DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

2 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, EĞİTİM PROGRAMI GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI BİRİNCİ YARIYIL İKİNCİ YARIYIL Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg ECTS Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg. ECTS MAT 1009 Matematik I MAT 1010 Matematik II FİZ 1011 Fizik I FİZ 1012 Fizik II KİM 1013 Kimya KİM 1032 Kimya Laboratuvarı MDN 1005 Maden Mühendisliğine Giriş BIL 1002 Bilgisayar Programlama JEO 1013 Genel Jeoloji İNŞ 1011 Teknik Resim TBT 1003 TBT JEO 1024 Mineraloji ve Petrografi MDN 1003 Teknik İngilizce I MDN 1004 Teknik İngilizce II BE/GS 1001 Beden Eğ/Halk Oyunları Birinci Yarıyıl Kredi Toplamı İkinci Yarıyıl Kredi Toplamı ÜÇÜNCÜ YARIYIL DÖRDÜNCÜ YARIYIL Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg ECTS Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg. ECTS MAT 2011 Matematik III MAT 2014 Matematik IV İNŞ 1012 Statik JEO 2044 Maden Yatakları MDN 2015 İstatistik İNŞ 2013 Mukavemet İNŞ 2033 Akışkanlar Mekaniği MDN 2012 Cevher Hazırlama I ELK 2081 Elektroteknik ve Elektrik Makinaları MDN 2014 Maden Topoğrafyası MMM 2026 Mühendislik Malzemeleri MDN 2016 Madencilikte Temel Mühendislik Pratiği (PBL) Aİ 1001 Atatürk İlk. ve İnkılap Tar.I TD 1002 Türk Dili II TD 1001 Türk Dili I Aİ 1002 Atatürk İlk. ve İnkılap Tar. II Üçüncü Yarıyıl Kredi Toplamı Dördüncü Yarıyıl Kredi Toplamı BEŞİNCİ YARIYIL ALTINCI YARIYIL Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg ECTS Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg. ECTS MDN 3019 Maden Ekonomisi MDN 3010 Cevher hazırlama III Yeraltı Madencilik MDN 3011 Yöntemleri MDN 3012 Açık İşletme Madenciliği Maden Arama ve Sondaj MDN 3013 Tekniği MDN 3004 Madenlerde Havalandırma MDN 3015 Cevher Hazırlama II MDN 3006 Kaya ve Zemin Mekaniği MDN 2012 MDN 3009 Cevher Hazırlama PDÖ MDN 3011 MDN 3008 Maden İşletme PDÖ Project Based Technical MSI Sosyal Seçmeli Dersler MIN*** Elective Courses (MDN***) (Projeye Dayalı Teknik Seçmeli Dersler) KİM 3031 Fizikokimya MTS Teknik Seçmeli Dersler (Havuzdan) Beşinci Yarıyıl Kredi Toplamı Altıncı Yarıyıl Kredi Toplamı YEDİNCİ YARIYIL (*) SEKİZİNCİ YARIYIL Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg. ECTS Önşart Ders Kodu Ders Adı Ders+Uyg. ECTS Kömür Hazırlama ve Yeraltı Yapıları ve MDN MDN 4006 Teknolojisi Tahkimat Tasarımı Maden Mekanizasyonu ve MDN 4011 Nakliyat MDN 4008 Maden Hukuku ve Çevre MDN 4015 İş Güvenliği MDN 4012 Mühendislik Etiği MDN 3011 MDN 3012 MDN MDN Maden İşletme Tasarımı MDN 3015 MDN 4010 Cevher Hazırlama Tasarımı Project Based Technical Seçmeli Dersler) MIN*** Elective Courses (MDN***) (Projeye Dayalı Teknik MDN 4094 Bitirme Projesi Yedinci Yarıyıl Kredi Toplamı Sekizinci Yarıyıl Kredi Toplamı Güz Yarıyılı Toplam Kredi Bahar Yarıyılı Toplam Kredi Toplam Kredi Saat= 131 (Teorik) + 43 (Uygulama) Kredi Saat = 152,5 Kredi

3 MAT 1009 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Maden Mühendisliği Öğretim Yılı Basım Tarihi Ders Kodu MAT 1009 Ders Adı MATEMATİK I Dönem/Yıl Güz / 1.Sınıf ECTS Kredisi 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Türkçe Zorunlu Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr. Süleyman ŞAFAK Kısa Tanıtım Mühendislik eğitiminde gerekli olan temel matematik bilgileri Haftalık ders planı H1 Fonksiyonlar, H2. Fonksiyonel işlemler, Ters fonksiyonlar, H3. Limit, Belirsiz formlar, Süreklilik H4. Türev, Türevin geometrik ve fiziksel yorumu H5. Türevler üzerine teoremler, Fonksiyonların türevleri H6. Diferansiyel, Rolle ve Ortalama Değer teoremleri, L Hospital kuralı, H7. Dışbükeylik, Maksimum ve minimum, Taylor ve Maclaurin serileri H8. Fonksiyon çizimi, 1. Vize H9. Belirsiz integral, İntegral yöntemleri H10. Belirli integral ve uygulamaları H11. Has olmayan integraller H12. Matrisler, Determinantlar H13. Vektörler, Vektör uzayları ve alt uzaylar, 2. Vize H14. Özdeğerler ve özvektörler, Matris fonksiyonları H15. Doğrusal denklem sistemleri, Doğrusal eşitsizlikler Ders Kitapları Thomas G.B. and Finney R.L., Calculus and Analytic Geometry, Part I, Addison-Wesley, New York, Johnston E. H. and Mathews J. C., Calculus, Addison Wesley, New York, Loon,S.J., Linear Algebra with Applications, Prentice Hall, 6th edition, New Jersey, Yardımcı Kitaplar Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Sunum + Uygulama + Ödev. Değerlendirme Kriterleri 1.Vize (%25) + 2.Vize (%25) + Final (%50) Ders Çıktıları Mühendislik problemleriyle ilgili hesaplama araçlarını anlamak ve etkin bir şekilde kullanabilmek. Uygulamalı problemlerin modellenmesi ve çözümlenmesinde karşılaşılan farklı durumlarda matematiksel metot ve kavramların kullanılabilmesi Dersin Hedefleri DH1: Daha hızlı kavrama ve eğitim boyunca düşünebilme, matematiğin önemi ve amacını göstermektir

4 Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme

5 FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1101 Fizik I Güz/1.Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Türkçe - Zorunlu Öğretim Üyesi Öğr.Gör.Mehmet TARAKÇI Kısa Tanıtım Temel fiziksel kavram, olgular ve aralarındaki ilişkiler Haftalık ders planı 1. Hafta: Ölçme ve birim sistemleri, vektörler ve koordinat sistemleri 2. Hafta: Hareket bilgisi, tek boyutlu hareketler ve üç boyutlu hareketler 3. Hafta: Newton un hareket yasaları 4. Hafta: İş, güç ve enerji 5. Hafta: Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu 6. Hafta: Ara Sınav 7. Hafta: Momentum, itme ve çarpışmalar 8. Hafta: Katı cisimlerin dönme hareketi 9. Hafta: Denge ve esneklik 10. Hafta: Kütleçekim kanunu ve Kepler yasaları 11. Hafta: Periyodik hareket 12. Hafta: Mekanik dalgalar, ses ve duyma 13. Hafta: Akışkanlar mekaniği 14. Hafta Termodinamik, sıcaklık ve hal değişimleri Ders Kitapları Üniversite Fiziği, Young H.G., Freedman R.A., Çev. Edit. Ünlü H., Pearson, 12. Baskı Cilt 1, 2009 Yardımcı Kitaplar Raymond A. Serway, Robert J. Beichner, Çev. Edit. Prof. Dr. Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, 5.Baskı, 2006 Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Ders, Laboratuar Değerlendirme Kriterleri Vize (%40) + Final (%60) Ders Çıktıları Fiziksel büyüklükler tanımlanması ve öğretilmesi Dersin uygulamalarında öğrenci günlük yaşam ve öğrendiği konular arasında ilişki kurma becerisi kazanır. Dersin Hedefleri DH1: Ölçme ve hata kavramların tanınması ve skaler ve vektörel büyüklüklerin öğrenilmesi DH2: Hareket olayının öğrenilmesi ve günlük yaşamla ilişkisinin kurulması DH3: Kuvvet ile hareket arasındaki bağlantının öğrenilmesi

6 DH4: İş, güç ve enerji kavramlarının öğrenilmesi DH5: Momentum kavramının ve çarpışma olaylarının öğrenilmesi DH6: Dönme hareketinin kavranması DH7: Döndürme etkisi ve dönme hareketi arasındaki bağlantının öğrenilmesi DH8: Denge ve esneklik olaylarının öğrenilmesi DH9: Kütleler arasındaki kuvvetin tanınması ve uydu hareketlerinin öğrenilmesi DH10: Periyodik hareketlerin öğrenilmesi DH11: Dalga hareketinin ve ses olgusunun öğrenilmesi DH12: Akışkan davranışlarının öğrenilmesi DH13: Isı ve sıcaklık kavramlarının öğrenilmesi DH14: Sistemler arasındaki ısı akışının ve doğal olayların oluş yönlerinin öğrenilmesi Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH DH DH DH4 3 3 DH DH DH7 4 3 DH8 4 DH9 4 4 DH10 3 DH DH DH DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi PÇ2: Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi PÇ3: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim PÇ4: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikler ve araçlar PÇ5: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci PÇ6: Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi PÇ7: Günümüze ait sorunlar hakkında bilgi

7 KİM 1013 KİMYA DERSİ TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği 2009/2010 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl Güz/Bahar ECTS Kredisi KİM 1013 Kimya Güz/1. Yıl 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuar Seminer Proje Türkçe Zorunlu Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Dr. Serap Seyhan Bozkurt Kısa Tanıtım Temel Kimya dersinin içeriğinde madde, mol, atom, gaz, entalpi, enerji, bağlar, çözeltiler gibi kavramlar kullanılır. Bu ders ile bu temel kavramların öğrenciye kazandırılması amaçlanmaktadır. Haftalık Ders Planı Kimya H1. Madde, Maddenin Özellikleri ve Ölçme H2. Atomun Yapısı, Elementler ve Periyodik Çizelge H3. Kimyasal Bağlar H4. Moleküler Geometri ve Bağ Teorileri H5. Kimyasal Eşitlikler ve Nicel Bağıntılar H6. Gazlar, Sıvılar, Katılar ve Moleküller Arası Etkileşimler H7. 1.vize H8. Çözeltiler H9. Kimyasal Kinetik ve Denge H10. Asitler, Bazlar ve İyonik Denge H11. Kimyasal Termodinamik H12. Elektrokimya H13. Çekirdek Kimyası H14. Final sınavı Ders Kitapları Petrucci, Temel Kimya 1 ve Temel Kimya 2 Mortimer, Modern Üniversite Kimyası 1 ve 2 Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Sözlü sunum + Görsel anlatım Değerlendirme Kriterleri Ara sınav %50 + Final %50 Ders Çıktıları Temel kimya konularında yer alan kavramlar ve bu kavramlar arası ilişkileri ortaya koyabilme yeterliliğini kazanma.

8 Dersin Hedefleri DH1: Temel kimya kavramlarını açıklayabilme DH2: Temel kimya kavramlarını kavrayabilme. DH3: Temel kimya kavramlarını, problemlere uygulayabilme DH4: Kavramlar arasındaki ilişkiyi başka örnekler üzerinde gösterebilme DH5: Kavramlar arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme DH6: Kavramlar arasındaki ilişkiyi karşılaştırabilme Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH DH DH DH DH DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme

9 MDN 1005 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi MDN 1005 Maden Mühendisliğine Giriş Güz/1.Sınıf 4 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Türkçe - Zorunlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil KÖSE - Prof. Dr. Üner İPEKOĞLU Kısa Tanıtım Madenciliğin Tarhçesi, Önemi, Maden Mühendisinin Ana Görevleri, Madenciliğin Temel Konuları, Dünya ve Ülke Madencilğine Genel Bir Bakış, Önemli Maden Kuruluşları, Türkiye Maden Kaynakları... Haftalık ders planı 1. Hafta: Madenciliğin Tarhçesi, Önemi, 2. Hafta: Maden Mühendisinin Ana Görevleri 3. Hafta: Madenciliğin Temel Konuları ve Önemli Kavramlar-Terimler 4. Hafta: Açık İşletme Madenciliği ve Yöntemleri 5. Hafta: Yeraltı-Kapalı İşletme Madenciliği ve Yöntemleri 6. Hafta: Ara Sınav 7. Hafta: Cevher Hazırlama ve Prensipleri 8. Hafta: Metalurji ve Temel Kavramları 9. Hafta: Türkiye de Madencilik, Cumhuriyet Öncesi, Cumhuriyet Sonrası ve Günümüz Madenciliği 10. Hafta: Dünya ve Ülke Madencilğine Genel Bir Bakış 11. Hafta: Ara Sınav 12. Hafta: Önemli Maden Kuruluşları, 13. Hafta: Türkiye Maden Kaynakları. 14. Hafta : Madenlerin Kullanım Yerleri ve Değerlendirilmesi Ders Kitapları Madenciliğe Giriş, Ü. İpekoğlu, Ç.Tatar, C. Aksoy, F.Kahraman. DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayın No:319, 2005 Yardımcı Kitaplar Maden Mühendisliğine Giriş, C.Birön, S.Atak, İstanbul Teknik Üniversitesi, Cevher Hazırlama Ü. İpekoğlu,M.Tanrıverdi. DEÜ Mühendislik Fakültesi Yayın No:238, 2002 Madenlerde Hazırlık ve Kazı İşleri, S. Saltoğlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Ders Sunum Değerlendirme Kriterleri Vize 1 (%25) + Vize 2 (%25) + Final (%50) Ders Çıktıları Madencilik Kavramları, cevher üretim işletme yöntemlerinin bilinmesi, cevher hazırlama konularının öğretilmesi, ülke maden yatakları ve madenlerin kullanım alanları hakkında bilgilendirme ve maden mühendisliği temelininin yerleştirilmesi. Dersin Hedefleri DH1: Madenciliğinin önemi ve yerinin anlaşılmasının sağlanması DH2: Maden Mühendisliği temel görev ve sorumlulukları DH3: Madencilik Temel Konuları ve Önemli Kavramlar-Terimlerin öğrenilmesi DH4: Açık İşletme Madenciliği ve Yöntemleri, uygulama kriterleri ve kullanılan makina-ekipmanların öğretilmesi

10 DH5: Kapalı İşletme Madenciliği ve Yöntemleri, uygulama kriterleri ve başlıca ekipmanların öğretilmesi DH6: Açık ve Kapalı İşletme avantaj-dezavantajları, ekonomik değerlendirme karşılaştırmalarının sağlanması DH7: Cevher Hazırlama ve Prensipleri, uygulama kriterleri ve başlıca kullanılan makina-ekipmanların öğretilmesi DH8: Metalurji ve Prensipleri, Cevher Hazırlama sonrası konsantrenin metalurjik tesislere uygunluğunun sağlanması DH9: Türkiye de Madenciliğin gelişimi, Cumhuriyet Öncesi, Cumhuriyet Sonrası ve Günümüz Madenciliğinin öğretilmesi DH10: Dünya ve Ülke Madencilğine Genel Bir Bakış, DH11: Maden üretim ihracat değerlerinin analizi ve hedeflerin öğretilmesi DH12: Önemli Maden Kuruluşlarının tanıtılması ve ülke madenciliğindeki yerinin öğretilmesi DH13: Türkiye Maden Kaynakları, Önemli rezervlerin ve enerji, endüstriyel, metal hammadde kaynaklarının biliinmesi DH14: Madenlerin Kullanım Yerleri ve Değerlendirilmesi ve gelecekteki önemlerinin öğretilmesi Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH1 5 5 DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme

11 JEO 1013 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi JEO 1013 GENEL JEOLOJİ Güz/1.Sınıf 3 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Türkçe - Zorunlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Talip Güngör Kısa Tanıtım Bu derste jeoloji bilimini, temel prensiplerini ve yerkürenin ana özelliklerini anlaması amaçlanmıştır. Bu amaçla dersin içeriği jeoloji biliminin tanımı, uygulama alanları, temel prensipleri ve yerküreyi oluşturan ana materyallerin tanıtılması ile sınırlanmıştır. Haftalık ders planı H1. EVRENİN OLUŞUMU H2. JEOLOJİYE GİRİŞ H3. JEOLOJİNİN İLKELERİ H4. YERKÜRE H5. MİNERAL/KRİSTAL H6. KAYALAR H7. MAGMATİZMA VE MAGMATİK KAYALAR-PLUTONİZMA H8. MAGMATİZMA VE MAGMATİK KAYALAR-VOLKANİZMA H9. METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYALAR H10. ARASINAV H11. AYRIŞMA-AŞINMA-TAŞINMA H12. TORTULLAŞMA VE TORTUL KAYALAR H13. JEOLOJİK ZAMAN H14. KAYALARDA DEFORMASYON Ders Kitapları 1. Ketin, İ Genel Jeoloji. İTÜ Vakfı 2. Monroe, JS and Wicander, R Fiziksel Jeoloji. TMMOB, JMO yayınları (Yayına hazırlayanlar: Dirik, K ve Şener, M) Yardımcı Kitaplar Press, F. and Siever, R Understanding Earth. Plummer, CC and McGeary, D Physical Geology. Wm. C. Brown Publishers Thompson, GR and Turk, J Earth Science and The Environment. Saunders College Publishing Wicander, R and Monroe, JS Essentials of Geology West Publishing Company Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Sunum ve Ödev Değerlendirme Kriterleri Vize (%35) + Ödev (%15) + Final (%65) Ders Çıktıları Öğrenciler jeoloji biliminin temel prensiplerini öğrenir ve ana konularına giriş yaparlar Dersin Hedefleri

12 DH1: JEOLOJİNİN İLKELERİ DH2: MİNERAL/KRİSTAL DH3: TORTULLAŞMA VE TORTUL KAYALAR DH4: MAGMATİZMA VE MAGMATİK KAYALAR-PLUTONİZMA DH5:METAMORFİZMA VE METAMORFİK KAYALAR DH6: JEOLOJİK ZAMAN, KAYALARDA DEFORMASYON Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 PÇ1 DH DH DH3 4 DH4 4 DH5 3 DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme TBT 1003 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi TBT 1003 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Güz/1.Sınıf 3 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje

13 Türkçe - Zorunlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Turan BATAR Kısa Tanıtım Ders kapsamında bilgisayarların tanıtımı, genel işlevlerinin yanısıra her bir öğrencinin kendi rapor ve projelerini hazırlamasının öğretilmesi hedeflenmektedir. Haftalık ders planı 1. Hafta: Bilgisayarı oluşturan parçaların tanıtımı, iç ve dış donanım kavramı 2. Hafta: Bilgisayarı oluşturan parçaların tanıtımı, iç ve dış donanım kavramı 3. Hafta: Düz yazı yazma, paragraf hazırlama, sayfa yapısı, karakter biçimleme, 4. Hafta: Karakter biçimleme, biçem hazırlama ve kullanımı, tablo hazırlama rapor ve proje yazımları 5. Hafta: Tablo hazırlama rapor ve proje yazımları 6. Hafta: Ara Sınav 7. Hafta: Grafik çizimleri 8. Hafta: Excelde hesaplama, formülasyon uygulamaları 9. Hafta: Excel mühendislik uygulamaları 10. Hafta: Excel mühendislik uygulamaları 11. Hafta: Ara Sınav 12. Hafta: Temel işlevler ve uygulamaları 13. Hafta: Slayt hazırlama 14. Hafta Ödev Raporlarının hazırlanması ve değerlendirme Ders Kitapları 1. YANIK, M.; Microsoft Office Pro, İstanbul-1997 Yardımcı Kitaplar CHIP Eğitim Serisi Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Sunum + Ödev+ Uygulama Değerlendirme Kriterleri Vize (%35) + Ödev (%15) + Final (%50)

14 Ders Çıktıları Word ve Excel uygulamalarının bilinmesi, mühendislik problemlerinin çözümünde basit formülasyon uygulamalarının öğretilmesi ve örnek proje yazımının benimsenmesi Dersin Hedefleri DH1: Bilgisayar uygulamalarının mühendislik sektörü içindeki yerinin anlaşılmasının sağlanması DH2: Bilgisayar özellikleri ve tanınması DH3: Proje hazırlanmasında kullanılan bilgisayar uygulamalarının öğrenilmesi DH4: Bilgisayar uygulamalarından yararlanarak porje geliştirme bilgisi edinilmesi DH5: Mühendislik uygulamalarında bilgisayarın kullanımı DH6: Excel uygulamalrı DH7: Word uygulamaları DH8: Rapor hazırlama DH9: Slayt hazırlama DH10: Ödev Raporlarının hazırlanması ve değerlendirme DH11: Temel işlevler ve uygulamaları Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH DH DH DH DH DH DH DH DH9 5 2 DH DH Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme

15 MDN 1003 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Maden Mühendisliği Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi MDN 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 1 Güz / 1.Sınıf 3 Dil Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje İngilizce - Zorunlu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağatay PAMUKÇU Kısa Tanıtım Madencilikte kullanılan teknik terimlerin ve kavramların öğrenciye öğretilmesi. Haftalık ders planı 1. Hafta: Öğrencilerle tanışma, basit İngilizce cümlelerle öğrencilerin yabancı dil seviyesinin belirlenmesi. 2. Hafta: Madenciliğe giriş, madenciliğin tarihçesi ve insaoğluna ve medeniyete yaptığı katkılar 3. Hafta: Madenlerin günlük hayatta kullanım alanlarının anlatılması 4. Hafta: Maden, madencilik ve maden mühendisliği terimlerinin öğrenciye anlatılması. 5. Hafta: Mineral, kayaç, cevher, gang, yantaş gibi terimlerin öğretilmesi. 6. Hafta: Ara Sınav 7. Hafta: Bir maden operasyonunun arama, hazırlık, işletme aşamalarının detaylı şekilde işlenmesi. 8. Hafta: Açık ocak madenciliği ve yeraltı üretim yöntemlerine değinilmesi ve gerekli tanımların öğretilmesi 9. Hafta: Maden kapatma ve rekültivasyon aşamalarının incelenmesi. 10. Hafta: Madenciliğin birim operasyonlarının ve mineral ekonomisinin aktarılması 11. Hafta: Genel jeoloji, manto-kabuk-çekirdek gibi jeolojik kavramların tanıtılması 12. Hafta: Yeryüzündeki plaka hareketlerinin ve plaka tektoniğinin anlatılması. 13. Hafta: Ara Sınav 14. Hafta: Depremlerin ve bununla ilgili olarak, odak, derinlik, Richter ölçeği, tsunami gibi terimlerin öğretilmesi. Ders Kitapları Teknik İngilizce 1 Ders Notları, Prof. Dr. Üner İpekoğlu. Yardımcı Kitaplar Değişik İngilizce gramer kitapları Öğretme/Öğrenme Yöntemleri Sunum + Tartışma + Ödev Değerlendirme Kriterleri Vize (% 50) + Final (%50) Ders Çıktıları Genel madencilik kapsamında cevher hazırlama-zenginleştirme, açık işletme ve yeraltı madenciliği ile ilgili İngilizce bilgilerin, İngilizce isimlerinin ve tanımlarının öğrenciye aktarılması. Dersin Hedefleri DH1: Madenciliğe giriş, madenciliğin tarihçesi ve insaoğluna ve medeniyete yaptığı katkıların İngilizce olarak öğretilmesi DH2: Madenlerin günlük hayattaki kullanım alanlarının anlatılması İngilizce olarak işlenmesi DH3: Maden, madencilik ve maden mühendisliği terimlerinin İngilizce isimlerinin ve tanımlarının öğrenciye anlatılması. DH4: Mineral, kayaç, cevher, gang, yantaş gibi terimlerin İngilizcelerinin öğretilmesi. DH5 : Bir madencilik operasyonunun arama, hazırlık, işletme aşamalarının detaylı şekilde işlenmesi ve İngilizce lerinin öğretilmesi DH6: Açık ocak madenciliği tekniğinin detaylı şekilde anlatılması DH7: Yeraltı üretim yöntemlerinin şekillerle anlatılması ve gerekli tanımların öğretilmesi DH8: Maden kapatma ve rekültivasyon aşamalarının incelenmesi. DH9: Madenciliğin kapsadığı birim operasyonlarının ve mineral ekonomisinin İngilizce olarak anlatılması DH10: Genel jeoloji, manto-kabuk-çekirdek gibi jeolojik kavramların İngilizce karşılıklarının verilmesi ve anlatılması DH11: Jeoloji kapsamında yeryüzünde görülen plaka hareketlerinin ve plaka tektoniğinin anlatılması.

16 DH12: Depremlerin ve bununla ilgili olarak, odak, derinlik, Richter ölçeği, tsunami gibi terimlerin İngilizce lerinin öğretilmesi Dersin Hedefleri X Program Çıktıları Matrisi PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 DH DH DH DH DH DH DH7 3 2 DH DH9 3 DH10 3 DH11 2 DH12 2 Program Çıktıları PÇ1: Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi kazandırma PÇ2: Deney tasarımlama ve yapma ile deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazandırma PÇ3: İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarımlama becerisi kazandırma PÇ4: Disiplinlerarası takımlarda çalışabilme becerisi kazandırma PÇ5: Mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazandırma PÇ6: Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma PÇ7: Etkin iletişim kurma becerisi kazandırma PÇ8: Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlarda etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim sağlama PÇ9: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi kazandırma PÇ10: Çağın sorunları hakkında bilgi kazandırma PÇ11: Mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisi kazandırma PÇ12: Ülkemiz kaynaklarını en verimli şekilde işleyecek, konusunda uzman araştıran sorgulayan bireyler yetiştirme PÇ13: Madencilik sektöründeki problemlerin çözümüne yönelik olarak bilgi ve teknolojileri üretebilen bireyler yetiştirme PÇ14: Temel mühendislik sorunlarını anlayabilen analiz edip çözüm geliştirebilen bireyler yetiştirme PÇ15: Sürekli öğrenmeyi ve mesleki, toplumsal, kültürel gelişimi amaç edinmiş bireyler yetiştirme

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU

FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU FİZ 1011 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Öğretim Yılı Basım Tarihi Makina Mühendisliği 2010-2011 03/03/2011 Ders Kodu Ders Adı Dönem/Yıl ECTS Kredisi FİZ 1011 FİZİK I Güz/1. Sınıf 5 Dil Ön Şart Durumu Kredi

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233

Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1/233 Ders İçerikleri ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ /233 DERS TANITIM FORMU Bölüm Adı Makina Mühendisliği Öğretim Yılı 20-202 Tarih /../20. Ders Kodu MF03 Ders Adı BİLGİSAYAR

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (ECTS) BİLGİ PAKETİ A. BÖLÜMÜN GENEL TANIMI 1. Bölümün amacı Elektirik Eğitimi Bölümünde okuyan öğrencilere elektrik

Detaylı

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) Endüstri Mühendisliğinin Fonksiyonları, Metod Mühendisliği, İş Ölçüm Teknikleri,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ BOLOGNA SÜRECİ BÖLÜM TANITIMI 1 Bölüm Hakkında: Dört yıllık programın ilk iki yılında teorik geniş bir çerçevede matematiğin temelleri

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim

Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Lisans Dersleri Örgün Eğitim 1. Sınıf 1. Dönem Ders Listesi Kod Ad Teorik Uygulama Kredi AKTS 0802104 Analiz I 4 2 5 7 0802105 Analitik Geometri

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 0 ANALİZ I MATEMATİK Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : Türü (Zorunlu / Seçmeli ) : ZORUNLU

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü

Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL MAT 101-Matematik I 4 /

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) MAK 101 TEKNİK ÇİZİM (1-2) 2 AKTS: 5 Teknik resim çiziminde kullanılan

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS) BİLGİ PAKETİ I-KURUMLA İLGİLİ BİLGİLER II- GENEL PRATİK BİLGİLER Otomotiv Eğitimi Anabilim Dalı Programı

Detaylı