Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi"

Transkript

1 Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Savaş Baştürk 1 Selçuk Doğan 2 Özet Ülkemizdeki üniversiteye giriş sınavına hazırlanma süreci, adına dershane denilen özel kurs merkezlerinin doğmasına neden olmuştur. Özel dershanelerin lisede yapılan eğitim ve öğretim süreci üzerine önemli etkileri vardır. Şüphesiz bu etkinin olumlu ya da olumsuz yansımalarını üzerinde en çok hissedenler ise lise öğretmenleridir. Bu çalışmanın amacı, lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, öğretmenler göre özel dershane kavramının neyi ifade ettiği, özel dershanelerin olumlu ve olumsuz yanları, öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri ve Üniversiteye Giriş Sınavının öğretmenler üzerindeki baskısı belirlenmeye çalışılmıştır. Veri toplamak amacıyla İstanbul Anadolu yakasında çeşitli liselerde çalışan 28 öğretmene açık uçlu sorulardan oluşan yazılı bir anket uygulanmıştır. Lise öğretmenlerinden elde edilen cevaplar nitel analiz yöntemlerinden içerik analizine tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırmanın bazı önemli sonuçlarına gelince, öğretmenlerin özel dershanelerin üniversiteye giriş sınavında sağlamış oldukları bir takım üstünlükleri kabul ettikleri; ancak bu kurumların ticari kaygılarından dolayı eğitimi ticarete alet etmelerinden oldukça rahatsız oldukları görülmektedir. Öte yandan, öğrencilerin sınavlarda elde ettikleri başarının sadece dershanelere mal edilmesi de öğretmenleri rahatsız eden bir diğer konudur. Anahtar Kelimeler: Özel dershane; matematik öğretmenleri; matematik eğitimi; üniversiteye giriş sınavı Bu araştırma, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Başkanlığı tarafından desteklenen Selçuk Doğan ın (Proje No: EGT-YLP-C ) yüksek lisans tezinin bir bölümünü oluşturmaktadır. 1 Öğr. Gör. Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, 2 Özel Dershane Matematik Öğretmeni,

2 136 Investigating high school teachers views on cram schools Savaş Baştürk 1 Selçuk Doğan 2 Abstract In Turkey, the preparation process for the university entrance exam gives rise to the centres of private courses known as dershane which is the Turkish counterpart of cram schools. Dershanes has significant impact on high school education. Sure, people who directly feel positive or negative reflections of this impact are high school teachers. The purpose of this study is to investigate high school mathematics teachers views on cram schools. In this direction, we tried to determine what signifies cram school for teachers, negative and positive sides of cram school, students reasons of going to cram school and effects of the University Entrance Exam on high school teachers. To gather data, a questionnaire consisting of open-ended questions was administered to 28 teachers from different high school in Anatolian side of Istanbul. Data were analyzed and interpreted by using document analysis as a qualitative research method. Some of the important results of this study revealed that according to the teacher, students are going to cram schools for gaining practice, learning test techniques and passing the university entrance exam. In the same time, the teachers are not very happy that cram schools become to an economic sector and they own alone students success in the exams. Keywords: Cram schools; mathematics teachers; mathematics teaching; university entrance examination This research is a part of Selcuk Dogan s master science thesis funded by Scientific Research Project Commission of Marmara University (Project number: EGT-YLP-C ). 1 Dr., Marmara University, Ataturk Education Faculty, 2 Cram school teacher,

3 137 Giriş Ülkemizde yüksek öğretim almak isteyen aday sayısı hızla artmakta, buna karşın üniversite sayısındaki artış bu ihtiyaca cevap verememektedir. Gerçi son yıllarda üniversite kontenjanları artırılarak liseden mezun olan her öğrenciye yükseköğretim hakkı verme çabaları gözlense bile bu iyi bölümlere girebilmek için her zaman var olan ve var olmaya devam edecek olan yarışı ortadan kaldırmamaktadır. Öte yandan, bu durum sadece bizim ülkemize özgü bir durum da değildir. Yüksek öğretimde okullaşma oranı çok yüksek olan ABD ve Japonya gibi ülkelerde bile üniversiteye girebilmek için öğrenciler birbirleriyle kıyasıya yarışmaktadırlar (Dağlı, 2006). Yüksek öğretimdeki mevcut kontenjanların yetersizliği, iyi bir üniversite ve bölüm kazanma isteği, iş sahibi olabilmek için yüksek öğretimin dışındaki alternatiflerin azlığı ve üniversiteye giriş sınavının özel bir hazırlanma gerektirmesi gibi nedenler, adına ülkemizde dershane, İngilizce literatürde cram school, Brezilya da cursinhos, Tayvan da Buxiban vb. denilen özel öğretim kurumlarının doğmasına ve ülkenin her tarafına yayılmasına neden olmuştur. Ülkemizde 1984 yılında 174 adet olan özel dershane sayısı 20 yıl içinde 15 kat artarak e öğretim yılı sonunda da ya ulaşmıştır öğretim yılı istatistiklerine dayanarak ifade edilecek olursa, özel dershaneler öğrenci ve öğretmen ile önemli bir eğitim ve öğretim sektörü haline gelmiştir (Yeşilyurt, 2008). Öte yandan, dershanelerin hizmeti sadece Üniversiteye Giriş Sınavına hazırlık kurslarıyla sınırlı değildir. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin girdikleri Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (OKS), dil kursları ve memur adaylarının girmek zorunda oldukları Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) dershaneler tarafından kursların düzenlendiği diğer sınavlardır. Bütün bunlar dershanelerin etkisinin ne kadar geniş alanlara yayılmış olduğunu göstermektedir. Özel dershanelere öğrenciler sadece giriş sınavlarında başarılı olmaları için gönderilmemektedir. Sun ın (1993) da ifade ettiği gibi örneğin Tayvan da, öğrencilerin dershanelere gönderilmesinde çalışan anne-babaların çocuklarıyla ilgilenecek zamanlarının olmaması, ailelerin çocuklarının dershaneye giderek okulda yüksek akademik başarı elde edeceğini düşünmeleri ve devlet okullarının eğitiminden memnun olmamalarının etkisi vardır. Huang ın (1993) bu konuda altını çizdiği bir başka nokta ise şudur: Öğrencilerin çoğu okuldan çıkışta uygunsuz, yanlış alanlara gidebilmektedir (Kumarhane, İnternet Cafe, dans salonları, eğlence mekânları gibi). Oysaki dershaneler onlar için hem iyi bir eğitim çevresi sağlamakta hem de böyle kötü alışkanlıklar edinmelerine engel olmaktadır. Bu sayede

