ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU"

Transkript

1 ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) ELEKTRİK 2012 YILI RAPORU ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ (EÜAŞ) 2012 YILI RAPORU

2 Bu rapor, tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanun u ile tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış olup, Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 79/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

3 Kuruluşun ünvanı Merkezi İlgili Bakanlık Esas sermayesi Ödenmiş sermayesi Enflasyon düzeltmesi olumlu farkı : Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) : Ankara : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı : TL : TL : TL KARAR ORGANI (Yönetim Kurulu) Yönetim Temsil ettiği Kuruluştaki Görevli bulunduğu süre kurulundaki Adı ve soyadı Bakanlık veya görevi veya Başlama Ayrılma ünvanı kuruluş mesleği tarihi tarihi 1- Başkan Halil ALIŞ EÜAŞ Genel Müdür Devam ediyor 2 - Üye Nurettin KULALI EÜAŞ Genel Müdür Yar Devam ediyor 3 - Üye İrfan YILMAZ EÜAŞ Genel Müdür Yar Devam ediyor 4 - Üye Zafer BENLİ EÜAŞ ETKB Müsteşar Yrd " " " " Devam ediyor 5 - Üye Doç. Dr. M. Faruk AKŞİT EÜAŞ Sabancı Ünv. Öğr.Üy " " " " Devam ediyor 6 - Üye Mehmet Ali ERTUNÇ EÜAŞ Hazine. Kontr.K.Bşk.Yrd

4 KISALTMALAR AB Avrupa Birliği ADÜAŞ Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ADDDY Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik AEL Afşin Elbistan Linyitleri İşletmesi BGD Baca Gazı Desülfirizasyon CFB Circulating Fluidized Bed-Döner Akışkan Yatak ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi dd Devre dışı DGKÇS Dogal Gaz Kombine Çevrim Santralı DKE - BWE Döner Kepçeli Ekskavatör-Bucket Wheel Excavator DSİ Devlet Su İşleri EPDK Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu ESA Elektrik Satış Anlaşması ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EÜAŞ Elektrik Üretim Anonim Şirketi GDS Geçiş Dönemi Sözleşmesi GSMH Gayri Safi Milli Hasıla GSYİH Gayri Safi Yurtiçi Hasıla GWh Gigawatt saat (1 milyar watt saat) HES Hidro Elektrik Santral FOS Fuel Oil Santralı IGCC Integrated Gasification Combined Cycle-Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim İHDS İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi KAMU-İŞ Kamu İşletmeleri İşverenler Sendikası KİK Kamu İhale Kurumu KÇGT Kombine Çevrim Gaz Türbini KHK Kanun Hükmünde Kararname KİT Kamu İktisadi Teşebbüsleri kr Kuruş kwh Kilowatt saat (Bin watt saat) MTA Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MBF Maliyet Bazlı Fiyatlandırma Mekanizması MİGEM Maden İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Merkezi Nüfus İşleri Sistemi MWh Mega watt saat (1 milyon watt saat) NGS Nükleer Güç Santralleri ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5 PETKİM PMUM RES SKHKKY SLİ Sm 3 TAKBİS TCDD TÇMB TEAŞ TEDAŞ TEİAŞ TEK TEMSAN TES-İŞ TETAŞ TKİ TL TS TTK TÜFE TÜBİTAK-MAM YAL YAT YEGM Yİ YİD YPK KISALTMALAR Petrokimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi Rüzgar Enerjisi Santralı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Seyitömer Linyitleri İşletmesi 1atmosfer (1,01325 bar) basınç ve 15 0 C koşulundaki gaz hacmi Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Türkiye Elektrik Üretim, İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Türkiye Elektrik Kurumu Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Türk Lirası Termik Santral Türkiye Taşkömürü Kurumu Tüketici Fiyat Endeksi Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Yük Alma Talimatı Yük Atma Talimatı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (mülga EİE) Yap İşlet Yap İşlet Devret Yüksek Planlama Kurulu

6

7 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No: I - TOPLU BAKIŞ I A - B - C - Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi Öneriler I II XIII II - İDARİ BÜNYE 1 A - Mevzuat 1 B - Teşkilat 4 C - Personel durumu 13 III - MALİ BÜNYE 22 A - Mali durum 22 B - Mali sonuçlar 28 IV - İŞLETME ÇALIŞMALARI 31 A - İşletme bütçesinin genel durumu 31 B - Finansman 32 C - Giderler 33 D - Tedarik işleri 35 E - Üretim ve maliyetler 44 F - Pazarlama 160 G - Sigorta işleri 167 H - İşletme sonuçları 169 I - Bağlı ortaklık ve iştirakler 173 J - Kalkınma planı ve yıllık programlar 176 V - BİLANÇO Aktif Pasif 212 VI - GELİR TABLOSU EKLER 243

8

9 I I. TOPLU BAKIŞ A-Elektrik enerjisinin Dünya ekonomisindeki yeri: Elektrik enerjisinin tüm kullanıcılara zamanında, güvenilir, yeterli, sürekli, kaliteli ve uygun fiyatla temini ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından sayılmaktadır. Elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve ticareti faaliyetlerinin rekabet ortamında sürdürülebilmesi amacıyla ülkeler genellikle serbest bir elektrik piyasası oluşturmaya özen göstermektedirler. İkincil bir enerji türü olan elektrik enerjisi iletim sistemlerinin birbirileriyle entegrasyonu sonucu ülkeler arasında, ihtiyaca göre alınıp-verilir duruma gelmiştir. Elektrik enerjisi, mekanik, ısı, ışık gibi diğer enerji türlerine kolayca dönüşebilir olması; uzak mesafelere ucuz ve az kayıpla çok hızlı bir şekilde taşınabilmesi; anında tüketilmesi ve stok yapma imkanının bulunmaması; temiz enerji ve çevre dostu olması gibi bazı özellikleri nedeniyle, birincil enerji kaynaklarına nazaran daha çok tercih edilmektedir. Elektrik enerjisi belirtilen üstünlük ve kolaylıkları sayesinde yoğun bir şekilde kullanılmakta ve sanayinin en önemli girdilerinden birini oluşturmaktadır. Fert başına düşen enerji tüketim miktarı, ülkelerin refah ve gelişmişlik düzeyini gösteren nesnel ve önemli bir ölçüt olarak kabul görmektedir. Dünya politikalarını yakından etkileyen politik bir güce dönüşebilmesinin getirdiği stratejik önemi dolayısıyla enerjinin kontrolü, ülkeleri bölgesel yeni entegrasyonlara yöneltmektedir. Bilinen rezervler açısından konvansiyonel enerji kaynaklarının kısa sürede tükeneceği olgusu ülkeleri stratejik yeni enerji yönetimi ve politikaları oluşturmaya zorlamaktadır. Bu doğrultuda ülkeler, enerji ihtiyaçlarını büyük oranda yeni ve yenilenebilir (su, rüzgar, güneş vb.) çeşitli enerji kaynaklarına dayandırmaya ve özellikle de bu kaynakların etkin, ucuz ve ticari olarak kullanılabilme imkanlarının araştırılmasına önem ve öncelik vermektedir. Nükleer enerji yatırımı kazaların yarattığı olumsuz ortam ve çevreci baskı gruplarının yürüttüğü aleyhte propagandaların etkisiyle zaman zaman yavaşlamaktadır. Halen Fransa, Belçika, Almanya, Rusya, Hollanda, Japonya, ABD ve İsveç gibi gelişmiş ülkelerdeki nükleer santraller, elektrik üretiminin önemli bir kısmını sağlamaktadır. Türkiye nin çevresindeki Bulgaristan, Ukrayna ve Ermenistan da çalışan nükleer santraller bulunmaktadır. İran da nükleer santral inşa edilmektedir. Bazı ülkelerde ise mevcut nükleer santrallerinin tedricen devre dışı bırakılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Türkiye de iki adet nükleer santral kurulmasına ilişkin uzun süredir yürütülen çalışmalar neticesinde; -Mersin Akkuyu sahasında Rusya Federasyonu ile dört üniteden oluşan MW kurulu güçte bir NGS kurulması konusunda anlaşmaya varılmış, bu husustaki İşbirliği Anlaşması tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve ortakları arasında herhangi bir kamu şirketi bulunmayan Proje I

