TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I. Doç. Dr. Ali GÜLTEKN *"

Transkript

1 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN TÜRK ÇOCUK VE GENÇLK EDEBYATINDA ELETR KÜLTÜRÜNE ÖRNEK OLARAK SERPL URAL IN AFAKTA YANAN MUMLAR I Doç. Dr. Ali GÜLTEKN * ÖZET Bu çalımada, Çada Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı nın önde gelen yazarlarından Serpil Ural ın 1998 yılında Bilgi Yayınevi nden çıkan ve 2000 yılında Avustralya da ngilizce olarak yayınlanan afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı, yerli ve yabancı eletirmenler tarafından yapılmı olan eletiriler dikkate alınarak yeniden deerlendirilecektir. Bu deerlendirmedeki amaç eletiri olgusunu irdelemek ve eletirinin ne olup ne olmadıını gündeme getirmek, Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanını çada eletiri kuramları ııında eklektik bir yöntemle incelenmeye çalımaktır. Anahtar Sözcükler: Serpil Ural, afakta Yanan Mumlar, Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı, Eletiri ABSTRACT An Example for Literary Criticism on Turkish Children s and Youth Literature: Serpil Ural s afakta Yanan Mumlar In this study, one of the leading writers of contemporary Turkish Children s and Youth Literature, Serpil Ural s youth novel afakta Yanan Mumlar, published in 1998 by Bilgi Yayınevi in Turkey, and in 2000 in Australia (its English translation), is re-evaluated in the light of previous criticisms by Turkish and foreigner critics. The study aims to examine the notion of literary criticism, to discuss what is criticism and also to analyze Ural s afakta Yanan Mumlar by using an eclectic method. Keywords: Serpil Ural, afakta Yanan Mumlar, Turkish Children s and Youth Literature, Criticism * Eskiehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karılatırmalı Edebiyat Bölümü Öretim Üyesi 43

2 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Bu çalımada, Çada Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı nın önde gelen yazarlarından Serpil Ural ın 1998 yılında Bilgi Yayınevi nden çıkan ve 2000 yılında Avustralya da ngilizce olarak yayınlanan afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı, yerli ve yabancı eletirmenler tarafından yapılmı olan eletiriler dikkate alınarak yeniden deerlendirilecektir. Bu deerlendirmedeki amaç, eletiri olgusunu irdelemek ve eletirinin ne olup ne olmadıını gündeme getirmek, Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanını çada eletiri kuramları ııında eklektik bir yöntemle incelenmeye çalımaktır. Ülkemizde eletiriden söz edildiinde, her nedense ilk akla gelen, hep olumsuz eletiridir. Bunun gerekçesi, sanırız eletiri kültürünün Türk toplumunda tam olarak yerlememi olmasındandır. Akbayır ın da dile getirdii gibi, Çada Türk edebiyatı tarihinin gündeminde en çok konuulan ve yazılan konuların baında eletiri sorunu gelmektedir. Burada en çok tartıılan ise, eletiride öznellik-nesnellik sorunsalı dır (Akbayır, 2003,419). Ancak günümüzde yapılan eletiride en büyük sorun, eletirinin öznel mi ya da nesnel mi olduu deildir. Görüünü aynen paylatıımız Sefa Kaplan ın da yazdıı gibi, modern edebiyatımızın pek de uzun olmayan tarihinde ciddi, yönlendirici, ufuk açıcı, yazarı kendine çekidüzen vermeye davet eden eletiri örneklerinin die dokunur bir toplam oluturduunu söylemek oldukça güçtür. Cemal Süreyya, Adı lhan Berk Olan iir adını verdii eletiri iini yapılandırma oyununda, etrafında gezindiimiz eletiri kavramını lhan Berk e yakıtırdıına göre, ülkemizde eletiri iinde durumun pek de parlak olmadıı ortadadır (Kaplan, 2002,6). Bir toplumda eletiri kültürünün yerlememi olmasının pek çok nedeni vardır. Bunlardan iki tanesi vardır ki, bizce bunlar dier nedenlere göre daha fazla bir öneme sahiptir. lki, o toplumda eletirel düünceye deer verilmemesi, ikincisi ise, eletirel düünceyi tevik eden eitim sisteminin o toplumda tam olarak yerlememi olmasıdır. Bu savdan hareketle, ülkemizdeki eletirmenlik iini mercek altına alırsak, u veya bu ekilde kendini eletirmen olarak nitelendiren ya da öyle olduunu zanneden birçok insanın var olduunu görürüz. Ancak dikkatimizi çeken en önemli nokta, birkaç istisnai eletirmen dıında, söz konusu kii ya da kiilerin, ne yazık ki, eletirinin ne olduu ya da ne olmadıı konusunda gerekli eitimi almadıkları gibi, olması gereken bilgi donanımına sahip olmak için bir çaba da göstermedikleridir. Bu tür eletirmenler ile yaptıkları eletirmenlik ii ister istemez insanın kafasında birtakım soru iaretlerinin olumasına neden olmaktadır. Örnein, insanın aklına öyle bir soru gelmektedir: Acaba bu insanların yaptıkları eletiri iinin, kendi ülke edebiyatının geliimine olan katkısı nedir? Ahmet Yıldız ın da vurguladıı gibi, Türkiye de eletirmen olarak görev yaptıını düünen ya da bu alanda bir eyler yapmak gayretinde olan birçok insanın yaptıı i, ne yazık ki eletirmenlik deil, kitap tanıtımcılıı dır. öyle diyor Yıldız, Kertenkeleler ve Edebiyat adlı kitabında: Eletirmenlerin görevlerini gazete köe yazarlarının üstlendii bir döneme girdik (Yıldız, 2004, 9). Bu konuda Yıldız ın görülerine katılmamak mümkün deil. 44

3 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN Eletiride ilk kural, Charles Baudelaire in söyledii ve Ahmet Yıldız ın da önemle altını çizdii gibi, bir eseri eletirecek kiinin her eyden önce gerçek anlamda eletiri nesnesine, dier bir ifade ile eletirecei esere doru ekilde yaklamasıdır (Yıldız, 2004,9). Bu durumda eletirmenin en önemli görevi, eletiri nesnesine youn ekilde kendisini vermesidir. Bunun için eletirmen ne mi yapmalı? Edebiyat ve eletiri konusundaki donanımı yanında eletirecei eserin yazarını, yaadıı dönemi, dönemin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısını iyi bilmeli. Eletiri iini gerçekletiren kii hem yazara hem de okura karı yansız, yalansız ve dürüst olmalıdır. Eletirmenlik ii, gerçekten çok büyük bir donanım, titizlik ve özveri gerektirmektedir. Öte yandan smail Mert Baat internette yer alan Eletiri ve Estetik konulu yazısında eletiri ilemi esnasında eletirmenin bazı güçlüklerle karılaabileceini ve bunların da krizler eklinde ifade edilebileceini dile getirir. Baat a göre bu krizler u dört ana balık altında toplanmaktadır: lki, eletirmenin çok büyük bir donanıma sahip olmaması; ikincisi, eletirmenin ideolojik dünya görüü ve bu görü içerisinde yer alan bariyerler; üçüncüsü, eletirmenin kendisini sanat eletirisi platformunda konumlandırmı olması ve nihayet dördüncüsü, eletirel bir tutumun, yöneldii eletiri nesnesi tarafından içine alınması ve ilevsel olarak tersine çevrilmesi. (Baat, 2005). Eletirmen herhangi bir eserle ilgili eletirisini yaparken nesnel ya da öznel davranabilir, ama unutmamalıdır ki, eletiri yapmanın da üphesiz belirli ölçütleri vardır. Nitelikli, yol gösterici bir eletiri, hem yazar, hem okur, hem de o ülke edebiyatının gelimesine ve zenginlemesine büyük katkı salar. Aksi bir durum, hem yazarın yazma duyarlıını köreltir, hem de o ülke edebiyatının yozlamasına neden olur. Eletiri, Roland Barthes ın ifadesiyle, bir bakasının söylemi ni, yani edebiyatını, dier bir ifade ile, o kiinin ortaya koyduu sözlü ya da yazılı ürünlerini kendisine nesne edinmesidir. (Barthes, 1995,8) Barthes ın bu konudaki görüünü Eletirmenin ki Yüzü: deoloji ve ktidar adlı makalesinde Ali K. Metin öyle özetler: Yazarın söylemi eletirmen tarafından bir tahlil ve açımlamaya tabi tutulup yeniden anlamlandırılır ve son kertede eletiri yeni bir söylem eklinde varlık kazanır. Bir yapıt söylem olarak nasıl bir baka yapıta indirgenemezse, eletiri de hiçbir durumda kendi nesnesine indirgenemez. Yapıtın söylemiyle eletirinin söylemi arasında oluan mesafe eletirmenin donanımını ve yeteneiyle olduu kadar duyarlıkları ve dünya görüüyle de yakından alakalıdır. Eletiriyi yazarın öznelliinden (bakı açısından) kayıtsız bir disiplin olabilirmi gibi düünmek pozitivistik bir vehimden ibarettir. Daha dorusu bu düünceyi, eletirinin sınırlarını biçimciyapısalcı yöntemin alanına sıkıtıran; teknik mahiyete sahip bir çeit mikro-eletiri anlayıının 45

4 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne benimsenmesiyle e tutabiliriz. Buysa eletiriyi estetik yapının kurulu özelliklerine yani mimariye indirgemekle malul bir yaklaımdır. Halbuki içerii konumayan, öz ve anlam hakkında bir açıklama getirmeyen eletirinin üst-dil veya üst söylem olarak tanımlanması doru olmayacaktır (Metin, 2003, 401) Görüldüü gibi, eletirmenin önemli görevlerinden biri, yazarın eserindeki söylemini bir tahlil ve açımlamaya tabi tutup yeniden anlamlandırması ve sonuçta eletiriye yeni bir varlık eklinde anlam kazandırmasıdır. Burada unutulmaması gereken nokta, eletirmenin esere olan yaklaımında öznelliinin de önemli bir yer tutmasıdır. Bu yazıda ele alacaımız Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı daha önceden yerli ve yabancı eletirmenler tarafından yapılan eletiri ve deerlendirme yazılarının ııında, yeniden bir eletiri süzgecinden geçirilecektir. Yavuz Yıldırım ın 9 Haziran 1998 tarihinde yayınlanan Virgül dergisindeki afakta Yanan Mumlar; Ramazan Gülendam ın Türkyurdu dergisinde yayımlanan Romanda Çanakkale Savaı: Mehmet Niyazi nin Çanakkale Maheri ile Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar Adlı Romanların Bir Karılatırma Denemesi; John Foster ın Bookbird: A Journal of International Childrens Literature dergisinin Ekim 2003 tarihli 41. sayısında yayınlanan Sava Meydanının ki Cephesi: Türk ve Avustralya Siperlerinden Gelibolu 1915 e Çocuklar çin Bir Bakı; Hidayet Karaku un tarihli Cumhuriyet Gazetesi nin 16. sayfasında yayınlanan Gençlik Romanları adlı yazısı; Cumhuriyet Gazetesi nin Cumhuriyet Kitap Eki, sayı 691 de bulunan Ahmet Günba ın afakta Yanan Mumlar yazısı ile eserin yabancı basında yer almı olan gerek tanıtım gerekse eletiri yazıları bu çalımanın kapsamını oluturacaktır. Öncelikle Ramazan Gülendam ve Yavuz Yıldırım ın afakta Yanan Mumlar üzerine yaptıkları eletirilerine bir göz atılırsa, her iki eletirmenin oldukça acımasız davrandıklarını ve eletiri ölçütlerinden oldukça uzak olduklarını hemen tespit edilebilir. Oysa eletiri, Arnold tan alıntı yapan Çaan a göre dünyada bilinen ve düünülenlerin en iyisini örenme ve bunu bakalarının da bilmesini salama yolunda yarar gözetmeyen bir çabadır (Çaan, 2003,433 ve Matthew, 2002,71). Gerek Yıldırım ın gerekse Gülendam ın eletiri yazılarında, esere ve yazara dönük eletirilerini ortaya koyarken, ne yazık ki, hangi eletiri yöntemini kullandıklarını, çalımalarını hangi bilimsel temellere dayandırdıklarını, bu alanda çalımalar yapan hangi bilim insanlarının görülerinden yararlandıklarını ve hangi kaynaklara atıfta bulunarak eletirilerini yaptıklarını belirtmedikleri görülmektedir. Bu da bize onların, tamamen öznel bir yaklaım ve kendi dünya görüleri ile kendi duygularının baskısı altında kaldıklarını, gerçek anlamda eletiri nesnesine doru ekilde yaklaamadıklarını kanıtlamaktadır. Eletiri konusundaki görüleriyle yakından tanıdıımız Matthew Arnold, nesneyi gerçekte olduu 46

5 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN gibi görerek tek tük toplumsal sınıflar ve çıkarları aacak kadar üstün biçimde nesnel, ama partizanca olmayan bir eletiri arzular. Bu amaçla eletiri, düünce alanından oldukça farklı toplumsal eylem evrenine girmeyi hiç yılmadan reddetmelidir; eyleme, siyasete ve bu türden hiçbir eye bakmadan insan düüncesi için en iyi olan ey ne ise onu saptamaya çalımalıdır (Eagleton, 1998,59) demektedir. Oysa, eletirmenler (!) Gülendam ve Yıldırım ın, Baat ın açıklamaya çalıtıı krizlerin girdabına kapıldıkları görülmektedir. Gülendam ve Yıldırım eletiri yazılarının hemen baında yazar Ural ı geçmie saygısızlıkla suçlamılar; ancak bunun nedenini tam olarak açıklama zahmetine girmemilerdir. Bu konuda Yıldırım öyle demektedir:...bir tarih çalıması olmamasına ramen, tarihsel gerçeklere dayanan bir hikayede yazarın uyarlamakta olduu geçmie bir miktar saygı göstermesi gerekir. Ne yazık ki afakta Yanan Mumlar da böyle bir durum söz konusu deil. (Yıldırım, 1998,52) Ayrıca Yıldırım, imdiki zamanda yazarken geçmii temel almak, yazara konusunu ve kahramanlarını tarihsel gerçeklere dayanan salam bir temel üzerinden gelitirme olanaı verir (Yıldırım,1998,52) der ve böyle olduu takdirde yazarın yararlandıı tarihi bilebileceini ifade eder. Ona göre, Çanakkale Savaları gibi tarihi bir olayı eserine konu edinen bir yazar, bu savaa ait bilgileri tam olarak bilmelidir ve bunları eserine tam olarak aktarmalıdır. Tarihsel gerçeklere dayanan bir hikayede yazarın uyarlamakta olduu geçmie bir miktar saygı göstermesi gerekir. (Yıldırım,1998,52). Yıldırım ın deyiiyle, afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanında yazar Serpil Ural hem tarihe hem de Türk gençlerine saygısızlık etmitir. Dier bir ifade ile yazar, Çanakkale Savaları ile ilgili gerçeklere kayıtsız kalmıtır. Bu savalarla ilgili bilgi ve belgeleri incelememi, aratırmalarda bulunmamıtır. Bu iddia doru deildir. Zira yazar Serpil Ural eserinin daha ilk sayfalarında, kitabı kaleme almadan kimlerden bilgi aldıını ve bu konuda kimlerin görülerinden yararlandıını belirtmektedir. Bilgisine ve görüüne bavurduu kiiler unlardır: Avustralya Büyükelçilii Maslahatgüzârı Geoffrey Leach ve ei Sandi Leach, Avustralyalı yazar ve film yapımcısı Harvey Broadbent, Bilkent Üniversitesi Devrim Tarihi Bölümü Öretim Görevlisi Dr. M. Cemil Özgül, O.D.T.Ü. Tarih Bölümü Bakanı Prof. Dr. Karal Akgün, Yazar Cemil Sönmez, Gelibolu Yarımadası Barı Parkı Uluslararası Yarıma Ofisi Mesleki ve Teknik Danımanı Prof. Dr. Raci Bademli ve çalıma arkadaları, Yeni Zelanda Büyükelçisi Ekselans Ian Kennedy. Yazar Ural bunların dıında, Avustralya Büyükelçisi Ekselans David W. Evans ın davetiyle Gelibolu Yarımadası ndaki afak törenlerini de yakından izleme olanaı bulmutur. Bu açıklamalar, sanırız, Yavuz Yıldırım ın yaptıı 47

6 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne eletirileri çürütecek niteliktedir. Eletirmen Yıldırım eletiri sini yaparken, hem esere, hem de yazara karı oldukça önyargılı davranmakta ve öyle der: Kızlar kısa bir süre içinde arkada olur. Birlikte anma törenlerine katılır, konuur, savaın kötü bir ey olduunu, herkesin arkada olması gerektiini fark ederler. Onlar ermi muradına... (Yıldırım,1998,53) Yazar Ural ı küçümsemekte ve onunla adeta alay etmektedir. Bu sözler, Yıldırım ın söz konusu eserle ilgili eletirisini yaparken tarafsız kalmadıının bir göstergesidir. Ahmet Yıldız ın ifade ettii gibi bir eletirmenin taraf tutma hakkı da yoktur. Zira bir eletirmenin uyması gereken bazı eletiri ölçütlerini de göz ardı etmemesi gerekir. Eletirisini ilk olarak Çocuk Edebiyatı Aratırmacıları Dergisi BNBR KTAP ın 3. sayısında ve daha sonra aynı yazıyı 1998 yılında Virgül Dergisinin 9. sayısında yeniden yayımlayan Yavuz Yıldırım, eletirisinde yazar Ural a karı sürekli alaycı bir tutum sergilemektedir. Örnein Avusturalya lı kız Peggy ile Türk kızı Zeynep kısa süre içinde dost olamazlar mı? Birlikte Çanakkale törenlerine katılıp savaın aleyhinde konuamazlar mı? Sonra savaın kötü bir ey olduu konusunda fikirlerini söyleyemezler mi? Yeryüzünde yaayan farklı ülkelerin insanları birbirleriyle dost ya da arkada olamazlar mı? Onlar ermi muradına derken Yıldırım, yazar Ural a, oldu olacak bunları da evlendiriver de, onlar da muratlarına ersinler, onlar da mutlu olsunlar eklinde bir dilekte de bulunmaktadır. Bir eletirmen bir kitapla ilgili yaptıı bir eletiride böyle ifadeler kullanma hakkını acaba nereden almaktadır? Eletirmen Yıldırım eletirisinde, eserin sanat deeri olup olmadıını, edebilik ölçütlerini içerip içermediini gençlere genelde sava, özelde Çanakkale Savaları nın neden ve sonuçları hakkında bilgi verip vermediini, gençlerde okuma zevki ve alıkanlıı duygusu uyandırıp uyandırmayacaını ve onların ufkunu açıp açmayacaını sorgulaması ve dier taraftan da yazarı kendine çekidüzen vermeye davet etmesi gerekirken, tam aksi bir tavırla yazarın yazma evkini kırmakta, hatta onu aaılayıcı ve küçümseyici bir tavır sergilemektedir. Tuncer Uçarol un iir Eletirilerinde Dürüstlük adlı makalesinde de vurguladıı gibi, eletirmenlerin, her eyden önce eletirilerinde dürüst olmaları ve deerlendirme yazılarında da erdemlilik ilkesine uymaları gerekir. Örnein, dünya görüleri dolayısıyla Nazım Hikmet i, Necip Fazıl ı iir tarihimize almamak, o kitapta ya da baka iir deerlendirme kitaplarında onları iir dıı yanlarıyla sayfalarca karalamak, iirde dürüstlüe sımaz (Uçarol, 2003,554). Tıpkı Türk ve dünya gençlii için yazan, sevgi, barı, kardelik gibi evrensel deerlere eseri afakta Yanan Mumlar da yer veren Serpil Ural a Eletirmen Yıldırım ın yaptıı gibi. Yıldırım ın, afakta Yanan Mumlar ı olumsuz olarak eletirdii bir baka nokta ise, eserin tarih yanlılarıyla dolu olduu ve tarihi bilgileri tam olarak yansıtmadııdır. Ancak unutulmamalıdır ki, bir roman, tarihi bir gerçekten hareketle yazılmı olsa da, tarihi bilgileri içerisinde aynen olduu gibi barındırmak zorunda deildir. Bir yazar, tarihi bir olayı romanına konu olarak alma, onu kendine özgü bir kurgu içerisinde verme ve okuyucusuna aktarma 48