4 138 ailelerin de çocuklarının zorunlu olan okuldan sonra nereye gittikleri ve ne yaptıkları konusunda endişelenmelerine gerek kalmamaktadır. Öte yandan, dershanelerin olumlu ve olumsuz etkileri konusunda ülkemizde var olan tartışmalar bizdeki gibi dershanelere benzer kurumlara sahip ülkelerde de devam etmektedir. Örneğin Hsieh e (2001) göre, özel dershanelerin pozitif etkilerini savunan araştırmacılar bu kurumların daha çok şey öğrenme imkânı verdiğini savunmaktadırlar (Chen,1978; Wang1983; Huang,1993; Wu 1993). Gerçekten ülkemizde de yapılan bazı çalışmalar bu kurumlardaki eğitimi alarak giriş sınavlarına giren öğrencilerin almayan öğrencilere kıyasla daha başarılı olduğunu ortaya koymaktadır (Morgil, Yılmaz ve Geban, 2001; Baştürk, 2003; Okur ve Dikici, 2004). Kanat ın (2005) 2004 verilerine dayanarak belirttiğine göre, bu kurumlara devam etmiş öğrencilerin sınavdaki başarı oranı % 90 dır. Dershanelerin negatif etkileri olarak da, dershanelerde gösterilen metotlarla sınavlarda başarılı olmak isteyen öğrencilerin üretkenliklerinin kısıtlanması (Huang,1993; Baştürk, 2003), paralı eğitim yaptıkları için eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini bozmaları ve özellikle Tayvan gibi okul öğretmenlerinin dershanelerde de çalışmalarının mümkün olduğu ülkelerde dershanelerde eğitim veren öğretmenlerin okullarda ders anlatırken konuya hâkim olmakta zorlanması, dersleri daha yüzeysel işlemeleri (Tang, 1979; Wu, 1978; Chang, 1980), bu öğretmenlerin sınıflarında bulunan dershaneye gitmeyen öğrencilerin öğretmenlerinin kendilerine eşit davranmadığını düşünerek daha iyi bir eğitim almak için kendilerini dershaneye gitmek zorunda hissetmeleri ifade edilmektedir. Özel dershaneler sadece gelişmekte olan ülkelerde var olan kurumlar değildir. Her ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyi, yönetim şekli, sosyal durumu ve tarihsel olarak geçirmiş olduğu evreler birbirinin aynısı olamayacağından özel dershane kurumları da birbirinin aynısı değildir. Stevenson ve Baker ın (1992) da dile getirdiği gibi dershaneler, her toplumun giriş sınavı sistemlerine göre kendine özgü nitelikler taşımaktadır. İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde de dershanelere benzer kurumlara rastlanmaktadır; ancak bunlar bizde ve uzak doğu ülkelerinde olduğu kadar yaygın değildir. Bunun en önemli nedenleri şüphesiz, bu ülkelerde eğitim basamakları arasında etkin bir işleyişin bulunması, yönlendirmenin uzun bir sürece yayılması ve alternatif eğitim olanaklarının özellikle mesleki eğitimine yönlendirmenin büyük bir başarıyla gerçekleştirilmesidir (Arslan, 2004). Ülkemizde özel dershanelerin tercih edilmesinde yukarıda değinilen nedenler bulunmakla birlikte, seçme amacına yönelik olarak yapılan üniversiteye giriş sınavının sınava giren öğrencilerin ortaöğretim süreciyle tam bir uyum içinde olmaması bu kurumların en temel tercih nedenleri arasında yer almaktadır. Üniversiteye giriş sınavında öğrenciler çoktan

5 139 seçmeli testlerle karşılaşırken, liselerde klasik yazılı sınavlarla değerlendirilmektedir. Ayrıca sınavda sorulan pek çok soru tipine ders kitaplarında rastlanmamaktadır (Baştürk, 2003). Adayların neredeyse çözecekleri her soru için bir ya da iki dakika cevaplama sürelerinin olması onları ister istemez kısa ve pratik çözüm yollarını kullanmaya zorlamaktadır. Bu da öğrencilerde bu pratik çözüm yollarını ve sınavda çıkan soru tiplerini öğrenebilecekleri bir yer arayışına itmektedir. Ülkemizde üniversiteye giriş sınavı üniversitenin tek iş kapısı olarak algılanması ve Türk toplumundaki yükseköğretime duyulan ilgi nedeniyle her geçen gün artan bir öneme sahiptir. Bu durum öğrenciler ve veliler üzerinde hissedilir bir baskı oluşturmakta ve bu baskı da ister istemez lise öğretmenleri ve idarecilerinin üzerine yansımaktadır. Dolayısıyla bu kadar yaygın etkiye sahip bir sınavın liselerde yapılan eğitim ve öğretim sürecini etkilememesi düşünülemez. Yapılan bazı araştırmaların lise öğretmenlerinin ders planlarında ve lise ders kitaplarında bu etkiyi ortaya koyduğu görülmektedir (Baştürk, 2003; Yıldırım, 2008). Türkiye de özel dershane olgusu ortaya çıktığı ilk günden günümüze kadar en çok tartışılan konuların başında gelmesine rağmen, ne yazık ki bu konuda yapılan bilimsel çalışmalar istenen seviyede değildir. Genelde var olan çalışmaların, dershanelerin ekonomik boyutu (Öğütverici, 1996; Çoşkun, 2005), sosyal ve sosyo-ekonomik boyutu (Çolak, 2006; Güleç, 2006; Türk, 2007), Türk eğitim sistemi içindeki yerleri (Öztürk, 1994; Şahin, 2002) ve dershaneye giden öğrencilerin kaygıları (Kısa, 1996; Ciucci, 2007) konularına yoğunlaştığı görülmektedir. Bu arada matematik öğretimi alt başlığı altında incelenebilecek çalışma sayısı ise oldukça sınırlıdır (Yıldız, 2006; Okur, 2006; Öner, 2007). Şüphesiz yapılan bu çalışmalar dershane kavramının ve buna bağlı olarak da eğitim sistemimizin sorunlarını ortaya koyma adına çok önemli sonuçlar ortaya koymuştur. Ancak bu sistemin diret olarak olumlu ya da olumsuz etkisini üzerinde hisseden lise öğretmenlerinin bu kurumları nasıl algıladıkları konusunda neredeyse hiçbir çalışmaya rastlanmamaktadır. Ülkemizdeki giriş sınavlarının neredeyse hemen hepsi yarışma türü sınavlardır. Bu tür sınavlar ise veliler ve öğretmenler tarafından okulda ve sınavda başarılı olmaları için öğrenciler üzerinde oluşturulan baskı demektir (Davey, De Lian ve Higgins, 2007). Bilindiği gibi lise öğretmenleri sınavın baskısını üzerinde en çok hissedenlerin başında gelmektedir. Örneğin bu öğretmenler mevcut eğitim sistemi nedeniyle çoğu zaman dershaneye giden ve gitmeyen öğrencilerle bir arada ders yapmak zorunda kalmakta, derste öğrenemedikleri konuları nasıl olsa dershanede öğreneceğini düşünen öğrencilerle karşılaşmaktadır. Hatta öğrenciler, anne-babalar ve idareciler tarafından sınava yönelik ders işlemeleri ve programda

6 140 yer alan ancak sınavda çıkmayan konuları detaylı işlememe gibi baskılara maruz kalabilmektedir. Sonuç olarak lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerinin ortaya konması, kimilerine göre eğitim sistemimizin bir handikabı kimilerine göre ise ayrılmaz bir parçası olan bu kurumların, daha iyi anlaşılmasını ve eğitim ve öğretim süreci üzerine yansımalarının belirlenmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Yukarıda ifade edilenlerin ışığında bu araştırmanın amacı, lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara cevap aranmıştır: 1. Lise öğretmenlerine göre özel dershane kavramı neyi ifade etmektedir? 2. Lise öğretmenlerine göre özel dershanelerin olumlu ve olumsuz yanları nelerdir? 3. Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri nelerdir? 4. Üniversiteye giriş sınavının öğretmenler üzerinde oluşturduğu baskılar nelerdir? Yöntem Araştırmaya katılan lise öğretmenleri içinde bulundukları koşullara herhangi bir müdahale yapılmadan oldukları gibi değerlendirildiklerinden; araştırma tarama modelinde gerçekleştirilmiştir (Karasar, 2000). Öğretmenlerin yazılı olarak ifade ettikleri görüşleri, bir nitel analiz yöntemi olan içerik analizine tabi tutulduğundan araştırma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Bilindiği gibi nitel temelli araştırmalarda sayılar yoluyla genellemelere ulaşmak hedeflenmemektedir. Dolayısıyla mevcut araştırmada da genelleme kaygısından uzak hareket edilmiş ve problemle ilgili betimsel ve gerçekçi bir resim elde edilmeye çalışılmıştır. Genelleme amaç olmadığı için de elde edilen sonuçlar sadece araştırmaya katılan öğretmenlerin görüşleriyle sınırlıdır. Yıldırım ve Şimşek in (1999) de altını çizdiği gibi bu tür araştırmalarda elde edilen sonuçların geçerlilik ve güvenirliğini sağlamak için veriler mümkün olduğunca detaylı ve doğrudan alıntılar yer verilerek tanıtılmaktadır. Bu düşünceden hareketle mevcut araştırmada da verilerin doğrudan alıntılarla verilmesine özen gösterilmiştir. Araştırma Grubu Araştırma, İstanbul Anadolu yakasındaki çeşitli liselerde görev yapan 17 si bayan, 11 i erkek olmak üzere toplam 28 öğretmenle gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 5 ile 29 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin deneyim ortalaması ise yaklaşık 13 yıldır. Bu sonuçlar araştırmaya katılan öğretmenlerin yeterince deneyime sahip

