ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN SAVUNUCULUK EL KİTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN SAVUNUCULUK EL KİTABI"

Transkript

1 ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİN SAVUNUCULUK EL KİTABI dmkfimtevflnaet Kflninkruk derne derianden Kıfrusst/ oj thc Kiıitydoıii oflhemetherms S eae D RvN Çİ

2 Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları tçin Savunuculuk El Kitabı Kasım 2010 Bu yayın, Ege Derneği tarafından bastırılmıştır. Kaynak göstermek suretiyle alıntı yapılabilir. Eserin tamamını kullanmak için Ege Derneği'nin izni gerekmektedir. Ege Derneği İÇİNDEKİLER ONSOZ ÖZET GİRİŞ BÖLÜM I ÇEVRECİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI SAVUNUCULUK KAPASİTESİ ANALİZ RAPORU Yüzbaşı Şerafettin Bey Cad Sok. No: Alsancak-İZMİR Tel-Faks Yayma Hazırlayan: Cem ALTIPARMAK Kapak Grafiği: Tommy Thomdean, The Sinking, 2007 Baskı: Bilim Ofset Ltd. Şti Ege Bölgesi'nin Temel Çevre Problemleri Egeli Çevreci Örgütlerin Sayısal Gelişimi Egeli Çevreci Örgütlerin Niteliksel Sorunları Altyapı Sorunları Gönüllülük, Nitelikli ve Yetkin İnsan Kaynağına Duyulan İhtiyaç Kamu Kurumlarıyla İlişkiler 21 2il Örgütsel Süreklilik ve İstikrar

3 Örgütler Arası İlişkiler Medyayla İlişkiler Sonuç Ne Zaman Harekete Geçilmelidir? Sürecin İşlemesi Nasıl Sağlanacaktır? Başvurduğumuzda Başımıza Ne Gelecek? Hiçbir Şey Olmadı, Şimdi Ne olacak? 80 BÖLÜM II ÇEVRE İHLALLARÎNE KARŞI SİVİL AKTİF HUKUKİ SAVUNUCULUK AĞI ATÖLYE ÇALIŞMASI 39 1.Sorular-Cevaplar 39 2.Etkili Savunuculuk Örnekleri 47 3.Savunuculuk İletişim Ağı: 71 BÖLÜM III HUKUKİ SAVUNUCULUK EL KİTABI 72 I) Yola çıkarken karşımıza çıkacak ve cevaplandırmamız gereken temel sorular 73 1.Şikayet Ettiğimiz-İstemediğimiz Şey Nedir? Şikayet Konusu Durumdan Rahatsız Olanlar/ Menfaati Olanlar Kimlerdir? 74 II) Yargıya Başvuru Yol Haritası Davaya Hazırlik Aşaması Sürelere Riayet Mevzuat Taraması Emsal Yargı Kararları Davada Kullanılacak Belge ve Bilgilerin Toplanması Dava Dilekçesinin Hazırlanması Dava Aşaması İdari Davalar Hukuk Davaları Ceza Davaları/Şikayetler 90 4

4 3. Karar 3.1. Temyiz 3.2. Uluslararası Yargı Yetkisine Sahip Merciler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi BM Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi BM İnsan Hakları Komitesi ÖNSÖZ Bu proje, Ege Bölgesi'nde çevre alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının hukuki savunuculuk kapasitelerinin güçlendirilmesine mütevazı bir katkı koymak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, bölgede çevre savunuculuğu yürüten sivil toplum kuruluşlarının savunuculuk yöntemlerinin neler olduğu, birbirleriyle, devlet kurumlarıyla ve uluslararası aktörlerle olan ilişkilerinin ne durumda olduğu incelenmiştir. Proje, Hollanda Ankara Büyükelçiliği tarafından, MATRA-KAP Programı (Küçük Ölçekli Elçilik Projeleri Programı ) kapsamında, flnansal olarak desteklenmiştir. Ege Derneği, hem desteklerinden, hem de değerli zamanlarından vakit ayırarak ekibimizle bire bir görüşme yapmalarından, bilgi ve belgelerini paylaşmalarından (Hürü, tüm kişi ve kuruluşlara teşekkürlerini sunar. Mu çalışma kapsamında ortaya çıkan yazı ve görüşler, herhangi bir kişi ya da kurumun resmi görüşü olmayıp, Kiıılecc proje ekibini bağlamaktadır. 7

5 ÖZET Bu proje, Türkiye'de çevresel konularda ilginin yoğunlaştığı ve farklı savunuculuk pratiklerinin yaşandığı bir dönemde, Ege bölgesi'nde faaliyet gösteren çevreci örgütlerin savunuculuk algısının ve bu algıya etki eden faktörlerin, örgütlerin çevre savunuculuğu mücadelesinde izlediği yol ve yöntemlerin güncel bir fotoğrafım çekmeyi amaçlamıştır. Proje kapsamında, ilk adım olarak, Ege Bölgesi'ndeki çevreci örgütlerin hukuki savunuculuk kapasitesinin bir analizi yapılmış, akabinde, bu analiz üzerinden hareket edilerek, bölgedeki çevreci örgütler, hukukçular ve akademisyenlerle bir araya gelinmiş ve çevre ihlallerine karşı etkili bir savunuculuk politikası ve sivil, aktif, hukuki bir savunuculuk ağı yaratmanın yollarının tartışıldığı bir atölye çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların son ayağım, ortak bir savunuculuk iletişim ağı kurulması ve çevreci örgütler için savuculuk el kitabı yayınlanması faaliyetleri oluşturmuştur. 8 Çalışmanın sonuçlarının sadece Ege Bölgesi'nde yer alan çevreci örgütler için değil, Türkiye genelindeki çevreci hareket için de yol gösterici olması umut edilmektedir. GİRİŞ Türkiye'de çevre ihlâllerine karşı hukukun etkili bir savunuculuk yöntemi olarak kullanılmaya başlanması, daha doğru bir tespitle bu yöntemin kamuoyunda görünür hale gelmesi, 1990'lı yıllara denk düşmektedir. 1990'lı yıllarla birlikte Türkiye, küresel eneıji politikalarının bir yansıması olarak nükleer eneıji tartışmalarıyla, Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santralin ihale edilmesinin ardından tanıştı. Yine bu yıllarda Muğla Kemerköy (Gökova), Yeniköy ve Yatağan termik santrallerinin çevresel etki ve tahribatı gözardı eden uygulamalarına karşı açılan davalar;.siyanürlü altın aramaya karşı çıkan Bergamalı köylülerin Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne taşman savunuculuk mücadelesi, 1990'lı yıllarda gündeme oturan davalardan bir kaçı oldu. 11

6 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası nitelikli mahkemelerin bu gibi davalarda Türkiye aleyhindeki vermiş olduğu, özellikle sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının ihlali ve adil yargılanma hakkının ihlali gibi hak ihlâli kararları basm ve kamuoyunda yankı buldu ve çevre ihlâllerine karşı hukuk ve dava yolunun bir savunuculuk yöntemi olarak gelişmesine katkı sağladı. Bununla birlikte, Türkiye'de çevre alanında faaliyet gösteren örgütlerin, hukuku aktif bir savunuculuk yöntemi olarak kullanma girişimlerinin belirli bir sistem ve işbirliği içinde yürüdüğünü, çevreci örgütlerin çoğunun çevre ihlallerine yönelik bir savunuculuk stratejisi geliştirdiklerini söylemek, ne yazık ki mümkün değil. Bugün itibariyle Türkiye'de çevre ihlâllerine yönelik dava süreçleri, ağırlıklı olarak kimi hukukçuların, baro, çevre, şehir bölge planlama, ziraat gibi meslek odalarının ve kimi yerel çevreci örgütlerin işbirliğinde yürüyor gözükse de süreç, hukuki mücadelenin sürdürülebilir bir sivil savunuculuk yöntemi olarak benimsemesine çevrilemiyor. Somut ihlalin ortaya çıkmasıyla bir araya gelen, dava açan veya açılan davaya taraf olup, uzun yıllar süren dava sürecinde, davaya ve ihlale ilgisini yitiren kamuoyuhukukçu-çevre örgütü birliktelikleri yaşanıyor. Türkiye'de kurulan kimi ulusal ya da bölgesel çevre platformları, yayınlamış oldukları açıklamalarda ya da görev tanımlarında hukuki mücadeleye atıf yapsalar da bu platformlar dâhilinde süreklilik kazanmış bir hukuki danışmanlık ve aktif savunuculuk ağı, çevre ihlallerine yönelik Türkiye'de yürütülen hukuki mücadeleyi, savunuculuk araç ve yöntemlerim, yaşanılan deneyimi bir araya toplayabilecek ve ihtiyaç duyan çevreci örgütlere aktaracak ortak bir bilgi havuzu, bir sanal kütüphane kurulamamış durumda. Yukarıdaki açıklanan sorunları dikkate alan çalışma, çevre ihlallerine karşı çıkan savunuculuk çabalarım birleştirmeyi ve ortak bir savunuculuk ağı yaratmayı, kamuoyunun çevresel meselelere karşı dikkatini çekmeyi ve bu sayede sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ile insan luık ve özgürlükleri arasındaki temel ilişkiyi görünür kılmayı amaçlamaktadır

7 Neden Ege Bölgesi? : Ege Bölgesi, tarım, turizm, arkeoloji ve yeraltı zenginliklerinin bir arada bulunduğu bir bölgedir. Geçmiş medeniyetlerin Önemli eserlerine ev sahipliği yapmaktadır. Yılda 8 ay denize girmeye imkân veren iklimi, doğal sahilleri ve koyları, yat limanları ile ciddi bir uluslararası turistik cazibe merkezi olmaktadır. Bunların yanında, Gediz, Bakırçay, Küçük-Büyük Menderes Nehirleri ve Dalaman Çayı gibi Türkiye'nin önemli su havzalarına sahiptir. Havzalardaki tarım faaliyetleri önemli yer tutmakta ve tarımsal endüstri bu havzaların çevresinde konuşlanmaktadır. Aynı şekilde Bölge, zengin linyit kömürü, demir, bor, cıva, krom, manganez, altın gibi kaynaklarına sahiptir. Yukarıda anılan bu dört ana sektör (tarım, turizm, arkeoloji ve yeraltı kaynakları), bir yandan bölge için gelir ve istihdam üretirken, diğer yandan bölgenin çevre kaynakları ve ekolojik sistemleri üzerinde ciddi baskılar oluşturmaktadır. sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı tehlikeye girmiştir. Bu olumsuz durum, Türkiye nüfusunun 1/8'ine sahip olan ve bu nüfusun %62' sinin şehirlerde yaşadığı Ege Bölgesi'nde, kent merkezli çevreci örgütlerin kurulması sürecini de hızlandırmıştir. Yine bu süreç içerisinde, Ege Bölgesi'nde kamu otoritelerinin ve kimi sektör temsilcilerinin çevre açısından tehdit yaratan, hukuka aykırı uygulamaları, çevre hukukunda çalışma yürütmüş hukukçuların, hak savunucularının ve çevreci örgütlerin ortaklığında dava konusu yapılmış, dava süreçleri Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne kadar uzamıştır. Bu gelişmeler, Ege Bölgesi'ni çevre ihlalleri ile hukukun kesiştiği önemli bir bölge haline getirmiştir. Bu bölgede ortaya çıkan, hukuku bir çevre savunuculuğu haline getiren pratik, diğer bölgeler için de bir örnek teşkil etmektedir. Bölgedeki bu pratik, yürütülecek çalışmadan amaçlanan sivil, aktif, hukuki, savunuculuk ağımn kurulmasını kolaylaştıracağı gibi, bu ağın yaratacağı sonuçlar, Türkiye'de benzer nitelikli savunuculuk lığlarının kurulmasına öncülük edebilecektir. Kamu otoritelerinin de hatalı kararları sonucunda, bölgenin çevre kaynakları tahrip olmuş, insanların 12 13

8 BÖLÜM I Çevreci Sivil Toplum Kuruluşları Savunuculuk Kapasitesi Analiz Raporu Rapor, Eğe Bölgesi'ndeki çevreci örgütlerin etkili savunuculuk faaliyetleri geliştirmelerinin önündeki engellerin ve bu alandaki ihtiyaçların tespitini amaçlamaktadır. Rapor, Ege Bölgesi'ndeki 9 şehirde (İzmir, Denizli, Manisa, Aydın, Muğla, Uşak, Afyon, Kütahya, Balıkesir) çevre hukuku alanında çalışmalar yürütmüş, hukuki süreçlerde yer almış hukukçularla, akademisyenlerle, barolar gibi hukuk örgütleri ve çevre alamnda faaliyet gösteren örgütlerle yapılan 50 derinlemesine görüşme sonucunda hazırlanmıştır. Çevreci örgütlerin savunuculuk kapasiteleri araştırılırken, sadece hukuki savunuculuk yönü ele alınmamış, bunun yanında, çevre politikalarını etkilemeye yönelik diğer savunuculuk yöntemlerini kullanıp kullanmadıkları da araştırılmıştır. 14 Siyasi politikaları yönlendirme gücü/lobi faaliyetleri, medya kullanımı, yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirme kabiliyetleri, kampanyalar, proje yürütme ve sair savunuculuk araçlarıyla olan ilişikleri dikkate alınmıştır. 1.1.Ege Bölgesi'nin Temel Çevre Problemleri Ege Bölgesi'nin temel çevre sorunlarım havza bazlı çevre sorunları olarak nitelemek mümkündür. Türkiye'nin büyüklükleri ve çevresine olan etkileri açısından ilk sıralarda gelen ve hayati öıleme sahip iki havzası: Gediz ve büyük Menderes havzaları, Ege Bölgesi'ne bulunmaktadır. Büyük Menderes Havzası, yaklaşık km2' lik alam ile ülke yüzölçümünün % 3.2'sini oluşturmaktadır. 584 km. uzunluğundaki Büyük Menderes Havzası'nda 3 1 merkezi tamamen (Uşak, Denizli, Aydın) iki il kısmen (Afyon ve Muğla) yer almakta; 57 ilçe, 165 Belediye ve 1155 köy yerleşmesinde, yaklaşık 2.5 milyon nüfus barınmaktadır. 11

9 Büyük Menderes Havzası'mn 2/3'si ( km 2 ), Aydın il sınırlan içinde kalır. Aydın İli, merkez dahil 17 ilçe, 489 köy ve 54 belediye ile yerleşim alanlan daha çok Büyük Menderes Nehri'nin kuzey ve güney doğrultusunda 10 km2'lik bir alana yayılmıştır.bu özelliği ile Aydın, havzadaki problemlerden hem en çok etkilenen, hem de havzayı en çok etkileyen il konumundadır. Gediz Nehri, 400 km uzunlukta olup, havzaya adım veren, en büyük su kaynağıdır. Toplama havzası, knr olarak hesaplanmıştır. Gediz Havzası, Manisa, İzmir, Kütahya ve Uşak olmak üzere 4 ilin ve toplam 21 ilçenin bölümlerini içine alır. Neredeyse tüm Manisa ili havza içinde yer almaktadır ve ayrıca nüfus ve sosyoekonomik faaliyetler açısından bu il, havza için çok önemlidir. Gediz ve Büyük Menderes havzalarmdaki illerin havza su kaynaklarındaki kirlenmeye etkileri, illerdeki yerleşim yerlerinin büyüklüklerine, tarımsal, endüstriyel, ticari ve turistik faaliyetlerin nitelik ve yoğunluğuna göre değişim göstermekle birlikte, havzada yaşanan kirlenmeyi üç temel başlık altında toplamak mümkündür: Yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atık sular; 2. Sanayi kuruluşlarından kaynaklanan endüstriyel atık sular; 3. Aşırı, zamansız ve yanlış gübre-pestisit kullanımı. Görüleceği üzere, analiz raporu çalışması için görüşmelerin yapıldığı 9 ilin 8'i, bu iki havza sınırları içinde yer almaktadır ve bu özelliği ile havzalar, bölgedeki çevre ihlallerinin ve çevre savunuculuğunun ana karakterini belirlemektedir. Bu iki havzamn yarattığı kronik çevre sorunlannm yanında, yine Ege'nin bir turizm bölgesi olmasının getirdiği ve kronikleşmiş bir hale gelen bir diğer sorun: Turizmin getirdiği rantın büyüklüğü ve bunun yol açtığı yapılaşma eğilimlerinin tarımsal ve ormanlık alanlarda, Niıhil alanlarında yarattığı baskı, çarpık yapılaşma, tarım ıı m/ilerinin elden çıkması, koyların ve ormanlık alanların yıışııdığı geri dönülmez tahribatlardır. 17

10 Bunların yanında özellikle Balıkesir'in kıyı hattını (Edremit-Kazdağlan-Çanakkale hattı) uzun süredir meşgul eden maden arama faaliyetleri, Yine Muğla'nın sahil bandında, özellikle Marmaris civarındaki maden arama faaliyetleri ve Köyceğiz Yuvarlakçay'da başlayan hidroelektrik santral (HES) inşaatı, Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde Çal Dağı mevkiinde başlayan maden arama faaliyetleri ile Aydın'm Kuşadası İlçesi Kirazlı Köyü civarında başlayan maden arama faaliyetleri, son dönemde Ege Bölgesi'nde ortaya çıkan ve belirli bir çevreci reaksiyona yol açan çevre sorunları arasında sayılabilir Egeli Çevreci Örgütlerin Sayısal Gelişimi Analiz raporu çalışmasının bir bölümünü, çevreci örgütlere ilişkin niceliksel verilerin sahadaki karşılığının araştırılması oluşturmuştur. Bu amaçla, son dönemlerde çevreci örgütlerin sayısındaki hızlı artışa işaret eden bazı akademik araştırmalardan elde edilen veriler ile Dernekler Dairesi Başkanlığı, STGM gibi sivil toplum örgütlerine ait veri tabanlarına sahip olan kurumların çevreci örgütlere ilişkin sayısal istatistiklerinin Ege Bölgesi'ndeki karşılığı araştırılmıştır. 18 Yapılan çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar, çevreci örgütlerin son yıllardaki sayısal yükselişinin gerçekte bir karşılığının bulunmadığım ortaya çıkarmıştır. Sivil toplum kuruluşları hakkında veri tabanına sahip olan kurumların istatistiklerinde yer alan birçok çevreci örgütün, bu çalışma yürütüldüğü tarihte ya sivil toplum hayatından çekilmiş olduğu ya da aktif olarak herhangi bir çevre savunuculuğu faaliyeti yürütmediği tespit edilmiştir. Örnek vermek gerekirse, Afyon ve Kütahya illerinde yapmış olduğumuz araştırmalar, dernekler müdürlüğü veri tabanlarında "çevre derneği" olarak yer alan ya da isimlerinde "çevre" kelimesi bulunan sivil toplum yapılarının çevre savunuculuğu temelli herhangi bir faaliyetinin bulunmadığım ortaya çıkarmıştır. Bu tür yapıların tamamının hayırseverlik, yapma-yaşatma- Uüzelleştirme faaliyeti temelli sivil toplum kuruluşları oldukları tespit edilmiştir. Aynı şekilde, yukarıdaki başlıkta ifade edildiği üzere, Müyük Menderes Havzası'nm üçte ikisini il sınırlan İçimle barındıran ve bu özelliği ile havzadaki pıohlemlcrden hem en çok etkilenen, hem de havzayı en 19

11 çok etkileyen il konumundaki Aydın kent merkezinde aktif olarak faaliyet gösteren tek bir çevre derneği bulunmamaktadır. Aydm'da etkili çevre savunuculuğu yürütme potansiyeline sahip iki çevre derneğinden birisi bir köy derneğidir. Diğeri ise Aydın'm turizm ilçesi Kuşadası'nda faaliyet göstermektedir. Aydın'dan sonra Büyük Menderes Havzası' için önem taşıyan diğer kent Denizli'de ise havza kaynaklı çevre sorunlarıyla ilgilenen tek sivil toplum kuruluşu, öncelikli hedefini ağaçlandırma ve erozyonla mücadele olarak belirlemiş bir vakıftır. Benzer durum, Gediz Havzası'na dahil illerde de yaşanmaktadır. Havza illerinde -İzmir istisna olmak kaydıyla- savunuculuk temelli faaliyet gösteren çevreci sivil toplum kuruluşları sayısı oldukça azdır. Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse; Ege Bölgesi'nde çevre savunuculuğu yürüten sivil toplum örgütleri, ekseriyetle Ege sahil bandında yer almaktadır ve sayısal olarak da başta İzmir olmak üzere, Bodrum, Marmaris, Ayvalık, Edremit gibi sahil yerleşimlerinde yoğunlaştığını söylemek mümkündür. 11 Özet olarak, Ege'deki çevreci örgütlenmelerin sayısında, geçmiş on yıllık süreye göre gözle görülür bir artış olduğu kabul edilmekle birlikte, sayısal artışın aynı oranda niteliksel bir canlanmaya yol açmadığı görülmüştür. Kaldı ki sayısal istatistiklere kendine yer bulan birçok çevreci sivil toplum örgütünün, geçen süre içinde sivil toplum sahnesinden tamamen çekildikleri ya da işlevlerini ciddi ölçüde yitirdikleri de ayrı bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır Egeli Çevreci Örgütlerin Niteliksel Sorunları Proje, çalışma alanı olarak kendisini Ege Bölgesi'ndeki çevreci örgütler ile sınırlamış olduğu için, kullanılan dil ve çıkarımlar ağırlıklı olarak Ege Bölgesi'ne ve çevreci örgütlere yöneliktir. Bununla birlikte, sivil toplum örgütlerindeki nitelik sorunu sadece çevreci örgütlerin sorunu değildir. Bu çalışma ışığında ortaya çıkan sonuçlarm diğer sivil toplum örgütleri için de bir anlam luşıdığmı söylemek yanlış olmasa gerekir. Çevreci örgütlerin en çarpıcı sorunu niceliksel artış ile urımtılı bir niteliksel gelişim gösterememesidir. Başka bir ılcyişle yaşanan niceliksel canlanmaya karşm çevreci 21

12 örgütlerin siyasi karar alma süreçlerinde etkili olamadıklarını ve önemli kurumsal, yapisal, ideolojik sorunlara sahip olduklarını görmekteyiz. Çevreci örgütlerin yaşadığı sorunlar kısaca altı ana başlık altında toplanabilir: Altyapı Sorunları: Çevreci örgütlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunların başında ekonomik yetersizlik ve kaynak yaratmakta yaşanan güçlük gelmektedir. Ege Bölgesi'ndeki çevreci örgütlerin bir çoğu, aylık kira ve sabit ofis giderlerini karşılamaya yetecek bir parasal kaynağa sahip olmadıklarından ötürü, kendi kullanımlarına özgülenmiş bağımsız bir ofisten de yoksutidur. Birçoğunun adres ve iletişim bilgileri kurucuların iş ya da ev adresleridir. Toplantılar, kafelerde ya da üyelerin evlerinde yapılmak zorunda kalınmaktadır. Bu durum, aynı amanda örgütlerin kurumsallaşma düzeyine ve kurumsal kültürün gelişmesine olumsuz etki etmektedir. Bu olumsuzluğun en net ifadesi, kendisini örgütün yazılı kültürünün gelişmemesinde, arşiv, dokümantasyon ve raporlamanın eksikliklerinde göstermektedir. 22 Ekonomik sorunların ciddi problemlere yol açtığı bir diğer alan, hukuki savunuculuk alanında ortaya çıkmaktadır. Çevre örgütleri tarafından açılan ya da müdahil olunan davaların neredeyse tamamını, çevre ihlaline yol açan bir işlemin durdurulmasına ve iptaline yönelik olarak açılan idari davalar oluşturmaktadır. Bu tür davalar, süre yönünden ciddi takip gerektiren davalardır. Süresi içinde mahkemece yapılmasına karar verilen bir işin yerine getirilmemesi, yani sürenin kaçırılmış olması, davaların kaybedilmesine yol açmaktadır. Bu süreli işlerin en önemlileri de ihlale yol açan işlemin tespitini amaçlayan keşif ve bilirkişi incelemeleridir. Kimi davanın Özelliği gereği bu masraflar, davayı açan ve yeterli ekonomik kaynağa sahip olmayan çevreci Örgütlerin altından kalamayacağı bir yük ortaya çıkarmaktadır. Hu masrafları süresi içinde karşılamayan çevreci Örgütler, açılan davaların sonuçsuz kalmasına yol açarak, hukuki ıııvunuculuk alanında başarısız olmaktadırlar. 23

13 Yapılan görüşmelerde, çevreci örgütlerin çoğunun kaynak yaratmadaki birinci araçlarının gönüllü yardımlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Bu yardımların ise hem zaman hem de miktar açısmdaıı bir süreklilik ve sürdürülebilirlik arz etmemesi ciddi problem olarak ortaya çıkmaktadır. Alternatif kaynak yaratma yöntemleri ve özellikle foncu kuruluşlardan fon kullanımı konusunda çekingenlik, Egeli çevreci örgütlerin temel karakteristiği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çekingenliğin dile getirilen gerekçeleri arasında, Bergama'da siyanürle altın aranmasına direnen köylülerin aslında bir Alman komplosuna kurman gittikleri, Almanya'nın bu köylüleri kendi ekonomik çıkarları için, "çevre koruması" altında, Heinrich Böll, Friedrich Ebert, Konrad Adeauner Vakfı gibi vakıflar aracılığı ile kullandığı iddiasına dayanılarak, 2002 yılında, köylüler, köylerin avukatları, köylülerin mücadelesini destekleyen aktivistler ve vakıf temsilcileri aleyhinde dönemin devlet güvenlik mahkemesinde açılan casusluk davası yer almaktadır. 11 Dava beraatle sonuçlanmış ve aradan 8 yıl geçmiş olsa da yaratmış olduğu travma, çevreci örgütlerde etkisini halen göstermektedir. Foncu kuruluşlardan fon kabul etmemenin bir diğer ağırlıklı gerekçesi, Ege bölgesi'nde yükselişe geçen ulusalcı muhalefetin, bölgede yürütülen çevre mücadelesine yönelik algıyı ve stratejiyi de etkilemiş olmasıdır. Buna ilişkin detaylı açıklama aşağıda kamu kurumlarıyla olan ilişkiler bahsinde ele alınacaktır Gönüllülük, Nitelikli ve Yetkin İnsan Kaynağına Duyulan İhtiyaç: Yapılan görüşmelerde, çevreci örgütlerin kendilerinin güçlü yanlarını tanımlarken en çok ""gönüllülük" üzerine vurgu yapması dikkat çckiciyse de "gönüllülük" kavramının muğlaklığı, çalışma kültüründe belirli bir sorumluluk sınırını ifade etmekten uzak oluşu ve bunun bir sonucu olarak üyelerin ve gönüllülerin "sorumluluk" eksikliği, çevreci Örgütlenmelerin önemli sorunları arasında gelmektedir. (,'cvrc mücadelesinin sadece gönüllülük esasına ılııyıındmlması, bir süre sonra gönüllüden beklentinin nftıılmasına ve gönüllü üzerine aşırı yük binmesine yol 25

14 açmakta, bu durumda zaman içerisinde gönüllü kişinin maddi ve manevi olarak yıpranmasına ve mücadeleden kopmasına yol açmaktadır. Yapılan görüşmelerde, bir taraftan nitelik sahibi yetkin bir kadroya ve profesyonel çalışanlara duyulan ihtiyaç sıklıkla dile getirilmiş, diğer yandan, gereğinden fazla profesyonelleşme eğilimlerinden duyulan kaygı aynı sıklıkla vurgulanmıştır. Gereğinden fazla profesyonelleşmeden duyulan kaygı iki noktada tezahür etmektedir: 1) Çevre örgütlerinin ticari yapılara dönüşme eğilimi: Bu eleştiri, ağırlıklı olarak fon kullanan çevre örgütlerine yönelik bir eleştiri olarak ortaya çıkmaktadır. Fon sağlayarak savunuculuk çalışması yürüten tüm çevre örgütlerini kapsayan genel bir itham olarak ortaya çıkmasa da üzerinde durulmayı gerektiren bir olgu olduğu açıktır. Bu eleştiri, fona bağlı olarak çalışma yürüten kimi örgütlerin zamanla sadece fon alabilmek için proje üreten yapılar haline geldiği, çevre mücadelesinin gerçek sorunlarından uzaklaştığı 27 ve ortaya şirket mantığı ile işleyen farklı bir çevreci örgüt tipi çıktığı yargısına dayanmaktadır. 2) Profesyonel kadroların yönetici elite dönüşmesi riski: Yapılan görüşmelerde, profesyonelleşmeye dair kaygılar içinde ağırlıkla dile getirilen bir diğer husus, "elitizm " kaygısıdır. Çevre örgütlerinde istihdam edilen profesyonel/ yan profesyonel kadroların, zaman içerisinde, çevre mücadelesinin ürettiği bilgi ve tecrübeyi kendilerinde toplandıkları, bilgi üzerindeki hâkimiyet kurduklart ve bu sayede gönüllüler ve üyelerle olan ilişkilerinde, bilgiye sahip olmanın yarattığı hiyerarşinin üreticisi elit bir sımfa dönüştükleri yargısı, ağırlıklı olarak vurgulanmıştır Kamu Kurumlarıyla İlişkiler: Çevreci örgütlerin devlet kurumlan ile yaşadıkları ilişki, çevreciler için en «orunlu alam oluşturmaktadır. Devletin halen sivil lopluma karşı takındığı şüpheci ve önemsizleştirici tavır, dcvlet-sivil toplum ilişkisinin karşıtlık ve karşılıklı inkâr II/,erinden inşa edilmesine yol açmaktadır. 11

15 Bu tavrın çevre savunuculuğu üzerindeki en somut örneği oldukça yakın bir tarihte, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'mm Rize'nin İkizdere Vadisi'ni doğal Sit alam olarak ilan etmesinin ardından yaşanmıştır. İkizdere Vadisi'nde bundan sonra herhangi bir HES inşaatının yapılamayacağı anlamına gelen bu karar sonrası Çevre ve Onnan Bakam, HES karşıtlarının Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığım sürdürmek isteyen 'enerji lobilerinin etkisi altında hareket ettiklerini, eneıjı pastasından pay almak isteyenlerden maddi destek aldığım, onların piyonu olduğunu iddia etmiş, "Bütün çevreci gruplar aynı görüşleri paylaşmıyor. Ülkesini seven, enerjide dışa bağımlılığın azalmasını isteyen, vatansever çevreciler de var" diyerek, HES'lere karşı çıkan çevreci grupları adeta vatan hainliği ile itham etmiştir. Bu iddialara çevreci örgütlerden verilen cevap da aynı setlikte olmuş; Bakan, uluslararası eneıji sektörünün taşeronu haline gelmekle, HES şirketlerinin hamiliğini yapmakla suçlanmıştır. 28 Görüleceği gibi çevre örgütleri ile devlet arasındaki ilişki en çatışmalı günlerini yaşamaktadır. Bu kırılmanın yanında, özellikle Ege Bölgesi'nde çevreci faaliyetler yürüten sivil toplum örgütlerinin savunuculuk stratejilerini etkileyen bir diğer olgu, Ege Bölgesi'nde yükselen ulusalcı ideolojik hattın çevre mücadelesini de belirleme gücüdür. Kendisini "laik-anti laik", "çağdaşlık-gericilik" karşıtlığı üzerinden tanımlayan ve mevcut siyasal iktidara karşı "ikinci kurtuluş retoriği üzerinden hareket eden ulusalcı savaşı" muhalefetin Ege'de güçlü olması, bu bölgedeki çevre mücadelesi pratiğini de etkilemiş, farklı bir düzlemde üretilen "vatanseverlik-vatan hainliği" söyleminin çevreci mücadelede egemen olmasına yol açmıştır. Bu ideolojik yuklaşım, bölgedeki çevre savunuculuğunun içe kapalı, çok ortaklılığa ve özellikle uluslararası ittifaklara izin vermeyen, tutucu bir savunuculuk haline dönüşme riskini doğurmuştur. IMUÜn bunlara ek olarak, devletin sivil topluma standart Mr yaklaşımının olmaması, ya da başka bir ifade ile sivil loplıım konusunda bir norm oluşturmuş olmaması da kay 11 uygulamaları beraberinde getirmektedir. 29

16 Devletin bir kara listesi olduğu, bazı çevre örgütleri ile daha yakın ilişki kurduğu, kendi politikalarına daha yakın örgütlerle çalışmayı tercih ettiği, görüşmelerde sıklıkla dile getirilen yargılardır. Ayııı şekilde, devlet ile çevre örgütünün daha en başta yanlış kurdukları karşıtlıkkarşı olma ilişkisi, çevre örgütünün de savunuculuk alanım sınırlamakta, çevre örgütünün devlet ile olan ilişkisini, devletçe alınmış kararların iptalini sağlamak için dava açmaktan ibaret bir savunuculuk hattına geriletmektedir. Oysa çevre alanındaki devlet politikalarını daha en başta çevreci sonuçlar yaratma yönünde etkilemeyi amaçlayan ve bu sebeple kamu aktörlerini, parlamento üyelerini ve siyasi partileri yakın takibe alan, farklı çözüm önerileri getiren, mevzuatı çevreci bir bakış açısıyla değiştirmeye yönelik alternatif yasa teklifleri sunan, bu amaçla kanun koyucular üzerinde kamuoyu baskısı yaratan bir çevre savunuculuğu hattı; yıllar süren dava süreçleri ve bu esnada geçen süre içerisinde çevresel tahribatın geri dönülemez noktaya gelmesi, davalann kazanılmasına rağmen kararın uygulanmasında yaşanan zorluklar 30 dikkate alındığında, daha sonuç alınabilir bir savunuculuk yöntemidir. Sivil toplum jargonunda "lobicilik faaliyeti" olarak adlandırılan bu savunuculuk yönteminin Egeli çevreci örgütler içinde yaygın olarak kullanılmadığı, yapılan görüşmelerde ifade edilmiştir Örgütsel Süreklilik ve İstikrar: Araştırma dahilinde yapılan görüşmelerde çevreci örgütlerde bir diğer sorun alanının, süreklilik ve istikrar olduğu görülmektedir. Süreklilik ve istikrardaki problemler hem kurumsal, hem de üye/gönüllü temelinde ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın başında da ifade edildiği gibi çevreci örgütlerin kurumsal süreklilikleri oldukça düşüktür. Dernekler Dairesi Başkanlığı verilerine göre Ege Bölgesi'nde faaliyete geçen çevreci örgütlerin %68'i ilk 2 yıl içinde kapanmakta ya da işlevlerini ciddi bir şekilde yitirmektedir. Süreklilik ve istikrarın problemli olduğu bir diğer alan da üye/gönüllü alanıdır. Çevreci örgütlerin üye/gönüllü sayı vc ilişkilerinde belirli bir istikrar bulunmamaktadır. Çevreci örgütler, üye/gönüllü sirkülâsyonunun yoğun 31

17 yaşandığı sivil toplum örgütlerinin başında gelmektedir. Bunun nedeni olarak, çevreci örgütlenmelerin genellikle bir "tepki örgütlenmesi" olduklarına vurgu yapılmıştır. Ağırlıklı görüşe göre, çevreci hareketler, ekseriyetle üyelerin/gönüllülerin yerleşim bölgelerinde ortaya çıkan bir çevre ihlaline tepki gösterme amacıyla kurulmakta, geçen süre içinde, üye/gönüllü kitlesinin iyi organize edilmemesi, yönlendirilmemesi gibi nedenlerle, ihlale yönelik üye/gönüllü ilgisi sönmekte, bu durum ihlalle mücadele etmek iddiasıyla yola çıkmış yapımn içinin boşalmasına yol açmaktadır.politika üretmede ve pratikte deneyim kazanan eski üye ve gönüllülerin, yeni üye ve gönüllülere deneyimlerini aktarabileceği bir devamlılığın yaratılamaması da üye/gönüllü sirkülâsyonunun doğurduğu bir diğer olumsuz sonuç olarak dile getirilmiştir. Benzer şekilde, çevreci örgütlerin uzun erimli bir savunuculuk stratejilerinin olmayışı da istikrar ve süreklilik önündeki önemli engellerden biri olarak dile getirilmiştir. Üyelerinin/gönüllülerinin aktif olarak içinde yer alacağı bir stratejik plana ve savunuculuk perspektifine sahip olmayan, uzun vadeli amaçlar gütmek 32 ve sonuç yönelimli stratejik planlama yerine gündelik, dar ve kısa vadeli politikalara öncelik veren çevre örgütleri,geçen süreçte üyelerinin ilgisini kaybetmektedir Buna ek olarak, gereğinden fazla profesyonelliğin yarattığı hiyerarşi ve elitizmin, üye ve gönüllülerin örgüte küsme riskini doğurması, üyeler ve gönüllüler açısından istikrarsızlık ve sivil toplum örgütünden kopuşun bir diğer nedeni olarak gösterilmiştir. Yine, örgüt içi kişisel çatışmalar ve anlaşmazlıklar, iletişim aksaklıkları, politik müdahaleler gibi örgüt içi sorunlar, birliktelik ve üretkenlik önünde önemli engeller olarak ifade edilmiştir Örgütler Arası İlişkiler: Yapılan görüşmelerde, çevre örgütleri arası etkileşimin zayıflığı önemli bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan görüşmelerde, Ege Bölgesi'nde somut bir Çevre ihlali çerçevesinde çeşitli çevreci örgütlerin bir araya gelmeleriyle oluşan birçok platformun varlığı tespit edilse de, ne yazık ki bu platformların çevre savunuculuğuna kümülatif katkısı, kendi bilişenlerinin sayısal çoğunluğu ile doğru orantılı olarak 33

18 artmamaktadır. Bu durumun birinci nedeni olarak, platform bileşenlerini oluşturan çevreci örgütlerin bir çoğunun zaten güçlü yapılar olmaması, zikredilmiştir. Platformun iş yükünü paylaşmada bileşenlerin eşit sorumluluk almaması, bu işlerin yürütülmesinin görece diğerlerinden daha güçlü örgütlerin üzerine kalması, bu örgütlerin üzerindeki iş yükünü sürdürülebilir olmaktan çıkaran ve kaçınılmaz olarak platformun verimliliğini düşüren bir neden olarak sayılmıştır. Çevreci platformların etkili savunuculuk yapmaları önündeki diğer engeller; platformların zaman içinde bürokratik yapılara dönüşmeisi, karar almada zorluk ve hantallık, platform bileşenleri örgütler arasında politika geliştirme ve uygulama konusundaki uyumsuzluk ve fikir aykırılıkları olarak sayılmıştır. Egeli çevreci örgütlerin işbirliği ve ortaklıklar kurma yolunda etkisiz kaldığı diğer bir alan, uluslararası alandır. Ege bölgesi merkezli olmamakla birlikte Ege'de de faaliyet yürüten geniş tabanlı bazı çevreci örgütler haricinde, Ege merkezli çevreci örgütlerin çoğunluğunun yurt dışındaki çevreci örgütlerle işbirliği ya da ortaklığı bulunmamaktadır. Yapılan görüşmelerde, bölgedeki çevre ihlallerine yol açan aktörlerin başında çok uluslu madencilik ya da enerji şirketleri sayılmıştır. Bölge'nin çevresel kaynaklarına uluslararası bir saldırı olduğunu düşünen Egeli çevrecilerin bu saldırıya karşı yine uluslararası bir dayanışma ve evrensel bir çevre savunuculuğu hattı geliştirme konusunda somut bir projeleri olmadığı da dile getirilen görüşler arasındadır. Çevreci örgütlerin uluslararası çevreci örgütlerle işbirliğinden uzak kalmalarının sebeplerinden biri olarak, daha önce yukarıda da bahsedilen, Ege'de güçlenen ulusalcı muhalefetin bölgedeki çevre savunuculuğunun söylem ve eylemlerini de belirliyor olması ve bunun sonucunda, içe kapalı, tutucu ve dışlayıcı bir çevrecilik anlayışının bölgede yerleşiyor olması gösterilmektedir. Bir diğer sebep ise çevreci örgütlerin altyapı eksikliğinden kaynaklanmakta olup, uluslararası çevreci ağlarla ilişki kurabilecek, bu ağlarla ortak işbirlikleri 34 35

19 geliştirecek donanıma ve vizyona sahip üye/gönüllü/ profesyonel kadronun eksikliğidir Medyayla İlişkiler. Yapılan görüşmelerde ortaya çıkan, çevreci örgütlerin yerel ve ulusal medya ile olan ilişkilerinde birden fazla sorunlu alandan bahsetmek mümkündür. Bu sorunların bincisi, medyanın tüm çevreci örgütlere eşit mesafede davranmamasıdır. Buna ek olarak medyanın çevre örgütlerinin aktivitelerini halen ikincil ve önemsiz görmeleri de önemli bir sorun olarak durmaktadır. Bir diğer problem, çevre örgütlerinin ağırlık olarak mücadele ettikleri eneıji ya da madencilik sektöründeki şirketlerin medyayı etkileme gücünün çevreci örgütlerinden daha fazla olmasıdır. Hatta bunun da Ötesinde, son dönemlerde bu sektördeki bazı firmaların medya dünyasındaki satın almalar ve el değiştirmeler yoluyla televizyon ve gazete sahibi olmaları, medya içindeki dengeleri de çevreci örgütler aleyhine etkilemiştir. Bunların haricinde, çevreci örgütlerin medya kanallarından daha yoğun olarak sanal iletişim kanallarım kullandıkları da araştırmalardan ortaya çıkan bir diğer sonuçtur SONUÇ: Bu analiz raporu, Ege Bölgesi'ndeki çevreci sivil toplum kuruluşlarının etkili bir savunuculuk politikası ve stratejisi yaratmada ve uygulamada karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktadır. Rapor, çevreci örgütlerin yaşadığı sorunların iki ana kategorik alanda toplandığını göstermektedir: Birinci alan, ortaya çıkmasında çevre örgütünün birinci dereceden sorumluluğun bulunmadığı, sistemsel sorun alam diyebileceğimiz alandır. Bu sorun alanı, ağırlıklı olarak örgüt dışı aktörlerce belirlenen, örgütün içine doğduğu alam oluşturmaktadır (örnek olarak; toplumdaki örgütlülük seviyesinin düşük olması, devletin sivil topluma yaklaşımı vb.); İkinci sorun alam, çevre örgütünün savunucuk politikası ve stratejisindeki hata ya da eksiklikler nedeniyle karşı karşıya kaldığı, bir kısmı çevreci örgütlerin yeniden yapılandırılması ve desteklenmesi ile aşılabilecek, bir kısmı ise ancak çevreci örgütler ile ulusal ve uluslararası örgütlenmeler arasında karşılıklı iletişim ve işbirliği ile çözülebilecek sorunlardır

20 Bununla birlikte bu iki kategorik sorun alanının, birbirlerinden bağımsız ve birbirlerini etkilemeyen alanlar olduğunu söylemek mümkün değildir. Örnek vermek gerekirse, çevre örgütünün ulusal ve uluslararası ağlarda yer almasıyla ilgili problemler, kadroları ve üyeleriyle yaşadığı problemler, aynı zamanda sistemsel bir örgütsüzlüğün sonucudur. Egeli çevreci örgütler özelinde dile getirilen bu gibi niceliksel ve niteliksel sorunlar, hiç kuşku yok ki Türkiye'nin diğer bölgelerinde, gerek çevre alanında gerekse diğer alanlarda faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütleri için de geçerlidir. Bu açıdan rapor, tüm sivil toplum kuruluşlarının yararlanabileceği bir çalışma özelliğine sahiptir. BOLUM II ÇEVRE İHLALLERİNE KARŞI SİVİL AKTİF HUKUKİ SAVUNUCLUK AĞI ATÖLYE ÇALIŞMASI Savunuculuk kapasitesi analiz raporundan çıkan sonuçların değerlendirilmesi ve bu sonuçlar ışığında etkili bir çevre savunuculuğun yol ve yöntemlerinin araştırılması amacıyla, Ege Bölgesi'nin farklı il ve ilçelerinden 40'm üzerinde çevre örgülü aktivisti, hukukçu ve akademisyen, Muğla'nın Dalyan İlçesi'nde bir araya gelmiştir Temmuz 2010 tarihinde yapılan atölye yılışmasında, birçok soru ve sorun tartışılmış, çözüm aranmıştır. Atölye çalışmasında birbirimize sorduğumuz Korular ve verdiğimiz cevaplar, temel başlıklar halinde ıi!jıı ıda sunulmuştur. I, SORULAR-CEVAPLAR: I. Hedeflediğimiz Değişim Nedir? 39 31

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr

SİVİL TOPLUM VE SU. Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği. skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM VE SU Serap KANTARLI Türkiye Tabiatını Koruma Derneği skantarli@ttkder.org.tr SİVİL TOPLUM Prof.Dr.Fuat KEYMAN a göre 21.yüzyıla damgasını vuracak en önemli kavramlardan biri "Dostluk, arkadaşlık

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI

ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇ VE ARAÇLARI ORMANCILIK POLİTİKASI AMAÇLARI Politikalar, hükümet, birey ya da kurumların herhangi bir alanda izlediği ve belli bir amaç taşıyan bir amaç taşıyan yol ve yöntemler

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım

Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimizi ve Kıyılarımızı Koruyalım Denizlerimiz ve kıyılarımız canlı çeşitliliği bakımından çok zengin yerler. Ancak günümüzde bu çeşitlilik azalma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunun birçok nedeni

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014

Sivil Toplum Afet Platformu: Soma İçin Bilgi Paylaşımı Toplantısı 21.05.2014 Kurum Adı ÇALIŞMA ALANI NE YAPIYOR NEREDE HEDEF GRUP NE AŞAMADA KAPASITE ve EK BİLGİLER SİTAP adına Hayata Anne Çocuk Vakfı (AÇEV) İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) Bilgi Yönetimi ve Planlama Soma

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR İKİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) EĞİTİMİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SİVİL TOPLUM VE İLGİLİ KAVRAMLAR I. SİVİL TOPLUM (ST)... 1 2.SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (S T K )...2 3.YÖNETİŞİM ( İYİ YÖNETİŞİM )... 3 4..ŞEFFAFLIK...4 5. HESAP VEREBİLİRLİK...5

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü

Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti. SPoD CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan Aday Adayı Gülseren Onanç ile görüştü Trans Terapi ve Dayanışma Grubu Toplantılarının Yedincisi Gerçekleşti SPoD un ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle düzenlenen Trans Terapi Toplantısı nın yedincisi 4 Eylül Çarşamba

Detaylı

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014

İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 İZMİR BÖLGESİ ENERJİ FORUMU 31 Ekim 01 KASIM 2014 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE YAŞANAN HUKUKİ PROBLEMLER Av. Cem ALTIPARMAK İzmir Barosu Kent ve Çevre Komisyonu Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ... Semih ERDEN EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini Türkiye için tamamen özgün bir yapısı

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ GAZİEMİR SONUÇ RAPORU Tarih: 15 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 60 Katılımcı listesindeki Sayı: 57 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ülkesel Fizik Planı. Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ülkesel Fizik Planı Bölüm III. Vizyon, Amaç ve Hedefler (Tasarı) Şehir Planlama Dairesi İçişleri Bakanlığı Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 2014 İçindekiler 1. Giriş...

Detaylı

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Hasankeyf ve Dicle Vadisi Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 07-08 Mayıs 2016, Batman ve Hasankeyf En az 12 bin yıllık sürekliliği olan, doğa, kültür ve insanın bütünleştiği, dünyada eşi benzeri olmayan bir kültürel

Detaylı

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR

A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR A.Kemal SARUHAN Selda ÖZCAN Ediz DELİHASANLAR girişimci kimdir? girişimcilik örnekleri iş fikri ve özellikleri sermaye kaynakları Girişimci, bir ihtiyacı teşhis ederek, iş fikrine dönüştüren ve gerekli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Basın Bülteni 16 Mayıs 2017 TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI GENÇLİK ARAŞTIRMA RAPORU YÜZLERCE GENCİN ÖNÜNDE AÇIKLANDI Türkiye de bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kapsamlı araştırma olan Türkiye deki Gençlerin

Detaylı

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU

ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU ÇADED ÇARDAK AĞAÇLANDIRMA, DOĞA VE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ STRATEJİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAY RAPORU Çardak, DENİZLİ Kasım 2013 1 1. ÇALIŞTAYIN AMACI VE YÖNTEMİ ÇADED in kuruluş amaçlarına ulaşabilmesi

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye

hemşehri hukuku: Hemşehri hukuku: Herkes ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliye kent konseyi: Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60

Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 60 ÖZET: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın (BAKA) yeni Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, görevine geçen ay başladı. Özen; ilk olarak ekip arkadaşlarım diye hitap ettiği BAKA nın personeliyle toplantı yaptı,

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI

ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI ERASMUS+ 2015 YILINA AİT TEKLİF ÇAĞRILARI HASAN ORTAÇ İL AB PROJE KOORDİNATÖRÜ UŞAK VALİLİĞİ AB KOORDİNASYON MERKEZİ ERASMUS+ ÖZEL EYLEMLER (Grundtvig, Erasmus, Comenius, Leonardo) (Bireylerin Öğrenme

Detaylı

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ

YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ YENİDEN YAŞAMA KATKI KAMPANYASI PROJE TEKLİFİ İçerik: 1. Amaçları, hedefleri ve hedef grubu 1.1. Hangi değişiklikleri oluşturmaya çalışacak? 1.2. Neden bu proje yürütülecek? 1.3. Beklenen sonuçlar ne?

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016

ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ. No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ No.12, ARALIK 2016 TOPLANTI DEĞERLENDİRMESİ NO.12, ARALIK 2016 ORTADOĞU DA BÖLGESEL GELIŞMELER VE TÜRKIYE-İRAN İLIŞKILERI ÇALIŞTAYI 30 Kasım 2016 Çarşamba günü Ortadoğu Stratejik

Detaylı

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip FAALİYET RAPORUMUZ Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir Milletvekili ve aynı zamanda Tıp Doktoru olan Sayın Recep Çetin 06.08.2015, Saat:14:00'te Balıkesir Tabip Odamızı ve Balıkesir Dişhekimleri Odasını

Detaylı

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kalkınma Vakfı İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi kadar eski ve köklü bir kurum olan İktisadi Kalkınma Vakfı, Türkiye ile AB arasındaki ortaklık ilişkisini başlatan Ankara Anlaşması nın imzalanmasından

Detaylı

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ

VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ VALİDEBAĞ KORUSU ve VALİDEBAĞ GÖNÜLLÜLERİ Üsküdar ilçesi Altunizade mahallesi sınırları içinde bulunan Validebağ Korusu 354.076 m2 alanıyla İstanbul un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanıdır.

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Çankırı Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Çankırı Yatırım Destek Ofisine İlişkin

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz, Ana Kademe, Kadın Kolları,

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T. C. DİYARBAKIR-ŞANLIURFA KALKINMA AJANSI PROGRAM YÖNETİMİ BİRİMİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Diyarbakır 2010 GİRİŞ TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı, 25.02.2006 tarih ve 5449

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları. Kasım 2016

Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları. Kasım 2016 Sivil Toplum ve Özel Sektör Ortaklıkları Kasım 2016 Ortaklık Alanları... Sivil Toplum Sektörü Özel Sektör Kamu Sektörü Topluma Katkı Yolları... Sivil Toplum Özel Sektör Savunu Hak Hayırseverlik Faaliyetleri

Detaylı

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya

Grup 3 EGE BÖLGESİ. İzmir-Kütahya Grup 3 EGE BÖLGESİ İzmir-Kütahya Güçlü yönler Gençler Yaşlılar El Ele Projesi (2010 yılı). Sevgi Evleri Projesi. Kütahya da 40 yataklı yaşlı bakım evi. İzmir de 300 yataklı yaşlı bakım evi. Belediyeler

Detaylı

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY

SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY SUALTI ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ UNDERWATER RESEARCH SOCIETY 13 Eylül 2012 Sayı: SAD-12/26 Konu: İzmir İli Karaburun İlçesinde kıyı tahribatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı

İzmir Barosu Kent ve Çevre Davalarının Son Durumunu Gösterir Listedir. Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı Mahkeme Adı Dosya No Dava Konusu Davacı Davalı İzmir 2. İdare 2010/1322 12.08.2010 tarihli dava Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü,Hayatlıdere Mevkii yakınlarında İzmir Demirçelik A.Ş. nin mülkiyetinde olan

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ MENDERES SONUÇ RAPORU Tarih: 27 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 35 Katılımcı listesindeki Sayı: 30 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI

18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI 18 Ekim 2012 AKDENİZ AVRUPASI NDA TEKNOLOJİ TRANSFERİ ÇALIŞTAYI ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ MERKEZLERİ ZİRVESİ 27 Nisan 2012 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile işbirliği içinde Ankara

Detaylı

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI

ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI ADANA SANAYİ ODASI MECLİS TOPLANTISI 25.07.2016 2016 Temmuz Ayı Faaliyet Raporu 25 Haziran 22 Temmuz 2016 Tarihleri Arasında Odamızda Gerçekleştirilen Faaliyetler Ülkemizin birliğine ve demokrasisine karşı

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Revizyon Tarihi 05.01.2016 Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I- ADAYIN KİMLİK BİLGİLERİ SOYADI ADI T.C.KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ VE YERİ BABA ADI NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER EV ADRESİ EV TELEFONU VE FAKS

Detaylı

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS

KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS YEREL-BÖLGESEL POLITIKALARIN PLANLANMASINDA SÖZ HAKKIMIZ KANAL İSTANBUL PROJESI KENTLI, YOĞUN, HIZLA YAŞLANAN BIR NÜFUS Türkiye nüfusunun yaklaşık beşte biri, yani 14 milyon 160 bin 467 kişi, İstanbul

Detaylı

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu.

Enhancing Vocational Language Skills and Working Culture Awareness of European Construction Professionals (EVLAC) http://evlac.mku.edu. Anket 1: Dil eğitimi ihtiyacı olan kişilere yöneliktir. Sayın ilgili, Bu anket çalışmasının çıktıları Avrupa daki inşaat sektörü çalışanlarının dil becerilerini ve çalışma kültürü bilgilerini arttırmak

Detaylı

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA

BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA BURSA KENT KONSEYİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİN KATKILARIYLA KENT KONSEYİ MEVZUATI YASA 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU (TC Resmi Gazete Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı 25874) Kent Konseyi MADDE 76 Kent Konseyi

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ

TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ TÜRKİYE DE FİKRİ HAKLAR YÖNETİMİ KÜLTÜRÜ VE GELİŞİMİ Ceren Pala Okat Fikri Haklar Yöneticiliği "Fikri Haklar Yönetimi" Paneli TÜSİAD Genel Sekreterliği Konferans Salonu 14 Haziran 2012 Akış Fikri Haklar

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU

2015 YILI KURUMSALLAŞMA KOMITE RAPORLARI FAALİYET RAPORU KURUMSALLAŞMA KOMITESI KOMITE RAPORLARI GÖREVİ Başkan Başkan Yrd. Sekreter ADI SOYADI HIDIR ÖZDEN GÖZDE OKYAY TURUNÇ GÖZDE ERTAŞ HACER MELTEM AKDOĞAN AKSAÇ NEŞE YILMAZ HÜSEYİN DOĞAN ÇİĞDEM ASLANCAN MURAT

Detaylı

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) TÜRKİYE - ARJANTİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - Arjantin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler ( 2014 Buenos Aires - İstanbul ) Türkiye; 75 milyonluk

Detaylı

Yatırımcı Sunumu Mart 2013

Yatırımcı Sunumu Mart 2013 Yatırımcı Sunumu Mart 2013 Yasal Uyarı İşbu Belge deki bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güncelliği hakkında (gerekli özen gösterilmiş olmakla birlikte) hiçbir garanti verilmemektedir. İlgili yasal

Detaylı

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ

EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Egeli & Co. Yatırım Holding A.Ş. 13 Ekim 2010 Basın Bülteni EGELİ & CO.: REEL YATIRIMLAR İÇİN YERLİ ve YABANCI FİNANSAL YATIRIMCIYI TARIM SEKTÖRÜNE ÇEKECEĞİZ Halka açık bir şirket olan Egeli & Co. Yatırım

Detaylı

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel) Özet Bilgi Özel Durumlar Tebliği Uyarınca Kamuoyunun Bilgilendirilmesi Hk.(İşletmeler ve Hukuki Davalar) Özel Durum

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı.  Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Tarihi Kentler Birliği Bilgi Notu EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ Hazırlayan Işık OCAKLI İçindekiler Trakya Kalkınma Ajansı Tarihi Kentler

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ STRATEJİK PLANI 1. Giriş 2. GZFT Analizi 3. Misyon,Vizyon ve İlkeler 4. Stratejik Amaç ve Hedefler 5. Mayıs 2016-Mayıs 2017 Dönemi Eylem Planı(Amaçlar ve Hedefler

Detaylı

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul

Ayça SANDIKCIOĞLU SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul SPK Uzmanı 14.04.2010 İstanbul Gündem Pay sahipleri ile ilişkiler birimi İlgili düzenleme Mevcut durum Sorun ve öneriler Halka açık şirketlerin sermaye piyasası mevzuatı ve kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT

GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT GÖLMARMARA (MANİSA) GÖLMARMARA MAHALLESİ, 6920 VE 6921 PARSELLERE AİT NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU HAZIRLAYAN etüdproje TEL/FAKS:0 236 713 09 36 M. PAŞA CAD. UĞURSOY İŞHANI KAT:2 NO:146/217

Detaylı

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi AYÖP 2014 - IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi Prof.Dr. Reha Metin ALKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon 12-13 Mayıs 2014 GİRİŞ Cumhuriyet döneminde ilk üniversite, Cumhuriyetin

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2015 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için VIII. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın!

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI

ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI ENGELSİZ BİR ÜNİVERSİTE İÇİN TESPİT VE ÖNERİLER EL KİTABI Eğitimde Görme Engelliler Derneği Hazırlayanlar Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi

Detaylı

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC

Finansman BaĢlama bitiģ Yüklenici Ülke Toplam proje bütçesi. n adı 01 Ocak 2008- Türkiye 243.025 $ 100% 15 ĠSKUR-KOSGEB-BTC BTC Bölgesel Kalkınma Girişimi Bakü- Tiflis- Ceyhan (BTC) Boru Hattı Projesi: Sektörler Arası ĠĢbirliğine Dayalı Ġstihdamı GeliĢtirme ve GiriĢimciliği Ref 3 Proje baģlığı Destekleme Projesi- Çukurova Bölgesi

Detaylı

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I-ŞİRKET BİLGİLERİ A-ŞİRKET KİMLİK BİLGİLERİ 6 ADET RESİM ŞİRKET/ ŞİRKETLER GRUBU/HOLDİNG ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS WEB ADRESİ B-MÜLKİYET VE İDARİ YAPI ŞİRKETİN HİSSEDAR

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S.

YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized YAVUZ HES PROJESI AREM ENERJI URETIM A.S. ARAZI TEMIN RAPORU ARAZİ TEMİN RAPORU AREM

Detaylı