C20_arka plan_yönetişim_

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "C20_arka plan_yönetişim_22-04- 2015"

Transkript

1 YÖNETİŞİM: Yolsuzlukla mücadele, adil vergi sisteminin yaratılması, özel ve kamu sektöründe şeffaflığın artırılması Giriş C20 nin 2015 in başlarında yaptığı online anketten sonra G20 ile yapıcı bir işbirliğiyle, yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti 2015 te temel sivil toplum hedefleri olarak tanımlandı. Bunun sonucunda C20 Yönetişim Çalışma Grubu oluşturuldu. Bu çalışma grubu şimdi yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti odaklı yönetişim konularında ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle bir politika danışma sürecine girerek G20 ye sunulmak üzere politika tavsiyeleri geliştirecek. Çalışma grubu, G20 nin bu konuyla ilgili daha önce yaptığı ve mevcut taahhütlerini bir çerçeve olarak kabul edip ilgili alanlarda eylem için somut politika önerilerinde bulunmak üzere çalışacak. Bu arka plan belgesi C20 Yönetişim Çalışma Grubunun tartışmalarının başlangıç noktası olması amacıyla hazırlanmıştır. Belgede G20 nin yönetişimle ilgili taahhütlerinin bir değerlendirmesi ve bu konuda sivil toplumun daha önce yaptıklarıyla ilgili arka plan bilgisi yer almaktadır. Arka Plan: Küresel Mali Dürüstlük Örgütü nün 2013 te hazırladığı Gelişmekte olan Dünyada Yasa dışı Para Akışı: Raporunda arası yasa dışı para akışının gelişmekte olan dünyaya 6,6 trilyon Amerikan Doları kaybettirdiği belirtildi. 1 Bu gelir kaybı yoksulluğu yerleşik hale getirirken gelişmekte olan ülke ekonomilerini zayıflatmaktadır; bu gelir elde edilmiş olsaydı sağlık ve eğitim gibi temel sosyal hizmetlere yapılan harcamaları desteklemek üzere kullanılabilirdi. Vergi cennetlerinin off- shore finans sistemleri, paravan şirketler ve diğer ticari kaynaklı para aklama teknikleri dünyada gelişmekte olan ekonomiler ile gelişmiş ekonomiler arasındaki yasa dışı sermaye akışını kolaylaştırmaktadır. Raporlara göre, 80 den fazla ülkedeki gizli off- shore hesaplarına 2010 dan itibaren en az 21 ila 32 trilyon Amerikan Doları yatırılmış bulunuyor. 2 Bazı kaynaklara göre, gelişmekte olan ülkelerdeki vergi farkının - yani çokuluslu şirketlerin ödemediği vergi yükümlülüğü tutarının- her yıl yaklaşık 104 milyar Amerikan Doları olduğu tahmin ediliyor. 3 G20 Liderlerinin Haziran 2012 deki Los Cabos Zirvesi nde yayınladıkları sonuç bildirgesinde Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımını (BEPS) önleme ihtiyacı vurgusu yapılmıştır. Buna istinaden, 2013 St. Petersburg Liderler Zirvesi nde, uluslararası vergi sisteminde reform yapmak ve güçlendirmek üzere G20/OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS) Eylem Planı oluşturuldu. Matrah aşındırma ve kâr aktarımı G20 ve OECD ülkelerinin öncelikli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Vergi kaçakçılığı ve yolsuzlukla çalınan varlıkların gizlenmesi ve aktarımı konusunda da benzer yapılar ve yöntemler kullanılmaktadır. G20 üyesi ülkelerdekiler de dahil birçok mali kurum yolsuzluk, vergi 1 Illicit Financial Flows from Developing Countries: Global Financial Integrity, iff.gfintegrity.org/iff2013/illicit_financial_flows_from_developing_countries_ HighRes.pdf 2 The Price of Offshore Revisited. Tax Justice Network, usa.org/storage/documents/the_price_of_offshore_revisited_- _ pdf 3 Business Among Friends. Oxfam, https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp185- business- among- friends- corporate- tax- reform en_0.pdf

2 kaçakçılığı ve diğer suç biçimleri ile edinilmiş her türlü yasa dışı para için güvenli birer liman olmaya devam ediyor. Vergi adaletinin dışında yolsuzluk ekonomik büyümeyi olumsuz olarak etkilemekte eşitsizliğe yol açmaktadır. Yolsuzluk, toplumları birçok açıdan etkilemekte ve alım gücü düşük toplumsal grupları özellikle etkileyebilecek sağlık, eğitim ve iş fırsatlarına erişimi engelleyerek eşitsizlik yaratabilmektedir. Yolsuzluğun topluma maliyeti kaynakların yanlış yerlere tahsisi, teşviklerin yanlış kullanılması ve diğer bozukluklar sonucu verim kaybını da kapsamaktadır. 4 G20 ve Yönetişim Yolsuzlukla mücadele ve uluslararası vergi sisteminin iyileştirilmesi G20 nin gündeminde varlığını koruyor ve bu konular arasındaki bağlantı çok iyi biliniyor. G20 nin yönetişimle ilgili attığı en ciddi adım 2010 Toronto Zirvesi nde Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu nu kurmasıydı. G20 Liderlerinin 2012 Los Cabos Zirvesi bildirgesinde Birleşmiş Milletler Yoksullukla Mücadele Sözleşmesi nin (UNCAC) uygulanması gerekliliği tekrarlanmış ve ülkelerin yolsuzlukla ve rüşvetle mücadelede işbirliğini kolaylaştırmak üzere bir Karşılıklı Hukuki Yardımlaşma kılavuzu yayınlanması çağrısında bulunulmuştu. Benzer şekilde, 2013 G20 St. Petersburg Zirvesi Liderler Bildirgesindeki temel noktalardan biri yolsuzlukla mücadeleyi yoğunlaştırmaktı. Bildirgede ayrıca G20 Yoksullukla Mücadele Çalışma Grubu, B20 ve C20 arasında gelişen diyaloğun korunması ve artırılması ihtiyacından da bahsediliyordu G20 Avustralya Zirvesi nde tüzel kişilerde gerçek yararlanıcı şeffaflığı ve (Mali Eylem Görev Ekibi tarafından hazırlanan) düzenlemeleri taahhüt eden ülkeler rüşvet sorunu ve maden çıkarma ve diğer yüksek riskli sektörlerdeki yolsuzluğun üzerine gitmekte, kamu sektöründe daha fazla şeffaflığı teşvik etmekte, yolsuzluk suçlarında dokunulmazlığa son verme için uluslararası işbirliğini artırmakta ve yolsuzlukla mücadele etmek için özel sektör ve sivil toplum ile birlikte çalışmaktadırlar. Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası kurumların yönetişimini iyileştirmenin önemli bir unsuru olarak uluslararası mali mimariyi güçlendirme konusu devlet başkanları zirve toplantılarının başladığı 2008 den beri G20 gündeminin temel maddelerinden biri olmuştur Los Cabos Liderler Bildirgesi nde G20 liderleri, reformların IMF nin meşruiyetini, geçerliliğini ve etkililiğini artırmak için şart olduğunu ifade ettiler. Bu mali kurumun yönetişim reformu taahhüdü St. Petersburg Liderler Bildirgesi nde tekrarlandı. Ancak, 2014 Brisbane Liderler Bildirgesi nde 2010 da kabul edilen IMF kotası ve yönetişim reformlarının ilerlemesinde sürekli gecikme olmasından dolayı derin bir hayal kırıklığı duyulduğu ifade edildi. Yönetişim açısından G20 nin gündeminin ön sıralarında yer alan bir diğer ilişkili konu, mali kurumların direncini artırarak batmayacak kadar büyük sorununa son verilmesiydi. G20 liderlerinin Los Cabos ve St. Petersburg bildirgeleri bu konuda taahhütler içeriyordu Brisbane Liderler Bildirgesi nde yer verilen Finansal İstikrar Kurulu nun (FSB) eylem çağrısında, global olarak sistemik önemi haiz bankaların bu bankaların batması halinde vergi mükelleflerine koruma sağlayacak ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmaları isteniyordu. G20 aynı zamanda G20/OECD Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS) Eylem Planı ile ülkelerin gelir matrahlarını garanti altına almak için uluslararası vergi sisteminde dürüstlüğün artırılmasını da 4 Issue Paper on Corruption and Economic Growth. OECD, corruption/issue- Paper- Corruption- and- Economic- Growth.pdf