7 141 oldukları ve verecekleri cevapların araştırma probleminin açıklanmasına önemli katkılar sağlayacağı şeklinde yorumlanmıştır. Veri Toplama Araçları Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla çoğunlu açık uçlu sorulardan oluşan bir yazılı anket geliştirilmiştir. Ankette toplam 11 soru yer almaktadır. Sorulardan sadece 4 ü öğretmenlerin dershaneler hakkındaki görüşleriyle doğrudan ilgili olduğu için, bu makalede söz konusu sorulara verilen cevapların analizinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Sorularda öğretmenlerden, özel dershane denince akıllarına gelen fikir, düşünce ve duyguyu, özel dershanelerin beğendikleri ve beğenmedikleri yanlarını, öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenlerinin neler olduğunu ve üniversiteye giriş sınavının üzerlerinde bir baskı oluşturup oluşturmadığını eğer oluşturuyorsa ne tür baskıların söz konusu olduğunu yazmaları istenmiştir. Öğretmenler araştırmacıların çeşitli liseleri ziyaretleri esnasında araştırmaya katılmak isteyen öğretmenler arasından seçilmiş ve bu öğretmenlere yazılı anket verilmiştir. Öğretmenlere ankete verecekleri cevapların özel dershane kavramının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağından çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Anketler yaklaşık bir hafta sonra geri alınmıştır. Öğretmenlerden ankete isim yazmamaları istenerek fikir ve düşüncelerini daha rahat ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca kendilerine ankete yazacakları cevapların tamamen araştırma çerçevesinde kullanılacağı konusunda da güvence verilmiştir. Verilerin Analizi Öğretmenlerin doldurmuş oldukları anket formları öncelikle Word belgesi olarak yazıya geçirilmiş ve daha sonra nitel analiz için kullanılan bir program (Nvivo 8) yardımıyla analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin dökümü 12 sayfa ve 570 satırdan oluşmaktadır. Kuş un (2007) da ifade ettiği gibi, nitel analiz programı kullanarak verilerin analiz edilmesi araştırmacının verilere daha yakın durmasını sağlaması bakımından araştırmanın güvenirliği artıran bir durumdur. Öğretmenlerin cevapları nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Verilen cevaplar sürekli birbirleriyle kıyaslanarak ortak kategoriler ve alt kategoriler tespit edilmiştir (Creswell, 1998). Bu işlemler sonucu 4 ana kategori ve bu dört ana kategoriye bağlı toplam 13 ve yine bunlara bağlı toplam 32 alt kategori belirlenmiştir. Ana kategoriler, öğretmenlere göre özel dershaneler, özel dershanelerin öğretmenler tarafından beğenilen ve beğenilmeyen yanları, öğretmenlere göre öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri ve üniversiteye giriş sınavının öğretmenler üzerindeki baskısı şeklindedir. Kategori ve kodlama işlemlerinin güvenirliliğini arttırmak amacıyla belirlenen

8 142 kategoriler ve yapılan kodlamalar araştırmanın yapıldığı üniversitenin Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalı nda çalışan eğitim doktorasına sahip iki uzmanla birlikte incelenmiştir. Karşılaşılan anlaşmazlıklar tartışılarak giderilmiş ve bu şekilde kodlama ve kategoriler üzerinde yüksek oranda ortak bir anlaşma sağlanmıştır (Lincoln ve Guba, 1985). Bulgular Bu kısımda araştırmaya katılan lise öğretmenlerinin cevaplarının analizinden elde edilen bulgular tanıtılmıştır. Sonuçların daha iyi anlaşılıp yorumlanabilmesi ve araştırmanın (iç) güvenirliğini artması açısından zaman zaman bazı öğretmenlerin cevaplarından direkt alıntılara yer verilmiştir. Lise öğretmenlerine göre özel dershaneler Şekil 1. Lise Öğretmenlerine Göre Özel Dershaneler Şekil 1 den de anlaşıldığı gibi öğretmenlerin dershane denince aklılarına gelenler dört ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlar, öğrencilerin dershaneye gitme amaçlarına dayalı tanımlamalar (20 öğretmen), dershanelerin ticari boyutlarıyla ilgili değerlendirmeler (10 öğretmen), mevcut eğitim sisteminin bir gereği olarak dershaneler (4 öğretmen), dershane öğretiminin lisedeki eğitime olumsuz yansımaları başka bir ifadeyle öğrenci-öğretmen arası çatışma (2 öğretmen), ve diğer (2 öğretmen) şeklinde olduğu görülmektedir.

9 143 Öğrencilerin dershaneye gitme nedenleri bağlamında dershaneleri tanımlayan öğretmenlerin 16 sı bu kurumları giriş sınavlarına hazırlık yapma amacıyla gidilen kurumlar olarak nitelemektedir. Bu grupta yer alan 6 öğretmene göre dershaneler öğrencilerin test tekniğini kazanmalarını sağlayan kurumlar iken, 3 öğretmen için öğrenciler dershanede lise öğretiminden kaynaklanan eksiklerini telafi etmektedir. Bazı öğretmenlerin konuyla ilgili değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir: Okulda detaylı olarak verilen konuların ÖSS ye yönelik pratik sorularla pekiştirilmesini sağlayan bir mekân [Öğretmen 28]. Ders anlatımından çok sorularla konuların pekiştirilmesi sınav sisteminin öğrenciye yüklenmesi [Öğretmen 24]. Kısa zamanda çok soru çözme yönteminin kazandırılması [Öğretmen 27]. Bilgisi belli bir seviyenin üzerinde olan öğrencilerin tempolu çalışmak için kullandıkları, diğer öğrencilerin ise biraz günlük maceralarda karışık umutların uzaktan görüldüğü mekânlardır [Öğretmen 1]. Birinci yorumda öğretmen, dershanelerin okulda verilen detaylı bilgilerin üniversiteye giriş sınavında çıkan sorularla pekiştirilmesi fonksiyonunun altını çizmektedir. İkinci yorumda, dershanelerde ders anlatımından ziyade soru çözümleriyle öğrencinin bilgisinin pekiştirilmesinin sağlandığı dile getirilmektedir. Üçüncü yorumda ise, kısa zamanda çok soru çözme yöntemini kazandırma dershanelerle özdeşleştirilmektedir. Son yorumda, dershaneye giden öğrencilerin belli bir bilgi seviyesine sahip olmaları gerektiği vurgulanmakta ve dershanenin bu tip öğrenciler için tempolu çalışma ortamı sağlayabileceği ifade edilmektedir. Ayrıca yorumda, bu durumda olmayan öğrenciler için dershaneye gitme farklı bir macera olarak nitelenmektedir. Sonuç olarak araştırmaya katılan öğretmenlerin bazılarına göre dershaneler, lisede öğretilen kavramların üniversite sınavında çıkmış sorularla ve buna benzer çok soru çözülmesiyle pekiştirildiği, kısa zamanda soru çözümünün ve test tekniğinin kazanıldığı belli bir alt yapısı olan öğrenciler için faydalı olabilecek kurumlardır. Özel dershaneleri ticari açıdan ele alan 10 öğretmen, dershaneleri öğrencilerden para kazanma amacında (10 öğretmen), kar amaçlı ticari kuruluşlar (4 öğretmen) ve emek hırsızı kurumlar (2 öğretmen) olarak değerlendirmiştir. Okuyucunun aşağıda verilen alıntılar yardımıyla öğretmenlerin ne demek istediğini daha iyi anlayacağı düşünülmektedir: Öğrencileri sınava hazırlamak amacıyla kurulmuş ancak amacını para olarak değiştiren kurumlar aklıma geliyor [Öğretmen 8]. Sağlıksız bir eğitim sisteminin, eşitsizliklerin yarattığı yetersiz kalan devletlerin, okulların, ailelerin teslim oldukları ticarethanelerdir [Öğretmen 16].

10 144 Eğitimin ticaretleşmesi, eğitimin paralı hale getirilmesi aklıma geliyor [Öğretmen 2]. Emek hırsızlığı [Öğretmen 10]. İlk yorumda, dershanelerin sınava hazırlık amacıyla kurulan kuruluşlar olmalarına rağmen bu amaçlarının zamanla para kazanmaya dönüştüğü belirtilmektedir. Bu yoruma paralel olarak, takip eden iki yorumda da dershanelerin ticarileştikleri dile getirilmektedir. Özellikle ikinci yorumda, mevcut eğitim sisteminin sağlıklı işlemediği dolayısıyla toplumun bu kurumlara mecbur durumda oldukları belirtilmektedir. Son yorumda ise, dershaneler emek hırsızı olarak nitelenmektedir. Kısa açıklamadan hareketle yorum yapmak zor görünmekle birlikte, liselerin unutularak öğrencilerin başarılarının sadece gidilen dershaneye aitmiş gibi gösterilmesinin kastedildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan bu yorumda, dershanelerin başarılı öğrencileri bir reklam aracı olarak kullanarak pek çok yayın organı vasıtasıyla reklamlarını yapmalarının etkisi de inkâr edilemez. Sonuç olarak, bazı öğretmenlere göre, dershaneler ticari yanı ağır basan para kazanma amacında olan kurumlardır. Ayrıca öğrencilerin başarılarını tek başlarına sahiplenerek bir yerde liselerin emeğini görmezden gelmektedir. Özel dershaneleri mevcut eğitim sisteminin zorunluluğu olarak gören 4 öğretmenin görüşlerinden bazıları aşağıdaki gibidir: Sağlıksız bir eğitimin ayrılmaz parçası haline gelmiş ticarethanelerdir [Öğretmen 17]. Sistemin ayrılmaz bir parçası [Öğretmen 15]. Eğitim sisteminin eksiklerini tamamlamak, öğrencileri test sınavlarına alıştırmak gibi sorumluluklar yüklenmiş yardımcı eğitim kurumudur [Öğretmen 7]. Özel dershaneleri okuldaki öğrenci-öğretmen arasındaki ilişkiye olumsuz yansımalarıyla tanımlayan 2 öğretmen değerlendirmelerinde, öğrencilerin eğer ders dinlemek istemiyorsa nasıl olsa dershanede öğreneceğini düşünerek dersten kopmasını ve öğretmenin bir konuyu anlatırken konunun ilk kez görüldüğü düşüncesinden hareket ederek anlattığını; ancak dershaneye giden öğrenciler anlatılan konuyu daha önce gördükleri için bunun çatışmalara neden olduğunu dile getirmiştir. Aşağıda bu iki öğretmenin kendi ifadeleriyle yaptıkları değerlendirmelere yer verilmiştir: Öğrencilerin kaçış noktası. Zaman zaman öğrenci gününde değilse dershanede öğrenirim diye dersten kopma toleransı [Öğretmen 13]. Çatışma. Dershaneye giden öğrenciler konuyu ilk defa görüyor mantığı ile hareket eden öğretmenle çatışıyor [Öğretmen 14]. İki öğretmeninin konuyla ilgili değerlendirmesi yukarıda belirlenen kategorilerin hiçbirisine dâhil edilemediğinden diğer kategorisinde ele alınmıştır. Bu öğretmenlerden biri,

11 145 dershaneleri öğrencilerin çevre edinmesini sağlayan kurum olarak değerlendirirken, diğeri sınava hazırlanan diğer adaylarla hazırlanma; yani rekabet ve yarış ortamı olarak tanımlamıştır. Aşağıda bu öğretmenlerin değerlendirmelerine yer verilmiştir: Eksikleri tamamlamak, yeni çevre edinmek, test çözümlerini öğrenmek için kurulan eğitim kurumu [Öğretmen 11]. Test alışkanlığını verdiğini, zaman ayarı ve toplum içinde sınava girme alışkanlığının kazandırıldığını düşünüyorum [Öğretmen 18]. Lise öğretmenlerine göre özel dershanelerin beğenilen ve beğenilmeyen yanları Şekil 2. Lise Öğretmenlerine Göre Dershanelerin Beğenilen ve Beğenilmeyen Yanları Araştırmaya katılan öğretmenlere özel dershanelerin beğendikleri ya da beğenmedikleri yanlarının neler olduğu sorulduğunda, 3 öğretmen bu soruya herhangi bir cevap vermezken, 20 öğretmenin dershanelerin beğenilmeyen ve 17 öğretmenin de beğenilen yanlarından bahsettiği görülmüştür. Buna göre dershanelerin başlıca beğenilmeyen yanları, ezbere dayalı, teste dayalı detaysız bir eğitim vermeleri (9 öğretmen) ve ticari yanlarının ağır basması (8 öğretmen) şeklinde ortaya çıkmıştır. Öğrenciler arasında ayrım yapmaları (2 öğretmen) ve okulu önemsizleştirmeleri (2 öğretmen) dershanelerin bazı öğretmenler tarafından eleştirilen diğer yanlarıdır. Özel dershaneleri bazı öğretmenler tarafından beğenilir kılan özelliklere gelince bunların, test tekniği ve pratik kazandırmaları (9 öğretmen), düzenli test, deneme

12 146 sınavları ve bol soru çözdürmeleri (6 öğretmen), öğrenciyle ilgilenmeleri (3 öğretmen) ve konunun pekiştirilmesini sağlamaları (2 öğretmen) şeklinde sıralandığı görülmektedir. Ne şaşırtıcıdır ki, test tekniği ve pratik kazandırma bu kurumların beğenilen bir özelliği olurken, aynı zamanda ezberci eğitime neden olması bağlamında eleştirilmelerine de neden olmaktadır. Aşağıda bazı öğretmenlerin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiştir: Pratik düşünme metodunun öğretilmesi olumlu, en basit bağlantıları bile kuramayan öğrencilere kestirme yoldan sonucu bulmak için ezberletilen yollar olumsuz yönleri [Öğretmen 1]. Olumlu yönü yarış gibi görülen ÖSS sınavı için fazlası ile soru çözülmesi. Olumsuz yönü öğrencinin teste bağımlı olması. Sınavlarda sorulan soruları yazma tembelliğinden açıklama yapmadan çözme isteği getiriyor. Öğrenen ile öğrenmeyenin ayrımının yapılamamasına neden oluyor [Öğretmen 14]. Beğenmediğim yönü, öğrenci hem okul hem dershane öğretimini aynı anda alırken okulu ikinci plana atıp, dershaneyi daha önemsemesidir. Soruların çözüm yolları sadece sonuca daha hızlı ulaşmaya yönelik olup, çözümlerde mantık ve estetik kaygısı olmamakta ve öğrenci soruları ezberlemektedir [Öğretmen 7]. Öğrenciye mümkün olduğunca çok soru çözdürülüyor. Soru çeşitliliği sunmaları önemli bir avantaj [Öğretmen 27]. Birinci yorumda öğretmen, özel dershanelerde pratik düşünme metodunun öğretilmesini olumlu bir yön olarak değerlendirirken, konular arası bağlantıları kurmada başarısız olan zayıf öğrencilere çözüme hızlı ulaşmalarını sağlayacak metotların ezberletilmesini doğru bulmamaktadır. İkinci yorumda, dershanelerin sınava yönelik çok soru çözdürmesi beğenilirken, öğrencilerin aşırı teste bağımlı hale getirilmesinin onlarda yazmaya ve açıklamaya karşı olumsuz bir tutum gelişimine neden olduğundan bahsedilmektedir. Ayrıca öğretmene göre bu durum öğrenen ile öğrenmeyen öğrencinin birbirinden tam olarak ayırt edilmesini önlemektedir. Üçüncü yorumda da ilk iki yorumdaki çok test çözme ve pratik çözümlerin aşırı ön plana çıkarılmasının olumsuzluklarından bahsedilmekle birlikte, öğrencilerin dershane yüzünden okulu ihmal etmeleri de bir olumsuz yön olarak dile getirilmektedir. Son yorumda ise, öğrencilere çok ve çeşitli soru çözdürülmesi özel dershanelerin önemli bir avantajı olduğu dile getirilmektedir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğretmenlerin cevaplarından da anlaşıldığı gibi, özel dershanelerin sağladıkları en önemli avantaj çok soru çözdürerek öğrencilere pratiklik ve test tekniği kazandırmak olmakla birlikte, bu aynı zamanda ezberci öğretimi tetiklemesi, öğrencileri kendilerini ifade etmede, cevaplarını yazmada tembelliğe itmesi bağlamında bu kurumların en büyük dezavantajlarından biridir. Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenleri Araştırmaya katılan öğretmenlere öğrencilerin özel dershanelere gitme nedenlerinin neler olduğu sorulduğunda, verdikleri cevapların dershanede verilen eğitime yönelik nedenler

13 147 (23 öğretmen) ve toplumsal-psikolojik nedenler (11 öğretmen) olarak iki kategoride yoğunlaştığı görülmüştür. Şekil 3. Lise Öğretmenlerine Göre Öğrencilerin Özel Dershanelere Gitme Nedenleri Birinci kategoride yer alan nedenler, pratik kazanma ve test tekniği kazanma (16 öğretmen), sınava hazırlanmak (8 öğretmen), eksik tamamlamak (7 öğretmen) ve okula destek (2 öğretmen) şeklinde sıralanırken, toplumsal ve psikolojik nedenler dershaneye gitmenin zorunluluk olduğunu düşünme (5 öğretmen), okuldaki eğitime güvenmemek (4 öğretmen), sınavda başarılı olamama kaygısı (4 öğretmen) ve dershaneyi bir umut kapısı gibi görme (2 öğretmen) şeklinde sıralanmışlardır. Aşağıda bazı öğretmenlerin görüşlerine yer verilmiştir: Geneli için umutların yeşermesi, bir kısmı için hızlarının artırılması, bir kısmı için eksik-noksan bilgilerin tamamlanması bir kısmı için son bir umutla şimdiye kadar öğrenemediği bilgileri acaba öğrenebilirmiyim umudu diğer bir kısmı içinse lay-lay-lom mekânı [Öğretmen 1]. Hiçbir temeli olmayan ve hiçbir şey bilmeyen öğrencinin dershaneden %100 lük bir verim beklemek imkânsızdır. Belli temeli olan öğrencilerin pratik kazanması açısından önemlidir. Matematik dersi bol soru ve uygulama çözülerek kazanılır [Öğretmen 26]. Özellikle lise 1 den başlayarak, ciddiye almadan son sınıfa kadar geldikleri lise hayatındaki eksiklerini tamamlamak, görülen tüm konuları 1 sene gibi bir süreye sıkıştırarak tekrarlamak, okulda belki fazla fırsat bulamadıkları kaynak ve bol testlere daha kolay ulaşabilmek, sık sık deneme sınavlarına girerek sınav kaygısını azaltmak olabilir [Öğretmen 7].

14 148 Sınavlara en iyi şekilde hazırlanmak, Okul öğretmenlerine güvenmemeleri, Arkadaşlarının büyük çoğunluğunun dershaneye gitmesi [Öğretmen 12]. Birinci yorumda öğretmenin, pek çok neden sıraladığı görülmektedir. Öğretmene göre, özel dershaneler öğrencilerin geneli için sınavı kazanmak için bir umut, bazı öğrenciler için eksik tamamlama, bazıları için okulda öğrenemedikleri öğrenebilmeleri için son umut kapısı ve bazıları için de eğlence yeridir. İkinci yorumda öğretmen, dershanelerin belli bir temeli olmayan öğrenci için çok da verimli bir ortam sunmayacağını, test tekniği denilen şeyin ancak iyi bir temele sahip öğrencilerde gelişebileceğinden bahsetmektedir. Üçüncü yorumda da birinci yorumda olduğu gibi pek çok neden sıralanmaktadır. Bunlar eksik tamamlama, konu tekrarı, okulda bulunmayan bol test ve kaynak ihtiyacını karşılamak ve deneme sınavlarına girerek sınav kaygısını azaltmak şeklinde sıralanmıştır. Son yorumda ise, sınava en iyi şekilde hazırlanmak, okula sınava hazırlanma konusunda güvenmemek ve arkadaş çevresinin dershaneye gitmesi neden olarak ifade edilmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlere göre, öğrencilerin özel dershaneye gitme nedenleri sınava hazırlanma, test tekniği ve pratiklik kazanmadan dershanede zaman geçirmeye kadar çok ve çeşitli olabilmektedir. Üniversiteye giriş sınavının öğretmenler üzerindeki baskısı Araştırmaya katılan öğretmenlere üniversiteye giriş sınavının baskısını üzerinde hissedip hissetmedikleri sorulduğunda, çoğunluğunun bu baskıyı hissettiğini ifade ettiği görülmüştür (16 öğretmen). Baskı hisseden öğretmenlerin 10 u öğrenci kaynaklı baskı hissederken, 8 i benim öğrencim niye başarılı olmasın şeklinde özetlenebilecek kendilerinden kaynaklanan iç baskı yaşamaktadır.

15 149 Şekil 4. Üniversiteye giriş sınavının öğretmenler üzerindeki baskısı Herhangi bir baskı hissetmeyen öğretmenlerin (11öğretmen) gerekçeleri ise, sınavın temel bilgi gerektirdiğini ve dolayısıyla kendi işinin bunu vermek olduğunu (4 öğretmen) ve baskının öğrencinin üzerinde olması gerektiğini (2 öğretmen) dile getirdikleri görülmektedir. Aşağıda bazı öğretmenlerin cevaplarından alıntılar yer almaktadır: Evet, özellikle 12.sınıflarda ağır şekilde hissetmekteyiz. Konuları işlerken ÖSS de çıkacak konular üzerinde ağırlıklı durarak diğer konuları basitçe geçiştirerek bu baskının altında kaldığımızı söyleyebilirim. Çünkü aksi takdirde, öğrenciler sadece ÖSS ye yönlendikleri için gereksiz konular işlediğimizi söyleyip itiraz etmektedirler [Öğretmen 7]. Evet, hissediyoruz, müfredat programını mutlaka yetiştirmeli, artı zaman ayırarak bol uygulama yapmalı düşüncesi zihnini sürekli meşgul edebilir. ÖSS de başarılı olacağınız bir öğrenci bile olsa onun sorumluluğunu taşırsınız [Öğretmen 6]. Hayır. Çünkü lise üniversiteye hazırlık birimidir. Öğrencinin matematiği yazarak ifade edebilmesi, hazırladığı ödevlerde belli formatlara dikkat edebilmesi hem yaşamı hem de üniversite için önemlidir [Öğretmen 14]. Birinci yorumda öğretmen, özellikle son sınıflarda üniversiteye giriş sınavının baskısını hissettiğini dile getirmektedir. Öğretmen öğrencilerden gelen istek doğrultusunda Üniversiteye Giriş Sınavı nda çıkacak konuların üzerinde daha çok durduğunu, çıkmayacak olanları da yüzeysel olarak işlediğini belirtmektedir. İkinci yorumda, öğretmen müfredatı yetiştirmenin yanında, bol uygulama yapma kaygısının kendisini meşgul ettiğini belirtmekte ve öğrencilerinin sınavdaki başarılarında sorumluluk sahibi olduğunu ifade etmektedir. Son yorumda, öğretmeninin lise eğitimini üniversite sınavına değil de, üniversite eğitimine

16 150 hazırlayan bir eğitim olarak ele aldığı görülmektedir. Ona göre öğrencinin matematiksel yazım becerisi, ödevlerini belli formatlarda hazırlaması hem hayatında hem de üniversite yaşamında önemlidir. Bu cümleler öğretmenin bu özelliklerin dershanelerde kazandırılmadığını ima ettiği şeklinde yorumlanmıştır. Sonuç olarak, üniversiteye giriş sınavı bazı öğretmenler üzerinde bir baskı unsuru haline gelebilmektedir. Bu baskı öğrencilerden gelen üniversiteye giriş sınavına yönelik ders işleme ve sınavda çıkmayan konular üzerinde fazla durmama şeklindeki isteklerden kaynaklanabildiği gibi, öğretmenin benim öğrencilerim de sınavda başarılı olsun şeklindeki kişisel isteğinden de kaynaklanabilmektedir. Sonuç ve Öneriler Bu araştırmada, lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki görüşleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Verdikleri cevaplardan da anlaşıldığı gibi, öğretmenler özel dershaneleri dört farklı açıdan değerlendirmektedir. Çoğunluğa göre dershaneler öğrencilerin giriş sınavlarını kazanmak için gidilen, test tekniği ve eksiklerin telafi edildiği kurumlardır. Bazı öğretmenler ise, mevcut eğitim sisteminin gereği olarak ortaya çıkan bu kurumları eğitimden ziyade paraya önem vererek ticarethane mantığında hareket eden kurumlar olarak nitelemektedir. Ayrıca öğrencilerin sınavlardaki başarılarını tümüyle dershanelerin kendilerine mal etmesini araştırmaya katılan iki öğretmen emek hırsızlığı olarak görerek eleştirmektedir. Bu bağlamda altını çizilen bir diğer konu ise özel dershanelerin belli bir altyapısı olan öğrencilerin yararlanabileceği; dolayısıyla öğrencinin okulda iyi bir temel alarak dershaneye devam etmesi gerektiğidir. Ancak bu durum bazı öğretmenlerin de dile getirdiği gibi, öğrenciler tarafından tam anlaşılmamakta ve öğrenci okulda öğrenmesem de dershanede öğrenirim kolaycılığına kaçabilmektedir. Bu durum mevcut sistemde dershane ve okulun birbirlerinin alternatifi değil, tamamlayıcı durumunda olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Üniversiteye Giriş Sınavı na hazırlanmada okullar olmadan özel dershanelerin tek başına yetersiz kalacağı, bu haliyle özel dershanelerin eğitim ve öğretimde çarpıklıklar oluşturarak aksaklıklar meydana getireceği yönünde görüşler dile getiren araştırmaların bulunması bu yorumu desteklemektedir (Kete, Ok ve Özdemir, 1998; Umay, 2000; Aslan, 2004; Gök, 2006; Gökçora, 2006; Ortaş 2006). Özel dershanelerin beğenilen ve beğenilmeyen yönleri konusunda öğretmenlerin görüşlerine bakıldığında bu iki noktada pek çok özelliğin dile getirildiği görülmektedir. Dershanelerin öğretmenler tarafından en olumsuz karşılanılan özellikleri ezbere dayalı,

17 151 teste bağımlı ve detayları ihmal eden bir eğitim vermeleridir. Dershanelerin bu özelliği sadece lise öğretmenlerini rahatsız eden bir konu değildir. Karaağaç ve Threlfall in (2004) de ortaya koyduğu gibi, bazı özel dershane öğretmenleri dershanede öğrettikleri matematikle matematiğin nasıl öğretilmesi konusunda sahip oldukları inançları arasında çelişkiler yaşamaktadır. Öte yandan, dershanelerin ticari yanlarının ağır basması da öğretmenleri en az verdikleri eğitim kadar rahatsız etmektedir. Yine ticari kaygı ve reklam yapabilme amacının sonucu olarak ortaya çıkan seviyesi iyi olup sınavı kazanabilecek olan adaylara daha fazla ilgi gösterme de bazı öğretmenler tarafından eleştirilmektedir. Ne ilginçtir ki, özel dershanelerin en beğenilen özelliği yine en eleştirilen özelliği olan pratiklik ve test tekniği kazandırmalarıdır. Buna paralel olarak düzenli test, deneme ve bol soru çözme imkânı sağlamaları bu kurumların bazı öğretmenler tarafından beğenilmesini sağlamaktadır. Bu kurumları beğenilir kılan diğer özellikler ise, öğrenciyle ilgilenmeleri ve konu pekiştirmeye yardımcı olmalarıdır. Özetlenecek olursa, özel dershanelerin sınav için bir takım avantajlar sağlamaları onları beğenilir kılmaktadır; ancak onları beğenilir kılan bu özellikler aynı zamanda ezbere dayalı eğitimi tetiklediğinden lise öğretmenleri tarafından eleştirilmelerine neden olmaktadır. Lise öğretmenlerine göre öğrencilerin özel dershanelere gitmelerinin en önemli nedenleri üniversite sınavına hazırlanma, test tekniği öğrenme ve pratiklik kazanmaktır. Ayrıca öğrenciler içinde bulundukları rekabetçi ortamdan dolayı kendilerini dershaneye gitmeye mecbur hissetmektedir. Rekabetçi ortamın farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda da dershanelerin tercih edilme nedenleri arasında olduğu görülmektedir (Stevenson ve Baker, 1992; Chen, 2002; Yu ve Lo, 2003). Bu durum dershanelerin evrensel varlık nedenlerinden birinin, yarışmaya dayalı giriş sınavlarının neden olduğu rekabet ortamı olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Öte yandan pratik kazanma ve test tekniğini geliştirme nedeni, Stevenson ve Baker (1992) tarafından dile getirilen dershanelerin her toplumun giriş sınav sistemlerine göre kendine özgü nitelikler taşıyacağı düşüncesini desteklemektedir. Ülkemizde yapısı itibariyle pratiklik gerektiren ve test tekniğinin hayati önem taşıdığı bir sınav olduğundan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun dershaneye gitme amacının başında doğal olarak bu iki beceriyi kazanmak yer almaktadır. Öte yandan, bazı lise öğretmenleri için üniversiteye giriş sınavının bir baskı unsuru haline geldiği görülmektedir. Söz konusu baskı sınava yönelik ders işleme, örnek ve alıştırma çözme, sınavda çıkmayan konuları detaylı olarak işlememe şeklinde öğrencilerden gelen isteklerden kaynaklandığı gibi, öğretmenin kendi içinden gelen benim öğrencilerim neden başarılı olmasın, onların sınavdaki başarı ya da başarısızlıklarının sorumlusu benim gibi

18 152 içsel baskılardan da kaynaklanabilmektedir. Bütün bunlar Üniversiteye Giriş Sınavı nın okulda yapılan eğitim ve öğretim sürecine bazı yansımalarının olduğunu göstermektedir. Tabii ki bu yansımanın öğretmen, öğrenci ve okul idaresinin sınava karşı tutumlarının derecesine göre değişeceği açıktır (Baştürk, 2003). Sınırlı sayıdaki araştırmada ders kitapları, öğretmenlerin ders anlatımları ve öğrencilerin çözüm yollarında söz konusu etkinin izleri ortaya konulmuştur (Baştürk, 2003; Yıldırım, 2008). Sonuç olarak, özel dershanelerin ezberci eğitimi kuvvetlendirmesi, parayı ön plana alarak eğitim işini ticarileştirmesi ve öğrencilerin sınavda elde ettikleri başarıları tek başlarına sahiplenmesi lise öğretmenleri tarafından pekte olumlu değerlendirilmemektedir. Ancak tüm bu olumsuzluluklara rağmen öğretmenler, mevcut sınav sisteminden dolayı öğrencilerin pratiklik kazanmak ve test tekniğini öğrenmek için dershanelere gitmeleri gerektiğini de inkâr etmemektedir. Öte yandan, öğretmenler pek çok öğrenci ve anne babanın farkında olmadığı bir noktaya da dikkat çekmektedirler ki, o da sınavda başarılı olmak ya da özel dershanelerden faydalanmak ancak iyi bir kavramsal eğitimle yani iyi bir lise eğitimiyle mümkündür. Mevcut araştırmada lise öğretmenlerinin özel dershaneler hakkındaki düşünceleri tespit etmekle birlikte ileride yapılacak çalışmalar açısından önemli araştırma konuları ortaya koymuştur. Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir: - Özel dershaneler bazısı kabul etmese de lise öğretmenlerinin ders anlatımlarında pek çok zorluklar çıkarmaktadır. Yapılacak çalışmalar bu zorlukların neler olduğuna ve sınav baskısının öğretmenlerin ders anlatımlarına nasıl yansıdığı üzerine yoğunlaşarak bu konuda daha detaylı bilgi edinilmesini sağlayabilir. - Bazı öğretmenler özel dershane eğitiminden iyi bir lise eğitimine sahip olunursa faydalanılabileceğini dile getirmektedir. Bu iddianın doğruluğu lisede başarılı olan iyi öğrenciler ile güçlük yaşayan zayıf öğrencilerin dershanedeki başarıları üzerine yapılacak çalışmalarla bilimsel olarak incelenebilir. - Öğretmenler öğrencilerin üniversiteye giriş sınavında başarılı olmaları için test tekniği ve pratik kazanmanın önemini dile getirmektedir. Ancak bugüne kadar bu ikisinin ne anlama geldiği konusunda neredeyse hiçbir çalışmaya rastlanmamaktadır. Örneğin test tekniğini kazanan ya da pratik öğrenci ne tür becerilere sahiptir? Hangi davranışlar bu öğrencide ön plana çıkmaktadır? Bu tekniğin olmadığı öğrencide neler eksiktir? Hangi engelleri aşamamaktadır? Bütün bu sorulara verilecek cevapların özel dershane olgusunun liselerdeki eğitim öğretim süreci üzerine olan etkisini daha net gözlemleme fırsatı vereceği düşünülmektedir.

19 153 - Mevcut araştırmada nitel bir yaklaşım benimsendiğinden çalışma grubunda yer alan öğretmenlerin sayısı sınırlıdır. Dolayısıyla daha önce de belirtildiği gibi genelleme yapmak olanaklı değildir ve zaten bu amaçlanmamıştır. Ancak araştırma kapsamında belirlenen kategorilerden hareketle kapalı uçlu sorular hazırlanabilir ve bunlar daha çok sayıda öğretmene uygulanarak genellenebilir sonuçlar elde edilebilir. Teşekkür Yazarlar, araştırmaya katılmayı kabul ederek anketleri doldurmak için değerli zamanlarını ayıran tüm öğretmenlere teşekkür ederler.

20 154 Kaynaklar Aslan, M. (2004). Eğitim sisteminin kapanmayan yarası yüksek öğretime geçiş. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), Baştürk, S. (2003). L enseignement des mathématiques en Turquie : le cas des fonctions au lycée et au concours d entrée à l université. Paris: IREM de Paris 7. Chang, T.H. (1980). The immoral education of "Pu Hsi". Chai Sheng, 105(10), Chen, H. (2002). Shadow education in taiwan: a study of parental ınvestment and educational achievement. M. Phil. Thesis, Department of Sociology, Oxford University. Chen, L.S. (1978). To consider more in the education of cramming schools. Min Chu Chao, 28(6), Ciucci, S. (2007). İzmir ili içinde yer alan dershanelerde üniversiteye hazırlık sınıflarında okuyan örgencilerin anksiyete düzeyleri ve stresle başa çıkabilme yöntemlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Çolak, N. (2006). Eğitim sosyolojisi bakımından dershaneler ve eğitim: üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerinin sosyo-kültürel durum analizleri: Bursa örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. Çoşkun, G. (2005). Özel dershanelerin ortaöğretimde verimliliğe ve istihdama etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage Dağlı, S. (2006). Özel dershanelere öğrenci gönderen velilerin dershaneler hakkındaki görüş ve beklentileri-kahramanmaraş örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş. Davey, G., De Lian, C., ve Higgins, L. (2007). The university entrance examination system in China. Journal of Further and Higher Education, 31(4), Gök, F. (2006). Üniversiteye girişte umut pazarı: özel dershaneler. Eğitim Bilim Toplum Dergisi (Yaz), s Gökçora, İ. H. (2006). Şiddetli akıntıya karşı Türkiye nin bilime kavuşması: bilinçli, nitelikli ve yaygın eğitim! Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık 4. Ulusal Sempozyumu (17 Kasım), 13 18, Ankara. Güleç, M. (2006). Doğrudan ve dolaylı işlevleri yönünden üniversiteye hazırlık dershaneleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Muğla. Hsieh, J. (2001). The effect of cramming schools on students mathematics achievement. Journal of National Taipei Teachers College, Vol. X IV, Huang, K.M. (1993). Discussing cramming school. Hsien Tai Chiao Yu, 8, Kanat, Ö. (2005). Türk-Alman genel eğitim sistemlerinin karsılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul. Karaağaç, K.M., ve Threlfall, J. (2004). The tension between teacher beliefs and teacher practice: the impact of the work setting. Proceeding of the 28th Conference of the International Group for the Mathematics Education, 3, Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi (12. Basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Kete, R., OK, G. ve Özdemir, A. (1998). Dershane ve okullarda biyoloji eğitiminin karşılaştırılması. III. Ulusal Fen Bilgisi Sempozyumu, Trabzon. Kısa, S.S. (1996). İzmir il merkezinde dershaneye devam eden lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarıyla ana-baba tutumları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Kuş, E. (2007). Nicel-nitel araştırma teknikleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Lincoln, Y.S., ve Guba, E.G. (1985). Naturalistic inquiry. Newburry Park, CA: Sage. Morgil, İ., Yilmaz, A., ve Geban, O. (2001). Özel dershanelerin üniversiteye girişte öğrenci başarısına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21,

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy

A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To Bloom s Taxonomy Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 A Comparative Analysis of Elementary Mathematics Teachers Examination Questions And SBS Mathematics Questions According To

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN ÖZEL DERSHANELERDEKİ MATEMATİK EĞİTİMİ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN ÖZEL DERSHANELERDEKİ MATEMATİK EĞİTİMİ * M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2010, Sayı: 32, Sayfa: 45-63 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN ÖZEL DERSHANELERDEKİ MATEMATİK EĞİTİMİ * ÖZET Savaş BAŞTÜRK ** Selçuk

Detaylı

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ

OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ 69 OKUL DENEYİMİ I, II ve ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİ ve ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNİN İNCELENMESİ AN INVESTIGATON OF PRACTICE TEACHERS AND TEACHER CANTIDATES

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/İLKÖĞRETİM MATEMATİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ SAVAŞ BAŞTÜRK ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 10.11.2014 Adres : null Telefon : - E-posta : sbasturkveri@gmail.com Doğum Tarihi : 16.08.1974 Faks : Kadro Yeri Görev Yeri : : SİNOP ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMLARINA DERSHANELERİN ETKİSİ

ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMLARINA DERSHANELERİN ETKİSİ February 12, Volume: 2 Issue: 1 Article: 9 ISSN: 2146-7463 ÖĞRENCİLERİN SOSYAL VE EKONOMİK YAŞAMLARINA DERSHANELERİN ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün AİBÜ; Eğitim Fakültesi EBB szbn@yahoo.com

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Özel Dershanelerin Biyoloji Öğretimine Katkılarının Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aysel Temelli Atatürk Üniversitesi KKEF atemelli@atauni.edu.tr Murat Kurt Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü

ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü ÖZGEÇMİŞ: Yard. Doç. Dr. Şirin İlkörücü e-mail: ilkorucu@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora (Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği) (2007) Yüksek Lisans, /Uludağ Üniversitesi Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Doç. Dr. Cavide DEMİRCİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi Almanca Biyoloji Hacettepe Üniversitesi 1993 Öğretmenliği Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 431-440 FİZİK DERSİNİN LİSE PROGRAMLARI VE ÖSS SORULARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet Ahmet ÇOBAN Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas. A.Hakan

Detaylı

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi

Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 269-273 269 KİTAP İNCELEMESİ Eğitim Fakülteleri ve İlköğretim Öğretmenleri için Matematik Öğretimi Prof. Dr. Murat ALTUN Dilek SEZGİN

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE

Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Yrd.Doç.Dr. GÖZDE İNAL KIZILTEPE Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul 1999-2003 Lisans Hacettepe Üniversitesi Öncesi 2003-2006 Yüksek

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences.

Degree Field University Year Educational Ankara University 1975. MA - - - Educational. Cukurova University Institute of Social Sciences. 3. Title : Assist. Prof. Dr. 4. Education : Assist Prof. Dr Ali TEMEL Vise Dean alitemel@maltepe.edu.tr 0216 626 10 50 /1738 0216 626 10 70 Özgeçmiş Degree Field University Year BA Educational Ankara University

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISSN : 1308-7274 ceke@akdeniz.edu.tr 2010 www.newwsa.com Antalya-Turkey VELİLERİN BAKIŞIYLA OKUL ORTAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 1C0354 EDUCATION SCIENCES Received: October 2010 Accepted: January 2011 Canel Eke Series : 1C Akdeniz

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ OKUMA ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALECİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Pınar ŞANLIBABA 1, Eda GÜMÜŞ 2 Özet Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıklarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ PINAR KOLEJİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Temel Öğretimden Ortaöğretime Geçiş Modeli (TEOG) 2013-2014 eğitim-öğretim yılından başlayarak 6 temel ders için 8.sınıf öğretmenleri tarafından

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT

Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Yrd.Doç.Dr. SEZAİ KOÇYİĞİT Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Eğitim Fakültesi Temel Eğitim 1996-2000 Lisans Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin

13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI. 07-09 Ekim, 2015 Mersin 13. ULUSAL PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI 07-09 Ekim, 2015 Mersin 2 İÇİNDEKİLER Davet Mektubu... 5 Genel Bilgiler... 7 Kurullar... 8 Davetli Konuşmacılar... 12 Paneller

Detaylı

ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL VE EKONOMĠK YAġAMLARINA DERSHANELERĠN ETKĠSĠ

ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL VE EKONOMĠK YAġAMLARINA DERSHANELERĠN ETKĠSĠ 1412 27-29 April, 11 Antalya-Turkey www.iconte.org ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL VE EKONOMĠK YAġAMLARINA DERSHANELERĠN ETKĠSĠ Abstract Yrd. Doç. Dr. Şenay Sezgin Nartgün, AİBÜ; Eğitim Fakültesi EBB, szbn@yahoo.com

Detaylı

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ

Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Doç.Dr. HİLAL AKTAMIŞ Eğitim Fakültesi Matematik Ve Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans-Yandal Buca Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Dokuz Eylül ÜniversitesiBilimleri Eğitimi Bölümü Fizik Öğretmenliği Pr.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi

Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Temel Bilişim Eğitiminin Yükseköğretimdeki Yeri: 2005-2012 Analizi Ercüment YILMAZ 1, Ali Haydar DOĞU 2 1 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik Bölümü, Trabzon 2 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Enformatik

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans)

Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Fen Bilgisi Eğitimi ( Yüksek Lisans) Adınız ve Soyadınız E-mail : mtdemirbag@gmail.com Mehmet Demirbağ 13.12.1986 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Aydın ın Söke ilçesinde tamamladı.2005 yılında Atatürk Üniversitesi K.Karabekir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr.

Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Özgeçmiş Nidan Oyman Arş. Gör. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği İstanbul 2006 Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi 2010 Kişisel Bilgiler

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V Ön Koşul. Yok DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ GK- 373 V. 2+0 2 4 Ön Koşul Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES

THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES THE SKILLS TRAINING RAN IN ENTERPRISES Türkiye de işletmelerde beceri eğitimi uygulaması 3308 sayılı Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu ile yapılmaktadır. The skills training program offered in turkey are

Detaylı

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği)

6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde Anadolu Öğretmen Liselerinin Yeri (Sinop İli Örneği) 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Sonrası Öğretmen Yetiştirme Sisteminde

Detaylı

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012

Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 Erzincan University Journal of Education Faculty Skin-Number: 14-2 Years:2012 The Opinions of Sixth Grade Students on Causes of Problems They Experience in Italic Ahmet AKKAYA *, Ömer Tuğrul KARA ** Abstract

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA

Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Yrd.Doç.Dr. Nihal TUNCA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta: tuncanihal@gmail.com

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli

Yazan ; Seçkin Üniversite, Gözde Anadolu Lisesi kazanmak isteyenlerin REHBERİ Matematik Öğretmeni; KEMAL Türkeli 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7 veya 6.sınıf) Sınavları ileanadolu Lisesi, Kolej, Askeri Lise, Fen Lisesi vs Kazandıran PRATİK REHBERLİK bilgileri Yazan ; Seçkin Üniversite,

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU:

BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ EĞİTİM DURUMU: BEZCİ-BİRCAN, FİLİZ E-mail: filizbezci@gmail.com Tel: 0376 218 95 50-7513 Adres: Uluyazı Kampüsü Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Oda No:227 EĞİTİM DURUMU: 2013 Devam Yüksek Lisans (Tez

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR)

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOLOJİ EĞİTİMİ (DR) YAKUP DOĞAN YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi yakupdogan06@gmail.com Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3488142662-1713 3488142663 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ Mehmet Sanlı

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA. HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü JAPONYA HAZIRLAYAN: Dr. Recep ALTIN JAPONYA NUFÜSÜ 17,368,088 (01 Haziran Tahmini) YÜZÖLÇÜMÜ 377.773 km YÖNETİMİ Anayasal bir monarşi ile parlamenter hükümet BAŞKENTİ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ

Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ Yrd.Doç.Dr. SÜLEYMAN KARATAŞ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1976 BİRECİK T: 242 2274400 4609 F: skaratas@akdeniz.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik

Okulumuzda gelişimsel rehberlik anlayışı benimsenmiştir. Rehberlik BAHÇELİİEVLER İİLKOKULU PDR HİİZMETLERİİNİİN TANIITIIMII 1. REHBERLİK SERVİSİ Rehberlik servisi; bireysel veya grupla psikolojik danışma, veli görüşmesi, rehberlik çalışmalarının dokümanlarının oluşturulması,

Detaylı