DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ ADI VE SOYADI Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 15/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Doç. Dr. Muhsin KAR Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Year : 2006 Pages: 76 Jury : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ : Doç. Dr. Muhsin KAR : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Tez çalışmamızda döviz kurundaki değişikliklerin ülke ekonomilerine olan etkileri incelenmiştir. Konuyla ilgili bilinen araştırmalara başvurulmuş ve firma ya da endüstri ölçeğinden daha çok döviz kurunun bütünsel olarak ekonominin yapısına olan etkileri incelenmiştir. Döviz Kuru ile ilgili literatüre bakıldığında bütün ülkeler için uygun olan tek bir döviz kuru rejiminin olmadığı anlaşılmıştır. Bir ülkede uygulanan döviz kuru rejiminin, ülkenin ekonomik ve siyasal yapısı ile uluslararası ticaretteki gelişmelere göre değişiklik göstereceği görülmüştür li yıllarda uluslararası parasal sistemde meydana gelen değişikliklerden sonra bir çok ülke sabit kur rejiminden daha esnek bir rejime kaymışlar ve bu anlamda Türkiye de bir istisna oluşturmamıştır. Literatürde uygulanan kur sisteminin makroekonomik yapı ve büyüme üzerinde etkilerinin olduğu tartışılmaktadır. Bu tezin amacı, döviz kuru rejimlerini teorik olarak ve Türkiye deki uygulamasını tanıtmak mikroekonomik ve makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Döviz Kurunun Etkileri, Döviz Kuru Sistemleri, Sabit Kur, Esnek Kur, Dış Ticaret, Enflasyon. I

5 DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis THE FOREIGN EXCHANGE RATE EXPOSURE OF ECONOMIC IMPACTS Sait KOÇAK Supervisor: Assistant Professor Halil ALTINTAŞ Year : 2006 Pages: 76 Jury : Assist. Prof. Dr.Halil ALTINTAŞ : Assoc Prof. Dr. Muhsin KAR : Assoc. Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ We evaluate the foreign exchange rate exposure of national economics. We use the well-known research ideas and apply it to whole economies instead of single firms or industries. Results based on data from Turkish Economy show that national foreign exchange rate exposures are significantly related to the current balance variables of corresponding economies. As far as literature is concerned, there is not any single exchange rate regime which is appropriate for all countries. It has been seen that the system of exchange rate in a country may change according to the developments in the international trade and economic and political structure. After the developments seen in the international monetary system in the 1970s, many countries had shifted from the fixed exchange rate system to a more flexible one and Turkey was not an exception in this term. It is argued in the literature that the regime of exchange rate especially in the developing countries have some impacts on the macroeconomic stability and economic growth. The aim of this thesis is to introduce the exchange rate systems developed in the theory and implemented in Turkey, and to assess the impacts of exchange rate on the microeconomic variables and the macroeconomic variables. Key Words: Exchange Rate Exposure, Exchange Rate Systems, Fixed Exchange Rate, Flexible Exchange Rate, Foreign Trade, Inflation. II

6 ÖNSÖZ Gelişmekte olan ülkelerin finansal krizlerinin nedenleri arasında başat bir rol oynayan en önemli faktörlerden birisi olan döviz kurundaki dalgalanmaların yıkıcı etkilerinden korunması amacıyla döviz kuru sistemlerinin tanımlanması, ekonomik sistemi krize sürükleyen faktörlerinin belirlenmesi ve önceden öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmalar, yarınlara yönelik kaygıların azaltılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında, engin bilgi ve tecrübesi ile bana yardımcı olan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ a çalışma konusuna yönelmem de, kaynak seçiminde araştırmalarımda bana büyük destek veren hocalarım Doç.Dr. Muhsin KAR ve Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ a teşekkürü bir borç bilirim. Borcumu hiçbir şekilde tamamıyla ödeyemeyeceğime inandığım Seyhan IŞIK a sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerek tez çalışmalarım sırasında gerekse akademik personel olarak ilişkilerim sırasında yardımları için Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kıymetli kadrosuna da teşekkürlerimi sunarım. Tek tek isimlerini sayamadıklarımın beni mazur göreceklerini umuyorum. Eylül 2006, KAHRAMANMARAŞ Sait KOÇAK III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER...IV KISALTMALAR...VII ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ...IX 1.GİRİŞ ÇALIŞMANIN AMACI KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR DÖVİZ KURU VE BAŞLICA ÖNEMLİ DÖVİZ KURU REJİMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Döviz Kuru nun Tanımı, Döviz Kuru Sistemleri, Avantajları ve Dezavantajları Döviz Kuru Tanımı: Nominal Döviz Kuru: Reel Döviz Kuru: Döviz Kurunun Oluşumu Döviz Talebi Döviz Arzı Döviz Kurunun Oluşması Döviz Kuruna Yönelik Ekonomik Yaklaşımlar Denge Döviz Kuru Dolaysız Kur ve Çapraz Kur Dolaysız Kur Çapraz Kur Kur Riski Kavramı ve Temelleri İşlem Etkisi (1). İşlem Riskleri Ekonomik Etki (1). Ekonomik Risk Çevrim Etkisi (1).Çevrim Riski (Translation Exposure) Döviz Kur Sistemleri ve İşleyişi Esnek Rejimler Esnek Kur Sistemi (1) Esnek Kur Sisteminin, İktisat Politikasına Yararları (2) Esnek Kurun Avantajları Serbest Dalgalanma (Free Float) Gözetimli Dalgalanma (Managed Float) Karma Rejimler Döviz Kuru Bantları Ayarlanabilir Kur Sistemi Kayan Parite Sistemi Sabit Rejimler Gerçek Sabit Kur IMF Sınıflandırmasında Döviz Kuru Sistemleri Para ve Döviz Kuru Politikaları IV

8 Ekonomik Büyüklük TÜRKİYE DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE EKONOMİK DURUM Giriş Sonrası Türkiye de Uygulanan Döviz Kuru Sistemleri Dönemi Dönemi Dönemi Nisan 1994 Kararları Nisan 1994 Kararları Sonrası Gelişmeler Dönemi Yılı Enflasyonu Düşürme Programı ve Kur Politikası Programın Amaçları ve Temel Makroekonomik Hedefleri Kur Politikası Kasım 2001 Krizi ve Dalgalı Kur Sistemine Geçiş Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Kur Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikaları EKONOMİ POLİTİKASI UYGULAMALARINDA DÖVİZ KURU REJİMLERİ VE ETKİLERİ Makro Ekonomik Etkiler Kur Politikasının Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkileri: Devalüasyon Revalüasyon J Eğrisinin Tanımı Marshall-Lerner Koşulu Kur Ayarlamaları ve Dış Ödemeler Dengesi Devalüasyonun Geleneksel Analizi: Esneklik Yaklaşımı Toplam Harcama Yaklaşımı Parasal Yaklaşım Reel Döviz Kuru Hareketleri Ve Dış Ticaret Fiyatları Kur Politikası ve Ticaret Dengesi Reel Döviz Fiyatları ve Dış Ticaret Fiyatları Sermaye Akımları ve Döviz Kuru Döviz Kurunun İhracat ve İthalat Üzerinde Etkisi Kur Ayarlamalarının İhracat Üzerindeki Etkisi (1). İhracat Artışına İlişkin Yaklaşımlar Kur Ayarlamalarının İthalat Üzerine Etkisi Döviz Kuru ve Faiz Oranları Döviz Kurunun Faiz Oranlarına Etkisi Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi Döviz Kuru, Faiz Oranları ve Enflasyon İlişkisi Enflasyon - Para Arzı İlişkisi Enflasyon ve Döviz Kuru Kur Rejiminin Enflasyona Etkisi Döviz Kurunun Büyümeye Etkisi V

9 5.2.Döviz Kuru Değişimlerinin Mikro Ekonomik Etkileri Döviz Kurundaki Değişimlerin Reel Sektör Üzerinde Etkileri Döviz Kurların KOBİ ler Üzerindeki Etkileri KOBİ lerin Türkiye Ekonomisindeki Rolü ve Önemi Ekonomik Krizin KOBİ ler Üzerindeki Yansımaları (1) İşyeri Kapanmaları (2) Üretim ve Kapasite Kullanım Oranlarında Düşüş (3) Maliyetlerde Artış (4) İstihdamda Gerileme ve İstihdam Yükümlülüklerinde Artış (5) Finansman Sorunu (6) KOBİ Yatırımlarında Gerileme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ. VI