3 taahhüt etmektedir. BEPS ile ilgili olarak G20 ülkeleri kârın, ekonomik faaliyetten kâr elde edilen yerde vergilendirilmesi gerektiği için G20/OECD BEPS projesinin hazırlanmasını memnuniyetle karşılamış ve tüm ilgili ülkeleri katkıda bulunmaya çağırmıştır te St.Petersburg da iki yıllık bir eylem planı üzerinde mutabık kalınmıştır; bu plan tipik büyüklükteki çokuluslu şirketlerin yasal olarak ödemesi gereken vergiden kaçınmalarını zorlaştırmayı amaçlamaktadır. Planın çıktılarının yaklaşık yarısı Brisbane de teslim edilmiş, geri kalanının da 2015 sonuna kadar teslim edilmesi planlanmıştır. Uluslararası vergi sisteminde adaletin sağlanması ve ülkelerin gelir matrahlarının teminat altına alınmasına yönelik olarak BEPS Projesiyle ilerleme ve dirençli ekonomiler kurma konuları G20 nin Brisbane Liderler Bildirgesi nin öncelikli taahhütlerinden biri olarak tekrarlandı. G20, 2018 sonuna kadar karşılıklılık esasına dayanarak otomatik bilgi değişimi (AEOI) için ortak raporlama standartlarının uygulanması taahhüdünde bulundu. Bu taahhüt, sınır ötesi vergi kaçakçılığıyla mücadeleyi hedef almaktadır. Ayrıca, 2014 Liderler Bildirgesi nde, Finansal İstikrar Kurulu (FSB) global olarak sistemik önemi haiz bankaların bu bankaların batması halinde vergi mükelleflerine koruma sağlayacak ek zarar karşılama kapasitesi bulundurmaları için yeni bir eylem çağrısında bulundu. G20 ve OECD üyeleri BEPS projesine eşit seviyede katılımda bulunurken dünyanın daha az gelişmiş ekonomilerinin katılımları daha az netlik taşımaktadır. OECD, LDC nin (En az Gelişmiş Ülkeler) ve diğer G20 veya OECD üyesi olmayan gelişmekte olan ekonomilerin katılımı için Afrika, Asya, Güney Amerika ve Avrasya da dört bölgesel istişare toplantısı yaparak bir miktar çaba sarf etmişse de bu ülkeler ancak projenin tamamlanması beklenen tarihe 7 ay kala sürecin içine katılmışlardır. Ayrıca, bölgesel istişareler, tartışmaların özünü veya sürecin gidişatını etkilemekten daha çok girdilerin ne olduğunu anlatma fırsatları olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, süreç bazı sivil toplum örgütlerince yetersiz kapsayıcılıkta olması açısından eleştiri bombardımanına tutulmuştur. O zamandan bu yana, G20 Kalkınma Çalışma Grubu, OECD den gelişmekte olan ve yeni gelişmeye başlayan ülkelerin sürece dahil edilmesi için daha çok çaba harcamasını talep etmektedir. Kâr, ekonomik faaliyetten kâr elde edilen ve değer yaratılan yerde vergilendirilmelidir. - G20 Liderler Bildirgesi, Brisbane, Kasım 2014 G20 dünyanın en büyük ekonomi gruplarından biri olarak yolsuzluk olaylarını azaltmaya ve dünyada yolsuzluğa karşı dünyada bir duyarlılık kültürü oluşturulmasına kendini adamıştır G20 Yolsuzlukla Mücadele Planı, 2014 G20 Katılım Grupları ve Yönetişim G20 nin resmi katılım grupları - C20, B20, T20 ve L20- son birkaç yıl içinde yaptıkları çalışmalarında yönetişim konusuna çeşitli derecelerde değindiler. C20, 2013 te Rusya da yapılan ilk Civil20 Zirvesi nde, G20 ülkelerini yasa dışı finansal işlemleri engellemesi, kurumsal şeffaflığın artırılması, maden çıkarma sanayindeki şirketlerin ödemelerini yayınlamaları, yabancılara rüşvet vermenin suç haline getirilmesi, satın alma ve kamu finans yönetiminde uluslararası standartların uygulanması ve yolsuzlukları bildirenleri korumaya alma kanununun uygulanması için çağrıda bulundu. Ayrıca 2014 C20 Bildirgesi nde ülkeler BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi nin onaylanması ve uygulanması, daha fazla istişare ile kapsayıcı bir BEPS

4 sürecinin işletilmesi ve vergi kaçakçılığıyla mücadele için tüm sektörlerde geliştirilmiş şeffaflaştırma önlemlerinin alınması çağrısında bulunuldu. B20 son üç yıl içinde yönetişim konusundaki en kapsamlı bildirgelerinden birini yazdı Los Cabos B20 Bildirgesi nde Seul Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı nın tam olarak uygulanması, OECD vasıtasıyla kamu satın alma sistemlerinin bağımsız değerlendirmesinin yapılması, hassas makamlarda çalışan kamu görevlilerinin varlık beyanında bulunması, suç işlemeye teşvike karşı mücadelede en iyi uygulamalar belgesinin hazırlanması, yabancılara rüşvet mevzuatı ilkelerinin hazırlanması, şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele programını uygulamak üzere bir pilot ülkenin seçilmesi çağrısında bulunuldu teki B20 Tavsiyeleri arasında BEPS sorununu şirketlerin şeffaflığını artırarak ortaya koymak, açık ve etkin bir vergi sistemini teşvik etmek, G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubunun kalıcı statü kazanması talebinde bulunmak ve yolsuzlukla mücadele çalışmalarında B20 Görev Ekibi ile C20 arasında yakın işbirliği sağlanması bulunuyordu. Farklı bir politika eylemi olarak B20, iş etiği ve sorumlu çalışma uygulamalarına yönelik olarak şirketler ve KOBİ ler için eğitim ve kapasite artırma programlarının hazırlanmasını önerdi. B20, 2013 te ayrıca en iyi uygulamaları paylaşmak üzere her bir G20 ülkesinde Ortak Eylem Merkezi ve Yolsuzlukla Mücadele Mükemmeliyet Merkezlerinin kurulması çağrısında bulundu te B20, yolsuzlukla mücadele ile ilgili kanunların uyumlaştırılması, OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi ve BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi gibi yasal çerçevelerin uygulamaya geçmesi ve mal sahipliğinde şeffaflık ve şirketlerin denetiminde G8 ana ilkelerine uyulması çağrısında bulundu. B20 Türkiye bu konudaki çalışmalarını yürütmek üzere bir yolsuzlukla mücadele görev ekibi oluşturdu. B20 Türkiye nin yolsuzlukla mücadeleye yaklaşımı, Avustralya tavsiyelerini takiben yasal çerçevenin uygulanmasının önündeki engelleri ve uygulama yollarını tespit etmek, kamu ve özel sektör ve sivil toplum örgütleri arasında kamu ve özel sektörde şeffaflığın sağlanması için ortak eylemler ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili kanunların uyumlaştırılması çalışmalarına devam etmek yönündedir. Liderlerin Bildirgeleri Liderlerin bildirgelerine G20 nin web sitesinden ve diğer bazı sitelerden erişilebilir. Bu bildirgelerin tümüne C20 web sitesinin kaynaklar bölümü nden ve Brisbane Eylem Planı, Kasım 2014 linkinden ulaşabilirsiniz. Finans Sektörü Vergi konuları dahil kapsayıcı büyüme ve mali istikrarı teşvik etmekten sorumlu G20 görevini G20 Maliye Bakanları yönetmektedir te yapılan son G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankaları Guvernörler toplantısının bildirgesine buradan erişebilirsiniz. G20 Yüksek Seviye Gerçek Yararlanıcı Şeffaflığı İlkeleri, Kasım 2014 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu G20 Yolsuzlukla Mücadele Çalışma Grubu kurulduğu 2010 yılından bu yana raporlar ve tavsiyeler yayınlamıştır; bunlardan biri Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı dır. Ayrıca, Kasım 2014 te

5 yazılan G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planı na ve G Brisbane Yolsuzlukla Mücadele Güncellemesi ne bakabilirsiniz. BEPS ve AEOI nin son durumuyla ilgili daha fazla bilgi için: OECD Genel Sekreterliğinin G20 Liderlerine verdiği Vergi Konulu Rapor, Kasım 2014 Uluslararası Organizasyonların gelişmekte olan ülkeler ile vergilendirme konusunda yapılandırılmış diyalog süreci teklifi, Kasım 2014 Kalkınma G20 Kalkınma Çalışma Grubu (DWG) iç kaynak yönlendirmesi ve altyapı ile ilgili çalışmaları içeren kalkınma- odaklı politika çalışmalarını yönetmektedir St. Petersburg G20 Kalkınma Komiteleri üzerine Hesap Verebilirlik Raporu. Bu, kalkınma taahhütleri ve bunların 2014 ten önce gerçekleştirilmesiyle ilgili ilerlemeyi belgeleyen bir rapordur ilerlemesi ile ilgili bilgi G20 Kalkınma Çalışma Grubu Yıllık İlerleme Raporu nda bulunmaktadır te C20 Yönetişim Çalışma Grubu: C20 nin hedefi, yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti için alınabilecek eylem kararları dahil kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin teşvik edilmesi için konuya özel, somut ve dayanağı olan politika tavsiyeleri oluşturarak G20 nin politika üretme süreçlerine yapıcı katkıda bulunmaktır. Yukarıda ayrıntılarıyla anlatıldığı gibi, yönetişim ile ilgili sorunlar uzun yıllardan beri G20 nin gündeminde resmi katılım grupları tarafından dile getirilmiştir. Yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti alanında ortaya konmuş henüz somut bir başarı görünmese de, G20 gene de yukarıda ana hatları verildiği üzere nitelikli işlerin teşvik edilmesi konusunda bazı önemli taahhütlerde bulunmuştur. Benzer şekilde, G20 katılım grupları kapsayıcı büyümenin iyileştirilmesine yönelik birkaç kuvvetli tavsiyede bulunmuştur te C20 Yönetişim Çalışma Grubu, bugüne kadar resmi katılım gruplarının yaptığı tavsiyelere istinaden, G20 nin taahhütlerinin uygulanmasına yönelik bir kapsayıcı yöntem teklif ederek önemli bir rol oynayabilir. Bu bağlamda, C20 Yönetişim Çalışma Grubunun aşağıda önerilen adımları atması tavsiye edilir: den bu yana G20 nin yönetişim konusundaki ilerlemesinin değerlendirilmesi. 2. Bu ilerlemenin 2012 den bu yana C20, L20, T20 ve B20 tarafından yapılan tavsiyelerle karşılaştırılması. 3. Bu karşılaştırmadan elde edilecek bulgular üzerine politika opsiyonları ve tavsiyelerin oluşturulması. Ayrıca, kaynak ve zaman yeterli olursa, C20 Yönetişim Çalışma Grubu, G20 nin önemli politikalarının yönetişim üzerindeki etkilerinin analizini yapmayı ve buna bu politikaların G20 nin koyduğu yönetişim hedefleri üzerindeki olası etkilerini de dahil etmeyi düşünebilir. Daha sonra bu analiz üzerinden politika tavsiyeleri oluşturulabilir.

6 Diğer Politika Platformları: 2015 G20 Liderler Zirvesi, dünya liderlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) üzerine inşa edilecek bir yeni kalkınma çerçevesini benimsemelerinin beklendiği tarihten sadece 6 hafta sonra yapılacak. Bu çerçeve, Milenyum Kalkınma Hedeflerinin 2015 te sona ermesinden sonra global sürdürülebilir kalkınma çabasını yönlendirecek daha geniş hedefler koymak üzere hazırlanmıştır. SDG lere sürdürülebilir kalkınma hedefleri üzerinde ciddi etkiye sahip yönetişim önlemlerinin dahil edilmesi tavsiye edilmektedir. C20 Yönetişim Çalışma Grubu nun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yönetişim üzerindeki potansiyel eylem noktalarını bulması, G20 hedefleri ile SDG ye yapılacak tekliflerin örtüşen yönlerini tespit etmesi ve her iki platforma yapılacak sivil toplum tavsiyelerinin tutarlılığını sağlaması önerilmektedir. BEPS Projesi iç ve vergi anlaşması önlemleri tavsiyeleri ve Ekim e kadar (2. Dönemin sonu) ve daha sonra Aralık ta (3. Dönemin sonu) olmak üzere transfer ücretlendirmesi dahil çeşitli tavsiyeler üzerinde çalışıyor olacak. Yönetişim Çalışma Grubu nun, düzenli olarak BEPS web sayfasını ziyaret ederek güncel gelişmelerden haberdar olmaları önerilir. Bize Katılın C20 Yönetişim Çalışma Grubu hakkında daha fazla bilgi için lütfen C20 Çalışma Grupları sayfasını ziyaret edin.

C20 2015 Türkiye Öncelikleri

C20 2015 Türkiye Öncelikleri C20 2015 Türkiye Öncelikleri C20 Türkiye online anketi sonuçlarına göre hazırlanmıştır 3 Mart 2015 1 C20 Türkiye Gündem Oluşturma İstişare Raporu Giriş C20 (veya Sivil 20), G20 nin çok uluslu kurumların

Detaylı

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ*

TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* TÜRKİYE G20 DÖNEM BAŞKANLIĞI 2015 YILI ÖNCELİKLERİ* * G20 internet sayfasında yayımlanan metnin Türkçe tercümesidir. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı nın Mesajı 2008-09 yıllarında yaşadığımız Büyük Durgunluk

Detaylı

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu

G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları. Bilgi Notu G-20 Gündeminde Yer Alan Kalkınma Konuları Bilgi Notu Sencer TURUNÇ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 18.02.2015 G-20 Resmi Adı: G-20 ya da Yirmiler Grubu (Group of 20)

Detaylı

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA

3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT. Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı. Kasım 2011 ANKARA 3-4 KASIM 2011 G 20 ZİRVESİNE İLİŞKİN NOT Ekonomik ve Mali Politikalar Başkanlığı Kasım 2011 ANKARA 1 3-4 KASIM 2011 TARİHLİ G20 ZİRVESİ 26 Eylül 1999 tarihli G7 Maliye Bakanları Zirvesinde, uluslararası

Detaylı

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu

Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Değerlendirme Raporu Değerli Okur, Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramının durumunu incelemeyi ve KSS konusunda Türkiye için bir dayanak noktası tanımlamayı

Detaylı

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi

OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi 1 Önsöz 1. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (Rehber), hükümetler tarafından çok uluslu şirketlere yapılan tavsiyelerdir. Rehber, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU *

AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * AVRUPA MALİ SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA SORUMLULUK VE REKABETÇİLİĞE DOĞRU * * Avrupa Komisyonu nun İç Pazar ve Hizmetlerden sorumlu üyesi Michel Barnier in Towards More Responsibility and Competitiveness in

Detaylı

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi

On Adımda Sonuç Odaklı İzleme. Değerlendirme Sistemi K a l k ı n m a U y g u l a y ı c ı l a r ı i ç i n E l K i t a b ı On Adımda Sonuç Odaklı İzleme ve Değerlendirme Sistemi DÜNYA BANKASI Küresel HIV/AIDS Programı ve Operasyonlar Değerlendirme Dairesi

Detaylı

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler

Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derleme/Review Article Çevreye İlişkin Önemli Toplantı ve Belgeler Derya Çamur*, Songül A. Vaizoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Ankara *Derya Çamur, Hacettepe Üniversitesi Tıp

Detaylı

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI

TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA TEK PENCERE UYGULAMASI UZMANLIK TEZİ Sevin SEVİNÇ ÜNSAL Ankara - 2007 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.....i

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 107 Aralık 2014 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Selen Akses, İKV Kıdemli Uzmanı İKTİSADİ KALKINMA VAKFI 1 www.ikv.org.tr TÜRKİYE G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI NI DEVRALDI Türkiye

Detaylı

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak,

AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı göz önünde bulundurarak, Türkiye Cumhuriyeti İle Katılım Ortaklığında Yer Alan İlkeler, Öncelikler, Ara Hedefler ve Koşullara İlişkin 8 Mart 2001 tarihli KONSEY KARARI (2001/235/AT)) AB KONSEYİ, Avrupa Topluluğunu kuran Antlaşmayı

Detaylı

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ

TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ TÜRKİYE İLE VİZE SERBESTLİĞİNE İLİŞKİN YOL HARİTASI BİRİNCİ DEĞERLENDİRME RAPORU İKV TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİ 1.GİRİŞ AB ve Türkiye arasında 2005 yılından beri müzakereleri devam

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI

TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI TÜRKİYE DE EN KÖTÜ BİÇİMLERDEKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONLANDIRILMASI: 2014 HEDEFİNE DOĞRU YOL HARİTASI Dr. Şule Çağlar KISALTMALAR...4 ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...6 ULUSLARARASI ÇERÇEVE...8 ULUSAL ÇERÇEVE... 12 ELDE

Detaylı

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ

ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ÇEVRE DENETİMİNİN TEMELLERİ VE TÜRKİYE DE ÇEVRE DENETİMİ ANKARA 2013 Bu kitabın her türlü basım ve dağıtım hakkı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına aittir. Bu çalışma Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel

Detaylı

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 117 MAYIS 2012 ISSN 1304-8155 Yatırımcı Seferberliği Arama Konferansı Sonuç Raporu (sayfa 7) Altyapı Yatırımlarının Finansmanı (sayfa 15) TSPAKB TSPAKB Adına İmtiyaz Sahibi

Detaylı

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Avrupa Birliği nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları Bu yayın, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ

İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ THE LOGO İMZADAN SONRA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ NE KATILIM REHBERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ 2000 yılında başlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Cansen Akkaya Daire Başkan Yardımcısı DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye Ayla Efeoğlu Şube Müdürü DSİ Genel Müdürlüğü Ankara, Türkiye

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2

Kıbrıs Türk toplumu. 38,1 milyon EURO. 15 Temmuz 2009 1. 15 Aralık, 2011 2 Güncelleme tarihi 02/07/06 KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN EKONOMİK KALKINMASINI TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK BİR MALİ YARDIM PROGRAMI OLUŞTURULMASINA DAİR FİNANSMAN PROTOKOLÜ KISIM I EK 1. KİMLİK BİLGİLERİ YARARLANICI

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM TÜRKİYE DE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM Yıldız Ecevit Uluslararası Çalışma Ofisi - ANKARA Copyright Uluslararası Çalışma Örgütü 2007 Birinci baskı 2007 Uluslararası Çalışma Ofisi yayınları,

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve

Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve Türkiye deki Dinamik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesine ve Finansmanına Yönelik Çerçeve ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME MERKEZİ İSTANBUL İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI Originally published

Detaylı

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak...

ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... Sürdürülebilirlik Raporu ilerlemenin yolu her zaman ileri bakmak... İçindekiler 2 Yönetiṁ Kurulu Başkanı ndan Mesaj 4 Vizyon, Misyon, Hedef ve İlkeler 6 Kısaca Otokar 8 Otokar ın Rekabet Avantajları 10

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler

Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler Resmi çeviri değildir. Lütfen İngilizce versiyonu dikkate alınız Türkiye de Sivil Toplumun gelişmesine yönelik Avrupa Komisyonu desteği için yol gösterici ilkeler 2011-2015 Hareket Noktası Etkin bir çoğulculuk,

Detaylı

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI

İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 1 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI 2 İŞGÜCÜ PİYASASINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ EL KİTABI Yıldız Ecevit Şubat 2010 Hazırlayan: Yıldız Ecevit Tasarım: TORNA Tasarım (www.tornatasarim.com)

Detaylı