T.C. İl Özel İdaresi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İl Özel İdaresi"

Transkript

1 T.C. İl Özel İdaresi STRATEJİ PLANI ( ) - Ekim

2 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 6 ÖNSÖZ 9 SUNUŞ 10 I. SAMSUN HAKKINDA TARİHİ GELİŞİM Samsun un Tarihi Mütareke Yıllarında Samsun Rum Pontus Cemiyetlerinin Bölücü Faaliyetler Cumhuriyet Döneminde Samsunla İlgili Olarak Gerçekleşen Bazı Önemli Olaylar 2. COĞRAFİ YAPI Coğrafi Konum Akarsular Ovalar Göller Barajlar II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM Yasal Dayanak Stratejik Plan Hazırlık Modeli İl Özel İdaresi Stratejik Planlama Ekibi İl Özel İdaresi Stratejik Planının Hazırlanması Çalışması Kapsamında Yer Alan Kurumların Planlama Ekipleri 18 III. DURUM ANALİZİ İl Özel İdarelerinin Tarihçesi İl Özel İdarelerinin 5302 Sayılı Kanuna Göre Yapısı, Görevleri, Yetkileri ve 20 Sorumlulukları 2.1. İl Genel Meclisi İl Encümeni Vali Kuruluş İçi Analiz ve Çevre Analizi Kaynaklarla İlgili Göstergeler Teşkilat Yapısı 23 2

3 Fiziksel Yapı Makine Parkı Bina Durumu Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları 26 IV. MİSYON-VİZYON-İLKELER Misyonumuz Vizyonumuz İlkelerimiz 29 V. STRATEJİK KONULAR 29 Bölüm 1. İl Özel İdaresi 31 Trend Çalışması 32 Mevcut Durum Çalışması 36 GZFT Analizi 42 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 43 Performans Göstergeleri 59 Bölüm 2. Savunma Hizmetleri 65 Mevcut Durum Çalışması 66 GZFT Analizi 67 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 68 Performans Göstergeleri 72 Bölüm 3. Güvenlik Hizmetleri 73 Mevcut Durum Çalışması 74 GZFT Analizi 75 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 76 Performans Göstergeleri 79 Bölüm 4. Sanayi ve Ticaret Hizmetleri 80 Mevcut Durum Çalışması 81 GZFT Analizi 85 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 86 Performans Göstergeleri 90 Bölüm 5. Tarım Hizmetleri 91 Mevcut Durum Çalışması 92 3

4 GZFT Analizi 97 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 98 Performans Göstergeleri 102 Bölüm 6. Çevre Koruma Hizmetleri 104 Mevcut Durum Çalışması 105 GZFT Analizi 108 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 109 Performans Göstergeleri 114 Bölüm 7. Sağlık Hizmetleri 115 Mevcut Durum Çalışması 116 GZFT Analizi 118 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 119 Performans Göstergeleri 124 Bölüm 8. Spor Hizmetleri 126 Mevcut Durum Çalışması 127 GZFT Analizi 128 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 129 Performans Göstergeleri 131 Bölüm 9. Kültür Hizmetleri 132 Mevcut Durum Çalışması 133 GZFT Analizi 136 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 137 Performans Göstergeleri 142 Bölüm 10. Eğitim Hizmetleri 144 Mevcut Durum Çalışması 145 GZFT Analizi 155 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 157 Performans Göstergeleri 177 Bölüm 11. Sosyal Yardım Hizmetleri 183 Mevcut Durum Çalışması 184 GZFT Analizi 186 Strateji, Hedef, Faaliyet ve Projeler 187 Performans Göstergeleri 189 4

5 VII. MALİ KAYNAK VE TABLOLAR Gayrimenkul Bilgileri İl Özel İdaresinin Ortak Olduğu Şirketler İl Özel İdaresinin Organize Sanayi Bölgelerindeki Hisseleri ve Kredi 190 Kullandırma Durumu 1.3. İl Özel İdaresinin İştirak Ettiği Birlikler İl Özel İdaresinin Diğer İştirakleri İl Merkezindeki Bina ve Arsa Durumu Diğer Kiradaki Mülkler İle İlgili Bilgiler İlçe Özel İdareleri Gayrimenkul Bilgileri Yılı Bütçesi Kurumsal Dağılımı 193 VIII. SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE 195 DEĞERLENDİRMESİ Yılı Özel İdare Strateji Planı Değerlendirme Raporu 195 5

6 KISALTMALAR AB AÇSAP AFİS AKM AR-GE ASYE BAF-KAB BİMER BOTAŞ CAD CBS CNC CTP ÇED ÇDP DAFYAR DPT DSİ EPDK GATT GPS GSMH GSYİH GZFT HHK HİS İLSİS İTU KBRN KKM KOBİ KOS KÖS KÖYDES Avrupa Birliği Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Otomatik Parmak İzi Teşhis Sistemi Atatürk Kültür Merkezi Araştırma Geliştirme Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları Bafra Katı Atık Birliği Başbakanlık İletişim Merkezi Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Computer Aided Design (Bilgisayar Destekli Tasarım) Coğrafi Bilgi Sistemi Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (Computer Numerical Control) Camelyaf Takviyeli Polyester Çevresel Etki Değerlendirmesi Çevre Düzeni Planı Doğal Afet ve Yardımlaşma Devlet Planlama Teşkilatı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması Global Positioning System (Küresel Konumlama Sistemi) Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler (SWOT) Hasta Hakları Kurulları Hayvan İçme Suyu İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetim Bilgi Sistemi İyi Tarım Uygulamaları Kimyasal Biyolojik Radyasyon Nükleer Komuta Kontrol Merkezi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri Küçük Ölçekli Sulama Köylerin Alt Yapılarını Destekleme Projesi 6

7 KSS Küçük Sanayi Siteleri KTAE Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü KUDEP Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu MEB Milli Eğitim Bakanlığı MOBESE Mobil Elektronik Sistem Entegrasyon OKS Orta Öğretim Kurumları Sınavı OMÜ Ondokuz Mayıs Üniversitesi ORS Tuz ve Şeker Karışımı OSB Organize Sanayi Bölgeleri ÖSS Öğrenci Seçme Sınavı RAM Rehberlik Araştırma Merkezi RİA Rahim İçi Araç SAMFAD Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği SG Sulama Göleti SİAD Sanayi ve İşadamları Derneği SİÖİ Samsun İl Özel İdaresi SRAP Sosyal Riski Azaltma Projesi STK Sivil Toplum Kuruluşları SYDV Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı TARGEL Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi TEDAŞ Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. THM Türk Halk Müziği TKY Toplam Kalite Yönetimi TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti TSM Toplum Sağlığı Merkezi TSO Ticaret ve Sanayi Odası TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu TÜGEM Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri YG21 Yerel Gündem 21 YİBO Yatılı İlköğretim Bölge Okulu 7

8 Hususi İdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını arttıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin ederek, yerine göre tedbirler bulmalı ve salahiyetlerini tam kullanmalıdır. M. Kemal ATATÜRK 1 Kasım 1937 (Meclis i açış konuşmasından) 8

9 ÖNSÖZ Ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ortak değerlerinin küreselleşerek sınır tanımaz bir biçimde yayılması, yeni bin yılda yaşamın kaçınılmaz bir olgusu olarak tüm ülkeleri etkilemektedir. Günümüzde değişim, sürekli ve ısrarlı bir nitelik kazanmış ve adeta yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu değişimin temelinde; sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, bilişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişme, bürokratik yönetim modellerinde değişim, artan nüfus, göç hareketleri, yaşam kalitesi, verimlilik arayışları gibi ekonomik ve sosyal nedenler yatmaktadır. Bugün hepimiz biliyoruz ki yeni bir dünya konuşuluyor ve adına ne denilirse denilsin dünyanın temel alt yapısı yeniden inşa ediliyor. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de Kamu Yönetiminin; merkeziyetçi yapıdan uzaklaşmış, değişen şartlara ve vatandaşın beklentilerine daha hızlı cevap verebilen, anayasal eşitlik ilkesine saygılı, saydam, yeniliklere açık, sorumlu ve hesap verebilen bir yapıya kavuşması, hiyerarşik örgütlenmeden basit ve yatay bir örgütlenmeye geçmesi yönünde bir değişim beklenmektedir. Kamu yönetimi, vatandaşı hizmetlerin odağına almalı, kamu hizmetlerini hızlı, zamanında ve beklenilen kalitede sunmalı, kaliteyi tüm iş süreçlerine hakim kılmalı, hizmetlerin belirlenmesi ve sunulmasında vatandaşı karar alma sürecine dahil etmelidir. Bu yeni anlayış içinde kamu yönetimi özetle; şeffaf, katılımcı, rekabetçi, düşük maliyetli, insan odaklı, etkili, hızlı, üretken, verimli, erişilebilir, insan haklarına ve hukuka saygılı, çevreye duyarlı, hesap verebilir, öngörülü olmak zorundadır sayılı İl Özel İdareleri Kanunu nun temel amaçlarından en önemlisi İl Özel İdarelerinde stratejik yönetim anlayışını tesis etmektir. Stratejik planlama, stratejik yönetimin en önemli aracıdır. Bu bağlamda İl Özel İdareleri, durum tespitlerini yaparak, ilkelerini, varsayımlarını, misyon ve vizyonlarını belirleyecekler, hedeflerini ve bu hedeflere ulaşmak için gerçekleştirecekleri proje ve faaliyetleri, performans ölçütleri ve değerlendirme biçimini kapsayacak şekilde stratejik plan yapacaklar ve kaynaklarını bu stratejik planlamayla ilişkili bütçe yaparak kullanacaklardır tarihinde yapılan Mahalli idareler genel seçimlerinde yeni İl Genel Meclisi üyelerimiz belirlenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanununa göre mahalli idare seçimlerinden itibaren altı ay içinde beş yıllık Stratejik Planının hazırlanarak meclise sunulması gerekmektedir. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi strateji planının hazırlanması çalışmalarına 2009 yılı Mayıs ayında başlanmış olup, planlama çalışmaları Türkiye nin 2023 vizyonu doğrultusunda ve geleceğe dönük olarak, ulusal düzeydeki plan ve programlarla ilişkilendirilip özverili, hızlı ve yoğun bir çalışma sonucu tamamlanmış bulunmaktadır. Bu kapsamda İl Genel Meclisi Üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterine, stratejik plan çalışma grubuna ve diğer yöneticilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hasan Basri GÜZELOĞLU Vali 9

10 SUNUŞ Çağdaş kamu yönetimi anlayışının gereği olarak, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını, demokratik katılımın sağlanmasını, şeffaf ve hesap verebilen bir yönetimin oluşturulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, il özel idarelerinin stratejik plan yapmasını ve uygulamasını birer zorunluluk olarak öngörmüştür. Küreselleşen dünyada hızla gelişen teknoloji, değişen - dönüşen toplumsal yapı ve sermaye, emek, kaynak, bilgi dörtlüsünün önündeki engellerin kalkması sonucunda, kamu yönetiminin ve gündelik yaşamın düzenlenmesinde; küresel, ulusal ve yerel ölçeklerin; kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve diğer aktörlerin katılımının; acil, kısa, orta, uzun dönemlerin dikkate alınmasını gerektiren yeni yaklaşımların benimsenmesi zorunluluk haline gelmiştir. Katılımcılığa, hesap verebilirliğe, şeffaflığa, başarının ölçülebilirliğine ve uzlaşmaya dayalı; dinamik, esnek, sonuca değil sürece odaklı, demokratik, mekanı ve kurumsallığı dikkate alan bu yeni yaklaşımların en önemli araçlarından birisini de stratejik planlama oluşturmaktadır. Bu yaklaşım kamu yönetiminde gerçekleştirilen yeniden yapılan çalışmalarında da dikkate alınmış ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5302 Sayılı İl Özel İdareleri Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile kamu idareleri için stratejik planlama bir zorunluluk haline getirilmiştir. Yeni hazırlanan Stratejik Plan yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllık olarak düzenlenmiştir. Plan, İl Özel İdaresi tarafından kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve halkın görüş ve beklentileri dikkate alınarak, katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Hazırlanmış ilk Stratejik Plan doğrultusunda bütçelerinde hedeflere ulaşmaya en azami ölçüde çaba sarf edilerek İl Özel İdaresi önümüzdeki yıllarda hedeflenen mahalli müşterek hizmetlerin sunumunu başarıyla sürdürmeye devam edecektir. Stratejik Planda emeği geçen kişi ve kurumları tebrik ediyor, planın ilimiz ve ülkemiz için faydalı olmasını temenni ediyorum. Aslan KARANFİL Genel Sekreter 10

11 I. SAMSUN HAKKINDA Samsun İlinin İdari Bölünüşü Büyükşehir Belediyesi 1 İlçe Sayısı 17 Belediye Sayısı 40 Köy Sayısı TARİHİ GELİŞİM 1.1. Samsun un Tarihi Samsun İlimiz insanlık tarihi açısından çok eski bir yerleşim alanıdır. Başta bugünkü şehrin merkezi olmak üzere Kızılırmak Vadisi, Kavak, Tekkeköy, Çarşamba Ovası nda eski çağlardan beri insanlar iskan etmiş ve yaşam sürmüştür. Orta Taş Devrinde (Mezolitik M.Ö ) insanların Tekkeköy de bulunan sığınaklarda yaşadıkları ve bölgenin en eski yerleşimcileri oldukları bilinmektedir. Yine Cilalı Taş Devri (Neolitik M.Ö ) ile Bakır-Tunç Devrinde (Kalkolitik M.Ö ) insanların Samsun Merkez Dündar Tepe, Kavak Kalenderoğlu ve Bafra İkiztepe de sürekli iskan oluşturarak yaşamlarını devam ettirdikleri yapılan arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır. Samsun İli sınırları içerisinde devlet kurarak yaşayan en eski topluluk Gaşkalar dır. Bu medeniyette Gasgaslar da denilmektedir. (M.Ö ) Bilinen bu ilk medeniyeti takiben bütün Kuzey Anadolu ya hakim olan Paflagonlar Kızılırmak Havzası nda yaşamışlardır (M.Ö ). Hititler (M.Ö ), 11

12 Frigyalılar (M.Ö ), Kimmerler (M.Ö. 676), Lidyalılar (M.Ö bugün Kara Samsun adıyla isimlendirilen yere ENETE adında bir site kurdular), Miletliler (İyonya-M.Ö.2000-M.Ö.400), Egeden Karadeniz yoluyla ENETE ye yerleşerek Amisus veya Amisos ismini verdiler. Perslerin (M.Ö ) Lidya Kralı Krezus u yenmeleri sonunda M.Ö. 546 Amisos, Pers İmparatorluğunun eline geçti. M.Ö. 331 yılında Büyük İskender in Persleri yenmesi sonucu Makedonya İmparatorluğu eline geçen Amisos da, İskender in ölümüyle Pers kökenli Kont Krallığı (M.Ö ) kuruldu. Amisos Kont Krallığının başkenti oldu. Daha sonra M.Ö. 1. yy da Roma İmparatorluğu hakimiyetine giren Amisos M.S. 385 yılında Roma İmparatorluğu nun ikiye ayrılmasıyla Bizans İmparatorluğu nun sınırları içerisinde kaldı. Amisos M.S 860 yılında Abbasiler zamanında halife Mutassım ın emriyle Malatyalı Korkunç Ömer komutasındaki kuvvetler tarafından ele geçirilmiş ise de Bizanslılar tarafından tekrar geri alınmıştır. Türklerin Anadolu ya girmesiyle birlikte 1. Türk birlikleri zamanında Danişmentliler tarafından Samsun kuşatılmış ise de alınamamıştır. Anadolu Selçukluları zamanında Samsun un Müslüman yerleşim yerleri 1185 yılında Anadolu Selçuklu hakimiyetine geçmiştir. İlk defa Amisos ismi Selçuklular tarafından Samsun olarak değiştirilerek kullanılmaya başlanmıştır. Haçlı Seferleri sonrası başkent Trabzon olmak üzere Rum İmparatorluğu egemenliğine giren Samsun da Cenevizlilerin Karadeniz de ticareti ellerine geçirmeleri sonucunda 100 yıl kadar burada yaşamışlardır. Bu tarihlerde Türklerin yaşadığı Samsun a Müslüman Samsun, 3 km mesafede bulunan Cenevizlilerin ticaret sitesine de Gavur Samsun denilmiştir yılında Malazgirt Savaşı ndan sonra Danişmentliler tarafından alınamayan Samsun un deniz kıyısında bir kale kurarak Müslüman Samsun u oluşturduktan sonra 1243 Kösedağ Savaşı sonrası Trabzon Rum İmparatorluğu egemenliğine girmiş ise de 1296 yılında tekrar Anadolu Türklerinin eline geçmiş ve 1389 yılında da Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti çökerken Canik Beyliğine de başkentlik yapmıştır Mütareke Yıllarında Samsun Rum Pontus Cemiyetlerinin Bölücü Faaliyetleri 20. yüzyıl başlarında bölücü faaliyetler, Anadolu topraklarına yayıldı. Bu bölgede bağımsız bir devlet kurmak gayesi ile harekete geçen gruplardan biri de Doğu Karadeniz deki Rumlardı de Merzifon daki Amerikan Koleji nde Pontus Rum Cemiyeti adı altında bir teşkilat kurulmuş ve hızla çevreye yayılmıştı. Papadopulaos adlı bir öğretmen tarafından kurulan bu cemiyet, okul müdürü Mr. White nin önderliğinde teşkilatlanmasını sürdürürken bir taraftan da itilaf devletlerinin desteğini sağlamıştır. Merzifon da Anadolu Koleji nde tek bir Türk talebe yoktu. 135 talebenin 108 i Ermeni, 27 si Rum du. Okul müdürü, diğer kolejlerde olduğu gibi bir papazdı de misyonerlerin tertiplediği devlet aleyhine yapılan gösterilerin planlayıcıları arasında Merzifon Anadolu Koleji müdürü olan papaz da bulunuyordu. Kısa sürede birçok kasabada teşkilatlanan Pontus Cemiyeti, başta Müdafa-i Meşruta olmak üzere yeni kuruluşlar ile bölgede teşkilatlanıyor bir taraftan da 20 yaşından büyük her üyenin silahlandırılmasına çalışıyordu. Kısa sürede 14 şube açan Müdafa-i Meşruta Cemiyeti nin Çarşamba, Bafra, Havza ve Kavak ta da şubeleri bulunduğu gibi Avrupa devletleriyle işbirliği yapmak gayesiyle Mukaddes Anadolu Rum Cemiyeti adı altında yurt dışı ağırlıklı bir teşkilatı da vardı. 1. Dünya Savaşı yıllarında İtilaf devletlerinin açık desteğini de kazanan bölücü Rumlar, çalışmalarını daha da yoğunlaştırarak Çarlık Rusyasından da silah almayı başardılar. İngilizlerce de Mondros Mütarekesinin hemen ardından sadece Samsun Rumlarına tüfek dağıtılmış, İstanbul daki Rum Patrikhanesinin ve Yunanistan ın isteği üzerine son 50 yılda Samsun ve yöresine göçmen adı altında Rum yerleştirilmiş bunların kadarı Pontus Çeteleri saflarında yer alarak Samsun ve Merkez kazaya bağlı köylerde 500 civarında kundaklama, öldürme, yaralama gibi olaylara katılarak, yok etme/jenosid kampanyasına girişmişlerdir. 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal in 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıktığı gün, şehirde İngiliz askerleri vardı ve Merzifon dahil bölgede önemli askeri güç olarak bulunuyorlardı. Mustafa Kemal, 21 Mayıs ta Harbiye Nezareti (Genel Kurmay) ne gönderdiği raporda; Samsun ve dolaylarında 40 kadar bölücü Rum çetesi bulunduğunu, Müslüman halkın kaygı ve korku içinde yaşadığını, Rum Çetelerine karşı bir tedbir 12

13 olmak üzere bazı Laz çetelerinin para karşılığı bölgeye getirilip Rum saldırılarına karşı kullanıldığını belirtti. Söz konusu çetelerden biri ve en kuvvetlisi; Giresun Bölgesinde üstlenmekle birlikte Karadeniz in hemen her yerinde baskınlar düzenleyen, Rum çetelerini sık sık zor durumlara düşüren Topal Osman Çetesi idi. Mustafa Kemal in Samsun bölgesinde görüştüğü ilk kişilerden birisi de Topal Osman olmuştur. Yunan donanmasının 9 Haziran 1921 de İnebolu yu bombalaması üzerine taşkınlıklarını iyice artıran Rum Çetelerine karşı Ankara Hükümeti, 26 Haziran 1921 de Karadeniz deki Rum nüfusunun başka bölgelere yerleştirilmesini kararlaştırdı. Nurettin Paşa komutasında Sivas ta kurulan Merkez ordusuna tenkil hareketi görevi verildi. Merkez Ordusu Komutanlığı da Pontusçulukla uğraşanlar hakkında tutuklama kararı alarak bunları birer birer yakalamaya başladı. Merzifon daki Amerikan Koleji de kapatıldı ve yöneticileri yurtdışı edildi. Bu arada Samsun ve Trabzon metropolit merkezleri basılarak çok sayıda silah ve belge ele geçirildi. İtilaf devletleri, Rumlar a karşı alınan bu tedbirleri tesirsiz hale getirmek için bazı teşebbüslerde bulunmaya başlayınca da Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Dışişlerinden aşağıdaki nota yı almakta gecikmedi: Pontus Devleti fikrini; İstanbul daki Rum Patrikhanesi ve Yunanistan yeniden diriltmişlerdir. Samsun ve Marmara denizi yöresinde şimdiye kadar den fazla Türk öldürülmüştür. Türk kadınlarının ırzına geçilmiş, köyleri yakılmıştır. Türk uyruklu Rumlar, Yunanistan tarafından silah altına alınmaktadır. Karadeniz Rumlarını etkisiz hale getirmek için Anadolu içlerine nakledilmektedirler. Samsun bölgesindeki Rum köylerinden tüfek ve bir milyondan fazla mermi ele geçirilmiştir. Merkez Ordusu kuvvetlendirilerek sayısı artırılmış ve 1922 yılının başlarından itibaren de Pontus ayaklamasının bastırılmasına geçilmiştir. Bunun için de bölgeye dağılan milli kuvvetler, asi Rum köylerini ve onların dayanağı olmuş yerleri birer birer taramaya başladı. Sonunda, Pontus hayali ile başlayan Rumlar ın elebaşları ve onların yardakçıları tamamen yok edildi. Bir çıbanbaşı olarak senelerce etkinliğini sürdüren Rumlar ın bu tutumu kökünden kaldırıldı. Bunun için de Merkez Ordusu nca ele geçirilen çetelerden sı kısmen affedildi. Orduya sığınmayıp direnen Rum da öldürüldü. Anadolu içlerinde oturmak zorunda bırakılan Rum kadın ve çocukları da 1923 yılı başlarında vapurlara bindirilerek Yunanistan a gönderildi. Böylece Pontus hayali de sona ermiş oldu Cumhuriyet Döneminde Samsun la İlgili Olarak Gerçekleşen Bazı Önemli Olaylar Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919 da Samsun a çıktı. Mustafa Kemal Paşa 20 Eylül 1924 te tekrar Samsun a geldi. Vezirköprü İlçesi Amasya İlinden ayrılarak Samsun a bağlandı. Fransızların elinde bulunan sigara fabrikası Tekel e devredildi da Elektrik şebekesi hizmete açıldı da Samsun, su şebekesine kavuştu. 29 Ekim 1930 da Gazi Kütüphanesi hizmete açıldı de Samsun-Sivas demiryolu hizmete açıldı te Kavak bucağı ilçe oldu te Alaçam bucağı ilçe oldu da Verem Savaş Dispanseri hizmete açıldı te SSK Hastanesi hizmete açıldı te Halk Eğitim Merkezi hizmete açıldı de Samsun Havalimanı hizmete açıldı. 13

14 1959 da Kızılay Kan Merkezi kuruldu ta Samsun Limanı hizmete açıldı de Samsun Fuarı hizmete açıldı de Karadeniz Bakır İşletmeleri hizmete girdi de Samsun Azot Fabrikası üretime başladı te Belediye Sarayı hizmete açıldı da Samsun şehirlerarası tam otomatik telefon görüşmesine açıldı de Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretime başladı de Samsun Büyük Şehir statüsünü aldı 1996 da Samsun İçme ve Kullanma Suyu Projesi tamamlandı de Samsun Kalkınmada Öncelikli Yöre Statüsüne alındı. Uygulamaya Ocak 1998 de geçildi. Kasım 2008 yılında Samsun a Kalkınma Ajansı kurulması kararlaştırıldı. Temmuz 2009 yılında Samsun teşvik kapsamına alındı. 2. COĞRAFİ YAPI 2.1. Coğrafi Konum Karadeniz sahil şeridinin orta bölümünde Yeşilırmak ve Kızılırmak nehirlerinin Karadeniz e döküldükleri deltalar arasında yer alan Samsun ili km² lik bir yüz ölçümüne sahiptir. Coğrafi konum olarak 40 50' ' kuzey enlemleri, 37 08' ve 34 25' doğu boylamları arasındadır. Kuzeyinde Karadeniz in yer aldığı ilimizin komşuları; doğusunda Ordu, batısında Sinop, güneyinde Tokat ve Amasya, güney batısında ise Çorum illeridir. Samsun İli yeryüzü şekilleri bakımından üç ayrı özellik gösterir. Birincisi güneyindeki dağlık kesim, ikincisi dağlık kesimle kıyı şeridi arasında kalan yaylalar, üçüncüsü yaylalarla Karadeniz arasındaki kıyı ovalarıdır. Kızılırmak ve Yeşilırmak akarsularının delta alanlarında oluşmuş kıyılarında, yurdumuzun tarımsal potansiyeli en yüksek ovalarından Bafra ve Çarşamba ovaları yer almaktadır Akarsular Yeşilırmak: Yeşilırmak Nehri Köse Dağları ndan çıkar. Tokat İli nin Erbaa İlçesi nden geçerek Çarşamba ya ulaşan Yeşilırmak ilçeyi ortadan ikiye bölerek, Civa Burnu ndan Karadeniz e dökülür. Üçtaşlar bölgesinde Tersakan Irmağı ile birleşir. Uzunluğu 416 km olan Yeşilırmak ın akış hızı saatte 5 km, en kurak mevsimde su yüksekliği 9 metre doğu sahilinde ise 5,5 metredir. Kızılırmak: Sivas taki Kızıl Dağı ndan doğan Kızılırmak Türkiye nin en uzun akarsuyudur. Osmancık İlçesi nden Karadeniz Bölgesi ne giren ırmak km uzunluğundadır. Kargı civarında kuzeydoğu Samsun- Sinop sınırına girer. Bafra nın batısında kollara ayrılan ırmak Bafra Burnu ndan Karadeniz e dökülür. Delice, Devrez ve Gökırmak Kızılırmak ın önemli kollarındandır. Bafra yakınlarında yapılan ölçümlere göre en kurak zamanda genişliği 46 metre derinliği 1,30 metredir. Saniyede 21 m 3 su akıtır. Akış hızı ise saatte 4 ila 6 km arasındadır. 14

15 Terme Çayı: Terme Çayı Kara Orman dan doğar. Simenit etrafındaki sazlıkları besleyen Terme Çayı ilçeyi ikiye bölerek Karadeniz e dökülür. Genişliği 30 m derinliği yaklaşık 1 m olan Terme Çayı çeltik tarlalarına hayat verir. Diğer Akarsular: Mert Irmağı, Kürtün Çayı, Tersakan Çayı, Karaboğaz Deresi, Akçay, Uluçay, Esenli, İncesu, Hızırilyas, Ballıcaderesi ve Güdedi gibi irili ufaklı akarsular vardır Ovalar Çarşamba Ovası: Erbaa İlçesi nden geçen Yeşilırmak Nehri Çarşamba İlçesi ne ulaştıktan sonra Civa Burnu ndan Karadeniz e dökülürken çok kıymetli alüvyonlu Çarşamba Ovası nı meydana getirir. Kirazlık tan başlayan Çarşamba Ovası nın yüz ölçümü ha dır. DSİ tarafından yaptırılan su kanalları sayesinde arazinin % 70 i tarıma elverişli hale getirilmiştir. Geri kalan % 30 luk kısım ise ormanlık, sazlık ve bataklıktır. Sulama alanı ha olup ha ının inşaatı devam etmektedir. Bafra Ovası: Bafra İlçesi ne gelen Kızılırmak, Bafra da çeşitli kollara ayrılır. Bafra Burnu ndan denize dökülen Kızılırmak, ardında geniş ve alüvyonlu topraklar bırakır ha lık ovanın ha lık kısmı halihazırda sulanmaktadır. Türkiye nin en verimli ovalarından biridir. DSİ tarafından yaptırılan sulama kanalları ile sulanan ovanın kuzey kısımları çorak arazidir. Bu yerlerde hayvancılık yapılmaktadır Göller Bölgedeki göller zaman zaman değişen akarsu yataklarından meydana gelmiştir. Yörenin gölleri Bafra, Çarşamba ve Ladik ilçelerinde toplanmıştır. Liman Gölü: Bafra ya 20 km uzaklıktadır. 3 km büyüklüğündeki göl bazı kollarla denize açılmıştır. Bu kolların uzunluğu bazı yerlerde metreyi bulur. Gölde kefal ve sazan balığı avcılığı yapılmaktadır. Liman Gölü nün güneyinde Balık Gölü kuzeyinde ise Karaboğaz Gölü vardır. Ladik Gölü: Tersakan Irmağı nın kaynağını teşkil eden Ladik Gölü, Ladik e 10 km uzaklıktadır. Gölde alabalık ve turna balığı bulunmaktadır. Balıkçılık yanında geniş bir sazlık alana sahip olan Ladik Gölü nden toplanan sazlar hasır yapımında kullanılır. Gölün uzunluğu 5 km, genişliği 2 km ve yüz ölçümü 10 km 2 dir. Simenit Gölü: Bu göl Terme Çayı yatağının değişmesi ile meydana gelmiştir. Terme hudutları içerisinde bulunan gölde balıkçılık yapılmaktadır. Terme ye 20 km uzaklıkta bulunan göl, kanalla birbirine bağlanmış iki göl görünümümdedir. Kışın yağmur suları ile beslenen göl, fırtınalı zamanlarda zaman zaman deniz suyunun göle karışması ile dolar. Diğer Göller: Bunlar, Bafra da Kızılırmak tarafından meydana getirilmiş Karagöz, Dutdibi, Çernek, Uzun Göl ve Tombul Gölü dür. Çarşamba da Yeşilırmak da Akçagöl, Akarcık, Dumanlı ve Körırmak adıyla bilinen gölleri oluşturmuştur Barajlar Hasan Uğurlu Barajı ve Hidro Elektrik Santrali: Baraj, Yeşilırmak üzerinde ve Çarşamba ve Ayvacık İlçeleri sınırlarındadır. Yapımına 1971 yılında başlanan baraja trafik kazasında ölen merhum Samsun DSİ 7. Bölge Müdürü Hasan Uğurlu nun adı verilmiştir. Türkiye nin en büyük barajlarından biri olan baraj, tamamen Türk firma ve mühendisleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Yalnızca makine ve elektrikle ilgili ekipmanlar yurtdışından getirilmiştir. Barajın 2. ünitesi 1979 yılında, 3. ünitesi ise 1982 yılında, 4. ünitesi de 1983 yılında işletmeye açılmıştır. 500 mw gücünde ve yılda 1217 gwh enerji üretimi yapılmaktadır. Göl hacmi 1.078,75 x 10 6 m 3 tür. Baraj yüksekliği 175 m dir Suat Uğurlu Barajı ve Hidro Elektrik Santrali: Hasan Uğurlu Barajının 18 km aşağısında Yeşilırmak ın Çarşamba Ovası na açıldığı yerde bulunan barajın yapımına 1971 yılında başlanılmıştır. Balohar Barajı adı ile başlanan baraja daha sonra trafik kazasında Hasan Uğurlu ile birlikte hayatını kaybeden 15

16 eşi Suat Uğurlu nun adı verilmiştir. Projenin amacı enerji üretimi ve Çarşamba Ovası nın sulanmasıdır. Barajın 1. ve 2. ünitesi 1979 yılı sonunda, 3. ve 4. ünitesi de 1983 Martında işletmeye açılmıştır. 46 mw gücünde ve yıllık 273 gwh enerji üretimi yapılmaktadır. Göl hacmi 181,31 x 10 6 m 3 tür. Baraj yüksekliği 51 m dir Altınkaya Barajı ve Hidro Elektrik Santralı: Altınkaya Barajı Bafra İlçe merkezinin 35 km güney batısında Kızılırmak üzerinde yer alan temelden 195 m yükseklikte, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde bir barajdır. 700 mw gücünde yılda 1 milyar 632 milyon kwh enerji üretimi yapılmaktadır yılında su tutulmaya başlanmış olup, 1988 Ocak ayından itibaren kwh gücündeki 4 no lu ünitede normal üretime başlanmıştır. Göl hacmi x 10 9 m 3 tür. Derbent Barajı: Derbent Altınkaya Barajının 30 km mansabında olup, 33 m yüksekliğinde (talvegden) kil çekirdek kaya dolgu barajıdır. Yüzer baraj sınıfına giren Derbent Barajı Bafra ya 7 km uzaklıktadır. Sulama alanı ise ha dır. Yapılan kanallar Bafra Ovasını sulama amaçlıdır. 56 mw gücünde ve 257 gwh yıllık enerji üretmektedir. Göl hacmi 213 x 10 6 m 3 tür. Çakmak Barajı: Zonlu toprak dolgu tipinde, içme-kullanma-sanayi suyu temini için inşa edilmiş bir barajdır. Temelden yüksekliği 57,50 m, normal su seviyesinde, göl hacmi 106,50 hm 3 ve gövde hacmi de 2,60 hm 3 tür. Barajdan verilen toplam su miktarı 4000 l/s olup içme suyu için 3540 l/s su verilmekte, Samsun Gübre Fabrikasında 300 l/s ve Karadeniz Bakır Fabrikasında ise 460 l/s su kullanılmaktadır. 16

17 II. STRATEJİK PLANLAMADA UYGULANAN YÖNTEM 1. Yasal Dayanak 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Yine 5302 sayılı yasanın 31. maddesi gereğince mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan hazırlanır ve İl Genel Meclisine sunulur. 2. Stratejik Plan Hazırlık Modeli İl Özel İdaresinin stratejik plan çalışmalarında DPT tarafından hazırlanan kamu idareleri için stratejik planlama kılavuzunda yer alan model ve yaklaşım esas alınmıştır. İl Özel İdaresinde uygulanan stratejik plan modelinin aşamaları sırasıyla aşağıdaki gibidir: Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması Organizasyonun oluşturulması İhtiyaçların tespit edilmesi İş planının oluşturulması Hazırlık programının yapılması Planlama sürecinin ilk aşamasında paydaşlarla etkili bir iletişim kurularak İl Özel İdaremiz Atakum yerleşkesinde tarihinde toplantı düzenlenerek bu kesimlerin ilgi ve katkısı sağlandı. İl Özel İdaremiz paydaşlarının görüş ve beklentileri tespit edildi. İl Özel İdaremiz iç paydaşları ve birimlerinden katılan 59 kişiye stratejik plan hazırlama eğitimi verildi. İl Özel İdaresi nin faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine engel oluşturabilecek unsurların saptanarak bunların giderilmesi için stratejiler oluşturuldu. Paydaşların İl Özel İdaremiz hakkındaki görüşlerinin alınmasıyla kuruluşun güçlü ve zayıf yönleri hakkında fikir edinilerek paydaşların hangi aşamada katkı sağlayacağı tespit edildi. İl Özel İdaremizin taslak strateji planı internet üzerinden Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 155 Öğretim Üyesiyle paylaşılarak görüş ve önerileri alınarak plana yansıtılmıştır. Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerinin stratejik planlama sürecine dahil edilmesiyle planın bu kesimlerce sahiplenilmesi ve hazırlanan planın amaç ve hedeflere yön göstermesi amaçlanmıştır. Vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini almak için internet sitesinde stratejik plan yayınlanarak vatandaşlarımızın ve paydaşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak plana yansıtılmıştır. 17

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007. Yayın No:2007/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2007 Yayın No:2007/1 SAMSUN Eylül 2007 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. - 1 - - 2 - Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir. -3- - 4 - İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 I. GİRİŞ... 11 II. STRATEJİK

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR. Yayın No:2011/1. SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2011 Yayın No:2011/1 SAMSUN Ağustos 2011 İKTİSADİ RAPOR 2011, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ

T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ T.C. GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2011-1 - "..... Hususi Ġdareler ve Belediyeler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hâsılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin

Detaylı

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İKTİSADİ RAPOR 2010 S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI. SAMSUN Haziran 2010. Yayın No:2010/1 SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI S A M S U N TİCARET VE SANAYİ ODASI İKTİSADİ RAPOR 2010 Yayın No:2010/1 SAMSUN Haziran 2010 İKTİSADİ RAPOR 2010, SAMSUN i Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret

Detaylı

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015

KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 KURUMSAL PERFORMANS PLANI 2015 2015 YILI PERFORMANS PLANI Planın Ait Olduğu Dönem 01.01.2015 31.12.2015 Adres Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı No: 59 / 37100 KASTAMONU İletişim Telefonlar Faks

Detaylı

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13

SUNUŞ 1 1. GENEL BİLGİLER 3 2. PERFORMANS BİLGİLERİ 13 H i ç b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z y o k, y a l n ı z b i r ş e y e i h t i y a c ı m ı z v a r d ı r ; ç a l ı ş k a n o l m a k! M u s t a f a K e m a l A T A T Ü R K İÇİNDEKİLER SUNUŞ. GENEL

Detaylı

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015

BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 BATMAN İL ÖZEL İDARESİ PERFORMANS PROGRAMI 2015 www.batmanozelidare.gov.tr SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. Maddesine göre il özel idareleri

Detaylı

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014

T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K PLAN 2010-2014 T.C. BURSA L ÖZEL DARES STRATEJ K - 24 8 T.C. BURSA İL ÖZEL İDARESİ 5 BİR BAKIŞTA 1. İdari ve Mali İşlerin Geliştirilmesi 1.1. Kurumumuzun Sahip Olduğu Mevcut Kaynakların (İnsan, Para, Malzeme, vb.) En

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe

İÇİNDEKİLER. 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 1. Genel Bilgi 1.1. Nüfus ve Alan Bilgileri 1.2. Büyükşehir Belediye Sınırı 1.3. Coğrafi Konum 1.4. Tarihçe 2. Stratejik Planlama Çalışmaları İÇİNDEKİLER 3. Durum Analizi 3.1. Kurumsal Yapı 3.1.1. Belediye

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014

KIRKLARELİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN TASLAĞI 2010-2014 1. GENEL BİLGİLER 1.1. KIRKLARELİ İLİ KONUM: Marmara Bölgesinin Istranca (Yıldız) Dağları ve Ergene Ovası bölümleri üzerinde yer alan hudut ilimiz, kuzeyinde Bulgaristan, kuzey doğusunda Karadeniz, güney

Detaylı

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI

2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2015-2019 TEKKEKÖY BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI www.tekkekoy.bel.tr 1 Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. 2 www.tekkekoy.bel.tr Mustafa Kemal ATATÜRK www.tekkekoy.bel.tr 3 İSTİKLAL MARŞI Korkma,

Detaylı

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir.

Yıl içerisinde 35.695.691,36 TL gelire karşılık 36.463.982,54 TL gider yapılmış, gelirin gideri karşılama oranı %98 olarak gerçekleşmiştir. İÇİNDEKİLER SUNUŞ 2 I-) GENEL BİLGİLER 3 A- Düzce Genel Tanıtımı 3 B- Misyon ve Vizyon 9 C- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 D- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 13 3- Bilgi

Detaylı

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120

2014 Yılı Faaliyet Raporu 2014 YILI FAALİYET RAPORU. 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Yılı Faaliyet Raporu 1/120 KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ T.C. Kastamonu İl Özel İdaresi Kuzeykent Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı

Detaylı

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN

BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 1 T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2 BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK BAĞCILAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN 3 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

Detaylı

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi

BAFRA TİCARET VE SANAYİ ODASI (adına) Sahibi Göksel BAŞAR Yönetim Kurulu Başkanı. Mesul Müdür Coşkun ATASOY Yönetim Kurulu Üyesi Bu eserin tüm telif hakları Bafra Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Bafra TSO nun ismi kaydedilmek koşulu ile yayından alıntı yapmak mümkündür.ancak Bafra TSO nun yazılı izni olmaksızın yayının tamamı

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur.

Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Millete efendilik yoktur, hizmet vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Değerli Hemşehrilerim; Bugün, gücünü ve cesaretini geçmişten alan, yerelle evrenseli, tarihle bugünü eşzamanlı olarak

Detaylı

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SİLİVRİ BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleştirilen reformların yasal çerçevesini oluşturan

Detaylı

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR,

ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis Üyeleri, Saygıdeğer ÇORLULULAR, Ortak sevdamız Çorlu nun aydınlık yarınlarını el ele inşa etme yolunda kararlı ve azimli adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Geleceğimize sahip

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2015-2019

STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 EKİM 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Mutlu Şehir Osmaniye hedefi ve Birlikte Yönetim anlayışı ile çıktığımız bu yolda Çağdaş, modern ve Bölgesel yaşam merkezi olan bir Osmaniye inşa etmek

Detaylı

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER

T.C. MELİKGAZİ BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI [2012-2016] İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ MELİKGAZİ İLÇESİ 1 KAYSERİ TARİHİ 2 ROMA KOLONİLER DÖNEMİ 3 İLK İSLAM AKINLARI 3 KAYSERİ NİN TÜRK HAKİMİYETİNE GİRMESİ 4 DANİŞMENDLİLER DÖNEMİ 4 SELÇUKLULAR DÖNEMİ 5 ERETNA DÖNEMİ 6 KADI

Detaylı

T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015 PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAĞCILAR BELEDİYESİ 2015 PROGRAMI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 4 RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 5 AHMET DAVUTOĞLU BAŞBAKAN 6 KADİR TOPBAŞ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 7 LOKMAN ÇAĞIRICI BAĞCILAR

Detaylı

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI

MUĞLA ĐL ÖZEL ĐDARESĐ 2010-2014 STRATEJĐK PLANI Hususi idareler, büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almalı ve hususiyle hayat ucuzluğunu temin edecek yerine göre tedbirler bulmalı ve selahiyetlerini tam kullanmalıdır. 2

Detaylı

SUNUŞ. Haluk Şahin YAZGI Aksaray Belediye Başkanı

SUNUŞ. Haluk Şahin YAZGI Aksaray Belediye Başkanı 1 2 3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu ile kamu mali yönetiminde mali disiplin, hesap verebilirlik ve mali saydamlık hedeflenerek kamu kaynaklarının etkili, verimli ve tutumlu kullanılmasını

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI

SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLÂN ÇALIŞMASI (2006 2010) HAZİRAN 2006 1 GİRİŞ Sanayi toplumu ile insanlığın yaşadığı yenileme, değişim ve dönüşüm süreci; ekonomik, sosyal, yönetsel vb. tüm alanlarda, yoğun

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI

NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI NİLÜFER BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. BAŞKANIN SUNUŞU 3 2. STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASINDA UYGULANAN YÖNTEM 5 2.1. Yasal Dayanak 5 2.2. Stratejik Plan Modeli 6 2.3. Stratejik

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU T.C. AMASYA İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İ TABLOLAR LİSTESİ... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iii ŞEMALAR LİSTESİ... iii I. GENEL BİLGİLER... 2 A. AMASYA İL ÖZEL İDARESİNİN

Detaylı

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014

MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ STRATEJİK PLANI 2010 2014 Ağustos-2009 1 MİLLETE EFENDİLİK YOKTUR; HİZMET ETME VARDIR. 2 HAMİT TUNA TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANI 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 28 Mart 2004 Belediye Başkanlığı

Detaylı