10 KISALTMALAR DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü DK : Döviz Kuru DPT : Devlet Planlama Teşkilatı GDP : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GEGP : Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla IMF : Uluslararası Para Fonu İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KKDF : Kaynak Kullanım Destek Fonu KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler NDK : Nominal Döviz Kuru RDK : Reel Döviz Kuru SAGP : Satın Alma Gücü Paritesi TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği YP : Yabancı Para EVDS : Elektronik Veri Dağıtım Sistemi VII

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 3.1 Firmanın Nakit Akışlarının Maruz Kalacağı Ekonomik 17 Etkinin, Uluslararası Ticarette Yaygın Bazı İşlemlerin Etkileri Çizelge 4.1 Türkiye de Uygulanmış Döviz Kuru Sistemleri 28 Çizelge Yılları Sonu Döviz Kurları: ABD Doları ve 30 Alman Markı Çizelge Yılları Sonu İtibariyle Döviz Kurları: ABD 34 Doları ve Alman Markı Çizelge 4.4 Temel Makro Ekonomik Hedefler 35 Çizelge 4.5 Döviz Kuru Sepeti Artış Oranları ( ) 36 Çizelge 4.6 Kur Sepeti Aralığı Artış Oranı (%) (1Temmuz Aralık 2002) Çizelge 4.7 Türkiye de 1980 Sonrası Yapılan Devalüasyonlar 39 Çizelge 5.1 Kriz Öncesinde ve Kriz İçinde Sermaye Hareketleri, 53 Milyon $ Çizelge 5.2 Türkiye de Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 54 Çizelge 5.3 KOBİ Teşvik Belgelerine Tahsis Edilen Yatırım ve 69 İşletme Kredilerinin Dağılımı VIII

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Şeklin Adı: Sayfa No: Şekil 3.1 Döviz Kuru Rejimleri 8 Şekil 3.2 Döviz Kurunun Oluşması 10 Şekil 3.3 Piyasa Denge Fiyatı 21 Şekil 3.4 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 26 Şekil 3.5 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 27 Şekil 3.6 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 27 Şekil 5.1 Dış Ticaret Bilânçosu: J Eğrisi 46 Şekil 5.2 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 51 Kapasite Kullanım Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.3 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 57 İhracat Arasındaki İlişki Şekil 5.4 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 58 İthalat Arasındaki İlişki Şekil 5.5 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 60 Faiz Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.6 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 62 Enflasyon Arasındaki İlişki Şekil 5.7 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 64 Büyüme Arasındaki İlişki Şekil 5.8 Reel Döviz Kuru İle İşyeri Kapanmaları Arasındaki İlişki 66 Şekil 5.9 Türkiye de Kur Rejimleri çerçevesinde Döviz Kuru ve 69 Kapasite Kullanım Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.10 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve Yatırım Teşvik Belgeleri Arasındaki İlişki 69 IX

13 GİRİŞ 1.GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve finanssal sistemleri döviz kurundaki ani değişmelerden etkilenmektedir. Bu etkilenme ülkelerin sosyal, toplumsal ve siyasi yapısını dahi tehdit etmektedir. Döviz kuru sistemlerinin yeniden iktisatçıların ilgisini çekmesinin nedeni, dünya ekonomilerini ciddi biçimde sarsan ekonomik krizlerin, döviz kuru sistem ve politikalarından kaynaklanmasıdır. Güney Doğu Asya, Rusya, Brezilya ve Türkiye krizleri karma sistemlerin, başka bir ifadeyle ara kur rejimlerinin ürettiği sorunlar olarak görülmüştür. Gelişmiş ülkeler esnek kur sistemleriyle ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlarken, gelişmekte olan ülkeler sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçiş sürecinde ekonomik krizlerle karşılaşmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle ekonomistleri uygun kur sistemi seçimi sorununu sıkça tartışır olmuştur. Bu tartışmalar döviz kuru sistemlerinin ekonomik istikrar ve büyüme üzerindeki etkisi merkezinde olmaktadır. Döviz kuru belirlenmesinde dikkate alınacak kriterler, zaman için de teorideki gelişmelere bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır. Satın alma gücü paritesinden başlayarak ödemeler dengesi esasına doğru bir gelişme farklı anlayış anlatış ve yorumlara rağmen devam etmektedir. Döviz kuru bir ülkenin büyük ölçüde uluslararası ilişkileri çerçevesinde düşünülse bile milli seviyedeki makro politikalardan ayrı tutulamaz. O, iç ekonominin reel ve parasal değişkenlerinin baskısı ile dış şartların oluşturduğu gücün kontrolü ve güdümü altındadır. Bu tez üç bölüm olarak hazırlanmış olup; Birinci bölümde kurların tanımı yapılarak, kurları etkileyen faktörler ve kurların ülkelere göre faklı oluşumları piyasa şartları veya para otoriteleri tarafından belirlenmesi ülkeler bazında teorik olarak incelenmiştir. Kurların piyasa şartlarına göre oluşumu ve denge döviz kuru anlatılmış, olup kurlarda meydana gelen ani şokların, değişimlerin tanımı yapılarak devalüasyon, revalüasyon ve j eğrisinden bahsedilmiştir. Kur riski nedenleri ve meydana getirdiği etkilerinden bahsedilmiştir. Uygulanan kur sistemleri sabit kurdan başlayarak dalgalı döviz kuruna kadar olan ara rejimlerde katılarak kategorize edilerek anlatılmıştır. Uygulamada kur rejimlerinin avantajları dezavantajları, literatürden yararlanılarak teorik bazda analiz edilmiştir. Ülkelere göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bazın da ve IMF sınıflandırmasına göre ele alınarak, yıllara göre uygulanan döviz kurları dalgalı, sabit ve ara kur rejimleri tablolarla verilerek anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye de uygulanan döviz kuru rejimlerine tarihsel bir süreç çerçevesi içerisinde yaklaşılarak bu süreç içerisin de Türkiye de uygulanan döviz kuru rejimleri; 1980/1988 döneminde uygulanan kur sistemleri nedenleri ve sonuçları ile incelenmiştir. Bu dönem de döviz kurunda meydana gelen değişmeler ve dönemsel etkileri literatürden yararlanılarak ele alınıp teorik olarak analiz edilmiştir. 1989/1993 dönemi de kurların ekonomik açıdan etkileri bir süreç içerisinde anlatılmış uygulanan kur sistemi bu dönemde neden sonuç ilişkisi içerisinde irdelenerek dönem verileri ile anlatılmıştır. 1

14 GİRİŞ 1994/1997 dönemi ekonomik kriz koşullarının oluşması, yeni bir tedbir paketinin açılmasını zorunlu kılmıştır ve Hükümet 5 Nisan 1994 tarihinde ekonomik önlemler uygulama planını yürürlüğe girmesi anlatılmıştır. Bu dönem de 1995 yılı başlarında IMF ile yapılan anlaşmayla, dövizde çapa modeline geçilmesi ve anlaşma çerçevesinde 1 ABD doları ve 1,5 Alman markı olarak tanımlanan kur sepetinin aylık değerinin, yine bu anlaşma çerçevesinde öngörülen hedefleri aşmayacağı şeklinde bir kur politikasının belirlenmesi kararlaştırılması anlatılmıştır. 1998/2000 yılı başında açıklanan program ile döviz kuru politikasının enflasyon hedefiyle paralel olarak gitmesini, yani reel döviz kurlarındaki dalgalanmaların en aza indirilmesini hedeflemiştir. Merkez Bankası 1998 yılında da döviz kuru politikasını enflasyon hedefiyle tutarlı bir şekilde sürdürmeye çalışması programı anlatılmıştır ve sonrası yıllarında yine kurlardaki ani şok artışların olduğu yıllar olmuş ve bundan sonra IMF le yapılan anlaşmalarla güçlü ekonomiye geçiş programı yapılmış faizler düşürülmüş kurlar serbest dalgalanmaya bırakılmış ancak önem arz ettikçe de ekonomik şokların yaşanmaması için müdahaleler yapılmış yine faizler, yabancı sermayenin çıkmaması açısından ve ani şokların yaşanmaması için zaman zaman yükseltilerek program sürdürülmekte olup, enflasyonla yapılan mücadele anlatılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise döviz kurlarındaki veya döviz kuru politikalarında meydana gelen değişmelerin ekonomik etkileri önce makro açıdan grafikler ve tablolar yardımıyla analiz edilmeye çalışarak incelenmiş olup kurlarla faizler, nisbi fiyatlar, ihracat, büyüme, ithalat, enflasyon ve dış ticaret dengesi grafikler ve zaman serileri kullanılarak incelenmiş neden ve sonuç ilişkileri içerisinde anlatılmıştır. Yine üçüncü bölümün ikinci kısmında döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin mikro düzeyde ele alınıp incelenmesi yer almaktadır; reel sektör bazında ağırlıklı bir yere sahip KOBİ ler üzerinde örneklenerek anlatılmış olup maliyetler, kapasite kullanım oranları, işyeri kapanmaları ve açılmaları finansman problemleri anlatılmıştır ÇALIŞMANIN AMACI Döviz kuru sistem ve politikaları parasal bir olgu olduğu için döviz kuru sistemlerinin reel ekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ihmal edilecek düzeyde olduğu yönünde teorik tartışmalar mevcuttur. Bu tartışmaların temelinde kur rejimlerinin dış ticaret, enflasyon, ekonomik büyüme ve makro ekonomik istikrar üzerinde etkili olmadığı kabul edilmektedir. Ancak 1990 dan sonra başta Güney Doğu Asya, Rusya, Türkiye ve Latin Amerika krizleri, döviz kuru sistemleri ve döviz kuru politikası seçimlerini başka şekilde ele almayı gerektirmiştir. Kur rejimi seçimi ve kur politikasının önemini, içsel ve dışsal ekonomik krizlere karşı koyabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle kur rejimi seçimi, ülkelerin ekonomik krizlere karşı koyabilme yeteneğini etkilediği için önemlidir. Döviz kuru sistemlerinin başka bir önemi, döviz kuru sistem ve politikalarının uzun vadede dış ticaret, enflasyon, büyüme gibi makro ekonomik göstergeler üzerindeki dolaylı etkisinden kaynaklanmaktadır. Bugün gelinen noktada döviz 2

15 GİRİŞ kuru sistem ve politikalarının önemli olduğu kabul edilmekte ve tartışmalar daha çok hangi kur rejiminin ve hangi döviz kuru politikasının yararlı olduğu yönünde devam etmektedir. Döviz kurları, ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli göstergelerden biridir. Döviz kurları diğer fiyatlar gibi bir fiyattır ve mal piyasaları ile ilgilidir. Döviz kurlarındaki değişmeler, ekonomik faaliyetlerin seyrini etkilediğinden, döviz kuru değişmelerinin istikrarlı bir çizgi izlemesi, ekonomik istikrarı olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki değişim de, tıpkı diğer fiyatlarda olduğu gibi, ekonomik istikrar açısından incelenmeli ve önemli bir ekonomik gösterge olarak, ekonomik faaliyetleri etkileme ve ekonomik faaliyetlerden etkilenme gücü dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı; döviz kuru riski olgusunun teorik esaslarını dikkate alarak, söz konusu riskten olabildiğince korunmak için kullanılabilecek yöntemleri Türkiye örneği çerçevesinde incelemektir. Çalışmamızda döviz kuru riski mikro ve makro ölçekler çerçevesinde incelenmiştir. Yine Türkiye de uygulanan ve uygulanmış olan döviz kuru sistemleri tarihsel süreç içerisinde dönemsel olarak analiz edip ülke ekonomilerine olası etkilerini irdelemek ve gelecekte konu ile ilgili yapılacak çalışmalar için genel bir çerçeve olarak kullanılabilecek teorik bir kaynak olması amacıyla tasarlanmıştır. 3

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Uysal (1997) çalışmasında, geliştirilen bir model aracılığı ile kur değişmelerinin ve belirli karar değişkenlerinin, dönemler itibarı ile aybaşına kar ve öz sermaye değeri üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmıştır. Yine çalışmasında değerlendirmeler planlama dönemi başında şirketin sahibi olan kişiler açısından ele alınmıştır. Başka bir ifade ile mevcut pay sahipleri hangi kararların kendi durumlarını (varlıklarını) geliştireceğini ve hangi kararların da kötüleştireceğini bilmek isteyecektir. Şirketin fiyat politikası, temettü politikası, satış politikası ve borçlanma politikasının bu pay sahiplerinin varlıkları üzerinde ne gibi etkileri olacağı kur etkisini dikkate alınarak incelemiştir. Bu çalışma altı bölümden oluşmakta ve bölümlerde kur riskinin ortaya çıkışını ve kur risklerinden nasıl korunulacağını teorik ve modelleme yapılarak anlatılmıştır. Çapçıoğlu (2001) tezinde uluslar arası ticaretin ulusal parayla yapılmaması, ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasında değişimi zorlu kıldığını, ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasındaki değişimde döviz kurları kavramını geliştirdiğini, döviz kurlarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan dalgalanmalar dış işlemleri riskli bir duruma getirdiğini, bu durum; firmalar, bankalar ve ülkeleri kur riskine karşı önlemler almaya yönelttiğini anlatmış ve çalışma altı bölümden oluşmuştur. Bölümlerde kur riskinin tahmin edilmesi yarattığı etkiler ve etkilerin analiz edilerek önlemleri anlatılmıştır Doğan (1998) çalışmasında, kur kavramı ve kurların finansal tablolara etkilerini yine enflasyon ve kurların ilişkilerini enflasyonun finansal tablolara etkilerini anlatmaya çalışarak çalışmasını 5 bölüm üzerinde oluşturmuştur. Bu bölümlerde ilk olarak kur kavramını ele almış sonraki bölümlerde kur riskini ve mali tablolara etkilerini, kurların enflasyon üzerindeki etkilerini ve enflasyonun finansal tablolara etkilerini anlatarak son bölümde önerilerini anlatmıştır. 4

17 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ 3.DÖVİZ KURU VE BAŞLICA ÖNEMLİ DÖVİZ KURU REJİMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Günümüz de döviz kurları veya uygulanmakta olan döviz kuru sistemleri ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını oldukça derinden etkilemektedir. Buda ekonomik ve sosyal refahı yükseltmek, sürdürülebilir bir refah seviyesini sağlamak için oldukça önem arz etmektedir. Şekil.3.1: Döviz Kuru Rejimleri 3.1. Döviz Kuru nun Tanımı, Döviz Kuru Sistemleri, Avantajları ve Dezavantajları Döviz kuru ve kur rejimlerinin seçimi, uluslar arası ticarette, ulusal ve uluslar arası ekonomik bir etken ve denge faktörü olduğu için çok büyük bir önem arz etmektedir. Diğer bir bakışla döviz kurları ve kur rejiminin seçimi dünya ticaretini ve ekonomisini yönlendirmekte önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır Döviz Kuru Tanımı Döviz kuru yabancı paranın, ulusal para cinsinden fiyatına denir. Diğer bir ifadeyle, iki milli para birimi arasındaki değişim oranıdır. Uluslararası piyasalarda mal ve hizmet alımı v.b. alışverişlerde kullanılan ödeme araçları döviz olarak adlandırılır. Burada şu soru akla gelebilir, bu alışverişlerde kullanılacak farklı ülkelere ait döviz değerleri, birbirleri karşısında hangi esasa göre belirlenecektir? Kur, ülkeler arasındaki fiyat seviyelerini birbirine bağlayarak fiyat ve maliyet karşılaştırmaları yapılmasına imkân sağlar. Döviz kuru olmasa ülkeler birbirlerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyat ve maliyetleri konusunda tamamen bilgisiz ve yabancı kalırlar. Döviz kuru bu yabancılık ve bilgisizliği ortadan 5

18 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ kaldırır. İşte bu döviz değerlerini tespit eden, dövizin bir başka döviz ile değiştirilmesinde esas alınan orana döviz kuru denilmektedir. Başka bir deyişle, ulusal bir paranın diğer bir ulusal para cinsinden fiyatı bize döviz kurunu verir. Bu da, ulusal bir paranın değiştirilebileceği yabancı para miktarını gösterir (Oksay, 2001:6). Döviz kuru nominal döviz kuru ve reel döviz kuru olarak iki ana başlık altında incelenebilir Nominal Döviz Kuru Yabancı para biriminin ulusal para birimi cinsinden değerine nominal döviz kuru (Nominal exchange rate) denir. Nominal döviz kuru bir birim yabancı paranın kaç birim ulusal para ile değiştirilebilirliğini gösterir. Örneğin 1$= 1.46 YTL ile değiştirilebilir Reel Döviz Kuru Nominal döviz kuru ile yurtdışı ve yurt içi fiyat düzeyleri arasındaki oranın çarpımına, reel döviz kuru (Real exchange rate, R) denir. Değişim oranlarına veya yabancı paraların ulusal paraya denkliğini sağlayan oranlara döviz paritesi denmektedir. Real döviz kurunun (R=1) 1 e eşit olması ulusal para birimi (YTL) nin cinsinden yurtdışı fiyat düzeyinin, yurtiçi fiyat düzeyine eşit olduğu ve dolayısı ile de bir birim ulusal paranın yurtdışı ve yurtiçindeki satın alma gücünün aynı olması demektir. Diğer bir deyişle yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarının birbirine eşit olmasını sağlayan bir birim ulusal paranın yurtdışındaki ve yurtiçindeki satın alma gücünü eşitleyen nominal döviz kuruna satın alma gücü paritesi (purchasing power parity, ep) denir (Ünsal, 1999: 293). Ulusal para cinsinden yurtdışı ve yurtiçi satın alma gücü oranın 1 e eşit olması aynı zamanda nominal döviz kuru ile reel döviz kurunun eşit olması anlamına gelmekte ve döviz kurunda eksik veya fazla değerleme olmadığını göstermektedir. Oranın 1 den büyük olması halinde ulusal paranın yurtdışında satın alma gücünün yüksek ve ulusal paranın yüksek değerlendiğini göstermektedir, oranın 1 den küçük olması halinde ulusal paranın yurtdışı satın alma gücünün düşük olduğu bu nedenle de ulusal paranın yurtdışı satın alma gücünün, yurtiçi satın alma gücünden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda nominal döviz kurunun yüksek değerlendiği söylenebilir. * EP R = P R= Reel döviz kuru E= Nominal döviz kuru P= Yurtiçi fiyat endeksi P*= Yabancı fiyat endeksi 6

19 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ Döviz Kurunun Oluşumu Döviz kurunun oluşumunu açıklayabilmek için önce döviz talebinin, daha sonra da döviz arzının özelliklerini açıklamak gerekir, bu aşamadan sonra döviz kurunun, bir başka deyişle döviz fiyatının oluşumunu izah etmek mümkün olacaktır Döviz Talebi Bir ülkenin döviz talebi, yabancı ülkelere yapacağı ödemelere bağlı olarak, yabancı ülke parasına olan taleptir. Döviz talebini belirleyen etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Diğer ülkelerden yapılacak ithalat. İthalat arttıkça döviz talebi de artar. Bir ülkenin ithalatı ise o ülkenin milli gelirine, tüketicilerin tercihlerine ve ithal malların ikamelerinin fiyatlarına bağlıdır. Diğer ülkelere yapılacak borç ödemeleri Diğer ülkelere yapılacak yatırımların miktarı Görüldüğü gibi döviz talebi, özellikle ülkenin ithalatına ve borç ödeme taksitlerine bağlıdır. Ancak döviz talebi, döviz kuru ile ters orantılıdır. Döviz talep eğrisi, Şekil 3.l de görüldüğü gibi, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğri oluşturur. Döviz kuru düştükçe, döviz talebi artar. Talep edilen döviz miktarının, döviz kuru yükseldikçe azalmasının nedeni en önemli döviz talebi nedeni olan ithalatla açıklanabiliri döviz kuru yükseldikçe ithal mallarını fiyatı yükseldiğinden daha az ithal malı satın alınmak isteneceğinden talep edilen miktar azalır (Dinler,2000: 492). Fiyat Döviz Arzı. Miktar Şekil 3.2 Döviz Kurunun Oluşması Kaynak: Dinler, 2000: 492 Döviz arzı birinci derecede, ülkenin ihraç mallarına olan talebe bağlıdır. Bir ülkenin ihraç mallarına olan talep arttıkça, söz konusu ülkenin döviz arzı yükselecektir. Döviz arzı, döviz kuru ile aynı yönlü ilişki içindedir. Şekil 3.1 de görüldüğü gibi döviz kuru yükseldikçe, döviz arz miktarı artarken, döviz kuru düştükçe, döviz arz miktarı 7

