Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat"

Transkript

1 Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

2 İletişim Yayınları 2049 Araştırma-İnceleme Dizisi 342 ISBN-13: İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2014, İstanbul EDİTÖR Kerem Ünüvar DİZİ KAPAK TASARIMI Ümit Kıvanç KAPAK Suat Aysu KAPAK GRAVÜRÜ Robinson Crusoe nun ilk baskısından detay UYGULAMA Hüsnü Abbas DÜZELTİ ve DİZİN Birhan Koçak BASKI ve CİLT Sena Ofset SERTİFİKA NO Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi B Blok 6. Kat No. 4NB Topkapı İstanbul Tel: İletişim Yayınları SERTİFİKA NO Binbirdirek Meydanı Sokak, İletişim Han 3, Fatih İstanbul Tel: Faks: web:

3 Derleyenler DERYA GÜLER AYDIN ÇINLA AKDERE Edebiyattaki İktisat

4

5 İçindekiler Önsöz...9 Milli İktisat ve Edebiyat: Bir Zamanlar Türkiye de 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat O KTAR T ÜREL Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak E YÜP Ö ZVEREN Kul-Şair den Derviş Şair e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet İ BRAHİM K ORKMAZ Dünya Klasikleri, Kapitalizm, Sosyalizm ve Ötesi 17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe Karakter ve Analizi M ETİN S ARFATİ...113

6 Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: Uçurum İnsanları D ERYA G ÜLER A YDIN Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell ın Eserleri Üzerinden Kurulması A DEM L EVENT Aleksey Aleksandroviç in Kulakları: 19. Yüzyıl Rusyası ndan İnsan Manzaraları ( Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему ) B AHAR A RAZ T AKAY Ernest Mandel in Hoş Cinayet inde Polisiye Roman Eleştirisi M EHMET G ÜRSAN Ş ENALP - E SRA Ş ENGÖR-Ş ENALP Modernizmin Kırılıp Dökülen Dünyası İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek M ETİN A RSLAN Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı H ÜSEYİN Ö ZEL Kurumsal İktisat ve Roman Karakterleri Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar A LP Y ÜCEL K AYA - M. E RDEM Ö ZGÜR Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos un Büyük Para sında Thorstein Veblen Ç INLA A KDERE...313

7 Firma Nasıl Var olur? Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme E RKAN E RDEMİR KAYNAKÇA YAZARLAR DİZİN...415

8

9 Önsöz 19. yüzyılın son çeyreğiyle birlikte iktisadın bilimselliği tarih, felsefe, sosyoloji gibi disiplinler yanında kurumlar ile bağının koparılması pahasına sağlanmıştır. Böylesi bir çerçevede, ne yazık ki insanın da ontolojik olarak doğa ve toplumdan soyutlanması gerekmiştir. İnsanı iktisadi analize hem birey hem de toplumsal varlık olarak yeniden kazandırmanın ve insanın özsel bütünlüğünü sağlamanın yolu, iktisat ile bağı koparılan alanları yeniden düşünmekten geçmekte ve bu bağlamda, iktisadın diğer disiplinlerle ilişkisi yeniden sorgulanmaya ve hatta kurulmaya çalışılmaktadır. Bu ilişkiyi inceleyen geniş bir yazın bulunmakla beraber, iktisadın edebiyat ile ilişkisi oldukça yeni bir çalışma alanıdır. George Sand sanatın temel argümanını, edebiyatı da içerecek biçimde, şöyle ifade etmiştir: Sanat pozitif gerçekliğin araştırması değil, ideal gerçekliğin arayışıdır (Pavel, 2003, s. 9). Bilimin amacı ise idealize etmek değil, gerçekliği ortaya koymaktır. Yine de, ideal in bilimde mi yoksa sanatta mı karşımıza çıktığına dair kesin bir şey söylemek mümkün gözükmese de, neoklasik teori ile birlikte iktisadın kendi idealini kurguladığı teorik gelişimine tanık olduğumuzu söylemek mümkündür. Bu bağlamda, edebiyatçının ve iktisatçının belli bir kurgu için 9

10 soyutlamayı kullandığı ama bu kurguda kimilerine göre ideal olarak ortaya konulan gerçekliğin iktisat bağlamında sorgulanır olması gerektiği ileri sürülebilir. Böylesi bir sorgulamada iktisadı ideal olandan ziyade herkesin içinde yaşadığı reele yaklaştırmak için, edebiyat dahil olmak üzere diğer disiplinlerle yeniden ilişkilendirme gereği doğmaktadır. Her ne kadar soyutlama ve kurgu, sanat ve dolayısıyla edebiyat için gerekli olsa da, özellikle 19. yüzyıl romanlarını düşündüğümüzde tarih, sosyal yapı ve dolayısıyla iktisadi iklim ilişkisi gözle görülür biçimde romanın kurgusuyla iç içe geçmiştir. J. Prévot nun belirttiği gibi, 18. yüzyıl romanları belirli bazı türlerle sınırlıydı: Aşk romanı, psikolojik analiz romanı; macera romanı, silahşorluk romanı; haydutluk romanı, yolculuk romanı, öğretici roman, eğitici roman; tarihî roman; gerçek hayattan alıntı roman, otobiyografi; ütopik roman ve erotik roman; skandal romanı; mektuplaşma ile yazılan roman; komik, fantastik, trajik hikâyeler, cinayet hikâyeleri (Prévot, 1994, s. 7). Fakat 19. yüzyılda roman burjuva hayatını temsil etme konusunda oldukça gelişmiştir. Honoré de Balzac ın, Gustav Flaubert in romanları bu roman tipinin başlıca örnekleridir. Balzac ın söylediği gibi, roman bu dönemde tarihten daha üstündür çünkü tarihçinin çoğunlukla ilgilenmediği, bilincin en gizli kalmış köşelerine, özel yaşamın karanlıkta kalmış alanlarının detaylarına kadar girer (Piégay-Gros, 2005, s. 237). Tarih, sosyal bilimler içinde iktisatla ve sanatın bir dalı olarak edebiyatla oldukça yakın ilişki içindedir. Roman tarihle rekabet halindedir: Bilimselliği ve bilgiye olan ilgisi kendisini tarihçinin söylemi ile eşit tutmasını sağlar (Prévot, 1994, s. 7). Diğer bir deyişle, tarihsel gerçeklik anlatıyı farklı biçimlerde yönlendirir. Tarih edebiyatı, Blaise Cendrars in Altın (1925) adlı romanında olduğu gibi kimi zaman destekleyicidir; Robert Merle nin Ölüm Benim İşimdir (1952) romanındaki gibi kimi zaman tamamlayıcıdır; hatta bazen de kendini, Primo Lévi nin Ya İnsansa (1947) romanındaki gibi edebiyatın öznesi yaparak edebiyatın konusu bile olur. Bu çerçevede, romanların yazıldıkları dönemdeki tarihsel ve dolayısıyla iktisadi ortamı ve bu 10

11 ortama dair değerlendirmeleri içlerinde barındıklarını söylemek mümkündür. Böylesi bir tamamlayıcılık ilişkisi iktisat kuramlarının 18. yüzyılda tartıştığı fakat daha sonraki dönemlerde göz ardı ettiği bazı kavram ve düşüncelerin tekrar gündeme getirilmesine yardımcı olabilir. Edebiyatın iktisadi analizden yararlanma yollarının Edebi analiz nedir? sorusuna verilen yanıtta aranması gerektiğini düşünüyor ve doğal olarak bu sorunun cevabını edebiyat kuramcılarına bırakıyoruz. Bizim esas olarak üzerinde durduğumuz nokta, edebiyatçının farklı edebi dönemler ve türler açısından ortaya koyduğu sanatsal kurgunun, iktisadi düşünce tarihine yapabileceği katkının ne olduğudur. İktisadın bir sosyal bilim olduğu hatırlatılırken ve insanın toplumsal bir varlık olduğu yeniden ortaya konulmaya çalışılırken, iktisadın edebiyat ile ilişkisi diğer alanlarla olan ilişkisi kadar yakın ve tamamlayıcı nitelikte midir? Bu çerçevede, çalıştaya katılan değerli yazarlarımızın her biri, Edebiyattaki İktisat başlığı altında yukarıdaki soruyu değişik boyutlarıyla incelemekte ve irdelemektedirler. Kitabın ilk bölümünde, milli iktisada dair konuların edebiyatın üç farklı türündeki (operet, roman ve şiir) işlenişleri incelenmiştir. Oktar Türel 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat adlı çalışmasında, Cumhuriyet in 1930 lu yıllarında öne çıkan seyirlik sanatlardan tiyatro ve operetin tarihine, toplumsal ve ekonomik gelişme bağlamında Türkiye deki siyasal iktidar mücadelesinin ana hatlarını sergileyerek ışık tutuyor. Darülbedayi de, ilk kez sezonunda temsil edilmiş Türk opereti Lüküs Hayat ın bugün hâlâ güncel kalışını, kurgusundaki iktisadi doku ile açıklayan Türel, iktisadî dokuyu sadece metinde bolluk içinde güzel yaşama fikrinin öne çıkmasıyla değil, burjuvazinin ve düşük gelirli sınıfların hırslarına bağlamaktadır. Bu hırslar burjuva sınıfı için daha yüksek mevkiler elde etmek ve bu sayede servetlerini artırmakken, düşük gelirli sınıflar için sınıf atlama umudu ve beklentisi olarak ifade edilmiştir. Eyüp Özveren Milli İktisat, Kapalı Ekonomi ve Kapalı İktisat: Selim İleri nin Bir Yapıtını İktisatla Okumak adlı makale- 11

12 sinde, Selim İleri nin kendi deyimiyle uzunluğu bakımından bir uzun öykü, psikolojik derinliği ve kurgusu bakımından ise bir kısa roman niteliği taşıyan Kapalı İktisat (2007) adlı yapıtını inceler. Bu çalışma, Selim İleri in yapıtını yalnızca bir döneme tutulan ayna olarak görmekle kalmaz, aynı zamanda bu yapıtın hangi iktisadi süreçlere özgü bir dinamiği ve işleyişi olduğunu gösterir. Özveren e göre, Selim İleri nin anlatısı milli iktisat/kapalı ekonomi nin dinamiği şeklinde gelişir ve bu gelişim Schumpeter in iktisadi gelişme tanımına uyar: İktisadi gelişme dalgaları yenilikler tarafından bir zaman sonra kırılır ya da aşınır, yeni dengeler oluşur, bu yeni dengeler, Özveren in deyimiyle, yeniliklerle yeniden sarsıl[ır]. İbrahim Korkmaz, Kul-Şair den Derviş Şair e: Hem Parasız Hem de Yatılı Cumhuriyet adlı makalesinde, Halil İnalcık ın Şair ve Patron (2010) adlı yapıtından yola çıkarak, egemen ekonomik ilişkilerin belli kültür çevrelerini temsil eden sanat üzerindeki etkisini işler. Şair ile patron arasındaki ilişkinin iktisadi anlamda nasıl evrim geçirdiğini araştıran Korkmaz, bu süreçteki kırılma noktasını Cumhuriyet dönemi olarak belirler. Korkmaz, şairin kul-şair den derviş şair e evrilmesini Cemal Süreya nın şiiri ekseninde ele almıştır. Kitabın ikinci bölümünde, dünyaca ünlü klasik romanlardaki iktisadi izler incelenmekte ve böylece iktisadi düzen ile bu düzenin doğasını belirleyen ideolojilerin edebiyat ile nasıl iç içe geçtiği gösterilmektedir. Metin Sarfati, bölümün ilk makalesi olan 17. Yüzyıl Fransız Klasiklerinden, Smithyen Ekonomi Politiğe Karakter ve Analizi isimli çalışmasında, La Bruyère in ünlü eseri Karakterler de Smityen sorunsalı ortaya koymaktadır. Çalışmasında, Adam Smith in La Bruyère e atıfta bulunduğunun altını çizen Sarfati, Augustineyen bir perspektif ve estetik-etik bir bütünlük içinde, insan tabiatının esasen tutkularının tutsağı olduğu tezini eleştirmektedir. Derya Güler Aydın, Kapitalizmde İnsanlıktan Çıkmanın Hikâyesi: Uçurum İnsanları makalesinde, Jack London ın 1902 İngilteresi ni kaleme aldığı Uçurum İnsanları (People of Abbys) adlı romanında kapitalizmin temel iktisadi ve kurum- 12