10 II Sayıştay Şirketi (Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş.) santralın kurulacağı sahadaki çalışmalarına başlamıştır. -Diğer taraftan ikinci NGS nın kurulmasıyla ilgili olarak, Japonya ile tarihinde Tokyo da ve tarihinde de Ankara da hükümetler arası işbirliği anlaşması imzalanmış, bu kapsamda Sinop ta 4 ila 6 üniteden oluşan yaklaşık 8400 MW a kadar çıkabilecek bir NGS yapımı ile projeyi gerçekleştirmek üzere EÜAŞ ve Mitsubishi Heavy İndustries Ltd. liderliğindeki konsorsiyumlar tarafından bir Proje Şirketi kurulması öngörülmüş olup, bu konudaki çalışmalar sürmektedir. Gelecek yıllarda da enerji talebinin büyük ölçüde fosil yakıtlardan sağlanacağı, dolayısıyla petrol, linyit ve doğal gaz talebindeki artışın süreceği beklenmekle birlikte, global ısınma ve çevre sorunları nedenleriyle fosil olmayan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin daha da artacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle nükleer enerjinin stratejik bir konum kazanmakta olduğu ve önümüzdeki dönemlerde nükleer santrallere talebin artacağı öngörülmektedir. Ayrıca, birçok ülkede yeni enerji kaynakları bulma konusundaki bilimsel araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Enerji üretim tesislerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri dünya gündeminde devamlı yer almaktadır. Bu çerçevede sektörle ilgili faaliyetler sürekli denetim altında tutularak, çevre konusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, yeni kriterler oluşturulması ve enerji projelerinde çevre konusunun öncelikli yer alması gibi hususlara önem verilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi ve tüketimi, ülkelerin sanayileşme seviyesi ve ekonomilerinin büyüklüğüne göre değişmekte olup, bu konuda ABD, Japonya, Almanya, Kanada, Fransa, Kore, İngiltere, İtalya, İspanya, Avustralya ve Meksika gibi ülkeler ilk sıralarda yer almaktadır. B-Kuruluşun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve gelişimi: Dünyada ilk elektrik santrali 1882 yılında İngiltere de, Türkiye de ise özel sektör tarafından 1902 yılında Mersin-Tarsus ta tesis edilmiştir yılında, bir kamu işletmesi olarak, İstanbul da, Silahtarağa Termik Elektrik Santralı hizmete girmiştir. Ülkenin elektrik ihtiyacı ilk yıllarda yerel yönetimler, sanayiciler ve özel şirketler tarafından kurulan, bölgesel üretim ve dağıtım işletmeleri tarafından karşılanmıştır tarihinde kabul edilen Menafi-i Umumiye ye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun ile ülkeye teknolojik yenilik getiren, üretim yapan, istihdam yaratan ve milli ekonomiye katkı sağlayan bazı şirketlere imtiyazlar sağlanmıştır. Devletin öncülüğündeki ilk elektrik işletmeciliği, 1935 yılında 2805 sayılı Kanun uyarınca Etibank ın kurulmasıyla birlikte başlamıştır yılından itibaren Maden Tetkik Arama, Elektrik İşleri Etüt İdaresi, İller Bankası ve Devlet Su İşleri nin katkılarıyla inşaatı tamamlanan çok sayıda termik ve hidroelektrik santral ulusal elektrik enerjisi iletim sistemine bağlanmıştır. Kalkınma planlarında elektrik üretim, iletim, dağıtım ve ticaretine ilişkin faaliyetlerin entegre bir sistem içerisinde ve tek kamu kurumu çatısı altında II

11 III birleştirilmesinin hedeflenmesi üzerine, tarih ve 1312 sayılı Kanun ile TEK kurulmuştur tarih ve 2705 sayılı Kanun ile 1312 sayılı Kanunda yapılan ilave ve değişikliklerle belediye ve köy birlikleriyle bazı özel şirketlerin mülkiyetinde ve işletmesinde bulunan elektrik üretim, iletim ve dağıtım faaliyetleri de TEK e devredilmiştir. Ayrıca Temmuz 1986 tarihinde İller Bankası nın elektrik enerjisi faaliyetleriyle ilgili birimi, iki kuruluş arasında yapılan anlaşma çerçevesinde tüm fonksiyonları ve çalışan personeliyle birlikte TEK bünyesine aktarılmıştır. Ancak geçen zaman içerisinde başlangıçta olduğu gibi özel şirketlerin de elektrik sektöründe faaliyette bulunmalarının benimsenmesi üzerine ilk olarak tarih ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti İle Görevlendirilmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir. Daha sonraki yıllarda ise kamudaki elektrik faaliyetlerinin özelleştirilmesi ve özel şirketlerin sektöre yatırım yapmalarının teşviki amacıyla muhtelif yasal düzenleme yapılmıştır. Enerji sektöründe serbest bir elektrik piyasası oluşturulması amacıyla tarih ve 4628 sayılı Kanun çıkarılmış, bu doğrultuda tarihinde elektrik enerjisi piyasası açılmış ve böylece piyasada elektrik enerjisi üretim, iletim, dağıtım ve perakende satışı faaliyeti için EPDK dan lisans alma zorunlu hale gelmiştir tarih ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun başlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun şeklinde değiştirilmiş, 4628 sayılı Kanundaki elektrik piyasasıyla ilgili düzenlemeler yürürlükten kaldırılmış ve elektrik piyasasına ilişkin hususlar 6446 sayılı Kanun maddeleri olarak yeniden düzenlenmiştir. Elektrik sektörünün Avrupa Birliği müktesebatına uyumu ve özelleştirmeye uygun hale getirilmesi amacıyla, önce tarih ve 93/4789 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEK in tüzel kişiliğine son verilerek bunun yerine TEAŞ ve TEDAŞ şirketleri kurulmuştur. Daha sonra da tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda TEAŞ ın tüzel kişiliğine son verilerek, bunun yerine TEAŞ ın mevcut faaliyetlerini yürütecek TEİAŞ, EÜAŞ ve TETAŞ olmak üzere üç ayrı şirket oluşturulmuştur. Böylece kamuda tek elden yürütülmekte olan enerji üretim, iletim, dağıtım ile alım ve satım faaliyetleri ayrıştırılmıştır. Bu doğrultuda elektrik enerjisi üretimi görevi EÜAŞ a, iletim görevi TEİAŞ a, toptan alım ve satımı görevi TETAŞ a, dağıtım ve perakende satış görevi ise TEDAŞ a verilmiştir. Bu yapılanma sonucunda, mülga TEAŞ ın mevcut elektrik üretim tesisleri EÜAŞ bünyesine alınırken, iletim tesisleri TEİAŞ a, yap-işlet-devret ve yap-işlet modeliyle yapılan santraller ile işletme hakkı devredilen santrallerin enerji satış anlaşmaları ise TETAŞ a devredilmiştir. Öte yandan elektrik üretimi, iletimi, dağıtım ve ticareti hususunda 1953 ve 1956 yıllarında imtiyaz almış olan, ancak 3096 sayılı Kanun çerçevesinde, tarih ve 88/13314 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kendi görev bölgelerinde 70 yıl süre ile görevli şirket yapılmaları sonucunda, 2002 ve 2016 yıllarında bitecek olan imtiyazları 2058 yılına kadar uzatılan ÇEAŞ (Adana, İçel, Osmaniye ve Hatay) ve KEPEZ III

12 IV Sayıştay (Antalya) şirketlerinin mevcut imtiyaz hakları, tarih ve 2003/5712 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, mevcut sözleşme şartlarına göre şirket kusuru nedeniyle tarihinde söz konusu şirketlerin elektrik enerjisiyle ilgili faaliyetlerine el konulmuş ve bölgedeki elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için ilgisi nedeniyle üretimde EÜAŞ, iletimde TEİAŞ ve dağıtımda ise TEDAŞ görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, anılan bölgelerdeki enerji üretim tesisleri çalışanları ile birlikte EÜAŞ a devredilmiştir. Yüksek Planlama Kurulu nun tarih ve 2004/3 sayılı Kararı ile Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Stratejisi Belgesi tarih ve 2009/11 sayılı Kararı ile de Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Strateji Belgesi kabul edilmiştir. Söz konusu belgelerle kısaca sektörün geçiş süresi boyunca piyasaya uyumu, özelleştirme süreçleri ve arz güvenliğinin temini gibi konularda yol haritası olarak nitelendirilebilecek hususlar yer almıştır. Anılan belgelerdeki öngörüler doğrultusunda zaman içinde elektrik piyasasının serbestleştirilmesi ile elektrik dağıtımının özelleştirilmesi konusunda sona gelinmiş, kamudaki elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi hususunda ise önemli mesafe alınmıştır. Kamu elektrik üretim santrallerindeki özelleştirmeler 3096 sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun kapsamında yürütülmüştür sayılı Kanun çerçevesindeki özelleştirme işlemleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kendi bünyesinde yürütülmüştür sayılı Kanun kapsamındaki özelleştirme işlemleri ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kendi bünyesinde yürütülürken, ve 5784 sayılı Kanun ile birlikte, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yürütülmeye başlanmıştır sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen kamu üretim santrallerindeki özelleştirmeler; genel olarak termik santrallerin 20 yıl süre ile işletme hakkının verilmesi, yakıtı kömür olan bazı santrallerde kömür sahaları işletmesinin de ilgili firmalara verilmesi, gerekli rehabilitasyon ve tevsi yatırımların yapılması, üretilen enerjinin TETAŞ a (TEAŞ) satılması şeklinde sürdürülmüştür. Bu süreç; önce ihale ile işletme hakkı verilecek şirketlerin belirlenmesi, bu şirkete görev verilmesi ve ilgili sözleşmelerin imzalanmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu kararı ihdas edilmesi, bu karar doğrultusunda ilgili şirketler ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında Görev Sözleşmesi, EÜAŞ (TEAŞ) ile İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve TETAŞ (TEAŞ) ile de Enerji Satış Anlaşması imzalanması suretiyle yürütülmüştür. Başlangıçta imtiyaz sözleşmesi olarak değerlendirilen söz konusu görev sözleşmeleri, mevzuatta yapılan düzenlemeler sonucu özel hukuk sözleşmesi olarak düzenlenmiştir sayılı Kanun kapsamındaki özelleştirmeler de mülkiyet satışı ve işletme hakkı devri şeklinde, gerçekleştirilmektedir sayılı Kanun çerçevesinde birçok santralin işletme hakkı devri ile ilgili özelleştirme çalışmaları yürütülmüş, sözleşmeler de imzalanmış olmasına rağmen bunlardan çok azı neticelendirilebilmiş, Afşin A TS nin durumu ise hala sonuçlanmamıştır. IV

13 V 3096 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirmeler; yılında Sızır ve Bünyan HES in işletme hakkı 70 yıl süre ile Kayseri Elektrik T.A.Ş ne devredilmiş, 2009 yılında geri alınmış, ancak 2010 yılında 4046 sayılı Kanun çerçevesinde ihale sonucu 49 yıllığına tekrar aynı şirkete verilmiştir yılında Hazar I ve II HES in işletme hakkı 26 yıl süre ile Bilgin Elektrik A.Ş. ye devredilmiştir yılında Çayırhan TS işletme hakkı 20 yıl süre ile Park Termik Elektrik A.Ş. ye devredilmiştir. - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Erg-Verbund A.Ş. arasında Afşin- Elbistan (A) Termik Santralının (3x340+1x335=1.355 MW gücündeki) işletme hakkının devredilmesi, rehabilitasyonu ve işletilmesi, 5-6 tevsii ünitelerinin (2x344 MW gücündeki) yapımı ve işletilmesi, mevcut ve yapılacak tesislere sözleşme süresi boyunca kömür sağlayacak kömür sahaları ile kömür tesislerinin devredilmesi, rehabilitasyonu, tevsii ve işletilmesi, üretilecek elektrik enerjisinin Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. ye (TETAŞ) satışına ilişkin 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmesi, tarihinde imzalanmıştır. Buna rağmen kamu zararının önlenmesi gerekçesiyle Mülga TEAŞ ile görevli Şirket arasında devir ve ESA sözleşmelerinin imzalanmaması üzerine konu mahkemeye intikal etmiş olup, netice olarak bahsi geçen sözleşmelerin de imzalanması hususunda kesinleşmiş mahkeme kararı bulunmaktadır. Bu çerçevede ETKB tarafından, EÜAŞ tan da üye katılımıyla Devir Kurulu oluşturulmuş, imtiyaz tarihinden bu yana geçen sürenin uzunluğu da göz önünde tutularak devir kurulunca geçen süredeki mevzuat değişikliklerini de içerecek şekilde fizibilite raporunun yeniden hazırlanması öngörülmüştür. Devir kurulu ilk toplantısını tarihinde gerçekleştirmiştir. Ancak ilgili Şirket lehine kesinleşmiş mahkeme kararı olmasına rağmen bu güne kadar devir işlemleri yapılamamıştır Sayılı Kanun çerçevesinde yapılan özelleştirmeler: yılında Oymapınar HES in işletme hakkı 49 yıl süre ile Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ye devredilmiştir. -EÜAŞ bünyesindeki 9 adet santral (Tercan, Kuzgun, Mercan, İkizdere, Çıldır, Beyköy ve Ataköy HES ile Engil Gaz Türbini ve Denizli Jeotermal TS) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde kurulan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ) a tarihinde devredilmiş, ADÜAŞ tarafından Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ye Engil Gaz Türbini TS nın satışı yapılmış, diğerlerinin ise 30 yıllığına işletme hakkı devredilmiştir yılında programa alınan 56 küçük HES den yapılacak yeni barajların altında kalacak olan Botan, Dereiçi ve Ceyhan HES lerin programdan çıkarılması, öte yandan 2 HES in (Kısık ve Hasanlar) programa alınması sonucunda, kurulu güçleri toplamı 171,4 MW olan toplam 55 küçük HES in ihalesi muhtelif tarihlerde yapılmıştır. Bunlardan; kurulu güçleri toplamı 163,1 MW olan 45 inin muhtelif tarihlerde işletme hakkı 49 yıllığına ilgili şirketlere devredilmiş olup, kalan 10 unun (kurulu güçleri toplamı 8,4 MW) ise Haziran 2013 itibariyle devir çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir. V

14 VI Sayıştay - ÖYK nın tarih ve 2012/156 sayılı kararıyla Kangal TS ve kömür sahası, tarih ve 2012/161 sayılı kararıyla Seyitömer TS ve kömür sahası, tarih ve 2013/56 sayılı kararıyla da Çatalağzı TS özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Yapılan ihale sonuçlarına göre tarihinde Seyitömer, tarihinde de Kangal termik santralleri ve bunların kömür sahaları ile ilgili satış ve devir sözleşmeleri imzalanmıştır. Çatalağzı TS nin ihaleye hazırlık çalışmaları devam etmektedir. - ÖYK nun tarih ve 2010/90 sayılı kararıyla EÜAŞ ın bağlı ortaklıklarından HEAŞ, tarih ve 2013/146 sayılı kararıyla da KEAŞ ve YEAŞ ile bunlara kömür temin eden GELİ ve YLİ işletmeleri ve bunların işletmesindeki TKİ adına kayıtlı ruhsatlar ve bu ruhsatların kapsadığı maden (Kömür) sahaları özelleştirme kapsam ve programına alınmışlardır. Bunlardan %100 oranındaki EÜAŞ hissenin bok satış yöntemi ile özelleştirilmesi ihalesi sonuçlanan HEAŞ ın satış sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. KEAŞ ve YEAŞ ile bunların TKİ adına ruhsatlı maden sahalarının YEAŞ a devri ve özelleştirimesine ilişkin ihale hazırlık çalışmaları devam etmektedir. EÜAŞ ın üretim tesislerinin özelleştirilmesiyle ilgili çalışmalar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili birimlerle birlikte sürdürülmektedir. Bu çerçevede, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının mevcut üretim tesislerinden kurulu güçleri toplamı MW olan 46 adet (28 HES ve 18 TS) santralin özelleştirilmesi, kurulu güçleri toplamı 7.626,5 MW olan 21 adet hidroelektrik santralin ise özelleştirilmeyerek EÜAŞ bünyesinde kalması, özelleştirilecek santrallerin portföy olarak gruplandırılması, bazılarının ise öncelikli özelleştirilmek üzere portföy dışında tutulması hususları prensip olarak kabul görmüştür. Buna göre, EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait santrallerin 2012 yılında %43,4 olan Türkiye kurulu gücü toplamı içindeki payının, yapılacak özelleştirmeler neticesinde %15 seviyesinin altına inmesi öngörülmektedir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının kullanılmakta olan mevcut üretim lisansı sayısı, Temmuz 2013 tarihi itibariyle 80 adet olup; bunların 62 si hidroelektrik, 12 si termik olmak üzere 74 ü EÜAŞ a, tamamı termik olmak üzere 6 sı ise bağlı ortaklıklara ait bulunmaktadır. Türkiye nin yıllar itibariyle elektrik enerjisi kurulu gücü, üretim miktarı ve bu üretimin kaynak türlerine göre yüzde dağılımı, toplam üretimin EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile diğer şirketlere göre dağılımlarını içeren ve TEİAŞ ın güncel istatistiklerinden alınan verilere göre hazırlanan çizelgeler aşağıda verilmiştir. VI

15 VII Türkiye elektrik enerjisi kurulu gücü ve üretiminin yıllar itibariyle gelişimi Kurulu güç (MW) Üretim (GWh) Yıllar Termik Hidrolik Jeotermal Artış Jeotermal Artış Toplam Termik Hidrolik Toplam ve rüzgar (%) ve rüzgar (%) ,5 725, , , , , ,3 871, ,9 15, , , ,1 13, ,7 892, ,3 5, , , ,9 14, ,1 985, ,5 17, , , ,2 10, , , ,1 16, , , ,0 8, , , ,6 12, , , ,8 15, , , ,2 4, , , ,8 17, , , ,2 8, , , ,6 12, , , ,7 3, , , ,1 5, , , ,7 5, , , ,9 3, , , ,7 0, , , ,4 3, , , ,6 8, , , ,8 6, , , ,6 19, , , ,5 7, , , ,1 4, , , ,8 3, , ,8 17, ,6 22, , ,3 22, ,5 11, , ,8 17, ,6 7, , ,9 6, ,9 11, , ,5 17, ,2 10, , ,6 43, ,8 16, , ,3 17, ,1 23, , ,8 57, ,9 11, , ,3 17, ,6 16, , ,6 68, ,8 8, , ,3 17, ,2 8, , ,6 62, ,2 8, , ,3 17, ,6 3, , ,0 80, ,0 10, , ,8 17, ,1 5, , ,3 81, ,3 4, , ,7 17, ,1 8, , ,0 69, ,2 11, , ,7 17, ,6 8, , ,9 77, ,5 9, , ,6 17, ,8 2, , ,9 79, ,7 6, , ,8 17, ,3 0, , ,9 86, ,4 10, , ,8 17, ,4 1, , ,2 83, ,7 10, , ,6 17, ,9 3, , ,1 82, ,8 8, , ,5 26, ,0 6, , ,0 90, ,4 7, , ,2 26, ,3 11, , ,5 101, ,9 4, , ,2 36, ,1 4, , ,5 108, ,6 7, , ,9 36, ,4 3, , ,9 152, ,7 (1,8) , ,9 36, ,8 12, , ,8 152, ,5 5, , ,7 33, ,0 11, , ,5 150, ,2 8, , ,4 33, ,0 3, , ,7 150, ,9 7, , ,1 35, ,5 5, , ,5 153, ,2 7, , ,7 81, ,8 4, , ,2 220, ,8 8, , ,9 169, ,7 0, , ,8 511, ,1 8, , ,7 393, ,2 2, , , , ,0 3, , ,3 868, ,2 7, , , , ,9 (1,8) , , , ,1 10, , , , ,7 8, , , , ,1 6, , , , ,2 8, , , , ,4 7, , , , ,8 4,4 Türkiye elektrik enerjisi üretiminin kaynak türlerine göre dağılımı (%) Yıllar Taşkömürü (*) 6,1 7,9 8,1 8 7,9 8 8,5 7,6 11,9 13,9 Linyit 16,8 14,9 18,5 18, ,1 20,1 16,6 16,9 14,5 Fuel-Oil 5,8 4,4 3,2 2,4 3,4 3,6 2,3 3,1 0,4 0,4 Doğalgaz 45,2 41,3 45,3 45,8 49,6 49,7 49,3 36,7 45,4 43,6 Diğer (**) 0,9 0,7 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 1,2 0,2 0,6 Termik toplam 74,8 69,2 75,4 74, ,7 80,6 65,2 74,8 73 Hidrolik tolam 25,1 30,6 24,4 25,1 18,7 16,8 18, ,8 24,2 Jeotermal + Rüzgar 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,9 2,8 2,4 2,8 Toplam (*)İthal kömür dahil (**) Diğer bölümde Motorin, LPG, Nafta ve Yenilenebilir + Atık tesisleri yer almıştır. VII

16 VIII Sayıştay Türkiye elektrik enerjisi üretiminin EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları ile diğer üreticilere göre yıllar itibariyle dağılımı EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları Diğer Türkiye Yıllar Bağlı üreticiler üretimi EÜAŞ Toplam ortaklıklar toplamı GWh GWh GWh (%) GWh (%) GWh , ,9 72, ,1 27, , , ,1 79, ,0 20, , , ,4 81, ,5 18, , , ,4 82, ,9 17, , , ,9 83, ,1 17, , , ,8 82, ,0 17, , , ,3 84, ,5 15, , , ,9 83, ,7 16, , , ,0 82, ,1 17, , , ,9 84, ,0 15, , , ,5 83, ,9 16, , , ,5 83, ,3 16, , , ,1 87, ,4 12, , , ,9 86, ,9 13, , , ,7 87, ,8 12, , , ,9 88, ,0 11, , , ,1 89, ,7 10, , , ,3 89, ,6 10, , , ,6 89, ,2 10, , , ,1 91, ,1 8, , , ,2 91, ,8 8, , , ,7 92, ,6 7, , , ,3 91, ,9 8, , , ,8 90, ,7 9, , , ,5 91, ,2 8, , , , ,9 90, ,5 9, , , , ,7 90, ,0 10, , , , ,1 88, ,7 12, , , , ,8 86, ,6 13, , , , ,5 79, ,4 20, , , , ,0 74, ,6 25, , , , ,4 70, ,3 29, , , , ,1 59, ,4 40, , , , ,6 45, ,6 54, , , , ,8 47, ,1 53, , , , ,9 47, ,3 52, , , , ,1 48, ,7 51, , , , ,4 48, ,7 51, , , , ,9 49, ,1 50, , , , ,6 45, ,3 54, , , , ,5 45, ,2 54, , , , ,6 40, ,5 59, , , , ,1 37, ,7 62, ,8 Not: EÜAŞ'ın 2012 yılı üretim toplamına Ambarlı santralinin deneme üretimi olan 247,7 GWh alınmamış olup, bununla birlikte EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları brüt üretim toplamı ,8 GWh olmaktadır. VIII

17 IX Çizelgelerden de görüleceği üzere, Türkiye nin elektrik enerjisi kurulu gücü 2003 yılında MW iken yıllık ortalama %6 oranında artarak 2012 yılında ,4 MW seviyesine ulaşmıştır. Bu dönemde toplam kurulu güç içindeki termik tesislerin payı %64,6 dan %61,4 e, hidrolik tesislerin payı %35,3 den %34,4 e düşerken, %0,1 seviyesinde olan jeotermal ve rüzgâr tesislerinin payı %4,2 ye yükselmiştir. Türkiye nin elektrik enerjisi brüt üretim miktarı 2003 yılında ,2 GWh iken yıllık ortalama %6,7 oranında artarak 2012 yılında ,8 GWh seviyesine yükselmiştir. Türkiye toplam elektrik enerjisi üretimindeki EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının payı, 2003 yılında %45,9 seviyesinde iken 2012 yılında %37,9 seviyesine düşmüştür. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının, diğer bir ifade ile kamu şirketlerinin Türkiye elektrik üretim tesisleri kurulu gücü toplamı içindeki payı, 2011 yılında %45,6 iken 2012 yılında %44,3 seviyesine düşmüş olup, bu oranın özelleştirmeler neticesinde %16 seviyesine kadar inmesi öngörülmektedir. Enerji talebinin karşılanmasında üretime tahsis edilen yerli kaynaklar yetersiz kaldığından zorunlu olarak ithal kaynak kullanılmaktadır. Ancak arz güvenliği açısından mevcut yerli kaynakların en üst seviyede kullanımının sağlanması yanında, ithal kaynakların çeşitlendirilmesi, ülke çeşitliliği yaratılması ve ithal edilen enerji kaynağı miktarının kontrol edilebilir seviyelerde tutulması da önem arz etmektedir. Diğer yandan enerji arz-talep projeksiyonlarına dayalı yatırım planlamaları yapılırken dış kaynaklara bağımlılığın azaltılmasını teminen, başta kömür ve hidrolik olmak üzere yerli kaynaklara gereken önem ve öncelik verilmeli, sağlayacağı istihdam artışı da göz önünde tutularak, elektrik üretiminin bu kaynaklardan sağlanmasına özen gösterilmelidir. Ancak enerji üretiminde yerli kaynakların kullanımını artırmak dışa bağımlılığı azaltmada tek başına yeterli değildir. Enerji üretim tesislerinde yer alan teçhizattaki yerli dizayn ve üretim paylarının da artırılması gereklidir. Bu doğrultuda termik santrallerde tüketimi fazla olan yüksek kaliteli çelikten üretilen kazan boruları, türbin kanatları gibi malzemeler ve hidrolik santrallerde türbin dizayn ve üretimi hususları öncelikli olmak üzere santrallerde yer alan tüm elektromekanik teçhizattaki yerli dizayn ve üretim oranlarını artırıcı planlamaların da yapılması gereklilik arz etmektedir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarının son 5 yıllık faaliyetlerine ilişkin bazı konsolide bilgiler, aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. IX

18 X Sayıştay Toplu bilgiler (Konsolide) Ölçü Sermaye Bin TL Ödenmiş sermaye Bin TL Son iki yıl farkı Artış veya azalış (%) Öz kaynaklar Bin TL ,7 Yabancı kaynaklar Bin TL ,6 Yabancı kaynaklara sirayet eden zarar Bin TL Finansman giderleri Bin TL ( ) (73,4) Maddi duran vanlıklar (edinme değeri) Bin TL ,8 Maddi duran varlıklar birikmiş amortismanı Bin TL ,6 Yatırımlar için yapılan nakdi ödemeler Bin TL (77.667) (18,7) Yatırımların gerçek.oranı (nakdi) % 65,9 43,8 58,7 52,6 35,4 (17,2) (32,7) Bağlı ortaklıklara ödenen sermaye Bin TL Bağlı ortaklıklar temettü geliri Bin TL ( ) (63,2) İştiraklere ödenen sermaye Bin TL ,9 İştirakler temettü geliri Bin TL ,1 Tüm alım tutarı Bin TL ,1 Elektrik enerjisi üretim miktarı (Brüt) GWh (1.528) (1,7) Elektrik enerjisi üretim maliyeti Bin TL ,8 Üretilen enerjinin birim maliyeti kr/kwh 8,64 7,58 6,85 8,90 11,04 2,14 24,0 Kurulu güç MW ,8 Programa göre üretim oranı % 100,0 96,0 93,6 87,5 86,1 (1,4) (1,6) Satılan elektrik enerjisi miktarı GWh (941) (1,1) Net satış tutarı Bin TL ,8 Ortalama satış fiyatı kr/kwh 9,8 10,84 14,05 11,66 12,35 0,69 5,9 Stoklar: İlk madde ve malzeme Bin TL ,7 Diğer stoklar Bin TL ,1 Memur (Ortalama) Kişi ,7 Sözleşmeli (Ortalama) Kişi ,9 İşçi (Ortalama) Kişi ,8 Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,8 Cari yıla ilişkin: 0 Memurlar için yapılan giderler Bin TL ,0 Memur başına aylık ortalama giderler TL ,6 Sözleşmeliler için yapılan giderler Bin TL ,3 Sözleşmeli başına aylık ortalama gider TL ,7 İşçiler için yapılan giderler Bin TL ,0 İşçi başına aylık ortalama gider TL ,1 Dönem karına ilişkin vergi ve diğ. yas.yük. Bin TL ( ) (61,7) Tahakkuk eden vergiler Bin TL ,6 GSYİH ya katkı (üretici fiyatlarıyla) Bin TL ( ) (30,8) GSYİH ya katkı (alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (45.798) (1,3) GSMH ya katkı ( alıcı fiyatlarıyla) Bin TL (28.156) (0,8) Faaliyet kârlılığı (öz kaynak yönünden) % 6,2 16, ,8 4,5 (6,3) (58,3) Mali kârlılık (Öz kaynak yönünden) % 11,4 30,9 7,6 2,7 (4,9) (64,5) Zararlılık (Öz kaynak yönünden) % 0,04 Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (56,9) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) ( ) (63,1) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) (4,2) Füzyon: Bin TL Faaliyet kârı veya zararı Bin TL ( ) (59,9) Dönem kârı veya zararı Bin TL ( ) (67,7) Bilanço kârı veya zararı Bin TL ( ) (73.701) (6,7) X

19 XI Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş. nin 2001 yılında 233 sayılı KHK ye göre üç ayrı şirket şeklinde yeniden yapılandırılması sonucu kurulmuş olup, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve üretim lisansları çerçevesinde elektrik üretim ve satışı ile iştigal etmektedir. EÜAŞ ın, 2012 yılı sonu itibariyle merkez birimleri dışında taşra teşkilatında 47 adet müstakil birimi ve ayrıca elektrik üretimi yapan 4 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Cari yılsonu itibariyle EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları genelinde çalışan toplam personel sayısı kişi, yapılan hizmet alımları kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılan işçi sayısı ise kişidir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları esas itibariyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak Kamu İhale Kanunu nun 3 üncü maddesinin (g) ve (o) fıkraları çerçevesinde, Kanunda belirlenen limitin altındaki doğrudan üretimle ilgili bazı mal ve hizmet alımları ile elektrik enerjisi üretimi faaliyetinin yürütülmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınan enerji ve yakıt alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunundan istisna tutulmuştur. Türkiye genelindeki elektrik üretim tesislerinin kurulu güçleri toplamı 2012 yılsonu itibariyle MW a ulaşmış olup bunun %44,3 ü oranında MW lık kısmı EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarına ait bulundurmaktadır. Türkiye genelinde 2012 yılında toplam GWh brüt elektrik enerjisi üretimi yapılmış olup bunun %37,9 u oranında GWh lık kısmı EÜAŞ ve bağlı ortaklıkları tarafından gerçekleştirilmiştir. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarınca üretilen elektrik enerjisinin; %7,3 lük kısmı iç tüketim ile trafo ve hat kayıplarına gitmiş, kalan GWh lık kısmı ise satılmıştır. Bu satışın %92,9 oranında GWh lık kısmı ikili anlaşmalar kapsamında TETAŞ ve elektrik dağıtım şirketlerine, %7,1 oranında GWh ı ise doğrudan PMUM a yapılmıştır. EÜAŞ ve bağlı ortaklıklarında 2012 yılında toplam milyon TL tutarında gider yapılmış ve bunun; milyon TL si üretim maliyeti, 155 milyon TL si genel yönetim giderleri, 142 milyon TL si finansman giderleri ve 785 milyon TL si de çalışmayan kısım giderleri hesaplarına kaydedilmiştir. Üretim maliyeti ve yönetim giderlerinin oluşturduğu milyon TL lik toplam satış maliyetine karşılık, yıl içinde toplam milyon TL net satış hâsılatı elde edilmesi sonucunda, 2012 yılı faaliyetlerinden 947 milyon TL tutarında işletme faaliyetleri kârı elde edilmiştir. EÜAŞ ın, programda yer alan yatırımlarına bağlı ortaklıklar dahil 2012 yılı için toplam 932 milyon TL ödenek ayrılmış ve yıl içinde bu ödeneğin %33,9 u oranında 316 milyon TL tutarında nakdi harcama gerçekleştirilmiştir. Aynı dönemdeki fiziki gerçekleşme ise %34 oranında 317 milyon TL olmuştur. Kaynakların rantabl kullanılması ve işlerin öngörülen süreler içersinde tamamlanabilmesi için, proje önceliklerinin sağlıklı belirlenmesi ile etüt, proje, şartname ve ihale işleriyle ilgili alt yapılarının zamanında ve gereği gibi hazırlanması önem arz etmektedir. XI

20 XII Sayıştay EÜAŞ bünyesindeki termik santrallerinin önemli bir kısmı termik santraller için öngörülen yıllık ekonomik ömür sürelerini doldurmuş durumdadır. Kömür ile çalışan mevcut santrallerde, kazan dizaynlarının sahadan üretilen kömüre tam uygun yapılmamış olması yanında, kömür hazırlama sistemlerindeki aksaklıklardan kaynaklanan yakıt kalite dalgalanmaları önemli işletmecilik sorunlarına ve verim kayıplarına neden olmaktadır. Dolayısıyla, mevcut termik santral kapasitelerinden beklenen faydanın sağlanabilmesi için önemli rehabilitasyonların yapılması gerekliliği bulunmaktadır. Termik santrallerdeki rehabilitasyonlar planlanırken yıl önceki yakma teknolojisine sahip mevcut kazanların rehabilite edilmesi seçeneği yanında, yeni yakma teknolojilerine sahip kazanların yapımı alternatifinin de teknik ve ekonomik yönlerden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Diğer taraftan, çevre mevzuatında yer alan düzenlemelerle santrallerden kaynaklanan gaz ve toz emisyon miktarları sınırlandırılmış ve mevcut santrallere yeni duruma uyumla ilgili gerekli iyileştirmeleri yapmaları için tarihine kadar süre verilmiştir. Bu kapsamda mevcut emisyon sınırlarını aşan termik santrallerde, tarihine kadar var olan toz tutucu elektrofiltre sistemlerinde rehabilitasyonların tamamlanması ve baca gazı arıtma sistemlerinin işletmeye alınması yasal bir gerekliliktir. Elektrofiltrelerin ve baca gazı arıtma tesislerinin verimli çalışabilmesi için öncelikle kazanlarda stabil bir yanma ortamının oluşması ve kazanların uzun zaman devre dışı olmadan sabit yüklerde çalışabilmesi gerekli olduğundan, mevcut kazanlarda stabil yanmayı sağlayacak rehabilitasyonların tamamlanmasını müteakiben elektrofiltre rehabilitasyonu ve baca gazı arıtma tesisi yapımına geçilmesi hususu önem arz etmektedir. Afşin Elbistan Linyit Havzası nda bulunan yaklaşık 4,9 milyar ton kömür rezervi, MTA verilerine göre 13,3 milyar ton olan Türkiye linyit rezervinin (görünür+muhtemel) yaklaşık %36,8 ine karşılık gelmektedir. Afşin Elbistan Linyit Havzasından beslenen mevcut kurulu güç toplamı MW olup son tespitlere göre bölgede MW civarında ilave kurulu güç potansiyeli bulunmaktadır. Bu potansiyel Türkiye nin 2012 yılı toplam termik kurulu gücünün yaklaşık %22,8 ine karşılık gelmektedir. Böyle önemli bir potansiyelin, enerji arzına mümkün olan en yüksek oranda katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi, hem enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılmasını sağlayacak hem de yarattığı katma değerler itibarı ile bölgesel ve ulusal sanayinin gelişimine ivme kazandıracaktır. Afşin Elbistan Linyit Havzasında hukuku EÜAŞ a ait Kışlaköy sahasından EÜAŞ tarafından, Çöllolar sahalarından ise yüklenici firma (Park Teknik A.Ş.) tarafından kömür üretimi yapılırken, ve tarihlerinde meydana gelen heyelanların sonrasında Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tarihinde Çöllolar sahasındaki madencilik faaliyetleri durdurulmuştur. Dolayısıyla Afşin Elbistan B Termik Santraline kömür temin edilen Çöllolar sahasında kömür üretimi yapılamadığından, Afşin Elbistan A ve B olmak üzere her iki santralin de XII

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ENERJI HUKUKU-1 HKS-303 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ Alparslan BAYRAKTAR LL.M. 16 Ekim 2015 Piyasa Düzenleme Süreci Deregülasyon Piyasanın Oluşturulması Düz. Kur., Mevzuat,

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI. OLGUN SAKARYA / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 1954 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI OLGUN SAKARYA 12.05.2016 / SBF-ANKARA EMO Enerji Birim Koordinatörü 1 Türkiye de elektrik üretimi ilk defa 1902 yılında Tarsus'ta bir su değirmeni miline bağlanan

Detaylı

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 7557 YAP-İŞLET MODELİ İLE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSLERİNİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4283 Kabul Tarihi : 16/7/1997 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları)

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASI (Piyasa Yapısı ve Yatırım Fırsatları) Elektrik Piyasası Dairesi Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 3 üncü Türkiye Altyapı Finansmanı Konferansı 23 Ekim 2008 - İstanbul Rakamlarla

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI

4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU 4628 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU UYGULAMASI SONUÇLARI UYGULAMASI SONUÇLARI Muzaffer Başaran BAŞARAN EÜAŞ Emekli Gen. Genel Md. Müdür Yrd Yrd ODTÜ Mezunlar Derneği

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 KURULUŞ TARİHİ : 01.10.2001 KURULUŞ KARARI : Tarih: 02.02.2001 No : 2001/2026 (BKK) ANASTATÜ : Tarih: 29.06.2001 No : 24447 (R.GAZETE) İLETİM LİSANSI TARİH 13.03.2003 SERMAYE : 5 Milyar TL PERSONEL SAYISI

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310)

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) 15 Şubat 2007 tarih ve 26435 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Maliye Bakanlığından: MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 310) Bilindiği üzere; Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar üzerinde

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ELEKTRİK PİYASASI KAPASİTE MEKANİZMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TASARRUFU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TASARRUFU ENERJİ VERİMLİLİĞİ ve TASARRUFU Nuh Enerji Elk.Ürt.A.Ş _ Kocaeli EMO Hazırlayan : Erol YILDIRIM TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ Türkiye Elektrik Üretiminin Özelleşmesi Özel sektör tarafından enerji

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı TÜREK Kasım 2014 1 İçerik Türkiye de Rüzgar Enerjisi Lisanslama Teşvikler - Finansman Sonuç 2 Türkiye de Enerji Talebi

Detaylı

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI

2007 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ KAYNAKLARA GÖRE DAĞILIMI YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI Elekon ve Otomasyon 2008 Fuarı ANKARA Kapsam 1. Elektrik Kurulu Güç ve Enerji Üretiminin Kaynaklara Göre Dağılımı 2. Yenilenebilir Enerji Mevzuatı ve Sağlanan Teşvikler 3.

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2014 2018) HAZİRAN 2014 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAYhBAŞKANLIĞI HAMİTABAT ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (HEAŞ) 01.01.2013-31.07.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar)

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin. 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. (1900 den-2006 yılına kadar) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesinin 2006 yılı Kasım ayında Đstanbul da düzenlenen 10.Enerji Kongresine sunduğum tebliğ. TÜRKĐYE DE ELEKTRĐĞĐN TARĐHSEL GELĐŞĐMĐNE ÖZET BAKIŞ (1900 den-2006 yılına

Detaylı

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri

AR& GE BÜLTEN Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri 2006 Yılına Girerken Enerji Sektörü Öngörüleri Nurel KILIÇ Dünya da ve Türkiye de ulusal ve bölgesel enerji piyasaları, tarihin hiçbir döneminde görülmediği kadar ticaret, rekabet ve yabancı yatırımlara

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007

Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun No. 5710 Kabul Tarihi: 9/11/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KEMERKÖY ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (KEAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİNDE RÜZGÂR ENERJİ SANTRALLERİ TEİAŞ Kemal YILDIR Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı TÜREK, İstanbul Kasım 2013 ANA FAALİYET KONULARI Türkiye Elektrik Sistemini yönetmek Türkiye

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 10195 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Kanun Numarası : 5710 Kabul Tarihi : 9/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 21/11/2007 Sayı : 26707 Yayımlandığı

Detaylı

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır.

ENERJİ. Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. ENERJİ Sürekli, Güvenilir ve Ekonomik olarak karşılanmalıdır. TÜRKİYE HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ VE GELİŞME DURUMU Hidroelektrik Santral Projelerinin Durumu HES Adedi Toplam Kurulu Gücü (MW) Ortalam

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL)

2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ GÖRÜNÜMÜ, TARİFE YAPISI VE ALTERNATİF ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİN İMKANLARI 2ME ENDÜSTRİYEL TESİSLER MADENCİLİK LTD.ŞTİ EMİN BİLEN (TEMMUZ 2017-İSTANBUL) 2016 YILI ELEKTRİK ENERJİSİ

Detaylı

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Mevzuat ve Uygulamalar Cemal ÇELİK Enerji Uzmanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı OSBÜK - MAYIS- 2014 / ANKARA

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN

Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Türkiye Elektrik Piyasası Yapısı, YEK Elektrik Üretimi ve İlgili Mevzuat Mustafa SEZGİN Strateji ve Sektörel Politikalar Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 18.11.2015 Enerji Piyasası Düzenleme

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2009 2018) Haziran 2009 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (http://esm.yasar.edu.tr) Sunum Planı Neden Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü`nde Okumalıyım? Bölüm

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI

TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI TÜRKİYE de ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU UYGULAMA POLİTİKALARI KISACA EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik piyasalarının düzenlenmesi amacıyla 4628 sayılı Yasa ile 2001 yılında kurulmuştur.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2007 2016) TEMMUZ 2007 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 17 Mayıs 213 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas )

İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) İstanbul, Türkiye, 12 Nisan 2013 Turcas Petrol A.Ş. (IMKB: TRCAS ) ( Turcas ) Akaryakıt dağıtımı ve madeni yağlar, petrol rafinajı ve elektrik üretimi-ticareti alanlarında faaliyet gösteren Türkiye nin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara

AR& GE BÜLTEN. Enerjide Yeni Ufuklara Enerjide Yeni Ufuklara Nurel KILIÇ Enerji yol haritalarının oluşturulduğu dünyada, yapısal değişim gözleniyor. Ülkemizi coğrafi/stratejik konumu gereği çok yakından etkileyen bu süreçte ülkemiz için çizilen

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ

TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜRKİYE'DE YENİLENEBİLİR ENERJİ Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 18 Haziran 2009, Ankara YEK Potensiyeli Yenilenebilir Enerji Üretimi Yenilenebilir Kurulu Güç Kapasitesi YEK Hedefleri YEK Mevzuatı YEK Teşvik

Detaylı

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar

Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları. Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Sektörü Serbestleşen bir piyasa için gelecek senaryoları Mayıs 2012 Uygar Yörük Ortak I Danışmanlık I Enerji ve Doğal Kaynaklar Türkiye Elektrik Piyasası Reform Süreci Yan Hizmetlerin

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( )

TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU ( ) TÜRKĐYE ELEKTRĐK ENERJĐSĐ 10 YILLIK ÜRETĐM KAPASĐTE PROJEKSĐYONU (2009 2018) Neşe GENÇYILMAZ Gülçin VAROL Türkiye Elektrik Đletim A.Ş. APK Dairesi Başkanlığı ÖZET 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve

Detaylı

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2014 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Gelişmekte olan ülkelerdeki sanayileşme enerjiye olan talebin hızla artmasına neden olmaktadır. Enerji,

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2006 2015) HAZİRAN 2006 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 2 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017)

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 5 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2013 2017) KASIM 2013 İÇİNDEKİLER I GİRİŞ... 4 II TALEP GELİŞİMİ...

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı

Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri. Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı Rüzgar Enerji Santralleri Yatırım Deneyimleri Kenan HAYFAVİ Genel Müdür Yardımcısı 1 RES Yatırımları RES Yatırımları: Yenilenibilir bir kaynak olması, Yakıt maliyetinin olmamaması, Kısa sürede devreye

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 07.02.2014 ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. SĠRKÜLER 2014/032 KONU: Maliye Bakanlığı tarafından; Hazine taģınmazları üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970)

TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ. İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TERMİK SANTRALLARIN KURULUMUNDA YERLİ MÜHENDİSLİK ve MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ İsmail Salıcı (İnş.Yük.Müh, İTÜ-1970) TARİHÇE 1970 Öncesi, Yerli Mühendislik etkili değil, 1967 1972 Arası Türkiye nin en büyük

Detaylı

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri

Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri Enerji Sektörüne İlişkin Yatırım Teşvikleri 5 Kasım 2015 Ekonomi Bakanlığı 1 Enerji Sektöründe Düzenlenen Teşvik Belgeleri V - 20.06.2012-30.06.2014 Döneminde Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin Kaynaklarına

Detaylı

GİRİŞ. Enerjinin kalitesi, fiyatı ve sürekliliği de ülkelerin sanayileşmesinde, ekonomisinde ve kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır.

GİRİŞ. Enerjinin kalitesi, fiyatı ve sürekliliği de ülkelerin sanayileşmesinde, ekonomisinde ve kalkınmasında kilit bir rol oynamaktadır. GİRİŞ Dünya genelinde artan nüfus, sanayileşme, tarımsal kalkınma, teknolojinin yaygınlaşması, ekonomik ve sosyal kalkınma arayışları bütün sektörlerin en önemli girdisi niteliğindeki ENERJİ yi en stratejik

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER

GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER 1 1 2016 Yılına İlişkin Beklentiler ve Gerçekleşmeler Bilanço Göstergeleri (%) 2016 BEKLENTİLERİ 2016 GERÇEKLEŞMELERİ SONUÇ Net Borç / Toplam Aktif ~ %20 %31 x Özkaynak

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

Kanun. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi. Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun BİRİNCİ BÖLÜM

Kanun. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi. Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun BİRİNCİ BÖLÜM Kanun Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Kanun No. 5346 Kabul Tarihi : 10.5.2005 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE

Detaylı

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL

Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Elektrikte bir yıllık 'denge' zararı; 800 milyon YTL Büyük özelleştirme ihalelerine hazırlanan enerji sektöründe devlet kurumlarının DUY (Dengeleme Uzlaştırma Yönetmeliği) nedeniyle zararı 800 milyon YTL

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar

Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar Yrd. Doç. Dr. H. Eyüp ÖZDEMİR İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII KISALTMALAR...XIII

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ RÜZGÂR SANTRALİ BAĞLANTILARI Ercüment ÖZDEMİRCİ APK Daire Başkanlığı TEİAŞ Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi 7-8 Kasım İstanbul ANA FAALİYET KONULARI Türkiye İletim Sistemi

Detaylı

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz

Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010. halka arz Ön Değerlendirme Raporu 16/04/2010 halka arz 1 Özet Bilgiler HALKA ARZ VE ORTAKLIK YAPISI Afken Holding in altyapı yatırımları konularında uzmanlaşmış tecrübesi 1976 yılına dayanmaktadır. Günümüzde ana

Detaylı

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER

ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 1 ÖZET AĞAOĞLU ENERJİ GRUBU TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜ YENİLENEBİLİR ENERJİ RÜZGAR ENERJİSİ STATÜ FIRSATLAR ZORLUKLAR/PROBLEMLER TAVSİYELER 2 PORTFÖY ÖZETİ Kapasite Dağılımı Üretim Dağılımı Rüzgar 65,3% Rüzgar

Detaylı

Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar. Mustafa Gürbüz

Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar. Mustafa Gürbüz Hidroelektrik Enerji Yatırımlarında Teşvik Uygulamaları ve Özel Sektör Tarafından Karşılaşılan Zorluklar Mustafa Gürbüz Sunum Planı Hidroelektrik Santrallerin Avantajları Türkiye nin Hidroelektrik Potansiyeli

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği Hakkında Bilindiği üzere, 17 Haziran 2016 Tarihli, 29745 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı

Detaylı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 )

Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) Türkiye Rüzgar Enerjisi Sektör Toplantısı ( TÜRES 2017/1 ) TÜRKİYE KURULU GÜCÜ 2017 MART SONU TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜN BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE DAĞILIMI (TOPLAM 79.178,3 MW) KATI+SIVI; 667,1; 0,85%

Detaylı

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Bütçesinin Gelir, Gider ve Muhasebesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete :20.09.2002 tarih ve 24882 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığından

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ 10 YILLIK ÜRETİM KAPASİTE PROJEKSİYONU (2010 2019) Özet Bu özet, TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, APK DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından hazırlanan Ekim 2010 tarihli projeksiyonu,

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama:

ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Ortaklar: Yönetim / Ekip Toplam Çalışan Sayısı: Açıklama: ŞİRKET HAKKINDA Şirket: Z & S Yenilenebilir Enerji Sist. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklar: Zeki KÜÇÜKYARMA, Yönetim / Ekip: Zeki KÜÇÜKYARMA / Genel Müdür Stephan RİNDİSBACKER / Avrupa Temsilcisi Ufuk UĞUR

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2009 www.aduas.gov.tr 2008 YILI FAALİYET RAPORU ADÜAŞ Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 2008 Yılı Faaliyet Raporu,

Detaylı

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN

NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN 816 NÜKLEER GÜÇ SANTRALLARININ KURULMASI VE İŞLE TİLMESİ İLE ENERJİ SATIŞINA İLİŞKİN KANUN Not: Bu Kanun, Cumhurbaşkanlığının 24.5.2007 tarihli 385 sayılı tezkeresi ile Anayasanın 89 uncu ve 104 üncü maddelerine

Detaylı

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET AŞ (ADÜAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 24.11.1984 tarih ve 4046

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE ETKİSİ 28.04.2015 MÜCAHİT SAV ÇEVRE DAİRE BAŞKANI Projeye Genel Bakış İklim Değişikliği, Su ve Kritik Altyapı İlişkisi Amaç iklim değişikliğisu-enerji bağlamındaki

Detaylı