ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 79/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı Merkezi İlgili Bakanlık Esas sermayesi Ödenmiş sermayesi Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : TL : TL : TL KARAR ORGANI (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre kurulundaki Adı ve soyadı Bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrılma ünvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1- Başkan Halil ALIŞ EÜAŞ Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye Nurettin KULALI EÜAŞ Genel Müdür Yar Devam ediyor 3 - Üye İrfan YILMAZ EÜAŞ Genel Müdür Yar Devam ediyor 4 - Üye Zafer BENLİ EÜAŞ ETKB Müsteşar Yrd " " " " Devam ediyor 5 - Üye Doç. Dr. M. Faruk AKŞİT EÜAŞ Sabancı Ünv. Öğr.Üy " " " " Devam ediyor 6 - Üye Mehmet Ali ERTUNÇ EÜAŞ Hazine. Kontr.K.Bşk.Yrd

4 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ADÜAŞ Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ADDDY Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik AEL Afşin Elbistan Linyitleri İşletmesi BGD Baca Gazı Desülfirizasyon CFB Circulating Fluidized Bed-Döner Akışkan Yatak ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi dd Devre dışı DGKÇS Dogal Gaz Kombine Çevrim Santralı DKE - BWE Döner Kepçeli Ekskavatör-Bucket Wheel Excavator DSİ Devlet Su İşleri EPDK Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ESA Elektrik Satış Anlaşması ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi GDS Geçiş Dönemi Sözleşmesi GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GWh Gigawatt saat (1 milyar watt saat) HES Hidro Elektrik Santral FOS Fuel Oil Santralı IGCC Integrated Gasification Combined Cycle-Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim İHDS İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KİK Kamu İhale Kurumu KÇGT Kombine Çevrim Gaz Türbini KHK Kanun Hükmünde Kararname KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri kr Kuruş kwh Kilowatt saat (Bin watt saat) MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MBF Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Merkezi Nüfus İşleri Sistemi MWh Mega watt saat (1 milyon watt saat) NGS Nükleer Güç Santralleri ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5 PETKİM PMUM RES SKHKKY SLİ Sm 3 TAKBİS TCDD TÇMB TEAŞ TEDAŞ TEİAŞ TEK TEMSAN TES-İŞ TETAŞ TKİ TL TS TTK TÜFE TÜBİTAK-MAM YAL YAT YEGM Yİ YİD YPK KISALTMALAR Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Rüzgar Enerjisi Santralı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Seyitömer Linyitleri İşletmesi 1atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 0 C koşulundaki gaz hacmi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Türk Lirası Termik Santral Türkiye Taşkömürü Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Yük Alma Talimatı Yük Atma Talimatı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (mülga EİE) Yap İşlet Yap İşlet Devret Yüksek Planlama Kurulu

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No: I - TOPLU BAKIŞ I A - B - C - Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi Öneriler I II XIII II - İDARİ BÜNYE 1 A - Mevzuat 1 B - Teşkilat 4 C - Personel durumu 13 III - MALİ BÜNYE 22 A - Mali durum 22 B - Mali sonuçlar 28 IV - İŞLETME ÇALIŞMALARI 31 A - İşletme bütçesinin genel durumu 31 B - Finansman 32 C - Giderler 33 D - Tedarik işleri 35 E - Üretim ve maliyetler 44 F - Pazarlama 160 G - Sigorta işleri 167 H - İşletme sonuçları 169 I - Bağlı ortaklık ve iştirakler 173 J - Kalkınma planı ve yıllık programlar 176 V - BİLANÇO Aktif Pasif 212 VI - GELİR TABLOSU EKLER 243

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ A-Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri: Elektrik enerjisinin tüm kullanıcılara zamanında, güvenilir, yeterli, sürekli, kaliteli ve uygun fiyatla temini ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından sayılmaktadır. Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinin rekabet ortamında sürdürülebilmesi amacıyla ülkeler genellikle serbest bir elektrik piyasası oluşturmaya özen göstermektedirler. İkincil bir enerji türü olan elektrik enerjisi iletim sistemlerinin birbirileriyle entegrasyonu sonucu ülkeler arasında, ihtiyaca göre alınıp-verilir duruma gelmiştir. Elektrik enerjisi, mekanik, ısı, ışık gibi diğer enerji türlerine kolayca dönüşebilir olması; uzak mesafelere ucuz ve az kayıpla çok hızlı bir şekilde taşınabilmesi; anında tüketilmesi ve stok yapma imkanının bulunmaması; temiz enerji ve çevre dostu olması gibi bazı özellikleri nedeniyle, birincil enerji kaynaklarına nazaran daha çok tercih edilmektedir. Elektrik enerjisi belirtilen üstünlük ve kolaylıkları sayesinde yoğun bir şekilde kullanılmakta ve sanayinin en önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. Fert başına düşen enerji tüketim miktarı, ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyini gösteren nesnel ve önemli bir ölçüt olarak kabul görmektedir. Dünya politikalarını yakından etkileyen politik bir güce dönüşebilmesinin getirdiği stratejik önemi dolayısıyla enerjinin kontrolü, ülkeleri bölgesel yeni entegrasyonlara yöneltmektedir. Bilinen rezervler açısından konvansiyonel enerji kaynaklarının kısa sürede tükeneceği olgusu ülkeleri stratejik yeni enerji yönetimi ve politikaları oluşturmaya zorlamaktadır. Bu doğrultuda ülkeler, enerji ihtiyaçlarını büyük oranda yeni ve yenilenebilir (su, rüzgar, güneş vb.) çeşitli enerji kaynaklarına dayandırmaya ve özellikle de bu kaynakların etkin, ucuz ve ticari olarak kullanılabilme imkanlarının araştırılmasına önem ve öncelik vermektedir. Nükleer enerji yatırımı kazaların yarattığı olumsuz ortam ve çevreci baskı gruplarının yürüttüğü aleyhte propagandaların etkisiyle zaman zaman yavaşlamaktadır. Halen Fransa, Belçika, Almanya, Rusya, Hollanda, Japonya, ABD ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerdeki nükleer santraller, elektrik üretiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Türkiye nin çevresindeki Bulgaristan, Ukrayna ve Ermenistan da çalışan nükleer santraller bulunmaktadır. İran da nükleer santral inşa edilmektedir. Bazı ülkelerde ise mevcut nükleer santrallerinin tedricen devre dışı bırakılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye de iki adet nükleer santral kurulmasına ilişkin uzun süredir yürütülen çalışmalar neticesinde; -Mersin Akkuyu sahasında Rusya Federasyonu ile dört üniteden oluşan MW kurulu güçte bir NGS kurulması konusunda anlaşmaya varılmış, bu husustaki İşbirliği Anlaşması tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ortakları arasında herhangi bir kamu şirketi bulunmayan Proje I

10 II Sayıştay Şirketi (Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.) santralın kurulacağı sahadaki çalışmalarına başlamıştır. -Diğer taraftan ikinci NGS nın kurulmasıyla ilgili olarak, Japonya ile tarihinde Tokyo da ve tarihinde de Ankara da hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalanmış, bu kapsamda Sinop ta 4 ila 6 üniteden oluşan yaklaşık 8400 MW a kadar çıkabilecek bir NGS yapımı ile projeyi gerçekleştirmek üzere EÜAŞ ve Mitsubishi Heavy İndustries Ltd. liderliğindeki konsorsiyumlar tarafından bir Proje Şirketi kurulması öngörülmüş olup, bu konudaki çalışmalar sürmektedir. Gelecek yıllarda da enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan sağlanacağı, dolayısıyla petrol, linyit ve doğal gaz talebindeki artışın süreceği beklenmekle birlikte, global ısınma ve çevre sorunları nedenleriyle fosil olmayan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle nükleer enerjinin stratejik bir konum kazanmakta olduğu ve önümüzdeki dönemlerde nükleer santrallere talebin artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, birçok ülkede yeni enerji kaynakları bulma konusundaki bilimsel araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Enerji üretim tesislerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri dünya gündeminde devamlı yer almaktadır. Bu çerçevede sektörle ilgili faaliyetler sürekli denetim altında tutularak, çevre konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kriterler oluşturulması ve enerji projelerinde çevre konusunun öncelikli yer alması gibi hususlara önem verilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi, ülkelerin sanayileşme seviyesi ve ekonomilerinin büyüklüğüne göre değişmekte olup, bu konuda ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Fransa, Kore, İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya ve Meksika gibi ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santrali 1882 yılında İngiltere de, Türkiye de ise özel sektör tarafından 1902 yılında Mersin-Tarsus ta tesis edilmiştir yılında, bir kamu işletmesi olarak, İstanbul da, Silahtarağa Termik Elektrik Santralı hizmete girmiştir. Ülkenin elektrik ihtiyacı ilk yıllarda yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından kurulan, bölgesel üretim ve dağıtım işletmeleri tarafından karşılanmıştır tarihinde kabul edilen Menafi-i Umumiye ye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile ülkeye teknolojik yenilik getiren, üretim yapan, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan bazı şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır. Devletin öncülüğündeki ilk elektrik işletmeciliği, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun uyarınca Etibank ın kurulmasıyla birlikte başlamıştır yılından itibaren Maden Tetkik Arama, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası ve Devlet Su İşleri nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik enerjisi iletim sistemine bağlanmıştır. Kalkınma planlarında elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve tek kamu kurumu çatısı altında II