13 sal izlerini araştırır. Güler Aydın, Uçurum İnsanları nda kapitalizmde bireyin karşı karşıya olduğu sorunları ve bu sorunların eleştirisini işte böyledir durum, ortasındaysan kentin doğudadır uçurum diye bitirdiği dizelerinde ortaya koyar. Çalışmada, sermaye birikiminin neden olduğu çelişki ve bu çelişki dolayısıyla bireyler arasındaki ilişkilerin iktisadi ve toplumsal koşullar tarafından nasıl belirlendiği ve böylece kapitalizmin bireyi nasıl insanlıktan çıkardığı (dehumanization) romanın içeriği ile birlikte tartışılır. Edebiyatta kapitalist sistemin dinamiklerinin nasıl izler taşıdığına dair yorumlar sunan bir başka çalışma, Adem Levent in Edebiyat ve İktisat İlişkisinin George Orwell ın Eserleri Üzerinden Kurulması adlı makalesidir. Levent, edebiyat ve iktisat ilişkisini, George Orwell ın 1945 yılında yazmış olduğu Hayvan Çiftliği ve 1949 yılında yayımladığı 1984 adlı eserlerinde tartışır. Bu bağlamda, edebiyat eserinin, normatif iktisat tartışmalarından izler taşıdığı fikrini savunur. Levent, sosyalist düzende eşitliğin özgürlüğü; kapitalist düzende ise özgürlüğün eşitliği yok etmesini, merkezî planlama, ağır sanayi hamlesi ve kalkınma, devlet denetimi yoluyla özel yaşamın ihlali ve proletarya diktatörlüğü gibi konulara eğilerek analiz eder. Sosyalist iktisadi düzenin edebi eserlere yansıması teması, Bahar Araz Takay ın Aleksey Aleksandroviç in Kulakları: 19. yüzyıl Rusyası ndan İnsan Manzaraları adlı makalesinde de işlenmektedir. Bu makalede Araz Takay, Lev Tolstoy un ilk baskısı 1878 yılında yapılmış ünlü romanı Anna Karenina da, devrimi oluşturan ekonomik ve sosyal koşulların Rus toplumunun aristokrat kesimi ile köylü kesimi arasındaki sınıf çatışmasının derinleşmesine bağlı olduğunu ortaya koyar. Çalışmada, bir tarım ülkesi olan Rusya nın, feodal bir toplumdan Batılılaşan bir toplum olma yönünde attığı adımlar, Avrupa daki sanayileşme dalgası ile birlikte demiryollarının önemi ve kapitalizmin evlilik kurumunu nasıl dönüştürdüğü anlatılır. Makalede aynı zamanda Anna Karenina nın bir aşk romanı olmasının ötesinde, derin iktisadi ve toplumsal çözümlemeler sunan bir içeriğinin olduğu ortaya konulur. 13

14 Mehmet Gürsan Şenalp ve Esra Şengör-Şenalp in Ernest Mandel in Hoş Cinayet inde Polisiye Roman Eleştirisi adlı makalesinde, edebiyat ve iktisat ilişkisi klasik dedektif hikâyelerinin temelinde yatan burjuva toplumundaki suç olgusu üzerinden kurulur. Mandel, polisiye türünü incelerken Marksist bir iktisatçı kimliğine bürünür ve bu türün okuyucularının talebine dair çıkarsamalarda bulunur. Çalışmada ayrıca iktisat mesleğini seçen akademik ya da akademi dışı (bürokrat, teknokrat vb.) kişilerin tek yönlülüğü, anti-entelektüalizmi, kariyerizmi ve elitizmi gibi eğilimlerin eleştirisi iktisattaki edebiyatın izinden gidilerek yapılır. Kitabın Modernizmin Kırılıp Dökülen Dünyası adlı üçüncü bölümü modernizmin ideallerinin edebiyat ve iktisatta nasıl işlendiğine dair ipuçları verir. Metin Arslan İktisat ve Edebiyat İlişkisi, Zihinselmekânsız Hikâye Anlatımı ve Düşündürdükleri: Görelizaman Hikâye Anlatımı ve Geçmişgelecek adlı makalesinde, her iktisadi metnin aynı zamanda bir hikâye anlatımı olduğu düşüncesinden yola çıkarak, aynı zamanda edebi bir eser olarak kabul edilebileceğini ileri sürer. Bu anlamda iktisat metnini modern Weltanschaaung un mitlerle örülü zihinselmekânsız hikâye anlatımı nı gerçekleştiren bir metin olarak kabul eder. Edebiyatta iktisadı aramaktan çok, bu iki alanın dış gerçekliği temsil ederken kullandıkları yöntemleri karşılaştırır. Arslan, iktisatta da edebiyatta da teori seçiminin hangi (rasyonel) zeminde yapıldığını ve sosyal analizin süreç içinde ne denli farklılaştığını inceler. Hüseyin Özel Azizler ve Alimler ya da İktisadın Postmodernizmle İmtihanı adlı makalesinde, Terry Eagleton un Azizler ve Alimler ini konu alır. Eagleton bu romanda düşün tarihinin dört ünlü kişisini İrlanda da bir kır evinde tesadüfen bir araya getirir. Bu kişiler İrlandalı devrimci James Connolly, ünlü düşünür Ludwig Wittgenstein, Rus entellektüel Mikhail Bakhtin ve İrlandalı yazar James Joyce un Ulysses romanının kahramanı Leopold Bloom dur. Kahramanlar Endüstri Devrimi sonrasındaki, yani postmodern dünya daki varoluşlara dair trajedilerini anlatırken, Özel, böyle bir postmodern durumun 14

15 iktisat için önemli içermelere sahip olup olmadığını sorgular. Kitabın üçüncü bölümünde ve kurumsal iktisat ekseninde edebiyat ve iktisat arasındaki diyaloğu inceleyen çalışmalardan ilki Alp Yücel Kaya ve M. Erdem Özgür ün Şövalyelerden Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar adlı makalesidir. Bu çalışmada iki edebiyat eseri incelenir. Bunlardan birincisi, 8. yüzyılda İspanya nın Sarazenler i ve Fransa nın Charlemagne ı arasındaki mücadeleyi anlatan bir 11. yüzyıl destanı Roland ın Türküsü (La Chanson de Roland) ve diğeri Henrik Ibsen in 1882 yılında kaleme aldığı Bir Halk Düşmanı adlı tiyatro oyunudur. Makalede, kurumsal iktisadın temel sorunsalı; sosyal yapıya dair değişim ele alınır. Dengeyi bozan ve değişimi doğuran irrasyonel kahramanlardan biri feodal dönemde, diğeri ise kapitalist dönemde ortaya çıkar: Kont Roland ve Dr. Stockmann. Kaya ve Özgür ün farklı tarihsel süreçlerde ortaya çıkan bu iki karakter üzerinden yaptığı karşılaştırmalı incelemeler, Schumpeter in ekonomik ve toplumsal dönüşümler hakkındaki analizini yeniden düşünmeyi sağlar. Kurumsal iktisada dair argümanların edebiyat eserlerinde ortaya çıkışını ele alan bir diğer makale, Çınla Akdere nin Kurmaca Dünyayı Gerçek, Gerçek Dünyayı Kurmaca Kişilerle Anlatmak: John Dos Passos un Büyük Para sında Thorstein Veblen adlı makalesidir. Akdere, John Dos Passos un A.B.D. adlı üçlemesinin son kitabı olan Büyük Para da (The Big Money) (1936) Thorstein Veblen in adının geçmesinin anlamını sorgulayarak, bu romanda iktisat ve edebiyat arasındaki karşılıklı etkileşimin nasıl ortaya çıktığını gösterir. Özellikle Charley Anderson karakterinin hayatından aktarılan kesitlerle, Veblen in toplumu değiştirme ve dönüştürme görevini yüklediği mühendislerin karşı karşıya olduğu çelişki, çıkarlarının kapitalist sınıfın mı yoksa işçi sınıfının çıkarına mı yakın olduğu sorusu temelinde araştırılır. Kurumsal iktisadın edebiyat ile ilişkisi, Erkan Erdemir in Firma Nasıl Varolur? Tanpınar ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Üzerinden Kurumların Ortaya Çıkışına Dair Bir İnceleme adlı makalesinde de araştırılır. Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından 15

16 yazılmış romanda doğrudan temel bir ihtiyaca yaslanmayan, kendi işlevini kendi yaratan, uzun süre kâr elde etmeyi düşünmemiş, kâr etmek istediğinde de bunu nasıl yapacağını pek de bilemeyen bir kurumun, Saatleri Ayarlama Enstitüsü nün kurumsallaşma süreci, hem şirket hem de örgüt kuramları açısından derinlemesine incelenerek, iktisadi ve toplumsal bir ironi edebiyatın dilinden yeniden sunulur. ÇINLA AKDERE - DERYA GÜLER AYDIN 16

17 Milli İktisat ve Edebiyat: Bir Zamanlar Türkiye de

18

19 1930 lu Yıllar Türkiyesi nde İktidar Mücadelesi, İstanbul Burjuvazisi ve Lüküs Hayat* OKTAR TÜREL Giriş Cumhuriyet in 1930 lu yıllardaki siyaset, iktisat ve sanat arayüzeylerinde dolaşan bu deneme, yazım planını sergileyen Giriş ve onu izleyen beş bölümden oluşmaktadır. Giriş in başlangıç tümcelerinde önce açıklığa kavuşturulması gereken şey, ele alınan sanat eylemleri arasından neden sadece seyirlik sanatlar dalındakilerin seçildiğidir. Seyirlik sanatların jenerik örneği sayılabilecek ve bir anlamda opera/operet i de kapsadığı 1 dü- (*) Hayatlarını büyük bir sanata vakfeden tiyatro sanatçıları ve emekçilerine adanan bu yazı İktisadi Düşünce Girişimi tarafından 3-4 Mayıs 2012 de Hacettepe Üniversitesi nde (HÜ) düzenlenen İktisat ve Edebiyat Çalıştayı nda sunulan bildiriden türetilmiştir. Yazar, anılan çalıştayın Düzenleme Komitesi üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Özel, Dr. Derya Güler Aydın, Öğr. Gör. N. Nilgün Çokça, Dr. Muammer Kaymak ve Arş. Gör. Osman Küçükşen e (tümü HÜ den), sağladıkları bilgi ve veri desteği için Ali Rıza Aydın (TSBD) ve aktris Tilbe Saran a (Kadir Has Ü.), görüş ve eleştirileri ile nihai metnin biçimlendirilmesine yardımcı olan Prof. Dr. Fikret Şenses (ODTÜ) ve Tunç Tayanç a (ESDA), nihai metnin üretimine katkısı dolayısıyla Ergün Altuntaş a (TSBD) teşekkür borçludur. Olguların aktarım ve yorumlanmasındaki yanlışlık ya da yetersizliklerin sorumluluğu tümüyle yazara aittir. 1 Say (2002, s. 386, 395) dan yararlanarak aşağıdaki tanımları okurumuza anımsatıyoruz: Opera: Tiyatro ve müziğin temelleri üzerinde şiir, şarkı, dans, dekor, kostüm, 19

20 şünülebilecek olan tiyatro, And ın (1983, s. 43) işaret ettiği gibi, seyirci ile var olan ve onunla bütünleşen bir topluluk sanatı ve eylemi dir. Bir tiyatro gösterisi, seyirci önüne her çıkışında yeniden doğar; seyirci oyun metnini ve oynanışını algılayarak oyunu yönlendirir; diğer izleyiciler ve oyuncularla duygudaşlıklar kurar. Dolayısıyla, (b)ir ülkenin tiyatrosunun tarihi, her şeyden önce onun seyircisinin (yani, beğenileri, toplumsal algıları ve eğilimleri ile tiyatroyu çevreleyen toplumun) tarihidir. 2 And ın görüşüne içtenlikle katılıyoruz. İkinci Bölüm, 1930 lu yılların ilk yarısındaki toplumsal ve ekonomik gelişme bağlamında Türkiye deki siyasal iktidar mücadelesinin ana hatları ile (yukarıda değindiğimiz arayüzeylerle ilişkisi ölçüsünde, seçici bir biçimde) sergilenmesini amaçlamaktadır. Bu bölümdeki anlatı, gerektiğinde daha geniş bir dönemin, Cumhuriyet in kuruluş yılları sayabileceğimiz döneminin gözlemleri ile de zenginleştirilmiştir. Üçüncü Bölüm de Cumhuriyet in kuruluş yıllarında siyasal önder Atatürk ün, hükümetin ve bürokrasinin sanata ve özellikle tiyatroya bakışı ele alınmaktadır. Dördüncü Bölüm, Türkiye de 1908 Devrimi nden sonra canlanmaya başlayan modern seyirlik sanatların gelişiminde kilit önem taşıyan bir kuruluşun, Darülbedayi nin dönemindeki yaşam öyküsüne ağırlıkla yaslanmaktadır. Bu bölümde Cumhuriyet Devrimi ni destekleyen yazarların Türk tiyatrosunun repertuvar, kadro ve topluma açılışına ilişkin düşünceleri üzerinde de durulmaktadır; çünkü bu resim, mimarlık, şan ve oyunculuk sanatlarının kaynaştığı sanatsal bileşim. Operet (küçük opera): 19. yüzyılın ikinci yarısında Viyana ve Paris te ortaya çıkan eğlenceli, neşeli, hafif opera türü. Say, opera/operet i müziklendirilmiş seyirlik sanatların ötesine geçen tümel sanat dalları olarak tanımlamaya eğilimlidir. Operet ve diğer müzikli oyun formları arasındaki farklılıklar için, bkz. Dipnot Tiyatronun toplum karşısındaki bu eşsiz konumunu tanınmış tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul, Türk Tiyatrosu adlı program dergisinin Ekim 1959 sayısında şöyle anlatıyor: İnsan sesinin plaktan ve radyodan, insan resminin sinema ve televizyondan, insan sanatının muhakkak bir teknik vasıta süzgecinden geçtiği bir zamanda tiyatro, insanla insanın vasıtasız karşılaştığı tek sanat alanı olarak kalıyor (aktaran: Nutku, 1969, s. 79) ten sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları adı ile bilinmektedir. 20

21 düşünceler çoğunlukla Darülbedayi ye yönelen eleştiriler dolayımında dile getirilmiştir. Ana öykünün yanına ikincil anlatılar olarak söz konusu dönemdeki tiyatro ve operet topluluklarının beşeri ve mekânsal hareketliliği de eklenmektedir. Bu yüksek düzeyli hareketliliğin Türk tiyatrosunun o dönemde (ve halen) aşmaya çalıştığı eğitim, kadrolaşma, repertuvar seçimi, yerel tiyatro edebiyatının ve toplumla etkileşimin geliştirilmesi gibi sorunların çözümüne olumsuz yansımaları apaçıktır. Beşinci Bölüm, Darülbedayi de sezonundaki ilk temsilinden günümüze dek, Türk operet/müzikli oyun repertuvarının en parıltılı örneklerinden (bazen kullanılan İngilizce deyimle, hit lerinden) biri olma niteliğini korumuş Lüküs Hayat üzerine odaklanmaktadır. Bu operetin yıllar boyunca eksilmeyen albenisi, sadece çağdaş Türk müziğinin önde gelen bestecilerinden Cemal Reşit Rey in ( ) şen ve cana yakın müzik yazısı ve ağabeyi Ekrem Reşit Rey in ( ) bu müzikle uyumlu bir bütün oluşturan metni ile açıklanamaz. 4 Kanımızca, İstanbul da 1920 lerde başlayan, giderek diğer büyük kentlere de sıçrayarak 1930 ların ortalarında zirvesine ulaşan operet salgın ı, salt bir kültürel kaymanın ötesinde, seçkin ve etkili katmanları İstanbul da yerleşik Türkiye burjuvazisinin yükselişiyle eşzamanlı bir toplumsal olgudur. Bu olgunun 1980 li yılların ortasında yeniden dirilişi ardındaki toplumsal ve kültürel zemin, Altıncı (ve son) Bölüm de irdelenecektir. 4 Rey kardeşlerin Lüküs Hayat tan önceki ilk operet çalışması, Darülbedayi sanat yönetmeni Muhsin Ertuğrul ve dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Muhittin Üstündağ ın talebi üzerine hazırladıkları Üç Saat tir. Darülbedayi nin sezonunda beş ay süre ile kapalı gişe oynanan ve çok sevilen bu opereti bugün sanat tarihçilerinden başka kimse hatırlamıyor. 21

22 1930 lu yıllarda toplumsal/ekonomik gelişme profili ve siyasal iktidar lerin getirdiği Anlatıya pratik sonuçlarından çok, taşıdığı simgesel nitelikle ilgi çeken İzmir İktisat Kongresi (Şubat 1923) ile başlayabiliriz. Kongre, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara ile yakın ilişkiler kuramamış olan İstanbul ve İzmir ağırlıklı Türk-Müslüman sermaye çevrelerinin siyasal iktidarla buluşmasında ilk ve önemli bir adımdı (Boratav, 1995, s ). Mesleki temsil esasına göre örgütlenen ve çiftçi, tüccar, sanayici ve işçi gruplarının blok oyları ile karar alan Kongre nin kabul ettiği Misak-ı İktisadı Esasları, ana çizgileri ile, geçmiş onyılda ve 1920 lerin başlangıcında egemen olan Milli İktisat anlayışının izlerini taşıyan dilek ve özlemlerden ibaretti. Kalkınmacı, yerli ve yabancı sermayeyi özendirici, iktisadi hayatın milli unsurların eline geçmesini kolaylaştırıcı ve ılımlı ölçüde korumacı nitelikteki bu önermeler demeti, yurtiçindeki egemen iktisadi güçlerin talepleriyle önemli ölçüde örtüşmekteydi. 6 Misak-ı İktisadı Esasları (daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası na (CHF) dönüşecek olan) Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu nun Nisan 1923 tarihli beyannamesindeki Dokuz Umde ye kısmen yansıdı (Kuruç, 2011, s ). 7 Ancak daha sonra CHF ve ona dayanan hükümetler ülke için özgün bir gelişme stratejisi ve programı üretmek ve bunu açıkça sahiplenmek yerine sınama-yanılma süreci ile işleyen, adı konulmamış bir NEP (Kuruç, 2001, s ) çizgisini benim- 5 Bu bölümdeki anlatı, Boratav (1995; 1982), Kuruç (2011; 1987), Keyder (1982), Koçak (1995), Tekeli ve İlkin (2009; 1977) ve Tezel in (1982) seçici bir okumasına dayanmaktadır. 6 Kongrede çiftçi ve tüccar temsilcilerinin temsil nitelikleri görece yüksek olmakla birlikte, aynı şey daha çok kamu görevlileri ve milletvekillerinden derlenen sanayici ve işçi temsilcileri için geçerli değildir (Boratav, 1995, s. 283). 7 Mustafa Kemal in gerek İzmir Kongresi ni açan konuşması ile, gerekse Dokuz Umde ile Lozan görüşmelerinin ikinci aşaması öncesinde dış dünyaya Yeni Türkiye nin siyasal ve iktisadi perspektiflerine ilişkin mesajlar vermek istediği açıktır. 22

23 sediler. 8 Bu çizgi, ülkeyi savaş yıllarının kıtlıklar ve enflasyon ortamından çıkarmak üzere, gelişmişliği ne kadar sınırlı olursa olsun, kapitalist sektöre duyulan güveni yansıtıyordu. 1924, bir anlamda, İstanbul sermayesinin atılım yılıydı. Dönemin TBMM Reisi ve İstanbul Milletvekili Fethi Bey (Okyar), bu yılın başlarında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ndan (İT- SO) İstanbul un ekonomik durumu hakkında bir rapor hazırlamasını istemişti. İTSO da eski Maliye Nazırı Mehmet Cavit Bey in başkanlığında bir komisyon kurarak, talep edilenin ötesinde, Türkiye nin ekonomik durumunu ve izlenmesi salık verilen politikaları içeren bir rapor hazırlayarak, Kasım 1924 te Başvekilliğe gelen Fethi Bey e sundu. Rapor hazırlığı ve sunuluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın (TCF) kuruluş hazırlıkları ve fiilen kuruluşu ile eşzamanlıydı. İTSO nun iktisat politikası anlayışı İstanbul un uluslararası ilişkilerindeki deneyimini ve düşüncelerini yansıtıyor, piyasaların müdahalesiz işlemesini, şirket yönetimlerinin Türkleştirilmesi gibi yabancı sermayeyi gücendirici söylemlerden kaçınılmasını, ticaret ve sanayinin gelişmesi için uzun vadeli kredi verecek bir yatırım bankasının (devlet bankası olmamak üzere) kurulmasını öneriyordu. Yakın tarihlerde yayımlanan TCF Beyannamesi de liberal bir çizgiyi benimsiyor, serbest uluslararası ticareti, sermayenin yerli/yabancı farkı gözetilmeksizin bir bütün olarak desteklenmesini ve yabancı sermaye girişinin özendirilmesini savunuyordu (Kuruç, 2011, s ) in ilk yarısındaki siyasal bunalım ortamı (Şeyh Sait İsyanı, Fethi Bey in istifası, Takrir-i Sükûn Kanunu, TCF nin kapatılması) sonrasında liberal seçenek hükümet çevrelerinin gündeminden uzaklaştı. Dahası, deki siyasal gelişmeler, aralarında İttihat ve Terakki ileri gelenlerinin de bulunduğu muhalefetin tasfiyesiyle ve CHF nin rakipsiz bir siya- 8 Bu tutum, Mayıs 1931 deki Üçüncü CHF Kongresi nde değişecek, CHF Altı Ok lu programına ve devletçiliğe bu kongre ile angaje olacaktır (Bkz. 2.2.). CHF ve onun (1935 teki ad değişikliği ile) izleyicisi CHP çevresindeki siyaset adamları, pratik ve gerçekçi olmadığı iddiasıyla, kuramlaştırmaya genellikle mesafeli durmuşlardır. 23

24 sal güç haline gelmesi ile sonuçlandı. 9 Hükümetin benimsediği milli özel kesimin elinde sermaye birikimi seçeneğinin gereği ise somut ve akçalı devlet desteği idi; bunun başlıca aracı da 1913 teki yasal düzenlemeyi kapsamını genişleterek ve tanınan ayrıcalıkları artırarak yenileyen 1927 tarihli Teşvik-i Sanayi Kanunu oldu (Kuruç, 2011, s ). 10 Siyasal muhalefetin tasfiyesi sonrasında İstanbul sermayesi, iktisadi gelişme stratejisini açıkça projelendirme yerine, iktisat politikaları ve teknik kararlar düzleminde kendisine yakın bulduğu siyaset ve yönetim çevrelerini etkilemeyi, aykırı bulduğu eğilim sahiplerini ise yıpratmayı bir yöntem olarak benimsedi; 1924 ün İktisat politikası bizden sorulur! özgüveninden uzaklaşmış da olsa, hükümetin yerli özel sermayeyi kayırma konusundaki kararlılığını kayıtsız şartsız teşvik taleplerini meşrulaştırıcı bir tutum olarak algılamayı sürdürdü (Kuruç, 2011, s. 304, 312). Yerli özel sermaye birikimi üzerindeki vurguya rağmen, 1920 li yıllarda hükümetin izlediği iktisat politikasının Türkiye yi dünya ekonomisine Birinci Dünya Savaşı öncesi uluslararası işbölümü örüntüsü uyarınca eklemlediğini söylemek yanlış olmaz (Keyder, 1982, s ). 11 Bu sonuçta hükümetin kendi tercihleri ötesinde, Lozan Antlaşması nın kısıtlayıcı hükümlerinin bir sonucu olarak, uluslararası ticaret ve kur politikasında sınırlı bir manevra alanına sahip bulunması da kuşkusuz etkiliydi lerde maliye ve para politikaları, mali istikrara öncelik verilerek yürütüldü. Osmanlı İmparatorluğu nun 19. ve İttihat ve Terakki nin yarı-resmî bankası olan İtibar-ı Milli nin 1927 de Cumhuriyet in yarı-resmî bankası olan İş Bankası içinde erimeye zorlanması da bu bağlamda zikre değer (Keyder, 1982, s. 151). 10 Yerli ticaret ve sanayi çevrelerini destekleyen bir başka gelişme de, 1920 li yıllarda bir yandan küçük sermayeli yerel bankaların, öte yandan İş Bankası, Ziraat Bankası, Türk Sanayi ve Ticaret Bankası, Emlak ve Eytam Bankası gibi ulusal ölçekte örgütlenen bankaların katkılarıyla, kredi hacminin önemli ölçülerde genişlemesi oldu. Buna rağmen 1929 a gelindiğinde toplam kredilerin ancak üçte birinden biraz fazlası milli bankalarca karşılanabiliyordu (Keyder, 1982, s ). 11 Boratav (1995, s. 288) 1920 leri açık ekonomi koşullarında yeniden inşa olarak adlandırırken, bu tür uzmanlaşma örüntüsüne de işaret etmektedir. 24

25 yüzyıldaki mali iflasını yinelemek istemeyen hükümetler bütçe açıklarından ve yeni borçlanmalardan olabildiğince kaçındılar. Köylülüğün yeni rejime sadakati açısından, sürdürülemeyecek bir kavşağa ulaşmış olan aşar ın kaldırılmasının yol açtığı hasılat kaybı kısmen arazi ve hayvan vergisindeki artışlarla, kısmen de tekel gelirleri ve istihlak ve muamele vergileriyle telafi edilmeye çalışıldı; çağdaş bir gelir vergisi sisteminin başlangıcını oluşturan Kazanç Vergisi kanunlaştırıldı. 12 Parasal tabanın 1920 lerde hemen hemen hiç değişmemesi sadece bir emisyon otoritesinin yokluğunu yansıtmıyor, enflasyonist eğilimlerden sakınma isteğine de uygun düşüyordu; ancak banka parasındaki genişleme ekonominin likidite ihtiyaçlarını karşılamaya yetti un ilk aylarında Lozan Antlaşması ndaki kısıtların sona ermesi ile oluşturulan yeni gümrük rejimi ile fiyatlarının artacağı tahmin edilen ithal mallar üzerindeki spekülasyon ve aynı yıl başlayacak olan dış borç ödemelerinin yaratacağı baskılar, TL den kaçışı başlattı ve Türkiye, Büyük Depresyon u tetikleyen Ekim 1929 Wall Street şokundan önce bunalımla yüz yüze geldi. Her ne kadar Eylül 1930 da TL/Sterlin kuru, ad hoc bir bankalar konsorsiyumunun müdahalesi ile istikrarlandırıldı ise de, 1920 lere özgü iktisat politikalarının sürdürülemezliği somut bir gerçek olarak ortaya çıktı. Devletçi bir politika rejimine geçiş Türkiye da tarımsal ihraç malları fiyatlarının ve ihracat talebinin çökmesi ve dış borç ödemelerinin yeniden başlaması dolayısıyla ciddi dış şoklara maruz kaldı. Bu şoklara karşı yıllarındaki ilk politika tepkileri korumacı nitelikteydi ve esas itibariyle kambiyo ve dış ticaret politikaları alanındaydı te aşar, bütçe gelirlerinin yaklaşık %22 sini oluşturmaktaydı. 13 Cumhuriyet hükümetleri, Osmanlı Devleti nin kâğıt para rejimini veri kabul ederek ve bunu geçiş döneminin şartlarına uydurarak ciddi bir parasal sarsıntıdan kaçındılar ve 1920 li yıllardaki parasal kararlarını madeni para basımı ve eski banknotların yenilenmesi ile sınırlı tuttular. Kuruç a (2011, s ) göre bu tutum, basiretli sayılmalıdır. 25

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları

OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ Gazetecilik Etiğinin Mesleki Sınırları OĞUZHAN TAŞ 1979 Ankara doğumlu. 2004 yılından bu yana Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde öğretim elemanı. Başlıca

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRKİYE EKONOMİSİ TÜK449 7 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik

BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK Bu Çamuru Beraber Çiğnedik BURCU ŞENTÜRK 1984 yılında Eskişehir de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü nü bitirdi. ODTÜ Sosyoloji Bölümü nde yüksek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

Savaş DİLEK Jeoloji Yük.Müh

Savaş DİLEK Jeoloji Yük.Müh * Ziya Buyuk "Geride Kalanlar II" Savaş DİLEK Jeoloji Yük.Müh *1998/1-2 sayılı Jeoloji Mühendisleri Odası Haber Bülteninden alınmıştır. yıkmış, tarım ile tarım dışı faaliyetlerin birlikteliğini

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016

İktisat Tarihi I. 8/9 Aralık 2016 İktisat Tarihi I 8/9 Aralık 2016 Kredi, Finans ve Servetler İslam dinindeki faiz yasağının kredi ilişkilerinin gelişmesini önlediği sık sık öne sürülür. Osmanlı kredi ve finans kurumları 17. yüzyılın sonlarına

Detaylı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı

ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN Sanatın İktidarı ALİ ARTUN 1972 de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Mimarlar Odası nda bilim ve teknoloji konuları ile mimar ve mühendislerin toplumsal konumları

Detaylı

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2

İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 İktisadi Planlamayı Gerektiren Unsurlar İKTİSADİ PLANLAMA GEREĞİ 2 PLANLAMAYI GEREKTİREN UNSURLAR Sosyalist model-kurumsal tercihler Piyasa başarısızlığı Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma sorunları 2

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar;

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ. Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI SN. ABDULLATİF ŞENER İN BASEL-II YE GEÇİŞE İLİŞKİN KONUŞMA METNİ Değerli Basın Mensupları ve Konuklar; Teknolojik gelişmeler ve liberalleşmelerin etkisiyle, mali kurumlar

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI KEMAL KILIÇDAROĞLU NUN KONUK KONUŞMACI OLDUĞU TOPLANTI YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA GÜÇLÜ NÜN KONUŞMASI 1 ARALIK 2014 İZMİR Cumhuriyet Halk Partisi nin çok değerli Genel Başkanı ve çalışma arkadaşları,

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Çetin DOĞAN 2. Doğum Tarihi : 28.01.1964 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İktisat Bölümü Bradford Üniversitesi, 1993 İngiltere

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM

YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM YEDİNCİ BÖLÜM MAKROEKONOMİ: TANIM, KAPSAM VE GELİŞİM Neler Öğreneceğiz? Makroekonominin tanımı Makroekonomi ve Mikroekonomi Ayrımı Makroekonominin Gelişim Süreci ve Tarihi Düşünce Okullarının Makroekonomik

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük MİLLİ EKONOMİ VE BAŞKENT ANKARA 1 Bir ülkede üretim, dağıtım, tüketim etkinliklerinin bütününe ekonomi denmektedir. Bir ülkenin kendi kendine yetebilmesi, ekonomik olarak bağımsız olması çok önemlidir. 2 Osmanlı Devleti 1911 yılından

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS MALİYE ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ Doktora Uzmanlık Alanı MLY898 3 3 + 0 6 Bilimsel araştırmarda ve yayınlama süreçlerinde etik ilkeler. Tez yazım kuralları,

Detaylı

İktisat Tarihi II. XI. Hafta

İktisat Tarihi II. XI. Hafta İktisat Tarihi II XI. Hafta 19. yy da Ekonomik Gelişmeler 19. yy Avrupa da, sanayinin bir hayat tarzı olarak kesin zaferine şahit oldu. 19. yyda uluslararası ekonomik ilişkilerde ve devletlerin ekonomik

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 24.04.2006 KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 24.04.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/130/190-2006/135/95 Konu : Osmanlı Dönemi Merkez Bankacılığı Cumhuriyet Dönemi Merkez Bankacılığı ve TCMB nin Kuruluşu

Detaylı

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ

İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ İÇİNDEKİLER: Birinci bölüm DIŞ TİCARET SİYASETİ 1) Cihan ekonomisinin gelişmesi 1 2) Emperyalizm 11 3) Türkiyenin dış ticareti 14 4) Ticaret ve ödeme bilânçoları 18 5) Dış ticaret kuramları 27 a) Ricardo

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT ECON 367 8 3 + 0 3 6 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları

Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları Türkiye Ekonomisi I (ECON 401T) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türkiye Ekonomisi I ECON 401T Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair

WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID Arkadaşlıktaki Saadete Dair WILHELM SCHMID 1953 te Almanya da Bavyera-Süebya (Schwaben) bölgesinde doğdu. Berlin, Paris ve Tübingen de felsefe eğitimi aldı. Çeşitli Alman üniversitelerinde

Detaylı

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz?

Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Nasıl Bir Deniz Feneriyiz? Üniversitelerin, kültürel sermaye sinin en başında kuşkusuz bilimsel araştırmalar ve bilimsel yayınlar gelir. Kültürel sermaye ne denli yoğunlaşmış ve ne denli geniş bir alana

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2. Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3. Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Para ve Finansal Sistem ÜNİTE:2 Mali Varlık Fiyatlarının Belirlenmesi ÜNİTE:3 Finansal Kurumlar ve Piyasalar ÜNİTE:4 Bankacılık Sektörü ve Banka Yönetimi ÜNİTE:5 1 Para Arzının Belirlenmesi ve

Detaylı

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları

Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Uluslararası Ekonomi Politik (IR502) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Uluslararası Ekonomi Politik IR502 Seçmeli 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi

İMF siz Yapamayacak mıyız?...47 Yakın İzleme Programı Üzerine...48 Daha Dikkatli Olma Zamanı...49 Siyasette İstikrarsızlığa Yılında Ekonomi I İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I. PLANLAMANIN İLK ON YILI (1963 1973 Dönemi)... 7 II. EKONOMİNİN TIKANDIĞI YILLAR (1973 1983 Dönemi)...11 24 Ocak Kararları...12 III. EKONOMİDE AÇILIM YILLARI (1983 1993 Dönemi)...15

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month,

Makro Veri. Cari açık yeni rekorda. Tablo 1: Cari Denge (milyon $) -month, Makro Veri Ödemeler Dengesi: Cari açık yeni rekorda İbrahim Aksoy Ekonomist Tel: +90 212 334 91 04 E-mail: iaksoy@sekeryatirim.com.tr Cari denge Aralık ta 7,5 milyar $ rekor açık verirken, rakam, piyasa

Detaylı

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane,

İKİLİ İŞBİRLİĞİ. çevre ve ormancılık alanında otuz üç (33) Ülke ile toplam otuz yedi (38) tane, İKİLİ İŞBİRLİĞİ 1. İkili İşbirliği Türkiye tarafından; çevre, iklim değişikliği, meteoroloji, ormancılık ve su alanında sürdürülen uluslararası ilişkilerin temelinde: karşılıklı dostluğun geliştirilmesi

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Labaratuvar Yerel Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AİT 204 Bahar 2 - - 2 2 Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI. Sürdürülebilirlik vizyonumuz SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI Sürdürülebilirlik vizyonumuz 150 yıllık bir süreçte inşa ettiğimiz rakipsiz deneyim ve bilgi birikimimizi; ekonomiye, çevreye, topluma katkı sağlamak üzere kullanmak, paydaşlarımız

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE

FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE FİYAT İSTİKRARI ACI KAHVE Sevinç Karakoç Raziye Akyıldırım Yasemin Ağdaş Duygu Çırak NELER ANLATILACAK? FİYAT İSTİKRARI NEDİR? FİYAT İSTİKRARININ YARARLARI NELERDİR? TÜRKİYE DE FİYAT İSTİKRARI Bir toplumu

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen

MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ. Doç.Dr.Dilek Seymen MERKANTİLİZM-FİZYOKRASİ Doç.Dr.Dilek Seymen Merkantilizm 1450 1750 Ortaçağ Sonrası- Sanayi devrimine kadar İlk İktisat Doktrini ve Politikası (Ticari Kapitalizm) Ortam: Feodalizmin yıkılışı ve milli devletlerin

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI

İKİNCİ BÖLÜM ENDÜSTRİ DEVRİMİ, SOSYAL SORUN VE SOSYAL POLİTİKA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖNSÖZ GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOSYAL POLİTİKA BİLİMİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TEMEL YAKLAŞIMI I. EKONOMİ, TOPLUM BİLİMİ VE SOSYAL POLİTİKA...7 A. EKONOMİ BİLİMİ...7 B. TOPLUM

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT İŞLETMENİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI Bu Dersimizde; Kuruluşla İlgili Bazı Temel Kavramlar Genel Olarak İşletmenin Kuruluş Aşamaları Fizibilite Çalışmalarının

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

6- REKABET POLİTİKASI

6- REKABET POLİTİKASI 6- REKABET POLİTİKASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bugüne kadar yapılmış olan idari düzenlemeler Ek 6.1 de gösterilmiştir. I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 6.1 Rekabet

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1

BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 BİLGİ EKONOMİSİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR: BİLGİ YÖNETİŞİMİ ve ÜNİVERSİTE EKONOMİSİ 1 Yard. Doç. Dr. İsmail SEKİ ÇANAKKALE 2013 1 Çalışma yazarın Bilgi Yönetişimi Bağlamında Üniversitelerin Ekonomideki Rolü

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü

ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü ULUSLARARASI İKTİSAT Yrd.Doç.Dr.Dilek Seymen DEÜ.İİBF İktisat Bölümü Dilek Seymen Giriş ve Temel Kavramlar Ülkeler niçin ticaret yaparlar? İktisadın alt bölümleri ve bunlar arasında dış ticaretin yeri

Detaylı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sayın Mehmet CEYLAN BakanYardımcısı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Üçüncü Birleşmiş Milletler Konut ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Konferansı Habitat III 17-20 Ekim 2016, Kito Sayfa1

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR

109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR -1- 109 MİLYAR DOLARLIK YABANCI PORTFÖYÜ VAR Yabancıların, 8 Haziran itibariyle Türkiye de 53 milyar 130 milyon dolarlık hisse senedi, 38 milyar 398 milyon dolar devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve 407

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi

Murat Çokgezen. Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Murat Çokgezen Prof. Dr. Marmara Üniversitesi 183 SORULAR 1. Ne zaman, nasıl, hangi olayların, okumaların, faktörlerin veya kişilerin tesiriyle ve nasıl bir süreçle liberal oldunuz? 2. Liberalleşmeniz

Detaylı

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta

ÖRGÜT KURAMLARI. H. Cenk Sözen H. Nejat Basım. Derleyenler. Gözden Geçirilmiş 2. BASKI. Beta Derleyenler H. Cenk Sözen H. Nejat Basım ÖRGÜT KURAMLARI A. Selami Sargut Ali Danışman Ali Fıkırkoca H. Cenk Sözen H. Nejat Basım H. Okan Yeloğlu Harun Şeşen İpek Kalemci Tüzün Sait Gürbüz Ünsal Sığrı

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Dış Ticaret Politikası-Giriş Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman 2 Đçerik 1.Dış Ticaret Politikası-Giriş: Tanım, Genel Ekonomi Politikası içindeki Yeri, Teori-Politika Farkı, Devlet Müdahalesinin Gerekliliği;

Detaylı

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1

1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I. C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 1 1 Ç İ N? > F, K İ L E R KİTAP I C U MH UR t Y ET REJİMİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GELİŞMESİ ÖNSÖZ Sahife Önsöz e 1981 de yapılan ek 4 BÖLÜM 1 TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMEL PROBLEMLERİ / 1 Metod ve temel problemler

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...i GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖRGÜT TEORİSİ I. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN DOĞUŞ NEDENLERİ...3 II. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLERİN AMAÇLARI...5 III. MİLLETLERARASI ÖRGÜTLER VE ULUSLARARASI

Detaylı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı

MECLİS TOPLANTISI. Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı MECLİS TOPLANTISI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı 23 Aralık 2013 DÜNYA EKONOMİSİNDE 2013 ÜN EN LERİ 1. FED Başkanı Bernanke nin piyasaları dalgalandıran açıklamaları 2. Gelişmekte olan ülke risklerinin

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı

Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Hüsnü Özyeğin; YİSAD da konuştu Türk yöneticiler her yerde başarılı Türkiye nin topal ayağı eğitimdir diyen Özyeğin, düşük eğitim düzeyi ile ekonominin gelişmesini mucize olarak yorumladı. Cari açığın

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ EKONOMİK KRİZİN EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ 1990 sonrasında peş peşe gelen finansal krizler; bir yandan teorik alanda farklı açılımlara hız kazandırırken bir yandan da, küreselleşme süreci ile birlikte,

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

MENEKŞE TOPRAK Temmuz Çocukları

MENEKŞE TOPRAK Temmuz Çocukları MENEKŞE TOPRAK Temmuz Çocukları MENEKŞE TOPRAK İlk ve ortaöğrenimini Köln de ve Ankara da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ni bitirdi. Radyo gazeteciliği yapıyor, Berlin ve İstanbul

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı