Yetişkinler için Almanca. Küçük Sözlük Almanca-Türkçe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetişkinler için Almanca. Küçük Sözlük Almanca-Türkçe"

Transkript

1 Yetişkinler için Almanca Anne Köker, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Paul Rusch, Theo Scherling, Ralf Sonntag Küçük Sözlük Almanca-Türkçe Çeviri: Senem Özkul Berlin Münih Viyana Zürih New York

2 Kısaltma ve Simgeler: (İsimlerin) çoğul biçiminde ses incelmesini gösterir: das Land, -er (= Länder) *,* (Sıfatlarda) karşılaştırma ve üstünlük derecesi olmadığını belirtir. Sg. Pl. (isimlerde) sadece tekil biçim (isimlerde) sadece çoğul biçim (+ A.) belirtme durumuyla kullanılan ön-ilgeç (+ D.) yönelme durumuyla kullanılan ön-ilgeç (+ A/D.) belirtme veya yönelme durumuyla kullanılan ön-ilgeç Abk. kısaltma

3 25 Alt und Jung 25 Yaşlı ve Genç 6 eilig hızlı, ivedi vorhaben planlamak 1 spontan kendiliğinden, anında 7 2 Vọrdergrund, der, -e ön cephe, ön plan mẹrken farkına varmak Hịntergrund, der, -e arka cephe, arka plan Talẹnt, das, -e kabiliyet 8 3 Kịnderbüro, das, -s çocuk bürosu Kịnderbetreuung, die Sg. çocuk bakımı Senior/Seniorin, der/die, Senioren/ yaşlılar, yaşlı nüfus -nen Babysitter/-sitterin, der/die, bebek bakıcısı /-nen ụnbezahlbar hakkı ödenemez Generation, die, -en nesil begegnen (+ D.) (er ist jemandem birisiyle karşılaşmak begegnet) Familienalltag, der, -e günlük aile yaşamı ạltersmäßig yaşa bağlı olarak Zusạmmensetzung, die, -en nüfus yapısı Wohnbevölkerung, die, -en yerli nüfus Ein-Eltern-Familie, die, -n yalnız anne veya yalnız baba ile çocuk(lar)dan oluşan aile zusạmmenleben hep birlikte (beraber) yaşamak Ạltersgruppe, die, -n yaş gurubu getrẹnnt ayrı Kịnderort, der, -e çocukların barınması ve oynaması için yer Kịndergarten, der, kreş, anaokulu Spielplatz, der, -e oyun alanı Seniorenort, der, -e yaşlı insanların barındığı ve biraraya geldiği yer Ạltersheim, das, -e yaşlılar bakım yurdu, huzurevi Seniorenzentrum, das, -zentren yaşlılar merkezi Weiterbildungskurs, der, -e meslek geliştirme kursu, kariyer kursu zugänglich ulaşılabilir, faydalanılabilir voneinạnder birbir(ler)inden unterstü. tzen destek olmak Medium, das, Medien (meist Pl.) basın-yayın, medya ụnrealistisch gerçekçi olmayan stereotyp basmakalıp, tektip Darstellung, die, -en sunu, açıklama, gösteri Trẹnnung, die, -en ayırma, ayrılma Verstä.ndnis, das Sg. anlayış, tolerans füreinạnder birbirleri için Vorurteil, das, -e önyargı zunehmen, er nimmt zu, nahm zu, burada: artmak, kuvvetlenmek hat zugenommen sẹlbstverständlich açık, tabii, kuşkusuz, elbette 1

4 2 bieten er bietet, bot, hat geboten önermek, sunmak (imkan sunmak) (Möglichkeiten bieten) Begegnung, die, -en raslantı, karşılaşma herstellen (Kontakte herstellen) kurmak (kontak kurmak) Gelegenheit, die, -en fırsat, şans, vesile Ẹnkelkind, das, -er torun Familienanschluss, der Sg. (Familiensanschluss haben) aile bağı, aile arasındaki ilişkiler (aile bağı olması) Kẹnntnis, die, -se bilgi Fähigkeit, die, -en özellik, yetenek weitergeben, er gibt weiter, gab weiter, iletmek, geçirmek hat weitergegeben Alleinerziehende, der/die, -n yalnız yaşayarak çocuğunu büyüten anne/baba gelegentlich arasıra olan entlạsten yükünü hafifletmek austauschen (+ sich) (sich mit anderen Menschen austauschen) fikir alışverişi yapmak (başka insanlarla iletişim halinde olmak) profitieren faydalanmak, kâr sağlamak 9 4 Bevö. lkerung, die, -en nüfus, toplum Jahrzehnt, das, -e onyıl 6 Leihoma/-opa, die/der, -s para ile tutulan (kiralanan) büyükanne/dede Vertrauen, das Sg. güven Zusạmmensein, das Sg. beraberlik Qualifikation, die, -en nitelik (kazanma) 10 7 Ạrbeiterwohlfahrt, die Sg. Sosyal Yardım Organiyaszonu Familienberatung, die, -en aile danışma Vereinbarung, die, -en uzlaşma, kararlaştırma Wạschtag, der, -e çamaşır günü Schultag, der, -e okul günü Poesiealbum, das, -alben şiir albümü Tagebuch, das, -er günlük Frẹmdsprachenkurs, der, -e yabancı dil kursu Nachhilfe, die Sg. özel ders Fạch, das, -er (Schulfach) ders Ferienintensivkurs, der, -e hızlandırılmış tatil kursu/yazkursu, yaz okulu Modẹllprojekt, das, -e örnek (model) proje Übergang, der, -e geçme, geçiş Berufsleben, das Sg. iş hayatı Hausaufgabenbetreuung, die Sg. ev ödevi danışmanlığı Bewẹrbungstraining, das, -s iş başvuru danışmanlığı formulieren dile getirmek, ifade etmek 11 9 Informationsgespräch, das, -e bilgi alışverişi, burada: bilgi almak için yapılan görüşme Grụnd, der, -e sebep Ạnruf, der, -e telefon görüşmesi ehemalig, *, * önceki, eski Personalleiter/-leiterin, der/die, /-nen personel şefi 10 Ụnterschied, der, -e fark, ayrım

5 12 auffallen, er fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen Aussehen, das Sg. Verhạlten, das Sg. -in gözüne çarpmak, dikkati çekmek görünüş davranış, tavır 11 Ịnhalt, der, -e içerik Jugend, die Sg. gençlik fö. rdern teşvik etmek, desteklemek surfen (er ist gesurft) araştırma yapmak, (internette) sörf yapmak heutzutage bugünlerde speziẹll özel Seniorenakademie, die, -n yaşlıların eğitim görmesi için okul/akademi ausreichen yeterli olmak, yetmek Wịssensvermittlung, die Sg. bilgi paylaşımı, iletimi Verbạnd, der, -e (= Organisation) dernek, birlik Kreis, der, -e (= Verwaltungsebene) ilçe Alternativ-Angebot, das, -e alternatif fırsat tü. fteln birşey üzerinde titizlikle çalışmak herauskommen, er kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen meydana gelmek, ortaya çıkmak (Ne tür bir sonuç ortaya çıktı?) (Welches Ergebnis ist herausgekommen?) bụndesweit einmalig Erleben, das Sg. Experimentieren, das Sg. vereinen Eule, die, -n Weise, der/die, -n schlü. pfen (er ist geschlü. pft) (in eine Rolle schlüpfen) Literatur, die, -en Kụnst, die, -e Gedä. chtnistraining, das, -s erweisen + sich, er erweist sich, erwies sich, hat sich erwiesen (sich als gut/schlecht erweisen) tierisch ernst (= sehr ernst) Lehrstoff, der, -e nebenbei verwịrklichen (+ sich) generationenübergreifend überrạschen beispielsweise oberflächlich prägen außerfamiliär betonen Geschä.ftsführer/-führerin, der/die, /-nen stọlz aufwachsen, er wächst auf, wuchs auf, ist aufgewachsen ülke çapında (= Almanya) eşsiz, bir defalık yaşam deneyimi deney yapma birleşmek baykuş arif, bilgili kimse girivermek (-in rolüne girivermek) edebiyat sanat zihin idmanı kendini kanıtlamak (kendini iyi veya kötü kanıtlamak) çok ciddi, çok önemli öğretim (= ders) materyali bunun yanında gerçekleşmek nesilden nesile geçen sürpriz yapmak, şaşırtmak (Şaşırdım.) örnek olarak yüzeysel burada: yaratmak aile dışında vurgulamak, belirtmek firma yöneticisi gururlu, onurlu büyümek, yetişmek 3

6 13 ạnsprechen, er spricht ạn, sprach ạn, hat ạngesprochen Rü. ckmeldung, die, -en Rạnd, der, -er (am Rande) staunen ịmmerhin schạffen (eine Prüfung schaffen) demnächst anschaffen (+ sich) speichern total out biriyle konuşmak, söz yöneltmek geribildirim, feedback kenar, köşe (yanısıra, söz arasında) şaşmak, hayret etmek hiç değilse, en azından başarmak, becermek (bir sınavı başarmak) daha sonra, bir sonraki kendine bir şey satın almak kaydetmek tamamıyle demode 12 Begrịff, der, -e terim fạssen (etwas ins Auge fassen) kavramak, anlamak, tutmak, yakalamak, almak planen planlamak ẹrnst ciddi beạchten dikkat etmek übernehmen, er übernịmmt, üstlenmek (bir rolü üstlenmek) übernahm, hat übernọmmen (eine Rolle übernehmen) beliebt ünlü, popüler Gedụld, die Sg. sabır 13 ausarbeiten plan hazırlamak, tamamlamak vorbeigehen, er geht vorbei, ging geçmek vorbei, ist vorbeigegangen ụngeduldig sabırsız bạcken, er bä. ckt/bạckt, bạckte, hat fırında pişirmek, fırında kızartmak gebạcken Plä.tzchen, das, kurabiye 14 Engagement, das Sg. (= persönlicher bir amaca ulaşmak için kendini adama Einsatz für ein Ziel), -s geistig düşünsel, zihinsel ạbbauen (Vorurteile abbauen) yok etmek (ön yargıları yok etmek) Sẹlbstbewusstsein, das Sg. öz güven stä.rken (das Selbstbewusstsein stärken) güçlendirmek, arttırmak (öz güvenini güçlendirmek) fẹstigen (das Gelernte festigen) pekiştirmek, güçlendirmek entwịckeln (Verständnis entwickeln) geliştirmek (karşılıklı anlayış geliştirmek) 15 sịnnvoll mantıklı 14 2 erkụndigen + sich sormak, danışmak, hakkında bilgi edinmek 15 erteilen (Auskunft erteilen) maximal, *, * Kụrsgebühr, die, -en Mịssverständnis, das, -e vermek (bilgi vermek) azami kurs ücreti yanlış anlaşılma 5 fẹststellen ortaya çıkartmak, saptamak 6 zuschließen, er schließt zu, schloss zu, kapatmak, kilitlemek hat zugeschlossen 4

7 missfạllen, er missfä.llt, missfiel, hat missfạllen zerstören beğenmemek, hoşuna gitmemek mahvetmek, yıkmak, tahrip etmek 26 Was kann ich für Sie tun? 26 Sizin için ne yapabilirim? 16 1 Geräusch, das, -e gürültü, gıcırtı vorkommen, er kommt vor, kam vor, burada: bulunmak ist vorgekommen Kü. chenhilfe, die, -n mutfakta yardımcı kişi Zịmmerservice, der Sg. oda servisi Zịmmermädchen, das, oda hizmetlisi Rezeption, die, -en resepsiyon, danışma Rezeptionịst/Rezeptionịstin, der/die, resepsiyonist -en/-nen Wẹrkstatt, die, -en tamirhane Bar, die, -s bar Bardame/Barkeeper, die/der, -n/ barmen Hotẹlkauffrau/-mann, die/der, otel işletmecisi -leute 2 bedienen servis yapmak fẹstlegen saptamak, belirlemek Staub, der Sg. toz saugen (Staub saugen) toz almak (= süpürge makinası ile) Einnahme, die, -n gelir Ausgabe, die, -n harcama, gider Drịnk, der, -s içecek mịxen karıştırmak 17 3 Dọppelzimmer, das, çift kişilik oda beschweren + sich şikayet etmek 18 4 vermịschen karıştırmak Einzelzimmer, das, tek kişilik oda Aufzug, der, -e asansör drüben şurada, karşıda dazukommen, er kommt dazu, kam katılmak, gelmek dazu, ist dazugekommen 5 Reaktion, die, -en tepki Suite, die, -n süit, daire Aufpreis, der, -e zam ausgebucht ful, dolu 6 Servicepersonal, das Sg. servis personeli Kụndschaft, die Sg. müşteri(ler) überprüfen gözden geçirmek, kontrol etmek Augenblick!, der, -e bir dakika, izninizle nachspielen oynamak, oyun sergilemek 5

8 19 7 Beschwerdebrief, der, -e şikayet mektubu Briefteil, der, -e bir mektubun bir bölümü z. Hd. (= zu Hä.nden) elden Direktion, die, -en yönetim Aufenthalt, der, -e ikamet, kalış entsprẹchen, er entsprịcht, entsprach, uymak, uygun düşmek hat entsprọchen ausgehen (+ von + etwas bzw. + D.), -den hareket etmek, yola çıkmak er geht aus, ging aus, ist ausgegangen Zịmmerpreis, der, -e oda kirası, oda tutarı erstạtten geri ödemek telefonisch, *, * telefonda görüşerek ausdrücklich sarih, açıkca 20 tagsüber aufhalten + sich, er hält sich auf, hielt sich auf, hat sich aufgehalten (sich im Garten aufhalten) gün içerisinde bir yerde kalmak veya bulunmak, vakit geçirmek (bahçede zaman geçirmek) außerdem bunun dışında 8 erwạrten birinden bir şey beklemek ạbgeben, er gibt ạb, gab ạb, hat ạbgegeben vermek (bluzü temizlemeye vermek) (die Bluse zur Reinigung abgeben) geschehen, es geschieht, geschah, bir olayın gerçekleşmesi, olmak ist geschehen servieren servis yapmak reinigen temizlemek 9 Reiseangebot, das, -e uygun fiyatla tatil imkanı Reisekatalog, der, -e tatil kataloğu Schneehalle, die, -n kar salonu überdạchen üstünü çatı ile örtmek Schneepiste, die, -n kar pisti garantieren garanti vermek, garantilemek, garanti altına almak befahrbar trafiğe elverişli, burada: kayak yapmaya elverişli Lä.nge, die, -n uzunluk Breite, die, -n genişlik Superlativ, der, -e aşırı övgü Skifahren, das Sg. kayak yapmak Snowboarden, das Sg. snowboard yapmak Rẹnnlauftraining, das, -s yarış provası, idman leiblich fiziksel bakımdan Wohl, das Sg. (für das leibliche Wohl ist gesorgt) sağlık, afiyet (Yiyecek ve içecek hazır bulunur.) kö. stlich nefis, harika lẹcker lezzetli Snạck, der, -s aperatif yemek, snack zu schade (= zu kostbar sein) için fazla iyi/değerli dụrchatmen soluklanmak, derin nefes almak Krạft, die, -e güç Zauber, der Sg. sihir, büyü 6

9 21 wịnterlich Glühwein, der, -e bezaubernd Lạndschaft, die, -en vorüberziehen, er zieht vorüber, zog vorüber, ist vorübergezogen (Die Wolken ziehen vorüber.) PS (= die Pferdestärke, -n) Pferdestärke, die, -n Pferdeschlitten, der, entspạnnen (sich) ạnschließend wohlig Wä.rme, die Sg. Freibad, das, -er ringsụm Schneeflocke, die, -n wịrbeln Wịntersport, der Sg. treiben, er treibt, trieb, hat getrieben (Sport treiben) aktiv Spọrtler/Sportlerin, der/die, /-nen kışlık sıcak şarap büyüleyici, etkileyici yöre, bölge, peysaj, manzara bir yerin yanından veya üstünden geçmek (örneğin bulutların geçmesi) beygir gücü beygir gücü atlı kızak gevşetmek, gevşemek ondan sonra rahat, huzurlu sıcaklık açık havuz çepe çevre kar tanesi hızla dönmek, uçuşmak kış sporları yapmak (spor yapmak) aktif, etkin sporcu 14 Reiseland, das, -er turistik ülke Flụss, der, -e nehir See, der, Seen göl Ịnsel, die, -n ada 15 Wẹrbung, die, -en reklam Meer, das, -e deniz Mịttelgebirge, das, yüksekliği 2000 m yi aşmayan dağ sırası Informationsbroschüre, die, -n bilgi broşürü Gehạlt, das, -er maaş 17 Vọllzeitkraft, die, -e tam gün çalışan iş gücü 18 Bewẹrbungsbrief, der, -e başvuru (mektubu) 24 mehrfach konkret tauschen gegenseitig birkaç kere, müteaddit belli, bariz, kesin değiştirmek, değişmek karşılıklı 1 äußern (+ sich) ifade etmek sẹlbstverständlich tabii 2 riechen, er riecht, rọch, hat gerọchen koklamak, birşeyin kokusunu almak 27 Man ist, was man isst 27 Ne Yersen O` sun 26 roh çiğ, pişmemiş 7

10 27 28 Ratgeber, der, (ein Buch mit Ratschlägen zu einem bestimmten Thema) Ernährung, die Sg. wohl fühlen + sich lạngweilig Schä. rfe, die Sg. schạrf, schä.rfer, am schä. rfsten gewohnt (ich bin Probleme gewohnt) Energie, die, Energien erleben rehber (belirli bir konu hakkında öneriler sunan kitap) beslenme kendini iyi ve huzurlu hissetmek cansıkıcı, bayağı keskinlik, sertlik, acılık acı alışkın (sorunlara alışkın olmak) enerji yaşamak, geçirmek, görmek Fast Food, das Sg. hazır yiyecek enthạlten, er enthä. lt, enthielt, içermek, kapsamak hat enthạlten Fẹtt, das, -e yağ Kalorie, die, Kalorien (meist Pl.) kalori Ursache, die, -n sebep Übergewicht, das Sg. aşırı kilo gesụndheitlich, *, * sağlık bakımından Ernährungsberater/-in, der/die beslenme danışmanı /-nen Magen, der, mide zusạmmenhalten, er hält zusạmmen, birbirine bağlamak, bir arada tutmak hielt zusạmmen, hat zusạmmengehalten Leib, der, -er beden, vücut Seele, die, -n ruh 2 Betrụnkene, der/die, -n sarhoş Wahrheit, die, -en gerçek hụngrig aç Bär, der, -en ayı 3 Ernährungspyramide, die, -n besin piramidi Nahrungsmittel, das, (meist Pl.) besin maddesi alkoholisch alkollü Geflügel, das Sg. kanatlı hayvan, kümes hayvanları Getreideprodukt, das, -e tahıl ürünleri Nụss, die, -e fındık, ceviz Quạrk, der Sg. lor peyniri Süßigkeit, die, -en (meist Pl.) tatlı yiyecekler Vọllkornbrot, das Sg. kepekli ekmek Joghurt, der Sg. yoğurt fẹtt yağlı Olivenöl, das, -e zeytinyağı Frụchtsaft, der, -e meyva suyu Gịft, das, -e zehir erwạchsen yetişkin, büyümüş Flü. ssigkeit, die, -en sıvı, akışkan, akıcı Tọrte, die, -n pasta, turta Lebensgefühl, das Sg. burada: yaşama sevinci dọppelt (doppelt so viel... wie) iki katı zwischendụrch arada (bir) 8

11 29 4 entschließen + sich, er entschließt karar vermek sich, entschlọss sich, hat sich entschlọssen 5 lụstig neşeli, eğlenceli bewegen (+ sich) hareket etmek 30 8 Lebensgewohnheit, die, -en yaşam tarzı Wịtz, der, -e espiri, şaka Gewohnheit, die, -en alışkanlık raten (= erraten) burada: tahmin etmek 9 Wieso? niçin, neden ụnbedingt mutlaka, kesin mịld burada: hafif, acı olmayan Kọchbuch, das, -er yemek kitabı Geheimnis, das, -se sır, giz Ạnstrengung, die, -en efor, zahmet Hẹrzproblem, das, -e kalp sorunu ạnsteigen, er steigt ạn, stieg ạn, yükselmek ist ạngestiegen bewụsst sich etwas bewusst sein bilinçli Hẹrztod, der, -e kalp yetmezliği sebebiyle ölüm Todesursache, die, -n ölüm sebebi verlä. ngern uzatmak wesentlich temel, başlıca, esas deutlich açık, seçik, belirgin erledigen tamamlamak, sonuçlandırmak alltäglich hergünkü, gündelik freihalten, er hält frei, hielt frei, açık tutmak hat freigehalten Terminplan, der, -e randevu defteri Rü. cken, der, sırt, arka Oberschenkel, der, uyluk sẹnkrecht dik ạnheben, er hebt ạn, hob ạn, kaldırmak hat ạngehoben Ụnterschenkel, der, baldır Wịnkel, der, açı ạbwechselnd sırayla, nöbetleşe, değişimli olarak strẹcken uzatmak drü. cken basmak, sıkmak Po, der, -s popo, kıç heben, er hebt, hob, hat gehoben kaldırmak, çekmek, çıkarmak gegenüberliegend, *, * karşıda bulunan, karşılıklı Stẹllung, die, -en durum, konum, mevki Ẹllbogen, der, dirsek Oberkörper, der, belden yukarısı, üst gövde zusạmmenführen birleştirmek, buluşturmak 11 Ạnleitung, die, -en kullanım kılavuzu Ạnweisung, die, -en talimat, yönerge, direktif 9

12 32 12 Etikẹtt, das, -en etiket Stẹmpel, der, damga, mühür hạlten, er hä.lt, hielt, hat gehạlten (Wie lange hält der Joghurt?) dayanmak (kullanım süresi) (Yoğurt ne kadar dayanır?) Pfạnd, das Sg. depozito kühl soğuk lagern depolamak Frụcht, die, -e meyva fọlgend (Er gab mir folgende Antwort.) bunu izleyen, bundan sonraki (Bana şu 33 Stọff, der, -e (Dieses Lebensmittel enthält folgende Stoffe.) cevabı verdi.) madde (Bu gıda maddesi şu maddeleri içerir.) 13 Pfeil, der, -e ok hạltbar dayanıklı, bozulmayan, solmayan Bereich, der, -e alan kursiv italik Fạchsprache, die, -n uzmanlık/meslek dili Symbol, das, -e sembol Tẹchnik, die, -en teknik figurativ (Abk. fig.) mecazî sprachlich dilsel, dille ilgili Hạltbarkeit, die Sg. dayanıklılık verpạcken paketlemek, ambalajlamak Verbrauch, der Sg. tüketim Verbrauchsfrist, die, -en tüketim süresi, dayanıklılık süresi zerlegen küçük parçalara ayırmak Mịndesthaltbarkeitsdatum, das, -daten son kullanma tarihi Konservierungsmittel, das, koruyucu madde lịchtgeschützt ışık geçirmeyen 34 3 Lịft, der, -e asansör 35 6 Produktion, die, -en üretim 10 Raststätte boßeln bir bowling türü importieren ithal etmek befreundet birbiriyle dost/arkadaş olmak Kurhaus, das, -er termal tesis Kohl, der Sg. lahana Pịnkel, die, -n bir tür sosis mịtnehmen, er nimmt mịt, nahm beraberinde götürmek mịt, hat mịtgenommen Mịtfahrgelegenheit, die,, -en birisinin arabasında yolcuk imkanı

13 mịtfahren, er fährt mịt, fuhr mịt, ist mịtgefahren Mạnnschaft, die, -en Kugel, die, -n rọllen Họlzkugel, die, -n birinin aracında birlikte gitmek takım top, küre yuvarlamak tahtadan yapılmış küre 2 Spielablauf, der, -e oyunun akışı Tagebucheintrag, der, -e günlüğe/hatıra defterine yazılan metin Spielort, der, -e oyun yeri, oyun alanı Bọllerwagen, der, tahtadan yapılmış el arabası Pụnsch, der, -e punç transportieren nakletmek, taşımak losgehen, es geht los, ging los, bir şeyin başlaması ist losgegangen einteilen bölümlere ayırmak, bölmek Musiker/Musikerin, der/der, /-nen müzisyen Stü. ck, das, /-e bir parça, biraz Schwụng, der, -e (Schwung holen) atılım, hamle Graben, der, hendek, şarampol lạnden (er ist gelandet) yere inmek (son bulmak) Stạnge, die, -n sırık, değnek, çubuk Boßelkugelfischgerät, das, -e tahta gülleleri toplama ağı fịschen balık tutmak Strẹcke, die, -n uzaklık, mesafe, yol vergehen, er vergeht, vergịng, ist geçmek (zaman) vergạngen Zutat, die, -en içindekiler ịrgendetwas her hangi birşey ähnlich benzer, benzeş Grünkohl, der Sg. yeşil lahana Bratwurst, die, -e kızartılıp yenen sosis 3 wẹrben, er wịrbt, wạrb, hat gewọrben -in reklamını yapmak Wẹrbeanzeige, die, -n reklam darauf (Wie haben Sie darauf reagiert?) bunun üzerine, bu konuya, buna (Buna nasıl tepki verdiniz?) befịnden + sich, er befịndet sich, bulunmak (Bu insanlar nerede bulunuyor?) befạnd sich, hat sich befụnden scheinen, er scheint, schien, hat görünmek (Hasta gibi görünüyor.) geschienen (Er scheint krank zu sein.) erịnnern (+ an + A.) hatırlamak erfọlgreich başarılı akzeptieren kabul etmek wịtzig komik, şakacı 3 humorvoll şakacı, espirili originẹll orjinal, esas traurig üzgün verrü. ckt deli, çılgın schịck şık, zarif 11

14 42 cool optimịstisch auffällig ẹrnsthaft ọffen intelligẹnt frẹch 28 Geschichte und Geschichten erziehen, er erzieht, erzog, hat erzogen entstehen, er entsteht, entstạnd, ist entstạnden Wohngemeinschaft, die, -en (Abk. WG) Kịnderladen, der, Lạndkommune, die, -n verwạlten gegen (+ A.) Atomkraftwerk, das, -e hervorgehen, er geht hervor, ging hervor, ist hervorgegangen Ökobewegung, die, -en vö. llig überrạschend verbreiten Grẹnzübergang, der, -e Lauf, der Sg. (im Laufe der Zeit) zusạmmentreffen, er trifft zusạmmen, traf zusạmmen, ist zusạmmengetroffen Ọst (kein Artikel) Sg. Wẹst (kein Artikel) Sg. Wịrtschaftswunder, das, Gạstarbeiter/Gạstarbeiterin, der/die, /-nen fọlgen (er ist gefọlgt) gefährlich zurü. ckkehren (er ist zurü. ckgekehrt) dramatisch Finale, das, Ẹlf, die, -en (meist Sg.) (= die Fußballmannschaft, -en) Fußballwẹltmeisterschaft, die, -en sensationẹll schlagen, er schlägt, schlug, hat geschlagen (= besiegen) Ẹndspiel, das, -e favorisieren Wụnder, das, burada: harika iyimser göze çarpan, gösterişli ciddi açık zeki, akıllı küstah, utanmaz 28 Tarih ve Hikayeler eğitmek, terbiye etmek doğmak, çıkmak, oluşmak ortak konut (bir kaç kişinin paylaştığı ev) çocuk eşyaları satan mağaza halka açık (umumi) tarım alanları idare etmek, yönetmek -e doğru, -e karşı nükleer santral doğmak, anlaşılmak, gelişmek ekolojik hareket tam, tamamen, büsbütün burada: sürpriz bir açıklamayla yayılmak, geniş alana dağılmak sınır kapısı akış (zamanla, zaman geçtikçe) buluşmak, karşılaşmak Doğu Batı ekonomi mucizesi (özellikle savaş sonrası Almanyadaki ekonomik patlama) konuk/yabancı işçi izlemek, takip etmek tehlikeli (geri) dönmek (Geri döndü.) dramatik final, son, sonuncu onbir (burada: futbol takımı) futbol dünya kupası şampiyonası heyecan verici, sansasyonel galip gelmek final maçı gözde (favori) tutmak mucize, doğaüstü olay 12

15 43 Fẹrnreise, die,-n unterwegs Pạnne, die, -n Auto-Fernfahrt, die, -en Nazi, der, -s (Abk. für der Nationạlsozialist, -en) Kommunịst/Kommunistịn, der/die, -en/-nen Jude/Jüdin, der/die, -n/nen protestieren Theologe/Theologin, der/die, -n/-nen Moped, das, -s einziehen, er zieht ein, zog ein, ist eingezogen (Die Armee zog in Berlin ein.) Armee, die, Armeen Wẹltkrieg, der, -e Ạngriff, der, -e hịssen Fahne, die, -n Soldat/Soldatin, der/die, -en/-nen verknịpsen 1 einfallen, er fällt ein, fiel ein, ist eingefallen (Welche Stichworte fallen Ihnen ein?) uzak seyahate çıkmak yolda, yolculuk sırasında arıza araba ile uzak yola gitmek Nazi komünist yahudi protesto etmek ilahiyatcı motosiklet, moped bir yere girmek, işgal etmek, elegeçirmek (Askerler Berlin i ele geçirmişti.) ordu dünya savaşı saldırı göndere çekmek (bayrak) bayrak, sancak asker fotoğraf çekmek (bütün bir filmi tüketerek) akla gelmek (Hangi kelimeler aklınıza geliyor?) 4 Nachkriegszeit, die, -en savaş sonrası zamanı Alliierte, der/die, -n (meist Pl.) müttefik, müttefikler Teil, der, -e bölüm, kısım, alan parlamentarisch parlamenter wählen seçmek, oy kullanmak Prẹsse, die hier Sg. (= Gesamtheit der yazılı ve sözlü basım Zeitungen, Zeitschriften usw.) ụnabhängig bağımsız Gerịcht, das, -e (Justiz) mahkeme wịrtschaftlich ekonomik, iktisadi ạnders (anders als in der DDR) başka türlü, farklı aufwärts gelişmek, ilerlemek 5 Lebensgeschichte, die, -n hayat hikayesi stẹrben, er stịrbt, stạrb, ist gestọrben ölmek 6 gehen, er geht, gịng, ist gegạngen gitmek laufen, er läuft, lief, ist gelaufen yürümek pạcken toplamak, bavul hazırlamak rufen, er ruft, rief, hat gerufen seslenmek, çağırmak sehen, er sieht, sah, hat gesehen bakmak, görmek wẹrfen, er wịrft, wạrf, hat gewọrfen fırlatmak, savurmak ụmschalten değiştirmek (kanalı değiştirmek) streiten, er streitet, strịtt, hat gestrịtten tartışmak, atışmak Zigarẹtte, die, -n sigara Träne, die, -n gözyaşı 13

16 Fẹrnbedienung, die, -en uzaktan kumanda Ạnlass, der, -e vesile, sebep, neden passieren (Sie passierten die Grenze.) geçmek (Sınırı geçtiler.) zahlreich bir çok, çok sayıda lediglich yalnız, sadece Vorlage, die, -n, hier Sg. (nur nach Vorlage des Personalausweises) arz, ibraz (sadece nüfus kağıdınının gösterilmesi karşılığı) Personalausweis, der, -e kimlik (kartı), nüfus kağıdı Bịldschirm, der, -e ekran Wiedervereinigung, die, -en yeniden birleşme zärtlich sevecen, şefkatli 7 ụmformulieren tekrar belirtmek, oluşturmak Wịrtschaftsgemeinschaft, die, -en ekonomi birliği verlieben + sich aşık olmak, tutulmak 46 8 Frẹmdarbeiter/Frẹmdarbeiterin, der/ yabancı/misafir işçi die, /-nen Krise, die, -n kriz geraten, er gerät, geriet, ist geraten düşmek (anlaşmazlığa düşmek) (in Konflikte geraten) Konflịkt, der, -e çatışma, anlaşmazlık aussprechen, er spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen (ein Verbot geçirmek, yürürlüğe koymak (bir yasa veya cezayı) aussprechen) Ạnwerbestopp, der, -s iş alımının durması rẹchtzeitig vaktinde, zamanında Integration, die Sg. entegrasyon, kaynaşma 10 Karriere, die, -n kariyer Schüleraustausch, der Sg. öğrenci değişimi Zivildienst, der Sg. askerlik yerine geçen sivil hizmet Examen, das, final sınavları Baufirma, die, -firmen inşaat firması Ökohaus, das, -er ekolojik olarak inşaa edilmiş ev spezialisieren + sich birin uzmanlık alanı olmak Institution, die, -en enstitü, müessese, kuruluş jeweils duruma göre, her defa(sında) Kommission, die, -en kurul, heyet, komisyon Haushalt, der (= Staatshaushalt etc.) bütçe (devlet bütçesi) Harmonisierung, die, -en uydurma, bağdaştırma Mịtgliedsstaat, der, -en üye devlet tagen toplanmak (bir konferans için) Minịsterrat, der, -e bakanlar kurulu, kabine Fạchminister/-ministerin, der/die, /-nen bir bölümden sorumlu devlet bakanı Gerịchtshof, der, -e mahkeme, yargı salonu Einhaltung, die Sg. uyum, bir şeyin yerine getirmesi Vertrag, der, -e kontrat, antlaşma, sözleşme Entstehung, die Sg. oluş(ma), oluşum Rẹchtssystem, das, -e hukuk, yasal düzen Zentralbank, die, -en merkez bankası Euroland, das, -er Avrupa ülkesi, AB ülkesi verạntwortlich sorumlu 14

17 13 Reisefreiheit, die Sg. seyahat serbestliliği Bürokratie, die, Bürokratien bürokrasi reich zengin, varlıklı Risiko, das, Risiken risk Họffnung, die, -en umut, ümit Währung, die, -en para birimi aufhängen asmak Eindruck, der, -e etki, izlenim Talkshow, die, -s söyleşi programı, tolkşov Moderator/Moderatorin, der/die, sunucu Moderatoren/-nen Schauspieler/Schauspielerin, oyuncu (artist), aktör der/die, /-nen Studio, das, -s stüdyo applaudieren alkışlamak Niederlage, die, -n yenilgi, bozgun wẹnden + sich + an + A., er wẹndet, dönmek, çevirmek (kendini, vücudunu) er wẹndete/wạndte, er hat gewẹndet/ gewạndt Weile, die Sg. bir müddet verhịndern engel olmak, önlemek ạbschaffen kaldırmak Wạld, der, -er orman Tolerạnz, die Sg. hoşgörü, tolerans überzeugen inandırmak, kandırmak Gedạnke, der, -n düşünce, fikir Haarshampoo, das, -s saç şampuanı Hụndefutter, das Sg. köpek maması sowieso zaten Hauptsache, die, -n asıl konu, en önemli şey Mut, der Sg. cesaret, yüreklilik Lebenschance, die, -n yaşam şansı/imkanı verlạssen, er verlä.sst, verließ, bırakmak, terk etmek hat verlạssen (die Heimat verlassen) kriegen (Kinder kriegen) almak, sahip olmak (çocuk sahibi olmak) Privatleben, das Sg. özel hayat ạbbrechen, er bricht ạb, brach ạb, hat burada: okulu asmak, okula gitmemek ạbgebrochen (die Schule abbrechen) Einzelhandelskaufmann/-frau, der/die, parekende satış elemanı -leute insgesạmt hepsi birden, topu topu 16 Ọrt, der, -e burada: şehir Gegend, die, -en çevre, muhit 50 1 ạnfangs başlangıçta, ilkin fọrtbilden + sich bir meslek dalında bilgisini genişletmek, kalifiye hale gelmek Meisterbrief, der, -e ustalık diploması Meister/Meisterin, der/die, /-nen usta 15

18 29 Männer und Frauen 29 Erkekler ve Kadınlar 52 1 Blumenwiese, die, -n çiçek tarlası verlegen utanmış Verstạnd, der Sg. akıl, us, sağduyu verlieren, er verliert, verlor, hat kaybetmek (aklını kaçırmak) verloren (den Verstand verlieren) Krịbbeln, das Sg. karıncalanma Schmẹtterling, der, -e verlạssen + sich + auf + A., er verlä.sst sich, verließ sich, hat sich verlạssen (sich aufeinander verlassen) romạntisch enttäuschen (enttäuscht sein) nervös kelebek birine güvenmek romantik (hayal kırıklığına uğramak) sinirli, sinir bozucu 2 beruflich, *, * mesleki, iş amaçlı verạbreden (+ sich) kararlaştırmak, (biriyle) sözleşmek 3 Liebenswürdigkeit, die, -en naziklik, incelik, nezaket Mạcke, die, -n bir kusuru olmak, aklından zoru olmak positiv olumlu tjạ Yani! Nasıl desem! Sahi! spontan kendiliğinden olan Schrạnktür, die, -en dolap kapağı Schublade, die, -n çekmece Humor, der Sg. mizah aufbauen (hier: jemanden seelisch aufbauen) yapmak, inşa etmek (burada: birinin moralini yerine getirmek) sowohl... als auch hem... hem de lọcker burada: laubali, kayıtsız Sprụch, der, -e vecize, özdeyiş Hẹrzinfarkt, der, -e kalpkrizi Hẹnker, der, (fahren wie ein Henker) cellat, burada: trafik canavarı (aşırı hızla ve riskli araba kullanmak) weder... nọch ne... ne de Geschwịndigkeitsbegrenzung, die, hız limiti -en allerdịngs fakat, ama ạnstellen + sich (Stell dich nicht so davranmak (Öyle davranma!) an!) einkalkulieren hesaba katmak ẹntweder... oder ya... ya da nẹrvig sinir bozucu kauen çiğnemek, kemirmek 4 Kaugummi, der, -s çiklet ụnordentlich düzensiz, dağınık ụnterschiedlich farklı, ayrımlı, değişik liebenswürdig nazik, ince 16

19 55 5 nicht nur... sondern auch sadece değil, bunun yanında 6 nẹrven sinirlendirmek 7 Einzelkind, das, -er tek çocuk 56 8 Titel, der, unvan, başlık, ad schụld sein (an etwas schuld sein) suçlu olmak Hịmmeldonnerwẹtter! Allah kahretsin! vorschlagen, er schlägt vor, schlug teklif etmek, önermek vor, hat vorgeschlagen Rosine, die, -n kuru üzüm zureden (jemandem gut zureden) birini kandırmaya çalışmak plagen üzmek, üzüntü/azap vermek Nagel, der, çivi, tırnak Ehe, die, -n evlilik stịllhalten, er hält stịll, hielt stịll, kımıldamamak, sessiz durmak hat stịllgehalten bịnden, er bịndet, bạnd, hat gebụnden bağlamak, biraraya getirmek einsam yalnız, kimsesiz Umschreibung, die, -en yazı/kayıt değişikliği, dolaylama Sạrg, der, -e tabut Sạrgnagel, der, tabut çivisi quälen eziyet etmek, üzüntüazap vermek Ausruf, der, -e bağırtı, seslenme übrigens ayrıca, hem (de), bu arada Plan, der, -e plan Geschlẹcht, das, -er cinsiyet Familienstand, der Sg. medeni hal 9 aufgeregt heyecanlı aggressiv saldırgan, sinirli leise, leiser, am leisesten sessiz vortragen, er trägt vor, trug vor, okumak (bir şiir okumak) hat vorgetragen (ein Gedicht vortragen) Version, die,-en versiyon, biçim, şekil Kịllerphrase, die, -n (Sen her zaman... Sen hiçbir zaman...) gibi kavgaya yol açabilecek, tartışma başlatabilecek sözler Botschaft, die, -en haber Ton, der, -e ses tonu, vurgu vermeiden, er vermeidet, vermied, kaçınmak, sakınmak, çekinmek hat vermieden Pạrtnerschaft, die, -en ortaklık ụnüberlegt düşüncesiz, akılsız führen (zu Missverständnissen führen) bir şeye yol açmak (yanlış anlaşılmalara yol açmak) so genannt- (so genannte Killerphrasen) sözde Psychologe/Psychologin, der/die, pisikolog -n/-nen drịnstecken (Hier steckt ein Vorwurf drin.) içermek, takılı/sokulu olamak (Bu dolaylı bir suçlama içeriyor.) 17

20 ạngreifen, er greift ạn, griff ạn, saldırmak hat ạngegriffen beschụldigen suçlamak ebenso aynen, aynı şekilde wịrken (Das wirkt negativ.) etki uyandırmak (Negatif etki uyandırıyor.) Verallgemeinerung, die, -en genelle(ştir)me niemals hiç bir zaman, asla provozieren kışkırtmak vermutlich olası, tahminen, galiba darüber (darüber berichten) bunun üzerin(d)e, bu konuda, hakkında dafür (dafür sorgen, dass...) bunun/onun için (-in -mesini sağlamak) bereit hazır, tamam reichen (Das reicht nicht.) kafi gelmek, yetmek (Bu yetmiyor.) ạnschreien, er schreit ạn, schrie ạn, birine bağırmak, karşılık vermek hat ạngeschrien wụndern (sich) şaşmak, hayret etmek zurü. ckbrüllen birine bağırarak seslenmek hineinrufen, er ruft hinein, rief hinein, bir şeyin içine doğru bağırmak hat hineingerufen herausschallen yankı yapmak, çınlamak ạnscheinend görünüşe göre tẹchnisch teknik yönden organisatorisch organizasyon yönünden Regelung, die, -en düzenleme ịrgendwelch- herhangi, bazı bewerten değerlendirmek, derecelendirmek 11 Streitgespräch, das, -e münakaşa Paar, das, -e (hier: Ehepaar) çift (burada: evli çift) Ehepaar, das, -e evli çift Wä.sche, die Sg. çamaşır schreien, er schreit, schrie, hat bağırmak, haykırmak, seslenmek geschrien Variạnte, die, -n versiyon Reportage, die, -n röportaj ụmgekehrt, *, * ters (olarak) ehrlich dürüst, doğru Eigenschaft, die, -en özellik generẹll genel olarak, her zaman, genellikle repräsentativ temsilî, fikir verebilecek nitelikte Bụndesbürger/-bürgerin, der/die, federal Almanya vatandaşı /-nen befragen sormak, soruşturmak Nạchbarschaft, die, -en komşuluk, komşular Kollegenkreis, der, -e iş arkadaşları zutreffen, er trifft zu, traf zu, hat doğru olmak zugetroffen Fẹrnbild, das, -er genel imaj, burada: biri(leri) hakkındaki genel izlenim allgemein genel olarak, genellikle Nahbild, das, -er özel imaj, burada: biri(leri)ni yakından tanıdıktan sonra elde edilen izlenim Umgebung, die, -en çevre, civar, etraf 18

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER

profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER profil Zukunft durch Ausbildung GELECEK İÇİN MESLEK EĞİTİMİ Karriere durch Ausbildung KARİYERİN YOLU MESLEK EĞİTİMİNDEN GEÇER Hallo Herr Minister 4 Merhaba Sayın Bakan! Mein Beruf, meine Heimat, mein Ziel

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi. Bel ve Sırt Ağrıları. Chiropraktor. Seite 23. rahatlığımızı ve hareketimizi de etkilemektedir.

Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi. Bel ve Sırt Ağrıları. Chiropraktor. Seite 23. rahatlığımızı ve hareketimizi de etkilemektedir. Gesundheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt Bereich Gesundheitsdienste Abteilung Prävention Türkçe Almanca Sağlık Gazetesi Eine türkisch-deutsche Zeitung zum Thema Gesundheit 01/08 Sağlıklı Beslenme

Detaylı

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri

Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Lebensläufe von türkischen Gastarbeitern in Augsburg Augsburg ta Yaşayan Türk Misafir İşçiler in Hayat Hikayeleri Ich hätte nie gedacht hier alt zu werden! Burada yaşlanacağımı hiç düşünmemiştim! Inhalt

Detaylı

zur Carla Amina Baghajati Ö S C H I Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dan müjde...

zur Carla Amina Baghajati Ö S C H I Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dan müjde... Wir sagen JA rfolgreiche Migrantinnen in sterreich... AY: 27 MAY 2013 - AUGAB: 27 MA 2013 15... als ich muslimische Bekleidung wählte, wurde ich in den Augen der Leute zur Fremden... İslami kıyafetleri

Detaylı

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung

elecek meslek altın bileziktir Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ein Beruf ist ein goldenes Armband Zukunft durch Ausbildung Zukunft durch Ausbildung elecek Türk anne babalar için öneriler Tipps für türkische Eltern Ausgabe 2007 2008 Hangi meslek size uyar? Welcher Beruf ist der richtige? Anne babalar yol göstericidir Eltern

Detaylı

',: .., 1, ı, r, f, " Kiralık konut/ Daire. İlçe: Kadıköy/ Acıbadem Fiyat: 2500 TL Metre kare: 180 m 2. Binanın yaşı:l - 5 yıl.

',: .., 1, ı, r, f,  Kiralık konut/ Daire. İlçe: Kadıköy/ Acıbadem Fiyat: 2500 TL Metre kare: 180 m 2. Binanın yaşı:l - 5 yıl. HAZIRLIK ÇALIŞMASI 1. Aşağıdaki soruları cevaplayalım. ',: Kiralık konut/ Müstakil ev İl: İstanbul İlçe: Sarıyer Fiyat: 3500 TL Metre kare: 150 m 2 Binanın yaşı: 10-15 yıl Bulunduğu kat: - Oda sayısı:

Detaylı

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte

Gelsenkirchen e. Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler. Willkommen. in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Gelsenkirchen e Hos Geldiniz! Yeni göç edenler için önemli bilgiler Willkommen in Gelsenkirchen! Wichtige Informationen für neu Zugewanderte Willkommen in Gelsenkirchen Willkommen in Gelsenkirchen! Eine

Detaylı

Yaşam Koçu. Bülent Gardiyanoğlu: Türkçe Yollarda. Avrupalı Hukukçular Bu Seminerde Buluştu. Viyana da Türkçe Sağlık Semineri

Yaşam Koçu. Bülent Gardiyanoğlu: Türkçe Yollarda. Avrupalı Hukukçular Bu Seminerde Buluştu. Viyana da Türkçe Sağlık Semineri Yaşam Koçu Bülent Gardiyanoğlu: Uluslararası Yaşam Koçu ve Kuantum Uzmanı Bülent Gardiyanoğlu, Seçimlerimiz ve Seçim Yasası başlıklı yazısıyla bakın neler diyor? Bu hayatta her ne yapıyorsan, neden yaptığını

Detaylı

Sağlıklı kalmak ve hastalıklarla baş edebilme Göçmenlere yönelik bir broşür

Sağlıklı kalmak ve hastalıklarla baş edebilme Göçmenlere yönelik bir broşür Gesund bleiben und mit Krankheiten umgehen Eine Broschüre für Migrantinnen und Migranten Sağlıklı kalmak ve hastalıklarla baş edebilme Göçmenlere yönelik bir broşür Impressum Medieninhaber: Bundesministerium

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

SIkayetCI. Wahlen. Vatandaş partiler ve siyasetçiler hakkında ne dedi? Sayfa 30-45. Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung

SIkayetCI. Wahlen. Vatandaş partiler ve siyasetçiler hakkında ne dedi? Sayfa 30-45. Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung VatandaS Yenİ vatan gazetesi / Neue heimat zeitung EYLÜL SEPTEMBER 2013 / AUSGABE 148 Kostenlos / P.b.b. Verlagsort 1010 Wien Plus.Zeitung 10Z038438P SIkayetCI Wahlen Vatandaş partiler ve siyasetçiler

Detaylı

Sağlığınız emin ellerde. Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. bunun için aok'yız. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz

Sağlığınız emin ellerde. Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. bunun için aok'yız. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz Sağlığınız emin ellerde Hayat boyu Heyecanlı. Sağlık konusunda rahat. Sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz bunun için aok'yız. "Sizler için iyimser ve aktif" Biz sağlığınıza rahatlık getiriyoruz. Hayat yolunuzda

Detaylı

2014 götürü ödemeleri!

2014 götürü ödemeleri! Jobcenter Dortmund KILAVUZ İşsizlik Parası II: bir bakışta İşsizlik Parası II: bir bakışta 2014 götürü ödemeleri! Jobcenter Dortmund Südwall 5 9 44137 Dortmund Telefon: 0231 / 842-1110 www.jobcenterdortmund.de

Detaylı

Ö S. Göçmenler, Avusturyalılarla eşit eğitime sahip olmalarına rağmen daha kötü işlerde çalışıyor... Friedensnobelpreis geht an drei Frauen SEITE 15

Ö S. Göçmenler, Avusturyalılarla eşit eğitime sahip olmalarına rağmen daha kötü işlerde çalışıyor... Friedensnobelpreis geht an drei Frauen SEITE 15 12-13 AYFA 12-13 NGRAYON Uzmanlar Kurulu Çalışma Programı xpertenrat für ntegration Arbeitsprogramm UNABHÄNGG MONALCH ZUNG FÜR WRCHAF, NGRAON UND BLDUNG HABR VRUP A A AYFA NN AYLK BAĞMZ KONOMİ, NGRAYON

Detaylı

Sosyal entegrasyon. Fırsat eşitliğini desteklemek nasıl yapılır?

Sosyal entegrasyon. Fırsat eşitliğini desteklemek nasıl yapılır? Yüzmilyonlarca yoksul ve bir avuç milyarder Yüz milyonlarca insanın açlık sınırı altında yaşadığı Afrika kıtasında milyarlarca dolarlık servetleri ile listelere giren işadamları dikkat çekiyor. Ventures

Detaylı

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs

Wir sind Hamburger. razs. razs. razs Nachdem er 1993 in der Türkei ein Studium an der Fakultät für Volkswirtschaft und Verwaltungswissenschaften absolviert hatte, kam Muhammet Demiröz nach Hamburg, um zu promovieren. Hier konnte er sich jedoch

Detaylı

Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ

Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ AZB 4057 BASEL Asgarİ Ücret İnsİyatİfİ İle Adİl Kadın Ücretlerİ Düşük ücretlerin ortalamanın üzerinde mağduru kadınlar oluyorlar. İsviçre de saatte 22 Franktan daha az para kazanan yaklaşık 330 000 çalışandan

Detaylı

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler &

En başından itibaren. daha fazlası. Avusturya. Bilgiler & Bilgiler & daha fazlası En başından itibaren Avusturya İçindekiler Önsöz... 4 Bir bakışta Avusturya... 6 Avusturya nın kısa tarihçesi... 10 Sosyal Sorumluluk... 12 Entegrasyon için ulusal aksiyon planı...

Detaylı

Müşterilerine domuz eti satan kasap kim? Dünya ekonomisini etkileyecek halkoylaması. Yabancıya ev yok! Para yerine hapis. Göçmenler nereden geliyor?

Müşterilerine domuz eti satan kasap kim? Dünya ekonomisini etkileyecek halkoylaması. Yabancıya ev yok! Para yerine hapis. Göçmenler nereden geliyor? SAYI: 08 2014/10 AYLIK YAYIN Dünya ekonomisini etkileyecek halkoylaması 8 AZB 8965 BERIKON 5 Yabancıya ev yok! 6 Para yerine hapis 14 17 Göçmenler nereden geliyor? Thurgau başörtüsü yasağını reddetti 21

Detaylı

Irkçı köpekten Türk gencine kuru iftira

Irkçı köpekten Türk gencine kuru iftira YENI VATAN GAZETESI - AUSGABE 159 EYLÜL - SEPTEMBER 2014 - KOSTENLOS P.B.B. - PLUS.ZEITUNG 10Z038438P UNABHÄNGIG - NEUE WELT VERLAG 1010 WIEN - NICHT RETOURNIEREN Irkçı köpekten Türk gencine kuru iftira

Detaylı

INTEGRATION. zur. Asma Aiad SAYFA 16 SEITE 15. Dudu Küçükgöl Ö S C H I

INTEGRATION. zur. Asma Aiad SAYFA 16 SEITE 15. Dudu Küçükgöl Ö S C H I Foto: BKA / Regina Aigner Wir sagen JA UNABHÄNGG MONALCH ZUNG FÜR WRCHAF, NGRAON UND BLDUNG HABR VRUP A A NN AYLK BAĞMZ KONOMİ, NGRAYON V ĞİİM GAZİ zur AY: 22 ARALK 2012 - AUGAB: 22 DZMBR 2012 P.b.b. Verlagsort:

Detaylı

bizim www.bizimaachen.de

bizim www.bizimaachen.de bizim www.bizimaachen.de regıon Aachen, Düren, heınsberg ve euskırchen İçİn türkçe dergi Bir Konu & Bir Konuk > Necla Demirci İçimizden Biri > Ahmet Özdemir Başka işler yapanlar > Sibel Güleç Kültür &

Detaylı

1. 1. Modellbau-Sportclub Wächtersbach e.v.

1. 1. Modellbau-Sportclub Wächtersbach e.v. 1. 1. Modellbau-Sportclub Wächtersbach e.v. Biz model yapım ve model sporuna ilham veren küçük bir kulübüz. Bizim kulüp 20 seneden daha fazla önce kurulmuştur. Biz düzenli buluşuyoruz, birbirimizin dediklerine

Detaylı

A A. Okullarda Getto Sınıf Tartışması INTEGRATION. Warum ich gegen Ghettoklassen bin. zur. Wir sagen JA. Vatandaşlar Danışma Kurulu na sahip çıkalım

A A. Okullarda Getto Sınıf Tartışması INTEGRATION. Warum ich gegen Ghettoklassen bin. zur. Wir sagen JA. Vatandaşlar Danışma Kurulu na sahip çıkalım Wir sagen JA 2013 Dieter chütz / pixelio.de Migration & ntegration Was kommt 2013? UNABHÄNGG MONALCH ZUNG FÜR WRCHAF, NGRAON UND BLDUNG HABR VRUP A A NN AYLK BAĞMZ KONOMİ, NGRAYON V ĞİİM GAZİ zur 12 Göç

Detaylı

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları

Çıkma. Paranızın. ömrünü. uzatma. Tüketici Kuruluşu hesaplamaları. Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Paranıza SAHİP Çıkma 2009 Paranızın ömrünü uzatma Kişisel finans tavsiye ve ipuçları Tüketici Kuruluşu hesaplamaları MALİ İŞLERİM Paranız parmaklarınızın arasından kayıp gidiyor mu? Hesaplarınızı düzenli

Detaylı

Ankara dan gurbetçinin emeklilik hakkına büyük darbe

Ankara dan gurbetçinin emeklilik hakkına büyük darbe SAY: 05 2014/06 AYLK YAYN AZB 8965 BERKON 24 8 Milletvekili istifaları kafa karıştırıyor Şehirlerde hız sınırı 30 a mı düşecek? 29 Tatil Başlıyor! 22 Yerleşim bölgesinde radyoaktif madde 4 En katı vatandaşlık

Detaylı