11 III birleştirilmesinin hedeflenmesi üzerine, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile TEK kurulmuştur tarih ve 2705 sayılı Kanun ile 1312 sayılı Kanunda yapılan ilave ve değişikliklerle belediye ve köy birlikleriyle bazı özel şirketlerin mülkiyetinde ve işletmesinde bulunan elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri de TEK e devredilmiştir. Ayrıca Temmuz 1986 tarihinde İller Bankası nın elektrik enerjisi faaliyetleriyle ilgili birimi, iki kuruluş arasında yapılan anlaşma çerçevesinde tüm fonksiyonları ve çalışan personeliyle birlikte TEK bünyesine aktarılmıştır. Ancak geçen zaman içerisinde başlangıçta olduğu gibi özel şirketlerin de elektrik sektöründe faaliyette bulunmalarının benimsenmesi üzerine ilk olarak tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki yıllarda ise kamudaki elektrik faaliyetlerinin özelleştirilmesi ve özel şirketlerin sektöre yatırım yapmalarının teşviki amacıyla muhtelif yasal düzenleme yapılmıştır. Enerji sektöründe serbest bir elektrik piyasası oluşturulması amacıyla tarih ve 4628 sayılı Kanun çıkarılmış, bu doğrultuda tarihinde elektrik enerjisi piyasası açılmış ve böylece piyasada elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve perakende satışı faaliyeti için EPDK dan lisans alma zorunlu hale gelmiştir tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun başlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiş, 4628 sayılı Kanundaki elektrik piyasasıyla ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve elektrik piyasasına ilişkin hususlar 6446 sayılı Kanun maddeleri olarak yeniden düzenlenmiştir. Elektrik sektörünün Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ve özelleştirmeye uygun hale getirilmesi amacıyla, önce tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK in tüzel kişiliğine son verilerek bunun yerine TEAŞ ve TEDAŞ şirketleri kurulmuştur. Daha sonra da tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda TEAŞ ın tüzel kişiliğine son verilerek, bunun yerine TEAŞ ın mevcut faaliyetlerini yürütecek TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ olmak üzere üç ayrı şirket oluşturulmuştur. Böylece kamuda tek elden yürütülmekte olan enerji üretim, iletim, dağıtım ile alım ve satım faaliyetleri ayrıştırılmıştır. Bu doğrultuda elektrik enerjisi üretimi görevi EÜAŞ a, iletim görevi TEİAŞ a, toptan alım ve satımı görevi TETAŞ a, dağıtım ve perakende satış görevi ise TEDAŞ a verilmiştir. Bu yapılanma sonucunda, mülga TEAŞ ın mevcut elektrik üretim tesisleri EÜAŞ bünyesine alınırken, iletim tesisleri TEİAŞ a, yap-işlet-devret ve yap-işlet modeliyle yapılan santraller ile işletme hakkı devredilen santrallerin enerji satış anlaşmaları ise TETAŞ a devredilmiştir. Öte yandan elektrik üretimi, iletimi, dağıtım ve ticareti hususunda 1953 ve 1956 yıllarında imtiyaz almış olan, ancak 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, tarih ve 88/13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kendi görev bölgelerinde 70 yıl süre ile görevli şirket yapılmaları sonucunda, 2002 ve 2016 yıllarında bitecek olan imtiyazları 2058 yılına kadar uzatılan ÇEAŞ (Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay) ve KEPEZ III

12 IV Sayıştay (Antalya) şirketlerinin mevcut imtiyaz hakları, tarih ve 2003/5712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, mevcut sözleşme şartlarına göre şirket kusuru nedeniyle tarihinde söz konusu şirketlerin elektrik enerjisiyle ilgili faaliyetlerine el konulmuş ve bölgedeki elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi nedeniyle üretimde EÜAŞ, iletimde TEİAŞ ve dağıtımda ise TEDAŞ görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, anılan bölgelerdeki enerji üretim tesisleri çalışanları ile birlikte EÜAŞ a devredilmiştir. Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi tarih ve 2009/11 sayılı Kararı ile de Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi kabul edilmiştir. Söz konusu belgelerle kısaca sektörün geçiş süresi boyunca piyasaya uyumu, özelleştirme süreçleri ve arz güvenliğinin temini gibi konularda yol haritası olarak nitelendirilebilecek hususlar yer almıştır. Anılan belgelerdeki öngörüler doğrultusunda zaman içinde elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ile elektrik dağıtımının özelleştirilmesi konusunda sona gelinmiş, kamudaki elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi hususunda ise önemli mesafe alınmıştır. Kamu elektrik üretim santrallerindeki özelleştirmeler 3096 sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülmüştür sayılı Kanun çerçevesindeki özelleştirme işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde yürütülmüştür sayılı Kanun kapsamındaki özelleştirme işlemleri ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendi bünyesinde yürütülürken, ve 5784 sayılı Kanun ile birlikte, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen kamu üretim santrallerindeki özelleştirmeler; genel olarak termik santrallerin 20 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi, yakıtı kömür olan bazı santrallerde kömür sahaları işletmesinin de ilgili firmalara verilmesi, gerekli rehabilitasyon ve tevsi yatırımların yapılması, üretilen enerjinin TETAŞ a (TEAŞ) satılması şeklinde sürdürülmüştür. Bu süreç; önce ihale ile işletme hakkı verilecek şirketlerin belirlenmesi, bu şirkete görev verilmesi ve ilgili sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı ihdas edilmesi, bu karar doğrultusunda ilgili şirketler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Görev Sözleşmesi, EÜAŞ (TEAŞ) ile İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve TETAŞ (TEAŞ) ile de Enerji Satış Anlaşması imzalanması suretiyle yürütülmüştür. Başlangıçta imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilen söz konusu görev sözleşmeleri, mevzuatta yapılan düzenlemeler sonucu özel hukuk sözleşmesi olarak düzenlenmiştir sayılı Kanun kapsamındaki özelleştirmeler de mülkiyet satışı ve işletme hakkı devri şeklinde, gerçekleştirilmektedir sayılı Kanun çerçevesinde birçok santralin işletme hakkı devri ile ilgili özelleştirme çalışmaları yürütülmüş, sözleşmeler de imzalanmış olmasına rağmen bunlardan çok azı neticelendirilebilmiş, Afşin A TS nin durumu ise hala sonuçlanmamıştır. IV

13 V 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirmeler; yılında Sızır ve Bünyan HES in işletme hakkı 70 yıl süre ile Kayseri Elektrik T.A.Ş ne devredilmiş, 2009 yılında geri alınmış, ancak 2010 yılında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde ihale sonucu 49 yıllığına tekrar aynı şirkete verilmiştir yılında Hazar I ve II HES in işletme hakkı 26 yıl süre ile Bilgin Elektrik A.Ş. ye devredilmiştir yılında Çayırhan TS işletme hakkı 20 yıl süre ile Park Termik Elektrik A.Ş. ye devredilmiştir. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Erg-Verbund A.Ş. arasında Afşin- Elbistan (A) Termik Santralının (3x340+1x335=1.355 MW gücündeki) işletme hakkının devredilmesi, rehabilitasyonu ve işletilmesi, 5-6 tevsii ünitelerinin (2x344 MW gücündeki) yapımı ve işletilmesi, mevcut ve yapılacak tesislere sözleşme süresi boyunca kömür sağlayacak kömür sahaları ile kömür tesislerinin devredilmesi, rehabilitasyonu, tevsii ve işletilmesi, üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ye (TETAŞ) satışına ilişkin 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmesi, tarihinde imzalanmıştır. Buna rağmen kamu zararının önlenmesi gerekçesiyle Mülga TEAŞ ile görevli Şirket arasında devir ve ESA sözleşmelerinin imzalanmaması üzerine konu mahkemeye intikal etmiş olup, netice olarak bahsi geçen sözleşmelerin de imzalanması hususunda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu çerçevede ETKB tarafından, EÜAŞ tan da üye katılımıyla Devir Kurulu oluşturulmuş, imtiyaz tarihinden bu yana geçen sürenin uzunluğu da göz önünde tutularak devir kurulunca geçen süredeki mevzuat değişikliklerini de içerecek şekilde fizibilite raporunun yeniden hazırlanması öngörülmüştür. Devir kurulu ilk toplantısını tarihinde gerçekleştirmiştir. Ancak ilgili Şirket lehine kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen bu güne kadar devir işlemleri yapılamamıştır Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirmeler: yılında Oymapınar HES in işletme hakkı 49 yıl süre ile Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ye devredilmiştir. -EÜAŞ bünyesindeki 9 adet santral (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy HES ile Engil Gaz Türbini ve Denizli Jeotermal TS) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) a tarihinde devredilmiş, ADÜAŞ tarafından Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye Engil Gaz Türbini TS nın satışı yapılmış, diğerlerinin ise 30 yıllığına işletme hakkı devredilmiştir yılında programa alınan 56 küçük HES den yapılacak yeni barajların altında kalacak olan Botan, Dereiçi ve Ceyhan HES lerin programdan çıkarılması, öte yandan 2 HES in (Kısık ve Hasanlar) programa alınması sonucunda, kurulu güçleri toplamı 171,4 MW olan toplam 55 küçük HES in ihalesi muhtelif tarihlerde yapılmıştır. Bunlardan; kurulu güçleri toplamı 163,1 MW olan 45 inin muhtelif tarihlerde işletme hakkı 49 yıllığına ilgili şirketlere devredilmiş olup, kalan 10 unun (kurulu güçleri toplamı 8,4 MW) ise Haziran 2013 itibariyle devir çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir. V

14 VI Sayıştay - ÖYK nın tarih ve 2012/156 sayılı kararıyla Kangal TS ve kömür sahası, tarih ve 2012/161 sayılı kararıyla Seyitömer TS ve kömür sahası, tarih ve 2013/56 sayılı kararıyla da Çatalağzı TS özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Yapılan ihale sonuçlarına göre tarihinde Seyitömer, tarihinde de Kangal termik santralleri ve bunların kömür sahaları ile ilgili satış ve devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Çatalağzı TS nin ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir. - ÖYK nun tarih ve 2010/90 sayılı kararıyla EÜAŞ ın bağlı ortaklıklarından HEAŞ, tarih ve 2013/146 sayılı kararıyla da KEAŞ ve YEAŞ ile bunlara kömür temin eden GELİ ve YLİ işletmeleri ve bunların işletmesindeki TKİ adına kayıtlı ruhsatlar ve bu ruhsatların kapsadığı maden (Kömür) sahaları özelleştirme kapsam ve programına alınmışlardır. Bunlardan %100 oranındaki EÜAŞ hissenin bok satış yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesi sonuçlanan HEAŞ ın satış sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. KEAŞ ve YEAŞ ile bunların TKİ adına ruhsatlı maden sahalarının YEAŞ a devri ve özelleştirimesine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. EÜAŞ ın üretim tesislerinin özelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle birlikte sürdürülmektedir. Bu çerçevede, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının mevcut üretim tesislerinden kurulu güçleri toplamı MW olan 46 adet (28 HES ve 18 TS) santralin özelleştirilmesi, kurulu güçleri toplamı 7.626,5 MW olan 21 adet hidroelektrik santralin ise özelleştirilmeyerek EÜAŞ bünyesinde kalması, özelleştirilecek santrallerin portföy olarak gruplandırılması, bazılarının ise öncelikli özelleştirilmek üzere portföy dışında tutulması hususları prensip olarak kabul görmüştür. Buna göre, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait santrallerin 2012 yılında %43,4 olan Türkiye kurulu gücü toplamı içindeki payının, yapılacak özelleştirmeler neticesinde %15 seviyesinin altına inmesi öngörülmektedir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının kullanılmakta olan mevcut üretim lisansı sayısı, Temmuz 2013 tarihi itibariyle 80 adet olup; bunların 62 si hidroelektrik, 12 si termik olmak üzere 74 ü EÜAŞ a, tamamı termik olmak üzere 6 sı ise bağlı ortaklıklara ait bulunmaktadır. Türkiye nin yıllar itibariyle elektrik enerjisi kurulu gücü, üretim miktarı ve bu üretimin kaynak türlerine göre yüzde dağılımı, toplam üretimin EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile diğer şirketlere göre dağılımlarını içeren ve TEİAŞ ın güncel istatistiklerinden alınan verilere göre hazırlanan çizelgeler aşağıda verilmiştir. VI

15 VII Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü ve üretiminin yıllar itibariyle gelişimi Kurulu güç (MW) Üretim (GWh) Yıllar Termik Hidrolik Jeotermal Artış Jeotermal Artış Toplam Termik Hidrolik Toplam ve rüzgar (%) ve rüzgar (%) ,5 725, , , , , ,3 871, ,9 15, , , ,1 13, ,7 892, ,3 5, , , ,9 14, ,1 985, ,5 17, , , ,2 10, , , ,1 16, , , ,0 8, , , ,6 12, , , ,8 15, , , ,2 4, , , ,8 17, , , ,2 8, , , ,6 12, , , ,7 3, , , ,1 5, , , ,7 5, , , ,9 3, , , ,7 0, , , ,4 3, , , ,6 8, , , ,8 6, , , ,6 19, , , ,5 7, , , ,1 4, , , ,8 3, , ,8 17, ,6 22, , ,3 22, ,5 11, , ,8 17, ,6 7, , ,9 6, ,9 11, , ,5 17, ,2 10, , ,6 43, ,8 16, , ,3 17, ,1 23, , ,8 57, ,9 11, , ,3 17, ,6 16, , ,6 68, ,8 8, , ,3 17, ,2 8, , ,6 62, ,2 8, , ,3 17, ,6 3, , ,0 80, ,0 10, , ,8 17, ,1 5, , ,3 81, ,3 4, , ,7 17, ,1 8, , ,0 69, ,2 11, , ,7 17, ,6 8, , ,9 77, ,5 9, , ,6 17, ,8 2, , ,9 79, ,7 6, , ,8 17, ,3 0, , ,9 86, ,4 10, , ,8 17, ,4 1, , ,2 83, ,7 10, , ,6 17, ,9 3, , ,1 82, ,8 8, , ,5 26, ,0 6, , ,0 90, ,4 7, , ,2 26, ,3 11, , ,5 101, ,9 4, , ,2 36, ,1 4, , ,5 108, ,6 7, , ,9 36, ,4 3, , ,9 152, ,7 (1,8) , ,9 36, ,8 12, , ,8 152, ,5 5, , ,7 33, ,0 11, , ,5 150, ,2 8, , ,4 33, ,0 3, , ,7 150, ,9 7, , ,1 35, ,5 5, , ,5 153, ,2 7, , ,7 81, ,8 4, , ,2 220, ,8 8, , ,9 169, ,7 0, , ,8 511, ,1 8, , ,7 393, ,2 2, , , , ,0 3, , ,3 868, ,2 7, , , , ,9 (1,8) , , , ,1 10, , , , ,7 8, , , , ,1 6, , , , ,2 8, , , , ,4 7, , , , ,8 4,4 Türkiye elektrik enerjisi üretiminin kaynak türlerine göre dağılımı (%) Yıllar Taşkömürü (*) 6,1 7,9 8,1 8 7,9 8 8,5 7,6 11,9 13,9 Linyit 16,8 14,9 18,5 18, ,1 20,1 16,6 16,9 14,5 Fuel-Oil 5,8 4,4 3,2 2,4 3,4 3,6 2,3 3,1 0,4 0,4 Doğalgaz 45,2 41,3 45,3 45,8 49,6 49,7 49,3 36,7 45,4 43,6 Diğer (**) 0,9 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 1,2 0,2 0,6 Termik toplam 74,8 69,2 75,4 74, ,7 80,6 65,2 74,8 73 Hidrolik tolam 25,1 30,6 24,4 25,1 18,7 16,8 18, ,8 24,2 Jeotermal + Rüzgar 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 2,8 2,4 2,8 Toplam (*)İthal kömür dahil (**) Diğer bölümde Motorin, LPG, Nafta ve Yenilenebilir + Atık tesisleri yer almıştır. VII

16 VIII Sayıştay Türkiye elektrik enerjisi üretiminin EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile diğer üreticilere göre yıllar itibariyle dağılımı EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları Diğer Türkiye Yıllar Bağlı üreticiler üretimi EÜAŞ Toplam ortaklıklar toplamı GWh GWh GWh (%) GWh (%) GWh , ,9 72, ,1 27, , , ,1 79, ,0 20, , , ,4 81, ,5 18, , , ,4 82, ,9 17, , , ,9 83, ,1 17, , , ,8 82, ,0 17, , , ,3 84, ,5 15, , , ,9 83, ,7 16, , , ,0 82, ,1 17, , , ,9 84, ,0 15, , , ,5 83, ,9 16, , , ,5 83, ,3 16, , , ,1 87, ,4 12, , , ,9 86, ,9 13, , , ,7 87, ,8 12, , , ,9 88, ,0 11, , , ,1 89, ,7 10, , , ,3 89, ,6 10, , , ,6 89, ,2 10, , , ,1 91, ,1 8, , , ,2 91, ,8 8, , , ,7 92, ,6 7, , , ,3 91, ,9 8, , , ,8 90, ,7 9, , , ,5 91, ,2 8, , , , ,9 90, ,5 9, , , , ,7 90, ,0 10, , , , ,1 88, ,7 12, , , , ,8 86, ,6 13, , , , ,5 79, ,4 20, , , , ,0 74, ,6 25, , , , ,4 70, ,3 29, , , , ,1 59, ,4 40, , , , ,6 45, ,6 54, , , , ,8 47, ,1 53, , , , ,9 47, ,3 52, , , , ,1 48, ,7 51, , , , ,4 48, ,7 51, , , , ,9 49, ,1 50, , , , ,6 45, ,3 54, , , , ,5 45, ,2 54, , , , ,6 40, ,5 59, , , , ,1 37, ,7 62, ,8 Not: EÜAŞ'ın 2012 yılı üretim toplamına Ambarlı santralinin deneme üretimi olan 247,7 GWh alınmamış olup, bununla birlikte EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları brüt üretim toplamı ,8 GWh olmaktadır. VIII

17 IX Çizelgelerden de görüleceği üzere, Türkiye nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2003 yılında MW iken yıllık ortalama %6 oranında artarak 2012 yılında ,4 MW seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde toplam kurulu güç içindeki termik tesislerin payı %64,6 dan %61,4 e, hidrolik tesislerin payı %35,3 den %34,4 e düşerken, %0,1 seviyesinde olan jeotermal ve rüzgâr tesislerinin payı %4,2 ye yükselmiştir. Türkiye nin elektrik enerjisi brüt üretim miktarı 2003 yılında ,2 GWh iken yıllık ortalama %6,7 oranında artarak 2012 yılında ,8 GWh seviyesine yükselmiştir. Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimindeki EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının payı, 2003 yılında %45,9 seviyesinde iken 2012 yılında %37,9 seviyesine düşmüştür. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının, diğer bir ifade ile kamu şirketlerinin Türkiye elektrik üretim tesisleri kurulu gücü toplamı içindeki payı, 2011 yılında %45,6 iken 2012 yılında %44,3 seviyesine düşmüş olup, bu oranın özelleştirmeler neticesinde %16 seviyesine kadar inmesi öngörülmektedir. Enerji talebinin karşılanmasında üretime tahsis edilen yerli kaynaklar yetersiz kaldığından zorunlu olarak ithal kaynak kullanılmaktadır. Ancak arz güvenliği açısından mevcut yerli kaynakların en üst seviyede kullanımının sağlanması yanında, ithal kaynakların çeşitlendirilmesi, ülke çeşitliliği yaratılması ve ithal edilen enerji kaynağı miktarının kontrol edilebilir seviyelerde tutulması da önem arz etmektedir. Diğer yandan enerji arz-talep projeksiyonlarına dayalı yatırım planlamaları yapılırken dış kaynaklara bağımlılığın azaltılmasını teminen, başta kömür ve hidrolik olmak üzere yerli kaynaklara gereken önem ve öncelik verilmeli, sağlayacağı istihdam artışı da göz önünde tutularak, elektrik üretiminin bu kaynaklardan sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ancak enerji üretiminde yerli kaynakların kullanımını artırmak dışa bağımlılığı azaltmada tek başına yeterli değildir. Enerji üretim tesislerinde yer alan teçhizattaki yerli dizayn ve üretim paylarının da artırılması gereklidir. Bu doğrultuda termik santrallerde tüketimi fazla olan yüksek kaliteli çelikten üretilen kazan boruları, türbin kanatları gibi malzemeler ve hidrolik santrallerde türbin dizayn ve üretimi hususları öncelikli olmak üzere santrallerde yer alan tüm elektromekanik teçhizattaki yerli dizayn ve üretim oranlarını artırıcı planlamaların da yapılması gereklilik arz etmektedir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı konsolide bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. IX

18 X Sayıştay Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Son iki yıl farkı Artış veya azalış (%) Öz kaynaklar Bin TL ,7 Yabancı kaynaklar Bin TL ,6 Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL ( ) (73,4) Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Bin TL ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,6 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (77.667) (18,7) Yatırımların gerçek.oranı (nakdi) % 65,9 43,8 58,7 52,6 35,4 (17,2) (32,7) Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL ( ) (63,2) İştiraklere ödenen sermaye Bin TL ,9 İştirakler temettü geliri Bin TL ,1 Tüm alım tutarı Bin TL ,1 Elektrik enerjisi üretim miktarı (Brüt) GWh (1.528) (1,7) Elektrik enerjisi üretim maliyeti Bin TL ,8 Üretilen enerjinin birim maliyeti kr/kwh 8,64 7,58 6,85 8,90 11,04 2,14 24,0 Kurulu güç MW ,8 Programa göre üretim oranı % 100,0 96,0 93,6 87,5 86,1 (1,4) (1,6) Satılan elektrik enerjisi miktarı GWh (941) (1,1) Net satış tutarı Bin TL ,8 Ortalama satış fiyatı kr/kwh 9,8 10,84 14,05 11,66 12,35 0,69 5,9 Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL ,7 Diğer stoklar Bin TL ,1 Memur (Ortalama) Kişi ,7 Sözleşmeli (Ortalama) Kişi ,9 İşçi (Ortalama) Kişi ,8 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin: 0 Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,0 Memur başına aylık ortalama giderler TL ,6 Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,3 Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,7 İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,0 İşçi başına aylık ortalama gider TL ,1 Dönem karına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL ( ) (61,7) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,6 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (30,8) GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (45.798) (1,3) GSMH ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (28.156) (0,8) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 6,2 16, ,8 4,5 (6,3) (58,3) Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 11,4 30,9 7,6 2,7 (4,9) (64,5) Zararlılık (Öz kaynak yönünden) % 0,04 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (56,9) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) (63,1) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) (4,2) Füzyon: Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (59,9) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) (67,7) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) (73.701) (6,7) X

19 XI Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. nin 2001 yılında 233 sayılı KHK ye göre üç ayrı şirket şeklinde yeniden yapılandırılması sonucu kurulmuş olup, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve üretim lisansları çerçevesinde elektrik üretim ve satışı ile iştigal etmektedir. EÜAŞ ın, 2012 yılı sonu itibariyle merkez birimleri dışında taşra teşkilatında 47 adet müstakil birimi ve ayrıca elektrik üretimi yapan 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Cari yılsonu itibariyle EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları genelinde çalışan toplam personel sayısı kişi, yapılan hizmet alımları kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçi sayısı ise kişidir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları esas itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak Kamu İhale Kanunu nun 3 üncü maddesinin (g) ve (o) fıkraları çerçevesinde, Kanunda belirlenen limitin altındaki doğrudan üretimle ilgili bazı mal ve hizmet alımları ile elektrik enerjisi üretimi faaliyetinin yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan enerji ve yakıt alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur. Türkiye genelindeki elektrik üretim tesislerinin kurulu güçleri toplamı 2012 yılsonu itibariyle MW a ulaşmış olup bunun %44,3 ü oranında MW lık kısmı EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait bulundurmaktadır. Türkiye genelinde 2012 yılında toplam GWh brüt elektrik enerjisi üretimi yapılmış olup bunun %37,9 u oranında GWh lık kısmı EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları tarafından gerçekleştirilmiştir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarınca üretilen elektrik enerjisinin; %7,3 lük kısmı iç tüketim ile trafo ve hat kayıplarına gitmiş, kalan GWh lık kısmı ise satılmıştır. Bu satışın %92,9 oranında GWh lık kısmı ikili anlaşmalar kapsamında TETAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerine, %7,1 oranında GWh ı ise doğrudan PMUM a yapılmıştır. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarında 2012 yılında toplam milyon TL tutarında gider yapılmış ve bunun; milyon TL si üretim maliyeti, 155 milyon TL si genel yönetim giderleri, 142 milyon TL si finansman giderleri ve 785 milyon TL si de çalışmayan kısım giderleri hesaplarına kaydedilmiştir. Üretim maliyeti ve yönetim giderlerinin oluşturduğu milyon TL lik toplam satış maliyetine karşılık, yıl içinde toplam milyon TL net satış hâsılatı elde edilmesi sonucunda, 2012 yılı faaliyetlerinden 947 milyon TL tutarında işletme faaliyetleri kârı elde edilmiştir. EÜAŞ ın, programda yer alan yatırımlarına bağlı ortaklıklar dahil 2012 yılı için toplam 932 milyon TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde bu ödeneğin %33,9 u oranında 316 milyon TL tutarında nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemdeki fiziki gerçekleşme ise %34 oranında 317 milyon TL olmuştur. Kaynakların rantabl kullanılması ve işlerin öngörülen süreler içersinde tamamlanabilmesi için, proje önceliklerinin sağlıklı belirlenmesi ile etüt, proje, şartname ve ihale işleriyle ilgili alt yapılarının zamanında ve gereği gibi hazırlanması önem arz etmektedir. XI

20 XII Sayıştay EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerinin önemli bir kısmı termik santraller için öngörülen yıllık ekonomik ömür sürelerini doldurmuş durumdadır. Kömür ile çalışan mevcut santrallerde, kazan dizaynlarının sahadan üretilen kömüre tam uygun yapılmamış olması yanında, kömür hazırlama sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklanan yakıt kalite dalgalanmaları önemli işletmecilik sorunlarına ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısıyla, mevcut termik santral kapasitelerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için önemli rehabilitasyonların yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Termik santrallerdeki rehabilitasyonlar planlanırken yıl önceki yakma teknolojisine sahip mevcut kazanların rehabilite edilmesi seçeneği yanında, yeni yakma teknolojilerine sahip kazanların yapımı alternatifinin de teknik ve ekonomik yönlerden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Diğer taraftan, çevre mevzuatında yer alan düzenlemelerle santrallerden kaynaklanan gaz ve toz emisyon miktarları sınırlandırılmış ve mevcut santrallere yeni duruma uyumla ilgili gerekli iyileştirmeleri yapmaları için tarihine kadar süre verilmiştir. Bu kapsamda mevcut emisyon sınırlarını aşan termik santrallerde, tarihine kadar var olan toz tutucu elektrofiltre sistemlerinde rehabilitasyonların tamamlanması ve baca gazı arıtma sistemlerinin işletmeye alınması yasal bir gerekliliktir. Elektrofiltrelerin ve baca gazı arıtma tesislerinin verimli çalışabilmesi için öncelikle kazanlarda stabil bir yanma ortamının oluşması ve kazanların uzun zaman devre dışı olmadan sabit yüklerde çalışabilmesi gerekli olduğundan, mevcut kazanlarda stabil yanmayı sağlayacak rehabilitasyonların tamamlanmasını müteakiben elektrofiltre rehabilitasyonu ve baca gazı arıtma tesisi yapımına geçilmesi hususu önem arz etmektedir. Afşin Elbistan Linyit Havzası nda bulunan yaklaşık 4,9 milyar ton kömür rezervi, MTA verilerine göre 13,3 milyar ton olan Türkiye linyit rezervinin (görünür+muhtemel) yaklaşık %36,8 ine karşılık gelmektedir. Afşin Elbistan Linyit Havzasından beslenen mevcut kurulu güç toplamı MW olup son tespitlere göre bölgede MW civarında ilave kurulu güç potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel Türkiye nin 2012 yılı toplam termik kurulu gücünün yaklaşık %22,8 ine karşılık gelmektedir. Böyle önemli bir potansiyelin, enerji arzına mümkün olan en yüksek oranda katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, hem enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak hem de yarattığı katma değerler itibarı ile bölgesel ve ulusal sanayinin gelişimine ivme kazandıracaktır. Afşin Elbistan Linyit Havzasında hukuku EÜAŞ a ait Kışlaköy sahasından EÜAŞ tarafından, Çöllolar sahalarından ise yüklenici firma (Park Teknik A.Ş.) tarafından kömür üretimi yapılırken, ve tarihlerinde meydana gelen heyelanların sonrasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde Çöllolar sahasındaki madencilik faaliyetleri durdurulmuştur. Dolayısıyla Afşin Elbistan B Termik Santraline kömür temin edilen Çöllolar sahasında kömür üretimi yapılamadığından, Afşin Elbistan A ve B olmak üzere her iki santralin de XII

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ (TEİAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun gereğince düzenlenmiştir. Kuruluş Unvanı : Boğaziçi Elektrik Dağıtım

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun

Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun TOROSLAR ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 ve 4046 sayılı Kanunlar uyarınca düzenlenmiş ve Rapor Değerlendirme Kurulunun 26.09.2013 tarih, 75 karar sayılı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 STRATEJİK PLANI Enerji, Sanayileşmenin ve Kalkınmanın Temel Taşıdır. İÇİNDEKİLER GİRİŞ 9 STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 10 1. BÖLÜM - DURUM

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunlar uyarınca düzenlenmiştir.

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ)

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih, 6085 sayılı Kanun ile 233

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN T E İ A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ 2011-2015 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN S T R A T E J İ K P L A N 2 T E İ A Ş on y s a k fi tri k e a l c E ı l k ş a a c B i c aya i l t p e l a r K e İl ı keti

Detaylı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLARININ AMAÇ VE FAALİYETLERİ ANKARA, 2011 Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanlığı ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI İLE BAĞLI VE İLGİLİ

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 233 sayılı KHK uyarınca düzenlenmiştir. Müessesenin Ünvanı : Üzülmez Taşkömürü

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.03.1984 tarih ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca düzenlenmiştir. KISALTMALAR: TOKİ

Detaylı

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU

KURUMU GÜNEY MÜESSESESİ TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU SINIRLI SORUMLU GÜNEY EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ 2012 YILI RAPORU TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay

Detaylı