7 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN özgürlüüne sahiptir. Bir roman her ne kadar tarihi bir olaydan hareketle kaleme alınmı olsa da, sonuçta edebi bir ürün olan roman yazarın kurgusuna göre ekillenir. Yoksa o yapıt, roman deil, aksine tarih kitabı olur. Serpil Ural ın eseri afakta Yanan Mumlar bir gençlik romanıdır ve konusunu da Çanakkale Savaları ndan almaktadır. Durum böyle olunca da, Gürsel Aytaç ın Çada Türk Romanları Üzerine ncelemeler adlı makalesinde yazdıı gibi, bir romanın tarihi bilgileri birebir içerme zorunluluu yoktur; çünkü tarihi romanlar birer kurgu ürünüdür ve her eyden de önemlisi, bir sanatçı özgürlüü içerisinde, tarihi gerçekler yazar tarafından deitirilebilir ya da aynen olduu gibi muhafaza edilebilir (Aytaç,1990,22). O nedenle, afakta Yanan Mumlar da kurmaca gerçeklik üzerine oturtulmu bir gençlik romanıdır. Zira kurmaca gerçeklikte, Aytaç ın altını çizdii gibi, olmu, gerçek deil, olabilir, olası gerçeklik ön plana çıkar. Ayrıca eletirmen imiz Yıldırım yazısında Ural için öyle bir ifade de kullanmaktadır: Okuyucuda Serpil Ural ın Yaar Kemal den çok Kafka geleneinden etkilendii izlenimi uyanıyor yer yer (Yıldırım, 1998,54). Eletirmenimizin böyle bir düünceye nasıl vardıı da, dorusu pek anlaılır olmadıı gibi, eletirmen tarafından kanıtlamı da deildir. Bu noktada insanın aklına, acaba Türk gençleri arasında bu konuda geni çaplı bir anket mi düzenlemitir? sorusu geliyor. Yaar Kemal den deil de, Kafka dan etkilenmi olduu yargısına nasıl varmıtır? Bu sorunun yanıtını da Yıldırım ın eletiri yazısında görmüyoruz. ddia tamamen asılsızdır ve havada kalmıtır. Öte taraftan, bir Türk yazarının kültürlerarası balamda yabancı bir yazardan ya da onun herhangi bir eserinden u ya da bu ekilde etkilenmesi ya da esinlenmesi, böyle bir kitabın yazılmasına acaba engel mi tekil eder ya da engel mi tekil etmeli? Tam tersi, bir yazar bir baka kültür ya da edebiyattan ne denli etkilenir ya da esinlenirse ve bu kazanımlarını özümseyerek sonradan kendi okuruna aktarırsa, bu okurunun yeni kazanımlar elde etmesine olanak salar ve ufkunun gelimesine katkıda bulunur. Buradan da eletirmen Yıldırım ın, günümüzde oldukça üzerinde durulan ve genelde genel edebiyat bilimi, özelde de karılatırmalı edebiyat bilimi içinde önemli bir yere sahip olan metinlerarasılık ve kültürlerarasılık kavramlarından kesinlikle hiç haberi olmadıı anlaılıyor. Yıldırım ın olumsuz olarak niteledii bu görüüne de, dorusunu söylemek gerekirse, kesinlikle katılmıyoruz. Yavuz Yıldırım ın dier bir olumsuz eletirisi de roman kahramanları Zeynep ve Peggy nin yaları ile ilgilidir. Ancak onlar, onun dedii gibi, 27 yaında deil, yalarındadır ve ilk gençlik dönemi içerisinde bulunmaktadırlar. Yıldırım ın da önemle (!) belirtmeye çalıtıı gibi, bu çocuklar yalarından büyük sözler etmektedirler. Ancak unutulmamalıdır ki, 21. yüzyıl baında müthi bir gelime göstermi olan yazılı ve görsel medya, günümüz çocuk ve gençliini kıskıvrak avucuna almı bulunmakta, bilgi çaı dediimiz yüzyılımızda bilgi bombardımanına tutmaktadır. Bu nedenle, günümüz çocuk ve gençleri Yıldırım ın belirttii gibi bo deillerdir. Dier bir ifade ile, her eyden haberleri vardır. Öte yandan, her türlü bilgi kendilerine bir bilgisayar tuu kadar yakındır. nternet, televizyon ve dier kitle iletiim araçlarının hızı ile bugün yediden yetmie herkes her türlü bilgiye anında ulaabilmektedir. Bu durum 49

8 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Yıldırım a ters gelse bile, ne yazık ki bu bir gerçek. Eletirmenin bu konudaki eletirel tavrı yine oldukça alaycıdır: Okuyucuya ana kahramanların kaç yaında oldukları söylenmiyor ama konuma biçimlerine bakılırsa her ikisi de büyük olasılıkla 27 yalarında, ayrıca siyaset ve felsefe alanlarında masterleri var. Bunlar çocuk deil, görmü geçirmi küçük birer yetikin Zaten her eyi biliyorlar, en azından Amerikan komedi dizilerindeki çocuklar kadar çok eyi. Ne var ki, Bart Simpson un tersine Zeynep ve Peggy, kavramlar sözlüünden konuuyorlar. (Yıldırım,1998, 54) Yine Yıldırım, Che Guevera herhalde Zeynep ile gurur duyardı... (Yıldırım,1998,54) diyerek alaycı tavırlarını sürdürmektedir. Dier taraftan Yavuz Yıldırım, eserde adı geçen iki kahramanın, Zeynep ve Peggy nin birbirlerine benzemesini de eletirmitir. Kitabın sonunda Avustralyalılar hakkında bir ey örenilmediini, bu ekilde Avustralya kültürünün de yok sayıldıını ileri sürmektedir. Fakat eletirmen burada, amacın kültür aktarımı olmadıını göz ardı etmekte ve Avustralya nın en büyük ehrinde yaayan bir çocukla, Türkiye deki bir köyde yaayan bir çocuk arasında çok az bir fark var. Bu, küresellemenin en uç noktasına götürülmü halidir (a.g.y.,55) diyerek, Avustralyalı çocukları Türk çocuklarından üstün görmektedir. Oysa Yıldırım burada, roman kahramanı Zeynep in turistik bir yerde yaadıını, okulda iyi eitim almı bir örenci olabileceini aklına getirememektedir. Eletirmen, Serpil Ural ı Türk çocuklarına karı kayıtsızlıkla suçlarken, günümüz çocuk ve gençlerine karı kendi kayıtsızlıının farkında bile deildir. Çanakkale gibi bir yörede yetien Zeynep için kullanılan bu ifade, Türkiye nin bir baka yöresinde yetien bir çocuk ya da genç için kullanılmı olsaydı, bu görüünde bir nebze de olsa belki haklı (!) olabilirdi. Ancak, az önce de açıklamaya çalıtıımız gibi, küçüklüünden beri gerek aile içerisinde, gerek okul çevresinde ve gerekse turizmin youn olarak hüküm sürdüü bu bölgede yaayan Zeynep, ister istemez çeitli yönlerden de bilinçlenmi bir gençtir. Bu nedenle Zeynep in de kendi yöresi ile ilgili pek çok ey biliyor olması olaanüstü bir durum olmasa gerek. Ural ı olumsuz ekilde eletiren bir dier kii de Ramazan Gülendam dır. Yavuz Yıldırım ın 9 Haziran 1998 tarihinde yayınlanan Virgül Dergisi nin 9. sayısında yer alan makalesindeki ifadelerini, çounlukla, hiçbir atıfta bulunmadan kullanan Gülendam, Yıldırım ın eletirdii her noktayı aynen olduu gibi olumsuz olarak aktarmaktadır. Gülendam da yazısında u eletiride bulunmaktadır: Kitabın ana kahramanları olan Zeynep ve Peggy neredeyse birbirinin yerine koyulabiliyor. Avustralya nın en büyük ehrinde yaayan bir çocukla, Türkiye deki küçük bir ilçede hatta köyde yaayan çocuk arasında çok az fark var. Bu da, tabi 50

9 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN ki küresellemenin en uç noktasına götürülmü hali. (Gülendam, 2002,102) Yıldırım ın bu konudaki eletiri ise öyledir: Kitabın ana kahramanları olan Zeynep ve Peggy neredeyse birbirinin yerine koyulabiliyor. Avustralya nın en büyük ehrinde yaayan bir çocukla, Türkiye deki küçük bir ilçede hatta köyde yaayan çocuk arasında çok az fark var. Bu da, tabii ki küresellemenin en uç noktasına götürülmü hali. (Yıldırım,1998,54) Dier bir örnek ise, çok az bir deiiklie uratılarak verilmektedir: Tanımalarından ve kaçınılmaz olarak arkada olmalarından çok önce iki kızın hareketleriyle, düünceleriyle ve her eyden çok da siyasal (!) bilinçleriyle birbirlerine benzediklerini görürüz. (Yıldırım,1998,111 ) Tanımalarından ve kaçınılmaz olarak arkada olmalarından çok önce her iki genç hanımın hareketleriyle, düünceleriyle ve her eyden çok da keskin siyasal bilinçleriyle birbirlerine benzediklerini görüyoruz. (Yıldırım, 1998, 52) Yukarıda verdiimiz iki örnek cümledeki tek fark, Yıldırım ın kullandıı her iki genç hanımın yerine Gülendam ın iki kızın sözcüünü kullanmı olmasıdır. Böyle bir alıntı ve ifadenin ne anlama geldiini, dorusunu söylemek gerekirse, iin uzmanları çok iyi bilirler. Yıldırım ın, Serpil Ural ın gençlik romanı afakta Yanan Mumlar ın 1997 Bankası Çocuk Edebiyatı Ödülü kazanmı olmasına tepkisi öyledir: Ama karıtırmayalım, bu kitap yetikinler için deil. Tam tersine, çocuklar için yazılmı ve zaten arka kapaında da böyle olduu belirtiliyor. Hatta, Bankasının 1997 çocuk edebiyatı ödülünü kazanmı. Ne var ki, afakta Yanan Mumlar ın düzeyine bakınca bu baarı ödülü kazananın niteliinden çok, bu ülkede çocuk kitapları yazımının sılıı hakkında bir eyler söylüyor (Yıldırım,1998, 53) Gülendam da aynı tepkiyi neredeyse aynı cümlelerle buna etkilenme mi yoksa esinlenme mi? desek acaba - öyle ifade etmektedir: 51

10 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ancak u kadarını ifade etmek gerekir ki, afakta Yanan Mumlar adlı romanın saydıımız eksikliklerine ve hele hele, yukarıda da sözünü ettiimiz, hedefledii okur kitlesine karı yazarının gösterdii kayıtsızlıa ramen, Türkiye Bankasının 1997 çocuk edebiyatı ödülü kazanmı olması, ülkemizde çocuk kitapları yazımının hangi seviyede olduunun göstergesidir. (Gülemdam, 2002, 103) Gerek Hidayet Karaku ve Ahmet Günba gibi yerli yazar ve eletirmenler gerekse John Foster, Daniel London, Chris Thomson, Lucy Clark ve Christopher Bantick gibi yabancı yazar ve eletirmenler Serpil Ural ın bu gençlik romanını hem gençler için hem de edebiyat dünyası için bir kazanç olarak kabul ederlerken, Yılmaz ve Gülendam, böyle niteliksiz bir eseri (!) Türkiye Bankası gibi bir kurumun nasıl olup da ödüllendirdiine adeta aırmaktadırlar. Yine yazısının ilk bölümlerinde Gülendam ın, tarihi gerçeklie uymadıı için Ural ı eletirdiini de görüyoruz: Roman, Çanakkale de savamı olan Avustralyalıların ve Türklerin mektupları ve anılarıyla sürekli geçmie dönüyor. Yazar, bunlara ek olarak romandaki olayları anlattırdıı tanrıbilimci (olimpik) anlatıcının verdii bilgilerle, montaj tekniini kullanarak romanın içine yerletirdii metinlerle (sözgelimi, Mustafa Kemal in Anzaklara hitaben söyledii ve sava alanındaki bir anıttan aktarılan sözleri veya Çanakkale Türküsü nün sözleri gibi), konumalarla ve kahramanların düünceleri yoluyla pek çok tarihi ayrıntı da veriyor. Fakat bu bilgilerin tarihi gerçeklere ne kadar uyduu tartıılır. (a.g.y., 103) Ural ın sözünü ettiimiz kitabının eletirisine baktıımızda, yine Gülendam, Ural ın romanında tarihi gerçeklii yansıtmadıına dikkat çekmekte ve bu durumu da protesto etmektedir. Ancak, Romanda Çanakkale Savaı: Mehmet Niyazi nin Çanakkale Maheri ile Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı Romanlarının Bir Karılatırma Denemesi adlı makale yazısının son bölümünde Gülendam ın Gürsel Aytaç dan yaptıı alıntı dikkatlice incelediinde, fikrinin birden bire deitii görülmektedir. Bu da, kendi kendisiyle çatıtıının bir kanıtı olsa gerek: Unutulmamalıdır ki, Gürsel Aytaç ın da vurguladıı gibi, tarihi romanlar birer kurgudur ve yazarın bir sanatçı özgürlüüyle gerçekleri deitirme ve tarihi 52

11 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN gerçeklere tıpatıp uymama hakkı vardır. Kurmaca gerçeklikte, yani edebiyatta önemli olan olmu, gerçek deil; olabilir, olası gerçekliktir. (Yıldırım,1998,104) Gülendam, Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar ile Buket Uzuner in Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu adlı eserini karılatırarak afakta Yanan Mumlar daki eksiklikleri ve Türkçe dilbilgisi hatalarını göstermeye çalıırken, kendisi de affedilmez bir hatalar yapmaktadır. Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı eseri bir gençlik romanıdır, Uzuner in eseri Uzun Beyaz Bulut - Gelibolu ise, bir gençlik romanı deil, aksine yetikin romanıdır. Bu nedenle, bu iki eserin karılatırılması karılatırmalı edebiyat biliminin inceleme amaç ve yöntemlerine ters dümektedir. Karılatırmalı bir çalımada dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan birisi, karılatırılacak olan iki ya da daha fazla eserin benzerlik ya da paralellik noktasında kesimesidir. Dier taraftan da, her iki eserde ortak ve farklı noktaların tespiti gerekmektedir. Burada söz konusu olan iki romanda, daha dorusu Mustafa Necati Sepetçiolu ile Buket Uzuner in romanlarının da söz konusu edildii dört romanda Çanakkale Savaları konusu ele alınmaktadır. Bu noktada eserlerin konu bakımından kesitikleri görülmekte ve karılatırmalı bir çalımanın ilk ayaı oluturulmu olmaktadır. Ancak bu karılatırmalı (komparatistik) bir çalıma için yeterli deildir. Her ne kadar makalenin balıında iki roman karılatırılmasından bahsediliyorsa da, adı geçen bu dört romanın hitap ettii kesim, yani okur kesimi birbirlerinden farklıdır. Üçü yetikinler için yazılmıken, Serpil Ural ın eserinin adresi ise, gençlerdir. Gülendam ın, Mehmet Niyazi nin Çanakkale Maheri ile Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı romanları ile ilgili yaptıı eletiriler mercek altına alındıında, hem tespitlerinin tutarsız olduu, hem de karılatırılmak üzere seçilen iki (ya da dört) eserin seçiminde, çalıma yönteminde, çalımanın sınırlandırılmasında, çalıma biçiminde, çalımanın amacında ve bunun gibi birçok noktada hatalar yapıldıı görülecektir. Gülendam, eletirisinin ilk bölümü ile sonuç bölümünde Çanakkale Maheri ile afakta Yanan Mumlar adlı iki romanın farklı yönlerini ortaya koyarken, biz okurlarda, kendisinin bazı kavramlardan haberdar olmadıı duygusunu uyandırmaktadır. Örnein; 1990 dan sonra hem milliyetçi ve muhafazakâr romancılarımıza, hem de evrensellii ve hümanizmi savunan romancılarımıza ilham kaynaı ve malzeme olmutur (a.g.y., S.100) ve yine Yazarlardan biri milliyetçi ve muhafazakâr, dieri de hümanist olduu halde (a.g.y., S.105). Bu ifadelerden sonra insanın aklına hemen u sorular geliyor: Acaba milliyetçi düünceye sahip bir insan hümanist düüncelere sahip olamaz mı? Ya da hümanist olarak nitelenen birisi milliyetçi duyguları içinde barındıramaz mı? Herhalde Gülendam a göre, milliyetçi düüncelere sahip olmak, hümanist olmamak anlamına gelmektedir, ya da tam tersi. Akademisyen bir eletirmenin bir eser hakkında deerlendirmelerde bulunurken ya da o eseri eletirirken kullanacaı ifadeye dikkat etmesi gerekir. Dorusunu söylemek gerekirse, Gülendam ın yukarıda kullandıı ifadeleri kabul etmek, bir bilim insanı için kabul edilebilir bir durum olmasa gerek. Bir eletirmen eletirecei eserin 53

12 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne yazarını sevmeyebilir, hatta onun dünya görüünü de paylamayabilir, ancak bir bilim insanının eletirecei bir esere, ki bu iir olabilir, roman olabilir ya da bir tiyatro eseri olabilir, bilimsel etik adına yaklaması gerekir. Kenan Çaan ın Eletiriyi Eletirel Okumak adlı yazısında vurguladıı üzere, eletiri tamamen keyfi bir düümsellik olmaktan ziyade belli bir sistematik içerisinde olmayı hedeflemi, bu nedenle de gereksinim duyduu kuralları ina etmeyi ihmal etmemi bir çabadır (Çaan, 2003, 433). Bu görüe ne denir? Gülendam yaptıı çalımanın amacını makalesinin baında öyle belirtmektedir: Biz bu çalımamızda, Mehmet Niyazi ile Serpil Ural ın adı geçen romanlarını, gerek ele aldıkları konuya yaklaımları bakımından ve gerekse bu konuyu ilerken kullandıkları anlatım teknikleri açısından incelemeye çalıacaız. Öncelikle edebilikleri analiz edilecek olan bu romanların ortaya çıkarılacak özelliklerinin birbirleriyle ilikileri ve benzerlikler- ayrılıkları deerlendirilecektir. (Gülendam,2002, 100) Gülendam ın da eletirisinde belirttii gibi, Ural ın romanında gerek yazardan gerekse yayınevi editöründen kaynaklanan bazı dizin ve yazım hataları ile bazı dilbilgisi hataları vardır. Bu hatalar, ister yazar Serpil Ural dan, ister yayınevinden kaynaklansın, çocuk ve gençlik yazını için, dorusunu söylemek gerekirse, affedilir bir durum deildir. Öte taraftan bir dedektif ustalııyla Serpil Ural ın hatalarını bulmaya çalıan Ramazan Gülendam, Ural ın afakta Yanan Mumlar ından sekiz alıntı ile bunu kanıtlamaya çalıırken, buna karın, eksiklikler bir yana, iyi yanlarını göstermek adına bile olsa, Mehmet Niyazi nin eserinden hiçbir alıntı yapmamıtır. Burada insanın aklına hemen u söz geliyor: Amaç üzüm yemek mi, yoksa bacıyı dövmek mi? afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı ile ilgili yerli ve yabancı eletirmenler tarafından yapılmı olan eletirileri dikkate alarak, söz konusu eseri yeniden deerlendirdiimizde, ortaya çıkan sonuçları u ekilde sıralayabiliriz: -Gülendam ın makalesinde bahsettii amaçlar çerçevesinde yapmayı düündüü karılatırmalı çalıma, karılatırmalı edebiyat bilimi verileri ııında yapılmı bir çalıma deildir. Zira yukarıda da belirmeye çalıtıımız gibi, karılatırmalı bir edebiyat çalımasının (komparatistik) çalıma yöntem ve sınırlamaları göz önüne alınmamıtır. Günümüzde karılatırmalı edebiyat çalımaları, eskiden olduu gibi ulusal edebiyat içerisinde bir ya da birden fazla yazarın eserinin karılatırılması veya herhangi bir yazarın birden fazla eserinin karılatırılması eklinde deil; uluslararası alanda iki farklı kültür ve edebiyattan iki veya daha fazla yazarın eserlerinin karılatırılması eklinde olmaktadır. Zira uluslararası karılatırmalı bir çalıma, o ülke yazınına ulusal olan karılatırmalı bir çalımadan daha fazla eyler kazandıracaktır. 54

13 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN -Gülendam ın söz konusu karılatırmalı çalımasında, çalımanın balıı ile amacına uygun bir yöntem izlenmemitir. -Mustafa Necati Sepetçiolu nun Ve Çanakkale (Geldiler-Gördüler- Gittiler) balıklı romanı ile Buket Uzuner in Uzun Beyaz Bulut-Gelibolu adlı romanı Gülendam ın çalımasının ana konusunu oluturmadıı halde, makalesinin baında ve sonunda neden bunlara yer verdii, dorusu anlaılamamaktadır. -Gülendam yukarıda sözü edilen dört romanda konu karılatırması yapmak istediyse, o zaman dört romanın adını makalenin balıında belirtmesi gerekirdi. -Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanı ile ilgili olarak Hidayet Karaku (Cumhuriyet Kitap eki sayı 425 te Çocuklar çin Kitaplar ve Gençlik Romanları, Cumhuriyet Gazetesi s.16) ve Ahmet Günba (Cumhuriyet Kitap,691), gibi yerli yazar ve eletirmenler ile Güney Avustralya Üniversitesi öretim üyesi ve Avustralya Uluslararası Çocuk ve Gençlik Kitapları Ulusal Komitesi Bakanı John Foster Sava Meydanının ki Cephesi:Türk ve Avustralya Siperlerinden Gelibolu 1915 e Çocuklar çin Bir Bakı adlı makalesinde, Daniel London, Chris Thomson, Lucy Clark ve Christopher Bantick gibi yabancı yazar ve eletirmenler oldukça olumlu görü belirtirlerken, yalnızca Yıldırım ile Gülendam yukarıda belirtilen yazılarında olumsuz görü belirtmektedirler. Yabancı yazar ve eletirmenler, Ural ın bu eseri hakkında hiçbir ekilde olumsuz görü belirtmezlerken, yerli yazar ve eletirmenlerin afakta Yanan Mumlar a farklı bir tutum ile yaklatıkları görülmektedir. Dorusu bu da kafaları karıtırmaktadır. Türk eletirmenler Yavuz Yıldırım ile Ramazan Gülendam ın genel edebiyat bilimi ve karılatırmalı edebiyat biliminin temel kaynak kitaplarını tekrar gözden geçirmelerinin, ileride yapacakları eletirel çalımalara daha büyük katkısı olacaı kesindir. Evrensel deerleri çocuk ve gençlere kazandırmayı amaçlayan Ural ın kitabı için Gülendam, bu kitabı gençlik yayını diye yayımlayan Bankası na karı nerdeyse suçlayıcı bir tutum sergilemektedir. Oysa, bu türden yayınlar ne denli fazla sayıda genç insana kazandırılırsa, biz yetikinler de Ulu Önder Atatürk ün Yurtta Sulh Cihanda Sulh ilkesine o denli hizmet etmi sayılırız. Eletirmen olmak adına yola çıkan insanların gerek esere gerekse eserin yazarına yaklaırken daha bir donanımlı ve nesnel yaklamaları gerekir. Gülendam ın vurguladıı gibi, Ural ın eserinde görülen dizin ve editör hataları, üphesiz yazardan kaynaklanmıyor olabilir, ancak hata hatadır ve kitapta görülmektedir. Bu konuda yapılan bir eletirinin, kitabın daha sonraki basımlarında dikkate alınması için bir uyarı olduu da göz ardı edilmemelidir. Yazar Ural, yarının sorumlu kiileri olacak, gerektiinde savaa evet ya da hayır deme konumunda bulunacak gençlere savaın gerçeklerini gösterecek (Ural, 1998, 5) bir gençlik romanını genç insanlara sunarak aydın bir yazar sorumluluunu yerine getirmi birisidir. Sonuç olarak söylemek gerekirse, bir eletirmen, ki burada söz konusu olan çocuk ve gençlik edebiyatı eletirmenleridir, her türlü partizanca 55

14 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne düünceden uzak, dier bir ifade ile siyasi bir katalizatör (Çaan, 2003, 439) olmadan, bilimsel eletirinin kurallarını da dikkate alarak, eletiri krizlerine kapılmadan, gerek eletirecei yazara gerekse onun eserine önyargılı bir davranı sergilemeden ve bir yargıç rolü üstlenmeden, sadece ve sadece okuru ve o ülke yazını adına iini yapan birisi olmalıdır. Yoksa daha çok kafalar bulanır ya da bulandırılır. Bu durumda kaybeden biz oluruz, yazarımız olur, kısacası, insanolunun beslenme kaynaı olan edebiyat, yani çocuk ve gençlik edebiyatı olur. Bu nedenle, kendini eletirmen olarak gören ya da bu i kendisine meslek edinmi kiilerin, öyle ya da böyle, mutlaka salam bir eletiri kültürüne sahip olması gerekir. Türk çocuk ve gençlik edebiyatında eletiri kültürüne örnek olarak bu çalımada ele aldıımız Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar adlı gençlik romanının eletirilerinde eletirmenlerimizin ne denli haklı ya da haksız olduu açıkça görülmektedir. 56

15 Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne Ali GÜLTEKN KAYNAKÇA Akbayır, S. (2003) Eletiri Ne Kadar Nesnel Olabilir? Sorusuna Eletirmenler Tipolojisi Açısından Öznel Yaklaımlar. Aylık Edebiyat Dergisi. Hece Özel Eletiri Sayısı 77/78/79 Mayıs/Haziran/Temmuz. Arnold, M. (2002) Günümüzde Eletirinin levi. Eletiri. Çev. Ahmet Aydoan Bülent Özsoy. stanbul: z Yay. Metin, A. K. (2003) Eletirinin ki Yüzü: Eletiri ve ktidar. Aylık Edebiyat Dergisi. Hece Özel Eletiri Sayısı 77/78/79 Mayıs/Haziran/Temmuz. Aytaç, G. (1990) Çada Türk Romanları Üzerine ncelemeler, Ankara: Gündoan Yayınları Bantick, C. (2004) Anzac Ideal the Glue to Our Identity. The Weekly Times, Nisan. Barthes, R. (1995) Yazarlar ve Yazanlar, Çev.:Erol Kayra, stanbul: Ekin Yay. Baat,. M. Eletiri ve Estetik Çaan, K. (2003) Eletiriyi Eletirel Okumak. Aylık Edebiyat Dergisi. Hece Özel Eletiri Sayısı 77/78/79 Mayıs/Haziran/Temmuz. Clark, L. (2004) Anzac Day for Young Readers. The Sanday Telegraph, Nisan.. Eagleton, T. (1998) Eletirinin Görevi. Çev..Serin. Ankara: Ark Yayınları. Foster, J. (2003) Sava Meydanının ki Cephesi: Türk ve Avustralya Siperlerinden Gelibolu 1915 e Çocuklar çin Bir Bakı Bookbird: A Journal Of International Childrens Literature, Sayı: 41. Ekim. Gülendam, R. (2002) Romanda Çanakkale Savaı: Mehmet Niyazi nin Çanakkale Maheri ile Serpil Ural ın afakta Yanan Mumlar Adlı Romanların Bir Karılatırma Denemesi Türkyurdu Dergisi. Mart. Kaplan, S. (2002) yi Okuma. stanbul: Genda Yayınları. Karaku, H. (2003) Gençlik Romanları Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 691, Eylül. 57

16 Ali GÜLTEKN Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Eletiri Kültürüne. (2003) Çocuklar çin Kitaplar ve Gençlik Romanları Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 425, Haziran. London, D. (2004) Gallipoli, Shown from Both Sides. The Canberra Times, 23 Nisan. Binbir Kitap. Çocuk Edebiyatı Aratırmaları Dergisi, Mavibulut Yayınevi. 3. Sayısı, Thomson, C. (2004) Shades of Grey. Viewpoint 12 (2), Kı. Uçarol, T. (2003) iir Eletirilerinde Dürüstlük, Aylık Edebiyat Dergisi. Hece Özel Eletiri Sayısı 77/78/79 Mayıs/Haziran/Temmuz. Yıldırım, Y. (1998) afakta Yanan Mumlar. Virgül Dergisi, Haziran.. Çocuk Edebiyatı Aratırmaları Dergisi Binbir Kitap, Mavibulut Yayınevi, Sayı: 3. Yıldız, A. (2004) Kertenkeleler ve Edebiyat, stanbul: Papirüs Yayınevi. 58

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN *

Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins (2008). The Forever War, New York: Vintage Books. Ahmet Hakan ÖZKAN * Dexter Filkins tarafından yazılmı olan The Forever War isimli kitap, orijinal dili olan ngilizce versiyonu ile incelenmitir.

Detaylı

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES *

MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * MIKHAIL BAKHTIN : EDEBYATIN GEREKÇELENDRLMES * ngilizce den Çeviren Yrd. Doç. Dr.. Murat ÇAKMAKÇI** * Mikhail Mikhailoviç Bakhtin, XX. yüzyılın en etkili edebiyat eletirmenlerinden birisidir. Fakat, genellikle

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Erendiz Atasü nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldıı Eletirel çerikli nceleme Yazıları Erendiz Atasü s Dissertations from a Literary Perspective

Erendiz Atasü nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldıı Eletirel çerikli nceleme Yazıları Erendiz Atasü s Dissertations from a Literary Perspective Erendiz Atasü nün Romancı Gözüyle Kaleme Aldıı Eletirel çerikli nceleme Yazıları Erendiz Atasü s Dissertations from a Literary Perspective Hüseyin ARAK * Özet Bu çalımada çada Türk yazarlarından Erendiz

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba

Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum ki bu gruba Deerli Dostlar, Aaıdaki ileti tarzına ciddi eletirilerim vardır. lk bakıta kötü niyetli bir ileti demek bile mümkün. Ben bunun iyi ve kötü niyetine bakmadan düüncelerimi açıkça dile getirmek istiyorum

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

SEMH GÜMÜ ÜN ELETRMEN OLARAK PORTRES THE PORTRAIT OF SEMH GÜMÜ AS A CRITIC

SEMH GÜMÜ ÜN ELETRMEN OLARAK PORTRES THE PORTRAIT OF SEMH GÜMÜ AS A CRITIC - 199 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SEMH GÜMÜ ÜN ELETRMEN OLARAK

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

KARILATIRMALI TARH: TARH ÖRETMNDE YEN BR YAKLAIM Comparative History: A New Approach in the History Teaching

KARILATIRMALI TARH: TARH ÖRETMNDE YEN BR YAKLAIM Comparative History: A New Approach in the History Teaching KARILATIRMALI TARH: TARH ÖRETMNDE YEN BR YAKLAIM Comparative History: A New Approach in the History Teaching Nedim YALANSIZ Özet Bu makalenin konusu tarih öretiminde yeni bir yaklaım olarak karılatırmalı

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri

Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Okul Deneyimi I Dersinin Öretmen Adaylarının Öretim-Örenme Kavramlarına ve Öretmen-Örenci Rollerine Bakı Açıları Üzerindeki Etkileri Y. Doç. Dr. Ahmet. Özdemir M.Ü. A.E.F. lköretim Bölümü Matematik Eitimi

Detaylı

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ

TÜRKYE DE DEERLER ETM KONUSUNDA YAPILAN ARATIRMALAR 1 STUDIES CONDUCTED ON VALUES EDUCATION IN TURKEY Mustafa GÜÇLÜ Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKYE DE DEERLER

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Primary School Students Vocabulary Development

Primary School Students Vocabulary Development Elementary Education Online, 6(3), 344-365, 2007. lköretim Online, 6(3), 344-365, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Students Vocabulary Development Nigar PEK Asude BLGN ABSTRACT.

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı!

!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! 4 ) ] -. -!!! 2000 li Yıllarda Sinemaya Bir Bakı! Ahmet Gürata 2000 li yıllar Türkiye de sinema açısından bir canlanma dönemi olarak adlandırılabilir. 1990 lı yıllara göre, sinema salonu ve toplam izleyici

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ-I TRD101 1 2 + 0 2 2 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Önlisans Dersin Türü Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur.

Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe, tarih boyunca büyük sorunlarla karşılaşmış ve her durumda özünü kaybetmede bugüne kadar varlığını korumuştur. Türkçe nin bugünkü durumunu ele aldığımızda ilk anda göze çarpan olumsuzluklar; batı

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

- 115 - Oh deyim ömrümde ilk defa Tüy gibi olayım sevincimden Ölüm düüncesi benden ırak Hep güzel eyler geçsin içimden

- 115 - Oh deyim ömrümde ilk defa Tüy gibi olayım sevincimden Ölüm düüncesi benden ırak Hep güzel eyler geçsin içimden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 CAHT SITKI TARANCI

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$ " $&( $( % & ( '+#$''' $"! $$#

( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ #$( $ ' #$%$&' '$- # $$  $&( $( % & ( '+#$''' $! $$# Elementary Education Online, 7(3), 769-784, 2008. lköretim Online, 7(3), 769-784, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " # #$%$&''$'$"' ( $!)'&! * $&( $( %& ( '+ '!##'$ (#$!(' $#$ ', #$( $

Detaylı

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano:

Aşağıda sayın Kurdaş için dikilen çınarın kampüste bulunduğu yerdeki pano: Bugün Boğaziçi Üniversitesinden kıymetli gönüllümüz sevgili Sıdıka nın izlenimini yayınlıyoruz... ODTÜ'yü ODTÜ yapan cumhuriyetimize güzel bir kurum hediye eden ve geçenlerde vefat eden Rektörümüz Sayın

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM)

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETİM) I.YARIYIL II.YARIYIL 101 Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 3 3 102 Türk

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET

FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE. Hülya YAZICI OKUYAN ÖZET FAKR BAYKURT UN ROMANLARINDA ETM ZLE ÖZET Bu çalımanın amacı, toplumcu gerçekçilik çizgisi içinde deerlendirilen, yazar-eitimci Fakir Baykurt un romanlarının temel izleklerinden biri olan eitim izleinin

Detaylı

YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN:

YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN: YAAR, Sebahattin (2011). Bütün iirlerim Senin Olsun, Ankara: sim Yayınları, 102 s. 13,5X21, ISBN: 978-605-5410-24-7. Salih OKUMU* Y. Selim UURLU ** Yol geçmez türbelerde adaımsın Ben biterken gel. Yanık

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Odabaş Bütün araştırmalar kendilerinden önce yapılan araştırmalara, bir başka deyişle, var olan bilgi birikimine dayanırlar. Bir araştırmaya başlarken yapılacak ilk iş, daha önce

Detaylı