgârlı Caddesi İbrahim Müteferrika Sokak No: 5 Ulus/Ankara adresinde Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ek binasının 4. 5.ve 6. katlarında hizmet vermektedir. SAĞLIK OCAĞI SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TESİSLERİ SAĞLIK VEREM SAVAŞ AÇSAP EVİ DİSPANSERİ MERKEZİ HALK SAĞLIĞI LAB KURUMLAR HASTANE SAYISI YATAK SAYISI TOPLAM SAĞLIK BAKANLIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ DİĞER BAKANLIKLAR TIP FAKÜLTELERİ BELEDİYELER DERNEK VE VAKIF HASTANELERİ YABANCILAR AZINLIKLAR ÖZEL

11 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI SAYILARI KURULUŞ TÜRÜ SAYISI Tıp Merkezi 349 Dal Merkezi 319 Poliklinik 1345 Hekim Muayenehanesi Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi 19 Güzellik Merkezi 522 Evde Bakım Merkezi 6 Evde Bakım Birimi 9 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6 Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 360 Diş Hekimi Muayenehanesi Laboratuar (3153 ve 992 sayılı Kanun kapsamında açılan Fizik Tedavi, Radyoloji, Nükleer Tıp, Radyoterapi, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji Laboratuarı Örgüt Yapısı Sağlık Bakanlığı teşkilatı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelir. Bakanlık Merkez Teşkilatı: Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelmektedir. Bakanlığımız ana hizmet birimleri: 1) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 3) İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 4) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü, 5) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü. 6) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı, 7) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı, 8) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı, 9) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 10) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 8

12 Bakanlığımız danışma ve denetim birimleri: 1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2) Strateji Geliştirme Başkanlığı, 3) Hukuk Müşavirliği, 4) Bakanlık Müşavirleri, 5) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Bakanlığımız yardımcı birimleri: 1) Personel Genel Müdürlüğü, 2) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, 3) Savunma Sekreterliği, 4) Özel Kalem Müdürlüğü, 5) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları: 1) Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı na bağlı özel bütçeli bir kuruluştur. Kurum merkezi İstanbul olup, merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikili bir teşkilat yapısına sahiptir. Merkez teşkilat bir genel müdür ve iki genel müdür yardımcısı yönetiminde ana hizmet birimleri ve yardımcı birimlerinden oluşmaktadır. 2) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Ayrıca Proje Yönetim Destek Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, Mevzuat Hazırlama Birimi, Kalite Koordinatörlüğü ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü gibi birimlerimiz de vardır. Ayrıca Proje Yönetim Destek Birimi, Proje Uygulama Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi, Mevzuat Hazırlama Birimi, Kalite Koordinatörlüğü ve Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü gibi birimlerimiz de vardır. Bakanlık Taşra Teşkilatı Bakanlığımız taşra teşkilatı, 81 ilde bulunan il sağlık müdürlükleri vasıtasıyla hizmet vermekte olup, ilçelerde ise ilçe sağlık grup başkanlıklarımız vardır. 9

13 Şekil 1: T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı BAKAN Özel Kalem Müdürü Teftiş Kurulu Başkanlığı Basın Müşavirliği Bakanlık Müşavirleri Yüksek Sağlık Şurası MÜSTEŞAR Savunma Sekreterliği Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı AB Koordinasyon Daire Bşk. Hudut ve Sahiller Sağlık Gn. Müd. Hukuk Müşavirliği Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü Sağlık Eğitimi Genel Müd. Sağlıkta Dönüşüm Program Koordinatörlüğü Temel Sağlık Hiz. Genel Müd. İzleme ve Değerlendirme Personel Genel Müdürlüğü Kalite Koordinatörlüğü Refik Saydam Hıfzıssıhha Mrk. Bşk Sıtma Savaş Daire Bşk. Tedavi Hizmetleri Genel Müd. Mevzuat Hazırlama Birimi İlaç ve Eczacılık Gn.Müd. Dış İlişkiler Daire Bşk. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Gn. Müd. Verem Savaş Daire Bşk. Strateji Geliştirme Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Bşk. Sosyal Hizmetler Koordinatörlüğü Kanserle Savaş Daire Bşk. Bilgi İşlem Daire Bşk. 10

14 Şekil 2: T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı VALİ İl Hıfzıssıhha Kurulu İl Sağlık Müdürü Müdür Yardımcıları Yataklı Hizmetleri Şubesi Sağlık Ocakları Şubesi Eczacılık Şubesi Gıda ve Çevre Kontrol Şubesi Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Şubesi Eğitim Şubesi Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi Personel Şubesi Ruh Sağlığı Şubesi İdari ve Mali İşler Şubesi Bilgi İşlem ve Sağlık İstatistikleri Şubesi Tıp Meslekleri özel Tanı Tedavi Şubesi Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi Ağız ve Diş Sağlığı Şubesi Sağlık Ocağı İl Halk Sağlığı Lab. Devlet Hastanesi AÇSAP Merkezi Verem Savaş Dispanseri 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Merkezi Sağlık Evi Sağlık Grup Başkanı KAYMAKAM 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ---- Sağlık Ocağı İlçe Halk Sağlığı Lab. İlçe Devlet Hastanesi veya Merkezi İlçe AÇSAP Merkezi Verem Savaş Dispanseri Sağlık Evi 11

15 Şekil 3: Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Teşkilat Şeması 12

16 Şekil 4: Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması HUDUT VE SAHİLLER SAĞ LIK GENEL MÜDÜRLÜĞ Ü MERKEZ TEŞK İLAT ŞEMASI GENEL MÜDÜR Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Savunma Uzmanlığı Hukuk Müşavirliği Özel Kalem Müdürlüğü Tele Sağlık Baştabipliği Karantina Daire Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Karantina Ş ube Müdürlüğü Kadro Atama ve Terfi Ş ube Müdürlüğü Bilgi İşlem Birimi Yazı İşleri, Evrak ve Arşiv Ş ube Müdürlüğü Epide.İstatistik ve Seyahat Sağ.Ş b.md. Disiplin ve Sicil Ş ube Müdürlüğü Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi İç Hizmetler ve Sosyal İşler Ş ube Müdürlüğü İst.Liman ve Ş ehir Bak.Müesse.Müd. Ücret ve Tahakkuk Ş ube Müdürlüğü Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi İkmal ve Satın Alma Ş ube Müdürlüğü İzmir Liman ve Ş ehir Bak.Müees.Müd. E ğit.basın ve Halkla İliş. Ş b.md.bilgi Edinme Birimi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi Teknik Büro Urla Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ş ube Müdürlüğü Bütçe ve Performans Birimi Kavak Sağlık Koruma Yeri Müdürlüğü Ankara Koordinasyon Birimi Performans ve Kalite Ölçüt.Geliş.Birimi Sağ.Dent.Merk.Koruma Yeri ve Lab.Ş ube Müd. Gelir, Tetkik ve Kontrol Birimi 13

17 14

18 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar Bakanlığımızın sağlık bilişimi alanında standartları belirleyici uygulayıcı, denetleyici ve sağlık politika yapıcılarına gerekli karar destek sistemleri ile destek vermek amacıyla özellikle son dört yıl içerisinde çok önemli mesafeler kat edilmiştir. Bakanlığımızın kurumsal bilişim ihtiyacını ve sağlık bilişimi alanında artan talebini karşılama amacıyla büyük projelere imza atılmıştır. Bu projeleri, Bakanlığımızın kurumsal bilişim ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık bilişimi olarak iki ana grupta toplayabiliriz. Kurumsal projelere şu projeler örnek verilebilir: Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS), Sağlık Bakanlığı İhale Bilgi Sistemi (SBİBS) Tıbbi Cihaz ve Malzeme Kayıt Sistemi (TCMKS) Yeşil Kart Bilgi Sistemi (YKBS) Performans Takip Sistemi (PTS) Hastane Bilgi Formları (HBF) Performans Değerlendirme Formları (PDF) Evrak Takip Programı (ETP) Hasta Takip Sistemi (HTS) Hasta Hakları Başvuru Sistemi (HHBS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS), İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS), Personel Genel Müdürlüğü WEB Sunucu, Personel Bilgi Sistemi (PBS) ve PBS Uygulama WEB Sunucusundan oluşmaktadır. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Alt Modülleri İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS): Bakanlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bilgilerinin güncellenmesi ve bu bilgiler üzerinde gerekli istatistiklerin alınması için kullanılmaktadır. Finans Kaynak Yönetim Sistemi (FKYS) Malzeme Kaynak Yönetim Sistemi (MKYS) İlaç ve Eczacılık Bilgi Sistemi (İEBS) Personel Genel Müdürlüğü WEB Sunucu: Yapılan kuralarla ilgili ilanların internet aracılığıyla duyurulması için kullanılmaktadır. Personel Bilgi Sistemi (PBS): Bakanlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bilgilerinin kendilerine sunulması, atama ve tayin için başvuruların alınmasında ve bu başvuruların kuraya hazır hale getirilmesinde kullanılmaktadır. 15

