Bilişim Uzmanları Bülteni

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bilişim Uzmanları Bülteni"

Transkript

1 Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 1 3 Haziran 2011 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü kutlandı. Bowling turnuvası düzenlendi. BTK 2010 Faaliyet Raporu yayımlandı. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı baģarıyla tamamlandı. Ayın konuğu: Dr. Tayfun ACARER Bu sayıda: Dernek Faaliyetleri AB 2020 Stratejisi 2 4 Bilişim Uzmanları Bültenine Merhaba Merhaba değerli arkadaģlar, Bugün yine çok mutlu bir gün bizim için. ġimdiye kadar e-posta yoluyla sizlere merhaba derken, bugün Derneğimizin hedeflerinden birisini daha hayata geçirmiģ olarak, ilk Bültenimizle sizlere ulaģmıģ olmanın sevincini yaģıyoruz. Okumakta olduğunuz bu Bülten, baģta Sayın Dr. Nur Saygı olmak üzere bir avuç gönüllü arkadaģımızın gönlünden kopan, yüreğini ortaya koyan bir çalıģma. Arka planında yaklaģık 2 aylık bir hazırlık süreci var. Bültenimizin çerçevesini çok keskin hatlarla belirlemedik, istedik ki biliģim uzmanları bülteninin içeriğini yine biliģim uzmanları belirlesin. Bu itibarla gelecek Elif ÖZDEMĠR, BiliĢim Uzmanları Derneği BaĢkanı sayıların içeriğini esas olarak sizin talepleriniz ve sizden gelenler oluģturacak. Dolayısıyla, her türlü yazı, deneme, Ģiir ve fotoğraflarınızı bekliyoruz. Her Bültende Derneğimiz de, yaptıkları ve yapacakları ile sizlerle birlikte olacak. Önümüzdeki günlerde, halihazırda dönem baģkanlığını yürüttüğümüz Düzenleyici ve De- netleyici Kurum Uzmanları Platformu nu daha aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede söz konusu Platform eliyle yapılacak faaliyetler konusundaki beklenti ve önerilerinizi paylaģırsanız seviniriz. Bültenin 2. ve 3. sayfasında Dernek faaliyetleri ile ilgili bilgilere yer verdik. Derneğimiz çatısı altında yaptığımız her faaliyetin biliģim uzmanlarımız özelinde, tüm Kurum personelimiz açısından birleģtirici, bütünleģtirici olduğunu görmek, gelecek çalıģmalar için duyduğumuz heyecanı arttırıyor, hedef çıtamızı yükseltiyor. Bu itibarla Bültenimizin doğum gününü kutluyor ve çok uzun soluklu olmasını diliyorum. Kısa mesaj hizmetinde Türkçe karakterler Seçimler yakla- Ģırken kimi / neyi seçmeli? Cep Telefonlarında SAR değeri Çektiklerimiz 12 Bakıp Geçtiklerimiz 13 Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü Kutlandı ITU tarafından Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü olarak belirlenen 17 Mayıs günü bu yıl da çeģitli etkinliklerle kutlandı. Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu gününün amacı, internet ve diğer bilgi ve iletiģim teknolojilerinin kullanımının topluma ve ülkelere sağlayacağı katkılara ve sayısal uçurumun kapatılmasının bir yolu olduğuna iliģkin farkındalığın artırılmasına yardımcı olmaktır. Bu yıl ana tema olarak, BĠT ile kırsal kesim için daha iyi bir hayat konusu belirlenmiģtir. Herkesin bilgi toplumu imkanlarından doya doya yararlanmasını diliyoruz.

2 Sayfa 2 BiliĢim Uzmanları Bülteni Dernek Faaliyetleri Dernek faaliyetleri için farklı komisyonlar kuruldu. Dernek faaliyetlerinin tüm amaçlarımızı kapsayacak biçimde ve üyelerimizin etkin katılımı ile yürütülmesi amaçlanıyor. BiliĢim Uzmanları Derneğinin ilk çalıģmasını, Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Uzmanları Platformu tarafından hazırlanan Rapor a yapılan katkılar oluģturmuģtur. Devamında 5. Dönem BiliĢim Uzman Yardımcılarının eğitim programları için bir çalıģma yapılarak sunulmuģ, 31 Mart-1 Nisan 2011 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleģtirilen 1. Elektronik HaberleĢme Hukuku Sempozyumu na Derneğimiz de organizatör olarak katılmıģtır. Derneğimiz tarafından, 3 Mart 2011 tarihinde yapılan ilk Genel Kurul toplantısından sonra çalıģmalarını etkin biçimde yürütmek amacıyla farklı komisyonlar kurulması kararlaģtırılmıģtır. Bu kapsamda oluģturulan komisyonları ve koordinatörlerini aģağıdaki tabloda görebilirsiniz. Bu komisyonlar vasıtasıyla Dernek faaliyetlerinin tüm amaçlarımızı kapsayacak biçimde ve üyelerimizin etkin katılımı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. Dernek Faaliyetleri ve Komisyonlar Komisyon Koordinatör Eğitim Necati UĞURLU Mevzuat Takip Mehmet BIYIKLI Dergi (BU-YAY) Nur SAYGI Konferans Ramazan YILMAZ Sosyal Faaliyet AyĢegül BOLAT Tanıtım AfĢin BÜYÜKBAġ ġikayet ve Öneri Değerlendirme Ali YEġĠLOVA Meslek Hastalıkları A.Emin TURGUT BUDdy Team GüneĢ KOCA Bu komisyonlar haricinde duyulan ihtiyaca göre farklı grupların oluģturulması da mümkün olmaktadır. Örneğin daha önce kurulan bina komisyonunun raporunun tüm Kurum tarafından takdir görmesinin ardından kamu personelinin performans kriterlerinin belirlenmesi ve sağlık yardımı ile ilgili çalıģmalar da tamamlanarak Makama arz edilmiģtir. Sosyal faaliyet komisyonu da faaliyetlerine baģlamıģ bulunmaktadır. Bu kapsamda baģlatılan fotoğrafçılık eğitimleri ve diğer faaliyetler Sevinç Ünal tarafından koordine edilmektedir. Sosyal faaliyet komisyonunun düzenlediği diğer bir faaliyet olan bowling turnuvasına iliģkin ayrıntıları ise sonraki sayfada bulabilirsiniz. Komisyon koordinatörlerinin Dernek yönetimi ile gerçekleģtirdiği düzenli toplantılardan birine ait bir fotoğraf (yanda).

3 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 3 BTK Bowling turnuvası yapıldı 7 Mayıs 2011 Cumartesi günü gerçekleģtirilen BTK I. Bowling turnuvası bir Ģenlik havasında geçti. Kurum personelinin yoğun ilgi gösterdiği turnuvada 16 takım mücadele etti. Büyük çekiģmeye sahne olan turnuvada Ģampiyon olan takıma birincilik kupasını Kurum BaĢkan Yardımcı Ahmet Hicabi Erdinç verdi. Ahmet Hicabi Erdinç kupa töreninde yaptığı konuģmada, sporun, dostluk, kardeģlik ve barıģ duygularını geliģtiren ve insanları birbirine yakınlaģtıran özelliğinden bahsederek, toplum hayatındaki önemini vurguladı. Sözlerine turnuvaya gösterilen ilginin de bunun iģareti olduğunu belirterek devam eden Erdinç, böyle bir turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teģekkür etti. Turnuvada en çok sayı kaydeden oyuncular olarak bayanlarda Ayfer Aydın a, erkeklerde Necati Uğurlu ya ödüllerini BTD Daire BaĢkanı Mustafa Ünver verdi. 16 takımın katıldığı BTK Bowling turnuvası büyük ilgi gördü. Turnuva sonunda ödül alan takım ve oyuncuları aģağıdaki gibi sıralandı: BĠRĠNCĠ OLAN TAKIM: ġampġyonlar Zekeriya Oral Yağdıran Ayhan Sadın Emin Öztürk Suzan ÖzĢin ĠKĠNCĠ OLAN TAKIM: AĞIR ABĠLER ġefik Pencereci Necati Uğurlu Kemal Hakan Ünal AyĢe Öner ġampiyon takıma kupası Ahmet Erdinç tarafından verildi. ÜÇÜNCÜ OLAN TAKIM: FREKANS Belgin ġahinol Nevin Alver Nesrin Akın Ünnü Mesut Tekkoyun En Skorer Bayan Oyuncu Ayfer Aydın En Skorer Bay Oyuncu Necati Uğurlu Turnuvayı ziyaret eden BiliĢim Uzmanları Derneği BaĢkanı Elif Özdemir ise katılımcılara baģarılar dileyerek benzer etkinliklere devam edileceği müjdesini verdi. En çok sayı atan bay ve bayan oyunculara ödülleri Mustafa Ünver tarafından verildi.

4 Sayfa 4 BiliĢim Uzmanları Bülteni Avrupa Birliği 2020 Stratejisi Dr. Nur SAYGI, SAS, BTK AB 2020 ye Sayısal Gündem ile hazırlanıyor. AB nin hedefi: Güçlü bir sayısal pazar Avrupa Birliği nin 2020 stratejilerini yayınlamasının üzerinden bir yılı aģkın bir zaman geçmiģ bulunuyor. Avrupa yı 2020 ye taģıyacak stratejilerin üç ana önceliği bulunmaktadır. Bunlar aģağıdaki gibi sıralanabilir: Akıllı büyüme: bilgi ve yenilikçiliğe dayalı bir ekonomi Sürdürülebilir büyüme: Daha etkin kaynak kullanan, daha çevreci ve daha rekabetçi bir ekonomi Kapsayıcı büyüme: Ekonomik, sosyal ve bölgesel olarak kaynaģmayı sağlayacak iģ olanakları yüksek bir ekonomi Bu öncelikler çerçevesinde tanımlanana ana hedefler ise aģağıdaki gibidir: arasındaki nüfusun % 75 ine iģ bulunması AB GSYĠH sının % 3 ünün Ar-Ge ye yatırılması Sera gazı salınımının % 20 azaltılması, kullanılan enerjinin % 20 sinin yenilenebilir türden olması, enerji verimliliğinin % 20 artırılması Eğitimi erken bırakma oranının % 10 un altına çekilmesi ve gençlerin % 40 ının yüksekokul mezunu olması Yoksulluk riski taģıyan insan sayısının 20 milyon azaltılması Bu hedeflere yönelik olarak aģağıdaki gibi 7 program baģlatılmıģtır. Avrupa Birliği -> Yenilikçilik Birliği Gençlerin etkinliğinin arttırılması Avrupa için Sayısal Gündem Kaynakları etkin kullanan Avrupa Küresel anlamda rekabetçi bir endüstri Yeni niteliklerin kazandırılması ve iģgücü gündemi Yoksulluğa karģı Avrupa platformu Bunlardan özellikle Avrupa için Sayısal Gündem olarak adlandırılan program bilgi ve iletiģim sektörü ile ilgili çalıģmaları tanımlamaktadır. Sayısal Gündemin amacı Hızlı ve çok çok hızlı internet ve birlikte çalıģabilir uygulamalara dayanan tek bir sayısal pazar üzerinden kalıcı olarak ekonomik ve sosyal faydanın sunulması olarak tanımlanmaktadır. Sayısal Gündem çalıģmaları çerçevesinde Bit sektörünün önemi vurgulanarak, AB GSYĠH sının % 5 ini sağlaması, büyümeye doğrudan % 20 etki etmesi, yatırımlar aracılığıyla bu ktkının % 30 lara çıkıyor olması, yüksek oranda dinamik ve yenilikçi yapısı gibi özellikleri ön plana çıkarılmaktadır. Sayısal Gündem kapsamında aģağıdaki alanlarda çalıģmalar yapılması öngörülmektedir: Güçlü tek bir sayısal pazar Birlikte çalıģabilirlik ve standartlar Güven ve güvenlik önlemleri Hızlı ve ultra hızlı internet bağlantısı AraĢtırma ve yenilikçilik Sayısal okur-yazarlık, beceri ve kapsayıcılığın arttırılması AB toplumuna sağlanacak BĠT kaynaklı faydalar Sayısal Gündem programının baģarısını ölçmek için birçok özgün hedef tanımlanmıģtır. Bunlardan benim dikkatimi çeken birkaçını aģağıda sıralamak istiyorum: 2013 yılına kadar temel geniģbant hizmeti kapsama alanı % yılına kadar hızlı geniģbant (30 Mb/s ve üzeri) alanı % yılında konutlarda ultra hızlı geniģbant (100 Mb/s ve üzeri) kapsama oranı % 50 E-ticaret: 2015 yılına kadar çevrimiçi alıģveriģ yapan nüfusun oranı % yılına kadar düzenli internet kullanımı oranı % 75 BİT Ar-Ge sinin arttırılması: Kamu yatırımlarının ikiye katlanarak 11 Milyar Avro ya çıkarılması SayısallaĢma önderliğinde büyümeye yatırım biçiminde özetlenen Sayısal Gündem programında BĠT sektörünün önemi gözler önüne serilmektedir. Burada Türkiye için de alınacak önemli ipuçları bulunmaktadır. - Kaynak: information_society/digital-agenda/ index_en.htm

5 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 5 BTK 2010 Faaliyet Raporunun Ardından Türkiye elektronik haberleģme sektörü 1 Ocak 2004 yılında baģlayan serbestleģme süreciyle birlikte sürekli geliģme içerisine girmiģ, pazara yeni giren iģletmeciler ve yeni hizmet türleriyle birlikte tüketicilerin faydası giderek artmaya baģlamıģtır. YaklaĢık 300 ün üzerinde Ģirket ve 500 e yakın yetkilendirmeyle birlikte bu sektörde çok çeģitli hizmetler rekabetçi fiyatlarla sunulmaktadır. YaĢanan hizmet çeģitliliği, farklı Ģirketler ve farklı tarifeler ile sektör geliģmekte ve bu sektörde faaliyet gösteren iģletmecilerin gelirleri sürekli artmaktadır. Toplam telekomünikasyon hizmet gelirleri 2010 yılı itibariyle 25,6 milyar TL ye ulaģmıģtır. Türk Telekom ve mobil iģletmecilerin haricindeki alternatif iģletmeci gelirleri de azımsanmayacak büyüklükte olup, toplam telekomünikasyon gelirlerinin %17 sini teģkil etmektedir. Aynı yıl söz konusu gelirlerden Turkcell yaklaģık %31, Türk Telekom %29, Vodafone %13 ve Avea yaklaģık %10 pay almıģtır yılı ilk üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil iģletmeciler 5,3 milyar TL, diğer iģletmeciler 1,1 milyar TL gelir elde etmiģ olup, bu rakamlar 2011 yılında da telekomünikasyon hizmet gelirlerinde artıģ eğiliminin devam edeceğine iģaret etmektedir. Sektörün dinamik yapısı, yeni tüketici ihtiyaçları, sürekli geliģen teknolojiler bu sektörde yatırım ihtiyacını da beraberinde getirmektedir yılında Türk Telekom ve mobil iģletmecilerin yatırım tutarları 3,8 milyar TL düzeyinde gerçekleģmiģtir. Bu rakam sadece Türkiye de yapılan yatırımları içermekte olup, uluslar arası alanda faaliyet gösteren Ģirketlerimizin bu ülkelerde de yatırımları bulunmaktadır yılı ilk çeyrekte alternatif iģletmeciler yaklaģık 1 milyar TL düzeyinde, Türk Telekom ve Mobil iģletmeciler yaklaģık 746 milyon TL düzeyinde yatırım yapmıģtır. BaĢka bir deyiģle alternatif iģletmeciler gelirlerinin %99 unu yatırıma aktarmıģtır. Bu rakamlar önümüzdeki dönemlerde alternatif iģletmecilerin daha çeģitli hizmetlerle daha fazla kullanıcıya ulaģacaklarına ve toplam telekomünikasyon gelirlerinden aldıkları payları da artıracaklarına iģaret etmektedir. Sektör karlılık açısından da değerlendirildiğinde pozitif görünümdedir yılında sektörün toplam net karı 4,6 milyar TL seviyesindedir. Aynı zamanda Ģirketlerin karlılığını göstermek amacıyla kullanılan EBITDA Marjı da Türk Telekom ve mobil iģletmeciler için pozitif değerde gerçekleģmiģtir. Trafik hacmi de sektörün giderek büyüdüğünün bir göstergesidir yılında yaklaģık 81 milyar dakika olan sabit+mobil trafik hacmi 2010 yılına gelindiğinde yaklaģık 150 milyar dakikaya ulaģmıģtır. Dünyadaki genel eğilimlere paralel olarak ülkemizde de mobil trafik hacmi sürekli artarken, sabit trafik hacmi azalmaktadır yılında toplam trafiğin 126 milyar dakikasını mobil trafik oluģturmaktadır. Kullanıcı baģına aylık ortalama trafik anlamına gelen MoU sabit için 181 dakika, mobil sektör için 229 dakika seviyesindedir. Telekomünikasyon hizmet sektörü yaklaģık kiģiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Sektör çalıģanlarının yaklaģık %68 i, Türk Telekom da, %20 si mobil sektörde ve %12 si diğer hizmet alanlarında çalıģmaktadır. ÇalıĢanların % 76,9 unu erkek, %23,1 ini ise kadın çalıģanlar oluģturmaktadır. Sektörde çalıģanların eğitim durumlarına bakıldığında ise %32 lik oranla en fazla lisans seviyesinde çalıģanın bulunduğu görülmektedir. 61,7 milyon mobil abone sayısı, 16 milyon sabit abone sayısı, 9,1 milyon geniģbant internet abone sayısı ile bu sektör oluģturduğu trafik hacmi, gelir ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisi için yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yeni teknolojilere açık ve genç nüfusuyla sektörün geliģiminin artarak devam edeceğini ve hâlihazırda baģlayan uluslar arası alandaki faaliyetlerimizin de sektörün daha da geliģmesini sağlayacağını düģünüyorum. Müberra GÜNGÖR, Daire BaĢkanı, Sektörel AraĢtırmalar ve Stratejiler Dairesi, BTK 61,7 milyon mobil abone, 16 milyon sabit abone, 9,1 milyon genişbant internet abonesi ile bu sektör oluşturduğu trafik hacmi, gelir ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisi için yadsınamaz bir öneme sahiptir. Yayin/Yayinlar.htm

6 Sayfa 6 BiliĢim Uzmanları Bülteni Kurumun Yeni Binası Kurum binasının yapılacağı arsa belirlendi. Yeni arsa Eski- Ģehir yolu üzerinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı yanında bulunmaktadır. Yeni bina için arsa tahsisine iliģkin protokolün imzalanması Kurum personelini heyecanlı bir bekleyiģe yöneltti. Kurumumuzun yeni yerleģkesinde yer alacak bina ve tesisler ile yeģil alan düzenlemesine yönelik önerileri içeren BUD raporu yönetime sunuldu.

7 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 7 Etik Haftası kutlandı 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca oluģturulan "Kamu Görevlileri Etik Kurulu" kamu görevlilerinin uymaları gereken saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme gibi etik davranıģ ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek üzere çalıģmalarını sürdürmektedir (www.etik.gov.tr). Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 25 Mayıs gününün ülke genelinde Etik Günü ve aynı gün ile baģlayan haftanın Etik Haftası olarak kutlanmasını kararlaģtırmıģ ve kamu kurum ve kuruluģlarını konu ile ilgili etkinlikler düzenlemeye davet etmiģtir. Bu çerçevede, Derneğimizin de katkılarıyla Kurumumuzca Etik Haftası vesilesiyle 27 mayıs 2011 tarihinde Kamu Görevlileri Etik Kurulu BaĢkanı Sayın Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ tarafından "Kamu Yönetiminde Etik" konulu bir seminer verilmiģtir. Seminerde, "Yönetime Etik BakıĢ" konulu bir sunum gerçekleģtirilmiģtir. Sunumda, toplumsal hayatın adaletinin etikten geçtiği, tek baģına ekonominin bunu sağlamaktan uzak olduğu vurgulanmıģ, kanunların düzenleyemediği, takdir yetkisinin kullanıldığı alanlarda etik değerlerin gerekli olduğu konusuna değinilmiģtir. Etiğin aynı zamanda içsel bir kontrol olduğu ve kamu yöneticilerinin öz hesap verilebilirliğini sağladığı, sorumluluk duygusunun sağlanmasının etik eğitimi ile yakından iliģkili olduğu aktarılmıģtır. Son olarak baģkalarını takip etmekten ziyade insanların kendi kendilerini yönetmelerinin sağlanması gerektiği ve böylece kiģilerin özgürleģtirilmesi gerektiği ifade edilmiģ, etik değerlerin, kiģileri özgürleģtireceği vurgulanmıģtır. Seminerin açılıģ konuģmasını yapan Kurul II.BaĢkanımız Sayın T. Ayhan BEYDOĞAN, Kurum un etik konusundaki hassasiyetini belirterek, bu konudaki Kurum faaliyetleri hakkında bilgi vermiģtir.

8 Sayfa 8 BiliĢim Uzmanları Bülteni Kısa mesaj hizmetinde Türkçe karakter kullanımı Arzu CĠHAN, BiliĢim Uzmanı, TDS, BTK Yapılan düzenlemeler ve gerçekleştirilen denetimler neticesinde bu konudaki tüketici şikâyetleri giderilmiştir. ı Ģ ğ ç Ġ ġ Ğ Tüm Türkçe karakterler ETSI standardına girdi. Bilindiği üzere, kısa mesajlarda ç, Ģ, ġ, ğ, Ğ, Ġ ve ı harflerinin kullanılması durumunda, söz konusu karakterleri içeren mesajların bölünerek birden fazla mesaj olarak ücretlendirilmesi ülkemizde abone Ģikâyetlerine neden olmuģtu. Bu kapsamda yapılan çalıģmalar ile söz konusu problemin ç, Ğ, ğ, Ġ, ı, ġ ve Ģ harflerinin Standart GSM Alfabe setinde yer almaması dolayısıyla bahse konu harfleri içeren mesajlarda karakter sayısı sınırının 160 dan 70 e düģmesinden kaynaklandığı tespit edilmiģti. Bu problemin çözümü amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen çalıģmalar kapsamında öncelikle iģletmecilerin yeni kısa mesaj ücretlendirme sistemlerini tarihi itibariyle faaliyete geçirmeleri sağlanmıģtır. Böylece Türkçe karakter kullanımı nedeniyle birden fazla mesaja bölünerek iletilen 160 karakterlik kısa mesajlar için tek bir mesaj ücreti alınması sağlanarak tüketicilerin yaģadığı haksız mağduriyet giderilmiģtir. Daha sonra Avrupa Komisyonu, standardizasyon kuruluģları, cihaz üreticileri ve sektör otoriteleri ile uluslararası düzeyde yürütülen yoğun toplantı ve müzakere süreçleri sonucunda konu ile ilgili uluslararası standartta değiģiklik yapılarak Türkçe karakterlerin standartlara dahil edilmesi sağlanmıģtır. Söz konusu standart değiģikliği ile Türkçe karakterlerin desteklenmesi ülkemiz piyasasına arz edilecek cihazların yanı sıra dünya çapında üretilen tüm cihazlar için bir standart gerekliliği haline gelmiģtir. Ayrıca yapılan değiģiklik yalnızca ülkemizin sorununu çözmekle kalmamıģ, benzer problemi yaģayan diğer ülkeler için çözüm kaynağı olarak ülkemizin prestijine önemli katkı sağlamıģtır. Buna ilave olarak, tüketicinin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla, ilgili güncel standartları (eksik Türkçe karakterlerin eklendiği standartlar) üreticilerin kullanmasını zorunlu kılan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ ve tarihinde yürürlüğe girmiģtir. Yönetmeliğin Kısa mesaj hizmetini haiz cihazların teknik özellikleri baģlıklı 4 üncü maddesine göre ülkemiz piyasasına arz edilen cihazların ETSI TS V8.0.0 ve ETSI TS V8.1.0 teknik özelliklerine veya bu teknik özelliklerin sonraki sürümlerine uygun olması ve bu hususun cihaz ambalajı ile kullanma kılavuzunda yer alacak ifadelerle beyan edilmesi gerekmektedir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan ifadeler ile de Kurum tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde yönetmelikte belirtilen Ģartlara uygun olmayan cihazların varlığının tespiti halinde, söz konusu cihazların piyasaya arzının durdurularak, cihazların sırasıyla imalatçısı, üreticisi, yetkili temsilcisi veya dağıtıcısı tarafından toplanması veya toplattırılması hususuna yer verilmiģtir. Bu bağlamda, Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğin Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esaslar 20/07/2010 tarih ve 2010/DK-13/435 nolu Kurul Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiģtir. Böylece Piyasa Gözetimi yapılarak alınacak cihazların test Ģekli ve süreci resmi bir prosedür ile belirlenmiģtir. Ayrıca kısa mesaj hizmeti verme özelliğine haiz telsiz ve/veya telekomünikasyon terminal ekipmanlarının ithalat sürecinde de; DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı (DTM) tarafından Kurumumuzun görüģleri alınarak hazırlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Ġthalat Denetimlerine Dair DıĢ Ticarette Standardizasyon Tebliği nde kısa mesaj hizmeti verebilme özelliğini haiz cihazların BTK tarafından yayımlanan Kısa Mesaj Hizmetlerinde Türkçe Karakter Kullanımına Dair Yönetmeliğe uygun olması zorunluluğu vurgulanmıģtır. Bu düzenlemenin uygulamasına iliģkin denetimler DTM tarafından yürütülmektedir. Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yalpan çalıģmalara cihaz üreticilerinin de dahil edilmesi ve diğer Kamu kurumları ile iģbirliği içinde çalıģılması sayesinde yeni standartların uygulamasına baģarı ile geçilmiģtir. ġu anda piyasadaki tüm telefonların bu özelliği sağlaması gerekmektedir. Yapılan düzenlemeler ve gerçekleģtirilen denetimler neticesinde bu konudaki tüketici Ģikâyetleri giderilmiģtir.

9 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 9 Seçimler yaklaşırken kimi / neyi seçmeli? Modern dönemin en çok zarar veren illetlerinden birisi de, bireyleri iç dünyasından uzaklaģtırıp, dıģ dünyanın analiz leri ile boğuģmaya meftun etmiģ olmasıdır. Zamanımızı hep yakınlarımızın, arkadaģlarımızın, toplumun, sektörün, siyasetin, dünyanın, doğanın ve evrenin inceleme ve tahkikine rezerve ediyoruz. Seçimler in yaklaģması ifadesinden de, hemen 12 Haziran daki seçimleri anlıyoruz. Kendimiz dıģında her Ģey ilgi alanımız içine giriyor. Herkese nizam veriyor, ama sadece kendimizi bundan hariç tutuyoruz. Aslında yaģamımızın bütünü bir seçim değil mi? Her an yeni bir seçimle karģı kar- Ģıya kalmıyor muyuz? Güne baģlarken yapabileceğimiz yararlı iģleri mi hatırlıyoruz, yoksa bencilliğimizi derinleģtirecek fiilleri mi planlıyoruz? ĠĢe baģlarken, akģama kadar yatıģ pozisyonunda konuģlanmayı mı seçiyoruz, yoksa aldığımız ücretin hakkını vermek için ter dökme cihetine mi yöneliyoruz? Ġdareci olarak, nimet tercihimizi kendimize yakın gördüklerimizden yana mı kullanıyoruz, yoksa adaletin kılıcı altında tir tir titreyerek mi adım atıyoruz? Trafikte, yolda, iģyerinde berikinin üzerine yürüyerek asabi maganda rolüne mi giriyoruz, yoksa ayağımızın altına girdiğini fark ettiğimiz karıncanın halini mi gözetiyoruz? Okul seçimimiz baģarımızı, meslek seçimimiz 30 yılımızı, eģ seçimimiz tüm yaģamımızı, metafizik seçimlerimiz öte dünyadaki yaģamımızı belirliyor. Seçebileceğimiz yerde seçmemiz, seçemeyeceğimiz yerde de seçmeme halimiz kaderimizi ifade ediyor. Seçebilmek, özgürlük kavramı ile doğrudan ilintili (BaĢkasına zarar vermedikten sonra) istediğini yapabilirsin! felsefesi uzun süredir yeryüzünde hegemonyasını kurmuģ durumda Ancak, istediğini yapabilme biçimindeki özgürlük anlayıģı son dönemde irtifa kaybetmeye baģladı. Örneğin, sigara içmemek pasif bir duruma iģaret ederken, sigara içmek aktif bir eylemi ifade ediyordu. Bu anlamda, özgürlük sigara içenlerin, sigara içme eylemini her yerde gerçekleģtirebilmeleri olarak algılanmaktaydı. Burada, baģkasına zarar vermeme prensibi bile göz ardı ediliyordu. Ancak, artık gerçek özgürlüğün sigara içmeme hali olduğu ve sigara içme eyleminin ancak bu prensibi ihlal etmeksizin gerçekleģtirilebileceği yaklaģımı hâkim olmaya baģladı. Bir diğer örnek olarak, sınırsız özgürlük ortamı Ġnternet - ten verilebilir. Bir anlamda sanal kamusal ortam diyebileceğimiz Ġnternet in kurallarının belirlenmesi, bu ortama belli sınırlar dahilinde katılmak isteyen bireylere seçim olanağının sunulmasından daha makul bir Ģey olabilir mi? Bir annenin, çocuğunu zararlı içeriklerden koruma hakkı ve özgürlüğü olmamalı mı? Bu seçim imkânının ona tanınmasının, özgürlüğü sınırlayıcı değil, aksine geniģletici olarak görülmesi gerekmez mi? Bir baģka popüler konuya geçersek, Baz istasyonları Ģehir dıģına çıkarılsın! söylemlerinin teknik bir temeli olmadığı malum, ciddiye alınacak bir yanı yok. Ancak, cep telefonlarını kullanmayanların da baz istasyonlarının etkisine maruz kaldığı bir gerçek. Tıpkı, otomobil sahibi olmayan bireylerin de egzoz gazlarını solumakla karģı karģıya kalmalarında olduğu gibi. Burada, ya- Ģamımızın tümünü çevreleyen teknolojinin risklerinin küreselleģtiği, fırsatlarının (nispi olarak) bireyselleģtiği çağımızda, Ulrich Beck in günümüz toplumlarını Risk Toplumu olarak tanımlaması akla gelmekte ve nimetlerin adil bir Ģekilde dağıtılması sorununun yanı sıra, külfetlerin de adil biçimde dağıtılması sorununun da öne çıktığı görülmektedir. Teknoloji üreten firmaların, risklerin dağıtımını daha adil hale getirme amacını gözetmeleri gerekiyor. Seçme yetisi, hem bize verilmiģ bir iradenin varlığını ortaya koyuyor, hem de seçkin olduğumuza, seçildiğimize de iģaret ediyor. Ancak her Ģeyin bir bedeli olduğu gibi, seçme yetisi de, bizi sorumluluk sahibi kılıyor. ĠĢte burada, sorumluluğun büyüklüğü seçmenin ve iradenin hakkını vermek gibi büyük bir görevle bizi karģı karģıya bırakıyor: Selin üstünde giden çerçöp parçaları gibi toplumun gidiģatına kapılmıģ varlıklar olmak mı, yoksa Ģahsiyet sahibi, tercihlerini bilinçle yapmıģ/ yapan irade kahramanları olmak mı? Seçim bizim Not: Biraz tebessüm için Telekom Dünyası nın Mayıs sayısında yayınlanan yazımı okumanızı tavsiye ederim. Dr. Erdinç TEKBAŞ, B. Uzm., Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, BTK Selin üstünde giden çerçöp parçaları gibi toplumun gidişatına kapılmış varlıklar olmak mı, yoksa şahsiyet sahibi, tercihlerini bilinçle yapmış/ yapan irade kahramanları olmak mı? Aslında yaģamımızın bütünü bir seçim değil mi?

10 Sayfa 10 BiliĢim Uzmanları Bülteni AyĢe Gül MĠRZAOĞLU, B.Uzm. Yard., BTD, BTK USGT-2011 de katılımcıların siber saldırı durumunda verecekleri tepkiler hem gerçek ortamdaki, hem de simülasyon ortamındaki saldırılarla ölçülmüştür. Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı başarıyla tamamlandı Bilgi toplumuna dönüģüm sürecinde her geçen gün daha fazla insan bilgi sistemlerini kullanmaktadır. Elektrik, gaz, su, iletiģim ve ulaģım, kara, demir hava yolları gibi pek çok Ģebeke bilgi teknolojisi bileģenleri ile yönetilmektedir. Tüm bu geliģmeler bilgi sistemlerini oldukça kritik bir noktaya taģımıģ ve korunması gereken değerler haline getirmiģtir. Dünyada ve ülkemizde siber tehditlerden sakınma ve kullanıcıların korunmasına yönelik birçok çalıģma ve düzenleme yapılmaktadır. ITU tarafından düzenlenen ve ilk aģaması 2003 te Cenevre de, ikinci aģaması 2005 te Tunus - ta gerçekleģtirilen Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi sonunda belirlenen 11 ana faaliyet alanından biri olan Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin Kullanımında Gizlilik ve Güvenliği Tesis Etmek görevi uluslararası toplum tarafından ITU ya verilmiģtir. ITU 2005 yılından bu yana bu görev doğrultusunda çalıģmaktadır. Ülkemizde 5809 sayılı EHK uyarınca, BTK nın yapacağı düzenlemelerde bilgi güvenliği ve haberleşme gizliliğinin gözetilmesi ilkesini gözetmesi gerekmektedir. Ayrıca, EHK ile elektronik haberleşme sektörüne yönelik olarak, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü tedbirleri almakla görevlendirilmiģ ve yetkilendirilmiģ olan BTK nın iģletmecilere getireceği yükümlülükler arasında Kişisel veri ve gizliliğin korunması ve izinsiz erişime karşı şebeke güvenliğinin sağlanması konuları bulunmaktadır. BTK, gerek EHK ile kendisine verilen yetkiye, gerekse ITU üyesi olmasına binaen, siber güvenlik konusunda çeģitli çalıģmalar yürütmektedir yılında, BTK ve TÜBĠTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji AraĢtırma Enstitüsü iģbirliği ile Ulusal Siber Güvenlik Tatbikatı (USGT) in yapılması kararlaģtırılmıģtır. USGT-2011 farklı sektörlerin; adli birimlerin, kolluk kuvvetlerinin ve çeģitli bakanlıkların ilgili birimlerinden oluģan 6 sı gözlemci statüsünde 41 kamu kurumunun, özel sektör ve sivil toplum kuruluģunun katılımıyla Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleģtirilmiģtir. Tatbikatta katılımcı kurum/kuruluģlardan biliģim, hukuk ve halkla iliģkiler uzmanlarından oluģan 200 e yakın personel görev almıģtır. Katılımcı kurumlar (sektör bazında) Katılımcılar (uzmanlık bazında) USGT-2011 tatbikatı Ocak 2011 tarihlerinde gerçekleģtirildi. Tatbikatın ilk iki günlük bölümünde düzenlenen gerçek saldırılar kapsamında; Port taraması, Dağıtık Servis DıĢı Bırakma (DDoS) saldırısı, Web sayfası güvenlik denetimi, Kayıt dosyası (log) analizi olmak üzere dört farklı faaliyet gerçekleģtirilmiģtir. Tatbikatın son iki günlük bölümünde gerçekleģtirilen oturumlarda katılımcı kurum/ kuruluģların her birine birer saat arayla, 14 farklı yazılı senaryo (enjeksiyon) gönderilmiģ ve gerçek hayatta bu senaryolarla karģılaģmaları durumunda verecekleri tepkileri iletmeleri istenmiģtir. Katılımcıların siber saldırı durumunda verecekleri tepkilerin gerçek ortamdaki ve simülasyon ortamındaki saldırılarla ölçülmesiyle, kurumların hem teknik, hem de kurum içi ve kurumlar arası koordinasyon yeteneklerinin değerlendirildiği USGT e iliģkin genel sonuç raporu önümüzdeki günlerde yayımlanacak, katılımcıların performansına iliģkin detaylı sonuç raporları ise her kurum ile ayrı ayrı paylaģılacaktır. USGT-2011 organizasyonunda BTD den M.Salim KETEVANLIOĞLU, K.Sacid SARIKAYA, Yüksel GÜNAYDIN, AyĢe Gül MĠRZAOĞLU ve H.Burhan ÖZKAN görev almıģlardır.

11 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 11 Cep Telefonlarında SAR değerine dikkat SAR Tanımı SAR, Specific Absorption Rate (Özgül Soğurma Oranı) kelimelerinin baģ harflerinden oluģmaktadır. Bir mobil telefonun kullanımı esnasında vücudun birim kütle baģına birim zamanda soğurduğu Radyo Frekans (RF) enerji miktarı olarak ifade edilmektedir. Birimi W/kg dır. Nasıl Ölçülür? Piyasa Gözetimi Laboratuvarı nda SAR ölçümleri için TS EN ve IEC standartları uygulanmaktadır. 4m*4m*3m lik yarı-yansımasız odada ikiz fantom kullanılarak mobil telefonlar için Türkiye de kullanılan GSM bantlarında baģ ölçümleri yapılmaktadır. SAR deneyi için genellikle insan baģı modeli olan fantomlar kullanılır. Mobil telefon, her frekans için konuģma modundayken ikiz fantomun sağ veya sol kısmına, yanak veya 15 açılı pozisyonda yerleģtirilir ve her pozisyonda ayrı ayrı deneye tabi tutulur. Bu pozisyonlardan en yüksek SAR değerinin çıktığı pozisyonda üst ve alt bantlar da ölçülür ve en yüksek değer cihazın SAR değeri olarak alınır. Sonuç olarak ortaya çıkan SAR değeri ICNIRP (International Commission on Non- Ionizing Radiation Protection) tarafından belirlenen ve ülkemizde kullanılan 10 gr lık kütle baģına 2 W/kg limit değerini geçmemelidir. En kötü senaryo çizilecek olursa J (J/kg) = SAR (W/kg) maruz kalma süresi (saniye) formülünden 30 dakika boyunca limit değere (2 W/kg) maruz kalan birim kütlede biriken enerji miktarı 2*30*60 = 3600 J/kg olmaktadır. Sıcaklık artıģını gösteren formüle göre de bu enerji; t = sıcaklık artıģı ( C) J = özgül enerji emilimi (J/kg) c = bağıl ısı kapasitesi (0,85) için t = J/(c 4180) = 3600/(0,85*4180) = ~1 C lik bir sıcaklık artıģına neden olmaktadır (En kötü senaryo olarak vücudun tepki verip kendini soğutması ihmal edilmiģtir) [1]. RF elektromanyetik dalgalarının foton enerjileri, atomları ve molekülleri iyonlaģtıracak düzeyde değildir. Cep telefonlarından yayılan iyonlaģtırıcı olmayan elektromanyetik dalgaların etkisinde kalma sonucunda canlılarda ısıl etki oluģabilir: Isıl etkiler, vücut tarafından yutulan elektromanyetik enerjinin ısıya dönüģmesi ve vücut sıcaklığını arttırması olarak tanımlanır. Bu sıcaklık artıģı, ısının kan dolaģımı ile atılarak dengelenmesine dek sürer. Cep telefonları gibi RF kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artıģı gerçekte çok düģüktür ve büyük olasılıkla vücudun normal mekanizmaları ile kolayca etkisizleģtirilebilir. Cep telefonu ile beyinde oluģabilecek sıcaklık artıģı ortalama 0,1 C dolayındadır [2]. Türkiye de piyasa sürülen cep telefonlarına ait SAR değerleri 0,252 ile 1,358 W/ Kg arasında ölçülmektedir [3]. SAR değeri 2 W/Kg ın üzerinde olduğu tespit edilen uygunsuz cihazlar toplatılmaktadır. KAYNAKLAR [1]-Saunders, R. D. et al., Biological effects of exposure to non-ionising electromagnetic fields and radiation: 3 Radiofrequency and Microwave Radiation; Report NRPB-R240 December 1991; ISBN , HMSO Books, London. [2]-TÜBĠTAK-BĠLTEN, 2001, Elektromanyetik Dalgalar ve Ġnsan Sağlığı-Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtları [3]- ww.btk.gov.tr/tdspgd/laboratuvar/deneyler/deneysonuclari/sar.htm Birol BAKAY, BiliĢim Uzm.Yrd., TDS, BTK Cep telefonları gibi RF kaynaklarının sebep olabileceği sıcaklık artışı gerçekte çok düşüktür ve büyük olasılıkla vücudun normal mekanizmaları ile kolayca etkisiz hale getirilebilir. SAR değeri 2 W/Kg ın üzerinde olduğu tespit edilen uygunsuz cihazlar toplatılmaktadır.

12 Sayfa 12 BiliĢim Uzmanları Bülteni Ayın Konuğu Dr. Tayfun ACARER, Kurul BaĢkanı, BTK İlk sayımızın konuğu olduğu için Sayın Başkanımıza teşekkür ederiz Lisans derecesi aldığınız okul ĠTÜ Elektronik HaberleĢme Mühendisliği bölümü Okulunuz kaçıncı tercihinizdi 1. Mühendis olmasaydınız tercih edeceğiniz meslek Finans üzerine çalıģmak isterdim. Doktora derecesi aldığınız okul Yüksek Lisans ve Doktoramı, Ġstanbul Üniversitesi Deniz UlaĢtırma ĠĢletme Mühendisliğinde tamamladım. Burcunuz Terazi En sevdiğiniz yemek Bakla yemekleri özellikle Fava Tuttuğunuz takım Fanatik Fenerbahçe Televizyondan takip ettiğiniz diziler Komedi dizileri; yahģi cazibe, papatyam, çocuklar duymasın En çok izlediğiniz televizyon kanalları TRT ve ATV Yaptığınız spor türleri Yüzme Hobileriniz Üniversitede ders vermek. Bugüne kadar baģta ĠTÜ, BahçeĢehir, Ġstanbul, Bilgi ve Piri Reis Üniversitesi olmak üzere çeģitli üniversitelerde dersler verdim. Önümüzdeki yıl da ĠTÜ, BahçeĢehir ve Bilgi Üniversitelerinde ders vermeyi planlıyorum. En çok sevdiğiniz tatil yöresi Antalya Arabanızın markası Honda Civic Sizin için Kurum un en önemli özelliği Kurumun düzenlediği sektör. Türkiye için lokomotif bir sektör; hatta Bakan beyin ifadesiyle bir yaģam biçimi, Türkiye ye sağladığı yetiģmiģ eleman istihdamı dikkate değer. Örneğin; Ar-Ge elemanları, bakım destek elemanları vs. Ülkemizin kalkınmasında bu sektörün itici bir gücü var. Adınıza ve adresine düzenlenmiģ toplam biliģim aboneliği sayısı (sabit telefon, cep telefonu, internet, televizyon vb) 8 (3 mobil telefon, sabit telefon, internet, kablo tv, web TV, uydu platform) Günde ortalama telefonla görüģme süreniz (dakika) 1 saat (yarım saati eģimle)

13 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 13 Ayın Konuğu Bültenimizin ilk sayısında Kurum BaĢkanımız Sayın Dr. Tayfun ACARER ile röportaj yaptık, kendisiyle iģ dıģı konularda görüģtük. BaĢkanımız oldukça yoğun bir tempoda çalıģıyor, hafta sonları da Ġstanbul daki ailesiyle hasret giderip, kalan zamanlarında da Üniversitelerde dersler veriyor. Bu yoğun programında bizi kabul ettiği için kendisine çok teģekkür ediyoruz. Bültenimizin ilk sayısında Kurum BaĢkanımız Sayın Dr. Tayfun ACARER ile röportaj yaptık, kendisiyle iģ dıģı konularda görüģtük. BaĢkanımız oldukça yoğun bir tempoda çalıģıyor, hafta sonları da Ġstanbul daki ailesiyle hasret giderip, kalan zamanlarında da Üniversitelerde dersler veriyor. Bu yoğun programında bizi kabul ettiği için kendisine çok teģekkür ediyoruz. Elif ÖZDEMĠR, BUD BaĢkanı, B.Uzm., LSD, BTK AyĢe Gül MĠRZAOĞLU, B.Uzm. Yard., BTD, BTK

14 Sayfa 14 BiliĢim Uzmanları Bülteni ÇEKTİKLERİMİZ Meral ÖZTARHAN, BiliĢim Uzmanı, UAB, BTK BoĢ salıncak AfĢin BÜYÜKBAġ, BiliĢim Uzmanı, LSD, BTK Ġki kayık

15 Cilt 1, Sayı 1 Sayfa 15 BAKIP GEÇTİKLERİMİZ

16 BİLİŞİM UZMANLARI DERNEĞİ BĠZ KĠMĠZ? Bizler, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nda çalıģan biliģim uzmanlarıyız ve bir araya gelerek Derneğimizi kurduk. YazıĢma Adresi Anadolu Bulvarı Öz Ankara Toptancılar Sitesi 1. Blok No: 41 Yenimahalle Ankara Telefon 0 (312) (312) Faks 0 (312) (312) E-posta AMACIMIZ NEDĠR? Amacımız, Derneğimiz üyeleri arasında sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yardımlaģmayı sağlamak; üyelerimizin meslekî geliģmesini teģvik edecek faaliyetlerde bulunmak ve ülkemizde bilgi teknolojileri ve iletiģim alanlarında farkındalığın artırılmasını sağlamaktır. KĠMLER NASIL ÜYE OLABĠLĠR? Derneğimize, Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu nda biliģim baģuzmanı, biliģim uzmanı ve biliģim uzman yardımcısı unvanına sahip olan personel üye olabilir. Bu unvana sahip olan ancak çeģitli sebeplerle Kurum dan ayrılan veya emekli olan kiģiler de Derneğimize üye olabilirler. bilisimuzmanlari.org Editörün Notu BUD Yayıncılık Grubu Nur SAYGI Birol BAKAY Murat CANDAN Gökhan EVREN Yavuz GÖKTAYLAR AyĢe Gül MĠRZAOĞLU Ali Rıza ÖZDEMĠR Osman ġahġn Erdinç TEKBAġ Ayhan TÖZER BİLİŞİM UZMANLARI BÜLTENİ Bu bülten ile BiliĢim Uzmanları derneğinin yayın organı olmayı hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bu ilk sayıda neler yapmayı planladığımıza iliģkin ipuçlarını bulabilirsiniz. BiliĢim Uzmanları Bülteni baģlığı altında tüm personelin yararlanacağı bir bilgi kaynağı oluģturmayı düģünüyoruz. Ġçinde bulunduğumuz bilgi çağında bilgiye eriģim ve bilginin paylaģımı konusunun önemi tüm platformlarda dile getirilmektedir. Bu Bültenin BTK çalıģanları arasındaki bilgi ağının önemli bir parçası olacağını umuyoruz. Bülten formatını çok katı çizgilerle belirlemeyi dü- Ģünmedik. Sonuçta günümüz dünyası bir arz talep dengesi üzerinde kurulmuģ durumdadır. Dr. Nur SAYGI, BiliĢim Uzmanı, BTK Tüm personele ve tüm konulara açık bir çerçeve ile baģlıyoruz. Benim de sevdiğim bir söz olan doğa boģluk tanımaz ilkesi gereğince hayatımızdaki bir boģluğu doldurmayı hedefliyoruz. Her sayıda düzenli olarak devam eden köģelerimiz yanında her sayıda değiģen farklı yazarlarımızın farklı konuları ele aldığı bölümlerimiz de olacaktır. Sizlerden alacağımız geri beslemenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Mutlaka ağırlıklı olarak içimizden önemli katkılar alarak devam edeceğiz bu bülteni yayımlamaya ama, içerik olarak olmasa da görüģ ve öneri olarak tüm çalıģma arkadaģlarımızın fikirlerini bizden esirgemeyeceğini düģünüyoruz. Katkı sağlayan tüm arkadaģlara Ģimdiden teģekkürü bir borç bilirim. Her türlü eleģtiri, öneri ve diğer çok değerli katkılarınızı aģağıdaki adresten gönderebilirsiniz. Saygılarımla...

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 3 5 Ağustos 2011 Kalkınma Bakanlığı kuruldu. Ayvalık ı YaĢamak Ġzmir Ġzlenimleri EXPO 2020 Ayın konuğu: Galip ZEREY Bu sayıda: Evrensel Hizmetin Kapsamı Adalet En

Detaylı

Bilişim Uzmanları Bülteni

Bilişim Uzmanları Bülteni Bilişim Uzmanları Bülteni Cilt 1, Sayı 4 5 Eylül 2011 BTK 11 YaĢında Orada Bir Yayla Var Uzakta Nanoteknoloji Kalibrasyonun Önemi Ayın Konuğu: Ya- Ģar GÖK Bu sayıda: AB de GeniĢbant Yaygınlığın Sağlanması

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi

BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi BTK Yeni Hizmet Binası Mimari Projesi Dr. Tayfun ACARER Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Merhaba, Telefon ve internet hizmetleri başta olmak üzere hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojileri

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı...

ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6. 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... ĠÇĠNDEKĠLER 1. SUNUŞ... 4 2. GENEL BİLGİLER... 6 2.1. AJANS A İLİŞKİN BİLGİLER... 6 2.4.1. Fiziksel Yapı... 6 2.4.2. Teşkilat Yapısı... 7 2.4.2.1. Kalkınma Kurulu... 8 2.4.2.2. Yönetim Kurulu... 9 2.4.2.3.

Detaylı

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU

ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI ÇANAKKALE TARIM SEKTÖRÜ TANITIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ PROJESİ FAALİYET SONUÇ RAPORU ÇANAKKALE ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER Ġçindekiler

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011

ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU. 25-28 Ocak 2011 ULUSAL SİBER GÜVENLİK TATBİKATI SONUÇ RAPORU 25-28 Ocak 2011 ISBN: 978-605-62506-1-3 içindekiler KISALTMALAR...3 YÖNETİCİ ÖZETİ...4 1. TATBİKAT İHTİYACI VE İLGİLİ KURUMLAR...10 1.1. Amaç... 13 1.2. Kapsam...13

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA

ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ÇAĞRI MERKEZĠNDE MÜġTERĠ MEMNUNĠYETĠNĠ ARTIRMA ÇALIġMALARI VE BĠR UYGULAMA Yüksek Lisans Tezi AYġE MELEK TOPALAK ĠSTANBUL, 2014 T.C. BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2011-31.12.2011 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP)

ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) ASAGEM AİLE EĞİTİM PROGRAMI (ASAGEM-AEP) EDAM Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. Yanyol Sok. No:19, No:5/3, 34692, Üsküdar, İstanbul Tel/Faks: (+90 216) 481 3023 www.edam.com.tr

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını. EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70. TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi MAKALE. Yazı ĠĢleri Sorumlusu Türkiye Kalkınma Bankası Yayını EKĠM ARALIK 2013 Sayı : 70 TÜRKĠYE KALKINMA BANKASI A.ġ. Adına Sahibi Metin PEHLĠVAN Genel Müdür Vekili Yazı ĠĢleri Sorumlusu Hatice BAKIR Ġnsan Kaynakları Daire BaĢkanı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ENDÜSTRĠYEL OTOMASYON TEKNOLOJĠLERĠ KALĠTE KONTROLÜ 523EO0385 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

2008 Faaliyet Raporu

2008 Faaliyet Raporu 2008 Faaliyet Raporu Bu Faaliyet Raporunda yer alan bilgiler ve veriler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. 2009 İçindekiler ÇİZELGELER...7 ŞEKİLLER...9 Önsöz... 11 Misyon, Vizyon ve Temel Değerlerimiz...

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

Değerli Standard Okuyucuları,

Değerli Standard Okuyucuları, Basyazı, Yıl: 50 Sayı: 592 EYLÜL 2011 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar O. Murat PERÇİN A. Sabit YÖNEY Türkay BİRBEN

Detaylı

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT

KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT KORDSA GLOBAL ENDÜSTRĠYEL ĠPLĠKVE KORD BEZĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT SERMAYE PĠYASASI KURULUNUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNE ĠSTĠNADEN HAZIRLANMIġ YÖNETĠM

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 17 KAMU YÖNETİMİNDE AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLAR Fulya AKYILDIZ Özet Bilgi teknolojilerinde kullanılan açık kaynak kodlu yazılımlar (AKKY),

Detaylı

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU

VESTEL ELEKTRONĠK SAN. VE TĠC. A.ġ. 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU 01 OCAK 31 ARALIK 2008 DÖNEMĠ FAALĠYET RAPORU ġirketimizin, 2008 yılı faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlarını gösteren, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmıģ, Genel Kabul GörmüĢ Muhasebe

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.

EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org. EGE SAĞLIK KURULUġLARI DERNEĞĠ 1359 Sok. No:1 Kat:4 D:14 Umut Sitesi Alsancak - ĠZMĠR TÜRKĠYE Tel Fax : +90 232 463 05 02 www.eskd.org.tr ĠZMĠR MEDĠKAL TURĠZM SEKTÖR ANALĠZĠ PROJESĠ ARAġTIRMA RAPORU Bu

Detaylı