Reel Kur: Ekonomik Şanzıman

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reel Kur: Ekonomik Şanzıman"

Transkript

1 Bora Tamer Yılmaz, Ekonomist 1 Kazanımların Sürdürülmesi 2012 yılı Türk ekonomisi için önemli kazanımların elde edildği bir sene oldu. Kredi büyümesine dayalı iç talep üzerinden büyüme modeli net ihracata dayalı dış ticaret odaklı büyüme modeline geliştirildi. Önceki senelerde GSYİH büyümesine dış ticaretin katkısı negatif olurken ve büyümeye zarar verirken; 2012 yılında ilk defa bir kriz senesi olmadığı halde dış ticaretin GSYİH büyümesine katkısı pozitif yönde oldu. Verileri açıklanan ilk üç çeyrek için sırasıyla net ihracat %5, %6, ve %4 oranlarında GSYİH büyümesine katkı yaptı. Şekil 1: Reel Kur Farklı Bileşenleri Dengeleyebilir Finansal istikrarın bozulması, cari açığın riskli seviyelere ulaşması kurda değer kaybı üzerinden fiyat istikrarının bozulmasına neden olabilir. Reel Kur, bileşenler arasında doğru aktraımları sağlayacka bir mekanizma işlevi görebilir... Büyüme Modeli: Dış Ticaret Ekonominin iç denge hedeflerinden fiyat istikrarı tarafında yıllık enflasyon sene başı ve ilk çeyrektki çift haneli seviyelerden (Ocak %10,6; Nisan en yüksek %11,1) senenin son çeyreğindeki keskin düşüş ile Aralık ayında %6,2 seviyesine geriledi. Dış denge hedefi olarak finansal istikrar üzerinde önemli etkisi olan cari açık sene başındaki %10 oranından güncel Kasım ayı verilerine göre %6,5 oranına kadar iyileşirken, mutlak değer olarak 12 aylık kümüle toplam sene başında USD 76,8 milyar değerine kadar yükselmişken sene sonunda USD 51,8 milyar değerine kadar düzeldi. Türk ekonomisinin tüm bu farklı bileşenlerinin merkezinde bir aktarım mekanizması (şanzıman) işlevi ile kur bulunuyor. (Şekil 1) Çünkü açık ekonomi yapısından ötürü uluslararası ticaret ve sermaye piyasa dinamiklerine maruz olan Türkiye için kur; otomatik dengeleme unsuru olarak işlev görüyor yılında TCMB nin uyguladığı politikalarla yılın ilk yarısında kur istikrarının tesis edilmesi yılın ikinci yarısındaki tablonun olumlu hale gelmesinde önemli rol oynadı. (Şekil 2 ve 3) Kur seviyesi, nominal ve reel bazda değişik ölçüm teknikleri ile takip edilebilir: Nominal kur, iki para biriminin birbirine karşı değeri olarak faiz seviyesi, enflasyon, cari açık, sermaye akımları ve benzeri makro parametrelere bağlı kalarak değerini oluşturuyor. Bu değerler arasında özellikle uzun vadelerde ülke kurlarının cari açıklarına göre kendilerini dengelediklerini söyleyebiliriz. (Şekil 4) Reel kur ise ülkelerin mal fiyatlarını temsilen tüketici fiyat endeksleri (TÜFE) ve nominal kur ile hesaplanan sentetik bir değer. Temeli tüm ülkelerde mallar tek bir fiyattan ticareti yapılır teorisi olan reel kurun amacı bir ülkenin mal fiyatlarını bir başka ülkenini mal fiyatları cinsinden oluşturabilmek. Finansal İstikrar: Cari Açık Şekil 2: 2012 Kazanımları 1 1 8% Kaynak: HLY Araştırma, Google Görseller Finansal istikrar ve fiyat istikrarı birbirleri ile etkileşim içinde. Finansal istikrar ve kur stabilizasyonu fiyat istikrarına destek olan unsurlar. CA / GSYİH (%) Çekirdek Enflasyon (YoY, %) Kaynak: TCMB, Bloomberg, IMF, HLY araştırma Hesapları Şekil 3: Kur un FX Pass-Through Etkisi Fiyat istikrarı, kur hareketlerine karşı hassas % Çekirdek Enflasyon (sağ eksen) USD/TRY (yıllık %, sağ eksen) Fiyat İstikrarı: Enflasyon Kaynak: TÜİK, Bloomberg, HLY Araştırma Hesapları

2 2 Reel Kur Hesaplaması Reel kur, mal ticaretine bağlı bir enstrüman olduğu için haliyle bir ülkenin reel kur değerinin hesaplanabilmesi için ticaret yapılan ülkelerin değerlendirilip dış ticaret içindeki paylarına göre ağırlıklandırılmaları gerekiyor. TCMB, 2010 yılı Temmuz ayında araştırmacılar Hülya Saygılı, Mesut Saygılı, ve Gökhan Yılmaz tarafından yayınlanan Türkiye İçin Yeni Reel Efektif Döviz Kuru Endeksleri isimli rapordaki metodolojiyi uygulayarak 2003 yılını baz sene kabu edip reel kur hesaplamaktadır. İlgili çalışmada Türkiye nin dış ticaretinde öneme sahip 36 ülke belirlenerek yıllarındaki ticaret hacimlerine göre ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklara göre sıraladığımızda Almanya %16,4; Çin %10,9; İtalya %8,0; %7,2; Fransa %7,0; %5,4; İspanya %4,1; Rusya %3,9; Belçika %3,7; Hollanda da %3,6 ağırlığa sahip ilk 10 ülke. Analizlerimizi daha isabetli oluşturabilmek için ülkeleri coğrafi ve ekonomik karakter olarak grupladığımızda; Euro Bölgesi nden 13 ülkenin toplam %48,6 BRIC ülkelerindne Çin, Hindistan, Rusya nın %16,3 nin %7,2 dan 5 ülkenin toplam %6,1 Doğu Avrupa dan 4 ülkenin %5,8 nin %5,4 nın %3,0 Orta Doğu dan 4 ülkenin toplam %2,9 İskandinavya dan 2 ülkenin toplam %2,1 nin %1,9 İran ın da %0,7 oranında ağırlıklara sahip olduğunu görüyoruz. (Şekil 5) Reel kur hesaplama formülünü incelediğimizde ise Türkiye de üretilen malların fiyatlarının (P TUR ) tek tek her ülkenin mal fiyatları (P i ) ile oranlanıp elde edilen değer nominal kur (e i, TUR ) ile işleme alınıyor. Daha sonra her ülke için hesaplanan reel kur, bahsettiğimiz 36 ülkeden oluşan sepet içinde ağırlıklandırılıp (w i ) geometrik ortalama alınıp nihai kur değeri ortaya çıkıyor. (Şekil 6) Uygulamada mal fiyatlarını temsilen ilgili ülkelerin Tüketici Fiyat Endeksleri ( TÜFE ) kullanılıyor. Nominal kur ise yurt dışı ülke para birimi cinsinden ifade edildiği için e nin artması kurun değer kaybetmesi; e nin azalması ise kurun değer kazanması anlamına geliyor. Şekil 4: Nominal TL, Cari Açığı Takip Ediyor CA (aylık, milyar USD) Nominal TRY (Endeks, sağ eksen) Şekil 5: Ülke Grup Ağırlıkları Kaynak: TCMB, BLoomberg Dış ticaretimizde ağırlığı olan coğrafyalar kur üzerinde belirleyici rol oynuyorlar... Orta D. 2.9% % 6.1% % 16.3% 1.9% 48. İran 0.7% Kaynak: TCMB Saygılı, Saygılı, Yılmaz, 2010 Şekil 6: Reel Efektif Kur ( REK ) Formülü REK = N i=1 w i = i ülkesinin ağırlığı P TUR = Türkiye TÜFE P TUR P i e i, TUR P i = i ülkesinin (tüketici) fiyat endeksi e i, TUR = i ülkesinin para birimi: 1i = xtl w i Kaynak: TCMB Saygılı, Saygılı, Yılmaz, 2010

3 Eki 04 Nis 05 Eki 05 Nis 06 Eki 06 Nis 07 Eki 07 Nis 08 Eki 08 Nis 09 Eki 09 Nis 10 Eki 10 Nis 11 Eki 11 Nis 12 Eki TCMB 3 Reel Kur Eşik Seviyeler Aynı yöntemi elimizdeki veri setine uyguladığımızda TCMB nin ürettiği serinin %97,8 oranında benzerini elde ediyoruz. (Şekil 7). Aradaki farkın sebebini incelediğimizde, aynı verileri kullanıyor olsak da TCMB ile farklı kaynaklardan veri elde ediyor olmamız ufak sapmalara neden oluyor. Şekil 7: Halk Yatırım / TCMB REER Karşılaştırması 140 y = x R² = TCMB, enflasyon için IMF ve kurlar için kendi bünyesinde Elektronik Veri Dağıtım Sistemi ( EVDS ) sisteminde oluşturup yayınladığı kurları kullanarak REER serisini oluşturuyor. Biz ise enflasyon için ağırlıklı olarak ThomsonReuters DataStream ile EuroStat, kurlar için de Bloomberg verilerini kullanıyoruz. Türk ekonomisinin 2012 yılında elde ettiği kazanımları sürdürebilmesi için 2013 yılında kur istikrarının korunması gerektiği görüşünde olduğumuzu yineleyerek argümanımızın sebeplerini inceleyelim. Kur istikrarı FX pass-through etkisi(zliği) ile iç denge hedefi fiyat istikrarının sağlanabilmesi için enflasyona olumlu etki yaparken, dış denge açısından da ürünlerin uluslararsı pazarlarda fiyat rekabeti için önem kazanıyor. Geçtiğimiz sene Kasım ayında Türkiye nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyeye çıkarılmasını takiben TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı açıklamalar sözlü müdahalede bulunarak reel kur için bazı eşik seviyeleri kamuoyu ile paylaşmıştı. (Şekil 9) Biz, bu sene TCMB önceliğinin kur istikrarı olacağı görüşündeyiz Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları Şekil 8: REER Gelişimi Güncel veriler REER in eşik seviyesine çok yakın olduğuna işaret ediyor TCMB HLY Halk Yatırım TCMB politikalarının ne yönde şekilleneceğini anlayabilmek için de reel kurun seyrini incelemek faydalı olacaktır. Daha önce bahsettiğimiz tek fiyat teorisi ticarete konu olan ürünler için geçerli olması, hizmet fiyatları perspetkifindne incelediğimzde gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelerin refah seviyesini yakalamak için hizmet enflasyonuna maruz kaldıklarını biliyoruz (Balassa-Samuelson Etkisi). AA Finans kanalında açıklamalarını yaparken Sayın Başçı da bu faktörü göz ardı etmemişti. Bu nedenle yine Sayın Başçı nın da belirttiği gibi reel kurda senelik %1,5 ila %2,0 oranında değer kazanımı tolere edilebilir. İlaveten, GSYİH büyümesi daha hızlı olan ülkelerin reel kurlarının değerlenmesini de normal karşılamak gerekiyor. Örneğin döneminde Türkiye yıllık ortalama %6,8 oranında büyürken reel kur endeksi de %22 oranında değer kazanmıştı. Türkiye nin yumuşak inişi takiben 2013 yılından itibaren tekrar %4 - %5 bandında bir büyüme performansına ulaşacak olması kur üzerindeki değerlenme baskısının geri döneceğine ilişkin bir gösterge. (Şekil 10) Kaynak: TCMB, DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma Şekil 9: Eşik Seviyeler TCMB Başkanı Sayın Erdem Başçı nın açıkladığı politika tepkisi gerektiren eşik seviyeler Altın Hariç CA 3 Aylık Ortalama (USD milyar, sol eksen) REER (TÜFE bazlı) Güçlü Tepki Tepki Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları, AA Finans

4 Rusya Türkiye Çin İspanya İtalya Almanya Fransa Reel Kur un Doğal Seyri Saydığımız bu iki neden reel kurun doğal değerlenme sürecine işarete ediyorlar. Sayın Başçı nın belirttiği oranlarda değerlenme senaryosu oluşturduğumuzda aslında dile geitirlen eşik seviyesinin de nasıl elde edilmiş olduğunu anlıyoruz. TCMB, reel kuru hesaplarken bir yılın (12 ayın) ortalamasını kullanıyor. Örneğin baz sene olarak kabul edilen 2003 yılı Ocak ayında kur 89, Eylül ayında, ve Aralık ayında 102 seviyesinde olmasına karşılık yıl genelinde ortalama değeri elde ediliyor. Bu nedenle senelik ortalamaları ilgili oranlarda artırdığımızda alt bandı %1,5; üst bandı da %2,0 değerlenme oranından oluşan bir koridor elde edebiliyoruz. Koridoru ve reel kur seviyesinin gelişimini tarihsel olarak incelediğimizde; reel kurun koridoru aştığı dönemlerde dış dengenin bozulduğunu görebiliyoruz. (Şekil 11) Şekil 10: Ekonomik Büyüme ve Reel Kur Reel kur serisinin geçmişi sınırlı (başlangıç 2003) olması nedeniyle çok iyi gözükmese de 2001 sonrası reel kurdaki artış Türkiye de üretilen mallara göreceli olarak talebin artması bir başka ifadeyle de güçlü ekonomik büyümeden kaynaklanıyor REER (YoY, %) GSYİH (YoY, %) 2012 yılı itibariyle üst bant 119,5 (!) değerine işaret ederken, 2013 yılı için bant aralığı 116,0 ile 121,9 değerleri arasında oluşuyor. Geçtiğimiz sene başında reel kur 112 seviyesindeydi. Yıl içinde enflasyon farkı ile (Aktif Kur Politikası, 13 Kasım 2012) hızlı bir şekilde değer kazanan reel kur sene sonunda 119,4 seviyesine kadar ulaştı. Ortalama olarak bant sınırları dahilinde 116,7 olarak oluşan reel kura karşılık TCMB cephanesini 2013 yılına saklamayı tercih ederek Aralık ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan indirirken koridorun alt bandında değişikliğe gitmedi. Bu seneye 119 civarında bir değerle başlaması muhtemel olan TCMB nin politikalarını belirlerken reel kura daha hassas davranmasını bekleyebiliriz yılında reel kurun nasıl seyredeceğini kestirebilmek TCMB poltikalarına ışık tutacaktır. Bunun için de reel kur parametreleri enflasyon ve nominal kur gelişmelerine bakmak gerekiyor. Kaynak: TÜİK, TCMB Şekil 11: REER Değerlenme Patikası REER Kaynak: TCMB, HLY Araştırma Hesapları Şekil 12: Dünya da Enflasyon Beklentileri 1. Nominal kur üzerinde dış dengede kaydedilen iyileşme ile değerlenme baskısı olduğunu takip ettik. (Şekil 4) Nominal kur; formülün payda bölümünde olduğu için ve değerlenme yazım tekniği gereği e parametresini küçülttüğünden nominal kurdaki değer artışları reel kura değer artışı olarak etki ediyor. Ülke gruplarına göre analiz ettiğimizde TL nin sepette ağırlığı orta derece olan (%5,8) Doğu Avrupa ülkeleri hariç tüm ülke gruplarına karşı değer kazandığını görüyoruz. 8% 7% 3% 1% % % 1.9% 1.7% 2. Enflasyon tarafında baktığımızda Türkiye de enflasyonun bu sene yeniden artışma geçmesini bekiyoruz. Bizim beklentimiz %7 lerde enflasyon, TCMB anketinde ise yılsonu beklentisi için %6,2 değeri ile karşılaşıyoruz. (Şekil 12) Kaynak: TCMB, Bloomberg

5 Kur Artışı Enflasyon Beklentisi Orta D. 5 Reel Kur u Etkileyecek Parametreler: Enflasyon Yurt dışında ise enflasyon dinamiklerine baktığımızda sepetteki ağırlığı en fazla olan Euro Bölgesi nde gerileme beklendiğini görüyoruz. Bunun sebebi Euro Bölgesi ndeki sınırlı talep, ekonomik büyüme sıkıntıları, ve para birliği içinde farklı ülkeleirn birbirlerine karşı dengelenme süreçleri Aralık ayı itibariyle %2,2 oranındaki enflasyonun yıl sonunda %1,6 değerine doğru gerilemesi mümkün. Bloomberg piyasa beklentisi ECB hedefi %2 değerinde. (Şekil 13) Şekil 13: Dünya da Enflasyonun Seyri Dünya genelinde fiyat seviyelerinde önemli bir artış beklenmiyor... 7% 3% de geçtiğimiz sene gerileyen enflasyonun bu sene yatay seyretmesi olası. FED hedefi %2 ile uyumlu olarak piyasa beklentisi %1,9. 1% -1% 1 Yıl Önce Enflasyon Beklenti Diğer ülke gruplarını incelediğimizde para birimi yasaklanan ve altın ticaretine zorlanan İran dışında (altın standardı dönemi dinamiği gereği ülkeye altın girişleri enflasyona neden olur) enflasyonun Türkiye nin altında olduğunu anlıyoruz. (%6,1 sepet ağırlığı) ülkelerinde bu sene enflasyonun Çin ekonomisinin hızlanması ile bir miktar yükselmesi mümkün. Benzeri şekilde BRIC ülkelerinde enflasyon yüksek seyredecektir. Aralarında ağırlığı en fazla olan Çin de enflasyonun hızlanması beklense de bu değerin Türkiye enflasyonu altında kalması olası. Enflasyonun yüksek seyrettği Hindistan (>%10) ise sepette ağırlığı düşük bir ülke (%1,6). Faiz artırmakta olan Rusya ise bir miktar daha fazla ağırlığıa sahip olsa da enflasyonun %6,5 civarında yataylaşması ve yılın ilerleyen bölümlerinde sıkı para politikası ile gerilemesi mümkün. Analizimizde enflasyon farkı için ülke gruplarını koordinat sisteminde dört bölgeye ayırabiliriz. Üst grafikte I. ve II. bölgeler enflasyon beklentisi Türkiye nin üzerinde olan (TCMB anketi %6,2) ülkeleri, III. ve IV. bölgeler ise enflasyon beklentisi daha düşük olan ülkelerin yer aldığı bölümler. I. ve II. bölgede ülke grubu olmadığnı görüyoruz. Ülke bazında ise İran ve Hindistan dışında bu bölgede yer alan ülke bulunmuyor. Bunun anlamı Türkiye de TÜFE diğer ülkelere göre daha hızlı artacağı için reel kur üzerinde değerlenme baskısı oluşturacak. Diğer ülke grublarına baktığmızda tercih edilen ülkelerin III. Bölgede yer almaları yani enflasyonlarının artış eğiliminde olmaları olacaktır. Ancak yukarıda saydığımız argümanlar neticesinde sepetteki ağırlığı önemli ölçüde olan ülkelerin IV. bölgede yani hem Türkiye den daha az enflasyona sahip olan hem de enflasyonu yavaşlama / yataylaşma eğiliminde olan ülkeler olduğunu anlıyoruz. (Şekil 14) Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma Şekil 14: Enflasyonun Reel Kur Etkisi Daire büyüklükleri kur sepetindeki ağırlıkları ifade etmektedir 7% 3% Bölge I Orta D. Bölge II 1% -1% Bölge IV 2012 Yılı Enflasyon Değişimi Bölge III - -3% - -1% 1% Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma Şekil 15: Nominal Kurun Reel Kur Etkisi Daire büyüklükleri kur sepetindeki ağırlıkları ifade etmektedir 2 Bölge I 1 Bölge II 1 Orta D. - Bölge IV 2012 Yılı Enflasyon Değişimi Bölge III -1-3% - -1% 1% Kaynak: DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma

6 18 Aralık 20 Aralık 22 Aralık 24 Aralık 26 Aralık 28 Aralık 30 Aralık 1 Ocak 3 Ocak 5 Ocak 7 Ocak 9 Ocak 11 Ocak 13 Ocak 15 Ocak 17 Ocak 19 Ocak 21 Ocak 01 Ocak 03 Ocak 05 Ocak 07 Ocak 09 Ocak 11 Ocak 13 Ocak 15 Ocak 17 Ocak 19 Ocak 21 Ocak 6 Günlük Reel Kur Nominal kur tarafında da aynı analizi yaptığımızda TL nin nominal olarak diğer ülke kurlarına karşı değerlenme eğiliminde olduğunu görüyourz. Enflasyonu yavaşlama eğiliminde olan ülkelere karşı TL değer kazanırken (I. Bölge), enflasyonu artış eğiliminde olan, ve Doğu Avrupa ülkelerinden yalnızca Doğu Avrupa ülkelerine karşı TL nin değer kaybettiğini görüyoruz. IV. Bölgede ise ülke bulunmuyor. (Şekil 15) 2003 yılı değerine denk gelerek baz olara alındığında %2 oranında değer artışı ile sınırlandırma yaptığımız takdirde bu sene TCMB nin reel kuru hem finansal hem de fiyat istikrarı açısından 121,9 dğerinin altında tutmaya çalışacağı görüşündeyiz. Bunun için de sınırında seyreden reel kurdaki değerlenme baskısını hem politika hem de borç alma faizindeki ayarlamalarla yönetmesini bekleyebilriz. Şekil 16: Günlük Bazda Reel Kur Geçtiğimiz ay 118,3 olarak açıklanan reel kurun bu ay içinde hem nominal kurdaki değerlenme ile hem de tütün zammı ile ortaya çıkacak ek enflasyon göz önüne alındığında eşik değer ye oldukça yaklaşmasını öngörüyoruz Piyasa etkisi olarak incelediğimizde; USD/TRY için 1,74 1,80 bandında hareket bekliyoruz. 1,79 üzeri bölgelerde Dolar satış, 1,75 altında alış öneriyoruz. Aşağı yönlü hareketlerin TCMB politikaları ile yönetilmesi, yukarı yönlü hareketlerin de Rezerv Opsiyon Mekanizması ( ROK ) ile otomatik olarak dengelenmesi beklenebilir. Bono / tahvil piyasasına etkileri göz önüne alırsak; verim eğrisinin kısa vadeli bölümünde hareketlerin kur hareketlerine bağlı gerçekleşmesi mümkün olabilir. Böyle bir ortamda TCMB politikalarının kur etkisi üzerinden dolaylı olarak faizlere geçişini değerlendirmek doğru olabilir. Kurun aşağı yönlü hareketlerini kısıtlamasını beklediğimiz TCMB nin, faizleri düşüreceği karar veya düşürmeye yönelik piyasaya vereceği sinyaller kur üzerinde değer kaybına yol açarsa kısa vadeli bono / tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketler gözlemlenebilir. Kasım ayında kredi notunun artırılmasını takiben piyasanın 2013 yılı için olası politika faiz indirimlerini fiyatladığını düşünüyoruz yılında TCMB nin politika kararlarındaki aşağı yönlü hareketler bono / tahvil piyasasında yukarı yönlü hareketlere neden olabilir. (Şekil 17) Kaynak: TCMB, DataStream, Bloomberg, EuroStat, HLY Araştırma Şekil 17: Kur ve Gösterge Tahvil Faizi USD/TRY Gösterge Tahvil Faizi (sağ eksen) Aralık PPK 5.8% 5. Kaynak: Bloomberg

7 KÜNYE 7 Azmi DÖLEN G. Müdür Yrd. (212) Işık ÖKTE Stratejist (212) Bora Tamer YILMAZ Ekonomist (212) Nurcihan AŞIK Uzman Yardımcısı (212) Mustafa Oğuz ACIKARAOĞLU Uzman Yardımcısı (212) Orçun SEYREK Uzman Yardımcısı (212) ÇEKİNCE: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI

BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI HLY ARAŞTIRMA ÖNERİSİ BONO AL 27.02.2014 BONO PİYASASI ORANLARINDA DÜŞÜŞ MÜMKÜN, ANCAK KALICILIĞI KOŞULLARA BAĞLI Bono piyasası oranları, Mayıs 2013 e kadar yaşanan düşüş trendinin başladığı 2012 yılı

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 2015 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler Temmuz 215 Dünya ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda %,2 oranında daralmıştır. İkinci çeyrekte iktisadi faaliyetin seyrine ilişkin açıklanan veriler

Detaylı

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell

Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir... Bertrand Russell Haziran 2014 Ekonomik Görünüm ve Mali Piyasalar Stratejisi Tüm uzmanların aynı görüşte olmaları, hepsinin yanılmaları anlamına da gelebilir..." Bertrand Russell GÖRÜNÜM Ekonomi Mayıs ayında finans piyasalarında

Detaylı

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş

Piyasalarda Bu Ay. Nisan 2014. Şebnem Mermertaş Piyasalarda Bu Ay Nisan 2014 Şebnem Mermertaş 1 Neler oldu? BIST mart ayında %11,5 yükseldi. Dünyada ekonomik büyüme endişeleri yeniden ortaya çıkarken, Ukrayna nın Rusya ya katılması gibi tarihe geçecek

Detaylı

Küresel piyasalarda istisnai gün

Küresel piyasalarda istisnai gün 10 Aralık 2014 Küresel piyasalarda istisnai gün Yunanistan da parlementonun yenilenebileceği ihtimali ve Çin in dün AAA ratingi altındaki tahvillerin kısa vadeli krediler için teminat olarak kabul edilmeyeceğini

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017)

Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) Orta Vadeli Programa İlişkin Değerlendirme (2015-2017) İktisadi Araştırmalar Bölümü Ekim 2014 Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz. 1 I- Dünya Ekonomisine İlişkin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte.

farkı'nı, bir yandan da Türk ekonomisinin küresel piyasalardaki algısını etkin yönetmeleri gerekmekte. FED'in faiz artırımına başlama ihtimali 2015 haziran-temmuz döneminden, 2015 mart-nisan dönemine kayarken, piyasa parametrelerinin şekillenmesinde etkili değişken sayısı artıyor. Zihinlerde 'serseri mayın'

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org

devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik projeleri Ferruh Tunç www.tuyid.org Dijital teknolojiler Belirsizlik ve ortamında yatırımcı Yıldız Holding CFO ların ilişkilerinde CFO su görev Dr. yeni Cem perspektifler Karakaş tanımı Birleşme Borsa ve devralmalarda İstanbul un KPMG sürdürülebilirlik

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Yarın, umduğunuz gibi

Yarın, umduğunuz gibi Fon Bülteni Kasım Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve bin çalışanı sigortası, emeklilik ve fon

Detaylı

uzun vadedeki belirsizliklerin devam etmesi halinde kurda kalıcı bir düşüşten bahsetmenin zor olduğunu değerlendiriyor.

uzun vadedeki belirsizliklerin devam etmesi halinde kurda kalıcı bir düşüşten bahsetmenin zor olduğunu değerlendiriyor. 2014 yıl sonu için, Dolar-TL'de artık 2,5'lar konuşuluyor. TCMB'nin tartılı efektif reel kur endeksi analizine göre, dolar-tl 2,2 TL'yi zorlarken, TL aşırı değer kaybına uğramış gibi gözükse de, uluslararası

Detaylı

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN MESAJI SEKTÖRLERİN MESAJLARI YÖNETİM KURULU VE GENEL SEKRETERLİK DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE GENEL BAKIŞ SEKTÖRLERDE

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi

Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı. Durum Değerlendirmesi Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanı Durum Değerlendirmesi Ozan Acar 1 Temmuz, 2009 Giriş... 2 Yönetici Özeti... 2 1. Türkiye de Dış Ticaret ve Dış Ticaretin Finansmanının Durumu... 6 1.1

Detaylı

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ

SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ SAYI: 2014/2 MART 2014 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ 8 Mayıs 2014 BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜMÜ (Mart 2014) i İÇİNDEKİLER 1. Giriş... 5 2. Krediler...

Detaylı

NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ?

NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ? 12 ARALIK 2012 08:30 NE OLA Kİ BU REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ? Alman yatırımcı güven endeksinde belentilerin üzerindeki artış ve bu akşam sonucunun açıklanacağı FED in Açık Piyasa Komitesi nden (FOMC)

Detaylı

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27

Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 06 Temmuz 2015 / 27 Haftalık Ekonomi ve Finans Bülteni 0 / 27 Haftaya Bakış Geçtiğimiz hafta küresel piyasaların gündeminde Yunanistan kaynaklı gelişmeler ön plana çıktı. Uluslararası kreditörler ile kemer sıkma ve emeklilik

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Büyüme ve üretim direniyor; büyüme hikayemizi sürdürmeliyiz

Büyüme ve üretim direniyor; büyüme hikayemizi sürdürmeliyiz Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği EKONOMİ DEĞERLENDİRME RAPORU No.117 / Eylül 2013 Büyüme ve üretim direniyor; büyüme hikayemizi sürdürmeliyiz Uluslararası ekonomi çevreleri, Türkiye'nin Kurban

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Kasım 2013 1

SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv. İnşaat. Turizm. Enerji. Diğer Göstergeler. Sektörel Gelişmeler /Kasım 2013 1 SEKTÖREL GELİŞMELER İÇİNDEKİLER Otomotiv Ekim Ayında Otomobil İç Satış Artışı Yavaşlayarak Devam Etti. AB Ülkelerinde Yeni Araç Kayıtlarında Eylül-Ekim Döneminde Artış Var. Ticari Araç İç Satışları, Yatırımlarda

Detaylı