19 PBS Uygulama WEB Sunucu: PBS ve ihtiyaç duyulan diğer WEB uygulamalarının barındırılması ve buradan halka ve genel müdürlüğümüz personeline hizmet vermesi için kullanılmaktadır. Hasta Hakları Başvuru Sistemi (HHBS) Bu sistemde bütün ülkedeki başvuruların kaydı internet ortamında yapılmaktadır. Hasta hakkı ihlaline uğrayan bir vatandaş internetten başvuru yapabilmektedir. Bu bilgiler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hasta Hakları Şubesi tarafından takip edilmektedir. Aynı zamanda başvuru yapılan hastanedeki hasta hakları birim sorumlusu kendi sayfasında bu başvuruyu görerek vatandaşın sorununu çözmeye yönelik girişimlere başlamaktadır. Vatandaş girdiği başvuru ile ilgili yapılan işlemleri kendisine verilen bir referans numarası ile takip etmektedir. Sağlık Bilişimi uygulamaları ve sağlık bilişimi standartları ise şunlardır: Uygulamalar Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS), Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Arasında Uydu ile Uzaktan Eğitim Projesi Sağlık-Net Portalı Karar-Destek Sistemi (KDS) (tamamlanmak üzere) Temel Sağlık İstatistikleri Modülü (TSİM) Doktor Bilgi Bankası (DBB) Sağlık Bilişim Standartları Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü (USVS) Minimum Sağlık Veri Setleri (MSVS) Sağlık Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) (Ulusal ve Uluslararası Sağlık Bilişimi Kodlama ve Sınıflama Sistemleri, Haberleşme ve Güvenlik Standartları) Elektronik Sağlık Kaydı (ESK) veritabanı (tamamlanmak üzere) HL7 Mesajlaşma Sistemi (devam ediyor) Hastane Bilgi Güvenlik Politikası Hastane Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri Birinci Basamak Bilgi Sistemi Alımı Çerçeve İlkeleri Bilgisayar ve Çevre Birimleri Alım Kılavuzu Özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı nın en önemli bileşenlerinden biri olan (E1 Bileşeni) Ulusal Sağlık Bilgi Sistemi nin / e-sağlık kurulması sorumluluğunun Bilgi İşlem Daire Başkanlığı na verilmesiyle birlikte, sağlık bilişimi alanında kurumsal bilişim ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli adımlar atılmıştır. 16

20 4- İnsan Kaynakları Sağlık İnsan Kaynağının Mevcut Durumu Bu bölümde Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan sağlık insangücü planlaması raporundaki bilgilere yer verilmektedir. Giriş Bu alt bölümde sağlık insan gücü arzında yılları arasındaki sayısal gelişme tablo ve grafiklerle gösterilmiştir. Sağlık İnsan gücü Yetiştiren Öğretim Kurumları: Sağlık İnsan gücü yetiştiren öğretim kurumları, sayıları ve hangi düzeyde eğitim verdikleri ile ilgili özet bilgi verildikten sonra tüm sağlık insan gücü kategorilerinin eğitim ve istihdam durumları ve AB üyesi ülkelerle karşılaştırma yapılmıştır. Türkiye de lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sağlık insan gücü yetiştiren eğitim kurumları bulunmaktadır. Bu kurumlar ile sayıları aşağıdaki Tablo 1 de gösterilmiştir: Tablo 1: Türkiye de Sağlık İnsan gücü Yetiştiren Eğitim Kurumları ile Bu Kurumların Sayıları ve Eğitim verdikleri Düzey Sıra No Eğitim Kurumlarının Adları Eğitim Verilen Düzey Sayı 1 TıpFakülteleri(GATA,Vakıf Üniversiteleri dâhil) Lisans 55 2 Tıp Fakülteleri (GATA ve Adli Tıp Kurumu dâhil) Tıpta Uzmanlık 48 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Tıpta Uzmanlık 46 4 Diş Hekimliği Fakülteleri Lisans/Yüksek Lisans /Doktora 21 5 Eczacılık Fakülteleri Lisans,/ Yüksek Lisans /Doktora 14 6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Lisans/Yüksek Lisans/Doktora 1 7 Sağlık Eğitim Fakültesi Lisans /Yüksek Lisans /Doktora 2 8 Sağlık Yüksek Okulu Lisans 81 9 Hemşirelik Yüksekokulu Lisans /Yüksek Lisans /Doktora Sağlık İdaresi/ Yönetimi/ İşletmesi Yüksekokulu Lisans /Yüksek Lisans /Doktora 4 11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Ön Lisans 2 13 Sağlık Meslek Liseleri Lise 279 Kaynak: Yüksek Öğretim İstatistikleri ( ) ÖSYM Yayınları 17

21 Genel Olarak Hekim Durumu Aktif çalışan hekimlerin kurumlara göre sayısal dağılımı Grafik 1 de gösterilmiştir. Grafik 1: Aktif Çalışan Hekimlerin Kurumlara Göre Sayısal Dağılımı SAĞLIK BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE ÖZEL TOPLAM HEKİM Kaynak: Sağlık Bakanlığı Personel İstatistikleri, Pratisyen Hekim Eğitim Yıllara göre Türkiye de mevcut tıp fakülteleri ile bu fakültelerdeki öğrenci ve öğretim elamanı sayılarındaki gelişme Tablo 2 de gösterilmiştir öğretim yılından bu yana Türkiye de Tıp Fakültesi sayılarında ve bu fakültelerdeki öğretim elemanı sayılarında önemli ölçüde artış sağlanmış, 23 yılda tıp fakültesi sayısı 2 katını aşmış, öğretim elemanı sayısı da neredeyse 5 katına ulaşmıştır. Ancak, yeni alınan öğrenci sayısı azalmıştır öğretim yılında tıp fakültesi sayısı 22 iken 5362 yeni öğrenci kayıt yaptırmış ve bir öğretim elemanına yaklaşık 10 öğrenci düşerken, öğretim yılında tıp fakültesi sayısı 55 e, öğretim elamanı sayısı 4529 a ulaşırken yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı 4987 ye ve öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 3,7 ye düşmüştür. Yani, fiziki altyapı ve eğitim kadromuz artarken öğrenci sayımız azalmıştır. Bunun yanında bazı Avrupa ülkelerindeki tıp fakültelerine öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayılarını da incelersek, ülkemizdeki rakamın bu Avrupa ülkelerinin çok daha gerisinde olduğunu rahatlıkla görebiliriz (Grafik 2). Sonuç olarak, ülkemizdeki tıp fakültelerinde şu andaki öğrenci sayısının çok daha üstünde öğrenci yetiştirilebilecek tıp fakültesi ve öğretim üyesi mevcuttur. 18

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL

Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı. Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık örgütlenmesi ve sağlık bakanlığı Öğr. Gör. Nurhan BİNGÖL Sağlık sisteminin unsurları Politika ve Strateji TBMM Sağlık Bakanlığı DPT Tedarikciler İlaç üreticileri Tıbbi malzeme Eczaneler. Hizmet

Detaylı

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006

TABLO-24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 1995-2006 4 Sağlık İnsangücü TABLO24: TÜRKİYE'DEKİ HASTANELERDE GÖREVLİ UZMAN HEKİMLERİN YILLARA VE KURUMLARA GÖRE DAĞILIMI, 19952006 YILLAR SAĞLIK BAKANLIĞI SSK ÜNİVERSİTE DİĞER TOPLAM 1995 9.019 3.715 4.865 2.149

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI Müge ÜNAL T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 Aralık ayında 2015 yılına ait Sağlık İstatistikleri Yıllığı yayınlanmıştır. Söz konusu çalışma; T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK İSTATİSTİKLERİ YILLIĞI 2015 YAYINLANDI

Detaylı

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 50 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Hakkı ÖZTÜRK Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü 1972 yılında Afyonkarahisar Bolvadin de doğdu.

Detaylı

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ

TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SAĞLIK SEKTÖRÜ 2011 İÇİNDEKİLER 1. SAĞLIK SEKTÖRÜ... 3 1.1. Sağlık Personeli Durumu... 3 1.2. Ölüme Neden Olan Hastalıklar, Bebek - Çocuk Ölümleri ve Toplam Doğurganlık...

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı

ÖZET HAZIRLAYANLAR. Temmuz 2015 Sayı:1. T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık İnsan Gücü Planlama Daire Başkanlığı ÖZET Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) alanında 2023 yılına yönelik hedef belirleme çalışmaları, Bakanlığımız

Detaylı

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri

2012/2013 Yılı İstatistiki Verileri T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara 1.Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi / Yılı İstatistiki Verileri /

Detaylı

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL

ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ. Prof.Dr. Ayfer TEZEL ÜLKEMİZDE HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİ Prof.Dr. Ayfer TEZEL Halk Sağlığı Kurumu TARİHÇE Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Kanunla Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti adıyla kurulmuştur.

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Tarih ve Sayı: 13/12/2016-450323 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı *BE8V6D083* Sayı :46656802-010.04- Konu :Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bilidirilmesi Yönergesi Dağıtım

Detaylı

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi

Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013 Dönemi Mehmet ATASEVER Mayıs, 2015 Türkiye Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı ve Sağlık Harcamalarının Analizi 2002-2013

Detaylı

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251 Kanun Hük. Kar. nin Tarihi: 13/12/1983 No: 181 Yetki Kanununun

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

KİMLER İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFIKASI ALABILIR

KİMLER İLKYARDIM EĞİTMENİ SERTİFIKASI ALABILIR 1 Sağlık Hizmet Sınıfı 2 Sağlık Hizmet Sınıfı 3 Sağlık Hizmet Sınıfı 4 Sağlık Hizmet Sınıfı 5 Sağlık Hizmet Sınıfı 6 Sağlık Hizmet Sınıfı 7 Sağlık Hizmet Sınıfı 8 Sağlık Hizmet Sınıfı 9 Sağlık Hizmet Sınıfı

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi

sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi dönemi CUMHURİYET DÖNEMİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN, BİRİNCİ DERECEDE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ELE ALINIŞININ BAŞLANGICI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ NİN KURULUŞU İLEDİR. 1920 Adnan Adıvar Dönemi 1921-1937

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir?

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMADA SIKÇA SORULAN SORULAR (1) Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programına kimler başvurabilir? 19.11.2014 tarihinden önce Tablo-1 de belirtilen sağlık önlisans programlarından

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

PERSONEL TEMİN PLANI

PERSONEL TEMİN PLANI BÖLÜMLER Özellikler Mevcut Personel Sayısı Asgari Nöbet Tutan Personel Sayısı İç Kaynaklardan Transfer Dış Kaynaklardan İstem Beyin Cerrahi - KBB- Cildiye Kliniği Yatak sayısı: 40 Branş Sayısı: 3 1 Sorumlu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK R.G.Tarihi: 29.08.2008 R.G.Sayısı: 26982 MADDE 1 26/10/1994 tarihli ve 22093 sayılı Resmî

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D.

Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D. Yrd. Doç. Dr. Naim Karagöz Tıp Eğitimi A.D. TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN Kanun Numarası: 1219 11/04/1928 SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN DİĞER MESLEK

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI

YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI YÜKSEK ÖĞRETİM KARARLARI UNVAN BİTİRDİĞİ OKUL SAYILAN BÖLÜM SAYILMAYAN BÖLÜM TARİH SAYI ÇOCUK GEL.VE EĞT. ÖĞRETM. (Mezunlarının Lisansiyer sayıldığı) 22.02.2010 6287 AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKN. HEMŞİRELİK-

Detaylı

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 6 OCAK 1994 GÜN VE 21810 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma,Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi

HASTANEMİZİN TANITIMI. Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi HASTANEMİZİN TANITIMI Münevver ÖZKAN Acil Ameliyathanesi Sorumlu Hemşiresi Hastanemiz Balkanların en büyük sağlık kompleksi olarak 19.01.1960 yılında İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Hastanesi adıyla hizmete

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28346 YÖNETMELİK İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2017 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLANA BAŞVURU TARİHİ : 10.10.2017 SON BAŞVURU TARİHİ : 20.10.2017 SINAV TARİHİ : 30.12.2017 Tarihinde saat:10:00'da Beyazıt bölgesinde

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2011-2012 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve 8 doçentler Uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA

SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN BİTİRMESİ HALİNDE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN 17.04.2006 TARİHLİ VE 2006/10344 SAYILI BAKANLAR

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2013-2014 TIP FAKÜLTESİ Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

Temel Esaslar Madde 5-

Temel Esaslar Madde 5- TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, sağlık hizmetlerinin

Detaylı

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ

GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GİRESUN HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ UYUM REHBERİ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 1 İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı Giresun

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 29.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24769 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli memurların

Detaylı

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE

İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE ÖZEL DOSYA Özel ANADOLU ÖZEL DOSYA SAĞLIK MESLEK LİSESİ Geleceğin Mesleği eğitim kurumları İŞ GARANTİLİ ÖZEL LİSE Özel DOSYA ANADOLU SAĞLIK MESLEK LİSESİ: HEDEFLER; ÖZEL DOSYA Mezuniyette Hemen İş Gelecek

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları

Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve. Mesleğin Genel Sorunları BÖLÜM III Eczacının Sağlık Sektöründeki Konumu ve Mesleğin Genel Sorunları Eczacı, ilaç ve hammadde elde etmede, farmasötik madde ve müstahzar yapımında, çeşitli ilaç analizlerinde, ilacın tanınması ve

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50

DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ Çarşamba, 12 Ocak :50 - Son Güncelleme Çarşamba, 12 Ocak :50 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0740003 Konu : Yönerge....VALİLİĞİNE İlgi:15.11.2002 tarih ve 12311 sayılı yönerge 209 Sayılı Kanun un 5 nci maddesinde 4618 Sayılı

Detaylı

Performans Gösterge Kartları

Performans Gösterge Kartları Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı SG-ASHGM-01 Kentsel 112 Vaka Ulaşım Hızı Sağlık Göstergeleri Müdürlük Değeri (C) C = (A / B) x 100 Şehir merkezlerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinde vakaya ulaşım süresinin

Detaylı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı

Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı Evde Sağlık Hizmeti, Evde Fototerapi ve Ek Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Tanıtımı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM, ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Evde Sağlık

Detaylı

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28

XXVII. Ulusal Biyokimya Kongresi, 3-6 Kasım 2015. Slayt1/28 Slayt1/28 Sağlık Harcamalarının GSYİH içindeki Oranı % (2013) Kaynak: OECD Sağlık İstatistikleri, Temmuz 2015 2 Slayt2/28 Yıllık Kişi Başı Sağlık Harcamaları Büyüme Hızı ( % ) 2010-2013 Sağlık sigortası

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri Yönetmeliği 07.03.2012 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

Takdim Planı. * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri. * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri

Takdim Planı. * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri. * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri Takdim Planı * Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri * Ulusal Sağlık Bilgi Sistemleri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri Sağlık Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri

Detaylı

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ

KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ KIRKLARELİ İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ ÖZGEÇMİŞ 1961 tarihinde 10 yataklı Sağlık Merkezi olarak hizmete başlayan kurumumuz 1974 yılında 25 yataklı Sağlık Merkezi

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR

(Değişik:RG-5/7/2014-29051) EK 1 TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR (Değişik:RG-5/7/0-905) EK TAVAN EK ÖDEME TUTARINA ESAS KATSAYILAR Mesai İçi Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayılar Eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentler 8 Uzman tabip

Detaylı

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İSTATİSTİK 2013 HAZIRLAYAN Şennur ERDEM Tıbbi Teknolog GİRİŞ Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın, yaşamsal fonksiyonların ve yaşam kalitesinin önemli bir parçasıdır. Dünya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü ne 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı Güz yarıyılında Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi için aşağıda belirtilen programlara

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları

İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi. Gösterge Kartları İl Sağlık Müdürlükleri Performans Değerlendirme Sistemi Gösterge Kartları Son güncelleme tarihi: 08.06.2017 İçindekiler Kentsel 112 Vaka Ulaşım Oranı... 1 Kırsal 112 Vaka Ulaşım Oranı... 2 İl Dışına Yapılan

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU 140 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Dr. Saim KERMAN Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı 1966 yılında Kırıkkale de doğdu.1990 yılında

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DENETİM ALANLARININ YAPISAL RİSK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Bütçe Büyüklüğü Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuat Yoğunluğu Kontrol Ortamı Yapısal, İşlevsel ve Teknik Değişiklikler 1

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan asyon Beklentiler ve Deneyiml ve Deney Prof. Dr. Ali Ali İhsan İhsa Dokucu 22 Ocak 2011

Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan asyon Beklentiler ve Deneyiml ve Deney Prof. Dr. Ali Ali İhsan İhsa Dokucu 22 Ocak 2011 Birlikte Kullanım- Afiliasyon dan Beklentiler ve Deneyimler Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu İstanbul Ġl Sağlık Müdürü 22 Ocak 2011 Afiliasyon : Birlikte Kullanım Sağlık hizmetinin / Eğitim hizmetinin verilmesinde

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Resmî Gazete : 7 Mart 2012, Sayı : 28226 Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI BAĞLI KURULUŞLARI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK TIBBİ DOKÜMANTASYONA GİRİŞ ÖĞR. GÖR. DR. AYSU KURTULDU HASTANE VE HASTANE TÜRLERİ Hastanenin tanımı Hastanelerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI PUAN TABLOSU

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI PUAN TABLOSU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMLARI PUAN TABLOSU Fakülte / TIP FAKÜLTESİ %30 ı 6 YIL 1 YIL MF 3 En Yüksek 3 57.240 TL 28.620 TL 436,295 17.430 435,178 17.908 Tam lu 11 491,773 2.620 483,864

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi

Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar. Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Hastane maliyet analizi çalışması: metodoloji ve sonuçlar Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı Başkent Üniversitesi Maliyet analizi çalışmalarının genel amaçları Hastane maliyet yapısını ortaya koymak, Hizmet maliyetlerini

Detaylı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ İL İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA REHBERİ Hazırlanan bu rehberin amacı il düzeyinde sağlık insan gücü planlaması konusunda il yöneticilerine ışık tutmaktır. 0 Ayrıntılı Bilgi İçin İletişim:

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 02.Aralık.2010 tarihli ve 47233 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ĠKĠNCĠ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLĠ PERSONELE BĠRĠM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır.

Uzman Doktorlar. Akay Hastanesi nin tıbbi kadrosu, alanında uzmanlaşmış, bilgili, deneyimli, yenilikleri takip eden doktorlardan oluşmaktadır. /akayhastanesi /akayhastanesi Hizmetindeyiz Akay Hastanesi hedeflerinin doğrultusunda tıbbın bütün kliniklerinde hizmet vermeyi ve 450 yi aşan personeli ile standartlarını daha da ileriye taşımayı amaçlamaktadır.

Detaylı