HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:GÖRSEL SANATLAR Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DDEĞİRMENCİ, Fadime TÜRK Dersin İşleneceği sınıflar:1-a, 1-B, 1-C, 1-D Öğretmenin boş gün ve saatleri:sınıf öğretmenleri tarafından hazırlandığı için boş saatleri bulunmamaktadır. Soru ve görüşler için öğretmen adresleri : Ders saatleri: Her şube için haftalık ders programı dahilinde belirlenen 1 ders saati. 2. Bölüm: Dersin Tanımı (dersin genel amaçları) Öğrenciye doğayı gözlemleme duyarlılığı kazandırmak, 1. Öğrencinin, analiz ve sentez yeteneği (seçme, ayıklama, birleştirme, yeniden organize etme) ile eleştirel bakış açısını geliştirmek, 2. Öğrencinin yeteneklerini fark etmesini, kendine güven duygusu kazanmasını ve geliştirmesini sağlamak, 3. Öğrencinin görsel biçimlendirme yolları ile kendini ifade etmesini sağlamak, 4. Öğrencinin ilgisini, bu alandaki çeşitli kaynaklarla besleyebilmek (müze, galeri, tarihî eser vb.), bu yolla geçmişine sahip çıkma ve geleceğini yapılandırma bilinci kazandırmak, 5. Öğrencinin her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirmesini sağlamak, 6. Öğrencinin ulusal ve evrensel sanat eserlerini ve sanatçıları tanımasını sağlamak, 7. Ulusal ve evrensel değerleri tanıyabilme ve anlayabilme bilincini kazandırmak, 8. Geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma ve onur duyma duyarlılığını kazandırmak, 9. İş birliği yapma, paylaşma, sorumluluk alma, kendi işine saygı duyduğu kadar başkalarının işine de saygı duyma bilinci ve duyarlılığı kazandırmak, 10. Öğrencinin ruh sağlığını koruma, iç dünyasını anlatma, duygusal tepkilerini ortaya koyma ve bedenine saygı duyma bilinci geliştirmesini sağlamak, 11. Öğrenciye aklını, duygularını, zevklerini sorgulama bilinci kazandırmak. Algısal Amaçlar: Öğrencinin algı birikimini ve hayal gücünü geliştirmek, 1. Öğrencinin görsel algı ve birikimleri ile öznel algılarını sanatsal anlatımlara dönüştürebilmesine imkân tanımak, 2. Öğrencinin birikimlerini başka alanlarda kullanabilme becerisini geliştirmek, 3. Öğrenciye bilgiyi ve birikimi dönüştürme yeteneği kazandırmak, 4. Öğrenciye yeni durumlar karşısında özgün çözümler geliştirme becerisi kazandırmak. Estetik Amaçlar: Öğrencinin, sanatın ve sanat eserlerinin her zaman önemsenecek birer değer olduğunu kavramasını sağlamak, 1. Öğrenciye doğadan, çevreden ve geçmişten günümüze miras kalan sanat yapıtlarından haz alma, onlarla gurur duyma ve onları koruma bilincini kazandırmak, 2. Öğrenciye görsel sanatlar sevgisi ve bu sevgiyi yaşamın her alanına yansıtabilme, bunu davranış biçimi hâline getirebilme yetisi kazandırmak, 3. Öğrenciye, doğada olan ve insan eli ile üretilen her şeyi estetik değerlendirme birikimi kazandırmak, 4. Öğrenciye kendini ifade edebilmede estetik değerlerden yararlanma yeteneği kazandırmak. Teknik Amaçlar: Öğrenciye her türlü araç ve gereci kullanarak görsel anlatım diline dönüştürme isteği ve kullanma becerisi kazandırmak ve öğrencinin gelişmesine imkân tanımak, 1. Öğrenciye değişik tekniklerle elde edilen sonuçların etkilerini sezdirebilmek ve öğrencilerin farklılıklardan zevk alabilmelerini sağlamak, 2. Öğrenciyi farklı tekniklerin getireceği anlatım zenginliğinin farkına vardırabilmek, 3. Öğrenciye kullandığı tekniklerin dışında yeni teknikler arama isteği ve cesareti kazandırmak, 4. Öğrenciye, amacına uygun malzemeyi seçme, malzemeden anlam çıkarma becerisi kazandırmak, 5. Öğrenciye kendini ifade etme sürecinde çıkacak sorunlara teknik çözümler üretebilme becerisi ve güveni kazandırmak. Görsel Sanatlar Eğitiminin İlkeleri: İlköğretimde uygulanacak görsel sanatlar eğitiminde belirlenen amaçlara ulaşılması için bazı temel ilkelerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bunlar aşağıda sunulmuştur: Her çocuk yaratıcıdır. 1. Her çocuk, farklı algı, bilgi, sezgi ve duygu dünyası ile deneyime sahiptir, uygulamalarda bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulur. 2. Uygulamalarda, görsel sanat alanlarına yönelik iki ve üç boyutlu çalışmalar ile çoklu ortam çalışmalarına yer verilir. Görsel sanatlar dersi, diğer disiplinlerle birlikte eğitsel amaçlardaki bütünlüğü kurmaya veya bireyin kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. İşlenişlerde, kazanımlara yönelik, ilgi çekici olan öğrenme öğretme yöntem ve teknikleriyle zenginleştirilir.

2 Görsel sanatlar etkinliklerinde, çocuğu temel alır; öğrenme öğretme süreci, çocuğun kendine özgü algılama ve anlamlandırma evreni içinde, gelişim basamaklarına göre düzenlenir. Değerlendirmede öğretmen, her çocuğun gelişim sürecini, bireysel farklılıklarını temel alan bir yaklaşım ile öğrenme öğretme sürecine katılımını ve görsel sanatlar dersinin kazanımları çerçevesinde bir bütün olarak ele almalıdır. 3. Bölüm: 1. Dersin Amaçları Sanat eğitimi alanındaki çağdaş gelişmeler ve yaklaşımlar sonucunda öğrenciye güzellik kavramının kazandırılması, algı birikimi, el-göz ve zihin birlikteliğinin sağlanması, bu amaçla çeşitli tekniklerin bilinçli bir rehberlikle uygulatılması amaçlanmıştır. 4. Bölüm: Ders Materyalleri Projeksiyon, bilgisayar, kartonlar,boyalar, kumaş parçaları, yapıştırıcı, makas,resim defteri 5. Bölüm: Dersin Nota Dönüştürülmesi: Proje ve öğrencilerin performansına yönelik davranışlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmeler de öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.puanlar beşlik sistem üzerinden nota çevrilerek karneye işlenir. Proje görevleri veriliş dönemine göre belirlenen değerlendirme ölçeğine göre notla ilişkilendirilir. 6. Not Sistemi Devam Zorunluluğu : *İlk derse girdiği halde diğer derslere özürsüz girmeyen öğrenci devamsız sayılır. *Okula devam ederken doğal afetlerden kaynaklı özürleri, anne baba kardeş gibi yakınlarının ağır hastalığı ölümü gibi nedenlerle kendisine izin verilen, tedavi ya da ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula devam etmeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanmalıdır. *Öğrencilere ailesinin yanında kalması nedenlerinden dolayı velinin izni üzerine on beş gün izin verilir. Bu izinler yarım gün üzerinden de parça parça kullanılabilir.bu izin okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcıları tarafından verilir. Özür grubuna dayalı izinler devamsızlıktan sayılmaz. 8. Sınava Girmeme ve Ödevlerin Zamanında Yerine Getirilmemesi Yönetmelik gereği yazılı değerlendirme esasları uygulanmaz. Zamanında yapılmayan ya da yapılmaması alışkanlık haline getiren öğrenciler öğretmen gözetimine göre değerlendirilir. 9. Etik Değerler *Sınıf ortamında karşılıklı sevgi saygı esastır. *Bireysel farklılıklara değer verilir. *İlişkilerde olumlu davranış geliştirmek esastır. *Hiçbir öğrenciye dil, din, ırk vb. nedenlerle farklı yaklaşım sergilenmez. *Her birey değerli kabul edilir. EĞiTiM MESLEĞiNE OLAN SORUMLULUK; *Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum sergilemelidir. *Öğretmenler meslektaşlarının politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına karışmazlar. *İdareciler personelin mesleki niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. *Eğitim veren kişiler alanlarında günceli takip ederek mesleki alanlarında gelişmelidirler. AKADEMiK DÜRÜSTLÜK *Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer taşımaz. *Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. *Hırsızlık etik dışı bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere alınmasını içermektedir. *Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. KAMUYA OLAN SORUMLULUK

3 EYLÜL 4. EYLÜL 3. SAAT *Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. *Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. *Yöneticiler eğitimi ilgilendiren harcamalarda dürüst davranırlar. *Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar. 10. Sınıf Kuralları * Sınıfta öğrenciler cep telefonu ile görüşme yapmayacaklardır. *Derslere zamanında gelmelidir. *Öğrenciler yanlarında kesici delici, yanıcı, patlayıcı vb. maddeler bulundurmayacaktır. *Okulun genel kurallarına uygun davranılması esastır. * Derste rahatsızlığa bağlı nedenler dışında sınıftan çıkışlara izin verilemez. *Ders esnasında yeme içme davranışları sergilenmeyecek olup beslenme saatlerinde gerçekleştirilecektir. *Derse mazeretsiz geç gelen öğrenci için konu tekrarı yapılmayacaktır. *Derse teneffüslerde hazırlık yapılacaktır. *Yer değişimleri öğretmen gözetiminde ve izni ile yapılacaktır. *Sınıfta etik davranışlar sergilenecektir. *İzinsiz arkadaşının araç ve gereçleri alınmayacaktır. *Nezaket ifadelerine yer verilecektir. *Sorunlar öncelikle öğrenciler arasında konuşularak çözüme ulaştırılacak. *Her davranış şikayet nedeni olmayacaktır. *Öfke kontrolü sağlanmaya çalışılacaktır. *Yapılan davranışlar yanlış dahi olsa doğru anlatımlara bağlı kalınacaktır. *Bireysel farklılıklara saygılı davranılacaktır. *Demokratik ortamlar sunulacaktır. *Görev paylaşımlarında herkese eşit davranılacaktır. Yeteneklere ve becerilere ortam sunulacaktır. *Ders araç gereçlerini getirmemeyi,ödevlerini zamanında yapmamayı, alışkanlık haline getirilmesi durumunda öğretmen gözlemlerine ve alınan tedbirlere dayalı olarak ders içi performans değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır. *Ders saatleri dahilinde veli görüşmeleri fiili ya da telefon ile yapılmayacaktır. *Sınıf kuralları öğrencilerinde fikri alınarak belirlenir. Uyulması beklenir. NOT: Derslerin işleniş günleri her şubenin haftalık ders programına göre değişiklik gösterebilir. KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.). 1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.). Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Bu yıl Görsel Sanatlar dersinde kullanacağı araç ve gereçler öğrencilere açıklanır. Masallarımız Öğrencilere bir masal okunur masalla ilgili görsel çalışmalar yaptırılır. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

