MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1

2 II

3 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARİ FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HATAY-2014 III

4 IV

5 İdari Faaliyet Proğramı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Ali KOÇ Ünal DÖNMEZ Gülden YILMAZ Öğr. Gör. İsmail AKÇA Meral GÜL Rektör Yardımcısı Strateji Geliştirme Daire Başkan V. Stratejik Planlama Şube Müdür V. Yayladağı Meslek Yüksekokulu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı V

6 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... x I. GENEL BİLGİLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar... 1 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Genel Bilgiler Eğitim Alanları Derslikler ve Ofisler Sosyal Alanlar Hastane Alanları Örgüt Yapısı Akademik Birimleri ve Birimlerin Kuruluş Tarih ve Dayanakları İdari Birimleri ve Birimlerin Kuruluş Tarih ve Dayanakları Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel Diğer Personel Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Diğer Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri VI

7 1.1.Faaliyet Bilgileri Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Yatırım Projeleri Bilgileri Bilimsel Araştırma Projeleri Hizmet İçi Eğitimler ve Diğer Faaliyetler IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI VII

8 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1. Mustafa Kemal Üniversitesi taşınmazlarının dağılımı... 9 Tablo 2. Kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı Tablo 3. Taşıtlar Tablo 4. Eğitim alanları ve derslikler Tablo 5. Ofis alanları Tablo 6. Yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalar Tablo 7. Misafirhaneler ve restoranlar Tablo 8. Öğrenci yurtları Tablo 9. Lojmanlar Tablo 10. Spor tesisleri Tablo 11. Toplantı ve konferans salonları Tablo 12. Hastane alanları Tablo 13. Bilgi ve teknolojik kaynaklar Tablo yılında abone olunan dergi sayısı (satın alma-bağış) Tablo 15. Abone olunan veri tabanları sayıları Tablo yılı kütüphane kullanıcı istatistiği Tablo Türkçe yabancı kitap sayıları Tablo yılı elektronik kaynaklar istatistik verileri Tablo 19. İstihdam şekline göre akademik personel dağılımı Tablo 20. Akademik personel kadro doluluk ve istihdam şekline göre dağılımı Tablo 21. Yabancı uyruklu akademik personel Tablo 22. Diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel Tablo 23. Diğer üniversitelerden üniversitemizde görevlendirilen akademik personel Tablo 24. Akademik personelin yaş itibariyle dağılımı Tablo 25. İdari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı Tablo 26. İdari personelin istihdam şekline göre dağılımı Tablo 27. İdari personelin eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 28. İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı Tablo 29. İdari personelin yaş itibariyle dağılımı Tablo 30. İstihdam şekline göre dağılımı Tablo 31. Sözleşmeli personelin hizmet süresine göre dağılımı Tablo 32. Sözleşmeli personelin yaş itibariyle dağılımı VIII

9 Tablo 33. Sözleşmeli personelin eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 34. Sürekli işçilerin hizmet süresine göre dağılımı Tablo 35. Sürekli işçilerin yaş itibariyle dağılımı Tablo eğitim-öğretim yılı ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı Tablo eğitim-öğretim yılı sağlık bilimleri enstitüsü öğrenci sayısı Tablo eğitim-öğretim yılı fen bilimleri enstitüsü öğrenci sayısı Tablo eğitim-öğretim yılı sosyal bilimler enstitüsü öğrenci sayısı Tablo 40. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı Tablo Yabancı uyruklu öğrencilerin uyruklarına ve okudukları fakülte ve yüksekokullara göre dağılımı Tablo eğitim-öğretim y ılı ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrenci sayısı Tablo 43. Araştırma ve uygulama hastanesi alanları Tablo 44. Sağlık hizmetleri Tablo Poliklinik bazlı hasta sayısı Tablo Poliklinik bazlı ameliyat bilgileri Tablo 47. Araştırma ve uygulama hastanesi analiz çeşitliliği ve sayısı Tablo 48. Öğrenci kulüpleri/toplulukları Tablo yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe giderleri icmali Tablo 50. Bütçe gelirleri kesin hesap cetveli Tablo 51. Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve spotif faaliyet ve katılımcı sayısı Tablo 52. Sporcu bilgileri Tablo 53. Bölümlere göre uluslararası yayın sayıları Tablo 54. İndekslere giren hakemli dergilerde yayınlanan yayın sayısı Tablo 55. Editörlük ve hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı / dergi sayısı Tablo 56. Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar Tablo yılında biten yatırım projelerinin başlama ve bitiş tarihi ile bütçeleri Tablo Yılında Başlayan, İhalesi Yapılan ve Devam Eden Yatırım Projeleri Tablo 59. Bilimsel araştırma projeleri sayısı Tablo yılı içerisinde merkezde yapılan test / analiz / ölçüm sayısı Tablo Yılı İçerisinde Merkezden Yararlanan Araştırmacı Sayısı IX

10 SUNUŞ Mustafa Kemal Üniversitesi, 21. yılını geride bırakırken bir yükseköğretim kurumu olarak, belirlediği misyon ve vizyonu doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek modern dünyanın gereklerini yerine getiren; çalışkan, üretken ve değerlerine sahip çıkan uluslararası nitelikte öğrenciler yetiştirmek ve topluma hizmet suretiyle Hoşgörü ve Bilimin Adresi olmuştur. Öğrenci odaklı eğitim anlayışını benimseyen üniversitemiz, kaynaklarını eğitim öğretimin kalitesini artırmak, öğrencilerimizin mesleki, teknik ve kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunacak fiziki ve sosyal ortamlar oluşturmaktadır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyetler yanında toplum sorunlarına odaklanarak bu sorunlara çözüm sunarak öncelikle bölgenin sonrasında Türkiye nin gelişimine katkı sağlayan lokomotif bir kurum olmuştur sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkına Yönetmelik gereğince hazırlanan 2013 yılı Faaliyet Raporu üniversitemizin Stratejik planının son yılında yapılan faaliyetleri ortaya koyan eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, sosyal ve kültürel etkinlikler ile yatırımlarına kadar birçok alanda bilgi sunmaktadır yılı Faaliyet Raporu nun hazırlanmasında öncelikle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınıa ve üniversitemizin tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hoşgörü ve Bilimin Adresi nde buluşmak ümidiyle Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Rektör X

11 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Evrensel değerleri benimsemiş, toplumuyla bütünleşen, bölgesindeki ülkelerle eğitim-öğretim, bilim, kültür, sanat, sağlık, turizm, sanayi, denizcilik, tarım ve ticaret alanlarında işbirliğini geliştiren; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmak. Vizyon Bulunduğu ilin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik potansiyellerini değerlendiren bir eğitim ve hizmet anlayışıyla uluslararası bağlamda bölgenin cazibe merkezi olan bir üniversite olmaktır. Temel Değerlerimiz; * Atatürk İlke ve Devrimleri * Laik Cumhuriyet * Demokrasi * Bilimsel Özerklik * Kalite * Güncellik * Güvenilirlik * Mesleki Uzmanlık * Tarafsızlık ve Şeffaflık B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öngörülen üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilatlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst birimlerle olan ilişkileri 18/02/1982 tarihinde yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği ile belirlenmiştir. Üniversite Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve fakülte, enstitü, yüksekokul, bölüm, anabilim dalı, ana sanat dalı, bilim dalı, sanat dalı, araştırma ve uygulama merkezlerinden oluşan bir yükseköğretim kurumudur. Üniversite, devlet kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda ve yükseköğretim planlaması çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. Rektör; Seçimi ve Atanması Devlet üniversitelerinde rektör; profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak öğretim üyeleri tarafından altı rektör adayı seçilerek belirlenir. 1

12 Belirlenen Rektör adaylarından Yükseköğretim Kurulunun seçeceği üç aday atanmak üzere Cumhurbaşkanı na sunulur. Cumhurbaşkanı bu üç adaydan birini rektör olarak atar. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eden rektörlerin görev süresi dört yıldır. Süresi sona erenler iki dönemden fazla rektörlük yapmamış olmak kaydıyla yeniden rektör olarak seçilip atanabilirler. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren öğretim üyeleri oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda öğretim üyelerinin en az yarısının hazır olması aranır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı kırk sekiz saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçim yapılır. Geçerli oylara göre en çok oy alan altı kişi aday olarak seçilmiş sayılır. Adayların eşit oy almaları halinde öncelik sırası kur a çekilmek suretiyle belirlenir. Seçim sonucu bir tutanakla tespit edilerek, tutanak ve aday olarak belirlenen altı kişinin özgeçmişleri rektör tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na gönderilir. Yapılan seçimde aday sayısı altıdan eksik olduğu takdirde rektör adayı belirleme işlemi tamamlanmamış sayılır. Bu durum Yükseköğretim Kuruluna bildirilir ve her seferinde en geç bir ay içinde yeni aday seçimi için görevdeki rektör, öğretim üyelerini tekrar toplantıya çağırır. Yeni rektör atanıncaya kadar rektör veya vekilinin görevi devam eder. Rektörlerin yaş haddi altmış yedidir. Ancak rektör atanmış olanlarda görev süresi bitinceye kadar yaş haddi aranmaz. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör, Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, mütevelli heyet tarafından atanır. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından ikiden az olmamak kaydıyla, en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açık öğretim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından beş rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, Rektör tarafından beş yıl için atanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Rektörün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görev süresi sona erer. Rektör iznini Yükseköğretim Kurulu Başkanından alır. Rektör üniversite merkezinin bulunduğu şehirden başka şehirlerde bulunan, üniversiteye bağlı birimlerdeki çalışmalar ile Üniversitelerarası Kurul ve Rektörler Komitesi toplantılarına katılmak üzere yapacağı seyahatler dışında kalan, görev ve seyahatlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanına bildirir. Bu şekilde görevden ayrılmaların on beş günü geçmesi halinde Başkan Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Rektör görev başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir rektör atanır. 2

13 Görev, yetki ve sorumlulukları: 1. Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitesinin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, 3. Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, 4. Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 5. Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 6. Kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Rektör, üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Senato a. Kuruluş ve İşleyişi: Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır. b. Görevleri: Senato, Üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: 1. Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2. Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, 3. Rektörün onayından sonra Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4. Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karar bağlamak, 3

14 5. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurumlarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, 6. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, 7. Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 8. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu a. Kuruluş ve İşleyişi: Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b. Görevleri: Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, 2. Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak, 3. Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak, 4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, 5. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülteler Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur. Dekan a. Atanması; Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinde veya dışında üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. 4

15 Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır. Dekan gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevi de sona erer. Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. b. Görev, yetki ve sorumluluklar; 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyiş hakkında rektöre rapor vermek, 3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5. Kanun ve yönetmeliklerle ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Fakülte Kurulu Kuruluş ve işleyişi: Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır. Görevleri: Fakülte Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1.Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu Kuruluş ve işleyişi: Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. 5

16 Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar. 1.Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2.Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak, 3.Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4.Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak, 5.Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6.Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Enstitüler Üniversitelerde ve fakültelerde kurulan enstitüler, birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimlerdir ve kanunla kurulurlar. Enstitüler, ana bilim dallarından oluşur. Üniversite ve fakültelerde lisansüstü eğitim bu maksatla kurulan enstitüler tarafından düzenlenir. Lisansüstü eğitimi düzenleyecek enstitüleri henüz kurulmamış bulunan üniversitelerde, lisansüstü eğitim programları senatolarınca yapılacak yönerge esaslarına göre yürütülür. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülecek uzmanlık eğitimi tıp fakültelerince uygulanır. Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü müdürü, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine rektör tarafından üç yıl için atanır. Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Rektör ve dekan öneri ve atamalarda ilgili öğretim üyeleri ile gereken istişarelerde bulunurlar. Müdürün, enstitüde görevli, aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcıların görevi de sona erer. Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Enstitü Kurulu; müdürün başkalığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki ana bilim dalı başkanlarından oluşur. Enstitü yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun la fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 6

17 Yüksekokullar Yüksekokullar; ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren yükseköğretim kurumlarıdır. Yüksekokullar her biri ayrı bir eğitim-öğretim programı yürüten bölümlerden veya anabilim veya ana sanat dallarından oluşur ve kanunla kurulurlar. Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdür gerekli gördüğü hallerde yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdüre vekâlet etmede veya müdürlüğün boşalmasında yapılacak işlem, dekanlarda olduğu gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve okuldaki bölüm, anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun la fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Bölümler; fakülte ve yüksekokulların amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan ve lisans düzeyini de içeren en az bir eğitim-öğretim, bilim ve sanat dallarında araştırma ve uygulama yapan birimlerdir. Ancak, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veteriner, Hukuk ve İlahiyat gibi geleneksel olarak lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim programı uygulayarak tek tür diploma veren yükseköğretim kurumlarında en çok üç bölüm kurulabilir. Yükseköğretim kurumları içinde bölüm açılmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Bir diplomaya yönelik eğitim programı uygulamayan, Türkçe, yabancı diller, inkılap tarihi, plastik sanatlar, müzik ve beden eğitimi bölümleri rektörlüğe bağlı olarak da kurulabilirler. Bölümler, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim veya ana sanat dallarından oluşur. Bir fakültede veya yüksekokulda aynı veya benzer nitelikte eğitim-öğretim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bir bölümlü fakültelerde dekan aynı zamanda bölüm başkanıdır. Bölüm başkanı, o bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalı başkanlarının 15 gün içinde verecekleri yazılı görüşlerini dikkate alarak bir hafta içinde fakültelerde, dekanca; fakülteye bağlı yüksekokullar ve konservatuarlarda müdürün önerisi üzerine dekanca; rektörlüğe bağlı yüksekokullar ve konservatuarlarda müdürün önerisi üzerine rektörce atanır. Dekan atamaları rektörlüğe bildirir. 7

18 Bölüm başkanı, bölümündeki öğretim üyelerinden iki kişiyi üç yıl için başkan yardımcısı olarak atayabilir. Bölüm başkanı gerekli gördüğünde yardımcılarını değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer. Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar. Bölüm Kurulu; bölüm başkanının başkanlığında, varsa yardımcıları, o bölümü oluşturan anabilim veya ana sanat dalları başkanlarından oluşur. Bölüm kurulu, bölüm ile bölüme bağlı anabilim veya ana sanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin, programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkânlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır. Anabilim veya Ana Sanat Dalı Anabilim veya ana sanat dalı, bölümü oluşturan ve en az bir bilim veya sanat dalını kapsayan eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik bir birimdir. Anabilim veya ana sanat dallarının kurulmasına, birleştirilmesine veya kaldırılmasına doğrudan veya üniversitelerden gelecek önerilere göre Yükseköğretim Kurulu karar verir. Anabilim veya ana sanat dalı başkanı, o anabilim veya ana sanat dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde de yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı takdirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim veya ana sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan tarafından atanır. Anabilim veya ana sanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, yüksekokul müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Anabilim veya ana sanat dalı kurulu, bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşur. Anabilim veya ana sanat dalının, yalnız bir bilim veya ana sanat dalı kurulu bütün öğretim üyelerinden ve öğretim görevlilerinden oluşur. Anabilim veya ana sanat dalı kurulu, ilgili anabilim veya ana sanat dalı programlarının planlanması ve uygulanmasında anabilim veya ana sanat dalı başkanına görüş bildirir. Bilim veya Sanat Dalı Bilim veya sanat dalı, anabilim veya ana sanat dalı içinde eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapan birimdir. Anabilim veya ana sanat dallarına bağlı olarak bilim veya sanat dalı kurulmasına ilgili anabilim veya ana sanat dalı başkanı, bölüm başkanı ve dekanın ortak önerileri üzerine Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak üniversite senatosunca karar verilir. Bilim veya sanat dalı başkanı, o bilim veya sanat dalının profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, bulunmadığı takdirde yardımcı doçentleri, yardımcı doçent de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o bilim veya sanat dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim 8

19 görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan tarafından atanır. Bilim veya sanat dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde başkan, yüksekokul müdürü, konservatuar müdürü veya dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir. Bilim veya sanat dalı kurulu, o bilim veya sanat dalında görevli profesör, doçent, yardımcı doçent ile öğretim görevlilerinden oluşur. Bilim veya sanat dalı kurulu, ders programlarının, araştırmaların hazırlanma ve uygulamaları ile ilgili önerilerini bilim veya sanat dalı başkanına sunar. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 1.1. Genel Bilgiler Tablo 1. Mustafa Kemal Üniversitesi taşınmazlarının dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı Üniversite m² Maliye/Hazine m² Toplam(m 2 ) Tayfur Sökmen Kampüsü ,01 m² m² ,01m² Rektörlük ve eğt.fak ,04 m² ,59 m² ,63m² Ant.Meslek Y.O ,42 m² ,42m² İskenderun M.Y.O m² m² m² Selam Arş.ve Uyg ,09 m² ,09m² Telkaleş Arş.ve Uyg m² m² Altınözü M.Y.O 6.210,94 m² ,94 m² Reyhanlı M.Y.O. Kampüsü için ,19 m² ,19 m² Samandağı M.Y.O ,45 m² ,45 m² Arş.ve Uyg. Yayladağı M.Y.O 3.376,15 m² ,15 m² Tıp Fak.Eğt. ve Arş ,46 m² 8.422,46 m² Hemşirelik Y.O m² m² Antakya Sera m² m² Öz.eğ.öğ.binası(29 yıllığına Milli.eğ.müd.ne tahsisli ,14 m²(antakya belediyesinden 49 yıllığına kiralanmıştır 3.007,14 m² Dörtyol M.Y.O m² m² Dörtyol Arş.ve Uyg ,26 m² ,26 m² (Seracılık ve Fidan Yetiştiriciliği) Su ürünleri fak m² m² Dörtyol araş.uyg.mrkz. MKÜ İskenderun Kampüsü (Havaalanı) ,42 m² ,42 m² Prinçlik+Arpaçiftliği m² m² Üniversite amaçlarında ve Su ürünleri Fak amaçlarında kullanılmak üzere Kırkhan M.Y.O m² m² Hassa M.Y.O m² 6.741m² İskenderun Devlet konservatuarı ,23 m² ,23 m² İskenderun su ürünleri fak. için kiralanan m² m² TOPLAM ,1m² ,29m² ,39m² 9

20 Üniversitemizin kapalı mekanlarının hizmet alanlarına göre dağılımı tablosu ve kullanılan taşıt sayısı aşağıda verimiştir. Tablo 2. Kapalı mekânların hizmet alanlarına göre dağılımı Üniversiteye Ait Olan (m 2 ) Eğitim Sağlık Barınma Beslenme 5262 Kültür 2500 Spor Diğer (İdari, Tesis, Depo) Toplam Tablo 3. Taşıtlar Taşıtlar Taşıtın Cinsi Göreve Tahsis Edilmiş, Göreve Tahsis Edilmiş, Hizmet Toplam Kuruma Ait Taşıtlar Alımı Yoluyla Edinilmiş Taşıtlar Binek Oto Otobüs 5 5 Minibüs Pikap 4 4 Motosiklet 1 1 Ambulans 2 2 İtfaye 1 1 Gemi 1 1 Toplam Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler Tablo 4. Eğitim alanları ve derslikler Eğitim Alanı Anfi (Adet) Sınıf(Adet) Bilgisayar Lab(Adet) Diğer Lab (Adet) Toplam 0 50 Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Kişilik Üzeri Kişilik Toplam

21 Tablo 5. Ofis alanları Ofis Cinsi Ofis Sayısı m2 Yönetim Ofisleri ,96 Akademik Personel Ofisleri ,14 İdari Personel Ofisleri ,98 Diğer ,09 Toplam , Sosyal Alanlar Tablo 6. Yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalar Kantin ve Kafeterya Alanları m² Kişi Kapasitesi Merkezi Kafeterya Eğitim Fakültesi Konservatuar 20 - İskenderun MYO Araştırma Hastanesi Tıp Fak. Dekanlığı Mimarlık Fak İktisat Fakültesi Hatay Sağ. YO Sivil Havacılık Yayladağı MYO Antakya MYO Kırıkhan MYO Beden Eğitimi YO Veteriner Fak Reyhanlı MYO Turizm ve Otelcilik YO Mühendislik Fakültesi Yemekhanelerin Kapasitesi ve Alanı Dağıtım Yeri Masa Sandalye m² Personel Yemek Öğr.Yemek Öğr.Yemek Tıp Fak.Yemek Antakya MYO Mimarlık Fak Sağlık MYO Yayladağı MYO Kırıkhan MYO Hassa MYO Dörtyol MYO Erzin MYO İskenderun MYO

22 Su Ürünleri Fak Sivil Havacılık MYO Mühendislik Fak Tablo 7. Misafirhaneler ve restoranlar Bölümler Oda Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m2) Kapasitesi (Kişi) Toplam Misafirhane Restoran Toplam Tablo 8. Öğrenci yurtları Bulunduğu Yer Oda Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Kapasitesi (Kişi) Kız Erkek Toplam Yayladağı Erzin Altınözü Toplam Tablo 9. Lojmanlar Lojman Yeri Lojman Sayısı Dolu (X)/Boş(-) Kapalı alanı (m 2 ) Merkez 7 X 113 Merkez 7 X 96 Merkez 2 X 89 Merkez 2 X 22 Serinyol Kampüsü 5 X 118 Serinyol Kampüsü 5 X 105 Serinyol Kampüsü 1 X 79 Serinyol Kampüsü 32 X 62 Tablo 10. Spor tesisleri Bölümler Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Tenis Kortu Futbol Halı Sahası Fitness Salonu 1 (2 bölüm) 172,78 Aerobik 1 87,80 Sauna 2 12,57 Yüzme Havuzu Yüzme Havuzu (Çocuk) 1 49 Plaj Voleybol Sahası Basketbol Sahası Toplam ,59 12

23 Tablo 11. Toplantı ve konferans salonları İsimleri Koltuk kapasitesi Alanı (m 2 ) Atatürk Konferans Salonu Amfi I Amfi II Mehmet Akif Ersoy Salonu Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı Konferans Salonu Toplam Hastane alanları Tablo 12. Hastane alanları Araştırma ve Uygulama Hastanesi Alanları Birim Sayı (Adet) Alan (m2) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane 1 52 Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis 1 46 Diğer Hastane Toplam Kapalı Alanı 445 Yatak Kapasitesi m 2 13

24 1. Örgüt Yapsı

25 15

26 2.1. Akademik Birimlerin Kuruluş ve Dayanakları Üniversitemiz tarih ve 3837 Sayılı Kanunun 25 inci ve tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanununa eklenen Ek-17 Maddesiyle ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak üzere Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Çukurova Üniversitesine bağlı Antakya Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ile adı ve bağlantısının değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasından oluşturulan Eğitim Fakültesi; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Çukurova Üniversitesine bağlı iken bağlantıları değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Antakya Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü çerçevesinde 7 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 3 Enstitü olmak üzere 14 birim ile kurulmuştur. Eğitim Fakültesi M.E.B.e bağlı Hatay Eğitim Enstitüsünün adının değiştirilmesi ile oluşturulan ve /2809 sayılı kanunla Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesine Bağlanan Hatay Eğitim Yüksekokulu; /3837 sayılı Kanunla, fakülteye dönüştürülmüş ve bağlantısı değiştirilerek MKU Eğitim Fakültesi yapılmıştır. Fen-Edebiyat Fakültesi /3837 sayılı Kanunla kurulmuş, 1994 yılında 2 bölüme Biyoloji, Kimya öğrenci alarak eğitime başlamıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /3837 sayılı Kanunla kurulmuş, 1993 yılında 1 bölüme; İsletme öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Muhendislik- (Mimarlık ) Fakültesi /3837 sayılı Kanunla kurulmuş, 1994 yılında 2 bölüme; İnsaat Muhendisliği, Makine Muhendisliği öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Guzel Sanatlar Fakültesi tarih ve sayılı RG de yayımlanan 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile kurulmuştur yılında 1 bölüme; Heykel öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Ziraat Fakültesi, /3837 sayılı Kanunla kurulmuş 1993 yılında 3 bölüme; Bahce Bitkileri, Tarla Bitkileri, Zootekni öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, /3837 sayılı Kanunla Su Ürünleri Fakültesi olarak kurulmuş olup, 1995 yılında eğitime başlamıştır. (2012 yılında adı değişmiştir.) 15

27 Veteriner Fakültesi /3837 sayılı Kanunla kurulmuş 1999 yılında eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi ve sayılı RG de yayımlanan 95/7515 sayılı BKK ile kurulmuştur de 2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tıp Fakültesinin adı Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi olarak değiştirilmiştir. YÖK Başkanlığının tarih ve B.30.0.EOB / sayılı yazısı ile 2007/2008 akademik yılında öğrenci alınmasına karar verilmiştir. Mimarlık Fakültesi tarih ve sayılı RG de yayımlanan BKK ile kurulmuştur yılında 1 bölüme; Peyzaj Mimarlığı öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Teknoloji Fakültesi /2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi /2809 sayılı kanunla kurulmuştur. Diş Hekimliği Fakültesi /2880 sayılı kanunla kurulmuş olup,; Protetik Diş Tedavisi, Ortodonti, Endodonti, Konservatif Diş Tedavisi, Periodontoloji, Pedodonti, Oral Diagnoz ve Radyoloji, Ağız,Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Bölümleri ile açılmıştır. İletişim Fakültesi /2880 sayılı kanunla kurulmuş olup, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo- Televizyon ve Sinema, Gazetecilik Bölümleri ile açılmıştır. Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı YÖK Başkanlığı nın tarih ve 3052/28508 sayılı yazısı ile GNK ile kurulmuştur. YÖK Başkanlığının tarih ve EOB sayılı yazısı ile de 2007/2008 akademik yılında öğrenci alınmasına karar verilmiş, 5 bölüme (- Piyano-Yaylı Çalgılar-Üflemeli ve Vurmalı Yaylı Çalgılar-San-Muzikoloji ve Kompozisyon) öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Yüksekokullar Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu /3837 sayılı Kanunla kurulmuş, 1993 yılında 1 bölüme Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Turizm İsletmeciliği ve Otelcilik Yuksekokulu /3837 sayılı Kanunla, kurulmuş, 2001 yılında 1 bölüme; Turizm ve Otel İsletmeciliği öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Hatay Sağlık Yuksekokulu kuruluşundan itibaren iki yıllık MYO iken tarih ve sayılı RG de yayımlanan 8655/96 sayılı BKK ile Sağlık YO dönüştürülmüş, YÖK GNK nun sayılı kararı ile de iki yıllık önlisans duzeyindeki öğrencilere lisans eğitimi olanağı tanınmıştır. 16

28 Sivil Havacılık Yuksekokulu ve sayılı RG de yayımlanan 95/7515 sayılı BKK ile kurulmuş.2008 yılında 1 bölüme Sivil Hava Ulastırma İsletmeciliği öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarih ve sayılı RG de yayımlanan BKK ile kurulmuş yılında yılında 1 bölüme Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Bilişim Teknolojileri Yüksekokulu /2809 sayılı kanunla kurulmuştur. ENSTİTULER Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Meslek Yüksekokullar Antakya Meslek Yüksekokulu M.E.B. na bağlı iken, /2809 sayılı kanunla Çukurova Üniversitesine bağlanmış de 3837 sayılı Kanunla MKU ne aktarılmıştır. İskenderun Meslek Yuksekokulu M.E.B. na bağlı iken, /2809 sayılı kanunla Cukurova Üniversitesine bağlanmış de 3837 sayılı Kanunla MKU ne aktarılmıştır. Dörtyol Meslek Yüksekokulu de 223 sayılı YKK ile Çukurova Üniversitesine bağlı olarak kuruldu te 227 sayılı YKK ile bağlantısı değistirilerek MKÜ ne aktarılmıştır. Kırıkhan Meslek Yüksekokulu /62 sayılı GNK kararı ile, kurulmuş,1995 yılında 2 bölüme * Bağcılık *Bahce Ziraat öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Reyhanlı Meslek Yüksekokulu /62 sayılı GNK kararı ile, kurulmuş,1995 yılında 2 bölüme * Dış Ticaret * Gümruk İsletme öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Samandağ Meslek Yüksekokulu /62 sayılı GNK kararı ile, kurulmuş,1995 yılında 2 bölüme * Besicilik * Seracılık öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Yayladağı Meslek Yüksekokulu /65 sayılı GNK kararı ile kurulmuş,2001 yılında 2 bölüme *Dış Ticaret *Muhasebe öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / tarih 3904/28355 sayılı YÖK yazısı ile kurulmuş, 2008 yılında 5 bölüme *Anestezi *Paramedik *Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik *Tıbbi Goruntuleme Teknikleri 17

29 *Tıbbi Laboratuvar Teknikleri öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Hatay Turizm ve Otelcilik Meslek Yuksekokulu / tarih 2659/17339 sayılı YÖK yazısı ile kurulmuş,2009 yılında 2 bölüme *Ağırlama Hizmetleri *Turizm ve Seyahat Hizmetleri öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Altınözu Meslek Yüksekokulu / tarih 4025/28625 sayılı YOK yazısı ile kurulmuş,2008 yılında 2 bölüme *Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi *Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Erzin Meslek Yuksekokulu / tarih 2659/17339 sayılı YOK yazısı ile kurulmuş,2009 yılında 3 bölüme *Elektronik Teknolojisi *Metalurji *Turunçgil Tarımı ve İsleme Teknolojisi öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu / tarih 4027/28627 sayılı YOK yazısı ile Harbiye MYO olarak kurulmuş olup,2008 yılında 4 bölüme öğrenci alarak eğitime başlamıştır. (2012 Yılında adı değişmiştir.) *Bilgisayar Teknolojisi *Bilgisayar Teknolojisi (İO) *Mimari Restorasyon *Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi Hassa Meslek Yüksekokulu / tarih 4028/28628 sayılı YOK yazısı ile kurulmuş,2008 yılında 2 bölüme *Bahçe Tarımı *Bilgisayar Teknolojisi öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Denizcilik Meslek Yuksekokulu / sayılı YKK kararı ile kurulmuş, 2008 yılında 4 bölüme *Deniz ve Liman İşletmeciliği *Deniz ve Liman İsletmeciliği II O *Deniz Aracları Teknolojisi *Lojistik öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Belen Meslek Yüksekokulu / tarih 4026/28626 sayılı YOK yazısı ile kurulmuş,2009 yılında 1 bölüme *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Payas Meslek Yüksekokulu /2880 sayılı kanunla kurulmuş (öğrencisi yoktur) Dörtyol Sağlık MYO 3 Mart 1992 tarihinde Çukurova Üniversitesine devredilmiş, 08/02/1993 tarihinde de Mustafa Kemal Üniversitesine bağlanmıştır (öğrencisi yoktur) İskenderun Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20 Temmuz 1982 yılında Çukurova Üniversitesine devredilmiş, 11/07/1992 tarihinde de Mustafa Kemal Üniversitesine bağlanmıştır. (öğrencisi yoktur) 18

30 2.2. İdari Birimlerin Kuruluş ve Dayanakları Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 15/c maddesine istinaden tarihinde kurulmuştur. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi nin tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve tarihli 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak kuruluşuna paralel tüzel kişilik kazanmıştır tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3837 sayılı yasa ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Ve 47. Maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 32.maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde sayılan görev ve mali hizmetleri yürütmek üzere kurulmuştur tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2809 Sayılı Kanunun 25 inci Maddesinin ek 17. Maddesine istinaden kurulan MKÜ bünyesinde 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü Maddesi ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kurulmuştur. Personel Daire Başkanlığı 3837 sayılı kanunun 25.maddesi ile Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa Eklenen Ek-17.maddesi uyarınca 03/07/1992 tarihi itibariyle kurulmuştur. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararname de yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılandırılmıştır. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Yüksek Öğretim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 21/11/1983 tarihi ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34. maddesi uyarınca Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na dönüştürülerek Üniversitemizin teşkilat yapısında yerini almıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi nin tarihli 3837 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 124 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 28. maddesi uyarınca kurulmuştur. 19

31 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1. Yazılım ve Bilgisayarlar Tablo 13. Bilgi ve teknolojik kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Toplam Bilgisayar Tablet ve Diz üstü bilgisayar Projeksiyon Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Faks Fotoğraf Makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayıcılar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcı Çok Fonksiyonlu Yazıcı Telefon Yazılım Kütüphane Kaynakları Tablo yılında abone olunan dergi sayısı (satın alma-bağış) Yabancı Dergi - Yerli Dergi 65 Bağış (Yerli-Yabancı) 19 TOPLAM 84 Tablo 15. Abone olunan veri tabanları sayıları E-Dergi Veritabanı 22 E-Kitap Veritabanı 4 Deneme Veritabanı(E-Dergi-E-Kitap) 43 Toplam 69 Tablo yılı kütüphane kullanıcı istatistiği Hizmet Verilen Kişi Sayısı Makale Temini 120 Toplam

32 Tablo Türkçe yabancı kitap sayıları Dili Satın Alınan Bağış Toplam Türkçe Yabancı Toplam Tablo yılı elektronik kaynaklar istatistik verileri Blackwell-Wiley 9608 Cambridge 478 Central Search 1690 Ebrary 4448 EBSCO Education Research Complete 650 Oxford 1192 SpringerLink 8694 MathScinet - IOPScience 296 Dissertation and Thesis Full Text 1885 JSTOR 2585 World E-Library - Türkiye Atıf Dizini 404 MD Consult 1841 Taylor & Francis 2812 ELSEVIER ScienceDirect OVID-LWW 5634 ISI Proceedings - IEEE 1721 EBSCOHOST 1091 CAB 1090 WEB OF SCIENCE (ISI) İnsan Kaynakları 4.1. Akademik Personel Tablo 19. İstihdam Şekline Göre Akademik Personel Dağılımı Unvan Kadrolu 13b-4 Profesör 64 2 Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Araştırma Görevlisi Toplam

33 Tablo 20. Akademik Personel Kadro Doluluk ve İstihdam Şekline Göre Dağılımı Unvan Kadroların Doluluk Oranına Göre Dolu Boş Toplam Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Uzman Çevirici Eğitim- Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi Toplam Tablo 21. Yabancı uyruklu akademik personel Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Kişi Sayısı Doçent Azerbaycan Güzel Sanatlar Fakültesi 1 Öğretim Görevlisi Ukrayna Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı 3 Toplam 4 Tablo 22. Diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel Unvan Birim Görevlendirildiği Üniversite Kişi Sayısı Doçent Ziraat Fakültesi Mardin Artuklu Üniversitesi 1 Yrd. Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Hasan Kalyoncu Üniversitesi 1 Fakültesi Toplam 2 Tablo 23. Diğer üniversitelerden üniversitemizde görevlendirilen akademik personel Unvan Çalıştığı Birim Geldiği Üniversite Kişi Sayısı Profesör Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Denizcilik MYO. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İstanbul Üniversitesi 1 1 Doçent Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Pamukkale Üniversitesi 1 Mühendislik Fakültesi Çukurova Üniversitesi 1 Toplam 4 Tablo 24. Akademik personelin yaş itibariyle dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde % 1 % 24 % 17 % 21 % 29 % 8 22

34 4.2 İdari Personel Tablo 25. İdari personelin hizmet sınıfına göre dağılımı Dolu Kadro Boş Kadro Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Toplam Tablo 26. İdari personelin istihdam şekline göre dağılımı Kadrolu 13b-4 Toplam Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetli Sınıfı Toplam Tablo 27. İdari personelin eğitim durumuna göre dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora Kişi Sayısı Yüzde % 4 % 18 % 22 % 52 % 4 % 0 Tablo 28. İdari personelin hizmet sürelerine göre dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde %31 %9 %11 %10 %19 %20 Tablo 29. İdari personelin yaş itibariyle dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde %1 %27 %17 %17 %30 %8 4.3 Diğer Personel Tablo 30. İstihdam şekline göre dağılımı Çalıştıkları Pozisyon Dolu Boş Toplam Sözleşmeli Personel (4/B) Sürekli İşçi Geçici (4-C) Personel Toplam

35 Tablo 31. Sözleşmeli personelin hizmet süresine göre dağılımı 0-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı 3 Yüzde %100 Tablo 32. Sözleşmeli personelin yaş itibariyle dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı 2 1 Yüzde % 66 % 34 Tablo 33. Sözleşmeli personelin eğitim durumuna göre dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.Lisans Doktora Kişi Sayısı 1 2 Yüzde % 34 % 66 Tablo 34. Sürekli işçilerin hizmet süresine göre dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı 20 Yüzde % 100 Tablo 35. Sürekli işçilerin yaş itibariyle dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde % 15 % 25 % 50 % 10 24

36 5. Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim hizmetleri Tablo eğitim-öğretim yılı önlisans, lisans ve yüksek lisans öğrenci sayısı BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM K E T K E T K E T Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak İktisadi Ve İdari Bil.Fak Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fak Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi FAKÜLTELER TOPLAM Beden Eğitimi Ve Spor Y.O Fizik Tedavi Ve Reh Y.O Hatay Sağlık Y.O İsk. Sivil Havacılık Y.O İsk. Mustafa Yazıcı Dev. K Turizm İşlt.Ve Ot. Y.O YÜKSEKOKULLAR TOPLAM Altınözü M.Y.O Antakya M.Y.O Belen M.Y.O Denizcilik M.Y.O Dörtyol M.Y.O Erzin M.Y.O Sanat ve Tasarım M.Y.O Hassa M.Y.O Hatay Sağ. Hizmetleri M.Y.O İskenderun M.Y.O Kırıkhan M.Y.O Reyhanlı M.Y.O Samandağ M.Y.O Turizm Ve Otelcilik M.Y.O Yayladağı M.Y.O MESLEK YÜKSEKOKULLAR TOPLAM Fakülteler Yüksekokullar Meslek Y.O ÖNLİSANS-LİSANS TOPLAM YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM G.TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitüler Toplam Üniversite Genel Toplam Not:31 Aralık 2012 tarihi itibari ile 25

37 Tablo eğitim-öğretim yılı sağlık bilimleri enstitüsü öğrenci sayısı Anabilim Dalı Yüksek lisans yapan sayısı Doktora yapan sayısı Toplam V.Anatomi V.Biyokimya V.Cerrahi Vet. Doğum Ve Jinekoloji V.Dölerme Ve Suni Tohumlama V.Fizyoloji V.Hay.Bes. Ve Besl. Hst V.Histoloji-Embriyoloji V.İç Hastalıkları V.Mikrobiyoloji 7-7 V.Parazitoloji 1-1 V.Viroloji 1-1 V.Zootekni T.Biyokimya Tibbi Biyoloji 1-1 Tıp Fizyoloji 6-6 T.Histoloji-Embriyoloji T.Mikrobiyoloji Toplam Tablo eğitim-öğretim yılı fen bilimleri enstitüsü öğrenci sayısı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Sayısı Toplam Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Biyoloji Elektrik Elektronik Müh Enformatik Fizik Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Kimya Makine Mühendisliği Matematik Peyzaj Mimarlığı Su Ürünleri Tarla Bitkileri Tarımsal Yapılar Ve Sulama 1-1 Toprak Zootekni Toplam

38 Tablo eğitim-öğretim yılı sosyal bilimler enstitüsü öğrenci sayısı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Doktora Yapan Sayısı Toplam Antropoloji 8-8 Arkeoloji Coğrafya Eğitim Bilimleri 3-3 Grafik 4-4 Güzel Sanatlar Eğitimi 5-5 Heykel Anasanat 6-6 İlköğretim İktisat İşletme Kamu Yönetimi Resim Anasanat Seyahat İşletmeciliği 9-9 Tarih Tur. ve Otel İşletmeciliği 6-6 Türkçe Eğitimi Yabancı Diller Eğitimi Toplam Tablo 40. Yabancı uyruklu öğrenci sayısı Bölümü Kız Erkek Toplam Tıp Matematik Veteriner H Peyzaj Mimarlığı 1-1 Mimarlık 1-1 Müzik Pazarlama Bilgisayar Tekn. Öğretmenliği 1-1 Kamu Yönetimi (II. Ö) Elektrik- Elektronik Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Toplam

39 Tablo yabancı uyruklu öğrencilerin uyruklarına ve okudukları fakülte ve yüksekokullara göre dağılımı Uyruğu Tıp. Fen- Eğitim Vet. Mim. Müh. İkt.İd. İsk.M. Ant. Top. Fak Ed.Fak Fak. Fak Fak. Fak. Bil.Fak Yaz. Dev.K. MYO ABD 1 1 Ukrayna 1 1 Hollanda 1 1 Azerbaycan Bulgaristan 2 2 Suriye Almanya İran Irak 2 2 Türkiye Ürdün 1 1 Kanada 1 1 Toplam

40 Tablo eğitim-öğretim yılı önlisans ve lisans programlarından mezun olan öğrenci sayısı BİRİM ADI I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM K E T K E T K E T Eğitim Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fak İktisadi Ve İdari Bil. Fak Mimarlık Fakültesi Mühendislik Fakültesi Deniz Bilimleri ve Tekn. Fak Tayfur Ata Sökmen Tıp Fak Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Fakülteler Toplam Beden Eğitimi Ve Spor Y.O Fiz. Ted.Ve Rehabilitasyon Y.O Hatay Sağlık Y.O İsk. Sivil Havacılık Y.O İsk. Mustafa Yazıcı Dev. Kons Turizm İşlt.Ve Ot. Y.O Yüksekokullar Toplam Altınözü M.Y.O Antakya M.Y.O Belen M.Y.O Denizcilik M.Y.O Dörtyol M.Y.O Erzin M.Y.O Sanat ve Tasarım M.Y.O Hassa M.Y.O Hatay Sağlık Hizmetleri M.Y.O İskenderun M.Y.O Kırıkhan M.Y.O Reyhanlı M.Y.O Samandağ M.Y.O Turizm Ve Otelcilik M.Y.O Yayladağı M.Y.O Meslek Yüksekokullar Toplam Fakülteler Yüksekokullar Meslek Y.O ÜNİV. GENEL TOPLAM

41 5.2. Sağlık Hizmetleri Tablo 43. Araştırma ve uygulama hastanesi alanları Birimi Yatak Kapasitesi Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuar Eczane - 52 Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis - 46 Poliklinik Bekleme Salonları Diğer Toplam m2 Tablo 44. Sağlık hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Laboratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümü Toplam

42 Tablo poliklinik bazlı hasta sayısı Poliklinik Hasta Sayısı (Yıllık) İlk Yardım ve Acil Poliklinik Adli Tıp Polikliniği 358 Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği 4918 Ağız ve Diş Çene Cerrahisi 5389 Aile Hekimliği Polikliniği 1266 Anestezi ve Reanimasyon Polikliniği 4 Beyin Cerrahi Polikliniği 4988 Çocuk Cerrahisi Polikliniği 1763 Çocuk Nöroloji Polikliniği 3225 Çocuk Sağlığı Polikliniği 9156 Çocuk Yenidoğan Polikliniği 51 Dermatoloji Polikliniği Diş Protez 3849 Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği 5604 Fizik Tedavi Polikliniği Genel Cerrahi Polikliniği 8735 Göğüs Cerrahi Polikliniği 554 Göğüs Hastalıkları Polikliniği 8524 Göz Hastalıkları Polikliniği Dahiliye Hematoloji Polikliniği 6366 Dahiliye Gastroentoroloji Polikliniği 8607 Dahiliye Genel Polikliniği 6549 Endokrinoji ve Metabolizma Hastalıkları Polikliniği Histoloji ve Emriyoloji 18 Nefroloji 1614 Tıbbi Onkoloji 4574 Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Kalp Damar Cerrahi Polikliniği 1845 Kardiyoloji Polikliniği Kulak Burun Boğaz Polikliniği Nöroloji Polikliniği Nükleer Tıp 44 Ortodonti 2312 Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Pedodonti 3046 Periodontoloji 4563 Plastik ve Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Polikliniği 3142 Psikiyatri Polikliniği 7809 Tıbbi Genetik 27 Tıbbi Patoloji 89 Üroloji Polikliniği 8231 Diğer Bölümler 554 Toplam

43 Tablo poliklinik bazlı ameliyat bilgileri Poliklinik Hasta Sayısı (Yıllık) İlk Yardım ve Acil Anabilim Dalı 262 Ağız ve Diş Sağlığı Anabilim Dalı 35 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 270 Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 246 Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı 266 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 4 Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı (Yenidoğan) 24 Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı 598 Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 4 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 2 Genel Cerrahi Anabilim Dalı 1179 Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 85 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 106 Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 2280 İç Hastalıkları Anabilim Dalı 55 İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji) 18 İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastroentoloji) 948 İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji) 27 İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Nefroloji) 11 İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Endokrin) 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı 1867 Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı 133 Kardiyoloji Anabilim Dalı 2010 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 1046 Nöroloji Anabilim Dalı 2 Ortodonti 1 Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 1849 Plastik ve Rekonstriktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 561 Radyoloji Anabilim Dalı 41 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1 Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı 1 Üroloji Anabilim Dalı 602 Toplam

44 V-Kardiyoloji IV-İmmünoloji III-Hematoloji II-Bakteriyoloji I-Biyokimya Tablo 47. Araştırma ve uygulama hastanesi analiz çeşitliliği ve sayısı Cinsi Sayısı Cinsi Sayısı 1- Kan, İdrar, Vücut Sıvı, Gaita ile - 1- Periferik Kandan Karyotip Analizi 1908 ilgili Rutin Tetkikler 2- Kan Gazları ile ilgili testler Amnion Mayiinde Karyotip Analizi ELİSA Tekniği ile yapılan Diğer 0 Hepatit Tetkikleri 4- RİA, IMX Tekniği ile yapılan Endoskopi laboratuvarı 324 Hormon Tetkikleri 5- TDX Tekniği ile yapılan ilaç Pankreatiko-Bilier Sistemin 0 Dozajı Tetkikleri Diagnostik ve Tedavi Lab. 6- Diğer - 3- Sonografi Laboratuvarları 2 1- Spesifik - Nonspesifik Kültürler Endosonografi Laboratuvarları 0 (Kültür) 2- Serolojik Testler - 5- GIS Motilite Laboratuvarı 0 3- Mikroskopik Tetkikler Tubaj Lab. 0 (Gram+ARB) 4- Diğer - 7- Diğer 0 1- Sitoloji Laboratuvarı Testleri - 1- Direkt ve İndirekt Grafiler Koagülasyon Testleri Ultrason Tetkikleri Grupaj Testleri - 3- Angiografik Tetkikler Rutin Testler (Kan Bankası) Bilgisayarlı Tomografi Tetkikleri Diğer - 5- Magnetik Rezonans Görüntüleme Tetkikleri 1- Serolojik Testler Endoskopik-Grafik Tetkikler 0 2- Flow Cytometry ile Yapılan - 7- Diğer 0 Testler 3- Sitokin,Adezyon Molekülleri Otopsi 15 (ELİSA testleri) 4- İmmunoglobinler, Kompleman Biyopsi 5201 testleri : 5- Doku Tipl.: (Kan Bankası-PCR) - 3-Ameliyat Materyali Diğer - 4-Batın,Plevra, Balgam,Smear, Aspirasyon Tetkikleri 1- EKG Diğer - 2- EFOR Testi Elektroterapi EKO Hidroterapi 0 4- Koroner Angiografi Mekonoterapi 0 5- Katater Diğer 5 6- Mitral Balon Valvuloplasti Perkutan Transluminal Koroner 872 Angiopalsti 8- Geçici ve Kalıcı Kalp Pili Elektro-Fizyolojik Çalışması Diğer : EEG EMG 3373 Genetik VII-Gastroenteroloji VIII-:Radyoloji IX-Patoloji X-Fizik Ted. 33

45 5.3. Diğer Hizmetler Tablo 48. Öğrenci kulüpleri/toplulukları (A: Aktif P: Pasif) Kuruluş Yılı Öğrenci Kulüpleri Üye Sayısı A/P* 2010 Akdeniz Arıcılık Topluluğu 42 A 2005 Amanos Dağcılık Topluluğu 69 A 2013 Arkeoloji ve Kültürel Miras Topluluğu 30 A 1997 Atatürkçü Düşünce Topluluğu 134 A 2005 AEGEE-HATAY Avrupa Öğrenci Topluluğu 30 A 2013 Belgesel Topluluğu 24 A 2012 Bilinçli Gençler Topluluğu 76 A 2011 Bisiklet Topluluğu 88 A 2011 Coğrafi Araştırmalar Topluluğu 30 A 2006 Deniz Kaplumbağalarını Araştırma Topluluğu 33 A 2012 Doğada Böcekleri Tanıma ve Kelebek Gözlem Topluluğu 42 A 2012 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu 30 A 2009 Fotoğraf Topluluğu 123 A 2010 Gıda Teknolojileri ve Sağlık Topluluğu 30 A 2008 Halk Oyunları Topluluğu 60 A 2010 Halk Sanatları Topluluğu 130 A 2009 Havacılık Topluluğu 60 A 2005 İzcilik Topluluğu 120 A 2010 Kaliteli Yaşam Topluluğu 112 A 2008 Kariyer ve Girişimcilik Topluluğu 100 A 2012 Kent ve Çevre Topluluğu 30 A 2012 Kültür ve Medeniyet Topluluğu 208 A 2009 Mekatronik Topluluğu 88 A 2013 Mevlana Düşünürleri Topluluğu 33 A 2012 MKÜ- Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü Topluluğu 33 A 2009 Mücadele Sporları Topluluğu 32 A 2013 Müzik Topluluğu 35 A 2006 Okuma Gönüllüleri Topluluğu 50 A 2012 Organizasyon ve Tanıtım Topluluğu 29 A 2012 Özel Eğitim Topluluğu 50 A 2005 Plastik Sanatlar Topluluğu 86 A 2012 Sinema Topluluğu 48 A 2012 Stratejik Düşünce Topluluğu 36 A 2008 Su Altı Topluluğu 38 A 2006 Tarihsel Çevre Topluluğu 197 A 2005 Tarih Düşünce ve Araştırma Topluluğu 76 A 2012 Tasarım ve Animasyon Topluluğu 41 A 2011 Tek.Arş. Gezi ve Etkinlik Topluluğu (TARGET) 30 A 2005 Tiyatro Topluluğu 34 A 2007 Toplum Gönüllüleri Topluluğu 35 A 2012 Turizm Akademi Topluluğu 23 A 2006 Türk Dil Topluluğu 34 A 2013 Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu 31 A 2005 Yazılım ve İnovasyon Topluluğu 39 A 2013 Halk Sağlığı Topluluğu 18 A 2013 Mimarlık Topluluğu 34 A 2013 Yeşil Dünya Araştırma Topluluğu 47 A Toplam

46 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim örgüt şemasında belirtilen şekilde olup, üst yönetici Rektördür. İdarenin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet hereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesinden sorumludur. Üst yönetici, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirir. İç denetçilerin görevleri 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda belirtilmiştir. İç denetçinin görevleri; 1)Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek. 2)Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak. 3)Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak. 4)İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek. 5)Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak. 6)Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek. 7)Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek. 8)Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek. 9)Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek. 10)Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek. 35

47 2.AMAÇ VE HEDEFLER I. Eğitim-Öğretim Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 1. Eğitim-öğretim ile ilgili geliştirme çalışmalarının kurumsallaştırılması. Hedef 1.1.Akademik ve idari birimler arasında eşgüdümü sağlayacak yapının oluşturulması. Amaç 5. Eğitim-Öğretimde Entegre Yönetim Sistemlerinin kurulması ve uygulanması. Hedef 5.1. Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili eğitimlerin verilmesi ve sisteminin tüm akademik, idari ve destek süreçlerinin kurulması ve işletilmesi. II. Bilimsel Araştırma Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 2. Evrensel bilime katkının artırılması. Hedef 2.1. MKÜ nün Türkiye deki üniversitelerin öğretim üyesi başına SCI, SSCI, AHCI de düşen yayın sayısına göre sıralamada ön sıralarda yer alması. Hedef 2.2. Bilimsel yayın niceliği ve niteliğinin iyileştirilmesi. Hedef 2.3. Öğretim elemanlarının uluslararası bilim ortamına erişiminin artırılması. III. Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 4. Üniversite içi tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. Hedef 4.1. Üniversite içi tanıtımın sağlanması. Amaç 5. Hatay ve çevresinde tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. Hedef 5.1. Kurumsal Tanınırlık Araştırması nın yapılmasıyla, Üniversitemiz hakkında fikri olmayan kişi oranının düşürülmesi. Amaç 6. Türkiye ve dış kamuoyunda tanınırlığın ve olumlu kanaatlerin artırılması. Hedef 6.1. Üniversitemizi yurt içi ve dışında üniversitenin tanınabilirliğini adına çalışmaların artırılması. IV. Altyapı Geliştirme Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 2. Yeni altyapı ve fiziksel alanların kazandırılması. Hedef 2.1. Birimlerin altyapı ve fiziksel alan önceliklerinin belirlenmesi ve ortak standartlara getirilmesi. Hedef 2.2. Üniversite personeli ve öğrencilerinin ihtiyacını karşılayacak destek hizmetlerine yönelik gelişme olanaklarının araştırılması ve Stratejik Planlarına uygun program öncelikleri dikkate alınarak yeni altyapı ve fiziksel tesislerin yapılması. V. İnsan Kaynakları Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 1. İnsan kaynaklarının nicelik ve nitelik olarak etkinliğinin sağlanması. Hedef 1.1. Birimleri kapsayan norm kadro çalışmasının tamamlanması. Hedef 1.2. Personelin niteliğinin geliştirilmesi. Amaç 2. İdari personel için uygulanan atama ve yükseltme süreçlerinde, mevzuata ek olarak uygulanacak gerekli politika ve performansa dayalı sistemlerin oluşturulması. Hedef 2.1. İdari personel için uygulanan atama ve yükseltme sınavında uygulanacak gerekli politika ve performansa dayalı sistemlerin oluşturulması. 36

48 Amaç 4. Kurum kültürünün geliştirilmesi. Hedef 4.1. Misyon, vizyon, değerler ve stratejilerle ilgili akademik ve idari personelin bilgi, katılım ve motivasyonun geliştirilmesi. Hedef 4.2. Performans odaklı bir MKÜ Kurum Kültürü nün yaratılması. Hedef 4.3. Akademik ve idari personel arasındaki etkileşimin artırılması yoluyla ortak kurum kültürünün güçlendirilmesi. VI. Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 1. Gelirlerinin artırılması. Hedef 1.1. Özel Bütçede gelir artışının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması. Hedef 1.2. Döner sermaye gelirlerinde her yıl kabul edilebilir oranında artış sağlanması. Hedef Diğer gelirlerde sürdürülebilir artış sağlanması. Amaç 2. Kaynakların kullanılmasında verimlilik ve tasarrufun sağlanması. Hedef 2.1. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması. VII. Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesi ve Sosyal Sorumluluk Stratejik Amaç ve Hedefleri Amaç 1. Öğrencilerin Üniversiteye bağlılıklarının artırılması. Hedef 1.1. Öğrencilerin Üniversiteye ve birimlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılması. Amaç 2. Mezunlarla ilişkilerin geliştirilmesi. Hedef 2.1. Mezunların Üniversite ye, birimlerine ilgilerinin ve bağlılıklarının artırılması. Amaç 3. Üniversite çalışanlarının birbirleri ve diğer paydaşlarla ilişkilerinin geliştirilmesi. Hedef 3.1. Çalışanların üniversiteye ve birimlerine olan bağlılıklarının artırılması. Amaç 4. İş dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi. Hedef 4.1. İş dünyası ile ilişkilerin düzenleyecek birimin kurulması ve ortak çalışmaların yürütülmesi. Amaç 5. Toplumla ilişkilerin geliştirilmesi. Hedef 5.1. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlanması. Amaç 6. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi. Hedef 6.1. Paydaş analizleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının beklentilerinin ölçülmesi ve ortak projelerin oluşturulması. Amaç 7. Medya ile ilişkilerin geliştirilmesi. Hedef 7.1. Üniversite-medya iletişimin düzenlenmesi ve geliştirilmesi. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 37

49 TTtab..

50 39

51 40

52 2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 41

53 42

54 43

55 44

56 B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Bilgileri Tablo 51. Ulusal ve uluslararası bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetler ile katılımcı sayısı Faaliyet Sayısı Katılımcı Sayısı Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Eğitim Semineri Seminer Açık Oturum - - Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Tören 10 - Şenlikler 1 - Toplam resim ve 3 fotoğraf sergisi, 2 konser, 13 müzik ve şiir dinletisi, 9 tiyatro, 21 film gösterimi ve 1 standup&illüzyon gösterisi, 28 konferans, 11 eğitim, 10 seminer, 3 panel, 3 söyleşi, 4 kongre, 4 sempozyum, 6 toplantı, 1 halk oyunları, 7 dans gösterisi, 2 aşıklar şöleni 3 özel gün kutlaması, 5 bisiklet yarışı, 1 üniversite içi satranç turnuvası, Bilim Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında halı saha futbol, tek pota basketbol, masa tenisi, kros, kick boks turnuvaları, Cumhuriyetimizin 90. Kuruluş Yılı Spor Turnuvası kapsamında salon futbolu, tek pota basketbol, masa tenisi, kros, oryantring ve dart turnuvaları, Üniversiteler arası yarışmalar kapsamında salon futbolu, badminton, masa tenisi, satranç, basketbol, koçfest spor oyunları, oryantring, boks turnuvaları gerçekleştirildi. 45

57 Tablo 52. Sporcu bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci Personel Toplam

58 1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri Tablo 53. Bölümlere göre uluslararası yayın sayıları Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul Yayınların Bölüm ve İndekslere Göre Dağılımı TOPLAM SCI SSCI AHCI Tıp Fakültesi Eğitim Fakültesi Veteriner Fakültesi Mühendislik Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Mimarlık Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ziraat Fakültesi Turizm ve Otel. MYO Hatay Sağlık YO Samandağ MYO Altınözü MYO Samandağ MYO Yayladağı MYO Toplam Tablo 54. İndekslere giren hakemli dergilerde yayınlanan yayın sayısı Uluslararası Ulusal Uluslararası Ulusal Bildiri Kitap / Kitap Toplam Makale Makale Bildiri Bölümü Tablo 55. Editörlük ve hakemlik yapan öğretim üyesi sayısı / dergi sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı

59 1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Tablo 56. Üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı Witelon Univ Applied Sciences Legnica Polonya 4 Universita Degli Studi Della Torino İtalya 2 Lublin University of Technology Polonya 4 University of Tartu Estonya 2 University of Maribor Slovenya 10 Instituto Politecnico de Braganca Portekiz 5 Nicolaus Copernicus University Polonya 1 Vilnius University Litvanya 1 Angel Kanchev University of Ruse Bulgaristan 1 The State College of Comp.Sci.&Bus.Admn. İn Lomza Polonya 1 University of Tech and Life Sciences Bydgoszcz Polonya 17 Pomeranian University in Slupsk Polonya 1 Uniwersytet Mikolaja Kopernika Polonya 2 Siaulai University Litvanya 11 Poznan University of Life Sciences Polonya 10 Universidad De A Coruna İspanya 1 Universidade de Vigo İspanya 2 Higher Vocational State School in Wloclawek Polonya 2 Universidade da Beira Interior Portekiz 2 Universita Degli Studi Di Cassino İtalya 9 Univerzita Palackeho v Olomouci Çek Cumhuriyeti 1 Nyiregyhazi Foiskola (College of Nyiregyhazi) Macaristan 1 Flensburg-Univ Applied Sciences Almanya 1 Velikoturnovski Univ. Sv.Sv.Kırıl Bulgaristan 5 Babes-Bolyai University Cluj - Napoca Romanya 2 Szent Istvan University Macaristan 6 University of Life Sciences in Lublin Polonya 4 The AGH Univ. Of Science&Technology Polonya 1 Banat's Uni. of Agr.Science and Veterinary Medicine of Timisoara Romanya 4 Univ de Stlinte Agr.Med.Vet. Banatulul Romanya 1 Mondragon Universitatea İspanya 1 Universita Degli Studi Della Tuscia İtalya 3 Karkonosze College in Jelenia Gora Polonya 4 Toplam

60 1.4. Yatırım Proje Bilgileri Tablo yılında biten yatırım projelerinin başlama ve bitiş tarihi ile bütçeleri Proje Adı Başlama Tarihi İhale Bedeli Bitiş Tarihi Rektörlük (Enstitüler) Binası İkmal İnşaatı 09/01/ TL 24/12/2012 (2013) Aylık Yeşil Alanların Bakımı İçin Personel Alımı 26/03/ ,80 30/12/2013 REKTÖRLÜK (ENSTİTÜLER)BİNASI İKMAL İNŞAATI İŞİN ADI Rektörlük (Enstitüler) Binası İkmal İnşaatı İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 09/01/2012 BİTİŞ TARİHİ 24/12/2012 (2013) TOPLAM İNŞAAT ALANI 6640 m 2 İŞİN DURUMU Proje tamamlanmıştır. PROJE ÖZELLİKLERİ 49

61 YEŞİL ALANLAR İŞİN ADI Aylık Yeşil Alanların Bakımı İçin Personel Alımı İHALE BEDELİ ,80 TL BAŞLAMA TARİHİ 26/03/2013 BİTİŞ TARİHİ 30/12/2013 TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ Üniversitemiz Tayfur Sökmen Kampüsü yeşil alanları genişletilerek yaklaşık m2 lik çim ekimi yapılmış ve bu alana, su ve damlama tesisatı çekilerek sulama sağlanmıştır. Kendi fidanlığımızda yetişen, Orman Fidanlığından alınan ve fidan üreten firmalardan alınan yaklaşık 6000 ağaç ve süs bitkileri kampüsümüze dikilmiştir. Yemekhane inşaatından sökülen ağaçların Rektörlük binası yanına dikimi sağlanmıştır. Kampüs refüjleri ve kaldırım kenarlarını süslemek amacıyla, kendi işçilerimizle ürettiğimiz adet mevsimlik çiçek dikilmiştir. Kampüs yeşil alanımıza Orman Fidanlığından ve fidan üreten firmalardan alınan yaklaşık adet ağaç, fidan ve süs bitkisinin dikimine devam edilmektedir. Üniversiteleri Ağaçlandırıyoruz Kampanyası çerçevesinde Samandağ Ağaçlandırma Projesi Alanına Orman Fidan Müdürlüğü tarafından, Üniversitemizde öğrenim gören öğrenci adına kızılçam fidanı dikilmiştir. Tablo Yılında Başlayan, İhalesi Yapılan ve Devam Eden Yatırım Projeleri Proje Adı Başlama İhale Bedeli Bitiş Tarihi DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BİNASI 06/12/ TL 13/06/2014 REKTÖRLÜK BİNASI 26/02/ TL 510 GÜN MERKEZİ YEMEKHANE 28/05/ TL 23/10/2014 İSKENDERUN VE ANTAKYA MERKEZ LAB. 28/05/ TL 23/10/2014 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI 02/01/ TL 360 GÜN SARISEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞ. 31/10/ TL 04/04/ SEYİRCİ TİRÜBÜNLÜ VE SENTETİK ATLETİZM PİSTLİ FUTBOL SAHASI 10/01/ TL 720 GÜN 50

62 İŞİN ADI İHALE BEDELİ BAŞLAMA TARİHİ 06/12/2013 BİTİŞ TARİHİ 13/06/2014 TOPLAM İNŞAAT ALANI m 2 İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İnşaattan görüntüler DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER DENİZCİLİK FAKÜLTESİ BİNASI TL Bina 5 blok olup; Konferans Salonu, Yemekhane, Kantin, 2 adet Simülasyon odası, Derslikler,Laboratuvarlar ve Akademik Personel odaları ile Dekanlık birimlerinden oluşmaktadır. İnşaatın bitmiş hali 51

63 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İŞİN ADI REKTÖRLÜK BİNASI İNŞAATI İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 26/02/2013 BİTİŞ TARİHİ 510 GÜN TOPLAM İNŞAAT ALANI m 2 İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İnşaattan görüntüler İnşaatın bitmiş hali 52

64 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İŞİN ADI MERKEZİ YEMEKHANE İNŞAATI İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 28/05/2013 BİTİŞ TARİHİ 23/10/2014 TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İnşaattan görüntüler İnşaatın bitmiş hali 53

65 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İŞİN ADI İSKENDERUN VE ANTAKYA MERKEZ LABORATUVARLARI İHALE BEDELİ BAŞLAMA TARİHİ 28/05/2013 BİTİŞ TARİHİ 23/10/2014 TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İskenderun Antakya 54

66 İnşaatın bitmiş hali İskenderun Antakya 55

67 KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI İŞİN ADI KAMPÜS ALTYAPI İNŞAATI İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 02/01/2014 BİTİŞ TARİHİ 360 GÜN TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU YER TESLİMİ YAPILMIŞ OLUP, ÇALIŞMALAR DEVAM ETMEKTEDİR. PROJE ÖZELLİKLERİ 56

68 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İŞİN ADI SARISEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNŞAATI İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 31/10/2013 BİTİŞ TARİHİ 04/04/2015 TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İnşaattan görüntüler İnşaatın bitmiş hali 57

69 SPOR TESİSLERİ İŞİN ADI 4000 SEYİRCİ TİRÜBÜNLÜ VE SENTETİK ATLETİZM PİSTLİ FUTBOL SAHASI İHALE BEDELİ TL BAŞLAMA TARİHİ 10/01/2014 BİTİŞ TARİHİ 720 GÜN TOPLAM İNŞAAT ALANI İŞİN DURUMU PROJE ÖZELLİKLERİ İnşaatın bitmiş hali 58

70 1.5. Bilimsel Araştırma Projeleri Tablo 59. Bilimsel araştırma projeleri sayısı PROJELER 2013 Önceki Yıldan Yıl İçinde Toplam Yıl İçinde Toplam Ödenek TL Devreden Proje Eklenen Proje Tamamlanan Proje DPT ,28 TÜBİTAK ,23 A.B ,43 BAP ,30 DOĞAKA FARABİ ,98 SODES ,96 TOPLAM , Hizmet İçi Eğitimler ve Diğer Faaliyetler Üniversitemiz personel daire başkanlığı eğitim şube müdürlüğü tarafından 2013 yılı içerisinde düzenlenen hizmet içi eğtimler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. S.NO EĞİTİM KONUSU KATILAN UNVANLAR KATILAN PERSONEL SAYISI EĞİTİM TARİHLERİ 1 Erken Çocukluk Dönemi * Tüm Personel ve Yakınları Toplam = 312 kişi ve 11 Ocak Arşiv Uygulamaları ve Standart Dosya Planı * Tüm Personel Bay = Şubat Bayan = EĞİTİM SÜRESİ (TOPLAM SAAT) 12 SAAT 14 SAAT 3 Svil Savunma (İlk Yardım) Eğitimi * Akademik Personel * İdari Personel * Özel Güvenlik Toplam = 169 Bay = 308 Bayan = 293 Özel Güv. = Şubat SAAT 4 Sınav Stresi ve Zaman Yönetimi 5 Engelli Personel Sorunları ve Çözüm Önerileri Hk. Eğitim Toplam = 648 * Personel ve yakınları Toplam = 210 kişi Şubat 6 SAAT 2013 * Tüm Personel Bay = Mart SAAT Bayan = Hasta ve Hasta Yakınları İle İletişim * Hemşire * Kayıt Otomasyon Görevlileri Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi * Dekan/Dekan Yrd. * Müdür/Müdür Yrd. * Daire Başkanı * Fak./YO Sekreteri * Şube Müdürü 8 Psikolojik Travmaya Müdahale Eğitimi * Akademik Personel * Psikolog - Sosyal Çalışmacı * PDR Uzm. - Çocuk Gel.Uzm. 59 Toplam = 462 Bay = 73 Bayan = 202 Toplam = 275 Bay = 77 Bayan = 28 Toplam = 105 Bay = 32 Bayan = 39 Toplam = Nisan SAAT 22 Mayıs SAAT Mayıs 2013 ile 06 Haziran SAAT

71 * Öğretmen - Ebe * Öğrenciler 9 İhale Genel Mevzuatı Uygulama Eğitimi * Akademik Personel * İdari Personel Bay = 136 Bayan = 32 tarihlerinde Haziran SAAT Toplam = İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (İşçiler için) * Daimi İşçiler Bay = 17 Bayan = 3 11 Eylül SAAT 11 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Fakülte/Yüksekokul Sekr. 12 Yönetici Asistanlığı, Diksiyon, Güzel Konuşma, Etkili İletişim, Beden Dili, İş Ahlakı ve Zaman Yönetimi Eğitimi * Fakülte Sekreteri * Enstitü Sekreteri * Yüksekokul Sekreteri * Genel Sekreter Yrd. * Daire Başkanı * Şube Müdürü * Özel Kalem Görevlileri * Yardımcı Hizmetler Personeli Toplam = 20 Bay = 30 Bayan = 11 Toplam = 41 Bay = 35 Bayan = 28 Toplam = Eylül SAAT 21 Eylül 2013 & 05 Ekim SAAT 13 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve * Tüm Personel TOPLAM = 650 KİŞİ 05 Kasım SAAT Nükleer) Eğitimi 14 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi * Şef Bay = Kasım SAAT * Memur Bayan = YÖK Öğr.Elemanı ve Memurları Disiplin Yönt. Eğitimi * Dekan / Dekan Yrd. * Müdür / Müdür Yrd. 16 Ergenlik Dönemi Eğitimi * Tüm Personelden istekli olanlar 17 Disiplin ve Ceza Soruşturmaları Bilgilendirme Eğitimi * Genel Sekreter Yrd. * Daire Başkanı * Şube Müdürü * Fakülte / YO Sekreterleri 18 Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Eğitimi * Öğrenci İşleri Daire Başkanı * Öğrenci İşleri Şube Müdürü * Fakülte / YO Sekreterleri * Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı * Birimlerin Öğrenci İşleri Memuru 19 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi * Şef * Memur 20 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi * Şef * Memur 21 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi * Şef * Memur * Mühendis / Teknisyen * Tekniker TOPLAM Toplam = 119 Prof.Dr. = Doç.Dr. = 12 Yrd.Doç.Dr. = TOPLAM = 33 kişi Bay = Bayan = 44 Toplam = 80 Bay = Bayan = 19 Toplam = 70 Bay = Bayan = 38 Toplam = 94 Bay = Bayan = 35 Toplam = 95 Bay = Bayan = 27 Toplam = 87 Bay = Bayan = 22 Toplam = Kasım SAAT Kasım SAAT 04 Aralık SAAT 04 Aralık SAAT 11 Aralık SAAT 18 Aralık SAAT 25 Aralık SAAT 256 SAAT 60

72 Eğitim Konusu Aday Memur Eğitimi TOPLAM Katılan Unvanlar Aday Memurlar ADAY MEMUR EĞİTİMİ Katılan Personel Sayısı Eğitim Tarihleri Eğitim Süresi 51 Kişi eğitime katıldı ve tamamı başarılı olarak eğitimi tamamladı. Temel : / / 2013 Hazırlayıcı : / / 2013 Staj :13-05 / / saat 65 saat Staj Eğt. 2 ay 127 SAAT MKÜSEM TARAFINDAN 2013 YILINDA VERILEN KURSLAR Turizm Sektöründe İnternette Pazarlama ve E-Ticaret Uygulamalı Eğitimi Hizmet Sunumunda Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi Restoran ve Otel Çalışanlarına Yönelik Teorik ve Uygulamalı Hizmet Eğitimi Hatay Orman ve Su İşleri Müdürlüğü Personeline Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Hatay Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Personeline Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kursu Genel İngilizce Kursu Listening and Speaking Kursu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu HACCP ve ISO Eğitim kursu Temel ve Orta Düzey Siemens S7-300 PLC Kursu Suni Tohumlama Kursu Biyoistatistik Kursu Genel İngilizce Kursu (Antakya) İlk Yardım ve Acil Müdahele Kursu TEOS SCADA Eğitim Kursu Endüstride Plc-Scada Teknikleri Ve Uugulamaları Kursu Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Kursu Etkili İletişim Teknikleri Protokol ve Nezaket Kuralları Halkla İlişkiler MKÜSEM TARAFINDAN 2013 YILINDA VERILEN SEMINERLER Diyabette Güncel Yaklaşımlar, Diyabet Tedavisinde Saxagliptinin Yeri Semineri Hepatit B de Anti viral Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları Semineri Bazal Etkili İnsülinlerin Diyabet Tedavisindeki Yeri Semineri Alzheimer Hastalığı Vaka Videoları ve Tedavisi Semineri Diabetes Mellitus Tedavisi ve mix insülinler Semineri Hepatit C de Güncel Tedavi Semineri Gastroözofagial Reflüde Güncel Tedavi Semineri 61

73 İnflamatuar Barsak Hastalarında TNF Ajanların Kullanım Prensipleri ve Güncel Gelişmeler Semineri Diyabetik Nörapati Semineri DPP-IV İntibitörlerinin Diyabet Tedavisindeki Yeri Semineri Vakalar Eşliğinde Diyabet Yaklaşımı ve DPPIV İntibitörleri Semineri Uzun Etkili Gliclazide Tedavisini Gözden Geçirmek Semineri Metastatik Kolorektal Kanserde Cerrahi ve Kemoterapinin Yeri Semineri İleri Evre Hepatosellüler Kanserin Yönetimi Semineri İleri Evre Mide Kanserinin Yönetimi Semineri Toplu Taşıma Kuralları ve Personel Müşteri İlişkileri Eğitimi Diyabet, Önemi ve Otonom Nöropatiler Diyabetik Nöropatinin Patogenezi Nöropatik Tedavi Yaklaşımları ve Vaka Sunumları semineri Diyabet, Önemi ve Otonom Nöropatiler Diyabetik Nöropatinin Patogenezi Ağrı Tedavisinde Genel Prensipler Nöropatik Tedavi Yaklaşımları ve Vaka Sunumları semineri Diyabet Tedavisine Güncel Yaklaşım ve DPP-IV İnhibitörleri semineri İleri Evre Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserinin Yönetimi semineri Video Olgularla Alzheimer Hastalığı ve Tedavisi semineri Nörapatik Ağrının Güncel Tedavisi ve Gabapentin Molekülü semineri Nöropatik Ağrıya Olgularla Yaklaşım ve Nöropatik Ağrı Tedavisi semineri Alzheimer Hastalığının Klinik Takibi ve Klinik Evrelenmesine Yaklaşım ve Alzheimer Hastalığı Tedavisi semineri Solonum Fonksiyon Testleri Uygulanması ve Yorumlanması semineri Fabry Hastalığında Nörolojik Bulguların Saptanması Kronik Hepatit B de Güncel Tedavi Kronik Hepatit C de tedavi Alzheimer Hastalığı ve Tedavisi Diyabet Tedavisinde Güncel Bilgiler Alzheimer Hastalığı ve Tedavisi AKS Tedavisinde Güncel Bilgiler Kronik Hepatit C de Güncel ve Yeni Tedaviler Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar DM Tedavisi ve İnsulin Vakalarla Akromegali Atrial Fibrilasyon Tedavisinde Güncel Bilgiler İnflamatuar Barsak Hastalarında TNF Ajanların Kullanımı Semineri 62

74 ÜNİVERSİTEMİZİN TANITIM VE KÜLTÜREL AMAÇLI KATILDIĞI FUARLAR İstanbul Hatay Günleri İzmir Hatay Günleri Yemen Fuarı Mezuniyet Töreninden 63

75 MARGEM TARAFINDAN YAPILAN FAALİYETLER Tablo yılı içerisinde merkezde yapılan test / analiz / ölçüm sayısı Hizmet Niteliği Tahmini Sayı Analiz /Ölçüm 125 Toplam yılı içerisinde merkezden yararlanan özel kuruluş 30 sayısı: Tablo Yılı İçerisinde Merkezden Yararlanan Araştırmacı Sayısı Kullanıcı Tahmini Sayı Kurum İçi Kullanıcı Sayısı 10 Kurum Dışı Araştırmacı Sayısı - IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ GZFT TABLOSU GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER 1 Genç ve dinamik bir akademik kadro 1 Fiziki altyapı ve bina eksiklikleri 2 Öğrenci-öğretim üyesi iletişiminin güçlü olması 2 Akademik personelin ders yükünün ve görevlendirmelerinin fazla olması 3 Bilgi işlem altyapısının güçlü olması 3 Bütçenin yetersiz olması 4 Üniversitemizin disiplinler arası çalışmalara 4 Mezunlarla iletişimin zayıf olması olanak sağlaması 5 İndeksli yayın kapasitemizin yüksek olması 5 Eğitim ve uygulama alanlarının dağınıklığı 6 Birimler arasında akademik ve idari koordinasyonun sağlanması 7 Dinamik ve vizyon sahibi yöneticilerin olması 8 Öğrencilere yönelik kültürel faaliyetlerin artmış olması 6 İdari görev yapan akademik personelin bilimsel çalışmalarda TÜBİTAK tan destek alamaması 7 Reklam ve tanıtım eksikliği 8 Akademik ve idari personelin sayısal yetersizliği 9 Yönetimin değişim ve gelişime açık olması 9 Sosyal tesis, lojman, misafirhane ve yurt imkânlarının yetersizliği 10 Yurtdışındaki üniversitelerle değişim programlarına önem verilmesi 11 Hizmetlerin elektronik portal üzerinden yürütülüyor olması 12 Kütüphane hizmetlerinin basılı ve elektronik olarak güçlü olması 13 Kurumsal yapının günün şartlarına göre düzenlenmesi 14 Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 10 Öğrencilere yönelik yabancı dil hazırlık programlarının olmaması 11 MYO ların altyapı ve personel tamamlanmadan açılmış olması 12 Üniversitemiz yerleşim alanlarının kampüs dışında olması 13 Yurt dışı üniversitelerle lisansüstü düzeyde işbirliği yetersizliği 64

76 yüksek teknolojiye sahip Araştırma ve Uygulama Hastanesinin varlığı 15 Hizmet içi eğitime önem verilmesi 16 Akademik çalışmalarda grup çalışmasına önem verilmesi 17 AR-GE çalışmaları kapsamında laboratuvar alt yapılarının güçlü olması 18 Sivil Toplum Kuruluşları ile üniversite işbirliğinin güçlü olması 19 İldeki kültürel ve sanatsal gelişime öncülük etmesi 20 Katılımcı bir karar mekanizmasının varlığı 21 Demokrasi ilkelerini benimsemiş bir kadroya sahip olunması 22 Mezunlara diploma eki verilmesi ve İSO Kalite belgesine sahip olunması FIRSATLAR TEHDİTLER 1 İlimizdeki ulaşım, barınma ve beslenme 1 Bölgenin altyapı sorunları imkânlarının geniş ve ucuz olması 2 Tarihi ve kültürel zenginlikler 2 Depreme uygun yapılaşma durumunun yetersizliği 3 İklim ve coğrafi yapısı 3 Personel arasındaki ücret dengesizliği 4 Üniversitenin bölgede sanayi, ticaret, tarım ve turizm sektörleriyle entegrasyonunun sağlanması 4 Öğrencilerin barınma yetersizliği 5 Hatay ilinin Orta Doğu ya yakın sınır kenti olması 5 Düşük puanlı öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesi 6 İskenderun un ağır sanayi kenti olması 6 Ortadoğu daki olayların Hatay iline olumsuz yansımaları 7 Üniversitenin sivil toplum örgütleri tarafından desteklenmesi 8 TÜBİTAK kaynaklarının projeler için artması 7 Akademik personele ödenen Geliştirme Güçlüğü tazminatının verilmemesi 8 Bölgede akademik personele daha cazip fırsat ve olanaklar sunan vakıf üniversitelerinin sayısının artması 9 Hatay ın milli gelirinin yüksek olması 9 Bütçe uygulamalarındaki mevzuattan kaynaklanan kısıtlamalar 10 Hatay ın zengin mutfağı 10 Kadro kullanımındaki kısıtlamalar 11 DOĞAKA nın Hatay da faaliyetlere başlaması 12 Üniversitemizin; değişik din, kültür ve mezheplere ev sahipliği yapan hoşgörü 65

77 şehrinde kurulmuş olması 13 İlimizin verimli arazilere ve farklı ürün desenine sahip olması 14 Üniversitemizin AB, DOĞAKA, Kırsal Kalkınma, SODES gibi projelerde diğer kurumlar tarafından ortak olarak tercih edilmesi 15 İlimizin güçlü bir hava, deniz, kara ve demir yolu ulaşım ağına sahip olması 16 Hatay a özgü geleneksel el sanatları faaliyetlerinin olması 17 Sürekli eğitim merkezinin faaliyetlerine dış paydaşlardan olan talebin artması 18 Üniversitemiz sağlık hizmetlerine dış paydaşlardan olan talebin ve güvenin artması V. ÖNERİ ve TEDBİRLER Üniversitelerin çağdaş eğitim ve öğretim seviyesine ulaşmaları ancak kurumsal kimliklerini geliştirmeleri, kurumu meydana getiren tüm öğelerin niteliklerini ve iç paydaşların kuruma olan bağlılıklarını artırmaları ile mümkün olabilir. Bu anlayış çerçevesinde Mustafa Kemal Üniversitesi personel ve öğrencilerinin gelişimini destekleyecek ve sunulan hizmetlerin kalitesini arttıracak hedefler benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken mali olanaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya çalışmakta, gerek hazine desteğinin gerekse özel gelirlerinin artırılması konularında girişimlerde bulunmaktadır. Üniversitemizin dönemi Stratejik Planı ile belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için her yıl hazırladığımız performans programı ve bu programda belirlenen hedef ve göstergelerin sağlıklı izlenebilmesi için üniversitemiz bilgi sistemlerini geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, akademik ve idari süreçlerinde belli bir standartı yakalayabilmek ve yapılan çalışmalarda eşgüdümü sağlamak için 2011 yılı Mayıs ayı itibariyle yürütmeye başladığı çalışmalar sonucunda İSO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasını almıştır. Çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca 5018 sayılı Kanuna dayalı olarak üniversitemiz iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak için ve ön mali kontrol faaliyetlerini sürdürmek amacıyla birimlerimizin katılımı ile hazırlanan Kamu İç Kontrol Uyum Eylem Planı için revizyon çalışmaları başlanmış olup çalışmaların eğitim aşamalrı tamamlanmıştır. 66

78 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dâhilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.. Antakya 30/04/2014 Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER Rektör 67

79 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİ BEYANI Mali Hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun III / A-Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. Antakya 30/04/2014 Ünal DÖNMEZ Strateji Geliştirme Daire Başkan V. 68

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ I II MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI HATAY-2015 III IV Hiç birģeye ihtiyacımız yok, Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalıģkan olmak Mustafa

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemizin 2006 yılı Faaliyet Raporu, kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi topluma karşı sorumluluklarımızdan

Detaylı

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 9 YILI İDARE FAALİYET RAPOR RU OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GenSoft STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Nisan 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU II 9 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Günümüzde

Detaylı

Atatürk Üniversitesi Faaliyet Raporu 2 0 0 7

Atatürk Üniversitesi Faaliyet Raporu 2 0 0 7 Atatürk Üniversitesi Faaliyet Raporu 2 0 0 7 dddd Erzurum/Nisan 2008 0 1 Atatürk Üniversitesi Faaliyet Raporu 2 0 0 7 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I- GENEL BİLGİLER 6 A- Misyon ve Vizyon 12 B- Yetki,

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da esaret ve sefalete terk eder. İÇİNDEKİLER Sayfa

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2008 MALİ YILI FAALİYET RAPORU 2009 ANTALYA Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite

NİSAN 2011. Değer Üreten Üniversite NİSAN 2011 Değer Üreten Üniversite Herhangi bir amaca ulaşmakla yetinmeyeceğiz. Durmadan daha ileriye varmak için çalışacağız." 2 İÇİNDEKİLER BİRİM ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 MİSYON VİZYON 5 ÖRGÜT YAPISI 6

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur.

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -1- ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON-VİZYON ve KALİTE POLİTİKAMIZ... 7 1.

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61

İÇİNDEKİLER. II. AMAÇ VE HEDEFLER 61 A. İdarenin Amaç ve Hedefleri 61 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 61 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler 12 1. Fiziksel Yapı 12 2. Örgüt Yapısı 20 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 31 4. İnsan

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Performans Programı MART-2014 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 205 Yılı Performans Programı Ocak-205 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.gop.edu.tr strateji@gop.edu.tr TOKAT Süngülerle, silahlarla ve

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Bingöl Üniversitesi I.GENEL BİLGİLER... 3 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar... 3 1.Fakülteler... 3 2.Enstitüler... 4 3.Yüksek Okullar... 4 4.Meslek Yüksek

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı.

UŞAK ÜNİVERSİTESİ. 2014 Mali Yılı Performans Programı. Hazırlayanlar. Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı. n Ü Uşak 20 r e iv t i s i s e 1 4 PERFORMANS PRO G R A M I UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2014 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman Fatma

Detaylı