20 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ azalır. Bunun nedeni, döviz kuru yükseldikçe, o ülke mallarının dış piyasa da fiyatının düşmesi sonucu, ihracatın yükselmesi ve dolayısıyla döviz girişinin artmasıdır. Öte yandan döviz kuru düştükçe, söz konusu ülkenin ihraç mallarının dış piyasa fiyatları yükseleceğinden, ülkenin ihracatı azalırken, döviz gelirleri düşmektedir. Döviz arzı, ülkenin mal ve hizmet ihracatının yanında, yabancı ülkelerden gerçekleşen dış borç alımları ve yabancıların ülkeye yapacakları yatırım miktarına bağlıdır Döviz Kurunun Oluşması Bir ekonomide, döviz piyasasına hiç bir müdahalede bulunulmaması halinde döviz kuru, döviz arz ve talebini eşitleyen düzeyde gerçekleşir. Diyagramatik olarak, bu denge döviz kuru, döviz arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktanın belirlediği düzeydir. Şekil 3.1 de ekonomideki denge döviz kurunun f1düzeyinde döviz arz ve talebinin M1 miktarında olduğu görülmektedir. Denge döviz kuru, döviz talep ve arzı değişmediği sürece değişmeyecektir. Fakat bu denge, tam rekabet piyasası dengesi gibi kararlı dengedir. Döviz kurunun oluşmasının piyasa güçlerine bırakılması halinde, döviz kurunun, denge döviz kurunun altında ya da üstünde olamayacağını kısaca belirtmek gerekir. Şöyle ki bir an için, cari döviz kurunun denge döviz kuru olan F1 in altında F2 düzeyinde olduğunu varsayalım. Bu durumda söz konusu ülke malları dış ülkelerde pahalı olacağından ihracat azalacak, öte yandan yabancı mallar yerli mallara göre ucuzlayacağından ithalat artacak ve LN döviz talebi fazlası olacaktır. Böyle bir durumda dış ticaret bilânçosu açık verirken döviz kıtlığı nedeni ile döviz kuru F1 fiyatına kadar yükselecektir. Denge döviz kurunun F1 in üzerinde olması halinde ise ihracat artarken, ithalatın kısılması, dış ticaret bilânçosunu fazla vermesine yol açacak, döviz bolluğuna (döviz arzı fazlası) paralel olarak, döviz kuru, F1 düzeyine kadar gerileyecektir. Yukarıda kısaca esaslarını anlattığımız döviz kurunun döviz arz ve talebi tarafından belirlendiği bir serbest döviz piyasasının, tüm ülkelerde işlediğini söylemek mümkün değildir. Genellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devletin döviz piyasasına müdahale ettiği gözlenmektedir (Dinler, 2000: 495). 3.2.Döviz Kuruna Yönelik Ekonomik Yaklaşımlar Denge Döviz Kuru Döviz kurunu, döviz piyasasında döviz arz ve talebi belirlemektedir. Bir ekonominin dövize olan ihtiyacı mal ve hizmet ithal etme talebi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan döviz fiyatı ise, döviz talebi ile ters orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de döviz talep eğrisi piyasa talep eğrisine benzemektedir. Döviz talebine etki eden faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz Ülkenin ithal mallarına olan talebin fiyat elastikiyeti, Ülkede ithalata rakip olan malların arzının fiyat elastikiyeti, İthalat arzının fiyat elastikiyeti, 8

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III)

Tü ke ti ci Ya zı la rı (III) Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu Þener Uzm. Esna Betül Buðday Tüketici Yazýlarý (III) Tüketici Yazýlarý (III) ISBN: 978-605-88778-2-5 Editörler Prof. Dr. Müberra Babaoðul Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i

Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU (Temmuz 2005 Dönemi) Araştırma Dairesi 6 Ar alık 2005 i Bu Rapor kamuoyunu bilgilendirme amaçlı olup, içinde yer alan

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt*

PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* PL\.QL\METQlK Ql~KE MARUZ DEGEQ YÖNTEMtlLE DÖVİZ KUQU Q18K1 YÖNETEMl: TÜRKİYE ÖQNEGt* Erol BULUT** Z. Banş GÜL*** ABSTRACT Risk is a st at e, w hi ch is likely to emerge of los s or damage. It s management

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KRİZ YÖNETİMİ VE BİR ÖRNEK OLAY ANALİZİ Hazırlayan Fatih ŞEN İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU AVRUPA BİRLİĞİ'NİN EKONOMİK PARASAL BİRLİK HEDEFİ VE TÜRKİYE'NİN UYUMU * Doç.Dr.Bedrıye TUNÇSİPER ** Araş.Gör.Şimal YAKUT ÖZET Avrupa Birliği'nin ekonomik bütünleşme sürecinin en son aşaması olarak nitelenen

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER

KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI K O S G E B KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SANAYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI KOBİ LERİN TEMEL SORUNLARI VE SAĞLANAN DESTEKLER Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGEMCİ Haziran

Detaylı