DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül

3 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ ADI VE SOYADI Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 15/09/2006 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Doç. Dr. Muhsin KAR Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Doç. Dr. Haluk ALKAN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK DANIŞMAN : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ Year : 2006 Pages: 76 Jury : Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ : Doç. Dr. Muhsin KAR : Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ Tez çalışmamızda döviz kurundaki değişikliklerin ülke ekonomilerine olan etkileri incelenmiştir. Konuyla ilgili bilinen araştırmalara başvurulmuş ve firma ya da endüstri ölçeğinden daha çok döviz kurunun bütünsel olarak ekonominin yapısına olan etkileri incelenmiştir. Döviz Kuru ile ilgili literatüre bakıldığında bütün ülkeler için uygun olan tek bir döviz kuru rejiminin olmadığı anlaşılmıştır. Bir ülkede uygulanan döviz kuru rejiminin, ülkenin ekonomik ve siyasal yapısı ile uluslararası ticaretteki gelişmelere göre değişiklik göstereceği görülmüştür li yıllarda uluslararası parasal sistemde meydana gelen değişikliklerden sonra bir çok ülke sabit kur rejiminden daha esnek bir rejime kaymışlar ve bu anlamda Türkiye de bir istisna oluşturmamıştır. Literatürde uygulanan kur sisteminin makroekonomik yapı ve büyüme üzerinde etkilerinin olduğu tartışılmaktadır. Bu tezin amacı, döviz kuru rejimlerini teorik olarak ve Türkiye deki uygulamasını tanıtmak mikroekonomik ve makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Döviz Kurunun Etkileri, Döviz Kuru Sistemleri, Sabit Kur, Esnek Kur, Dış Ticaret, Enflasyon. I

5 DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA Thesis THE FOREIGN EXCHANGE RATE EXPOSURE OF ECONOMIC IMPACTS Sait KOÇAK Supervisor: Assistant Professor Halil ALTINTAŞ Year : 2006 Pages: 76 Jury : Assist. Prof. Dr.Halil ALTINTAŞ : Assoc Prof. Dr. Muhsin KAR : Assoc. Prof. Dr. Hakan ALTINTAŞ We evaluate the foreign exchange rate exposure of national economics. We use the well-known research ideas and apply it to whole economies instead of single firms or industries. Results based on data from Turkish Economy show that national foreign exchange rate exposures are significantly related to the current balance variables of corresponding economies. As far as literature is concerned, there is not any single exchange rate regime which is appropriate for all countries. It has been seen that the system of exchange rate in a country may change according to the developments in the international trade and economic and political structure. After the developments seen in the international monetary system in the 1970s, many countries had shifted from the fixed exchange rate system to a more flexible one and Turkey was not an exception in this term. It is argued in the literature that the regime of exchange rate especially in the developing countries have some impacts on the macroeconomic stability and economic growth. The aim of this thesis is to introduce the exchange rate systems developed in the theory and implemented in Turkey, and to assess the impacts of exchange rate on the microeconomic variables and the macroeconomic variables. Key Words: Exchange Rate Exposure, Exchange Rate Systems, Fixed Exchange Rate, Flexible Exchange Rate, Foreign Trade, Inflation. II

6 ÖNSÖZ Gelişmekte olan ülkelerin finansal krizlerinin nedenleri arasında başat bir rol oynayan en önemli faktörlerden birisi olan döviz kurundaki dalgalanmaların yıkıcı etkilerinden korunması amacıyla döviz kuru sistemlerinin tanımlanması, ekonomik sistemi krize sürükleyen faktörlerinin belirlenmesi ve önceden öngörülmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmalar, yarınlara yönelik kaygıların azaltılması bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasında, engin bilgi ve tecrübesi ile bana yardımcı olan danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Halil ALTINTAŞ a çalışma konusuna yönelmem de, kaynak seçiminde araştırmalarımda bana büyük destek veren hocalarım Doç.Dr. Muhsin KAR ve Doç. Dr. Hakan ALTINTAŞ a teşekkürü bir borç bilirim. Borcumu hiçbir şekilde tamamıyla ödeyemeyeceğime inandığım Seyhan IŞIK a sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Gerek tez çalışmalarım sırasında gerekse akademik personel olarak ilişkilerim sırasında yardımları için Kahramanmaraş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün kıymetli kadrosuna da teşekkürlerimi sunarım. Tek tek isimlerini sayamadıklarımın beni mazur göreceklerini umuyorum. Eylül 2006, KAHRAMANMARAŞ Sait KOÇAK III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT... II ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER...IV KISALTMALAR...VII ÇİZELGELER DİZİNİ... VIII ŞEKİLLER DİZİNİ...IX 1.GİRİŞ ÇALIŞMANIN AMACI KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR DÖVİZ KURU VE BAŞLICA ÖNEMLİ DÖVİZ KURU REJİMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Döviz Kuru nun Tanımı, Döviz Kuru Sistemleri, Avantajları ve Dezavantajları Döviz Kuru Tanımı: Nominal Döviz Kuru: Reel Döviz Kuru: Döviz Kurunun Oluşumu Döviz Talebi Döviz Arzı Döviz Kurunun Oluşması Döviz Kuruna Yönelik Ekonomik Yaklaşımlar Denge Döviz Kuru Dolaysız Kur ve Çapraz Kur Dolaysız Kur Çapraz Kur Kur Riski Kavramı ve Temelleri İşlem Etkisi (1). İşlem Riskleri Ekonomik Etki (1). Ekonomik Risk Çevrim Etkisi (1).Çevrim Riski (Translation Exposure) Döviz Kur Sistemleri ve İşleyişi Esnek Rejimler Esnek Kur Sistemi (1) Esnek Kur Sisteminin, İktisat Politikasına Yararları (2) Esnek Kurun Avantajları Serbest Dalgalanma (Free Float) Gözetimli Dalgalanma (Managed Float) Karma Rejimler Döviz Kuru Bantları Ayarlanabilir Kur Sistemi Kayan Parite Sistemi Sabit Rejimler Gerçek Sabit Kur IMF Sınıflandırmasında Döviz Kuru Sistemleri Para ve Döviz Kuru Politikaları IV

8 Ekonomik Büyüklük TÜRKİYE DE UYGULANAN DÖVİZ KURU SİSTEMLERİ VE EKONOMİK DURUM Giriş Sonrası Türkiye de Uygulanan Döviz Kuru Sistemleri Dönemi Dönemi Dönemi Nisan 1994 Kararları Nisan 1994 Kararları Sonrası Gelişmeler Dönemi Yılı Enflasyonu Düşürme Programı ve Kur Politikası Programın Amaçları ve Temel Makroekonomik Hedefleri Kur Politikası Kasım 2001 Krizi ve Dalgalı Kur Sistemine Geçiş Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Kur Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikası Yılında Uygulanan Döviz Kuru Politikaları EKONOMİ POLİTİKASI UYGULAMALARINDA DÖVİZ KURU REJİMLERİ VE ETKİLERİ Makro Ekonomik Etkiler Kur Politikasının Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkileri: Devalüasyon Revalüasyon J Eğrisinin Tanımı Marshall-Lerner Koşulu Kur Ayarlamaları ve Dış Ödemeler Dengesi Devalüasyonun Geleneksel Analizi: Esneklik Yaklaşımı Toplam Harcama Yaklaşımı Parasal Yaklaşım Reel Döviz Kuru Hareketleri Ve Dış Ticaret Fiyatları Kur Politikası ve Ticaret Dengesi Reel Döviz Fiyatları ve Dış Ticaret Fiyatları Sermaye Akımları ve Döviz Kuru Döviz Kurunun İhracat ve İthalat Üzerinde Etkisi Kur Ayarlamalarının İhracat Üzerindeki Etkisi (1). İhracat Artışına İlişkin Yaklaşımlar Kur Ayarlamalarının İthalat Üzerine Etkisi Döviz Kuru ve Faiz Oranları Döviz Kurunun Faiz Oranlarına Etkisi Döviz Kurunun Enflasyona Etkisi Döviz Kuru, Faiz Oranları ve Enflasyon İlişkisi Enflasyon - Para Arzı İlişkisi Enflasyon ve Döviz Kuru Kur Rejiminin Enflasyona Etkisi Döviz Kurunun Büyümeye Etkisi V

9 5.2.Döviz Kuru Değişimlerinin Mikro Ekonomik Etkileri Döviz Kurundaki Değişimlerin Reel Sektör Üzerinde Etkileri Döviz Kurların KOBİ ler Üzerindeki Etkileri KOBİ lerin Türkiye Ekonomisindeki Rolü ve Önemi Ekonomik Krizin KOBİ ler Üzerindeki Yansımaları (1) İşyeri Kapanmaları (2) Üretim ve Kapasite Kullanım Oranlarında Düşüş (3) Maliyetlerde Artış (4) İstihdamda Gerileme ve İstihdam Yükümlülüklerinde Artış (5) Finansman Sorunu (6) KOBİ Yatırımlarında Gerileme SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ. VI

10 KISALTMALAR DİE : Devlet İstatistik Enstitüsü DK : Döviz Kuru DPT : Devlet Planlama Teşkilatı GDP : Gayri Safi Yurt İçi Hasıla GEGP : Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı GSMH : Gayrisafi Milli Hasıla IMF : Uluslararası Para Fonu İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası KKDF : Kaynak Kullanım Destek Fonu KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler NDK : Nominal Döviz Kuru RDK : Reel Döviz Kuru SAGP : Satın Alma Gücü Paritesi TCMB : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası TEFE : Toptan Eşya Fiyat Endeksi TMSF : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TÜFE : Tüketici Fiyat Endeksi TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği YP : Yabancı Para EVDS : Elektronik Veri Dağıtım Sistemi VII

11 ÇİZELGELER DİZİNİ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 3.1 Firmanın Nakit Akışlarının Maruz Kalacağı Ekonomik 17 Etkinin, Uluslararası Ticarette Yaygın Bazı İşlemlerin Etkileri Çizelge 4.1 Türkiye de Uygulanmış Döviz Kuru Sistemleri 28 Çizelge Yılları Sonu Döviz Kurları: ABD Doları ve 30 Alman Markı Çizelge Yılları Sonu İtibariyle Döviz Kurları: ABD 34 Doları ve Alman Markı Çizelge 4.4 Temel Makro Ekonomik Hedefler 35 Çizelge 4.5 Döviz Kuru Sepeti Artış Oranları ( ) 36 Çizelge 4.6 Kur Sepeti Aralığı Artış Oranı (%) (1Temmuz Aralık 2002) Çizelge 4.7 Türkiye de 1980 Sonrası Yapılan Devalüasyonlar 39 Çizelge 5.1 Kriz Öncesinde ve Kriz İçinde Sermaye Hareketleri, 53 Milyon $ Çizelge 5.2 Türkiye de Yıllara Göre Dış Ticaret Dengesi 54 Çizelge 5.3 KOBİ Teşvik Belgelerine Tahsis Edilen Yatırım ve 69 İşletme Kredilerinin Dağılımı VIII

12 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Şeklin Adı: Sayfa No: Şekil 3.1 Döviz Kuru Rejimleri 8 Şekil 3.2 Döviz Kurunun Oluşması 10 Şekil 3.3 Piyasa Denge Fiyatı 21 Şekil 3.4 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 26 Şekil 3.5 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 27 Şekil 3.6 Bütün Ülkeler Döviz Kuru Politikaları 27 Şekil 5.1 Dış Ticaret Bilânçosu: J Eğrisi 46 Şekil 5.2 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 51 Kapasite Kullanım Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.3 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 57 İhracat Arasındaki İlişki Şekil 5.4 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 58 İthalat Arasındaki İlişki Şekil 5.5 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 60 Faiz Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.6 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 62 Enflasyon Arasındaki İlişki Şekil 5.7 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve 64 Büyüme Arasındaki İlişki Şekil 5.8 Reel Döviz Kuru İle İşyeri Kapanmaları Arasındaki İlişki 66 Şekil 5.9 Türkiye de Kur Rejimleri çerçevesinde Döviz Kuru ve 69 Kapasite Kullanım Oranı Arasındaki İlişki Şekil 5.10 Türkiye de Kur Rejimleri Çerçevesinde Döviz Kuru ve Yatırım Teşvik Belgeleri Arasındaki İlişki 69 IX

13 GİRİŞ 1.GİRİŞ Ülkelerin ekonomik ve finanssal sistemleri döviz kurundaki ani değişmelerden etkilenmektedir. Bu etkilenme ülkelerin sosyal, toplumsal ve siyasi yapısını dahi tehdit etmektedir. Döviz kuru sistemlerinin yeniden iktisatçıların ilgisini çekmesinin nedeni, dünya ekonomilerini ciddi biçimde sarsan ekonomik krizlerin, döviz kuru sistem ve politikalarından kaynaklanmasıdır. Güney Doğu Asya, Rusya, Brezilya ve Türkiye krizleri karma sistemlerin, başka bir ifadeyle ara kur rejimlerinin ürettiği sorunlar olarak görülmüştür. Gelişmiş ülkeler esnek kur sistemleriyle ekonomik istikrar ve büyümeyi sağlarken, gelişmekte olan ülkeler sabit kur sisteminden esnek kur sistemine geçiş sürecinde ekonomik krizlerle karşılaşmaktadır. Bu gelişmeler nedeniyle ekonomistleri uygun kur sistemi seçimi sorununu sıkça tartışır olmuştur. Bu tartışmalar döviz kuru sistemlerinin ekonomik istikrar ve büyüme üzerindeki etkisi merkezinde olmaktadır. Döviz kuru belirlenmesinde dikkate alınacak kriterler, zaman için de teorideki gelişmelere bağlı olarak değişikliğe uğramaktadır. Satın alma gücü paritesinden başlayarak ödemeler dengesi esasına doğru bir gelişme farklı anlayış anlatış ve yorumlara rağmen devam etmektedir. Döviz kuru bir ülkenin büyük ölçüde uluslararası ilişkileri çerçevesinde düşünülse bile milli seviyedeki makro politikalardan ayrı tutulamaz. O, iç ekonominin reel ve parasal değişkenlerinin baskısı ile dış şartların oluşturduğu gücün kontrolü ve güdümü altındadır. Bu tez üç bölüm olarak hazırlanmış olup; Birinci bölümde kurların tanımı yapılarak, kurları etkileyen faktörler ve kurların ülkelere göre faklı oluşumları piyasa şartları veya para otoriteleri tarafından belirlenmesi ülkeler bazında teorik olarak incelenmiştir. Kurların piyasa şartlarına göre oluşumu ve denge döviz kuru anlatılmış, olup kurlarda meydana gelen ani şokların, değişimlerin tanımı yapılarak devalüasyon, revalüasyon ve j eğrisinden bahsedilmiştir. Kur riski nedenleri ve meydana getirdiği etkilerinden bahsedilmiştir. Uygulanan kur sistemleri sabit kurdan başlayarak dalgalı döviz kuruna kadar olan ara rejimlerde katılarak kategorize edilerek anlatılmıştır. Uygulamada kur rejimlerinin avantajları dezavantajları, literatürden yararlanılarak teorik bazda analiz edilmiştir. Ülkelere göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler bazın da ve IMF sınıflandırmasına göre ele alınarak, yıllara göre uygulanan döviz kurları dalgalı, sabit ve ara kur rejimleri tablolarla verilerek anlatılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında ise Türkiye de uygulanan döviz kuru rejimlerine tarihsel bir süreç çerçevesi içerisinde yaklaşılarak bu süreç içerisin de Türkiye de uygulanan döviz kuru rejimleri; 1980/1988 döneminde uygulanan kur sistemleri nedenleri ve sonuçları ile incelenmiştir. Bu dönem de döviz kurunda meydana gelen değişmeler ve dönemsel etkileri literatürden yararlanılarak ele alınıp teorik olarak analiz edilmiştir. 1989/1993 dönemi de kurların ekonomik açıdan etkileri bir süreç içerisinde anlatılmış uygulanan kur sistemi bu dönemde neden sonuç ilişkisi içerisinde irdelenerek dönem verileri ile anlatılmıştır. 1

