Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat"

Transkript

1 Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

2 İletişim Yayınları 2049 Araştırma-İnceleme Dizisi 342 ISBN-13: İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2014, İstanbul EDİTÖR Kerem Ünüvar DİZİ KAPAK TASARIMI Ümit Kıvanç KAPAK Suat Aysu KAPAK GRAVÜRÜ Robinson Crusoe nun ilk baskısından detay UYGULAMA Hüsnü Abbas DÜZELTİ ve DİZİN Birhan Koçak BASKI ve CİLT Sena Ofset SERTİFİKA NO Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB Topkapı İstanbul Tel: İletişim Yayınları SERTİFİKA NO Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih İstanbul Tel: Faks: web:

3 Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

4

5 İçindekiler Önsöz...9 Milli İktisat ve Edebiyat: Bir Zamanlar Türkiye de 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat O KTAR T ÜREL Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak E YÜP Ö ZVEREN Kul-Şair den Derviş Şair e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet İ BRAHİM K ORKMAZ Dünya Klasikleri, Kapitalizm, Sosyalizm ve Ötesi 17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe Karakter ve Analizi M ETİN S ARFATİ...113

6 Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: Uçurum İnsanları D ERYA G ÜLER A YDIN Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell ın Eserleri Üzerinden Kurulması A DEM L EVENT Aleksey Aleksandroviç in Kulakları: 19. Yüzyıl Rusyası ndan İnsan Manzaraları ( Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему ) B AHAR A RAZ T AKAY Ernest Mandel in Hoş Cinayet inde Polisiye Roman Eleştirisi M EHMET G ÜRSAN Ş ENALP - E SRA Ş ENGÖR-Ş ENALP Modernizmin Kırılıp Dökülen Dünyası İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek M ETİN A RSLAN Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı H ÜSEYİN Ö ZEL Kurumsal İktisat ve Roman Karakterleri Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar A LP Y ÜCEL K AYA - M. E RDEM Ö ZGÜR Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos un Büyük Para sında Thorstein Veblen Ç INLA A KDERE...313

7 Firma Nasıl Var olur? Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme E RKAN E RDEMİR KAYNAKÇA YAZARLAR DİZİN...415

8

9 Önsöz 19. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte iktisadın bilimselliği tarih, felsefe, sosyoloji gibi disiplinler yanında kurumlar ile bağının koparılması pahasına sağlanmıştır. Böylesi bir çerçevede, ne yazık ki insanın da ontolojik olarak doğa ve toplumdan soyutlanması gerekmiştir. İnsanı iktisadi analize hem birey hem de toplumsal varlık olarak yeniden kazandırmanın ve insanın özsel bütünlüğünü sağlamanın yolu, iktisat ile bağı koparılan alanları yeniden düşünmekten geçmekte ve bu bağlamda, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi yeniden sorgulanmaya ve hatta kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ilişkiyi inceleyen geniş bir yazın bulunmakla beraber, iktisadın edebiyat ile ilişkisi oldukça yeni bir çalışma alanıdır. George Sand sanatın temel argümanını, edebiyatı da içerecek biçimde, şöyle ifade etmiştir: Sanat pozitif gerçekliğin araştırması değil, ideal gerçekliğin arayışıdır (Pavel, 2003, s. 9). Bilimin amacı ise idealize etmek değil, gerçekliği ortaya koymaktır. Yine de, ideal in bilimde mi yoksa sanatta mı karşımıza çıktığına dair kesin bir şey söylemek mümkün gözükmese de, neoklasik teori ile birlikte iktisadın kendi idealini kurguladığı teorik gelişimine tanık olduğumuzu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, edebiyatçının ve iktisatçının belli bir kurgu için 9

10 soyutlamayı kullandığı ama bu kurguda kimilerine göre ideal olarak ortaya konulan gerçekliğin iktisat bağlamında sorgulanır olması gerektiği ileri sürülebilir. Böylesi bir sorgulamada iktisadı ideal olandan ziyade herkesin içinde yaşadığı reele yaklaştırmak için, edebiyat dahil olmak üzere diğer disiplinlerle yeniden ilişkilendirme gereği doğmaktadır. Her ne kadar soyutlama ve kurgu, sanat ve dolayısıyla edebiyat için gerekli olsa da, özellikle 19. yüzyıl romanlarını düşündüğümüzde tarih, sosyal yapı ve dolayısıyla iktisadi iklim ilişkisi gözle görülür biçimde romanın kurgusuyla iç içe geçmiştir. J. Prévot nun belirttiği gibi, 18. yüzyıl romanları belirli bazı türlerle sınırlıydı: Aşk romanı, psikolojik analiz romanı; macera romanı, silahşorluk romanı; haydutluk romanı, yolculuk romanı, öğretici roman, eğitici roman; tarihî roman; gerçek hayattan alıntı roman, otobiyografi; ütopik roman ve erotik roman; skandal romanı; mektuplaşma ile yazılan roman; komik, fantastik, trajik hikâyeler, cinayet hikâyeleri (Prévot, 1994, s. 7). Fakat 19. yüzyılda roman burjuva hayatını temsil etme konusunda oldukça gelişmiştir. Honoré de Balzac ın, Gustav Flaubert in romanları bu roman tipinin başlıca örnekleridir. Balzac ın söylediği gibi, roman bu dönemde tarihten daha üstündür çünkü tarihçinin çoğunlukla ilgilenmediği, bilincin en gizli kalmış köşelerine, özel yaşamın karanlıkta kalmış alanlarının detaylarına kadar girer (Piégay-Gros, 2005, s. 237). Tarih, sosyal bilimler içinde iktisatla ve sanatın bir dalı olarak edebiyatla oldukça yakın ilişki içindedir. Roman tarihle rekabet halindedir: Bilimselliği ve bilgiye olan ilgisi kendisini tarihçinin söylemi ile eşit tutmasını sağlar (Prévot, 1994, s. 7). Diğer bir deyişle, tarihsel gerçeklik anlatıyı farklı biçimlerde yönlendirir. Tarih edebiyatı, Blaise Cendrars in Altın (1925) adlı romanında olduğu gibi kimi zaman destekleyicidir; Robert Merle nin Ölüm Benim İşimdir (1952) romanındaki gibi kimi zaman tamamlayıcıdır; hatta bazen de kendini, Primo Lévi nin Ya İnsansa (1947) romanındaki gibi edebiyatın öznesi yaparak edebiyatın konusu bile olur. Bu çerçevede, romanların yazıldıkları dönemdeki tarihsel ve dolayısıyla iktisadi ortamı ve bu 10

11 ortama dair değerlendirmeleri içlerinde barındıklarını söylemek mümkündür. Böylesi bir tamamlayıcılık ilişkisi iktisat kuramlarının 18. yüzyılda tartıştığı fakat daha sonraki dönemlerde göz ardı ettiği bazı kavram ve düşüncelerin tekrar gündeme getirilmesine yardımcı olabilir. Edebiyatın iktisadi analizden yararlanma yollarının Edebi analiz nedir? sorusuna verilen yanıtta aranması gerektiğini düşünüyor ve doğal olarak bu sorunun cevabını edebiyat kuramcılarına bırakıyoruz. Bizim esas olarak üzerinde durduğumuz nokta, edebiyatçının farklı edebi dönemler ve türler açısından ortaya koyduğu sanatsal kurgunun, iktisadi düşünce tarihine yapabileceği katkının ne olduğudur. İktisadın bir sosyal bilim olduğu hatırlatılırken ve insanın toplumsal bir varlık olduğu yeniden ortaya konulmaya çalışılırken, iktisadın edebiyat ile ilişkisi diğer alanlarla olan ilişkisi kadar yakın ve tamamlayıcı nitelikte midir? Bu çerçevede, çalıştaya katılan değerli yazarlarımızın her biri, Edebiyattaki İktisat başlığı altında yukarıdaki soruyu değişik boyutlarıyla incelemekte ve irdelemektedirler. Kitabın ilk bölümünde, milli iktisada dair konuların edebiyatın üç farklı türündeki (operet, roman ve şiir) işlenişleri incelenmiştir. Oktar Türel 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat adlı çalışmasında, Cumhuriyet in 1930 lu yıllarında öne çıkan seyirlik sanatlardan tiyatro ve operetin tarihine, toplumsal ve ekonomik gelişme bağlamında Türkiye deki siyasal iktidar mücadelesinin ana hatlarını sergileyerek ışık tutuyor. Darülbedayi de, ilk kez sezonunda temsil edilmiş Türk opereti Lüküs Hayat ın bugün hâlâ güncel kalışını, kurgusundaki iktisadi doku ile açıklayan Türel, iktisadî dokuyu sadece metinde bolluk içinde güzel yaşama fikrinin öne çıkmasıyla değil, burjuvazinin ve düşük gelirli sınıfların hırslarına bağlamaktadır. Bu hırslar burjuva sınıfı için daha yüksek mevkiler elde etmek ve bu sayede servetlerini artırmakken, düşük gelirli sınıflar için sınıf atlama umudu ve beklentisi olarak ifade edilmiştir. Eyüp Özveren Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak adlı makale- 11

12 sinde, Selim İleri nin kendi deyimiyle uzunluğu bakımından bir uzun öykü, psikolojik derinliği ve kurgusu bakımından ise bir kısa roman niteliği taşıyan Kapalı İktisat (2007) adlı yapıtını inceler. Bu çalışma, Selim İleri in yapıtını yalnızca bir döneme tutulan ayna olarak görmekle kalmaz, aynı zamanda bu yapıtın hangi iktisadi süreçlere özgü bir dinamiği ve işleyişi olduğunu gösterir. Özveren e göre, Selim İleri nin anlatısı milli iktisat/kapalı ekonomi nin dinamiği şeklinde gelişir ve bu gelişim Schumpeter in iktisadi gelişme tanımına uyar: İktisadi gelişme dalgaları yenilikler tarafından bir zaman sonra kırılır ya da aşınır, yeni dengeler oluşur, bu yeni dengeler, Özveren in deyimiyle, yeniliklerle yeniden sarsıl[ır]. İbrahim Korkmaz, Kul-Şair den Derviş Şair e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet adlı makalesinde, Halil İnalcık ın Şair ve Patron (2010) adlı yapıtından yola çıkarak, egemen ekonomik ilişkilerin belli kültür çevrelerini temsil eden sanat üzerindeki etkisini işler. Şair ile patron arasındaki ilişkinin iktisadi anlamda nasıl evrim geçirdiğini araştıran Korkmaz, bu süreçteki kırılma noktasını Cumhuriyet dönemi olarak belirler. Korkmaz, şairin kul-şair den derviş şair e evrilmesini Cemal Süreya nın şiiri ekseninde ele almıştır. Kitabın ikinci bölümünde, dünyaca ünlü klasik romanlardaki iktisadi izler incelenmekte ve böylece iktisadi düzen ile bu düzenin doğasını belirleyen ideolojilerin edebiyat ile nasıl iç içe geçtiği gösterilmektedir. Metin Sarfati, bölümün ilk makalesi olan 17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe Karakter ve Analizi isimli çalışmasında, La Bruyère in ünlü eseri Karakterler de Smityen sorunsalı ortaya koymaktadır. Çalışmasında, Adam Smith in La Bruyère e atıfta bulunduğunun altını çizen Sarfati, Augustineyen bir perspektif ve estetik-etik bir bütünlük içinde, insan tabiatının esasen tutkularının tutsağı olduğu tezini eleştirmektedir. Derya Güler Aydın, Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: Uçurum İnsanları makalesinde, Jack London ın 1902 İngilteresi ni kaleme aldığı Uçurum İnsanları (People of Abbys) adlı romanında kapitalizmin temel iktisadi ve kurum- 12

13 sal izlerini araştırır. Güler Aydın, Uçurum İnsanları nda kapitalizmde bireyin karşı karşıya olduğu sorunları ve bu sorunların eleştirisini işte böyledir durum, ortasındaysan kentin doğudadır uçurum diye bitirdiği dizelerinde ortaya koyar. Çalışmada, sermaye birikiminin neden olduğu çelişki ve bu çelişki dolayısıyla bireyler arasındaki ilişkilerin iktisadi ve toplumsal koşullar tarafından nasıl belirlendiği ve böylece kapitalizmin bireyi nasıl insanlıktan çıkardığı (dehumanization) romanın içeriği ile birlikte tartışılır. Edebiyatta kapitalist sistemin dinamiklerinin nasıl izler taşıdığına dair yorumlar sunan bir başka çalışma, Adem Levent in Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell ın Eserleri Üzerinden Kurulması adlı makalesidir. Levent, edebiyat ve iktisat ilişkisini, George Orwell ın 1945 yılında yazmış olduğu Hayvan Çiftliği ve 1949 yılında yayımladığı 1984 adlı eserlerinde tartışır. Bu bağlamda, edebiyat eserinin, normatif iktisat tartışmalarından izler taşıdığı fikrini savunur. Levent, sosyalist düzende eşitliğin özgürlüğü; kapitalist düzende ise özgürlüğün eşitliği yok etmesini, merkezî planlama, ağır sanayi hamlesi ve kalkınma, devlet denetimi yoluyla özel yaşamın ihlali ve proletarya diktatörlüğü gibi konulara eğilerek analiz eder. Sosyalist iktisadi düzenin edebi eserlere yansıması teması, Bahar Araz Takay ın Aleksey Aleksandroviç in Kulakları: 19. yüzyıl Rusyası ndan İnsan Manzaraları adlı makalesinde de işlenmektedir. Bu makalede Araz Takay, Lev Tolstoy un ilk baskısı 1878 yılında yapılmış ünlü romanı Anna Karenina da, devrimi oluşturan ekonomik ve sosyal koşulların Rus toplumunun aristokrat kesimi ile köylü kesimi arasındaki sınıf çatışmasının derinleşmesine bağlı olduğunu ortaya koyar. Çalışmada, bir tarım ülkesi olan Rusya nın, feodal bir toplumdan Batılılaşan bir toplum olma yönünde attığı adımlar, Avrupa daki sanayileşme dalgası ile birlikte demiryollarının önemi ve kapitalizmin evlilik kurumunu nasıl dönüştürdüğü anlatılır. Makalede aynı zamanda Anna Karenina nın bir aşk romanı olmasının ötesinde, derin iktisadi ve toplumsal çözümlemeler sunan bir içeriğinin olduğu ortaya konulur. 13

14 Mehmet Gürsan Şenalp ve Esra Şengör-Şenalp in Ernest Mandel in Hoş Cinayet inde Polisiye Roman Eleştirisi adlı makalesinde, edebiyat ve iktisat ilişkisi klasik dedektif hikâyelerinin temelinde yatan burjuva toplumundaki suç olgusu üzerinden kurulur. Mandel, polisiye türünü incelerken Marksist bir iktisatçı kimliğine bürünür ve bu türün okuyucularının talebine dair çıkarsamalarda bulunur. Çalışmada ayrıca iktisat mesleğini seçen akademik ya da akademi dışı (bürokrat, teknokrat vb.) kişilerin tek yönlülüğü, anti-entelektüalizmi, kariyerizmi ve elitizmi gibi eğilimlerin eleştirisi iktisattaki edebiyatın izinden gidilerek yapılır. Kitabın Modernizmin Kırılıp Dökülen Dünyası adlı üçüncü bölümü modernizmin ideallerinin edebiyat ve iktisatta nasıl işlendiğine dair ipuçları verir. Metin Arslan İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek adlı makalesinde, her iktisadi metnin aynı zamanda bir hikâye anlatımı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, aynı zamanda edebi bir eser olarak kabul edilebileceğini ileri sürer. Bu anlamda iktisat metnini modern Weltanschaaung un mitlerle örülü zihinselmekânsız hikâye anlatımı nı gerçekleştiren bir metin olarak kabul eder. Edebiyatta iktisadı aramaktan çok, bu iki alanın dış gerçekliği temsil ederken kullandıkları yöntemleri karşılaştırır. Arslan, iktisatta da edebiyatta da teori seçiminin hangi (rasyonel) zeminde yapıldığını ve sosyal analizin süreç içinde ne denli farklılaştığını inceler. Hüseyin Özel Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı adlı makalesinde, Terry Eagleton un Azizler ve Alimler ini konu alır. Eagleton bu romanda düşün tarihinin dört ünlü kişisini İrlanda da bir kır evinde tesadüfen bir araya getirir. Bu kişiler İrlandalı devrimci James Connolly, ünlü düşünür Ludwig Wittgenstein, Rus entellektüel Mikhail Bakhtin ve İrlandalı yazar James Joyce un Ulysses romanının kahramanı Leopold Bloom dur. Kahramanlar Endüstri Devrimi sonrasındaki, yani postmodern dünya daki varoluşlara dair trajedilerini anlatırken, Özel, böyle bir postmodern durumun 14

15 iktisat için önemli içermelere sahip olup olmadığını sorgular. Kitabın üçüncü bölümünde ve kurumsal iktisat ekseninde edebiyat ve iktisat arasındaki diyaloğu inceleyen çalışmalardan ilki Alp Yücel Kaya ve M. Erdem Özgür ün Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar adlı makalesidir. Bu çalışmada iki edebiyat eseri incelenir. Bunlardan birincisi, 8. yüzyılda İspanya nın Sarazenler i ve Fransa nın Charlemagne ı arasındaki mücadeleyi anlatan bir 11. yüzyıl destanı Roland ın Türküsü (La Chanson de Roland) ve diğeri Henrik Ibsen in 1882 yılında kaleme aldığı Bir Halk Düşmanı adlı tiyatro oyunudur. Makalede, kurumsal iktisadın temel sorunsalı; sosyal yapıya dair değişim ele alınır. Dengeyi bozan ve değişimi doğuran irrasyonel kahramanlardan biri feodal dönemde, diğeri ise kapitalist dönemde ortaya çıkar: Kont Roland ve Dr. Stockmann. Kaya ve Özgür ün farklı tarihsel süreçlerde ortaya çıkan bu iki karakter üzerinden yaptığı karşılaştırmalı incelemeler, Schumpeter in ekonomik ve toplumsal dönüşümler hakkındaki analizini yeniden düşünmeyi sağlar. Kurumsal iktisada dair argümanların edebiyat eserlerinde ortaya çıkışını ele alan bir diğer makale, Çınla Akdere nin Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos un Büyük Para sında Thorstein Veblen adlı makalesidir. Akdere, John Dos Passos un A.B.D. adlı üçlemesinin son kitabı olan Büyük Para da (The Big Money) (1936) Thorstein Veblen in adının geçmesinin anlamını sorgulayarak, bu romanda iktisat ve edebiyat arasındaki karşılıklı etkileşimin nasıl ortaya çıktığını gösterir. Özellikle Charley Anderson karakterinin hayatından aktarılan kesitlerle, Veblen in toplumu değiştirme ve dönüştürme görevini yüklediği mühendislerin karşı karşıya olduğu çelişki, çıkarlarının kapitalist sınıfın mı yoksa işçi sınıfının çıkarına mı yakın olduğu sorusu temelinde araştırılır. Kurumsal iktisadın edebiyat ile ilişkisi, Erkan Erdemir in Firma Nasıl Varolur? Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme adlı makalesinde de araştırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından 15

16 yazılmış romanda doğrudan temel bir ihtiyaca yaslanmayan, kendi işlevini kendi yaratan, uzun süre kâr elde etmeyi düşünmemiş, kâr etmek istediğinde de bunu nasıl yapacağını pek de bilemeyen bir kurumun, Saatleri Ayarlama Enstitüsü nün kurumsallaşma süreci, hem şirket hem de örgüt kuramları açısından derinlemesine incelenerek, iktisadi ve toplumsal bir ironi edebiyatın dilinden yeniden sunulur. ÇINLA AKDERE - DERYA GÜLER AYDIN 16

17 Milli İktisat ve Edebiyat: Bir Zamanlar Türkiye de

18

19 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat* OKTAR TÜREL Giriş Cumhuriyet in 1930 lu yıllardaki siyaset, iktisat ve sanat arayüzeylerinde dolaşan bu deneme, yazım planını sergileyen Giriş ve onu izleyen beş bölümden oluşmaktadır. Giriş in başlangıç tümcelerinde önce açıklığa kavuşturulması gereken şey, ele alınan sanat eylemleri arasından neden sadece seyirlik sanatlar dalındakilerin seçildiğidir. Seyirlik sanatların jenerik örneği sayılabilecek ve bir anlamda opera/operet i de kapsadığı 1 dü- (*) Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden tiyatro sanatçıları ve emekçilerine adanan bu yazı İktisadi Düşünce Girişimi tarafından 3-4 Mayıs 2012 de Hacettepe Üniversitesi nde (HÜ) düzenlenen İktisat ve Edebiyat Çalıştayı nda sunulan bildiriden türetilmiştir. Yazar, anılan çalıştayın Düzenleme Komitesi üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Özel, Dr. Derya Güler Aydın, Öğr. Gör. N. Nilgün Çokça, Dr. Muammer Kaymak ve Arş. Gör. Osman Küçükşen e (tümü HÜ den), sağladıkları bilgi ve veri desteği için Ali Rıza Aydın (TSBD) ve aktris Tilbe Saran a (Kadir Has Ü.), görüş ve eleştirileri ile nihai metnin biçimlendirilmesine yardımcı olan Prof. Dr. Fikret Şenses (ODTÜ) ve Tunç Tayanç a (ESDA), nihai metnin üretimine katkısı dolayısıyla Ergün Altuntaş a (TSBD) teşekkür borçludur. Olguların aktarım ve yorumlanmasındaki yanlışlık ya da yetersizliklerin sorumluluğu tümüyle yazara aittir. 1 Say (2002, s. 386, 395) dan yararlanarak aşağıdaki tanımları okurumuza anımsatıyoruz: Opera: Tiyatro ve müziğin temelleri üzerinde şiir, şarkı, dans, dekor, kostüm, 19

20 şünülebilecek olan tiyatro, And ın (1983, s. 43) işaret ettiği gibi, seyirci ile var olan ve onunla bütünleşen bir topluluk sanatı ve eylemi dir. Bir tiyatro gösterisi, seyirci önüne her çıkışında yeniden doğar; seyirci oyun metnini ve oynanışını algılayarak oyunu yönlendirir; diğer izleyiciler ve oyuncularla duygudaşlıklar kurar. Dolayısıyla, (b)ir ülkenin tiyatrosunun tarihi, her şeyden önce onun seyircisinin (yani, beğenileri, toplumsal algıları ve eğilimleri ile tiyatroyu çevreleyen toplumun) tarihidir. 2 And ın görüşüne içtenlikle katılıyoruz. İkinci Bölüm, 1930 lu yılların ilk yarısındaki toplumsal ve ekonomik gelişme bağlamında Türkiye deki siyasal iktidar mücadelesinin ana hatları ile (yukarıda değindiğimiz arayüzeylerle ilişkisi ölçüsünde, seçici bir biçimde) sergilenmesini amaçlamaktadır. Bu bölümdeki anlatı, gerektiğinde daha geniş bir dönemin, Cumhuriyet in kuruluş yılları sayabileceğimiz döneminin gözlemleri ile de zenginleştirilmiştir. Üçüncü Bölüm de Cumhuriyet in kuruluş yıllarında siyasal önder Atatürk ün, hükümetin ve bürokrasinin sanata ve özellikle tiyatroya bakışı ele alınmaktadır. Dördüncü Bölüm, Türkiye de 1908 Devrimi nden sonra canlanmaya başlayan modern seyirlik sanatların gelişiminde kilit önem taşıyan bir kuruluşun, Darülbedayi nin dönemindeki yaşam öyküsüne ağırlıkla yaslanmaktadır. Bu bölümde Cumhuriyet Devrimi ni destekleyen yazarların Türk tiyatrosunun repertuvar, kadro ve topluma açılışına ilişkin düşünceleri üzerinde de durulmaktadır; çünkü bu resim, mimarlık, şan ve oyunculuk sanatlarının kaynaştığı sanatsal bileşim. Operet (küçük opera): 19. yüzyılın ikinci yarısında Viyana ve Paris te ortaya çıkan eğlenceli, neşeli, hafif opera türü. Say, opera/operet i müziklendirilmiş seyirlik sanatların ötesine geçen tümel sanat dalları olarak tanımlamaya eğilimlidir. Operet ve diğer müzikli oyun formları arasındaki farklılıklar için, bkz. Dipnot Tiyatronun toplum karşısındaki bu eşsiz konumunu tanınmış tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul, Türk Tiyatrosu adlı program dergisinin Ekim 1959 sayısında şöyle anlatıyor: İnsan sesinin plaktan ve radyodan, insan resminin sinema ve televizyondan, insan sanatının muhakkak bir teknik vasıta süzgecinden geçtiği bir zamanda tiyatro, insanla insanın vasıtasız karşılaştığı tek sanat alanı olarak kalıyor (aktaran: Nutku, 1969, s. 79) ten sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adı ile bilinmektedir. 20

21 düşünceler çoğunlukla Darülbedayi ye yönelen eleştiriler dolayımında dile getirilmiştir. Ana öykünün yanına ikincil anlatılar olarak söz konusu dönemdeki tiyatro ve operet topluluklarının beşeri ve mekânsal hareketliliği de eklenmektedir. Bu yüksek düzeyli hareketliliğin Türk tiyatrosunun o dönemde (ve halen) aşmaya çalıştığı eğitim, kadrolaşma, repertuvar seçimi, yerel tiyatro edebiyatının ve toplumla etkileşimin geliştirilmesi gibi sorunların çözümüne olumsuz yansımaları apaçıktır. Beşinci Bölüm, Darülbedayi de sezonundaki ilk temsilinden günümüze dek, Türk operet/müzikli oyun repertuvarının en parıltılı örneklerinden (bazen kullanılan İngilizce deyimle, hit lerinden) biri olma niteliğini korumuş Lüküs Hayat üzerine odaklanmaktadır. Bu operetin yıllar boyunca eksilmeyen albenisi, sadece çağdaş Türk müziğinin önde gelen bestecilerinden Cemal Reşit Rey in ( ) şen ve cana yakın müzik yazısı ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey in ( ) bu müzikle uyumlu bir bütün oluşturan metni ile açıklanamaz. 4 Kanımızca, İstanbul da 1920 lerde başlayan, giderek diğer büyük kentlere de sıçrayarak 1930 ların ortalarında zirvesine ulaşan operet salgın ı, salt bir kültürel kaymanın ötesinde, seçkin ve etkili katmanları İstanbul da yerleşik Türkiye burjuvazisinin yükselişiyle eşzamanlı bir toplumsal olgudur. Bu olgunun 1980 li yılların ortasında yeniden dirilişi ardındaki toplumsal ve kültürel zemin, Altıncı (ve son) Bölüm de irdelenecektir. 4 Rey kardeşlerin Lüküs Hayat tan önceki ilk operet çalışması, Darülbedayi sanat yönetmeni Muhsin Ertuğrul ve dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ ın talebi üzerine hazırladıkları Üç Saat tir. Darülbedayi nin sezonunda beş ay süre ile kapalı gişe oynanan ve çok sevilen bu opereti bugün sanat tarihçilerinden başka kimse hatırlamıyor. 21

22 1930 lu yıllarda toplumsal/ekonomik gelişme profili ve siyasal iktidar lerin getirdiği Anlatıya pratik sonuçlarından çok, taşıdığı simgesel nitelikle ilgi çeken İzmir İktisat Kongresi (Şubat 1923) ile başlayabiliriz. Kongre, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara ile yakın ilişkiler kuramamış olan İstanbul ve İzmir ağırlıklı Türk-Müslüman sermaye çevrelerinin siyasal iktidarla buluşmasında ilk ve önemli bir adımdı (Boratav, 1995, s ). Mesleki temsil esasına göre örgütlenen ve çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi gruplarının blok oyları ile karar alan Kongre nin kabul ettiği Misak-ı İktisadı Esasları, ana çizgileri ile, geçmiş onyılda ve 1920 lerin başlangıcında egemen olan Milli İktisat anlayışının izlerini taşıyan dilek ve özlemlerden ibaretti. Kalkınmacı, yerli ve yabancı sermayeyi özendirici, iktisadi hayatın milli unsurların eline geçmesini kolaylaştırıcı ve ılımlı ölçüde korumacı nitelikteki bu önermeler demeti, yurtiçindeki egemen iktisadi güçlerin talepleriyle önemli ölçüde örtüşmekteydi. 6 Misak-ı İktisadı Esasları (daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası na (CHF) dönüşecek olan) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu nun Nisan 1923 tarihli beyannamesindeki Dokuz Umde ye kısmen yansıdı (Kuruç, 2011, s ). 7 Ancak daha sonra CHF ve ona dayanan hükümetler ülke için özgün bir gelişme stratejisi ve programı üretmek ve bunu açıkça sahiplenmek yerine sınama-yanılma süreci ile işleyen, adı konulmamış bir NEP (Kuruç, 2001, s ) çizgisini benim- 5 Bu bölümdeki anlatı, Boratav (1995; 1982), Kuruç (2011; 1987), Keyder (1982), Koçak (1995), Tekeli ve İlkin (2009; 1977) ve Tezel in (1982) seçici bir okumasına dayanmaktadır. 6 Kongrede çiftçi ve tüccar temsilcilerinin temsil nitelikleri görece yüksek olmakla birlikte, aynı şey daha çok kamu görevlileri ve milletvekillerinden derlenen sanayici ve işçi temsilcileri için geçerli değildir (Boratav, 1995, s. 283). 7 Mustafa Kemal in gerek İzmir Kongresi ni açan konuşması ile, gerekse Dokuz Umde ile Lozan görüşmelerinin ikinci aşaması öncesinde dış dünyaya Yeni Türkiye nin siyasal ve iktisadi perspektiflerine ilişkin mesajlar vermek istediği açıktır. 22

23 sediler. 8 Bu çizgi, ülkeyi savaş yıllarının kıtlıklar ve enflasyon ortamından çıkarmak üzere, gelişmişliği ne kadar sınırlı olursa olsun, kapitalist sektöre duyulan güveni yansıtıyordu. 1924, bir anlamda, İstanbul sermayesinin atılım yılıydı. Dönemin TBMM Reisi ve İstanbul Milletvekili Fethi Bey (Okyar), bu yılın başlarında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ndan (İT- SO) İstanbul un ekonomik durumu hakkında bir rapor hazırlamasını istemişti. İTSO da eski Maliye Nazırı Mehmet Cavit Bey in başkanlığında bir komisyon kurarak, talep edilenin ötesinde, Türkiye nin ekonomik durumunu ve izlenmesi salık verilen politikaları içeren bir rapor hazırlayarak, Kasım 1924 te Başvekilliğe gelen Fethi Bey e sundu. Rapor hazırlığı ve sunuluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın (TCF) kuruluş hazırlıkları ve fiilen kuruluşu ile eşzamanlıydı. İTSO nun iktisat politikası anlayışı İstanbul un uluslararası ilişkilerindeki deneyimini ve düşüncelerini yansıtıyor, piyasaların müdahalesiz işlemesini, şirket yönetimlerinin Türkleştirilmesi gibi yabancı sermayeyi gücendirici söylemlerden kaçınılmasını, ticaret ve sanayinin gelişmesi için uzun vadeli kredi verecek bir yatırım bankasının (devlet bankası olmamak üzere) kurulmasını öneriyordu. Yakın tarihlerde yayımlanan TCF Beyannamesi de liberal bir çizgiyi benimsiyor, serbest uluslararası ticareti, sermayenin yerli/yabancı farkı gözetilmeksizin bir bütün olarak desteklenmesini ve yabancı sermaye girişinin özendirilmesini savunuyordu (Kuruç, 2011, s ) in ilk yarısındaki siyasal bunalım ortamı (Şeyh Sait İsyanı, Fethi Bey in istifası, Takrir-i Sükûn Kanunu, TCF nin kapatılması) sonrasında liberal seçenek hükümet çevrelerinin gündeminden uzaklaştı. Dahası, deki siyasal gelişmeler, aralarında İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin de bulunduğu muhalefetin tasfiyesiyle ve CHF nin rakipsiz bir siya- 8 Bu tutum, Mayıs 1931 deki Üçüncü CHF Kongresi nde değişecek, CHF Altı Ok lu programına ve devletçiliğe bu kongre ile angaje olacaktır (Bkz. 2.2.). CHF ve onun (1935 teki ad değişikliği ile) izleyicisi CHP çevresindeki siyaset adamları, pratik ve gerçekçi olmadığı iddiasıyla, kuramlaştırmaya genellikle mesafeli durmuşlardır. 23

24 sal güç haline gelmesi ile sonuçlandı. 9 Hükümetin benimsediği milli özel kesimin elinde sermaye birikimi seçeneğinin gereği ise somut ve akçalı devlet desteği idi; bunun başlıca aracı da 1913 teki yasal düzenlemeyi kapsamını genişleterek ve tanınan ayrıcalıkları artırarak yenileyen 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu oldu (Kuruç, 2011, s ). 10 Siyasal muhalefetin tasfiyesi sonrasında İstanbul sermayesi, iktisadi gelişme stratejisini açıkça projelendirme yerine, iktisat politikaları ve teknik kararlar düzleminde kendisine yakın bulduğu siyaset ve yönetim çevrelerini etkilemeyi, aykırı bulduğu eğilim sahiplerini ise yıpratmayı bir yöntem olarak benimsedi; 1924 ün İktisat politikası bizden sorulur! özgüveninden uzaklaşmış da olsa, hükümetin yerli özel sermayeyi kayırma konusundaki kararlılığını kayıtsız şartsız teşvik taleplerini meşrulaştırıcı bir tutum olarak algılamayı sürdürdü (Kuruç, 2011, s. 304, 312). Yerli özel sermaye birikimi üzerindeki vurguya rağmen, 1920 li yıllarda hükümetin izlediği iktisat politikasının Türkiye yi dünya ekonomisine Birinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası işbölümü örüntüsü uyarınca eklemlediğini söylemek yanlış olmaz (Keyder, 1982, s ). 11 Bu sonuçta hükümetin kendi tercihleri ötesinde, Lozan Antlaşması nın kısıtlayıcı hükümlerinin bir sonucu olarak, uluslararası ticaret ve kur politikasında sınırlı bir manevra alanına sahip bulunması da kuşkusuz etkiliydi lerde maliye ve para politikaları, mali istikrara öncelik verilerek yürütüldü. Osmanlı İmparatorluğu nun 19. ve İttihat ve Terakki nin yarı-resmî bankası olan İtibar-ı Milli nin 1927 de Cumhuriyet in yarı-resmî bankası olan İş Bankası içinde erimeye zorlanması da bu bağlamda zikre değer (Keyder, 1982, s. 151). 10 Yerli ticaret ve sanayi çevrelerini destekleyen bir başka gelişme de, 1920 li yıllarda bir yandan küçük sermayeli yerel bankaların, öte yandan İş Bankası, Ziraat Bankası, Türk Sanayi ve Ticaret Bankası, Emlak ve Eytam Bankası gibi ulusal ölçekte örgütlenen bankaların katkılarıyla, kredi hacminin önemli ölçülerde genişlemesi oldu. Buna rağmen 1929 a gelindiğinde toplam kredilerin ancak üçte birinden biraz fazlası milli bankalarca karşılanabiliyordu (Keyder, 1982, s ). 11 Boratav (1995, s. 288) 1920 leri açık ekonomi koşullarında yeniden inşa olarak adlandırırken, bu tür uzmanlaşma örüntüsüne de işaret etmektedir. 24

25 yüzyıldaki mali iflasını yinelemek istemeyen hükümetler bütçe açıklarından ve yeni borçlanmalardan olabildiğince kaçındılar. Köylülüğün yeni rejime sadakati açısından, sürdürülemeyecek bir kavşağa ulaşmış olan aşar ın kaldırılmasının yol açtığı hasılat kaybı kısmen arazi ve hayvan vergisindeki artışlarla, kısmen de tekel gelirleri ve istihlak ve muamele vergileriyle telafi edilmeye çalışıldı; çağdaş bir gelir vergisi sisteminin başlangıcını oluşturan Kazanç Vergisi kanunlaştırıldı. 12 Parasal tabanın 1920 lerde hemen hemen hiç değişmemesi sadece bir emisyon otoritesinin yokluğunu yansıtmıyor, enflasyonist eğilimlerden sakınma isteğine de uygun düşüyordu; ancak banka parasındaki genişleme ekonominin likidite ihtiyaçlarını karşılamaya yetti un ilk aylarında Lozan Antlaşması ndaki kısıtların sona ermesi ile oluşturulan yeni gümrük rejimi ile fiyatlarının artacağı tahmin edilen ithal mallar üzerindeki spekülasyon ve aynı yıl başlayacak olan dış borç ödemelerinin yaratacağı baskılar, TL den kaçışı başlattı ve Türkiye, Büyük Depresyon u tetikleyen Ekim 1929 Wall Street şokundan önce bunalımla yüz yüze geldi. Her ne kadar Eylül 1930 da TL/Sterlin kuru, ad hoc bir bankalar konsorsiyumunun müdahalesi ile istikrarlandırıldı ise de, 1920 lere özgü iktisat politikalarının sürdürülemezliği somut bir gerçek olarak ortaya çıktı. Devletçi bir politika rejimine geçiş Türkiye da tarımsal ihraç malları fiyatlarının ve ihracat talebinin çökmesi ve dış borç ödemelerinin yeniden başlaması dolayısıyla ciddi dış şoklara maruz kaldı. Bu şoklara karşı yıllarındaki ilk politika tepkileri korumacı nitelikteydi ve esas itibariyle kambiyo ve dış ticaret politikaları alanındaydı te aşar, bütçe gelirlerinin yaklaşık %22 sini oluşturmaktaydı. 13 Cumhuriyet hükümetleri, Osmanlı Devleti nin kâğıt para rejimini veri kabul ederek ve bunu geçiş döneminin şartlarına uydurarak ciddi bir parasal sarsıntıdan kaçındılar ve 1920 li yıllardaki parasal kararlarını madeni para basımı ve eski banknotların yenilenmesi ile sınırlı tuttular. Kuruç a (2011, s ) göre bu tutum, basiretli sayılmalıdır. 25

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938

CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası CUMHURİYET TÜRKİYESİNİN SANAYİLEŞMEDE İLK ÖNEMLİ ADIMI: BİRİNCİ BEŞ YILLIK SANAYİ PLANI 1934-1938 Derleyen: Fikret Yücel 2014 Ankara sayfa 1 Cumhuriyet Türkiyesinin Sanayileşmede

Detaylı

Bağımsız Sosyal Bilimciler

Bağımsız Sosyal Bilimciler Bağımsız Sosyal Bilimciler Türkiye ekonomisinin ve toplumsal dokunun çözülmesine sebebiyet veren neoliberal politikalara karşı toplumu bilinçlendirmek ortak düşüncesiyle Kasım 2000 de bir araya gelen sosyal

Detaylı

TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ

TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ TÜRKİYE DE SANAYİ POLİTİKALARININ DÜNÜ VE BUGÜNÜ Oktar Türel* GİRİŞ Sanayi politikaları, para ve maliye politikası dışındaki araçlarla kaynak tahsisini veya üretim ve kaynak tahsisinin genel mekanizmalarını

Detaylı

Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i

Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i 2010 Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 1925 ten bu yana Sosyal Demokrasi ilkelerine ba l kalarak Almanya da ve Almanya d ndaki ülkelerde yürüttü ü siyaset, e itim ve dan manl

Detaylı

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI

SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI SAV Sosyal Araştırmalar Vakfı ISBN 978-9944-5612-3-5 Sosyal Araştırmalar Vakfı 14 Yakın Tarih Dizisi - 1 Kapitalizmi Planlamak Türkiye de Planlama ve DPT nin Dönüşümü Ümit AKÇAY

Detaylı

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan

Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Devletçiliğe Yönelmede Bir Köşe Taşı: Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı A Claimant Economic Launching: First Five-Year Industrial Plan Perihan Ünlü SOYLU Özlem YAKTI ** Özet 1930 lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004)

KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONSOLİDE BÜTÇE TRANSFERLERİ İÇİNDE KİT TRANSFERLERİNİN YERİ (1995-2004) EBRU AYYILDIZ (SAYIN) DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU Ankara,

Detaylı

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler

İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Demokratİkleşme Programı Medya Raporları Serİsİ - 1 İletişimsel Demokrasi-Demokratik İletişim Türkiye de Medya: Mevzuat, Politikalar, Aktörler Yazarlar Esra Elmas Dilek Kurban DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

Detaylı

TÜRKİYE DE 2001 YILI SONRASINDA MEDYA-İKTİDAR İLİŞKİLERİ VE GAZETECİ PRATİKLERİNE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ

TÜRKİYE DE 2001 YILI SONRASINDA MEDYA-İKTİDAR İLİŞKİLERİ VE GAZETECİ PRATİKLERİNE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE 2001 YILI SONRASINDA MEDYA-İKTİDAR İLİŞKİLERİ VE GAZETECİ PRATİKLERİNE YANSIMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ SEVTAP DEMİR

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam

1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam 1970-1980 yılları arasında türkiye de kültürel ve sanatsal ortam (Doktora Tezİ) SALT002-INDEED-001 3 ÖNSÖZ 6 giriş 20 TÜRKİYE DE 70 Lİ YILLARDA SİYASAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL VE TOPLUMSAL ORTAM 37 KÜLTÜR/SANAT

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008:

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÛMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...2 II.

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

TURKISH BOURGEOIS/PETTY BOURGEOIS IDENTITY AS REFLECTED BY LITERATURE AND CINEMA

TURKISH BOURGEOIS/PETTY BOURGEOIS IDENTITY AS REFLECTED BY LITERATURE AND CINEMA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 EDEBİYAT VE

Detaylı

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ-KARAMAN ÖRNEĞİ Hazırlayan SABİTE GÜLEÇ İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof.

Detaylı

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ BİLİMLER KONGRESİ. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ. 14-16 Aralık TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ 12 U L U S A L S O S Y A L BİLİMLER KONGRESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR ve KONGRE MERKEZİ 14-16 Aralık 2 0 1 1 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi DÜZENLEME KURULU

Detaylı

SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları

SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları SELÇUK GÜRSOY Osmanlı Sosyalist Fırkası ve Yayınları SELÇUK GÜRSOY 1966 da Mengen de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Almanya, Eskişehir ve İstanbul da tamamladı. İ.Ü. SBF Kamu Yönetimi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE CUMHURİYET EKONOMİSİNİN İNŞASI Konu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve Cumhuriyet Ekonomisinin İnşası Konuşmacı: Dr. Serdar Şahinkaya Tarih: 21.04.2008 Yer. Atılım Üniversitesi

Detaylı

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK **

TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER. Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** TÜRKĠYE SANAYĠ STRATEJĠSĠ BELGESĠ ÜZERĠNE GÖZLEMLER Melda Yaman ÖZTÜRK * ve Özgür ÖZTÜRK ** 2011 yılının ilk günlerinde kamuoyuna duyurulan Türkiye Sanayi Strateji Belgesi, sermaye kesiminin aktif katılımıyla,

Detaylı

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i

50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i 2012/213 50 YILDA TÜRK YE EKONOM S N N DÖNÜfiÜMÜ Özel Teflebbüs Dinami i SEM NER AÇILIfi - TEBL - PANEL STANBUL, 2012 1 İşbu kitap, 28 Kasım 2012 Çarşamba günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Konferans

Detaylı

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Ferhat APAYDIN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 BÜYÜMENİN EKONOMİ POLİTİĞİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Detaylı

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI

ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI ULUSLARARASI YATIRIMCILAR DERNEĞİ INSIGHT YASED 30. YIL ÖZEL SAYISI YASED Adına İmtiyaz Sahibi Piraye Antika Barbaros Bulvarı Morbasan Sokak Koza İş Merkezi B Blok K:3 Beşiktaş-İstanbul Genel Yayın Yönetmeni

Detaylı

Şark Ticaret Yıllıkları nda sarı sayfalar : İstanbul da meslekler ve iktisadi faaliyetler hakkında bazı gözlemler, 1868-1938*

Şark Ticaret Yıllıkları nda sarı sayfalar : İstanbul da meslekler ve iktisadi faaliyetler hakkında bazı gözlemler, 1868-1938* 105 Şark Ticaret Yıllıkları nda sarı sayfalar : İstanbul da meslekler ve iktisadi faaliyetler hakkında bazı gözlemler, 1868-1938* Ayhan Aktar** Ondokuzuncu yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu nun yaşamış

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI YENİ KAMU YÖNETİMİ ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL YÖNETİŞİM: KOSGEB ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Serhat TÜMOĞLU

Detaylı

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN

ETİK SAYFASI. Osman ERDOĞAN ETİK SAYFASI Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araştırmalarının yapılması ve bulgularının analizlerinde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, bu çalışmanın doğrudan

Detaylı

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ

SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ SİYASAL İLETİŞİMDE ANADOLU AJANSI NIN ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ŞAHİN ÖZET Siyasal iletişimde kitle iletişim araçlarının yeri büyüktür. Yöneten yönetilen ilişkilerini ve seçim dönemi çalışmalarını kapsayan

Detaylı