4 HAFT A SAAT KASIM 2. KASIM 1. EKİM 5. EKİM 3-4. EKİM 2. EKİM Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.). 5. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar (M.B.). 2. Görsel çalışmalarında çizgiyi kullanır (G.S.B.). 3. Dokulu çalışmalar yaparak değişik dokuların farkına varır (G.S.B.). 1,6. Parmak Kuklalarıyla Oyun Öğrenciler küçük bir kâğıda istedikleri boya malzemesiyle akıtarak, damlatarak, parmakla yayarak, baskılar yaparak vb. serbest şekillendirmeler yaparlar. Daha sonra bu kâğıdı öğretmenin de yardımıyla ince külâh şeklinde katlarlar. Renkli artık kâğıtları kaş, göz, ağız, burun şeklinde kâğıt makasıyla kesip yapıştırırlar. İplerle ya da rafyalarla saçlar ilave ederler. Öğrenciler, kuklaları parmaklarına geçirerek, değişik sesler çıkararak diledikleri gibi konuşturabilirler. Üfleme Oyunu Kâğıt üzerine damlatılan suluboya ya da renkli mürekkepleri pipetlerle üfleyerek değişik yönlerde çizgisel dağılımlar oluştururlar. Pipet bulunamaz ise, öğrenciler kartonları incecik rulo yaparak kendileri de pipet yapabilirler. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). 6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). 7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.). Çizgilerin Yolculuğu Oluklu mukavva üzerine tutkallı boyaları fırça yardımıyla ya da akıtarak uygulamaları ve oluklardan akan boyaların çizgileri oluşturduğunu fark etmeleri sağlanabilir. Canım Atatürk üm Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk Köşesi oluştururlar. Etrafını krepon kağıtları, fon kartonları vb. renkli kağıtları boyayarak, biçimlendirerek, kurdeleler asarak ya da değişik malzemelerle diledikleri gibi süslerler.öğrenciler okuma - yazma öğrendikten sonra Atatürk ün sözleri, anıları, Atatürk ile ilgili şiirler, şarkı sözleri vb. ile zenginleştirilebilir. KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

5 ARALIK 1. KASIM 4. KASIM Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder (G.S.K.) 5. Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder (G.S.K.) 6. Kendi yaşam alanını düzenlerken doğal çevreyi korumanın gerekliliğini kabul eder(g.s.k.). Gezinti Öğrencilerle, yakın çevrede / okul bahçesinde gezi yapılabilir. Gezi sırasında öğrencilerden doğayı dikkatli gözlemlemeleri, gezerken ilgilerini çeken varlıkları (hayvan, bitki vb.) göstermeleri, söylemeleri istenebilir. Doğanın, insanlar sunduğu imkân ve kolaylıklar hakkında konuşulur. Doğayı korumazsak yaşanacak olumsuzluklar örnekleri ile açıklanır.daha sonra doğadaki çeşitli nesne ya da canlılara insanların verdiği zararı konu edinilen bir drama yaptırılır. Her bir öğrenci hangi canlıyı ya da nesneyi canlandırmak istiyorsa o rolü alabilir.. Doğal Nesnelerle Koleksiyon Öğrenciler, gezi sırasında topladıkları çakıl taşı, midye kabuğu, kozalak, ağaç kabuğu ya da kurumuş yaprak, dal gibi doğal malzemelerin her birini şeffaf minik poşetlere yerleştirirler. Daha sonra bunları poşetlerin ağız kısımlarından bir karton panoya zımbalarlar. Bunun yerine, nesneleri kibrit kutularının çekmecelerine yapıştırdıktan sonra yine bir karton panoya istedikleri düzende sabitleyerek de çalışmayı tamamlayabilirler. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 5. Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder (G.S.K.) 1 7. Evini, odasını, okulunu, sınıfını düzenli ve temiz tutmanın önemini kabul eder(g.s.k.). Evini, odasını, okulunu, sınıfını gösteren resim çalışması yaptırılır.

6 OCAK 3. OCAK 2. OCAK OCAK 1. ARALIK ARALIK 4. ARALIK 3. ARALIK ARALIK ARALIK Gösterilen eserde neler gördüğünü söyler(g.s.k). 6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). 10. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar(g.s.k.). 6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). Hayvanların yaşam ortamlarıyla ilgili resimler sınıfa getirilir, bu resimler üzerinde öğrenciler konuşturulur. Çevresinde gördüğü hayvanlar yaşam alanıyla ilgili resim çalışması yaptırılır. Renkleri Kullanıyorum: Fırça su ile ıslatılır.sulu boyaya bastırılarak fırçanın rengi iyice alması sağlanır.kağıt üzerine fırça değişik şekillerde çiçek,bulut gibi bastırılarak çalışmalar yaptırılır. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Gösterilen eser ile ilgili duygu ve düşüncelerini açıklar (G.S.K.). 6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). 10. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar(g.s.k.). Ressamları Tanıyorum: Sınıfa değişik sanatçıların eserleri getirilerek bu eserler hakkında konuşulur. Resmi yapan sanatçının adı söylenir ve öğrencilerin bunu akıllarında tutması istenir Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). 7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.). Patates Baskısı: Patates ortadan ikiye kesilir.kesilen yüzeye kırmızı kalemle şekil çizilir, şeklin çevresi bıçak ile dikkatlice çıkarılır.çıkan şekil boyanır ve kağıt üzerine bastırılarak şeklin kağıda çıkması sağlanır.yapılan çalışmalardan beğenilenler panoya asılır Görsel çalışmalarında uzunkısa, büyük-küçük, kalınince unsurları kullanır (G.S.B.). 5. Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder (G.S.K.). 5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar (G.S.B.). Kolaj Çalışması: Öğrencilerden büyük küçük ağaçlar, büyük küçük arabalar, otomobil, tır gibi araçlar çizmeleri istenir. Çizdikleri görsele uygun gazete kağıtlarından kesmeleri istenir. Kesilen gazete kağıtları çizilen görsellere yapıştırılır.kalan boş yerlerin suluboya ile boyanması istenir. Doğayı Resimliyorum: Doğadaki değişiklikler üzerinde gözlemler yaptırılarak konuşturulur.bu gözlemler sonucu doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade etmeleri istenir. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

7 MART 2.. MART 1.. ŞUBAT 4. ŞUBAT 3.. ŞUBAT 2.. OCAK Görsel çalışmalarında uzunkısa, büyük-küçük, kalınince unsurları kullanır (G.S.B.). 5. Doğa ile ilgili duygu ve düşüncelerini görsel olarak ifade eder (G.S.K.) 5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar (G.S.B.). 7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.). Renkli İplikler: Kalın ve ince iplikler, yün malzemeleri yapıştırarak doğa ile ilgili görseller oluşturulması istenir Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.). 5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar (G.S.B.). 1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar (G.S.B.). 5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar (G.S.B.). 12. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz duyar(g.s.k.). Masalı Resimliyorum: Öğrencilere seviyelerine uygun bir masal okunur,bu masalla ilgili görsel çalışmalar yapılması istenir.görsellerinde pastel boya kullandırılır. Şarkıdan Görsele: Sınıfta öğrendikleri şarkılar söyletilir. Onları etkileyen şarkılardan biri ile ilgili görsel çalışmalar yapmaları istenir. Duygu ve hayal dünyalarını zenginleştirici çalışmalar yaptırılır. Kolaj Çalışması Yapıyorum: Renkli kağıtlar ya da kumaş parçaları kağıt üzerine belli bir düzenle yapıştırılarak kolaj çalışması yapılır. Otobüsüm ne güzel! Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Doğada gezi yoluyla edindiği izlenimlerini paylaşır (G.S.K.). 2. Doğayı çirkinleştiren olumsuzlukları fark eder (G.S.K.). Doğayı Güzelleştiriyorum: Yaşadığı ortamda gözüne hoş gelmeyen görütülerin neler olduğu sorusu sorulur.bu sorudan yola çıkarak görsel çalışmalar yapmaları istenir Doğayı, doğal yaşamı sevmenin, ona saygı duymanın önemini ifade eder (G.S.K.). 4. Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapar (G.S.K.). Doğadaki Nesneler: Doğadan yaprak, çiçek, deniz kabukları, midye vs. toplayarak bu nesnelerle görsel tasarımlar yapmaları istenir. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup

8 NİSAN 4. NİSAN 3. NİSAN 2. NİSAN 1. SAAT MART 4. MART Doğadan çeşitli nesneler seçerek görsel tasarımlar yapar (G.S.K.). 12. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz duyar(g.s.k.). Benim Tasarımım: Doğadan topladığı nesnelerle görsel tasarımlar yapar.yaptığı bu çalışmaları çevresindekilerle paylaşır. Benim kedim. değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Gösterilen eserde neler gördüğünü söyler (G.S.K.). 11.Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel sanat çalışmaları yapar(g.s.k.). 10. Gösterilen eseri yapan sanatçının adını bilgi dağarcığına katar (G.S.K.). Renkler Dünyası: Sınıfta yaş seviyesine uygun görseller gösterilir.bu görsellerdeki renkler,figürler ve anlatmak istedikleri hakkında konuşulur. Eserlerin kime ait olduğu açıklanır. Bu görsellerden yola çıkarak kendilerine özgü çalışmalar yapmaları istenir. KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Gösterilen eserde neler gördüğünü söyler (G.S.K.). 11.Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel sanat çalışmaları yapar(g.s.k.). 11.Gösterilen eserin konusu, etkilendiği renkler, figürler, nesneler vb. unsurlardan yola çıkarak kendine özgü görsel sanat çalışmaları yapar(g.s.k.). Hayal Dünyam: Gösterilen eserlerle ilgili olarak öğrencilere sorular yöneltilir.alınan yanıtlardan yola çıkarak duygu ve düşünceleri ifade eden görsel çalışmalar yaptırılır. Doğadan Görsele: Değişik malzemeler ve değişik yöntemler kullanılarak kendilerine özgü görsel tasarımlar oluştururlar. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir. 1 El Becerilerim: El işi kağıtları ya da renkli kağıtlarla el becerilerini geliştirici çalışamalar yaptırlır. 1 7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B.). Sınıfı Süslüyorum: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı na hazırlık nedeniyle el işi kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak sınıf süslenir.

9 MIS 2. MIS 1. NİSAN 5. 1 HAFT A SAAT KAZANIMLAR ETKİNLİKLER ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 1 1. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. hakkında fikir sahibi olur (M.B.). 2. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili edindikleri kartlar, posterler gibi görsel belgelerle müze köşesi yapmaktan haz duyar (M.B.). Ören Yerinden Müzeye : Öğretmen öğrencileri varsa bir ören yerine götürür ya da ören yeri fotoğrafı gösterir. Öğrencilere şu soruları yöneltebilir: Burada neler görüyorsunuz? Sizce bu görüntüler neye benziyor? Eskiden burada insanlar yaşamış olabilirler mi? Nereden anladınız? Sizce burada daha önce yaşamış olan insanlar hangi eşyaları kullanıyorlardı? Kullandıkları eşyalar sizce şimdi nerede? Bulunan eşyalar nereye götürülmüş olabilir? gibi sorularla öğrencilerin ören yeri ve müze hakkında fikir sahibi olmaları sağlanır. Yöneltilen son soruya hiçbir öğrenciden müze yanıtı alınamazsa, öğrencilere bu eserlerin nereye götürülmüş olabileceği sorusunu büyüklerine sormaları istenir. Böylece öğrencilerin merakları kışkırtılarak bilgiye ulaşma isteği yaratılır. Anısına: Öğretmen, öğrencileri varsa bir anıta götürür ya da bir anıt fotoğrafı gösterir. Ardından öğrencilere şu sorular yöneltilir: Burada ne görüyorsunuz? Hangi amaçla yapılmış olabilir? Bir öyküsü olabilir mi? sorularıyla öğrencilerin tahminlerini aldıktan sonra götürdüğü ya da fotoğrafını gösterdiği anıtla ilgili öyküyü anlatır. Ardından Sizce yerleştirmek için neden burası seçilmiş olabilir? sorusunu yönelterek anıtlar hakkında öğrencilerin fikir sahibi olmalarını sağlar. Öğrenciler, anıtın öyküsüyle ilgili görsel sanat çalışmaları yaparlar. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. ile ilgili izlenimlerini paylaşır (M.B.). 4. Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. eserlerden yararlanarak görsel tasarımlar yapar (M.B.). Müzeyi Tanıyorum: Müzeyi tanıtıcı görsel dokümanlar ve materyaller (fotoğraf, broşür, kartpostal vb.) incelenebilir. Yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî yapı, anıt vb.ziyaret edilebilir. Müzede veya ören yerlerinde gördüklerini anlatırlar. Neler gördünüz? Ne hissettiniz? En çok dikkatinizi çeken eser hangisiydi? Neden? Sevdiklerinizin de gittiğiniz müzeyi görmesini ister misiniz? gibi sorularla öğrencilerin müze ile ilgili izlenimlerini paylaşmaları sağlanır. Daha sonra izlenimlerine yönelik resim yaptırılabilir. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir.

10 HAZİRAN 2. HAZİRAN 1. MIS 4. MIS Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. eserlerden yararlanarak görsel tasarımlar yapar(m.b.). 6. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.). Evcilik Oyunu: Öğrenciler müze veya sanat galerilerinde gördükleri ve beğendikleri seramik örneklerinden edindikleri izlenimlerle kil, oyun hamuru gibi yoğurma maddeleri ile vazo, tabak, çömlek, bardak vb. biçimlendirmeler yaparlar. İsterlerse çalışmalarını su bazlı boyalarla renklendirebilirler. Ortaya çıkan ürünlerle misafircilik oynarlar Müze, sanat galerisi, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. eserlerden yararlanarak görsel tasarımlar yapar (M.B.). 7.Çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan haz alır (G.S.B). 5. Değişik malzemeler arasında görsel ilişki kurar (G.S.B). 5. Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar (M.B). Yoğuruyorum, Şekillendiriyorum. Kil,oyun hamuru gibi yoğurma maddeleri ile biçimlendirme çalışmalarına devam edilir. Çalışmalarım Sergide: Oyun hamuru, kil gibi malzemelerle yapılan çalışmalar sergilenir. Ölçme ve değerlendirmede açık uçlu sorular, derecelendirme ölçekleri, kontrol listeleri, öz değerlendirme, grup değerlendirme, gözlem formları, performans ve proje ödevleri, öğrenci süreç dosyaları vb. kullanılarak değerlendirme yapılabilir Görsel çalışmalarını sergilemekten ve bu duyguyu çevresindekilerle paylaşmaktan sevinç duyar (M.B). Benim Sergim: Yıl içinde yapılan çalışmalar sergilenir. Ailesiyle ve arkadaşlarıyla duygularını paylaşır. İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:HAT BİLGİSİ Dersin Kredisi:Haftada 4 saat Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DEĞİRMENCİ, Fadime TÜRK Dersin İşleneceği sınıflar:1-a, 1-B, 1-C, 1-D Öğretmenin boş gün ve saatleri:sınıf öğretmenleri tarafından hazırlandığı için boş saatleri bulunmamaktadır. Soru ve görüşler için öğretmen adresleri : Ders saatleri: Pazartesi,Salı, Perşembe,Cuma 1.saatler

11 2.BÖBÜM:DERSİN TANIMI(GENEL AMAÇLAR) 1-Öğrenmekten keyif alan, 2-Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık, 3-Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren, 4-Gündelik yaşamda gereksinim duyulan temel bilgilere, yaşam becerilerine ve çağın gerektirdiği donanıma sahip, 5-Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilecek kadar esnek, 6-Mutlu bireyler yetiştirmek. 3. BÖLÜM: Dersin Amaçları: Programın öncelikli amacı, öğrencilerin temel yaşam becerilerini kazanmalarına ve olumlu kişisel nitelikler geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bununla birlikte hayat bilgisi dersinde öğrenciler aynı zamanda 4 ve 5. sınıf programlarında yer alan sosyal bilgiler, fen ve teknoloji derslerine temel oluşturabilecek bilgileri de kazanacaklardır. KAZANDIRILACAK BECERİLER Program ile öğrencilerin şu becerileri kazanmalarına yardımcı olunacaktır: 1. Eleştirel düşünme 2. Yaratıcı düşünme 3. Araştırma 4. İletişim 5. Problem çözme 6. Bilgi teknolojilerini kullanma 7. Girişimcilik 8. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 9. Karar verme 10. Kaynakları etkili kullanma 11. Güvenlik ve korunmayı sağlama 12. Öz yönetim 13. Bilimin temel kavramlarını tanıma 14. Temalarla ilgili temel kavramları tanıma 4. BÖLÜM: Ders Materyalleri Projeksiyon, bilgisayar, eğitim yazılımları,internet,ders kitapları 5. BÖLÜM: Dersin Nota Dönüştürülmesi: Proje ve öğrencilerin performansına yönelik davranışlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmeler de öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.puanlar beşlik sistem üzerinden nota çevrilerek karneye işlenir. Proje görevleri veriliş dönemine göre belirlenen değerlendirme ölçeğine göre notla ilişkilendirilir. 6. NOT SİSTEMİ DEVAM ZORUNLULUĞU : *İlk derse girdiği halde diğer derslere özürsüz girmeyen öğrenci devamsız sayılır. *Okula devam ederken doğal afetlerden kaynaklı özürleri, anne baba kardeş gibi yakınlarının ağır hastalığı ölümü gibi nedenlerle kendisine izin verilen, tedavi ya da ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula devam etmeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanmalıdır. *Öğrencilere ailesinin yanında kalması nedenlerinden dolayı velinin izni üzerine on beş gün izin verilir. Bu izinler yarım gün üzerinden de parça parça kullanılabilir.bu izin okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcıları tarafından verilir. Özür grubuna dayalı izinler devamsızlıktan sayılmaz. 8. SINAVA GİRMEME VE ÖDEVLERİN ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ

12 Yönetmelik gereği yazılı değerlendirme esasları uygulanmaz. Zamanında yapılmayan ya da yapılmaması alışkanlık haline getiren öğrenciler öğretmen gözetimine göre değerlendirilir. 9. ETİK DEĞERLER *Sınıf ortamında karşılıklı sevgi saygı esastır. *Bireysel farklılıklara değer verilir. *İlişkilerde olumlu davranış geliştirmek esastır. *Hiçbir öğrenciye dil, din, ırk vb. nedenlerle farklı yaklaşım sergilenmez. *Her birey değerli kabul edilir. EĞiTiM MESLEĞiNE OLAN SORUMLULUK; *Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum sergilemelidir. *Öğretmenler meslektaşlarının politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına karışmazlar. *İdareciler personelin mesleki niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. *Eğitim veren kişiler alanlarında günceli takip ederek mesleki alanlarında gelişmelidirler. AKADEMiK DÜRÜSTLÜK *Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer taşımaz. *Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. *Hırsızlık etik dışı bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere alınmasını içermektedir. *Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması yasaktır. KAMUYA OLAN SORUMLULUK *Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. *Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek saptırılmaz veya değiştirilmez. *Yöneticiler eğitimi ilgilendiren harcamalarda dürüst davranırlar. *Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar. 10. SINIF KURALLARI * Sınıfta öğrenciler cep telefonu ile görüşme yapmayacaklardır. *Derslere zamanında gelmelidir. *Öğrenciler yanlarında kesici delici, yanıcı, patlayıcı vb. maddeler bulundurmayacaktır. *Okulun genel kurallarına uygun davranılması esastır. * Derste rahatsızlığa bağlı nedenler dışında sınıftan çıkışlara izin verilemez. *Ders esnasında yeme içme davranışları sergilenmeyecek olup beslenme saatlerinde gerçekleştirilecektir. *Derse mazeretsiz geç gelen öğrenci için konu tekrarı yapılmayacaktır. *Derse teneffüslerde hazırlık yapılacaktır. *Yer değişimleri öğretmen gözetiminde ve izni ile yapılacaktır. *Sınıfta etik davranışlar sergilenecektir. *İzinsiz arkadaşının araç ve gereçleri alınmayacaktır. *Nezaket ifadelerine yer verilecektir. *Sorunlar öncelikle öğrenciler arasında konuşularak çözüme ulaştırılacak. *Her davranış şikayet nedeni olmayacaktır. *Öfke kontrolü sağlanmaya çalışılacaktır. *Yapılan davranışlar yanlış dahi olsa doğru anlatımlara bağlı kalınacaktır. *Bireysel farklılıklara saygılı davranılacaktır. *Demokratik ortamlar sunulacaktır. *Görev paylaşımlarında herkese eşit davranılacaktır. Yeteneklere ve becerilere ortam sunulacaktır. *Ders araç gereçlerini getirmemeyi,ödevlerini zamanında yapmamayı, alışkanlık haline getirilmesi durumunda öğretmen gözlemlerine ve alınan tedbirlere dayalı olarak ders içi performans değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır. *Ders saatleri dahilinde veli görüşmeleri fiili ya da telefon ile yapılmayacaktır. *Sınıf kuralları öğrencilerinde fikri alınarak belirlenir. Uyulması beklenir. NOT: Derslerin işleniş günleri her şubenin haftalık ders programına göre değişiklik gösterebilir.

13 30 EYLÜL 4 EKİM EYLÜL EYLÜL 1. 4 DERS SAATİ KONU/ FAALİYET PROJE/ÖDEV A.1.7. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer. A Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır. YAŞASIN OKULA BAŞLADIK ÇANTAMDA NE VAR A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır. A.1.5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur. A.1.3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir. NA OYUNU OYUN OYNARKEN RENKLİ OKULA BAŞLIYOR BENİM DE HOŞLANMADIKLARIM VAR A.1.4. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar. A.1.8. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler. A Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar. B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir. A.1.9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak içinkonumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır BİLGE GÜNÜNÜ PLANLIYOR TEMİZ OLALIM YEMEKTEYİZ SAĞLIKLI YEMEK LİSTEM

14 28 EKİM 1 KASIM EKİM EKİM 4 5. HAF TA 1. A F T A 7 11 EKİM 4 4. A Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar. A.1.6. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder. A.1.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder. SINIFIMIZIN KURALLARI SORUNUMUZU ÇÖZELİM NE HİSSEDİYORUM NE DENİR KURBAN BRAMI TATİLİ A Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler. A Kulüp veya diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir. A Kulüp veya diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için işbirliği yapar ve sorumluluğu paylaşır. Haydi Seçime" "Benim kulübüm" "Kulübümde çalışıyorum" A Türk Bayrağı nı ve İstiklâl Marşı nı tanır ve bunlara saygı gösterir. "Bayrağımız ve Marşımız" A Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır. "Yaşasın Cumhuriyet"

15 18 22 KASIM KASIM KASIM KASIM 8. 3 A Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler. A Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder. A Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder. A Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar. "Sizi Dinliyorum" "Birbirimize Benziyor muyuz?" "Canım Arkadaşım" A Atatürk ün hayatını öğrenmeye istekli olur. A Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder. "Atatürk'ü Çok Seviyorum" "Yaptığınız Doğru mu? A.1.23.Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olur. A.1.24.Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır. "Arkadaşlarımla Eğlenmeyi Seviyorum" "Sınıfımızın Eşyaları" A Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk ün Gençliğe Hitabesinin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorar. "Şeref Köşesi" A Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz. A Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır. A Okulda ortaya çıkan "Hastalıklardan Korunalım" "Bilgi Avcısı" "Şimdi Ne Yapmalıyız"

16 ARALIK ARALIK ARALIK KASIM sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder. A Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir. "Okulumuzda Çalışan Büyükler" A A Görsel, Trafikteki işitsel çeşitli ve hem "Taşıtların Sesleri" görsel sesleri hem tanır, işitsel aralarındaki iletişim araçlarından farklılıkları ayırt yararlanarak eder. doğal "Güvenli Yaşayalım" afetlerin A zararlarını Trafikte görme fark eder. ve "Yolda Görülmek görülmenin önemini kavrar. için" A A Okula Doğal geliş afetlerin ve etkilerinden gidişlerde karşıdan korunmak karşıya için okuldaki geçerken güvenlik önlemlerinin yerleri gereğini kullanır. yerine getirir. A Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır. "Kendimi Güvende Hissediyorum" A Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar. "İşin Bitince Kapat" A Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder. "Duyu Organlarımızın Görevleri" 1.Soru-cevap, 2.Gösterip Yaptırma 3.Anlatım, 4.Görsel okuma A Sınıfını,okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır. B Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır. B Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir. "Okulum ve sınıfım çok temiz" 1.Soru-cevap, 2.Canlandırma 3.Anlatım, 4.Görsel okuma 5.Tartışma Öz Yönetim Tanıma ve Gelişimini İzlem becerisini ge yöneliktir Toplumsallık, s hoşgörü üzerin durulacaktır. Öz Yönetim Yönetimi) geliştirmeye yö

17 OCAK ARALIK 3 OCAK ARALIK A Okul Heyecanım temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. "Neler Öğrendik" B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder. Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (1) B.1.2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler. "Güzel Yuvam" B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır. "Nelerle besleniyoruz" B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder. B.1.5.Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayıt eder.görgü kurallarına uygun davranışlar sergiler. "Suya Neler Oluyor" "Yemekten önce yemekten sonra" B.1.6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar. "Bizim Evin Kuralları"

18 ŞUBAT OCAK OCAK B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar. B.1.7 numaralı kazanım için Matematik dersi Doğal Sayılar ünitesi (Kazanım 8) "Zamanı Planlayalım" B.1.8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar. "Bebeklikten Çocukluğa" B.1.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür. "Kendimi Beğeniyorum" B Kişisel eşyalarını özenli kullanır. İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33) "Benim Eşyalarım" B Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez. "İzin al kullan" B.1.12.Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır. "Evimizde Yaşayan Kişiler"

19 MART MART ŞUBAT ŞUBAT B.1.13.Ailedeki yardımlaşmayı vegörev dağılımınıaraştırır, Dayanışmayagünlük hayattan örnekler verir. Zorlukları birlikte aşarız" B Aile içinde demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler. "Ailemizde Demokrasi" B Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar. "Ailemizde Dayanışma" B Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler. "Ailemizdeki Doğrular" B Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder. "Dikkatli Olmalıyız" B.1.18.Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder,bunları uygun biçimde ifade eder. "Konuşan Yüzler" B Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder. "Evimi Ailemi Seviyorum"

20 MART MART B Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder. B Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar. "Evimizdeki Lider" "Hep Birlikte Eğlenelim" B Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar. "Duyu Organlarımız" B Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir. "Evimizdeki Kaynaklar"

21 NİSAN NİSAN MART - 4 NİSAN B Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir. "Evimizdeki Kaynaklar" B Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder. "Alışveriş Yapıyoruz" B Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu farkeder. B Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar. B Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur sorular sorar. "Alışveriş Yaparken" "Evimizdeki Yardımcılarımız" "Evdeki Kazalar" B Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapar. "Hangi Önlemleri Almalıyız"

22 2 5-9 MIS 28 Nisan- 2 MIS NİSAN C.1.8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder. "Yaşasın Bayram" B Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. "Neler Öğrendik" C.1.1. Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder veuygun yerde kullanır. C.1.2. Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiğini fark eder. C.1.3. Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşır. "Dün Bugün Yarın" "Artık Yapabiliyorum" "Oyun oynarken" C.1.4. Eşyaların, satın alındığı ilk hali ile kullanıldıktan sonraki halini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceler. C.1.5. Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtır. eder. "Kullandıkça Eskiyor" "Geçmişte Neler Yaptım? "

23 MIS MIS C.1.6. Atatürk ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunar. C.1.7. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet tasarlar. "Atatürk Çocukken" "Eski Giysiler Yeni giysiler" C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt eder. C Mevsim değişiklik lerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark eder. "Bu Ses Kimin?" "İlkbahar Geldi" C Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemler ve gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterir. "Hava Nasıl"

24 9 13 HAZİRAN HAZİRAN MIS C Yeryüzünü ve gökyüzünü gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark eder. C Dünya nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark eder "Gece Gündüz C Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır. "Doğal Afetlerin Etkileri" C İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır. "Çevremizi Güzelleştirelim" C Dün, Bugün, Yarın temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. "Neler Öğrendik" İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN

25 ADI:MATEMATİK Dersin Kredisi:5 Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DEĞİRMENCİ, Fadime TÜRK Dersin İşleneceği sınıflar:1-a, 1-B, 1-C, 1-D Öğretmenin boş gün ve saatleri:sınıf öğretmenleri tarafından hazırlandığı için boş saatleri bulunmamaktadır. Soru ve görüşler için öğretmen adresleri : Ders saatleri: Her şube için haftalık ders programı dahilinde belirlenen 5 ders saati. 2. BÖLÜM: Dersin Tanımı (dersin genel amaçları) 1. Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilecek, bunlar arasında iliskiler kurabilecek, bu kavram ve sistemleri gunluk hayatta ve diğer oğrenme alanlarında kullanabileceklerdir. 2. Matematikte veya diğer alanlarda ileri bir eğitim alabilmek icin gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 3. Mantıksal tume varım ve tumden gelimle ilgili cıkarımlar yapabilecektir. 4. Matematiksel problemleri cozme sureci icinde kendi matematiksel dusunce ve akıl yurutmelerini ifade edebilecektir. 5. Matematiksel dusuncelerini mantıklı bir sekilde acıklamak ve paylasmak icin matematiksel terminoloji ve dili doğru kullanabilecektir. 6. Tahmin etme ve zihinden islem yapma becerilerini etkin kullanabilecektir. 7. Problem cozme stratejileri gelistirebilecek ve bunları gunluk hayattaki problemlerin cozumunde kullanabilecektir. 8. Model kurabilecek, modelleri sozel ve matematiksel ifadelerle iliskilendirebilecektir. 9. Matematiğe yonelik olumlu tutum gelistirebilecek, oz guven duyabilecektir. 10. Matematiğin gucunu ve iliskiler ağı iceren yapısını takdir edebilecektir. 11. Entelektuel merakı ilerletecek ve gelistirebilecektir. 12. Matematiğin tarihi gelisimi ve buna paralel olarak insan dusuncesinin gelismesindeki rolunu ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının onemini kavrayabilecektir. 13. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma ozelliklerini gelistirebilecektir. 14. Arastırma yapma, bilgi uretme ve kullanma gucunu gelistirebilecektir. 15. Matematik ve sanat iliskisini kurabilecek, estetik duygular gelistirebilecektir. 3. BÖLÜM: 1. Dersin Amaçları: Sayılar Sayıları tanır, anlamlarını bilir ve kullanır. Basamak kavramını bilir ve kullanır. Sayılarla islem yapar. Dort islemi bilir ve problem cozmede kullanır. Tahmin eder ve zihinden islem yapar. Kesirler, yuzdeler ve ondalık kesirler arasındaki iliskileri bilir. Sayı oruntulerindeki sayılar arasındaki iliskileri belirler ve bu iliskileri problem durumlarına uygular. Geometri Uzamsal (durum-yer, doğrultu-yon) iliskilerle ilgili beceriler gelistirir ve kullanır. Geometrik cisim ve sekillerin ozelliklerini bilir ve bunları problem cozumlerinde kullanır. Geometrik cisim ve sekiller arasındaki iliskileri belirler ve cıkarımlarda bulunur. Geometrik aracları kullanır. Geometrik cisim ve sekillerden, yeni cisim ve sekiller elde eder, bunlarla suslemeler yapar.

26 Geometrik cisim ve sekilleri olusturur ve cizer. Simetriyi bilir ve kullanır. Sekillerle oruntuler olusturur. Olcme Standart birimlerin kullanımının gerekliliğini anlar. Standart ve standart olmayan olcme birimleriyle tahmin yapar ve olcme yaparak tahminini kontrol eder. 2. Gunluk yasamda olcmenin onemini takdir eder. 4. BÖLÜM: Ders Materyalleri Projeksiyon, bilgisayar, eğitim yazılımları,internet,ders kitapları 5. BÖLÜM: Dersin Nota Dönüştürülmesi: Proje ve öğrencilerin performansına yönelik davranışlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirmeler de öğretmen gözlemlerine dayalı olarak yapılır.puanlar beşlik sistem üzerinden nota çevrilerek karneye işlenir. Proje görevleri veriliş dönemine göre belirlenen değerlendirme ölçeğine göre notla ilişkilendirilir. 6. NOT SİSTEMİ DEVAM ZORUNLULUĞU : *İlk derse girdiği halde diğer derslere özürsüz girmeyen öğrenci devamsız sayılır. *Okula devam ederken doğal afetlerden kaynaklı özürleri, anne baba kardeş gibi yakınlarının ağır hastalığı ölümü gibi nedenlerle kendisine izin verilen, tedavi ya da ameliyat gerektiren bir hastalıktan dolayı okula devam etmeyen öğrencilerin özürlerinin bitiminde okula devamları sağlanmalıdır. *Öğrencilere ailesinin yanında kalması nedenlerinden dolayı velinin izni üzerine on beş gün izin verilir. Bu izinler yarım gün üzerinden de parça parça kullanılabilir.bu izin okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcıları tarafından verilir. Özür grubuna dayalı izinler devamsızlıktan sayılmaz. 8. SINAVA GİRMEME VE ÖDEVLERİN ZAMANINDA YERİNE GETİRİLMEMESİ Yönetmelik gereği yazılı değerlendirme esasları uygulanmaz. Zamanında yapılmayan ya da yapılmaması alışkanlık haline getiren öğrenciler öğretmen gözetimine göre değerlendirilir. 9. ETİK DEĞERLER *Sınıf ortamında karşılıklı sevgi saygı esastır. *Bireysel farklılıklara değer verilir. *İlişkilerde olumlu davranış geliştirmek esastır. *Hiçbir öğrenciye dil, din, ırk vb. nedenlerle farklı yaklaşım sergilenmez. *Her birey değerli kabul edilir. EĞiTiM MESLEĞiNE OLAN SORUMLULUK; *Öğretmen, okul/toplum ilişkilerinde pozitif bir tutum sergilemelidir. *Öğretmenler meslektaşlarının politik görüşlerine veya insan haklarıyla ilgili uygulamalarına karışmazlar. *İdareciler personelin mesleki niteliklerine dair yanıltıcı bilgi vermezler. *Eğitim veren kişiler alanlarında günceli takip ederek mesleki alanlarında gelişmelidirler. AKADEMiK DÜRÜSTLÜK *Öğrencilerin kendilerine ait olmayan çalışmaları, ödevleri ve projeleri hiçbir değer taşımaz. *Öğrenciler, ders içerisinde diğer öğrenci arkadaşlarını ve öğretmenlerini rahatsız etmezler. *Hırsızlık etik dışı bir davranıştır ve başka birisine ait olan bir varlığın izinsiz ve bir daha geri vermemek üzere alınmasını içermektedir. *Okul içerisinde ve çevresinde yasak maddelerin kullanılması ve paylaşılması yasaktır.

27 DERS SAATİ KAMUYA OLAN SORUMLULUK *Öğretmenlerin sorumluluğu yüksek kalitede bir eğitim ortamının oluşturulmasıdır. *Bilinçli olarak eğitimle ilgili bir gerçek KONU /FAALİYET PROJE/ ÖDEV saptırılmaz veya değiştirilmez. *Yöneticiler eğitimi ilgilendiren harcamalarda dürüst davranırlar. *Öğretmenler mesleki yargıyı etkileyecek hediye veya yardım almazlar. 10. SINIF KURALLARI * Sınıfta öğrenciler cep telefonu ile görüşme yapmayacaklardır. *Derslere zamanında gelmelidir. *Öğrenciler yanlarında kesici delici, yanıcı, patlayıcı vb. maddeler bulundurmayacaktır. *Okulun genel kurallarına uygun davranılması esastır. * Derste rahatsızlığa bağlı nedenler dışında sınıftan çıkışlara izin verilemez. *Ders esnasında yeme içme davranışları sergilenmeyecek olup beslenme saatlerinde gerçekleştirilecektir. *Derse mazeretsiz geç gelen öğrenci için konu tekrarı yapılmayacaktır. *Derse teneffüslerde hazırlık yapılacaktır. *Yer değişimleri öğretmen gözetiminde ve izni ile yapılacaktır. *Sınıfta etik davranışlar sergilenecektir. *İzinsiz arkadaşının araç ve gereçleri alınmayacaktır. *Nezaket ifadelerine yer verilecektir. *Sorunlar öncelikle öğrenciler arasında konuşularak çözüme ulaştırılacak. *Her davranış şikayet nedeni olmayacaktır. *Öfke kontrolü sağlanmaya çalışılacaktır. *Yapılan davranışlar yanlış dahi olsa doğru anlatımlara bağlı kalınacaktır. *Bireysel farklılıklara saygılı davranılacaktır. *Demokratik ortamlar sunulacaktır. *Görev paylaşımlarında herkese eşit davranılacaktır. Yeteneklere ve becerilere ortam sunulacaktır. *Ders araç gereçlerini getirmemeyi,ödevlerini zamanında yapmamayı, alışkanlık haline getirilmesi durumunda öğretmen gözlemlerine ve alınan tedbirlere dayalı olarak ders içi performans değerlendirmelerinde dikkate alınacaktır. *Ders saatleri dahilinde veli görüşmeleri fiili ya da telefon ile yapılmayacaktır. *Sınıf kuralları öğrencilerinde fikri alınarak belirlenir. Uyulması beklenir. NOT: Derslerin işleniş günleri her şubenin haftalık ders programına göre değişiklik gösterebilir.

28 EYLÜL EYLÜL 2 DERS SAATİ EYLÜL EYLÜL 2 EYLÜL ETLÜL 2 1.SINIF İŞLEME BİLGE NİN KUMBARASI BİLGE AĞAÇ DİKİYOR BİLGE İLE ŞİŞE DEVİRMECE MATEMATİK DERS YOL HARİTASI BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE NİN ÇORAPLARI BİLGE VE KARDEŞİ YARIŞIYOR KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE NİN ŞAŞKINLIĞI BİLGE PASTA SÜSLÜYOR BİLGE VE ARKADAŞLARI PİKNİKTE BİLGE GÜNÜNÜ PLANLIYOR

29 EYLÜL - EKİM 30 EYLÜL 2 EKİM 3 EYLÜL EYLÜL 2 DERS SAATİ EYLÜL EYLÜL 2 BİLGE OYUNCAĞINI TAMİR EDİYOR BİLGE ANNESİ İÇİN HEDİYE HAZIRLIYOR BİLGE DÜĞME SEÇİYOR KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE DANS EDELİM BİLGE ALIŞVERİŞTE DEDEKTİF BİLGE BİLGE İLE PARÇA BÜTÜN

30 EKİM EKİM 3 EKİM EKİM 3 DERS SAATİ EKİM 8 10 EKİM 3 EKİM 3 7 EKİM 3 DERS SAATİ KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE RİTİM TUTALIM BİLGE NİN İLGİNÇ RESMİ BİLGE BALIĞA GİDİYOR BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE İLE SU DOKU OYNUYORUM KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE 0 OYUNU BİLGE 10 A TAMAMLIYOR BİLGE İLE OYUN OYNALIM BİLGE İLE SALIM BİRİM KARE BİLGE TANGRAM OYNUYOR BİLGE PLAŞMI ÇOK SEVİYOR

31 DERS SAATİ EYLÜL EYLÜL 2 EYLÜL ETLÜL 2 DERS SAATİ EKİM EKİM 3 BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE İLE EĞLENELİM KONU /FAALİYET BİLGE NİN EVCİL HVANLARI PROJE/ ÖDEV 1.SINIF İŞLEME BİLGE NİN KUMBARASI BİLGE AĞAÇ DİKİYOR BİLGE İLE ŞİŞE DEVİRMECE MATEMATİK DERS YOL HARİTASI BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE NİN ÇORAPLARI BİLGE VE KARDEŞİ YARIŞIYOR KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV

32 EYLÜL - EKİM 30 EYLÜL 2 EKİM 3 EYLÜL EYLÜL 2 DERS SAATİ EYLÜL EYLÜL 2 EYLÜL EYLÜL 2 BİLGE NİN ŞAŞKINLIĞI BİLGE PASTA SÜSLÜYOR BİLGE VE ARKADAŞLARI PİKNİKTE BİLGE GÜNÜNÜ PLANLIYOR BİLGE OYUNCAĞINI TAMİR EDİYOR BİLGE ANNESİ İÇİN HEDİYE HAZIRLIYOR BİLGE DÜĞME SEÇİYOR KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE DANS EDELİM BİLGE ALIŞVERİŞTE DEDEKTİF BİLGE BİLGE İLE PARÇA BÜTÜN

33 EKİM EKİM 3 DERS SAATİ EKİM 8 10 EKİM 3 EKİM 3 7 EKİM 3 DERS SAATİ KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE RİTİM TUTALIM BİLGE NİN İLGİNÇ RESMİ BİLGE BALIĞA GİDİYOR BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE İLE SU DOKU OYNUYORUM KONU /FAALİYET PROJE ÖDEV BİLGE İLE 0 OYUNU BİLGE 10 A TAMAMLIYOR BİLGE İLE OYUN OYNALIM

34 2 SAAT KASIM : SAAT EKİM EKİM 3 SAAT EKİM EKİM 3 BİLGE İLE SALIM BİRİM KARE BİLGE TANGRAM OYNUYOR BİLGE PLAŞMI / ÇOK SEVİYOR İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1.SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI BİLGE İLE EĞLENELİM BİLGE KONU İLE /FAALİYET EĞLENELİM PROJE/ÖDEV Uzamsal İlişkiler: 1.Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır. BİLGE NİN Öğrencilerin EVCİL hayatlarındaki model olaylardan yararlanılarak HVANLARI altında-üstünde, etrafında-solda-sağdaarada-önde-arkada, yüksekte-alçakta, uzak-yakın, içinde-dışında, çukurda-tümsekte terimleri vurgulanır. Bu terimlerle ilgili etkinlikler yaptırılır. Öğrencilerin sınıfta, okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi gibi) sağlayacak Kapıdan pencereye doğru git., Tahtaya arkanı dön., Karşı duvara doğru yürü., Koridorun köşesinden sola dön. vb. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. Uzamsal İlişkiler: 2.Bir model üzerindeki öğelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar. Öğrencilerin sınıfta, okulda belirli bir noktadan başka bir noktaya gitmesini (müdür odası, öğretmenler odası, rehberlik servisi gibi) sağlayacak Kapıdan pencereye doğru git., Tahtaya arkanı dön., Karşı duvara doğru yürü., Koridorun köşesinden sola dön. vb. yer ve yön ifadeleri kullanılarak bu ifadelere uygun hareketler yaptırılır. Öğrencilerin de birbirlerine bu terimleri kullanarak talimat vermeleri istenir. Yerlerini Belirtelim (DK 12. s.) DE (ÖK 41. s.) DE (ÖK 44. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI

35 SAAT 4 SAAT KASIM : SAAT Geometrik Cisimler 1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir. Geometrik Cisimler 2. Küp, prizma, silindir, koni ve küreyi kullanarak farklı yapılar oluşturur. Paket, kutu, kamp çadırı, küp şeker, varil, pet şişe, huni, külâh, top, portakal, karpuz, makara vb. modeller yardımıyla küp, prizma, silindir, koni ve kürenin biçim özellikleri görsel olarak algılatılır. Bu modeller, köşeli veya yuvarlak oluşlarına göre sınıflatılır. Meyve, oyuncak vb. çevresindeki eşyalardan oluşan karma bir nesne grubundan küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyenler seçtirilir. Bu modeller, yuvarlama, kaydırma, istifleme vb. etkinliklerle sınıflatılır. Küre modellerinin yuvarlanabildiği fakat istiflenemediği; koni modellerinin yuvarlanabildiği, ancak istiflenemediği; silindir modellerinin yuvarlanabildiği, istiflenebildiği vb. özellikleri yapılan etkinliklerle fark ettirilir. Farklı büyüklükteki geometrik cisimleri kullandırarak bina, eşya vb. modeller yaptırılır. Oluşturulan modellerin hem bütününün hem de parçalarının görünümü hakkında yorum yaptırılır. Nesneleri Gruplayalım (DK 20. s.) DE (ÖK 47. s.) DE (ÖK 48. s.) Küçük Mimarlar iş Başında (DK 22. s.) DE (ÖK 50. s.) KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV

36 4 SAAT SAAT 4 SAAT Örüntü ve Süslemeler 1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler. Nesnelerin, belli bir düzen içinde yerleştirilmesinin bir örüntü olduğu; bu örüntüde nesnelerin biçimi, rengi, deseni vb. bir veya birden fazla özelliğin esas alındığı fark ettirilir. Geometrik cisimler, resimler veya çevredeki malzemeler kullandırılarak örüntüler oluşturulur. Örüntüyü Fark Edelim, Tamamlayalım (DK 29. s.) DE (ÖK 54. s.) DE (ÖK 54. s.) DE (ÖK 55. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI KONU /FAALİYET Örüntü ve Süslemeler Öğrencilerin somut nesne ve modellerle oluşturulmuş bir örüntüdeki ilişkiyi açıklayarak örüntüyü devam ettirmeleri sağlanır. 2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar. PROJE/ÖDEV DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI

37 HAF TA SA AT 2. SAAT KONU /FAALİYET Eşlik 1.Eş nesnelere örnekler verir. Eşlik kavramı; sınıf ortamındaki malzemeler, küp şekerler, madenî ve kâğıt paralar; vücudumuzun el, kol, ayak, göz vb. organları; aynı numaralı ayakkabı, eldiven vb. modellerin karşılık gelen her bir yüzü, kenarı üst üste çakıştırılarak vb. yollarla fark ettirilir. Çoğaltma, karbon kâğıdı ile kopyalama, boyama, baskı vb. etkinliklerle eş şekil ve desenler yaptırılır. PROJE/ÖDEV Eşini Bulalım (DK 36. s.) DE (ÖK 59. s.) DE (ÖK 59. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV

38 SAAT 4 SAAT 6 SAAT Doğal Sayılar 1. Rakamları okur ve yazar. Rakamlar; önce parmakla havada ve sıra üzerinde yazdırılır. Sonra fasulye, ip ve benzeri nesnelerle sıra üzerinde oluşturulur. Kartlardaki Rakamlar (DK 47. s.) DE (ÖK 72. s.) DE (ÖK 73. s.) DE (ÖK 74. s.) DE (ÖK 75. s.) DE (ÖK 76. s.) DE (ÖK 77. s.) DE (ÖK 78. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV

39 4 SAAT ARALIK- OCAK : SAAT HAF TA SAA T 4 SAAT Doğal Sayılar 2. Nesne sayısı 10 dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamla yazar. Nesnelerin değişik düzenlerde verildiği durumlarda saymalar yaptırılır. Çeşitli nesne grupları arasında aynı miktarda olanları model alınarak bu miktarların her birinin aynı sayı olduğu fark ettirilir. Öğrencilerin sayma işleminde nesnelerin sayısının nesnelerin dizilişine bağlı olmadığını anlayıp anlamadıklarını belirlemek için faklı düzenlerde nesne grupları ile sayma etkinlikleri yapılır. Bir grup fasulye önce dağınık saydırılır. Daha sonra bu fasulyeler bir araya getirilerek kaç tane fasulye olduğu tekrar sorulur. Eğer öğrenci tekrar sayma ihtiyacı hissediyorsa, etkinlik değişik nesnelerle tekrarlatılır. Kartlardaki Rakamlar (DK 47. s.) DE (ÖK 72. s.) DE (ÖK 73. s.) DE (ÖK 74. s.) DE (ÖK 75. s.) DE (ÖK 76. s.) DE (ÖK 77. s.) DE (ÖK 78. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV Doğal Sayılar içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar. Vurmalı bir müzik aleti kullandırarak, alkış veya tempo tutturarak, ip atlatarak, nabız sayarak, merdiven indirerek veya çıkararak vb. önerilen etkinliklerle birer ritmik sayma yaptırılır. Renkli sayma boncukları, iki eldeki parmaklar vb. modellerle onar ritmik sayma yaptırılır. Yüzlük tabloda onarlı ritmik saydırılır. Uygun kutular boyatılır. Boyalı kutuların alt alta geldiği fark ettirilir.. Çubukları Birer Birer Sayalım (DK 61. s.) DE (ÖK 82. s.) DE (ÖK 83. s.) Çubukları Onar Onar Sayalım (DK 64. s.) DE (ÖK 85. s.)

40 HAF TA SAA T 4 SAAT KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV rtma esneleri ırlıkları nünden rşılaştırır. Farklı büyüklükteki kitapların, defterlerin, tebeşirlerin ve benzeri nesnelerin ağırlıkları karşılaştırılır, sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Kitap ve benzeri nesnelerden herhangi biri seçtirilir. Aynı cins üç kitabın bir ya da iki kitaptan daha ağır olduğu sezdirilir. Hangisi Ağır Hangisi Hafif (DK 69. s.) DE (ÖK 90. s.) rtma En çok üç sneyi, ırlıklarına göre alar. DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV

41 2 SAAT A SAAT 2 SAAT OCAK : SAAT DE: DESTEK LEYİCİ ETKİNLİ K ÖK: ÖĞRET MEN KILAVU Z KİTABİ DK: DERS KİTABI Uzunlukları Ölçme 1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir. Farklı uzunluktaki kalemlerin, cetvellerin, ayakkabı bağlarının vb. nesnelerin uzunlukları karşılaştırılır, sonuç sözlü olarak ifade ettirilir. Referans seçilen bir nesneden daha uzun ve daha kısa nesneler buldurulur. iplerin Uzunluklarını Karşılaştıralım (DK 74. s.) DE (ÖK 93. s.) DE (ÖK 94. s.) Vücudumuzla Ölçelim DK 77. s. DE (ÖK 95. s.) DE (ÖK 95. s.) KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV Uzunlukları Ölçme 2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler. Bir öğrencinin, boy uzunluğuna göre sıralanmış en çok beş öğrenci grubundaki yeri buldurulur. İp, kalem, kâğıt şerit, pipet vb. bir nesnenin, uzunluklarına göre sıralanmış, en çok beş nesne grubundaki yeri buldurulur. Uzunlukları Ölçme 3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer. Yerini Belirle iplerin Uzunluklarını Karşılaştıralım (DK 74. s.) DE (ÖK 93. s.) DE (ÖK 94. s.) Vücudumuzla Ölçelim DK 77. s. DE (ÖK 95. s.) DE (ÖK 95. s.) DE: DESTEKLEYİCİ ETKİNLİK ÖK: ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABİ DK: DERS KİTABI

42 HAFT A SAAT KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV al Sayılar ye kadar bir sayıya ılık gelen uğu ler. 20 ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun farklı nesnelerden oluşturulabileceği vurgulanır. Sayı Kadar Çokluğu (DK 84. s.) Belirleyelim DE (ÖK 100. s.) DE (ÖK 101. s.) Fasulye Kadar Çubuk Ayıralım (DK 87. s.) DE (ÖK 103. s.) al Sayılar iktarları en az elerden an iki gruptaki eleri bire bir r; grupların e sayılarını ılaştırır. Öğrenciler, iki nesne grubu oluşturarak bu grupların nesneleri arasında bire bir eşleme yaparlar. Karşılaştırma sonucu sözlü ve yazılı olarak ifade ettirilir: 6 fasulye, 4 fasuly eden fazladır. 6 fasulye, 4 fasulyeden çoktur. 4 fasulye, 6 fasulyeden İfadeleri eksiktir. ile 6 nın 4 ten büyük 4 fasulye, 6 fasulyeden olduğu azdır. fark ettirilir. İfadeleri ile 4 ün 6 dan küçük olduğu fark ettirilir. KONU /FAALİYET PROJE/ÖDEV

43 Doğal Sayılar Fındık, bilye, fasulye vb. çokluklardan belirtilen sayı kadarını ayırma etkinlikleri yaptırılır. 7. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır. Doğal Sayılar 8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır Sayı Kadar Çokluğu Belirleyelim (DK 84. s.) DE (ÖK 100. s.) DE (ÖK 101. s.) Fasulye Kadar Çubuk Ayıralım 2 SAAT (DK 87. s.) DE (ÖK 103. s.) / İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1.SINIF MATEMATİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI SAAT KONU/FAALİYET 2 SAAT 1. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir. İçinde bulunulan yıla ait farklı takvim örnekleri sınıfa getirilerek incelettirilir. Bayram günleri, tatil günleri, yaş günü, hafta sonları gibi çocuk için önemli olan tarihler takvim üzerinde işaretletilir. Yaşadığı gün, bir önceki gün ve bir sonraki günün tarihleri takvim kullandırılarak buldurulur. Tablo: 1.Tabloları okur. 2 SAAT MART : Zamanı Ölçme Öğrenciler günlük/haftalık televizyon programlarını, okuldaki günlük beslenme tablosunu, takvim, sınıftaki öğrenci gelişim tablolarını, ders çizelgelerini, okul servislerinin hareket çizelgelerini vb. sıkça karşılaştıkları veya kullandıkları tabloları okurlar. Takvimde Neler Var? (DK 103. s.) DE (ÖK 116. s.) DE (ÖK 117. s.) PROJE/Ö

44 MART : SAAT SAAT MART : SAAT 4 SAAT SAAT KONU/FAALİYET Doğal Sayılar 5. Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir; bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur. Verilen nesnelerin 10 tanesinden bir onluk oluşturulur. Kalan nesneler birlikler grubu olarak adlandırılır. Birliklerin sağda, onlukların solda gösterilmesinin gerekliliği vurgulanır. Bulunan sayının, sözlü okunuşu ile rakamlarla ifade edilişi arasındaki ilişki vurgulanır. Yerlerini Belirtelim (DK 109. s.) DE (ÖK 120. s.) DE (ÖK 121. s.) DE (ÖK 122. s.) DE (ÖK 124. s.) Doğal Sayılar 10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır. Haftanın günleri, yılın ayları, yarışmalarda alınan sonuçların derecelenmesi, öğrenim görülen sınıf düzeyinin belirtilmesi vb. durumlar model alınarak sıra sayıları fark ettirilir. Öğrenciler okula gelirken yanında bulundurması gereken en çok 10 nesne önem durumuna göre sıralatılır. Nesnelerin bu sıralamadaki yeri sıra bildiren sayıları kullandırılarak söyletilir. KONU/FAALİYET Doğal Sayılar Toplama İşlemi 1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder. Masa üzerinde dağınık durumdaki nesneleri (kalemleri, silgileri, defterleri, kitapları vb.), farklı renkten kalemlerin bulunduğu kalemlikten belli bir renkte olanları bir araya getirme; nakil yoluyla sınıfa gelen öğrencilerin eklenmesiyle sınıf mevcudunun artması; harçlıklarla alınan oyuncakların çoğalması vb. durumlarla toplama işlemi fark ettirilir. Çubukları Toplayalım DK 119. s.) DE (ÖK 128. s.) DE (ÖK 129. s.) DE (ÖK 131. s.)

45 SAAT MART : SAAT SAAT 3. SAAT Doğal Sayılar Toplama İşlemi 2. Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayının toplamını bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir. Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları, fasulyeler, denge modeli vb. kullanılarak belirli iki sayının toplamının bu modellerdeki miktarlara karşılık gelen sayı olduğu belirtilir ve matematik cümlesi yazdırılır. KONU/FAALİYET PROJE/Ö Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar. Somut nesnelerle ve modellerle sıfırla toplama işlemi kavratılır. Sıfırın toplama işlemi üzerindeki etkisini gösteren bir öykü anlatmaları veya resim çizmeleri istenir. KONU/FAALİYET PROJE/

46 SAAT NİSAN : SAAT SAAT MART : SAAT Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 4. Toplamları 20 yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur. Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. modellerle toplamanın ekleme, karşılaştırma ve parça bütün durumları kullanılarak verilmeyen toplananı belirlemeye yönelik etkinlikler yaptırılır Kaç Kalem Koyduğunu Bulabilirim (DK 125. s.) DE (ÖK 134. s.) KONU/FAALİYET PROJE/Ö Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 5. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir. Sayı çubukları ve onluk kartlar kullandırılarak etkinlikler yaptırılır = Değiştirelim Sonuca Bakalım (DK 127. s.) DE (ÖK 135. s.) DE (ÖK 136. s.) Toplamları Hep Aynı (DK 129. s.) DE (ÖK 137. s.) KONU/FAALİYET PROJE

47 SAAT NİSAN : SAAT SAAT NİSAN : SAAT Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler. Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. ile bir araya getirerek üzerine sayma, ekleme, tamamlama yoluyla toplamları 10 olan sayı ikilileri buldurulur. Benzer etkinlikler, toplamları 20 olan sayı ikilileri için de yaptırılır. KONU/FAALİYET PROJE/Ö Doğal Sayılarla Toplama İşlemi ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar Sayı çubukları, onluk kartlar, birim küpler, fasulyeler vb. somut nesne ve modeller kullandırılarak etkinlikler yaptırılır = = 18 Hangi Sayıları Topla- yalım (DK 134. s.) DE (ÖK 143. s.) KONU/FAALİYET PROJE/Ö

48 NİSAN : SAAT SAAT NİSAN : SAAT Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 8. Toplamları 20 ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar Aklımızdan Toplayalım (DK 136. s.) Doğal Sayılarla Toplama İşlemi 9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar HARİTASI / İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1.SINI MATEMATİK DERS İŞLEME YOL KONU/FAALİYET Doğal Sayılar içinde geriye birer sayar. Abaküs (renkli sayma boncukları), sayma çubukları, onluk kartlar, fasulye, düğme vb. modeller ile sayma etkinlikleri yaptırılır Geriye doğru saymalarda, somut nesnelerin yanı sıra yüzlük tablosundan da yararlanılır. Eksiltelim, Söyleyelim (DK 151. s.) DE (ÖK 154. s.) DE (ÖK 154. s.) DE (ÖK 156. s.) Doğal Sayılar Çıkarma İşlemi 1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder. Masa veya sıra üzerinde bir arada verilen nesne grubundan (kalemler, silgiler, kitaplar, defterler, kâğıtlar vb.) aynı veya değişik cinsten belli sayıdaki nesneleri ayırma; parasının bir kısmını harcayarak eksiltme; sınıf mevcudunun azalması vb. durumlarla çıkarma fark ettirilir Çıkarma Yapalım (DK 152. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 158. s.) DE (ÖK 158. s.)

49 MIS : SAAT SAAT NİSAN MIS : SAAT SAAT KONU/FAALİYET PROJE/ Doğal Sayılar Çıkarma İşlemi ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir. Onluk kartlar, birim küpler, sayı çubukları, fasulyeler vb. modellerden biri seçtirilir. Bunların içinden belirtilen sayı kadarı ayırtılır (azaltılır, çıkartılır, ). Kalanların miktarının bu iki sayının farkı olduğu vurgulanır. Çıkarma Yapalım (DK 152. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 158. s.) DE (ÖK 158. s.) KONU/FAALİYET PROJE Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 3. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında sıfır elde ed ildiğini gösterir Somut nesne ve modellerle sıfırın elde edilişi, aşağıda verilen modeldeki gibi etkinliklerle fark ettirilir. Ağaçta kaç elma var? kaldı? 5 5 = 0 Ağaçta kaç elma Çıkarma Yapalım (DK 152. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 157. s.) DE (ÖK 158. s.) DE (ÖK 158. s.)

50 MIS : SAAT SAAT MIS : SAAT SAAT KONU/FAALİYET PROJE/ Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur. Problemleri modelleyerek çözmeleri sağlanır. 8 tane düğmem vardı. Düğmelerimden bir kısmını anneme verince 5 düğmem kaldı. Anneme kaç düğme verdim? Kaç Çubuk Çıktı? (DK 158. s.) DE (ÖK 161. s.) KONU/FAALİYET Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur. Öğrencilerin zihinden işlem yapmak için strateji geliştirmelerine yardımcı olunur ve geliştirdikleri stratejileri açıklamaları sağlanır. Kaç Top Vardı? DK (160. s.) DE (ÖK 162. s.) DE (ÖK 162. s.) DE (ÖK 163. s.) Paralarımız 1. Paralarımızı tanır. 1 TL, 5 TL, 25 Kr ve 50 Kr ile hangi ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği tartıştırılır.

51 HAZİRAN : SAAT SAAT MIS - HAZİRAN : SAAT SAAT KONU/FAALİYET Uzunlukları Ölçme 4. Standart olmayan uzunluk ölçü birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar. Bu sınıf sınırlılıkları içerisinde standart olmayan uzunluk ölçme birimlerinin kullanıldığı problemler çözdürülür ve kurdurulur. Çıkarma işleminin ayırma, geriye doğru sayma vb. anlamlarını içeren problemler çözdürülür ve kurdurulur. Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi 6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar. Annem 3, ablam 5 kalem verdi. 3 tanesini kalemi olmayan arkadaşlarıma verdim. Kaç kalemim kaldı? = = 7 kalemim vardı. 2 kalem daha aldım. Kalemlerimden birkaç tanesini kaybettim. 4 tane kalemim kaldı. Kaç tane kalem kaybettim? Kâğıttaki işlemler (DK 162. s.) DE (ÖK 165. s.) KONU/FAALİYET PROJE/Ö Zamanı Ölçme 2. Saat modeli oluşturarak saat başlarını okur. Karton, köpük vb. nesneler kullandırılarak bir saat modeli yaptırılır. Bu model üzerinde saat başlarında akrep ve yelkovanın yerleri belirletilir. Saat Modeli Yapalım (DK 170. s.) DE (ÖK 173. s.) DE (ÖK 173. s.)

52 HAZİRAN : SAAT SAAT KONU/FAALİYET Kesirler 1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir Kâğıdı ikiye katlama ve kesme, portakalı, elmayı, somun ekmeğini vb. iki eş parçaya bölme ve yarım elde etme etkinlikleri yaptırılır. Bir Bütün Kaç Yarım? (DK 174. s.) DE (ÖK 175. s.) DE (ÖK 176. s.) Kesirler 2. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar. Yarım ve bütün arasındaki ilişki modellerle buldurulur. İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:MÜZİK Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DEĞİRMENCİ, Fadime TÜRK Dersin İşleneceği sınıflar:1-a, 1-B, 1-C, 1-D Öğretmenin boş gün ve saatleri:sınıf öğretmenleri tarafından hazırlandığı için boş saatleri bulunmamaktadır. Soru ve görüşler için öğretmen adresleri : Ders saatleri: Her şube için haftalık ders programı dahilinde belirlenen 1 ders saati. 2. Bölüm: Dersin Tanımı (dersin genel amaçları) Müzik öğretiminin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin ; - Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek, - Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak, - Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek, - Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak, - Kişilik ve öz güven gelişimlerine katkı sağlamak, - Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak, - Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek, - Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak, - Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek, - Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak, - İstiklâl Marşı başta olmak üzete millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak, - Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek, - Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine

TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI

TED.KDZ EREĞLİ KOLEJİ 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI EKİM. EYLÜL 4. EYLÜL 3..SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı gibi türlerinden

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI EKİM. EYLÜL 4. EYLÜL 3. 203-204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

..İLKOKULU 1. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK BEP DERS PLANI

..İLKOKULU 1. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK BEP DERS PLANI 24 28 EYLÜL 2. 7-2 EYLÜL...İLKOKULU. SINIFLAR GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK BEP DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME (HEDEF DAVRANIŞLAR) DERS KAZANIMLARI İLİŞKİLİ DERS

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL : 9.09.206 30.09.206 2.HAFTA programda verilen etkinlik.hafta programda verilen etkinlik HAFTA ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 2. verilen etkinlik EYLÜL 9.09.206 30.09.206. programda ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU DİĞER DERSLERLE ARA DİSİPLİNLER ve.çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012 / 2013 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM. 4. EYLÜL 3. 202 / 203 ÖĞRETİM YILI. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.). ARAÇ VE GEREÇLER Görsel çalışma araçlarını tanır ve kullanmayı

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL programda verilen etkinlik 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERS İŞLEME YOL HARİTASI. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı : MÜZİK Dersin Kredisi : saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği Sınıf : 2.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI. (01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015)

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI. (01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015) 2014-2015 VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 2014 / 12 Haziran 2015) Hazırlayan: E. Gülsemin ÇAĞIRAN ALANI: GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE KAZANIMLARI EKİM OKUL HEYECANIM EYLÜL 07-08 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KONULAR VE I Düzenli ve Planlı Olmak A... Okulla ilgili günlük işlerini öncelik sırasına koyarak belirlenen zaman

Detaylı

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi

[!]Tercih edilen araç - gereçler en az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli; araç gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi 207-208 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİMET İLKOKULU 4. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI 1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı :İNGİLİZCE Dersin Kredisi : 3 Saat Öğretmenin Adı ve Soyadı :ÖZAY TETİK Dersin İşleneceği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) olarak programda EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) olarak programda 206-207 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...İLKOKULU 3. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI KISA DÖNEMLİ EYLÜL da 1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden yararlanarak görsel çalışmalar yapar. 11. Çevresindeki çiçekler, evler, bitkiler, kuşlar

Detaylı

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI

HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI HAMZAFAKIHLI İLKOKULU 2. SINIF DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI : MATEMATİK Dersin Kredisi : Hafta da 5 ders saati (40x5) Öğretmenlerin Adı ve Soyadı : SEMA NUR TETİK Dersin İşleneceği sınıflar:2/a

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI EYLÜL 25 EYLÜL 29 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 18 EYLÜL 22 EYLÜL (1. Hafta) 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKULU 1/. SINIFI GÖRSEL SANATLAR YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: 1.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU MEV KOLEJİ ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKOKULU 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL- EKİM - KASIM 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 205-206 ÖĞRETİM YILI.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.), Kültürel Miras (K.M) EYLÜL-EKİM 28 EYLÜL-02 EKİM 205.Görsel sanat

Detaylı

1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler. Dersin Adı: Seçmeli Geometri. Dersin Kredisi: 3 saat. Ders Öğretmenlerinin Adı ve Soyadı: Ayten Güzel Ünal

1. Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler. Dersin Adı: Seçmeli Geometri. Dersin Kredisi: 3 saat. Ders Öğretmenlerinin Adı ve Soyadı: Ayten Güzel Ünal . Bölüm: Tanımlayıcı Bilgiler Dersin Adı: Seçmeli Geometri Dersin Kredisi: saat Ders Öğretmenlerinin Adı ve Soyadı: Ayten Güzel Ünal Dersin İşleneceği sınıf: /A Öğretmenin boş gün ve saatleri: Mevcut Haftalık

Detaylı

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar

Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ Uzun Dönemli Amaçlar: 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Adı Soyadı: Sınıfı: HAFİF ZİHİNSEL 4/... No: Ders/Ünite:MATEMATİK ÖLÇÜLER Uzun Dönemli Amaçlar 1. Ölçüleri kavrar Ders/Ünite: MATEMATİK GEOMETRİ 1. Geometrik şekiller arasındaki ilişkiyi kavrar Öğretim

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 201-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 1. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI (01 Aralık 201 / 12 Haziran 2015) Yıllık plan, Gizem Yayınlarına ait onaylı ders kitabı esas alınarak

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)

ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.) 011 / 01 ÖĞRETİM YILI. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.) EYLÜL EYLÜL EKİM 4. 5. 1. Ana ve ara renkleri ayırt

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı

2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı 2011 2012 Eğitim Öğretim Yılı Ders Programı Dersin Adı: Türkçe Dil Bilgisi Yaş Grubu: 1-3 yaş Ögretmen: İmge Şahin Email: sahin_imge@hotmail.com Değerli Veliler, Bu yıl okul öncesi (1-3 yaş) sınıfını beraber

Detaylı

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 1. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Okulumuzda Hayat Bilgisi dersi uygulanırken 1. yarıyılda Hayat Bilgisi dersi kapsamında yer alan, Okul Heyecanım, Benim Eşsiz Yuvam ve Dün,

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır

KAZANIMLA İLGİLİ KİŞİSEL NİTELİKLER VE UYARILAR. Öz saygı üzerinde durulacak. Sabır, saygı, adalet, hoşgörü üzerinde durulacaktır EKİİM EYLÜL 7-8 eylül 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHÇELİEVLER ÖZEL İHLAS İLKOKULU. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLANI TEMA: OKUL HEYECANIM 7 EYLÜL- ARALIK -0 A... Okulla ilgili, günlük işlerini öncelik

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 2. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 3,4 (3-15 Ekim 2016) 2 saat UZUN HECE - KISA HECE EYLÜL- EKİM 1,2, (19-30 Eylül 2016) 2 saat İSTİKLAL MARŞI MIZA SAYGI A.6. İstiklal Marşı nı anlamına uygun dinler. A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

Detaylı

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir.

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 40 Dakika Örnek olay, soru cevap, yaparak yaşayarak öğrenme Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davranışların neler olabileceği

Detaylı

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1

TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 1 EYLÜL 5. EYLÜL 4. EYLÜL 3. TED. KDZ. EREĞLİ KOLEJİ 203-204 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) KAZANIMLAR ETKİNLİK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak

Detaylı

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 3. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL OKUL HEYECANIM 8-22 Eylül 207 (.Hafta) 207-208 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU BECERILERLE VE DIĞER LERLE Okula Hazırlık A.3.. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 8. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI ÖĞRENCİNİN ADI-SOYADI Ayşe BAL DOĞUM TARİHİ 06/08/2003 YAŞI 9 KİMLİK BİLGİLERİ ANNE BABA ADI- SOYADI Sabiha Ali DOĞUM TARİHİ 09/06/1973 12/05/1970 MESLEĞİ Ev hanımı

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ Nisan Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR NİSAN AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Nisan ayı kazanımlarımız

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ŞUBAT - NİSAN 1.SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU Sayın Veli, 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı başından itibaren uyguladığımız programla ilgili olarak sizleri

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI ATATÜRKÇÜLÜK, ARA DİSİPLİNLER VE DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME AFFETMEK BÜYÜKLÜK- TÜR (Dinleme Metni) TRAFİK BİREY TOPLUM 5 EYLÜL - 0 EKİM 6 ders saati MİSAFİR AĞIRLAMAK UĞURLAMAK ÖĞRETMENİM N ADI 0-05 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE DERSİ. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK

Detaylı

A TEMASI: OKUL HEYECANIM

A TEMASI: OKUL HEYECANIM 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FEVZİ ÖZBEY İLKOKULU 3.SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 5-9 Eylül 07 8- Eylül 07 Saat Tarih A TEMASI: OKUL HEYECANIM Kazanımlar Kazanımlarla İlgili Kişisel

Detaylı

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL GÖZTEPE ANAOKULU DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ 2015 MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtlar konusunda neler bildiğimizi akıl haritasında resimledik. Trafik kurallarını ve işaretlerini öğrendik.

Detaylı

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ EREĞLİ KOLEJİ GÖRSEL SANATLAR DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 2. Kazanımlarla ilgili olarak programda örneklerine bakınız.. ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane gibi türlerinden

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 2012-2013 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 1. EYLÜL EYLÜL ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) 01-013 ÖĞRETİM YILI. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ARAÇ- GEREÇ 1.Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü,

Detaylı

2013/ 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013/ 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS İLKOKULU 2. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 3, 4. 2 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, gibi türlerinden yararlanarak görsel yapar. 7. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleri ile ifade

Detaylı

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ

ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ODTÜ GV ÖZEL DENİZLİ İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR MART AYI KAZANIMLARI TÜRKÇE DERSİ ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUENLER GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEKLER TEMASI 23NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Bitkileri tanıdık. Bitkileri gözlemledik. Bitki türlerini isimlendirdik. Bitkilerin

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARI İLE EŞLEŞEN ARA DİSİPLİN ALAN KAZANIMLARI TABLOSU İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER DERSİ. SINIF PROGRAMI SINIF ÖĞRENME ALANI / ÜNİTE DERS KAZANIMLARI AFETTEN KORUNMA VE GÜVENLİ YAŞAM KAZANIMLARI İnsanlar, Yerler ve Çevreler: Yaşadığımız Yer Doğal afetler karşısında

Detaylı

DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR

ELDE EDİLECEK KAZANIMLAR T.C. KARABAĞLAR KAYMAKAMLIĞI KARABAĞLAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI "OBAP" EĞİTİMİ YILLIK PLANI AYLAR EYLÜL İMİZ 1. Veli toplantılarında sınıf öğretmeni tarafından velilerin

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK VE YILDIZ GRUPLARI MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Hediyelerimizi ailelerimize sunduk. Annelerimizin bizim için neler yaptığını tartıştık. Annemize

Detaylı

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ PENGUEN GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? ANNELER GÜNÜ TRAFİK VE TAŞITLAR DÜNYA SÜT GÜNÜ MÜZELER HAFTASI 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 2 Sayın Veli, Bu mektubumuzda, 2015-2016 Eğitim - Öğretim yılı MEV Koleji Özel Güzelbahçe İlkokulu,3. Sınıflar sınıf öğretmenleri zümresi

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.)

ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.) EYLÜL. EYLÜL 1. 01/ 013 ÖĞRETİM YILI 3. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) Görsel Sanat Kültürü (G.S.K.) 1. Çeşitli sanat alanlarının şarkı,

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 2 YAŞ MİNİK ARILAR SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Paylaşalım bunları adlı hikâyemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ ŞİRİNLER SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler: şeker,

Detaylı

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M

OKULUN ADI: DERİN DÜŞLER ANAOKULU YAŞ GUBU: 48 60 AY E K İ M AYLAR E K İ M 2 0 1 2 PSİKOMOTOR ALAN AMAÇ 1- Bedensel koordinasyon gerektiren hareketleri yapabilme. 1- Sözel yönergelere uygun olarak ısınma hareketleri yapar. 10- Belli bir yükseklikten atlar. 12- Pedal

Detaylı

ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. SİZLERİ ÇOK SEVİYORUZ. DENİZYILDIZI GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? Taşıtların özelliklerini, benzerlik ve farklılıklarını inceledik. Taşıtlar konusunda

Detaylı

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ

DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 DÖNEMİ DENİZYILDIZI GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BÜLTENİ Şubat Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik Fen Bilimleri ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 3. SINIFLAR ŞUBAT AYI BULTENI BÜLTENİMİZDE NELER VAR? Şubat

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME MEKTUBU 4 ( Bu mektup 14 Nisan 2014-13 Haziran 2014 tarihleri arasında yapılacak çalışmaları belirtmektedir.) HAYAT BİLGİSİ 3.TEMAMIZ : Dün

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EKİM 7-2 EKİM (5. Hafta) EKİM 0-4 EKİM (4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ EKİM 03-07 EKİM (3.Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA EYLÜL 26-30 EYLÜL (2. Hafta) EYLÜL 9-23 EYLÜL (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI MIZI DOĞRU

Detaylı

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ERENKÖY ANAOKULU PENGUEN GRUBU EKİM AYI BÜLTENİ 1 SONBAHAR VE YAPRAKLAR Sonbahar Mevsimin de gözlemlediğimiz hava olaylarını isimlendirdik. Sonbahar mevsimine ait giysileri ayırt ettik. Rüzgâr

Detaylı

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ

2. SINIFLAR ŞUBAT MART AYI BÜLTENİ ÖZEL BİLGE OKULLARI 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ Şubat ve Mart Ayı Kazanımlarımız Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız 2. SINIFLAR ŞUBAT VE MART AYI BÜLTENİ BÜLTENİMİZDE NELER

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2015 2016 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. İLKOKULU 4. SINIF MÜZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 6-20 Ekim 207 ( 5. Hafta) EKİM 09-3 Ekim 207 ( 4. Hafta) FARKLI MÜZİK TÜRLERİ 02-06 Ekim 207 ( 3. Hafta) DİNLEME- SÖYLEME- ÇALMA 25-29 Eylül 207 ( 2. Hafta) EYLÜL 8-22 Eylül 207 (. Hafta) İSTİKLÂL MARŞI

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER

ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLÂNI 2. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SAYILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN SÜRELER 2. SINIF HAT BİLGİSİ DERSİ KAZANIM SILARINA GÖRE TEMALAR İÇİN GEREKEN LER TEMA ADI OKUL HEYECANIM BENİM EŞSİZ YUVAM DÜN, BUGÜN, YARIN TOPLAM Kazanım Sayısı Ders Saati Oranı (%) Kazanım Sayısı Ders Saati

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 2016-2017 ÇİÇEK GRUBU NİSAN BÜLTENİ 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI DÜNYA KİTAP GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ Mustafa Kemal Atatürk ün Yaşamımızdaki Önemi Türk kültürü Bayrağımız Dünya çocukları İlkbahar

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ ÇİÇEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2014 2015 YAZ MEVSİMİ BABALAR GÜNÜ DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ TATİL Yaz mevsiminde havada meydana gelen değişiklikler neler? Yaz mevsiminde hayvanlarda ne gibi değişiklikler olur?

Detaylı

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz,

SINIF İÇİ ETKİNLİKLER OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ETKİNLİĞİ SANAT ETKİNLİĞİ TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ MÜZİK-OYUN ETKİNLİĞİ. Sevgili Velilerimiz, Sevgili Velilerimiz, Bizler çocuklarımızla birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nı okulumuzda coşkuyla kutladık. Onlara vatan, millet sevgisini birliği, bütünlüğü yaşlarının alabildiği ölçüde aktarmaya

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3 YAŞ DENİZYILDIZLARI SINIFI AYLIK EĞİTİM VE BRANŞ DERSLERİ PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikâye / Öykü / Masal: Yardımlaşalım adlı hikayemizi biz hazırladık. Tekerlemeler:

Detaylı

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA: TRAFİK HAFTASI-ANNELER GÜNÜ-19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI-MÜZELER HAFTASI ÖĞRENME TAKVİMİ 02.05.2017 -Helikopter resmi sulu boya ile boyanır. -Trafik haftası hakkında sohbet

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN KAZANIM ADI A.3. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3. Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum.

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI. Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 3-4 YAŞ GRUBU AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Hanım kızı, ebe tekerlemelerini öğreniyorum. Bilmeceler: Beyin fırtınası tekniği ile telefon,

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI

MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI MAYIS AYI AYLIK BÜLTEN TEMA:YAZ,ANNELER GÜNÜ,MÜZELER HAFTASI,ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI,ENGELLİLER HAFTASI,TRAFİK HAFTASI 02.05.2017 ÖĞRENME TAKVİMİ Türkçe dil etkinliğinde anneler günü şiir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ Okul Öncesi Eğitim... 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... ix BİRİNCİ BÖLÜM... 1 OKUL ÖNCESİNDE RESİM EĞİTİMİ... 1 Okul Öncesi Eğitim... 1 Okul Öncesinde Resim Eğitiminin Gerekliliği... 3 Okul Öncesi Resim Eğitiminde Temel İlke ve Yaklaşımlar...

Detaylı

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI

ÖZEL ATAYURT İLKOKULU ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI ÖZEL ATURT İLKOKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF YOL HARİTASI 06.02.2017 07.02.2017 Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir. Aile

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 7. SINIF

2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU GÖRSEL SANATLAR DERSİ 7. SINIF EYLÜL EYLÜL. 203/204 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI ÖĞRENME ALANI: Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.).Çeşitli sanat alanlarının şarkı, türkü, şiir, öykü, masal, anı, efsane

Detaylı

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları

Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Form İnşa (GRT114 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Form İnşa GRT114 Bahar 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 6. SINIF GÜNLÜK PLANI 40 dakika ALT Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM

ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM ÖĞRENME ALANI: BİREY VE TOPLUM - EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ORTAOKULU 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI DEĞERLER EĞİTİMİ GÜN VE LAR EYLÜL EYLÜL 18-22 Eylül 25-29 Eylül 2-6 Ekim 9-1 Ekim

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2015 2016 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF TÜRKÇE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 1 BİREY VE TOPLUM Okulumuzda Çalışanlar e l 2- Dinlediğini Anlama: 1, 2, 3, 4,, 12, 13, 15, 16, 17 3- Tür, Yöntem ve Tekniklere

Detaylı

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ

BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ YUNUS GRUBU NİSAN AYI BÜLTENİ BU AY ÖĞRENDİKLERİMİZ Bildiğimiz meslekleri ifade ederek akıl haritası oluşturduk. Meslekleri görevlerine göre grupladık. Hangi mesleklerde hangi araç ve gereçleri kullanıldığını

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2017 2018 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı, kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ. 2016 2017 Öğretim Yılı lik Çerçeve Programı, kapsamlı

Detaylı

HAYAT BİLGİSİ UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF

HAYAT BİLGİSİ UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ. Her Haftaya Bir Bölüm ÇEK KOPAR SINIF HAYAT BİLGİSİ 2 SINIF UYGULAMALI ÖĞRENME SETİ ÇEK KOPAR Her Haftaya Bir Bölüm Copyright Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. A.Ş. Bu kitabın her hakkı Şifre Yayıncılık ve Eğitim Gereçleri Tic. AŞ

Detaylı

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ

İstek Kemal Atatürk İlkokulu Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ İstek Kemal Atatürk İlkokulu 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 1. SINIFLAR BÜLTENİ Sayın Velilerimiz ve Sevgili Öğrencilerimiz, 2015-2016 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bugün tamamlıyoruz. İlk dönem,

Detaylı

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI.,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini

FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI.,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini FORUM EGE GÜNEŞİ ANAOKULU 5-6 YAŞ GRUBU YILDIZLAR SINIFI AYLIK PROGRAMI DİL BECERİLERİM VE BEN Hikaye / Öykü / Masal Tekerlemeler: Aç kapa,ellerim parmakları, sar makarayı tekerlemelerini öğreniyorum.

Detaylı

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ

ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ÖZEL EFDAL ANAOKULU KELEBEK GRUBU MAYIS AYI BÜLTENİ ANNELER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN. MAYIS AYINDA NELER ÖĞRENDİK? * Anneler Günü Gösterimizi ailelerimize sunduk. *Gösteri sonrasında harika çocuklar Partisi

Detaylı