14 GİRİŞ 1994/1997 dönemi ekonomik kriz koşullarının oluşması, yeni bir tedbir paketinin açılmasını zorunlu kılmıştır ve Hükümet 5 Nisan 1994 tarihinde ekonomik önlemler uygulama planını yürürlüğe girmesi anlatılmıştır. Bu dönem de 1995 yılı başlarında IMF ile yapılan anlaşmayla, dövizde çapa modeline geçilmesi ve anlaşma çerçevesinde 1 ABD doları ve 1,5 Alman markı olarak tanımlanan kur sepetinin aylık değerinin, yine bu anlaşma çerçevesinde öngörülen hedefleri aşmayacağı şeklinde bir kur politikasının belirlenmesi kararlaştırılması anlatılmıştır. 1998/2000 yılı başında açıklanan program ile döviz kuru politikasının enflasyon hedefiyle paralel olarak gitmesini, yani reel döviz kurlarındaki dalgalanmaların en aza indirilmesini hedeflemiştir. Merkez Bankası 1998 yılında da döviz kuru politikasını enflasyon hedefiyle tutarlı bir şekilde sürdürmeye çalışması programı anlatılmıştır ve sonrası yıllarında yine kurlardaki ani şok artışların olduğu yıllar olmuş ve bundan sonra IMF le yapılan anlaşmalarla güçlü ekonomiye geçiş programı yapılmış faizler düşürülmüş kurlar serbest dalgalanmaya bırakılmış ancak önem arz ettikçe de ekonomik şokların yaşanmaması için müdahaleler yapılmış yine faizler, yabancı sermayenin çıkmaması açısından ve ani şokların yaşanmaması için zaman zaman yükseltilerek program sürdürülmekte olup, enflasyonla yapılan mücadele anlatılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise döviz kurlarındaki veya döviz kuru politikalarında meydana gelen değişmelerin ekonomik etkileri önce makro açıdan grafikler ve tablolar yardımıyla analiz edilmeye çalışarak incelenmiş olup kurlarla faizler, nisbi fiyatlar, ihracat, büyüme, ithalat, enflasyon ve dış ticaret dengesi grafikler ve zaman serileri kullanılarak incelenmiş neden ve sonuç ilişkileri içerisinde anlatılmıştır. Yine üçüncü bölümün ikinci kısmında döviz kurlarında meydana gelen değişmelerin mikro düzeyde ele alınıp incelenmesi yer almaktadır; reel sektör bazında ağırlıklı bir yere sahip KOBİ ler üzerinde örneklenerek anlatılmış olup maliyetler, kapasite kullanım oranları, işyeri kapanmaları ve açılmaları finansman problemleri anlatılmıştır ÇALIŞMANIN AMACI Döviz kuru sistem ve politikaları parasal bir olgu olduğu için döviz kuru sistemlerinin reel ekonomik değişkenler üzerindeki etkisinin ihmal edilecek düzeyde olduğu yönünde teorik tartışmalar mevcuttur. Bu tartışmaların temelinde kur rejimlerinin dış ticaret, enflasyon, ekonomik büyüme ve makro ekonomik istikrar üzerinde etkili olmadığı kabul edilmektedir. Ancak 1990 dan sonra başta Güney Doğu Asya, Rusya, Türkiye ve Latin Amerika krizleri, döviz kuru sistemleri ve döviz kuru politikası seçimlerini başka şekilde ele almayı gerektirmiştir. Kur rejimi seçimi ve kur politikasının önemini, içsel ve dışsal ekonomik krizlere karşı koyabilme yeteneği olarak ifade edilebilir. Başka bir ifadeyle kur rejimi seçimi, ülkelerin ekonomik krizlere karşı koyabilme yeteneğini etkilediği için önemlidir. Döviz kuru sistemlerinin başka bir önemi, döviz kuru sistem ve politikalarının uzun vadede dış ticaret, enflasyon, büyüme gibi makro ekonomik göstergeler üzerindeki dolaylı etkisinden kaynaklanmaktadır. Bugün gelinen noktada döviz 2

15 GİRİŞ kuru sistem ve politikalarının önemli olduğu kabul edilmekte ve tartışmalar daha çok hangi kur rejiminin ve hangi döviz kuru politikasının yararlı olduğu yönünde devam etmektedir. Döviz kurları, ekonomik faaliyetleri etkileyen önemli göstergelerden biridir. Döviz kurları diğer fiyatlar gibi bir fiyattır ve mal piyasaları ile ilgilidir. Döviz kurlarındaki değişmeler, ekonomik faaliyetlerin seyrini etkilediğinden, döviz kuru değişmelerinin istikrarlı bir çizgi izlemesi, ekonomik istikrarı olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle, döviz kurlarındaki değişim de, tıpkı diğer fiyatlarda olduğu gibi, ekonomik istikrar açısından incelenmeli ve önemli bir ekonomik gösterge olarak, ekonomik faaliyetleri etkileme ve ekonomik faaliyetlerden etkilenme gücü dikkate alınmalıdır. Bu çalışmanın amacı; döviz kuru riski olgusunun teorik esaslarını dikkate alarak, söz konusu riskten olabildiğince korunmak için kullanılabilecek yöntemleri Türkiye örneği çerçevesinde incelemektir. Çalışmamızda döviz kuru riski mikro ve makro ölçekler çerçevesinde incelenmiştir. Yine Türkiye de uygulanan ve uygulanmış olan döviz kuru sistemleri tarihsel süreç içerisinde dönemsel olarak analiz edip ülke ekonomilerine olası etkilerini irdelemek ve gelecekte konu ile ilgili yapılacak çalışmalar için genel bir çerçeve olarak kullanılabilecek teorik bir kaynak olması amacıyla tasarlanmıştır. 3

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Uysal (1997) çalışmasında, geliştirilen bir model aracılığı ile kur değişmelerinin ve belirli karar değişkenlerinin, dönemler itibarı ile aybaşına kar ve öz sermaye değeri üzerindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmıştır. Yine çalışmasında değerlendirmeler planlama dönemi başında şirketin sahibi olan kişiler açısından ele alınmıştır. Başka bir ifade ile mevcut pay sahipleri hangi kararların kendi durumlarını (varlıklarını) geliştireceğini ve hangi kararların da kötüleştireceğini bilmek isteyecektir. Şirketin fiyat politikası, temettü politikası, satış politikası ve borçlanma politikasının bu pay sahiplerinin varlıkları üzerinde ne gibi etkileri olacağı kur etkisini dikkate alınarak incelemiştir. Bu çalışma altı bölümden oluşmakta ve bölümlerde kur riskinin ortaya çıkışını ve kur risklerinden nasıl korunulacağını teorik ve modelleme yapılarak anlatılmıştır. Çapçıoğlu (2001) tezinde uluslar arası ticaretin ulusal parayla yapılmaması, ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasında değişimi zorlu kıldığını, ülke parasıyla yabancı ülke paraları arasındaki değişimde döviz kurları kavramını geliştirdiğini, döviz kurlarında çeşitli nedenlerden kaynaklanan dalgalanmalar dış işlemleri riskli bir duruma getirdiğini, bu durum; firmalar, bankalar ve ülkeleri kur riskine karşı önlemler almaya yönelttiğini anlatmış ve çalışma altı bölümden oluşmuştur. Bölümlerde kur riskinin tahmin edilmesi yarattığı etkiler ve etkilerin analiz edilerek önlemleri anlatılmıştır Doğan (1998) çalışmasında, kur kavramı ve kurların finansal tablolara etkilerini yine enflasyon ve kurların ilişkilerini enflasyonun finansal tablolara etkilerini anlatmaya çalışarak çalışmasını 5 bölüm üzerinde oluşturmuştur. Bu bölümlerde ilk olarak kur kavramını ele almış sonraki bölümlerde kur riskini ve mali tablolara etkilerini, kurların enflasyon üzerindeki etkilerini ve enflasyonun finansal tablolara etkilerini anlatarak son bölümde önerilerini anlatmıştır. 4

17 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ 3.DÖVİZ KURU VE BAŞLICA ÖNEMLİ DÖVİZ KURU REJİMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ Günümüz de döviz kurları veya uygulanmakta olan döviz kuru sistemleri ülkelerin sosyo-ekonomik yapılarını oldukça derinden etkilemektedir. Buda ekonomik ve sosyal refahı yükseltmek, sürdürülebilir bir refah seviyesini sağlamak için oldukça önem arz etmektedir. Şekil.3.1: Döviz Kuru Rejimleri 3.1. Döviz Kuru nun Tanımı, Döviz Kuru Sistemleri, Avantajları ve Dezavantajları Döviz kuru ve kur rejimlerinin seçimi, uluslar arası ticarette, ulusal ve uluslar arası ekonomik bir etken ve denge faktörü olduğu için çok büyük bir önem arz etmektedir. Diğer bir bakışla döviz kurları ve kur rejiminin seçimi dünya ticaretini ve ekonomisini yönlendirmekte önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır Döviz Kuru Tanımı Döviz kuru yabancı paranın, ulusal para cinsinden fiyatına denir. Diğer bir ifadeyle, iki milli para birimi arasındaki değişim oranıdır. Uluslararası piyasalarda mal ve hizmet alımı v.b. alışverişlerde kullanılan ödeme araçları döviz olarak adlandırılır. Burada şu soru akla gelebilir, bu alışverişlerde kullanılacak farklı ülkelere ait döviz değerleri, birbirleri karşısında hangi esasa göre belirlenecektir? Kur, ülkeler arasındaki fiyat seviyelerini birbirine bağlayarak fiyat ve maliyet karşılaştırmaları yapılmasına imkân sağlar. Döviz kuru olmasa ülkeler birbirlerinde üretilen mal ve hizmetlerin fiyat ve maliyetleri konusunda tamamen bilgisiz ve yabancı kalırlar. Döviz kuru bu yabancılık ve bilgisizliği ortadan 5

18 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ kaldırır. İşte bu döviz değerlerini tespit eden, dövizin bir başka döviz ile değiştirilmesinde esas alınan orana döviz kuru denilmektedir. Başka bir deyişle, ulusal bir paranın diğer bir ulusal para cinsinden fiyatı bize döviz kurunu verir. Bu da, ulusal bir paranın değiştirilebileceği yabancı para miktarını gösterir (Oksay, 2001:6). Döviz kuru nominal döviz kuru ve reel döviz kuru olarak iki ana başlık altında incelenebilir Nominal Döviz Kuru Yabancı para biriminin ulusal para birimi cinsinden değerine nominal döviz kuru (Nominal exchange rate) denir. Nominal döviz kuru bir birim yabancı paranın kaç birim ulusal para ile değiştirilebilirliğini gösterir. Örneğin 1$= 1.46 YTL ile değiştirilebilir Reel Döviz Kuru Nominal döviz kuru ile yurtdışı ve yurt içi fiyat düzeyleri arasındaki oranın çarpımına, reel döviz kuru (Real exchange rate, R) denir. Değişim oranlarına veya yabancı paraların ulusal paraya denkliğini sağlayan oranlara döviz paritesi denmektedir. Real döviz kurunun (R=1) 1 e eşit olması ulusal para birimi (YTL) nin cinsinden yurtdışı fiyat düzeyinin, yurtiçi fiyat düzeyine eşit olduğu ve dolayısı ile de bir birim ulusal paranın yurtdışı ve yurtiçindeki satın alma gücünün aynı olması demektir. Diğer bir deyişle yurtiçi ve yurtdışı fiyatlarının birbirine eşit olmasını sağlayan bir birim ulusal paranın yurtdışındaki ve yurtiçindeki satın alma gücünü eşitleyen nominal döviz kuruna satın alma gücü paritesi (purchasing power parity, ep) denir (Ünsal, 1999: 293). Ulusal para cinsinden yurtdışı ve yurtiçi satın alma gücü oranın 1 e eşit olması aynı zamanda nominal döviz kuru ile reel döviz kurunun eşit olması anlamına gelmekte ve döviz kurunda eksik veya fazla değerleme olmadığını göstermektedir. Oranın 1 den büyük olması halinde ulusal paranın yurtdışında satın alma gücünün yüksek ve ulusal paranın yüksek değerlendiğini göstermektedir, oranın 1 den küçük olması halinde ulusal paranın yurtdışı satın alma gücünün düşük olduğu bu nedenle de ulusal paranın yurtdışı satın alma gücünün, yurtiçi satın alma gücünden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda nominal döviz kurunun yüksek değerlendiği söylenebilir. * EP R = P R= Reel döviz kuru E= Nominal döviz kuru P= Yurtiçi fiyat endeksi P*= Yabancı fiyat endeksi 6

19 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ Döviz Kurunun Oluşumu Döviz kurunun oluşumunu açıklayabilmek için önce döviz talebinin, daha sonra da döviz arzının özelliklerini açıklamak gerekir, bu aşamadan sonra döviz kurunun, bir başka deyişle döviz fiyatının oluşumunu izah etmek mümkün olacaktır Döviz Talebi Bir ülkenin döviz talebi, yabancı ülkelere yapacağı ödemelere bağlı olarak, yabancı ülke parasına olan taleptir. Döviz talebini belirleyen etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Diğer ülkelerden yapılacak ithalat. İthalat arttıkça döviz talebi de artar. Bir ülkenin ithalatı ise o ülkenin milli gelirine, tüketicilerin tercihlerine ve ithal malların ikamelerinin fiyatlarına bağlıdır. Diğer ülkelere yapılacak borç ödemeleri Diğer ülkelere yapılacak yatırımların miktarı Görüldüğü gibi döviz talebi, özellikle ülkenin ithalatına ve borç ödeme taksitlerine bağlıdır. Ancak döviz talebi, döviz kuru ile ters orantılıdır. Döviz talep eğrisi, Şekil 3.l de görüldüğü gibi, sol yukarıdan sağ aşağıya inen bir eğri oluşturur. Döviz kuru düştükçe, döviz talebi artar. Talep edilen döviz miktarının, döviz kuru yükseldikçe azalmasının nedeni en önemli döviz talebi nedeni olan ithalatla açıklanabiliri döviz kuru yükseldikçe ithal mallarını fiyatı yükseldiğinden daha az ithal malı satın alınmak isteneceğinden talep edilen miktar azalır (Dinler,2000: 492). Fiyat Döviz Arzı. Miktar Şekil 3.2 Döviz Kurunun Oluşması Kaynak: Dinler, 2000: 492 Döviz arzı birinci derecede, ülkenin ihraç mallarına olan talebe bağlıdır. Bir ülkenin ihraç mallarına olan talep arttıkça, söz konusu ülkenin döviz arzı yükselecektir. Döviz arzı, döviz kuru ile aynı yönlü ilişki içindedir. Şekil 3.1 de görüldüğü gibi döviz kuru yükseldikçe, döviz arz miktarı artarken, döviz kuru düştükçe, döviz arz miktarı 7

20 DÖVİZ KURU VE BAŞLICA DÖVİZ KURU REJİMLERİ azalır. Bunun nedeni, döviz kuru yükseldikçe, o ülke mallarının dış piyasa da fiyatının düşmesi sonucu, ihracatın yükselmesi ve dolayısıyla döviz girişinin artmasıdır. Öte yandan döviz kuru düştükçe, söz konusu ülkenin ihraç mallarının dış piyasa fiyatları yükseleceğinden, ülkenin ihracatı azalırken, döviz gelirleri düşmektedir. Döviz arzı, ülkenin mal ve hizmet ihracatının yanında, yabancı ülkelerden gerçekleşen dış borç alımları ve yabancıların ülkeye yapacakları yatırım miktarına bağlıdır Döviz Kurunun Oluşması Bir ekonomide, döviz piyasasına hiç bir müdahalede bulunulmaması halinde döviz kuru, döviz arz ve talebini eşitleyen düzeyde gerçekleşir. Diyagramatik olarak, bu denge döviz kuru, döviz arz ve talep eğrilerinin kesiştiği noktanın belirlediği düzeydir. Şekil 3.1 de ekonomideki denge döviz kurunun f1düzeyinde döviz arz ve talebinin M1 miktarında olduğu görülmektedir. Denge döviz kuru, döviz talep ve arzı değişmediği sürece değişmeyecektir. Fakat bu denge, tam rekabet piyasası dengesi gibi kararlı dengedir. Döviz kurunun oluşmasının piyasa güçlerine bırakılması halinde, döviz kurunun, denge döviz kurunun altında ya da üstünde olamayacağını kısaca belirtmek gerekir. Şöyle ki bir an için, cari döviz kurunun denge döviz kuru olan F1 in altında F2 düzeyinde olduğunu varsayalım. Bu durumda söz konusu ülke malları dış ülkelerde pahalı olacağından ihracat azalacak, öte yandan yabancı mallar yerli mallara göre ucuzlayacağından ithalat artacak ve LN döviz talebi fazlası olacaktır. Böyle bir durumda dış ticaret bilânçosu açık verirken döviz kıtlığı nedeni ile döviz kuru F1 fiyatına kadar yükselecektir. Denge döviz kurunun F1 in üzerinde olması halinde ise ihracat artarken, ithalatın kısılması, dış ticaret bilânçosunu fazla vermesine yol açacak, döviz bolluğuna (döviz arzı fazlası) paralel olarak, döviz kuru, F1 düzeyine kadar gerileyecektir. Yukarıda kısaca esaslarını anlattığımız döviz kurunun döviz arz ve talebi tarafından belirlendiği bir serbest döviz piyasasının, tüm ülkelerde işlediğini söylemek mümkün değildir. Genellikle gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde devletin döviz piyasasına müdahale ettiği gözlenmektedir (Dinler, 2000: 495). 3.2.Döviz Kuruna Yönelik Ekonomik Yaklaşımlar Denge Döviz Kuru Döviz kurunu, döviz piyasasında döviz arz ve talebi belirlemektedir. Bir ekonominin dövize olan ihtiyacı mal ve hizmet ithal etme talebi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan döviz fiyatı ise, döviz talebi ile ters orantılı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle de döviz talep eğrisi piyasa talep eğrisine benzemektedir. Döviz talebine etki eden faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz Ülkenin ithal mallarına olan talebin fiyat elastikiyeti, Ülkede ithalata rakip olan malların arzının fiyat elastikiyeti, İthalat arzının fiyat elastikiyeti, 8

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

I. Uluslararası Parasal Ortam 1

I. Uluslararası Parasal Ortam 1 İÇİNDEKİLER Ön Söz Teşekkür Öğrenciye Editör ün Notu XI XIII XV XIX I. Uluslararası Parasal Ortam 1 1. Döviz Piyasası 3 Döviz İşlem Hacmi 3 Coğrafi Döviz Kuru İşlemi 4 Spot Döviz Kurları 7 Döviz Arbitrajı

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI

3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI 3. BÖLÜM DÖVİZ PİYASASI Döviz: yabancı ülke paraları ve para yerine geçen yabancı banka havaleleri, ödeme emirleri, döviz poliçeleri gibi tüm ödeme araçlarına döviz denir. Efektif: Nakit yabancı banknotlara(kağıt)

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri A. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: A.1. Sabit kur rejimi, sınırlı sermaye hareketliliği ve BP nin eğimi, LM in eğiminden düşükken

Detaylı

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği:

IS-LM-BP Grafikleri. B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: IS-LM-BP Grafikleri B. Sabit kur rejimi ve tam (sınırsız) sermaye hareketliliği altında politikaların etkinliği: B.1. Sabit kur rejimi ve sınırsız sermaye hareketliliği durumunda para politikasının etkinliğini

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN

DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN DÖVİZ PİYASASI DOÇ. DR. DİLEK SEYMEN ASLI SEDA BİLMAN Döviz Nedir? En genel ifadesiyle, yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz(foreign exchange) denir. Yabancı

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

Bölüm 8 DÖVİZ PİYASASI. Döviz Nedir? Döviz Piyasası (FOREX)

Bölüm 8 DÖVİZ PİYASASI. Döviz Nedir? Döviz Piyasası (FOREX) Bölüm 8 DÖVİZ PİYASASI Döviz Nedir? En genel ifadesiyle, yabancı ülke paralarına veya para yerine geçen her türlü ödeme araçlarına döviz (foreign exchange) denir. Yabancı ulusal paralar nakit biçiminde

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak geride bıraktı.

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 19: Menkul Kıymet Analizi. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 19: Menkul Kıymet Analizi Bahar 2003 Giriş Piyasada gözlemlediğimiz fiyatlar nasıl açıklanır? Etkin bir piyasada, fiyat kamuya açık olan tüm bilgileri yansıtır. Piyasa bilgisini piyasa

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi

FİNANS VE MAKROEKONOMİ. Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme. Finansal Krizler ve Ekonomi FİNANS VE MAKROEKONOMİ Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Krizler ve Ekonomi Finansal Sistem ve Ekonomik Büyüme Finansal Sistemin İşleyişi Doğrudan Finansman : Fon akışı finansal aracı kullanılmadan

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK

REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK REEL DÖVİZ KURU TEORİ VE UYGULAMA, KUR-ENFLASYON İLİŞKİSİ VE CARİ AÇIK Doç. Dr. Cevdet Akçay 15 Haziran 2004 İstanbul Hilton Oteli Nominal Döviz Kuru Reel Döviz Kuru E = E TL/$ q = q TL/$ R Nominal Faiz

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/ /12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2008 31/12/2008 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ

Detaylı

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI Döviz kurları, farklı ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayarak başta

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri

Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri www.pwc.com.tr. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu Ekonomik Göstergeler Neyi Gösteriyor? 2013 e Bakış ve 2014 Beklentileri İçerik 1. 2013 Nasıl Geçti? 2. 2014 e İlişkin Beklentiler 3. Makroekonomiyle Vergi

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SERMAYE PİYASALARI VE FİNANSAL KURUMLAR

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2008 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki sırayla

Detaylı

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI

ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI ÜNİTE 5: DÖVİZ KURLARININ ANLAMI VE BELİRLENMESİ DÖVİZ KURLARININ ANLAMI Döviz kurları, farklı ülkelerde üretilen mal ve hizmetlerin fiyatları arasında karşılaştırma yapılmasına olanak sağlayarak başta

Detaylı

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017)

2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ. Zafer YÜKSELER. (19 Haziran 2017) 2017 YILI İLK ÇEYREK GSYH BÜYÜMESİNİN ANALİZİ Zafer YÜKSELER (19 Haziran 2017) TÜİK, 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin GSYH büyüme hızını yüzde 5 olarak açıklamıştır. Büyüme hızı, piyasa beklentileri olan

Detaylı

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545

Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi. Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler ve Türkiye Deneyimi Nazlı Çalıkoğlu 11103567 Aslı Kazdağlı 10103545 Finansal Krizler İkinci Dünya Savaşı ndan sonra başlayıp 1990 sonrasında ivme kazanan ulusal ve uluslararası finansal

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi

Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Ödemeler Bilançosunda Denge: BP Eğrisi Dışa açık bir ekonomide ekonomi politikalarını ve çeşitli şokların etkilerini inceleyebilmek için IS-LM modelinin kapalı ekonomi için geliştirilen versiyonu yeterli

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri

Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil 2.1. Risk Sınıflandırması Örneği Şekil 2.2. İç ve Dış Kaynaklı Önemli Risk Faktörleri Şekil. 2.3. Olaylar ve Riskler 2.1.Sistematik Risk Sistematik risk, firmaların sahip oldukları varlıklar üzerindeki

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI

30 Mart 2007 CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI 30 Mart 2007 Mali Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar CCI 2006 YILI SONUÇLARINI AÇIKLADI Şirket in işlevsel ve raporlama para birimi Yeni Türk Lirası dır ( YTL ). Ekte sunulan bağımsız denetimden geçmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 19 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE FİNANSAL YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1. GİRİŞ... 1 2. FİNANSAL YÖNETİMİN FONKSİYONLARI... 2 2.1. Yatırım Kararları... 2 2.1. Finansman Kararları... 3 2.1. Dividant Kararları... 4

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ vi İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: ULUSLARARASI FİNANSAL MİMARİ BİRİNCİ BÖLÜM ULUSLARARASI FİNANS VE GENEL ÇERÇEVESİ 1.1. Uluslararası Finansın Konusu... 3 1.2. Ulusal-Uluslararası Finansal İşlem Ayrımı ve

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski

Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvil Değerleme Tahvil Yatırımında Risk Anapara ve Faizin Ödenmeme Riski Tahvili çıkaran kuruluş, vadesinde anapara ve faizi ödeyeceğini taahhüt etmesine rağmen finansal durumunda ortaya çıkabilecek bir

Detaylı

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN

FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR. N. CEREN TÜRKMEN FİNANSAL PİYASALAR VE FİNANSAL KURUMLAR N. CEREN TÜRKMEN cturkmen@sakarya.edu.tr 1 FİNANSAL SİSTEM Bir ekonomide fonları talep edenler, fonları arz edenler bunlar arasındaki fon akımlarını düzenleyen kurumlar

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.

Chapter 15. Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop. Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Chapter 15 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları (devam) Slides prepared by Thomas Bishop Copyright 2009 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Şekil 15-4: Para Arzı Artışının Faiz Oranına Etkisi

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN

STEMLERĐ VE DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN DÖVĐZ Z PĐYASASINDA P DENGE, DÖVĐZ Z KURU SĐSTEMLERS STEMLERĐ VE DÖVĐZ Z KURUNU BELĐRLEMEYE YÖNELĐK K YAKLAŞIMLAR DR. DĐLEK SEYMEN ASLI SEDA BĐLMAN Döviz Piyasasında Denge Esnek kur sisteminde döviz piyasasında

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP

ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP ÇALIŞMA SORULARI-6 DIŞA AÇIK MAKROEKONOMİK MODEL: IS-LM-BP 1. Bir ülkenin ihracatı; a) GSMH eksi tüketim eksi yatırım eksi hükümet harcamalarına eşittir b) GSMH eksi yurtiçi mal ve hizmetlerin tüketimi

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015

Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 2015 Ekonomik Görünüm ve Tahminler: Nisan 215 BÜYÜME DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR Zümrüt İmamoğlu* ve Barış Soybilgen ** 13 Nisan 215 Yönetici Özeti Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (SÜE)

Detaylı

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ

TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ TÜRKİYE AÇISINDAN EURO NUN ROLÜ GAZİ ERÇEL BAŞKAN TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI 6. Uluslararası Finans ve Ekonomi Forumu VİYANA, 9 KASIM 2000 Euro ile ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşmak üzere, bu

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık

Ekonomide Değişim. 15. ÇözümOrtaklığı Platformu. 15 Aralık Ekonomide Değişim www.pwc.com.tr 15. ÇözümOrtaklığı Platformu Temel göstergelerde neler değişti? Ortalama Büyüme, % Milli gelir hesaplama yönteminde revizyon Ekonomik Büyüme Oranları % 12.0 10.0 8.0 6.0

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ VE YENİ FİNANSAMAN YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE FİNANSMAN İŞLEVİ Finansman, işletmelerin temel işlevlerini yerine getirirken yararlanacakları

Detaylı

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜSİAD KOÇ ÜNİVERSİTESİ EKONOMİK ARAŞTIRMA FORUMU IMF RAPORU TANITIM TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI Prof. Dr. TURALAY KENÇ BANKA MECLİSİ ÜYESİ PARA POLİTİKASI KURULU ÜYESİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM İKİNCİ ÜNİTE PARANIN ZAMAN DEĞERİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ÜNİTE EKONOMİK VE FİNANSAL SİSTEM 1 13 1. EKONOMİK SİSTEM 2 2. FİNANSAL SİSTEM 5 3. FİNANSAL SİSTEMİN UNSURLARI 8 4. FİNANSAL PİYASALARIN YAPISI 9 4.1. Borç ve Öz Sermaye Yapısı 9 4.2.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

SAY 203 MİKRO İKTİSAT

SAY 203 MİKRO İKTİSAT SAY 203 MİKRO İKTİSAT Piyasa Dengesi YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN SAY 203 MİKRO İKTİSAT - YRD. DOÇ. DR. EMRE ATILGAN 1 PİYASA DENGESİ Bu bölümde piyasa kavramı, piyasa türleri ve piyasa mekanizmasının işleyişi

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 2 Temmuz 2012 tarihi itibariyle (*) Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler

Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Yurtiçi Piyasalar Değişken Getirili Ürünler Gedik Private Ayrıcalıklar Dünyası PB / 1 Hisse Senetleri Risk Derecesi 4 Getiri Derecesi 4 Vergi %0 Stopaj Global Fırsatları Takip Ederiz Global ekonomi ve

Detaylı

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ

1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM: FİNANSAL YÖNETİM VE FİNANS KESİMİ 1.Finansal Yönetim Olgusu... 1 1.1. Finans Bilimi... 1 1.2. Neden Finans Yöneticisine İhtiyaç Var?... 1 Karar Süreçleri) 1.3. Finans Yöneticisinin

Detaylı

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu na Bağlı TAALERİ PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01 Ocak 31 Aralık 2016 Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı