KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ DANIŞMAN: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No: Bu Tez 20/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Doç.Dr. Muhsin KAR Doç.Dr. Haluk ALKAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım... Doç.Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU DANIŞMAN: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Yıl : 2006 Sayfa:... Juri : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN : Doç.Dr. Muhsin KAR : Doç.Dr. Haluk ALKAN Günümüzde çağdaş kolluk, yakalanan suçlu oranları ile değil, halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği, halka verilen güven, suçu önleme sorumluluğuna vatandaşın katılımını sağlama ve insan haklarıyla bütünleşmiş bir görev anlayışı kriteri ile birlikte değerlendirilmektedir. Türkiye de köklü tarihsel geçmişleri olan jandarma ve polis teşkilatlarının; geçirdikleri evreler, parlamenter demokrasinin normal işlediği devrelerle olağanüstü rejimlerde birbirleriyle ve diğer birimlerle olan ilişkileri, Avrupa Birliği bünyesinde demokratik geleneğe sahip ve model niteliğindeki jandarma ve polis teşkilatları ile Türk jandarma ve polis teşkilatlarının karşılaştırılması ve son olarak da uluslararası organizasyonlardaki ilişkiler ele alınarak belirlenen aksaklıklar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Türk jandarma ve polisinin özverili çalışmalarına rağmen, Avrupa daki meslektaşlarına nazaran belirgin koordinasyon eksikliği içinde oldukları tespit edilmiş olup, başta toplum destekli polislik uygulamaları olmak üzere çağdaş kolluk anlayışını yansıtmakta sorunlarla karşılaşıldığı, ayrıca yabancı dil konusu ile birlikte evrensel manada eğitim problemlerinin aşılamadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada ileri sürülen temel sav, ülkedeki iç güvenliğin sağlanmasında başarılı olmak için jandarma ve polisin daha iyi ilişkiler ve işbirliği geliştirmesi gerektiğidir. Anahtar kelimeler: Jandarma, polis, kolluk, kamu düzeni. I

5 DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis GENDARME AND POLICE RELATIONS IN PUBLIC ORDER Önder MUTLU SUPERVISOR: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Year : 2006 Pages:... Jury : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN : Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR : Assoc. Prof. Dr. Haluk ALKAN Today, modern law enforcement agencies are not assessed with the number of crimals arrested, but with their relationships with the public, their credibility, their ability to engage the community in preventing crime and with a concern for duty that is integrated with human rights. This thesis analyses the transformations that the gendarme and the police departments have gone through, their relationships with each other and with other units while there was parliamentary democracy and during extraordinary regimes. It also compares the models of gendarme and police departments in the European Union that have democratic traditions and the Turkish gendarme and police departments. Finally, it examines the relationships between international organizations and makes suggestions as to the problems identified. Despite their hard work, the gendarme and the police in Turkey have a considerable lack of coordination compared with their counterparts in Europe. They face the difficulty of reflecting the modern law enforcement concerns, especially the community policing applications. They could not overcome their educational problems in the international sense together with their foreign language problem. The main argument of this thesis is that, in order to maintain internal security successfully, the gendarme and the police should develop better relationships and cooperation. Keywords: Gendarme, police, law enforcement, public order. II

6 ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandığında iç hukuk normu haline gelir ve kanunlaşır, hatta iç hukuk normunun da üstündedir çünkü Anayasa'ya aykırılıkları iddia edilemez. Türkiye nin imzaladığı bir dizi anlaşmanın yanı sıra 1989 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin zorunlu yargı yetkisinin tanınmasıyla birlikte, kolluk kuvvetlerinin hukuk dışı uygulamaları iddia edilerek Türkiye aleyhine bir dizi dava açılması ile Türkiye nin yüklü miktarda tazminata mahkûm edilmesi, Avrupa Birliği müktesebatına uyum vb. diğer sebeplerle birleştiğinde kolluk kuvvetleri vizyonunda değişimi gerekli kılmıştır. Halen devam eden bu değişim sürecinde kamu düzeninin sağlanmasında öncü rol üstlenen Jandarma ve polisin, uygulama ve ilişkilerinin kamuoyunda tartışılması tez konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Tez ile ilgili çalışmalarda bana yol gösteren, umudumun kırıldığı anlarda moral desteğini esirgemeden çalışma azim ve isteğimin yenilenmesini sağlayan, danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN a, uzun süren yüksek lisans çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyerek bilimsel çalışmaların sıcak yüzünü gösteren Doç. Dr. Haluk ALKAN a ve bitkin anlarımda gözlerindeki enerjisinden istifade ettiğim kızım Elif Özge ye teşekkür ederim. 2006, Önder MUTLU III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET. I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV KISALTMALAR.. VII 1. GİRİŞ Tezin Amacı Yöntem Tezin Organizasyonu KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR Kamu Düzeni Kamu Düzeninin Öğeleri Esenlik Güvenlik Sağlık Kamu Düzeninin Sağlanmasında Devletin ve Kişilerin Görevi Güvenlik Hizmeti Güvenlik Hizmetinin Önemi Güvenlik Hizmetinin Özellikleri Kolluk Tanım Tasnif Kamu Kolluk Kuvvetleri Ticari Özel Kolluk Gönüllü Kolluk Jandarma Polis JANDARMA VE POLİS TEŞKİLATLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Genel Olarak Polis ve Jandarmanın Ortaya Çıkışı İle İlgili Teorik 15 Yaklaşımlar Türk Polis Tarihinde Zaptiye Müşüriyeti nin Kuruluşuna Kadar Yaşanan 19 Gelişmeler Yılından Günümüze Kadar Olan Süreç Meşrutiyetin İlanına Kadar Yaşanan Gelişmeler Meşrutiyet Dönemi kolluk Faaliyetleri Birinci Meşrutiyet Döneminde Jandarma ve Polis İkinci Meşrutiyet Döneminde Jandarma ve Polis TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Dönemi TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Döneminde Jandarma TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Döneminde Polis Türk Jandarma ve Polisinin Mevcut Teşkilat Yapısı Jandarmanın Teşkilat Yapısı. 29 IV

8 Polisin Teşkilat Yapısı JANDARMA VE POLİSİN TEMEL GÖREV VE YETKİLERİ Jandarma Genel Komutanlığı Jandarmanın Genel Görevleri Adli Görevleri İdari Görevleri Askeri Görevleri Diğer Görevleri Jandarmanın Yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğü Polisin Genel Görevleri Adli Görevleri İdari Görevleri Siyasi Görevleri Diğer Görevleri Polisin Yetkileri UYGULAMADA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Olağan Rejimlerde Jandarma-Polis İlişkileri Olağanüstü Rejimlerde Jandarma-Polis İlişkileri Günümüz Türkiye sinde Jandarma-Polis İlişkileri Yasal Zemin Açısından Teşkilatlanma ve Bağlı Oldukları Makam İtibariyle Sorumluluk Alanı İtibariyle Görev ve Yetkileri İtibariyle Normal Durumda Acil, Olağanüstü ve Sıkıyönetim Durumlarında Genel Değerlendirme Türkiye deki Jandarma-Polis İlişkilerinin Fransa'daki Jandarma-Polis 63 İlişkileriyle Karşılaştırılması TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN UYGULAMALARININ DEMOKRATİK ÜLKELERDEKİ KOLLUK KUVVETLERİ 67 UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal Jandarmalar ve Türk Jandarması Fransa Örneği ve Türkiye İtalya Örneği ve Türkiye Ulusal Polis Teşkilatları ve Türk Polisi Fransa Örneği ve Türkiye İngiltere Örneği ve Türkiye TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN DİĞER KURUMLARLA OLAN İLİŞKİLERİ Mülki Makam ile Olan İlişkiler Jandarma ve Polis Üzerinde Mülki Amirin Yetkisi ve Etkinliği Jandarma ve Polisin Sorumluluk Alanının Belirlenmesi ve Değiştirilmesi. 84 V

9 8.2. Türk Silahlı Kuvvetleri ile İlişkiler Siyasi Otorite ile Olan İlişkiler Yasal Yönden İlişkilerin Değerlendirilmesi Siyaset ile Olan İlişkilere Somut Örnek: Beyaz Enerji Operasyonu Siyaset ile İlişkilerin Uygulama Açısından Olumlu ve Olumsuz 92 Yönleri Diğer Baskı Grupları Karşısında Jandarma ve Polis TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN ULUSLARARASI KOLLUK 98 ORGANİZASYONLARI İLE İLİŞKİLERİ Jandarma ve Polisin Üyesi Olduğu Uluslararası Organizasyonlar FIEP (Avrupa Jandarmalar Birliği) EUROPOL (Avrupa Polis Teşkilatı) İNTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Jandarma ve Polisin Üyesi Olduğu Organizasyonlardaki Etkinliği Jandarma ve Polis Uygulamaları ve İnsan Hakları Teşkilatları SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA. 116 ÖZGEÇMİŞ VI

10 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABD AGİT AI/UAÖ AİHM AİHS BM CCP CHP CIJ/UHK CLS CMK CMUK DGM DMK DPT EDU EGM ELOs EMASYA ENFOPOL ETK EUROPOL FBI FIEP GSMH HW/HİK İHK İİK İNTERPOL JİHİDEM J.Gn.K JGK JTGYK JTGYY KHK KKTC MGK MGSB NCB ODTÜ OHAL PVSK STK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Amnesty International / Uluslararası Af Örgütü : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Birleşmiş Milletler : Code Procédure Pénale, (Fransız Ceza Muhakemeleri Kanunu) : Cumhuriyet Halk Partisi : International Commission of Jurists / Uluslararası Hukukçular Komisyonu : Contrats locaux de sécurité (Yerel Güvenlik Sözleşmesi) : Ceza Muhakemeleri Kanunu : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : Devlet Güvenlik Mahkemesi : Devlet Memurları Kanunu : Devlet Planlama Teşkilatı : EUROPOL Drug Unit (EUROPOL Uyuşturucu Birimi) : Emniyet Genel Müdürlüğü : European Liaison Officers (Avrupa İrtibat Görevlileri) : Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma : Milli Sınırlar İrtibat Merkezi : Emniyet Teşkilatı Kanunu : Avrupa Polis Teşkilatı : Federal Bureau of Investigation (Amerikan Federal Polis Teşkilatı) : Avrupa Jandarmalar Birliği : Gayri Safi Milli Hasıla : Helsinki Watch / Helsinki İzleme Komitesi : İç Hizmet Kanunu : İl İdaresi Kanunu : International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) : Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi : Jandarma Genel Komutanı : Jandarma Genel Komutanlığı : Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu : Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği : Kanun Hükmünde Kararname : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Milli Güvenlik Kurulu : Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi : National Central Bureau (Ulusal Merkez Büro) : Ortadoğu Teknik Üniversitesi : Olağanüstü Hal : Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu : Sivil Toplum Kuruluşu VII

11 TBMM TC TESEV TİKA TMK TRT TREVI YY : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı : Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı : Terörle Mücadele Kanunu : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu : Terrorism, Radicalism, Extremism, Violance, Internationalism Uluslararası terörizm ve uyuşturucu trafiği ile mücadele amacıyla AB üyesi ülkelerin adalet ve içişleri bakanları arasında 1975 yılında oluşturulan ve 1976 dan bu yana faaliyet gösteren gayri resmi işbirliğidir. : Yüzyıl VIII

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Çağdaş toplumların temel ihtiyaçlarının başında hiç kuşkusuz huzur ve güvenlik gelmektedir. Güvenliğin olmadığı bir yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek olanaksızdır. Bunun bir sonucu olarak iç güvenlik konusu 21. yüzyılda da gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin öncelikli sorunu olmaya devam edecektir. Toplumun güvenlik ihtiyacını karşılamakla görevli en önemli kurumlardan olan Polis ve Jandarma Teşkilatları, vatandaşları suçun hedefi olmaktan koruyacak önlemler almakla birlikte suç işlendikten sonra şüphelileri yakalayarak adalete teslim etmekle yükümlüdür. Bu noktadan hareketle önemli olan suçun gerçekleşmesinden önce alınacak önlem ve uygulamalarla toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasıdır. Çünkü toplumda oluşan güvensizlik ve kaos ortamı her türlü ilerleme ve gelişmeyi önleyici durumdadır. Günümüzde toplumun güvenliğinin sağlanması bütün toplumsal unsurların ve özellikle Polis ve Jandarma Teşkilatlarının işbirliği içinde çalışmaları ve olumlu ilişkiler geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk sadece yasalar çerçevesinde verilen görevlerden kaynaklanmamalıdır. Bu görevlerin de önünde toplumun güvenlik alanındaki beklentilerinin gelişim kaydetmesi gelmelidir. Bu nedenle güvenlik alanındaki iki önemli aktörün tüm yönleriyle mevcut durumu tespit edildikten sonra sorumluluk alanları, görevleri, birbirleriyle olan işbirliği faaliyetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar günümüzün modern demokrasilerinin getirdiği yeni bakış açılarıyla değerlendirilecektir. Modern ve demokratik toplumlarında iç güvenlik hizmetlerinden sorumlu kolluk teşkilatları bir kolluk kuvveti olarak değil, güvenlik hizmeti sunan bir servis olarak algılanmaktadır. Diğer bir ifadeyle günümüzde, klasik kanun koruyuculuk yaklaşımından toplum destekli ve birey memnuniyetini esas alan bir güvenlik hizmeti sunumuna geçiş hedef alınmaktadır. Bu çerçevede Türkiye de güvenlik hizmetlerinin sunumunda; bilimsel metotların kullanıldığı, vatandaş memnuniyetini esas alan, toplumun desteğini sağlamak suretiyle sürekli gelişen, etkin, verimli, çağdaş bir anlayışla ve yurtta koordine, dünyada işbirliği sağlanarak yerine getirilmesi temel politika olarak benimsenmektedir. Genel inanışa göre bir güvenlik teşkilatının kolluk kuvveti veya güvelik hizmeti olarak tanımlanmasının bir yönü de onun toplum ile kaynaşmış olmasıyla doğru orantılıdır. Bir taraftan eğitim, görev ve özel yaşamının tamamını toplumun dışında soyutlanmış bir şekilde geçiren ve demokrasi ve insan haklarını tam olarak özümseyememiş kurumlar kolluk kuvveti olarak tanımlanırken, gerek donanım ve gerekse zihinsel olarak toplum ile kaynaşmış ve bilimsel çalışmalar ve eleştirilere açık, kendini aşma gayreti içinde olan kurumlar ve onların ürettiği görevler güvenlik hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu da günümüzün modern demokrasilerinde olduğu gibi toplumun edilgen değil, etken ve etkili olduğu bir güvenlik anlayışını ortaya çıkaracaktır. Artık güvenlik hizmeti sunan teşkilatların bir bakıma toplumu, müşterinin de ötesinde işveren olarak görmeleri ve topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olması esas beklentidir. Devlet sırrı olarak nitelendirilen alan ise oldukça daraltılmalı ve istisna olmalıdır. Toplumuna hesap verebilir bir güvenlik anlayışı ise uygulamada yapabilecek hataları en aza indirecektir. Bunun nedeni ise, toplumun denetimini her an hissedecek olmalarındandır. 1

13 GİRİŞ Ayrıca Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda iradesini sergileyen Türkiye'nin birlikle bütünleşme (entegrasyon) sürecinde birçok alanda olduğu gibi güvenlik alanında da yapısal değişikliklerle kolluk örgütlerini yeniden yapılandırması ve personelini çağın gerektirdiği teknolojik ve sosyolojik değişikliklere uyum içerisinde yönetmesi gerekmektedir Tezin Amacı Globalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen çok boyutlu gelişmeler, bir yandan ülkelerin bilgiye ulaşımını ve bilgiyi kullanımını olumlu olarak etkilerken, diğer yandan uluslar arası güvenlikle ilgili bilinen bütün yaklaşımları temelinden sarsacak nitelikte bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Köklü bir değişim yaratan bu sürecin sonucu olarak, alt kimlikler ve marjinal gruplar ön plana çıkarılarak özellikle gelişmekte olan ulus devletlerin mevcut yapılarını tehdit eder bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; Dünya pastasının paylaşımındaki adaletsizlikler artmış, ülkeler ve bölgeler arasında yasadışı göç hareketleri hızlanmış, buna bağlı olarak uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, uluslar arası suç örgütlerinin organize faaliyetlerinde önemli artışlar gözlenmiş ve terörist örgütler doğrudan dünya barışına tehdit oluşturabilecek seviyeye ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile teknolojinin ilerlemesi ile birlikte toplumsal yaşam her geçen gün biraz daha kompleksleşmekle birlikte, toplumun güvenlik ihtiyacına paralel olarak güvenlik hizmeti beklentisi ve kapsamı artmıştır. Dolayısıyla güvenlik hizmetlerinde başarılı olmak için, diğer fonksiyonların yanı sıra, ortaya çıkan sorunların modern yönetim sistemleri ile çözümlenmesi gereklidir. Bu bağlamda günümüzde gelişen suç örgütleri; kolluk kuvvetlerinin iletişimsizliğinden ve koordinasyon eksikliğinden faydalanmakta, jandarma ve polisin sorumluluk bölgelerini tespit ederek menfaatleri doğrultusunda belli bölgelerde suç işleme eğilimi göstermektedirler. Bu tezin amaçlarından birisi de kolluk kuvvetlerinin, özellikle jandarma ve polisin mevcut yapısının belirlenmesiyle birlikte suçlu ve suç örgütleri karşısında iletişim, uyum, iyi ilişkiler ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesi sürecine katkı yapmak olacaktır. AB politikalarının amacı, üye ülkelerin; sınır güvenliği, vizeler, dış göç, iltica, polis işbirliği, organize suçlar ve terörizmle mücadele, uyuşturucu madde ticareti ve bağımlılığıyla mücadelede işbirliği hususlarında ihtiyaç duyulan hukuki ve kurumsal donanımlara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bu cümleden olmak üzere, kanun uygulayıcı kurumlar ile iç güvenlik konusundaki diğer ilgili makamlar arasında gerekli eş güdümün sağlanması ile profesyonel, güvenilir ve etkin bir kolluk kuvvetinin tesisi büyük önem taşımaktadır. Türk vatandaşları için, İnsan hakları ve demokrasini bilinç ve uygulamalarının yerleşmesi temel amaç olarak benimsenmelidir. Bu amaca ulaşılmasında önemli bir araç olarak da Avrupa birliğine uyum ve üyelik çalışmaları gündem oluşturmaktadır. Bu bağlamda demokratik geleneğe sahip ve kolluk teşkilatlarıyla model olmuş ülkelerle, Türkiye nin kolluk teşkilatları karşılaştırılarak Avrupa Birliği ekseninde yasama ve uygulamaya yönelik iyi ilişkiler ve işbirliğinin kurulması ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2

14 GİRİŞ 1.2. Yöntem Çalışmada, Türk Jandarma ve Polis Teşkilatlarının bürokrasileri yerleşik kabul edilmiş, güvenlik hizmetlerinin sunumunda da örgütsel yapı ve teşkilat veri olarak alınmıştır. Değişen suçla mücadele teknikleri sonucu, klasik anlamda suçun oluştuktan sonra meydana gelen bir kısım adli faaliyetlerle önlenemeyeceği öngörülmektedir. Bu nedenle güvenlik yönetiminde, suç öncesi güvenlik hizmetlerinin önem kazanması sonucu toplumdaki mevcut suç oranında düşüş sağlanabileceği düşünülmektedir. Kavramsal manada, güvenlik hizmeti kavramı ile iç güvenlik hizmeti ve bu hizmeti ifa eden kolluk olarak da polis ve jandarma anlatılmak istenmektedir. Bu çalışmada, kamu düzeninin sağlanmasında Jandarma-polis ilişkileri konusundaki sorunlar, birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak incelenecektir. İkincil kaynakların kısıtlılığı nedeniyle özellikle birincil kaynaklardan yararlanılması, konunun daha objektif ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda konuyla ilgili Resmi Gazete de yayımlanan hukuksal düzenlemeler, Avrupa Birliği ile ilgili imzalanan uluslar arası antlaşmalar yardımcı olabilecek kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak ikincil kaynaklar olan kitap, makale ve sunumlardan da yararlanılacaktır. Bu çalışmada benzer çalışmalardan farklı olarak, öncelikle işlenen konunun hukuki altyapısının detaylandırılarak incelenmesi, daha sonra uygulamadaki yöntemin görülmesi amaçlanmıştır. Diğer yönden konuyla ilgili farklı görüşlerin mümkün olduğunca ifadesine olanak tanınarak bir bakıma diyalektik yöntemle sonuca ulaşma çabası sergilenmiştir Tezin Organizasyonu Birinci bölüm olan girişten sonraki ikinci bölümde kısıtlı olmasına rağmen ulaşılabildiği kadarıyla tezle ilgili önceki araştırmalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Üçüncü bölümde başta kamu düzeni kavramı olmak üzere teorik çerçeve ve temel kavramlar incelenecektir. Bu bölüm ana temanın tali konusunu teşkil ettiğinden detaylı olarak ele alınmayacaktır. Dördüncü bölümde kolluk teşkilatı ile ilgili köklü bir geçmişi bulunan jandarma ve polis teşkilatlarının felsefi altyapısı ile birlikte tarihsel gelişimi dönemsel olarak ele alınarak incelenecektir. Beşinci bölümde yasal kaynaklar baz alınarak jandarma ve polisin görevleri ayrı ayrı incelenecek, yetkilerine gelince tüm yetkilerinin detaylı incelemesine tez kapsamı imkân tanımadığından jandarmanın sadece silah kullanma yetkisi, polisin ise arama yetkisi geniş olarak ele alınacaktır. Ayrıca son olarak da yetki konusunda uygulamada karşılaşılan hukuksal sorunların analizi açısından Yargıtay kararları verilecektir. Altıncı bölümde olağan ve olağanüstü rejim dönemlerinde jandarma ve polis ilişkileri yine yasal kaynaklar çerçevesinde detaylı olarak incelenecektir. Ayrıca olağanüstü rejim kavramı Anayasal kapsamda değerlendirilecek, Anayasa ile AİHS nin olağanüstü rejimi ele alışı normatif yönden incelenecektir. Bu bölümde son olarak da Türkiye deki Jandarma-Polis İlişkileri ile Fransa daki Jandarma-polis ilişkileri karşılaştırılacaktır. Yedinci bölümde Türk jandarma ve polis uygulamalarının demokratik ülkelerdeki kolluk uygulamaları ile karşılaştırılması yapılacaktır. Bu bağlamda Fransız 3

15 GİRİŞ ve İtalyan jandarma teşkilatları ile Fransız ve İngiliz Polis teşkilatları incelenecek, elde edilen veriler doğrultusunda Türk jandarma ve polis teşkilatları ile karşılaştırılması yapılacaktır. Kolluk teşkilatları incelenen ülkelerin belirlenmesinde iki kriterden yola çıkılmıştır. Birincisi Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin devam ettiği süreç göz ününe alınarak Avrupa daki ülkeler seçilmiştir. İkincisi ise önemli farklılıkları bulunan kara Avrupa sı ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinin temsilcileri olan sırasıyla Fransa ve İngiltere kolluk teşkilatları seçilmiştir. Sekizinci Bölümde jandarma ve polisin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkileri incelenecek, özellikle jandarmanın siyasi kurumlarla ilişkileri değerlendirilirken, İçişleri bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı nın konumuna ilişkin ileri sürülen soru/sorunlar hakkında Jandarmanın resmi görüşlerine ulaşılmaya çalışılacaktır. Dokuzuncu bölümde Türk jandarma ve polisinin uluslararası kolluk organizasyonları ile ilişkileri bağlamında; FIEP, EUROPOL ve İNTERPOL teşkilatlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin bilgiler verilecektir. Ayrıca Türk kolluk teşkilatlarının bu organizasyonlardaki etkinliği incelenecek ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarıyla birlikte İnsan Hakları Teşkilatlarıyla ilişkiler değerlendirilecektir. Sonuç ve önerilerden oluşan onuncu ve son bölümde yukarıda açıklanan sekiz bölümde tespit edilen, Türk jandarma ve polis teşkilatlarının görev ve yetki anlamında ilişkilerine içsel-dışsal konumlarına ve münferit-karşılıklı işlevlerine ilişkin sorunlara; çoklu bakış açısı (Devlet, vatandaş, kolluk) ve diğer demokratik ülke uygulamaları ile sosyal bilimlerin yol göstericiliğinde, analitik öneriler sunulacaktır. 4

16 KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR Türkiye de kamu düzeni açısından jandarma ve polis arasındaki ilişkileri işleyen spesifik yayınlar oldukça az olup (Akman, 1991), bugüne kadar çeşitli kitap ve dergilerdeki (jandarma ve polis dergileri) kısmi yazılarla yetinildiği görüşmüştür. Jandarma ve polis teşkilatları arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği bir bakıma ortak yayına konu olma aşamasında da kendini göstermiştir denilebilir. Tarihsel süreç içerisinde jandarmanın TSK nın bir parçası olarak bir nevi tabu olarak görülmesinin de etkisiyle olsa gerek jandarma hakkındaki yayınların polise nazaran daha az olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Jandarma hakkında yayınlanmış eserler genelde yasal durum tespiti içermekte ve bilgi verici mahiyet arz etmektedir. Polis hakkında yapılan çalışmalar ise Aydın da (1996;2006) daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Atatürk ün milletimizin siyasi ve içtimai hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır sözünde belirtildiği üzere; eleştiri sınırlarının aşılmaması kaydıyla bilimsel görüş ve öngörülerde bulunulmanın demokrasinin gereği olduğu düşünülmektedir. Aşağıda tez konusu ile ilgili önceki araştırmalardan birkaçı hakkında bilgi verilecektir. Özellikle Akman ın (1991) Yönetimde İç Güvenlik ve Jandarma konulu yayını ulaşabildiğimiz kadarıyla tez konusuyla en fazla örtüşen kitap olmuştur. Bu yayında; jandarma ve polisin tamımı, bağlılığı, personeli, görev ve yetkileri, diğer ülkelerdeki güvenlik kuruluşları ve özellikle Fransız ve İtalyan jandarma teşkilatları ile karşılaştırılması yapılmıştır basımı olan bu kitabın yayın tarihi ile günümüze kadar geçen süreçte yerli ve yabancı iç güvenlik teşkilatlarında yadsınamayacak gelişim ve değişmeler olmuştur. Araştırmada, modern ülke jandarmalarının, görevlerini başarmadaki en büyük etkenin, halkın desteği ve yardımı sayesinde olduğu bilinen bir gerçektir. Sosyal problemlerini halletmiş, demokrasi anlayışı gelişmiş olan ülkelerde jandarmanın ismini duyan, bu üniformayı taşıyan personel gören halk, tebessümle karşılamakta ve ona saygı göstermektedir. Bunun sebebi jandarmanın her an o insanların yanında yer alması, emniyet ve asayiş hizmetinin kesintisiz sağlanmış bulunmasındır. Bu ülkelerde jandarmaya, halkın yardımının yanı sıra, jandarma personelinin de görevin gerektirdiği dallarda uzmanlaştırılması ile jandarma teşkilatı emrini ihtiyaç duyulan her türlü modern araç ve gereçlerin tahsis edilmiş olması, başarının artmasında önemli rolü teşkil etmektedir, sonucuna ulaşılmıştır. Burada dikkat çekici nokta 15 yıl önce yazılan eserde belirlenen toplum destekli polislik uygulamasında hala istenilen noktaya gelinememiş olmasıdır. TESEV tarafından Cizre nin (2006) editörlüğünde yayınlanan Almanak Türkiye 2005 güvenlik sektörü ve demokratik gözetim adlı eserde; farklı araştırmacılar tarafından, TBMM, hükümet MGK, askeri yargı, TSK, polis, jandarma konularında hazırlanan makaleler bulunmaktadır. Güvenlik kuruluşlarının AB standartlarında denetimi temel noktasından hareket eden kitapta, hükümet, meclis ve güvenlik sektörü kurumları arasında sağlıklı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belertilmiştir. Çeşitli grafiklerde desteklenen kitabın sonunda bir kronoloji eklenmiştir. Araştırmada, tehdit, savunma ve güvenlik politikalarının oluşturulmasında; sivil toplumun, parlamentonun ve medyanın daha etkin rol oynaması durumunda şeffaflığın gerçekleşeceği ve yolsuzlukların görünürleşeceği çıkarımında bulunulmaktadır. Gazi Üniversitesi nde kolluk hizmetlerinde kurumsal işbirliği ve toplum destekli suç önleme yaklaşımları konulu, Darcan (2003) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde; Türk emniyet ve jandarma teşkilatları arasında işbirliği ile demokratik Avrupa ülkelerindeki kolluk teşkilatları ve Türk kolluk teşkilatı toplum destekli polislik hareket noktasından mukayeseli olarak incelenmiştir. İncelemede, Sosyal düzenin 5

17 KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR sağlanması ve toplumsal güvenlik beklentilerinin karşılanması ve geliştirilmesinden sorumlu olan güvenlik teşkilatları, günümüzde klasik suçla mücadele yaklaşımını terk ederek suç oluşmadan önce önlemeye yönelik faaliyetlere odaklanmaktadır. Ayrıca iç güvenlik personeli, halktan toplanan vergilerden ödenen bir ücret karşılığında yine halka güvenlik hizmeti sunan kamu görevlileri olduklarını iyi bilmelidirler, sonucuna ulaşılmıştır. Kamu düzeni bağlamında kolluk hizmeti yapan ve aynı bakanlığa bağlı olan jandarma ve polisin sistematik yönden azımsanmayacak farklarının olması dikkat çekicidir. Bu durum Dünya daki jandarma-polis ilişkilerinin atipik görünümü olarak nitelendirilebilir. Tez yazımı esnasında jandarma ve polisi birlikte ilgilendiren yayınların kısıtlı olması, yasal kaynakların ve Internet sitelerinin detaylı irdelenmesi sonucunu doğurmuştur. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin görüşüldüğü bu dönemde eksikliklerin giderilmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bu tezin yazılma nedenlerinden birisi de bu eksiklin giderilmesine katkıda bulunmak olacaktır. 6

18 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR 3. TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR 3.1. Kamu Düzeni Genel olarak, belirli bir ülkede ve belirli bir zamanda, kamu yararını, kamu vicdanı ile genel ahlâkı çok yakından ilgilendiren hususların kamu düzeni kapsamına girdiği söylenebilir (Ökçün, 1967: 13 14). Emniyet ve asayiş ile ilgili yasaların birçoğu aynı zamanda kamu düzeninin korunması düşüncesi ile konulmuştur (Akman, 1991: 11). Kamu düzeni, Türkiye Cumhuriyeti nin 1982 Anayasa sının Temel Hak ve Ödevler başlıklı kısmında kullanıldığı anlamda, toplumun dışsal ve maddi durumunu, yani toplumun barış, güven ve sağlık içinde hayatiyetini sürdürmesi hali (Akman, 1991: 19) olarak tanımlanabilir. Başka bir tanım ile kamu düzeni, bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılmasına, devletin güvenliği ve düzeninin sağlanmasına ve bireyler arasındaki ilişkilerin hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğunun sağlamasına yarayan kurum ve kuralların tümüdür (Yılmaz, 1982: 253) Kamu Düzeninin Öğeleri Kamu düzeni üç önemli öğeden meydana gelmektedir. Bu öğeler esenlik, güvenlik ve sağlıktır. Bunlar aşağıda ele alınacaktır Esenlik Esenlik, toplumda düzensizliğin ve karışıklığın olmadığı, asayişin en iyi şekilde sağlandığı bir ortamın meydana getirilmesi halidir. Bu ortam yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerle sınırlandırılmış toplum hayatında, fertlerin bazı hürriyetlerden kesinti yaparak bu sınırları zorlamadan veya dışına çıkmadan yaşamaları hali ve bu konudaki inancın yerleşmesi ve devamı ile sağlanmaktadır Güvenlik Güvenlik, bireylerin can ve mallarının kazalara karşı korunması demektir. Toplumda güvenliğin sağlanması, bireylerde kamu düzeninin varlığı konusunda yeterli inancın yerleşebilmesi, ancak huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Yani devlete, topluma, kişilere ve mallara yönelik tehlike, kaza ve sabotajlara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır ki, bireyler huzur ve güvenlik içinde yaşamını sürdürebilsin. Rastlantılara veya sadece kişilerin iyilik duygularına dayanarak toplumda güvenlik ve esenlik yaratılamaz. Tesadüfî bir huzur ortamı değil, bilinçli ve günün 24 saatinde sürdürülen güvenlik önlemleri esenlik ya da huzuru meydana getiren en büyük etkendir (Terzioğlu, 1982: 3) Sağlık Sağlık, halk sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gereğidir. Bu koruyucu sağlık önlemleri insanlar, hayvanlar, genel yerler ve taşınır ve taşınmaz mallar ile ilgili olabilir. Kamu düzeninin bir parçası olan sağlığı, kişilerin tek tek hastalıklardan arınması ve tedavi edilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Burada esas 7

19 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR olan hastalıkların önlenmesi ihtiyacıdır. Kişilerden daha çok, halkın tamamını koruma amacı güdülmektedir. Tüm halkın sağlığının korunması konusunda 1982 Anayasasının 56. Maddesinde Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesinin düzenler denilmektedir Kamu Düzeninin Sağlanmasında Devletin ve Kişilerin Görevi Devlet olarak örgütlenmiş toplumlarda, toplum düzeninin ve güveninin sağlanması devletin en başta gelen ödevidir (Kıratlı,1973: 27). Diğer kamu hizmetleri de önemlidir, ancak onlar idare hukukunun gelişmesine bağlı olarak ve nispeten son dönemlerde ortaya çıkmışken, kamu düzeninin sağlanması ödevi milli savunma ile birlikte devletin kendisi kadar eskidir. Demokratik rejimlerde devlet, bireylere hizmette bir araçtır. Devlet teşkilatı, bireylerin refahını sağlamak için kurulmuştur. Kişilerden beklenen, yasalara uygun davranmaktır. Bireylerde kamu düzeninin varlığı konusunda yeterli inancın yerleşebilmesi, emniyet ve asayişin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıyla mümkündür. Toplumlarda hak ve özgürlüklere saygı ne kadar kuvvetli, yasalara uygun davranış ne kadar yüksek, bireyler arasında sevgi ve bağlılık ne kadar güzel ise; o toplumda kamu düzeni o kadar ahenklidir (Akman, 1991: 23) Güvenlik Hizmeti Güvenlik kavramı insanlığın tarihi ile ortaya çıkmıştır. Bu kavramın ortaya çıkmasıyla beraber, insanlar bununla ilgili bir organizasyon kurma ihtiyacını da hissetmişlerdir. 20.yy ın son çeyreğinde polisliğin güç ve yetki kullanımından (force), hizmet (service) etme yaklaşımına doğru köklü bir değişim sürecine girdiği söylenebilir. İnsanların toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren oluşturdukları organizasyon ile sosyal hayatı düzenleyen, devamını sağlayan ve işbirliği ve dayanışmayı temin edici nitelikte koydukları kurallara uyulmasını sağlamak için yapılan faaliyete güvenlik hizmeti denir. Güvenlik hizmeti yerine çeşitli kaynaklarda emniyet hizmeti de denilmektedir (Akman, 1991: 23) Güvenlik Hizmetinin Önemi Bireyler ve toplumlar, tarihlerinin başlangıcından itibaren kendilerini birçok tehlike ile karşı karşıya hissettiklerinden çeşitli savunma yöntem ve silahları geliştirmişlerdir. Korunma, ilk zamanlarda tehlikeli hayvanlara karşı olmuşken, insanlar arasında çeşitli nedenlerle başlayan toplumsal yaşam ve sonrasında görülen gruplaşmalar çeşitli çatışmaları doğurmuştur. İnsanlar birbirleriyle mücadele ederek bugünkü noktaya gelmişlerdir. Ancak yine de devletler arasında ve ulusların kendi içinde benzer çatışmalar görülmektedir ve görülmeye devam edecektir. Çünkü insanın olduğu yerde sorunun olması normaldir. Önemli olan sorunların en iyi yöntemle çözülmesidir. Toplumsal yaşamın temel ihtiyaçlarının en önemlilerinden birisi de güvenliktir. Bu ihtiyaç arzu edilen şekilde karşılanmayınca diğer ihtiyaçlar, ihtiyaç olarak ortaya çıkmaz. Dolayısıyla yapılacak ilk iş kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır (Kıratlı, 1973: 27). 8

20 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR Özel sektörün toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile çalışması için de polisin kişi ve kuruluşların güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile özel sektörün toplumdaki rolünü oynayabilmesinde de emniyet hizmetinin önemli olduğu görülmektedir. Emniyet hizmetinin sunulmasındaki güçlükler açısından öneminin de birkaç açıklaması olabilir. Öncelikle emniyet hizmeti risklidir, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bir meslektir. Ayrıca hassasiyet isteyen bir meslektir. Örneğin, polis emniyet hizmetini sunarken kişilerin temel hak ve hürriyetlerine zarar gelmemesi için çalışırken, karşıdakinin de hak ve hürriyetini gözetme hassasiyetini göstermek durumundadır (Aydın, 1996: 13) Güvenlik Hizmetinin Özellikleri Güvenlik hizmeti, genel olarak kamu hizmetinin sahip olduğu niteliklerin yanı sıra, bazı mesleki niteliklere de sahip bir kamu hizmetidir. Her kamu hizmeti gibi sahip olduğu nitelikleri kısaca şöyle sayılabilir: güvenlik hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindedir. İfa edilirken doğan zararlardan idare (devlet) sorumludur. Yargısal denetimi, kural olarak idari yargı mercilerince yapılır. Son olarak, emniyet hizmeti profesyonel olarak sunulur (Aydın, 1996: 13). Genel olarak güvenlik hizmetlerini, iç güvenlik hizmetleri ve dış güvenlik hizmetleri şeklinde bir ayrıma tabi tutarak, görev yönünden silahlı kuvvetlerin dış güvenlik, polisin ise iç güvenlik hizmeti sunduğu söylenebilir. Ancak iç ve dış güvenlikten sorumlu organları Türkiye Cumhuriyeti açısından belirgin bir şekilde tasnife tabi tutmak kolay değildir. Şöyle ki, Türk Silahlı Kuvvetleri, etkin bir biçimde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terörist faaliyetlerin önlenmesine yönelik iç güvenliğin sağlanması görevini ifa etmektedir. Ayrıca güvenlik hizmeti görevini yürüten genel kolluk birimi olan jandarmanın da iç ve dış güvenlikle ilgili görevleri bulunmaktadır. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi, Türk yurdunu ve nitelikleri Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti ni iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır. Bu görevin ana unsurlarını, vatanın ve milletin bütünlüğüne ve Anayasanın öngördüğü temel ilkelere karşı yönelen tehdidin zamanında ve doğru olarak teşhis edilmesi, bu tehdidi karşılayabilecek bir kuvvet yapısının oluşturulması, hazırlık durumunun idamesi ve tehdidin gerçekleşmesi halinde, kanunlar çerçevesindeki sorumluluklar içerisinde tehdidin bertaraf edilmesi teşkil etmektedir (MEB,1998: 40). İç güvenlik hizmetinin nasıl bir kamu hizmeti olduğu, devlet adına güç kullanma yetki ve tekelini elinde bulunduran güvenlik güçleri ve bunların sundukları güvenlik hizmetlerinin denetimi ile siyasilerle olan ilişkileri gibi konular ilerideki bölümlerde ele alınacaktır Kolluk Tanım Devletin temel görevlerinden biri olarak kabul edilen güvenlik hizmetleri, toplum yaşantısı için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Toplumun huzur ve güvenliği açısından gerek bireysel ve gerekse kitlesel her türlü toplumsal barışı bozan hareket ve davranışları kontrol altında tutma görevi, demokratik ülkelerde kolluk teşkilatları aracılığıyla yürütülmektedir. 9

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ

TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRKİYE DE CEZA VE ADALET SİSTEMİ TÜRK HUKUK SİSTEMİ İdari Yargı Adli Yargı Askeri Yargı Sayıştay Anayasa Mahkemesi İDARİ YARGI SİSTEMİ İdarenin eylem ve işlemlerine karşı açılan davaların görüşüldüğü,

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK

TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 17 BİRİNCİ BÖLÜM: TARİHSEL VE TOPLUMSAL GELENEK I. İSLAMİYET ÖNCESİNDE KURULAN DEVLETLER VE ANAYASAL YAPI 20 A. HUN DEVLETİ (MÖ. IV. yy.-ms 4. yy) 20 B. GÖKTÜRK DEVLETİ

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ

KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni (Gözler s. 578), Kamu Düzeni kavramını Klasik Anlayış ve Modern Anlayış olarak ikiye ayırmıştır. Klasik Anlayış ı o kamu güvenliği,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

Kitap İnceleme / Book Review

Kitap İnceleme / Book Review Kitap İnceleme / Book Review 135 136 Kitap İnceleme / Book Review Kitabın Adı: İNSAN HAKLARI* Yazarı: Prof. Dr. Fatih Karaosmanoğlu Yayınevi: Seçkin Yayıncılık Basım Yılı: 2012 Figen KESKİN Öğr. Gör.,

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 5.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 5.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (MERKEZ ÖRGÜTÜ) DEVLETİN TEMEL ORGANLARI KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI MERKEZ (BAŞKENT) ÖRGÜTÜ Cumhurbaşkanı Bakanlar kurulu Başbakan

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE...

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE... 1 I. MAHALLİ İDARELERİN ORTAYA ÇIKIŞI... 1 A. Tarihsel Süreç... 1 B. Gelişim Sürecinde Kent ve İşlevleri... 2 C. Feodalite

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Bakanlık Sistemi. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakanlık Sistemi Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Bakan Merkezi yönetim bakanlıklar biçiminde örgütlenmiştir ve her bakanlıkta en üst yönetici olarak bakan bulunur. Bakanlıklardaki yönetsel

Detaylı

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz Bölüm 1 İDARE VE İDARE HUKUKU İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 1.1.İdare Kavramı 1.1.1.İdare Kavramının Tanımı 1.1.2.İdare ile Yasama, Yürütme ve Yargının İlişkisi- Organik Anlamda İdare 1.1.3. İdari

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı

Fikret BABAYEV * * Azerbaycan Anayasa Mahkemesi Başkanı Fikret BABAYEV * Sayın Başkan, değerli katılımcılar! Öncelikle belirtmek isterim ki, bugün bu faaliyete iştirak etmek ve sizlerle bir arada bulunmak benim için büyük bir mutluluktur. Bu toplantıya ve şahsıma

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

Afet Yönetimi (INM 476)

Afet Yönetimi (INM 476) Afet Yönetimi (INM 476) Prof. Dr. Murat UTKUCU Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü 15.3.2016 Murat UTKUCU 1 Türkiye de Afet yönetimi Türkiye sahip olduğu tektonik,

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar

Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN OMBUDSMAN (KAMU DENETÇİSİ) ve TÜRKİYE DEKİ TARTIŞMALAR Ankara 2010 Ombudsman (Kamu Denetçisi) ve Türkiye deki Tartışmalar Kemal ÖZDEN

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU

TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU TÜRKİYE DE İSTİHBARAT MEKANİZMALARININ KOORDİNASYON SORUNU Zafer SÖYLEMEZ* Özet: Türk İstihbarat sisteminde bulunan İstihbarat teşkilatları arasındaki koordinasyon sorunu ile ilgili bu çalışmamızda istihbaratın

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü I. GÜVENLİK VE ULUSAL (MİLLÎ) GÜVENLİK KAVRAMLARI A. GÜVENLİK KAVRAMI Güvenlik kavramı, insanlığın başlangıcından

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2014 2015 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.09.2014 TANIŞMA DERSİ TANIŞMA DERSİ 17.09.2014 22.09.2014

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri

TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ. 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri TÜRKİYE TİPİ BAŞLANLIK SİSTEMİ MODEL ÖNERİSİ Mehmet Uçum 1. Başkanlık Sistemi Tartışmasının Temel Gerekçeleri a. Tartışmanın Arka Planı Ülkemizde, hükümet biçimi olarak başkanlık sistemi tartışması yeni

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması

BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması Dr. Selman ÖĞÜT Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 21. Yüzyılda Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi nin Yeniden Yapılandırılması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney

TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ. Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney TÜRKİYEDE ÇEVRESEL BİLGİLENME HAKKI VE AB DİREKTİFLERİ Yrd. Doç. Dr. Necla Akdağ Güney Çevre hakkının uygulanabilirliğini ancak onu sağlayacak mekanizmaların öngörülmesi ve güvence altına alınması ile

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

İDARİ YARGI ( ADL104U )

İDARİ YARGI ( ADL104U ) İDARİ YARGI ( ADL104U ) KISA ÖZET kolayaof.com İDARİ YARGI - ADL104U İÇİNDEKİLER Ünite Ünite Adı Sayfa Ünite 1 : İdarenin Denetlenmesi 1 Ünite 2 : İdari Yargı Yetkisi Ve Yargı Düzenleri 4 Ünite 3 : İdari

Detaylı

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri

Faruk TURİNAY. Suçta ve Cezada. Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri Faruk TURİNAY Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesinin Anayasal Temelleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...3 Birinci Bölüm Kanunilik İlkesinde Terminoloji ve Kavramların İncelenmesi

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı