KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ DANIŞMAN: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2006

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No: Bu Tez 20/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Doç.Dr. Muhsin KAR Doç.Dr. Haluk ALKAN DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım... Doç.Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINDA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Önder MUTLU DANIŞMAN: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Yıl : 2006 Sayfa:... Juri : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN : Doç.Dr. Muhsin KAR : Doç.Dr. Haluk ALKAN Günümüzde çağdaş kolluk, yakalanan suçlu oranları ile değil, halkla geliştirilen ilişkilerin niteliği, halka verilen güven, suçu önleme sorumluluğuna vatandaşın katılımını sağlama ve insan haklarıyla bütünleşmiş bir görev anlayışı kriteri ile birlikte değerlendirilmektedir. Türkiye de köklü tarihsel geçmişleri olan jandarma ve polis teşkilatlarının; geçirdikleri evreler, parlamenter demokrasinin normal işlediği devrelerle olağanüstü rejimlerde birbirleriyle ve diğer birimlerle olan ilişkileri, Avrupa Birliği bünyesinde demokratik geleneğe sahip ve model niteliğindeki jandarma ve polis teşkilatları ile Türk jandarma ve polis teşkilatlarının karşılaştırılması ve son olarak da uluslararası organizasyonlardaki ilişkiler ele alınarak belirlenen aksaklıklar hakkında önerilerde bulunulmuştur. Türk jandarma ve polisinin özverili çalışmalarına rağmen, Avrupa daki meslektaşlarına nazaran belirgin koordinasyon eksikliği içinde oldukları tespit edilmiş olup, başta toplum destekli polislik uygulamaları olmak üzere çağdaş kolluk anlayışını yansıtmakta sorunlarla karşılaşıldığı, ayrıca yabancı dil konusu ile birlikte evrensel manada eğitim problemlerinin aşılamadığı belirlenmiştir. Bu çalışmada ileri sürülen temel sav, ülkedeki iç güvenliğin sağlanmasında başarılı olmak için jandarma ve polisin daha iyi ilişkiler ve işbirliği geliştirmesi gerektiğidir. Anahtar kelimeler: Jandarma, polis, kolluk, kamu düzeni. I

5 DEPARTMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis GENDARME AND POLICE RELATIONS IN PUBLIC ORDER Önder MUTLU SUPERVISOR: Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Year : 2006 Pages:... Jury : Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN : Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR : Assoc. Prof. Dr. Haluk ALKAN Today, modern law enforcement agencies are not assessed with the number of crimals arrested, but with their relationships with the public, their credibility, their ability to engage the community in preventing crime and with a concern for duty that is integrated with human rights. This thesis analyses the transformations that the gendarme and the police departments have gone through, their relationships with each other and with other units while there was parliamentary democracy and during extraordinary regimes. It also compares the models of gendarme and police departments in the European Union that have democratic traditions and the Turkish gendarme and police departments. Finally, it examines the relationships between international organizations and makes suggestions as to the problems identified. Despite their hard work, the gendarme and the police in Turkey have a considerable lack of coordination compared with their counterparts in Europe. They face the difficulty of reflecting the modern law enforcement concerns, especially the community policing applications. They could not overcome their educational problems in the international sense together with their foreign language problem. The main argument of this thesis is that, in order to maintain internal security successfully, the gendarme and the police should develop better relationships and cooperation. Keywords: Gendarme, police, law enforcement, public order. II

6 ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre uluslararası sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandığında iç hukuk normu haline gelir ve kanunlaşır, hatta iç hukuk normunun da üstündedir çünkü Anayasa'ya aykırılıkları iddia edilemez. Türkiye nin imzaladığı bir dizi anlaşmanın yanı sıra 1989 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin zorunlu yargı yetkisinin tanınmasıyla birlikte, kolluk kuvvetlerinin hukuk dışı uygulamaları iddia edilerek Türkiye aleyhine bir dizi dava açılması ile Türkiye nin yüklü miktarda tazminata mahkûm edilmesi, Avrupa Birliği müktesebatına uyum vb. diğer sebeplerle birleştiğinde kolluk kuvvetleri vizyonunda değişimi gerekli kılmıştır. Halen devam eden bu değişim sürecinde kamu düzeninin sağlanmasında öncü rol üstlenen Jandarma ve polisin, uygulama ve ilişkilerinin kamuoyunda tartışılması tez konusunun belirlenmesinde etkili olmuştur. Tez ile ilgili çalışmalarda bana yol gösteren, umudumun kırıldığı anlarda moral desteğini esirgemeden çalışma azim ve isteğimin yenilenmesini sağlayan, danışman hocam Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN a, uzun süren yüksek lisans çalışmamın her aşamasında yardımlarını esirgemeyerek bilimsel çalışmaların sıcak yüzünü gösteren Doç. Dr. Haluk ALKAN a ve bitkin anlarımda gözlerindeki enerjisinden istifade ettiğim kızım Elif Özge ye teşekkür ederim. 2006, Önder MUTLU III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET. I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER... IV KISALTMALAR.. VII 1. GİRİŞ Tezin Amacı Yöntem Tezin Organizasyonu KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR Kamu Düzeni Kamu Düzeninin Öğeleri Esenlik Güvenlik Sağlık Kamu Düzeninin Sağlanmasında Devletin ve Kişilerin Görevi Güvenlik Hizmeti Güvenlik Hizmetinin Önemi Güvenlik Hizmetinin Özellikleri Kolluk Tanım Tasnif Kamu Kolluk Kuvvetleri Ticari Özel Kolluk Gönüllü Kolluk Jandarma Polis JANDARMA VE POLİS TEŞKİLATLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ Genel Olarak Polis ve Jandarmanın Ortaya Çıkışı İle İlgili Teorik 15 Yaklaşımlar Türk Polis Tarihinde Zaptiye Müşüriyeti nin Kuruluşuna Kadar Yaşanan 19 Gelişmeler Yılından Günümüze Kadar Olan Süreç Meşrutiyetin İlanına Kadar Yaşanan Gelişmeler Meşrutiyet Dönemi kolluk Faaliyetleri Birinci Meşrutiyet Döneminde Jandarma ve Polis İkinci Meşrutiyet Döneminde Jandarma ve Polis TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Dönemi TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Döneminde Jandarma TBMM Hükümeti ve Cumhuriyet Döneminde Polis Türk Jandarma ve Polisinin Mevcut Teşkilat Yapısı Jandarmanın Teşkilat Yapısı. 29 IV

8 Polisin Teşkilat Yapısı JANDARMA VE POLİSİN TEMEL GÖREV VE YETKİLERİ Jandarma Genel Komutanlığı Jandarmanın Genel Görevleri Adli Görevleri İdari Görevleri Askeri Görevleri Diğer Görevleri Jandarmanın Yetkileri Emniyet Genel Müdürlüğü Polisin Genel Görevleri Adli Görevleri İdari Görevleri Siyasi Görevleri Diğer Görevleri Polisin Yetkileri UYGULAMADA JANDARMA-POLİS İLİŞKİLERİ Olağan Rejimlerde Jandarma-Polis İlişkileri Olağanüstü Rejimlerde Jandarma-Polis İlişkileri Günümüz Türkiye sinde Jandarma-Polis İlişkileri Yasal Zemin Açısından Teşkilatlanma ve Bağlı Oldukları Makam İtibariyle Sorumluluk Alanı İtibariyle Görev ve Yetkileri İtibariyle Normal Durumda Acil, Olağanüstü ve Sıkıyönetim Durumlarında Genel Değerlendirme Türkiye deki Jandarma-Polis İlişkilerinin Fransa'daki Jandarma-Polis 63 İlişkileriyle Karşılaştırılması TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN UYGULAMALARININ DEMOKRATİK ÜLKELERDEKİ KOLLUK KUVVETLERİ 67 UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI Ulusal Jandarmalar ve Türk Jandarması Fransa Örneği ve Türkiye İtalya Örneği ve Türkiye Ulusal Polis Teşkilatları ve Türk Polisi Fransa Örneği ve Türkiye İngiltere Örneği ve Türkiye TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN DİĞER KURUMLARLA OLAN İLİŞKİLERİ Mülki Makam ile Olan İlişkiler Jandarma ve Polis Üzerinde Mülki Amirin Yetkisi ve Etkinliği Jandarma ve Polisin Sorumluluk Alanının Belirlenmesi ve Değiştirilmesi. 84 V

9 8.2. Türk Silahlı Kuvvetleri ile İlişkiler Siyasi Otorite ile Olan İlişkiler Yasal Yönden İlişkilerin Değerlendirilmesi Siyaset ile Olan İlişkilere Somut Örnek: Beyaz Enerji Operasyonu Siyaset ile İlişkilerin Uygulama Açısından Olumlu ve Olumsuz 92 Yönleri Diğer Baskı Grupları Karşısında Jandarma ve Polis TÜRK JANDARMA VE POLİSİNİN ULUSLARARASI KOLLUK 98 ORGANİZASYONLARI İLE İLİŞKİLERİ Jandarma ve Polisin Üyesi Olduğu Uluslararası Organizasyonlar FIEP (Avrupa Jandarmalar Birliği) EUROPOL (Avrupa Polis Teşkilatı) İNTERPOL (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) Jandarma ve Polisin Üyesi Olduğu Organizasyonlardaki Etkinliği Jandarma ve Polis Uygulamaları ve İnsan Hakları Teşkilatları SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA. 116 ÖZGEÇMİŞ VI

10 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABD AGİT AI/UAÖ AİHM AİHS BM CCP CHP CIJ/UHK CLS CMK CMUK DGM DMK DPT EDU EGM ELOs EMASYA ENFOPOL ETK EUROPOL FBI FIEP GSMH HW/HİK İHK İİK İNTERPOL JİHİDEM J.Gn.K JGK JTGYK JTGYY KHK KKTC MGK MGSB NCB ODTÜ OHAL PVSK STK : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı : Amnesty International / Uluslararası Af Örgütü : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi : Birleşmiş Milletler : Code Procédure Pénale, (Fransız Ceza Muhakemeleri Kanunu) : Cumhuriyet Halk Partisi : International Commission of Jurists / Uluslararası Hukukçular Komisyonu : Contrats locaux de sécurité (Yerel Güvenlik Sözleşmesi) : Ceza Muhakemeleri Kanunu : Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu : Devlet Güvenlik Mahkemesi : Devlet Memurları Kanunu : Devlet Planlama Teşkilatı : EUROPOL Drug Unit (EUROPOL Uyuşturucu Birimi) : Emniyet Genel Müdürlüğü : European Liaison Officers (Avrupa İrtibat Görevlileri) : Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma : Milli Sınırlar İrtibat Merkezi : Emniyet Teşkilatı Kanunu : Avrupa Polis Teşkilatı : Federal Bureau of Investigation (Amerikan Federal Polis Teşkilatı) : Avrupa Jandarmalar Birliği : Gayri Safi Milli Hasıla : Helsinki Watch / Helsinki İzleme Komitesi : İç Hizmet Kanunu : İl İdaresi Kanunu : International Criminal Police Organization (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) : Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme Merkezi : Jandarma Genel Komutanı : Jandarma Genel Komutanlığı : Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu : Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Yönetmeliği : Kanun Hükmünde Kararname : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti : Milli Güvenlik Kurulu : Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi : National Central Bureau (Ulusal Merkez Büro) : Ortadoğu Teknik Üniversitesi : Olağanüstü Hal : Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu : Sivil Toplum Kuruluşu VII

11 TBMM TC TESEV TİKA TMK TRT TREVI YY : Türkiye Büyük Millet Meclisi : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı : Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı : Terörle Mücadele Kanunu : Türkiye Radyo Televizyon Kurumu : Terrorism, Radicalism, Extremism, Violance, Internationalism Uluslararası terörizm ve uyuşturucu trafiği ile mücadele amacıyla AB üyesi ülkelerin adalet ve içişleri bakanları arasında 1975 yılında oluşturulan ve 1976 dan bu yana faaliyet gösteren gayri resmi işbirliğidir. : Yüzyıl VIII

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Çağdaş toplumların temel ihtiyaçlarının başında hiç kuşkusuz huzur ve güvenlik gelmektedir. Güvenliğin olmadığı bir yerde özgürlükten, demokrasiden ve insan haklarından söz etmek olanaksızdır. Bunun bir sonucu olarak iç güvenlik konusu 21. yüzyılda da gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerin öncelikli sorunu olmaya devam edecektir. Toplumun güvenlik ihtiyacını karşılamakla görevli en önemli kurumlardan olan Polis ve Jandarma Teşkilatları, vatandaşları suçun hedefi olmaktan koruyacak önlemler almakla birlikte suç işlendikten sonra şüphelileri yakalayarak adalete teslim etmekle yükümlüdür. Bu noktadan hareketle önemli olan suçun gerçekleşmesinden önce alınacak önlem ve uygulamalarla toplumun huzur ve güvenliğinin korunmasıdır. Çünkü toplumda oluşan güvensizlik ve kaos ortamı her türlü ilerleme ve gelişmeyi önleyici durumdadır. Günümüzde toplumun güvenliğinin sağlanması bütün toplumsal unsurların ve özellikle Polis ve Jandarma Teşkilatlarının işbirliği içinde çalışmaları ve olumlu ilişkiler geliştirmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu zorunluluk sadece yasalar çerçevesinde verilen görevlerden kaynaklanmamalıdır. Bu görevlerin de önünde toplumun güvenlik alanındaki beklentilerinin gelişim kaydetmesi gelmelidir. Bu nedenle güvenlik alanındaki iki önemli aktörün tüm yönleriyle mevcut durumu tespit edildikten sonra sorumluluk alanları, görevleri, birbirleriyle olan işbirliği faaliyetleri, uygulamada karşılaşılan sorunlar günümüzün modern demokrasilerinin getirdiği yeni bakış açılarıyla değerlendirilecektir. Modern ve demokratik toplumlarında iç güvenlik hizmetlerinden sorumlu kolluk teşkilatları bir kolluk kuvveti olarak değil, güvenlik hizmeti sunan bir servis olarak algılanmaktadır. Diğer bir ifadeyle günümüzde, klasik kanun koruyuculuk yaklaşımından toplum destekli ve birey memnuniyetini esas alan bir güvenlik hizmeti sunumuna geçiş hedef alınmaktadır. Bu çerçevede Türkiye de güvenlik hizmetlerinin sunumunda; bilimsel metotların kullanıldığı, vatandaş memnuniyetini esas alan, toplumun desteğini sağlamak suretiyle sürekli gelişen, etkin, verimli, çağdaş bir anlayışla ve yurtta koordine, dünyada işbirliği sağlanarak yerine getirilmesi temel politika olarak benimsenmektedir. Genel inanışa göre bir güvenlik teşkilatının kolluk kuvveti veya güvelik hizmeti olarak tanımlanmasının bir yönü de onun toplum ile kaynaşmış olmasıyla doğru orantılıdır. Bir taraftan eğitim, görev ve özel yaşamının tamamını toplumun dışında soyutlanmış bir şekilde geçiren ve demokrasi ve insan haklarını tam olarak özümseyememiş kurumlar kolluk kuvveti olarak tanımlanırken, gerek donanım ve gerekse zihinsel olarak toplum ile kaynaşmış ve bilimsel çalışmalar ve eleştirilere açık, kendini aşma gayreti içinde olan kurumlar ve onların ürettiği görevler güvenlik hizmeti olarak tanımlanmaktadır. Bu da günümüzün modern demokrasilerinde olduğu gibi toplumun edilgen değil, etken ve etkili olduğu bir güvenlik anlayışını ortaya çıkaracaktır. Artık güvenlik hizmeti sunan teşkilatların bir bakıma toplumu, müşterinin de ötesinde işveren olarak görmeleri ve topluma karşı şeffaf ve hesap verebilir bir yapıda olması esas beklentidir. Devlet sırrı olarak nitelendirilen alan ise oldukça daraltılmalı ve istisna olmalıdır. Toplumuna hesap verebilir bir güvenlik anlayışı ise uygulamada yapabilecek hataları en aza indirecektir. Bunun nedeni ise, toplumun denetimini her an hissedecek olmalarındandır. 1

13 GİRİŞ Ayrıca Avrupa Birliğine tam üyelik konusunda iradesini sergileyen Türkiye'nin birlikle bütünleşme (entegrasyon) sürecinde birçok alanda olduğu gibi güvenlik alanında da yapısal değişikliklerle kolluk örgütlerini yeniden yapılandırması ve personelini çağın gerektirdiği teknolojik ve sosyolojik değişikliklere uyum içerisinde yönetmesi gerekmektedir Tezin Amacı Globalleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerinde kaydedilen çok boyutlu gelişmeler, bir yandan ülkelerin bilgiye ulaşımını ve bilgiyi kullanımını olumlu olarak etkilerken, diğer yandan uluslar arası güvenlikle ilgili bilinen bütün yaklaşımları temelinden sarsacak nitelikte bir değişimi de beraberinde getirmiştir. Köklü bir değişim yaratan bu sürecin sonucu olarak, alt kimlikler ve marjinal gruplar ön plana çıkarılarak özellikle gelişmekte olan ulus devletlerin mevcut yapılarını tehdit eder bir ortam yaratılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede; Dünya pastasının paylaşımındaki adaletsizlikler artmış, ülkeler ve bölgeler arasında yasadışı göç hareketleri hızlanmış, buna bağlı olarak uluslararası uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, uluslar arası suç örgütlerinin organize faaliyetlerinde önemli artışlar gözlenmiş ve terörist örgütler doğrudan dünya barışına tehdit oluşturabilecek seviyeye ulaşmıştır. Diğer bir ifade ile teknolojinin ilerlemesi ile birlikte toplumsal yaşam her geçen gün biraz daha kompleksleşmekle birlikte, toplumun güvenlik ihtiyacına paralel olarak güvenlik hizmeti beklentisi ve kapsamı artmıştır. Dolayısıyla güvenlik hizmetlerinde başarılı olmak için, diğer fonksiyonların yanı sıra, ortaya çıkan sorunların modern yönetim sistemleri ile çözümlenmesi gereklidir. Bu bağlamda günümüzde gelişen suç örgütleri; kolluk kuvvetlerinin iletişimsizliğinden ve koordinasyon eksikliğinden faydalanmakta, jandarma ve polisin sorumluluk bölgelerini tespit ederek menfaatleri doğrultusunda belli bölgelerde suç işleme eğilimi göstermektedirler. Bu tezin amaçlarından birisi de kolluk kuvvetlerinin, özellikle jandarma ve polisin mevcut yapısının belirlenmesiyle birlikte suçlu ve suç örgütleri karşısında iletişim, uyum, iyi ilişkiler ve koordinasyon eksikliğinin giderilmesi sürecine katkı yapmak olacaktır. AB politikalarının amacı, üye ülkelerin; sınır güvenliği, vizeler, dış göç, iltica, polis işbirliği, organize suçlar ve terörizmle mücadele, uyuşturucu madde ticareti ve bağımlılığıyla mücadelede işbirliği hususlarında ihtiyaç duyulan hukuki ve kurumsal donanımlara sahip olmalarının sağlanmasıdır. Bu cümleden olmak üzere, kanun uygulayıcı kurumlar ile iç güvenlik konusundaki diğer ilgili makamlar arasında gerekli eş güdümün sağlanması ile profesyonel, güvenilir ve etkin bir kolluk kuvvetinin tesisi büyük önem taşımaktadır. Türk vatandaşları için, İnsan hakları ve demokrasini bilinç ve uygulamalarının yerleşmesi temel amaç olarak benimsenmelidir. Bu amaca ulaşılmasında önemli bir araç olarak da Avrupa birliğine uyum ve üyelik çalışmaları gündem oluşturmaktadır. Bu bağlamda demokratik geleneğe sahip ve kolluk teşkilatlarıyla model olmuş ülkelerle, Türkiye nin kolluk teşkilatları karşılaştırılarak Avrupa Birliği ekseninde yasama ve uygulamaya yönelik iyi ilişkiler ve işbirliğinin kurulması ile ilgili eksikliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. 2

14 GİRİŞ 1.2. Yöntem Çalışmada, Türk Jandarma ve Polis Teşkilatlarının bürokrasileri yerleşik kabul edilmiş, güvenlik hizmetlerinin sunumunda da örgütsel yapı ve teşkilat veri olarak alınmıştır. Değişen suçla mücadele teknikleri sonucu, klasik anlamda suçun oluştuktan sonra meydana gelen bir kısım adli faaliyetlerle önlenemeyeceği öngörülmektedir. Bu nedenle güvenlik yönetiminde, suç öncesi güvenlik hizmetlerinin önem kazanması sonucu toplumdaki mevcut suç oranında düşüş sağlanabileceği düşünülmektedir. Kavramsal manada, güvenlik hizmeti kavramı ile iç güvenlik hizmeti ve bu hizmeti ifa eden kolluk olarak da polis ve jandarma anlatılmak istenmektedir. Bu çalışmada, kamu düzeninin sağlanmasında Jandarma-polis ilişkileri konusundaki sorunlar, birincil ve ikincil kaynaklar kullanılarak incelenecektir. İkincil kaynakların kısıtlılığı nedeniyle özellikle birincil kaynaklardan yararlanılması, konunun daha objektif ortaya konulmasına olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda konuyla ilgili Resmi Gazete de yayımlanan hukuksal düzenlemeler, Avrupa Birliği ile ilgili imzalanan uluslar arası antlaşmalar yardımcı olabilecek kaynaklar olarak sınıflandırılabilir. Bunlara ek olarak ikincil kaynaklar olan kitap, makale ve sunumlardan da yararlanılacaktır. Bu çalışmada benzer çalışmalardan farklı olarak, öncelikle işlenen konunun hukuki altyapısının detaylandırılarak incelenmesi, daha sonra uygulamadaki yöntemin görülmesi amaçlanmıştır. Diğer yönden konuyla ilgili farklı görüşlerin mümkün olduğunca ifadesine olanak tanınarak bir bakıma diyalektik yöntemle sonuca ulaşma çabası sergilenmiştir Tezin Organizasyonu Birinci bölüm olan girişten sonraki ikinci bölümde kısıtlı olmasına rağmen ulaşılabildiği kadarıyla tezle ilgili önceki araştırmalarla ilgili açıklamalar yapılacaktır. Üçüncü bölümde başta kamu düzeni kavramı olmak üzere teorik çerçeve ve temel kavramlar incelenecektir. Bu bölüm ana temanın tali konusunu teşkil ettiğinden detaylı olarak ele alınmayacaktır. Dördüncü bölümde kolluk teşkilatı ile ilgili köklü bir geçmişi bulunan jandarma ve polis teşkilatlarının felsefi altyapısı ile birlikte tarihsel gelişimi dönemsel olarak ele alınarak incelenecektir. Beşinci bölümde yasal kaynaklar baz alınarak jandarma ve polisin görevleri ayrı ayrı incelenecek, yetkilerine gelince tüm yetkilerinin detaylı incelemesine tez kapsamı imkân tanımadığından jandarmanın sadece silah kullanma yetkisi, polisin ise arama yetkisi geniş olarak ele alınacaktır. Ayrıca son olarak da yetki konusunda uygulamada karşılaşılan hukuksal sorunların analizi açısından Yargıtay kararları verilecektir. Altıncı bölümde olağan ve olağanüstü rejim dönemlerinde jandarma ve polis ilişkileri yine yasal kaynaklar çerçevesinde detaylı olarak incelenecektir. Ayrıca olağanüstü rejim kavramı Anayasal kapsamda değerlendirilecek, Anayasa ile AİHS nin olağanüstü rejimi ele alışı normatif yönden incelenecektir. Bu bölümde son olarak da Türkiye deki Jandarma-Polis İlişkileri ile Fransa daki Jandarma-polis ilişkileri karşılaştırılacaktır. Yedinci bölümde Türk jandarma ve polis uygulamalarının demokratik ülkelerdeki kolluk uygulamaları ile karşılaştırılması yapılacaktır. Bu bağlamda Fransız 3

15 GİRİŞ ve İtalyan jandarma teşkilatları ile Fransız ve İngiliz Polis teşkilatları incelenecek, elde edilen veriler doğrultusunda Türk jandarma ve polis teşkilatları ile karşılaştırılması yapılacaktır. Kolluk teşkilatları incelenen ülkelerin belirlenmesinde iki kriterden yola çıkılmıştır. Birincisi Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin devam ettiği süreç göz ününe alınarak Avrupa daki ülkeler seçilmiştir. İkincisi ise önemli farklılıkları bulunan kara Avrupa sı ve Anglo-Sakson hukuk sistemlerinin temsilcileri olan sırasıyla Fransa ve İngiltere kolluk teşkilatları seçilmiştir. Sekizinci Bölümde jandarma ve polisin resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla ilişkileri incelenecek, özellikle jandarmanın siyasi kurumlarla ilişkileri değerlendirilirken, İçişleri bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı nın konumuna ilişkin ileri sürülen soru/sorunlar hakkında Jandarmanın resmi görüşlerine ulaşılmaya çalışılacaktır. Dokuzuncu bölümde Türk jandarma ve polisinin uluslararası kolluk organizasyonları ile ilişkileri bağlamında; FIEP, EUROPOL ve İNTERPOL teşkilatlarının kuruluş ve işleyişine ilişkin bilgiler verilecektir. Ayrıca Türk kolluk teşkilatlarının bu organizasyonlardaki etkinliği incelenecek ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarıyla birlikte İnsan Hakları Teşkilatlarıyla ilişkiler değerlendirilecektir. Sonuç ve önerilerden oluşan onuncu ve son bölümde yukarıda açıklanan sekiz bölümde tespit edilen, Türk jandarma ve polis teşkilatlarının görev ve yetki anlamında ilişkilerine içsel-dışsal konumlarına ve münferit-karşılıklı işlevlerine ilişkin sorunlara; çoklu bakış açısı (Devlet, vatandaş, kolluk) ve diğer demokratik ülke uygulamaları ile sosyal bilimlerin yol göstericiliğinde, analitik öneriler sunulacaktır. 4

16 KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR Türkiye de kamu düzeni açısından jandarma ve polis arasındaki ilişkileri işleyen spesifik yayınlar oldukça az olup (Akman, 1991), bugüne kadar çeşitli kitap ve dergilerdeki (jandarma ve polis dergileri) kısmi yazılarla yetinildiği görüşmüştür. Jandarma ve polis teşkilatları arasındaki koordinasyon ve işbirliği eksikliği bir bakıma ortak yayına konu olma aşamasında da kendini göstermiştir denilebilir. Tarihsel süreç içerisinde jandarmanın TSK nın bir parçası olarak bir nevi tabu olarak görülmesinin de etkisiyle olsa gerek jandarma hakkındaki yayınların polise nazaran daha az olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Jandarma hakkında yayınlanmış eserler genelde yasal durum tespiti içermekte ve bilgi verici mahiyet arz etmektedir. Polis hakkında yapılan çalışmalar ise Aydın da (1996;2006) daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Atatürk ün milletimizin siyasi ve içtimai hayatında, fikri terbiyesinde de rehberimiz ilim ve fen olacaktır sözünde belirtildiği üzere; eleştiri sınırlarının aşılmaması kaydıyla bilimsel görüş ve öngörülerde bulunulmanın demokrasinin gereği olduğu düşünülmektedir. Aşağıda tez konusu ile ilgili önceki araştırmalardan birkaçı hakkında bilgi verilecektir. Özellikle Akman ın (1991) Yönetimde İç Güvenlik ve Jandarma konulu yayını ulaşabildiğimiz kadarıyla tez konusuyla en fazla örtüşen kitap olmuştur. Bu yayında; jandarma ve polisin tamımı, bağlılığı, personeli, görev ve yetkileri, diğer ülkelerdeki güvenlik kuruluşları ve özellikle Fransız ve İtalyan jandarma teşkilatları ile karşılaştırılması yapılmıştır basımı olan bu kitabın yayın tarihi ile günümüze kadar geçen süreçte yerli ve yabancı iç güvenlik teşkilatlarında yadsınamayacak gelişim ve değişmeler olmuştur. Araştırmada, modern ülke jandarmalarının, görevlerini başarmadaki en büyük etkenin, halkın desteği ve yardımı sayesinde olduğu bilinen bir gerçektir. Sosyal problemlerini halletmiş, demokrasi anlayışı gelişmiş olan ülkelerde jandarmanın ismini duyan, bu üniformayı taşıyan personel gören halk, tebessümle karşılamakta ve ona saygı göstermektedir. Bunun sebebi jandarmanın her an o insanların yanında yer alması, emniyet ve asayiş hizmetinin kesintisiz sağlanmış bulunmasındır. Bu ülkelerde jandarmaya, halkın yardımının yanı sıra, jandarma personelinin de görevin gerektirdiği dallarda uzmanlaştırılması ile jandarma teşkilatı emrini ihtiyaç duyulan her türlü modern araç ve gereçlerin tahsis edilmiş olması, başarının artmasında önemli rolü teşkil etmektedir, sonucuna ulaşılmıştır. Burada dikkat çekici nokta 15 yıl önce yazılan eserde belirlenen toplum destekli polislik uygulamasında hala istenilen noktaya gelinememiş olmasıdır. TESEV tarafından Cizre nin (2006) editörlüğünde yayınlanan Almanak Türkiye 2005 güvenlik sektörü ve demokratik gözetim adlı eserde; farklı araştırmacılar tarafından, TBMM, hükümet MGK, askeri yargı, TSK, polis, jandarma konularında hazırlanan makaleler bulunmaktadır. Güvenlik kuruluşlarının AB standartlarında denetimi temel noktasından hareket eden kitapta, hükümet, meclis ve güvenlik sektörü kurumları arasında sağlıklı bir işbirliğinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği belertilmiştir. Çeşitli grafiklerde desteklenen kitabın sonunda bir kronoloji eklenmiştir. Araştırmada, tehdit, savunma ve güvenlik politikalarının oluşturulmasında; sivil toplumun, parlamentonun ve medyanın daha etkin rol oynaması durumunda şeffaflığın gerçekleşeceği ve yolsuzlukların görünürleşeceği çıkarımında bulunulmaktadır. Gazi Üniversitesi nde kolluk hizmetlerinde kurumsal işbirliği ve toplum destekli suç önleme yaklaşımları konulu, Darcan (2003) tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde; Türk emniyet ve jandarma teşkilatları arasında işbirliği ile demokratik Avrupa ülkelerindeki kolluk teşkilatları ve Türk kolluk teşkilatı toplum destekli polislik hareket noktasından mukayeseli olarak incelenmiştir. İncelemede, Sosyal düzenin 5

17 KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR sağlanması ve toplumsal güvenlik beklentilerinin karşılanması ve geliştirilmesinden sorumlu olan güvenlik teşkilatları, günümüzde klasik suçla mücadele yaklaşımını terk ederek suç oluşmadan önce önlemeye yönelik faaliyetlere odaklanmaktadır. Ayrıca iç güvenlik personeli, halktan toplanan vergilerden ödenen bir ücret karşılığında yine halka güvenlik hizmeti sunan kamu görevlileri olduklarını iyi bilmelidirler, sonucuna ulaşılmıştır. Kamu düzeni bağlamında kolluk hizmeti yapan ve aynı bakanlığa bağlı olan jandarma ve polisin sistematik yönden azımsanmayacak farklarının olması dikkat çekicidir. Bu durum Dünya daki jandarma-polis ilişkilerinin atipik görünümü olarak nitelendirilebilir. Tez yazımı esnasında jandarma ve polisi birlikte ilgilendiren yayınların kısıtlı olması, yasal kaynakların ve Internet sitelerinin detaylı irdelenmesi sonucunu doğurmuştur. Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin görüşüldüğü bu dönemde eksikliklerin giderilmesi yönündeki çalışmaların hızlandırılması gerekmektedir. Bu tezin yazılma nedenlerinden birisi de bu eksiklin giderilmesine katkıda bulunmak olacaktır. 6

18 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR 3. TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR 3.1. Kamu Düzeni Genel olarak, belirli bir ülkede ve belirli bir zamanda, kamu yararını, kamu vicdanı ile genel ahlâkı çok yakından ilgilendiren hususların kamu düzeni kapsamına girdiği söylenebilir (Ökçün, 1967: 13 14). Emniyet ve asayiş ile ilgili yasaların birçoğu aynı zamanda kamu düzeninin korunması düşüncesi ile konulmuştur (Akman, 1991: 11). Kamu düzeni, Türkiye Cumhuriyeti nin 1982 Anayasa sının Temel Hak ve Ödevler başlıklı kısmında kullanıldığı anlamda, toplumun dışsal ve maddi durumunu, yani toplumun barış, güven ve sağlık içinde hayatiyetini sürdürmesi hali (Akman, 1991: 19) olarak tanımlanabilir. Başka bir tanım ile kamu düzeni, bir ülkede kamu hizmetlerinin iyi yapılmasına, devletin güvenliği ve düzeninin sağlanmasına ve bireyler arasındaki ilişkilerin hukuk ve ahlak kurallarına uygunluğunun sağlamasına yarayan kurum ve kuralların tümüdür (Yılmaz, 1982: 253) Kamu Düzeninin Öğeleri Kamu düzeni üç önemli öğeden meydana gelmektedir. Bu öğeler esenlik, güvenlik ve sağlıktır. Bunlar aşağıda ele alınacaktır Esenlik Esenlik, toplumda düzensizliğin ve karışıklığın olmadığı, asayişin en iyi şekilde sağlandığı bir ortamın meydana getirilmesi halidir. Bu ortam yürürlükteki yasa, tüzük ve yönetmeliklerle sınırlandırılmış toplum hayatında, fertlerin bazı hürriyetlerden kesinti yaparak bu sınırları zorlamadan veya dışına çıkmadan yaşamaları hali ve bu konudaki inancın yerleşmesi ve devamı ile sağlanmaktadır Güvenlik Güvenlik, bireylerin can ve mallarının kazalara karşı korunması demektir. Toplumda güvenliğin sağlanması, bireylerde kamu düzeninin varlığı konusunda yeterli inancın yerleşebilmesi, ancak huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla mümkündür. Yani devlete, topluma, kişilere ve mallara yönelik tehlike, kaza ve sabotajlara karşı gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmalıdır ki, bireyler huzur ve güvenlik içinde yaşamını sürdürebilsin. Rastlantılara veya sadece kişilerin iyilik duygularına dayanarak toplumda güvenlik ve esenlik yaratılamaz. Tesadüfî bir huzur ortamı değil, bilinçli ve günün 24 saatinde sürdürülen güvenlik önlemleri esenlik ya da huzuru meydana getiren en büyük etkendir (Terzioğlu, 1982: 3) Sağlık Sağlık, halk sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı gerekli önlemlerin alınması gereğidir. Bu koruyucu sağlık önlemleri insanlar, hayvanlar, genel yerler ve taşınır ve taşınmaz mallar ile ilgili olabilir. Kamu düzeninin bir parçası olan sağlığı, kişilerin tek tek hastalıklardan arınması ve tedavi edilmesi şeklinde anlamamak gerekir. Burada esas 7

19 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR olan hastalıkların önlenmesi ihtiyacıdır. Kişilerden daha çok, halkın tamamını koruma amacı güdülmektedir. Tüm halkın sağlığının korunması konusunda 1982 Anayasasının 56. Maddesinde Devlet herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesinin düzenler denilmektedir Kamu Düzeninin Sağlanmasında Devletin ve Kişilerin Görevi Devlet olarak örgütlenmiş toplumlarda, toplum düzeninin ve güveninin sağlanması devletin en başta gelen ödevidir (Kıratlı,1973: 27). Diğer kamu hizmetleri de önemlidir, ancak onlar idare hukukunun gelişmesine bağlı olarak ve nispeten son dönemlerde ortaya çıkmışken, kamu düzeninin sağlanması ödevi milli savunma ile birlikte devletin kendisi kadar eskidir. Demokratik rejimlerde devlet, bireylere hizmette bir araçtır. Devlet teşkilatı, bireylerin refahını sağlamak için kurulmuştur. Kişilerden beklenen, yasalara uygun davranmaktır. Bireylerde kamu düzeninin varlığı konusunda yeterli inancın yerleşebilmesi, emniyet ve asayişin kesintisiz bir şekilde sağlanmasıyla mümkündür. Toplumlarda hak ve özgürlüklere saygı ne kadar kuvvetli, yasalara uygun davranış ne kadar yüksek, bireyler arasında sevgi ve bağlılık ne kadar güzel ise; o toplumda kamu düzeni o kadar ahenklidir (Akman, 1991: 23) Güvenlik Hizmeti Güvenlik kavramı insanlığın tarihi ile ortaya çıkmıştır. Bu kavramın ortaya çıkmasıyla beraber, insanlar bununla ilgili bir organizasyon kurma ihtiyacını da hissetmişlerdir. 20.yy ın son çeyreğinde polisliğin güç ve yetki kullanımından (force), hizmet (service) etme yaklaşımına doğru köklü bir değişim sürecine girdiği söylenebilir. İnsanların toplum halinde yaşamaya başladıkları andan itibaren oluşturdukları organizasyon ile sosyal hayatı düzenleyen, devamını sağlayan ve işbirliği ve dayanışmayı temin edici nitelikte koydukları kurallara uyulmasını sağlamak için yapılan faaliyete güvenlik hizmeti denir. Güvenlik hizmeti yerine çeşitli kaynaklarda emniyet hizmeti de denilmektedir (Akman, 1991: 23) Güvenlik Hizmetinin Önemi Bireyler ve toplumlar, tarihlerinin başlangıcından itibaren kendilerini birçok tehlike ile karşı karşıya hissettiklerinden çeşitli savunma yöntem ve silahları geliştirmişlerdir. Korunma, ilk zamanlarda tehlikeli hayvanlara karşı olmuşken, insanlar arasında çeşitli nedenlerle başlayan toplumsal yaşam ve sonrasında görülen gruplaşmalar çeşitli çatışmaları doğurmuştur. İnsanlar birbirleriyle mücadele ederek bugünkü noktaya gelmişlerdir. Ancak yine de devletler arasında ve ulusların kendi içinde benzer çatışmalar görülmektedir ve görülmeye devam edecektir. Çünkü insanın olduğu yerde sorunun olması normaldir. Önemli olan sorunların en iyi yöntemle çözülmesidir. Toplumsal yaşamın temel ihtiyaçlarının en önemlilerinden birisi de güvenliktir. Bu ihtiyaç arzu edilen şekilde karşılanmayınca diğer ihtiyaçlar, ihtiyaç olarak ortaya çıkmaz. Dolayısıyla yapılacak ilk iş kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır (Kıratlı, 1973: 27). 8

20 TEORİK ÇERÇEVE VE TEMEL KAVRAMLAR Özel sektörün toplumun ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile çalışması için de polisin kişi ve kuruluşların güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile özel sektörün toplumdaki rolünü oynayabilmesinde de emniyet hizmetinin önemli olduğu görülmektedir. Emniyet hizmetinin sunulmasındaki güçlükler açısından öneminin de birkaç açıklaması olabilir. Öncelikle emniyet hizmeti risklidir, maddi ve manevi güçlüklerle dolu bir meslektir. Ayrıca hassasiyet isteyen bir meslektir. Örneğin, polis emniyet hizmetini sunarken kişilerin temel hak ve hürriyetlerine zarar gelmemesi için çalışırken, karşıdakinin de hak ve hürriyetini gözetme hassasiyetini göstermek durumundadır (Aydın, 1996: 13) Güvenlik Hizmetinin Özellikleri Güvenlik hizmeti, genel olarak kamu hizmetinin sahip olduğu niteliklerin yanı sıra, bazı mesleki niteliklere de sahip bir kamu hizmetidir. Her kamu hizmeti gibi sahip olduğu nitelikleri kısaca şöyle sayılabilir: güvenlik hizmeti bir kamu hizmeti niteliğindedir. İfa edilirken doğan zararlardan idare (devlet) sorumludur. Yargısal denetimi, kural olarak idari yargı mercilerince yapılır. Son olarak, emniyet hizmeti profesyonel olarak sunulur (Aydın, 1996: 13). Genel olarak güvenlik hizmetlerini, iç güvenlik hizmetleri ve dış güvenlik hizmetleri şeklinde bir ayrıma tabi tutarak, görev yönünden silahlı kuvvetlerin dış güvenlik, polisin ise iç güvenlik hizmeti sunduğu söylenebilir. Ancak iç ve dış güvenlikten sorumlu organları Türkiye Cumhuriyeti açısından belirgin bir şekilde tasnife tabi tutmak kolay değildir. Şöyle ki, Türk Silahlı Kuvvetleri, etkin bir biçimde Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terörist faaliyetlerin önlenmesine yönelik iç güvenliğin sağlanması görevini ifa etmektedir. Ayrıca güvenlik hizmeti görevini yürüten genel kolluk birimi olan jandarmanın da iç ve dış güvenlikle ilgili görevleri bulunmaktadır. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevi, Türk yurdunu ve nitelikleri Anayasa ile tayin edilmiş Türkiye Cumhuriyeti ni iç ve dış tehditlere karşı korumak ve kollamaktır. Bu görevin ana unsurlarını, vatanın ve milletin bütünlüğüne ve Anayasanın öngördüğü temel ilkelere karşı yönelen tehdidin zamanında ve doğru olarak teşhis edilmesi, bu tehdidi karşılayabilecek bir kuvvet yapısının oluşturulması, hazırlık durumunun idamesi ve tehdidin gerçekleşmesi halinde, kanunlar çerçevesindeki sorumluluklar içerisinde tehdidin bertaraf edilmesi teşkil etmektedir (MEB,1998: 40). İç güvenlik hizmetinin nasıl bir kamu hizmeti olduğu, devlet adına güç kullanma yetki ve tekelini elinde bulunduran güvenlik güçleri ve bunların sundukları güvenlik hizmetlerinin denetimi ile siyasilerle olan ilişkileri gibi konular ilerideki bölümlerde ele alınacaktır Kolluk Tanım Devletin temel görevlerinden biri olarak kabul edilen güvenlik hizmetleri, toplum yaşantısı için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Toplumun huzur ve güvenliği açısından gerek bireysel ve gerekse kitlesel her türlü toplumsal barışı bozan hareket ve davranışları kontrol altında tutma görevi, demokratik ülkelerde kolluk teşkilatları aracılığıyla yürütülmektedir. 9

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak

3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun bu hükmünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığının emniyet ve asayişi sağlamada, yürütme organları olarak J.T.G.Y.K. 1 Amaç MADDE 1 - Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatının görev, yetki ve sorumluluklarına, hizmetin getirdiği bağlılık ve ilişkilere, teşkilat ve konuşa ait esas ve usulleri düzenler.

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI:

TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TURİZM HUKUKUNUN KAYNAKLARI: TÜRKİYE TURİZM MEVZUATI DOÇ.DR. SABAH BALTA YAŞAR ÜNİVERSİTESİ İZMİR HUKUK NEDİR? Hukuk toplum düzenini sağlamak amacıyla devlet tarafından ortaya konulmuş uyma zorunluluğu

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE İL KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 1. Amaç Uyuşturucu ile Mücadele İl Kurullarının amacı, uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)...

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... İÇİNDEKİLER KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç (Madde 1)... Tanımlar (Madde 2)... 13 13 İKİNCİ BÖLÜM Suç Teşkil Eden Fiiller Kaçakçılık fiilleri (Madde 3)... Genel ceza hükümleri

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir.

GENEL KOLLUK 1.Polis : 2.Jandarma : 3.Sahil Güvenlik : YARDIMCI KOLLUK ÖZEL KOLLUK Özel güvenlik ise sivil kolluk olarak tanımlanabilir. GENEL KOLLUK Ülke genelinde iç güvenliği sağlamak ve kamu düzenini korumakla yükümlü silahlı birer kuvvet olan; polis, jandarma ve sahil güvenlikten oluşur. Polis; belediye sınırları içerisinde, jandarma;

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME GİRİŞ Ayşenur ALTINAY 1 Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi, o ülkede yaşayanların oluşturduğu örgütlerin başarısına bağlıdır. Örgütlerin

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI Ankara-2013 İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BOLÜM

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI Ve TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ ÇERÇEVE SUNU Gülçiçek ÖZKORKMAZ Başkanlık Baş Danışmanı Mukim Özel Temsilciler Direktörü ABD - AB SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ve TÜRKİYE ÜZERİNE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SEFERBERLİK VE SAVAŞ HALİNDE UYGULANACAK İNSAN GÜCÜ PLANLAMASI ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 29/07/2008 tarih ve 26951 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM

ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Dr. Ali Rıza ÇAM ADLİ KOLLUK VE BİLİŞİM Savcılık İle Kolluk Arasındaki Adli İşlemlerde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının Ceza Soruşturma Sürecine Etkisinin Mukayeseli İncelenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK

MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ BÖLÜM I İŞSİZLİK MUKAYESELİ HUKUK VE TÜRK HUKUKUNDA İŞSİZLİK SİGORTASI İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER KISALTMALAR TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ GİRİŞ v vii ix xvii xviii xx xxi BÖLÜM I İŞSİZLİK A. İŞSİZLİĞİN TANIMI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü

ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK. Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü ULUSAL (MİLLİ) GÜVENLİK Olgun YAZICI İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürü I. GÜVENLİK VE ULUSAL (MİLLÎ) GÜVENLİK KAVRAMLARI A. GÜVENLİK KAVRAMI Güvenlik kavramı, insanlığın başlangıcından

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER EIPA LÜKSEMBURG İLE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar

Detaylı

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA

IUA. Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve. Uluslararası. İdareciler Birliği IUA Uluslararası IUA İdareciler Birliği Ortak yönetim kültürünü paylaşan ülkelerdeki devlet taşra temsilcileri arasında bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ

AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ AFET YÖNETİM SİSTEMLERİ Ülkelerin Kriz Yönetim Sistemleri -Amerika Birleşik Devletleri, -Kanada, -Japonya, -Fransa, -İsrail, -İngiltere Birleşik Krallığı, -Rusya Federasyonu, -Almanya,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Bornova Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı; Bornova

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII JJANDARMA GENEL KOMUTANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 1 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİRLERİN YERİNE GETİRİLMESİ AMACIYLA KURULAN MERKEZİ, İL VE İLÇE KOORDİNASYONLARIN ÇALIŞMA, USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA. Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE İÇİN KADIN KONUKEVLERİ PROJESİ 7 MAYIS 2014-ANKARA Saygıdeğer Misafirler, Değerli Basın Mensupları Aile içi Şiddetle Mücadele İçin Kadın Konukevleri Projesi nin açılış

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) :

159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME. ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983. Kanun Tarih ve Sayısı (*) : 159 NOLU SÖZLEŞME SAKATLARIN MESLEKİ REHABİLİTASYON VE İSTİHDAMI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 1Haziran 1983 Kanun Tarih ve Sayısı (*) : Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: Bakanlar Kurulu Kararı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon İstikrarlı bir ekonomi için gelir ve harcama politikalarının hazırlanması, uygulanması,

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

DERS ÖĞRETMENİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK ODUNPAZARI ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR SAĞLIK HİZMETLERİNDE YÖNETİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI DERS Nİ : SAFİNAS UĞURLU ŞENOL BIYIK

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR

T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR T.C. EFELER BELEDİYESİ Kültürve Sosyalİşler Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM VE DAYANAK ve TANIMLAR AMAÇ; MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Efeler Belediyesi

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI

ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN ULUSAL UYUŞTURUCU EYLEM PLANI 2013-2015 Ankara-2013 T.C. BAŞBAKANLIK ULUSAL UYUŞTURUCU POLİTİKA VE STRATEJİ BELGESİ NİN UYGULANMASI İÇİN

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur

Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur Emniyet Genel Müdürü Mehmet KILIÇLAR: Mülki İdare Amiri Güvenlik Politikasının Uygulanmasından ve Bu Sürecin Yönetiminden Sorumludur Demokrasinin en temel ilkeleri şeffaflık, halka karşı sorumluluk ve

Detaylı

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AFETLERDE UYGULANACAK REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ Tebliğler Dergisi : EKİM 1999/2505 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi Rıza Yurddaş * Ali Akpınar ** 1. Giriş 1.1. Genel Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi Fihristi (Fihrist), Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar,

Sayın Konuklar; Saygıdeğer konuklar, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Başkanı; Yüksek Yargı Kurumlarının çok değerli Başkanları; Sayın Büyükelçiler; Avrupa Konseyinin çok değerli temsilcileri; Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103

MEF ÜNİVERSİTESİ HUKUK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL. I. Yarıyıl II. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS HUK 103 MEF ÜNİVERSİTESİ UK LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 201 101 105 107 TURK 101 ENG 101 Roma Hukuku: Genel Hükümler Atatürk

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m )

ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m ) ÖZEL HAYATIN VE HAYATIN GİZLİ ALANININ CEZA HUKUKUYLA KORUNMASI (TCK m.132-133-134) 1. Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlarla Korunan Hukuki Değer Olarak Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU

İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İŞVERENİN ÖNLEM ALMA BORCU İş kazaları ve meslek hastalıkları işyerlerinde meydana gelmektedir. Başka bir ifade ile iş kazası ve meslek hastalıklarının nedeni işyeri koşullarıdır. İşyerlerindeki kuralları

Detaylı

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TASFİYE İŞLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Toplumun refahı, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve kamu kurumlarının mali

Detaylı