Yetişkinler için Almanca. Küçük Sözlük Almanca-Türkçe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yetişkinler için Almanca. Küçük Sözlük Almanca-Türkçe"

Transkript

1 Yetişkinler için Almanca Anne Köker, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Paul Rusch, Theo Scherling, Ralf Sonntag Küçük Sözlük Almanca-Türkçe Çeviri: Senem Özkul Berlin Münih Viyana Zürih New York

2 Kısaltma ve Simgeler: (İsimlerin) çoğul biçiminde ses incelmesini gösterir: das Land, -er (= Länder) *,* (Sıfatlarda) karşılaştırma ve üstünlük derecesi olmadığını belirtir. Sg. Pl. (isimlerde) sadece tekil biçim (isimlerde) sadece çoğul biçim (+ A.) belirtme durumuyla kullanılan ön-ilgeç (+ D.) yönelme durumuyla kullanılan ön-ilgeç (+ A/D.) belirtme veya yönelme durumuyla kullanılan ön-ilgeç Abk. kısaltma

3 25 Alt und Jung 25 Yaşlı ve Genç 6 eilig hızlı, ivedi vorhaben planlamak 1 spontan kendiliğinden, anında 7 2 Vọrdergrund, der, -e ön cephe, ön plan mẹrken farkına varmak Hịntergrund, der, -e arka cephe, arka plan Talẹnt, das, -e kabiliyet 8 3 Kịnderbüro, das, -s çocuk bürosu Kịnderbetreuung, die Sg. çocuk bakımı Senior/Seniorin, der/die, Senioren/ yaşlılar, yaşlı nüfus -nen Babysitter/-sitterin, der/die, bebek bakıcısı /-nen ụnbezahlbar hakkı ödenemez Generation, die, -en nesil begegnen (+ D.) (er ist jemandem birisiyle karşılaşmak begegnet) Familienalltag, der, -e günlük aile yaşamı ạltersmäßig yaşa bağlı olarak Zusạmmensetzung, die, -en nüfus yapısı Wohnbevölkerung, die, -en yerli nüfus Ein-Eltern-Familie, die, -n yalnız anne veya yalnız baba ile çocuk(lar)dan oluşan aile zusạmmenleben hep birlikte (beraber) yaşamak Ạltersgruppe, die, -n yaş gurubu getrẹnnt ayrı Kịnderort, der, -e çocukların barınması ve oynaması için yer Kịndergarten, der, kreş, anaokulu Spielplatz, der, -e oyun alanı Seniorenort, der, -e yaşlı insanların barındığı ve biraraya geldiği yer Ạltersheim, das, -e yaşlılar bakım yurdu, huzurevi Seniorenzentrum, das, -zentren yaşlılar merkezi Weiterbildungskurs, der, -e meslek geliştirme kursu, kariyer kursu zugänglich ulaşılabilir, faydalanılabilir voneinạnder birbir(ler)inden unterstü. tzen destek olmak Medium, das, Medien (meist Pl.) basın-yayın, medya ụnrealistisch gerçekçi olmayan stereotyp basmakalıp, tektip Darstellung, die, -en sunu, açıklama, gösteri Trẹnnung, die, -en ayırma, ayrılma Verstä.ndnis, das Sg. anlayış, tolerans füreinạnder birbirleri için Vorurteil, das, -e önyargı zunehmen, er nimmt zu, nahm zu, burada: artmak, kuvvetlenmek hat zugenommen sẹlbstverständlich açık, tabii, kuşkusuz, elbette 1

4 2 bieten er bietet, bot, hat geboten önermek, sunmak (imkan sunmak) (Möglichkeiten bieten) Begegnung, die, -en raslantı, karşılaşma herstellen (Kontakte herstellen) kurmak (kontak kurmak) Gelegenheit, die, -en fırsat, şans, vesile Ẹnkelkind, das, -er torun Familienanschluss, der Sg. (Familiensanschluss haben) aile bağı, aile arasındaki ilişkiler (aile bağı olması) Kẹnntnis, die, -se bilgi Fähigkeit, die, -en özellik, yetenek weitergeben, er gibt weiter, gab weiter, iletmek, geçirmek hat weitergegeben Alleinerziehende, der/die, -n yalnız yaşayarak çocuğunu büyüten anne/baba gelegentlich arasıra olan entlạsten yükünü hafifletmek austauschen (+ sich) (sich mit anderen Menschen austauschen) fikir alışverişi yapmak (başka insanlarla iletişim halinde olmak) profitieren faydalanmak, kâr sağlamak 9 4 Bevö. lkerung, die, -en nüfus, toplum Jahrzehnt, das, -e onyıl 6 Leihoma/-opa, die/der, -s para ile tutulan (kiralanan) büyükanne/dede Vertrauen, das Sg. güven Zusạmmensein, das Sg. beraberlik Qualifikation, die, -en nitelik (kazanma) 10 7 Ạrbeiterwohlfahrt, die Sg. Sosyal Yardım Organiyaszonu Familienberatung, die, -en aile danışma Vereinbarung, die, -en uzlaşma, kararlaştırma Wạschtag, der, -e çamaşır günü Schultag, der, -e okul günü Poesiealbum, das, -alben şiir albümü Tagebuch, das, -er günlük Frẹmdsprachenkurs, der, -e yabancı dil kursu Nachhilfe, die Sg. özel ders Fạch, das, -er (Schulfach) ders Ferienintensivkurs, der, -e hızlandırılmış tatil kursu/yazkursu, yaz okulu Modẹllprojekt, das, -e örnek (model) proje Übergang, der, -e geçme, geçiş Berufsleben, das Sg. iş hayatı Hausaufgabenbetreuung, die Sg. ev ödevi danışmanlığı Bewẹrbungstraining, das, -s iş başvuru danışmanlığı formulieren dile getirmek, ifade etmek 11 9 Informationsgespräch, das, -e bilgi alışverişi, burada: bilgi almak için yapılan görüşme Grụnd, der, -e sebep Ạnruf, der, -e telefon görüşmesi ehemalig, *, * önceki, eski Personalleiter/-leiterin, der/die, /-nen personel şefi 10 Ụnterschied, der, -e fark, ayrım

5 12 auffallen, er fällt auf, fiel auf, ist aufgefallen Aussehen, das Sg. Verhạlten, das Sg. -in gözüne çarpmak, dikkati çekmek görünüş davranış, tavır 11 Ịnhalt, der, -e içerik Jugend, die Sg. gençlik fö. rdern teşvik etmek, desteklemek surfen (er ist gesurft) araştırma yapmak, (internette) sörf yapmak heutzutage bugünlerde speziẹll özel Seniorenakademie, die, -n yaşlıların eğitim görmesi için okul/akademi ausreichen yeterli olmak, yetmek Wịssensvermittlung, die Sg. bilgi paylaşımı, iletimi Verbạnd, der, -e (= Organisation) dernek, birlik Kreis, der, -e (= Verwaltungsebene) ilçe Alternativ-Angebot, das, -e alternatif fırsat tü. fteln birşey üzerinde titizlikle çalışmak herauskommen, er kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen meydana gelmek, ortaya çıkmak (Ne tür bir sonuç ortaya çıktı?) (Welches Ergebnis ist herausgekommen?) bụndesweit einmalig Erleben, das Sg. Experimentieren, das Sg. vereinen Eule, die, -n Weise, der/die, -n schlü. pfen (er ist geschlü. pft) (in eine Rolle schlüpfen) Literatur, die, -en Kụnst, die, -e Gedä. chtnistraining, das, -s erweisen + sich, er erweist sich, erwies sich, hat sich erwiesen (sich als gut/schlecht erweisen) tierisch ernst (= sehr ernst) Lehrstoff, der, -e nebenbei verwịrklichen (+ sich) generationenübergreifend überrạschen beispielsweise oberflächlich prägen außerfamiliär betonen Geschä.ftsführer/-führerin, der/die, /-nen stọlz aufwachsen, er wächst auf, wuchs auf, ist aufgewachsen ülke çapında (= Almanya) eşsiz, bir defalık yaşam deneyimi deney yapma birleşmek baykuş arif, bilgili kimse girivermek (-in rolüne girivermek) edebiyat sanat zihin idmanı kendini kanıtlamak (kendini iyi veya kötü kanıtlamak) çok ciddi, çok önemli öğretim (= ders) materyali bunun yanında gerçekleşmek nesilden nesile geçen sürpriz yapmak, şaşırtmak (Şaşırdım.) örnek olarak yüzeysel burada: yaratmak aile dışında vurgulamak, belirtmek firma yöneticisi gururlu, onurlu büyümek, yetişmek 3

6 13 ạnsprechen, er spricht ạn, sprach ạn, hat ạngesprochen Rü. ckmeldung, die, -en Rạnd, der, -er (am Rande) staunen ịmmerhin schạffen (eine Prüfung schaffen) demnächst anschaffen (+ sich) speichern total out biriyle konuşmak, söz yöneltmek geribildirim, feedback kenar, köşe (yanısıra, söz arasında) şaşmak, hayret etmek hiç değilse, en azından başarmak, becermek (bir sınavı başarmak) daha sonra, bir sonraki kendine bir şey satın almak kaydetmek tamamıyle demode 12 Begrịff, der, -e terim fạssen (etwas ins Auge fassen) kavramak, anlamak, tutmak, yakalamak, almak planen planlamak ẹrnst ciddi beạchten dikkat etmek übernehmen, er übernịmmt, üstlenmek (bir rolü üstlenmek) übernahm, hat übernọmmen (eine Rolle übernehmen) beliebt ünlü, popüler Gedụld, die Sg. sabır 13 ausarbeiten plan hazırlamak, tamamlamak vorbeigehen, er geht vorbei, ging geçmek vorbei, ist vorbeigegangen ụngeduldig sabırsız bạcken, er bä. ckt/bạckt, bạckte, hat fırında pişirmek, fırında kızartmak gebạcken Plä.tzchen, das, kurabiye 14 Engagement, das Sg. (= persönlicher bir amaca ulaşmak için kendini adama Einsatz für ein Ziel), -s geistig düşünsel, zihinsel ạbbauen (Vorurteile abbauen) yok etmek (ön yargıları yok etmek) Sẹlbstbewusstsein, das Sg. öz güven stä.rken (das Selbstbewusstsein stärken) güçlendirmek, arttırmak (öz güvenini güçlendirmek) fẹstigen (das Gelernte festigen) pekiştirmek, güçlendirmek entwịckeln (Verständnis entwickeln) geliştirmek (karşılıklı anlayış geliştirmek) 15 sịnnvoll mantıklı 14 2 erkụndigen + sich sormak, danışmak, hakkında bilgi edinmek 15 erteilen (Auskunft erteilen) maximal, *, * Kụrsgebühr, die, -en Mịssverständnis, das, -e vermek (bilgi vermek) azami kurs ücreti yanlış anlaşılma 5 fẹststellen ortaya çıkartmak, saptamak 6 zuschließen, er schließt zu, schloss zu, kapatmak, kilitlemek hat zugeschlossen 4

7 missfạllen, er missfä.llt, missfiel, hat missfạllen zerstören beğenmemek, hoşuna gitmemek mahvetmek, yıkmak, tahrip etmek 26 Was kann ich für Sie tun? 26 Sizin için ne yapabilirim? 16 1 Geräusch, das, -e gürültü, gıcırtı vorkommen, er kommt vor, kam vor, burada: bulunmak ist vorgekommen Kü. chenhilfe, die, -n mutfakta yardımcı kişi Zịmmerservice, der Sg. oda servisi Zịmmermädchen, das, oda hizmetlisi Rezeption, die, -en resepsiyon, danışma Rezeptionịst/Rezeptionịstin, der/die, resepsiyonist -en/-nen Wẹrkstatt, die, -en tamirhane Bar, die, -s bar Bardame/Barkeeper, die/der, -n/ barmen Hotẹlkauffrau/-mann, die/der, otel işletmecisi -leute 2 bedienen servis yapmak fẹstlegen saptamak, belirlemek Staub, der Sg. toz saugen (Staub saugen) toz almak (= süpürge makinası ile) Einnahme, die, -n gelir Ausgabe, die, -n harcama, gider Drịnk, der, -s içecek mịxen karıştırmak 17 3 Dọppelzimmer, das, çift kişilik oda beschweren + sich şikayet etmek 18 4 vermịschen karıştırmak Einzelzimmer, das, tek kişilik oda Aufzug, der, -e asansör drüben şurada, karşıda dazukommen, er kommt dazu, kam katılmak, gelmek dazu, ist dazugekommen 5 Reaktion, die, -en tepki Suite, die, -n süit, daire Aufpreis, der, -e zam ausgebucht ful, dolu 6 Servicepersonal, das Sg. servis personeli Kụndschaft, die Sg. müşteri(ler) überprüfen gözden geçirmek, kontrol etmek Augenblick!, der, -e bir dakika, izninizle nachspielen oynamak, oyun sergilemek 5

8 19 7 Beschwerdebrief, der, -e şikayet mektubu Briefteil, der, -e bir mektubun bir bölümü z. Hd. (= zu Hä.nden) elden Direktion, die, -en yönetim Aufenthalt, der, -e ikamet, kalış entsprẹchen, er entsprịcht, entsprach, uymak, uygun düşmek hat entsprọchen ausgehen (+ von + etwas bzw. + D.), -den hareket etmek, yola çıkmak er geht aus, ging aus, ist ausgegangen Zịmmerpreis, der, -e oda kirası, oda tutarı erstạtten geri ödemek telefonisch, *, * telefonda görüşerek ausdrücklich sarih, açıkca 20 tagsüber aufhalten + sich, er hält sich auf, hielt sich auf, hat sich aufgehalten (sich im Garten aufhalten) gün içerisinde bir yerde kalmak veya bulunmak, vakit geçirmek (bahçede zaman geçirmek) außerdem bunun dışında 8 erwạrten birinden bir şey beklemek ạbgeben, er gibt ạb, gab ạb, hat ạbgegeben vermek (bluzü temizlemeye vermek) (die Bluse zur Reinigung abgeben) geschehen, es geschieht, geschah, bir olayın gerçekleşmesi, olmak ist geschehen servieren servis yapmak reinigen temizlemek 9 Reiseangebot, das, -e uygun fiyatla tatil imkanı Reisekatalog, der, -e tatil kataloğu Schneehalle, die, -n kar salonu überdạchen üstünü çatı ile örtmek Schneepiste, die, -n kar pisti garantieren garanti vermek, garantilemek, garanti altına almak befahrbar trafiğe elverişli, burada: kayak yapmaya elverişli Lä.nge, die, -n uzunluk Breite, die, -n genişlik Superlativ, der, -e aşırı övgü Skifahren, das Sg. kayak yapmak Snowboarden, das Sg. snowboard yapmak Rẹnnlauftraining, das, -s yarış provası, idman leiblich fiziksel bakımdan Wohl, das Sg. (für das leibliche Wohl ist gesorgt) sağlık, afiyet (Yiyecek ve içecek hazır bulunur.) kö. stlich nefis, harika lẹcker lezzetli Snạck, der, -s aperatif yemek, snack zu schade (= zu kostbar sein) için fazla iyi/değerli dụrchatmen soluklanmak, derin nefes almak Krạft, die, -e güç Zauber, der Sg. sihir, büyü 6

9 21 wịnterlich Glühwein, der, -e bezaubernd Lạndschaft, die, -en vorüberziehen, er zieht vorüber, zog vorüber, ist vorübergezogen (Die Wolken ziehen vorüber.) PS (= die Pferdestärke, -n) Pferdestärke, die, -n Pferdeschlitten, der, entspạnnen (sich) ạnschließend wohlig Wä.rme, die Sg. Freibad, das, -er ringsụm Schneeflocke, die, -n wịrbeln Wịntersport, der Sg. treiben, er treibt, trieb, hat getrieben (Sport treiben) aktiv Spọrtler/Sportlerin, der/die, /-nen kışlık sıcak şarap büyüleyici, etkileyici yöre, bölge, peysaj, manzara bir yerin yanından veya üstünden geçmek (örneğin bulutların geçmesi) beygir gücü beygir gücü atlı kızak gevşetmek, gevşemek ondan sonra rahat, huzurlu sıcaklık açık havuz çepe çevre kar tanesi hızla dönmek, uçuşmak kış sporları yapmak (spor yapmak) aktif, etkin sporcu 14 Reiseland, das, -er turistik ülke Flụss, der, -e nehir See, der, Seen göl Ịnsel, die, -n ada 15 Wẹrbung, die, -en reklam Meer, das, -e deniz Mịttelgebirge, das, yüksekliği 2000 m yi aşmayan dağ sırası Informationsbroschüre, die, -n bilgi broşürü Gehạlt, das, -er maaş 17 Vọllzeitkraft, die, -e tam gün çalışan iş gücü 18 Bewẹrbungsbrief, der, -e başvuru (mektubu) 24 mehrfach konkret tauschen gegenseitig birkaç kere, müteaddit belli, bariz, kesin değiştirmek, değişmek karşılıklı 1 äußern (+ sich) ifade etmek sẹlbstverständlich tabii 2 riechen, er riecht, rọch, hat gerọchen koklamak, birşeyin kokusunu almak 27 Man ist, was man isst 27 Ne Yersen O` sun 26 roh çiğ, pişmemiş 7

10 27 28 Ratgeber, der, (ein Buch mit Ratschlägen zu einem bestimmten Thema) Ernährung, die Sg. wohl fühlen + sich lạngweilig Schä. rfe, die Sg. schạrf, schä.rfer, am schä. rfsten gewohnt (ich bin Probleme gewohnt) Energie, die, Energien erleben rehber (belirli bir konu hakkında öneriler sunan kitap) beslenme kendini iyi ve huzurlu hissetmek cansıkıcı, bayağı keskinlik, sertlik, acılık acı alışkın (sorunlara alışkın olmak) enerji yaşamak, geçirmek, görmek Fast Food, das Sg. hazır yiyecek enthạlten, er enthä. lt, enthielt, içermek, kapsamak hat enthạlten Fẹtt, das, -e yağ Kalorie, die, Kalorien (meist Pl.) kalori Ursache, die, -n sebep Übergewicht, das Sg. aşırı kilo gesụndheitlich, *, * sağlık bakımından Ernährungsberater/-in, der/die beslenme danışmanı /-nen Magen, der, mide zusạmmenhalten, er hält zusạmmen, birbirine bağlamak, bir arada tutmak hielt zusạmmen, hat zusạmmengehalten Leib, der, -er beden, vücut Seele, die, -n ruh 2 Betrụnkene, der/die, -n sarhoş Wahrheit, die, -en gerçek hụngrig aç Bär, der, -en ayı 3 Ernährungspyramide, die, -n besin piramidi Nahrungsmittel, das, (meist Pl.) besin maddesi alkoholisch alkollü Geflügel, das Sg. kanatlı hayvan, kümes hayvanları Getreideprodukt, das, -e tahıl ürünleri Nụss, die, -e fındık, ceviz Quạrk, der Sg. lor peyniri Süßigkeit, die, -en (meist Pl.) tatlı yiyecekler Vọllkornbrot, das Sg. kepekli ekmek Joghurt, der Sg. yoğurt fẹtt yağlı Olivenöl, das, -e zeytinyağı Frụchtsaft, der, -e meyva suyu Gịft, das, -e zehir erwạchsen yetişkin, büyümüş Flü. ssigkeit, die, -en sıvı, akışkan, akıcı Tọrte, die, -n pasta, turta Lebensgefühl, das Sg. burada: yaşama sevinci dọppelt (doppelt so viel... wie) iki katı zwischendụrch arada (bir) 8

11 29 4 entschließen + sich, er entschließt karar vermek sich, entschlọss sich, hat sich entschlọssen 5 lụstig neşeli, eğlenceli bewegen (+ sich) hareket etmek 30 8 Lebensgewohnheit, die, -en yaşam tarzı Wịtz, der, -e espiri, şaka Gewohnheit, die, -en alışkanlık raten (= erraten) burada: tahmin etmek 9 Wieso? niçin, neden ụnbedingt mutlaka, kesin mịld burada: hafif, acı olmayan Kọchbuch, das, -er yemek kitabı Geheimnis, das, -se sır, giz Ạnstrengung, die, -en efor, zahmet Hẹrzproblem, das, -e kalp sorunu ạnsteigen, er steigt ạn, stieg ạn, yükselmek ist ạngestiegen bewụsst sich etwas bewusst sein bilinçli Hẹrztod, der, -e kalp yetmezliği sebebiyle ölüm Todesursache, die, -n ölüm sebebi verlä. ngern uzatmak wesentlich temel, başlıca, esas deutlich açık, seçik, belirgin erledigen tamamlamak, sonuçlandırmak alltäglich hergünkü, gündelik freihalten, er hält frei, hielt frei, açık tutmak hat freigehalten Terminplan, der, -e randevu defteri Rü. cken, der, sırt, arka Oberschenkel, der, uyluk sẹnkrecht dik ạnheben, er hebt ạn, hob ạn, kaldırmak hat ạngehoben Ụnterschenkel, der, baldır Wịnkel, der, açı ạbwechselnd sırayla, nöbetleşe, değişimli olarak strẹcken uzatmak drü. cken basmak, sıkmak Po, der, -s popo, kıç heben, er hebt, hob, hat gehoben kaldırmak, çekmek, çıkarmak gegenüberliegend, *, * karşıda bulunan, karşılıklı Stẹllung, die, -en durum, konum, mevki Ẹllbogen, der, dirsek Oberkörper, der, belden yukarısı, üst gövde zusạmmenführen birleştirmek, buluşturmak 11 Ạnleitung, die, -en kullanım kılavuzu Ạnweisung, die, -en talimat, yönerge, direktif 9

12 32 12 Etikẹtt, das, -en etiket Stẹmpel, der, damga, mühür hạlten, er hä.lt, hielt, hat gehạlten (Wie lange hält der Joghurt?) dayanmak (kullanım süresi) (Yoğurt ne kadar dayanır?) Pfạnd, das Sg. depozito kühl soğuk lagern depolamak Frụcht, die, -e meyva fọlgend (Er gab mir folgende Antwort.) bunu izleyen, bundan sonraki (Bana şu 33 Stọff, der, -e (Dieses Lebensmittel enthält folgende Stoffe.) cevabı verdi.) madde (Bu gıda maddesi şu maddeleri içerir.) 13 Pfeil, der, -e ok hạltbar dayanıklı, bozulmayan, solmayan Bereich, der, -e alan kursiv italik Fạchsprache, die, -n uzmanlık/meslek dili Symbol, das, -e sembol Tẹchnik, die, -en teknik figurativ (Abk. fig.) mecazî sprachlich dilsel, dille ilgili Hạltbarkeit, die Sg. dayanıklılık verpạcken paketlemek, ambalajlamak Verbrauch, der Sg. tüketim Verbrauchsfrist, die, -en tüketim süresi, dayanıklılık süresi zerlegen küçük parçalara ayırmak Mịndesthaltbarkeitsdatum, das, -daten son kullanma tarihi Konservierungsmittel, das, koruyucu madde lịchtgeschützt ışık geçirmeyen 34 3 Lịft, der, -e asansör 35 6 Produktion, die, -en üretim 10 Raststätte boßeln bir bowling türü importieren ithal etmek befreundet birbiriyle dost/arkadaş olmak Kurhaus, das, -er termal tesis Kohl, der Sg. lahana Pịnkel, die, -n bir tür sosis mịtnehmen, er nimmt mịt, nahm beraberinde götürmek mịt, hat mịtgenommen Mịtfahrgelegenheit, die,, -en birisinin arabasında yolcuk imkanı

13 mịtfahren, er fährt mịt, fuhr mịt, ist mịtgefahren Mạnnschaft, die, -en Kugel, die, -n rọllen Họlzkugel, die, -n birinin aracında birlikte gitmek takım top, küre yuvarlamak tahtadan yapılmış küre 2 Spielablauf, der, -e oyunun akışı Tagebucheintrag, der, -e günlüğe/hatıra defterine yazılan metin Spielort, der, -e oyun yeri, oyun alanı Bọllerwagen, der, tahtadan yapılmış el arabası Pụnsch, der, -e punç transportieren nakletmek, taşımak losgehen, es geht los, ging los, bir şeyin başlaması ist losgegangen einteilen bölümlere ayırmak, bölmek Musiker/Musikerin, der/der, /-nen müzisyen Stü. ck, das, /-e bir parça, biraz Schwụng, der, -e (Schwung holen) atılım, hamle Graben, der, hendek, şarampol lạnden (er ist gelandet) yere inmek (son bulmak) Stạnge, die, -n sırık, değnek, çubuk Boßelkugelfischgerät, das, -e tahta gülleleri toplama ağı fịschen balık tutmak Strẹcke, die, -n uzaklık, mesafe, yol vergehen, er vergeht, vergịng, ist geçmek (zaman) vergạngen Zutat, die, -en içindekiler ịrgendetwas her hangi birşey ähnlich benzer, benzeş Grünkohl, der Sg. yeşil lahana Bratwurst, die, -e kızartılıp yenen sosis 3 wẹrben, er wịrbt, wạrb, hat gewọrben -in reklamını yapmak Wẹrbeanzeige, die, -n reklam darauf (Wie haben Sie darauf reagiert?) bunun üzerine, bu konuya, buna (Buna nasıl tepki verdiniz?) befịnden + sich, er befịndet sich, bulunmak (Bu insanlar nerede bulunuyor?) befạnd sich, hat sich befụnden scheinen, er scheint, schien, hat görünmek (Hasta gibi görünüyor.) geschienen (Er scheint krank zu sein.) erịnnern (+ an + A.) hatırlamak erfọlgreich başarılı akzeptieren kabul etmek wịtzig komik, şakacı 3 humorvoll şakacı, espirili originẹll orjinal, esas traurig üzgün verrü. ckt deli, çılgın schịck şık, zarif 11

14 42 cool optimịstisch auffällig ẹrnsthaft ọffen intelligẹnt frẹch 28 Geschichte und Geschichten erziehen, er erzieht, erzog, hat erzogen entstehen, er entsteht, entstạnd, ist entstạnden Wohngemeinschaft, die, -en (Abk. WG) Kịnderladen, der, Lạndkommune, die, -n verwạlten gegen (+ A.) Atomkraftwerk, das, -e hervorgehen, er geht hervor, ging hervor, ist hervorgegangen Ökobewegung, die, -en vö. llig überrạschend verbreiten Grẹnzübergang, der, -e Lauf, der Sg. (im Laufe der Zeit) zusạmmentreffen, er trifft zusạmmen, traf zusạmmen, ist zusạmmengetroffen Ọst (kein Artikel) Sg. Wẹst (kein Artikel) Sg. Wịrtschaftswunder, das, Gạstarbeiter/Gạstarbeiterin, der/die, /-nen fọlgen (er ist gefọlgt) gefährlich zurü. ckkehren (er ist zurü. ckgekehrt) dramatisch Finale, das, Ẹlf, die, -en (meist Sg.) (= die Fußballmannschaft, -en) Fußballwẹltmeisterschaft, die, -en sensationẹll schlagen, er schlägt, schlug, hat geschlagen (= besiegen) Ẹndspiel, das, -e favorisieren Wụnder, das, burada: harika iyimser göze çarpan, gösterişli ciddi açık zeki, akıllı küstah, utanmaz 28 Tarih ve Hikayeler eğitmek, terbiye etmek doğmak, çıkmak, oluşmak ortak konut (bir kaç kişinin paylaştığı ev) çocuk eşyaları satan mağaza halka açık (umumi) tarım alanları idare etmek, yönetmek -e doğru, -e karşı nükleer santral doğmak, anlaşılmak, gelişmek ekolojik hareket tam, tamamen, büsbütün burada: sürpriz bir açıklamayla yayılmak, geniş alana dağılmak sınır kapısı akış (zamanla, zaman geçtikçe) buluşmak, karşılaşmak Doğu Batı ekonomi mucizesi (özellikle savaş sonrası Almanyadaki ekonomik patlama) konuk/yabancı işçi izlemek, takip etmek tehlikeli (geri) dönmek (Geri döndü.) dramatik final, son, sonuncu onbir (burada: futbol takımı) futbol dünya kupası şampiyonası heyecan verici, sansasyonel galip gelmek final maçı gözde (favori) tutmak mucize, doğaüstü olay 12

15 43 Fẹrnreise, die,-n unterwegs Pạnne, die, -n Auto-Fernfahrt, die, -en Nazi, der, -s (Abk. für der Nationạlsozialist, -en) Kommunịst/Kommunistịn, der/die, -en/-nen Jude/Jüdin, der/die, -n/nen protestieren Theologe/Theologin, der/die, -n/-nen Moped, das, -s einziehen, er zieht ein, zog ein, ist eingezogen (Die Armee zog in Berlin ein.) Armee, die, Armeen Wẹltkrieg, der, -e Ạngriff, der, -e hịssen Fahne, die, -n Soldat/Soldatin, der/die, -en/-nen verknịpsen 1 einfallen, er fällt ein, fiel ein, ist eingefallen (Welche Stichworte fallen Ihnen ein?) uzak seyahate çıkmak yolda, yolculuk sırasında arıza araba ile uzak yola gitmek Nazi komünist yahudi protesto etmek ilahiyatcı motosiklet, moped bir yere girmek, işgal etmek, elegeçirmek (Askerler Berlin i ele geçirmişti.) ordu dünya savaşı saldırı göndere çekmek (bayrak) bayrak, sancak asker fotoğraf çekmek (bütün bir filmi tüketerek) akla gelmek (Hangi kelimeler aklınıza geliyor?) 4 Nachkriegszeit, die, -en savaş sonrası zamanı Alliierte, der/die, -n (meist Pl.) müttefik, müttefikler Teil, der, -e bölüm, kısım, alan parlamentarisch parlamenter wählen seçmek, oy kullanmak Prẹsse, die hier Sg. (= Gesamtheit der yazılı ve sözlü basım Zeitungen, Zeitschriften usw.) ụnabhängig bağımsız Gerịcht, das, -e (Justiz) mahkeme wịrtschaftlich ekonomik, iktisadi ạnders (anders als in der DDR) başka türlü, farklı aufwärts gelişmek, ilerlemek 5 Lebensgeschichte, die, -n hayat hikayesi stẹrben, er stịrbt, stạrb, ist gestọrben ölmek 6 gehen, er geht, gịng, ist gegạngen gitmek laufen, er läuft, lief, ist gelaufen yürümek pạcken toplamak, bavul hazırlamak rufen, er ruft, rief, hat gerufen seslenmek, çağırmak sehen, er sieht, sah, hat gesehen bakmak, görmek wẹrfen, er wịrft, wạrf, hat gewọrfen fırlatmak, savurmak ụmschalten değiştirmek (kanalı değiştirmek) streiten, er streitet, strịtt, hat gestrịtten tartışmak, atışmak Zigarẹtte, die, -n sigara Träne, die, -n gözyaşı 13

16 Fẹrnbedienung, die, -en uzaktan kumanda Ạnlass, der, -e vesile, sebep, neden passieren (Sie passierten die Grenze.) geçmek (Sınırı geçtiler.) zahlreich bir çok, çok sayıda lediglich yalnız, sadece Vorlage, die, -n, hier Sg. (nur nach Vorlage des Personalausweises) arz, ibraz (sadece nüfus kağıdınının gösterilmesi karşılığı) Personalausweis, der, -e kimlik (kartı), nüfus kağıdı Bịldschirm, der, -e ekran Wiedervereinigung, die, -en yeniden birleşme zärtlich sevecen, şefkatli 7 ụmformulieren tekrar belirtmek, oluşturmak Wịrtschaftsgemeinschaft, die, -en ekonomi birliği verlieben + sich aşık olmak, tutulmak 46 8 Frẹmdarbeiter/Frẹmdarbeiterin, der/ yabancı/misafir işçi die, /-nen Krise, die, -n kriz geraten, er gerät, geriet, ist geraten düşmek (anlaşmazlığa düşmek) (in Konflikte geraten) Konflịkt, der, -e çatışma, anlaşmazlık aussprechen, er spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen (ein Verbot geçirmek, yürürlüğe koymak (bir yasa veya cezayı) aussprechen) Ạnwerbestopp, der, -s iş alımının durması rẹchtzeitig vaktinde, zamanında Integration, die Sg. entegrasyon, kaynaşma 10 Karriere, die, -n kariyer Schüleraustausch, der Sg. öğrenci değişimi Zivildienst, der Sg. askerlik yerine geçen sivil hizmet Examen, das, final sınavları Baufirma, die, -firmen inşaat firması Ökohaus, das, -er ekolojik olarak inşaa edilmiş ev spezialisieren + sich birin uzmanlık alanı olmak Institution, die, -en enstitü, müessese, kuruluş jeweils duruma göre, her defa(sında) Kommission, die, -en kurul, heyet, komisyon Haushalt, der (= Staatshaushalt etc.) bütçe (devlet bütçesi) Harmonisierung, die, -en uydurma, bağdaştırma Mịtgliedsstaat, der, -en üye devlet tagen toplanmak (bir konferans için) Minịsterrat, der, -e bakanlar kurulu, kabine Fạchminister/-ministerin, der/die, /-nen bir bölümden sorumlu devlet bakanı Gerịchtshof, der, -e mahkeme, yargı salonu Einhaltung, die Sg. uyum, bir şeyin yerine getirmesi Vertrag, der, -e kontrat, antlaşma, sözleşme Entstehung, die Sg. oluş(ma), oluşum Rẹchtssystem, das, -e hukuk, yasal düzen Zentralbank, die, -en merkez bankası Euroland, das, -er Avrupa ülkesi, AB ülkesi verạntwortlich sorumlu 14

17 13 Reisefreiheit, die Sg. seyahat serbestliliği Bürokratie, die, Bürokratien bürokrasi reich zengin, varlıklı Risiko, das, Risiken risk Họffnung, die, -en umut, ümit Währung, die, -en para birimi aufhängen asmak Eindruck, der, -e etki, izlenim Talkshow, die, -s söyleşi programı, tolkşov Moderator/Moderatorin, der/die, sunucu Moderatoren/-nen Schauspieler/Schauspielerin, oyuncu (artist), aktör der/die, /-nen Studio, das, -s stüdyo applaudieren alkışlamak Niederlage, die, -n yenilgi, bozgun wẹnden + sich + an + A., er wẹndet, dönmek, çevirmek (kendini, vücudunu) er wẹndete/wạndte, er hat gewẹndet/ gewạndt Weile, die Sg. bir müddet verhịndern engel olmak, önlemek ạbschaffen kaldırmak Wạld, der, -er orman Tolerạnz, die Sg. hoşgörü, tolerans überzeugen inandırmak, kandırmak Gedạnke, der, -n düşünce, fikir Haarshampoo, das, -s saç şampuanı Hụndefutter, das Sg. köpek maması sowieso zaten Hauptsache, die, -n asıl konu, en önemli şey Mut, der Sg. cesaret, yüreklilik Lebenschance, die, -n yaşam şansı/imkanı verlạssen, er verlä.sst, verließ, bırakmak, terk etmek hat verlạssen (die Heimat verlassen) kriegen (Kinder kriegen) almak, sahip olmak (çocuk sahibi olmak) Privatleben, das Sg. özel hayat ạbbrechen, er bricht ạb, brach ạb, hat burada: okulu asmak, okula gitmemek ạbgebrochen (die Schule abbrechen) Einzelhandelskaufmann/-frau, der/die, parekende satış elemanı -leute insgesạmt hepsi birden, topu topu 16 Ọrt, der, -e burada: şehir Gegend, die, -en çevre, muhit 50 1 ạnfangs başlangıçta, ilkin fọrtbilden + sich bir meslek dalında bilgisini genişletmek, kalifiye hale gelmek Meisterbrief, der, -e ustalık diploması Meister/Meisterin, der/die, /-nen usta 15

18 29 Männer und Frauen 29 Erkekler ve Kadınlar 52 1 Blumenwiese, die, -n çiçek tarlası verlegen utanmış Verstạnd, der Sg. akıl, us, sağduyu verlieren, er verliert, verlor, hat kaybetmek (aklını kaçırmak) verloren (den Verstand verlieren) Krịbbeln, das Sg. karıncalanma Schmẹtterling, der, -e verlạssen + sich + auf + A., er verlä.sst sich, verließ sich, hat sich verlạssen (sich aufeinander verlassen) romạntisch enttäuschen (enttäuscht sein) nervös kelebek birine güvenmek romantik (hayal kırıklığına uğramak) sinirli, sinir bozucu 2 beruflich, *, * mesleki, iş amaçlı verạbreden (+ sich) kararlaştırmak, (biriyle) sözleşmek 3 Liebenswürdigkeit, die, -en naziklik, incelik, nezaket Mạcke, die, -n bir kusuru olmak, aklından zoru olmak positiv olumlu tjạ Yani! Nasıl desem! Sahi! spontan kendiliğinden olan Schrạnktür, die, -en dolap kapağı Schublade, die, -n çekmece Humor, der Sg. mizah aufbauen (hier: jemanden seelisch aufbauen) yapmak, inşa etmek (burada: birinin moralini yerine getirmek) sowohl... als auch hem... hem de lọcker burada: laubali, kayıtsız Sprụch, der, -e vecize, özdeyiş Hẹrzinfarkt, der, -e kalpkrizi Hẹnker, der, (fahren wie ein Henker) cellat, burada: trafik canavarı (aşırı hızla ve riskli araba kullanmak) weder... nọch ne... ne de Geschwịndigkeitsbegrenzung, die, hız limiti -en allerdịngs fakat, ama ạnstellen + sich (Stell dich nicht so davranmak (Öyle davranma!) an!) einkalkulieren hesaba katmak ẹntweder... oder ya... ya da nẹrvig sinir bozucu kauen çiğnemek, kemirmek 4 Kaugummi, der, -s çiklet ụnordentlich düzensiz, dağınık ụnterschiedlich farklı, ayrımlı, değişik liebenswürdig nazik, ince 16

19 55 5 nicht nur... sondern auch sadece değil, bunun yanında 6 nẹrven sinirlendirmek 7 Einzelkind, das, -er tek çocuk 56 8 Titel, der, unvan, başlık, ad schụld sein (an etwas schuld sein) suçlu olmak Hịmmeldonnerwẹtter! Allah kahretsin! vorschlagen, er schlägt vor, schlug teklif etmek, önermek vor, hat vorgeschlagen Rosine, die, -n kuru üzüm zureden (jemandem gut zureden) birini kandırmaya çalışmak plagen üzmek, üzüntü/azap vermek Nagel, der, çivi, tırnak Ehe, die, -n evlilik stịllhalten, er hält stịll, hielt stịll, kımıldamamak, sessiz durmak hat stịllgehalten bịnden, er bịndet, bạnd, hat gebụnden bağlamak, biraraya getirmek einsam yalnız, kimsesiz Umschreibung, die, -en yazı/kayıt değişikliği, dolaylama Sạrg, der, -e tabut Sạrgnagel, der, tabut çivisi quälen eziyet etmek, üzüntüazap vermek Ausruf, der, -e bağırtı, seslenme übrigens ayrıca, hem (de), bu arada Plan, der, -e plan Geschlẹcht, das, -er cinsiyet Familienstand, der Sg. medeni hal 9 aufgeregt heyecanlı aggressiv saldırgan, sinirli leise, leiser, am leisesten sessiz vortragen, er trägt vor, trug vor, okumak (bir şiir okumak) hat vorgetragen (ein Gedicht vortragen) Version, die,-en versiyon, biçim, şekil Kịllerphrase, die, -n (Sen her zaman... Sen hiçbir zaman...) gibi kavgaya yol açabilecek, tartışma başlatabilecek sözler Botschaft, die, -en haber Ton, der, -e ses tonu, vurgu vermeiden, er vermeidet, vermied, kaçınmak, sakınmak, çekinmek hat vermieden Pạrtnerschaft, die, -en ortaklık ụnüberlegt düşüncesiz, akılsız führen (zu Missverständnissen führen) bir şeye yol açmak (yanlış anlaşılmalara yol açmak) so genannt- (so genannte Killerphrasen) sözde Psychologe/Psychologin, der/die, pisikolog -n/-nen drịnstecken (Hier steckt ein Vorwurf drin.) içermek, takılı/sokulu olamak (Bu dolaylı bir suçlama içeriyor.) 17

20 ạngreifen, er greift ạn, griff ạn, saldırmak hat ạngegriffen beschụldigen suçlamak ebenso aynen, aynı şekilde wịrken (Das wirkt negativ.) etki uyandırmak (Negatif etki uyandırıyor.) Verallgemeinerung, die, -en genelle(ştir)me niemals hiç bir zaman, asla provozieren kışkırtmak vermutlich olası, tahminen, galiba darüber (darüber berichten) bunun üzerin(d)e, bu konuda, hakkında dafür (dafür sorgen, dass...) bunun/onun için (-in -mesini sağlamak) bereit hazır, tamam reichen (Das reicht nicht.) kafi gelmek, yetmek (Bu yetmiyor.) ạnschreien, er schreit ạn, schrie ạn, birine bağırmak, karşılık vermek hat ạngeschrien wụndern (sich) şaşmak, hayret etmek zurü. ckbrüllen birine bağırarak seslenmek hineinrufen, er ruft hinein, rief hinein, bir şeyin içine doğru bağırmak hat hineingerufen herausschallen yankı yapmak, çınlamak ạnscheinend görünüşe göre tẹchnisch teknik yönden organisatorisch organizasyon yönünden Regelung, die, -en düzenleme ịrgendwelch- herhangi, bazı bewerten değerlendirmek, derecelendirmek 11 Streitgespräch, das, -e münakaşa Paar, das, -e (hier: Ehepaar) çift (burada: evli çift) Ehepaar, das, -e evli çift Wä.sche, die Sg. çamaşır schreien, er schreit, schrie, hat bağırmak, haykırmak, seslenmek geschrien Variạnte, die, -n versiyon Reportage, die, -n röportaj ụmgekehrt, *, * ters (olarak) ehrlich dürüst, doğru Eigenschaft, die, -en özellik generẹll genel olarak, her zaman, genellikle repräsentativ temsilî, fikir verebilecek nitelikte Bụndesbürger/-bürgerin, der/die, federal Almanya vatandaşı /-nen befragen sormak, soruşturmak Nạchbarschaft, die, -en komşuluk, komşular Kollegenkreis, der, -e iş arkadaşları zutreffen, er trifft zu, traf zu, hat doğru olmak zugetroffen Fẹrnbild, das, -er genel imaj, burada: biri(leri) hakkındaki genel izlenim allgemein genel olarak, genellikle Nahbild, das, -er özel imaj, burada: biri(leri)ni yakından tanıdıktan sonra elde edilen izlenim Umgebung, die, -en çevre, civar, etraf 18

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ

UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ UCPA / KİRKİT HOTEL / HİSARÖNÜ MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu oluşturmak.

Detaylı

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar

DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar DOĞA OKULU NEDİR? Hedefler / amaçlar Öğrencilere farklı bir çalışma ortamında okul kavramını sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve dayanışma ruhu sağlamak. Öğrencilerin sorumluluk

Detaylı

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel

MAVİ SINIF UCPA - Kirkit Otel MAVİ SINIF 2017-2018 UCPA - Kirkit Otel UCPA / MARMARİS MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları arasında birlik ve

Detaylı

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni

İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması. Hazırlayan Engin GÜNEY Özel Eğitim Öğretmeni İşitme Engelli Öğrenciler için Tek Kart Resimler ile Kelime Çalışması Hazırlayan Özel Eğitim Öğretmeni gökkubbede hoş bir seda bırakmak adına ÖNSÖZ İşitme engelli öğrencilerin kelime dağarcıklarının yetersizliği

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2015 8. SINIF 2. DÖNEM DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg. sbep@augsburg.de

Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg. sbep@augsburg.de Stadt Augsburg Augsburg Şehri Sport- und Bäderamt (Spor ve Havuzlar Müdürlüğü) Leonhardsberg 15 86150 Augsburg sbep@augsburg.de Augsburg'daki spor ve havuz durumuna ilişkin anket Sehr geehrte Augsburgerin,

Detaylı

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Le Bleu Hotel & Resort KADINLAR DENIZI MEVKII, 17. SOKAK, 4-09400 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Kusadasi şehrinde bulunan bu tesis, hem iş hem de tatil seyahati için mükemmel bir yerdir. Otel, 1994 yılında

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

MAVİ SINIF

MAVİ SINIF MAVİ SINIF 2016-2017 Ucpa / KİRKİT HOTEL / MARMARİS www.hotelhisaronu.com MAVİ SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Aynı seviyedeki öğrenci grupları

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 26 Ayhan a veda Ders 26 a veda Üzücü bir haber: Türkiye ye taşınacağı için Radio D ye veda eder. Radio D çalışanları a bir sürpriz hazırladıkları halde, veda eğlencesi neşeli geçmez. sabah büroya geldiğinde bir parti

Detaylı

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya

Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Lara Family Club KEMERAGZI MAH.TESISLERI CAD., 333-07160 - AKSU - ANTALYA, Lara, Antalya Bu modern aile oteli, 2 ayrı bölümden ve 4 bloktan oluşuyor. Otelin özel plajı ve 2 aquaparkı var. Modern bir dekorasyona

Detaylı

NESİN MATEMATİK KÖYÜ ŞİRİNCE

NESİN MATEMATİK KÖYÜ ŞİRİNCE Kırmızı Sınıf 2014 NESİN MATEMATİK KÖYÜ ŞİRİNCE KIRMIZI SINIF NEDİR? Hedefler / amaçlar : Öğrencilere farklı bir çalışma ve okul kavramı sunmak. Farklı bir ortamda matematik ve ingilizce öğrenmek. Öğrencilerin

Detaylı

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri

Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri Ünite 01: Arapçada Kelime ve Cümle Çeşitleri :١ mı, mi? baba ( ) uzaklaştım uzaklaştırmak uzaklaştırmak evin kapıları babam yetişiyorum eğitim görüyorum ecdadım, atam saygı otur! seviyorum seni seviyorum

Detaylı

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin.

FLASHBACK: Die Kantstraße? Mädchen, die ist im Westen, verstehen Sie? Da können Sie jetzt nicht hin. Bölüm 16 Eski Tanıdıklar Anna 1961 yılında da silahlı motosikletliler tarafından takip edilir. Bu tehlikeli durumda tanımadığı bir kadın Anna ya yardım eder. Ama kadın bunu neden yapar? Anna ona güvenebilir

Detaylı

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch

Schuljahr. Herkunftssprache Türkisch / Schule / Name Schuljahr Allgemeine Arbeitshinweise Trage bitte auf diesem Blatt und auf deinen Arbeitspapieren deine Schule und deinen Namen ein. Kennzeichne bitte deine Entwurfsblätter (Kladde) und

Detaylı

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak

Seyahat Genel. Genel - Olmazsa olmazlar. Genel - Muhabbet. Yardım isteme. Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak - Olmazsa olmazlar Bana yardımcı olurmusunuz, lütfen? Yardım isteme İngilizce konuşuyor musunuz? Birinin İngilizce konuşup konuşmadığını sormak _[dil]_ konuşuyor musunuz? Birinin belli bir dili konuşup

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e çeyrek var. 65 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 10 Çıkmaz Sokakta Oyuncu 13 Ağustos 1961 in Berlin Duvarı nın inşaat tarihi olduğunu, 9 Kasım 1989 un da duvarın yıkıldığı gün olduğunu ortaya çıkarır. Özel görev bu iki tarihle yakından alakalıdır.

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 10 var. 60 dakikan ve bir canın kaldı. Bölüm 11 Fast Food Anna Paul e yemek sırasında esrarengiz Çözüm bölünmede, müziği takip et! mesajından söz ettiğinde, Paul tehlikeyi sezer ve Anna yı Rahip Kavalier e gönderir. Ama bu iz doğru mudur? Paul

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Bölüm 15 Zamanda Yolculuk Anna ikiye bölünmüş Berlin de doğudan batıya geçme zorundadır. Ama bu da yetmez. Sadece 55 dakika içinde RATAVA nın hangi olayı silmeyi planladığını da ortaya çıkarmak zorundadır.

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç Ders 23 Yüzgeçli bir dalgıç ve limandaki sözde köpek balığı bilmecesini çözer ve bir sahtekarlığı daha ortaya çıkarırlar. Baykuş dan ise beklemedikleri bir yardım alırlar. ve kaybolan sörfçüyü ararken

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Bölüm 19 Soğuk Savaş ta Aşk Sadece 40 dakika: Anna ve Paul kırmızılı kadından kaçarlar ve Batı Berlin e gelirler. Paul Anna ya aşkını ilan ederek durumu daha da komplike hale getirir. Bu bir şans mıdır,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) 18 ARALIK 2016 Saat:

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 21 Yeni Bir Plan Bölüm 21 Yeni Bir Plan Anna 2006 yılına geri döner. Rahip Kavalier kırmızılı kadın tarafından kaçırılır. Anna, rahibin nerede olduğunu ortaya çıkaramadığı için 9 Kasım 1989 a, Berlin duvarının yıkıldığı

Detaylı

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan]

Almanca yapısal kalıp kavram sözlüğü Deutsches Konjunktionen Wörterbuch [Mevlüt Baki Tapan] 0 2015 Mevlüt Baki Tapan. Tüm hakları saklıdır. Bu ekitap, Mevlüt Baki Tapan (yazar) tarafından publitory.com da yaratılmış ve yazarın kendisi tarafından Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım 1989, akşam saat Görevini tamamlamak için 15 dakikan kaldı. Ama hala dikkatli olmak zorundasın. Bölüm 24 Zaman Geçiyor Anna 1961 yılında sakladığı metal kutuyu bulur ama kutu paslandığı için açamaz. Açmayı başardığında içinde eski bir anahtar bulur. Bu, sırrın anahtarı mıdır? Zaman su gibi akıp gider

Detaylı

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya

Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Club Hotel Falcon SIRINYALI MAHALLESI, 1512 SOKAK, 3-07400 - LARA, Antalya City, Antalya Antalya falezlerinde kurulu bu şehir oteli muhteşem Akdeniz ve Antalya körfezi manzarasına sahip. Merkezden 5 km

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 08 Meçhul adamın kimliği Ders 08 Meçhul adamın kimliği ve sarayda Kral Ludwig olduğunu iddia eden adamla konuşurlar. Ama ardından ilginç bir şey tespit eder. Esrarengiz yabancının gerçekte kim olduğunu bulur. Đki muhabir, yeniden

Detaylı

Junis putzt zweimal am Tag seine Zähne. Aber warum?, fragt er seine Mutter. Mama erklärt ihm: Alle Menschen müssen Zähne putzen, ansonsten werden die Zähne krank. Sie können kleine Löcher kriegen und das

Detaylı

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi

Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi Tusan Beach Resort BAYRAKLIDEDE MAH., S/N - 09400 - KUSADASI / AYDIN, Kusadasi, Kusadasi 300 m uzunluğundaki Mavi Bayrak'lı bir kumsalda kurulu olan Tusan Beach Resort, Ege Denizi'nin ışıltılı sularına

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 20 geçiyor. iki canın ve 95 dakikan var. Mesaj ne anlama geliyor? Bölüm 05 Tanışıyor muyuz? Anna müzik kutusunu tamir etmesi için saatçiye götürür. Ama bu Paul Winkler için işin ötesinde bir anlam taşıyordur. Anna yi eskiden tanıdığını iddia eder. Ama nasıl olur? Anna

Detaylı

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor.

Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. Der Computer-Kurs Bu dersimizde Bayan Graf bir eğitim kursuna gitmek istiyor. Bu konuyu bir arkadaşıyla görüşüyor. 2/5 Frau Graf: Ist das Ihre Zeitung? Könnte ich die kurz haben? Herr Müller: Ja, gern.

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 22 Harekete Geç Bölüm 22 Harekete Geç Anna 1989 yılınin Berlin ine gönderilir. Orada duvar yıkıldığı için büyük sevinç yaşanıyordur. Anna insan kalabalıklarının arasından geçerek kutuyu almak zorundadır. Bunu başarabilecek

Detaylı

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler

Olimpiyat Sporlarıyla İlgili Bilmeceler Hazırlayan: Tuğba Can Okçuluk Uzaktaki hedefe yapılan atışlarla, Toplayan en yüksek puanı, Kazanır madalya, Avcılığa dayanan bu spor dalında. Atletizm Yüz metre koşusu, üç bin metre koşusu, Maratonu, dekatlonu,

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11 e 20 var. 70 dakikan ve bir canın kaldı. Acele etmen gerekiyor. Seni kim takip ediyor? Bölüm 09 Eksik Đpuçları Anna tiyatrodan kaçar ama kırmızılı kadın onu Paul un dükkanına kadar takip eder. Heidrun un yardımı sayesinde Anna tekrar kaçabilir. Şimdi elinde yapbozun bir parçası vardır, ama

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Ders 19 Sahtekarlık ortaya çıkar Tarladakı esrarengiz şekilleri çiftçiler yapmış olsalar da, UFOların varlığına inanır. ve köylülerle konuşmak için köy birahanesine giderler. ve buğday tarlalarındaki şekillerle

Detaylı

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net

Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL. www.telc.net Öğrenci Kitabı BEN DE BAŞARIRIM! telc TÜRKÇE B1 OKUL B1 www.telc.net İÇİNDEKİLER 1. Ünite Gelecekten Beklentilerimiz 1 Hayal ve Hedefler... Gençlerin Düşleri...5 Değişik Meslek Türleri...6 İş ve Kariyer...6

Detaylı

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08

VERBS FUNCTION WORDS ADJECTIVES ADVERBS. ahmet okal Page 1 10/7/08 VERBS FUNCTION WORDS ADVERBS ADJECTIVES NOUNS 1 açmak 1 ama 1 artık 1 alt 1 ad 2 alınmak 2 ancak 2 ayrıca 2 aynı 2 adam 3 almak 3 ben 3 belki 3 az 3 aile 4 anlamak 4 bir 4 bile 4 baş(esas) 4 akıl 5 anlatmak

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

Her sabah uyanıp muhteşem deniz manzarasını izlemek! Bu seçkin ve konforlu tatil evi, Asarlık koyun turkuaz suların muhteşem manzarasına sahiptir.

Her sabah uyanıp muhteşem deniz manzarasını izlemek! Bu seçkin ve konforlu tatil evi, Asarlık koyun turkuaz suların muhteşem manzarasına sahiptir. Flat Seaview 2 Özet Her sabah uyanıp muhteşem deniz manzarasını izlemek! Bu seçkin ve konforlu tatil evi, Asarlık koyun turkuaz suların muhteşem manzarasına sahiptir. Açıklama Balkonda güneş doğarken kahvaltı

Detaylı

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Dubrovnik Palace MASARYKOV PUT, 20-20000 - DUBROVNIK, Dubrovnik, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Tesis Dubrovnik şehrinde yer almaktadır. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında baştan aşağıya yenilendi.

Detaylı

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3.

Ünite 1: Wie heißt du? Wo wohnst du? Woher...? Pekiştirme, kendini ve başkalarını tanıtma 3. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ İN İN KODU: HAFTALIK SAATİ: AKADEMİK DÖNEM: KİTABI: ALMANCA 1 AFGE101/AFG(A-C) 101 AFGE 4 Saat/AFG(A-C) 3 Saat BAHAR 2013 Studio d A1 okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesini

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 2. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 30 NİSAN 2015 Saat: 11.20

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

Batihan Beach Resort & Spa ILICA MEVKII, LONG BEACH, - 09440 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi

Batihan Beach Resort & Spa ILICA MEVKII, LONG BEACH, - 09440 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Batihan Beach Resort & Spa ILICA MEVKII, LONG BEACH, - 09440 - KUSADASI, Kusadasi, Kusadasi Uzun Plaj üzerinde ideal bir konumda yer alan bu otel, pek çok mağaza, butik, kafe, bar, restoran ve gece kulübüne

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI, MEDİKO-SOSYAL SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ DAİRESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 03.02.1984 Resmi Gazete Sayısı: 18301) BÖLÜM 1 Kuruluş, Kapsam ve Tanımlar Kuruluş

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side

Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Merve Sun Hotel SULEYMAN DEMIREL BUL. YALI MAH. KUMKOY, - 07600 - MANAVGAT, Side, Side Uzun bir kumsaldan 500 m uzaklıkta Kumköy'de bulunan otel, tarihi Side kent merkezinden yaklaşık 4 km uzaklıkta. Bu

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! B KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

CÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! C KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF ALMANCA 2015 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 26 KASIM 2015 Saat: 11.20

Detaylı

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara.

RAMADA RESORT LARA 01.04.2013. 0090 242 352 43 33 www.ramadaresortlara.com. sales@ramadaresortlara.com. reservation@ramadaresortlara. Bölgenin önemli turistik ve tarihi yerleri arasında bulunmamız, hem şehir merkezine hem havaalanına sadece 5 dakika uzaklıkta olmamız bizi en iyi tatil yeri yapıyor. Mavi gökyüzü, benzersiz yeşillik ve

Detaylı

THB Los Molinos CALLE RAMON MUNTANER,, 60-7800 - IBIZA, Ibiza, Ibiza

THB Los Molinos CALLE RAMON MUNTANER,, 60-7800 - IBIZA, Ibiza, Ibiza THB Los Molinos CALLE RAMON MUNTANER,, 60-7800 - IBIZA, Ibiza, Ibiza Tesis Ibiza şehrindedir. Otel, 1972 yılında inşa edildi. Otel, 2014 yılında tamamen yenilendi. Tesiste toplam 168 oda bulunmaktadır.

Detaylı

Tatil ve Yöre Rehberi

Tatil ve Yöre Rehberi Tatil ve Yöre Rehberi Kalkan, Antalya ya bağlı olan çok şirin bir sahil kasabasıdır ancak bu ilin merkezinden 200 km. kadar uzaktadır. Özellikle İngiliz turistlerin ilgi gösterdiği Kalkan son yıllarda

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde

Maya World Belek. Non refundable rate Ortalama fiyat Acentaya Öde Maya World Belek AKINLAR MAHALLESI DINLER MERKEZI KARSISI, - - KADRIYE-BELEK / ANTALYA, Belek, Belek Bu club resort, çam ormanları ve çok sayıda doğa gösterileri ile bir turist cenneti ve popüler golf

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL

HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL 2015 FACT SHEET HERŞEY DAHİL HELAL HOTEL GENEL BİLGİLER Hotel Kategori Acente Puanlaması Pansiyon Türü Adres Telefon Websitesi E- mail Toplam Alan Oda Sayısı Yatak Sayısı Kat Sayısı Evcil Hayvan Internet

Detaylı

Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı,

Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı, Yaz Kampı Hakkında Europ Organizasyon un sizlere sunduğu Hırvatistan gençlik kampı, gençler ve çocuklara adanmış Adriyatik in en büyük uluslararası gençlik kampıdır. 20 yıldır Dalmaçya kalbindeki Solta

Detaylı

Adı/Soyadı:... Doğum Yeri ve Tarihi:.../.../... T.C Kimlik Numarası:... Cep Numarası ve Kan Grubu:... Okulu / Bölümü:......

Adı/Soyadı:... Doğum Yeri ve Tarihi:.../.../... T.C Kimlik Numarası:... Cep Numarası ve Kan Grubu:... Okulu / Bölümü:...... Kayıt Tarihi Adı/Soyadı:....../.../... Doğum Yeri ve Tarihi:....../.../... T.C Kimlik Numarası:... Cep Numarası ve E-Mail:......@... Cinsiyet:... Kan Grubu:... Okulu / Bölümü:... Okulun Bulunduğu İlçe:...

Detaylı

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme

Seyahat Dışarda yeme. Dışarda yeme - Girişte. Dışarda yeme - Yemek siparişi verme - Girişte Ich würde gern einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen um _[Uhrzeit]_ reservieren. Rezervasyon yapma Einen Tisch für _[Personenanzahl]_ Personen, bitte. Masa sorma Kann ich mit Kreditkarte

Detaylı

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen

Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Elke Schlösser Wir verstehen uns gut Spielerisch Deutsch lernen Methoden und Bausteine zur Sprachförderung für deutsche und zugewanderte Kinder als Kindergarten und Grundschule Ökotopia Verlag, Münster,

Detaylı

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI

YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVĐ KURUMLARI DAĐRESĐ YÜKSEK HEMŞĐRE KADROSU HĐZMET ŞEMASI Kadro Adı : Yüksek Hemşire Hizmet Sınıfı: Paramedikal Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (Đlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 120 Maaş :

Detaylı

Montaj Talimati. Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe,

Montaj Talimati.  Eurorient GmbH., An der Weide 15B, Weyhe, Montaj Talimati www.eurorient.de Eurorient GmbH., An der Weide 15B, 28844 Weyhe, info@eurorient.de Turkish A) Paket içeriği: 1- Schataf Dual 2-1 Adet 3/8 Pirinç T-Bağlantısı 3-1,5 m Beyaz PU Boru 4-20

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 10 Kral Ludwig le röportaj Ders 10 Kral Ludwig le röportaj müzikalde Kral Ludwig i canlandıran oyuncuyla karşılaşır ve kendisiyle bir röportaj yapmak ister. Oyuncunun sesi e tanıdık gelir. Bu arada Radio D bürosuna da sürpriz bir

Detaylı

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim.

Ich bin ein Baum, einer von in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ben bir ağacım, bu şehirdeki değerli ağaçtan biriyim. Ich bin ein Baum, einer von 80.000 in dieser Stadt. Jeder einzelne von uns ist wertvoll. Ich schütze dich vor Straßenlärm, Staub, Wind und Regen. Deshalb brauche ich deine besondere Aufmerksamkeit! Ben

Detaylı

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern

Bald komm ich in die Schule. Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern Bald komm ich in die Schule Anregungen zur Vorbereitung auf die Schule für Kinder und Eltern 1 Liebes Kind, Anna und ihre Freunde freuen sich auf die Schule! Sie zeigen dir hier, was sie schon alles können.

Detaylı

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu

Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Buenos Aires 2018 Gençlik Olimpiyat Oyunları (YOG) Bilgi Notu Organizasyon 6-18 Ekim 2018 tarihleri arasında aşağıda yer alan 33 spor dalında Arjantin in Buenos Aires kentinin ev sahipliğinde düzenlenecektir.

Detaylı

6* MS JOY 3 NEHİR & 3 ÜLKE REN NEHRİ & MAİN-TUNA KANALI & TUNA NEHRİ İSVİÇRE & ALMANYA & AVUSTURYA - - - - - - - - - - (*) 12 HAZİRAN

6* MS JOY 3 NEHİR & 3 ÜLKE REN NEHRİ & MAİN-TUNA KANALI & TUNA NEHRİ İSVİÇRE & ALMANYA & AVUSTURYA - - - - - - - - - - (*) 12 HAZİRAN 6* MS JOY ile 3 NEHİR & 3 ÜLKE REN NEHRİ & MAİN-TUNA KANALI & TUNA NEHRİ İSVİÇRE & ALMANYA & AVUSTURYA Basel - Kehl(*Strazburg) - Frankfurt - Wertheim(*Miltenberg) - Würzburg(*Rothenburg) - Bamberg - Nürnberg

Detaylı

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma

Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma Almanca aile birleşimi sınavı dört bölümdür: 1-Dinleme, 2-Okuma, 3-Yazma, 4-Konuşma ALMANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ, AİLE BİRLEŞİMİ YAPACAKLARIN ALMANCA SINAVI SORU ÖRNEKLERİ KONUŞMA BÖLÜMÜ (SPRECHEN): Almanca

Detaylı

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce

TEST. 7. Dişer ne zaman fırçalanmalıdır? A. Yemeklerden sonra B. Okuldan gelince C. Evden çıkmadan önce ÖDEV- 3 ADI SOYADI:.. HAYAT BİLGİSİ Tırnaklar, el ve ayak parmaklarının ucunda bulunur. Tırnaklar sürekli uzar. Uzayan tırnakların arasına kir ve mikroplar girer. Bu yüzden belli aralıklarla tırnaklar

Detaylı

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler

Marie hat Heimweh. Sevgi evini özler Marie und Charly Da kommt ein anderer kleiner Marienkäfer vorbei. Er hat auch einen Malkasten und einen Pinsel und trägt eine viel zu große Mütze. Er sagt zu Marie: Hallo Marie. Ich bin Charly und ein

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI ALMANCA 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM ALMANCA DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 24 KASIM 2016 Saat: 11.20 Adı ve

Detaylı

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA!

HAYAT BOYU UNUTAMAYACAĞIN BİR DENEYİM İÇİN BU FIRSATI KAÇIRMA! PROGRAM Generation adidas International, Dünya nın top futbol kulüpleri ve ulusal federasyonlarla ile imzaladığı spornsorluk anlaşması kapsamında farklı ülkelerin farklı futbol yönetim anlayışlarını, filozofilerini,

Detaylı

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1.

İçindekiler. Çözüm Anahtarı... 102 Sözcük Listesi... 103. Copyright 2002 Max Hueber Verlag. ISBN 3 19 007470 4, 1. Auflage 1. 1 Guten Tag oder Hallo!... 6 Merhaba! 2 Wer ist der Herr da rechts?... 10 Sağdaki bey kim? 3 Kennen Sie unsere Familie?... 14 Ailemizi tanıyor musunuz? 4 Haben Sie kein Auto?... 21 Arabanız yok mu? 5 Wie

Detaylı

NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA

NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA PROMOSYON 5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA ile REN NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA BELÇİKA ALMANYA Amsterdam(1) Antwerp/Brüksel/Brugge Nijmegen Düsseldorf 27 Haziran 2014 / 4 Gece 01. Gün İSTANBUL AMSTERDAM (HOLLANDA)

Detaylı

Croatia Cavtat FRANKOPANSKA, 10-20210 - CAVTAT, Cavtat, Dubrovnik-Güney Dalmaçya

Croatia Cavtat FRANKOPANSKA, 10-20210 - CAVTAT, Cavtat, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Croatia Cavtat FRANKOPANSKA, 10-20210 - CAVTAT, Cavtat, Dubrovnik-Güney Dalmaçya Binada 487 oda bulunmaktadır. Tesis şunları sunar: 480 çift yataklı oda ve 7 süit. Bu resort, sıcak güneşli tir aile tatili

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler.

Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Ders 25 Gemilerin selamlanması Muhabirler getürkt kelimesinin anlamını araştırırlar. Bunun için her geminin özel bir şekilde selamlandığı sıradışı bir limana giderler. Willkomm-Höft limanında tüm gemiler

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı

Mevkii. Odalar Oda Sayısı 2015 Yaz Sezonu Genel Adres Club Alantur Dimçayı Mevkii 07450 Kestel/Alanya Kategori 5 yıldızlı tesis Telefon 0242 518 17 40 Fax 0242 518 17 56 Genel Müdür E-Mail Otel E-mail Erdinç İbrahim Savul eisavul@alantur.com.tr

Detaylı

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011

TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 TARAFTAR REHBERİ UEFA EURO 2012 ELEMELERİ AVUSTURYA TÜRKİYE 06.09.2011 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. Maç Bilgisi 2 2. Ernst Happel Stadyumu 3-6 3. Yasaklı Maddeler ve Davranışlar 7-8 4. Viyana 9 1. MAÇ BİLGİSİ

Detaylı

31 MAYIS'A KADAR ERKEN KAYIT İNDİRİMİ! MASTER SUITE / KABİN BAŞI 300 EUR ORTA KAT SUITE / KABİN BAŞI 200 EUR

31 MAYIS'A KADAR ERKEN KAYIT İNDİRİMİ! MASTER SUITE / KABİN BAŞI 300 EUR ORTA KAT SUITE / KABİN BAŞI 200 EUR YILBAŞI TURU 31 MAYIS'A KADAR ERKEN KAYIT İNDİRİMİ! MASTER SUITE / KABİN BAŞI 300 EUR ORTA KAT SUITE / KABİN BAŞI 200 EUR 2016 YAPIMI 6*SUITE GEMİ 6*SUITE NEHİR GEMİSİ JOY ile YILBAŞINDA BUDAPEŞTE & TUNA

Detaylı

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1

Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Forum Demenz / Alzheimer Wie gehe ich damit um? Sylvia Kern, Geschäftsführerin 1 Sylvia Kern, Geschäftsführerin 2 Bakım uygun olmalı herkes için Kültüre uygun yaşlılar bakımı ile ilgili bilgilendirme günü

Detaylı

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi

Radio D Teil 1. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Ders 18 Gece takibi Ders 18 Gece takibi ve esrarengiz şekillerin gerçek nedenini araştırmaya karar verir ve tarlayı gözetlerler. Buldukları şey, bunun uzaylıların işi olmadığını ortaya çıkarır. Kurnaz tarla sahibi gündüz

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.262-09/ Lefkoşa, 5 Mayıs 2009 BASIN AÇIKLAMASI 1998-1999=100 TEMEL YILI TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİNİN 2009 NİSAN AYI SONUÇLARI Devlet

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli

Denize Sıfır Konum - Özel Kum Plaj - Çocuk Dostu Otel - Su Kaydıraklı Otel - Engelli Dostu Otel - SPA - Toplantı Oteli Otel Bilgisi Limak Limra Otel Limak Limra Hotel & Resort, Antalya nın gözde turizm merkezi olan Kemer Kiriş te hizmet vermektedir. Tarihi Olympos Dağları nın eteklerinde, Akdeniz in mavisine sıfır olarak

Detaylı

h e r ş e y z a m a n ı n d a

h e r ş e y z a m a n ı n d a h e r ş e y z a m a n ı n d a ÖNSÖZ; 2005 Yılında bir damla olarak çıktığımız lezzet yolculuğunda ; çalışanlarımızın emekleri, tedarikçilerimizin destekleri ve müşterilerimizin memnuniyeti sayesinde zamanla

Detaylı

FACT SHEET - KONSEPT

FACT SHEET - KONSEPT FACT SHEET - KONSEPT GENEL BİLGİLER Kategori :3* Toplam Alan :3.000 m2 Plaj Uzunluğu :30 m. Kapasite :86 ODA Kat Sayısı :5 kat Kredi Kartı :Visa - Mastercard Hizmet dönemi :6 AY Konsept :Herşey Dahil Adres

Detaylı

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır.

KURULUŞ. 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. KURULUŞ 1968 de Eunice Kennedy Shriver tarafından kurulmuştur. 1988 de Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından tanınmıştır. Türkiye Özel Olimpiyatlar 1982 de Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı

Detaylı

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları

Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları Buenos Aires 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları Disiplinler ve Maksimum Ülke Kotaları *Takım Sporlarıyla İlgili Önemli Not Buenos Aires 2018 YOG programında yer alan takım sporlarının Futbol, Hokey, Plaj

Detaylı

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA

Otel Bilgisi. Otel Özellikleri. Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Otel Bilgisi Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Ramada Resort Kazdağları Thermal & SPA Balıkesir, Edremit'te hizmet vermektedir. İstanbul'a 490, Bursa'ya 240, İzmir'e 210 kilometre mesafede yer almaktadır.

Detaylı

5*DELUX NEHİR GEMİSİ JANE AUSTEN

5*DELUX NEHİR GEMİSİ JANE AUSTEN 5*DELUX NEHİR GEMİSİ JANE AUSTEN ile YILBAŞINDA AMSTERDAM & REN NEHRİ & 3 ÜLKE HOLLANDA & BELÇİKA & ALMANYA Amsterdam - Den Haag - Delft - Rotterdam - Antwerp(1)(*Brüksel)(*Brugge) - Amsterdam(1)(*Volendam-Zaanse

Detaylı

5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA

5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA 5*DLX NEHİR GEMİSİ SWISS TIARA ile ROMANTİK REN NEHRİ & 4 ÜLKE İSVİÇRE - FRANSA - ALMANYA - HOLLANDA Zürih - Basel - Strazburg(*Colmar) - Speyer(*Heidelberg) - Rüdesheim(1) - Romantik Ren Parkuru Geçişi

Detaylı

6*SUITE NEHİR GEMİSİ JOY 3 NEHİR & 3 ÜLKE

6*SUITE NEHİR GEMİSİ JOY 3 NEHİR & 3 ÜLKE 6*SUITE NEHİR GEMİSİ JOY ile 3 NEHİR & 3 ÜLKE REN NEHRİ & MAİN-TUNA KANALI & TUNA NEHRİ İSVİÇRE & ALMANYA & AVUSTURYA Basel - Kehl(*Strazburg) - Frankfurt - Wertheim(*Miltenberg) - Würzburg(*Rothenburg)

Detaylı

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss

Reisen Gesundheit. Gesundheit - Notfall. Gesundheit - Beim Arzt. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss - Notfall Hastaneye gitmem lazım. Ich muss in ein Krankhaus. Sagen, dass man in ein Krankenhaus gebracht werden muss Hastayım. Mir ist übel. Derhal doktoru görmem gerekiyor! Um unverzügliche medizinische

Detaylı