NEAR EAST MEDICAL JOURNAL YAKIN DOĞU TIP DERGĠSĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NEAR EAST MEDICAL JOURNAL YAKIN DOĞU TIP DERGĠSĠ"

Transkript

1 NEAR EAST MEDICAL JOURNAL YAKIN DOĞU TIP DERGĠSĠ owner sahibi Dr. Suat Ġrfan GÜNSEL honorary editor onursal editör Prof.Dr. Gamze MOCAN KUZEY editor-in-chief baģ editör Prof.Dr. Mustafa Asım ġafak assistant editors yardımcı editörler Prof.Dr. Hasan BESĠM Prof.Dr. Finn RASMUSSEN Prof.Dr. Mehmet Cemil UYGUR editor of basic sciences temel bilimler editörü Prof.Dr. Nazmi ÖZER editor of medical sciences dahili bilimler editörü Prof.Dr. Fatma Tümay SÖZEN editor of surgical sciences cerrahi bilimler editörü Prof.Dr. Haluk ÖZTÜRK editor of biostatistic biyoistatistik editörü Prof.Dr. Ergun KARAOĞLU Publication Type Yayın Türü International Periodic Uluslararası Süreli Yayın publishing editor yayın editörü Prof.Dr. Nerin Nadir BAHÇECĠLER Language Yayın Dili English & Turkish Ġngilizce ve Türkçe Publication Period Yayımlanma Periyodu 3 issues per year Yılda 3 sayı Address Adres Near East University Faculty of Medicine Dean s Office, Nicosia, TRNC Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, LefkoĢa, KKTC Web Site Web Sitesi e-posta

2 Editorial Board of Medical Sciences Dahili Bilimler Editörler Kurulu Prof.Dr. Nail BULAKBAġI Doç.Dr. Ergün BarıĢ KAYA Yrd.Doç.Dr. Fuat Türköz ÇĠNER Yrd.Doç.Dr. Aslı Feride KAPTANOĞLU Yrd.Doç.Dr. Kaya SÜER Editorial Board of Surgical Sciences Cerrahi Bilimler Editörler Kurulu Prof.Dr. Kubilay ÇETĠNKAYA Doç.Dr. Orgun DEREN Yrd.Doç.Dr. Tolga GÜLER Yrd.Doç.Dr. Levent Mert GÜNAY Yrd.Doç.Dr. Belde TARHAN Editorial Board of Basic Sciences Temel Bilimler Editörler Kurulu Prof.Dr. Nedim Sezgin ĠLGĠ Prof.Dr. Nedime SERAKINCI Yrd.Doç.Dr. Murat UNCU Editorial Board of Biostatistic Biyoistatistik Editörler Kurulu Doç.Dr. Erdem KARABULUT Dr. Umut ARSLAN Publishing Coordinators Yayın Koordinatörleri Doç.Dr. Nazan ÇOBANOĞLU Doç.Dr. Abdullah Erkan TARHAN Publishing Secretariat Yayın Sekreteryası Yrd.Doç.Dr. Kadir Koray BAġ Yrd.Doç.Dr. Ġlker ĠPEKDAL Yrd.Doç.Dr. Fatma ÇĠFTÇĠ Yrd.Doç.Dr. Sevim KAVUNCU Yrd.Doç.Dr. Orçun ÇĠFTÇĠ Uzm.Dr. Ayman ABUDALAL Yrd.Doç.Dr. Cem ÇOMUNOĞLU Yrd.Doç.Dr. Hasan Mete ĠNANÇLI Uzm.Dr. Pembe Hare YĠĞĠTOĞLU Uzm.Ody. Hatice GARABLĠ EĞĠTMEN Ġngilizce Edidörü Editor of English Language Dr. Türkan ARCA, Ph.D. Türkçe Editörü Editor of Turkish Language Dr. ġevket ÖZNUR, Ph.D. Web Site Editor Web Sitesi Editörü Ali Erdinç KÖROĞLU Web Site Assistant Editor Web Sitesi Editör Yardımcısı Batur KAÇAMAK

3 BİLİMSEL KURUL Prof.Dr. Tülin Akan Prof.Dr. Yücel Anadolu Prof.Dr. Emel Türk Arıbaş Prof.Dr. Teslime Atlı Prof.Dr. Jagdish Butany Prof.Dr. Charles Cihangir Canver Prof.Dr. Cemal Cingi Prof.Dr. Onur Çelik Prof.Dr. Yaşar Çokkeser Prof.Dr. Mehmet Doğanay Prof.Dr. Michael J. Droller Prof.Dr. Belma Durupınar Prof.Dr. Jonathan I. Epstein Prof.Dr. Ayşe Erbay Prof.Dr. Emel Erkek Prof.Dr. Serpil Erol Prof.Dr. Deniz Doğru Ersöz Prof.Dr. Deniz Gökengin Prof.Dr. Kemal Görür Prof.Dr. Serhat İnalöz Prof.Dr. Armağan İncesulu Prof.Dr. Erkan Kaptanoğlu Prof.Dr. Michael Kattan Prof.Dr. Yusuf Kemal Kemaloğlu Prof.Dr. Mehmet Kıyan Prof.Dr. Nural Kiper Prof.Dr. Eric Klein Prof.Dr. W. Robert Lee Prof.Dr. Nuray Bayar Muluk Prof.Dr. Birsen Mutlu Prof.Dr. Onur Odabaşı Prof.Dr. Uğur Özçelik Prof.Dr. Mack Roach Prof.Dr. Bülent Satar Prof.Dr. William U. Shipley Prof.Dr. Joseph A. Smith Prof.Dr. Mark S. Soloway Prof.Dr. Utku Şenol Prof.Dr. Ayşe Willke Topçu Prof.Dr. Bülent Topuz Prof.Dr. Necla Eren Tülek Prof.Dr. Roberto Verna SCIENTIFIC BOARD Prof.Dr. Yıldız Yeğenoğlu Prof.Dr. Taner Yılmaz Prof.Dr. Köksal Yuca Prof.Dr. Ayşe Yüce Doç.Dr. Mustafa Altındiş Doç.Dr. Yaşar Bayındır Doç.Dr. Orhan Baylan Doç.Dr. Serhat Birengel Doç.Dr. İlknur Haberal Can Doç.Dr. Salih Cesur Doç.Dr. Emel Çalıkoğlu Doç.Dr. Seyra Erbek Doç.Dr. Taner Kemal Erdağ Doç.Dr. İlgen Ertam Doç.Dr. Göknur Haliloğlu Doç.Dr. Ali İnal Doç.Dr. Mahmut Tayyar Kalcıoğlu Doç.Dr. Erkan Karataş Doç.Dr. Turgut Karlıdağ Doç.Dr. Hasan Karsen Doç.Dr. Selçuk Kılıç Doç.Dr. Göksel Kıter Doç.Dr. Dilek Yeşim Metin Doç.Dr. Haldun Oğuz Doç.Dr. Fatih Özaltın Doç.Dr. Müge Özcan Doç.Dr. Nail Özgüneş Doç.Dr. Cansın Saçkesen Doç.Dr. Tutku Soyer Doç.Dr. Orhan Şencan Doç.Dr. Güneş Şenol Doç.Dr. Gülden Sönmez Tamer Doç.Dr. Hale Toklu Doç.Dr. Selma Tosun Doç.Dr. Vedat Turhan Doç.Dr. Pınar Türkmenoğlu Doç.Dr. Ahmet Ural Doç.Dr. Gülen Eda Utine Doç.Dr. Ebru Yalçın Yrd.Doç.Dr. Ali Acar Yrd.Doç.Dr. Nebahat Dikici Yrd.Doç.Dr. Haluk Erdoğan iii

4 YAZARLARA BĠLGĠ Yakın Doğu Tıp Dergisine makale göndermek için; tr adresine bakabilirsiniz.makalelerinizle ilgili gelişmeleri numarası ile bu adresten takip edebilirsiniz. GENEL BĠLGĠLER Yakın Doğu Tıp Dergisi (YDTD), tıbbın her dalı ile ilgili olabilecek retrospektif, prospektif veya deneysel araştırmalar, derlemeler, olgu sunumları, editöryal yorum/tartışmalar, editöre mektuplar, cerrahi teknikler, tıbbi kitap değerlendirmeleri gibi konuları yayımlayan bilimsel bir dergidir. Yayımlanmak için gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere halen değerlendirme aşaması altında olmaması gerekir. Eğer makalede daha önce yayımlanmış; alıntı yazı, tablo, resim vs. mevcut ise makale yazarı, yayın hakkı sahibi ve yazarlarından yazılı izin almak ve bunu makalede belirtmek zorundadır. Bilimsel toplantılarda sunulan özetler, makalede belirtilmesi koşulu ile kabul edilir. Makale bilimsel değerlendirme için işleme alındıktan sonra, yayın hakları devir formunda belirtilmiş olan yazar isimleri ve sıralaması esas alınır. ETĠK SORUMLULUK o Dergi, İnsan öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklerasyonu Prensipleri ne uygunluk (http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ index.html) ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin MATERYAL VE METOD bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından ve çalışmaya katılmış insanlardan Aydınlatılmış Onam (informed consent) aldıklarını belirtmek zorundadır. o Çalışmada Hayvan öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin MATERYAL VE METOD bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır. o Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan Aydınlatılmış Onam alınmalıdır. o Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma, vb. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır. o Makalede Etik Kurul Onayı alınması gerekli ise; alınan belge tarayıcıdan elektronik ortama çevrilecek ile online olarak ulaştırılacaktır. o Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. YAYIN HAKKI 1976 Copyright Act e göre, bütün yazarlar tarafından imzalanmış yayın haklarının devredildiğini bildiren bir mektup makale ile birlikte gönderilmelidir. Bu mektupta şu ifadelere yer verilmelidir: YDTD editörler kurulunun dikkatine, makale başlığı başlıklı makalenin yazarları olarak bizler, makalenin tüm yayın haklarını Yakın Doğu Üniversitesine devrettiğimizi beyan ve kabul ederiz. Makale yazarlarına, yazıları karşılığında herhangi bir ücret ödenmez. Yazarlar, internet adresinden ulaşacakları Yayın Hakları Devir Formu nu doldurup, fax veya posta yoluyla göndermelidirler. YAZI ÇEġĠTLERĠ ARAġTIRMALAR: Kliniklerde yapılan prospektif-retrospektif ve her türlü deneysel çalışmaların yapısı şu şekilde olmalıdır: o Bölümlendirilmiş özet; ortalama kelimeden oluşan (1) amaç, (2) materyal-metot, (3) bulgular ve (4) sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Özette kısaltma ve referans numarası kullanılmamalıdır. o Anahtar Kelimeler; indeks medikusta yer alan konu başlıklarına uygun en az üç anahtar kelime verilmelidir. o Giriş - Materyal ve Metot Bulgular Tartışma Sonuç Teşekkür - Kaynaklar DERLEME: Doğrudan veya davet edilen yazarlar tarafından hazırlanır. Tıbbi özellik gösteren her türlü konu için son tıp literatürünü de içine alacak şekilde hazırlanmalıdır. Konuyla ilgili lehte ve aleyhte görüşlere yer verilmeli, yazarın kendi önerisine göre bir sonuca bağlanmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili basılmış yayınlarının olması özellikle tercih nedenidir. Ş u bölümlerden oluşmalıdır; o Özet; bölümlendirilmiş olması gerekmez ve 250 kelimeyi geçmemelidir. o Doküman kaynağı - Çalışma seçim kriterleri Sonuç - Kaynaklar o Konunun aktarımında kullanılan başlık ve alt başlıklarda numaralandırma sistemi kullanılmalıdır. Örneğin 1. Tanım, 1.1. İnsidans, 1.2. Etiyoloji, 2. Tedavi, 2.1. Medikal Tedavi, 2.2. Cerrahi Tedavi vb Doküman kaynağı: Çalışmanın konusunu oluşturan alanda yapılan taramanın kriterleri (yıl, dil, insan-hayvan çalışması vb), arama terimleri belirtilmelidir. Çalışma seçim ölçütleri: Taranan çalışmaların kabul etme ve reddetme kriterleri açıklanmalıdır. OLGU SUNUMU: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren olguların sunulduğu makalelerdir. Olgu sunumları açık ve net olan en fazla 4 şekil içermelidir. Şu bölümlerden oluşmalıdır; o Özet; bölümlendirilmiş olması gerekmez ve 150 kelimeyi geçmemelidir. o Giriş - Olgu Sunumu; açık ve net olmadır - Ayırıcı Tanı Tedavi Sonuç Kaynaklar EDĠTÖRE MEKTUP: Editöre mektuplar 700 kelimeyi aşmamalı, kaynak sayısı onun üzerinde olmamalıdır. Editöre mektuplarda özet ve anahtar kelime gerekmez. iv

5 MAKALELERĠN YAZIM FORMATI VE SĠTĠLĠ Makaleler bir bilgisayar yazım programıyla (Microsoft Office Word, Open Office Word vb) hazırlanmalıdır. Makalenin rumuzu şeklinde bir veya iki kelimeden oluşan bir kısa başlık oluşturulmalıdır. Bu kısa başlık her bir sayfanın sol üst köşesinde kullanılmalıdır. Makalenin her bir bölümü ayrı bir dosya halinde hazırlanmalıdır; o Başlık sayfası (title) - Ana metin (özet, anahtar kelimeler, abstract, key words, metin, teşekkür bölümü, kaynaklar) (text), o Tablolar (tab1, tab2, ) - Şekiller (fig1, fig2, ) - Şekil alt yazıları (legend) o Yayın hakkı (cr) Bu dosyalar isimlendirilirken kısa başlık kullanılmalıdır. Örneğin title-ear.effusion, text-ear.effusion, tab1-ear.effusion, fig1-ear.effusion, legend-ear.effusion, cr-ear.effusion vb Başlık sayfasında makalenin başlığı konuyu anlatacak şekilde kısa ve net olmalıdır. Hem Türkçe, hem İngilizce başlık bir arada verilmelidir. Başlık sayfasında bütün yazarların tam isimleri, akademik ünvanları, çalıştıkları kurum, elektronik posta adresleri, telefon numaraları ve varsa belgegeçer numaraları bulunmalıdır. İletişim kurulacak yazar yıldız * işaretiyle belirtilmelidir, belirtilmemişse ilk sıradaki yazar kabul edilecektir. Makale daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuşsa belirtilmedir. Ana metin hazırlanırken her iki dilde başlık tekrar bulunmalıdır. Her sayfanın sol üst köşesinde kısa başlık yer almalıdır. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Metin içinde kullanılan kısaltmaların ilk geçtiği yerde tam yazılımı verilmeli, parantez içinde kısaltması yazılmalıdır. Ölçü birimi olarak metrik birimler tercih edilmeli, diğer birimler açıklayıcı olarak istenirse parantez içinde ayrıca verilebilir. İlaçların ticari isimleri yerine jenerik isimleri kullanılmalıdır. TABLOLAR VE ġekġller Tablolar word programlarındaki tablo hazırlama menüsüyle hazırlanmalıdır. Tablo hazırlanmasında excel ve benzeri programlar kullanılmamalıdır. Tablolar metin içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve isimlendirmelidir. ġekiller metin içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Şekil alt yazıları ayrı bir dosya olarak hazırlanmalıdır. Renkli olarak basılması istenilen fotoğraflar için ücret talep edilebilir. Online olarak yayınlanacak makalelerdeki renkli fotoğraflar için ücret talep edilmez. o Her bir şekil ayrı bir dosya olarak eklenmelidir - Şekiller metin içinde numaraları ile refere edilmelidir - Şekil alt yazıları için ayrı bir dosya hazırlanmalıdır (legend). Dijital olarak gönderilecek şekillerin TIFF veya EPS formatında olması ve en az 300 dpi çözünürlüğe sahip olması gerekir. ġekil alt yazıları açıklayıcı, mümkün olduğunca kısa ve net olmalıdır. Mikroskobik görüntülerde büyütme derecesi, kullanılan boyalar ayrıca belirtilmelidir. Şekil üzerinde kullanılan sembollerin açıklaması yapılmalıdır. Alıntı olarak kullanılan çizimler, tablolar veya 200 kelimeyi geçen metin bölümleri için yazardan ve yayınevinden alınmış yazılı izin makale ile birlikte gönderilmelidir. KAYNAKLARIN YAZILIMI Kaynaklar yazı içinde geçiş sırasına göre numaralanmalıdır. Özet içinde referans numarası kullanılmamalıdır. Yazar ismi 5 ve daha çok ise ilk üç isim sonrasında ve.ark. kısaltması kullanılabilir. Dört yazarlı referanslarda tüm isimler belirtilmelidir. Kaynak Yazılımı Ġçin Örnekler 4 isimden çok yazarı olan makale yazılımı; 1. Ishiyama A, Ishiyama GP, Lopez I, et al. Histopathology of idiopathic chronic recurrent vertigo. Laryngoscope 1996; 106(11): Baskıda olan makale yazılımı; 2. Şafak MA, Göçmen H, Samim E, Özeri C. Canal wall down tympanoplasty. Gazi Medical J (in press). Ek sayı olarak basılan makale yazılımı; 3. Paganini EP, Latham D, Abdulhadi M. Practical consideration of recombinant human erythropoietin therapy. Am J Kidney Dis 1989; 14(suppl 1): Kitapların kaynak gösterilmesi; 4. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, et al (eds): Otolaryngology (ed 3). Philadelphia, PA, Saunders, Kitaptan bir bölümün kaynak gösterilmesi; 5. Luxon LM. Causes of balance disorders, in Stephens D (ed); Adult Audiology, in Kerr AG (ed): Scott-Brown s Otolaryngology (ed 5). London, Butterworth, 1987, pp Makale Hazırlanmasında Son Kontrol o Bütün yazarların elektronik posta adreslerinin, telefon numaralarının başlık sayfasında bulunmalı. o Bir iki kelimelik kısa başlık oluşturulup, her bir sayfanın sol üst köşesine yazılması ve dosya isimlerinde kullanılmalı. o Hem Türkçe, hem İngilizce bölümlendirilmiş özet ve anahtar kelimeler hazırlanmalı. o Şekiller, tablolar ve alt yazıların ayrı dosyalar halinde olmalı. o Tüm yazarlar tarafından imzalanmış Yayın Hakkı Devri mektubunun bulunmalı. YASAL SORUMLULUK: Dergide yayınlanan makalelerde veya reklamlarda savunulan görüşler, öne sürülen tezler ve her türlü alıntıdan doğam sorumluluk yazarlara ve ilgili reklamın kurumuna aittir, derginin editörlüğü, yayın kurulları, hakemleri ve yayıncı sorumlu tutulamaz. MAKALENĠN GÖNDERĠLMESĠ: Yukarıdaki formata göre hazırlanmış olan çalışmanız web sitesi (http://nemj.neu.edu.tr) üzerindeki link aracılığıyla veya ile gönderilebilir. Yazıların takibi için editörlüğün size bildirdiği makale numarası kullanılarak gerek websitesi (http://nemj.neu.edu. tr) üzerindeki link üzerinden, gerek aşağıdaki link üzerinden açılacak tablo aracılığı ile yapılabilir. LĠNK:https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CJjIgNwP&key=0AvwBiEbTxed1dHpPYVNZbnUtTTJscTRiNXhsRk hlr3c&hl=en_us&authkey=cjjignwp#gid=0 v

6 AUTHORS GUIDELINES The original manuscript and illustrations suitable for publication should be sent by a link at online. You can follow the state of your manuscript at this website by the manuscript number. EDITORIAL POLICIES AND PROCEDURES Near East Medical Journal (NEMJ) provides a forum for publishing clinical research in all areas of medicine from clinical to basic research, publishes retrospective, prospective clinical studies experimental studies, reviews, case reports, editorial discussions, letter to editor, describing to surgical technique as how I do it, discussions about scientific books. Manuscripts written in both English or Turkish may be received for evaluation by NEMJ, but should include an title, abstract and key-words in both English and Turkish. The Journal commits to rigorous peer rev iew, and stipulates freedom from commercial influence, and promotion of the highest ethical and scientific standards in published articles. Articles are accepted for publication on the condition that they are original, are not under consideration by another journal, or have not been previously published. Direct quotations, tables, or illustrations that have appeared in copyrighted material must be accompanied by written permission for their use from the copyright owner and authors. ETHICS o The Journal adheres to the principles set forth in the Helsinki Declaration (http://www.wma.net/en/30publications/ 10policies/b3/index.html) and holds that all reported research involving Human beings are conducted in accordance with such principles. Reports describing data obtained from research conducted in human participants must contain a statement in the MATERIAL AND METHODS section indicating approval by the institutional ethical review board and submission of informed consents by the participants. o All papers reporting experiments using animals must include a statement in the MATERIAL AND METHODS section giving assurance that all animals have received human care in compliance with the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html ) and indicating approval by the institutional ethical review board. o Case reports should be accompanied by INFORMED CONSENT whether the identity of the patient is disclosed or not. o If the proposed publication concerns any commercial product, the author must include in the cover letter a statement indicating that the author(s) has (have) no financial or other interest in the product or explaining the nature of any relation (including consultancies) between the author(s) and the manufacturer or distributor of the product. o If Ethics Committee Approval is required for an article, document obtained from ethics committee should be sent to NE MJ by o It is the authors responsibility to prepare a manuscript that meets ethical criteria. COPYRIGHT In accordance with the Copyright Act of 1976, a transmittal letter signed by all authors should accompany the manuscript. This letter must contain the following statements: In consideration of the NEMJ s reviewing and editing submission, manuscript title, the author(s) undersigned transfers, assigns, and otherwise conveys all copyright ownership to Near East University in the event that such work is published in the NEMJ. Author(s) can find an example of this Copy Right Transfer letter at website of the journal. Published manuscripts become the property of the publisher and may not be published elsewhere without written permission of NEMJ editorial boards. MANUSCRIPT CATEGORIES ORIGINAL ARTICLES: Submission should present research that is pertinent to the field and focus on how the findings can be applied to the practice of otolaryngology. Original contributions should include: o Structured abstract; no more than 250 words, which contains (1) purpose, (2) materials and methods, (3) results, and (4) conclusion. Abbreviations and references should not appear in the abstract. o Key Words; at least three key -words (MeSH-terms) should be mentioned according to medical subject headings. o Instruction - Materials and Methods Results Discussion Conclusion - References CURRENT REVIEWS: Reviews are prepared either directly or upon invitation. Clinically applicable practice-oriented reviews of topics of contemporary interest and importance will be considered for publication. Preferred structure of review articles o Prepare a structured abstract of no more than 250 words followed by at least 3 keywords (MeSH terms) on the same page o Objectives - Data source - Study selection Results Conclusion - References Data source: Summarize briefly the data source, including time restrictions and exact indexing quick terms used for article retrieval from any bibliographic databases, including restrictions to any specific language such as English or to human subjects. Study selection: Describe criteria used to select studies for detailed review from those identified as relevant to the topic. CASE REPORTS: These submissions should be case reports of unusual merit that report new information. Manuscripts should include brief illustrations not more than four. Case reports may include; Abstract, less than 150 words, is not need to be structured Introduction - Case presentation that is clear and concise - Differential diagnosis with supporting testing - Therapeutic aproach (if present) Conclusion - References LETTER TO THE EDITOR: Letters to the Editor are welcomed but should be limited to 700 words and no more than 10 references. No abstract and keywords required. vi

7 MANUSCRIPT FORMAT AND STYLE Manuscripts will be prepared by using a word processor, like microsoft office word or open office word programs. A short RUNNING TITLE with one or two words will be given by authors for every manuscript. This short running title should appear on the upper left corner of each page. Every section will be a separate word files: o Title page (title) - Main text (abstract, key words, text, acknowledgements, references) (text), o Individual tables (tab1, tab2, ), - Figures (fig1, fig2, ) - Figure legends (legend) o Copyright letter (cr). These files have to be called with running title. For example title-ear.effusion, text-ear.effusion, tab1-ear.effusion, fig1- ear.effusion, legend-ear.effusion, cr-ear.effusion, etc On the title page, the title should be specific and clear. The title should appear in English and Turkish. Title page will include each author s name, highest academic degree, and institutional affiliation, mailing address, telephone number and if facsimile number if present. Corresponding author will be mentioned with an asterisk *, if not the first author will be accepted as corresponding author. Identify the meeting at which the paper was presented prior to publication, if any, and grantor(s) of financial support obtained by the authors for the research, if any. The title of the manuscript must take place at the beginning of the main text without names of authors. The short running title have to be at left upper corner of each page of the main text. Abbreviations should not be used in the title. Avoid uncommon abbreviations in the text; when they must be used, spell terms out in full at first appearance, followed by the abbreviation in parentheses. All measurements should be in SI (metric) units. Use generic names for durugs and nonproprietary descriptions of products and equipment. TABLES AND ILLUSTRATIONS Tables should be prepared by table function of the related word process program. The excel or similar programs could not be used for preparation of the tables. Every table should be labeled and numbered. Indicate their placement in the text in consecutive numeric order. Each figure must be identified individually (e.g., Figure 1, Figure 2, etc.) and within the text of the manuscript. Authors may either prepare the label of the figures or legends in a separate file. Authors will be charged for color illustrations in print. Color illustrations online are free of charge. The Publisher will provide, upon request, an estimate of the cost of color artwork. o All figures must be submitted as a separate attachment file. Do not insert figures into the main document o "Attached Figures" must be identified within the "Main Text" of the paper. The "Attached Figures" must be labeled. o Authors may either type the label in the "Caption/Legend" box or add a text box onto each figure. Digital art needs to be created/scanned and saved and submitted as either a TIFF or an EPS, at least 300 dpi. Figure legends: Each figure must be accompanied by an explanatory legend. They should be brief and specific, and they should appear on a separate legend file. Use scale markers in the image for electron micrographs, and indicate the type of stain used. Explain all symbols used in the figure. REFERENCES should be arranged in order of citation in the text and numbered consecutively. All references must be cited in the text. References should not be appeared in the structured abstract. Journal article more than four authors; 1. Ishiyama A, Ishiyama GP, Lopez I, et al. Histopathology of idiopathic chronic recurrent vertigo. Laryngoscope 1996; 106(11): Journal article in press; 2. Şafak MA, Göçmen H, Samim E, Özeri C. Canal wall down tympanoplasty. Gazi Medical J (in press). Journal article in a supplement; 3. Paganini EP, Latham D, Abdulhadi M. Practical consideration of recombinant human erythropoietin therapy. Am J Kidney Dis 1989; 14(suppl 1): Complete book; 4. Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, et al (eds): Otolaryngology (ed 3). Philadelphia, PA, Saunders, Chapter of book; 5. Luxon LM. Causes of balance disorders, in Stephens D (ed); Adult Audiology, in Kerr AG (ed): Scott-Brown s Otolaryngology (ed 5). London, Butterworth, 1987, pp Manuscript Checklist (Before submission) o Title page with complete mailing address, telephone of all authors. o Generating a running title which is composed with one or two words, and using this in every page at left upper corner. o Abstract in structured format and keywords in English and Turkish. o Figures, tables and legends as separate files. o Copyright statement signed by all authors. DISCLAIMER: The Publisher and the Editor-in-Chief cannot be held responsible for errors or any consequences arising from the use of information contained in the journal, the views and opinions expressed do not necessarily reflect those of the Publisher, Societies and the Editors. SENDING THE MANUSCRIPT: Your manuscripts prepared according to instructions have to be sent to the journal by the link at website (http://nemj.neu.edu.tr) or by You may follow the stage of your manuscript by the website or the link below. LINK:https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?authkey=CJjIgNwP&key=0AvwBiEbTxed1dHpPYVNZbnUtTTJscTRiNXhsRkhL R3c&hl=en_US&authkey=CJjIgNwP#gid=0 vii

8 ÖNSÖZ FOREWORD Değerli tıp mensupları, Tıp Fakültesi tarafından basılan Yakın Doğu Üniversitesi Dergisinin baģlangıç sayısını sizlere sunmaktan çok heyecan duymaktayız. Uzun süren alt yapı ve hazırlık döneminden sonra, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs Adası ndaki ilk Tıp Fakültesini kurmaktan gurur duymaktadır. Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Tıp Fakültesi ve beraberindeki Üniversite hastanesini kurmadaki amacını, hem yerli halka hem de tüm dünyadan gelecek hastalara hizmet olarak kararlaģtırmıģtır. Tıp Fakültesine ilk öğrenci kabulü 2008 yılında gerçekleģmiģ ve Fakültemiz ilk mezunlarını vereceği Akademik Yılının bitimini heyecanla beklemektedir. Tıp, kendi doğası gereği geliģmeye devam eder, bu yüzden de tıp eğitimi devamlıdır. Bu nedenle, bu dergi tıp bilimindeki bilim adamlarının kendi bulgularını ve deneyimlerini paylaģabilecekleri bir ortam ihtiyacından ortaya çıkmıģtır. Bu dergi sadece kendi tıbbi personeline ve öğrencilerimize değil, aynı zamanda komģu ülkelere ve tüm dünyaya hizmet edecektir. Ġnanıyorum ki bu dergi, zamanla, tıp bilimleri dergileri arasında önde gelenler arasında yerini bulacak ve bölge halkına sağlanan tıbbi bakımın geliģimine ve büyümesine katkıda bulunacaktır. Prof.Dr. ġenol BektaĢ Rektör Yardımcısı Dear Colleagues, We are proud to introduce the first issue of Near East Medical Journal (NEMJ), published by the Faculty of Medicine. After a long period of groundwork and preparation, Near East University is proud to have founded the first Faculty of Medicine on the island of Cyprus. Near East University Board of Trustees decided to establish the Faculty of Medicine and its adjacent university hospital with the objective of serving the local community as well as patients from all over the world. Faculty of Medicine first accepted its students in 2008 and is excitedly awaiting the end of the academic year when it will have its first graduates. As the landscape of medicine continues to develop, so does medical education. Therefore, this journal arose from the necessity of establishing a medium where researchers in medical sciences could share their findings and experience with each other. This journal will not only serve our own medical staff and students but also those of neighboring countries and the entire world. I sincerely believe that this journal will, in time, consolidate itself as one of the leading journals in medical sciences and will contribute to the growth and development of healthcare within the region for the benefit of the public. Prof.Dr. ġenol BektaĢ, PhD. Vice Rector viii

9 BAŞLARKEN PREFACE Değerli tıp mensupları, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi nin yayın organı olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Dergisi nin (Near East University Medical Journal NEMJ) ilk sayısı tıp dünyasına hayırlı olsun yılında kurulan Yakın Doğu Üniversitesi bugün 55 değiģik ülkeden gelen seçkin öğrencileri ile uluslararası bir kimlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin BaĢkenti LefkoĢa da yüksek düzeyde eğitim olanakları ve yetkin öğretim kadrosuyla etkinlik göstermektedir. Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Üniversiteler Birliği ne (EUA), UNESCO bünyesindeki Uluslararası Üniversiteler Birliği ne (IAU), Ġslam Dünyası Üniversiteler Federasyonu ve (FUIW) Uluslararası Mühendislik Eğitimi Topluluğu na (IGIP) tam üyedir. ÇağdaĢ bir kampüs alanı içerisindeki düzeni ve estetik açıdan mükemmel dokusuyla Yakın Doğu Üniversitesi, bugün 16 Fakültesi ve 3 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksek okulu ve 3 Enstitüsü ile kamu hizmeti yapan özel bir üniversitedir. 20 Temmuz 2008 tarihinde açılan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi 7 Ekim 2008 tarihinde öğretime baģlamıģtır. Eğitim dili Ġngilizcedir. Organ/sistem temelli entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Büyük emeklerle çok kısa bir sürede inģası tamamlanan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, gerek modern donanımı gerek yetenekli ve mesleğinde son derece baģarılı öğretim üyesi ve yardımcı eleman kadrosu ile kaliteli tıp eğitimi, erken tanı ve tedavi, eğitim ve araģtırma kurumu olarak insan sağlığına üst düzeyde hizmet üretmek için 2010 yılında faaliyete geçmiģtir. Dear Colleagues, We present our best wishes for the first issue of Near East Medical Journal (NEMJ) as the scientific publication of Near East University, Faculty of Medicine. NEU was established in 1988 in Nicosia, the capital city of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Having been active with excellent educational facilities and highly qualified educational staff NEU now has an international identity by receiving distinguished students from 55 different countries. NEU is an official member of European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU) within UNESCO, Federation of the Universities of the Islamic World (FUIW), and International Society for Engineering Education (IGIP). With its contexture in a contemporary and aesthetically magnificent structure NEU is a public serving private university with its 16 faculties and 3 schools, 4 vocational schools and 3 institutes. NEU Faculty of Medicine was opened on the 20 th of July, 2008 and started education on the 7 th of October, Education is in English and organ/system based integrated education method is applied within the Faculty of Medicine. Construction of Near East University Hospital was finished with a great effort in a short time. NEU Hospital started to work actively in 2010 as a training and research institution dedicated to provide a high standard medical education as well as early diagnosis and treatment with a view to provide the best possible service for the health of the humankind with its contemporary facilities, talented and highly successful teaching staff in their fields and their assistants. ix

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM

NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM NEAR EAST MEDICAL JOURNAL - YAKIN DOĞU TIP DERGİSİ YEAR - YIL: 2011 VOLUME - CİLT: 1 ISSUE - SAYI: 2 NOVEMBER - KASIM Owner Sahibi Dr. Suat İrfan GÜNSEL Honorary Editor Onursal Editör Prof.Dr. Gamze MOCAN

Detaylı

ĐÇĐNDEKĐLER. 61 Akut Faz Reaktanların Disk Hernisi ile Đlişki Fatih Ersoy Deniz, Beytullah Yıldırım, Đlker Etikan

ĐÇĐNDEKĐLER. 61 Akut Faz Reaktanların Disk Hernisi ile Đlişki Fatih Ersoy Deniz, Beytullah Yıldırım, Đlker Etikan TÜRK TIP DERGĐSĐ Yayının Adı: Türk Tıp Dergisi (Turkish Medical Journal) ISSN: 1307-1858 Sahibi: Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına Prof. Dr. Nihat TOSUN Sorumlu Yazı Đşleri Müdürü: Prof. Dr.

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January

Cilt Volume Sayı Issue Ocak January Cilt Volume Sayı Issue Ocak January 11 1 2013 Editörler Kurulu/Editorial Board Cem BABADOĞAN Koray BAŞAR Gonca ELÇİN Muzaffer FİNCANCI Serhat ÜNAL Danışma Kurulu/Editorial Advisory Board Hacettepe AIDS

Detaylı

Davetli Derlemeler / Invited Reviews

Davetli Derlemeler / Invited Reviews ,661 ǩ (,661 14 5ÈSL 5PSBLT %FSOFõJ OJO ZBZ O PSHBO E S I 0GmDJBM KPVSOBM PG UIF 5VSLJTI 5IPSBDJD 4PDJFUZ.. SAYI / ISSUE 4 EKIM / OCTOBER 2013 CILT / VOLUME Davetli Derlemeler / Invited Reviews Climate

Detaylı

Turkish Journal of Pathology

Turkish Journal of Pathology ISSN 1018-5615 Türk Dergisi Patoloji Der nekleri Federasyonu Yayın Organı Official Journal of the Federation of Turkish Pathology Societies Turkish Journal of Pathology Activity-Based Costing for Pathology

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X FLORA Cilt/Volume 19 Sayı/Issue 3 Eylül/September 2014 Sayfa/Page 105-144 CİLT/VOLUME 19 SAYI/ISSUE 3 EYLÜL/SEPTEMBER 2014 İŞBİRLİĞİYLE

Detaylı

Türk İmmünoloji Dergisi

Türk İmmünoloji Dergisi e-issn 2147-8325 Türk İmmünoloji Derneği 1974 Turkish Journal of Immunology Türk İmmünoloji Dergisi Year (Yıl) 1 - Volume (Cilt) 1 - Number (Sayı) 3 - December - Aralık 2013 Owner on behalf of the Turkish

Detaylı

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor)

Baş Editör (Editor in Chief) Aynur Ayşe KARADUMAN. Editör Yardımcıları (Associate Editors) Teknik Editör (Technical Editor) www.turkjphysiotherrehabil.org ISSN:1300-8757 e-issn: 2148-0109 TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ nin bilimsel yayın organı ve süreli yayınıdır. (The official scientific journal of Turkish Physiotherapy

Detaylı

Turkish Archives of Otorhinolaryngology

Turkish Archives of Otorhinolaryngology ISSN 2149-3987 Volume / Cilt 53 ~ Issue / Sayı 1 ~ March / Mart 2015 HEAD AND NECK SURGERY SOCIETY 1930 Official Journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun

Detaylı

Özgün Araştırmalar / Original Articles

Özgün Araştırmalar / Original Articles ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 12 Sayı 1 Mart 2011 Volume 12 Issue 1 March 2011

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Cilt Volume Sayı Issue Haziran June Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman ÇEVİK Yazı İşleri Müdürü/Editorial Manager Doç.

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 2 Issue - Sayı 4 December - Aralık 2014 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery,

Detaylı

Turkish Archives of Otolaryngology

Turkish Archives of Otolaryngology ISSN 0304-4793 Volume / Cilt 51 ~ Issue / Sayı 2 ~ June ~ Haziran 2013 TURKISH OTORHINOLARYNGOLOGY Official journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society Türk Kulak Burun Boğaz

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 2 Issue - Sayı 1 March - Mart 2014 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery, Bezmialem

Detaylı

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık.

TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY. www.tjn.org.tr Cilt. Aralık. ISSN: 1301-062X TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TURKISH JOURNAL OF NEUROLOGY TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ Türk Nöroloji Dergisi Turkish Journal of Neurology Cilt-Volume: 20 Özel Sayı-Supplement:

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI DERGİSİ Derginin Kısa Adı : Turk J Public Health Derginin Sahibi : HASUDER adına Doç. Dr. Tacettin İnandı, Mustafa Kemal Üniversitesi., Hatay Baş Editör Editörler Kurulu :Prof.Dr.

Detaylı

The Journal of Academic Geriatrics

The Journal of Academic Geriatrics Akademik Geriatri Cilt Volume Sayı Issue Haziran June6 22014 Akademik Geriatri Derneğinin yayın organıdır. Official Journal of the Academic Geriatrics Society Sahibi/Owner Bilimsel Tıp Yayınevi adına Osman

Detaylı

TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU

TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU ISSN 0377-9777 (Basili / Printed) ISSN 1308-2523 (Çevrimiçi / Online) T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU < Cilt/Vol 70 < Sayý/Number 1 < Yýl/Year 2013 T.C. SAĞLIK

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Periorbital and Orbital Cellulitis Periorbital

Detaylı

www.bezmialemscience.org

www.bezmialemscience.org www.bezmialemscience.org Vol - Cilt 3 Issue - Sayı 1 April - Nisan 2015 Owner Saffet TÜZGEN Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey Editor in Chief Adem AKÇAKAYA Department of General Surgery, Bezmialem

Detaylı

Turkish Archives of Otolaryngology

Turkish Archives of Otolaryngology ISSN 0304-4793 E-ISSN 1303-6289 Volume / Cilt 52 ~ Issue / Sayı 1 ~ March / Mart 2014 HEAD AND NECK SURGERY SOCIETY 1930 Official Journal of the Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society

Detaylı

Journal of Pediatric Infection

Journal of Pediatric Infection www.jpediatrinf.org / www.cocukenfeksiyon.org Journal of Pediatric Infection ISSN 1307-1068 E-ISSN 1308-5271 Original Investigations / Özgün Araştırmalar Hospital Infections in the Pediatric Intensive

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 EISSN 1309-6222 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yoğun Bakımda Yaşlı Mortalitesi Elderly Mortality in ICU Sibel Akın ve ark.; Kayseri, Türkiye Nütrisyon ve Yoğun Bakım

Detaylı

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014

Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 49 Sayı Issue 1 Mart March 2014 Yenidoğan döneminde sürfaktan kullanımı The use of surfactant in the neonatal period Nilgün Kültürsay ve ark., İzmir, Türkiye

Detaylı

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine

Journal of Medical and Surgical Intensive Care Medicine ISSN 1309-1689 Medicine Özgün Araştırmalar / Original Investigations Yanık YBÜ de Enfeksiyon Burn ICU Infection Ahmet Çınar Yastı ve ark.; Ankara, Türkiye Karma YBÜ de Cerrahi ve Dahili Hastalar Surgical

Detaylı

Anatolian Journal of Medical Sciences Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi

Anatolian Journal of Medical Sciences Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi Anadolu Tıp Bilimleri Dergisi Aim ANATOLIAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES is an English and Turkish multidisciplinary peer-reviewed medical journal publishing articles in the fields of general medicine.

Detaylı

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş

Editörler/Editors in Chief: Özlem Özdemir Kumbasar, İsmail Savaş Onursal Editör/Honorary Editor: Doğanay Alper Cilt Volume Sayı Issue Haziran June 63 2 2015 Türk Tüberküloz ve Toraks Derneği nin yayınıdır. Official Journal of the Turkish Association of Tuberculosis

Detaylı

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015

Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 TPA has been accepted for inclusion in PubMed Central. ISSN 1306-0015 EISSN 1306-6278 Cilt Volume 50 Sayı Issue 1 Mart March 2015 Erken puberte ayırıcı tanısı Differential diagnosis of precocious puberty

Detaylı

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation

Osteoporosis in Postmenopausal Women. The Awareness about Cardiopulmonary Rehabilitation. Pediatric Cardiac Rehabilitation ISSN 1302-0234 E-ISSN 1308-6316 Editör / Editor Ayşegül Ketenci Editör Yardımcıları Associate Editors Ayşe Nur Bardak Sibel Eyigör Nurettin Taştekin İlker Yağcı Orijinal Makaleler / Original Articles Spinal

Detaylı